Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød Afhentning af mælk Aflysning af timer - vikar Billedpolitik Børnehaveklasserne sammensættes Cykler og knallerter Dimission Elektronisk udstyr i undervisningstiden Elevers oprydning Elevplan Elevråd / Husråd... 9 Ensrettet kørsel og lav hastighed Erstatningsregler Ferieplan 2013/2014 (Nævnte dage inkl.) Folkeskolens Afgangsprøve Folkeskolens formål... 6 Forsikring Forældreforeningen... 9 ForældreIntra Forældremøder & Skolehjemsamtaler Forældres adgang til læringsrummet Fotografering Fritagelse for idræt, bad og svømning Fritagelse for undervisning Fritidsundervisningen Glemt tøj Glemte ting Hærværk / forsætligt forvoldte skader Indmeldelse It-regler for Munkekærskolen IT-vejledning Junior- og ungdomsklubber Junior PC-kørekort Konfirmation Konflikter / Uoverensstemmelser: Handlemuligheder Kontakt skolen... 6 Kostpolitik Ledelsen... 7 Legepatrulje Lejrskole kosttilskud Lektie Café & Lektie Hjælp Løsøre/private ejendele Målsætning: Munkekærskolens vision, mål & værdier... 4 Nationale test obligatoriske

2 Ordensregler inde Ordensregler ude Parkering Principper for støtteundervisningen Projektopgaven Projektopgaver: Psykolog Rejseforsikring Rygning SFO - åbningstider SFO / Skolefritidsordning SFO-arrangementer SFO-hjemsamarbejdet Skolebestyrelsen... 8 Skolebiblioteket Skole-hjemsamarbejdet SkoleIntra og SkoleKom Skolekørsel Skolemælksordning Skoleskift SSP-funktionen ved Munkekærskolen SSP-lokalgruppen (Skole + Socialforvaltning + Politi) Støttefunktionen Sundhedsplejerske Sygdom Tale-/høre-undervisning Tandpleje Tematiserede linjer Terminsprøver Tilbudsfag Tilflytter Timefordeling 2013/ Trivsel Målsætning for trivsel Udgangsregler Udmeldelse - skole Udmeldelse skal ske senest den 2. i måneden Ulykkesforsikring, Ungdomsskolen UNI-login (kode) Valgfag Vejledning (UUV) Velkommen til skoleåret 2013/2014!... 3 Årskarakterer

3 Velkommen til skoleåret 2013/2014! I dette skoleår vil nogle af skolens fokuspunkter bl.a. være: Indføring af engelsk på 1. og 2. klassetrin med 1 lektion om ugen. Den tidligere start skal medvirke til, at eleverne får en god, legende start på deres første fremmedsprog. Indsatsens formål er at inkludere alle elever gennem leg og aktivitet og dermed være med til opbygge sproglig selvtillid. Videreudvikling af tematiserede linjer i overbygningen. 7. årgang får samme tilbud som sidste år, hvor eleverne skal vælge tre ud af fire temaer. Temaerne er: - Kost- og motionslinjen - International linje - Innovationslinjen - Medie- og designlinjen Temaerne læses på hold af 12 lektioner. Elever på 8. årgang skal vælge ét af de fire udbudte temaer og arbejde med det i skoleåret. Fra næste skoleår er de tematiserede linjer fuldt implementeret på Munkekærskolen, hvor 9. årgang også omfattes af denne organisering. Implementering af LP-modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) Munkekærskolen har taget hul på det 3. læringsår, hvor vi deltager i et udviklingsarbejde om skolens læringsmiljø, som i daglig tale kaldes LPmodellen. LP-modellen har til formål at udvikle ny viden om, hvordan man på skolen kan skabe bedre betingelser for elevernes faglige og sociale udvikling. Ud over udviklingsarbejdet (arbejdet i LP-grupper) skal vi i slutningen af 2013 gennemført anden kortlægning, hvor alle (elever og lærere/pædagoger) skulle besvare et elektronisk spørgeskema. Efterfølgende kan vi se, hvordan skolen har udviklet sig siden første kortlægning, som fandt sted i november/december IT: Skolens målsætning er, i forlængelse af Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler , at it og medier skal være en naturlig del af skolens kultur, og ikke opleves som noget særligt. Projektbeskrivelen for it-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv går godt i tråd med både kommunens og skolens tanker omkring udvikling af brugen af it- og medier i undervisningen, og motivationen for at deltage er derfor overordentlig stor. 3

4 Målsætning: Munkekærskolens vision, mål & værdier Vision: Munkekærskolen - altid på vej! Ledelsens mission: Med baggrund i gældende lovgivning for skole og SFO, samarbejder ledelsen med medarbejderne om at nytænke, inddrage og implementere nye ideer og teorier. Ledelsen vil gennem et aktivt og synligt lederskab arbejde for: At udvikle og uddanne til individuel og fælles ansvarlighed og forpligtelse At værdsætte andre mennesker som lige og forskellige samt have troen på, at vi kan gøre en forskel At være i stand til at påtage sig et globalt medborgerskab At være risikovillige Mål: Munkekærskolen - vi gør, hvad vi siger! Vi vil genfinde værdigrundlaget i samværet med vores interessenter Vi vil fremme et godt lege- og læringsmiljø, hvor man tør vælge og stole på egen kunnen Vi lægger vægt på fællesskabet ved at være inkluderende Vi arbejder for at fremme en sund livsstil Vi vil inddrage nærmiljøet Vi vil bevare de gode traditioner selv om vi nytænker Vores samarbejde mellem skole og fritid er baseret på helhedstanken Den systemiske tankegang ses gennem vores arbejde med f.eks. LPmodellen Værdigrundlag Tydelighed og nærvær For os betyder det: vi vil stå fast ved vore holdninger og sætte nødvendige grænser 4

5 vi vil i dagligdagen vise hinanden opmærksomhed vi vil hilse på hinanden vi vil kommunikere, så der er overensstemmelse mellem kropssprog, mimik og budskab vi vil være anerkendende over for hinandens kompetencer vi vil være det gode eksempel vi vil være tydelige i vores årsplan Humor og livsglæde For os betyder det: vi vil skabe rammer, der giver plads og tid til humor vi vil se muligheder frem for begrænsninger vi vil huske at videregive gode og sjove oplevelser vi vil turde at give slip vi vil skabe positiv stemning gennem fælles oplevelser vi vil give plads til farver Tryghed For os betyder det: vi vil skabe overskuelighed for den enkelte i hverdagen vi vil tage udgangspunkt i fælles aftalte grundlag og regler vi vil overholde tavshedspligten over for børn og unge vi vil udvise åbenhed overfor hinanden vi vil acceptere forskelligheder vi vil formidle god kontakt til hinanden vi vil vise hinanden gensidig respekt og loyalitet vi vil vise omsorg og støtte Respekt For os betyder det: vi vil være aktiv lyttende i dialogen vi vil være troværdige og anerkendende vi vil respektere hinandens forskelligheder vi vil vise interesse og respekt for hinandens opgaver 5

6 vi vil være et godt forbillede vi vil tale pænt til hinanden * * * * * Folkeskolens formål 1: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer elevens alsidige udvikling. 2: Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 3: Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Kontakt skolen se også Skoleporten, menuen til venstre under Kontakt Kontortid: mandag - torsdag... kl. 08:00-15:00 fredag... kl. 08:00-14:00 Ledelsen træffes efter aftale i kontortiden Hjemmeside adresse... Skolens hovednummer Skoleleder Peter Rasmussen Viceskoleleder Margrethe Gdowski Afdelingsleder Søren Nielsen SFO-leder Birgitte Støvelbæk

7 Sekretariatsleder Rikke Arnesen Sekretær Charlotte Rønnow Olesen Sekretær Mette Braager SFO Krogen (daglig leder Rie Hedegaard) SFO Tjørnen & Gyngen (afdelingsleder Dorte Bonnesen) SFO Munkekær (afdelingsleder Michael Hansen) Psykolog Chanan Thomsen barsel Psykolog Julie Knudsen Skolebiblioteket Skolevejleder Ken Søby Hansen Støtteundervisnings PPRkonsulent Kari Højbjerg barsel PPRkonsulent Kirsten Torp Sundhedsplejen Tale-/hørepædagog Bianca Shkoza Teknisk Serviceleder/Ejendomscentret v/peder Hansen Lærerværelse Spor A Lærerværelse Spor B Lærerværelse Spor C Lærerværelse Spor D Lærerværelse - fælles Ledelsen Skoleledelsen består af skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder og SFO-leder. Skolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle beslutninger vedrørende skolens elever. Lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper som kommunalbestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af kommunalbestyrelsen. Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen om skolens læseplaner, principper for skolens virksomhed og forslag til skolens budget inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte økonomiske rammer. Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte. På Munkekærskolen er ledelsens overordnede opgaver fordelt på følgende måde: Skolelederen varetager kontakt til lærerteam, elever og forældre på 0. årgang til 3. årgang samt SFOerne. 7

8 Viceskolelederen varetager kontakt til lærerteam, elever og forældre på 4. årgang til 6. årgang samt specialklasserne. Afdelingslederen varetager kontakt til lærerteam, elever og forældre på 7. årgang til 9. årgang samt SSP-samarbejdet. SFO-lederen varetager alle opgaver angående SFO i samarbejde med afdelingslederne, de ansatte på SFO og skoleleder. Skolebestyrelsen Jan Regin Mortensen... Engdraget Channette Andersen... Havremarken Martin Hvidberg... Tanggårdsvej Hanne Proudfoot... Tryllevældevej Benedikte Due... Tjørnholmvej Henrik Andersen... Karlstrupvej Per Laursen... Ved Volden Repræsentant fra skoleledelse... Peter Rasmussen, skoleleder Repræsentant fra skoleledelse... Margrethe Gdowski, viceskoleleder Medarbejderrepræsentant skole... Mathias Tvede Rugolo, lærer Medarbejderrepræsentant SFO... Arkin Nusrettin, pædagog Repræsentant fra elevråd... Gustav Brøndumbo-Therkildsen, 8.B Repræsentant fra elevråd... Thomas Thomsen, 9.B Om skolebestyrelsen Folkeskolelovens 44 (uddrag): Stk. 1: Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter. Stk. 2: Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om: 1) undervisningens organisering, herunder elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, støtteundervisning på skolen og elevernes placering i klasser, 2) samarbejdet mellem skole og hjem, 3) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, 4) arbejdets fordeling mellem lærerne og 5) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv. Stk. 3: Skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget. Stk. 4: Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler. 8

9 Elevråd / Husråd Opbygningen af elevrådet, også kaldet Det Store Elevråd. Skolen er medlem af Danske Skoleelevers organisation, DSE. Det store elevråd (5.-9. klasse) består af en af klassen valgt repræsentant og en suppleant. Forretningsrådet, også kaldet Det Lille Elevråd, består af elever der har særlig interesse i at lave intenst elevrådsarbejde. Som hovedregel valgt af klassen og Det Store Elevråd. Det Lille Elevråd konstituerer sig på første møde efter valget. Valget foregår i slutningen af april, så Det Lille Elevråd kan gå i gang med arbejdet lige efter sommerferien. Der skal vælges: Formand, næstformand, 2 miljørepræsentanter, 2 husrådsrepræsentanter for spor A og B., 2 repræsentanter til Miljørådet og op til 5 medlemmer. Det Lille Elevråd afholder møde 1 gang om ugen i 12-frikvarteret hver torsdag. Ca. hver 3. uge bliver der afholdt møder af en lektions varighed på skiftende dage i løbet af ugen. Det Lille Elevråd vil også deltage i Danske Skoleelevers kurser, konferencer og generalforsamling. Mødeindkaldelser og referater samt deltagelse i Skolebestyrelsesmøder er en del af Det Lille Elevråds arbejde i samarbejde med kontaktlæreren for elevrådet. 5-6 gange om året, flere hvis der er behov, bliver der afholdt møder for Det Store elevråd. Der uddeles dagsorden direkte i klasserne og mødet afholdes i en lektion. Her kan elevrådsrepræsentanterne for klassen bringe klassens meninger og forslag videre. Dette kan også ske om torsdagen i 12-frikvarteret i elevrådets lokale på biblioteket. De store møder skal også virke som et fælles sted, eleverne kan debattere de ting der rør sig på skolen. Forældreforeningen se også Skoleporten, menuen til venstre under Forældreforeningen Ved Munkekærskolen er oprettet en forældreforening. Som medlemmer optages elevernes forældre eller andre, som står i forældrenes sted samt skolens lærere. Forældre, hvis børn er gået ud af skolen samt andre med interesse for forældreforeningens arbejde, kan optages som passive medlemmer uden stemmeret. Folder om Munkekærskolens Forældreforening og girokort uddeles til alle elever og hentes 9

10 på skolens kontor. Bestyrelsen Forældreforeningens bestyrelse består af 7 forældrerepræsentanter, 1 repræsentant fra skolebestyrelsen og 1 repræsentant fra skolens ledelse. Per F. Møller, formand Claus Dahl, kasserer Repræsentant fra skolebestyrelsen... Henrik Andersen Repræsentant fra skoleledelsen... Margrethe Gdowski Medlemskab Hvis man vil støtte forældreforeningens arbejde, kan man melde sig ind ved at indbetale 100 kr. pr. familie på konto Husk at skrive barns/børns navn/navne og klasse(r) samt en adresse på indbetalingskortet eller i netbanken. Forældreforeningens formål at fremme et godt samarbejde mellem hjem/skole at arbejde for gode skoleforhold at udbrede viden om emner af betydning for skolegangen at støtte op om og skabe arrangementer for skolens elever at skabe gode traditioner for skolesammenkomster Skole-hjemsamarbejdet - se også Skoleporten, menuen til venstre: Om skolen / Dokumenter / Principper, retningslinjer & ordensregler Den overordnede planlægning af samarbejdet for en klasse foregår på et møde i starten af skoleåret (aug/sep) mellem klasselærer(teamet) og kontaktforældre (SFO ens gruppepædagoger kan deltage). Følgende forhold skal indgå i denne planlægning: 1. Tilblivelsen af klassens aktivitetskalender og årsplan drøftes på mødet. Se desuden pkt Plan for samarbejdet meddeles klassens forældre senest 1/9. Indkaldelse til mødevirksomhed sker med min. to ugers varsel. 3. I takt med elevernes alder og modenhed inddrages disse i samarbejdet 4. Der afholdes minimum en årlig skole-hjemsamtale for alle elever. Øvrige skolehjemsamtaler er behovsbestemte. Samtalerne kan tilrettelægges fleksibelt over skoleåret. Dog skal der aftales skole-hjemsamtaler efter afholdelse af nationale 10

11 tests, hvor testfagets lærer altid deltager. På årg. samarbejder skole, forældre og SFO om en årlig samtale. 5. Der afholdes årligt 2-3 forældremøder /klassearrangementer pr. klasse. (Der kan være specielle forhold, der betyder, at antallet af arrangementer revurderes i klassen). Ved lærerskift skal den/de nye lærere være med til det første forældremøde. Alle klassens lærere skal være repræsenteret ved et forældremøde og en skole/hjemsamtale over en 3 års periode. Sidstnævnte gælder for fagene: dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, fysik, natur & teknik. Der afholdes et forældremøde inden den 15/10. Forældremøder & Skolehjemsamtaler På forældremøder orienteres om og drøftes emner af almen karakter, såsom årsplaner, arbejdet i klassens forskellige fag, målfastsættelse, evalueringsmåder, faglighed, tværfaglighed, normer og krav til adfærd, klassens sociale liv og trivsel. Klasselæreren planlægger og afvikler forældremøderne i samarbejde med kontaktforældrene. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen deltager gerne i forældremøder. Skole-hjemsamtaler I en skole-hjemsamtale sættes fokus på den enkelte elevs skolegang. Lærere, elever og forældre har i en skole-hjemsamtale mulighed for at etablere gensidig forståelse for, hvordan de i fællesskab kan give eleven den bedste basis for at gå i skole. Forud for en skole-hjemsamtale bør forældre og elev have mulighed for at bestemme, om der er specielle forhold, der ønskes drøftet. Det forventes, at forældre orienterer klasselæreren om væsentlige forhold, der har betydning for elevens skolegang. Lærerne giver forældrene og eleverne præcise, relevante og dækkende informationer om eleven, og hvor eleven befinder sig i forhold til individuelle mål og fagenes læseplaner. Målfastsættelse og evaluering er en del af skolens hverdag. I klasser, hvor der anvendes formaliserede evalueringsskemaer, bør disse inddrages i skole-hjemsamtalen. Elevplan Der udleveres en elevplan forud for en skole-hjem-samtale. Planen er en milepæl for den faglige og sociale læring. Planen er grundlaget for drøftelse og aftaler mellem skole og hjem. Samtalen bør være et forum, hvor evt. ændringer i elevens skolegang justeres og aftales. Forældres adgang til læringsrummet Forældre kan være med i undervisningen efter forudgående aftale med den pågældende lærer. Skolens leder kan nægte forældre medvirken i 11

12 undervisningssituationen, hvis deres tilstedeværelse er uhensigtsmæssig. Jf. Undervisningsministeriets skrivelse af 14/ SFO-hjemsamarbejdet 1. Munkekærskolens SFO vælger et forældreråd, der planlægger SFOhjemsamarbejdet. Forældrerådet består af 7 forældrerepræsentanter, 3 suppleanter, 1 SFO-leder, 2 afdelingsledere, 1 pæd. ansvarlig fra Krogen, 1 medarbejder fra SFO en og 1 skolebestyrelsesrepræsentant. De arbejder efter en forretningsorden for rådet. 2. I hver SFO afd. afholdes der 2 ordinære forældremøder, hvor årsplaner, årets aktiviteter, dagligdagen, børnegruppernes sociale liv, budget m.m. gennemgås og debatteres på det ene møde. Møderne holdes henholdsvis forår og efterår 3. Der holdes et informationsmøde for de nye børns forældre i marts hvor formålet er at fortælle om gensidige forventninger og om den nye kultur børnene skal starte i. SFO-hjemsamtale På SFO en tilbydes alle forældre en snak når som helst, de har brug for det. De kan henvende sig til gruppepædagogen og lave en aftale. Derudover er det gruppepædagogens opgave at henvende sig til forældre og aftale møde omkring barnet, hvis der er problemer eller bekymringer. 4. Når barnet starter i SFO en, er det ønskværdigt, at forældrene afleverer og henter deres barn hver dag. Det er vigtigt at starte forældresamarbejdet op på dette tidspunkt. SFO-arrangementer For at styrke samarbejdet med hjemmet laver SFO erne en række arrangementer for børn, forældre, søskende og pædagoger sammen. Som eksempel kan nævnes cafèaftener, julearrangement, arbejdslørdag, løb for hele familien og børnearrangementer med optræden. I foråret skabes en stor ambitiøs festival af Solrød kommunes SFOer i samarbejde, hvor forældre, søskende og borgere kan komme og deltage ForældreIntra ForældreIntra giver information til skolens forældre, til en enkelt klasses forældre og til den enkelte elevs forældre, fx elevplaner. Til ForældreIntra bruges brugernavn og password. Den enkelte forælder sørger for at oprette og vedligeholde egen i ForældreIntra, så informationer kan videresendes hertil. Nulstilling af koder sker via klasselæreren. Forældre, der ønsker at modtage informationer m.m. i papirudgave, tilkendegiver dette overfor klasselæreren. Der kan ikke forventes svar fra personale i weekender og ferier. 12

13 Billedpolitik Ved indmeldelse bliver forældre bedt om at tage stilling til om nærbilleder af deres barn må anvendes i ForældreIntra og i skolebladet på SkolePorten. Situationsbilleder er tilladt at bringe uden forældres samtykke. Indmeldelse Børnehaveklasse Børn, der skal starte i børnehaveklasse til august, indskrives digitalt: Inden indskrivningen starter sender skolen materiale til hjemmet vedr. indskrivningen og inviterer forældre til informationsmøde på skolen. - se også kommunens hjemmeside Børn og unge Skoler Indmeldelse. Skoleskift Kontakt skolens kontor eller send en mail Tilflytter Kontakt skolens kontor eller send en mail SFO / Skolefritidsordning Ved skolen er oprettet en SFO - Munkekærskolens SFO - som råder over 3 huse i 3 afdelinger tæt ved skolen: Tjørnen & Gyngen; et hus for 0.kl. til 2.kl. Munkekær FC; et hus for 0.kl. til 2.kl. Krogen; et hus for alle 3.klasses børnene Børnene kan gå i SFO fra den 1. april samme år, som de skal starte i børnehaveklasse. Spørg pladsanvisningen vedr. pris og søskenderabat. Børnene fordeles på de to SFO-afdelinger Munkekær SFO og Tjørnen & Gyngen SFO ud fra følgende kriterier: Fordeling i forhold til ledige pladser Passende fordeling af drenge og piger Følgende individuelle hensyn vil indgå: Søskendekriterium Børn med særlige behov Afgivende børnehavers anbefalinger til børnesammensætning 13

14 Forældreønsker om SFO-afdeling medtænkes i den udstrækning, det er muligt. Børnehaveklasserne sammensættes ud fra følgende kriterier ved 4 klasser: Tjørnen & Gyngen... Hele børnehaveklasser C og D Munkekær FC... Hele børnehaveklasser A og B Det tilstræbes at der ved visiteringen bliver taget hensyn til: Passende fordeling af drenge og piger Afgivende børnehavers og SFOens anbefalinger til børnesammensætning Børn med særlige behov Skolelederen tager efter samråd med SFO-lederen beslutning om optagelse. Når visitationen er afsluttet, sendes brev til forældrene med tilbud om plads til deres barn. Overflytning fra SFO til klub; Forældrene modtager brev fra pladsanvisningen med tilbud om plads i Strandklubben inden overflytningen finder sted pr. 1. april det år, hvor børnene går i 3.klasse. Udmeldelse skal ske senest den 2. i måneden. Munkekærskolens SFO, Tjørnholmvej 10, tlf SFO-leder... Birgitte Støvelbæk Munkekær, Tjørnholmvej tlf / Afdelingsleder... Michael Hansen Tjørnen & Gyngen, Karlstrupvej tlf / Afdelingsleder... Dorte Bonnesen Krogen, Tjørnholmvej 10 A tlf / Pædagogisk Ansvarlig Rie Hedegaard SFO - åbningstider Åbningstider Morgenåbning 1. april > skolestart Morgenåbning skolestart > 31. marts Daglig åbningstid Munkekær FC 06:45-08:00 11:30-17:15 14

15 Tjørnen & Gyngen 07:00-08:00 11:30-17:30 Krogen Krogens børn benytter morgenåbning på Munkekær FC 06:45-08:00 11:30-17:30 Uger hvor alle 3 afdelinger er samlet (lige år: MFC / ulige år: T&G): Sommer... 3 uger placeres afhængigt af børnenes ferieafholdelse. Vinter... uge 8 (skolens vinterferie) og uge 42 (skolens efterårsferie) Afhængigt af fremmøde vil vi også samle børnene i dagene op til juleaften. Udmeldelse - skole Hvis man ønsker at udmelde sit barn af Munkekærskolen, kontaktes klasselæreren/skolens ledelse skriftligt eller mundtligt: - med adresseændring Drejer det sig om flytning til ny skole på grund af adresseændring, oplyses barnets nye adresse og nye skole. - uden adresseændring Er der tale om flytning til en anden skole, uden at adressen ændres, oplyses blot navnet på den nye skole. Så sørger kontoret for det videre fornødne. Procedure vedrørende udmeldelse af elever Scenarie 1 Forældre retter henvendelse til ledelsen og/eller klasselæreren eller skolens kontor: Retter forældre henvendelse til klasselæreren eller kontoret, oplyses forældrene om, at de også er velkomne til få en samtale med den pædagogisk ansvarlige leder. Forældrene opfordres til at maile eller nederst på denne blanket at begrunde udmeldelsen. Scenarie 2 Forældrene udmelder en elev uden at have kontaktet ledelse, klasselærer eller kontor: 15

16 Forældrene kontaktes via mail eller brev med en opfordring til at begrunde udmeldelsen samt tilbud om at kontakte den pædagogisk ansvarlige leder for en uddybende samtale. Fritagelse for undervisning Forældrene har pligt til at sørge for, at deres børn kommer i skole, og skolen har ret til at sige nej til anmodning om frihed. Anmodning om fritagelse foregår via ForældreIntra. Anmodning om fritagelse i enkelte timer stiles til klasselæreren. Anmodning om fritagelse én hel dag eller mere stiles til skoleledelsen med kopi til klasselæreren senest 2 dage forinden. Svaret fra ledelsen sendes ligeledes i ForældreIntra, men man kan selv indstille sin ForældreIntra til at sende kopi af beskeder til sin private -adresse. Fritagelse én hel dag eller mere i klasse stiles til Peter Rasmussen. Fritagelse én hel dag eller mere i klasse stiles til Margrethe Gdowski. Fritagelse én hel dag eller mere i klasse stiles til Søren Toft Nielsen. Fritagelse for idræt, bad og svømning Hvis der ønskes fritagelse fra idræt eller svømning på grund af sygdom, meddeles det skriftligt til idrætslæreren. Ved fritagelse mere end 4 sammenhængende uger kan forlanges lægeattest. For de fritagne elever gælder som almindelig regel, at de skal overvære timerne. Fritagelse for bad kan normalt ikke finde sted af hygiejniske grunde. I tilfælde af fodvorter deltager eleverne i idrætsundervisningen, dog skal gymnastiksko og badesko (evt. ekstra sok) benyttes. Sygdom Fravær i forbindelse med sygdom meddeles skriftligt til klasselæreren, når eleven er blevet rask. Ved langvarig sygdom kontaktes klasselæreren eller skolens ledelse med henblik på sikre elevens faglige niveau f.eks. v/hjemmeundervisning. Legepatrulje Legepatruljen består af ca. 20 elever fra klasse, der har til opgave at starte lege i 10-pausen for skolens yngste elever. Legepatruljen er kommet i stand på grund af skolens øgede fokus på trivsel. Den skal medvirke til at gøre pauserne endnu sjovere for børnene, undgå at nogle står uden legekammerater og mindske de yngre elevers frygt for de store børn. 16

17 Støttefunktionen Elever, hvis undervisning kræver særlige hensyn, tilbydes støtteundervisning. Denne gives af en støtteundervisningslærer, som tilrettelægger og gennemfører undervisningen i samarbejde med medarbejdere fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), dvs. psykolog, PPR-konsulent eller talepædagog. Der kræves indstilling til PPR for at modtage længerevarende støtteundervisning. Dette skal helst ske med samtykke fra elevernes forældre. Støtteundervisningen gives i klassen, på hold eller som eneundervisning. Undervisningen kan gives uden for skoletid. Behovet for støtteundervisning vurderes løbende men minimum en gang ½ årligt. Støtteundervisning rummer foruden faglige tilbud særlig tilrettelagt undervisning for elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Principper for støtteundervisningen at sætte ind så tidligt som muligt at tilstræbe en korterevarende, intensiv undervisning at konstruere fleksible forløb efter elevens behov Konflikter / Uoverensstemmelser: Handlemuligheder Såfremt forældre føler, der er opstået, eller er ved at opstå en konflikt i forhold til elevers skolegang, undervisning, trivsel eller forholdet mellem skole/sfo/hjem, søges dette løst med den pågældende lærer/gruppepædagog og evt. klasselærer. Det er uhensigtsmæssigt, at konflikthåndtering sker via s eller sms eller andre elektroniske kommunikationsmidler. Konflikt ønskes løst ansigt til ansigt. Lykkes konflikthåndteringen ikke, inddrages skolens ledelse. Skolens ledelse har beføjelser til at træffe beslutninger omkring den enkelte elevs skolegang indenfor rammerne af den givne lovgivning og skolebestyrelsens principper. Skolebestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret. Skoleledelsens afgørelser kan ikke ankes til kommunalbestyrelsen. I tilfælde, hvor forældre ønsker problemer/konflikter af mere generel karakter behandlet, kan skriftlige henvendelse ske direkte til et af skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse. Emnet vil herefter alt efter dets karakter blive optaget som punkt på næstkommende skolebestyrelsesmøde. Efter behandling vil involverede parter blive underrettet om sagens udfald. 17

18 Trivsel Målsætning for trivsel På Munkekærskolen skal der være trygt og rart at være Alle trives og man respekterer hinanden. Eleverne skal gennem skoleforløbet videreudvikle sociale kompetencer. Munkekærskolen skal lære eleverne at samarbejde og respektere forskellige grupper og enkeltpersoner. Ved at praktisere dette samspil skal skolen give eleverne en oplevelse af at være en del af fællesskabet og tage medansvar for sin egen og andres udvikling og trivsel. Skolen har de sidste år afholdt en Trivselsdag i marts måned. Denne dag er til for at opprioritere elevtrivslen på skolen. Via denne dag får alle klasser på skolen venskabsklasser i andre spor. Vores trivselspolitik ligger på: SkolePorten > Om skolen > Dokumenter > Principper Aflysning af timer - vikar Skolen har en vikarordning, der muliggør, at det normalt er skolens faste lærere, der underviser i vikartimerne. Ofte vil der således være tale om en lærer, som eleverne i forvejen kender. I skoleåret 2013/2014 vil nogle af vikartimerne blive læst af løse vikarer. Ved langtidsfravær vil der derfor så vidt muligt blive ansat læreruddannet vikar. Hvis flere lærere er fraværende på grund af lejrskole, ekskursioner, sygdom eller lignende, kan det blive nødvendigt at aflyse undervisningstimer. Det tilstræbes at styre vikardækningen således: at alle timer vikardækkes. at der ikke aflyses timer i børnehaveklasse - 5. klasse. at der i 6. klasse kan aflyses ydertimer, hvis eleverne har fået skriftlig besked med hjem senest samme dag. at der i klasse kan aflyses timer ved manglende vikarer. 18

19 Ferieplan 2013/2014 (Nævnte dage inkl.) - se også Skoleporten, menuen til venstre: Ferieplan Skoleåret begynder mandag 12. august 2013 Efterårsferie lørdag 12. oktober søndag 20. oktober 2013 Juleferie lørdag 21. december fredag 3. januar 2014 Vinterferie lørdag 15. februar - søndag 23. februar 2014 Påskeferie lørdag 12. april mandag 21. april 2014 St. Bededag fredag 16. maj søndag 18. maj 2014 Kristi Himmelfartsdag torsdag 29. maj søndag 31. maj 2014 Grundlovsdag torsdag 5.-fredag 6. juni 2014 Pinseferie lørdag 7. juni mandag 9. juni 2014 Sommerferie lørdag 28. juni 2014 Glemt tøj Kig indenfor i vindfanget i spor E (hovedindgangen) og se, om den glemte trøje, jakke m.m. ligger i glemmekassen under trappen. Glemt tøj opbevares til og med en uge efter hver ferie. Herefter afleveres det til Dansk Røde Kors. Tøj, som glemmes og afleveres efter ferien, opbevares selvfølgelig adskilt fra "det gamle tøj" frem til og med en uge efter næste ferie. Glemte ting Vi har en kurv på kontoret, hvor vores elever er rigtig flinke til at aflevere, hvad de finder af glemte ting & sager. Det betyder også, at der er god mulighed for at genfinde, hvad man har mistet. Ordensregler ude Skolens ordensregler skal understøtte trivselspolitikken. Det betyder, at vi alle skal værne om samværet med de mennesker, vi deler hverdagen med - og møde hinanden med tillid og en anerkendende tilgang. Kort sagt handler det om at vise respekt over for kammerater, lærere og andre både i tale og adfærd. 19

20 Du må spille bold på boldbanen - og mur på flg. boldgavle: ved spor B (sydøst-hjørnet) ved spor C (nordøst-hjørnet) ved endegavlen på spor G (dog forbeholdt basket) Du må cykle på de afmærkede områder. Områderne foran skolen og mellem hovedbygning og spor er fortov. Her må du ikke cykle eller køre på knallert. Du må gerne benytte rulleskøjter/løbehjul m.v. til og fra skole. Leg med rulleskøjter m.v. i frikvartererne foregår på asfaltbanen. Snekastning foregår for: årgang i 10- og 12-pausen bag spor A og B årgang i 10-pausen på boldbanen årgang i 12-pausen på boldbanen "Snevaskere" og anden voldsom leg med sne er strengt forbudt og kan være bortvisningsgrund. Legeområdernes fordeling (vedtaget af elevrådet juni 2009): Boldburet (pannaen) på fodboldbanen: årgang i 10-pausen årgang i 12-pausen Asfaltbanen: Her gælder først-til-mølle-princippet, dog skal man være 8 spillere, før man kan sige, at banen er "vores". De tre fodboldbaner: 10-pausen: Elevrådet forestår fordeling af banerne. 12-pausen: Her gælder først-til-mølle-princippet, dog først fra kl Ordensregler inde Al adfærd indendørs skal foregå roligt. Der må spilles bordtennis i storrummet. Der må ikke medbringes hunde i sporene. Eleverne skal hver dag rydde op efter sig i klasserne og på skift rydde op i storrummet (se "Elevers oprydning"). Elevers oprydning Oprydning af legetøj, puder, madrasser og andet inventar. Stole og borde sættes på plads. Stole sættes op. Skråpude anbringes i klemme mellem bord og stolesæde. Bord ryddes for affald og arbejdsmaterialer. 20

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Principper for anvendelse af digital kommunikation

Principper for anvendelse af digital kommunikation 2.2 MUNKEKÆRSKOLEN Principper for anvendelse af digital kommunikation 1. Formål med skoleintra: fremme og lette vidensdeling og dialog mellem skolens interessenter skabe større åbenhed og viden om skolens

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune Skolebestyrelseskursus Nordfyns Kommune www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Skole og Forældre Landsdækkende skolebestyrelses- og forældreorganisation på folkeskoleområdet Medlemsydelser: Rådgivning Hotline

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN Sønderkærskolen, Kettegård Alle 2, 2650 Hvidovre Tlf.: 3675 3035 - Fax: 3675 1294 - E-mail: soenderkaer@hvidovre.dk Sønderkærskolen Det fine ved at lære noget er, at ingen kan

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel

Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel Dato: 020910 Hejnsvig skole Bakkevej 9 7250 Hejnsvig Tlf. 72 13 14 10 www.hejnsvigskole.dk Hejnsvig Skoles plan for sundhed indeholder sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole FAGLIGHED TRIVSEL LOKAL SAMMEN- HÆNGSKRAFT 1. Formål Med mottoet Vores skole - Vores ansvar arbejder vi med respekt og ansvar for hinanden, og det er den sunde fornuft,

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Velkommen til Tagensbo skole. Alle vikarer skal oprettes på Lærerintra. Kontakt Henrik Fabricius viceinspektør eller Jeanne Jacobsen, skoleleder. Din timeløn

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf HUMLEBÆK SKOLE Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere