Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni"

Transkript

1 Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Kurser, undervisning, samt særlige medlemstilbud Samvirkende Menighedsplejer

2 2 Indhold: s. 3: Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen som udbyder af kurser og undervisning s. 5: Kursus- og informationsvirksomheden: Indhold s. 5: Generelt s. 5: Samvirkende Menighedsplejers særlige indsatsområder s. 7: Samvirkende Menighedsplejer og diakonien som fag s. 7: Samvirkende Menighedsplejer og frivillighedsområdet s. 7: Særligt kursustilbud: Folkekirkens Ældrenetværk s. 8: Samvirkende Menighedsplejers kursusmedarbejdere: kontaktoplysninger, kompetencer samt geografiske virkeområder s. 9: Hjemmeside, blad m.m. s. 9 Bliv medlem af Samvirkende Menighedsplejer og få medlemsfordele: s. 10: Priser Børnene har det rart på ferie med Folkekirkens Feriehjælp

3 3 Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen som udbyder af kurser og undervisning Samvirkende Menighedsplejer er en folkekirkelig organisation, hvis formål er at udvikle og støtte det sognediakonale arbejde, ofte kaldet menighedspleje. Konkret sker dette gennem inspiration og/eller faglig økonomisk støtte til sognene ved etablering af netværk for udsatte grupper: Børn og unge, familier, ældre, syge og ensomme samt nydanskere. Fokus er på den indsats, der udføres af frivillige i menighedsplejen. Som støtte til de lokale menighedsplejers arbejde udfører Samvirkende Menighedsplejer særlige opgaver styret centralt. Samvirkende Menighedsplejer blev stiftet i 1902, da 19 københavnske sogne gik sammen for at give ældre, syge og fattige bedre vilkår. I 1990 blev Samvirkende Menighedsplejer en landsorganisation. I 2011 har organisationen på landsplan ca. 370 sogne som medlemmer, og ca. 130 personlige medlemmer. Samvirkende Menighedsplejer administrerer endvidere plejeog ældreboliger samt yder gennem legater hjælp til dårligt stillede familier og enkeltpersoner. Organisationens økonomi bygger bl.a. på tilskud fra Socialministeriet, forskellige fonde, bidrag for administrationsopgaver samt arv og gaver, herunder også kollekter fra kirkerne. Dertil kommer indtægter fra genbrugsbutikkerne med navnet Kirkens Genbrug. Det er muligt at få skattefradrag for kontante gaver til Samvirkende Menighedsplejer efter gældende regler. Gaver til den lokale menighedspleje skal indbetales via medlemsorganisationen Samvirkende Menighedsplejer, hvis man ønsker fradrag. Girokort eller lignende skal giveren selv forsyne med oplysning om CPR-nummer, hvis man vil have mulighed for skattefradrag. Gaven indberettes af Samvirkende Menighedsplejer. Samvirkende Menighedsplejers Fælleskontor Valby Tingsted 7, Valby Formålet med Samvirkende Menighedsplejers informationsvirksomhed er at give inspiration og faglig støtte til sognene ved etablering og drift af netværk for udsatte grupper. Informationen sker jævnligt gennem organisationens blad Sammen og hjemmesiden Til hjemmesiden er knyttet et månedligt elektronisk nyhedsbrev, kaldet E-Sammen.

4 4 Desuden har Samvirkende Menighedsplejer kontakt med sine interessenter gennem foredrags-, undervisnings- og kursusvirksomhed. Dette hæfte oplyser alene om undervisnings- og kursusvirksomhed. Tilbud om foredrag fra Samvirkende Menighedsplejers medarbejdere kan ses på hjemmesiden under Kontakt/Konsulentbistand. Der er forskellige målgrupper for Samvirkende Menighedsplejers undervisning og kurser: Nye eller etablerede menighedsplejer og disses frivillige. Menighedsråd, præster og menigheder, der vil igangsætte eller videreudvikle en diakonal aktivitet i sognene eller beskæftige sig mere bredt med diakoni som kirkeligt fagområde. Frivillige i Kirkens Genbrugs butikker (daglige medarbejdere samt medarbejdere med lederfunktioner. Sognemedhjælpere og frivillige, der har en koordinerende rolle over for de frivillige, der arbejder med diakoni i sognene. Kommunalt ansatte, der har behov for information om civilsamfundet, her specielt menighedsplejerne, som aktør på sundheds- og socialområdet. Virksomheder, der ønsker at styrke deres sociale profil. Organisationer med målsætninger til fælles med Samvirkende Menighedsplejer. Samvirkende Menighedsplejer igangsætter gerne undervisning og kurser i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, da det er vores erfaring, at et samarbejde mellem flere arrangører kan bevirke større deltagerinteresse. Undervisere på de kurser eller kursusdele, som Samvirkende Menighedsplejer har ansvar for, er dels organisationens egne ansatte (se præsentation s. 8-9), dels indlægsholdere med erfaring fra sognediakonalt arbejde, bestilt af Samvirkende Menighedsplejer.. En oplevelsesklub på udflugt

5 5 Kursus- og informationsvirksomheden: Indhold Her gives en ganske kort beskrivelse om baggrunden for at vælge et emne ud. Man er meget velkommen til at kontakte Samvirkende Menighedsplejer på eller tlf for at udbede sig flere oplysninger og eventuelt træffe aftale. Man vil så blive henvist til rette vedkommende, og man aftaler nærmere omkring undervisningen, herunder varigheden. Generelt Liv og vækst-dag om diakoni i sognet når sognet har besluttet at sætte diakoni på dagordenen, at drøfte målsætninger og handleplan, kan det være gavnligt med professionel støtte fra Samvirkende Menighedsplejer. Hvad er en menighedspleje (historisk, juridisk, organisatorisk, økonomisk)? Når et sogn eller sogne i fællesskab har besluttet at organisere det sognediakonale arbejde, kan det være en fordel at få en viden om, hvad en menighedspleje er, hvordan der fundraises og hvordan menighedsplejen organiseres, f.eks. i forbindelse med sognesammenlægning, og man kan have brug for inspiration til det videre arbejde. Familien trænger til aflastning Samvirkende Menighedsplejers særlige indsatsområder Samvirkende Menighedsplejer bistår gerne med kurser og undervisning, hvis vore kursusmålgrupper har brug for støtte til at oprette eller vedligeholde én af følgende aktiviteter:

6 6 Besøgstjeneste når netværk fra familie og venner er smuldret, kan en besøgsven være aktiv livshjælp, i eget hjem eller på plejecentret. Aflastningstjeneste når opgaven med at passe en alvorligt syg, døende eller demensramt pårørende bliver for tung at løfte alene, kan en frivillig aflaster gøre underværker. Ældrenetværk når sognet har brug for ny inspiration til aktiviteter for de ældre, så opret f.eks. en oplevelsesklub, en erindringsgruppe, en samtalegruppe eller en samværsgruppe. Netværkstilbud for demensramte og disses pårørende Når ensomheden som følge af demenssygdom i et samliv gør hverdagene besværlige og triste, kan det være godt for den pårørende at mødes med andre i en lignende situation, eventuelt sammen med den demente. Værested når ensomhed gør mennesker triste, kan sognets værested (café, dagligstue) være stedet at mødes. Netværk for udsatte børnefamilier Når børnefamilier/enlige forsørgere har det svært med at klare hverdagen på grund af dårlige vilkår og social isolation, kan et netværk i sognet være et holdepunkt i tilværelsen. Bisiddertjeneste for udsatte børnefamilier Når børnefamilier/enlige forsørgere får problemer med at klare sager med f.eks. det offentlige, kan en bisidder til at vejlede i vanskelige emner samt ledsage til møder være til stor hjælp. Sognets ferietilbud når børnefamilier/enlige forsørgere ikke selv har råd og overskud til at tage på sommerferie, kan sognet gå ind og arrangere ferie for typisk tre familier med hjælp fra Samvirkende Menighedsplejers tilbud Folkekirkens Feriehjælp. Sorggrupper for børn og unge når børn og unge har oplevet en nær slægtnings død, eller har oplevet forældrenes skilsmisse, kan det være en stor hjælp for dem at komme med i en sorggruppe. Sorggrupper for voksne i en tabssituation når man er blevet alene, fordi ægtefællen eller ens barn er død, eller fordi ægtefællen er kommet på plejehjem/blevet dement, kan det være en lettelse at få lov at tale ud om dette i en sorggruppe. Oprettelse af tværkulturelle netværk Når sognet vil hjælpe vore nydanskere, kristne og ikke-kristne, kan det være godt at oprette kontaktklubber, middage på tværs, lektiehjælp m.m.

7 7 Samvirkende Menighedsplejer og diakonien som fag Hvis man ønsker at få belyst diakonien med ord ud fra en bibelsk, historisk eller sociologisk sammenhæng og gerne med udblik til aktuelle praksissammenhænge, er det også på dette område muligt at bestille et kursus fra Samvirkende Menighedsplejer. Samvirkende Menighedsplejer og frivillighedsområdet Kernen i menighedsplejernes aktiviteter er indsatsen fra de mange frivillige landet over. Hvis vore forskellige målgrupper har brug for støtte i frivillighedsindsatsen, kan vi undervise i kursusemner som: Hvervning af frivillige hvilke metoder? Hvad motiverer mennesker til at gå ind i frivillighed? Frivilligpleje hvor pleje og fastholde de frivillige? De frivilliges ildsjæle hvorledes forhindre dem i at brænde ud? De frivillige og konflikthåndtering Frivillige og ansatte udfordringer og muligheder Den svære samtale en udfordring for den frivillige Frivilligudviklingssamtalen (FUS) hvorledes gennemføres den? Supervision og reflekterende samtale koordinator og frivillige Frivillige og åndelig omsorg Det meningsgivende og lystbetonede i det frivillige arbejde Særligt kursustilbud: Folkekirkens Ældrenetværk Få ældre i lokalområdet inddraget i et fælles netværk med modtagelse af undervisning i livsanskuelsesemner forenet med praktik i form af deltagelse i lokale diakonale aktiviteter. Se uddybende kursusfolder på Møder og kurser/ Bestil et kursus. Netværk i kirkerne for børnefamilier

8 8 Samvirkende Menighedsplejers kursusmedarbejdere: kontaktoplysninger, kompetencer samt geografiske virkeområder Generalsekretær og informationsmedarbejder, cand. theol. og præst Kirsten R. Laursen, tlf eller , Særlige emner: Liv og vækst-dag om diakoni i sognet Hvad er en menighedspleje (historisk, juridisk, organisatorisk, økonomisk)? Diakonien belyst ud fra en bibelsk, historisk eller sociologisk sammenhæng Frivillige og åndelig omsorg Desuden information om alle menighedsplejens arbejdsområder. Hele landet, især Jylland Aflastningsleder og ældrekonsulent, sygeplejerske og demenskoordinator Nina Baun, tlf eller , Særlige emner: Aflastningstjeneste Netværkstilbud for demensramte og disses pårørende Forebyggende og sundhedsfremmende netværk for ældre Erindringsgrupper på plejehjem Diverse emner vedrørende frivillighedsområdet Fortrinsvis København/Sjælland og Øerne Besøgstjenesteleder, sygeplejerske Helle Engelsborg Olsen, tlf , , e- mail: Særlige emner: Besøgstjeneste Ældre og ensomhed Diverse emner vedr. frivillighedsområdet Fortrinsvis København/Sjælland

9 9 Udviklingskonsulent, bach. theol. Bitten Petersen, tlf eller , Særlige emner: Liv og vækst-dag om diakoni i sognet Diakonien belyst ud fra en sociologisk-teologisk sammenhæng Folkekirkens Feriehjælp Netværk for udsatte børnefamilier Bisiddertjeneste for udsatte børnefamilier Fortrinsvis København/Sjælland, Øerne og Fyn Socialtjenesteleder, socialrådgiver Betina Køster, tlf eller , Særlige emner: Bisiddertjeneste for udsatte børnefamilier Netværk for udsatte børnefamilier Væresteder Diverse emner vedrørende frivillighedsområdet Fortrinsvis København/Sjælland, ved særlige behov Jylland Hjemmeside, blad m.m. I kvartalsbladet Sammen om menighedspleje og på Samvirkende Menighedsplejers hjemmeside kan man finde organisationens enkelte arbejdsgrene beskrevet. Se på hjemmesiden databasen over vore medlemssogne og deres forskellige aktiviteter. Sognene skal selv hjælpe med at ajourføre databasen. Samvirkende Menighedsplejer har udgivet en række hæfter og hjælpemidler til brug for opstart af menighedsplejeaktiviteter. De findes alle omtalt på hjemmesiden. Bliv medlem af Samvirkende Menighedsplejer og få medlemsfordele: Pris for menighedsplejens medlemskab pr. år: Pris for menighedsrådets medlemskab pr. år: Pris for personligt medlemskab pr. år: Pris for bladabonnement pr. år: 900 kr kr. 300 kr. 200 kr. E-Sammen: Tilmeld dig Samvirkende Menighedsplejers gratis Nyhedsbrev E-Sammen, se på forsiden af

10 10 Priser ved henvendelse til Samvirkende Menighedsplejers konsulenter og generalsekretær om foredrag, undervisning og rådgivning Der afregnes efterfølgende via tilsendelse af faktura. Priser er ekskl. kørsel. Timepriser 2010 Foredrag og undervisning for medlemssogne Foredrag og undervisning for ikkemedlemssogne og andre Rådgivning af medlemssogne (om vedtægter, fundraising, sognediakonale opgaver m.m.) Rådgivning af ikkemedlemssogne og andre Første time Pr. time derefter Dertil moms? kr. 750 kr. Nej kr kr. Ja 500 kr. 375 kr. Nej kr. 500 kr. Ja Fotos: Rune Hansen, Palle Højland, Nina Baun, Bitten Petersen Denne folder udgivet december 2010 SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER - et folkekirkeligt socialt arbejde Valby Tingsted 7, 2500 Valby tlf ma.-to , fr giro netbank Send sms til 1277, skriv kollekt og giv dermed en gave på 50 kr. (+sms-takst) Udbyder: FKOF c/o Areopagos Peter Bangsvej 1F, 2000 Frb.

inspiration Idéer - til liv og vækst i menighedens diakoni

inspiration Idéer - til liv og vækst i menighedens diakoni Tilmeld sognet som medlem af Ring og hør nærmere hos konsulenterne, eller kontakt Fælleskontoret i Valby på tlf. 36 46 66 66. Bliv personligt støttemedlem Støtte fra enkeltpersoner giver organisationen

Læs mere

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni 34 tilbud om foredrag og debatoplæg fra Samvirkende Menighedsplejer 1 Foredrag ved generalsekretær Kirsten R. Laursen HVAD ER DIAKONI? Hvad er

Læs mere

Konsulenterne hjælper gerne med oprettelse af diakonale aktiviteter i hele landet

Konsulenterne hjælper gerne med oprettelse af diakonale aktiviteter i hele landet Konsulenterne hjælper gerne med oprettelse af diakonale aktiviteter i hele landet Henvendelse kan ske til nærmeste kontor, såfremt man i sognet påtænker: Oprettelse af aflastningstjeneste når opgaven med

Læs mere

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer Menighedspleje og sognediakoni Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Hvad er diakoni? side 3 Kapitel 2: Hvad er en menighedspleje side 4 Forslag til fremgangsmåde ved

Læs mere

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips. Samvirkende Menighedsplejer

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips. Samvirkende Menighedsplejer Menighedspleje og sognediakoni Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Hvad er diakoni? side 3 Kapitel 2: Hvad er en menighedspleje side 4 Forslag til fremgangsmåde ved

Læs mere

Isumassuineq Uummarinnarpoq

Isumassuineq Uummarinnarpoq Der er i omsorgen Isumassuineq Uummarinnarpoq Ilagiit akornanni pisariaqartitsisunut isumassuisunut katuffeqatigiit pillugu 2 VÆRESTEDER Væresteder eller sognets dagligstue bliver ofte stedet, hvor voksne

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2012

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2012 Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2012 For frivillige fra aflastnings- og vågetjenester samt fra besøgstjenester, som også har aflastningsopgaver målrettet demente, alvorligt syge og døende onsdag

Læs mere

Menighedspleje og sogne-diakoni. Samvirkende Menighedsplejer. Start tips

Menighedspleje og sogne-diakoni. Samvirkende Menighedsplejer. Start tips Menighedspleje og sogne-diakoni Samvirkende Menighedsplejer Start tips Indholdsfortegnelse Hvad er diakoni?... side 3 Kapitel 1: Hvad er en menighedspleje?... side 4 Kapitel 2: Idéer til sognets diakonale

Læs mere

Samarbejde, Vidensdeling, Inddragelse af sognenes erfaringer

Samarbejde, Vidensdeling, Inddragelse af sognenes erfaringer Samarbejde, Vidensdeling, Inddragelse af sognenes erfaringer At få viden om sognenes erfaringer for at fremme en dialog i stiftet om diakoni Indledende brev med opfordring til samarbejde og vidensdeling

Læs mere

Starttips. Menighedspleje og sognediakoni. Samvirkende Menighedsplejer

Starttips. Menighedspleje og sognediakoni. Samvirkende Menighedsplejer Starttips Menighedspleje og sognediakoni Samvirkende Menighedsplejer Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Hvad er diakoni side 3 Kapitel 2: Hvad er menighedspleje side 4 Forslag til fremgangsmåde ved start side

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014 Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014 For frivillige fra aflastnings- og vågetjenester samt fra besøgstjenester, som også har aflastningsopgaver målrettet demente, alvorligt syge og døende onsdag

Læs mere

Forslag: Handlingsplan for Samvirkende Menighedsplejer (SMP) i perioden 2010-2014. Resumé

Forslag: Handlingsplan for Samvirkende Menighedsplejer (SMP) i perioden 2010-2014. Resumé Forslag: Handlingsplan for Samvirkende Menighedsplejer (SMP) i perioden 2010-2014. Resumé Se handlingsplanen i fuldt omgang på www.menighedsplejer.dk, under Organisationen/Handlingsplan. 1. SMPs mission,

Læs mere

KURSER 2015. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser

KURSER 2015. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser KURSER 2015 Temakurser Kursus 1, Frivillig i menigheden, Herning 4 Kursus 2, Frivilligi menigheden, Frederiksberg 5 Kursus 3, Frivillig i menigheden, Esbjerg 6 Kursus 4, Menneskelivet i magt og afmagt

Læs mere

KURSER Samvirkende Menighedsplejer

KURSER Samvirkende Menighedsplejer Samvirkende Menighedsplejer KURSER 2012 Indhold Side Velkommen! 2 Om Samvirkende Menighedsplejer 3 Besøgstjeneste 1 4 Besøgstjeneste 2 5 Besøgstjeneste 3 6 Kirkens liv og vækst diakoni i sognet 7 Frivillighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Inspirationskurser: Diakoni og menighedspleje

Indholdsfortegnelse: Inspirationskurser: Diakoni og menighedspleje Indholdsfortegnelse: Side 2 Velkommen til en ny kursussæson Side 2 Hovedtemaer 2012 Side 3 Praktiske oplysninger Side 4 Temakursus 1, Besøgstjenestekursus i Kolding Side 5 Temakursus 2, Besøgstjenestekursus

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

KURSER 2016. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser

KURSER 2016. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser KURSER 2016 Temakurser Kursus 1, Frederiksberg: 4 Egenomsorg i frivilligt socialt arbejde Kursus 2, Odense: 5 Egenomsorg i frivilligt socialt arbejde Kursus 3, Hillerød: 6 Egenomsorg i frivilligt socialt

Læs mere

1. Koordinator funktionen i Kolding Provstis Menighedspleje:

1. Koordinator funktionen i Kolding Provstis Menighedspleje: 1. Koordinator funktionen i : Koordinator funktionen: Funktionsområder: Varetagelse af besøgstjeneste for, herunder oprettelse af samt koordinering af besøgstjeneste i private hjem, plejehjem, aflastningstjeneste

Læs mere

KURSER 2014. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser

KURSER 2014. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser Samvirkende Menighedsplejer KURSER 2014 Temakurser Kursus 1, Ledelse af frivillige, Viborg 4 Kursus 2, Ledelse af frivillige, Esbjerg. 5 Kursus 3, Ledelse af frivillige, Helsingør 6 Kursus 4 Kirkernes

Læs mere

RODFÆSTET OG RELEVANT - SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER FØR OG NU

RODFÆSTET OG RELEVANT - SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER FØR OG NU RODFÆSTET OG RELEVANT - SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER FØR OG NU 2 Indhold: s. 1: Forside s. 2: Indhold s. 3: Der er liv i omsorgen: Samfundsrelevans i et historisk perspektiv s. 4: Plejecentre og Botilbud

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Sammen1. Tema: Menighedspleje anno 2010 og 2011 20 år med aflastningstjenesten Side 10 Den nye bisiddertjeneste Side 12 Årsmøde 2011 Side 19

Sammen1. Tema: Menighedspleje anno 2010 og 2011 20 år med aflastningstjenesten Side 10 Den nye bisiddertjeneste Side 12 Årsmøde 2011 Side 19 Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2011 Tema: Menighedspleje anno 2010 og 2011 20 år med aflastningstjenesten Side 10 Den nye bisiddertjeneste Side 12 Årsmøde 2011

Læs mere

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter!

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter! Vil I være med til at arbejde for samfundets udsatte og dermed understrege, at folkekirken er en handlende kirke i forhold til aktuelle, sociale problemer? Folkekirken tager medansvar og drager omsorg

Læs mere

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE UDBYDER ESBJERG KOMMUNE TITEL Visiteret Dagtilbud SUNDHED & OMSORG Alle tilbuddene skal visiteres, og der foretages altid en individuel vurdering af behov. Midlertidig døgnophold

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Årsberetning 2009-2010 for Samvirkende Menighedsplejer

Årsberetning 2009-2010 for Samvirkende Menighedsplejer Årsberetning 2009-2010 for Samvirkende Menighedsplejer Af formand Ole Foldberg og generalsekretær Kirsten R. Laursen INDLEDENDE I Samvirkende Menighedsplejer (SMP) har vi i det forløbne år i på forskellig

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje Jakobskirkens Sociale Arbejde Bestyrelsen v. fratrædende formand Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde E-mail: a.mulnaes@webspeed.dk Tlf. 46 75 24 74 Roskilde den 3.

Læs mere

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus Kirkens Liv & Vækst Diakoni i sognet Lørdag den 7. marts 2009 på Diakonhøjskolen i Århus et stiftsarrangement til inspiration for menighedsråd, præster, ansatte og frivillige i Århus Stift første lejlighed

Læs mere

KURSER Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser

KURSER Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser KURSER 2013 Temakurser Kursus 1, Kirkens støtte til sorgramte, Aalborg 4 Kursus 2, Kirkens støtte til sorgramte, Nykøbing F. 5 Kursus 3, Kirkens støtte til sorgramte, Glostrup 6 Kursus 4, Ledelse og koordinering

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2014

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2014 Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2014 Tema: Kirken af levende sten Sorg udfordrer side 8 Ferie, netværk og nye muligheder side 10 Forløbsfrivillig projektet side

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER I PERIODEN 2014-2018.

HANDLINGSPLAN FOR SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER I PERIODEN 2014-2018. HANDLINGSPLAN FOR SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER I PERIODEN 2014-2018. FORORD Hensigten med handlingsplanen er primært at give organisationens medlemmer, deres repræsentanter i Fællesudvalget og organisationens

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Diakoni i Århus Vestre Provsti. En undersøgelse i 16 sogne

Diakoni i Århus Vestre Provsti. En undersøgelse i 16 sogne Diakoni i Århus Vestre Provsti En undersøgelse i 16 sogne 1 Baggrund I efteråret 2012 fremsætter provstiudvalget i Århus Vestre Provsti et ønske om at sætte fokus på diakoni i Århus Vestre. På temadag

Læs mere

Særligt fokus på børn og udsatte familier. I Haderslev Stift indsats på Als og i Vejle. Kirke på landet. Mobil varmestue.

Særligt fokus på børn og udsatte familier. I Haderslev Stift indsats på Als og i Vejle. Kirke på landet. Mobil varmestue. 3. november 2016 Dialogmøde med de diakonale organisationer Deltagere: Lone Kofod Nielsen, Kirkens Korshær Kenneth Kamp Bitzbach og Birthe Juel Christensen, Folkekirkens Nødhjælp Kirsten Laursen, Samvirkende

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

KURSER Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser

KURSER Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser KURSER 2013 Temakurser Kursus 1, Kirkens støtte til sorgramte, Aalborg 4 Kursus 2, Kirkens støtte til sorgramte, Nykøbing F. 5 Kursus 3, Kirkens støtte til sorgramte, Glostrup 6 Kursus 4, Ledelse og koordinering

Læs mere

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1 BESØGSTJENESTEN 1 Jeg føler virkelig, at jeg gør et andet menneske glad, og at jeg kan være noget for hende. Jeg får ligeså meget ud af det! som hende, og vi hygger os sammen. Hun bliver så glad hver gang

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2013

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2013 Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2013 Tema: Sognediakoni i vækst Om erindringsgrupper side 6 Om bisiddertjenester side 12 Om ledelse og koordinering af frivillige

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2016

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2016 Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2016 For frivillige fra aflastnings- og vågetjenester samt fra besøgstjenester, som også har aflastningsopgaver målrettet demente, alvorligt syge og døende onsdag

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER I PERIODEN 2014-2018. Udvidet udgave (udvidelser med rødt).

HANDLINGSPLAN FOR SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER I PERIODEN 2014-2018. Udvidet udgave (udvidelser med rødt). HANDLINGSPLAN FOR SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER I PERIODEN 2014-2018. Udvidet udgave (udvidelser med rødt). FORORD Hensigten med handlingsplanen er primært at give organisationens medlemmer, deres repræsentanter

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Sammen1. Tema: Menighedsplejen som brobygger mellem civilsamfundet og det offentlige OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen1. Tema: Menighedsplejen som brobygger mellem civilsamfundet og det offentlige OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde December [4] 2014 Tema: Menighedsplejen som brobygger mellem civilsamfundet og det offentlige Sammen1 OM MENIGHEDSPLEJE SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Aflastning af pårørende til demente i egen bolig 1. 2. Projektets titel: Frikvarter til pårørende et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Kommune og frivillige organisationer

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Velkommen. social-humanitære frivillige. til startkursus for. 16-04-2008 Ældre Sagen master 1

Velkommen. social-humanitære frivillige. til startkursus for. 16-04-2008 Ældre Sagen master 1 Velkommen til startkursus for social-humanitære frivillige 16-04-2008 Ældre Sagen master 1 Formålet med startkurset er: at give en introduktion til det social-humanitære område, så man kommer til at føle

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær Mødestedet Den Brogede Verden Nærvær og samvær Årsrapport 2013 Institutionens formål Mødestedet Den Brogede Verden har til formål på folkekirkeligt grundlag i et alkoholfrit miljø at være omsorgs- og aktivitetstilbud

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

FORORD INDHOLD. soner, der gennem de offentlige puljer og private fonde får mulighed for at støtte Samvirkende Menighedsplejer.

FORORD INDHOLD. soner, der gennem de offentlige puljer og private fonde får mulighed for at støtte Samvirkende Menighedsplejer. Handlingsplan for perioden 2006-2010 FORORD Hensigten med handlingsplanen er at give Samvirkende Menighedsplejers samarbejdspartnere og tilskudsgivere indsigt i organisationens mission og vision, herunder

Læs mere

At prikke med kærlighed omsorgsbesøg i en isoleret alderdom

At prikke med kærlighed omsorgsbesøg i en isoleret alderdom At prikke med kærlighed omsorgsbesøg i en isoleret alderdom 1 Når jeg er ovre og købe en pakke cigaretter, så lidt længere henne står en bænk. Så nogle gange tænker jeg at: Nu er jeg nede, og jeg vil lige

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

KURSER Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser

KURSER Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser Samvirkende Menighedsplejer KURSER 2017 Temakurser Kursus 1, Vejle 4 Menighedspleje i lyset af Luther Kursus 2, Ringsted 5 Menighedspleje i lyset af Luther Kursus 3, Helsingør 6 Menighedspleje i lyset

Læs mere

DemensCentrums organisering

DemensCentrums organisering DemensCentrums organisering Demenschef Specialister Særlig indsats Personale, IT, økonomi, teknik Specialboliger, Graham Bells Vej Indretningsarkitekt Demens Caféen Service, Serviceleder Plejeboligafsnit

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

Tema: Sorg og omsorg Sorrig og glæde interview med Eva Jørgensen side 4 Medlemstilbud 2011 side 10-11 Demensramt samliv et interview side 14

Tema: Sorg og omsorg Sorrig og glæde interview med Eva Jørgensen side 4 Medlemstilbud 2011 side 10-11 Demensramt samliv et interview side 14 Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde December [04] 2010 Tema: Sorg og omsorg Sorrig og glæde interview med Eva Jørgensen side 4 Medlemstilbud 2011 side 10-11 Demensramt samliv

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sygdomme, der angriber hjernen og svækker de intellektuelle funktioner. Mennesker med demens har

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2010

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2010 Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2010 Tema: Synlighed og nærvær i menighedsplejernes arbejde: Plejecentret som kulturelt mødested Familiearbejdet Pårørende til

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk extra JUNI 2015 52. ÅRGANG DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONI I SOGNE EN VÆRKTØJSKASSE 2014-2015 DIA IAKONbl bladet DIAKONbladet Juni 2015 extra Af Birthe Fredsgaard, bestyrelsesformand i Diakonhøjskolens

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

NYHEDSBREV MAJ 2016 MENIGHEDSPLEJEN I KOLDING PROVSTI

NYHEDSBREV MAJ 2016 MENIGHEDSPLEJEN I KOLDING PROVSTI Kære alle i menighedsplejen Mange ting har ændret sig siden det sidste nyhedsbrev blev sendt på gaden i august. Annette Langdahl er startet i nyt job, og andre har taget over, hvor hun slap. Det kan I

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Kandidatintroduktion. Aktive borgere (Ældre) v./ På Tværs Direktør Karen Heebøll. Den 19. september 2017

Kandidatintroduktion. Aktive borgere (Ældre) v./ På Tværs Direktør Karen Heebøll. Den 19. september 2017 Kandidatintroduktion Aktive borgere (Ældre) v./ På Tværs Direktør Karen Heebøll Den 19. september 2017 Aktive borgere skaber de gode fællesskaber Der er udarbejdet en Frivilligstrategi på ældreområdet

Læs mere

Frivillighåndbog Fundraising

Frivillighåndbog Fundraising Frivillighåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Lokale fonde... 3 18 i Lov om social service... 3 Ideer til fundraising og synliggørelse... 3 Aktivitetsdage i værksteder... 3 Strikke- og syklubber...

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere