Curriculum vitae for Christine Elise Swane

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum vitae for Christine Elise Swane"

Transkript

1 Curriculum vitae for Christine Elise Swane Arbejde: Privat adresse: EGV Fonden Øster Farimagsgade 5, Postboks København K Tlf , mobil Åløkkevej 24 1, 2720 Vanløse Tlf Født 15. august Uddannelse Mag. art. i kultursociologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Ph.d. i folkloristik, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Kurser måneders postgraduat kursus i gerontologi, Institut for Socialmedicin, Københavns Universitet Ph.d. studium ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Ledelse udvikling gennem dialog, Dansk Magisterforening Research Management Course, Copenhagen Business School. Ansættelser 1988 Undervisningsassistent, Institut for Kultursociologi, Københavns Universitet, speciale- og konferensniveau i emnet kultur- og hverdagslivsstudier Forsker, Gerontologisk Institut Faglig medarbejder, Videnscenter på Ældreområdet 1997, 1999, 2000 Forskningsadjunkt i tre perioder á 3, 3 og 4 mdr., Ældreforskningscentret, Syddansk Universitet Leder, Videnscenter på Ældreområdet Leder, Gerontologisk Institut Specialkonsulent (studieleder / forsker), Institut for Sundhedstjenesteforskning, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet Direktør og forskningsleder, EGV Fonden Forskning og dens finansiering Erfaringsopsamling af SUM-støttede ældreprojekter i kategorien senil demens finansieret af Socialministeriet Forskningsassistent på Ældrebilledet i sundhedsvæsenet finansieret af SSVF Ph.d. projekt Hverdagen med demens. En undersøgelse af samarbejdet mellem familie og fagfolk finansieret af Sygekassernes Helsefond Halvårligt forskningsophold i USA tilknyttet National Institute of Aging i Washington støttet af Forskerakademiet Deltager i den tværvidenskabelige forskningsgruppe Aldring og ældrebilleder finansieret af SSF, SHF og SSVF Projektleder af videnskabelig del af Evaluering af hverdagserfaringer i aktivitetscenter for personer med demens i Skævinge Kommune finansieret af Sygekassernes Helsefond Analyse af upubliceret materiale fra ph.d.-projekt under navnet Skyggen af en hverdag mennesket og lidelsen ved demens finansieret af Velux Fonden National koordinator af Health Promoting Intervention for Alzheimer s Family Caregivers finansieret af EU, DGV Et liv i hundrede år. Kulturstudie af meget gamle menneskers hverdagsliv finansieret af Sygekassernes Helsefond/Ældreforskningscentret, Syddansk Universitet Projektleder for Gerontologisk Instituts deltagelse i Elder Abuse finansieret af EU, DGV.

2 Deltager i Hjemmehjælp i nordisk belysning: Hjemmehjælpens hverdag og vilkår i fire nordiske hovedstæder finansieret af Sveriges Samfundsvidenskabelige Forskningsråd Projektleder for kvalitativ del af Kvalitet i indsatsen for ældre i samarbejde med AKF finansieret af Sygekassernes Helsefond, FOKUS og AKF Videnskabelig evaluering af det 3-årige projekt Indførelse og brug af livshistorie og reminiscensaktiviteter i demensramte plejehjemsbeboeres dagligdag finansieret af Sygekassernes Helsefond Projektleder af Ensomhed i alderdommen. Besøgsvenner og mulige alternativer finansieret af Ældre Fonden Kvalitativt studie af Skovprojekt med hjemmeboende demensramte i Hillerød finansieret af Friluftsrådet, Sygekassernes Helsefond og Hillerød kommune måned gæsteforsker ved Linköpings Universitet, Norrköping Campus, Tema Äldre och Åldrande Deltager i nordisk forskernetværk som udarbejder analyse af Sundhed og Velfærd nordisk velfærdsforskning inden for ældreomsorgsområdet finansieret af Nordisk Ministerråd Projektleder for dansk del af Omsorgshverdag i Norden ligheder og uligheder spejlet gennem ældreomsorgens personale finansieret af det svenske FAS Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Deltager i nordisk projekt Omsorg i omvandling: Vardagsliv, organisering och välfärdspolitik finansieret af det svenske FAS Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Faglig konsulent for forskningsprojektet Hvordan oplever brugerne den Samordnede Demensudredningsmodel i Region Nordjylland? finansieret af Kvalitetsudviklingsudvalget Etnicitet og alderdom tyrkiske ældre i samarbejde med lektor, ph.d. Üzeyir Tireli, finansieret af EGV. Redaktionelle opgaver Assisterende redaktør af tidsskriftet Gerontologi og samfund for Dansk Gerontologisk Selskab, hovedredaktør Associate editor for tidsskriftet Dementia. The international journal of social research and practice. Sage Publications Peer-review af rapporter for AKF, Institut for Serviceudvikling og SFI Review Dansk Sociologi, Scandinavian Journal of Disability Research Medlem af Editorial Board for International Journal of Ageing and Later Life Review European Journal of Aging Rådgivende opgaver mv Medlem af Alzheimerforeningens fagråd, ekspertise i socialvidenskabelig demensforskning Ekstern konsulent på projektet Kvalitetssikringsredskaber til effektmåling af aktivitetsvalg i specialtilbud til personer med demens i Faaborg Kommune, finansieret af Socialministeriet Medlem af baggrundsgruppen for Folketingets Fremtidspanel om Velfærd og Demokrati i Det Aldrende Samfund. Projekt i Teknologirådet Medlem af Dansk Gerontologisk Selskabs fagråd, ekspertområde: kulturvidenskab 2002 Formand for Ældrekommission i Århus Kommune Medlem af Videnscenter på Ældreområdets fagpanel Medlem af EGV Fondens repræsentantskab Faglig projektleder for konsulentfirmaet Oxford Research for projektet Evaluering af pulje til dag- og aktiveringstilbud til yngre demensramte, finansieret af Styrelsen for Social Service Medlem af Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltnings visionspanel Medlem af Alzheimerforeningens bestyrelse og internationalt udvalg Medlem af Alzheimerforeningens repræsentantskab 2007 Medlem af Forsknings- og innovationsstyrelsens ekspertarbejdsgruppe vedr. Forsk Medlem af referencegruppe for VIOLA, Videncenter for Omsorg, Liv og Aldring, VIA University College Generalsekretær, medlem af kongres- og videnskabelig komité for 21. Nordiske Kongres i Gerontologi, København Medlem af videnpanel for Bygherreforeningens modelprogram for plejeboliger.

3 Medlem af følgegruppe for Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence og Viden: Ensomt eller aktivt ældreliv? Finansieret af Social- og indenrigsministeriet Medlem af følgegruppe for Center for Sund Aldring, program Medlem af referencegruppe til undersøgelse om behov for afløsning og aflastning blandt pårørende til mennesker med en demenssygdom for Socialstyrelsen Medlem af ekspertgruppe vedr. initiativet Forebyggelse til bevarelse af alderssvarende funktionsevne hos ældre for Socialstyrelsen Medlem af ekspertgruppe vedr. initiativet Rehabilitering på ældreområdet for Socialstyrelsen. Undervisning, vejledning, censur Har organiseret, undervist og holdt foredrag for især ledende praktikere på utallige kurser siden 1990, efteruddannelsesforløb, temadage og konferencer, bl.a. på uddannelse til demenskoordinator (1990-). Underviser ved Master of Public Health, Århus Universitet (-2002). Censor ved Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, Århus Universitet (2003-). Eksaminator og censor, Masteruddannelserne i Rehabilitering og Gerontologi, Syddansk Universitet ( ). Medvejleder for ph.d.-projekt Bente Appel Esbensen: Aldring, sygepleje og kræft ved Lunds Universitet, Medicinsk Fakultet ( ). Vejledning for ph.d.-studerende ved Linköpings Universitet, Norrköping Campus, Tema Äldre och Åldrande (marts-april 2003). Ph.D. komité for Hanna Lara Steinsson, Department of Social Work, Faculty of Social Sciences, University of Iceland ( ). Medvejleder for ph.d.-projekt Hanne Jensen: Ældre mænds trivsel med depression og svær overvægt ved Psykologisk og Psykosocial Forskningsenhed, Rigshospitalet/Århus Universitet ( ). Medvejleder for ph.d.-projekt Eva Algreen-Petersen: Natur i hverdagen på plejehjem ved ENSPAC, RUC ( ). Medvejleder for ph.d.-projekt Jette Thuesen: Aldring og personorienteret rehabilitering ved Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet ( ). Bedømmelse af forskningsansøgninger for bl.a. Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Syddansk Universitet, Velux Fonden, TrygFonden, Faroese Research Council. Bedømmelse af ph.d.-afhandlinger 2003 Hanne Mette Ridder: Singing Dialogue. Music therapy with persons in advanced stages of dementia. A case research design. Institute for Music and Music therapy, Aalborg Universitet Morten Hoff: Som en tyv om natten. En kvalitativ undersøgelse af oplevelser og narrativer forbundet med krop, aldring og fysisk aktivitet. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Trine Medby Fossland. Livsløp i endring. En sociologisk studie av ulike grupper eldres fortellinger om sine liv. Sociologisk Institut, Tromsø Universitet Jens Kofod. Becoming af Nursing Home Resident. An Anthropological Analysis of Danish old People in Transition. Institut for Antropologi, Københavns Universitet Anne Winther Jensen. Sosu-elevers læring i skole-praktik-samspillet. Analyser af klasserum, praktik og elevtilblivelser. Forskerskolen i Livslang Læring, Roskilde Universitet. Præsentationer på nordiske og internationale konferencer 1992 Hverdagen med demens. En undersøgelse af samarbejdet mellem familie og fagfolk. 1. Nordiske Symposium om Humanistisk Sundhedsforskning. Hindsgavl 4-6. marts Erfaringer fra demensprojekter støttet af Socialministeriets Udviklingsmidler (SUM). 11. Nordiske Kongres i Gerontologi. Odense 28. juni-1. juli The Challenge of Dementia in Denmark: Health Policy Considerations. Inviteret foredrag. Workshop on The Challenge of Dementia in Canada From Research to Practice. Aylmer, Canada 3-5. maj Dementia in old age: Historical-cultural aspects of concept development, diagnosis, and care. Sessionsleder. 15th World Congress of Gerontology. Budapest 4-9. juli Kulturelle rødder til nutidige forståelser af demens. 2. Nordiske Symposium i Humanistisk Sundhedsforskning. Hindås, Sverige 5-7. maj.

4 1994 Demensbilleder. Symposieforedrag. 12. Nordiska kongressen i gerontologi, Jönköping 29. maj-1. juni Dementia and dehumanization: Everyday life experience. 3rd European Congress of Gerontology. Amsterdam 29. aug.-2. september The Organization of Care for Elderly Persons with Dementia in Denmark. Keynote lecture. Care for Elderly with Dementia. Miyazaki, Japan 24. januar Cultural constructions attitudes and images of ageing. Keynote lecture. UNESCO Sponsored International Conference on Human Ageing Adding Life to Years. Paris juni Demensbilleder og hverdagslivserfaringer. Inviteret foredrag. Andra Nordiska Kongressen om Forskning och Utveckling inom Demensvård. Stockholm oktober Cultural Aspects of Dementia in Old Age. Inviteret foredrag. International Conference on Childhood and Old Age Equals or Opposites? Odense Universitet 7-9. juni Without a Soul. Dementia as a Bogey of Old Age. 1st International Symposium on Cultural Gerontology. Gentofte 4-7. maj The True Story of Dementia. The Construction of Images and Everyday Life Experience. Symposieforedrag. 16th Congress of the International Association of Gerontology. Adelaide, Australien august Når demenslidende fortæller sig ind i verden. Inviteret symposieforedrag. Nordisk kulturvidenskabelig konference Åldrandets kultur. Stockholm januar Living to be a hundred years old. A cultural study of very old people s everyday life. Inviteret foredrag. Workshop Aging Research Center, Odense Universitet april The relationship between informal and formal care. Inviteret symposieforedrag. Keio University International Symposia for Life Sciences and Medicine Long-term care for frail older people: Reaching for the ideal system. Tokyo maj Når demenslidende fortæller: Rekonstruktion af mening og struktur i hverdagslivet. Inviteret symposieforedrag. 14. Nordiske Kongres i Gerontologi. Trondheim maj Living to be a hundred years old. Methodology in a cultural study of very old people s everyday life. Inviteret foredrag. Swedish International Centenarian Studies-meeting. Bäkckaskog Castle, August Questioning the relevance for people with dementia: Long-term care systems in Europe. Chair og symposieforedrag. 1st European Conference on Alzheimer s Disease and Public Health. Madrid november A cultural approach to the everyday life of centenarians. Chair og sessionsforedrag. 2nd International Symposium on Cultural Gerontology: Social Worlds, Activity Patterns and Ageing. Berlin april The Danish health care system for persons suffering from Alzheimer and their families. Keynote lecture. La mente rubata. Bisogni e costi sociali della malattia di Alzheimer. Rom 29. april Health and functioning in Danish Centenarians. Inviteret symposium. 4th European Congress of Gerontology. Berlin juli The everyday life of centenarians from a cultural gerontological perspective. 4th European Congress of Gerontology. Berlin juli Passer dagsenter for personer med demens? Modeller og erfaringer. Inviteret foredrag. Demensdagene. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Oslo 1-2. december The meaning of the aging body in the everyday narratives of centenarians. Inviteret foredrag. Joint Meeting of Danish Centre for Molecular Gerontology & Aging Research Center, Odense 6-7. december The meaning of the ageing body in the every day life narratives of centenarians. 15. Nordiske Kongres i Gerontologi.Reykjavik 4-7. juni Longevity and the narrated body. Inviteret foredrag. 3rd International Symposium on Cultural Gerontology. Visby, Sverige juni Everyday life in old age. Keynote lecture. 42. Österreichischer Geriatriekongress. Bad Hofgastein, Østrig 2-6. marts Centenarians speaking of their very old bodies. Chair og symposieforedrag. 16. Nordiske Kongres i Gerontologi. Århus maj.

5 2003 Living to be a hundred years old an end of life perspective. 4th International Symposium on Cultural Gerontology. Tampere, Finland maj Hjælp-til-selvhjælp som arbejdsprincip i hjemmeplejen. Inviteret symposium. 17. Nordiska kongressen i gerontologi. Stockholm maj Grøn omsorg betydningen af aktiviteter i naturen for mennesker med fremskreden demens. Inviteret symposium. Demensdagene. København 8-9. maj Development of dementia care in Denmark: A family oriented perspective. Heilabilun Fjölskyldusjúkdómur 21. aldar? Keynote lecture. Reykjavik, Island 23. september Også mennesker med fremskreden demens har et liv og en historie. Inviteret symposium. Demensdagene. København maj Cultural changes in the dementia world: Stigma and everyday life experience. Keynote lecture. 18th Alzheimer Europe Conference. Breaking the Barriers. Oslo maj Dage af særlig kvalitet sætter spor: Inddragelse af naturen i omsorgsarbejde. Inviteret symposium. 19th Nordic Congress of Gerontology. Aging, dignity, diversity. Oslo maj As good as it gets in Denmark. From preventive home visits to reminiscence and nature in dementia care. Keynote lecture. Re-imagining health services. Innovations in Community Health Conference. Vancouver, Canada 6-8. nov Stigma and Dementia. The Story about the Dementia Sauce. Poster. 19 th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics. Longevity, Health and Wealth. Paris, Frankrig 5-9. juli Hverdagen med demens og samfundets holdninger. Keynote lecture. Omsorgskonferansen Så god ein dag! Demensomsorg no og i framtida. Ålesund, Norge september The Story about the Dementia Sauce. Symposieforedrag, chair. 20. Nordiske Kongres i Gerontologi, Reykjavik 31. maj-2. juni Gamle demenslidendes sociale liv. Inviteret symposium. Demensdagene. København 2-3. maj days everyday life of centenarians. Symposieforedrag, chair. 21. Nordiske Kongres i Gerontologi, København juni.

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forskningsprojekter... 4 Internationale projekter Nationale projekter

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Læs mere

Volume 22, no 4, 2013

Volume 22, no 4, 2013 Nordic Gerontological Federation GeroNord News on research, developmental work and education within the ageing area in the Nordic Countries Volume 22, no 4, 2013 1 Editorial 2 The biannual conferences

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB)

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB) INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB) Instituttet består af forskningsenhederne: Fysiologi og Biomekanik Idræt, Fysisk Aktivitet og Pædagogik Idræt, Krop og Sundhed Klinisk Biomekanik Institutledelse:

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

Publikationsliste for Anne Leonora Blaakilde 2013

Publikationsliste for Anne Leonora Blaakilde 2013 Publikationsliste for Anne Leonora Blaakilde 2013 1 Listen er organiseret i følgende kategorier: Bøger og rapporter (forfatter) Bøger (redaktør) Artikler Avisartikler og lignende Bøger og rapporter (forfatter)

Læs mere

Årsberetning 2007. aarsberetning_2007.indd 1 12-03-2008 15:14:49

Årsberetning 2007. aarsberetning_2007.indd 1 12-03-2008 15:14:49 Årsberetning 2007 aarsberetning_2007.indd 1 12-03-2008 15:14:49 aarsberetning_2007.indd 2 12-03-2008 15:14:49 Årsberetning 2007 aarsberetning_2007.indd 3 12-03-2008 15:14:49 aarsberetning_2007.indd 4 12-03-2008

Læs mere

Præsentationer. Inviterede foredrag, internationalt Inviterede foredrag, nationalt

Præsentationer. Inviterede foredrag, internationalt Inviterede foredrag, nationalt Præsentationer Inviterede foredrag, internationalt Inviterede foredrag, nationalt Inviterede foredrag internationale møder 1. Ringsted C. Educational benefits of simulation-based training are we using

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Medlemmer af UCSFs bestyrelse

Medlemmer af UCSFs bestyrelse Medarbejdere i UCSF pr. 1. december 2002 Forskningsleder, ekstern lektor, sociolog, ph.d., sygeplejerske Lis Adamsen Seniorforsker, kultursociolog, ph.d. Helle Timm Seniorforsker, ekstern lektor, dr. i

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

CURRICULUM VITAE BASISOPLYSNINGER

CURRICULUM VITAE BASISOPLYSNINGER CURRICULUM VITAE carsten.hendriksen@regionh.dk BASISOPLYSNINGER Carsten Hendriksen Født 1948 Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet 1975 Speciallæge i geriatri 1.4.1989 Den medicinske

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole

ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole PH.D. ÅRSRAPPORT 20141 2 FORORD Det er med fornøjelse, vi kan præsentere Årsrapport 2014 for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole ved Aalborg Universitet

Læs mere

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2013 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Et forskningscenter etableret i et samarbejde mellem Deakin University, Australien, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...11 BØGER OG BOGKAPITLER...12

Læs mere

Rehabilitering når livet skal leves hele livet?

Rehabilitering når livet skal leves hele livet? Rehabilitering når livet skal leves hele livet? NATIONAL GERONTOLOGISK KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND DEN. 2. OG 3. OKTOBER 2014 I MIDDELFART ARRANGØR: DANSK GERONTOLOGISK SELSKAB (DGS) Konferencen sætter

Læs mere

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154 Side 1 af 18 Syddansk Universitet Enheden for Sygeplejeforskning Campusvej 55 5230 Odense M hn@ph.au.dk hanne.agerskov@rsyd.dk www.sygeplejevid.au.dk Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling:

Læs mere

HOLGER HØJLUND. Associate Professor, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School

HOLGER HØJLUND. Associate Professor, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School HOLGER HØJLUND PERSONAL DETAILS: Holger Højlund, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School (CBS); direct telephone: +45 38152886; Email: hoh.lpf@cbs.dk; home page: www.cbs.dk/staff/holger_hojlund

Læs mere

FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4

FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4 NATIONALMUSEETS FORSKNINGSBERETNING 2013 FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4 Målsætning og vision for Nationalmuseets forskning 4 Ressourcer 5 Organisering af forskningen 5 Forskerstillinger og forskningsår

Læs mere

Curriculum vitae Sisse Grøn

Curriculum vitae Sisse Grøn Curriculum vitae Sisse Grøn Uddannelse Ansættelser 2008 Samfundsvidenskabelig Ph.d.-grad fra Roskilde Universitetscenter 2000 Kandidatgrad i Europæisk Etnologi fra Københavns Universitet 1996 Bachelorgrad

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende enheder: Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Liste over tilhørende institutter Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Institut

Læs mere

Jon Kvist Papers and talks teaching (far from exhaustive list) TABLE OF CONTENTS Research oriented Policy oriented Teaching oriented

Jon Kvist Papers and talks teaching (far from exhaustive list) TABLE OF CONTENTS Research oriented Policy oriented Teaching oriented Jon Kvist Papers and talks teaching (far from exhaustive list) TABLE OF CONTENTS Research oriented Policy oriented Teaching oriented RESEARCH-ORIENTED The gender dimension of social investment strategies

Læs mere

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT)

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Nordisk Kulturfond Ved Stranden 18 DK-1061, København K DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER DERES REFERENCE / JOURNALNUMMER

Læs mere