Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste"

Transkript

1 Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 198 November-december 2014 Mindestenen for Hvidstengruppen - 1 -

2 I N D H O L D EMNE Indholdsoversigt og Landsledelse og andre kontaktpersoner m.m. Meddelelser fra kredsene: København Midt- og Vestsjælland Fyn Sydjyske Midtjyske Nordjyske Boganmeldelse Praktiske oplysninger om bladet Oversigtskalender SIDE FORMANDSKABET Landsformand: Generalmajor Jens Erik Frandsen Dronningens Tværgade 42, 6.th København K Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Oberst Erling B. Flebbe Kenny Drews Vej 3, 3.tv København SV Forretningsfører: Oberstløjtnant Erik Petersen Skovbrynet 4, Nødebo 3480 Fredensborg Privat: eller Skydeudvalgsformand: Translatør, major Gregers Djørup Brydebakken Helsinge Redaktion: Kaptajn Bjarne Skov Jensen Birkedalen Greve Webredaktør: Major Jørgen H. Nielsen MEDDELELSER udgives ultimo februar, april, juni, august, oktober og december. Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren oven for. Kommende numre: Bidrag til kommende numre af MEDDELELSER: Se sidst i bladet

3 Københavns Kreds Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød : Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47, 1. th., 2610 Rødovre : Bank: Reg.nr Konto nr Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17, 3000 Helsingør Foredragssæson 2014-II Foredragene holdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i auditoriet i Kastellets Gamle Varmecentral bag ved Nordre Magasin. Indgang gennem porten i midten af bygningen Nordre Magasin. Bemærk at porten er aflåst, hvorfor man skal ringe på for at blive lukket ind. Efter foredraget vil der være et mindre traktement i Hestestalden til en kuvertpris af 150,- kr. For det tilfælde at man alene ønsker at overvære selve foredraget vil man skulle erlægge et bidrag på 30,- kr. Tilmelding til foredraget bedes givet til formanden ikke senere end tirsdagen ugen forud kl. 12: Verdenskrig Tirsdag, den 21. oktober (bemærk tirsdag) kl. 19:00 vil brigadegeneral (pens.), seniorforsker Michael Clemmesen foredrage over emnet 1. Verdenskrig. Det er i år 100 år siden, at verden for alvor gik af lave. Foredraget drejer sig om, hvad der skete i Danmark gennem krigsårene. Michael Clemmesen rammer foredraget ind med følgende beskrivelse: Efter at De Radikale i foråret 1910 tabte valget om Forsvarslovene, kunne de to værn under Klaus Berntsen som både regeringsleder og forsvarsminister gennemføre ordningen og klargøre dansk neutralitetsforsvar for den storkrig, man opfattede som uundgåelig. Da De Radikale efter tre år vendte tilbage til regeringsmagten, var hær og flåde så klar, som man kunne blive, indtil efterretningstjenesten blev komplet, de nye kystbefæstninger i blev klar, B-klasse undervandsbådene var operative og man i en før-krigskrise havde fået indkaldt Sikringsstyrken og anvendt Forsvarsindsamlingens penge til at lukke hullet i Nordfronten. Den nye kong Christian X havde fået forsvarsminister P. Munch til at love, at regeringen ville forvalte forsvarslovene loyalt. Værnene havde udarbejdet en fælles opfattelse af truslen og af, hvordan den skulle mødes. Men den krig, der faktisk kom, blev også for Danmark helt anderledes end forventet, og den radikale mindretalsregering udnyttede situationen maksimalt og - 3 -

4 skabte en myte om, at forsvarsbelastningen fra 1910 til 1918 havde været irrelevant og skadelig. Torsdag, den 6. november kl. 19:00 vil major (pens.), forskningsbibliotekar, DB, Knud Rasmussen foredrage om emnet Krig og politik i Den dansk-tyske krig 1864 blev en katastrofe for Danmark. En hensynsløs københavnsk presse kombineret med en overmodig og uerfaren nationalliberal regering, der havde fremtvunget Novemberforfatningen, gav Bismarck anledning til krig mod Danmark. Denne krig kunne vi ikke vinde, men det behøvede ikke at være gået så galt som det gik. Dette skyldtes, at Ministeriet Monrad ideligt blandede sig i Overkommandoens planer for felttoget. Først ved at afskedige overgeneral de Meza efter den i tide særdeles velgennemførte tilbagegang fra Dannevirke, samt senere ved at svigte general Hegermann-Lindencrone midt under dennes modangreb fra Nordjylland i begyndelsen af april Torsdag, den 20. november kl. 19:00 vil den norske ambassadør i Danmark, Ingvard Havnen foredrage om 200 året for Norges frigørelse fra Danmark i Den historiske baggrund er i korte træk, at Danmark under Napoleonskrigene siden 1807 hvor man oplevede Københavns bombardement og flådens ran havde valgt side med Napoleon. Men med Napoleons fald faldt Danmark. I 1813 blev Slesvig og Holsten invaderet af russiske og svenske styrker, sidstnævnte havde den svenske kronprins, Karl Johan, (tidligere feltmarskal under Napoleon og senere Kong Karl 14. Johan af Sverige) som hærfører. Svenskerne havde længe næret et ønske om at erhverve sig Norge. For svenskerne traf det sig så heldigt, at de allierede havde brug for de svenske stridskræfter til slutopgøret med Napoleon, og at de af den grund støttede det svenske krav. Den fjendtlige invasion blev bragt til en afslutning mod at Danmark afstod Norge. Fredsforhandlingerne skete i Kiel i 1814, deraf navnet Kielerfreden. Fredstraktaten mellem Sverige og Danmark, hvor betingelserne for freden blev nedskrevet 14. januar 1814 i Kiel. Her ses det eksemplar, som Kong Frederik den 6. modtog fra den svenske konge efter aftalens ratifikation i februar (Billede og tekst: Rigsarkivet) - 4 -

5 Med udgangspunkt i 200-års jubilæet, vil ambassadøren tale om såvel de historiske som dagens relationer mellem vore to lande. Torsdag, den 4. december afholder Københavnskredsen den årlige Stiftelsesfest. Kl. 12:00 indleder vi dagens arrangement med at nedlægge en krans ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter Derefter vil vi gå til bords i spisesalen på første sal i Nordre Magasin (over kantinen), hvor der vil blive serveret gule ærter. Der sluttes af med kaffe + avec i hjørnestuen. Pris pr. deltager er kr. 200,-. Tilmelding til arrangementet til formanden ikke senere end tirsdag den 25. november kl. 12:00. Københavnskredsens afsluttede årets skydninger en smuk sensommerdag i september med lidt blandet vejr; sol skiftende med korte byger. Ved Ole Raae Andersens ihærdige indsats lykkedes det at komme i hus med årets skydninger. Sagen var, at kredsen efter sommerpausen var blevet forment adgang til de sædvanlige skydebaner ved Sjælsø på grund af en verserende miljøklagesag. Med venners hjælp og gode forbindelser lykkedes det Ole at skaffe plads på en mindre 25 meters skydebane i området. Så med lidt behændighed og udvist smidighed fra alle sider både skydeledelse, skytter og de, der er kredsen behjælpelige i baggrunden, fik vi afviklet alle årets skydninger på en tilfredsstillende måde. Vi sluttede sædvanen tro af med en god frokost i traktørstedet Jægerhytten, der er smukt beliggende på sydkanten af Sjælsø, hvor der blev uddelt præmier, pokaler m.v. til de vindende skytter. En særlig tak til skydeledelsen og tak til skytterne for trofast fremmøde, en ihærdig indsats og godt kammeratskab. Erling Flebbe OL Arne Hansen (t.v.) får overrakt præmie for bedste skytte i årets Münchhausen skydning af formanden. Kredsens skydeudvalgsformand, Ole Raae Andersen t.h. i billedet

6 Midt- og Vestsjællands Kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse : Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde : Skydninger Sommerens skydninger blev gennemført på udmærket vis på Bredetved banen under Holgers ledelse. Det gik rigtig fint lige indtil præmieskydningen den 24. august. Så knækkede filmen: Vi havde bare været rigtig gode på den sidste træningsskydning om torsdagen og var meget forventningsfulde, her søndag formiddag. Vejret var dejligt, men solen stod lavt på himlen mod øst. Det trykkede træfningen for os alle, så træfferne fortrinsvis lå klokken 7 9. Det vinder man ikke mesterskaber med. Jeg tror, at det er det ringeste resultat, vi nogensinde har præsteret. Hvis der er nogen, som ved hvor man kan skaffe en sodelampe eller en sodespray, så er vi købere også selv om prisen er høj! Den efterfølgende skydefrokost i Boeslunde hos Anne og Holger Janns blev alligevel hyggelig og munter som den plejer. Man skal ikke lade sig kue. Besøg på Panzermuseum East Besøget på Panzermuseum East i Fladholte den 4. september var en supergod oplevelse for 9 af os + et medlem af Københavnskredsen med bopæl på Samsø. Vejret var flot, og Torsdagsklubben fra Sjællandske Livregiment havde valgt at besøge museet samme dag og slutte af med frokost. Den var de stadig i gang med, da vi startede kl. 14:00. Det var hyggeligt at møde dem. Hvis du ikke kunne være med til besøget, så kig på hjemmesiden (www.panzermuseumeast.dk) og tag ud og se det selv. Det har åbent indtil 31. oktober. Og det er bestemt pengene værd. Foredrag om deltagelse i krigen i 1864 Helge Nielsen holder (holdt) foredrag den 2. oktober: Oldefars Commando Raid om oldefaderens deltagelse i krigen 1864, tilfangetagelse og oplevelser som krigsfange i Preussen. Men det vil jo være passé, når du læser disse linjer. Foredrag om Ukraine-problematikken Vi har en aftale med kommandør Poul Grooss om et foredrag her i efteråret om Ukraine-problematikken. Datoen er endnu ikke fastlagt. Poul Grooss er en meget travl mand, som er ved at være færdig med årets intense rejseledervirksomhed for CulTours. Så snart aftalen er på plads vil du få indkaldelse på "direct mail"

7 Materiale om 1. Verdenskrig For de historieinteresserede kan jeg fortælle, at der hver dag på er beretninger fra de slesvigske regimenters deltagelse i 1. verdenskrig (Infanterieregiment 84 og 86 - senere også andre enheder), tabslister (skræmmende), men IX Armeekorps, som de var del af, var en eliteenhed, som blev indsat i brændpunkterne. Man kan "bladre" tilbage til krigens start og få det hele med. Også de vilkår, der herskede i Nordslesvig under krigen. Et lille fremblik Bestyrelsen holder møde ultimo oktober for at forberede Generalforsamlingen den 5. marts Husk at notere det i kalenderen! Vi skal også se på mulige aktiviteter i 2015, så hvis du har en god idé, bedes du maile den til undertegnede inden 24.oktober. Når vi har holdt mødet, vil der som sædvanlig blive udsendt indkaldelse til generalforsamlingen - både som indlæg i "MEDDELELSER" og via "direct mail" til jer alle. Derefter går vi i vinterhi. Hans Jürgen Jürgensen Kredsformand Fyns Kreds Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV : Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev : Bank: Reg.nr Konto nr Fregatten Jylland - Danmarks stolte svane Han er en stor og barsk orlogsmand, som han ligger dér i sin tørdok i Ebeltoft. Stoltere svane har der vist ikke sejlet i Tordenskjolds kølvand nogensinde. Med Dannebrog i agterstavnen, forstås. Han er født på Holmens orlogsværft i 1860, og tjente sit land indtil Han, fordi flådens skibe tituleres som hankøn. Med sine 2650 tons vægt var det en frygtindgydende krigsmaskine. Medlemmerne fra FOUAT FYN havde sat sig for at kende historien om en af Danmarks første skruefregatter, som kunne betjene sig med fremdrift af både sejl og dampmaskine. En historie lige fra fregattens jomfrusejlads i Nordsøen, over den sejrrige triumf i slaget ved Helgoland i 1864, over togterne til Vestindien, om tiden som kongeskib og kaserneskib, og indtil han blev sat i tørdok i Ebeltoft i

8 Antrædning foran fregatmuseet... Fynsk brunsviger på den jyske højderyg 28 veloplagte medlemmer fra Fyn, deltog i septemberudflugten. Den traditionelle morgenmad - med fynsk brunsviger og rundstykker - blev nydt på rastepladsen nær ved Ejer Bavnehøj på den jyske højderyg. Solen skinnede på ordre fra formanden, major Kjeld Frimuth. Fra Ejer Bavnehøj var der ikke langt til Djursland. Da vi rundede Ebeltoft vig, kunne vi på lang afstand se fregatten Jyllands tre master. Museumsfolkene stod klar for at vise os den gamle orlogsmand. Træfningen ved Oksbøl i 2014 Det var fregattens museumsdirektør Benno Blæsild, himself, som tog imod os i foyeren. Som adjudant medbragte han sin hund, Harald. Selve rundgangen og skibets historie overlod han til guiden Arthur Pedersen. Men Benno Blæsild brændte for at fortælle os om en historie, som er foregået i år, den 25. marts 2014: Træfningen ved Oksbøl. En aktivitet, som var kommet i stand, bygget på myten om, at de gamle svenske skibskanoner på fregatten ikke kunne ramme en ladeport på 100 meters afstand. De havde haft skyld for at være upræcise. Men Træfningen ved Oksbøl i år havde til hensigt at opstille et mål i Oksbøls skydeterræn, der havde dimensioner og udseende som en ladeport. Militærfolk opstillede en af de gamle svenske kanoner og affyrede 5 af de gamle kanonkugler med rette ladning. Alle kanonkuglerne traf deres mål, gå selv hen og kig på hullerne i ladeporten som står derhenne i foyeren, fortalte Blæsild. Krøllen på historiens hale er, at fra fregatten Jyllands ledelse er der i år sendt en undskyldning til den svenske konge, fordi vi havde sagt, at de svenske kanoner var upræcise. Hvilket var blevet dokumenteret som usandt i Slaget ved Oksbøl. Svenskekongen har takket for informationen

9 Peter studerer kanonerne Træskærerkunst fra Holmen Guiden Arthur Pedersen tog over, og hele selskabet var nu klar til rundtur på den gamle fregat. Træskibet, som er 72 meter langt, og 13 meter smalt, som Arthur udtrykte det - ligger majestætisk i sin vældige tørdok. Det er en evig kamp med både penge og tid, at holde forfaldet fra dørken. Heldigvis fremstår skibet som et velkonserveret, historisk minde. Først gik vi forbi det brede agterspejl med det kronede løveskjold og de 9 hjerter. De var sande mestre på Holmens gamle billedhuggerværksted, da denne trækunst blev udskåret! Fregatten Jyllands agterspejl - 9 -

10 En ordentlig butterfly Man må ned ad en lang trappe for at komme ned i bunden af tørdokken. Her nedefra havde vi frit udsyn til den 5 meter høje og 9,5 tons tunge skrue. Løjtnant Helge Lohmann udbrød spontant: En ordentlig butterfly. Når skruen ikke var i drift, skulle den trækkes op i sin brønd. Så måtte 200 gaster spytte i næverne og tage fat med at løfte skruen op. Selve skibsbunden var dækket af kobberplader, som var naglet til egetræværket. Kobber og bolte vejer i alt 12 tons. Det er en såkaldt kobberforhudning. Kobberet var valset på Christian den 4. s gamle kobbermølle i Flensborg. Kobberet var en beskyttelse mod især Sydhavets orme- og snegleangreb på de 5 Vestindientogter, som fregatten Jylland har været på. Tømreren reddede skibet! Fra bunden af tørdokken, kommer vi op ad en trappe til hulskibet. Der fandtes ikke trapper på skibet dengang i 1800-tallet, kun rebstiger. I hulskibet dufter der af tjære og tovværk mellem de gamle spanter. Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, fastslog ud fra sin maritime viden, at det ikke var tjære men beg, her duftede af. I øvrigt husker han året 1961, hvor han var med til at sælge mærker til fordel for fregatten Jyllands bevarelse. I slaget ved Helgoland i 1864, fik Jylland en østrigsk/tysk kanonkugle gennem træværket, under vandlinjen. Skibet var sunket, hvis ikke en snarrådig gast, som var udlært tømrer, stod i vand til livet, og sømmede brædder på for at dække skudhullet. En sand helt som reddede skibet. Sådan en jernkugle gik nemt igennem 45 cm egetræ! Slaget ved Helgoland Den danske Nordsøeskadre med fregatten Jylland var vores eneste lyspunkt i Vi skulle nu opleve et kanonbatteri i kamp. Her på kanondækket var der 30 batterier med svenske kanoner. Hvert batteri havde 9 gaster og en bådsmand til at betjene kanonen. Vi skulle nu overvåge en kampscene. Meget livagtigt udført af soldater (voksdukker). Bådsmanden smilte, thi nu skulle endeløse kanoneksercitser stå deres prøve. Kanondækket skælvede under kanonbragene. De halvdøve artillerister kunne næsten ikke høre ordrerne. For høreværn var en by i Vestindien, dengang. I Helgolandslaget sendte danskerne 611 kanonkugler afsted mod fjenden. En kanonkugle var af jern, og vejede 30 pund. Diameteren var 160 mm. Overkanonereren stod altid til højre for kanonen i kamp. Han tog sigte og hev i aftrækkerlinen. Skud gået. Til venstre stod laderen, der viskede kanonløbet rent. Klar til nyt skud. Ved Helgoland blev det dansk sejr. Men det blev det samlede resultat af krigen ikke bedre af! Barske amputationer Slaget ved Helgoland krævede 12 dræbte, og 29 kvæstede danskere på fregatten Jylland. Kirurgen og lægerne om bord foretog 19 amputationer på 2 timer. På messebordet. Under og efter slaget. Vi oplevede endnu en blodig scene (tableau). Det var en stakkels gast, som havde fået kvast foden. Patienten fik savet foden af. Efterfølgende skulle han have sat et varmt tjæreplaster på. Man brugte ikke bedøvelse - ud over en tår af skibsrommen. Man fornemmer næsten staklens skrig og stønnen. Efter det - omend sejrrige slag - ved Helgoland, tog det 4 dage at sejle staklerne til lazarettet i Kristianssand i Norge. Flere gaster døde af deres sår og fandt deres grav på kirkegården i Kristianssand. Tag op og giv dem en blomst!

11 Kirurgen amputerer en fod på messebordet 400 gaster om bord Når skibet var på togt, var der 400 gaster om bord. Alle med 1 års værnepligtstjeneste. De blev styret med hård hånd af de 37 officerer. Mange af gasterne havde ellers aldrig sat deres ben på et skibsdæk, da de gik over Hønsebroen ved Holmen ved indkaldelsen. De var ganske almindelige bondedrenge, malere og tømrere. I tjenesten blev de mødt med et slidsomt arbejde, sure rutiner, dødsangst, ydmygelser og søsyge. Jobbet som kullemper til dampmaskinen var ekstremt hårdt. 13 gaster, heraf de 8 ad gangen, skovlede så sveden sprøjtede fra dem. Gasterne måtte sove på det mørke og indelukkede banjedæk. Hver mand sin køje, som han bandt op under dæksbjælkerne. Madrassen var af granuleret kork. Kosten om bord bestod af dansk bondemad: Øllebrød om morgenen, om aftenen klipfisk, ærter, og kartofler. Daglig ration af lyst øl: 3 liter. Lydsimulation Meget realistisk, kunne vi på banjedækket høre lydsimulationen af de brusende, gurglende lyde fra dampmaskinerne, samt knagende lyde fra reb og træværk. Men vi hørte også at maskinlydene blev overdøvet af oversergentens råben, fordi han havde taget en flæsketyv på fersk gerning. Det gik ikke stille af! Upstairs i kongesalonen Det var en helt anden verden, der mødte os ved officersmessen og kongelogen. Her var mahogniborde og komfortable møbler. Som var mode anno 1860 erne. Da fregatten tjente som kongeskib, var kaptajnen forvist til et mindre lukaf, fordi kongen skulle have kaptajnens kahyt. Her var en verden af honnette saloner. I gangen hænger et billede af Prins Carl af Danmark ( ). Prinsen var søn af Frederik den 8. Han var gast om bord på fregatten Jylland, men havde dog det privilegium at få serveret kongelig mad blev han konge af Norge under navnet Haakon den 7. Rundturen sluttede. En stor tak til guiden Arthur Pedersen og direktøren Benno Blæsild. Det var en meget stor oplevelse, som havde sat fantasien i sving

12 Frokost og Glasmuseum Selskabet spadserede nu over til det nærliggende Glasmuseum i Ebeltoft. Her blev den medbragte mad nydt i hyggeligt samvær i museumshaven. Det moderne Glasmuseum fremviste, hvor uendelige mulighederne er for at skabe kunst af glas. Som en hel tredimensionel oplevelse var det at gå ind i museets Kosmiske Rum hvor der var spejle fra gulv til loft. I en flom af kulørte farver. Fantastisk udført af kunstneren Trondur Patursson. Anbefales kan også det lille militærhistoriske museum, HISAM Ebeltoft, som ligger lige nord for Ebeltoft kirke. Det er ejet af en privatperson. Der er rigtigt mange militære rariteter. Det kan også anbefales at læse Bent Kures bog: Livet om bord på Fregatten Jylland. Hærens 400 års fødselsdag Kaptajn Palle Christiansen FOUAT Fyn Den runde jubilæumsdag fejres på behørig vis på Fyn

13 Foredrag om Altmark-affæren Onsdag, den 26. november, kl. 19:30 arrangerer HISAM foredrag på Dannevirke om Altmark-affæren v/ lektor N.P. Frederiksen. Julefrokost Husk julefrokosten fredag, den 12. december kl. 13:00 på Dannevirke. Særlig indbydelse udsendes. Alle FOUAT FYNS medlemmer ønskes en GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR! Sydjyske kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstegårdsvej 45, 8320 Mårslet Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia : Kasserer: Major Karsten V. Petersen, Niels Steensens Vej 11, Taulov, 7000 Fredericia : Bank: Reg.nr Konto nr Siden sidst Et eneste af vore medlemmer udnyttede muligheden for at deltage i Fynskredsens konkurrenceskydning på pistol 26. august. En misforståelse omkring tilmeldingen medførte, at hverken Sydjysk Kreds formand eller forretningsfører var til stede, hvorfor ingen af kredsens interne præmier (hvoraf skytten jo egentlig burde have haft alle tre) blev fordelt. Bestyrelsen ønsker nok engang at drøfte spørgsmålet om skydning og fordeling af præmier ved næste ordinære generalforsamling. Tak for turen foredrag ved oberst Lars Møller Betydelig bedre tilslutning fik oberst Lars R. Møllers foredrag Tak for turen på Ryes Kaserne, Fredericia, den 16. september. 14 medlemmer (inkl. damer) deltog, og bestyrelsen har sikret sig, at samarbejdet med Fredericia Officersforening og Forsvarsbrødrene vil fortsætte og skabe mulighed for at samle et så stort antal tilhørere, at vi kan være bekendt at invitere en foredragsholder. Foredraget var spændende, men desværre planlagt lidt for kort. Vi kunne sagtens have tilbragt et par timer mere med oberst Møller

14 Skipperlapskovsen og pandekagerne med is var perfekte. (Til manges beroligelse, thi det var første gang vi prøvede et arrangement på kasernen efter at ISS har overtaget forplejningen.) Kommende arrangementer Vi går nu ind i den kolde, mørke tid, og bestyrelsen har ikke planer om at samle kredsens medlemmer i resten af Midtjyske Kreds Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup : Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning : Nordjyske Kreds Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg : Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst : Efterårsudflugt til Hvidsten Kro og Randers En invitation fra Midtjyske Kreds om et foredrag i Randers omhandlende Våbennedkastninger over Danmark gav inspiration til en udflugt i efteråret. Fra et medlem kom der forslag om at kombinere deltagelse i foredraget med et besøg på Hvidsten Kro, og bestyrelsen fandt ideen god med indtagelse af Hvidsten Kros berømte æggekage. 15 medlemmer deltog i udflugten den 27. august Hvidsten Kro Ankommet til Hvidsten Kro kunne vi bese kroens mange gamle bygninger og ikke mindst de mange spændende gamle ting, som kroværten Marius Fiil havde samlet gennem årene. Disse indsamlede ting og brugsgenstande gav et godt billede af dagligdagen i såvel hjemmet som på kroen. Overalt var disse gamle brugsgenstande fordelt som udsmykning i de mange sale og rum på kroen. At Marius Fiil var samler i stor stil vidner også de mange sten uden for kroen om med indskrifter m. m. fra perioder i Danmarkshistorien. Hvidstengruppens historie er blevet kendt især efter, at der blev lavet en film herom. Nu her selv mange år efter krigen berører historien om Hvidstengruppens aktiviteter og skæbne én, når man besøger kroen og mindelunden, der er beliggende 100 m nord for kroen. Hvidstengruppen blev oprettet i marts 1943, efter at en

15 Vel ankommet til Hvidsten Kro nedkastning havde fundet sted den 12. marts i Trinderup krat. Ole Geisler fik Marius Fiil til at hente indholdet af de fire første containere nedkastet natten før. Flemming Juncker fik Geisler til at spørge Marius Fiil, om han ville gå ind i modstandsarbejdet og oprette en modtagegruppe. Dagen efter kom Ole Geisler, der var blevet nedkastet i Danmark med henblik på at hverve folk til modtagegrupper af våben og sprængstof fra England, ind på kroen, hvor den stedlige læge sad og spiste æggekage sammen med Marius Fiil. Henvendt til ham spurgte Ole Geisler, om det ikke var doktoren, hvortil der blev svaret ja. Nå, så har jeg en hilsen til dig fra Elias. Det var kodenavnet for nedkastningen aftenen før i Trinderup Krat. Dette blev begyndelse til oprettelse af en modtagegruppe i Hvidsten. Marius Fiil samlede familie og venner og bekendte, og dannede gruppen på i alt 16 medlemmer. Nedkastningsgruppernes opgave var i første omgang at tage imod containere med våben og sprængstof, dernæst at bringe indholdet til et sikkert sted for endeligt at overgive det til andre dele af modstandsbevægelsen. Nedkastningsstedet, benævnt som Mustard Point, blev flyttet nærmere til kroen. Man valgte et område på Allestrupgaards Hede, nord for Spentrup og midt imellem Hald og Hvidsten, hvor der var et mosehul, der var velegnet til at skjule tømte containere. Modtagearbejdet foregik ved, at Hvidstengruppen fik en kode fra den engelske radiostation BBC: Hilsen til Elias, lyt igen. Så vidste gruppen, at den skulle være parat til at modtage nedkastninger ved midnatstid. Hvidstengruppen kan med sikkerhed sættes i forbindelse med følgende modtagelser: 17. april, 21. april, 10. maj, 17. maj og 23. juli Ved nedkastningerne blev der modtaget 8 faldskærmsfolk, og et ukendt antal containere med sprængstof, tændmidler og våben. Efter marts

16 måtte modtagestedet Mustard Point ligge stille et stykke tid. Senere blev der oprettet en ny Hvidstengruppe. 2 faldskærmsfolk, der blev nedkastet ved Hvidsten, blev anholdt i Aarhus af Gestapo den 13. december 1943, og under forhøret brød de sammen og gav oplysninger, som bl.a. ledte frem til Hvidstengruppen. Den ene tog ikke sin giftampul ved tilfangetagelsen. Den 11. marts 1944 arresterede Gestapo 9 af Hvidstengruppens medlemmer, og den 17. marts yderligere 4 samt gruppens kontakter. To af gruppens medlemmer nåede at flygte til Sverige. De anholdte sad først i tre uger i arresten i Aarhus, medens de blev forhørt af Gestapo. Den 31. marts blev de overflyttet til Horserødlejren, hvorefter de den 23. maj blev sendt til Vestre Fængsel. Den 25. og 26. juni kom de for krigsretten, hvor de 8 blev dødsdømt og henrettet ved skydning den 29. juni i Ryvangen. De øvrige blev idømt fængselsstraffe, som blev afsonet i tugthuset Dreibergen i Bütsow i Tyskland. Klar til æggekage Efter at have nydt æggekagen begav vi os til mindelunden nord for kroen. Her er rejst en stor sten med navnene på de 8 medlemmer af gruppen, der blev henrettet den 29. juni 1944 i Ryvangen. Endvidere er opstillet en tavle med oplysninger om Hvidstengruppen. Efter befrielsen ønskede man at få gruppen hjem til Hvidsten. Ved hvert lig af Hvidstengruppen fandt man en flaske med en seddel med navn på den pågældende. Efter befrielsen blev urnerne hentet og nedsat i mindelunden den 16. juli Meddelelsen om henrettelsen kom tre dage efter og medførte, at den meget

17 omfattende folkestrejke blev etableret i de følgende dage. Over 100 mennesker blev dræbt og mere end 600 såret. Foredrag om Våbennedkastninger over Danmark Derefter kørtes til Randers, hvor foredraget blev holdt på Dronningborg Bibliotek. Foreningen Militærhistorisk Forum, der bygger på et gensidigt samarbejde blandt medlemmerne om deres interesse for militærhistorie, havde indbudt Søren Flensted til at holde foredraget Våbennedkastninger over Danmark Søren Flensted, der er flymekaniker, gennemgik de anvendte fly og nævnte, at man primært anvendte Stirling og Halifax (Englænderne) og B24 (Amerikanerne). Andre fly blev også anvendt, men de nævnte fly kunne medtage større last. Fly fra flyvepladsen Tempsford NØ for London, hvor eskadrillerne 113 og 161 var hjemmehørende, stod for nedkastningerne. Man forsøgte at anvende de samme eskadriller, og tab af fly og personel blev opfyldt med nyt personel og materiel. Derved kunne man holde en vis kontinuitet. Det første drop af personel menes at være den september Et andet tidspunkt nævnes som den december I 1943 indledtes nedkastning af våben, sprængstof og ammunition. I begyndelsen var de enkelte nedkastninger på ca. 6 containere, senere blev en standardpakning sat til 12 containere, der så kunne sættes til to og tre pakninger. Pakningscontainerne blev benævnt Fox (våben), Tiger (sprængstof), Lion (ammunition). Udover de 12 containere kunne der yderligere være pakket og nedkastet andet materiel m. m., som man havde brug for til opgaverne, f.eks. særlige våben, radioer, sprængstoffer og S-phones, som gav folk på modtagestedet mulighed for direkte kommunikation med flyets besætning. Ja, selv cykeldæk blev nedkastet. Under krigen blev der i runde tal nedkastet containere, 700 tons våben, sprængstoffer og udstyr. 18 fly gik tabt, 69 flyvere omkom. 52 danskere blev efter militær træning hos SOE sendt til Danmark. Modtagepladserne blev benævnt TJ (TABLE JAM) efterfulgt af et trecifret nummer, f.eks. TJ 157, der var den engelske betegnelse for pladsen. TJ var Flemming Muus kodeord/-navn som den første nedkastningschef. Flemming Juncker rejste rundt og beså stederne, og når han havde godkendt pladserne fik de et nummer og en henvisning til Geodætisk Instituts generalstabskort 1: Derefter oplystes siden, f.eks. 27 og derefter felt på kortet, f.eks. C.2. Inden for dette felt kunne man så finde lokaliteten. Modtagestederne og modtagegrupperne blev over BBC benævnt med et pige- eller drengenavn, f.eks. som for Hvidstengruppen og nedkastningsstedet med Elias. Efter droppene blev der gennemført en de-briefing ved eskadrillen. Her kunne der dog opstå uoverensstemmelse mellem det, der blev anført af eskadrillen og af Flemming Junckers rapport. F.eks. kunne pilotens rapport være, at droppet var vel udført, mens modtagegruppen havde anført, at der ikke havde været droppet noget. Andre gange at man fra flyet ikke havde lokaliseret modtagegruppen (dropstedet markeredes med tre hvide lygter i en linje (indflyvningsretning) og en rød lygte i læsiden af modtagepladsen). Selv om man så vidt muligt droppede i månelys af hensyn til, at man kunne se afmærkningen og lokalitetens placering i terrænet, så kunne dårlige vejrforhold give risiko for fejl eller afbrydelse af nedkastningen. Og datidens hjælpemidler var kun kompas og mindre udviklet radio. GPS og andre nyere hjælpemidler fandtes ikke

18 Søren Flensted fortalte levende om våbennedkastningerne på forskellige steder i Danmark og om forholdene omkring de enkelte modtagesteder. Flyruten fra England gik primært til Jyllands vestkyst ved Ringkøbing Fjord, hvor besætningen fik synlig landkending. Herfra valgte man så retning til nedkastningsstedet. Ledelinjer i terrænnet såsom veje, vandløb, jernbanelinjer m. v. blev flittigt brugt. F.eks. var der ikke modtagesteder syd for Kongeåen af hensyn til tyskernes placering med flakbatterier og radar. Gennem kopier eller fotografier af bestillingssedler, rapporter og kort m. m., fik man et godt indtryk af våbennedkastningerne, deres indhold og gennemførelse under de vanskelige forhold under krigen. Droppene blev normalt gennemført i fods højde ( m). Persondrop dog mindst m. af hensyn til faldskærmenes udfoldelse. Efter en berigende aften kunne vi sætte kurs mod nord til bopælen. Mindehøjtidelighed i Klitmøller Mogens Danielsen Referent Lørdag, den 27. september startede 23 glade personer i bus stillet til rådighed af Jyske Trainregiment fra Ålborg Kaserne på en spændende udflugt til Klitmøller og Hanstholm. Stemningen som altid god og munter og spændt på, hvad turen indebar. På vej til Klitmøller gjorde vi holdt ved fuglereservatet ved vejlerne et helt eventyrligt smukt område med over 300 forskellige fuglearter. Her fik vi på P-pladsen serveret dejlige sandwich smurt af fru Strehle. Vi kom til Klitmøller og den lille kirke, hvor der blev holdt en mindehøjtidelighed ved sergent Richard Samuel Pitts grav. Han blev skudt ned 30. september 1939 ved Helgoland og drev i land 280 km mod nord ved Klitmøller. Han var den første allierede soldat, der blev begravet i Danmark i forbindelse med krigen. Ved hans meget velholdte grav lagde militærattache, oberstløjtnant Gordon Fotheringham og vor formand Franz Strehle kranse, medens trompetist overkonstabel Jens Erik Kristensen trompeterede. Herefter var der en smuk mindegudstjeneste i den lille kirke som så ofte før ledet af pastor emeritus Thomas Jensen hjulpet af kirkesanger Ina Christoffersen og organist Irene Christensen, der spillede en meget flot orgelkoncert af Bach. Desuden medvirkede kirketjener Gert Jensen og menighedsrådsformand Ove Holler. Thisteds borgmester serverede uden for kirken kransekage og portvin efter højtideligheden. Herefter kørte bussen langs Vesterhavet til Hanstholm, hvor vi besøgte det meget spændende bunkermuseum. På hjemvejen gik snakken lystigt om den rige oplevelse, vi igen fik serveret af Nordjysk Afdeling: Kammeratskab, samvær og kulturelle oplevelser. Tak for dagen! Poul Boye Larsen

19 Mindehøjtidelighed på Ålestrup kirkegård Den 1. november allehelgensdag afholdes mindehøjtidelighed på Ålestrup kirkegård, hvor otte polske og seks engelske flyvere er begravet. Nærmere omkring højtideligheden tilgår direkte til medlemmerne, når alle aftaler er på plads. Bowling Pokalkamp mandag, den 24. november, kl.10:00. Uddeling af pokal/julefrokost mandag, den 15. december. For sæson 2015: Start 12. januar kl. 10:00. Pokalkamp mandag, den 13. april, afslutning og uddeling af pokal mandag, den 11. maj. Boganmeldelse Kaptajn O.V. Pedersen fra Militærhistorisk Samling i Odense, og medlem af FOUAT FYN har sendt os følgende boganmeldelse: Keld Yding Sørensen: Angrebet. Den danske og den tyske fortælling om den 9. april i Danmark. Om begivenhederne i Danmark og Norge den 9. april 1940 er der i tidens løb skrevet bøger, som samlet set ville kunne fylde metervis af reolplads. Det er få hvis overhovedet nogen af disse bøger, hvis forfattere har sat sig så grundigt ind i emnet, som forfatteren til denne bog, som netop er udkommet med titlen Angrebet. Ikke alene har denne skolelærer været meget vidt omkring i sin research, men stoffet er også udvalgt kritisk. Det gælder hele bogen igennem, fra tiden længe før 9. april, men især den sidste halve snes dage, med alt hvad disse indebar af forberedelser fra

20 tysk side. Fra dansk side tog man som bekendt fra politisk hold, den stadigt mere truende situation uhyre roligt, og køligt afventende. Forfatteren giver læseren et godt, og detaljeret overblik over de land-, sø- og luftmilitære styrker som stod til rådighed på såvel dansk som tysk side, og læseren får ligeså et indblik i de danske planer for forsvaret af de forskellige landsdele. Det var planer, som slet ikke levede op til fagmændenes generalernes anbefalinger. Forfatteren har valgt at dele datoen 9. april op i små tidsrum, nogle så korte som 5-10 minutter. Og indenfor disse tidsrum behandles situationen i København, i Sønderjylland, ved Lillebæltsbroen. Kort sagt overalt i Danmark, hvor begivenhederne fandt sted. Det er efter min mening en glimrende måde at behandle stoffet på, da hændelserne på denne vis tidsmæssigt kædes godt og overskueligt sammen. Efter 498 siders glimrende historielæsning har forfatteren på 8 sider opregnet de væsentligste af sine kilder, i form af originaler eller kopier af dokumenter og kort, bøger, akademiske afhandlinger, dagbøger, hjemmesider, aviser, blade med videre. Sidst i bogen findes en fortegnelse over de næsten 800 noter i bogen. Alt i alt en velskrevet bog med en veldokumenteret tekst, som enhver historieinteresseret kan have stort udbytte af at læse. Internettet FOUAT s web-adresse er: Andre interessante adresser: Forsvarsministeriet: Forsvarskommandoen: Her er henvisninger til Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando og Forsvarets Materieltjeneste. NATO: DANIDA: Om MEDDELELSER Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Formandskabets, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Efter redaktørens skøn og valg optages tekster fra andre medier med relevans for foreningens medlemmer

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

RAF våbenflyvninger til den danske modstandsbevægelse.

RAF våbenflyvninger til den danske modstandsbevægelse. RAF våbenflyvninger til den danske modstandsbevægelse. Mange flystyrt modstandskampens store omkostninger. 1. RAF mindesmærke i Rebild bakker. Våbenflyverne. 2. Hvidstengruppens mindemonument i Hvidsten.

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden.

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. OM FILMEN Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. Det er et stærkt cast instruktøren Anne-Grethe Bjarup Riis har samlet omkring sig til at spille nogle af de

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 197 September-oktober 2014 Interessen var stor for rekonstruktionen af Træfningen

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 191 September-oktober 2013 Ud af Afghanistan Soldaterne fra Price fik en heltemodtagelse

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 193 Januar-Februar 2014 Fra den officielle flagdag for Danmarks udsendte den 5. september

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere