Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2011"

Transkript

1 Juni Juli August 2011 Kirkeblad Indhold Sandheden skal gøre 2 Info & kalender 4 Opslagstavlen 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Kirkelig vejviser 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn

2 Fra sognepræsten Sandheden skal gøre jer frie om protester, blufærdige vestjyder og frimodighed På forsiden af kirkebladet ser I årets konfirmander. De har været en tur i Viborg for at lede efter reformatorisk frihed: Frihed til tale og tegn. Sand frihed er noget vi må kæmpe os til. Som Luther gjorde, da han kæmpede sig fri af den katolske kirke for 500 år siden. Hans kamp bestod i at vriste sig løs af præsternes åndelige magt og lade almindelige mennesker få direkte adgang til Gud. Kontakten med Gud skulle ikke nødvendigvis gå gennem præsten, sagde Luther. Nej, sagde Luther: Gud har skabt mennesket til at tale med sig direkte og frit. Denne nye frie adgang til Gud, som reformationen stod for, blev prædiket i Witten Viborg Domkirke. Den velsignende Kristus berg i Tyskland. Her havde Hans Thausen, en munk fra Danmark, været på studierejse i 1525, og han vendte tilbage til det katolske Danmark, og i Viborg begyndte han at prædike om den nye kristne frihed, som Luther havde lanceret. Hans Thausen var nær blevet arresteret af de danske katolske biskopper, der dengang sad på magten, men borgerne i Viborg forsvarede Hans Thausen og beskyttede ham så meget, at kongen til sidst måtte udstede et beskyttelsesbrev. Men hvad var det, der gjorde, at borgerne gik på gaden og i kirkerne for at høre Hans Thausens prædikener? Det var fordi han prædikede frihed i Kri stus. Frihed til selv at tænke. Frihed til selv at tro. Borgerne protesterede simpelthen mod, at de katolske præster skulle ligge inde med sandheden om deres liv. De protesterede mod, at der i kirken skulle være et særligt hierarki, hvor nogle er mere i Guds øjne end andre. Det er derfor vi kaldes lutherske protestanter. Vi protesterer mod religiøs tvang af nogen art, for sandheden skal gøre jer frie, som Jesus siger i Johannesevangeliet. I Viborg så vi omridset af den kirke, som Hans Thausen prædikede i og vi var inde i Viborg domkirke og se Joachim Skovgaards fantastiske bibelfortælling, der er malet direkte på væggen med freskomalerier. Her så vi bl.a. den frihed, som maleren Joachim Skovgaard havde taget sig i forhold til bibelens fortællinger, da han malede. For Joachim Skovgaard har ikke kun malet hvad han kunne læse i bibelen. Han har også selv digtet videre. F. eks. er der malet et billede af Adam i paradisets have. Adam sidder alene han har givet alle dyrene navne og nu sidder han så der og nu keder han sig. Det med at Adam kedede sig, det står der ingenting om i bibelen det har maleren selv fundet på! 2

3 Men hvorfor kedede Adam sig mon? Ja, det får vi at se på det næste billede. For her ser han pludselig kvinden Eva som Gud har givet ham. Adam falder ned på knæ som om han tilbeder kvinden. Og man kan se på Adams øjne og ansigt, at han er fortabt. Nu kommer han ikke til at kede sig mere, for kvinden er blevet skabt! Min pointe her er, at Joachim Skovgaard, maleren altså følte sig fri til at fortolke videre på bibelhistorien. Det skal vi også. Bibelen er ikke en lukket bog, men en levende fortælling. Bibelen er en åben historie. Et åbent uafsluttet liv. Når vi tilgiver eller elsker hvor næste, digter vi videre på Guds historie. Vi er en del af Guds liv. Vi vestjyder har det ellers med at være lidt tilbageholdne. Vi stikker helst ikke næsen for langt frem for hvad vil de andre ikke sige? Især taler vi helst ikke med hin anden om, hvad kri stendommen faktisk betyder for os. Vi er for blufærdige. Nej, det med kristendom og Gud det overlader vi lige til præsten! Men noget så vigtigt som selv at tænke sig om også hvad angår kristendommen det skal vi ikke overlade udelukkende til professionelle. Det er det alt for vigtigt til. Og hvis vi overlader det til præsten, ja, så er vi jo netop tilbage ved det katolske udgangspunkt, som både Luther og Hans Thausen jo gjorde op med. De protesterede jo netop imod, at præsterne skulle vide bedre og mere og have lettere adgang til Gud end andre mennesker. Noget så vigtigt som at være medskabere af Guds historie må vi ikke overlade til præsten. Det har vi pligt til selv at være en del af. I bibelen er der fire evangelister, der på hver deres måde frit fortolker det, de har hørt om Jesus. De fire evangelister tolker historien på hver deres måde, vi tolker og tager den til os på hver vores måde. Ingen af os har nemlig en facitliste til Guds historie. Det gør historien åben og fri også for os. Som Jesus siger: Sandheden skal gøre jer frie: Helt frie! Vores tradition om ytringsfrihed her i Danmark bygger netop på denne forståelse af frihed: Du skal ikke bekymre dig om hvad folk tænker. Gud har sat dig fri i verden til at tænke og tale, elske ham og din næste. Gitte Elisabeth Hansen Viborg Domkirke. Kristi opstandelse 3

4 Info & kalender Værestedet i ulfborg Herredsgade 24, tlf Et sted under KFUMs Sociale Arbejde, hvor alle er velkomne. Der er åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra samt torsdag fra På Værestedet er der mulighed for at få vasket og tørret tøj, evt. reparere tøj, købe mad, sy, spille m.m. Værestedet søger frivillige til at hjælpe med at lave mad, havearbejde eller som cafévært. Henvendelse til: Yvonne Thrane, tlf KFUM- spejdere - Ulfborg Gruppe Knuden, Søparken 12. KFUM-Spejderne i Danmark er et frivilligt børne- og ungdomsarbejde, der hviler på det folkekirkelige grundlag. I spejderarbejdet lægger vi vægt på, at børnene får oplevelser i nær kontakt med naturen og tilegner sig færdigheder, der er med til at udvikle dem som mennesker. Der bliver sunget, leget, fortalt, lavet knob etc. Vi mødes: Bævere: Mandag kl Leder: Elsebeth Søgaard, tlf Ulve: Mandag kl Leder: Kirsten Agerbo, tlf Juniortruppen: Tirsdag kl Leder: Peder Nørskov Nielsen, tlf Spejdertroppen: Tirsdag kl Leder: Henrik Pedersen, tlf Gruppeleder: Arne Søgaard, tlf Indre Mission Samfund i Ulfborg Alle er velkomne! Hvor intet andet er nævnt begyndes der kl i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg. Onsdag den 8. juni Møde v/ Jørgen Toft Christensen, Hemmet. Onsdag den 15. juni Udflugt: En eftermiddagstur til Thyborøn Kirke, afgang fra Sognehuset kl Juli Sommerferie Onsdag den 10. august Opstart efter ferien. Vi arrangerer fælles kørsel til Spjald-møde (Ringkøbing-kredsens hal-møder i Spjald- Hallen fra den 8. til den 12. august). Taler ved mødet er Henri Ettlør, Aulum. Afgang fra Sognehuset kl Bibelkredsen i sognet Onsdag den 1. juni kl hos Marie Lauridsen, Risvænget 12. Sømandskredsen Tirsdag den 7. juni kl hos Gudrun Christensen, Enghaven 17. 4

5 Kirkelige handlinger Fra 1. februar til 30. april 2010 Kirkelig vejviser Døbte Victoria Oline Pedersen Adamsen Jakob Østergaard Mouridsen Thea Krista Mølgaard Mikkelsen Mikkel Juelsgård Vang Jonas Halvor Vestergaard Josephsen Mathias Borup Birch Tobias Flarup Madsen Mathias Nørby Krogh Jensen Viede/kirkeligt velsignede Henriette Stougaard og Carsten Stougaard Lene Dalsgaard Engelsted Skovsted og Jan Engelsted Skovsted Døde og begravede Kai Petersen Karen Marie Moesgaard Bro Inger Heindorf Albertsen Anja Frost Jensen Elo Vilsgaard Berg Anna Edith Ebbensgaard Svend Anker Mathiasen Tove Birch Karen Lis Hansen Ella Mølgaard Pedersen Deadline for indlæg til næste kirkeblad (sept.-nov. 2011) er: 1. august til Gitte Elisabeth Hansen Sognepræst Gitte Elisabeth Hansen, tlf , Tirsdag-fredag træffes jeg bedst kl Mandag fridag. Fri og ferie: 25. juni 18. juli august. I disse perioder passes embedet af Søren Wogensen, sognepræst i Vemb tlf Menighedsrådsformand: Anna Grete Toft, tlf.nr Ulfborg kirke Graver: Tina L. Søndergaard Tlf. på kirkegården: Træffes bedst tirsdag-torsdag. Kirkeværge: Bo Holst Jørgensen, tlf Ulfkær kirke Graver: Erik Lund. Tlf. på kirkegården: Træffes bedst tirsdag-torsdag. Kirkeværge: Kirsten Engmark, tlf Ulfborg & Ulfkær kirke Organist: Ole Toft, tlf Kirkesanger: Inger Ørts, tlf Sekretær i Ulfborg sogn Karen Havskov Jensen. Træffes som regel onsdag på tlf og 5

6 Nyt fra Menighedsrådet 6 Menighedsmøde 10. maj Det årlige menighedsmøde blev denne gang arrangeret på en ny måde med håb om, at der ville komme flere med end i tidligere år. Dette initiativ lykkedes, idet der kom ca. 38 deltagere. Efter fælles spisning i sognehuset rykkede man over i kirken, hvor Joan Maarup og præsten stod for en spændende og utraditionel diskussion om emnet tro. Ting, som det ofte forekommer vanskeligt at tale om selv blandt ens nære. Udgangspunktet var Poul Götkes»Jeg er kristen fordi «som stod i sidste kirkeblad (marts-maj). Herefter aflagde formanden sin beretning. Når vores hjemmeside kommer til bedre at virke, vil beretningen komme heri. Der har været en utrolig stor aktivitet udover gudstjenesterne. I alt er der afholdt over 20 specialarrangementer for menigheden, og man blev helt forpustet ved at høre, hvad der egentlig foregår ved sognet og i menighedsrådet udenfor de kendte kulisser. Arbejdet i menighedsrådet kræver mere og mere, både af tid og kunnen, idet der ovenfra kommer krav på krav om store ændringer i retning af moderne virksomhedsledelse, personalepolitik og regnskab. Og fremtiden tegner til mere af samme skuffe samt besparelser og omlægninger. MENIGHEDSRÅDSMØDER Datoer på menighedsrådsmøder: I henhold til menighedsloven 22 bekendtgøres følgende møder, som er offentlige og afholdes i Ulfborg sognehus, Kirkevænget 2, kl De kommende datoer er: 27. juni og 16. august Dagsorden samt udskrift af beslutningsprotokollen vil blive fremlagt i begge kirkers våbenhus samt i præstegården. Menighedsrådet Kirkeværgerne fortalte nu om fremtidsplanerne for de to kirkegårde. De stigende ønsker om urnenedsættelser i stedet for kistebegravelser samt fremtidigt behov for besparelser peger på en omlægning til flere arealer med kister og urner i græsarealer, mere græs, færre små hække, og mindre ral. For at kunne lave disse ændringer er det nødvendigt at lave en planlægning, hvor der lukkes for nye begravelser visse steder. Her har man fået konsultation af kirkeministeriets kirkegårdskonsulent, Mette Faurskov. Der er foreløbig netop nu udarbejdet et skitseforslag for Ulfborg Kirkegård, som menighedsrådet skal tage stilling til. Til formandens store glæde blev der herefter en meget livlig diskussion under»ordet frit«. Emnerne rejst fra menigheden var: Nogle af de privat passede grave bliver ikke passet godt nok på Ulfkær kirkegård. Forslag om at tilplante ledige gravsteder med smukke urter. Diskussion om der var basis for igen at lave samlet sogneudflugt. Er sigtet med aktiviteterne på de helt unge, 50+ eller 70+? Nogle ønsker Maler Madsens gamle altertavle igen. Andre vil hellere have en helt ny. Ros til konfirmandindsatsen fra præstens side. Kan det være menighedsrådets alvor at sætte spørgsmålstegn ved at bevare gudstjenesterne i begge kirker? Kommer der flere eller færre deltagere når der kun er én gudstjeneste i alt pr. søndag? Der må vist kunne spares på opvarmning, graverløn m.v.,jvf. artikler i pressen. De der ikke selv har bil bør i større omfang udnytte taxa-ordningen. Der foreslås kristendomsundervisning for voksne. Måske om eftermiddagen i stedet for aftenen? Der efterlyses gudstjenester på andre tider end det sædvanlige, måske også ungdomsgudstjenester? REF. Bo Holst-Jørgensen 12. maj 2011

7 Opslagstavlen»Omkring Møllehave«sommermøde i Ulfborg Præstegård søndag den 19. juni Vi begynder med gudstjeneste i Ulfborg Kirke kl efterfulgt af frokost og foredrag i præstegården. Efter frokosten holder Erik Påbøl Andersen (tidl. sognepræst), foredrag om Johannes Møllehave: Som præst, lærer, forfatter, anmelder, kronikør, debattør og ikke mindst foredragsholder har Johs. Møllehave gjort sig kendt over det ganske land.»somme tider er han bare for meget!«har en god ven udtrykt sig. Man kan være tilbøjelig til at give vennen medhold. Ikke mindst, når man synes, at nu har Møllehave igen dummet sig. Men tilbage står, at det er meget få, der som Møllehave har evnet at nå ud til de mange. Og vel at mærke ikke blot for at underholde; men for at formidle videre til andre, hvad der var ham selv til så stor berigelse. Først og fremmest evangeliet, men også litteraturen og alt det andet, der fylder i hans hjerte. Mød op til en forrygende dag med gudstjeneste, frokost, sommersang og foredrag i Ulfborg præstebolig, Præstevænget 2, Ulfborg kirkeby. Det hele er gratis, ingen tilmelding. Friluftsgudstjeneste fælles med Staby-Madum sogne 2. pinsedag d. kl Igen i år vil vi gå ud i det fri og holde gudstjeneste 2. pinsedag. Også i år vil det foregå i haven hos Inger og Knud Jacobsen, Skorkærvej 2, Staby. Tidspunkt: Mandag d. 13. juni kl på Skorkærvej 2, Staby. Prædikant: Gitte Elisabeth Hansen MARKEDSGUDSTJENESTE søndag den 21. august kl i Foreningernes telt på Ulfborg markedsplads. Prædikant: Astrid Louise Agerskov (Se dagspressen, når vi nærmer os) Alle er velkomne! Orgelkoncert i Husby Kirke onsdag den 6. juli kl Med organisten fra Herning Kirke: Kristian Marius Andersen. K. M. A. akkompagnerer også Herning Drengekor. Alle er velkomne! Arrangører: Ulfborg, Staby og Madum og De vestlige Sognes Menighedsråd 7

8 216 Gudstjenester K = kirkekaffe Kirkeåret Ulfborg Ulfkær 2. juni Kr. Himmelfart v. Jørgen E. Holm 5. juni 6. s. e. påske Gitte Hansen 12. juni Pinsedag 9.00 Gitte Hansen Gitte Hansen K 13. juni 2. pinsedag Friluftsgudstj Friluftsgudstj. se annoncen se annoncen 19. juni Trinitatis Sommermøde - i præstegården se annoncen 26. juni 1. s. e. trin Søren Wogensen 3. juli 2. s. e. trin Søren Wogensen juli 3. s. e. trin NN 17. juli 4. s. e. trin Søren Wogensen 24. juli 5. s. e. trin Gitte Hansen juli 6. s. e. trin Gitte Hansen 7. august 7. s. e. trin Søren Wogensen 14. august 8. s. e. trin Gitte Hansen K august 9. s. e. trin Gitte Hansen 28. august 10. s. e. trin Gitte Hansen 4. sept. 11. s. e. trin Gitte Hansen gudstjenester på Aktivcenteret kl Torsdag den 9. juni kl v. Gitte Hansen Juli sommerferie Torsdag den 11. august kl v. Gitte Hansen Torsdag den 25. august kl v. Astrid Agerskov Kirkebilen kan altid benyttes af dem, der ikke på anden måde kan komme i kirke. Det gælder for både Ulfkær og Ulfborg kirke. Bestilles dagen før hos Gunnars taxi: Team Lynderup

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

2Indhold. Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Juni Juli August 2014. www.ulfborgsogn.dk

2Indhold. Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Juni Juli August 2014. www.ulfborgsogn.dk Juni Juli August 2014 Kirkeblad www.ulfborgsogn.dk 2Indhold Ulfborg Sogn Det levende ord 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelige handlinger 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Opslagstavlen 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August Juni Juli August 2016 Kirkeblad Indhold Er kristendom kun for perfektionister? 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Vildt på Ulfkær kirkegård 5 Interview med biskoppen 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Selv ukrudt blomstrer! Indhold. Juni Juli August

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Selv ukrudt blomstrer! Indhold. Juni Juli August Selv ukrudt blomstrer! Juni Juli August 2013 Kirkeblad Indhold Fra sognepræsten 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 5 Nyt fra menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

2Indhold. Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Juni Juli August 2015. www.ulfborgsogn.dk

2Indhold. Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Juni Juli August 2015. www.ulfborgsogn.dk Juni Juli August 2015 Kirkeblad www.ulfborgsogn.dk 2Indhold Ulfborg Sogn Tro hvad er det? 2 Rollespil på Nr. Vosborg 3 Opslagstavlen 4 Info og kalender 4 Kirkelige handlinger 5 Nyt fra menighedsrådet 6

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Sept. Okt. Nov. 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Sept. Okt. Nov. 2012 Sept. Okt. Nov. 2012 Kirkeblad 3 Ulfborg Sogn Indhold Glæden ved arbejdet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelige handlinger 5 Kirkelig vejviser 5 Opslagstavlen 6 Nyt fra menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Dec Jan. Feb. 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Dec Jan. Feb. 2012 Dec. 2011 Jan. Feb. 2012 Kirkeblad 4 Ulfborg Sogn Indhold Syndens forladelse - uden grænser 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Dec. 2012 Jan. Feb. 2013

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Dec. 2012 Jan. Feb. 2013 Dec. 2012 Jan. Feb. 2013 Kirkeblad 4 Ulfborg Sogn Indhold At give ordet videre 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Nyt fra menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Dec Jan. Feb

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Dec Jan. Feb Dec. 2016 Jan. Feb. 2017 Kirkeblad 4 Indhold At kunne se Opslagstavlen Info og kalender Kirkelig vejviser Kirkelige handlinger Nyt fra menighedsrådet Gudstjenesteliste Ulfborg Sogn www.ulfborgsogn.dk 2

Læs mere

4Indhold. Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Dec. 2013 Jan. Feb. 2014. www.ulfborgsogn.dk

4Indhold. Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Dec. 2013 Jan. Feb. 2014. www.ulfborgsogn.dk Dec. 2013 Jan. Feb. 2014 Kirkeblad www.ulfborgsogn.dk 4Indhold Ulfborg Sogn Konfirmandlejr Jul og påske i ét! 2 Konfirmandlejr 3 Info og kalender 4 Kirkelige handlinger 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Opslagstavlen

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Marts April Maj 2014. www.ulfborgsogn.dk

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Marts April Maj 2014. www.ulfborgsogn.dk Marts April Maj 2014 Kirkeblad Ulfborg Sogn www.ulfborgsogn.dk P1-gudstjeneste den 4. maj i Ulfkær Kirke 1 Indhold Kirkeligt frisind! 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelige handlinger 5 Nyt fra

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. 3Indhold. Sept. Okt. Nov. 2011

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. 3Indhold. Sept. Okt. Nov. 2011 Sept. Okt. Nov. 2011 Kirkeblad 3Indhold Ulfborg Sogn Gudstjenesten 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelige handlinger 5 Menighedsrådet 6 Opslagstavlen 7 Gudstjenesteliste 8 Gudstjenesten en anledning

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Marts April Maj 2013

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Marts April Maj 2013 Marts April Maj 2013 Kirkeblad Indhold Knopper og tegn 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Nyt fra menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53 årg. November december januar februar marts - april Nr. 1 Om hvem Jesus er Ofte kan man høre folk fremføre den helt afsindige tanke om Ham: Jeg vil godt acceptere

Læs mere

4Indhold. Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Dec. 2015 Jan. Feb. 2016. www.ulfborgsogn.dk

4Indhold. Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Dec. 2015 Jan. Feb. 2016. www.ulfborgsogn.dk Dec. 2015 Jan. Feb. 2016 Kirkeblad 4Indhold Mål - præstebolig - valg og et lille jubilæum 2 Opslagstavlen 4 Info og kalender 4 Kirkelige handlinger 5 Opslagstavlen 6 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn www.ulfborgsogn.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

JUNI-JULI-AGUST 2014. Konfirmandernes bønner JUNI-JULI-AUGUST 2014 1

JUNI-JULI-AGUST 2014. Konfirmandernes bønner JUNI-JULI-AUGUST 2014 1 JUNI-JULI-AGUST 2014 Konfirmandernes bønner JUNI-JULI-AUGUST 2014 1 Fattig person: Kære Gud. Jeg har levet i fattigdom alle mine dage. Jeg beder ikke om andet end brød på bordet. Amen Fængslet: Kære Gud.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.

Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Til stede var: Arne Dupont, Gitte Hansen, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Lene Brietzke, Valborg

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Marts April Maj 2015. www.ulfborgsogn.dk

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Marts April Maj 2015. www.ulfborgsogn.dk Marts April Maj 2015 Kirkeblad Ulfborg Sogn www.ulfborgsogn.dk 1 Indhold Gudstjenesten er en fest 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelige handlinger 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Opslagstavlen 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Marts April Maj 2016. www.ulfborgsogn.dk

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Marts April Maj 2016. www.ulfborgsogn.dk Marts April Maj 2016 Kirkeblad Ulfborg Sogn www.ulfborgsogn.dk 1 Indhold Ånd og hånd - pinsens åndsfrihed 2 Info og kalender 4 Kirkelige handlinger 5 Opslagstavlen 6 Nyt fra menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

Det kolde vand ovenpå i Præstegården har været frosset. Per undersøger hvorledes protokolføring kan udføres elektronisk.

Det kolde vand ovenpå i Præstegården har været frosset. Per undersøger hvorledes protokolføring kan udføres elektronisk. Referat fælles menighedsrådsmøde Staby - Madum den 27.-1.- 2010. Sted.: Præstegården, konfirmandstuen. Tidspunkt.: Kl. 19.00. Dagsorden.: 1) Valg af referent (sekretær). 2) Gennemgang af referat fra fællesmøde

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter Side 12 Gudstjenester & koncerter Søn. 15. maj: Pinsedag 10.30 Outrup Man. 16. maj: 2. pinsedag 10.30 Lødderup: Fælles Gospeldag. Tirsdag 17. maj: Pilgrimmorgensang 9.00 Dragstrup Søn. 22. maj: Trinitatis

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 55.årg. Juni Juli August September Nr.3 Prædiken Påskedag 2014 Mattæusevangeliet 28, 1-8 Påskelørdag ligger Jesus i graven. Det var en lørdag fuld af sorg og forvirring.

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG?

MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG? JUNI JULI AUGUST 2010 MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG? Hvad skal vi med al den musik til en gudstjeneste? Orgler er dyre, og organister skal have løn. Kunne vi ikke spare mange penge ved bare at have et elektrisk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 10.12.2012 kl. 19.00 i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Til stede var Anna Grete Toft, Niels Borg, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Valborg Slyk, Lene

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

DURUP TØNDERING NAUTRUP

DURUP TØNDERING NAUTRUP Durup Kirke Tøndering Kirke Nautrup Kirke DURUP TØNDERING NAUTRUP KIRKEBLAD Juni Juli August 2010. Nr. 3 69. årgang Foto: Poul Hansen Ny dåbskande i Durup Kirke Som det sikkert er de fleste bekendt, er

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD Nr. 3 Maj/juni 2012 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD Nr. 3 Maj/juni 2012 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 3 Maj/juni 2012 21. årg. Støt op om din ø Støt op om din kirke! 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad juli/august 2012 er

Læs mere

Sigurd fortæller bibelhistorie

Sigurd fortæller bibelhistorie JUNI JULI AUGUST 2011 Sigurd fortæller bibelhistorie I Staby Skoles indskolingsafdeling har vi hørt og set Sigurd Barrets dvd, hvor han fortæller bibelhistorier. Det har været rigtig godt at se, hvordan

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Marts April Maj 2011

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Marts April Maj 2011 Marts April Maj 2011 Kirkeblad Indhold En snak om tro 2 Info & kalender 4 Opslagstavlen 5 Kirkelige handlinger 6 Konfirmationer 2011 6 Menighedsrådet 7 Kirkelig vejviser 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Hvor længe endnu? SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015

Hvor længe endnu? SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015 Hvor længe endnu? Om få årtier er kristendommen ikke længere flertallets religion i lande som Holland, Sverige, Storbritannien og Frankrig (den svenske lutherske kirke

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Pinsepligt? Hvad er det, der sker i pinsen? Jøderne var i sin tid forsamlet for at fejre en årtusind gammel pagt, som Moses havde fået på stentavler af Gud Fader

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

3Indhold. Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Sept. Okt. Nov. 2014. www.ulfborgsogn.dk

3Indhold. Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Sept. Okt. Nov. 2014. www.ulfborgsogn.dk Sept. Okt. Nov. 2014 Kirkeblad www.ulfborgsogn.dk 3Indhold Ulfborg Sogn En gammel mand med skæg 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelige handlinger 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Opslagstavlen 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

4Indhold. Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Dec Jan. Feb

4Indhold. Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Dec Jan. Feb Dec. 2014 Jan. Feb. 2015 Kirkeblad www.ulfborgsogn.dk 4Indhold Ulfborg Sogn Sigurd Barrett på besøg i Ulfborg Kirke i foråret 2011 Hvorfor får vi flæskesteg 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelige

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Hundborg Jannerup Vang Vorupør Vester Vandet. Fest med Luther

Hundborg Jannerup Vang Vorupør Vester Vandet. Fest med Luther Hundborg Jannerup Vang Vorupør Vester Vandet Fest med Luther i vores fem-stjerne-kirker 500 års reformations-fejring 1517 2017 Fest med Luther! Det sker kun én gang hvert fem hundrede år! Ja, 2017 er et

Læs mere

Sommer. Helst i den bedste tredjedel Uddrag af prædikenen for konfirmanderne

Sommer. Helst i den bedste tredjedel Uddrag af prædikenen for konfirmanderne Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 10 Juni - Juli - August 2014 Helst i den bedste tredjedel Uddrag af prædikenen for konfirmanderne i Nimtofte Kirke. Af sognepræst Torben Jensen. Lige nu er naturen

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 17.02.2014 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.

Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 17.02.2014 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 17.02.2014 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Til stede var: Kirsten Hansen, Gitte Hasen, Lene Brietzke, Arne D. Rasmussen, Valborg Slyk, Anna

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Nyhedsbrev. August September Oktober

Nyhedsbrev. August September Oktober Nyhedsbrev August September Oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke d. 20. august 10. søndag efter Trinitatis d. 27. august 11. søndag efter Trinitatis Poul Erik Kammersgard d. 3. september 12. søndag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Men er det sandt? MARTS - APRIL - MAJ 2015

Men er det sandt? MARTS - APRIL - MAJ 2015 MARTS - APRIL - MAJ 2015 Men er det sandt? Sådan spørger Grundtvig om Jesu opstandelse i påskelilje-sangen. Og spørgsmålet har jo været på mediernes dagsorden, efter at en københavnsk præst i julen fik

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Orienterings- og opstillingsmøde Den 13. november er der valg til alle landets menighedsråd,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Fadervor vs. den store tabel

Fadervor vs. den store tabel 38. årgang Nr. 17 Marts - April - Maj 2016 Fadervor vs. den store tabel De fleste af os kender H.C. Andersens fantastiske eventyr Snedronningen om de to børn Kay og Gerda. Kay får en splint af troldens

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Kirkeblad. Nr. 2 Juni Juli August 2012. Friluftsgudstjeneste side 5. Menighedsrådsvalget side 3 Udflugt til Vedersø side 4 Pilgrimsvandring side 5

Kirkeblad. Nr. 2 Juni Juli August 2012. Friluftsgudstjeneste side 5. Menighedsrådsvalget side 3 Udflugt til Vedersø side 4 Pilgrimsvandring side 5 Gudum Fabjerg Kirkeblad Nr. 2 Juni Juli August 2012 Menighedsrådsvalget side 3 Udflugt til Vedersø side 4 Pilgrimsvandring side 5 Friluftsgudstjeneste side 5 PRÆSTENS HJØRNE Taknemmelighed Hvis vi skal

Læs mere

kirkebladet Friluftsgudstjeneste GJERN og SKANNERUP SOGNE 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad

kirkebladet Friluftsgudstjeneste GJERN og SKANNERUP SOGNE 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad kirkebladet Nummer 3 Juni/juli/august 2014 33. årgang GJERN og SKANNERUP SOGNE Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad Kom til en dejlig gudstjeneste

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den kl i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den kl i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 14.01.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Til stede var: Anna Grete Toft, Kirsten Hansen, Gitte Elisabeth Hansen, Arne D. Rasmussen, Lene

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg. Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg. Til stede var: Kirsten Engmark, Ryan Faurby, Lone G. Kristensen, Arne D. Rasmussen, Ruth Sandbak,

Læs mere

DIN KIRKE Nr.2 2014 44. Årgang juni-juli-august

DIN KIRKE Nr.2 2014 44. Årgang juni-juli-august KIRKEBLAD FOR Vammen, Bigum, Lindum-Sjørring DIN KIRKE Nr.2 2014 44. Årgang juni-juli-august Sommer Konfirmation i Vammen kirke, søndag den 27.april 2014 Fra venstre: Pastoren; Anna M.H.Kristensen; Nina

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere