Håndbog Elektriske installationer - Del 7 og 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog Elektriske installationer - Del 7 og 8"

Transkript

1 Håndbog Elektriske installationer - Del 7 og 8

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord - Håndbog Elektriske Installationer - Del 7 og Områder med badekar eller bruser - kap Svømmebassiner og andre bassiner - kap Saunaer - kap Byggepladsinstallationer - kap Install. I landbrug og gartneri og bygn. For husdyrhold - kap Snævre ledende rum - kap Jordforb. Ved instal. Af databehandlingsudstyr - kap Campingpladser og campingvogne - kap Marinaer - kap Lysinstallationer i det fri - kap Lysinstallationer for ekstra lav spænding - kap Boliger - kap Områder hvor install. Normalt er udsat for fugt eller vand - kap Kapslingsklasser (IP-kode) - kap Forsamlingslokaler, butikker og lign. - kap Nødbelysning og varslingsanlæg - kap Gulv- og loftvarmesystemer - kap Installationer i elektriske betjeningsrum - kap Installation af tavler - kap Installation af kanalskinnesystemer - kap Transportable, forbr.ningsmotordrevne generatoranlæg - kap Stikordsregister Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

3 FORORD - HÅNDBOG ELEKTRISKE INSTALLATIONER - DEL 7 OG 8 Forord El-Fagets Uddannelsesnævns Forlag ønsker dig hermed til lykke med din nye Håndbog Elektriske installationer - Del 7 og 8. Denne håndbog supplerer Håndbog Elektriske installationer Del 3-6 og er med sine gennemarbejdede tekstsider og referencer til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit b et fornuftigt hjælpemiddel. Vi håber derfor, at bogen vil være med til at gøre hverdagen lettere for "installationsfolket". Bogen er opdelt i kapitler, der knytter sig direkte til tilsvarende kapitler i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Nogle kapitler er dog udeladt, da de så udmærket er beskrevet i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Flere paragraffer er ud fra vort skøn tolket punkt for punkt, medens de andre steder er mere overordnet forklaret. Bagerst i bogen findes stikordsregistret, som kan være til stor nytte for den, der har brug for et hurtigt emneopslag. Håndbogen indeholder i Del 7: - Bestemmelser for særlige installationer eller områder og i Del 8: - Andre særlige installationer end angivet i Del 7, der begge supplerer, ændrer eller erstatter de tilsvarende bestemmelser i Del 3-6. El-Fagets Uddannelsesnævns Forlag har til revisionsarbejdet nedsat en redaktionsgruppe, som består af forfattere og konsulenter der repræsenterer et bredt udsnit af el-branchen. Vi benytter denne lejlighed til at sende gruppen en stor varm tak for deres professionelle medvirken til revisionsarbejdet. Redaktionsgruppen bestod af følgende personer: Konsulent: Jørn Jørgensen Konsulent: Carl Viggo Hjort Konsulent/faglærer: Orla Jørgensen Konsulent/faglærer: Ken Thon Med venlig hilsen: El-Fagets Uddannelsesnævn Emne BH Rev Hft-0015 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

4 FORORD - HÅNDBOG ELEKTRISKE INSTALLATIONER - DEL 7 OG Emne BH Rev Hft-0015 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

5 OMRÅDER MED BADEKAR ELLER BRUSER - KAP. 701 Gyldighedsområde Ú á De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for installationer i områder med badekar eller bruser som inddeles i område 0, 1, 2 og 3 (se Ú á og skitsen). Risikoen ved elektrisk stød er her forøget på grund af reduktion af kropsmodstanden og kropskontakt med jordpotentiale. Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Ú á Emne BH Rev Hft-0573 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

6 OMRÅDER MED BADEKAR ELLER BRUSER - KAP. 701 Beskyttelse mod elektrisk stød Ú á Note: Angående beskyttelse af stikkontakter, se Ú á. Ú á Hvis der anvendes ekstra lav spænding, SELV, i område 0, l, 2 og 3, skal der uanset spændingens størrelse udføres beskyttelse mod direkte berøring. Dette betyder at der ikke må opsættes lavvolt lysinstallationer med blanke leder i område 0, 1, 2 og 3. Supplerende udligningsforbindelse Ú á Der skal udføres lokale supplerende udligningsforbindelser, som forbinder følgende fremmede ledende dele i område 0, l, 2 og 3 med beskyttelsesledere for alle udsatte dele i disse områder: - Metalliske gas-, vand-, varme- og afløbsrør samt ventilationskanaler. Note: Metalliske rør og kanaler, der udelukkende befinder sig inden for de fire områder, og som ikke er i ledende forbindelse med jord eller med dele uden for områderne, behøver ikke at blive tilsluttet udligningsforbindelserne. Det gælder f.eks. for metalliske vandrør tilsluttet plastrør eller - slanger uden metalindlæg Emne BH Rev Hft-0573 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

7 OMRÅDER MED BADEKAR ELLER BRUSER - KAP Emne BH Rev Hft-0573 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

8 OMRÅDER MED BADEKAR ELLER BRUSER - KAP. 701 ELRÅD-meddelelse Installaltioner nr. 02/03 Ú á 3.2 Hvis alt materiel forsynes fra den samme gruppetavle, og ingen gruppeledning er længere end 10 m, behøver de enkelte beskyttelsesledere dog ikke at blive forbundet til udligningsforbindelsen direkte i eller u- middelbart ved det pågældende område. I så fald anses sammenkoblingen af beskyttelseslederne i gruppetavlen for tilstrækkelig, og udligningsforbindelserne fra de fremmede ledende dele kan da tilsluttes til en eller flere beskyttelsesledere i det pågældende område eller til beskyttelseslederklemmen i gruppetavlen. 3.3 I badeområder og i områder med svømmebassiner er de ledende dele, der skal tilsluttes den lokale supplerende udligningsforbindelse, begrænset til metalliske gas-, vand-, varme- og afløbsrør samt ventilationskanaler og metalindlæg i ikke-isolerende gulve. Om et gulv skal betragtes som ikke-isolerende, afhænger i praksis af, om der er metalindlæg i gulvet. Er der metalindlæg (f.eks. armering) i selve gulvet, eller er det udstøbt oven på f.eks. et armeret betondæk, skal det altid betragtes som ikke-isolerende, og armeringen eller et udlagt metalnet skal derfor forbindes til udligningsforbindelsen. Er der derimod ikke metalindlæg i gulvet eller i den flade, gulvet er anbragt på, kan det betragtes som isolerende, og det behøver ikke tilsluttes udligningsforbindelsen Emne BH Rev Hft-0573 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

9 OMRÅDER MED BADEKAR ELLER BRUSER - KAP Specielt for badeområder i enfamiliehuse gælder, at den lokale supplerende udligningsforbindelse kan udgøres af husets hovedudligningsforbindelse, forudsat denne omfatter de ledende dele i badeområdet, der er anført i Ú á, herunder metalindlæg i ikke-isolerende gulve Ved renovering af badeværelser eller indretning af nye badeværelser i eksisterende bygninger skal der udføres lokale supplerende udligningsforbindelser efter Ú á. For boliger opført før 1. april 1975 gælder kravet om lokale supplerende udligningsforbindelser dog kun, hvis der er fremført beskyttelsesleder til installationen i badeværelset. I følge Ú á er det tilladt at udelade beskyttelsesleder i boliger opført før 1. april 1975, hvis installationen er beskyttet med HFI/HPFI-afbryder. Det gælder også ved renovering eller indretning af nye badeværelser i disse boliger. I de tilfælde, hvor der ikke er fremført beskyttelsesleder til installationen i badeværelset, bortfalder kravet i Ú á om lokale supplerende udligningsforbindelser, idet der ikke findes nogen beskyttelsesleder at forbinde de ledende dele med. Det anbefales dog, at der alligevel udføres en udligningsforbindelse mellem de ledende dele, der er anført i Ú á Emne BH Rev Hft-0573 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

10 OMRÅDER MED BADEKAR ELLER BRUSER - KAP. 701 Valg og installation af materiel Ú á Område Kapslingsklasser Privat baderum Fælles bad 0 IPX7 IPX7 1 IPX4 IPX5 2 IPX4 IPX5 3 IPX0 IPX5 Ledningssystemer Ú á Følgende gælder for synlige ledningssystemer og for ledningssystemer anbragt i gulv, væg eller loft i indtil 5 cm dybde - uanset om ledningssystemerne hører til badeområderne eller forsyner andre dele af installationen: Dette krav om at reglerne gælder indtil 5 cm ind i vægge og lofter skal ses ud fra den fare der kan opstå ved at bore huller og opsætte div. ting i badeområdet. Dette kan blive et problem når man skal lave installation i et rum som støder op til et badeområde. Se skitse: - Ledningssystemer (herunder dåser m.v.) skal have en isolation, der opfylder bestemmelserne i Ú á, og må ikke have overflade eller mellemliggende lag af metal Emne BH Rev Hft-0573 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

11 OMRÅDER MED BADEKAR ELLER BRUSER - KAP. 701 Note: Sådanne ledningssystemer kan f.eks. være isolerede ledere i isolerende rør eller flerlederkabler med isolerende kappe. Udstyr til brug i badekar. Udstyr Afbryder i SELV strømkredse med en spænding på max. 12 Vac eller 30 Vdc. - strømkilde uden for områderne Afbryder og stikkontakter forsynet igennem separat strømkreds. Se Ú á. Afbryder og stikkontakter forsynet igennem SELV strømkreds. Se Ú 411 á. Område x x x x Afbryder og stikkontakter forsynet igennem HFI- og HPFIafbryder (i boliger skal det være HPFI). x Vandvarmer x x x Afløbspumper x x x Belysningsarmaturer, ventilatorer og varmeapparater. x x Varmeelementer i gulv i alle områder, skal tilsluttes den supplerende udligningsforbindelse omtalt i Ú á eller dækket af et metallisk net eller omgivet af en metallisk skærm og tilsluttet supplerende udlingsforbindelser. x x x x x x Hvis loftshøjden er mere end 2,25 m, må der ikke installeres stikkontakter i den del af område 3, som omfatter rummet over område 1 og 2. Eventuelle stikkontakter, der installeres uden for område 3 men inden for baderummet, skal være beskyttet som angivet for område Emne BH Rev Hft-0573 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

12 OMRÅDER MED BADEKAR ELLER BRUSER - KAP Emne BH Rev Hft-0573 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

13 SVØMMEBASSINER OG ANDRE BASSINER - KAP. 702 Gyldighedsområde, formål og grundlæggende principper Ú á Gyldighedsområde Ú á De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for svømmebassiner, springvand og soppebassiner. De gælder også for disse bassiners omkringliggende områder. I disse områder er risikoen ved elektrisk stød under normal brug forøget på grund af reduktion af kropsmodstanden og kropskontakt med jordpotentiale. Bestemmelserne for svømmebassiner gælder også for soppebassiner. For svømmebassiner til medicinsk behandling kan der blive stillet særlige krav. Områder med svømmebassiner og andre bassiner inddeles i 3 områder Emne BH Rev Hft-0611 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

14 SVØMMEBASSINER OG ANDRE BASSINER - KAP. 702 Der er ingen område 2 for springvand. Bestemmelser for ujordede strømkredse (SELV) Beskyttelse mod inddirekte berøring Ú á Ú á Hvis der anvendes SELV, skal der uanset spændingens størrelse udføres beskyttelse mod direkte berøring. Dvs. at det ikke er tilladt at bruge blanke ledere i forbindelse med lavvolts belysningsanlæg. Ú á Emne BH Rev Hft-0611 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

15 SVØMMEBASSINER OG ANDRE BASSINER - KAP. 702 Supplerende udligningsforbindelse Ú á Alle fremmede ledende dele i område 0, 1 og 2 skal forbindes med udligningsforbindelser og forbindes til beskyttelsesledere for de udsatte dele på materiel placeret i disse områder. Note 1: - Denne forbindelse til beskyttelseslederen kan udføres i nærheden af området, f.eks. i et stykke tilbehør eller en fordelingstavle eller andet materiel. Note 2: - Se også Ú á. I Danmark kræves kun følgende fremmede ledende dele tilsluttet udligningsforbindelsen: - Metalliske gas-, vand-, varme- og afløbsrør samt ventilationskanaler. Note: - Metalliske rør og kanaler, der udelukkende befinder sig inden for de tre områder, og som ikke er i ledende forbindelse med jord eller med dele uden for områderne, behøver ikke at blive tilsluttet udligningsforbindelserne. Det gælder f.eks. for metalliske vandrør tilsluttet plastrør eller - slanger uden metalindlæg. - Metalindlæg i ikke-isolerende gulve (f.eks. armering). Enten skal metalindlægget forbindes til udligningsforbindelsen, eller også skal der mellem gulvfladen og metalindlægget anbringes et metalnet, som tilsluttes udligningsforbindelsen. Metalnettet skal være varmforzinket, have en tråddiameter på mindst 1,2 mm og en maskevidde på højst 100 mm Emne BH Rev Hft-0611 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

16 SVØMMEBASSINER OG ANDRE BASSINER - KAP. 702 Beskyttelse mod elektrisk stød Ú á Tabel A1 Ledningssystemer Almindeligt Ú á Ú á Følgende gælder for synlige ledningssystemer og for ledningssystemer anbragt i vægge eller gulve i indtil 5 cm dybde Emne BH Rev Hft-0611 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

17 SVØMMEBASSINER OG ANDRE BASSINER - KAP. 702 Valg og installation i forhold til ydre påvirkninger Ú á Tabel A Emne BH Rev Hft-0611 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

18 SVØMMEBASSINER OG ANDRE BASSINER - KAP. 702 Installation i forhold til områderne Yderligere bestemmelser for ledningssystemer til springvand Ú á I område 0, 1 og 2 må ledningssystemer ikke have tilgængelige overflader af metal. Ikke tilgængelige metaloverflader skal forbindes til den supplerende udligningsforbindelse. Note: - Kabler bør installeres i rør af isolerende materiale. Ú á Følgende yderligere bestemmelser skal overholdes for springvand: a) Kabler og ledninger til materiel i område 0 skal installeres så langt fra bassinkanten som muligt og føres op til materiellet i bassinet ad den kortest mulige vej. Kablerne og ledningerne skal installeres i rør for at lette udskiftning. b) I område 1 skal kabler og ledninger installeres med en egnet mekanisk beskyttelse Emne BH Rev Hft-0611 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

19 SAUNAER - KAP. 703 Gyldighedsområde Ú á De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for rum, i hvilke der er installeret varmluftsaunaovne i overensstemmelse med EN , og som udelukkende er reserveret til sådan brug, hvor der er specielle miljømæssige forhold. Definitioner og ordforklaringer Ú á Ú á En varmluft-sauna er et rum eller afgrænset område i hvilket luften, når det er i brug, opvarmes til høje temperaturer. Den relative fugtighed er normalt lav og forøges kun i korte perioder, når der hældes vand over ovnen. Installationer i saunaer inddeles i 4 områder Emne BH Rev Hft-0612 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

20 SAUNAER - KAP. 703 Beskyttelse mod elektrisk stød Valg og installation af materiel Fælles bestemmelser Ú á Ú á Hvis der anvendes ekstra lav spænding, SELV eller PELV, skal der uanset spændingens størrelse udføres beskyttelse mod direkte berøring: - enten ved barrierer eller kapslinger, der giver en grad af beskyttelse mindst svarende til IP2X eller IPXXB, - eller ved en isolation, der er i stand til at modstå en prøvespænding på 500 V vekselspænding i 1 minut. Ú á Ú á Ú á Materiellet skal mindst have kapslingsklasse IP24. - I område 1 må der kun installeres materiel som hører til saunaovnen og dens forsyning. - I område 2 er der ikke særlige krav til materiellets varmebestandighed. - I område 3 skal materiellet kunne modstå en omgivelsestemperatur på 125 /C. - I område 4 må der kun installeres belysningsarmaturer og styreudstyr hørende til saunaovne (termostater og temperaturbegrænsere) samt ledninger hertil. Varmebestandigheden skal være som for område 3. Belysningsarmaturerne skal anbringes, så overophedning undgås Emne BH Rev Hft-0612 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

21 SAUNAER - KAP. 703 Ledningssystemer Ú á Ledningssystemer skal have en isolation, der opfylder bestemmelserne i Ú á (dobbeltisolation eller forstærkekt isolation), og være uden metalliske kapper eller metalrør. Koblingsudstyr Ú á Koblingsudstyr - bortset fra termostater og temperaturbegrænsere - skal anbringes uden for saunaen, medmindre det er indbygget i saunaovnen. Der må ikke installeres stikkontakter Emne BH Rev Hft-0612 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

22 SAUNAER - KAP Emne BH Rev Hft-0612 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

23 BYGGEPLADSINSTALLATIONER - KAP. 704 Byggepladsinstallationer Gyldighedsområde Ú kap. 704 á Ú á Ú á De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for midlertidige installationer, der anvendes ved: - opførelse af nye bygninger, - reparation, ombygning, udvidelse eller nedrivning af eksisterende bygninger, - bygge- og anlægsarbejder, - jordarbejder, - og lignende arbejder. Dele af bygninger, hvor der foretages bygningsmæssige ændringer, såsom udvidelse, større reparationsarbejder eller nedrivning, betragtes som byggeplads i den periode, hvor der af hensyn til sådanne arbejder er behov for midlertidige installationer. Bestemmelserne i dette kapitel gælder ikke for de administrative områder på byggepladser (for eksempel kontorer, garderober, møderum, kantiner, restauranter, soverum, toiletter m.v.), for hvilke de almindelige bestemmelser i del 1 til 6 gælder Emne BH Rev Hft-0663 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

24 BYGGEPLADSINSTALLATIONER - KAP. 704 Ú á Bestemmelserne i dette kapitel gælder for: - de faste installationer, begrænset til installationen til og med den tavle, der indeholder det overordnede beskyttelsesudstyr og afbryderen for hele installationen se Ú á. Note: Det sted, hvor en sådan tavle er placeret, betragtes som grænsefladen mellem forsyningssystemet og byggepladsinstallationen. - installationer på belastningssiden af den nævnte tavle, omfattende flytbart og transportabelt elektrisk materiel som en del af de flytbare installationer. Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Ú á Emne BH Rev Hft-0663 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

25 BYGGEPLADSINSTALLATIONER - KAP. 704 Anvendelse af beskyttelsesmetoder mod elektrisk stød Ú á Ud over bestemmelserne i Ú 471 á gælder følgende: Stikkontakter og permanent tilsluttet håndholdt elektrisk materiel, begge med mærkestrøm til og med 32 A, skal enten være beskyttet med: - (HFI- eller HPFI-afbrydere), - eller med SELV eller være beskyttet ved separat strømkreds I Danmark kræves foranstående ikke opfyldt for sådanne stikkontakter i byggepladstavler, som kun er beregnet til forsyning af andre byggepladstavler. For at opnå selektivitet med beskyttelsesudstyr i de efterfølgende tavler kan de i stedet være beskyttet efter de almindelige bestemmelser for beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen ifølge Ú á, f.eks. ved anvendelse af selektive fejlstrømsafbrydere med en mærkeudløsestrøm på mindst 100 ma. Sådanne stikkontakter skal være mærket med en advarsel som f.eks. Kun til forsyning af andre tavler Er ikke HFI-beskyttet og de må kun anvendes til forsyning af andre byggepladstavler og ikke til tilslutning af andet materiel Emne BH Rev Hft-0663 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

26 BYGGEPLADSINSTALLATIONER - KAP. 704 For stikkontakttavler, som indeholder en sådan stikkontakt for videresløjfning af forsyningen til andre stikkontakttavler, kan beskyttelsesudstyret - f.eks. den nævnte selektive fejlstrømsafbryder... - være anbragt i den fordelings- eller gruppetavle, som forsyner stikkontakttavlen. Fra ELRÅD-meddelelse Installationer 06/03 Strømforsyningen til de elektriske apparater, som bruges i forbindelse med mindre byggearbejder, tages ofte fra en eksisterende elinstallation, som ikke har jordledninger eller nogen anden form for ekstrabeskyttelse, hvorfor der ofte ikke bliver etableret den nødvendige ekstrabeskyttelse af brugsgenstandene. I de tilfælde, hvor der således ikke etableres en egentlig midlertidig installation til brug ved byggeriet, men hvor tilslutning sker til en eksisterende installation, tillader Elektricitetsrådet, at eventuelle beskyttelsesledere ikke har jordforbindelse. Det er dog en forudsætning, at ekstrabeskyttelsen af brugsgenstande m.v. sker ved anvendelse af HFI- eller HPFI-afbrydere, som kan sidde i installationen eller være transportable Emne BH Rev Hft-0663 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

27 BYGGEPLADSINSTALLATIONER - KAP. 704 Det er vigtigt, at beskyttelsen også omfatter de transportable ledninger, idet fejl på ledningernes kappe og isolation kan give anledning til ulykker Emne BH Rev Hft-0663 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

28 BYGGEPLADSINSTALLATIONER - KAP. 704 Valg og installation af materiel Fælles bestemmelser Ú á Ú á Ú á Tavler, der anvendes på byggepladser, skal opfylde bestemmelserne i DS/EN Særlige træk ved de forskellige funktionsmæssige typer af byggepladstavler fra DS/EN To eller flere af de tavler, der er beskrevet fra 9.1 til 9.5, kan være kombineret i en enkelt byggepladstavle. Eksempel: en tilgangs- og målertavle og en hovedfordelingstavle Emne BH Rev Hft-0663 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

29 BYGGEPLADSINSTALLATIONER - KAP Tilgangs- og målertavle Indgangsenhed Målerenhed Udgangsenhed Denne tavle indeholder normalt: - en celle med tilslutningsfaciliteter for det indkommende forsyningskabel og måleudstyret, - systemerne til afbrydelse af og til beskyttelse mod overbelastning og kortslutning for det afgående kabel. Ovennævnte celle skal have selvstændige midler for adgang (dækplade, shutter, låge osv.). Materiellet for kabeltilslutning (udelukkende klemmer) skal svare til enhedens mærkestrøm. Indgangsenheden kan være forsynet med en adskiller og et udstyr til overstrømsbeskyttelse, især hvis dette er krævet af el-leverandøren. Målesystemet skal udformes af eller efter aftale med el-leverandøren. a) Der skal være midler til adskillelse, kobling af belastning, overstrømsbeskyttelse og beskyttelse mod indirekte berøring. Disse funktioner kan være kombineret i et eller flere apparater. b) Der skal være midler til at sikre adskilleren i den åbne stilling (f.eks. med hængelås eller ved anbringelse i en aflåselig kapsling). c) Udstyret til kobling af belastning skal være let tilgængeligt uden brug af nøgle eller værktøj. d) Koblingsudstyret skal fungere samtidigt i alle poler og omfatte alle faselederne. Angående kobling af nullederen, se IEC (Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Ú á). I PEN leder må der ikke indskydes koblingsudstyr. I TN-S systemer er der ikke krav til at adskille nullederen Emne BH Rev Hft-0663 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

30 BYGGEPLADSINSTALLATIONER - KAP Hovedfordelingstavle Generel opbygning Indgangsenhed Denne tavle består af en indgangsenhed og flere udgangsenheder. Materiellet for kabeltilslutning (udelukkende klemmer) skal svare til enhedens mærkestrøm. Der skal være en adskiller og et udstyr til overstrømsbeskyttelse. Der skal være midler til at sikre adskilleren i åben stilling (f.eks. med hængelås). Imidlertid er overstrømsbeskyttelsesudstyret frivilligt, hvis hovedfordelingstavlen forsynes fra en tilgangsog målertavle. Mærkestrømmen skal mindst være 630 A. (I Danmark er lavere mærkestrømme tilladt) Udgangsenheder Hver enhed består af en eller flere afgående strømkredse. Kravene angivet i gælder for hver af dem, dog med den undtagelse, at det ikke er krævet men frivilligt, om der findes midler til at sikre adskilleren i åben stilling Emne BH Rev Hft-0663 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

31 BYGGEPLADSINSTALLATIONER - KAP Fordelingstavle Generel opbygning Indgangsenhed Udgangsenheder Denne tavle består af en indgangsenhed og flere udgangsenheder. Materiellet for kabeltilslutning (udelukkende klemmer) skal svare til enhedens mærkestrøm. Der skal være en adskiller og et udstyr til overstrømsbeskyttelse, og der skal være midler til at sikre adskilleren i åben stilling. Overstrømsbeskyttelsesudstyret er frivilligt, hvis: - fordelingstavlen er placeret på belastningssiden af en tilgangs- og målertavle (beskrevet i 9.1) eller på belastningssiden af en hovedfordelingstavle (beskrevet i 9.2). Mærkestrømmen skal være større end 125 A og må ikke overstige 630 A. (I Danmark er mærkestrømmen kun begrænset opad. Den må ikke overstige 630 A, men mærkestrømme på 125 A eller mindre er tilladt). Hver enhed består af en eller flere afgående strømkredse. Kravene angivet i gælder for hver afgang, dog med den undtagelse, at det ikke er krævet men frivilligt, om der findes midler til at sikre adskilleren i åben stilling. Afgående kabler kan tilsluttes enten til klemmer eller til stikkontakter. Stikkontakter med mærkestrøm til og med 32 A, som normalt bruges til tilslutning af elektrisk drevet håndværktøj og lignende transportable brugsgenstande, skal være beskyttet med HFI- eller HPFI-afbrydere. Flere stikkontaktkredse kan være beskyttet af den samme HFI- eller HPFI-afbryder Emne BH Rev Hft-0663 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

32 BYGGEPLADSINSTALLATIONER - KAP. 704 I Danmark kræves foranstående ikke opfyldt for sådanne stikkontakter i byggepladstavler, som kun er beregnet til forsyning af andre byggepladstavler. Sådanne stikkontakter skal være mærket med en advarsel som f.eks.: Kun til forsyning af andre tavler Er ikke HFI-beskyttet 9.5 Underfordelingstavle (gruppetavle) Indgangsenhed Udgangsenheder Det indgående kabel skal tilsluttes klemmer eller indgangsudstyr (forlængerled/-apparatkontakter) svarende til enhedens mærkestrøm. Denne må ikke overstige 125 A. (I Danmark er større mærkestrømme tilladt). I alle andre henseender skal denne enhed følge Hver enhed omfatter et eller flere afgående kabler. Bestemmelserne i gælder: - Hvis underfordelingstavlen er direkte sammenbygget med en af de tavler, der er anført i 9.1, 9.2, 9.3 og 9.4, gælder for fejlstrømsafbryderen anbragt umiddelbart på forsyningssiden, og indgangsenheden for underfordelingstavlen kan da udelades Emne BH Rev Hft-0663 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

33 BYGGEPLADSINSTALLATIONER - KAP Stikkontakttavle Indgangsenhed Den indgående bøjelige ledning skal være forbundet enten med en stikprop eller et forbindelsesudstyr. Denne stikprop eller dette forbindelsesudstyr vil give forbindelse med en tilsvarende stikkontakt eller et forbindelsesudstyr monteret på forsyningsenheden. Mærkestrømmen må ikke overstige 63 A Udgangsenheder De afgående ledninger må kun forbindes til stikkontakter. Hver af disse skal have sin egen overbelastningsbeskyttelse, medmindre stikproppen på den indgående ledning, som forsyner stikkontakttavlen fra en fordelingstavle, har en mærkestrøm lig med den laveste af mærkestrømmene for stikkontaktafgangene. Stikkontakter skal være beskyttet som angivet i (HFI- eller HPFI-afbryder) Emne BH Rev Hft-0663 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

34 BYGGEPLADSINSTALLATIONER - KAP. 704 Tavlerne behøver ikke at være udført som separate enheder, som vist i Bilag A, Afsnit 6. Forskellige tavletyper kan sammenbygges i en fælles tavle. F.eks. kan tilgangs- og målertavle, hovedfordelingstavle og fordelingstavle være kombineret i en tavle. I følge EN kan stikkontakttavlen ikke kombineres med de øvrige tavler. Note 1: Stikpropper og stikkontakter bør fortrinsvis være i overensstemmelse med DS/EN CEE stikprop og stikkontakt. I Danmark er det dog tilladt at anvende enfasede stikkontakter og stikpropper med en mærkestrøm på mindst 10 A, som opfylder bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit D1. Dette er stikkontakter efter det særlige danske system Emne BH Rev Hft-0663 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

35 BYGGEPLADSINSTALLATIONER - KAP. 704 Ledningssystemer Ú á Ú á For at undgå beskadigelse bør kabler og ledninger ikke anbringes på køreveje eller gangveje. Hvis en sådan anbringelse er nødvendig, skal de være beskyttet mod mekanisk beskadigelse og sammenstød med byggepladsmaskiner og køretøjer. Bøjelige ledninger bortset fra tilledninger skal mindst være kappeledninger i svær udførelse, type H07RN-F, eller tilsvarende slid- og vandbestandige ledninger. Koblingsudstyr Materiel til adskillelse og afbrydning Ú á Ú á Udstyr til adskillelse af den indkommende forsyning skal kunne sikres i åben stilling (f.eks. med hængelås eller ved anbringelse i en aflåselig kapsling). Enhver strømkreds, der forsyner brugsgenstande, skal fødes fra en fordelingstavle, der indeholder følgende: - udstyr til overstrømsbeskyttelse; - udstyr der yder beskyttelse mod indirekte berøring; - stikkontakter, om nødvendigt. Note: Det er også tilladt at tilslutte brugsgenstande til stikkontakttavler, der fødes fra fordelingstavler Emne BH Rev Hft-0663 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

36 BYGGEPLADSINSTALLATIONER - KAP. 704 BILAG A TIL KAP. 704 Eksempel på benævnelse af forskellige typer byggepladstavler m.v Emne BH Rev Hft-0663 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

37 INSTALL. I LANDBRUG OG GARTNERI OG BYGN. FOR HUSDYRHOLD - KAP. 705 Gyldighedsområde Ú á De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for alle dele af faste installationer i landbrugsejendomme og gartnerier, udendørs og indendørs, og for områder hvor husdyr opholder sig (så som stalde, hønsehuse, svinestier, rum for fodertilberedning, opbevaringsrum for hø, halm og gødning). Installationer i boliger er ikke omfattet af disse bestemmelser men af bestemmelserne i kap. Ú 801 á. Ú á Når der anvendes beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen, er den konventionelle berøringsspænding U L i rum eller områder, som er beregnet til husdyr, begrænset til 25 V vekselspænding (effektivværdi) eller 60 V ripplefri jævnspænding, og den størst tilladte udløsetid er den der er angivet i tabel 48 A. Se desuden Ú á. Ú á I rum for husdyr skal der udføres supplerende udligningsforbindelser, som forbinder alle udsatte dele og fremmede ledende dele, der kan berøres af dyrene, med installationens beskyttelsesleder. Note: I rum for husdyr anbefales det at anbringe et metalnet i gulvet og forbinde nettet til beskyttelseslederen Emne BH Rev Hft-0572 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

38 INSTALL. I LANDBRUG OG GARTNERI OG BYGN. FOR HUSDYRHOLD - KAP Jordledning 2. Ledende væg (f.eks. aluminium trapetzprofiler) 3. Vandinstallation 4. Udmugningsanlæg 5. Armeringsjern (net i gulv) 6. Bindsel 7. Drikkeskål 8. Krybbe 9. Malkeanlæg 10. Stålkonstruktion 11. PE-leder til udsatte dele i installationen 12. Fundamentsjord 13. Potentialudligningsskinne 14. Beskyttelsesleder for lynbeskyttelsesanlæg 15. Beskyttelsesleder til el-hegn i stald Ú 514.3, og á Er potentialudligningen som her beskrevet en supplerende udligningsforbindelse, er den et krav og pr. definition af sikkerhedsmæssig karakter. Som sådan skal lederne hertil betragtes som beskyttelsesledere med identifikationskrav (grøn/gul farvemærkning) samt mekanisk og elektrisk dimensioneringskrav, der begge skal opfyldes: Emne BH Rev Hft-0572 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

39 INSTALL. I LANDBRUG OG GARTNERI OG BYGN. FOR HUSDYRHOLD - KAP. 705 Min. tværsnit (mekanisk krav) er 4 mm² blank tråd eller 2.5 mm 2 mekanisk beskyttet f.eks. som 1 x 2,5 PVIKJ. Det mindste tværsnit (elektrisk krav), der må anvendes, skal have en ledningsevne, der svarer til halvdelen af ledningsevnen for den beskyttelsesleder, der fremføres til det apparat, der skal supplerende udlignes til fremmede ledende dele i omgivelserne Emne BH Rev Hft-0572 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

40 INSTALL. I LANDBRUG OG GARTNERI OG BYGN. FOR HUSDYRHOLD - KAP. 705 Beskyttelse mod brand Ú á For beskyttelse mod brand skal der installeres en fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på højst 0,5 A. (Denne afbryder skal installeres første gang at det er muligt i installationen). Ledningssystemer Ú á For landbrugets driftsbygninger og i bygninger for husdyrhold skal bestemmelsen i Ú á være opfyldt (her er der et krav til at ledningssystemer beskyttes imod gnaver, dette kan gøres ved at man enten anvender armeret kabler eller lægger kabler i rør, dette krav gælder også tilledninger). Bestemmelsen gælder dog ikke for kabler i telefoninstallationer og kabler, der kun overfører signaler i dataanlæg, samt kabler der kun overfører måleresultater Emne BH Rev Hft-0572 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

41 SNÆVRE LEDENDE RUM - KAP. 706 Gyldighedsområde Ú á Et snævert ledende rum er et rum, hvis begrænsninger helt eller i det væsentlige består af metalliske eller ledende dele, og hvor det er sandsynligt, at en person med en stor del af sit legeme vil komme i berøring med de omgivende ledende dele, og hvor der kun er begrænsede muligheder for at undgå denne berøring. Eks. på sådanne rum kan være kedler og ventilationskanaler. Bestemmelserne gælder for fastmonteret materiel i snævre ledende rum og for forsyninger til transportabelt materiel, der anvendes i sådanne rum Emne BH Rev Hft-0613 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

42 SNÆVRE LEDENDE RUM - KAP. 706 Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Beskyttelse mod elektrisk stød Beskyttelse mod indirekte berøring Ú á Ú á Ú á Hvis der anvendes ekstra lav spænding, SELV, skal der uanset spændingens størrelse udføres beskyttelse mod direkte berøring - enten ved barrierer eller kapslinger, der giver en grad af beskyttelse mindst svarende til IP2X eller IPXXB, - eller ved en isolation, der er i stand til at modstå en prøvespænding på 500 V vekselspænding i 1 minut. Ú á Kun følgende beskyttelsesmetoder må anvendes: a) For forsyningen til håndværktøj og transportabelt måleudstyr: - enten SELV Ú á, - eller separat strømkreds Ú á, idet der kun må tilsluttes et apparat til hver sekundærvikling på en beskyttelsestransformer o.l. b) For forsyningen til håndlamper: - SELV Ú á. c) For forsyningen til fastmonteret materiel: - enten automatisk afbrydelse af forsyningen Ú á, idet der yderligere mellem udsatte dele og de ledende dele i det snævre ledende rum skal udføres supplerende udligningsforbindelse Ú á, - eller SELV Ú á, Emne BH Rev Hft-0613 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

43 SNÆVRE LEDENDE RUM - KAP eller separat strømkreds Ú á, idet der kun må tilsluttes et apparat til hver sekundærvikling på en beskyttelsestransformer o.l., - eller ved anvendelse af materiel af klasse II eller materiel med tilsvarende isolation Ú á beskyttet med HFI- eller HPFI-afbryder, forudsat at materiellet har en passende kapslingsklasse. Note: I dette tilfælde kræves beskyttelsesleder ikke fremført til tilslutningsstedet Ú á Strømkilder for SELV eller for separat strømkreds skal anbringes uden for det snævre ledende rum, med mindre de er en del af den faste installation i et permanent snævert ledende rum ifølge pkt. c) i Ú á Emne BH Rev Hft-0613 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

44 SNÆVRE LEDENDE RUM - KAP Emne BH Rev Hft-0613 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

45 JORDFORB. VED INSTAL. AF DATABEHANDLINGSUDSTYR - KAP. 707 Gyldighedsområde Ú á Note: Udstyr til radiostøjdæmpning kan forårsage store lækstrømme til jord. I sådanne tilfælde kan en fejl i den beskyttende jordforbindelse medføre en farlig berøringsspænding. Hovedformålet med disse bestemmelser er at forhindre denne fare. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for tilslutning af databehandlingsudstyr til den faste installation for effektforsyning, når databehandlingsudstyret har en lækstrøm til jord, der overstiger 3,5 ma. Bestemmelserne gælder for installationen frem til udstyrets tilslutningspunkt (se fig. 707A sidst i dette kap.). Disse bestemmelser kan også anvendes, hvor installationer til andet end databehandlingsudstyr, såsom industristyringer og telekommunikationsudstyr, fører store lækstrømme på grund af krav om radiostøjdæmpning. Note: Databehandlingsudstyr med en lækstrøm til jord, der overstiger 3,5 ma, er mærket som følger: Stor lækstrøm Jordforbindelse påkrævet før tilslutning til nettet. Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Ú á Emne BH Rev Hft-0664 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

46 JORDFORB. VED INSTAL. AF DATABEHANDLINGSUDSTYR - KAP. 707 Supplerende beskyttelse mod elektrisk stød for udstyr med stor lækstrøm Ú á Ú á Bestemmelserne i Ú á gælder, hvor udstyr med stor lækstrøm sluttes til en installation, uanset hvordan systemjordingen er udført. Bestemmelserne gælder for installationen vist på fig. 707A sidst i dette kapitel. Tillægsbestemmelser for TT- og IT-systemer er angivet i Ú og á. Note 1: I TN-C systemer, hvor beskyttelsesleder og nulleder er kombineret i en leder (PEN-leder) helt frem til udstyrets tilslutningsklemmer, kan en lækstrøm betragtes som belastningsstrøm. Note 2: Udstyr med stor lækstrøm kan ikke altid anvendes i installationer, der er beskyttet med fejlstrømsafbrydere. Muligheden for fejludkobling, såvel på grund af den vedvarende differensstrøm hidrørende fra lækstrømmen som på grund af kondensatorers opladningsstrømme ved indkobling, skal tages i betragtning. Udstyret skal i Ú á - være stationært, og - enten være fast tilsluttet eller tilsluttet via industristikkontakter efter IEC Note: Det anbefales, at den gennemgående jordforbindelse kontrolleres med regelmæssige mellemrum se Ú á Emne BH Rev Hft-0664 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

47 JORDFORB. VED INSTAL. AF DATABEHANDLINGSUDSTYR - KAP. 707 Tillægsbestemmelser, hvis lækstrømmen overstiger 10 ma Særligt pålidelige beskyttelsesledere Ú á Hvis lækstrømmen overstiger 10 ma, skal udstyret tilsluttes i overensstemmelse med en af bestemmelserne Ú , eller á. Note: Bestemmelserne kan også anvendes, hvis en gruppe forsyner flere udstyr, og den samlede lækstrøm til jord overstiger 10 ma under normal drift. Ú á Note: Formålet med disse bestemmelser er at opnå særligt pålidelige jordforbindelser ved at anvende robuste eller dobbelte ledere sammen med permanente forbindelser eller robuste stikforbindelser. Beskyttelsesledernes tværsnit skal mindst opfylde bestemmelserne i Ú 543 á og skal desuden opfylde et af punkterne a) til d): a) Beskyttelsesledere, der er fremført separat, skal enten bestå af en leder med et tværsnit på mindst 10 mm 2 eller af to ledere med separate klemmer og hver med et tværsnit på mindst 4 mm 2. Note: Ledere med et tværsnit på mindst 16 mm 2 kan være af aluminium. b) Hvis beskyttelsesledere indgår sammen med de spændingsførende ledere i et kabel eller en kappeledning, skal summen af alle lederes tværsnit, inklusive beskyttelsesledere, mindst være 10 mm 2. c) Hvis beskyttelseslederen er installeret i og parallelforbundet med stive eller bøjelige metalrør, der har en ledningsevne iht. IEC Emne BH Rev Hft-0664 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

48 JORDFORB. VED INSTAL. AF DATABEHANDLINGSUDSTYR - KAP , skal beskyttelseslederen mindst være 2,5 mm 2. d) Beskyttelseslederen kan udgøres af stive og bøjelige metalrør, ledningskanalsystemer eller lukkede ledningskanaler af metal og metalskærme og metalarmering, som opfylder bestemmelserne i Ú á. Enhver leder, der er angivet under a), b), c) og d) skal opfylde de øvrige bestemmelser i Ú 543 á. Overvågning af den gennemgående jordforbindelse Ú á Der skal installeres beskyttelsesudstyr, som overvåger beskyttelseslederens gennemgående jordforbindelse, og som automatisk afbryder forsyningen i tilfælde af en fejl, f.eks. et brud på jordforbindelsen. Anvendelse af transformer med adskilte viklinger Ú á. Hvis betingelsen i Ú á ikke kan opfyldes, skal disse bestemmelserne anvendes i stedet for. (Forsyning igennem en tranformer). Note: Formålet med disse bestemmelser er dels at afgrænse strømvejen for lækstrømmen (til sekundærkredsen) og dels at reducere muligheden for afbrydelse af denne strømvej mest muligt. Databehandlingsudstyr skal forsynes via en transformer med adskilte viklinger eller en anden strømkilde, der giver tilsvarende adskillelse Emne BH Rev Hft-0664 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

49 JORDFORB. VED INSTAL. AF DATABEHANDLINGSUDSTYR - KAP. 707 Sekundærkredsen skal fortrinsvis udføres som TN-system, men det er tilladt at anvende IT-system til særlige formål. Eksempel på forbindelser ved anvendelse af transformer med adskilte viklinger. For at gøre figuren overskuelig er der vist et enfaset system. Flerfasesystemer kan også anvendes. Koblingsudstyr og beskyttelsesudstyr i primær- og sekundærkredse er ikke vist. C er en støjdæmpningskondensator. L1 og L2 eller N angiver tilslutninger til forsyningen. PE angiver forbindelsen fra installationens hovedjordklemme til udstyrets berøringstilgængelige dele, både hvor der er fremført beskyttelsesledere til materiel af klasse I og funktionsmæssige jordforbindelser til materiel af klasse II Emne BH Rev Hft-0664 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

50 JORDFORB. VED INSTAL. AF DATABEHANDLINGSUDSTYR - KAP. 707 Tillægsbestemmelser for TT-systemer Ú á Ú á Hvis strømkredsen er beskyttet med fejlstrømsafbryder, skal følgende betingelse være opfyldt: hvor: I l er den samlede lækstrøm, I )n er fejlstrømsafbryderens mærkeudløsestrøm, R A er summen af jordelektrodens overgangsmodstand til jord og modstanden i beskyttelseslederen til de udsatte dele. U L er den højst tilladte varige berøringsspænding. Se Ú á. (Normalt 50 volt) Valg og installation af materiel Ú á Jordingsanlæg til funktionsmæssige formål Ú á Sikkerhedsbestemmelser for støjfri jordforbindelser Ú á Note: Installationens beskyttende jordingsanlæg kan have et elektrisk støjniveau, som forårsager uacceptable fejlfunktioner i det databehandlingsudstyr, der er forbundet til det Emne BH Rev Hft-0664 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

51 JORDFORB. VED INSTAL. AF DATABEHANDLINGSUDSTYR - KAP. 707 Udsatte dele på databehandlingsudstyr skal forbindes til hovedjordklemmen Andre særlige metoder Ú á Note: Efter bestemmelserne i Ú á er det forbudt at anvende separate jordelektroder for udsatte dele, der kan berøres samtidigt. Bestemmelsen gælder også for metalkapslinger på materiel af klasse II og klasse III og for FELV strømkredse, når disse er jordforbundet af funktionsmæssige grunde. Ledere, der kun tjener til funktionsmæssige jordforbindelser, behøver ikke at opfylde bestemmelserne i 543. Ú á I ganske særlige tilfælde, hvor sikkerhedsbestemmelserne i Ú á er opfyldt, men hvor det ikke er muligt at reducere den elektriske støj på installationens hovedjordklemme til et acceptabelt niveau, er det nødvendigt at behandle installationen som et specialtilfælde. Jordingsanlægget skal give en lige så god beskyttelse som efter de øvrige installationsbestemmelser, og der skal især sørges for, at anlægget: - giver tilstrækkelig overstrømsbeskyttelse, - forhindrer, at der kan opstå for høj berøringsspænding på udstyret, og sikrer potentialudligning mellem udstyret, metaldele i nærheden og andet elektrisk materiel både under normal drift og i tilfælde af fejl, og - opfylder bestemmelserne vedrørende stor lækstrøm (om nødvendigt) og ikke hindrer, at de er opfyldt Emne BH Rev Hft-0664 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

52 JORDFORB. VED INSTAL. AF DATABEHANDLINGSUDSTYR - KAP. 707 Fig. 707A: - Grænser mellem udstyr og installation for effektforsyning Emne BH Rev Hft-0664 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

53 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE - KAP. 708 Indledning Ú á I dette kapitel er der som hovedregel ikke foretaget henvisninger til andre dele af bestemmelser i afsnit 6. Enkelte henvisninger til andet steds i bekendtgørelsen er dog angivet i parentes efter kapitel nr., punkt og evt. underpunkt. Gyldighedsområde Ú á Ud over at omfatte den permanente installation på campingpladsen Ú á frem til standpladsforsyningen Ú á og fra standpladsforsyningen frem til fritidskøretøjet Ú á eller teltet, gælder bestemmelserne i Ú 708 á også for installationer internt i campingvogne Ú á og selvkørende campingbiler Ú á. Mobile fritidsboliger Ú á henregnes til kategorien: flytbare skure, barakker, midlertidige bygninger o.l. og er derfor ikke underlagt de særlige bestemmelser i kapitel Ú 708 á. Sådanne installationer skal udføres i henhold til de almindelige installationsbestemmelser i afsnit 6. For fritidskøretøjer der udelukkende har installationer for 12 V DC, henvises der til følgende Europanormer: 1. DS/EN , Beboelige fritidskøretøjer - Elektriske installationer for 12 V DC - Del 1: Campingvogne. 2. DS/EN , Beboelige fritidskøretøjer - Elektriske installationer for 12 V DC - Del 2: Campingbiler Emne BH Rev Hft-0665 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

54 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE - KAP. 708 Definitioner og ordforklaringer Fritidskøretøj Campingvogn Campingbil Mobil fritidsbolig Ú á Ú á Ú á Ú á Ú á Normalt anvendes begrebet "fritidskøretøjer" om køretøjer, der kan indregistreres til kørsel på offentlig vej - såsom campingvogne og campingbiler. En mobil fritidsbolig har anordninger, så der er mulighed for bugsering og flytning, men er ikke beregnet for indregistrering til kørsel på offentlig vej. De almindelige bestemmelser i afsnit 6 skal følges ved udførelse af installationer i mobile fritidsboliger. Standplads Ú á Mere eller mindre afgrænset afsnit af campingpladsen, beregnet for opstilling af en enkelt enhed i form af fritidskøretøj eller telt. Campingplads Ú á Areal der er beregnet for opstilling af fritidskøretøjer og telte, og som omfatter mindst to standpladser. Standpladsforsyningen kan eksempelvis være et stativ eller et skab med koblingsudstyr og stikkontakter samt materiel for tilkobling af tilslutningsledninger til forsyning af fritidskøretøjer eller telte opstillet på de enkelte standpladser Emne BH Rev Hft-0665 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

55 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE - KAP. 708 Særlige bestemmelser for campingpladser Beskyttelse mod elektrisk stød Beskyttelse mod direkte berøring Beskyttelse ved spærringer Ú 412.3á Beskyttelse ved placering uden for rækkevidde Ú á Ú á Ú á Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring kan udføres som beskyttelse ved ekstra lav spænding, SELV og PELV Ú 411 á. Ú 412 á Ú á Metoden må ikke anvendes. Der er henvist til SB 6, Ú á, som omfatter bestemmelserne for anvendelse af spærringer som beskyttelse mod direkte berøring. Henvisningen er ikke relevant, da beskyttelse ved spærringer ikke kan tillades. Ú á Metoden må ikke anvendes. Der er henvist til SB 6, Ú á, som omfatter bestemmelserne for anvendelse af beskyttelse ved placering uden for rækkevidde som beskyttelse mod direkte berøring. Henvisningen er ikke relevant, da beskyttelse ved placering uden for rækkevidde ikke kan tillades. Der efterlades hermed følgende metoder til beskyttelse mod direkte berøring: 1. Beskyttelse ved isolation af spændingsførende dele Ú á. 2. Beskyttelse ved barrierer eller kapslinger Ú á Emne BH Rev Hft-0665 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

56 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE - KAP. 708 Beskyttelse mod indirekte berøring Beskyttelse ved ikke-ledende områder Ú 413.3á Ú 413 á Ú á Metoden må ikke anvendes. Der er henvist til SB 6, Ú á, som omfatter bestemmelserne for anvendelse af beskyttelse ved ikke-ledende områder som beskyttelse mod indirekte berøring. Henvisningen er ikke relevant, da beskyttelse ved ikke-ledende områder ikke kan tillades. For så vidt angår noten skal nævnes, at materiel i klasse 0 udførelse kun har grundisolation som beskyttelse mod elektrisk stød. Det er således ikke muligt at forbinde en beskyttelsesleder til udsatte dele, og dermed må klasse 0 materiel ikke anvendes. Idet metoden med beskyttelse ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse Ú á ikke vil være hensigtsmæssig, efterlader det hermed kun følgende tre metoder til beskyttelse mod indirekte berøring: 1. Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen Ú á. 2. Beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II eller ved tilsvarende isolation Ú á. 3. Beskyttelse ved separat strømkreds Ú á Emne BH Rev Hft-0665 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

57 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE - KAP. 708 Ledningssystemer Ú 52 á Ú á Opmærksomheden henledes på to typer ledningssystemer, der er egnede til anvendelse i den faste installation. Dog foretrækkes hovedstrømkredse fremført som kabler i jord (se de generelle regler herfor i Ú á. Endvidere betyder henvisningen i overskriften, at valg og installation af ledningssystemer skal foretages i henhold til bestemmelserne i SB 6 kapitel Ú 52 á. Erfaringen viser at campingpladsinstallationer fungerer udmærket, hvis man dimensionerer ud fra et spændingsfald mellem installationens forsyningspunkt og standpladsforsyningen der ikke overstiger 4 % af installationens nominelle spænding, samt en samtidighedsfaktor på 0,5 gange belastningsstrømmen. Hovedstrømkredse i jord Ú á Som hovedregel må hovedstrømkredse ikke anbringes i jorden på standpladser eller andre områder hvor der kan forventes neddrivning af teltpløkker og andet materiel. Er det absolut nødvendigt at anbringe hovedstrømkredse i disse områder, skal de beskyttes med eksempelvis kraftige stålrør eller betonplader, så der ikke sker beskadigelse af strømkredse samt opstår farlige situationer. Hovedstrømkredse fremført som luftledning Ú á Fremføres hovedstrømkredsene som luftledning, skal ledningerne være isolerede. Endvidere skal lavspændingsluftledningsanlæg udføres i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 3, Ledningsanlæg, hvor der er angivet regler for materiel, spændvidder, højde over terræn m.m Emne BH Rev Hft-0665 Rekv. 9 Prod :26 Ordre EFU

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Kursusmål: Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Bygningsreglementet,

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT Trykskrift Nr 5072/DK/1204 Elektriske udligningsforbindelser i landbrug LEVERANDØR AF SIKKERHED... Udarbejdet i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby Århus RAPPORT Formålet med rapporten

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Installationer Arkivnr. 104.03-01 El Udgivet Sept.'93 Potentialeudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.) Revideret 28.04.2003 Side 1 af

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 I medfør af 5, stk. 1, nr. 2, 7, stk. 3, 29-31, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed

Læs mere

ELELS 3 Installationer nr. 11/94

ELELS 3 Installationer nr. 11/94 - ELELS 3 Installationer nr. 11/94 ELEKTRICITET~~DET, Gothersgade 160, 1123 Knbenhavn K Tlf. 331 1 65 82 Fa>; 3391 1950 21. juni 1994 Udligningsforbindelser. Indledning. tfdge 413.1.2.1 i Stærkstramsbekendtgmelsen

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Vedrørende Lavspændingstavler

Vedrørende Lavspændingstavler Elektricitetsrådet Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Elektricitetsrådet har i henhold til Stærkstrømsloven

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel Ejer/bruger af installationen: Pablo Arcal Magle Målernr.: 1010647 Målinger: Fejlstrømsafbrydere er målt: Vælg målte type: HPFI type A 30mA HPFI type B 30mA PFI type A 300mA PFI type B 300mA PFI type A

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer BEK nr 12502 af 01/07/2001 Gældende (Stærkstrømsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 30-04-2002 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 693 af 27/06/2008 BEK nr 1230

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Kursusmål Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit

Læs mere

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til Stærkstrømsloven og Elinstallatørloven

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk Dimensionering Når der henvises til et kapitel, er det altid kapitler, som stammer fra Stærkstrømbekendtgørelsen Afsnit 6, elektriske installationer, med mindre andet er anført. Hvorfor dimensionere? SB

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon 33 73 20 00. Telefax 33 73 20 99 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk

Læs mere

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den 14-09-2016 Midtconsult i Herning Velkomst Finn Westergaard - Midtconsult Godkendelse af referat Mødet hos ABB Update på

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Installationer Arkivnr. 104.03-01 El Udgivet 30.10.02 Potentialeudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.) Revideret - Side 1 af 8 Bemærk!

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Maskindirektivet 204-1

Maskindirektivet 204-1 Maskindirektivet 204-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskiner og maskinanlæg... 3 2-28 Rekv. 0 Prod. 18-12-2007-16:11 Ordre 000 EVU Maskindirektivet (At-vejledning B.1.2) 1. Hvad betyder det at en maskine

Læs mere

2. Principper for jordingsanlæg, potentialudligning samt systemjording af energi producerende anlæg, eks. solcelle anlæg!

2. Principper for jordingsanlæg, potentialudligning samt systemjording af energi producerende anlæg, eks. solcelle anlæg! 2. Principper for jordingsanlæg, potentialudligning samt systemjording af energi producerende anlæg, eks. solcelle anlæg! ormativ sikkerhed! ormer, standarder og bekendtgørelser, nationale såvel som internationale

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

24/7. Operations Secured. Om Coromatic

24/7. Operations Secured. Om Coromatic Om Coromatic Funktionaliteten imellem installationerne som nøgle til at sikre al drift Uanset hvilken type infrastruktur en virksomhed og dens installationer er bygget på, så er denne nerven i enhver organisation

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

2 Installationer nr. 12/03

2 Installationer nr. 12/03 - ELRAD-MEDDELELSE 2 Installationer nr. 12/03 (Erstatter materiel nr. 3/99) ELEKT~~CITETS&%DET Gothersgade l60 1 123 K~ibenhavn K Tlf. 33 73 20 00 Fax 33 73 20 99 www.elraadet.dk e-mail: er@elraadet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1)

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1) BEK nr 1041 af 10/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-11-00032 Senere ændringer

Læs mere

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Pau Ahler Brorsbøl Indehaver og direktør Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S AGENDA Kort om Spangenberg & Madsen Relationer i forhold til energirenovering Hvordan

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Plugs and socket-outlets for household and similar purposes

Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Plugs and socket-outlets for household and similar purposes Afsnit 5. udgave Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Del 2 Særlige bestemmelser for danske systemer - - - - - - Section 5 th edition Plugs and socket-outlets for household and similar

Læs mere

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen Årsrapport 2008 Elsordningen Side 1 af 11 Indledning: Den 1. marts 2008 blev sordningen (10%-) ændret fra at omfatte nye installationer til også at omfatte eksisterende installationer og særlige kampagneindsatser.

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

ALIGN="CENTER">Stærkstrømsbekendtgørelsen Elektriske installationer

ALIGN=CENTER>Stærkstrømsbekendtgørelsen Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen_Elektriske installationer Side 1 af 288 BEK nr 17351 af 01/05/1993 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Ingen Senere ændringer til forskriften Kapitel 34 - VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Spar på energien! Af. Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk

Spar på energien! Af. Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk Spar på energien! Af. Ernst Boye ielsen, EREL.dk Alt for mange nødforsyninger, både PS-anlæg og generatoranlæg forsynes i dag over en skilletransformer og jordforbindes til en separat driftsjord på max.

Læs mere

Årsrapport 2011 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2011 Eltilsynsordningen srapport 2011 Elsordningen Side 1 af 10 Indledning: Nærværende rapport indeholder en opgørelse over gennemførte på elsordningen i år 2011. Elsordningens formål er at føre elektriske installationer, som

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.!

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Af; Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk I en artikel, uden navngiven forfatter, i bladet INSTALLATIONS NYT Special Nr. 59 side 32 maj 2007, berettes om Jordsløjfemodstands

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler En elektrisk leder skal have et tværsnit, der kan tåle den strøm, som lederen kan risikere at føre vedvarende. Et underdimensioneret kabel bliver varmt.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Årsrapport 2010 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2010 Eltilsynsordningen Årsrapport 21 Elsordningen Side 1 af 9 Tilsynsordningens formål er at føre elektriske installationer, som er udført af autoriserede elinstallatører. Ved at føre indhentes viden om, hvilke elektriske installationer,

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Skoler Rapport om el-sikkerheden i folkeskoler. Tilsynsordningen har i perioden 1. august til 31. september 2009 kørt kampagnetilsyn på landets folkeskoler, og disse tilsyn danner således baggrund for

Læs mere

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER E 551-0 NOTE: TAVLEN SKAL LEVERES MED NØDVENDIGE BESLAG OG BØJLER, SÅLEDES KABLER OG RØR KORREKT AFLASTES I TAVLEN. TAVLEN SKAL MÆRKES MED FABRIKAT OG IDENTIFIKATIONSDATA. VED AF- LEVERING SKAL OPDATERET

Læs mere

STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM

STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Fortegnelse over ELRAD - meddelelser pr. 1. januar 1980

Fortegnelse over ELRAD - meddelelser pr. 1. januar 1980 Gothersgade 160 11 23 K~benhavn K Telefon (01) 11 65 82 1980-01-01 Vedr. stærkstr~msreglementet Erstatter 21/78 Fortegnelse over - meddelelser pr. 1. januar 1980 Med henvisning til tidligere udsendt fortegnelse

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50 23 22 12

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50 23 22 12 for ejendommen Sælger Peter Winther Adresse Søndergade 10 Postnr. og by 8870 Langå Dato 12.02.2015 Udløbsdato 12.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia

Læs mere

FSTA/FSD 20150429 AI 1

FSTA/FSD 20150429 AI 1 1 El-installationer på sygehuse Regler for stikkontakter i Danmark med fokus på sygehuse Asger Illum 2 Hvem er vi? En fullservice virksomhed med bred ekspertise inden for alle gængse ingeniørdiscipliner

Læs mere

Nye bekendtgørelser i medfør af lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel.

Nye bekendtgørelser i medfør af lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel. Væsentlige ændringer i kravene til Elektrisk Sikkerhed Generelle krav, samt dokumentation; v. E. Boye Nielsen, ERNEL IDA Elteknik De nye Stærkstrømsbekendtgørelser; november 2016: Nye bekendtgørelser i

Læs mere

Til ejer/bruger af installationen

Til ejer/bruger af installationen Til ejer/bruger af installationen Resultatet af eftersynet fremgår af blanketten og giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at

Læs mere

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord.

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. 06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord sort. 06.1 Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. Anvendes til tilslutning af brugsgenstande f.eks. håndværktøj og husholdningsmaskiner, hvor den mekaniske belastning

Læs mere

Fejlstrømsafbryder CBRB H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer

Fejlstrømsafbryder CBRB H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer Optimal beskyttelse for personer og udstyr, ved konstant overvågning af lækstrømme. Fejlstrømsafbryder CBRB47.-125H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer Type CBRB er en komplet beskyttelse

Læs mere

JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN

JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN 28-29. JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN AGENDA Elsikkerhedsloven hvorfor? Standarder hvad er en standard, hvem tolker på en standard Installationsbekendtgørelsen

Læs mere

»Ny stærkstrømsbekendtgørelse

»Ny stærkstrømsbekendtgørelse »Sikker drift med EL - Ny stærkstrømsbekendtgørelse. Gennemgang af den nye Stærkstrømsbekendtgørelse med fokus på bl.a. el-installationer på sygehuse. v./ Carsten Bagger-Haustrøm, ALECTIA - HPFI-relæernes

Læs mere

Fortegnelse over ELK.%D -me ddelelser pr. 1. januar 1982

Fortegnelse over ELK.%D -me ddelelser pr. 1. januar 1982 \C783 - oq -01 ELEKTR ~CITETSRADET ELRAD MEDDELELSE l '82 Gothersgade 160 1982-01-01 1123 Kobenhavn K Vedr. stærkstr~msreglementet Telefon (01) 11 65 82 Erstatter nr 1/81 Fortegnelse over ELK.%D -me ddelelser

Læs mere

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen...

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen... Børnehaver Rapport om elsikkerheden i børnehaver. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2009, kørt kampagnetilsyn i børnehaver, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Overstrømsbeskyttelse Kap 43

Overstrømsbeskyttelse Kap 43 HD 60364-5 Gælder det så også nullen? Overstrømsbeskyttelse Kap 43 431.1 Spændingsførende ledere skal normalt være beskyttet af en eller flere indretninger der afbryder forsyningen i tilfælde af: Overbelastning

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen Adresse Nebbegårds Alle 1 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 25.08.2015 Udløbsdato 25.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek

Læs mere

Udligningsforbindelser

Udligningsforbindelser Udligningsforbindelser Der manglede en lokal supplerende udligningsforbindelse til aftrækskanalen i badeområde 3 i loftet over bruseren. Mindre fejl Køleskabet var tilsluttet via en stikprop (schukostikprop)

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Paw & Tania M. Laursen Adresse Tybjerg Bygade 12 Postnr. og by 4160 Herlufmagle Dato 20.04.2015 Udløbsdato 20.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade

Læs mere

skal der stadig laves noget

skal der stadig laves noget SEPTEMBER OKTOBER 2012 55 TILBUD BELYSNING OG STRØM Selv om de lyse nætter er slut skal der stadig laves noget TIL 288 OG 440 Vare-nr.: 881513172 Normalpris: 1.559,- Tilbud: 1.095,- Spar: 464,- 4.995,-

Læs mere

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Gør det rigtigt Velkommen til tema møde omkring Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Program for tema møde. 17.00 Opstart og velkomst fra afdelingen 17.15 Hvad er

Læs mere

INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN A/S

INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN A/S Engineer rchitect Client Contractor Ringgården fd. 5 INGENIØRFIRMET VIGGO MDSEN /S List of drawings Page: 1 af 1 STENVEJ 19-8270 HØJBJERG Date: 27.05.2010 TLF. 86 27 39 44 - FX. 86 27 67 24 Emne: Electrical

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 68 Øvrige El-anlæg i bygninger. Revision:

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 68 Øvrige El-anlæg i bygninger. Revision: Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2016.11.01 Indholdsfortegnelse 68.1 Lynaflederanlæg...3 68.1.1 Indledning...3 68.1.2 Generelle principper...3 68.1.3 Installation/udførelse...3 68.1.4 Komponenter...3

Læs mere