det RElIGIØSE landskab BEGREBET GUd, ModInTUITIVE KValITETER og STRaTEGISK InFoRMaTIon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det RElIGIØSE landskab BEGREBET GUd, ModInTUITIVE KValITETER og STRaTEGISK InFoRMaTIon"

Transkript

1 det RElIGIØSE landskab BEGREBET GUd, ModInTUITIVE KValITETER og STRaTEGISK InFoRMaTIon af JESPER ØSTERGaaRd Denne artikkelen diskuterer anvendeligheten av det religionsvitenskapelige, analytiske begrepet gud i en teoretisk og empirisk kontekst. Først fremføres en kritikk av begrepet gud til fordel for teorien om agenter med mot - intuitive kvaliteter og uhindret adgang til strategisk informasjon, som den er formulert av Pascal Boyer og Illka Pyysiäinen. Dernest appliseres dette kognisjonsteoretiske begrepet på et konkret empirisk materiale fra et buddhistisk pilegrimssted, Maratika i det østlige Nepal, hvor landskapet omkring pilegrimsstedet kan sies å materialisere og videreføre kvaliteter fra motintuitive agenter. Pilegrimenes tilgang til de motintuitive agenters religiøse kvaliteter går gjennom en interaksjon med det fysiske landskapet, hvorved grensen mellom agent og landskap utviskes, og derfor kan det argumenteres for at landskapet er motintuitivt og (dermed) religiøst. FRa GUd over GUdER TIl ModInTUITIVE agenter den grundlæggende problemstilling, ved at anvende begrebet gud som en religionsvidenskabelig, analytisk kategori er, at hele kategorien, guder, benævnes ud fra ét eksempel fra denne kategori, nemlig (den jødisk-kristne) Gud. der sker et sammenfald mellem kategori og kriterium, idet en kategori er dannet ud fra en bestemt forekomst af denne 124

2 kategori. det er imidlertid blevet vist, hvordan alle forekomster indenfor en given kategori ikke er lige typiske, men at der er prototypiske eksempler (eksempelvis d andrade 1995: , Rosch 1978). I stedet for en klar afgrænset kategorisering, der baserer sig på en række kriterier, som de enkelte forekomster enten kan opfylde eller ej, da vil en prototype-tilgang til kategorisering have flydende grænser, og de enkelte forekomster kan være mere eller mindre prototypiske eksempler af en kategori (således er en spurv et mere prototypisk eksempel på kategorien fugl end en pingvin). Sammenfaldet mellem forekomst og kategori giver ikke blot eksemplarisk forrang til et eksempel, men lader det enkelte, empiriske eksempel være normativt for hele kategorien, hvilket fremhæver én religiøs tradition som særligt normgivende i et komparativt studie af religioner (Pyysiäinen 2003, Pyysiäinen og Ketola 1999). En sådan sammenblanding af prototypisk eksempel og analytisk kategori, hvorved det bestemmende analytiske begreb ( gud ) bliver ét med det empiriske eksempel ( Gud ), er ikke mindst en udfordring i forbindelse med studiet af buddhismen, en religion som på mange punkter adskiller sig fra den jødiske, kristne og islamiske monoteisme. Pyysiäinen har derfor med rette stillet spørgsmålet om, hvad der gør guder til guder, og dernæst appliceret dette kriterium på buddhismen og studiet af Buddha Shakyamuni og andre buddhaer (Pyysiäinen 2003). Pyysiäinen inddrager Pascal Boyers kognitive teori om, at religiøse repræsentationer (mentale og ydre) indeholder modintuitive forestillinger (Pyysiäinen 2003, Boyer 2002, 2000, Boyer og Ramble 2001). Ifølge Boyer har mennesket en række kognitive antagelser om verden, som tilsammen udgør en intuitiv ontologi, hvorigennem verden inddeles i forskellige domæner: personer, dyr, planter, artefakter og naturlige objekter. 1 Mennesket har grundet dets kognitive sammensætning på tværs af kulturelle forskelle en række forestillinger og forventninger, som knytter sig specifikt til de enkelte enheder indenfor disse domæner, og hvor disse forventninger overtrædes gennem brud med det enkelte domæne eller forflytning fra et domæne til et andet, skabes modintuitive repræsentationer: sten, der flyver; dyr, der taler; og mennesker, der kan 125

3 leve under vand. Sådanne repræsentationer er i sig selv ikke religiøse, men religiøse repræsentationer gør brug af modintuitive elementer, idet det gør dem opmærksomhedskrævende og lettere at huske, og dermed er det mere sandsynligt, at sådanne repræsentationer transmitteres over generation og overlever som religiøse repræsentationer. de ontologiske domæner og de forskellige overtrædelser udgør et repertoire af mulige mønstre, som skaber religiøse forestillinger og repræsentationer. Religiøse repræsentationer er dog ikke udelukkende modintuitive. I så fald ville de ende i det rene nonsens. derimod vil repræsentationer tage udgangspunkt i et af de ontologiske domæner, og egenskaber ved dette domæne (fx det at personer har følelser), behøver ikke at blive udspecificeret, idet vi qua vores kognitive kapaciteter har en intuitiv forståelse af disse domæner. Religiøse forestillinger og repræsentationer skal med andre ord både opretholde de ontologiske domæner og bryde med disse. Modintuitive (herefter forudsat at disse også delvist er intuitive) repræsentationer kræver således noget yderligere for at klassificeres som religiøse. agenter med modintuitive kvaliteter er ofte forekommende i heltedigte, folkeeventyr og moderne tegneserier. Mickey Mouse, eksempelvis, er modintuitiv: en mus, der taler og agerer som et menneske. Men det kræver mere at komme i betragtning som religiøs agent. Vi kan således ikke blot erstatte kategorien guder med modintuitive agenter; det skal udspecificeres, hvorledes disse agenter gøres relevante i religiøse sammenhænge. I social interaktion, trækker mennesket på en lang række informationer, hvor nogle er særligt essentielle, idet de netop vedrører det sociale samarbejde. Mennesket besidder en social bevidsthed, som gør os modtagelige og hungrende efter informationer, der besidder relevans for vores omgang med andre mennesker. Sådanne informationer er the subset of all the information currently available (to a particular agent, about a particular situation) that activates mental capacities that regulate cooperation (Boyer 2000:205). det er så at sige de informationer, der kan sladres om, rygtes om, forøge eller formindske social status; det er, hvad Boyer benævner strategiske informationer. hvad, der tæller som strategisk information, er defineret af den kulturelle og sociale kontekst, 126

4 men fælles er det, at mennesker kun har en delvis adgang til disse strategiske informationer, hvorimod modintuitive agenter har uhindret adgang (Boyer 2002:78). hvor det enkelte menneske altid kun vil have adgang til en social situation fra et perspektiv, kan modintuitive agenter have en uhindret adgang til ethvert perspektiv på samme situation samtidigt, netop deri kan en del af deres modintuitivitet ligge. Modintuitive agenter med uhindret adgang til strategisk information kan således være et centralt kriterium til at udspecificere, hvilke modintuitive forestillinger og repræsentationer, der har relevans for mennesket og dermed knytter sig religiøse forestillinger til. netop de modintuitive agenter, der ved, hvordan vi interagerer med andre mennesker i sociale sammenhænge og kender motiver og strategiske handlinger, er særligt relevante i religiøs sammenhæng. Pyysiäinen (2003:163) kan opsummere overgangen fra guder til modintuitive agenter med uhindret adgang til strategiske informationer: By reconceptualizing gods as counter-intuitive agents, we arrive at a precise, theoretically motivated, and empirically testable concept. In this view, religion is typified by the presence of representations (mental and public) of counterintuitive agents, which are taken seriously by the group in question and are used in the organization of social life as well as in personal life management. En teoretisk motiveret kategorisering, der bygger på universelle kognitive kompetencer har den fordel, først, at kriteriet ikke er en del af kategorien. dermed bliver der mulighed for en reel komparation mellem agenter i religiøse traditioner. dernæst, ved at fokusere på modintuitive kvaliteter og strategisk information, åbnes der for, at ikke blot agenter kan inkluderes i kategorien, men ydermere for, at deres repræsentationer eller spor ligeledes kan inddrages. alfred Gell skriver, hvordan artefakter kan repræsentere guder, ikke i kraft af at ligne guder, men i kraft af at være gudens repræsentant modintuitive agenter med strategisk information kan være distribueret ud i statuer, ikoner osv. (Gell 1998:96 154). de modintuitive kvaliteter løsriver sig fra den religiøse agent gennem mytologiske fortællinger om hypotetiske ritualer: hypothetical rituals [ ] are religious actions that a religious ritual system 127

5 presumes, perhaps even describes, but which no human participant ever actually performs (McCauley og lawson 2002:86). hypotetiske ritu - aler giver kraft til andre faktuelle ritualer, ved at indgå som et element i den rituelle struktur (McCauley og lawson 2002:18-19). der skabes en metonymisk kæde, hvor modintuitive kvaliteter fra et ritual indlejres i et andet, som dermed får virkningskraft. Jeg vil fokusere på modintuitive kvaliteter som flydende kvaliteter, der kan flyttes mellem agenter eller fra agent til objekt for derigennem at undersøge anvendeligheden af begrebet om modintuitive agenter. I det følgende vil jeg beskrive, hvordan de modintuitive kvaliteter, som tilskrives en agent, kan distribueres ud i et andet domæne, nemlig i landskabet. dette giver en konkret synlighed til ellers forestillede, usynlige agenter. Med udgangspunkt i et empirisk materiale viser jeg, hvordan den modintuitive agents kvaliteter betragtes som indlejret i et landskab. Buddhistiske, mytologiske beretninger fortæller om Padmasambhavas hypotetiske ritualer, der overfører hans religiøse kraft til landskabet omkring pilgrimsstedet Maratika. dette landskab fremstår med religiøse kvaliteter, det bliver et pilgrimssted, som kan anvendes i det faktuelle ritual, pilgrimsfærden (for andre pilgrimssteder, se nordin 2006). PadMaSaMBhaVa: UdØdElIGhEd I MaRaTIKa Maratika er en række drypstenshuler og grotter beliggende i mindre bjerge i ca meters højde i det østlige nepal, ca. 140 øst for Kathmandu og sydvest for Mt. Everest. Stedet besøges både af hinduister, som har deres egen mytologi knyttet til stedet, og buddhistiske pilgrimme, mestendels sherpaer fra Solu-Khomphu, nord for Maratika (Buffetrille 1994). den indiske guru Padmasambhava (8. årh.) 2 er tæt knyttet til Maratika. han er en central figur i tibetansk buddhisme, idet det fortælles om ham, at han bragte tantrisk buddhisme til Tibet. Ifølge overleveringen blev Padmasambhava hidkaldt, da konstruktionen af Tibets første kloster, Samye, gang på gang blev obstrueret af dæmoner, som om nat- 128

6 ten ødelagde, hvad der blev opbygget om dagen. Gennem ritualer under - tvang Padmasambhava disse dæmoner, som i stedet blev beskyttere af Samye (yeshe Tsogyal 2004). 3 Padmasambhava virkeliggør en kraftfuld form for ritualiseret buddhisme, som tibetanere betragter, som særligt egnet for dem, idet kun en kraftfuld buddhisme vil kunne underkue landets vilde natur og menneskenes ligeledes vilde natur. 4 På sin vej til Tibet fra Indien passerede Padmasambhava gennem hele himalaya-regionen, heriblandt Maratika, hvor han ifølge den tibetanske buddhisme udførte diverse rituelle praksisser, og ofte efterlod han sig spor i form af håndaftryk og fodaftryk i klippestykker eller andre markeringer i landskabet. disse steder, spredt over et stort område, er populære pilgrimssteder for buddhister i hele regionen. Maratika i det østlige nepal er et af disse steder, hvor det siges, at Padmasambhava udførte ritualer, der gav ham udødelighed sammen med sin ritualmedhjælper, prinsessen Mandarava. I Introduction to Maratika (ngawang Chöphel 2000), som er en religiøs guidebog (tibetansk: gnas yig) fortælles det, hvordan Padmasambhava først nedkæmpede en dæmoninde, som søgte at hindre ham adgang til en grotte og til at praktisere dér. Efter at have nedkæmpet hende (stalagmitter og stalaktitter ved indgangen til grotten siges at være henholdsvist hendes krop og hendes hjerte og indvolde), fortælles det, hvordan Padmasambhava og Mandarava praktiserede over udødeligheden i en grotte i Maratika i tre måneder, hvorefter Udødelighedens Buddha, amitayus, viste sig for dem og rejste en udødelighedsvase i sten som et bevis på deres succesfulde, rituelle praksis. denne udødelighedsvase er, for buddhistiske pilgrimme, det vigtigste landskabsobjekt i Maratika. Som andre dele af landskabet i Maratika står de nævnte drypstensformationer og steder i en relation til Padmasambhava og hans rituelle aktivitet ved at være materielle repræsentationer eller aftryk af Padmasambhavas modintuitive kvaliteter. landskabet er derfor ikke blot en neutral scene for Padmasambhava og Mandarava, men ligeledes et produkt af deres rituelle aktivitet. 129

7 MaRaTIKa: SPaTIalISERET MyToloGI I Maratika krydser det tidslige, mytologiske forløb det geografiske rum, hvorved der sker en udlejring af mytologisk indhold i et geografisk rum med centrum i mytologien om Padmasambhavas rituelle handlinger. det mytologiske tidsforløb ved Maratika strækker sig imidlertid over tre perioder: fra den kosmologiske urtid over mytologisk fortid til his - torisk nutid. 5 I Introduction to Maratika (ngawang Chöphel 2000:25 26) fortælles det, hvordan avalokiteshvara i en kosmologisk urtid forespurgte om belæringer fra amitayus. disse blev givet og samtidig nedskrevet på guldpapir med lapiz lazuli af de himmelske, kvindelige væsener, dakinier, i deres hemmelige skrift og placeret i en boks, som derefter blev gemt i hulerne i Maratika. denne tradition med at nedskrive og gemme belæringer med henblik på senere fremkomst er ligeledes kendt fra traditionen om skjulte skatte, terma (tibetansk: gter ma), der er gemt i landskabet og opdaget af særlige skattefindere, tertön (tibetansk: gter ston) (Gyatso 1996); en tradition som særligt udfolder sig i nyingmatraditionen i tibetansk buddhisme, netop den tradition, som det bud - dhistiske kloster i Maratika bekender sig til. omdrejningspunktet i den religiøse historie om Maratika er de myto logiske fortællinger om Padmasambhava, som redegjort for ovenfor, netop at han sammen med Mandarava så at sige åbnede dakiniernes boks, således at læren om udødelighed kunne praktiseres, om end denne skat stadig foreligger i en latent form. Gennem Padmasambhava s rituelle aktivitet i Maratika sker der en udveksling, således at buddhistiske belæringer finder sted i landskabet i Maratika, og på den måde får et mytologisk, temporalt forløb et geografisk udstrakt udtryk. Kort sagt mytologien spatialiseres i landskabet, men samtidig gives landskabet en temporal dybde, der strækker sig tilbage til en kosmologisk urtid gennem en mytologisk fortid. Følges den analyse, som jeg fremlægger her, medfører Padmasambhava og Mandaravas hypotetiske ritual, at Padmasambhavas modintuitive kvaliteter overføres fra at være beskrevet i mytologiske narrativer om Padmasambhava til at være en del af det udstrakte landskab i Maratika. Padmasambhavas udødelighed, for 130

8 eksempel, gøres derved tilgængelig, om end, som antropolog Katia Buffetrille udlægger udtalelser fra pilgrimme: Padmasambhava obtained immortality, but the pilgrim will be content to as for a long life, aware that his spiritual development does not allow him to expect more (Buffetrille 1994:45). de pilgrimme, som jeg talte med, nævnte ikke udødelighed på samme måde, men et ønske om at opnå velsignelser (tibetansk: byin rlabs) samt en optjening af gode meritter (tibetansk: bsod nams), da jeg besøgte Maratika omkring det tibetanske nytår i februar og marts En vandring rundt i Maratika er for pilgrimme en vandring rundt i et landskab, der betragtes som en materialisering og kontinuation 6 af dette mytologiske forløb, og tredje del af det mytologiske forløb, den historiske nutid, er den fortsatte forvaltning af det mytologiske sted, Maratika. landskabet i Maratika er udgangspunkt for og integreret del af en række rituelle aktiviteter, som pilgrimme udfører. disse ritualer henviser ikke nødvendigvis direkte til Padmasambhava, men det hævdes her, at det kun er i kraft af, at fortællingerne om Padmasambhava er indlejret i landskabet og dermed hans modintuitive kvaliteter, som er materialiseret i landskabet, at disse ritualer har deres effekt. Med andre ord: landskabet har modintuitive kvaliteter, og pilgrimme søger disse kvaliteter i en interaktion med landskabet. da landskabet omkring Maratika er metonymisk forbundet til Padmasambhavas modintuitive kvaliteter gennem hypotetiske ritualer, besidder landskabet samme kvaliteter. Pilgrimme vil derfor samle sten, jord og vand i og omkring grotterne. disse materielle velsignelser anvendes dels som helbredende substanser, der kan kurere diverse sygdomme, dels som soteriologiske objekter, der hjælper en mod den endelige oplysning. der laves også små piller af jord, urter og vand fra området, som gennemgår et medicin-ritual (tibetansk: sman sgrub) umiddelbart før nytår. Pillerne gives til pilgrimme i små pakninger, hvor der ligeledes nævnes både medicinske kvaliteter (virker mod sygdomme, der hindrer en i at leve et fuldt liv) og soteriologiske (forbinder til Padmasambhava, Mandarava og amitayus). Pilgrimme klemmer sig også gennem fire snævre passager, 131

9 i klippevægge og drypstensformationer. denne geomantiske praksis giver pilgrimme et svar på deres karmiske status: kan man komme igennem disse fire passager, har man god karma, hvorimod et mislykket forsøg indikerer, at man har optjent for meget dårlig karma, som sætter sig som fysisk substans i kroppen, samtidig med at en passage renser for dårlig karma. Kort sagt: landskabet omkring Maratika er ikke en passiv scene hvor mytologiske begivenheder og rituelle aktivitet foregår, men er en integreret del af myte og ritual. det er ikke blot et mindesmærke over tidligere begivenheder, men en fortsat kontinuation af det mytologiske forløb og af hypotetiske ritualer. 7 det besidder med andre ord modintuitive kvaliteter. KonKlUSIon: det ModInTUITIVE landskab Spørgsmålet, som afslutningsvis bør rejses, er, om et landskab skal inkluderes i en religionsvidenskabelig klassifikation som guder? landskabet er ikke en del af det ontologiske domæne person, så det vil være uovervejet at benævne landskabet gud. den fremførte redegør - else har et andet sigte, nemlig at fremlægge fordele ved et nyt begreb på bekostning af guder. Ved at anvende begrebet agenter med modintuitive kvaliteter og med uhindret adgang til strategisk information indføres en kategori, der er substantielt defineret, og hvor de definerende træk kan ses som værende dynamiske størrelser, der ikke er begrænset til ét domæne. Vi undgår derfor problemet med prototyper. agenter er ikke på forhånd religiøse, men de gøres religiøse ved at modintuitive træk og adgang til strategiske informationer tillægges disse agenter, og religionsvidenskabens opgave må være dels at identificere disse agenter m.m., dels at afdække og analysere, hvordan modintuitive kvaliteter tillægges og flyttes mellem ontologiske domæner. hermed sker der en sakralisering, og hermed er vi ved kernen af religionsvidenskabens objekt, hvordan gøre nogen eller noget til sakrale agenter med relevans for mennesket? Pyysiäinen har vist, hvordan Buddha kan betragtes som en modintuitiv agent, og buddhismen dermed som en reli- 132

10 gion. denne artikel har tilføjet, at de modintuitive kvaliteter kan distribueres fra agenter til landskab sakraliserede personer distribueres i landskabet, og landskabet er guddommeligt. Ved at betragte agens, modintuitive kvaliteter og uhindret adgang til strategisk information som prototypiske kvaliteter ved guder, får religionsvidenskaben et mere dynamisk begrebsapparat, der kan analysere forskydninger, i.e. mytologiske og rituelle transformationer, indenfor religiøse systemer, hvilket giver blik for, hvordan religiøse forekomster (agenter, objekter, osv.) interagerer og transformerer, altså hvornår og hvordan religiøse forekomster flytter klassifikatoriske kasser. noter 1. listen varierer imidlertid i Boyers artikler (se Pyysiäinen 2003:156). 2. det er omdiskuteret, om Padmasambhava i det hele taget har levet (huber 2008), men dette spørgsmål er ikke så vedkommende i denne sammenhæng, hvor det er hans påståede modintuitive kvaliteter, der diskuteres. 3. yeshe Tsogyal er Padmasambhavas rituelle hjælper, som siges at have nedskrevet Padmasambhavas biografi, hvorefter den blev gemt som en skat (tibetansk: gter ma) for senere at blive fundet som tekst af en skattefinder (tibetansk: gter ston) nyang Ral nyima öser (yeshe Tsogyal 2004). Se i øvrigt note En antropogonisk myte fortæller, hvordan tibetanerne stammer fra foreningen af barmhjertighedens boddhisattva, avalokiteshvara, og en dæmoninde, som imidlertid også betragtes som en inkarnation af en gudinde. 5. denne tredeling er hentet fra John Strongs arbejde med Buddhas relikvier, hvor han opdeler Buddhas biografi i tre dele: Buddhas forudgående liv, som de fortælles i jataka-fortællingerne, Buddha Shakyamuni og endelig Buddhas relikvier, som kan betragtes som en kontinuitet af Buddhas liv (Strong 2004). 6. landskabet får samme funktion som relikvier fra Buddha Shakyamuni. Strong beskriver, hvordan relikvier ikke er redskaber til hukommelse, men netop materialiseringer og videreførelser af Buddhas biografiske forløb, der strækker sig over utallige reinkarnationer (Strong 2004). 7. Velsignelser og meritter er ikke forbeholdt Maratika, men er generelt gældende for tibetansk pilgrimsfærd (McKay 1998, Buffetrille 1998, huber 1999). litteratur Boyer, Pascal Functional origins of religious concepts: ontological and strategic selection in evolved minds. I: Journal of the Royal Anthropological Institute, vol. 6 (2), s Boyer, Pascal Why do gods and spirits matter at all?. I: Illka 133

11 Pyysiäinen og Veikko anttonen (red.), Current approaches in the cognitive science of religion. Continuum, london og new york, s Boyer, Pascal og Ramble, Charles Cognitive templates for religious concepts: Cross-cultural evidence for recall of counter-intuitive representations. I: Cognitive Science, vol. 25 (4), s Buffetrille, Katia The Halase-Maratika caves (Eastern Nepal). Institut Français de Pondichéry, Pondichéry. Buffetrille, Katia Reflections on pilgrimages to sacred mountains, lakes and caves. I: alex McKay (red.), Pilgrimage in Tibet. Curzon Press, Richmond, s d andrade, Roy The development of cognitive anthropology. Cambridge University Press, Cambridge. Gell, alfred Art and agency: An anthropological theory. Claredon Press, oxford. Gyatso, Janet drawn from the Tibetan treasury: The gter ma literature. I: Jose Cabezón og Roger R. Jackson (red.), Tibetan literature: Studies in genre: Essays in honor of Geshe Lhundrup Sopa. Snow lion Publication, new york, s huber, Toni The cult of Pure Crystal Mountain: Popular pilgrimage and visionary landscape in Southeast Tibet. oxford University Press, oxford. huber, Toni The Holy Land reborn: Pilgrimage and the Tibetan reinvention of Buddhist India. University of Chicago Press, Chigaco. McCauley, Robert n. og lawson, E. Thomas Bringing ritual to mind: Psychological foundations of cultural forms. Cambridge University Press, Cambridge. McKay, alex (red.) Pilgrimage in Tibet. Curzon Press, richmond. ngawang Chöphel Introduction to Maratika. I: Karma Wangchuk (red.). The guide to Maratika. Maratika Chimey Takten Chöling Monastery, Khotang district, s nordin, andreas Ge ifrån och föra hem: Kognitiva aspekter av pilgrimsfärder i Himalaya. Göteborg Universitet. 134

12 Østergaard, Jesper Tibetansk buddhisme: mytologiens fingeraftryk på verden. I: Religion, s oestergaard, Jesper a topographic event: a Buddhist lama s perception of a pilgrimage cave. I: Social Analysis, vol. 54 (3), s Østergaard, Jesper Internalisering af religiøse narrativer: hvad er det? I: Jeppe Sinding Jensen, armin W. Geertz og lars albinus (red.), Religiøs narrativitet, kognition og kultur. Forlaget Univers, højbjerg, s Pyysiäinen, Illka Buddhism, religion, and the concept of god. I: Numen, vol. 50 (2), s Pyysiäinen, Illka og Ketola, Kimmo Rethinking god : The concept of god as a category in comparative religion. I: Tore ahlbäck (red.) Approaching religion. Scripta Instituti donneriani, Åbo 17 (1), s Rosch, Eleanor Principles of Categorization. I: Eleanor Rosch og Barbara lloyd (red.) Cognition and categorization. lawrence Erlbaum, oxford. Strong, John S Relics of the Buddha. Princeton University Press, Princeton. yeshe Tsogyal The lotus-born: The life story of Padmasambhava (terma åbenbaret af nyang Ral nyima öser). Shambala, Boston. SUMMaRy This article discusses the analytical concept of god in the theoretical and empirical context of the study of religion. a critique of the concept of god is raised in favor of the theory of agents with counter-intuitive qualities and full and unimpeded access to strategic information, as formulated by Pascal Boyer and Illka Pyysiäinen. This cognitive concept is applied to empirical material from a Buddhist pilgrimage site, Maratika in eastern nepal. The landscape around the pilgrimage caves in Maratika can be said to materialize qualities from counter-intuitive agents. Pilgrims access to the religious qualities of the counter-intuitive 135

13 agents is through an interaction with the physical landscape. Thereby the border between agent and landscape is blurred, so it can be argued that the landscape is counter-intuitive and (thus) religious. Keywords: God; counter-intuitive agents; cognition; landscape; Bud - dhism

Tibetansk buddhisme Sofie Borchers Pedersen TOTEM nr. 28, Forår 2012 Side 1 af 11 TOTEM

Tibetansk buddhisme Sofie Borchers Pedersen TOTEM nr. 28, Forår 2012 Side 1 af 11 TOTEM Tibetansk buddhisme Sofie Borchers Pedersen TOTEM nr. 28, Forår 2012 Side 1 af 11 TOTEM Tidsskrift ved Afdeling for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier, Aarhus Universitet Nummer 28, forår 2012

Læs mere

Religiøse ideers transmission Line Viborg TOTEM nr. 31 forår 2013 Side 1af 10 TOTEM

Religiøse ideers transmission Line Viborg TOTEM nr. 31 forår 2013 Side 1af 10 TOTEM Line Viborg TOTEM nr. 31 forår 2013 Side 1af 10 TOTEM Tidsskrift ved Religionsvidenskab Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Nummer 31, forår 2013 Tidsskriftet og forfatterne, 2013 RELIGIONSPSYKOLOGI

Læs mere

Religion som bi-produkt? - Stig Asboe - TOTEM nr. 28, forår Side 1 af 11 TOTEM

Religion som bi-produkt? - Stig Asboe - TOTEM nr. 28, forår Side 1 af 11 TOTEM Religion som bi-produkt? - Stig Asboe - TOTEM nr. 28, forår 2012 - Side 1 af 11 TOTEM Tidsskrift ved Afdeling for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier, Aarhus Universitet Nummer 28, forår 2012

Læs mere

Religiøse rum: En teoretisk diskussion Astrid Lyhne TOTEM nr. 31, forår Side 1 af 17 TOTEM

Religiøse rum: En teoretisk diskussion Astrid Lyhne TOTEM nr. 31, forår Side 1 af 17 TOTEM Astrid Lyhne TOTEM nr. 31, forår 2013 - Side 1 af 17 TOTEM Tidsskrift ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Nummer 31, forår 2013 Tidsskriftet og forfatterne, 2013

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Præsten: fanget mellem eliten og medlemmerne - Anne Lundahl Mauritsen - TOTEM nr. 38, efterår Side 1 af 7 TOTEM

Præsten: fanget mellem eliten og medlemmerne - Anne Lundahl Mauritsen - TOTEM nr. 38, efterår Side 1 af 7 TOTEM 2016 - Side 1 af 7 TOTEM Tidsskrift ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Nummer 38, efterår 2016 Tidsskriftet og forfatterne, 2016 Moderne Kristendom Præsten: fanget

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Kognition og ritualer - Helene Bruun Simonsen - TOTEM nr. 35, forår Side 1 af 12 TOTEM

Kognition og ritualer - Helene Bruun Simonsen - TOTEM nr. 35, forår Side 1 af 12 TOTEM Kognition og ritualer - Helene Bruun Simonsen - TOTEM nr. 35, forår 2015 - Side 1 af 12 TOTEM Tidsskrift ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Nummer 35, forår 2015

Læs mere

Tegnet kommunikerer REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK

Tegnet kommunikerer REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK Introduktion til værktøjet 1. Tegnet og repræsentationen: Tegn som repræsentative via semiotik 2. Den rigtige verden og tegnet: Repræsentation og mening 3. Tegnets natur:

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg Program TRIV og bedre målsætninger i rehabilitering. Vi kan allerede måle TRIV. Diskussion. Situationel og relationelt

Læs mere

ISLAM, MUSLIMSKE FAMILIER OG DEN DANSKE FOLKESKOLE

ISLAM, MUSLIMSKE FAMILIER OG DEN DANSKE FOLKESKOLE ISLAM, MUSLIMSKE FAMILIER OG DEN DANSKE FOLKESKOLE RAMMESÆTNING 1. Forskningsspørgsmål og undren 2. Hvorfor islam og muslimer? 3. Hvorfor familier? 4. Hvorfor skoler? 5. Hvilke slags skoler? 6. Forskningsprojekt

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown

Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...2 2 Ståsted.2 3.1 Samfundet....2 3.2 Individet.....3 3.3 Hvordan kundskab videregives... 4

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Intrface som organisatorisk og strategisk læringsplatform

Intrface som organisatorisk og strategisk læringsplatform Intrface som organisatorisk og strategisk læringsplatform Peter Kastberg pk@asb.dk Handelshøjskolen, Universitet, ISEK School of Business, University of Problemfelter - Hvordan kommunikerer man som leder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier, bind 2

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier, bind 2 1 Bourdieu, Pierre: Marriage Strategies as Strategies of Social Reproduction 1 Kilde: Family and Society - Selections from the Annales, economies, sociétés, civilisations The Johns Hopkins Up, 1976 ISBN:

Læs mere

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning.

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning. LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE AF KIRSTEN LOMBORG D. 14. NOVEMBER 1997 BLAD NR. 46 LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME Inspireret af sygeplejeteoretikerne Patricia

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

I begyndelsen er bevægelse. - betragtninger om krop, bevægelse og sansning

I begyndelsen er bevægelse. - betragtninger om krop, bevægelse og sansning I begyndelsen er bevægelse - betragtninger om krop, bevægelse og sansning Michael Blume, VIA University College, januar 2010 Bevægelse 2 videnskabelige positioner Cogito, ergo sum: et naturvidenskabeligt

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Folkekirken under forandring

Folkekirken under forandring Folkekirken under forandring Af Louise Theilgaard Denne artikel omhandler bachelorprojektet med titlen Folkekirken under forandring- En analyse af udvalgte aktørers selvforståelse i en forandringsproces

Læs mere

Kognitionsforskning Findes Gud i hjernen?

Kognitionsforskning Findes Gud i hjernen? Kognitionsforskning Findes Gud i hjernen? Introduktion til emnet; motivation To fagområder forsøger at bruge hinandens metoder og arbejdsfelter for at vinde nyt terræn. For at undersøge dette nye forskningsområde,

Læs mere

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde 6. Moduler Modul 1. Mødet med patienten med anden etnisk baggrund Fokus på barrierer og egne fordomme Empati og anerkendelse Kommunikation Relevante cases

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Kritisk matematikundervisning

Kritisk matematikundervisning Kritisk matematikundervisning SEMAT, 11-12 marts 2015 Ole Skovsmose osk@learning.aau.dk Nogle centrale begreber (1) Globalisering/ghettoisering (2) Elevers forgrund (3) Matematik som handling (4) Refleksion

Læs mere

fænomenologisk intellektualistisk religion symbolistisk sociologisk psykologisk

fænomenologisk intellektualistisk religion symbolistisk sociologisk psykologisk Religion er... fænomenologisk intellektualistisk religion symbolistisk sociologisk psykologisk Intellektualistiske perspektiver... irrationelle forklaringer på verdens indretning. En måde at tænke på (som

Læs mere

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2 1 Mauss, Marcel: "Af: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund" 1 Kilde: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund Spektrum, 2000 ISBN: 8777631803 2 Lévi-Strauss, Claude:

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation 1 Liep, John; Olwig, Karen Fog: "Kulturel Kompleksitet" 1 Kilde: Komplekse liv Akademisk Forlag, 1994 ISBN: 8750032313 2 Sarangi, Srikant: "Culture" 16 Kilde: Culture and Language John Benjamins Pub. Company,

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt.

Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt. Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt. Annette Esbensen Forskergruppen for Børneaudiologopædi, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet 5. Nordiske

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Spil i undervisningen

Spil i undervisningen Indledning tema 1: Spil i undervisningen Steffen Löfvall Chefkonsulent Dekansekretariatet for uddannelse Copenhagen Business School sl.edu@cbs.dk Michael Pedersen Specialkonsulent Akademisk IT Roskilde

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Jerome Bruner. Socialkonstruktivisme Kulturpsykologi

Jerome Bruner. Socialkonstruktivisme Kulturpsykologi Jerome Bruner Socialkonstruktivisme Kulturpsykologi Jerome Bruner, 1915 - Psykolog, uddannet på Harvard Aktiv i den psykologiske diskurs siden 1947 Repræsentant for en historisk udvikling indenfor psykologien

Læs mere

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Eleverne skal nu tilpasse sig mellemtrinsniveauet i engelsk. for engelsk foreskriver at eleverne efter 4. klassetrin kan: - Deltage i korte og enkle samtaler om konkrete

Læs mere

Børn kan ikke lade være med at lære

Børn kan ikke lade være med at lære Børn kan ikke lade være med at lære er læge og hjerneforsker. Han har været lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

University of Copenhagen. Indledning Mogensen, Hanne Overgaard. Published in: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. Publication date: 2005

University of Copenhagen. Indledning Mogensen, Hanne Overgaard. Published in: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. Publication date: 2005 university of copenhagen University of Copenhagen Indledning Mogensen, Hanne Overgaard Published in: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund Publication date: 2005 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Tegn på sprog Skrift og betydning i flersprogede klasserum. Oplæg Högskolan i Malmö d. 12. oktober 2011 Uffe Ladegaard

Tegn på sprog Skrift og betydning i flersprogede klasserum. Oplæg Högskolan i Malmö d. 12. oktober 2011 Uffe Ladegaard Tegn på sprog Skrift og betydning i flersprogede klasserum Oplæg Högskolan i Malmö d. 12. oktober 2011 Uffe Ladegaard Tegn på sprog - et seksårigt forsknings- og udviklingsprogram (2008-2014) - samfinansieret

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

RELIGION OG FLYGTNINGE I ET AFRIKANSK PERSPEKTIV

RELIGION OG FLYGTNINGE I ET AFRIKANSK PERSPEKTIV 23-11-2016 1 RELIGION OG FLYGTNINGE I ET AFRIKANSK PERSPEKTIV Inspirationsdag for gymnasielærere, 28. oktober 2016 Karen Lauterbach, ph.d., lektor Center for Afrikastudier 23-11-2016 2 Center for Afrikastudier

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

The story of Friluftsfrämjandet a non-profit Outdoor association, educate group leaders 1892 Urbanisation Physical activities as healthcare, a ski organization 1900 Railway expansion Healthier children

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING 1 R. Vance Peavy (1929-2002) Dr.psych. og professor ved University of Victoria Canada. Har selv arbejdet som praktiserende vejleder. Han kalder også metoden for sociodynamic counselling, på dansk: sociodynamisk

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Religionspsykologi og kognitionsforskning

Religionspsykologi og kognitionsforskning 1 Tybjerg, Tove: "Egen indholdsfortegnelse" 1 Kilde: Egen indholdsfortegnelse 2013 ISBN: Intet 2 Geels, Anton; Wikstrøm, Owe: "Religionspsykologiens opgave" 3 Kilde: Introduktion til religionspsykologi

Læs mere

Worldviews. (Rachel M. Goldberg, How Our Worldviews Shape Our Practice (2009)

Worldviews. (Rachel M. Goldberg, How Our Worldviews Shape Our Practice (2009) Worldviews Mennesker skaber rammer, som afgrænser, hvad de opfatter, og disse rammer bestemmer, hvad der er vigtigt, irrelevant, godt, ondt i disse opfattelser, altså at nogle ting dømmes inde, og andre

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Studieplan (HFE-hold) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter. Gennemgang af fagets nye læreplan. Begrebet Religion. - Herunder Smarts model

Studieplan (HFE-hold) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter. Gennemgang af fagets nye læreplan. Begrebet Religion. - Herunder Smarts model Studieplan (HFE-hold) Hold og skoleår: rreced17 (religion efterår 2017) Underviser: RHT/Hanne Toftager Periode Forløb Fag Progression Skriftligt (Uger) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Arbejdsformer

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Kan neurobiologien understøtte sociologien? - Maria Thykær Jensen - TOTEM nr. 26, forår Side 1 af 11 TOTEM

Kan neurobiologien understøtte sociologien? - Maria Thykær Jensen - TOTEM nr. 26, forår Side 1 af 11 TOTEM - Maria Thykær Jensen - TOTEM nr. 26, forår 2011 - Side 1 af 11 TOTEM Tidsskrift ved Afdeling for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier, Aarhus Universitet Nummer 26, forår 2011 Tidsskriftet og

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Risikoopfattelse læg og lærd. Tværfagligt Obstetrisk Forum 31. oktober 2015 Grit Niklasson

Risikoopfattelse læg og lærd. Tværfagligt Obstetrisk Forum 31. oktober 2015 Grit Niklasson Risikoopfattelse læg og lærd Tværfagligt Obstetrisk Forum 31. oktober 2015 Grit Niklasson 1 Disposition 1. Lidt om mit ph.d. projekt 2. Teorier om risikoforståelse - Douglas og Lupton 3. Fund i ph.d. projektet

Læs mere

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Forældreinddragelse - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor have fokus på forældresamarbejdet?...3 Relationen

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru.

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru. 1.1 Introduktion: Euklids algoritme er berømt af mange årsager: Det er en af de første effektive algoritmer man kender i matematikhistorien og den er uløseligt forbundet med problemerne omkring de inkommensurable

Læs mere

Dialoger i Projekter

Dialoger i Projekter For at ville må du vide! Demokrati i Projekter Bind I Dialoger i Projekter Nils Bech Indhold Bevar og forny! 3 To s-kurver og 14 dialoger Formål og mål, metoder og midler er ingredienser til at skabe RETNING.

Læs mere

Min redegørelses formål er derfor at danne basis for en diskussion af følgende problemstilling:

Min redegørelses formål er derfor at danne basis for en diskussion af følgende problemstilling: 1. Indledning: Relevans, problemstilling og synopsens opbygning Hvem er fjenden? Det er et af kernespørgsmålene indenfor I.P.-teori. I denne synopsis vil jeg redegøre for to forskellige fjendebilleder:

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kristian Kreiner Februar 2008 Det fleste af os ønsker os et værelse med udsigt, men jeg kender en, som har købt en udsigt med værelse i Brighton.

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Og størst af dem er kærligheden. Anne-May Müller 8. september 2012

Og størst af dem er kærligheden. Anne-May Müller 8. september 2012 Og størst af dem er kærligheden Anne-May Müller 8. september 2012 Skabt til fællesskab Our main human drive is the drive for relationships Ronald Fairbairn Human connections shape the neural connections

Læs mere

Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι

Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι 16.11..2010 Tirsdag 16. november 2010 Konceptudvikling & Beslutninger Session Introduktion Kl. 09.00 Velkommen ved Katalyst Kl.

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau)

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau) Årsplan for kristendom i 4. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre Mundtlighed i Dansk II Genfortællingen som genre Program 1. Opsamling fra sidste gang 2. Genfortællingen genfortalt ved RABO 3. Praktisk øvelse med de forberedte genfortællinger 4. Opsamling og refleksion

Læs mere

Bedømmes senest / assessment deadline. Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration

Bedømmes senest / assessment deadline. Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration Vintereksamen 201617 - ENGELSK Opdateret 23.11.16 Der tages forbehold for ændringer subject to change - scroll ned for at se alle eksaminer please scroll down Ordinær eksamen ordinary exam Kursus course

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Psykologisk perspektiv på god undervisning

Psykologisk perspektiv på god undervisning Psykologisk perspektiv på god undervisning Anne Kirketerp, Psykolog, Ph,d. Undervisningsudvikler, medlem af PSH s innovationsenhed og underviser på VIAUC Ekstern Lektor, Aarhus Universitet anki@viauc.dk

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere