><VARE OG FÆLLES MÆRKER- ^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "><VARE OG FÆLLES MÆRKER- ^"

Transkript

1 ><VARE OG FÆLLES MÆRKER- ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg Nr Anmeldt den 24. August 1928 Kl. Il 45 af Kaffee-Handels-Aktionge- sellschaft, Handel med Kaffe, Bremen i Tysk- HU»aB land, og registreret den 22. December s. A. næ Æ, rb-. Ordet:,,Hag''. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 8. November 1910 registreret i Berlin den 18. December 1911 i Kl. 26 c for Blikdaaser, Udstillingsdaaser, Kaffedaaser. Cigaretetui, Kaffe, Kaffesurrogater, Chokolade, Sukkervarer, Udstillingsemballage af Pap, Glasskille, Kaffekander, Kaffekopper, Glasskaale, Montrer til Undervisningsmidler og Tændstikker. Anmeldelsen er fornyet den 19. Juni Reg Nr Anmeldt den 1. September 1928 Kl. 11 5,! af samme, og registreret den 22. December s. A. En Etikette, der bestaar af rh-fl'g-j KflFFEF lire rektangulære Felter, af hvilke det første og tredje fra venstre er indbyrdes lige store og det andet og fjerde ligeledes er indbyrdes lige store, men mindre end førstnævnte. Det første Felt fra venstre er etter Højden delt i tre Felter. I det midterste af disse ses en omtrent kvadratisk Mgur, der staar paa en Vinkelspids med en deri indskrevet Cirkelring, inden for hvdken staar: Kaffee H. A. G. Etikettens tredje Felt fra venstre er delt efter Højden i tre belter, og det midterste af disse har langs hver af de to frie Kanter en bred mørkere Kant Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19. August 1908 registreret i Berlin den 28. November s. A. i Kl. 26 c for Kaffe og Kaffepræparater, Koffein, inoo m?v C1^ T-^eSOrter 0g Kakao - Anmeldelsen er senest fornyet den 22. Juni...' (M1 7 - e bruar 1925 er det tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. Ordet: Hag er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for ovennævnte Varearter. Reg Nr Anmeldt den 1. November 1928 ss Kl 11- af Henry Bjørn-Henriksen, Maskinfabrikation, H CJCTSI Frederiksberg, og registreret den 22. December s. A. Or- 1 det: Frigga". Mærket er registreret for elektriske MavJnHk ^orbr 1 æ. ndin^kraftniaskiner. Dampmaskiner, Gasmaskiner, Vindmaskiner, y U lf r ' Luftkompressorer og Ventilatorer, Værktøjsmaskiner, Landigsmaskiner. Havebrugsmaskiner, Husvæsensmaskiner, Strikkemaskiner, Stikke- JTnir ym u n D r ' Paaf y ldnin smas kiner, Findelings- og Formalingsmaskiner, TVvM- en 1(5 er ' n^emask^nei ' Slibemaskiner, Poleremaskiner, Gravemaskiner, PrJscpnil^if- 8 lne \i inieremaskiner, Sigtemaskiner, Pumper og Pumpemaskiner, ressemaskiner, Maskindele og Drivremme.

2 370 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr Anmeldt den 6. November 1928 Kl. Il 52 af Wald. Eliasen, Cigarfabrikation, Frederiksberg, og registreret den 22. December s. A. Ordet: Welia. Mærket er registreret for Cigarer, Cigarillos, Røgtobak og Cigaretter. Welia YAD L Reg Nr Anmeldt den 10. November 1928 Kl. Il 50 af Yadil Products (1925) Limited, kemisk Fabrikation, London i England, og registreret den 22. December s. A. Ordet: Yadil. Mærket er registreret i London den 11. Februar 1916 henholdsvis i Kl. 2 for kemiske Substanser til Brug ved Landbrugs-, Havebrugs-, veterinære og sanitære Formaal, i Kl. 3 for kemiske Substanser tilberedt til Brug i Medicinen og Farmacien og i Kl. 48 for Parfumerivarer (derunder Toiletartikler, Præparater til Tænder og Haar og parfumeret Sæbe). Den 27. Marts 1926 er der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. Reg Nr Anmeldt den 20. November 1928 KL af A. S. Hinds Co., Fabrikation af kosmetiske Artikler, Bloomfield i New Jersey i de forenede Stater, og registreret den 22. December s. A. En grøn oval Etikette, omgivet af en rød Kant, i hvilken ses et Kvindehoved over Ordet: Hinds. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 9. Marts 1928 registreret i Washington den 16. Oktober s. A. for Badevand til Huden og Hudfarven. Ordet: Hinds er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. Reg Nr Anmeldt den 23. No- a g mm* mmm r-» vember 1928 KL af Martin Stichaner Roth, ft å fs/li I / jj Konservefabrikation, Lissabon og Setnbal i Por- ' M tngal, og registreret den 22. December s. A. Ordet: Rigoletto. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 23. Januar 1912 registreret i Lissabon den 11. Juni s. A. i KL 62 a for konserverede Fødemidler af Fisk, Kød og Frugt. Registreringen er fornyet fra den 11. Juni 1922 at regne. Reg Nr Anmeldt den 23. No- YkK * A- Å vember 1928 KL af The American Tobacco m/l pi O Co., A.-S., Handel med Tobak, Kobenhavn, og 1-*. registreret den 22. December s. A. Ordet: Magistrat. Mærket er registreret for Cigarer, Cigaretter, Cerutter, Cigarillos, Bøg-, Skraaog Snustobakker. Reg Nr Anmeldt den 27. November 1928 KL af A.-B. Bacarmo, Handel, Gøte 0 -D borg i Sverige, og registreret den 22. December s. A. Ordet: Aquanon, hen over hvilket gaar en ved lodrette Linjer delt Bølgelinje. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 26. Januar 1928 registreret i Stockholm den 27. Marts s. A. for Presenninger, Teltduge og andre

3 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 371 imprægnerede vævede Stoffer (derunder dog ikke Brandslanger eller Klæder) og Ordet: Aquanon som en særlig opfunden Benævnelse for de nævnte Varearter. Reg Nr Anmeldt den I.December 1928 Kl. 10 af Randers Malt- & Melassefabrik ved Th. Nielsen, Fabrikation af og Handel med Kreaturfoder, Svinefoder og Hønsefoder, Randers, og registreret den 22. s. M. Navnet: Randers Malt og li/lelassefabriks i Bue over Ordet: Hønsefoder. Derunder ses (o Høner og en Hane. Ud fra Hanens Næb staar: "Lægæg", skrevet ud over de to Høner. HØNSEFODER Reg Nr Anmeldt den 4. December 1928 Kl. 10 af A.-S. Svendborg Dampmølle, Møllerivirksomhed, Svendborg, og registreret den 22. s. M. Inden for en Cirkelring ses Svendborg Byvaaben bestaaende af tre Taarne med Stjerne og Halvmåane over tre hvide Bølgelinjer forneden. I Ringen staar foroven: "Svenda" med en Stjerne paa hver sin Side og forneden: A/S Svendborg Dampmølle. Reg Nr Anmeldt den 13. December 1928 Kl. 11 af Peter Anton Valdemar Jacobsen, Groshandel, Frederiksberg, og registreret den 22. s. M. En nøgen Kvinde, der staar paa en Jordglobe under en Stjerne omgivet af en Hestesko indflettet i en Stjerne.

4 r\ 372 Rog Nr Anmeldt den 6. December 1928 Kl. Il 25 af A.-S. Kjøbenhavns Bryggerier og Malterier Hafnia, Bryggeri, Malteri og Mineralvandsfabrikation, i hhfni/i \ Kobenhavn, og registreret den 22. s. M. En oval, foroven karnisformet Etikette med mørkt Tværbaand. Over Tværbaandet HVIDTØL staar Ordet: Hafnia og i Tværbaandet med DET GODE,DANSKE HVIDTØL hvide Bogstaver paa mørk Grund Ordene: Hvidtøl Det Gode, Danske Hvidtøl. Mærket er registreret for 01, Malt og Mineralvande samt Maltpræparater og Gærpræparater. Reg Nr Anmeldt den 7. December 1928 Kl. Il 35 af Wies & Co., Groshandel, København, og registreret den 22. s. M. En Etikette, hvori foroven staar: The,,Bella" over Indskriften: Hairnets made from the finest quality real humain hair perfect fittinp. Derunder ses til venstre en Dame, der ser i et Haandspejl, og Betegnelsen: No. 12, i Midten en hængende Blomsterbuket og til højre et Haarnet over Indskriften: Best quality capnets. Nederst staar Ordene: Envelope registered og: Coul efterfulgt af Prikker. Mærket er registreret for Haarnet, Huenet, trekantede Net og dobbelte Net. cti Cnveiope registered. HAIRNCT5 MADE FROM THE FINEST QUALITY. HUMAN HAIR - PERFECT FITTING. No. 12 be5 i qual1t t capnets. Reg Nr Anmeldt den 1. December 1928 Kl. Il 55 af The Dela Rubber Company, Limited, Kautsjukvarefabrikation, Manchester ftfi i England, og registreret den 22. s. M. Ordet: Dela. Mærket er registreret i London den 2. November 1926 i Kl. 38 for Støvler, Sko, Slippers, lange Gamascher og Gamascher, bestaaende helt eller delvist af Kautsjuk eller andre elastiske Substanser. Reg Nr Anmeldt den 7. December 1928 Kl af Andreas Andersen & Olsen, Handel med Herrehatte samt Fabrikation af Huer og Kasketter, København, og registreret den 22. s. M. Ordet; Palermo med Skriveskrift og understreget over Ordet: Italia. Mærket er registreret for alle Slags Herrehatte, -huer og -kasketter. i^alia

5 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 373 Reg Nr Anmeldt den 5. December 1928 Kl. Il 50 af C. Schou's Fabrikker, A.-S., Fabrikation af og Handel med Sæber, Parfumer samt kemisk-tekniske Artikler, Kobenhavn, og registreret den 22. s. M. Ordene: Belle Fleur. Mærket er registreret for Toiletsæber, Parfumer, Midler til Konservering af Tænder, Brillantiner, Haarvand, kosmetiske Artikler og andre Toiletartikler. Reg Nr Anmeldt den 6. December 1928 Kl af Jens Graven Alfred Petersen-Bundgaard, ^^-ØKO/vq^ Købmandshandel, Øster Vraa Stationsby i Torslev Sogn under ^Hjørring Amt, og registreret den 22. s. M. Ordene: Dana-Økonom, der danner en svagt krummet Bue. Mærket er registreret for Primus- og Gasovne. Reg Nr Anmeldt den 11. December 1928 Kl. 11 af Anders Gustaf Runo, Købmandshandel,;. Stockholm i Sverige, og registreret den 22. s. M. Ordene: Flor de Maria anbragt vandret i en Rombe, som hviler paa sin ene stumpe Vinkel. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 15. Marts 1928 registreret i Stockholm den 8. Maj s. A. for Risrod (Gyvelrod), Fiber, Piassava og andet Børstenbindermateriale. flor de Maria Reg Nr Anmeldt den 11. December 1928 Kl. 11 af samme, og registreret den 22. s. M. Ordet: Estrella anbragt vandret i en Rombe, som hviler paa sin ene stumpe Vinkel. Mærket er ESTRELLA i Henhold til Anmeldelse af 15. Marts 1928 registreret i Stockholm den 24. April s. A. for Risrod (Gyvelrod), Fiber, Piassava og andet Børstenbindermateriale, Konserver af Kød og Grønsager, Krydderier, KatTe, Te, Pastiller og kemisktekniske Næringspræparater, Essenser, æteriske Oljer, Sæber, Vadskemidler, Parfumer, farmaceutiske Præparater Farver Fernisser og Oljer. B. Fornyelser, Udslettelser m. v. Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April fra den 19. December 1928 at regne; Reg Nr. 202 The Sanitas Company, limited, London, Reg Nr. 208 Aktieselskabet de forenede Malermestres Farvemølle, København. Reg Nr. 209 Nobles & Hoare, Limited, London, Reg Nr. 477 Det danske Petroleums Aktieselskab, København, Reg Nr. 480 La société anonyme des Mines & Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne, Angleur og Liége i Belgien, Reg Nr. 481 Tekniska Fabriken Helios A. Lindahl, Stockholm i Sverige, Reg Nr. 483 A.-S. von Oostens Bitter, København,

6 374 Registrerings-Tidende forvare- og Fællesmærker. fra den 21. December 1928 at regne: Reg Nr. 656 A.-S. Aarhus Oljefabrik, Aarhus, Reg Nr. 657 The Hoffmann Manufacturing Company, Limited, London og Chelmsford i England, Reg Nr. 658 Tootal-Broadhurst Lee Co., Limited, Manchester i England, Reg Nr. 659 samme, Reg Nr. 661 Pyramidenflicgenfångerfabrik Max Dameiz, Zeitz, G. m. b. IL, Zeitz i Tyskland, Reg Nr. 662 for Vacuum Oil Company, A.-S., København, Reg Nr. 66:1 for samme, Reg Nr. 664 for Cykle- og Ringfabriken Jyden, A.-S., Aalestrup, Reg Nr. 666 for Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, Stockholm i Sverige, Reg Nr. 667 Firmaet Johann A. Wiilfing, Rerlin i Tyskland, Reg Nr. 671 Naamlooze Vennootschap Victoria Egyptische Cigaretten Maatschappij (The Vittoria Egyptian Cigarette Co.), Rotterdam i Holland. Reg Nr. 676 for L C. Filtenborg, A.-S., Aarhus, Reg Nr. 677 A.-B. Malcus Holmquist, Halmstad i Sverige, Reg Nr. 679 for Peri-Lusta, Limited, Leek i England. Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse den 19. December 1928: Reg Nr. 479 La société anonyme des Mines & Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne, Angleur og Liége i Belgien, Reg Nr. 482 Neckarsulmer Fahrzeugwerke, A.-G., Neckarsulm i Tyskland, den 21. December 1928: Reg Nr. 655 Oram Bros, Leicester i England, Reg Nr. 660 A.-S. Jydske Skotojsfabrikker, Aarhus, Reg Nr. 665 Avlscentret Fro ved S. Aage Werling, Vejle, Reg Nr. 668 Naamlooze Vennootschap Victoria Egyptische Cigaretten Maatschappij (The Vittoria Egyptian Cigarette Co.), Rotterdam i Holland, Reg Nr. 669 samme, Reg Nr. 670 samme, Reg Nr. 672 samme, Reg Nr. 673 samme, Reg Nr. 674 samme, Reg Nr. 675 samme, Reg Nr. 678 The Macey Company, Limited, London i England, Reg Nr. 680 Johan Marius Bærentzen, Kobenhavn, Reg Nr. 681 Aage Rot henborg, København, Reg Nr. 682 Dr. Kulenkampff & Co., Magdeburg i Tyskland, Reg Nr. 683 Naamlooze Vennootschap van der Lely's Touwfabrieken, Rotterdam i Holland, og i Medfør af samme Lovs 11 efter Vedkommendes Begæring: den 18. December 1928: Reg Nr. 697 M. Joss & Lowenstein, A.-G., Prag i Czeckoslovakiet, den 20. December 1928: Reg Nr. 313 A. Pehrson's Skotøjsfabrik, A.-S., Kobenhavn. Registrering's-Tidende for Vare- og 1 Fællesmærker. Abonnementsprisen for Aargangen 1928 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. Udyiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunos Bogtr. Kbhv.

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 34. 1929. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. KING DAVIS Reg. 1929 Nr. 876. Anmeldt den 22. Maj 1929 Kl. 11^^ af A. W. Kirkebye, Groshandel, København, og registreret den 24. August

Læs mere

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r )^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r A. Registrerede Mærker. Varemærker. PI OM BI Reg. 1922 Nr. 679. Anmeldt den 1. Juni 1922 Kl. Il 50 af A.-S. Nordisk Speciale, Fabrikation af Skotøjsreparationsmidler, København,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER >s A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1147. Anmeldt den 27. August 1934 Kl. H"" ««af Monol, A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 8. December s. A.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. MOTH CONTROL Reg. 1931 Nr. 475. Anmeldt den 2. September 1930 KL 11^^ af Air-Way Electric Appliance Corporation, kemisk Fabrikation, Toledo i Ohio

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 9. 1920. FORI VARE OG FÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 347. Anmeldt den 21. Januar 1920 Kl. 10^ afjviels Søren Larsen, Handel, Fredensborg, og registreret den 6. Marts

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

RUSSi EVERSIN. ,suenngs-7',i^ Nr. 39. Vare- og Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. A'aremærker.

RUSSi EVERSIN. ,suenngs-7',i^ Nr. 39. Vare- og Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. A'aremærker. Nr. 39,sUenngs-7',i^ 1914 Vare- og Fællesmærker A. Registrerede Mærker. A'aremærker. Reg. 1914 Nr. 648. Anmeldt den i)de December 1914 Kl. 11^ af A.-S. Korspr.Margarinefabrik, Fabrikation og Forhandling-

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemaerkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Nr. 22. 1924 FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 558. Anmeldt den 8. April 1924 Kl. Anaconda Copper Mining Company, Metalvarefabrikation, New York i de forenede Stater,

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1930 Nr. 6. Anmeldt den 26. August 1930 Kl. 10^ af Centraludvalget for Danmarks Isenkræmmerforeninger samt Københavns Glas- og CT Porcelænshandlerforening,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 1231. Anmeldt den 6. Juni 1933 Kl. 11'«af Socletå Italiana Pirelli, Handel, Milano i Italien, og registreret V I A T O R den 9.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 45. 1925. FORI VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 1023. Anmeldt den 14. September 1925 Kl. 11 ^ af Phillips* Patents, Limited, Fabrikation, London i England, PHILLIPS

Læs mere

A* Registrerede Mærker. Varemærker.

A* Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A* Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 76. Anmeldt den 16. December 1935 Kl. 10 ^ af Knud Lucas, Groshandel, København, og registreret den 1. F'ebruar 1936. Navnet: K. Lucas

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 819. Anmeldt den 29. Maj 1929 Kl. 11" af Karl Schultz & Co., Import, Groshandel og Fabrikation af Chokoladevarer, KøbenhaYn, og registreret

Læs mere

FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER

FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER Nr. 2. 1924 FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 24. Anmeldt den 24. Oktober 1923 Kl. af C. H. SIGNOL Schattiger, Groshandel, Sønderborg, og registreret den 12. Januar

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 263. Anmeldt den 26. Oktober 1925 Kl. H 45 af li a i CV The British Xylonite Company, Limited, Fabrikation, London i England, ilalt/v

Læs mere

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker.

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker. VARE OG FÆ L LES MÆR K ER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1146. Anmeldt den 6. Januar 1931 Kl. 11^" af The Wheeler Osgood Company, Fabrikation, Tacoma i Washing- B ton i De Forenede Stater,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. A. Registrerede Mærker. Varemærker. L Reg. 1924 Nr. 730. Anmeldt den 20. Juni 1924 Kl. 1136 af Blyantfabrikken Viking, A.-S., Fabrikation af Blyanter, København, og registreret den 19. Juli s. A. I en

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemæriier.

A. Registrerede Mærker. Varemæriier. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER *' A. Registrerede Mærker. Varemæriier. Reg. 1933 Nr. 903. Anmeldt den 6. Marts 1933 Kl. 11" af Otto Mønsted, A/S, Gradonisermg Margarinefabrikalion, København, og registreret den

Læs mere

VARE OE FÆLLES MÆRKER

VARE OE FÆLLES MÆRKER VARE OE FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 647. Anmeldt den 27. September 1930 Kl. 11^^ af R. C. A. Photophone, Inc., Filmsfabrikation, New York i De Forenede Stater, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. )^''^RE OG FÆLLESMÆR K A. Registrerede Mærker. Varemærker. Rcg. 1920 Nr. 276. Anmeldt den 10. December 1919 Kl. 11'^ af Koninklijke Nederlaudsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleiimbronnen in Nederlandsch

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 1920. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 109. Anmeldt den 26. November 1919 Kl. 11 ^ af Det Danske Petroleums Aktieselskab, Haqdel, København, og nctqnnillct registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 1. Anmeldt den 9. Marts 1929 Kl. 10 al' Landbrugsministeriet, København, og registreret den 20. April s. A. En i en Cirkel indtegnet

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 51. 1924. FOR VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. ECLAT Reg. 1924 Nr. 1194. Anmeldt den 4. Juni 1924 Kl. 11^' af Colgate & Company, Fabrikation af Toiletartikler, Jersey City i New

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 28. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1923 Nr. 593. Anmeldt den 18. April 1923 Kl. Il 45 af A. M.Hirschsprung & Sønner, A.-S., Cigarfabrikation, Kobenhavn, og registreret

Læs mere

WESTMIKSTER HARRIS VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

WESTMIKSTER HARRIS VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1194. Anmeldt WESTMIKSTER den 23. Oktober 1934 Kl. 10 af Cykle- & Ringfabriken Jyden, A/S, Handel, Aalestrup, og registreret den 22.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 451. Anmeldt den 5. Juli 1929 Kl. 10 af Lauritz Christiansen, Fabrikation af Radioapparater og Dele dertil, København, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 1219. den A/S. MH m De Forenede Bryggeri, København, og registreret den 31. December s. A. Ordene: En Grøn. Mærket er registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 169. Anmeldt den 31. Juli 1934 Kl. 11 af N. V. Drogerijen Maatschapplj, kemisk Odorex Fabrikation, Rotterdam i Holland, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 3S33H3. Reg Nr. 680.,.. r i

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 3S33H3. Reg Nr. 680.,.. r i ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 678. Anmeldt den 24. Februar 1934 Kl. 10 "W 7"g^ af Firmaet Brogaard & Jensen, Radiofabrikation, Odense, og ml Jtl^w 1 #V registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 717. Anmeldt den 12. Juli 1930 Kl. 11^"^ af Somervell Brothers, Limited, Fabrikation, Kendal i Westmorland i England og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1925 Nr. 653. Anmeldt den 8. Juni 1925 Kl. af Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik, A.-G., Fabrikation af og Handel med Cigaretter, Stuttgart i Tyskland,

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Transperent Reg. 1936 Nr. 298. Anmeldt den 29. November 1936 Kl. 11^ af Henkel & Co., A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 21.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives at Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesniærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 20. 1924 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 498. Anmeldt den 3. April 1924 Kl. 10*^ AMTl?I?TAD WTUTATADQAT af SociétéAnoDyme Scholl Manu- AlllijIllUIl iyllj lilliiu

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 946. Anmeldt den 12. Maj 1932 11^^afScintilla S. A., Fabrikation, I 1^1 I I Soluthuni i Schweiz, og registreret den 29. Oktober s.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1120. Anmeldt _. _ den 10. September 1934 Kl. 10^ ^^ mmwm.w af Mels Andreas Jørgensen, Tobaksfabrikation, Aarhus, og registreret den

Læs mere

Etiketten findes sort og gul størrelse 57 mm x 34 mm patenteret i Danmark, Sverige, Frankrig og England. trykt ca. 1868

Etiketten findes sort og gul størrelse 57 mm x 34 mm patenteret i Danmark, Sverige, Frankrig og England. trykt ca. 1868 Ole Christian Green og Actie Tændstikfabriken Godthaab De med markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall De med ^ markerede

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg.1932Nr.795. Anmeldtden 18. Juni 1932 Kl. 11^^ af Firmaet N. S. Dam & o's Eftfg., Vinhandel, København, og registreret den 10. September s. A.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

^ VAREogFÆLLESMÆRKER

^ VAREogFÆLLESMÆRKER ^ VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 395. Anmeldt den 17. November 1928 Kl. 10^'' af Pro-phy-lac-tic Brush Company, Fabrikation af Tandbørster, IVorthampton i Hampshire

Læs mere

FORI. ^AREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. USKUMMET TØRMEI^K

FORI. ^AREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. USKUMMET TØRMEI^K Nr. 41. 1924. FORI ^AREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 986. Anmeldt den 9. August 1924 Kl. ll^oaf A.-S. De Norske Melkefabriker, F a- brikation af og Handel med Tørmælk,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker,

A. Registrerede Mærker. Varemærker, OE FÆLLESMÆRKER^^ A. Registrerede Mærker. Varemærker, Reg. 1921 Nr. 1189. Anmeldt TRÅDE MARK den 12. December 1921 Kl. 11^ af Beckett & Meyer, Handel og Fabrikation af optiske Artikler, KøbeohaTD, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 466. Anmeldt den 2. April 1932 Kl.. i 11 " al" Emil Helbig, Handel, København, og registreret lom llol den 4. Juni s. A. Ordet: Salomitol.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

H.E. Gosch & Co De med * markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall

H.E. Gosch & Co De med * markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall H.E. Gosch & Co De med * markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall * Etiketten findes i sort / grøn størrelse 52 mm x 33

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 992. Anmeldt den 17. August 1926 Kl. 1 il # r n ji 11 41 af Wood-Mline, Limited, Fabrikation, London i Eng- VV T. X A Il/I land, og

Læs mere

H fens"! IA S. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

H fens! IA S. A. Registrerede Mærker. Varemærker. vareoefællesmærker A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 1030. Anmeldt den 21, Juni 1926 Kl. Il 35 af Coty, Société Anonyme, Fabrikation, Paris i Frankrig, og registreret den 20. ISo\ember

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 1341. Anmeldt den 11. September 1929 Kl. 11 af Semperil" Osterreichisch-Amerikanische Gummiwerke Akliengesellschaft, Fabrikation af

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 32 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt 24. februar 2015 J.nr. 14-5164320 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 241 af 4. december 2014

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

\/A DC I I COKil AT DI/CD ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker.

\/A DC I I COKil AT DI/CD ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. \/A DC I I COKil AT DI/CD ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 666. Anmeldt den 15. Maj 1981 Kl. 10^ T) C* af Firmaet Peder Pedersen, Fabrikation, Frederiksberg, og regi-

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 16. 1927. FOR VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 363. Anmeldt den 13. Januar 1927 Kl. 11^ K4rnn\/A af Maypole Dairy Co., Limited, Provianteringshandel, London i

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, Nr. 4 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 35. 1927. FOR VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 862. Anmeldt den O A 8 ^1 A S/' ET 21. Marts 1927 Kl. af Blyantfa- T M L 1^ M I W l\ brikken Viking, A.-S., Fabrikation

Læs mere

KonteXt +5, Kernebog

KonteXt +5, Kernebog 1 KonteXt +5, Lærervejledning/Web Facit til KonteXt +5, Kernebog Kapitel 3: Vinkler og figurer Version september 2015 Facitlisten er en del af KonteXt +5; Lærervejledning/Web KonteXt +5, Kernebog Forfattere:

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FORI. VAREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker.

FORI. VAREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Nr. 46. 1921. FORI VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1921 Nr. 1041. Anmeldt den 26. ^ ^ Maj 1921 Kl. 10 ^ af General Motors Cor- IjlENERAL poration, Motorfabrikation, Detroit

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M VAREOGFÆLLESMÆRKER Reg. 1930 Nr. 1389. Anmeldt den 25, Juni 1930 Kl. 11^ af W. Nordsig & Co., A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M A-S., Handel, København, og registreret \ ^ / tl I

Læs mere

A. Registrerede mærker. Varemærker.

A. Registrerede mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. Ivøbenhavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 27 ker, fællesmærker,

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER fe Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Pafenf- og Varemærkevæsenet, Nr. 11 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

SKANDI VAREOGFÆLLESMÆRKER BAJONETPAKNING. A. Registrerede Mærker. QHåEMmSkt. Varemærker.

SKANDI VAREOGFÆLLESMÆRKER BAJONETPAKNING. A. Registrerede Mærker. QHåEMmSkt. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 986. Anmeldt den 4. Maj 1932 Kl. 10^^ af Chr. Bergholm, Vinhandel, København, og registreret den 12. November s. A. Ordene: II Duce

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tideiulen udgives af Direktoren for Patent- og Varetnærkevæseiiet, Køljenliavii. og iiuleliolder liekendlgørelse af registrerede Varemærker, Fællesinærker,

Læs mere

VAREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Rog. 1926 Nr. 444. Anmeldt den 19. Februar 1926 Kl. 10 af A.-S. Reffo", Fabrikation af Kedelrensningsvædske, Struer, og registreret den 22. Maj s.

Læs mere

C C 1 / København 337b Lieb

C C 1 / København 337b Lieb Perfin Nr. Kombineret oversigt- og prisliste over danske firmaperforeringer fundet perforeret på Afa-numre, jernbanemærker, julemærker, stempelmærker (De løse mærker) etc. C C 1 / København 337b Pris kr.

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. Nr. 45. 1927. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 1114. Anmeldt den 20, Maj 1927 Kl. 11 af The Birmingham Small Arms Co., Limited, Vaabenfabrikation, Small Heath i Birmingham

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1229. Anmeldt den 24. August 1935 Kl. "m yr 11* 11^^ af Otto Mønsted, A/S, Fabrikation, København, og registreret den 31. December s.

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 16. 1923 FOR VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1923 Nr. 276. Anmeldt den 6. April 1923 n Kl. 11 af Johann Schmidt, Fabrikation af Oblater, fgg gg fl B Niirnberg i Tyskland,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 38. Anmeldt den 29. November 1933 Kl. /7i\/C D 10 af Chesebrough Manufacturing Company, Consolidated (a New KLØ V trv York Corporation)

Læs mere