SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 15. ÅRG. NR. 41 marts 2011 ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 15. ÅRG. NR. 41 marts 2011 ISSN 1603-9599"

Transkript

1 1 INDHOLD SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 15. ÅRG. NR. 41 marts 2011 ISSN Leder Af Susanne Malchau Dietz Fagligt stof Vikarassistent i narkose og andet forefaldende arbejde søges! Baggrunden for etableringen af specialuddannelser i anæstesi og intensivsygepleje Af Susanne Dahl Sygeplejerske tilfældig titel eller begreb? Af Kirsten Stallknecht Museumshjørnet Julemærkesanatoriet Koldingfjord 1911 til 2011 Af Inger-Marie Børgesen DSHM særudstilling: Mænd er også sygeplejersker Dansk Sygeplejehistorisk Museum - åbningstider Nyt fra Dansk Sygeplejehistorisk Selskab Medlemsmøde 7. april 2011 DSHS årsberetning 2009/2010 Af formand Susanne Malchau Dietz DSHS resultatopgørelse for 2009 Bogomtale Jørgen Hansen (2010): Koldingfjord fylder 100 år Omtalt af Kirsten Stallknecht Ruth Lange (2010): Når en tanke bliver født Omtalt af Kirsten Stallknecht Nye Bøger Møder, foredrag, udstillinger og websider [Foto 1 - fototekst] Forside: Narkosesygeplejerske Edna Mikkelsen i arbejde med sine kolleger på operationsafdelingen Diakonissestiftelsen ca Edna Mikkelsen blev uddannet som narkosesygeplejerske i Norge i 1953 og hun virkede herefter i ca. 40 år på Diakonissestiftelsen. Hun var blandt landets første uddannede narkosesygeplejersker og desuden medstifter af og første sekretær i Foreningen af Anæstesisygeplejersker (FAS) stiftet 1958 (Foto Diakonissestiftelsens arkiv).

2 2 LEDER Hermed udsendes Sygepleje & Historie nr. 41 og jeg beklager, at det ikke som forventet udkom ved juletid. Det forholder sig desværre sådan, at stigning i porto kombineret med administrative problemer i redaktionen har gjort, at bestyrelsen har besluttet, at der fremover kun udkommer to numre årligt, omkring marts og september, men med mulighed for udgivelse af særnumre. Samtidig skal det understreges, at hjemmesiden fortsat distribuerer nyheder og anden information, og vi vil meget opfordre til, at man tilmelder sig den service, der gives tilbud om hjemmesiden. Grunden til at hjemmesiden ikke er blevet opdateret de sidste måneder skyldes, at webmaster posten skulle genbesættes, hvilket netop er sket. I forbindelse med Dansk Sygeplejeråd omlægninger har hjemmesiden fået ny adresse Den 7. oktober 2010 havde DSHS generalforsamling. Fra årsberetningen (som kan læses inde i bladet) og de beslutninger der blev taget, vil jeg gerne fremhæve, at selskabets økonomi nu er så trængt, at generalforsamlingen besluttede, at medlemskontingentet hæves fra kr. 150 til kr. 175 for enkeltmedlemmer og fra kr. 500 til kr. 550 for organisationsmedlemmer. Det er første gang siden selskabets stiftelse i 1997 (13 år) at kontingentet hæves. Vi håber meget på alle medlemmers forståelse herfor samt fortsatte støtte og medlemskab af selskabet. Med dette nummer udsendes opkrævning af kontingent og vi skal her gøre opmærksom på at proceduren for betaling er ændret, således at (direktiver fra Annelise skal ind her) Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsens sig uden ændringer, men efterfølgende er kasserer Bodil Jacobsen trådt ud og 1. suppleant Jan Toft derfor trådt ind på posten som kasserer. Bodil Jacobsen har været med siden DSHSs blev stiftet og vi skylder hende stor tak for et omfattende, engageret og særdeles kompetent arbejde. I dette blad annonceres DSHSs medlemsmøde i Kolding den 7. april. Her holder Kirsten Stallknecht foredrag over emnet: Sygepleje, politik og konflikter historiske perspektiver. Se venligst opslaget side?? vedrørende tilmelding. Det har været efterlyst, at foredragene ved DSHSs medlemsmøder holdes både øst og vest for Storebælt. Til orientering holder Kirsten Stallknecht også sit foredrag ved DSHSs generalforsamlingen i København 6. oktober Velkommen til et nyt år med DSHS og god fornøjelse med dette nummer af Sygepleje & Historie, hvor Susanne Dahl har beskrevet, hvordan specialuddannelserne i anæstesi- og intensiv sygepleje blev etableret og Kirsten Stallknecht går bag om fænomenet hvorfor både mænd og kvinder i sygeplejefaget har titel som sygeplejerske? Susanne Malchau Dietz Formand

3 3 FAGLIGT STOF Vikarassistent i narkose og andet forefaldende arbejde søges! Baggrunden for etableringen af specialuddannelser i anæstesi og intensivsygepleje Af Susanne Dahl, konsulent, SD, Master Professionsudvikling Indledning Denne artikels titel stammer fra en stillingsannonce i Tidsskrift for Sygeplejersker fra 1959, og oversygeplejerske Mona Frederiksen brugte netop denne formulering i sit oplæg ved den stiftende generalforsamling af Foreningen af anæstesisygeplejersker samme år. Her gjorde hun opmærksom på nødvendigheden af at få etableret en formaliseret uddannelse for sygeplejersker, der beskæftigede sig med anæstesi. Med andre ord: Det var ønskeligt med en professionalisering af dette område. Historien om anæstesi- og senere intensivsygeplejen er interessant, fordi det dels er en historie om teknologisk og medicinsk udvikling, og dels en historie om arbejdsdeling og kvindearbejde og udviklingen af en egentlig professionsidentitet. Det anæstesiologiske speciale Det anæstesiologiske speciale har ikke nogen lang historie. De første beretninger om anæstesi dateres til 1846 først i Boston i USA og dernæst i England. Her beskrives anæstesi som den tilstand, patienten kommer i ved at inhalere æter. Anæstesispecialet udvikles dog i alt væsentligt som følge af thoraxkirurgiens udvikling i 1930 erne. I Danmark udsprang anæstesiologien således også af det kirurgiske speciale, hvor det en årrække var kirurger, der var ledere af det anæstesiologiske område. En anæstesi var på det tidspunkt enten det, at patienten blev bedøvet med æter på åben maske, eller også blev der lagt en spinalbedøvelse af kirurgen selv. På den måde var det i første omgang en lægeopgave at give anæstesi, selv om det er beskrevet,at narkotisøren var sekretær eller portør, der foruden sit vanlige arbejde også blev sat at bedøve under overvågning af kirurgen. I 1940 overtages anæstesierne på Rigshospitalet i København af læge Ernst Trier Mørch ( ), som var oplært til dette, og sammenfaldende hermed begyndte han at fortage intubationsanæstesier. Foranlediget af flere dødsfald efter anæstesier i slutningen af 1940 erne, stillede Sundhedsstyrelsen, som på det tidspunkt var en magtfuld institution, derfor krav om lægelig specialisering af anæstesiologi. I 1953 blev overlæge Ole Secher ( ) den første ledende anæstesiolog i Danmark (Nordisk Anestesiologisk Forening 1999). Det anæstesiologiske speciale var imidlertid generelt ringeagtet blandt læger, og man måtte derfor finde andre fx sygeplejersker - til at varetage funktionen mere eller mindre selvstændigt. Lægernes holdning til anæstesi understreges af nedenstående citat, som stammer fra Kirurgisk Selskabs møde i 1946, hvor man drøftede problemet med de manglende læger på området, samt hvilke opgaver sygeplejersker kunne varetage i forbindelse med anæstesi. Af hensyn til patientsikkerheden var der nemlig fremstillet krav om at sygeplejersker, der gav anæstesi fik en uddannelse. Et medlem af bestyrelsen udtalte: Det er dog meget store krav betænkningen opstiller. Foreslaar skoler for sygeplejersker [ ]Og videre: Kan en mand holde ud at være anæsthesilæge?

4 4 Det skulle imidlertid også vise sig at være vanskeligt, at finde sygeplejersker der havde lyst og evner til at arbejde selvstændigt i et teknologisk miljø (Frederiksen 2005). Udviklingen af det anæstesiologiske speciale i Danmark. I Danmark skete der to ting i 1950 erne, der fik afgørende betydning for udvikling og etablering af det anæstesiologiske speciale. Det var oprettelsen af et internationalt anæstesiologisk uddannelsescenter og polioepidemien. Internationalt anæstesiologisk uddannelsescenter På opfordring af en dansk kirurg foranledigede WHO, at der etableredes et samarbejde mellem Københavns Universitet, Sundhedsstyrelsen og WHO om oprettelse af et anæstesiologisk uddannelsescenter i København. På den måde etableredes The Anaestesiology Centre of Copenhagen i Centeret var virksomt de følgende 23 år, og her fik anæstesiologer fra hele verden - som det eneste sted i verden - mulighed for et etårigt kursus i anæstesiologi. Der uddannes gennem årene ca. 650 læger fra 65 lande. Danmark fik på den måde en enestående betydning og status som foregangsland i udviklingen af det anæstesiologiske speciale (Nordisk Anestesiologisk Forening 1999, Trubuhovich 2004). Polioepidemien [Foto 2- billedtekst] Blegdamshospitalet 1953, sygeplejerske Eva Andersen sidder med en lille dreng på fire år som er ramt af polio (Dansk Sygeplejehistorisk Museums arkiv) Den anden begivenhed af stor betydning var polioepidemien i 1952, som på flere måder blev udslagsgivende for udviklingen af det anæstesiologiske speciale og den intensive terapi. Polioepidemien fik bl.a. betydning for udvikling af respiratoren, der var bragt til Danmark fra USA få år forinden af en dansk ingeniør, der i starten underviste læger og assistenter ved anæstesierne. Dette muliggjorde også en mere avanceret behandling af de respirationstruede patienter, der nu kunne intuberes og respiratorbehandles. Et par årtier senere fik Vietnam-krigen en tilsvarende betydning for en yderligere udvikling af respiratoren såvel som af antibiotika, idet de amerikanske soldater i Vietnam i stort antal fik lungeinfektioner (The United States Army Medical Department ). Under polioepidemien blev der på et halvt år behandlet polioramte på Blegdamshospitalet i København. Anæstesiologen overlæge Bjørn Ibsen ( ) indførte her en helt ny behandlingsform af de polioramte, idet han foretog en tracheostomi (et hul i halsen ind til luftrøret), som gjorde det muligt at foretage overtryksventilation gennem en tube heri. Bjørn Ibsens nye behandlingsmetode betød, at dødeligheden faldt fra 87 til 37 procent. Og den medførte, at der opstod stort behov både for ventilatører til at foretage manuel ventilation, og for sygeplejersker til at varetage de omfattende plejebehov de totalt lammede patienter havde (Bjørneboe 1953). Bjørn Ibsen blev på mange måder en foregangsmand inden for den intensive behandlings område. Han udviklede fx senere en behandling til patienter med hypovolæmisk shock, som er den tilstand hvor man mister for meget blod eller væske til at kunne opretholde et fornuftigt blodtryk. En tilstand der meget nemt bliver dødelig. Han var også ophavsmand til et apparatur til måling af CO2 (kuldioxid), hvilket øgede kvaliteten af monitorering og overvågning af respirationstruede patienter. Men da det var meget store apparater, måtte patienterne transporteres til en særlig stue for at blive behandlet / overvåget. Dette var en særdeles vanskelig og ikke helt ufarlig proces. Så Bjørn Ibsen

5 5 samlede, som noget helt nyt, i stedet alle disse patienter på en observationsstue og på den måde fandt han ud af, at disse patienter, som sygeplejerskerne var særligt opmærksomme på, havde en bedre overlevelse (Ibsen 1975, Lassen, 1953). De første intensivafdelinger [Foto 3 fototekst] Århus Kommunehospital Narkosesygeplejerske afleverer nyopereret patient til sygeplejersken på opvågningsafdelingen (Dansk Sygeplejehistorisk Museums arkiv). Bjørn Ibsen har fortalt, at de gode resultater af hans behandlingstiltag under polioepidemien gav ham så meget goodwill, at han fik kr. til at etablere to sådanne observationsstuer. På Kommunehospitalet i København oprettede han således i 1953, hvad der må betegnes som den først beskrevne intensive afdeling i verden. Det blev i 1954 til en afdeling med bemanding af læger og sygeplejersker i døgndrift. I starten var det anæstesisygeplejersker, der passede patienterne, der for en stor dels vedkommende var operationspatienter på en opvågningsstue, eller særligt behandlingskrævende patienter på en observationsafdeling. I begyndelsen var behandlingsmulighederne begrænsede, hvad angik de komplikationer patienterne fik postoperativt. Men ny medicin, forbedret teknik og det at specialets udøvere fik mere viden og erfaring muliggjorde efterhånden nye og mere virksomme behandlinger. Det var Bjørn Ibsens idé, at læger og sygeplejersker på observationsstuen skulle være specielt oplært i at genopbygge og vedligeholde de vitale organers funktioner, men samtidig erkendte man, at grunduddannelsen af sygeplejersker ikke var et tilstrækkeligt fagligt grundlag til at varetage disse opgaver, som måtte være et krav til anæstesi- og intensivsygeplejerskens kompetenceprofil (Ibsen og Kvittingen 1958). Derfor blev en form for efteruddannelse for anæstesisygeplejersker iværksat i Der skulle dog stadig gå næsten 20 år før en ensrettet national videreuddannelse for sygeplejersker der arbejder med anæstesi - og intensivsygepleje blev introduceret. Etableringen af anæstesi- og intensivafdelinger fortsatte dog hastigt over hele landet, fx oprettes en egentlig anæstesiafdeling i 1953 på Rigshospitalet og i 1956 på Odense Sygehus. I et jubilæumsskrift fra Odense Universitetshospital beskrives udviklingen blandt andet ved, at før 1956 blev anæstesierne varetaget af sygeplejersker med særlig interesse eller af de opererende læger. I 1987 var der til sammenligning 11 overlæger, et antal andre læger og sygeplejersker tilknyttet denne afdeling (Odense Sygehus 75 år 1987). Et andet eksempel er etableringen af en intensivafdeling på Århus Kommunehospital i 1964, som beskrevet i Tidsskrift for Sygeplejersker samme år af oversygeplejerske Mona Frederiksen. Her beskriver hun i detaljer indretningen af en for den tid hypermoderne afdeling. Og hvordan de ansatte sygeplejersker her fik den fornødne viden, gennem et undervisningsprogram, hvor hun selv varetog undervisningen i visse emner, men at det ellers var afdelingens læger, der underviste. Ikke mange sygeplejersker kunne på det tidspunkt undervise på området. Mona Frederiksen beskriver endvidere, at der var problemer med at holde på personalet på grund af den store fysiske og psykiske belastning og de mange vagter. Men dette udsagn skal dog også ses i lyset af, at der på den tid endnu ikke var mange gifte kvinder på arbejdsmarkedet, som det ses af følgende udtalelse: Til daglig vejledning af sygehjælperne, tilsynet med alt udenomsarbejdet, supplering af medicin etc. har vi en gift sygeplejerske, som specielt har ønsket dette arbejde i fast dagtjeneste. (Frederiksen 1963 og 1964)

6 6 Kvinderne ud på arbejdsmarkedet Men med hvilken baggrund gik kvinder ind i sygeplejefaget omkring 1950? Tine Rask Eriksen (1989 og 2005) har beskrevet det professionelle omsorgsarbejde som udsprunget af det kvindelige omsorgsarbejde i familien, som så overføres til hospitalsverdenen og den mere traditionelle rolle som omsorgsgivende sygeplejerske. Det betyder, at kvinder generelt nok har kunnet se sig selv som omsorgsgivere og som lægens hjælpere, der arbejdende på hans anvisning, men nok ikke som selvstændigt professionelle i et højteknologisk miljø. Netop dette har haft betydning i rekrutteringen af sygeplejersker til anæstesi og intensivsygeplejen. Som fremført af Mona Frederiksen i et interview, bestod nogle af vanskelighederne i, at sygeplejersker var kvinder med syv års skolegang, som var vant til at arbejde efter lægens anvisninger på hospitalet. De sygeplejersker, hun kunne rekruttere til anæstesi- og intensivafdelinger, karakteriserer hun som betydeligt mere viljefaste eller selvstændige. De var parate til at påtage sig ansvaret for at en bedøvet patient og ofte at være alene om denne opgave. Et andet perspektiv er, at kvinder kun i ringe omfang arbejdede uden for hjemmet i 1950 erne. Det kom først i gang med etableringen af velfærdsstaten i 1960 erne, hvor der opstod et øget behov for arbejdskraft, og dermed et ønske om at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Her bliver den socialdemokratiske statsminister presset af kvinderne i hans eget parti til at udtale, at kvinder godt kan være på arbejdsmarkedet, hvis de fortsat er i stand til at passe hjem, mand og børn. (Marcussen 1980). Kundskabsudvikling Begyndelsen til en egentlig udvikling og etablering af det anæstesiologiske speciale, og en formaliseret uddannelse for læger, opstod som nævnt i København i og med etableringen af The Anaestheology Centre of Copenhagen. Men hvordan så det ud for sygeplejerskerne? Med henvisning til denne artikels titel var det netop opfattelsen af anæstesisygeplejerskens arbejde, som en slags allround medhjælper, som Mona Frederiksen og andre ville undgå gennem etableringen af en særlig uddannelse for sygeplejersker (Frederiksen 1963). Hvordan uddannelsesplanen i det intensive speciale skulle se ud, beskriver Mona Frederiksen i artiklen fra Århus Kommunehospital. Det fremhæves som vigtigt med en hurtig og effektiv oplæring, da det var vanskeligt at skaffe personale, der blev mere end 1 år. Det beskrives, at sygeplejerskerne blev oplært i klinikken af afdelingssygeplejerskerne til den praktiske del af uddannelsen. Den teoretiske del forgik på den måde, at assistenter (sygeplejersker) og elever fik seks teoritimer, og der blev undervist i behandlingsprincipper. I vintersæsonen underviste lægerne desuden assistenterne én gang om ugen. I løbet af 1960 erne etableredes lignende intensivafdelinger rundt om i landet, og der var alle steder tiltag til at bibringe sygeplejerskerne det fornødne vidensgrundlag, da grunduddannelsen ikke kvalificerede tilstrækkeligt. Men sygeplejerskernes begrænsede skoleuddannelse var en hæmsko i forhold til den naturvidenskabelige undervisning. De manglede elementære kundskaber i matematik, fysik og kemi. For at afhjælpe dette, blev der bl.a. taget privat initiativ fra en overlæge og nogle sygeplejersker til at udgive opgavehæfter i fysik, kemi og matematik. Hæfterne blev sendt ud til sygeplejerskerne, der løste opgaverne og derpå returnerede dem, og fik dem rettet. På den måde skabtes efterhånden et grundlag for, at sygeplejerskerne kunne modtage undervisning på

7 7 tilstrækkeligt højt niveau. Specialuddannelsernes start [Foto 4 - fototekst] Narkosesygeplejerske med apparatur på vej til patient der skal bedøves, ca (Diakonissestiftelsens arkiv) Der eksisterer frem til 1960 erne generelt et begrænset antal uddannelser i Danmark. I 1960`erne satte et uddannelsesboom for alvor ind, og det er måske også en af forklaringerne på, at der gik relativ lang tid før en egentlig specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesi etableredes i Intensivsygeplejerskerne måtte vente endnu nogle år, hvor de i stedet fik efteruddannelseskurser af forskelligt omfang og indhold, ofte iværksat takket være ildsjæle blandt læger og sygeplejersker. Forud for etableringen af specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje, blev der i 1994 foretaget en opgørelse af indholdet i teoriundervisningen for intensivsygeplejersker. Den viste en variation fra 0-18 timer i de enkelte fagområder, som i øvrigt overvejende bestod af sygdomslære og behandling af kritisk syge patienter. Enkelte steder var uddannelsen toårig og inkluderede rotation mellem forskellige afdelinger. Hvor dette var tilfældet, viste der sig større stabilitet i ansættelserne og en mere effektiv anvendelse af personaleressourcer. Det påpegedes desuden, at kortsigtet uddannelsespolitik og forældreorlov medførte mangel på erfarne sygeplejersker, som så samtidig belastedes voldsomt af uddannelsesforpligtigelse og vagter, hvilket igen gav et stort personaleflow. I 1994 anbefalede Sundhedsstyrelsen endelig, at der skulle etableres en specialuddannelse i intensivsygepleje. Begrundelsen var, at der var sket en ændring/udvikling i patientklientellet og i bredden af diagnoser. Andre begrundelser var ekspansionen i lægevidenskabelig viden og den teknologiske udvikling, kravet om kvalitetsudvikling, dokumentation, patientinformation, etik og strategi, især i forhold til behandlingsophør og organdonation, og stigende opgaver i forhold til koordination og samarbejde. Den toårige specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje, som vi kender den i dag, oprettedes i 1997, næsten 40 år efter at Mona Frederiksen foreslog en specialuddannelse i I 1997 revideredes ved samme lejlighed specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. (Sundhedsstyrelsen 1996, Sundhedsministeriet 1994). Litteratur A Decade of Progress. The United States Army Medical Department, , Pulmonary Insufficiens Aldrig færdig altid på vej. Odense Sygehus 75 år på Sdr. Boulevard Berthelsen, P.G and Cronquist M. The first intensive care unit in the world: Copenhagen 1953: in Acta Anesthesiolog. Scand Bestyrelsesmøde i foreningen af Anæstesisygeplejersker, 3. maj 1960 Bjørneboe, M, Polioepidemien i København, efteråret 1952, Tidsskrift for Sygeplejersker, 1953

8 8 Dahl, Susanne, Fra vikarassistent i narkose og andet forefaldende arbejde til sygeplejerske med specialuddannelse, 2005 (ikke publiceret) Dahl, Susanne og Deco, Vibeke, interview med Bjørn Ibsen og Mona Frederiksen, 2005 (ikke publiceret) Eriksen, Tine Rask, Professionsidentitet i forandring, Akademisk forlag, 2005 Eriksen, Tine Rask, Kvindeverden og offentlig sektor. Social Kritik nr. 3, år med nordisk anestsiologi, Nordisk Anestesiologisk Forening, , 1999 Frederiksen, Mona, Anæstesiologisk sengeafdeling, Tidsskrift for Sygeplejersker, 24, marts 1964 Frederiksen, Mona, Uddannelsen af narkosesygeplejersker, Tidsskrift for Sygeplejersker, 13. juli 1963 Ibsen Bjørn og Kvittingen Tove Dahl, Arbejdet på en anæsthesiologisk observationsafdeling, Nordisk Medicin, nr. 38, 1958 Ibsen Bjørn, From Anaesthesia to Anaesthesiology, Acta Anaest. Scand., supp.61, Munksgaard, 1975 Lassen, H.C.A. Poliomyelitisepidemien i København efteråret 1952 med særligt henblik på behandlingen af acut respirationsinsufficiens, Særtryk Nordisk Medicin, 1953 Marcussen Randi, Socialdemokratiets kvindeopfattelse og politik fra , in Den jyske historiker, nr. 18, 1980 Nielsen, Margrethe Buhl, foredrag i Sverige, DSHM Journal nr Stiftende generalforsamling, foreningen af anæstesisygeplejersker, 22. februar 1959 Sundhedsstyrelsen, specialuddannelsen for anæstesi- og intensivsygeplejersker, 1996 Sundhedsministeriet BEK nr. 789 af 29. august 1994 Tidsskrift for Sygeplejesker, 1959 Trubuhovich, R.V. August 26th at Copenhagen: Bjørn Ibsen`s Day. A significant event for Anaestesisa, Acta Anaest. Scan., 2004 Interviews 2005 Mona Frederiksen, f. 1932, sygeplejerske, forstander Bjørn Ibsen, , læge, professor

9 9 Sygeplejerske tilfældig titel eller begreb? Af Kirsten Stallknecht, tidl. formand DSR og tidl. præsident ICN Hvorfor hedder det en mandlig sygeplejerske? Det spørgsmål dukker med jævne mellemrum op og det følges op af at, det kan man da også bare - i ligestillingens navn - lave om! Men kan man nu det og vigtigere skal man nu det? Den 26. april 1933 underskrev kong Christian den X lov nummer , nemlig Lov om autoriserede Sygeplejersker. Det var en for danske sygeplejersker meget vigtig lov, for dels blev uddannelsen anerkendt, dels førte den til en autorisation og i loven blev navnet sygeplejerske beskyttet, idet lovens 1 siger: Ret til at betegne sig som autoriseret sygeplejerske har kun den, der i Medfør af Bestemmelserne i nærværende Lov har erholdt Bevis som saadan. I 5 i samme lov slås det endvidere fast, at den som ved avertering, skiltning, emblem eller på anden måde bruger titlen kan straffes med bøde. At dette skulle tages alvorligt, var der altså ikke tvivl om. Lovens formuleringer kom i 1950erne til at drille myndighederne, da det første hold mandlige sygeplejersker blev udklækket, for kunne man give dem autorisation? Loven brugte nemlig systematisk betegnelsen hun. I følge Axel Johannesen (2007) tog det adskillige måneder efter holdets beståede eksamen før et autorisationsbevis var udformet og problemet blev løst ved, at man på beviset overstregede hun og i hånden tilføjede han, for meningen med loven var jo opfyldt af de pågældende. Ser man på Loven om autoriseret sundhedspersoner i dag, er sproget blevet moderniseret, men det vigtige står i 54 stykke 2 der hedder: Ret til at betegne sig som sygeplejerske har kun den, der har autorisation som sygeplejerske. Den lov er til for at beskytte befolkningen og titlen er blevet et begreb, som befolkningen identificerer med en kvalificeret person, som de kan være trygge ved. Der er således fortsat god grund til at værne om titlen, så vi ikke havner i den samme suppedas som den engelsksprogede verden, hvor en nurse kan være alt fra en uuddannet person til en professor, hvorfor man ser de mange bogstavs forkortelser bag disse landes titler. I Danmark ved man hvad en sygeplejerske er og man ved hvilke kompetencer han eller hun besidder i kraft af vedkommendes autorisation som sygeplejerske. Litteratur Lovbekendtgørelse nr af 17/12/2008 (Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed) Johannesen, Axel (2007): Fra Kongsbondesøn til Sygeplejerske. Forlaget Queenswood i Dronninglund - Johannesen, Axel. De første mænd i dansk sygepleje erindringer. Sygepleje & Historie nr. 39, 2010 [Foto 5 plakat med opslag om særudstilling om mænd i sygeplejen på museet]

10 10 MUSEUMSHJØRNET Julemærkesanatoriet Koldingfjord 1911 til 2011 Af museumsleder Inger-Marie Børgesen På Sygeplejemuseet befinder vi os hver dag i historiske omgivelser. Måske bemærker vi det ikke så meget i hverdagen, og så alligevel! Den smukke udsigt, den friske luft fra fjorden og skoven, og ikke mindst bygningernes arkitektur og atmosfære. Alt sammen minder det os hver eneste dag om, at det hele ikke er bygget for vores skyld! I august 1911 åbnede Julemærkesanatoriet. Bygget for penge indsamlet gennem salg af de allerførste julemærker i verden. Her skulle børn med lungetuberkulose helbredes ved hjælp af frisk luft fra skov og strand, god nærende kost og hvile. Da tuberkulosen var på tilbagetog i slutningen af 1950 erne, overgik bygningerne til Åndssvageforsorgen og dannede, indtil starten af 1980 erne, rammen omkring eksternatskole, beskæftigelsesværksted og bosted for børn og unge. I 1987 købte Sygeplejerskernes Ejendomsselskab Koldingfjord, og efter en gennemgribende renovering åbnede Hotel Koldingfjord i I 1999 flyttede Sygeplejemuseet ind i de 2 pavilloner, hvor de mindste børn boede i sanatoriumtiden. Selvfølgelig skal det fejres, når man bliver 100 år. Sammen med direktør og personale på Hotel Koldingfjord har vi lagt hovederne i blød for at finde måder at fejre jubilæet på. Foreløbig er der udkommet en meget fin jubilæumsbog, som for første gang samler hele historien. (Bogen omtales andetsteds i bladet). På hotellet har vi lavet en udstilling, der ligeledes fortæller stedets historie. Her kan besøgende og gæster få et indtryk af, hvilke omgivelser de befinder sig i. I den tunnel der går tværs under gården fra hovedbygningen, til det der i dag er Magnolie- og Bøgesalen, kan man i 16 vinduer se 100 års historie. I den ene side af tunnellen fortæller vi Koldingfjords historie i den anden side En dag på Julemærkesanatoriet, som den kunne have set ud, da de første børn boede her. Historien fortælles via 2 tidslinjer, foto, tekster fra aviser, årsberetninger, breve, erindringer og andre historiske dokumenter. Desuden er der tilføjet genstande: en tallerken i spisestuen, et termometer i liggehallen og en bamse ved sengetid for eksempel. Ideen er, at man relativt hurtigt skal kunne danne sig et indtryk af historiens gang - sådan nærmest i forbifarten! Samtidig er der samlet så mange informationer, at den interesserede kan fordybe sig. Tunnelen er åben for alle, spørg i receptionen hvis du kommer forbi. Hvad der mere sker i anledning af jubilæet? Se museets og Hotel Koldingfjords hjemmesider i løbet af [Foto 6 - fototekst] Det første vindue i En dag på Julemærkesanatoriet

11 11 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Dansk Sygeplejehistorisk Museum ved Koldingfjord, Fjordvej 152, 6000 Kolding Åbningstider: Onsdag 11-18, tirsdag-fredag 11-16, lørdag og søndag (tlf ) - Billetpriser: Fri adgang for enkeltmedlemmer af DSHS Øvrige: Voksne 40 kr., grupper over ti 30 kr., pensionister 25 kr. og studerende 30 kr., børn under 16 gratis. Kaffe og hjemmebag til reduceret pris på Hotel Koldingfjord mod aflevering af entrebillet dog ikke søndag (gælder ikke gruppebilletter). Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

12 12 NYT FRA DANSK SYGEPLEJEHISTORISK SELSKAB Medlemsmøde DSHS 7. april 2011 Torsdag d. 7. april 2011 kl afholder DSHS medlemsmøde på Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Sygepleje og politik og konflikters betydning i historisk perspektiv Foredrag ved Kirsten Stallknecht, tidl. formand DSR og tidl. præsident ICN Der har på overfladen i en meget lang årrække af sygeplejerskerne været lagt distance mellem sygeplejen og politik, på trods af at sundhedsvæsnet i århundreder har været et stærkt politiseret emne. For så vidt gælder konflikter har der også i sygeplejerskekredse været afstandtagen, fordi konflikter uretmæssigt alene er blevet betragtet som kampskridt i forbindelse med lønforhandlinger. Sætter man imidlertid politik, konflikter og sygepleje ind i et historisk perspektiv viser der sig et billede, af endog meget dygtigt drevet politisk virksomhed. Dette og en række enkelt eksempler handler oplægget ved vort medlemsmøde om. Foredraget vil også blive holdt i København torsdag den 6. oktober 2011 kl i forbindelse med DSHS generalforsamling. Deltagelse: Gratis for medlemmer, gæster kan deltage for kr. 40 eller gennem indmeldelse i DSHS. Under mødet serveres en forfriskning. Adresse: Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Fjordvej 152, 6000 Kolding. Tilmelding: Senest 5. april 2011 på tlf eller

13 13 DSHS årsberetning 200/2010 ved generalforsamlingen den 7. oktober 2010 Af formand Susanne Malchau Dietz I beretningen om Dansk Sygeplejehistorisk Selskabs (DSHS) virksomhed i året 2009/10 vil jeg begynde med at rette en stor tak til Dansk Sygeplejeråd (DSR). DSR har fortsat ført medlemsregistret, holdt styr på økonomien, udsendt breve, trykt, pakket og udsendt tidsskriftet Sygepleje & Historie samt stillet lokaler til rådighed ved afholdelse af bestyrelsesmøder i København. Medlemstal og økonomi I indeværende år 2010 er der budgetteret med 260 medlemmer og 58 organisationer. I dag er der 263 enkeltmedlemmer og 56 organisationer, så jeg kan konstaterer, at det medlemstal, der dannede grundlaget for budgettet kun lige akkurat holder den udstukne ramme. Der er nye indmeldelser, men desværre også frafald. Derfor anbefaler bestyrelsen, at DSHS i 2011 budgetterer med 260 enkeltmedlemmer og 54 organisationer. Det har været nødvendigt at nedsætte budgettallet for organisationer, fordi det som forudset er faldet grundet DSRs strukturforandringer. Selskabet har som det fremgår af de fremlagte bilag haft et minimalt overskud på 756 kr. i regnskabsåret Hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Det skal understreges, at grunden til selskabets relativt lave udgiftsniveau skyldes den hjælp DSR yder selskabet. Når jeg forlader talerstolen, vil kasserer Bodil Jacobsen gennemgå regnskab 2009 og derpå fastsættelse af kontingent for Det skal ikke være en hemmelighed at økonomien er trængt vi sparer og vi vil foreslå, at medlemskontingentet hæves med 25 kr. (175 kr.) for enkeltmedlemmer og med 50 kr. (550 kr.) for organisations-medlemmer. Det vil i så fald være første gang kontingentet hæves siden selskabet blev stiftet i 1997 (13 år). Lad mig nævne nogle tal som kan perspektivere, hvordan medlemskontingentet er brugt gennem årene: Adgang for medlemmer til museet kr., støtte til aktiviteter på museet kr., konference inkl. publikation kr., international konference 2012 afsat kr., Renæssancepublikation kr. Dertil får alle medlemmer et tidsskrift 3 x årligt, tilbud om møder og foredrag, fri adgang til museet, og endelig de støtter en så væsentlig sag som udviklingen af sygeplejens historie, styrker fagidentitet og støtter det enestående museum vi har, der formidler og samler ja danner rammen om faget og dets udøveres historie i fortid, nutid og fremtid. Jeg anbefaler at I bakker op om denne meget begrænsede kontingentstigning. Bestyrelsen lægger et stort arbejde i at sikre selskabets levedygtighed og er meget opmærksom på, at øge medlemstallet. Men der er også brug for jeres hjælp til at rekruttere! PR - arbejde Et væsentligt PR-arbejde er fortsat, at fastholde den bestående medlemsskare samt skaffe nye medlemmer. Dette er bl.a. søgt varetaget gennem uddeling af selskabets informationsbrochure og Sygepleje & Historie. Informationsbrochurer om selskabet er opstillet på Dansk Sygeplejehistorisk Museum (DSHM). Et andet PR-middel er fortsat selskabets hjemmeside. På hjemmesiden findes generel information om selskabet på dansk og engelsk, samt adresseliste, vedtægter, indmeldelsesblanket, mødekalender og indholdsfortegnelser til Sygepleje & Historie. Hjemmesiden har siden dens oprettelse været varetaget af webmaster Winnie Høgsaa. Desværre har Winnie trukket sig fra posten for ganske nylig. Vi skylder Winnie stor tak for et meget stort arbejde. Ny webmaster er Mariann Bay fra Skanderborg. Velkommen til Mariann som også har påtaget sig

14 14 opgaven at være sekretær for den internationale konference i 2012, som DSHS og DSHM er værter for. Hjemmesiden bliver det direkte link til at følge konferencens planlægning og tilmeldingsprocedurer. På hjemmesiden er det muligt at tilmelde sig service med meddelelse af nyheder. Medlemmerne opfordres meget til at benytte sig af denne mulighed. Bestyrelsesmøder Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig uden ændringer. I december meldte næstformand Marianne Mahler, at hun var nødsaget til at trække sig fra alle poster i DSHS (næstformand og redaktion). Jeg vil gerne takke Marianne Mahler for en stor og mangeårigt indsats for DSHS. Nyt medlem i bestyrelsen blev suppleant Lis Suhr. Velkommen Lis og tak fordi du sagde ja til posten som næstformand og ligeledes påtog dig opgaven at være medlem af redaktionskomiteen. I dag skal vi også sige farvel til Bente Sigvaldsen i bestyrelsen. Bente har ikke har ønsket at opstille til genvalg. Bente har været med fra starten hun har ydet en stor indsats hun er en del af selskabet historie. Tusind tak Bente fra mig og fra alle andre. Vi ser frem til samarbejde med dig på anden måde. Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder, hvor fire blev afholdt i København og et på DSHM. To møder blev afholdt i forbindelse med generalforsamlingen i oktober De resterende møder foregik i december, marts og juni. Museumsleder Inger-Marie Børgesen er fortsat fast deltager i bestyrelsesmøderne. Faste punkter på bestyrelsesmøderne har været: Udvikling af selskabets virksomhed, Sygepleje og Historie og nyt om samlingerne og museet. Bestyrelsesmøderne har været præget af et konstruktivt samarbejde om at indfri selskabets tosidige formål: at medvirke til at fremme interessen for sygeplejens historie og virke som støtteforening for Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Initiativer til indfrielse af DSHS formål Museet og selskabet har også i år fortsat haft nært samarbejde og en række medlemmer yder stor indsats på museet. DSHSs medlemmer har fortsat fri adgang til museet, hvilket DSHS årligt betaler 40 kr. per medlem for til DSHM. Det etablerede netværk for historieundervisere i Sygeplejerskeuddannelsen fungerer, men lider under at fagområdet ikke er højt prioriteret i den nye studieordning for sygeplejerskeuddannelsen. Kun få benytter sig af netværket. Formanden har i samarbejde med museumsleder Inger-Marie Børgesen udgivet publikationen Sygepleje i Renæssancen som sælges fra museet. Publikationen er udgivet med støtte fra DSR, DSHS og Bauta Forsikring. Publikationens emne gør at den har interesse internationalt og den udkommer derfor på engelsk om få måneder. DSHS har i samarbejde med DSHM haft en stand på DSRs kongres i maj 2010 i Falkoner Centret, Frederiksberg. Dertil har vi haft en stand på Dansk Sygeplejeselskabs (Dasys) konference i september 2010, hvor Kirsten Stallknecht desuden havde et oplæg om sygeplejehistorie. DSHS er fortsat medlem af Dasys, der er et koordinerende selskab for Faglige Sammenslutninger under Dansk Sygeplejeråd, samt andre selskaber med hovedvægt af sygeplejersker som medlemmer. DSHS er også fortsat medlem af Nordisk Medicinhistorisk Forening (Nordic Association for Medical History). En vision for DSHS har været at markere sig på den internationale arena. Den vision bliver virkelighed nu, idet DSHS i samarbejde med DSHM - og med institutions tilknytning til SDU og UC Diakonissestiftelsen - er værter ved en international sygeplejehistorisk konference august

15 Konferencen afholdes på DSHM og Hotel Koldingfjord. Invitation til konferencen er annonceret på DSHSs og DSHMs hjemmeside og i Sygepleje & Historie, samt distribueret bredt internationalt. Museumsleder Inger-Marie Børgesen, sekretær Kirsten Stallknecht og undertegnede har netop deltaget i den internationale sygeplejehistoriske konference i London og har her gjort et stort PR arbejde for annoncering af konferencen. Der var stor interesse. DSHS har bevilliget op til kr kr. til det igangsættende arbejde med konferencen. Mariann Bay har sagt ja til at være konferencesekretær. Annoncering af konferencen foregår via hjemmesiden og intensiveres fra foråret Formanden er på vegne af DSHS indgået i et europæisk samarbejde om at grundlægge en European Association for the History of Nursing. Professor Christine Hallett, University of Manchester var vært ved første møde marts 2010 (deltagere fra Norge, Irland, GB og DK). Næste møde afholdes marts 2011 på Diakonissestiftelsen med undertegnede som vært på vegne af DSHS. Til mødet er der foruden ovennævnte lande indbudt repræsentanter fra Tyskland, Østrig, Italien, Portugal, Spanien, Grækenland og Sverige. Sygepleje & Historie Siden selskabets stiftelse har der været udgivet et nyhedsbrev, der i 2003 tog navneændring til Sygepleje & Historie. Der udkommer tre numre årligt - det sidst udkomne var nr. 40, der udkom i september. Tidsskriftet varetages af et redaktionsudvalg som fortsat består af formanden som ansvarshavende redaktør samt museumsleder Inger-Marie Børgesen, Lis Suhr, Kirsten Frederiksen og stud.cur. Christina Hanberg Chlemensen, som netop er indtrådt på den ledige plads. Redaktionen har afholdt møde på DSHM 14. maj I redaktionen har man med bestyrelsens opbakning fastholdt, at Sygepleje & Historie indeholder: En leder der tegner selskabets holdninger, Museumshjørnet, én til to faglige artikler og informationsstof om udstillinger, møder/konferencer og nye bøger. Medlemsmøder De to medlemsmøder om året er en anden måde hvorpå selskabets formål søges nået. Ved generalforsamlingen i oktober 2009 holdt professor Anne Løkke foredrag om Rigshospitalets Historie. Årets andet medlemsmøde blev afholdt den 6. maj 2009 på DSHM. Her holdt Susanne Malchau Dietz og Kirsten Frederiksen foredrag om Florence Nightingale. Efter foredraget var der et lettere traktement i museets hyggelige café. Konklusion og perspektiver Afslutningsvis vil jeg konkludere, at Dansk Sygeplejehistorisk Selskab på konstruktiv måde søger at nå formålet med selskabets virke. Det er fortsat blevet indfriet gennem Sygepleje & Historie, medlemsmøder og samarbejde med og støtte til Dansk Sygeplejehistorisk Museum samt undervisernetværket. Selskabets største arbejde i år har været at forholde os til økonomi og medlemstal, renæssancepublikation på eng. og dansk og de første forberedelser til den internationale konference i Beretningen rundes af med en tak til bestyrelsens medlemmer for godt samarbejde det forløbne år. Jeg vil også udtrykke bestyrelsens tak til Lærerstandens Brandforsikring, der har stillet lokaler til rådighed for generalforsamlingen. DSHS resultatopgørelse for 2009 [Foto 7 - indsæt resultat opgørelse]

16 16 BOGOMTALE Koldingfjord fylder 100 år. Jørgen Hansen. Fra Julemærkesanatorium til internationalt hotel - udgiver Koldingfjord og Jørgen Hansen, 2010 (ill). I anledning af at bygningerne Koldingfjord fylder 100 år, har hotellet udgivet en fin lille bog om stedets historie. Forfatteren cand.mag. Jørgen Hansen, der selv er fra Kolding, har beskrevet de tre hovedfunktioner, stedet har haft i perioden. Først som tuberkulosesanatorium, så som skole og hjem for psykisk handicappede og endeligt, da Pensionskassen for Sygeplejersker erhvervede dem, som internationalt hotel. Bogen giver et billede af den udvikling, der er sket i såvel sundhedsvæsnet som generelt i samfundet og samtidigt er der helt naturligt også et afsnit om sygeplejemuseet. Bogen har mange gode illustrationer, hvoraf en del kommer fra museets samlinger og den er skrevet i et let læseligt og flydende sprog. Der er et engelsk resume, så også udenlandske gæster kan få glæde af den. Bogen kan købes på hotellet og i Dansk Sygeplejeråd. Omtale af Kirsten Stallknecht Når en tanke bliver født. Ruth Lange. Når en tanke bliver født - udgiver Ruth Lange & milik publishing, 2010 At skrive samtidshistorie anses ofte af historikere som en vanskelig opgave. Kilderne er mange og det kan være vanskeligt at distancere sig nok fra stoffet, for at kunne skrive og vurdere væsentligt og mindre væsentligt. Ikke desto mindre kan der være fortællinger, som fortjener at komme frem og det er netop sådan en fortælling Ruth Lange har begået i denne bog. Mange danske sygeplejersker har i kortere eller længere perioder virket i Grønland, men den grønlandske sygepleje er i sig selv en ung historie og det er den historie der fortælles og forfatteren er selv en del af historien. Derfor er bogen også rig på oplysninger og mange enkeltheder, som det ind imellem kan være svært at holde linjen i, men som fængsler gennem den fortælleglæde og stolthed over resultaterne, som skinner igennem. Bogen er krydret dels med små patienthistorier, dels med skildringen af en række af de personer, som har været aktive i processen frem mod en internationalt anerkendt sygeplejerskeuddannelse i Grønland. Fortællingen fremstår som en meget personlig, men også autentisk beskrivelse af, hvad der var situationen omkring 1970 og frem til 2004 blandt andet takket være forfatterens store forståelse for såvel den danske sygeplejekultur som for den grønlandske kultur og det sammenstød der nødvendigvis af og til opstod mellem de to kulturer. Forfatterens indgående kendskab til såvel det grønlandske samfund og dets befolkning som det politiske system afspejler sig i beskrivelsen af den modningsproces, som virkeliggørelsen af tanken om en grønlandsk sygeplejerskeuddannelse har forudsat og den faste tro på at en uddannelse, der også kunne anerkendes uden for Grønland, var vejen frem bliver ikke fraveget. Det er ikke hele historien om sygeplejen i Grønland og de mange danske, der har lagt kræfter og en stor indsats gennem en meget lang årrække i sundhedsvæsnet på den store ø, men det giver bogen sig heller ikke ud for. Det er imidlertid en fortælling, som kan give et godt grundlag for den undervisning der indgår som en del af sygeplejerskeuddannelsen og den identitetsdannelse, som sygeplejerskerne selv skal skabe. Ligeledes vil den kunne give en god indsigt i virkeligheden deroppe for de stadigt mange danske og norske sygeplejersker, der tilbringer kortere eller længere tid i aktiv tjeneste i

17 17 Grønland. Bogen rummer en god litteraturfortegnelse og en række bilag, der underbygger fortællingen. Det ville have været en styrke om der også var et stikordsregister, men med sine 213 sider er den overkommelig og det er at håbe, at bogen vil komme bredere ud det har den fortjent. Omtale af Kirsten Stallknecht NYE BØGER Bostridge, Mark: Florence Nightingale. London: Penguin Books, (ill., 647 sider). D Antonio, Patricia & Sandra Lewenson: Nursing Interventions Through Time. History as Evidence. Springer Publishing Company, D Antonio, Patricia: American Nursing. A History of Knowledge, Authority, and the Meaning of Work. Rutgers University Press, Fealy, Gerard M: The Adelaide Hospital School of Nursing, A Commemorative History. Dublin: Columba Press, Hallett, Christine: Celebrating Nurses: A Visual History. Fil Rouge Press, Hallett, Christine E: Containing Trauma. Nursing Work in the First World War. Manchester: Manchester University Press, (259 sider). Hansen, Anne Katrine Kleberg; Henrik Hertz & Anne Løkke: Syge børn og børnesygdomme på Rigshospitalet Lægeforeningens Forlag, København ISBN.: Hawkins, Sue: Nursing and Women s Labour in the Nineteenth Century. The Quest for Independence. Routledge, McGann, Susan; Anne Crowther & Rona Dougall: A History of the Royal College of Nursing Manchester: Manchester University Press, (ill., 358 sider). Narvig, Jacob B.; Elisabeth T. Swärd & Erland Hem (red.): Historier om Helse. Tidsskriftets Skriftserie. Den norske legeforening, (norsk antologi om medicin- og sygeplejehistorie, ill., 187 sider). Nelson, Sioban & Anne Marie Rafferty (eds): Notes on Nightingale. The Influence and Legacy of a Nursing Icon. Ithaca and London: Cornell University Press, (172 sider). Trant, Kate & Susan Usher: Nurse: past, present and future. The Making of Modern Nursing. London: Black Dog Publishing Ltd, Wall, Barbra Mann & Arlene W. Keeling (eds): Nurses on the Front Line. When Disaster Strikes, Springer Publishing Company, 2010.

18 18 MØDER, FOREDRAG, UDSTILLINGER OG WEBSIDER DSHS - Dansk Sygeplejehistorisk Selskab DSHS medlemsmøde på Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding torsdag den 7. april 2011, kl Foredrag ved Kirsten Stallknecht (se opslag side??) DSHS Generalforsamling i København torsdag den 6. oktober 2011, kl efterfølgende foredrag ved Kirsten Stallknecht om Sygepleje og politik og konflikters betydning i historisk perspektiv. DSHS: International Nursing History Conference in Denmark - August 9-11, 2012 An international conference in Nursing History will take place in Denmark August 9-11, The venue of the conference will be The Danish Museum of Nursing History. The conference will be run jointly by the Danish Society of Nursing History and the Danish Museum of Nursing History. Accommodations: Hotel Koldingfjord, a four-star hotel located next to the museum (approximately $150 USD per night for conference attendants). Further announcement concerning theme, call for abstracts etc. will follow at c. May 2011 (look for the English link on the right-hand side of the page). Contact person: Susanne Malchau Dietz AAHN Annual Conferences American Association for the History of Nursing Inc. 2011: Tentative: Texas Christian University, Fort Worth, Texas 2012: Tentative: Cleveland Clinic, Cleveland Ohio Further information: Medicinhistorisk kongres Den 23. nordiske medicinhistoriske kongres, Oslo maj Møder i medicinsk historiske selskaber se hjemmesiderne Jysk Medicinhistorisk Selskab, Dansk Medicinsk-historisk Selskab, Medicinsk Historisk Selskab for Fyn, hjem.get2net.dk/medhistfyn/medicinsk_historisk_selskab_for_.htm

19 19 DANSK SYGEPLEHISTORISK SELSKAB Selskabets adresse: Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 Postbox København K Bestyrelsen: Formand: Susanne Malchau Dietz, Nordre Fasanvej 78 4th, 2000 Frederiksberg tlf Næstformand: Lis Suhr, Udbakken 27, 2750 Ballerup Sekretær: Kirsten Stallknecht, Tunet 31, 3450 Allerød Kasserer: Jan Agerbo Toft, Frueløkke 195, 6200 Aabenraa Dansk Sygeplejeråd: Adm. direktør Anne Granborg, Dansk Sygeplejeråd Seniorsammenslutningen DSR: Bente Petersen, Tvingsvej 2, Anisse, 3200 Helsinge Suppleanter: Inger Clausen, Kirsebærlunden 26, 3460 Birkerød Bente Sigvaldsen, Ejgårds Tværvej 7 C 2 tv., 2920 Charlottenlund Bente Sivertsen(suppleant for Dansk Sygeplejeråd) Rita Kristensen, Chr. Wærums Gade 10 1tv, 8000 Århus C (suppleant for Seniorsammenslutningen) Revision: Revisor: Benny Andresen, Odense Revisor: Hanne Schytte, København Revisorsuppleant: Sinne Kamstrup, København Redaktion Sygepleje & Historie: Susanne Malchau Dietz, København (ansv. red.) Inger Marie Børgesen, Kolding Kirsten Frederiksen, Århus Lis Suhr, København Christina Hanberg Chlemensen, Århus Mariann Bay, Skanderborg (webmaster) Betalingsoplysninger vedr. medlemskab af DSHS: Danske Bank Reg.nr Konto nr IBAN nr.: DK Swift/BIC: DABADKKK Husk at angive faktura nr./fakturakonto eller navn ved indbetaling. Spørgsmål vedr. betaling til Annelise Arentoft på

20 20 Indmeldelsesblanket til Dansk Sygeplejehistorisk Selskab Navn: Adresse: Postnr./by: Dato:... Underskrift: Sæt kryds: Enkeltmedlemskab: Foreningsmedlemskab (organisation eller firma): EAN-nr. Medlemskontingent: Enkeltmedlemmer: Kr. 175,00 pr. år. Foreningsmedlemskab: Kr. 550,00 pr. år. Sendes til: Dansk Sygeplejehistorisk Selskab, Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, Postbox 1084, 1008 København K

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR ANÆSTESISYGEPLEJERSKER

FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR ANÆSTESISYGEPLEJERSKER FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR ANÆSTESISYGEPLEJERSKER SI- SK EJER ER I D A INTENSIV- OG IN VÅGN GSSYG L EP OP A NM RK ANÆS T E Funktionsbeskrivelse for anæstesisygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599 1 SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599 INDHOLD Leder Af Susanne Malchau Dietz Fagligt stof Sundhedsplejerskeinstitutionens dannelse et nyt princip i den danske velfærdsstat

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Julemærkesanatoriet - bygningernes historie fra tuberkulosesanatorium til sygeplejemuseum og 4-stjernet hotel

Julemærkesanatoriet - bygningernes historie fra tuberkulosesanatorium til sygeplejemuseum og 4-stjernet hotel Julemærkesanatoriet - bygningernes historie fra tuberkulosesanatorium til sygeplejemuseum og 4-stjernet hotel Koldingfjord - bygningernes historie - fra julemærkehjem til sygeplejemuseum og 4-stjernet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Rejsebrev. Tines rejsebrev fra Skien, Norge - modul 11 Udvekslingsperiode 25. august 21. september 2014

Rejsebrev. Tines rejsebrev fra Skien, Norge - modul 11 Udvekslingsperiode 25. august 21. september 2014 Rejsebrev Tines rejsebrev fra Skien, Norge - modul 11 Udvekslingsperiode 25. august 21. september 2014 Udveksling til: Skien, Norge Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Referat godkendt den 20. november 2012

Referat godkendt den 20. november 2012 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 15 Referat godkendt den 20. november 2012 Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1.sal. BKK/RDA Referat fra mødet i

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 9. ÅRG. NR. 28 AUGUST 2006. ISSN 1600-7727

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 9. ÅRG. NR. 28 AUGUST 2006. ISSN 1600-7727 SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 9. ÅRG. NR. 28 AUGUST 2006. ISSN 1600-7727 INDHOLD Leder Fagligt stof Tidsskrift for Sygepleje - medlemmernes tidsskrift? - En analyse af de fire første redaktørers redaktionelle

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet

Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet I november 2013 besøgte Malene Elrond & Minna Therkildsen Baskent Universty og Baskent Hospital i

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere