Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste"

Transkript

1 Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 198 November-december 2014 Mindestenen for Hvidstengruppen - 1 -

2 I N D H O L D EMNE Indholdsoversigt og Landsledelse og andre kontaktpersoner m.m. Meddelelser fra kredsene: København Midt- og Vestsjælland Fyn Sydjyske Midtjyske Nordjyske Boganmeldelse Praktiske oplysninger om bladet Oversigtskalender SIDE FORMANDSKABET Landsformand: Generalmajor Jens Erik Frandsen Dronningens Tværgade 42, 6.th København K Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Oberst Erling B. Flebbe Kenny Drews Vej 3, 3.tv København SV Forretningsfører: Oberstløjtnant Erik Petersen Skovbrynet 4, Nødebo 3480 Fredensborg Privat: eller Skydeudvalgsformand: Translatør, major Gregers Djørup Brydebakken Helsinge Redaktion: Kaptajn Bjarne Skov Jensen Birkedalen Greve Webredaktør: Major Jørgen H. Nielsen MEDDELELSER udgives ultimo februar, april, juni, august, oktober og december. Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren oven for. Kommende numre: Bidrag til kommende numre af MEDDELELSER: Se sidst i bladet

3 Københavns Kreds Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød : Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47, 1. th., 2610 Rødovre : Bank: Reg.nr Konto nr Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17, 3000 Helsingør Foredragssæson 2014-II Foredragene holdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i auditoriet i Kastellets Gamle Varmecentral bag ved Nordre Magasin. Indgang gennem porten i midten af bygningen Nordre Magasin. Bemærk at porten er aflåst, hvorfor man skal ringe på for at blive lukket ind. Efter foredraget vil der være et mindre traktement i Hestestalden til en kuvertpris af 150,- kr. For det tilfælde at man alene ønsker at overvære selve foredraget vil man skulle erlægge et bidrag på 30,- kr. Tilmelding til foredraget bedes givet til formanden ikke senere end tirsdagen ugen forud kl. 12: Verdenskrig Tirsdag, den 21. oktober (bemærk tirsdag) kl. 19:00 vil brigadegeneral (pens.), seniorforsker Michael Clemmesen foredrage over emnet 1. Verdenskrig. Det er i år 100 år siden, at verden for alvor gik af lave. Foredraget drejer sig om, hvad der skete i Danmark gennem krigsårene. Michael Clemmesen rammer foredraget ind med følgende beskrivelse: Efter at De Radikale i foråret 1910 tabte valget om Forsvarslovene, kunne de to værn under Klaus Berntsen som både regeringsleder og forsvarsminister gennemføre ordningen og klargøre dansk neutralitetsforsvar for den storkrig, man opfattede som uundgåelig. Da De Radikale efter tre år vendte tilbage til regeringsmagten, var hær og flåde så klar, som man kunne blive, indtil efterretningstjenesten blev komplet, de nye kystbefæstninger i blev klar, B-klasse undervandsbådene var operative og man i en før-krigskrise havde fået indkaldt Sikringsstyrken og anvendt Forsvarsindsamlingens penge til at lukke hullet i Nordfronten. Den nye kong Christian X havde fået forsvarsminister P. Munch til at love, at regeringen ville forvalte forsvarslovene loyalt. Værnene havde udarbejdet en fælles opfattelse af truslen og af, hvordan den skulle mødes. Men den krig, der faktisk kom, blev også for Danmark helt anderledes end forventet, og den radikale mindretalsregering udnyttede situationen maksimalt og - 3 -

4 skabte en myte om, at forsvarsbelastningen fra 1910 til 1918 havde været irrelevant og skadelig. Torsdag, den 6. november kl. 19:00 vil major (pens.), forskningsbibliotekar, DB, Knud Rasmussen foredrage om emnet Krig og politik i Den dansk-tyske krig 1864 blev en katastrofe for Danmark. En hensynsløs københavnsk presse kombineret med en overmodig og uerfaren nationalliberal regering, der havde fremtvunget Novemberforfatningen, gav Bismarck anledning til krig mod Danmark. Denne krig kunne vi ikke vinde, men det behøvede ikke at være gået så galt som det gik. Dette skyldtes, at Ministeriet Monrad ideligt blandede sig i Overkommandoens planer for felttoget. Først ved at afskedige overgeneral de Meza efter den i tide særdeles velgennemførte tilbagegang fra Dannevirke, samt senere ved at svigte general Hegermann-Lindencrone midt under dennes modangreb fra Nordjylland i begyndelsen af april Torsdag, den 20. november kl. 19:00 vil den norske ambassadør i Danmark, Ingvard Havnen foredrage om 200 året for Norges frigørelse fra Danmark i Den historiske baggrund er i korte træk, at Danmark under Napoleonskrigene siden 1807 hvor man oplevede Københavns bombardement og flådens ran havde valgt side med Napoleon. Men med Napoleons fald faldt Danmark. I 1813 blev Slesvig og Holsten invaderet af russiske og svenske styrker, sidstnævnte havde den svenske kronprins, Karl Johan, (tidligere feltmarskal under Napoleon og senere Kong Karl 14. Johan af Sverige) som hærfører. Svenskerne havde længe næret et ønske om at erhverve sig Norge. For svenskerne traf det sig så heldigt, at de allierede havde brug for de svenske stridskræfter til slutopgøret med Napoleon, og at de af den grund støttede det svenske krav. Den fjendtlige invasion blev bragt til en afslutning mod at Danmark afstod Norge. Fredsforhandlingerne skete i Kiel i 1814, deraf navnet Kielerfreden. Fredstraktaten mellem Sverige og Danmark, hvor betingelserne for freden blev nedskrevet 14. januar 1814 i Kiel. Her ses det eksemplar, som Kong Frederik den 6. modtog fra den svenske konge efter aftalens ratifikation i februar (Billede og tekst: Rigsarkivet) - 4 -

5 Med udgangspunkt i 200-års jubilæet, vil ambassadøren tale om såvel de historiske som dagens relationer mellem vore to lande. Torsdag, den 4. december afholder Københavnskredsen den årlige Stiftelsesfest. Kl. 12:00 indleder vi dagens arrangement med at nedlægge en krans ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter Derefter vil vi gå til bords i spisesalen på første sal i Nordre Magasin (over kantinen), hvor der vil blive serveret gule ærter. Der sluttes af med kaffe + avec i hjørnestuen. Pris pr. deltager er kr. 200,-. Tilmelding til arrangementet til formanden ikke senere end tirsdag den 25. november kl. 12:00. Københavnskredsens afsluttede årets skydninger en smuk sensommerdag i september med lidt blandet vejr; sol skiftende med korte byger. Ved Ole Raae Andersens ihærdige indsats lykkedes det at komme i hus med årets skydninger. Sagen var, at kredsen efter sommerpausen var blevet forment adgang til de sædvanlige skydebaner ved Sjælsø på grund af en verserende miljøklagesag. Med venners hjælp og gode forbindelser lykkedes det Ole at skaffe plads på en mindre 25 meters skydebane i området. Så med lidt behændighed og udvist smidighed fra alle sider både skydeledelse, skytter og de, der er kredsen behjælpelige i baggrunden, fik vi afviklet alle årets skydninger på en tilfredsstillende måde. Vi sluttede sædvanen tro af med en god frokost i traktørstedet Jægerhytten, der er smukt beliggende på sydkanten af Sjælsø, hvor der blev uddelt præmier, pokaler m.v. til de vindende skytter. En særlig tak til skydeledelsen og tak til skytterne for trofast fremmøde, en ihærdig indsats og godt kammeratskab. Erling Flebbe OL Arne Hansen (t.v.) får overrakt præmie for bedste skytte i årets Münchhausen skydning af formanden. Kredsens skydeudvalgsformand, Ole Raae Andersen t.h. i billedet

6 Midt- og Vestsjællands Kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse : Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde : Skydninger Sommerens skydninger blev gennemført på udmærket vis på Bredetved banen under Holgers ledelse. Det gik rigtig fint lige indtil præmieskydningen den 24. august. Så knækkede filmen: Vi havde bare været rigtig gode på den sidste træningsskydning om torsdagen og var meget forventningsfulde, her søndag formiddag. Vejret var dejligt, men solen stod lavt på himlen mod øst. Det trykkede træfningen for os alle, så træfferne fortrinsvis lå klokken 7 9. Det vinder man ikke mesterskaber med. Jeg tror, at det er det ringeste resultat, vi nogensinde har præsteret. Hvis der er nogen, som ved hvor man kan skaffe en sodelampe eller en sodespray, så er vi købere også selv om prisen er høj! Den efterfølgende skydefrokost i Boeslunde hos Anne og Holger Janns blev alligevel hyggelig og munter som den plejer. Man skal ikke lade sig kue. Besøg på Panzermuseum East Besøget på Panzermuseum East i Fladholte den 4. september var en supergod oplevelse for 9 af os + et medlem af Københavnskredsen med bopæl på Samsø. Vejret var flot, og Torsdagsklubben fra Sjællandske Livregiment havde valgt at besøge museet samme dag og slutte af med frokost. Den var de stadig i gang med, da vi startede kl. 14:00. Det var hyggeligt at møde dem. Hvis du ikke kunne være med til besøget, så kig på hjemmesiden (www.panzermuseumeast.dk) og tag ud og se det selv. Det har åbent indtil 31. oktober. Og det er bestemt pengene værd. Foredrag om deltagelse i krigen i 1864 Helge Nielsen holder (holdt) foredrag den 2. oktober: Oldefars Commando Raid om oldefaderens deltagelse i krigen 1864, tilfangetagelse og oplevelser som krigsfange i Preussen. Men det vil jo være passé, når du læser disse linjer. Foredrag om Ukraine-problematikken Vi har en aftale med kommandør Poul Grooss om et foredrag her i efteråret om Ukraine-problematikken. Datoen er endnu ikke fastlagt. Poul Grooss er en meget travl mand, som er ved at være færdig med årets intense rejseledervirksomhed for CulTours. Så snart aftalen er på plads vil du få indkaldelse på "direct mail"

7 Materiale om 1. Verdenskrig For de historieinteresserede kan jeg fortælle, at der hver dag på er beretninger fra de slesvigske regimenters deltagelse i 1. verdenskrig (Infanterieregiment 84 og 86 - senere også andre enheder), tabslister (skræmmende), men IX Armeekorps, som de var del af, var en eliteenhed, som blev indsat i brændpunkterne. Man kan "bladre" tilbage til krigens start og få det hele med. Også de vilkår, der herskede i Nordslesvig under krigen. Et lille fremblik Bestyrelsen holder møde ultimo oktober for at forberede Generalforsamlingen den 5. marts Husk at notere det i kalenderen! Vi skal også se på mulige aktiviteter i 2015, så hvis du har en god idé, bedes du maile den til undertegnede inden 24.oktober. Når vi har holdt mødet, vil der som sædvanlig blive udsendt indkaldelse til generalforsamlingen - både som indlæg i "MEDDELELSER" og via "direct mail" til jer alle. Derefter går vi i vinterhi. Hans Jürgen Jürgensen Kredsformand Fyns Kreds Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV : Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev : Bank: Reg.nr Konto nr Fregatten Jylland - Danmarks stolte svane Han er en stor og barsk orlogsmand, som han ligger dér i sin tørdok i Ebeltoft. Stoltere svane har der vist ikke sejlet i Tordenskjolds kølvand nogensinde. Med Dannebrog i agterstavnen, forstås. Han er født på Holmens orlogsværft i 1860, og tjente sit land indtil Han, fordi flådens skibe tituleres som hankøn. Med sine 2650 tons vægt var det en frygtindgydende krigsmaskine. Medlemmerne fra FOUAT FYN havde sat sig for at kende historien om en af Danmarks første skruefregatter, som kunne betjene sig med fremdrift af både sejl og dampmaskine. En historie lige fra fregattens jomfrusejlads i Nordsøen, over den sejrrige triumf i slaget ved Helgoland i 1864, over togterne til Vestindien, om tiden som kongeskib og kaserneskib, og indtil han blev sat i tørdok i Ebeltoft i

8 Antrædning foran fregatmuseet... Fynsk brunsviger på den jyske højderyg 28 veloplagte medlemmer fra Fyn, deltog i septemberudflugten. Den traditionelle morgenmad - med fynsk brunsviger og rundstykker - blev nydt på rastepladsen nær ved Ejer Bavnehøj på den jyske højderyg. Solen skinnede på ordre fra formanden, major Kjeld Frimuth. Fra Ejer Bavnehøj var der ikke langt til Djursland. Da vi rundede Ebeltoft vig, kunne vi på lang afstand se fregatten Jyllands tre master. Museumsfolkene stod klar for at vise os den gamle orlogsmand. Træfningen ved Oksbøl i 2014 Det var fregattens museumsdirektør Benno Blæsild, himself, som tog imod os i foyeren. Som adjudant medbragte han sin hund, Harald. Selve rundgangen og skibets historie overlod han til guiden Arthur Pedersen. Men Benno Blæsild brændte for at fortælle os om en historie, som er foregået i år, den 25. marts 2014: Træfningen ved Oksbøl. En aktivitet, som var kommet i stand, bygget på myten om, at de gamle svenske skibskanoner på fregatten ikke kunne ramme en ladeport på 100 meters afstand. De havde haft skyld for at være upræcise. Men Træfningen ved Oksbøl i år havde til hensigt at opstille et mål i Oksbøls skydeterræn, der havde dimensioner og udseende som en ladeport. Militærfolk opstillede en af de gamle svenske kanoner og affyrede 5 af de gamle kanonkugler med rette ladning. Alle kanonkuglerne traf deres mål, gå selv hen og kig på hullerne i ladeporten som står derhenne i foyeren, fortalte Blæsild. Krøllen på historiens hale er, at fra fregatten Jyllands ledelse er der i år sendt en undskyldning til den svenske konge, fordi vi havde sagt, at de svenske kanoner var upræcise. Hvilket var blevet dokumenteret som usandt i Slaget ved Oksbøl. Svenskekongen har takket for informationen

9 Peter studerer kanonerne Træskærerkunst fra Holmen Guiden Arthur Pedersen tog over, og hele selskabet var nu klar til rundtur på den gamle fregat. Træskibet, som er 72 meter langt, og 13 meter smalt, som Arthur udtrykte det - ligger majestætisk i sin vældige tørdok. Det er en evig kamp med både penge og tid, at holde forfaldet fra dørken. Heldigvis fremstår skibet som et velkonserveret, historisk minde. Først gik vi forbi det brede agterspejl med det kronede løveskjold og de 9 hjerter. De var sande mestre på Holmens gamle billedhuggerværksted, da denne trækunst blev udskåret! Fregatten Jyllands agterspejl - 9 -

10 En ordentlig butterfly Man må ned ad en lang trappe for at komme ned i bunden af tørdokken. Her nedefra havde vi frit udsyn til den 5 meter høje og 9,5 tons tunge skrue. Løjtnant Helge Lohmann udbrød spontant: En ordentlig butterfly. Når skruen ikke var i drift, skulle den trækkes op i sin brønd. Så måtte 200 gaster spytte i næverne og tage fat med at løfte skruen op. Selve skibsbunden var dækket af kobberplader, som var naglet til egetræværket. Kobber og bolte vejer i alt 12 tons. Det er en såkaldt kobberforhudning. Kobberet var valset på Christian den 4. s gamle kobbermølle i Flensborg. Kobberet var en beskyttelse mod især Sydhavets orme- og snegleangreb på de 5 Vestindientogter, som fregatten Jylland har været på. Tømreren reddede skibet! Fra bunden af tørdokken, kommer vi op ad en trappe til hulskibet. Der fandtes ikke trapper på skibet dengang i 1800-tallet, kun rebstiger. I hulskibet dufter der af tjære og tovværk mellem de gamle spanter. Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, fastslog ud fra sin maritime viden, at det ikke var tjære men beg, her duftede af. I øvrigt husker han året 1961, hvor han var med til at sælge mærker til fordel for fregatten Jyllands bevarelse. I slaget ved Helgoland i 1864, fik Jylland en østrigsk/tysk kanonkugle gennem træværket, under vandlinjen. Skibet var sunket, hvis ikke en snarrådig gast, som var udlært tømrer, stod i vand til livet, og sømmede brædder på for at dække skudhullet. En sand helt som reddede skibet. Sådan en jernkugle gik nemt igennem 45 cm egetræ! Slaget ved Helgoland Den danske Nordsøeskadre med fregatten Jylland var vores eneste lyspunkt i Vi skulle nu opleve et kanonbatteri i kamp. Her på kanondækket var der 30 batterier med svenske kanoner. Hvert batteri havde 9 gaster og en bådsmand til at betjene kanonen. Vi skulle nu overvåge en kampscene. Meget livagtigt udført af soldater (voksdukker). Bådsmanden smilte, thi nu skulle endeløse kanoneksercitser stå deres prøve. Kanondækket skælvede under kanonbragene. De halvdøve artillerister kunne næsten ikke høre ordrerne. For høreværn var en by i Vestindien, dengang. I Helgolandslaget sendte danskerne 611 kanonkugler afsted mod fjenden. En kanonkugle var af jern, og vejede 30 pund. Diameteren var 160 mm. Overkanonereren stod altid til højre for kanonen i kamp. Han tog sigte og hev i aftrækkerlinen. Skud gået. Til venstre stod laderen, der viskede kanonløbet rent. Klar til nyt skud. Ved Helgoland blev det dansk sejr. Men det blev det samlede resultat af krigen ikke bedre af! Barske amputationer Slaget ved Helgoland krævede 12 dræbte, og 29 kvæstede danskere på fregatten Jylland. Kirurgen og lægerne om bord foretog 19 amputationer på 2 timer. På messebordet. Under og efter slaget. Vi oplevede endnu en blodig scene (tableau). Det var en stakkels gast, som havde fået kvast foden. Patienten fik savet foden af. Efterfølgende skulle han have sat et varmt tjæreplaster på. Man brugte ikke bedøvelse - ud over en tår af skibsrommen. Man fornemmer næsten staklens skrig og stønnen. Efter det - omend sejrrige slag - ved Helgoland, tog det 4 dage at sejle staklerne til lazarettet i Kristianssand i Norge. Flere gaster døde af deres sår og fandt deres grav på kirkegården i Kristianssand. Tag op og giv dem en blomst!

11 Kirurgen amputerer en fod på messebordet 400 gaster om bord Når skibet var på togt, var der 400 gaster om bord. Alle med 1 års værnepligtstjeneste. De blev styret med hård hånd af de 37 officerer. Mange af gasterne havde ellers aldrig sat deres ben på et skibsdæk, da de gik over Hønsebroen ved Holmen ved indkaldelsen. De var ganske almindelige bondedrenge, malere og tømrere. I tjenesten blev de mødt med et slidsomt arbejde, sure rutiner, dødsangst, ydmygelser og søsyge. Jobbet som kullemper til dampmaskinen var ekstremt hårdt. 13 gaster, heraf de 8 ad gangen, skovlede så sveden sprøjtede fra dem. Gasterne måtte sove på det mørke og indelukkede banjedæk. Hver mand sin køje, som han bandt op under dæksbjælkerne. Madrassen var af granuleret kork. Kosten om bord bestod af dansk bondemad: Øllebrød om morgenen, om aftenen klipfisk, ærter, og kartofler. Daglig ration af lyst øl: 3 liter. Lydsimulation Meget realistisk, kunne vi på banjedækket høre lydsimulationen af de brusende, gurglende lyde fra dampmaskinerne, samt knagende lyde fra reb og træværk. Men vi hørte også at maskinlydene blev overdøvet af oversergentens råben, fordi han havde taget en flæsketyv på fersk gerning. Det gik ikke stille af! Upstairs i kongesalonen Det var en helt anden verden, der mødte os ved officersmessen og kongelogen. Her var mahogniborde og komfortable møbler. Som var mode anno 1860 erne. Da fregatten tjente som kongeskib, var kaptajnen forvist til et mindre lukaf, fordi kongen skulle have kaptajnens kahyt. Her var en verden af honnette saloner. I gangen hænger et billede af Prins Carl af Danmark ( ). Prinsen var søn af Frederik den 8. Han var gast om bord på fregatten Jylland, men havde dog det privilegium at få serveret kongelig mad blev han konge af Norge under navnet Haakon den 7. Rundturen sluttede. En stor tak til guiden Arthur Pedersen og direktøren Benno Blæsild. Det var en meget stor oplevelse, som havde sat fantasien i sving

12 Frokost og Glasmuseum Selskabet spadserede nu over til det nærliggende Glasmuseum i Ebeltoft. Her blev den medbragte mad nydt i hyggeligt samvær i museumshaven. Det moderne Glasmuseum fremviste, hvor uendelige mulighederne er for at skabe kunst af glas. Som en hel tredimensionel oplevelse var det at gå ind i museets Kosmiske Rum hvor der var spejle fra gulv til loft. I en flom af kulørte farver. Fantastisk udført af kunstneren Trondur Patursson. Anbefales kan også det lille militærhistoriske museum, HISAM Ebeltoft, som ligger lige nord for Ebeltoft kirke. Det er ejet af en privatperson. Der er rigtigt mange militære rariteter. Det kan også anbefales at læse Bent Kures bog: Livet om bord på Fregatten Jylland. Hærens 400 års fødselsdag Kaptajn Palle Christiansen FOUAT Fyn Den runde jubilæumsdag fejres på behørig vis på Fyn

13 Foredrag om Altmark-affæren Onsdag, den 26. november, kl. 19:30 arrangerer HISAM foredrag på Dannevirke om Altmark-affæren v/ lektor N.P. Frederiksen. Julefrokost Husk julefrokosten fredag, den 12. december kl. 13:00 på Dannevirke. Særlig indbydelse udsendes. Alle FOUAT FYNS medlemmer ønskes en GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR! Sydjyske kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstegårdsvej 45, 8320 Mårslet Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia : Kasserer: Major Karsten V. Petersen, Niels Steensens Vej 11, Taulov, 7000 Fredericia : Bank: Reg.nr Konto nr Siden sidst Et eneste af vore medlemmer udnyttede muligheden for at deltage i Fynskredsens konkurrenceskydning på pistol 26. august. En misforståelse omkring tilmeldingen medførte, at hverken Sydjysk Kreds formand eller forretningsfører var til stede, hvorfor ingen af kredsens interne præmier (hvoraf skytten jo egentlig burde have haft alle tre) blev fordelt. Bestyrelsen ønsker nok engang at drøfte spørgsmålet om skydning og fordeling af præmier ved næste ordinære generalforsamling. Tak for turen foredrag ved oberst Lars Møller Betydelig bedre tilslutning fik oberst Lars R. Møllers foredrag Tak for turen på Ryes Kaserne, Fredericia, den 16. september. 14 medlemmer (inkl. damer) deltog, og bestyrelsen har sikret sig, at samarbejdet med Fredericia Officersforening og Forsvarsbrødrene vil fortsætte og skabe mulighed for at samle et så stort antal tilhørere, at vi kan være bekendt at invitere en foredragsholder. Foredraget var spændende, men desværre planlagt lidt for kort. Vi kunne sagtens have tilbragt et par timer mere med oberst Møller

14 Skipperlapskovsen og pandekagerne med is var perfekte. (Til manges beroligelse, thi det var første gang vi prøvede et arrangement på kasernen efter at ISS har overtaget forplejningen.) Kommende arrangementer Vi går nu ind i den kolde, mørke tid, og bestyrelsen har ikke planer om at samle kredsens medlemmer i resten af Midtjyske Kreds Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup : Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning : Nordjyske Kreds Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg : Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst : Efterårsudflugt til Hvidsten Kro og Randers En invitation fra Midtjyske Kreds om et foredrag i Randers omhandlende Våbennedkastninger over Danmark gav inspiration til en udflugt i efteråret. Fra et medlem kom der forslag om at kombinere deltagelse i foredraget med et besøg på Hvidsten Kro, og bestyrelsen fandt ideen god med indtagelse af Hvidsten Kros berømte æggekage. 15 medlemmer deltog i udflugten den 27. august Hvidsten Kro Ankommet til Hvidsten Kro kunne vi bese kroens mange gamle bygninger og ikke mindst de mange spændende gamle ting, som kroværten Marius Fiil havde samlet gennem årene. Disse indsamlede ting og brugsgenstande gav et godt billede af dagligdagen i såvel hjemmet som på kroen. Overalt var disse gamle brugsgenstande fordelt som udsmykning i de mange sale og rum på kroen. At Marius Fiil var samler i stor stil vidner også de mange sten uden for kroen om med indskrifter m. m. fra perioder i Danmarkshistorien. Hvidstengruppens historie er blevet kendt især efter, at der blev lavet en film herom. Nu her selv mange år efter krigen berører historien om Hvidstengruppens aktiviteter og skæbne én, når man besøger kroen og mindelunden, der er beliggende 100 m nord for kroen. Hvidstengruppen blev oprettet i marts 1943, efter at en

15 Vel ankommet til Hvidsten Kro nedkastning havde fundet sted den 12. marts i Trinderup krat. Ole Geisler fik Marius Fiil til at hente indholdet af de fire første containere nedkastet natten før. Flemming Juncker fik Geisler til at spørge Marius Fiil, om han ville gå ind i modstandsarbejdet og oprette en modtagegruppe. Dagen efter kom Ole Geisler, der var blevet nedkastet i Danmark med henblik på at hverve folk til modtagegrupper af våben og sprængstof fra England, ind på kroen, hvor den stedlige læge sad og spiste æggekage sammen med Marius Fiil. Henvendt til ham spurgte Ole Geisler, om det ikke var doktoren, hvortil der blev svaret ja. Nå, så har jeg en hilsen til dig fra Elias. Det var kodenavnet for nedkastningen aftenen før i Trinderup Krat. Dette blev begyndelse til oprettelse af en modtagegruppe i Hvidsten. Marius Fiil samlede familie og venner og bekendte, og dannede gruppen på i alt 16 medlemmer. Nedkastningsgruppernes opgave var i første omgang at tage imod containere med våben og sprængstof, dernæst at bringe indholdet til et sikkert sted for endeligt at overgive det til andre dele af modstandsbevægelsen. Nedkastningsstedet, benævnt som Mustard Point, blev flyttet nærmere til kroen. Man valgte et område på Allestrupgaards Hede, nord for Spentrup og midt imellem Hald og Hvidsten, hvor der var et mosehul, der var velegnet til at skjule tømte containere. Modtagearbejdet foregik ved, at Hvidstengruppen fik en kode fra den engelske radiostation BBC: Hilsen til Elias, lyt igen. Så vidste gruppen, at den skulle være parat til at modtage nedkastninger ved midnatstid. Hvidstengruppen kan med sikkerhed sættes i forbindelse med følgende modtagelser: 17. april, 21. april, 10. maj, 17. maj og 23. juli Ved nedkastningerne blev der modtaget 8 faldskærmsfolk, og et ukendt antal containere med sprængstof, tændmidler og våben. Efter marts

16 måtte modtagestedet Mustard Point ligge stille et stykke tid. Senere blev der oprettet en ny Hvidstengruppe. 2 faldskærmsfolk, der blev nedkastet ved Hvidsten, blev anholdt i Aarhus af Gestapo den 13. december 1943, og under forhøret brød de sammen og gav oplysninger, som bl.a. ledte frem til Hvidstengruppen. Den ene tog ikke sin giftampul ved tilfangetagelsen. Den 11. marts 1944 arresterede Gestapo 9 af Hvidstengruppens medlemmer, og den 17. marts yderligere 4 samt gruppens kontakter. To af gruppens medlemmer nåede at flygte til Sverige. De anholdte sad først i tre uger i arresten i Aarhus, medens de blev forhørt af Gestapo. Den 31. marts blev de overflyttet til Horserødlejren, hvorefter de den 23. maj blev sendt til Vestre Fængsel. Den 25. og 26. juni kom de for krigsretten, hvor de 8 blev dødsdømt og henrettet ved skydning den 29. juni i Ryvangen. De øvrige blev idømt fængselsstraffe, som blev afsonet i tugthuset Dreibergen i Bütsow i Tyskland. Klar til æggekage Efter at have nydt æggekagen begav vi os til mindelunden nord for kroen. Her er rejst en stor sten med navnene på de 8 medlemmer af gruppen, der blev henrettet den 29. juni 1944 i Ryvangen. Endvidere er opstillet en tavle med oplysninger om Hvidstengruppen. Efter befrielsen ønskede man at få gruppen hjem til Hvidsten. Ved hvert lig af Hvidstengruppen fandt man en flaske med en seddel med navn på den pågældende. Efter befrielsen blev urnerne hentet og nedsat i mindelunden den 16. juli Meddelelsen om henrettelsen kom tre dage efter og medførte, at den meget

17 omfattende folkestrejke blev etableret i de følgende dage. Over 100 mennesker blev dræbt og mere end 600 såret. Foredrag om Våbennedkastninger over Danmark Derefter kørtes til Randers, hvor foredraget blev holdt på Dronningborg Bibliotek. Foreningen Militærhistorisk Forum, der bygger på et gensidigt samarbejde blandt medlemmerne om deres interesse for militærhistorie, havde indbudt Søren Flensted til at holde foredraget Våbennedkastninger over Danmark Søren Flensted, der er flymekaniker, gennemgik de anvendte fly og nævnte, at man primært anvendte Stirling og Halifax (Englænderne) og B24 (Amerikanerne). Andre fly blev også anvendt, men de nævnte fly kunne medtage større last. Fly fra flyvepladsen Tempsford NØ for London, hvor eskadrillerne 113 og 161 var hjemmehørende, stod for nedkastningerne. Man forsøgte at anvende de samme eskadriller, og tab af fly og personel blev opfyldt med nyt personel og materiel. Derved kunne man holde en vis kontinuitet. Det første drop af personel menes at være den september Et andet tidspunkt nævnes som den december I 1943 indledtes nedkastning af våben, sprængstof og ammunition. I begyndelsen var de enkelte nedkastninger på ca. 6 containere, senere blev en standardpakning sat til 12 containere, der så kunne sættes til to og tre pakninger. Pakningscontainerne blev benævnt Fox (våben), Tiger (sprængstof), Lion (ammunition). Udover de 12 containere kunne der yderligere være pakket og nedkastet andet materiel m. m., som man havde brug for til opgaverne, f.eks. særlige våben, radioer, sprængstoffer og S-phones, som gav folk på modtagestedet mulighed for direkte kommunikation med flyets besætning. Ja, selv cykeldæk blev nedkastet. Under krigen blev der i runde tal nedkastet containere, 700 tons våben, sprængstoffer og udstyr. 18 fly gik tabt, 69 flyvere omkom. 52 danskere blev efter militær træning hos SOE sendt til Danmark. Modtagepladserne blev benævnt TJ (TABLE JAM) efterfulgt af et trecifret nummer, f.eks. TJ 157, der var den engelske betegnelse for pladsen. TJ var Flemming Muus kodeord/-navn som den første nedkastningschef. Flemming Juncker rejste rundt og beså stederne, og når han havde godkendt pladserne fik de et nummer og en henvisning til Geodætisk Instituts generalstabskort 1: Derefter oplystes siden, f.eks. 27 og derefter felt på kortet, f.eks. C.2. Inden for dette felt kunne man så finde lokaliteten. Modtagestederne og modtagegrupperne blev over BBC benævnt med et pige- eller drengenavn, f.eks. som for Hvidstengruppen og nedkastningsstedet med Elias. Efter droppene blev der gennemført en de-briefing ved eskadrillen. Her kunne der dog opstå uoverensstemmelse mellem det, der blev anført af eskadrillen og af Flemming Junckers rapport. F.eks. kunne pilotens rapport være, at droppet var vel udført, mens modtagegruppen havde anført, at der ikke havde været droppet noget. Andre gange at man fra flyet ikke havde lokaliseret modtagegruppen (dropstedet markeredes med tre hvide lygter i en linje (indflyvningsretning) og en rød lygte i læsiden af modtagepladsen). Selv om man så vidt muligt droppede i månelys af hensyn til, at man kunne se afmærkningen og lokalitetens placering i terrænet, så kunne dårlige vejrforhold give risiko for fejl eller afbrydelse af nedkastningen. Og datidens hjælpemidler var kun kompas og mindre udviklet radio. GPS og andre nyere hjælpemidler fandtes ikke

18 Søren Flensted fortalte levende om våbennedkastningerne på forskellige steder i Danmark og om forholdene omkring de enkelte modtagesteder. Flyruten fra England gik primært til Jyllands vestkyst ved Ringkøbing Fjord, hvor besætningen fik synlig landkending. Herfra valgte man så retning til nedkastningsstedet. Ledelinjer i terrænnet såsom veje, vandløb, jernbanelinjer m. v. blev flittigt brugt. F.eks. var der ikke modtagesteder syd for Kongeåen af hensyn til tyskernes placering med flakbatterier og radar. Gennem kopier eller fotografier af bestillingssedler, rapporter og kort m. m., fik man et godt indtryk af våbennedkastningerne, deres indhold og gennemførelse under de vanskelige forhold under krigen. Droppene blev normalt gennemført i fods højde ( m). Persondrop dog mindst m. af hensyn til faldskærmenes udfoldelse. Efter en berigende aften kunne vi sætte kurs mod nord til bopælen. Mindehøjtidelighed i Klitmøller Mogens Danielsen Referent Lørdag, den 27. september startede 23 glade personer i bus stillet til rådighed af Jyske Trainregiment fra Ålborg Kaserne på en spændende udflugt til Klitmøller og Hanstholm. Stemningen som altid god og munter og spændt på, hvad turen indebar. På vej til Klitmøller gjorde vi holdt ved fuglereservatet ved vejlerne et helt eventyrligt smukt område med over 300 forskellige fuglearter. Her fik vi på P-pladsen serveret dejlige sandwich smurt af fru Strehle. Vi kom til Klitmøller og den lille kirke, hvor der blev holdt en mindehøjtidelighed ved sergent Richard Samuel Pitts grav. Han blev skudt ned 30. september 1939 ved Helgoland og drev i land 280 km mod nord ved Klitmøller. Han var den første allierede soldat, der blev begravet i Danmark i forbindelse med krigen. Ved hans meget velholdte grav lagde militærattache, oberstløjtnant Gordon Fotheringham og vor formand Franz Strehle kranse, medens trompetist overkonstabel Jens Erik Kristensen trompeterede. Herefter var der en smuk mindegudstjeneste i den lille kirke som så ofte før ledet af pastor emeritus Thomas Jensen hjulpet af kirkesanger Ina Christoffersen og organist Irene Christensen, der spillede en meget flot orgelkoncert af Bach. Desuden medvirkede kirketjener Gert Jensen og menighedsrådsformand Ove Holler. Thisteds borgmester serverede uden for kirken kransekage og portvin efter højtideligheden. Herefter kørte bussen langs Vesterhavet til Hanstholm, hvor vi besøgte det meget spændende bunkermuseum. På hjemvejen gik snakken lystigt om den rige oplevelse, vi igen fik serveret af Nordjysk Afdeling: Kammeratskab, samvær og kulturelle oplevelser. Tak for dagen! Poul Boye Larsen

19 Mindehøjtidelighed på Ålestrup kirkegård Den 1. november allehelgensdag afholdes mindehøjtidelighed på Ålestrup kirkegård, hvor otte polske og seks engelske flyvere er begravet. Nærmere omkring højtideligheden tilgår direkte til medlemmerne, når alle aftaler er på plads. Bowling Pokalkamp mandag, den 24. november, kl.10:00. Uddeling af pokal/julefrokost mandag, den 15. december. For sæson 2015: Start 12. januar kl. 10:00. Pokalkamp mandag, den 13. april, afslutning og uddeling af pokal mandag, den 11. maj. Boganmeldelse Kaptajn O.V. Pedersen fra Militærhistorisk Samling i Odense, og medlem af FOUAT FYN har sendt os følgende boganmeldelse: Keld Yding Sørensen: Angrebet. Den danske og den tyske fortælling om den 9. april i Danmark. Om begivenhederne i Danmark og Norge den 9. april 1940 er der i tidens løb skrevet bøger, som samlet set ville kunne fylde metervis af reolplads. Det er få hvis overhovedet nogen af disse bøger, hvis forfattere har sat sig så grundigt ind i emnet, som forfatteren til denne bog, som netop er udkommet med titlen Angrebet. Ikke alene har denne skolelærer været meget vidt omkring i sin research, men stoffet er også udvalgt kritisk. Det gælder hele bogen igennem, fra tiden længe før 9. april, men især den sidste halve snes dage, med alt hvad disse indebar af forberedelser fra

20 tysk side. Fra dansk side tog man som bekendt fra politisk hold, den stadigt mere truende situation uhyre roligt, og køligt afventende. Forfatteren giver læseren et godt, og detaljeret overblik over de land-, sø- og luftmilitære styrker som stod til rådighed på såvel dansk som tysk side, og læseren får ligeså et indblik i de danske planer for forsvaret af de forskellige landsdele. Det var planer, som slet ikke levede op til fagmændenes generalernes anbefalinger. Forfatteren har valgt at dele datoen 9. april op i små tidsrum, nogle så korte som 5-10 minutter. Og indenfor disse tidsrum behandles situationen i København, i Sønderjylland, ved Lillebæltsbroen. Kort sagt overalt i Danmark, hvor begivenhederne fandt sted. Det er efter min mening en glimrende måde at behandle stoffet på, da hændelserne på denne vis tidsmæssigt kædes godt og overskueligt sammen. Efter 498 siders glimrende historielæsning har forfatteren på 8 sider opregnet de væsentligste af sine kilder, i form af originaler eller kopier af dokumenter og kort, bøger, akademiske afhandlinger, dagbøger, hjemmesider, aviser, blade med videre. Sidst i bogen findes en fortegnelse over de næsten 800 noter i bogen. Alt i alt en velskrevet bog med en veldokumenteret tekst, som enhver historieinteresseret kan have stort udbytte af at læse. Internettet FOUAT s web-adresse er: Andre interessante adresser: Forsvarsministeriet: Forsvarskommandoen: Her er henvisninger til Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando og Forsvarets Materieltjeneste. NATO: DANIDA: Om MEDDELELSER Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Formandskabets, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Efter redaktørens skøn og valg optages tekster fra andre medier med relevans for foreningens medlemmer

Hvidsten Gruppens område og omegn

Hvidsten Gruppens område og omegn Hvidsten Gruppens område og omegn 91 km 2h 20 min Matti-D Randers SV Starts: Kongensgade, 8930 Randers, Danmark Ends: Højsletvej 9, 8930 Randers, Danmark Start Point: Kongensgade, 8930 Randers, Danmark

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Hvidsten gruppen blev dannet

Hvidsten gruppen blev dannet Af Linda Hvidsten Jeg har valgt at skrive om Hvidsten gruppen som var en modstandsgruppe i anden verdenskrig. Artiklen kommer til at handle om: Hvad Hvidsten gruppen var, hvad de kæmpede for, hvem der

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 oktober 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland Thy `s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren. Turen

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 61 November 2010 1 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

RAF våbenflyvninger til den danske modstandsbevægelse.

RAF våbenflyvninger til den danske modstandsbevægelse. RAF våbenflyvninger til den danske modstandsbevægelse. Mange flystyrt modstandskampens store omkostninger. 1. RAF mindesmærke i Rebild bakker. Våbenflyverne. 2. Hvidstengruppens mindemonument i Hvidsten.

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Nr. 4 november 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 4 november 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 4 november 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 august 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup.

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Mødet blev indledt med en hurtig præsentationsrunde. På formandens forslag blev oberstløjtnant

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 203 SEPTEMBER-OKTOBER 2015 Carl Holst - Danmarks nye forsvarsminister - 1 - I N D

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Oktober 2009 21. ÅRGANG

Oktober 2009 21. ÅRGANG Oktober 2009 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 Juleferie Så blev det lige pludselig juleferie igen efter en meget hyggelig og god december måned på friskolen. Vi har som sædvanligt været i kirke her til morgen, så vi

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 25 / Februar 2014 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret kasserer:

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve Historien om Ketting kirkes skib: Norske Løve 2 Det gamle skib var meget misserabel efter omkring 220 års tjeneste i Ketting Kirke + 25 år på kirkeloftet. Foto: Jens Markussen Foto: Jens Markussen Foto:

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

MED KONGESKIBET. Årgang: 18 Juni 1/2012. DANNEBROGSFORENINGEN Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 København K

MED KONGESKIBET. Årgang: 18 Juni 1/2012. DANNEBROGSFORENINGEN Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 København K MED KONGESKIBET Årgang: 18 Juni 1/2012 DANNEBROGSFORENINGEN Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 København K DANNEBROGSFORENINGEN Adresse: * Jagtkaptajnen * Det Gule Palæ 18 * 1256 København K. Formand:

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

1864 Lærervejledning og aktiviteter

1864 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Stranddykkene om onsdagen er som altid meget hyggelige med godt vejr og gode hjælpsomme kammerater.

Stranddykkene om onsdagen er som altid meget hyggelige med godt vejr og gode hjælpsomme kammerater. Selvom Thomas ser lidt fortvivlet ud på forsiden af bladet, kom han dog på benene. Stranddykkene om onsdagen er som altid meget hyggelige med godt vejr og gode hjælpsomme kammerater. Finn og Thomas er

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere