Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb"

Transkript

1 Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side 3 Nyt på Jobindsats, side 5 Nøgletal, side 7 Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Tre nye målinger viser personers arbejdsmarkedsstatus umiddelbart før og efter et afsluttet ydelsesforløb på sygedagpenge, kontanthjælp eller dagpenge. I en og samme måling er det dermed muligt at se sammenhængen mellem arbejdsmarkedsstatus før hhv. efter et forløb på enten sygedagpenge, kontanthjælp eller dagpenge. Med målingerne kan man dermed fx opgøre, hvor mange personer, der kommer fra beskæftigelse, inden de modtager sygedagpenge, som vender tilbage til arbejdsmarkedet i ordinær beskæftigelse hhv. hvor mange, der får en anden arbejdsmarkedsstatus efter forløbet på sygedagpenge. Ser man fx på personer, der afsluttede et sygedagpengeforløb i 1. kvartal 2012, så viser målingen, at de fleste modtagere af sygedagpenge oprindeligt kom fra beskæftigelse som lønmodtagere. Nemlig personer ud af personer. Ser man på disse personers arbejdsmarkedsstatus efter sygedagpengeforløbet, er det også hovedparten, der vender tilbage til beskæftigelse umiddelbart efter endt sygdomsforløb. Af de ca personer, der var i beskæftigelse før deres sygedagpengeforløb i 1. kvt. 2012, vendte ca personer således tilbage i job efter sygemeldingen. Ca personer overgik umiddelbart efter sygedagpengeforløbet til en anden form for overførselsindkomst (kontanthjælp, SU, revalidering, førtidspension, fleksjob eller andet), jf. figuren nedenfor. Arbejdsmarkedsstatus efter sygedagpengeforløb for personer der var beskæftigede som lønmodtagere før sygedagpengeforløbet kilde: Jobindsats.dk Beskæftigelse A-dagpenge Kontanthjælp SU Revalidering Førtidspension Fleksjob Andet Note: Forløb afsluttet 1. kvartal Beskæftigelse er inkl. selvstændige, Fleksjob er inkl. ledighedsydelse og Andet indeholder efterløn, folkepension, udvandring og død. Metode: 1) Vælg Sygedagpenge i venstremenuen på forsiden, 2) Vælg målingsgruppen Arbejdsmarkedsstatus før og efter sygedagpengeforløb, 3) Vælg målingen arbejdsmarkedsstatus efter sygedagpengeforløb, hele landet og 1. kvt De resterende personer med et afsluttet sygedagpengeforløb i 1. kvartal 2012, kom før sygedagpengeforløbet fra a- dagpenge, fleksjob/ledighedsydelse eller beskæftigelse som selvstændig. Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Redaktør: Klaus Langager Side 1/7

2 Langt de fleste personer med arbejdsmarkedsstatus i en af disse kategorier, vender tilbage til den tidligere status, når sygedagpengeforløbet slutter. I 1. kvt gjaldt det 97 pct. af de fleksjobvisiterede, ligesom 89 pct. af de selvstændige vendte tilbage til beskæftigelse. Af de personer, der kom fra ledighed inden sygedagpengeforløbet, overgik 82 pct. til a-dagpenge eller kontanthjælp umiddelbart efter sygedagpengeforløbet. Forskel på matchkategorier Målingen af status før og efter forløb kan blandt andet opdeles på matchkategori. For sygedagpengemodtagere tegner der sig et billede af, at jo mere alvorlig sygdommen er, desto mere vanskeligt er det at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Ser man på de personer, der var i lønmodtagerbeskæftigelse før sygedagpengeforløbet, er der de mest positive udsigter for personer i match 1 ift. at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Andel i beskæftigelse før og efter sygedagpengeforløb Pct. Match 1 Match 2 Match 3 Note: Forløb afsluttet 1. kvartal Beskæftigelse er inkl. selvstændige,. Metode: 1) 1) Vælg Sygedagpenge i venstremenuen på forsiden, 2) Vælg målingsgruppen Arbejdsmarkedsstatus før og efter sygedagpengeforløb, 3) Vælg målingen arbejdsmarkedsstatus efter sygedagpengeforløb, hele landet, 1. kvt og matchkategori 1, 2 og 3. Om målingen Målingen tager udgangspunkt i alle ydelsesforløb, som er afsluttet i den valgte periode. Et forløb regnes i målingen som afsluttet, når en person ikke har modtaget den pågældende ydelse i minimum en hel kalenderuge. For sygedagpengeforløb afsluttet i 1. kvt vendte omkring 84 pct. tilbage til beskæftigelse umiddelbart efter. For personer i match 2 vendte 47 pct. tilbage til beskæftigelse umiddelbart efter sygedagpengeforløbet. For syge i match 3 vendte 30 pct. af de personer, der kom fra beskæftigelse direkte tilbage til beskæftigelse efter endt sygedagpengeforløb. Den nye måling viser status umiddelbart efter et afsluttet sygedagpengeforløb. Så selvom borgere i match 3 ikke formår at vende direkte tilbage til beskæftigelse, kan det godt være, at det lykkes på et senere tidspunkt. Faktaboks Se i øvrigt også målingerne Status 1, 3, 6 og 12 måneder efter afsluttet forløb. Målingerne findes for stort set alle ydelser og angiver hvor stor en andel, der er i beskæftigelse hhv. 1, 3, 6 og 12 måneder efter afsluttet forløb. I disse målinger opgøres arbejdsmarkedsstatus således på længere sigt end i den nye måling. I disse målinger betragtes forløb som afsluttet, når der ikke er modtaget ydelse i minimum én dag. Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Klaus Langager Side 2/7 Nr. 16, 9. august 2012

3 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst På jobindsats.dk kan man få viden om hvor stor en andel af forskellige befolkningsgrupper, der modtager en overførselsindkomst. Det kan gøres ved hjælp at en række fordelingsvariable: alder, herkomst og køn, der eksisterer for alle ydelser på jobindsats.dk. Man kan fx undersøge, hvordan sammenhængen er mellem alder og andelen af borgerne, der modtager overførselsindkomst. Det gør man ved at sammenholde tal fra to forskellige venstremenupunkter i Jobindsats.dk, nemlig Alle ydelser under ét og Befolkning og arbejdsmarked. En sådan sammenstilling viser to meget tydelige sammenhænge mellem alder og andelen på overførselsindkomst. Den ene er at sandsynligheden for, at man er på førtidspension, stiger med alderen. Mens 1 pct. af de årige modtager førtidspension, er det tilfældet for 15 pct. af de årige Omvendt forholder det sig med kontanthjælp og revalidering. En større andel unge modtager kontanthjælp eller er under revalidering end ældre. Mens 7 pct. af de årige således modtager kontanthjælp eller er under revalidering, gælder det for under 2 pct. af de årige. Andelen på a-dagpenge er stort set uafhængig af alder, mens der er en stigende tendens til at modtage sygedagpenge, fleksjob og ledighedsydelse, jo ældre man er. Andel af befolkningen, der modtog forskellige ydelser i 2011, fordelt på aldersgrupper Pct år år år år år år år år Kontanthjælp og revalidering A-dagpenge Sygedagpenge Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse Metode: 1) Vælg Alle ydelser under ét i venstremenuen på forsiden, 2) vælg målingsgruppen Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner, 3) vælg målingen Antal fuldtidspersoner, Hele landet, 2011 og vælg alle aldersgrupper. Lav derefter et nyt træk: 4) vælg Befolkning og arbejdsmarked i venstremenuen på forsiden, 5) vælg målingen Befolkning og arbejdsmarked 10 uddannelsesgrupper, vælg målingen Befolkning, Hele landet, 2011 og vælg alle aldersgrupper. Herkomst En anden analysemulighed er at se på sammenhængen mellem herkomst og andelen på overførselsindkomster. Man kan fx sammenligne, hvor stor en andel personer med dansk oprindelse, der modtager overførselsindkomst med den tilsvarende andel blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. En sådan sammenligning viser, at andelen af personer fra ikke-vestlige lande, som modtager kontanthjælp, er næsten fire gange så stor, som andelen blandt personer med dansk oprindelse. Mens 3 pct. af alle danskere mellem 20 og 59 år modtog kontanthjælp i 2011, var det tilfældet blandt 12 pct. af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Klaus Langager Side 3/7 Nr. 16, 9. august 2012

4 Til gengæld er det at være i fleksjob, ledighedsydelse eller under revalidering mere udbredt blandt personer med dansk oprindelse end blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Forholdet mellem andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og andelen af personer med dansk oprindelse, der modtager overførelsesindkomster er illustreret i figuren nedenfor ved at omregne til indeks. og forsørgelsesydelse viser, at andelen af kvinder, der modtager overførselsindkomster er højere end andelen af mænd. Det gælder alle ydelser på nær én. Nemlig a-dagpenge, som - siden den økonomiske krise satte ind ultimo modtages relativt hyppigere af mænd end kvinder. Forskellen på andelen af mænd og kvinder der modtager kontanthjælp og forrevalidering er minimal. Andel årige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der modtager ydelse i forhold til personer med dansk oprindelse, 2011 Andelen af kvinder, der modtager førtidspension, sygedagpenge, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse er højere end andelen af mænd, der modtager disse ydelser. Andel af de årige kvinder der modtager ydelse i forhold til mænd, 2011 Metode: 1) Vælg A-dagpenge i venstremenuen på forsiden, 2) vælg målingsgruppen Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner, 3) vælg målingen Antal fuldtidspersoner, Hele landet, 2011 og vælg de rette aldersgrupper. 4) Gentag dette for hver ydelsestype. 5) Lav derefter et nyt træk: 6) vælg Befolkning og arbejdsmarked i venstremenuen på forsiden, 7) vælg målingen Befolkning og arbejdsmarked 10 uddannelsesgrupper, vælg målingen Befolkning, Hele landet, 2011 og vælg de rette aldersgrupper samt herkomst. Køn Den tredje gennemgående fordelingsvariabel på Jobindsats.dk er køn. En sammenstilling af data vedrørende køn Metode: 1) Vælg Alle ydelser under ét i venstremenuen på forsiden, 2) vælg målingsgruppen Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner, 3) vælg målingen Antal fuldtidspersoner, Hele landet, 2011, vælg ydelsestype, køn og de rette aldersgrupper. Lav derefter et nyt træk: 4) vælg Befolkning og arbejdsmarked i venstremenuen på forsiden, 5) vælg målingen Befolkning og arbejdsmarked 10 uddannelsesgrupper, vælg målingen Befolkning, Hele landet, 2011, vælg køn og de rette aldersgrupper. Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Klaus Langager Side 4/7 Nr. 16, 9. august 2012

5 Nyt på Jobindsats.dk Nye målinger siden sidste nyhedsbrev Siden sidste opdatering af nyhedsbrevet fra april 2012 har der været implementeret en række tværgående målinger i venstremenuen Alle ydelser under ét, der gør det muligt at udtrække data på én gang på tværs af ydelser. Det drejer sig om følgende fire målinger: 1. Under venstremenuen Alle ydelser under ét er offentliggjort en ny måling, der for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under ét opgør Antal arbejdssteder med løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser. Se nyhed af 13. april Der er kommet en ny måling under venstremenuen Alle ydelser under ét. Målingen opgør Opfyldelse af minimumskrav til samtaler for alle relevante ydelsesområder, dvs. for modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge. Se nyhed af 13. april En ny måling under venstremenuen Alle ydelser under et viser for a- dagpengemodtagere samt job- og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, hvor lang tid der er gået siden sidste deltagelse i et virksomhedsrettet tilbud i en privat eller offentlig virksomhed hhv. selvforsørgelse. Se nyhed af 14. maj Man kan under venstremenuen Alle ydelser under ét se lediges arbejdsmarkedsstatus 1, 3, 6 og 12 måneder efter afsluttet forløb. Med målingen er det for ydelserne a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse og fleksjob muligt at skabe sig et overblik over disse personers arbejdsmarkedsstatus 1, 3, 6 og 12 måneder efter det afsluttede ydelsesforløb. Se nyhed af 29. maj Desuden er der siden sidste nyhedsbrev kommet to nye målinger til: 5. Jobindsats er for modtagere af hhv. a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge udvidet med 3 nye målinger, der opgør personers arbejdsmarkedsstatus i ugen umiddelbart før hhv. ugen efter et afsluttet ydelsesforløb. 6. Der er kommet en ny måling under venstremenupunktet Ledigheds- og jobindikatorer, der opgør beskæftigelsen for lønmodtagere fordelt efter lønmodtagerens bopæl, se nyhed af 10. maj På Jobindsats er det endvidere muligt at opgøre antal beskæftigede lønmodtagere fordelt efter arbejdsstedernes geografiske placering. Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Klaus Langager Side 5/7 Nr. 16, 9. august 2012

6 Målinger på vej Inden for de kommende måneder forventes Jobindsats at blive opdateret med de målinger, der er nævnt nedenfor: 1. Målingerne vedr. omfanget af udenlandsk arbejdskraft vil blive udvidet med data for personer registreret i registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT). 2. For førtidspension vil det blive muligt at se antal nytilkendelser i de enkelte kommuner. 3. I målingen Sygefravær i den kommunale sektor under venstremenuen Sygedagpenge vil det blive muligt at fordele sygefraværet på fagkoder. 4. Målingerne Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner samt Antal personer og forløb under venstremenuerne Ledighedsydelse og Revalidering, vil kunne underopdeles. Det bliver bl.a. muligt at opgøre hvor mange revalidender der modtager revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik. For ledighedsydelse bliver det bl.a. muligt at opgøre antal personer der modtager ledighedsydelse i forbindelse med ferie hhv. sygdom. 5. Under punktet Jobindikatorer vil det med en ny måling blive muligt at få et overblik over det samlede antal jobåbninger på arbejdsmarkedet inden for en valgt periode (måned, kvartal eller år). 6. Der er planlagt tre nye målinger under Ydelser under et, som giver et overblik over hhv. antal personer på aktivering fordelt på ydelser, antal aktiveringsberørte fordelt på aktiveringsgrader og flowet mellem matchgrupper fordelt på relevante ydelser. Der bliver lagt en nyhed på Jobindsats.dk, når de nye målinger er tilgængelige. Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Klaus Langager Side 6/7 Nr. 16, 9. august 2012

7 Nøgletal 4. kvartal kvartal 2011 Procentvis ændring i forhold til 4. kvartal 2010 Antal fuldtidspersoner - a-dagpenge ,1% - kontanthjælp mv. 1, ,4% - sygedagpenge ,3% - ledighedsydelse ,2% - fleksjob ,4% - førtidspension ,3% - efterløn ,2% Forsørgelsesudgifter i alt 3 (mio. kr.) ,0% Januar 2012 December 2011 Procentvis ændring i forhold til januar 2011 Andel personer der mangler et aktivt tilbud 4 - a-dagpenge 5,5 5,8-32,0% - kontant- og starthjælp 8,5 8,6-40,3% Andel personer der mangler en jobsamtale til tiden 5 - a-dagpenge 9,6 8,6 11,6% - kontant- og starthjælp 5,7 4,9 16,3% 1) Ledigheden opgøres her som bruttoledighed, altså inkl. aktivering. 2) Tallene omfatter kontanthjælp, forrevalidering og revalidering. 3) Målingen viser forsørgelsesudgifter opgjort i faste priser for a-dagpenge, kontanthjælp, forrevalidering, revalidering, ledighedsydelse, førtidspension og efterløn. 4) Målingen viser andelen af ydelsesmodtagere, hvor minimumskravet til et aktivt tilbud ikke er overholdt den 2. uge af måneden, jf. lovens krav. 5) Målingen viser andelen af ydelsesmodtagere, hvor minimumskravet til afholdelse af jobsamtaler ikke er overholdt den 2. uge af måneden, jf. lovens krav. Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Klaus Langager Side 7/7 Nr. 16, 9. august 2012

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. Sats og opsætning: Satsen aps. Omslagsfoto:

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt. Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar

Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt. Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere