Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni"

Transkript

1 Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Kurser, undervisning, samt særlige medlemstilbud Samvirkende Menighedsplejer

2 2 Indhold: s. 3: Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen som udbyder af kurser og undervisning s. 5: Kursus- og informationsvirksomheden: Indhold s. 5: Generelt s. 5: Samvirkende Menighedsplejers særlige indsatsområder s. 7: Samvirkende Menighedsplejer og diakonien som fag s. 7: Samvirkende Menighedsplejer og frivillighedsområdet s. 7: Særligt kursustilbud: Folkekirkens Ældrenetværk s. 8: Samvirkende Menighedsplejers kursusmedarbejdere: kontaktoplysninger, kompetencer samt geografiske virkeområder s. 9: Hjemmeside, blad m.m. s. 9 Bliv medlem af Samvirkende Menighedsplejer og få medlemsfordele: s. 10: Priser Børnene har det rart på ferie med Folkekirkens Feriehjælp

3 3 Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen som udbyder af kurser og undervisning Samvirkende Menighedsplejer er en folkekirkelig organisation, hvis formål er at udvikle og støtte det sognediakonale arbejde, ofte kaldet menighedspleje. Konkret sker dette gennem inspiration og/eller faglig økonomisk støtte til sognene ved etablering af netværk for udsatte grupper: Børn og unge, familier, ældre, syge og ensomme samt nydanskere. Fokus er på den indsats, der udføres af frivillige i menighedsplejen. Som støtte til de lokale menighedsplejers arbejde udfører Samvirkende Menighedsplejer særlige opgaver styret centralt. Samvirkende Menighedsplejer blev stiftet i 1902, da 19 københavnske sogne gik sammen for at give ældre, syge og fattige bedre vilkår. I 1990 blev Samvirkende Menighedsplejer en landsorganisation. I 2011 har organisationen på landsplan ca. 370 sogne som medlemmer, og ca. 130 personlige medlemmer. Samvirkende Menighedsplejer administrerer endvidere plejeog ældreboliger samt yder gennem legater hjælp til dårligt stillede familier og enkeltpersoner. Organisationens økonomi bygger bl.a. på tilskud fra Socialministeriet, forskellige fonde, bidrag for administrationsopgaver samt arv og gaver, herunder også kollekter fra kirkerne. Dertil kommer indtægter fra genbrugsbutikkerne med navnet Kirkens Genbrug. Det er muligt at få skattefradrag for kontante gaver til Samvirkende Menighedsplejer efter gældende regler. Gaver til den lokale menighedspleje skal indbetales via medlemsorganisationen Samvirkende Menighedsplejer, hvis man ønsker fradrag. Girokort eller lignende skal giveren selv forsyne med oplysning om CPR-nummer, hvis man vil have mulighed for skattefradrag. Gaven indberettes af Samvirkende Menighedsplejer. Samvirkende Menighedsplejers Fælleskontor Valby Tingsted 7, Valby Formålet med Samvirkende Menighedsplejers informationsvirksomhed er at give inspiration og faglig støtte til sognene ved etablering og drift af netværk for udsatte grupper. Informationen sker jævnligt gennem organisationens blad Sammen og hjemmesiden Til hjemmesiden er knyttet et månedligt elektronisk nyhedsbrev, kaldet E-Sammen.

4 4 Desuden har Samvirkende Menighedsplejer kontakt med sine interessenter gennem foredrags-, undervisnings- og kursusvirksomhed. Dette hæfte oplyser alene om undervisnings- og kursusvirksomhed. Tilbud om foredrag fra Samvirkende Menighedsplejers medarbejdere kan ses på hjemmesiden under Kontakt/Konsulentbistand. Der er forskellige målgrupper for Samvirkende Menighedsplejers undervisning og kurser: Nye eller etablerede menighedsplejer og disses frivillige. Menighedsråd, præster og menigheder, der vil igangsætte eller videreudvikle en diakonal aktivitet i sognene eller beskæftige sig mere bredt med diakoni som kirkeligt fagområde. Frivillige i Kirkens Genbrugs butikker (daglige medarbejdere samt medarbejdere med lederfunktioner. Sognemedhjælpere og frivillige, der har en koordinerende rolle over for de frivillige, der arbejder med diakoni i sognene. Kommunalt ansatte, der har behov for information om civilsamfundet, her specielt menighedsplejerne, som aktør på sundheds- og socialområdet. Virksomheder, der ønsker at styrke deres sociale profil. Organisationer med målsætninger til fælles med Samvirkende Menighedsplejer. Samvirkende Menighedsplejer igangsætter gerne undervisning og kurser i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, da det er vores erfaring, at et samarbejde mellem flere arrangører kan bevirke større deltagerinteresse. Undervisere på de kurser eller kursusdele, som Samvirkende Menighedsplejer har ansvar for, er dels organisationens egne ansatte (se præsentation s. 8-9), dels indlægsholdere med erfaring fra sognediakonalt arbejde, bestilt af Samvirkende Menighedsplejer.. En oplevelsesklub på udflugt

5 5 Kursus- og informationsvirksomheden: Indhold Her gives en ganske kort beskrivelse om baggrunden for at vælge et emne ud. Man er meget velkommen til at kontakte Samvirkende Menighedsplejer på eller tlf for at udbede sig flere oplysninger og eventuelt træffe aftale. Man vil så blive henvist til rette vedkommende, og man aftaler nærmere omkring undervisningen, herunder varigheden. Generelt Liv og vækst-dag om diakoni i sognet når sognet har besluttet at sætte diakoni på dagordenen, at drøfte målsætninger og handleplan, kan det være gavnligt med professionel støtte fra Samvirkende Menighedsplejer. Hvad er en menighedspleje (historisk, juridisk, organisatorisk, økonomisk)? Når et sogn eller sogne i fællesskab har besluttet at organisere det sognediakonale arbejde, kan det være en fordel at få en viden om, hvad en menighedspleje er, hvordan der fundraises og hvordan menighedsplejen organiseres, f.eks. i forbindelse med sognesammenlægning, og man kan have brug for inspiration til det videre arbejde. Familien trænger til aflastning Samvirkende Menighedsplejers særlige indsatsområder Samvirkende Menighedsplejer bistår gerne med kurser og undervisning, hvis vore kursusmålgrupper har brug for støtte til at oprette eller vedligeholde én af følgende aktiviteter:

6 6 Besøgstjeneste når netværk fra familie og venner er smuldret, kan en besøgsven være aktiv livshjælp, i eget hjem eller på plejecentret. Aflastningstjeneste når opgaven med at passe en alvorligt syg, døende eller demensramt pårørende bliver for tung at løfte alene, kan en frivillig aflaster gøre underværker. Ældrenetværk når sognet har brug for ny inspiration til aktiviteter for de ældre, så opret f.eks. en oplevelsesklub, en erindringsgruppe, en samtalegruppe eller en samværsgruppe. Netværkstilbud for demensramte og disses pårørende Når ensomheden som følge af demenssygdom i et samliv gør hverdagene besværlige og triste, kan det være godt for den pårørende at mødes med andre i en lignende situation, eventuelt sammen med den demente. Værested når ensomhed gør mennesker triste, kan sognets værested (café, dagligstue) være stedet at mødes. Netværk for udsatte børnefamilier Når børnefamilier/enlige forsørgere har det svært med at klare hverdagen på grund af dårlige vilkår og social isolation, kan et netværk i sognet være et holdepunkt i tilværelsen. Bisiddertjeneste for udsatte børnefamilier Når børnefamilier/enlige forsørgere får problemer med at klare sager med f.eks. det offentlige, kan en bisidder til at vejlede i vanskelige emner samt ledsage til møder være til stor hjælp. Sognets ferietilbud når børnefamilier/enlige forsørgere ikke selv har råd og overskud til at tage på sommerferie, kan sognet gå ind og arrangere ferie for typisk tre familier med hjælp fra Samvirkende Menighedsplejers tilbud Folkekirkens Feriehjælp. Sorggrupper for børn og unge når børn og unge har oplevet en nær slægtnings død, eller har oplevet forældrenes skilsmisse, kan det være en stor hjælp for dem at komme med i en sorggruppe. Sorggrupper for voksne i en tabssituation når man er blevet alene, fordi ægtefællen eller ens barn er død, eller fordi ægtefællen er kommet på plejehjem/blevet dement, kan det være en lettelse at få lov at tale ud om dette i en sorggruppe. Oprettelse af tværkulturelle netværk Når sognet vil hjælpe vore nydanskere, kristne og ikke-kristne, kan det være godt at oprette kontaktklubber, middage på tværs, lektiehjælp m.m.

7 7 Samvirkende Menighedsplejer og diakonien som fag Hvis man ønsker at få belyst diakonien med ord ud fra en bibelsk, historisk eller sociologisk sammenhæng og gerne med udblik til aktuelle praksissammenhænge, er det også på dette område muligt at bestille et kursus fra Samvirkende Menighedsplejer. Samvirkende Menighedsplejer og frivillighedsområdet Kernen i menighedsplejernes aktiviteter er indsatsen fra de mange frivillige landet over. Hvis vore forskellige målgrupper har brug for støtte i frivillighedsindsatsen, kan vi undervise i kursusemner som: Hvervning af frivillige hvilke metoder? Hvad motiverer mennesker til at gå ind i frivillighed? Frivilligpleje hvor pleje og fastholde de frivillige? De frivilliges ildsjæle hvorledes forhindre dem i at brænde ud? De frivillige og konflikthåndtering Frivillige og ansatte udfordringer og muligheder Den svære samtale en udfordring for den frivillige Frivilligudviklingssamtalen (FUS) hvorledes gennemføres den? Supervision og reflekterende samtale koordinator og frivillige Frivillige og åndelig omsorg Det meningsgivende og lystbetonede i det frivillige arbejde Særligt kursustilbud: Folkekirkens Ældrenetværk Få ældre i lokalområdet inddraget i et fælles netværk med modtagelse af undervisning i livsanskuelsesemner forenet med praktik i form af deltagelse i lokale diakonale aktiviteter. Se uddybende kursusfolder på Møder og kurser/ Bestil et kursus. Netværk i kirkerne for børnefamilier

8 8 Samvirkende Menighedsplejers kursusmedarbejdere: kontaktoplysninger, kompetencer samt geografiske virkeområder Generalsekretær og informationsmedarbejder, cand. theol. og præst Kirsten R. Laursen, tlf eller , Særlige emner: Liv og vækst-dag om diakoni i sognet Hvad er en menighedspleje (historisk, juridisk, organisatorisk, økonomisk)? Diakonien belyst ud fra en bibelsk, historisk eller sociologisk sammenhæng Frivillige og åndelig omsorg Desuden information om alle menighedsplejens arbejdsområder. Hele landet, især Jylland Aflastningsleder og ældrekonsulent, sygeplejerske og demenskoordinator Nina Baun, tlf eller , Særlige emner: Aflastningstjeneste Netværkstilbud for demensramte og disses pårørende Forebyggende og sundhedsfremmende netværk for ældre Erindringsgrupper på plejehjem Diverse emner vedrørende frivillighedsområdet Fortrinsvis København/Sjælland og Øerne Besøgstjenesteleder, sygeplejerske Helle Engelsborg Olsen, tlf , , e- mail: Særlige emner: Besøgstjeneste Ældre og ensomhed Diverse emner vedr. frivillighedsområdet Fortrinsvis København/Sjælland

9 9 Udviklingskonsulent, bach. theol. Bitten Petersen, tlf eller , Særlige emner: Liv og vækst-dag om diakoni i sognet Diakonien belyst ud fra en sociologisk-teologisk sammenhæng Folkekirkens Feriehjælp Netværk for udsatte børnefamilier Bisiddertjeneste for udsatte børnefamilier Fortrinsvis København/Sjælland, Øerne og Fyn Socialtjenesteleder, socialrådgiver Betina Køster, tlf eller , Særlige emner: Bisiddertjeneste for udsatte børnefamilier Netværk for udsatte børnefamilier Væresteder Diverse emner vedrørende frivillighedsområdet Fortrinsvis København/Sjælland, ved særlige behov Jylland Hjemmeside, blad m.m. I kvartalsbladet Sammen om menighedspleje og på Samvirkende Menighedsplejers hjemmeside kan man finde organisationens enkelte arbejdsgrene beskrevet. Se på hjemmesiden databasen over vore medlemssogne og deres forskellige aktiviteter. Sognene skal selv hjælpe med at ajourføre databasen. Samvirkende Menighedsplejer har udgivet en række hæfter og hjælpemidler til brug for opstart af menighedsplejeaktiviteter. De findes alle omtalt på hjemmesiden. Bliv medlem af Samvirkende Menighedsplejer og få medlemsfordele: Pris for menighedsplejens medlemskab pr. år: Pris for menighedsrådets medlemskab pr. år: Pris for personligt medlemskab pr. år: Pris for bladabonnement pr. år: 900 kr kr. 300 kr. 200 kr. E-Sammen: Tilmeld dig Samvirkende Menighedsplejers gratis Nyhedsbrev E-Sammen, se på forsiden af

10 10 Priser ved henvendelse til Samvirkende Menighedsplejers konsulenter og generalsekretær om foredrag, undervisning og rådgivning Der afregnes efterfølgende via tilsendelse af faktura. Priser er ekskl. kørsel. Timepriser 2010 Foredrag og undervisning for medlemssogne Foredrag og undervisning for ikkemedlemssogne og andre Rådgivning af medlemssogne (om vedtægter, fundraising, sognediakonale opgaver m.m.) Rådgivning af ikkemedlemssogne og andre Første time Pr. time derefter Dertil moms? kr. 750 kr. Nej kr kr. Ja 500 kr. 375 kr. Nej kr. 500 kr. Ja Fotos: Rune Hansen, Palle Højland, Nina Baun, Bitten Petersen Denne folder udgivet december 2010 SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER - et folkekirkeligt socialt arbejde Valby Tingsted 7, 2500 Valby tlf ma.-to , fr giro netbank Send sms til 1277, skriv kollekt og giv dermed en gave på 50 kr. (+sms-takst) Udbyder: FKOF c/o Areopagos Peter Bangsvej 1F, 2000 Frb.

inspiration Idéer - til liv og vækst i menighedens diakoni

inspiration Idéer - til liv og vækst i menighedens diakoni Tilmeld sognet som medlem af Ring og hør nærmere hos konsulenterne, eller kontakt Fælleskontoret i Valby på tlf. 36 46 66 66. Bliv personligt støttemedlem Støtte fra enkeltpersoner giver organisationen

Læs mere

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips. Samvirkende Menighedsplejer

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips. Samvirkende Menighedsplejer Menighedspleje og sognediakoni Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Hvad er diakoni? side 3 Kapitel 2: Hvad er en menighedspleje side 4 Forslag til fremgangsmåde ved

Læs mere

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni 34 tilbud om foredrag og debatoplæg fra Samvirkende Menighedsplejer 1 Foredrag ved generalsekretær Kirsten R. Laursen HVAD ER DIAKONI? Hvad er

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde September [3] 2013

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde September [3] 2013 Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde September [3] 2013 Tema: Børn og unge i kirkens sociale fællesskab Menigheden og de unge side 5 Interview med ung frivillig side 10 NYHED!

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer På folkekirkens grundlag... - hvad betyder det? Menighedspleje på landet - ni sogne i flok og

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Indholdsfortegnelse Rådmandens forord s. 3 De grundlæggende tanker bag tilbuddene og hjælpen fra Aarhus Kommune s. 4 Tilbud, som du frit kan bruge s.

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 Bliv frivillig i Aalborgs sociale foreninger! De Frivilliges Hus inviterer til infomøde for nye frivillige Tirsdag 29. januar el. tirsdag 26. februar kl.

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI 3 Indhold Forord Forord... 3 Uddannelse og Vejledning... 5 Forsikringsordning... 6 Foreningsleder det er blevet nemmere... 9 Materiel, lån og leje af...

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere