Regest over udtagne papirsbreve med segl. Udgave 22. december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regest over udtagne papirsbreve med segl. Udgave 22. december 2013"

Transkript

1 Regest over udtagne papirsbreve med segl. Udgave 22. december 2013 Af hensyn til bevarelse af påtrykte laksegl har Landsarkivet udtaget ca papirsbreve for perioden af de enkelte arkivfonds og anbragt dem samlet i fjernmagasin (Eksercerhuset). For ca. 400 af disse breve forelå der en regest i form af Arkivalier i Landsarkivet i Viborg fra tiden før 1559, Udarbejdet Nærværende indeholder en regest over de resterende ca breve og er udarbejdet i perioden maj til september 2012 af Ole Færch, Aalborg efter opfordring fra Det Nørrejyske Landsarkiv v/ Jesper Johansen og Carsten Thiede. Alle de ca udtagne breve kan nu søges via DAISY, men Regesten kan være en hjælp, hvis man hurtigt vil gennemse en større mængde af breve udtaget fra f.eks. et arkiv. Åbnes en pakke fra et f.eks. et, hvorfra der er udtaget papirsbreve, møder man et tomt omslag med et nummer, som benyttes til at bestille det pågældende brev. Konventioner benyttet ved udarbejdelsen af regesten. 1. Som hovedregel er anvendt datoer fra oversigterne forrest i æskerne. Hvor dato i oversigterne er ufuldstændige har jeg suppleret med det manglende. 2. Jeg har rette datoer, jeg mener er forkerte eller kan forbedres. Det kan være datoer på oversigterne i æskerne, som er overført ukorrekt fra brevet, eller datoer på breve, som jeg mener bør være anderledes. Det er 19, 71, 103, 175, 184, 186, 190, 275, 280, 287, 288, 299, 300, 301, 303, 307, 309, 310, 311, 314, 315, 332, 350, 392, 498, 514, 553, 568, 569, 578, 579, 609, 682, 684, 685, 709, 715, 716, 739, 748, 841, 1003, 1012, 1052, 1082, 1101, 1127, 1156, 1189, 1198, 1225, 1228, 1291, 1296, 1331, 1354, 1370, 1435, 1447, 1484, 1500, 1536, 1565, 1566, 1577, 1578, 1582, 1635, 1671, 1738, 1752, 1756, 1765, 1792, 1794, 1821, 1845, 1851, Hvor dato angives med romertal og latinske helligdage er dette, for at andre kan se mine eventuelle fejl, indarbejdet i regesten, dog ikke for kongebreve, hvor datoer som regel er skrevet letforståligt. 4. Hvor flere personer bekræfter modtagelse af kongelige forordninger o.l., er første underskriftsdato anvendt. Er ingen dato er angivet benyttes den kongelige forordnings dato som regestens dato. 6. Hvor nogen bekræfter at have modtaget, set eller hørt læse et ældre brev, er datoen for bekræftelsen anvendt som regestdato, ikke det ældre brevs dato. 7. Stednavne er skrevet efter nytidigt sprog. Indholdet af de enkelte kolonner i oversigten: Lb.- Arkivsignatur Embede Dato Regest Besegling I forbindelse med udtagningen af de enkelte dokumenter har disse fået tildelt et løbe Angiver fra hvilket arkiv, et bestemt dokument er udtaget. Angiver embedes navn. Dokumentets dato oversat til nu-dansk. Kort referat af dokumentets indhold. Antal segl, antal bevarede i parantes. Selv om seglene angives bevarede, kan de være delvist ødelagte, indklæbede, f.eks i plica, overdækkede med japanpapir eller på anden måde vanskelige eller umulige at aflæse.

2 ÆSKE Oversprunget, regest foreligger 8 C1-62 Aalborg bisp 14. nov C1-62 Aalborg bisp 8. juli C1-62 Aalborg bisp 17. marts C1-62 Aalborg bisp 10. dec C1-69 Aalborg bisp 23. juni C1-69 Aalborg bisp 23. juni C1-77 Aalborg bisp 30. aug Oversprunget, regest foreligger Frederik 2.s brev, at der er uskikkelighed blandt sognedegnene i landsbyerne og en del af dem er vankundige. Han befaler lensmanden, ikke at stede nogen sognedegne i Vendelbo Stift, som ikke kan læse og skrive og er skikkelig i latinen. Christen Staffensen, sognepræst til Sct. Bodils kirke i Aalborg m.fl.s vidne, at de har set og hørt læse Frederik 2.s brev. af 14. nov om uskikkelighed blandt sognedegnene. Se løbe 8. Frederik 2. befaler gejstligheden i Vendelbo Stift at møde på Sjælland Bededag og aflægge ed til superintendenten efter Ordinantsen. Hans Ibsen, sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aalborg og Christen Staffensen, sognepræst ved Sct. Bodils kirke ibid., bevidner, at de har set, læst og hørt kongens pergamentsbrev, hvori han bevilliger superintendenten i Vendelbo Stift korn- og lammetienden af alle sogne i Hvetbo herred. Hans Ibsen, sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aalborg, og Christen Staffensen, sognepræst ved Sct. Bodils kirke, bevidner, at de har set, læst og hørt Christian 4. missive og sendebrev om klage fra superintendenten i Vendelbo Stift, Jacob Jensen, over brøstfældigheden på hans residens i Aalborg, og med befaling til byens embedsmænd om at holde residensen i orden i.h.t. Recessen. Tingsvidne af Aalborg byting, udstedt af bl.a. byfoged Peder Michelsen, at superintendenten i Vendelbo Stift Jacob Jensen Holm havde ladet tage syn på sin brøstfældige residens i byen. Vidne af Skagen rådhus om kapellanen og skolemesteren i løn. 16 C1-81 Aalborg bisp 1. maj C1-81 Aalborg bisp 1. maj C1-85B Aalborg bisp 14. dec C1-85B Aalborg bisp 2. sept C1-86 Aalborg bisp 8. marts C1-86 Aalborg bisp 3. juli 1578 Vidne (af Thisted byting), Sct. Valborgs dag, at byens borgmestere og rådmænd m.fl. har set og hørt læse Frederik 2.s brev af 10. marts 1579 om klage fra sognepræsten i Thisted, Jørgen Lauridsen, at han ikke har nogen præstebolig, og at kongen har bevilliget, at præsten må få den tidligere bispegård i byen. Vidne (af Thisted byting), Sct. Valborgs dag, at byens borgmestere og rådmænd m.fl. har set og hørt læse Frederik 2.s brev af 10. marts 1579, se 16, samt at Godske Brockenhuus gerne vil afstå bispegården. Borgmestere og rådmænd forpligter sig til at opbevare kongens brev forsvarligt i byen gemmer. Frederik 2. gør vitterligt, at Mester Jørgen Mortensen, superintendent i Vendelbo Stift, i stedet for tienden i Hune sogn, som mestendels er fordærvet og ødelagt af sand, må få korntienden af Øster Brønderslev sogn. Christian 4. gør vitterligt, at Mester Jacob Jensen, superintendent i Vendelbo Stift, har været forlenet med kronens part af korntienden i Øster Brønderslev sogn, men da tienden nu er lagt til Aastrup Slot, skal han med det første give den fra sig igen. Sammen hermed en lille seddel, med indhold som løbe 18. Tingsvidne af Jerslev herredsting, udstedt af Peder Hansen, tinghører til Jerslev herredsting m.fl., mdxx, torsdag næst før Sct. Gregori dag om fasten, om Tolstrup præstegårds markskel. Tingsvidne af Jerslev herredsting, 1578, torsdag post Maria visitationis, om Tolstrup præstegårds tilliggende. 6 (6)

3 Arkiv- sign. 22 C1-86 Aalborg bisp 10. aug. Fru Mette Mortensdatter til Hjermeslevgårds brev, 1577 lørdag 1577 næst efter Olai regis, om fællig til Tolstrup præstegårds mark. 23 C1-86 Aalborg bisp 1. aug Tingsvidne af Jerslev herredsting, udstedt af herredsfoged Lars Mørk m.fl., 1577 torsdag post Sct. Olai regis, givet Hr. Niels Sørensen i Tolstrup om præstegårdens tilliggende. 24 C1-86 Aalborg bisp 19. jan C1-89 Aalborg bisp 30. april C1-100 Aalborg bisp 11. sept Oversprunget, regest foreligger 28 Oversprunget, regest foreligger Tingsvidne af Jerslev herredsting, udstedt af Peder Hansen, tinghører til Jerslev herredsting m.fl., mdxx torsdag næst for Sct. Sebastianus dag, at Hr. Oluf Olsen til Tolstrup fik vidne på en lovhævd på hans præstegård. Sognepræst Kristen Mørk til Hammers brev, skrevet sidste dag i april 1578, at han var sognepræst i Albæk sogn i 10 år og boede i Albæk præstegård. Johannes Prasmis brev, torsdag næst efter Maria fødsel, som er den 11. dag september, at Mester Jørgen Mortensen ordinerede og kaldte ham til kapellen og medtjener i Guds ord hos Hr. Peder i Harritslev. Medbeseglet af Morten Hegelund, præst i Sct. Bodils kirke i Aalborg, og Peder Jensen, sognepræst i Vor Frue kirke sst. 5 (5) 29 C1-107 Aalborg bisp 4. april C1-110 Aalborg bisp 2. febr C1-110 Aalborg bisp 25. sept C1-110 Aalborg bisp 4. juli C1-110 Aalborg bisp 4. juli C1-110 Aalborg bisp 28. april C1-110 Aalborg bisp 19. april C1-110 Aalborg bisp 4. maj C1-110 Aalborg bisp 4. maj 1563 Frederik 2. bevilliger, at kirkeværgerne må oppebære kronens part af tienden af Hvidbjerg sogn i Thy til kirkens forbedrelse, da menige sognefæller har berettet, at kirken er bygfældig og en stor del af sognet er ødelagt af sand, så kirken har ringe indkomst. Iver Jepsen i Hunstrup, sognepræst til Hunstrup og Østerild og provst i Hillerslev herred, hans brev, at han i fem år har oppebåret gæsteripenge af sognepræsterne i herredet. Dateret Aalborg die purificatio Maria anno Niels Madsen, præst til Tømmerby og Lild på Hannæs, hans åbne brev, fredag næst efter Michaelis archang. Mdlxij, at han på Hr. Christen i Tømmerbys begæring bevidner, at da han var præst i Hillerslev og Kåstrup, havde han kirkerne af salig Jomfru Karen, forstander i Mariager Kloster, og ikke gav gæsteri eller andet. Michel Andersen (præst) i Lild, Hillerslev herred, hans brev, 1562 lørdag næst efter Vor Frue visitationis, at i 50 år, som var i Hr. Søren Jensens tid, da har han kendt alle præster i Hillerslev og Kåstrup, og ingen gav gæsteri til Mariager Kloster. Helle Christensen (præst) i Kåstrup, (Hillerslev hrd), hans åbne brev, 1562 lørdag næst efter Vor Frue visitationis, at i 50 år, som var i Hr. Søren Jensens tid, da kendte han alle præster i Hillerslev og Kåstrup, og ingen gav gæsteri til Mariager Kloster. Christen Staffensen, præst i Sct. Bodils kirke i Aalborg, skolemester Poul Nielsen og kapellan Jens Nielsens vidne, fredag næst før Philippi et Jacobi 1575, om brev på Hillerslev degnebol, rente og landgilde til Mariager Kloster, som Jørgen Lykke til Overgård i 1557 gav degnen Christen Mortensen og bekræftede i (Stiftsskriver i Vendelbo Stift) Rasmus Pedersens brev, Thisted tirsdag næst efter Quasimodogeniti søndag 1558, at han af hæderlige mand Hr. Christen Aalborg i Hillerslev, har oppebåret 14 mark dansk i gæsteri af hans gårde og præbende 1556 og 1557 Dom af Hillerslev herredsting, mdlxxij tirsdag næst efter søndag Jubilate, udstedt af herredsfoged Niels Pedersen i Klostergård m.fl., mellem Jørgen Lykke til Overgård og Hr. Christen Aalborg i Hillerslev ang. gæsteri til Mariager Kloster. Dom af Hillerslev herredsting, mdlxxij tirsdag næst efter søndag Jubilate, udstedt af herredsfoged Niels Pedersen i Klostergård m.fl., mellem Jørgen Lykke til Overgård og Hr. Christen Aalborg i Hillerslev ang. gæsteri til Mariager Kloster.

4 Arkiv- sign. 38 Oversprunget, regest foreligger 39 C1-112 Aalborg bisp 18. sept Oversprunget, regest foreligger 41 C1-112 Aalborg bisp 2. jan C1-112 Aalborg bisp 10. maj C1-104 Aalborg bisp 5. juli Oversprunget, regest foreligger 45 C1-106 Aalborg bisp 28. april 1585 Hr. Iver Jespersen sognepræst i Hundstrup og provst i Hillerslev herreds brev lørdag før Mauritius 1563, at Jens Andersen i Øster Vandet havde stævnet Hr. Peder Madsen, kapellan til Øster Vandet og Vester Vandet, for hans bøn af prædikestolen over sig selv og Jens Andersen i.f.m. skade på og tyveri af dennes øg. Christen Mouridsen, præst i Øster Vandet, hans brev, dateret Agerholm præstegård 2. jan 1598, at han har fæstet præstegården i Øster Vandet til ærlig mand Peder Jespersen i Øster Vandet. Ludvig Torstensen i Østerilds åbne brev, at han med sin kære hustru og børns samtykke til Mikkelsdag oplader hæderlig mand Hr. Mourids Christensen sin præstegård i Øster Vandet. Tingsvidne af Han herredsting, mandag næst efter Visitationis Marie, om Haverslev præstegårds fællesdrift. Christoffer Bang, sognepræst i Skyum og provst i Hassing herred m.fl. præsters vidne, Mdlxxxv den xxviij april, at de efter superintendent Jørgen Mortensens befaling var forsamlet i Stagstrup kirke i Thy for at indhente vidnesbyrd ang. sognepræst Morten Jensens embedsførelse og alters sakremente. 46 C1-113 Aalborg bisp 1564 Jytte Podebusks vidnesbyrd om præstegården i Nørhå, fredag før Sct dag mdlxiiij. 47 C1-113 Aalborg bisp 1561/ Jytte Podebusks brev til Mester Jørgen om præstegården i Nørhås 1573 tilliggende og ydelse i Erik Ruds tid og præstegårdens inddragelse under Vestervig i hendes salige mands tid. 48 C1-114 Aalborg bisp 20. april Oversprunget, regest foreligger Sønder Skjoldborg mænds åbne brev, at Villads Lauridsen var født i Skjoldborg degnebol og ikke gav skyld eller landgilde eller anden herlighed deraf til Thisted Bispegård. 10 (10) 7 (7) (6) 51 C1-122 Aalborg bisp 6. marts C1-122 Aalborg bisp 3. april C1-122 Aalborg bisp 2. marts C1-122 Aalborg bisp 16. okt C1-122 Aalborg bisp 17. jan C1-123 Aalborg bisp 7. juli 1559 ÆSKE 2 Sognepræst Christen Jensen i Boddums underskrevne brev, at han af superintendenten Jacob Jensen Holm i Vendelbo Stift har modtaget sognepræst Niels Mortensen i Boddums åbne brev, Vestervig søndag Exaudi mdlvj om, at han havde modtaget breve, tingsvidner, landstingsdom, lovhævder på Boddum præstegård m.v. Malte Jensen til Holmgårds brev om mageskifte med Niels Mortensen, sognepræst til Boddum, der får en jord i Blåkær mod at afgive et stykke af præstegårdens jord. Otto Brahe til Knudstrup, høvedsmand på Aalborghus brev, tirsdag næst efter søndag Invocavit mdlxiij, at han var sognepræst Hr. Niels Morsing i Boddums fri hjemmel til hans præstegård. Ludvig Munk til Kvistrup, lensmand på Ørum, hans brev, at han var sognepræst Hr. Niels Morsing i Boddum hans fri hjemmel til hans præstegård. Dateret Ørum den16. oktober 85. Dom af Viborg landsting, Snapslandsting. Hr. Christen Jensen i Boddum havde stævnet Christen Nielsen i Boddum Bisgård for et delsbrev, han havde erhvervet over Hr. Christens fæster Niels Lauridsen i Ydby præstegård ang. kongetiende. Da Christen Nielsen ikke kunne bevise, at der var gået tiende af gården i de gamle bispers tid ophævede landstinget fordelingen. Hans Lydersen, sognepræst på Jegindø, hans brev, dies Veneris post Visitatio Marie 1559, at superintendent Jørgen Mortensen havde tilstået ham Søndbjerg og Odby kald, og hvad han forplig-

5 tede sig til. 57 Oversprunget, regest foreligger 58 C1-124 Aalborg bisp 4. feb Oversprunget, regest foreligger 60 C1-128 Aalborg bisp 4. april C1-128 Aalborg bisp 15. marts C1-128 Aalborg bisp 1. sept C1-128 Aalborg bisp 16. april C1-128 Aalborg bisp 17. maj C1-128 Aalborg bisp 7. nov. 66 C1-129 Aalborg bisp 16. feb Oversprunget, regest foreligger Niels Sall, sognepræst i Vestervigs brev, torsdag næst efter Purificatio Marie, at var anklaget af lensmand Otto Brahe, superintendent Mester Keld i Viborg Stift og herredsprovsterne i Vendelbo Stift, men at superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo Stift gik i forbøn for ham. Han lover fremover, under sit embedes fortabelse, at ville rette sig efter Ordinantsen Otto Brahe, lensmand på Aalborghus, superindent Laurids Nielsen i Vendelbo Stift, m.fl. præsters vidne, Sct. Mikkelsdag mdlx, at de har set et kongebrev dateret mdlv torsdag næst efter søndag Jubilate, der fritager præsten i Tømmerby og Lild sogn for 15 pund korn, en åben kilde og anden tyngde til Vestervig Kloster. 12 dannemænds vidne af Lild kirkegård, Mdlxij søndag Judica, givet Hr. Niels, at den gård, Anders Pedersen påboede, var præstegård i Lild sogn. Christian 3. brev, med rettertingets dom, mdlviij fredag efter Sct. Egidi dag. Knud Gyldenstjerne havde fordelt Hr. Niels Madsen, sognepræst til Tømmerby og Lild, ang. hans præstegård Kørupgård, 15 pund korn og en åben kilde som ydelse til Vestervig Kloster. Dom at præsten beholder sin præstegård uden afgift. Anne Podebusk til Lerbæks åbne brev, at hun har tilskiftet Hr. Siel Nielsen, sognepræst til Tømmerby, en mindre ager sønden for præstegården, som Hr. Siel vil bygge hus på. Vidne om granskning af en ager ved præstegården i Tømmerby, som Jomfru Anne Podebusk skulle have til sin gård sst. i stedet for den ager, hun tilskiftede Hr. Siel 16. april 1576, se 63. Brev, dateret Skanderborg den vij november mdlxxx, fra Absalon Juul til Morten Jørgensen, superintendent i Vendelbo Stift, at kongen tidligere havde bevilliget Niels Krabbe tienden af Tømmerby sogn, men at han nu skulle afstå den. Christian 3. brev, med rettertingets dom, Mdxlv mandag næst efter fastelavns søndag. Lukas Krabbe havde stævnet Hr. Anders Kaardtbodr, sognepræst til Øsløs kirke, for nogen jord, hans forældre havde givet Øsløs kirke. Dom at jorden skal forblive til Øsløs kirke præbende. 5 (5) 5 (5) 68 C1-131 Aalborg bisp 9. dec C1-133 Aalborg bisp 17. dec C1-133 Aalborg bisp 20. dec C1-133 Aalborg bisp 9. marts 1568 Åbent brev, at Hr. Thomis Christensen, sognepræst til Hammer kirke, havde brev på to agre i Torup mark, men at brevet opbrændte ved præstegårdens brand den 30. oktober 1606 Anders Andersen i Lindholm, fordum abbed i Vitskøl kloster, hans åbne brev, at han i 24 år og mere havde gjort regnskab med kirkeværgen til Sundby kirke, men aldrig for mere end to tønder byg af de agre, som ligger til Sundby kirke. Laurids Kotte, sognepræst til Sct. Bodils kirke i Aalborg, m.fl.s brev lørdag næst efter Lucie virginis dag 1567, at det har set og hørt læse Christian 3.s brev af 9. maj mdlv, som gav præsten til Sundby og Hvorup tredjeparten af tienden af disse sogne. Endvidere et brev Alle Helgens dag 1558, at superintendenten i Vendelbo Stift fik Sundby præstegård og præsterente til sit underhold Tingsvidne af Kær herred, Mdlxviij tirsdag post dnica. Invocavit, udstedt af herredsfoged Anders Kjærulf i Øster Halne m.fl., at Hr. Niels i Sundby fik vidne, at de så og hørte læse Frederik2.s brev, at Jørgen Mortensen Borringholumensis!, superintendent i Vendelbo Stift herefter må nyde præstegården i undby sogn, dateret

6 Aalborghus, xxiij november Mdlxvij. 72 C1-133 Aalborg bisp 31. marts C1-133 Aalborg bisp 5. dec C1-133 Aalborg bisp 19. feb C1-133 Aalborg bisp 12. juni C1-133 Aalborg bisp 8. sept C1-133 Aalborg bisp 8. sept Oversprunget, regest foreligger 85 C1-137 Aalborg bisp 12. jan C1-137 Aalborg bisp 7. sept C1-137 Aalborg bisp 9.okt C1-137 Aalborg bisp 24. jan C1-137 Aalborg bisp 30. dec C1-137 Aalborg bisp 6. dec C1-137 Aalborg bisp 19. juni C1-137 Aalborg bisp 1. jan Oversprunget, regest foreligger Morten Reffs åbne brev, Mdlxxj, den sidste dag i marts, en venlig kontrakt og forligsmål med Mester Jørgen Mortensen, superintendent i Vendelbo Stift, at han af ham har fæstet Sundby præstegård, årlig afgift til Kyndelmisse 6 pund tørt og godt byg, målt i Aalborg skæpper, leveret på hans loft. Christen Nielsens åbne brev, dateret Aalborg den femte dag december 1573, at han har lovet Jørgen Mortensen, superintendent i Vendelbo Stift, at han fra næste påske ville være hans kapellan og medtjener i Guds ord i Sundby og Hvorup kirker. Christen Nielsens åbne brev, at han af Jørgen Mortensen, superintendent i Vendelbo Stift, har fæstet Sundby præstegård, som Morten Reff og hans hustru afdøde. Søren Lauridsen, medtjener i Guds ord til Sundby og Hvorup, hans åbne brev, at han af Mester Jacob, superintendent i Vendelbo Stift har fæstet Sundby præstegård. Tingsvidne af Kær herred, Mdlxc tirsdag den viij september, udstedt af Anders Mørk i Øster Hassing, den tid tinghører, m.fl., at Bagge Griis, slotsfoged på Aalborghus tog vidne på, at kongens og kronens fæstere havde agre mellem Uttrup og Sundby. Tingsvidne af Kær herred, Mdlxc tirsdag den viij september, udstedt af Anders Mørk i Øster Hassing, den tid tinghører, m.fl., at Bagge Griis, slotsfoged på Aalborghus tog vidne, at kronens fæstere havde agre mellem Uttrup og Sundby. Hvis Hammelmoses ejer kunne bevise, at kronens bonde Hans Andersen havde mere jord end jordbogen udviste, ville lensmanden afhjælpe dette uden trætte. Frederik 2. brev, den xij dag januar mdlxxv, at den nederste del af skolen i Aalborg må adskilles fra skolen og inddrages til et rum til superintendenten, når han ikke er i Viborg Kannikker Rimbolt Jensen og Peder Høegh i Viborgs vidne, at de har læst landstingsdom af Mdlxxxvj 26. feb., som underkendte Jørgen Guldsmed og medbrødres voldsværgelse over Hr. Anders Madsen i Hasums søn Mogens Andersens, elev i Viborg Skole. Skolemester Christen Reff var Hr. Anders bisidder. Christen Nielsen Viborg, skolemester i Aalborg, forbyder at hans elev Erik Eriksen, født i Hellum, må forfølges til Jerslev herredsting, da han som skolemester er overøvrighed efter loven. Vidne af Aalborg bytingudstedt af byfoged Kort Andersen, byskriver Anders Pallesen m.fl., at Morten Simonsen, stadstjener, på vegne af Jens Christensen, hører, tog vidne på, at en række personer var stævnet for 2 skilling. Frands Christensen, Guds tjener i ordet i Ugilt og Tårs kirke, hans brev om, hvad han oppebar i løn af bønderne i Hasseris, da han var skolemester i Aalborg Skole 1585, 86 og 87. Anders Jensen Brendkær, medtjener i Guds ord i Hallund sogn, hans brev om, hvad han oppebar af bønderne i Hasseris, da han var hører og medarbejder i Aalborg Skole. Tingsvidne af Aalborg byting, udstedt af Jesper Mogensen, den dag dommer, byskriver Anders Pallesen m.fl., at Jens Christensen, hører i skolen sst., stævnede en række personer for 2 skilling. Peder Jensen, Guds tjener i Hjørring og skolemester sst., hans brev om, hvad han oppebar af bønderne i Hasseris, da han var hører i Aalborg Skole og degn i Sct Bodils kirke i 1590 og (0) 6 (6)

7 94 C1-140 Aalborg bisp 16. april C1-140 Aalborg bisp 28. juni C1-140 Aalborg bisp 8. marts C1-140 Aalborg bisp 20. dec C1-140 Aalborg bisp 16. maj C1-140 Aalborg bisp 10. aug C1-140 Aalborg bisp 20. maj 1591 Borgmester og rådmænd i Nykøbing Mors, deres brev, at de af superintendenten i Vendelbo Stift, Jørgen Mortensen, har modtaget Frederik 3. brev af 14. december 1583 (må være 1582) med påbud om at give skolen i byen tilbørligt underhold. Borgmester og rådmænd i Nykøbing Mors, deres brev, at de har modtaget Niels Lange til Kærgaard, høvedsmand på Dueholm Klosters brev, Mdl die Nativitac Christi, om hvad han og efterfølgende lensmænd på Dueholm vil levere af naturalier til skolen, at den ikke forringes eller formindskes. Jens Christensen skrædder, borger og rådmand i Nykøbing Mors, hans brev at han med baggrund i kongens brev vil give en af hørerne i Nykøbing Skole kost en dag om ugen og ligeså de, der søger almisse i skolen. Borgmestre og rådmænd i Nykøbing Mors, deres brev, at de af Mester Jacob Jensen, superintendent i Vendelbo Stift, har modtaget kongens brev om at sørge for underhold til hørerne i skolen. Laurids Pedersen, præst i Galtrup på Mors, hans brev søndag Exaudi 1591, at da han var hører i Nykøbing Skole og indtil 1561, fik han af Dueholm Kloster årligt 10 mark og 2 tønder byg efter salig Niels Langes brev. Espen Juul, medtjener i Guds ord i Nykøbing Mors, hans brev, 1591 tirsdag før Assumptio (Marie), at han var skolemester i Nykøbing Skole , og altid havde 6 fattige af skolen i kost af Dueholm Kloster efter salig Niels Langes brev. Endvidere fik hørerne 10 mark og 2 tønder byg årligt. Niels Pedersen, medtjener i Guds ord i Nykøbing Mors, hans brev, at han var hører i Nykøbing Skole , og altid havde 6 fattige af skolen i kost af Dueholm Kloster efter salig Niels Langes brev. Endvidere fik hørerne 10 mark og 2 tønder byg årligt. ÆSKE 3 7 (7) 7 (7) 5 (5) 101 C1-140 Aalborg bisp 14. maj C1-140 Aalborg bisp 14. sept C1-141 Aalborg bisp 18. okt C1-141 Aalborg bisp 29. aug Peder Pedersen, præst i Tødsø og provst i Mors Nørre herred, hans brev fredag før Vocem jucunditatis, at han fra1550 til 1553 var skolemester i Nykøbing Mors, og da altid havde 6 fattige fra skolen i kost af Dueholm Kloster. Et brev fra Erik Larsen, fordum rektor i Nykøbing Skole, (Mors) til superintendent Jacob Jensen Holm i Vendelbo Stift ang. hørere i skolen. Påskrift Dno. Laurentio, fordum Rector Nicopiensi. Tingsvidne af Jerslev herred, torsdag Sct. Lucas Evangiliste dag, P. Sørensen, skolemester i Sæby stævner Axel Gyldenstjerne til Lyngsøgård, (Lyngbygård) lensmand på Voergård, på Albæk sognemænds vegne, om den part af tienden, som kongen havde skænket Sæby Skole. Superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo Stifts brev til borgmester og råd i Sæby, der har stævnet ham vedr. kaldelse af en person, efter at Niels Hansen havde afsagt sig sin tjeneste i skolen og kirken og var død. Frederik 2. indskærper bønderne i Albæk sogn at betale tiende af sognet, som er udlagt til underhold af skolemesteren i Sæby. 105 C1-141 Aalborg bisp 14. dec C1-141 Aalborg bisp 1602 Stykke af et brev med påskrifter: Ingeborg Skeels brev om Albæk degnekald til skolen i Sæby. Hæderlige og højlærde mand Jacob Jensen Holm, superintendent i Aalborg, min gandske gode ven 107 C1-141 Aalborg bisp 22. aug Søren Jensen, medtjener i Guds ord og skolemester i Sæby hans åbne brev om superintendent Jacob Jensen Holms visitats i skolen og hans irettesættelser.

8 Arkiv- sign. 108 C1-141 Aalborg bisp 12. jan Ove Lunge til Odden, lensmand på Aalborghus, Jacob Jensen 1591 Holm, superintendent i Vendelbo Stift, Oluf Jørgensen, sognepræst i Sæby, Søren Guldsmed og Herman Skrædder, borgmester i Sæby, deres brev, at Hr. Søren Justesen fremover kun skulle betjene kirken, mens en anden skulle være skolemester. 109 Oversprunget, regest foreligger C1-147 Aalborg bisp 19. juni Christen Jensen, sognepræst i Nykøbing, hans brev (til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo Stift) ang. Nykøbing Hos- pital og fattigvæsen. Han henviser til et besøg, som Hr. Niels Lange aflagde hos ham i Dueholm Kloster og efterså afdøde Hr. Jacobs breve på jorde. 112 C2-41 Viborg bisp 29. sept Christian 3. originale trykte forordning. 113 C2-41 Viborg bisp 1. jan C2-41 Viborg bisp 10. maj C2-41 Viborg bisp 9. maj C2-41 Viborg bisp 16. feb C2-41 Viborg bisp 18. feb C2-41 Viborg bisp 18. feb C2-41 Viborg bisp 20. feb C2-41 Viborg bisp 20. feb C2-41 Viborg bisp 21. feb C2-41 Viborg bisp 26. feb C2-41 Viborg bisp 26. feb C2-41 Viborg bisp 5. marts 1568 Frederik 2.s, påbud til Keld Juel, superintendent i Viborg, at der ikke må sælges danske bøger, som ikke er trykt i København. Henvisning til kongens fars brev til superintendenterne. Frederik 2.s brev til Keld Juel, superintendent i Viborg, om afholdelse af tre almindelige bededag. Frederik 2.s brev til riddermændsmænd, fruer og jomfruer, købstadsmænd, bønder og menige almue om afholdelse af bededage. Påskrift med segl, at kannikker, sognepræster, borgmester og rådmænd i Viborg har set og hørt brevet læse søndag Exaui Sognepræsterne i Rinds herreds brev, Mdlxviij mandag næst efter Valentin dag, at de mødtes med Keld Juel, superintent i Viborg Stift, i Hersom kirke og fik ordre om Ordinantsens overholdelse. Sognepræsterne i Aars herreds brev, Mdlxviij onsdag næst efter Juliane Virginis dag, at de mødtes med Keld Juel, superintent i Viborg Stift, i Binderup kirke og fik ordre om Ordinantsens overholdelse. Sognepræsterne i Gislum herreds brev, Mdlxviij onsdag næst efter Juliane Virginis dag, at de mødtes med Keld Juel, superintent i Viborg Stift, i Binderup kirke og fik ordre om Ordinantsens overholdelse. Sognepræsterne i Hellum herreds brev, Mdlxviij fredag næst efter Juliane Virginis dag, at de mødtes med Keld Juel, superintent i Viborg Stift, i Fræer kirke og fik ordre om Ordinantsens overholdelse. Sognepræsterne i Hindsted herreds brev, Mdlxviij fredag næst efter Juliane Virginis dag, at de mødtes med Keld Juel, superintent i Viborg Stift, i Fræer kirke og fik ordre om Ordinantsens overholdelse. Sognepræsterne i Fleskum herreds brev, Mdlxviij lørdag næst efter Juliane Virginis dag, at de mødtes med Keld Juel, superintent i Viborg Stift, i Nøvling kirke og fik ordre om Ordinantsens overholdelse. Sognepræster i Hornum herreds brev, Mdlxviij torsdag næst efter Matthias apostl. dag, at de mødtes med Keld Juel, superintent i Viborg Stift, i Bislev kirke og fik ordre om Ordinantsens overholdelse. Sognepræsterne i Slet herreds brev, Mdlxviij torsdag næst efter Matthias apostl. dag, at de mødtes med Keld Juel, superintent i Viborg Stift i Bislev kirke og fik ordre om Ordinantsens overholdelse. Sognepræsterne i Middelsom herreds brev, Mdlxviij femte dag marts, at de mødtes med Keld Juel, superintent i Viborg Stift, i Vinkel kirke og fik ordre om Ordinantsens overholdelse. 6 (6) 9 (9) 8 (0) 9 (0) 5 (0) 6 (6) 6 (6) 8 (8) 6 (6) 9 (0)

9 Arkiv- sign. 125 C2-41 Viborg bisp 8. marts Sognepræsterne i Fjends herreds brev, Mdlxviij mandag næst 9 (0) 1568 efter søndag Invocavit, at de mødtes med Keld Juel, superintent i Viborg Stift, i Domkirken og fik ordre om Ordinantsens overholdelse. 126 C2-41 Viborg bisp 9. marts 1568 Sognepræsterne i Harre herred og Nørre herreds brev, Mdlxviij tirsdag næst efter dominica Invocavit, at de mødtes med Keld Juel, superintent i Viborg Stift, i Otting kirke og fik ordre om Ordinantsens overholdelse. 9 (1) 127 C2-41 Viborg bisp 9. marts C2-41 Viborg bisp 12. marts C2-41 Viborg bisp 20. jan C2-41 Viborg bisp 2. jan C2-41 Viborg bisp 27. juli C2-41 Viborg bisp 14. juli C2-41 Viborg bisp 15. maj C2-41 Viborg bisp 10. juni C2-41 Viborg bisp 11. juni 136 C2-41 Viborg bisp 5. dec C2-41 Viborg bisp 28. april C2-41 Viborg bisp 16. april C2-41 Viborg bisp 19. maj C2-41 Viborg bisp 14. maj 1571 Sognepræsterne i Hindborg herred og Rødding herreds brev, Mdlxviij tirsdag næst efter søndag Invocavit, at de mødtes med Keld Juel, superintendent i Viborg Stift, i Otting kirke og fik ordre om Ordinantsens overholdelse. Herved en lille løs seddel. Sognepræsterne i Sønderlyng herreds brev, Mdlxviij fredag næst efter søndag Invocavit, at de mødtes med Keld Juel, superintent i Viborg Stift, i Hammershøj kirke og fik ordre om Ordinantsens overholdelse. Joachim Lykke til Overgårds brev, at han lover at tilbagelevere til Keld Juel, bisp i Viborg Stift, et kgl. beseglet brev med befaling til Otto Krumpen m.fl. adelsmænd om at drage rundt til kirkerne i stiftet ang. noget skyld. Frederik 2.s brev til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, at han har erfaret, at der er dyrtid og mange fattige og husarme i købstederne, og beder om, at præsterne indberette til Stiftslensmanden, hvor mange der er. Frederik 2. brev, til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, at han skal give Christen Pedersen, som har været skibspræst, et kald som salig Mester Kjeld Juel lovede ham, men ikke har fået. Frederik 2. brev, til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, om omløbende betlere. Han beder igen om optegnelser på hvor mange der er. Frederik 2. brev, at ingen bøger må trykkes uden at de har været gennemset af de højlærde på Københavns Universitet. Han beder Stiftslensmændene og superintendenterne overvåge dette. 10 (0) 6 (6) Frederik 2. brev, at der kun må ringes én gang ved begravelser. Frederik 2. brev, til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift om folks forargelige levned med bolskab og løse kvinder, som de omgås som deres ægtefæller. Han befaler, at præsterne skal have et tilbørligt tilsyn hermed og advare folk fra prædikestolen. Frederik 2. brev til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, at han Snapslandsting kommer til Viborg og vil bo hos superintendenten i det værelse, han havde ved prins Christans hyldning. Frederik 2. beder Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, begive sig til Aarhus og deltage i ordinationen af Peder Winstrup til superintendent, da Laurids Bertelsen vil trække sig tilbage grundet alderdom og skrøbelighed. Christian 4. befaler Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, at der skal ringes klokken i stiftets kirker i.f.m. kongens fars begravelse i Roskilde Domkirke onsdag d. 5. juni. Beseglet af Niels Kaas, Peder Munk, Jørgen Rosenkrantz og C. Valkendorf. Niels Kaas og Christoffer Valkendorfs brev til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, at der skal holdes højmesse 5. juni, hvor kongen bliver begravet. Frederik 2.s brev til Stiftslensmanden på Hald og Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, om sognepræster, der havde problemer med tilstrækkeligt underhold af deres præstegårde.

10 Arkiv- sign. 141 C2-41 Viborg bisp 15. dec. Latinsk brev, Hafnia XV Xbris Anno Jesu Christi ClC lc XC III, 1593 til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, at superintendenterne ikke skal kaldes nogen til præsteembede, uden at de nogle år har studeret flittigt ved Universitetet. Underskrevet Rectores og Professores. 142 C2-41 Viborg bisp 5. juli 1569 Borgmester og råd i Viborgs brev tirsdag næst efter Vor Frue Visitatio 1569, at de har set og hørt læse Christian 3. brev, fredag næst efter Helligtrekonger Mdlij (8. jan.1552) om hjælp til fattige. 143 C2-41 Viborg bisp 9. feb. 144 C2-41 Viborg bisp 8. april C2-41 Viborg bisp 28. jan C2-67 Viborg bisp 24. juli 147 C2-67 Viborg bisp 1. okt Frederik 2.s brev til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, om uskikkelighed ved prædiken i købstæderne og befaler at prædikerne skal begynde kl. 8 om morgenen og slutte kl. 10. Christian 4.s brev til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, om besættelse af embeder som skolemestre og om visitats. Christian 4.s brev til Niels Lauridsen, superintendent i Viborg Stift, om hvorledes der ved prædikerne skal bedes for kongen, hans familie, øvrighed m.v. Frederik 2.s brev og befaling til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, om en bog kaldet Opus Concordia, som under dødsstraf ikke må indføres eller forhandles i riget. Frederik 2.s brev til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, om kapellan Peder Pedersen i Viborg, der var stillet et kald i udsigt, mens et ledigt kald efter en afsat præst var gået til en Mester Niels, som både havde kannikkeembede og et landsogn. ÆSKE C2-115 Viborg bisp 8. aug C2-112 Viborg bisp 2. aug. 150 C2-112 Viborg bisp 3. aug. 151 C2-112 Viborg bisp 5. aug. 152 C2-112 Viborg bisp 5. aug. 153 C2-112 Viborg bisp 5. aug. 154 C2-112 Viborg bisp 5. aug. 155 C2-112 Viborg bisp 5. aug. Frederik 2.s brev til Keld Juel, superintendent i Viborg Stift, der var tillagt Vinkel og Rind sogne i Middelsom herred og nu i stedet ønsker Lindum og Vammen sogne, som er ledige efter Antonius Bryske, hvilket bevilges med præstegårde og præsterente. Laurids Pedersen sognepræst i Ørum, provst i Sønderlyng herred m.fl. præsters vidne, at de fra superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersen har fået et brev om kongens forbud mod en bog kaldet Opus Concordia. Oluf Nielsen, Rimbolt Pedersen, Niels Sørensen, Jens Bloch, Jacob Holm m.fl. præster i Viborg og omegn, deres vidne, Mdlxx!, at superintendent Peder Tøgersen, Viborg Stift, i Viborg Domkirke oplæste kongens forbud mod bogen Opus Concordia. Claus Jensen, sognepræst i Gerding og Lillevorde, provst i Fleskum herred m.fl. præsters vidne, at de var forsamlet i Lillevorde kirke i anledning af superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersen, brev om kongens forbud mod bogen Opus Concordia. Anders Ged, sognepræst i Kirketerp og provst i Hornum m.fl. præsters vidne, at de var forsamlet i Hornum kirke i anledning af superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersens brev om kongens forbud mod en bog kaldet Opus Concordia. Poul Pedersen, sognepræst i Skørping og provst i Hellum m.fl. præsters vidne, at de var forsamlet i Fræer kirke og der læste superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersens brev ang. kongens forbud mod bogen Opus Concordia. Niels Pedersen, sognepræst i Vroue og provst i Fjends herred m.fl. præsters vidne, at de var forsamlet i Feldingbjerg kirke og der læste superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersens brev ang. kongens forbud mod bogen Opus Concordia. Jens Pedersen, sognepræst i Bygum og provst i Rinds herred m.fl. præsters vidne, at de var forsamlet i Tostrup kirke og der læste superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersens brev ang. kongens forbud mod bogen Opus Concordia. 5 (5) 13 (13) 6 (6) 9 (8) 7 (7) 9 (9) 8 (8)

11 Arkiv- sign. 156 C2-112 Viborg bisp 5. aug. Peder Juul, sognepræst i Skive og provst i Hindborg og Rødding herred m.fl. præster og skolemesterens vidne, at de var forsamlet Mdlxxx fredag næst efter Sct Petri ad vincula dag i Balling kirke og der læste superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersens brev ang. kongens forbud mod bogen Opus Concordia. 11 (11) 157 C2-112 Viborg bisp 5. aug. 158 C2-112 Viborg bisp 4. aug. 159 C2-112 Viborg bisp 5. aug. 160 C2-112 Viborg bisp 5. aug. 161 C2-127 Viborg bisp 19. jan C2-127 Viborg bisp 2. okt C2-128 Viborg bisp 10. nov C2-128 Viborg bisp 25. sept C2-171 Viborg bisp 27. juni C2-171 Viborg bisp 6. nov C2-180 Viborg bisp 16. maj 1562 Christen Nielsen i Vadgård, sognepræst i Strandby med flere præster i Gislum herreds vidne, at de var forsamlet i Vognsild kirke og der læste superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersens brev ang. kongens forbud mod en bog kaldet Opus Concordia. Niels Lauridsen i Brandstrup, provst i Middelsom herred m.fl. præsters vidne, at de var forsamlet i Hjermind kirke og der læste superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersens brev ang. kongens forbud mod en bog kaldet Opus Concordia. Svend Madsen, sognepræst i Barmer, provst i Slet herred m.fl. præsters vidne, at de har modtaget superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersens brev ang. kongens forbud mod en bog kaldet Opus Concordia. Hans Pedersen, sognepræst i Astrup og provst i Hindsted herred m.fl. præsters vidne, at de var forsamlet i Vive kirke og der læste superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersens brev ang. kongens forbud mod en bog kaldet Opus Concordia. Landsdommerne i Viborgs vidne, at de har set et vidne af Elisabeth virginis dag af præst, skolemester og hospitalsforstander i Viborg, at de havde set Hr. Palle i Gunderups lovhævd på (Viborg bisps) i Fleskum herred, udstedt af herredsfoged Lars Jensen m.fl. MCDLXXXIII mandag efter Sct. Michels dag. Morten Hvas, Oluf Nielsen, kannikker i Viborg, Hans Pedersen, skolemester og Hieronimus Justsen, sognepræst ibid., deres vidne, at de har set et kgl. brev, der tillægger superintendenten i Viborg kronens part af tienden af byg i Rinds og Middelsom og af havre i Rinds, Sønderlyng, Middelsom og Nørlyng herreder Tingsvidne af Vorde birketing givet Keld Juel, superintendent i Viborg, om fiskeri og garnsætning i åen fra fjorden og til Ravnstrup Mølle. Tingsvidne af Fjends herredsting givet Anders Mortensen i Lille Torup om en til hans gård hørende ret til garnsætning i åen nedenfor Nybro. Peder Thøgersen, superintendent i Viborg Stift, var stævnet i sagen. Frederik 2.s brev, at han skænker den største klokke fra Testrup kirke til Viborg Domkirke, idet domkirken er brændt, klokkerne i tårnet og spirene smeltet og kobberet løbet til jorden. Christian 4. s brev om bygfældighed på tårnet m.v. i Viborg Domkirke. Han påbyder, at der afhjælpning i et år skal gives 1 daler for hvert pund korn i indkomst i Viborg og Aarhus Stift. Tingsvidne af Nibe birketing, Mdlxij pinseaften, udstedt af birkefoged Just Farsen m.fl., at sognepræsten i Nibe præstegård altid har haft fri indebrand (brændsel) af Sønder Harrild hede. 168 C2-180 Viborg bisp Ca Udateret brev til kongen fra indbyggerne i Nibe med klage over dårlig betjening, da præsten Jacob Sørensen, som kom til byen for tre år siden, ikke vil bo i byen men på en anden præstegård udenfor birket (Dalsgård) i Vokslev sogn. 169 C2-180 Viborg bisp 26. jan C2-180 Viborg bisp 20. maj 1572 Frederik 2.s brev til biskop Peder Thøgersen i Viborg, at han skal meddele sognepræst Jacob Sørensen i Nibe-Vokslev kald, at har han udsættelse til 1. maj. ang. en herredagsdom om straks at flytte fra præstegården Dalsgaard i Vokslev til Nibe. Frederik 2. bevilliger, at Jacob Sørensen, sognepræst til Vokslev sogn må blive boende på Dalsgård, som skal værre ret præstegård til Vokslev sogn, men han skal gøre ret tjeneste til Nibe, som er 9 (9) 7 (7) 8 (8) 6 (6) 3 (0) 5 (2) 0

12 anneks til Vokslev. 171 C2-180 Viborg bisp 25. juli C2-180 Viborg bisp 20. maj C2-180 Viborg bisp juli 174 C2-182 Viborg bisp 2. juli C2-182 Viborg bisp 6. aug C2-182 Viborg bisp 27. juni C2-182 Viborg bisp 16. feb C2-182 Viborg bisp 8. feb C2-182 Viborg bisp 27. juni C2-182 Viborg bisp 23. sept C2-182 Viborg bisp 29. juni C2-186 Viborg bisp 25. maj C2-186 Viborg bisp 26. maj C2-186 Viborg bisp 7. jan C2-188 Viborg bisp 31. jan 1570 Frederik 2. befaler biskop Peder Thøgersen i Viborg, at han skal skaffe Nibes indbyggere en kapellan til byen, indtil striden om, hvor præsten skal bo, er afgjort. De selv holde ham, men give sædvanlig rente til sognepræsten. Frederik 2. afgør på rettertinget, igen, at Jacob Sørensen, sognepræst til Vokslev sogn må blive boende på Dalsgård, som skal værre ret præstegård til Vokslev sogn, men han skal gøre ret tjeneste til Nibe, som er anneks til Vokslev. Frederik 3. befaler biskop Peder Thøgersen i Viborg, at meddele præsten i Nibe-Vokslev, at der sidst skal holdes gudstjeneste i Vokslev og først i Nibe. Fru Agnete Schenk til Pandum til Pandum, har anmodet om dette grundet hendes alderdom Niels Olufsen, sognepræst til Kobberup og Feldingbjerg, hans åbne brev, ipso die Vistiatio Mariæ 1564, at han gav Thamis Andersen, degn, tredjeparten af de lam, som degnen plejede at få, men egentligt tilkom præsten. Søren Ibsen, sognepræst til Feldingbjerg, hans åbne brev, søndag efter Olai regis 1564, at han gav Thamis Andersen, degn, tredjeparten af de lam, som degnen plejede at få, men egentligt tilkom præsten. Søren Ibsen, sognepræst i Kobberup og Feldingbjerg, hans åbne brev, søndag efter Sct. Hans, at to lam i hans tid har fulgt degnen Trogils Ibsen. Tingsvidne af (Fjends herredsting), Mdlxiij tirsdag næst efter Sct. Valts dag, at Trogils Ibsen var degn Feldingbjerg sogn, og hvad degnen før ham fik i rente af Kobberup og Feldingbjerg sogne. Tingsvidne af Fjends herredsting, Mdlxiiij tirsdag næst før Sct. Valts dag, givet Thamis Degn om to lam, som han skulle have taget fra Hr. Otte. Kirkeværgerne i Kobberup og Feldingbjerg deres vidne, søndag efter Sct. Hans 1563, om hvad Trogils Ibsen, der var deres sognedegn, fik af lam af Kobberup sogn. Dom af Viborg landsting Mdlxiij lørdag post LaurentiMaritius. Thamis Andersen degn, og søgende Viborg Skole, stævner Christen Nielsen i Smollerup ang. to lam i degnerente af Kobberup og Feldingbjerg sogne. Vidne af Fjends herred, tirsdag efter Sct. Hans dag midsommer 1563, Christen Skøt i Røgelheden, vidner, at da hans salige bror Trogils Ibsen var degn i Kobberup og Feldingbjerg sogn fik han to lam i degnerente. Søren Trogilsen vidner, at hans salige far Trogils Ibsen fik det samme. Ib Poulsen, vikar og sognepræst i Viborg, m.fl. kapellaners vidne, onsdag næst før pinsedag 1569, at det har set et gammelt latinsk pergamentsbrev, at kannikkerne i Viborg Kapitel havde jus patronatus til Vorde og Sejlflod, liggende på Gudumholm. Niels Andersen og Peder Hegelund, borgmestre i Viborg m.fl.s vidne, torsdag før pinsedag 1569, at de har set og hørt læse et kongeligt brev, at tienden af Storvorde og Sejlflod skulle deles lige mellem kirken og præsterne Tingsvidne af Fleskum herredsting udstedt af herredsfoged Poul Jebsen i Dall m.fl., Mdxxxix mandag som Snapsting påfaldt, at der aldrig havde boet præster i den gård i Sejlflod, som Poul Pedersen nu ibor, eller at den har været lagt til præstegården her. Hr. Anders Grønning i Torup i Gislum herreds åbne brev, 1570 mandag næst før Marie purificationis, om klage til lensmand Corfitz Viffert på Hald og superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersen, over Jørgen Lykke til Overgårds nedrivelse af Svin- 6 (6) 4 (2)

13 gelbjerg kirke. 186 C2-188 Viborg bisp 28. feb C2-188 Viborg bisp 4. jan C2-189 Viborg bisp 24. marts C2-189 Viborg bisp 9. april C2-189 Viborg bisp 28. april C2-189 Viborg bisp 31. juli C2-189 Viborg bisp 29. jan C2-193 Viborg bisp 19. okt C2-193 Viborg bisp 10. okt C2-193 Viborg bisp 21. juni C2-193 Viborg bisp 22. maj C2-193 Viborg bisp 3. maj C2-193 Viborg bisp 28. maj C2-195 Viborg bisp 30. juli Ridder Jørgen Lykke til Overgårds brev til superintendent Peder Thøgersen i Viborg Stift i.f.m. valg af præst i Lovns og Alstrup sogne. Sognemændene ville ikke have en Peder Pedersen, ej heller Jørgen Nielsen, som havde været i klammeri med sin skolemester i Aalborg, men Hr. Jens Nielsen ville de gerne have. Jens Nielsen, sognepræst i Durup, provst i Gislum herred, m. fl. præsters vidne, Mdlxvj fredag næst efter Nytårsdag, at de var i Tisted kirke, idet superintendent Keld Juel i Viborg Stift, havde stævnet Hr. Mads Sørensen i Gislum ang. dennes embedsførelse. Simon Thamesen i Falde, foged på Aale birketing, Laurids Pedersen i Gunderupgård m.fl., deres vidne, Mdlxiiij fredag næst før Marie bebudelse, om et tov, som Henrik Gyldenstjene opkrævede om udlæggelse af Vadgård til ret præstegård i Strandby sogn. Lars Christensen i Nørager, m.fl.s vidne, 1559 søndag efter Quasimodogeniti, om en eng ved Højslev Mølledam, som hørte til Testrup, dengang Erik Høeg var forstander for Testrup. Viborg landsting. Hospitalsforstander Søren Jensen i Viborg lod læse to tingsvidner af Gislum herred om engen Blakshale ved Højslev Mølle, det ene 1557, det andet 1570, nævner Hans Lauridsen i Testrup og Peder Ged i Binderup, endvidere Frederik 2.s brev 29. jan. 1575, der udlagde Blakshale til Testrup Hospital Jens Mortensen i Glerup, herredsfoged i Rinds herred, m.fl.s vidne Mdlxx mandag før Olai regis, at engen Blakshale har været brugt til Testrupgård, og Binderup mænd havde ingen del deraf. Frederik 2.s brev, at engen Blakshale på Binderup Mark, som ligger mellem Lynderup Dam og Højslev Mølle stedse skal forblive under Testrupgård, som hører Testrup Hospital, som er flyttet til Viborg. Frederik 2.s befaling til superintendent Peder Tøgersen i Viborg Stift, om at skaffe en ung hjælper til degnen Tøger Olufsen i Aasted og Selde sogn, der har haft embede i 40 år, men som præsten vil trænge bort grundet alderdom. Tingsvidne af Nørre herredsting, Mdlix tirsdag næst efter Sct. Frans dag, givet sognepræst Niels Mogensen til Grættrup og Thise, om Thise præstegård. Christen Jensen, præst til Junget, hans åbne brev, Mdlxxviij lørdag næst før Sct. Hans dag midsommer, at han en tid lang var præst i Thise og Grættrup kirke og boede i den gård, hvor nu Christen Christensen påbor. Christen Villadsen, i Kilskov, kirkeværge i Thise m.fl.s brev, 1584 Vor Herres Legemes dag, at Christen Christensen i Grættrup, sognepræst, fik vidne om præstegården til Thise og Grættrup før Grættrup kirke blev nedbrudt og om flere præster, der var flyttet fra det ringe sogn, bl.a. til Roslev og Farsø. Thamis Pedersen, præst i Blæres brev, Mdlxxxiiij søndag næst efter Philippi et Jacobi, at hans salige far Peder Thamisen var præst i Thise og Grættrup og boede i den gård, som nu Hr. Christen Christensen ibor, men flyttede til Farsø, da kaldet var ringe. Hr. Søren Ibsen præst i Roslevs brev, søndag før Kristi himmelfartsdag 1584, at da Hr. Peder Thamisen flyttede til Farsø fra Grættrup og Thise, skulle han selv have været præst der, men afslog det, da kaldet var ringe. Niels Bertelsen i Dragsgård, Peder Bloch i Gerholm, m.fl.s vidne MDLXXX søndag efter Olai regis, som var 30. juli, at de, herredsprovst Poul Pedersen og menige sognefolk var forsamlet i Bælum kirke for at vælge en præst, og da de havde hørt Jesper Pedersens prædiken, valgte de ham. 7 (7) 13 (2) 5 (5) 6 (0) 6 (6) 8 (0)

14 Arkiv- sign. 200 C2-196 Viborg bisp 21. sept Keld Juel, superintendent i Viborg Stift og flere kannikkers vidne, Mdlxvij dagen før Sct. Mauritius dag, at de har set lensmand på Aalborghus, Axel Juul til Villestrups brev, Mdlj Sct. Frans dag, at der ikke var en degnebolig i Skørping, men at han udlagde Skørping kirkes bol beboet af Palle Nielsen hertil. 6 (6) ÆSKE C1-56 Aalborg bisp 10. jan C1-56 Aalborg bisp 4. marts C1-56 Aalborg bisp 9. maj C1-56 Aalborg bisp 29. marts C1-56 Aalborg bisp 5. jan C1-56 Aalborg bisp 6. maj C1-56 Aalborg bisp 1. jan C1-56 Aalborg bisp 2. feb C1-56 Aalborg bisp 3. juni C1-56 Aalborg bisp 9. maj C1-56 Aalborg bisp 5. maj C1-56 Aalborg bisp 28. feb C1-56 Aalborg bisp 24. april C1-56 Aalborg bisp 24. april C1-56 Aalborg bisp 12. okt Oversprunget, regest foreligger Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen (Mortensen) i Vendelbo Stift, at der skal ringes fra kl i alle kirker i.f.m. Christian 3. begravelse mandag næst efter søndag Invocavit. Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen (Mortensen) i Vendelbo Stift om afholdelse af bededage med reference til doktor Peder Palladius brev. Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen (Mortensen) i Vendelbo Stift, at han og hertugerne Hans og Adolf, hans farbrødre, vil gøre et togt til Ditmarsken og befaler, at der skal holdes bededag mandag, tirsdag og onsdag 29., 30. og 31. maj i stiftet, at de må sejre. Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo Stift, med befaling om at møde på Aarhusgård søndag Quasimodogeniti. Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo Stift om at holde bededag mandag, tirsdag og onsdag efter Kyndelmisse. Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen (Mortensen) i Vendelbo Stift, at Jens Jensen i Gettrup må ægte kvinden Maren Madsdatter i Vadsholt, som han havde beligget, selv om han tidligere havde beligget en anden kvinde. Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen (Mortensen) i Vendelbo Stift om danske bøger, som er trykt i Tyskland og kunne være imod religionen. Han skal tilse, at der kun sælges bøger, trykt i København og forud er gennemset af de højlærde. Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo Stift om afholdelse af bededage efter superintendent i Sjælland, Hans Albrechtsens skrivelse. Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Aalborg Stift Stift om afholdelse af bededage 12., 13. og 14. juli. Frederik 2.s brev til riddermændsmænd, fruer og jomfruer, at der har været forsømmelighed med deltagelse i de til superintendenderne meddelte påbud om bededage. Han beder dem besøge kirkerne, når der afholdes bededage. Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen (Mortensen) i Vendelbo Stift, at han har ladet beramme bededage i hele riget mandag, tirsdag og onsdag efter næst efter Trefoldigheds søndag. Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen (Mortensen) i Vendelbo Stift, om præster, der foretager begravelser i sogne, som de ikke er forlenet med. Han forbyder dette under straf efter Ordinantsen. Frederik 2. indskærper riddermændsmænd, fruer og jomfruer, købstadsmænd, bønder og menige almue i Vendelbo Stift, at de skal deltage i bededage, som han har pålagt via superintendenten, da der har været forsømmelighed hermed. Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo Stift, at både adel og ikke adelige skal deltage i pålagte bededage. Frederik 2. indskærper riddermændsmænd, fruer og jomfruer, købstadsmænd, bønder og menige almue i Vendelbo Stift, at de

Sidetal angiver stykker papir og evt. pergament. Der er således også bagsider, der er/kan være beskrevet

Sidetal angiver stykker papir og evt. pergament. Der er således også bagsider, der er/kan være beskrevet Rigsarkivet, Regnskaber 1433-1559 (udgave 3. maj 2013) Hald lens regnskab 1541-46 Ny pakke 29, indeholder 2 hovedlæg Hovedlæg 1, Regnskab 1541-45 Sidetal angiver stykker papir og evt. pergament. Der er

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Christian 3. indførte Reformationen ved en lov, som blev vedtaget af Rigsdagen i 1536, og den blev i 1537 fulgt op af Kirkeordinansen, som gav regler for kirkens

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

GAMMEL TIDSREGNING. Her finder du nogle af de vigtigste betegnelser for uge- og festdage, kirkeårets dage, m.m.

GAMMEL TIDSREGNING. Her finder du nogle af de vigtigste betegnelser for uge- og festdage, kirkeårets dage, m.m. GAMMEL TIDSREGNING Her finder du nogle af de vigtigste betegnelser for uge- og festdage, kirkeårets dage, m.m. Gammeldags tidsregning i kirkebogen I de tidlige kirkebøger, dem, der kaldes enesteministerialbøger,

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser sogn Bakkegård i Nør, hk. 5.0.3.0. + kirkens ½ gård, hk. 1.4.0.1. Jordebog Kølbygård 1801: matr. e. 1688 no 1 Jens Gregersen ( 1693) U.1716/11b ~Anne Jensdt. 64 1745/595 -Christen i Skovsted -Gregers -Maren~Anders

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen Side 1 Generation 1 1. Anders Thomsen #35237 * 1650, 1730, Job: Skoleholder i Thise 16/6-1681, (~ Ane Thomasdatter #35238 * 1660, 1740, ) Anders Thomsen og Ane Thomasdatters børn kendes fra et arvekald,

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere

Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere Rettelser og tilføjelser, udgave 22. december 2013. s. 7 Byfoged Mads Smed og byskriver Peder Jacobsen medbeseglede 1481, crastino beati

Læs mere

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe.

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe. 1677 d. 1 apr. Mads Ravnkjærs søn Hans Christopher. 1677 d. 12 apr. Laurids Ravnkjærs datter Malene død. 1677 d. 22 apr. Niels Kammersgårds datter Inger. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk Amtsstuematriklen af 1664. samtlige sogne. Originalen til amtsstuematriklen findes i fotokopi på læsesalen, hvorfor denne afskrift ikke medtager bøndernes landgildeydelser, men blot ejeren, fæsteren og

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere

Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere Rettelser og tilføjelser, udgave 4. september 2013. s. 7 Byfoged Mads Smed og byskriver Peder Jacobsen medbeseglede 1481, crastino beati

Læs mere

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt TROELS WINTHER på Astrupgård og hans slægt Foredragets indhold: Troels Winther og hans søn Peder Troelsen; hvem var de? hvilken tid levede de i? Efterslægtens udbredelse med hovedvægt på Sønderjylland

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Matriklen 1664 Vorbasse sogn.

Matriklen 1664 Vorbasse sogn. Vorbasse præstegård. Ingen hartkorn angivet. Hans Henrichsen Koch giver årligen til cantotoriet i Ribe 2 rdl. 2 alb. gæsteri. Vorbasse 1 gård. 6½ tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Kolding Hospitals tjener.

Læs mere

Døbte i Skads sogns Kirkebog

Døbte i Skads sogns Kirkebog Døbte i Skads sogns Kirkebog 1714-1803 Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over en periode på ca. 20

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Vigsøgård, udfæstet i parter - matrikler hele gården: M.1664 fra Dueholm Kloster, bruger Christen Larsen M.1688 no 1, ejer Ålborg Hospital, bruger Peder Olufsen M.1688b no 1, hk. 2.4.1.0., ejer Irup, bruger

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

No. 27 Else Dahl Knudsen

No. 27 Else Dahl Knudsen Else Dahl Knudsen Forældre: nr. 54 Thyge Hansen og nr. 55 Ane Hansen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen, Niels Dahl Knudsen, Thyge Hansen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

Resultatliste 02-11-2014

Resultatliste 02-11-2014 Bane 1 6,875 KM 1 Rico Hejlskov Mogensen St. Binderup OK 44:10 06:25 2 Peter Villadsen AOK 1:00:27 16:17 08:47 3 Michael Fischer Aalborg OK 1:00:37 16:27 08:49 4 Jørgen Bruun Aalborg OK 1:03:15 19:05 09:12

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere