Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole"

Transkript

1 Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1. skoledag, se lokalet og de kommende klassekammerater 1.Semester Tilstræbte faglige /almene kompetencer. Tilstræbte formidlingskompetencer Tilstræbte arbejdsformer Kursisten skal blive bevidst om, at det kræver egen arbejdsindsats at få udbytte af undervisningen, blive bevidst om egne styrker og svagheder, med vejledning kunne søge information på nettet og på biblioteket, kunne læse og forstå mindre komplicerede tekster inden for alle hovedområder, kunne lytte koncentreret og tage notater i forbindelse med korte forelæsninger og f.eks. filmsekvenser kunne deltage i en faglig diskussion, lytte og argumentere fagligt, have kendskab til basale tekstgenrer. arbejde med internetbaseret kommunikationssystem: PB works eller lign./lectio, referere pointerne i mindre komplicerede tekster/ filmsekvenser/ korte foredrag, formidle resultater af et individuelt/par/gruppearbejde udarbejde PowerPoint-præsentationer, holde korte oplæg. (evt. virtuelt) Lærercentreret undervisning. Pararbejde. Individuelt arbejde. Gruppearbejde. (Kun hvis hensigtsmæssigt) Differentieret undervisning. Korte forelæsninger. August August- 1.uge intro Klasselæreren præsenterer introduktionsforløb, studie- og årsplan for kursisterne Screening ved læsevejleder (skemalagt) Introduktion til intranet og Lectio August 2.uge intro August- 3. uge intro Screening ved dansklærer Screening ved engelsklærer Præsentation af mentorordning og kompetenceplan ved klasselærer Basisskrivekursus i dansk 1

2 VU time: Hvordan benævner vi de forskellige studiekompetencer Introduktion af studiebog ved mentor. August-sept- Uge 4 intro Sept.- oktober November Basisskrivekursus i dansk Grammatikkursus i engelsk, dansk og evt. tysk Screening ved matematiklærer Kordag for alle 1.klasser (kan de tilbydes dette) Samtaler i hht. plan for afvikling af studierelaterede samtaler. Ved den første samtale sikrer mentor, at kun de lærere som kursisten har er påført studiebogens afsnit vedr. evaluering. Aftaler om samtaler tilføjes i studiebogen. En-dages faglig studietur med nf (projekt) FLE aften med oplægsholder omkring autisme Faglærerne evaluerer kursisternes udbytte af undervisningen i studiebogen i hht. plan for evaluering af kursister. December Samtaler m.hp. opsamling og strategier i forhold tll Studiebogen 2. Semester Tilstræbte faglige/almene Kompetencer Tilstræbte formidlingskompetencer Arbejdsformer Kursisten skal kunne bearbejde og tolke naturvidenskabelige data, under vejledning kunne udarbejde en problemformulering og løse en opgave herudfra, have kendskab til relevante metoder fra forskellige fag og faggrupper, kunne demonstrere kendskab til, hvorledes forskellige fag kunne bidrage til at belyse et givet emne, kende til fagenes grundlæggende ideer. udarbejde sammenhængende skriftlige fremstillinger, hvor fænomener belyses af flere fag kunne formidle resultater fra natur- og samfundsvidenskabelige undersøgelser i form af journaler og rapporter Lærercentreret undervisning Pararbejde Individuelt arbejde Gruppearbejde (Kun hvis hensigtsmæssigt) Differentieret undervisning Virtuel undervisning Forelæsning Projektarbejde i form af små og bundne projekter Januar Klasselæreren gennemgår semesterplanen med kursisterne. Samtaler med vejlederne og studievalg vedr. fagvalg. I perioden frem til marts gennemfører ks et projekt Ekskursion i forbindelse med brobygning for kommende elever 2

3 Marts: efter terminsprøverne April maj Maj-Juni Faglærerne evaluerer kursisternes udbytte af undervisningen i studiebogen i hht. plan for evaluering af kursister. Klasseevalueringsmøde Samtaler m.hp. opsamling og strategier i hht. plan for studierelaterede samtaler. NF evalueringsopgave Historieopgave Eksamensprojekt i kreafag Prøver i afsluttede fag. Årsprøver i dansk og engelsk 3. Semester Tilstræbte faglige/almene kompetencer Tilstræbte formidlingskompetencer Arbejdsformer Kursisten skal selvstændigt kunne søge information på net og bibliotek og anvende denne, kunne anvende relevante metoder fra forskellige fag og faglige hovedområder, kunne lytte koncentreret til forelæsning og lave brugbare notater, kunne dokumentere faglig viden, kunne afgrænse og præcisere et emne, Under rådgivning kunne udarbejde en problemformulering samt løse en opgave herudfra. referere pointerne i en forelæsning/tekst/film, under vejledning udarbejde og fremlægge en synopsis, individuelt udarbejde længere opgavebesvarelser. Lærercentreret undervisning Pararbejde Individuelt arbejde Gruppearbejde (Kun hvis hensigtsmæssigt) Differentieret undervisning Virtuelle undervisning Forelæsning Projektarbejde med progression mht. projektets åbenhed og kompleksitet September-oktober Oktober November Samtaler hht. plan for afvikling af studierelaterede samtaler FLE aften med oplægsholder omkring autisme. Studietur Faglærerne evaluerer kursisternes udbytte af undervisningen i studiebogen i hht.kvalitetsplan. 3

4 December Klasseevalueringsmøder i henhold til kvalitetsplan SSO 4. Semester Tilstræbte faglige/almene kompetencer Tilstræbte formidlingskompetencer selvstændigt tilrettelægge en arbejdsproces påpege hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge redegøre for nogle betydningsfulde naturvidenskabelige teorier, samt kunstneriske, videnskabelige og teknologiske nybrud demonstrere forståelse af human-, natur- og samfundsvidenskabelig tankegang udarbejde og fremlægge en synopsis strukturere og formidle et fagligt stof Arbejdsformer Lærercentreret undervisning Pararbejde Individuelt arbejde Gruppearbejde (Kun hvis hensigtsmæssigt) Differentieret undervisning Virtuelle forløb Forelæsning Projektarbejde med progression mht. projektets åbenhed og kompleksitet Marts Terminsprøver Marts-april April-maj Faglærerne evaluerer kursisternes udbytte af undervisningen i studiebogen og foreslår hht. plan for evaluering af kursister. Klasseevalueringsmøde Samtaler m.hp. opsamling og strategier i hht. plan for studierelaterede samtaler. KS-synopsis Maj-juni Afsluttende prøver 4

5 Plan for evaluering af kursisterne Udgangspunkt: Der afholdes jævnlige teammøde, Teammødernes fokus er Sparring med klassens mentorer omkring de enkelte elevers trivsel og faglige progression Fordeling af VU timer og drøftelse af deres indhold Anvendelsen af klassens projekttimer Udvikling af ASF pædagogik og didaktik Klassens årsplan Andet Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig De regelmæssige evalueringer af kursisterne skal inddrage følgende områder: Kursisternes faglige niveau og individuelle målsætning Kursisternes udvikling til studerende Kursisternes fremmøde Evaluering i studiebogen Faglærerne evaluerer kursisternes udbytte af undervisningen og rådgiver om individuelle mål forude for klasseevalueringsmøderne. Klasseevalueringsmøde, hvor udvalgte kursisters standpunkt og fremmøde drøftes. Pædagogisk leder indkalder til mødet og tilrettelægger det i samråd med klasselæreren. Pædagogisk leder deltager i mødet. Teamet aftaler strategier og handleplaner for klassen og de enkelte kursister. Den pædagogiske leder sikrer i samarbejde med vejledningen og mentorerne at der følges op på teamets beslutninger. November, marts, November,marts Faglærerne Pædagogisk leder Kursisterne får i forbindelse med det skriftlige arbejde en evaluering af opgavebesvarelsernes styrker og svagheder. Evalueringen foregår løbende med fokus på kursistens faglige standpunkt og udviklingsstrategi. Retur Hele skoleåret Normalt i forbindelse med hver opgaveaflevering Faglærerne Faglærerne 5

6 6

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Principper for den løbende evaluering

Principper for den løbende evaluering Principper for den løbende evaluering Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen, og skal omfatte den personlige-, den sociale- og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Indbydelse til at deltage i Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Undervisningsministeriet April 2014 1 Indbydelse til at deltage i forsøg og udvikling på almen voksenuddannelse

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere