Om Letbaner.DK. Side 1. Moderne sporveje i Danmark og udlandet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Letbaner.DK. Side 1. Moderne sporveje i Danmark og udlandet."

Transkript

1 Om Side 1 består af en gruppe trafikfolk med forskellig baggrund Formålet er at udbrede kendskabet til letbaner i Danmark Vi har lavet ideoplæg, folder, udstilling, hjemmeside og debatindlæg. er uafhængig af økonomiske og politiske interesser.

2 Indhold Side 2 Præsentation: Letbaner til København, 2005 Overskrifter: 1. Definition 2. Ring 3 letbane 3. Argumenter 4. Erfaringer 5. Trafiksituation 6. Trafikplaner 7. Trafikmidler 8. Forslag 9. Tracétyper 10. Aktuelle forhold

3 Definition Side 3 Hvad er en letbane? En letbane er en hybrid, der er åben for mange fortolkninger. Udtrykket letbane er årsag til misforståelser og forvirring. En moderne letbane svarer til en sporvogn, men går videre - - og især hurtigere med komfort og stil, der matcher biler. En kombination af det bedste fra tog og busser Køre på jernbanespor, og er udrustet til gadekørsel Kørsel primært på egen bane (ca. 90 %) - sikrer regularitet Kan dreje om skarpe kurver og bremser godt Letbaner er stille, miljøvenlig og let tilgængelig for alle Hvert banestykke der tilføjes kan både være det sidste - eller være udgangspunkt for næste udvidelse Pris- og komfortmæssigt mest gunstige offentlige transportmiddel

4 Ring 3 Letbane Side 4 Ideoplæg til Ring 3 letbane anbefaler en højklasset letbane i terræn Forløb: Lundtofte Glostrup Ishøj Strækning 28 km Standsningssteder: 30 Passagerer pr. dag: Byggeperiode ca. 4 år Pris på ca. 4 milliarder. Vi anbefaler en terrænløsning hele vejen frem for dyre tunnelløsninger.

5 Ring 3 Letbane - Økonomi Side 5 Økonomi Letbaneanlæg koster 100 til 160 mio.kr./ km Metroanlæg koster ca. 800 til 1500 mio.kr./ km Nye letbaneprojekters passagertal overstiger oftest prognoserne En letbanevogn erstatter 2-3 busser i drift, da den har bedre plads. En letbanevogn erstatter 9-10 busser i anskaffelse, da den også har 3 gange længere levetid.

6 Ring 3 Letbane - OPP-modellen Side 6 OPP-modellen Letbaner kan finansieres af private firmaer med OPP-model. Offentligt-Privat-Partnerskab fordeler den økonomiske risico i mellem private investorer og det offentlige: Det offentlige indgår kontrakt med investor Investor finansierer og bygger letbanen Investor driver letbanen og modtager billetindtægterne Det offentlige støtter driften med et fast beløb Det offentlige har ingen udgifter før anlæggets åbning Denne finansieringsform giver erfaringsmæssigt investor en høj motivation til at sikre anlæggets driftsstabilitet.

7 Ring 3 Letbane - OPP-modellen Side 7 OPP-partnerskabet kan bestå af: Rådgivende ingeniørfirma, der planlægger Leverandør af letbane materiel og driftssystem Operatør, med erfaring i daglige drift Offentlige myndigheder, der først støtter drift efter åbning

8 Argumenter - Nærtrafikformer Side 8 Letbaner kan indpasses fleksibelt i eksisterende infrastruktur Infrastrukturtyper: Trafikmidlers anvendelse af infrastruktur: Busser Sporvogne Letbaner Metro/ U-bahn S-tog/ Tog Monorail Samfærdsel med biler Ja Ja Ja Nej Nej Nej Letbane langs vej (Egen åben tracé) Egen letbane i terræn (Egen lukket tracé) I egen tunnel På højbane Tidligere jernbanetracé Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej På eksisterende jernbane Nej Nej Ja Nej Ja Nej

9 Argumenter - Fordele Side 9. Letbanens fordele Kan indpasses fleksibelt i mange infrastrukturtyper Mulighed for tidsgevinst og høj regularitet med eget trace (ca. 90%) Kan aflaste flere belastede buslinier (A-& S-busser) Har høj komfort med jævn og rolig kørsel. Letbaner er attraktive for alle Standsningssteders fordele Let tilgængelig fra gaden (man skal ikke op eller ned ad trapper) Handicapvenlig med lavt gulv I hele vognen. Standsningssteder er billige I anlæg og kan anlægges tættere end metrostationer. Terminalanlæg svarer prismæssigt til busterminaler Spor kan flyttes for overskuelige beløb hvis byudviklingen kræver det.

10 Argumenter - Ulemper Side 10 Ulemper Reduceret kapacitet for biltrafikken Reduceret gadeparkering Lukkede tracéer betyder at venstredrejende bilister må til lyskryds Problemer med plads til venstresvings-bilbaner i vejkryds Trafiksignalprioritering kan give krydsende bilister 5-25 sekunders forsinkelse

11 Argumenter - vejareal Side 11 Bedre udnyttelse af vejarealerne: På en kørebanes bredde af 3,5 m kan der på en time transporteres: personer med personbiler med busser på cykel eller personer med letbane eller sporvogn kilde: Europa kommissionens transportdirektorat

12 Argumenter - Letbane udefra Side 12 Letbane set udefra En letbanevogn opleves som en stille og rolig bus Skinnevejen bruges som pejlemærke (som en kanal) Synlighed og moderne design giver høj signalværdi til kunderne Stansningsstedet ligger med direkte adgang fra gadeplan Kørslen er næsten støjfri Regulariteten er høj Ingen barrierevirkninger I bymiljøer

13 Argumenter - Letbane indefra Side 13 At køre med letbane Letbanekørsel er karakteriseret ved: Niveaufri ind- og udstigning af alle døre Handikapvenlig Lavt gulv i hele vognen Komfortabel rolig kørsel som i tog Tryghed med videoovervågning hos føreren Klimaanlæg og store vinduer Du kan hele tiden se, hvor du er Når bilerne holder i kø, kører letbanen stadig

14 Argumenter - Terminaler Side 14 Trafikterminaler Trafikterminaler anlægges ved infrastruktur- krydsninger Kort og ubesværet omstigning imellem transportmidlerne Let adgang fra Cykelparkering og Kiss & Ride for biler Venlige servicefaciliteter for de rejsende Gode Park & Ride-forhold med elektroniske skilte ved vejen

15 Argumenter Park & Ride Side 15 Krav til anlæg for Park & Ride Skal park-and-ride blive en succes, må trafikanterne overbevises om fordelen ved at stille bilen og fortsætte i tog og busser. Der kan opstilles en række vigtige forudsætninger især for nye, men også for eksisterende anlæg til park-and-ride: Anlægget skal ligge tæt på hovedfærdselsåren og tæt på gode kollektive trafikforbindelser (f.eks. ved skæringer mellem motorveje og jernbaner eller ved busprioriteringsanlæg). Der skal være små gangafstande, og anlægget skal af trafikanterne opleves som et trygt og sikkert sted at opholde sig. Der skal være tydelig information om kødannelser og parkeringssituationen inde i København i tilstrækkelig god tid inden afkørslen til park-and-ride anlægget. Rejsetiden må ikke forøges væsentligt ved at foretage park-and-ride i stedet for at køre hele vejen i bil. Den kollektive trafik skal derfor have hyppig frekvens og prioriteres i trafikken. Trafikanten må ikke opleve, at den kollektive rejse giver ringere komfort og rejseoplevelser. Den samlede pris for rejsen skal være mindre ved skift til kollektiv trafik i forhold til at fortsætte i bil (kørsels- eller parkeringsafgifter). (kilde: Henrik Larsen, HUR og Per Thost, Rambøll Nyvig

16 Erfaringer - fra Udlandet Side 16 Erfaringer fra Udlandet Letbaner er hyldevare hos 5-6 storproducenter Driftsikkerhed fra dag 2 Størst voksende offentlige transportsystem i udlandet Hver måned åbner en ny by i verden deres første letbane Letbaneprojekter oplever kun modstand FØR åbningen Passagertallene overstiger oftest det forventede Tiltrækker også bilister

17 Erfaringer - eksempler Side 17 Eksempler fra udlandet Tyske anlæg: 57 Amerikanske anlæg: 26 Franske anlæg: 13 Engelske anlæg: 12 Schweiziske anlæg: 6 Svenske byer med anlæg: 3 Norske anlæg: 2 Store anlæg: Wien, Berlin, Köln, Stuttgart, Frankfurt, Stuttgart, Zürich, Basel Særlige anlæg: Karlsruhe, Chemnitz, Zwickau, Bordeaux.

18 Erfaringer - Köln Side 18

19 Trafiksituation Side 19 Trafiksituationen i Storkøbenhavn Vejtrafikken er de seneste 20 år steget med 70% Store forsinkelser for biler Forøget køretid for busser Dagligt timers spildtid Det koster samfundet 5½ mia.kr. om året (kilde: Trafikministeriet) Fremtiden: flere pendlere i flere indbyggere frem til 2040 (kilde: Strukturkommissionen)

20 Trafiksituation Side 20 Nuværende trafikproblemer Dårligere fremkommelighed og længere rejsetider for både biler og den kollektive bustrafik Større luftforurening Større støjforurening Større vejarealbehov Trafikløsninger Bedre udnyttelse af vejarealer med tracéer til kollektiv trafik Et tættere højklasset trafiknet der matcher hovedgadenettet Terminaler og Park & Rideanlæg Nedprioriteringen af bilernes tilgængelige vejareal Opprioritering af det tilbageværende vejnets kvalitet

21 Trafikplaner Side 21 Højklassede trafikplaner i Hovedstadsområdet anbefalet af regeringen: I tunnel: Metro Cityring 14 km. 16 stationer 18,9 mia. kr. (50% sandsynlighed)

22 Trafikplaner - Helhedsplan Side 22 Helhedsplan for Storkøbenhavn Planredegørelsen skal indeholde: En beskrivelse af den nuværende sammenhæng i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Konsekvensen af og mulighederne for at supplere eller erstatte Metro Cityringen med letbaner i gadeplan evt. kombineret med korte tunneler Undersøgelser af forskellige former for fødelinier til Ringbanen og Metro Cityringen i de tætte bydele. Både busser, letbaner og metro skal undersøges Hvad vil letbaner betyde for passagergrundlaget for de eksisterende metrolinier og for Metro Cityringen, og hvad vil konsekvenserne være ved at etablere letbaner før og efter Metro Cityringen Konkrete forslag til fødelinier til metroen skal undersøges nærmere En oversigt over europæiske byer, der har genindført eller udbygget letbaner og som har indført førerløse metrosystemer, med en dokumenteret og god sammenhæng mellem investeringer i kollektiv trafik og faldende biltrafik.

23 Trafikmidler - Busser Side 23 Busser Biltrafikken stiger 2% om året Busserne mister passagerer hvert år Bussernes fart i City er 10 km/t Bussers typiske tidsforbrug 40% frikørsel 20% stoppestedsophold 15% kø-kørsel 20% trafiksignalstop 5% udkørsel fra stoppesteder (Kilde: HUR)

24 Trafikmidler - Letbaner Side 24 Letbaner Biltrafikken falder erfaringsmæssigt med ca. 20% i kvarterer med nye letbaner Bilister tiltrækkes kollektiv trafik på skinner Passagertallet overstiger passagerprognoserne Rejsehastigheden fordobles med letbaner i forhold til busser Letbaners typiske tidsforbrug: 80% frikørsel 15% stoppestedsophold 5% trafiksignalstop

25 Forslag - Passagerunderlag Side 25 Strækninger uden højklassede trafikforbindelser - og med det nødvendigt passagerunderlag: Ring 3 (Lundtofte Ishøj) Nørrebrogade Frederikssundsvej / Frederiksborgvej Amagerbrogade Vesterbrogade Roskildevej (til Rødovre) Østerbrogade Lyngbyvej Gl. Køge Landevej Cityring

26 Forslag - Letbanenet Side 26 Forslag til letbane-net i Storkøbenhavn 1 omegnslinie (blå) 3 radiallinier (rød, grøn og orange) 1 city ringlinie (gul) 86 km 160 standsningssteder 14 mia. kr. 160 mill. kr. pr. km.

27 Forslag - Omegnslinie Side 27 Lundtofte Glostrup Ishøj: Strækningslængde 28 km Antal standsningssteder 30 Antal passagerer pr. dag

28 Forslag - Radiallinier Side 28 Husum Kastrup Strækningslængde 19 km Antal standsningssteder 32 Antal passagerer pr. dag Buddinge Holmen Strækningslængde 14 km Antal standsningssteder 32 Antal passagerer pr. dag Hellerup - Rødovre Strækningslængde 22 km Antal standsningssteder 42 Antal passagerer pr. dag

29 Forslag - Cityring Side 29 København H Kongens Nytorv Østerport Trianglen Rigshospitalet Nørrebro Station Frederiksberg Hospital Vesterbrogade København H Strækningslængde 18 km Antal standsningssteder 28 Passagerer pr. dag Stikspor til arrangementer i Parken

30 Forslag sammenlignet med Metrocityring Side 30 Vores letbane forslag Metrocityring forslag 5 linier 1 linie 86 km 14 km 160 standsningssteder 16 standsningssteder 14 mia. kr. 13 mia. kr. (måske 21) 160 mill. kr. pr. km mill. kr. pr. km daglige passagerer daglige passagerer 9 års byggeperiode 16 års byggeperiode

31 Forslag - flere muligheder Side 31

32 Tracétype Eget lukket Side 32 Egen lukket tracé Kun vanskelig passabel for gående Passer eksempelvis til: Ring 3 Nørre Voldgade Amager Boulevard Roskildevej

33 Tracétype Eget åbent Side 33 Egen åben tracé Passabel for gående og cyklister Passer eksempelvis til: Frederikssundsvej Frederiksborgvej Østerbrogade Ndr. Fasanvej Sdr. Fasanvej Amager Landevej

34 Tracétype - Samfærdsel Side 34 Samfærdsel med vejtrafik Passer eksempelvis til: Frederikssundsvej (Mågevej / Frederiksborgvej) Mimersgade Amagerbrogade (Øresundsvej / Højdevej) Kastruplundsgade Lyngby Torv Samfærdsel anbefales ikke over længere strækninger i Indre by

35 Tracétype - Miljøgader Side 35 Miljøgader og pladser med kollektiv gadetracé Eksempler: Nørrebrogade på strækningerne mellem Nørrebro St - Nørrebros Runddel og Kapelvej Fælledvej Vesterbrogade mellem Trommesalen og Platanvej Amagerbrogade mellem Holmbladsgade og Øresundsvej Bredgade og Kongens Nytorv forbi Det kgl. Teater Alternative veje for gennemkørende biltrafik: St. Kongensgade dobbeltrettet forbi Gothersgade og Strøget Fredensgade, Ågade, Istedgade, Sundholmsvej

36 Aktuelle forhold Side 36 Eksempler på andre aktuelle forhold ved etablering af letbaner: Passagerstrømme til og fra det eksisterende kollektive net Mindre luftforurening (færre busser og biler) Nye bymiljøer Tidsbesparelser (Kollektive trafik og biltrafikken) Ejendomsværdistigninger langs nye højklassede trafikløsninger Takstniveauets indvirkning på passagertallet Trafikal fredeliggørelse af byen

37 Side 37 En letbane i København langs Ring 3 - vil give gode erfaringer til fremtidige trafikanlæg Få nyheder fra -hent ideoplæg, plancher og præsentation - -og stil spørgsmål i Trafikdebatten

Ide-oplæg til RING 3 LETBANEN

Ide-oplæg til RING 3 LETBANEN Ide-oplæg til RING 3 LETBANEN En højklasset løsning i terræn Lundtofte-DTU-Lyngby-Herlev-Glostrup-Ishøj efter en kendt og gennemprøvet model. Ideoplæg til Ring 3 - Letbanen Ideoplægget Ring 3-Letbanen

Læs mere

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik HT + Trafikministeriet Projekt Basisnet Resumérapport Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik Maj 1999 Indhold Baggrund og sammenfatning Projekt Basisnet - hvorfor... 3 Projekt Basisnet

Læs mere

Letbaner i danske byer

Letbaner i danske byer Letbaner i danske byer Paper til indlæg på Aalborg Trafikdage 2009 Helge Bay, Atkins Danmark Erik Kjærgaard, Atkins Danmark Beslutningstagerne tøver med at forbedre bymiljøer i Danmark Bilerne har stadig

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg Civilingeniør, Ph.D. Lene Denver Akademiingeniør Ole Kien COWI RAMBØLL 1 Baggrund og formål I forbindelse med en revision af Trafik- og Miljøhandlingsplanen har Aalborg Kommune undersøgt mulighederne for

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Udgivet i oktober 2002 af: Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon: 36 13 14 00 E-mail: hur@hur.dk www.hur.dk

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Metro, letbaner og trængselsafgiften

Metro, letbaner og trængselsafgiften Metro, letbaner og trængselsafgiften Udspil til hurtig udbygning af den kollektive trafik December 2011 Metrolinjerne M4, M6 og M7. Letbanenet for det samme beløb. Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 trafikpolitisk program appendices juni 2013 Indhold Appendix 1: Baggrund for vision og principper...

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus.

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. 1 Indholdsfortegnelse Program... 4 Høringens spørgepanel...

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Ring 3 Letbanen i et Offentligt Privat Partnerskab

Ring 3 Letbanen i et Offentligt Privat Partnerskab 3 Ring 3 Letbanen i et Offentligt Privat Partnerskab Januar 2004 1 3 Letbanen Indhold 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 7 2.1 Baggrund 7 2.2 Opgavens omfang 7 3 Hvorfor et Offentligt Privat Partnerskab (OPP)?

Læs mere

Cykel Parker og Rejs

Cykel Parker og Rejs Cykel Parker og Rejs Udgivet februar 2003 af Hovedstadens Udviklingsråd Trafikdivisionen, Anlæg og Bygninger Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby telefon: 36 13 14 00 telefax: 36 13 16 95 E-mail: hur@hur.dk

Læs mere

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013 evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1 Januar 2013 2 Dronning Louises Bro - januar 2013 indhold evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1...4 nørrebrogade skal fredeliggøres trafikalt... 6 antallet

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006 HUR og Københavns Amt Bussen skal frem En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed December 2006 Udgivet December 2006 Tekst: COWI Foto: HUR Layout COWI Tryk COWI Oplag 50 ISBN nr 978-87-7971-201-0

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 Dato: 20-03-2015 Udarbejdet af: LM/MBA Kontrol: JaH Filnavn: S:\2265181.Stog Roskilde\Notat\NOTAT S-tog

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002 Høringsnotat S-tog til Roskilde INDHOLD 1. KORT OM PROJEKTET Baggrund for den valgte S-togsløsning 4 4 2. BORGERNE ER BLEVET HØRT Høringsperioden Generelle

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere