Politisk plat af værste skuffe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk plat af værste skuffe"

Transkript

1 Socialdemokraten RANDERS UDGIVET AF SOCIALDEMOKRATERNE I RANDERS 39. ÅRGANG AUGUST-SEPTEMBER 2013 NR. 1 Politisk plat af værste skuffe B Byråd Af Aage Stenz Byrådsmedlem (S) Formand for Sundheds- og Ældreudvalget Som man kunne læse i en stor artikel i Amtsavisen lige før sommerferien, stillede Radikale Venstre, Konservativ Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Erik Poulsen (U) samt Beboerlisten et forslag i byrådet om et projekt, de kaldte Projekt sårbare og utilpassede unge ind på arbejdsmarkedet. Idefolkene bag projektet var en kreds af erhvervsledere i kommunen, der gerne ville påtage sig et socialt ansvar og medvirke til at styrke indsatsen over for de udsatte børn og unge i Kommune med henblik på, at de kunne få en ungdomsuddannelse og dermed senere få et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet. Misforståelse De pågældende erhvervsledere kontaktede først Børn- og Skoleforvaltningen med henblik på et samarbejde. Men erhvervslederne ønskede, at projektet, skoledel m.m. skulle foregå i privat regi. Nemlig på Fredes Farm i Gassum. Tilsyneladende skete der så desværre nogle misforståelser mellem forvaltningen og erhvervslederne. Den ene troede nemlig, at den anden skulle tage det videre initiativ. Det bevirkede, at erhvervslederne kontaktede Mogens Nyholm (R). Han kontaktede så alle andre partier og lister i byrådet og fik dem med på ideen. Desværre glemte han at kontakte Kasper Fuhr fra Velfærdslisten og os socialdemokrater. Vi vidste overhovedet ingenting, før vi så i Amtsavisen, at et beslutningsforslag ville blive fremført på det førstkommende byrådsmøde. Det var helt tydeligt, at planen var, at sagen skulle køres uden om os socialdemokrater. Gode intentioner, men uansvarlig økonomi Der var mange gode ting i deres forslag. Men økonomien var helt urealistisk og uansvarlig. I vores kommunale tilbud på Klostervej, der har 14 elever og drives af ungdomsskolen, koster en plads pr. elev kr. På Fredes Farm ville det iflg. deres forslag koste kr. pr. elev. Altså en prisforskel på kr. pr elev pr. år. Men forslagsstillerne havde også budgetteret med, at Fredes Farm fik overført over 4,5 mio. kommunale kr. om året i en 4-årig periode for de 14 elever. I alt ca. 18 mio. kr. I vores kommunale tilbud på Klostervej koster det i dag ca. 2,4 mio. kr. om året at drive tilbuddet. Hvis deres forslag var blevet vedtaget, skulle de 14 elever fra ungdomsskolen overgå til Fredes Farm. Og grundet jobgarantien i Kommune kan de overtallige stillinger på Klostervej ikke nedlægges, før der er fundet et tilsvarende job, der matcher medarbejdernes kompetencer. Det vil iflg. forvaltningen medføre en yderligere merudgift på 2,1 mio. kr. årligt. Der er nemlig ikke pt. ledige stillinger, der matcher medarbejdernes kompetencer. Brud på budgetforliget Dernæst kunne vi se, at der også var tale om budgetbrud. K, DF og Erik Poulsen (U) var Husk den lokale hjemmeside for Socialdemokraterne i Kommune jo en del af budgetforliget. Så Leif Gade og Steen Bundgaard havde en kammeratlig samtale med Daniel Madie (K), Frank Nørregaard (DF) samt Erik Poulsen. Derefter var flertallet for det økonomisk uansvarlige forslag bortfaldet. Og det er jo underligt, at vi socialdemokrater mange gange - i byrådssalen og i læserbreve - er blevet belært af de borgerlige om, at vi ikke har styr på økonomien. Og de borgerlige har til hudløshed galpet op om, at der skal spares på de børn og unge, der er anbragt andre steder. Men i det her tilfælde måtte millionerne gerne rulle. Sådan er politik, når det er værst. Simpelthen en gang borgerlig plat. Men hvorfor Beboerlisten og Erik Poulsen deltog, står hen i det uvisse. Vi arbejder videre med idéerne Fra socialdemokratisk side anerkender vi og sætter stor pris på de erhvervsledere, der er villige til at påtage sig et socialt ansvar. Men det skal naturligvis være økonomisk ansvarligt. Sluttelig kan jeg oplyse, at der arbejdes videre med de gode intentioner om et konkret formaliseret samarbejde Det var helt tydeligt, at planen var, at sagen skulle køres uden om os socialdemokrater, skriver Aage Stenz og kalder forløbet omkring Projekt sårbare og utilpassede unge ind på arbejdsmarkedet for politisk plat. mellem erhvervslivet og kommunen til gavn for de sårbare unge mennesker. Og det indgår i drøftelserne omkring budget ocialdemokratiet / Jytte Randrup almuevej NØ GRATIS DESSERT ved køb af Dagens ret klik Kun 1 gratis dessert Dagens Ret pr. annonce! Klip denne annonce ud og aflever den ved dit køb senest søndag den 8. sept. Ugens Madplan Sjællandsgade C Tlf Læsten Bakker åbnet for offentligheden Kommunes største fredede område er nu åbnet med fuld adgang for alle. Dermed kan naturelskere nu få unikke oplevelser i Læsten Bakker, som blev indviet tirsdag den 20. august af borgmester Henning Jensen Nyhuus. Bakkerne har fået nye stier og naturtavler, en tunnel til publikum, og Kragbjerg Høj er for første gang i mange år åben for offentligheden. Ved en af indgangene til det fredede område foretog Henning Jensen Nyhuus indvielsen med en tale og klippede det røde bånd over, hvorefter han i rask gang førte de fremmødte ad de snoede og ofte stejle stier til Kragbjerg Høj.

2 2 Socialdemokraten August-september 2013 Socialdemokraten RANDERS Udgiver: Socialdemokraterne Kommune. Fmd. Henrik Gottlieb Hansen, Hanherredvej 11, 8940 SV. Tlf / Redaktion: John Degn (ansv.), Morelvej 7, 8920 NV Tlf , Redaktionsudvalg: Arne Skov, Keld Sørensen, Niels Vissing, Per Andersen, Hans Jørn Norvin og John Degn. Administration, annoncer og abonnement: Karsten German, Søren Bangsvej 16, 8983 Gjerlev J Tlf , Tryk: OTM Avistryk, Ikast. Distribution: Foreningerne og Post Danmark. Oplag: w. Udkommer 7 gange årligt. Årsabonnement for ikke-medlemmer: 75 kr. Deadline og udgivelsesdato fremgår af avisens bagside. Et godt udgangspunkt Det er en gammel sandhed, at politikere først og fremmest bliver bedømt på de resultater, de leverer - at valget på den måde vindes mellem valgkampene. Hvis der er bare lidt om snakken, så står Socialdemokraterne i Kommune med et rigtig godt udgangspunkt, når vælgerne tirsdag 19. november skal sammensætte et nyt byråd. Der er styr på økonomien i vores kommune, som kom ud af seneste regnskabsår med et pænt overskud - efter anlægsprojekter for små 140 mio. kr. var der stadig et plus på 73,2 mio. på bundlinjen. Samtidig har de sidste fire år har budt på mange initiativer, som gør til en endnu bedre kommune for borgerne. Sundhedscenter er åbnet på Thors Bakke og kommunen har vist nytænkning med et tryghedshotel, som bl.a. forebygger hospitalsindlæggelser. Et nyt vandkulturhus er under opførelse med moderne faciliteter med vandland, svømmehal og wellness, og stadion færdiggøres med sidste tribune til et topmoderne stadion. Og der er skabt en ny unik handicapskole i, der både på de praktiske og fysiske områder har vakt andre kommuners interesse. Det er blot en lille del af de mange fremskridt, Socialdemokraterne har stået i spidsen for i denne byrådsperiode. Nu mangler vi så bare at få - og selv tage - kredit for resultaterne i den brede offentlighed. Vælgerne skal have at vide, at de bor i en veldrevet kommune, hvor det socialdemokratisk ledede flertal har fundet den helt rigtige balance mellem tryghed og udvikling. Det kræver en indsats af os alle. De folkevalgte må sørge for at få de positive budskaber leveret gennem medierne. Og alle vi andre medlemmer må fortælle familie, venner, bekendte og kolleger, at Kommune er bedst tjent med, at Socialdemokraterne får endnu et godt valg. Jo før vi begynder at fortælle om de gode resultater, jo bedre er chancerne for et godt resultat på valgdagen. jda Socialdemokraterne Kommune, Fællesledelsen Formand: Henrik Gottlieb Hansen, tlf / Kasserer: Karsten German, tlf Nord kreds Kredsformand: Hans Esdahl, tlf Partiforeninger: Nord: Karsten Sørensen, tlf Nørhald: Anette Bager, tlf Syd kreds Kredsformand: Jonas Fuglsang, tlf Partiforeninger: Syd: Jonas Fuglsang, tlf Vorup-Assentoft: Torben Petersen, tlf Langå: Christian Lagoni, tlf DSU Formand Nickie Bach Pedersen, tlf Socialdemokrater i Byråd Henning Jensen Nyhuus, borgmester, Steen Bundgaard, viceborgmester, Leif Gade, Berner Nielsen, Aage Stenz, Susanne Koch, Ellen Petersen, Karen Lagoni, Jørgen Bruno Andersen, Fatma Cetinkaya, Claus Ørsted, Ole Skiffard, Malte Larsen, Tanja Lauenborg Region Midtjylland, valgt i Marianne Carøe, tlf Henrik Gottlieb Hansen, tlf Folketinget Torben Hansen, tlf , tlf. Christiansborg: Hjemmeside: Maja Panduro, tlf , tlf. Christiansborg: Hjemmeside: Byggeriet på Regionshospitalet startede sidste år. Nye investeringer og fokus på kvalitet Region Af Henrik Gottlieb Hansen Regionsrådsmedlem (S) Kandidat til regionsrådet 2013 Regionsrådet førstebehandlede budgetforslag 2014 for Region Midtjylland den 21. august Nu starter den videre behandling og politiske debatter om næste års budget. Anlægsbudgettet er historisk højt, og det giver mulighed for en effektiv sygehusdrift, større patienttilfredshed og en høj international kvalitet i vores sundhedsvæsen. De nye anlæg skaber mange arbejdspladser i Region Midtjylland og her i Kommune. Vi har behov for investeringer i vore hospitaler, da mange ikke bygningsmæssigt lever op til tidens standarder. Forholdene for vore patienter bliver bedre med de nye byggerier. Ventetiden til sygehusbehandling er reduceret, og der indføres nu udregningsgaranti, fortsat fokus på kvalitet og effekt i behandlingen og forbedring af det sammenhængende patientforløb. Budgetforhandlingerne starter nu, og der er afsat 30 mio. kr. til politisk prioritering på sundhedsområdet. Der er plads i budgettet til nye behandlinger og ny dyr medicin samt til uforudsete udgifter til tilskudsmedicin. Regionshospitalet i er sikret midler til udvidelsen Det er regionsrådet, som har sikret og prioriteret midler til udvidelser og moderniseringer af akuthospitalerne i og Horsens. Den tidligere borgerlige regering havde ikke afsat midler til og Horsens ved fordelingen af kvalitetsfondsmidlerne. Det samlede beløb til anlæg Henrik Gottlieb Hansen skriver om Region Midtjylland. er mere end 2 mia. kr. i Region Midtjylland. Til udbygning af regionshospitalet i er der afsat 95 mio. kr. Der er brug for bedre forhold i Akutmodtagelsen og på vores skadestue. Vi skal ved budgetforhandlingerne have en løsning på den overbelægning, der har været primært på de medicinske afdelinger. Her vil Socialdemokraterne støtte medarbejderne, som har givet et høringssvar til budgettet med mange gode forslag til løsninger. Masser af nye arbejdspladser på danske løn- og ansættelsesforhold De store beløb til anlæg sikrer mange nye arbejdspladser i regionen og lokalt i indenfor byggeriet. Det er værd at bemærke, at alle opgaver udbydes med klausul om: Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende, hvor arbejdet udføres. Dette kan f.eks. være ved gældende dansk kollektiv overenskomst. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte., kan bygherren foretage tilbagehold i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Der er samtidig krav om at leve op til de sociale klausuler og påtage sig en uddannelsesforpligtigelse ved at oprette et antal lære- og praktikpladser. Kravet til uddannelse er på byggeriet i Skejby hævet til, at 6 pct. af de ansatte skal være under uddannelse. Mødekalenderen 2. sep Byrådsmøde. Kl. 17 på det gamle rådhus 4. sep Medlemsmøde om budget 2014 for Kommune. Kl. 19 i Kældercafeen, Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 C 16. sep Byrådsmøde. 1. behandling af budget 2014 for Kommune. Kl. 17 på det gamle rådhus 25. sep Regionsrådsmøde. Kl. 14 i regionssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg 30. sep Byrådsmøde. Kl. 17 på det gamle rådhus Regionen sikrer at arbejdet udføres til overenskomstmæssig løn, og der etableres uddannelsespladser. Kommune bør snarest indføre de samme klausuler ved udbud af anlægsopgaver og udbud af ydelser. Det er ikke rimeligt at konkurrere på, at medarbejderen ikke har ordentlige vilkår. Kollektiv trafik i fremgang Busdriften i vores område fortsætter, og de forbedringer som er sket på de direkte ruter mellem og Aarhus har betydet flere passagerer. Det er godt for med en god adgang til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser for de borgerne, som skal dagligt til Aarhus. Investeringerne i Aarhus Letbane fortsætter, og vi skal gerne have letbanen til at fortsætte til By. Regionsrådets midlertidige udvalg vedr. arbejdsstyrke, uddannelse og efteruddannelse Jeg er formand for udvalget som aflægger rapport til regionsrådet på et møde i oktober måned. Vi arbejder p.t. med at færdiggøre rapporten med anbefalinger til det videre arbejde med konkrete indsatsområder. Udvalget har taget initiativ til en temadag, som afholdes den 20. september 2013 med titlen På kanten af arbejdsmarkedet. Vi har inviteret relevante beslutningstagere og samarbejdspartnere for at sætte fokus på mulige fremtidige indsatser og samarbejder for at få flere i gang og fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet. Der er brug for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitikkerne.

3 Socialdemokraten August-september Vi skal have Jens Otto Krag fejret! 100 år Af Keld Sørensen Redaktionsudvalget September 2014 bliver JOK 100 år. Det skal naturligvis fejres! Knud Precht, Torben Hansen, Keld Hüttel og Keld Sørensen har foreløbig dannet et lille udvalg, som skal finde ud af, hvordan. Fødselsdagen skal naturligvis være bredt forankret i Socialdemokratiet, så alle idéer er velkomne (mail Keld Sørensen og har du lyst til at være en del af udvalget, er du også velkommen. Flot portræt skal være vores gave til byen Pludselig gik det stærkt. Claus Ørsted åbnede til Ugen en udstilling med værker af Rasmus Sand Hoeyer. Her kunne man blandt andre spændende værker finde et stort oliemalet portræt af Krag. Udvalget var ikke i tvivl: Det billede skulle være -socialdemokraters gave til byen på dagen. En anden idé var, at man kunne arbejde på at gøre Krag til æresborger i så hans billede kunne finde sin Ældreråd Af Arne Skov Redaktionsudvalget Kandidat til Ældrerådet Fra 27. august til 24. september afvikles valget til Ældrerådet i Kommune. Der skal vælges 11 medlemmer, og der er omkring 20 kandidater at vælge imellem. Alle borgere, der er fyldt 60 år, har stemmeret. Ældrerådet medvirker til kontakten mellem byens ældre befolkning og byrådet. Alle forslag, der vedrører ældre, skal før de når frem til politisk vedtagelse til høring i Ældrerådet. Rådet kan også selv komme med forslag til god ældrepolitik. Det er alene et rådgivende organ, men det er alligevel vigtigt som talerør. Og det er vigtigt at mange stemmer ved valget. Jo større stemmeprocenten bliver, jo større vægt taler Ældrerådet med. Jeg er en af kandidaterne og stiller op på baggrund af, at jeg gennem hele mit voksne liv har været fagligt aktiv. Og de holdninger som fagbevægelsen Jens Otto Krags kunne i september 2014 være fyldt 100 år, og den runde dag skal naturligvis fejres. naturlige plads i byrådssalen i det gamle rådhus. Arbejdernes Landsbank har lovet at lægge de kr. ud, som billedet koster (omkostningsfrit!), så billedet kan erhverves her og nu, og banken opretter en konto til indbetaling, så alle socialdemokrater kan bidrage til fødselsdagsgaven. Hvad nu, hvis vi ikke når de kr.? En række gode socialdemokrater har dannet en garantgruppe, som vil træde til, hvis det skulle ske. Men mon ikke vi er rigtig mange, som gerne vil have et lille lod i gaven til byen og dermed være med i fødselsdagshurraet for Jens Otto Krag? Vær med i gaven - giv et bidrag Så gå ind I Arbejdernes Landsbank næste gang du er i byen, eller overfør dit bidrag via natbank til konto: og mærk bidraget Jens Otto Krag. Torben Hansen har sikret sig, at Helle Thorning har kryds i kalenderen på fødselsdagen. Det bliver en festlig dag! Talerør for ældre i repræsenterer i forhold til bevarelsen af velfærdssamfundet vil jeg bringe ind i rådet. Jeg er 66 år og aktiv inden for LO Faglige Seniorer som kasserer i kredsen og sekretær -afdelingen. Socialdemokraterne Kommune Indbyder til medlemsmøde om budget 2014 for Kommune Onsdag den 4. september 2013, kl Fritidscentret, Vestergade, Mødet afholdes i Kældercafeen Gennemgang af budgetforslag ved borgmester Henning Jensen Nyhuus Kom og deltag i debatten med byrådsgruppen og bestyrelsen i fællesledelsen inden behandling og vedtagelse. Vi ønsker at høre og lytte til medlemmernes ønsker til det nye budget. Med venlig hilsen Socialdemokraterne kommune Henrik Gottlieb Hansen Formand Fællesledelsen bør gå forrest med normeringer Debat Af Mikael Mouritsen Byrådskandidat (S) Nr. 5 på listen BUPL ved det, FOA, Socialdemokraterne, forældrene og regeringen ved det også, og nu er det på tide, at der handles. Ugebrevet A4 har netop dokumenteret, at mens en voksen i børnehaver for 25 år siden passede 7,5 barn, passer de i dag 11,6 barn. Samme tendens ses i vuggestuerne, hvor udviklingen er gået fra 4 til mere end 6 børn pr. voksen. Personalet bruger mindre tid med børnene Samme undersøgelse fastslår, at ansatte i dag blot bruger halvdelen af tiden på arbejde direkte sammen med børnene - for 25 år siden brugte man to tredjedele. Der er altså blevet flere børn pr. ansat samtidig med at de ansatte bruger mindre tid direkte sammen med børnene. Kommune ligger i denne sammenhæng i den tunge ende med en af landets dårligste normeringer. Nuværende forhold skader børnene Førende forskere peger på adskillige skadelige konsekvenser af de markant forringede normeringer. Udviklingspsykolog Dion Sommer konstaterer, at forholdene i landets børnehaver er blevet så dårlige, at han ikke er sikker at de overhovedet Førende forskere peger på adskillige skadelige konsekvenser af de markant forringede normeringer, skriver Mikael Mouritsen og foreslår. at Kommune indfører minimumsnormeringer i dagtilbuddene. er gavnlige for børnene. Børnepsykolog Grethe Müller er enig og konstaterer, at de forringede forhold går ud over børnenes koncentration, sproglige udvikling og deres evne til at indgå i sociale relationer. TILBUD Alle franskbrød ½ PRIS v/ Pernille Jespersen & Bjarne Vilsgaard Der er brug for nytænkning Som det fremgår af regeringsgrundlaget ønsker vores regering at forbedre forholdene i landets dagtilbud og afsatte derfor 500 mio. kr. på finansloven til et kvalitetsløft. Desværre forsvandt pengene i mange kommuner i budgetforhandlinger, og kvalitetsløftet udeblev. Dette gælder også. Der er brug for en ny måde at tænke på, der er behov for minimumsnormeringer. Minimumsnormeringer skal sikre en fælles minimumsstandard for antallet af voksne pr. barn og sikre gode forhold for vores børn. En undersøgelse fra Epinion viser, at 80 pct. af forældrene med børn i alderen 0-6 år ønsker minimumsnormeringer. Samtidig ser vi et KL, som indædt kæmper imod med argumenter som råderet over egen økonomi, og at penge målrettet til minimumsnormeringer ikke gør nogen forskel i hverdagen. Minimumsnormering i -dagtilbud Jeg mener, vi i bør gå forrest og fastsætte minimumsnormeringer for vores dagtilbud. Ifølge The American Acadamy for Pediatrics bør en voksen maksimalt tage sig af tre børn under 2 år, maksimalt fire børn mellem 2-3 år og maksimalt syv børn mellem 3-4 år. Disse tal er meget langt fra den virkelighed vi oplever i - der er behov for minimumsnormeringer nu! Kun 1 franskbrød pr. annonce! Ved samtidig køb 1. rugbrød kr. 20,00 Klip denne annonce ud og aflever den ved dit køb, senest søndag d. 8. sept Løgstørvejens Bageri Løgstørvej 13 Vorup 8940 SV Tlf Åbningstider: Mandag - fredag kl Lørdag - søndag kl

4 4 Socialdemokraten August-september 2013 Forstærket indsats mod social dumping også i Folketing Af Torben Hansen, MF (S) Byrådskandidat Socialdemokratiet bekæmper social dumping. Social dumping er undergravende for det danske arbejdsmarked og velfærdssamfund. Vi insisterer på, at alle arbejder på ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Der er således med finanslovene for 2012 og 2013 samlet afsat 250 mio. kr. til indsatsen mod social dumping. Socialdemokratiet og regeringen iværksætter nu en forstærket indsats. 1. Styrket og fokuseret myndighedsindsats mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet. Myndighedsindsatsen skal fremover også fokusere på illegalt arbejde inden for særligt restaurations, rengørings- og distributionsbranchen, samt nye initiativer overfor udlændinge, der forsøger at unddrage sig myndighedskontrol. Samlet I Kommune skal vi fastholde, at alle kommunale opgaver fortsat skal udføres på danske overenskomstvilkår,, skriver Torben Hansen. set en indsats til 248 mio. kr. frem til udgangen af Bedre brug af arbejdsklausuler. Alle statslige ordregivere skal fremover benytte arbejdsklausuler ved alle offentlige udbud af bygge- og anlægsopgaver. Herudover har regeringen, KL og Danske Regioner i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 aftalt at udbrede brugen af arbejdsklausuler til alle relevante kommunale og regionale udbudskontrakter. 3. Forpligtende samarbejde med myndigheder i andre lande for at forbedre kontrol og inddrivelse af offentlige krav. 4. Særlig kontrolindsats overfor udenlandske vognmænds ulovlige godskørsel i Danmark, herunder skærpelse af sanktionerne. Dette for at bekæmpe unfair konkurrence og tab af danske arbejdspladser i vognmandsbranchen. Vi skal gøre en indsats lokalt Den nationale indsats kan dog ikke stå alene. I Kommune skal vi fastholde, at alle kommunale opgaver fortsat skal udføres på danske overenskomstvilkår, og at Kommune må sikre, at virksomheder, der udfører kommunale opgaver, også lever op til sociale og uddannelsesmæssige forpligtelser, herunder det rummelige arbejdsmarked. Social dumping er undergravende for det danske velfærdssamfund og derfor vil Socialdemokratiet bekæmpe det, både på landsplan og lokalt. Gør en god skole bedre Vi kan noget helt særligt i den danske folkeskole. Det er en skole, der samler alle grupper i befolkningen. Det er en skole, der uddanner vores børn til selvstændige og demokratiske borgere. Det er en skole, der tør udvikle pædagogikken og prøve nye undervisningsformer. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, og den skal også mindske og allerhelst fjerne betydningen af social baggrund. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes gennem bl.a. respekt for professionel viden og praksis. Med den politiske aftale i juni måned om et fagligt løft af folkeskolen tager vi alt det, den danske folkeskole allerede er god til og bygger videre på det med en styrkelse af dansk og matematik, flere undervisningstimer og målrettet lektiehjælp. Der er også afsat penge til efteruddannelse af lærerne. Børnene skal hver dag have 45 minutters bevægelse. Det er sundt og sjovt. Desuden styrkes fremmedsprog med engelsk fra 1. klasse og tysk eller fransk fra 5. klasse. Vi bevarer en skole, der har fokus på børnenes trivsel og sikrer et fagligt løft. Alt i alt får vores børn markant flere timer, end de har i dag. Men vi gør det også på en ny måde. For skoledagen skal ikke bare være mere af det samme. Derfor bliver der nye og mere varierede undervisningsformer. Socialdemokratiet havde meget gerne set vi kunne gå i gang med gennemførelsen med det samme, men desværre har de konservative valgt at blokere indtil efter næste valg. Det er ærgerligt og trist, men de hverken kan eller skal forhindre, at vi gør en god skole bedre. Konstituering August måned er også den traditionelle måned for sommergruppemøde og konstituering i gruppen. Da jeg er kandidat til det kommende byrådsvalg i Kommune og skal bruge tid på det de kommende måneder, er jeg trådt tilbage som miljøordfører og næstformand i den socialdemokratiske gruppe. Jeg beholder mine nuværende udvalgsposter og indtræder endvidere i Folketingets kommunaludvalg. Jeg glæder mig til valgkampen og vil hermed opfordre alle partimedlemmer til at give en hånd med for sikre et stærkt socialdemokratisk valg. Om nulvækst, brugerbetaling og amerikanske indtryk Folketing Af Maja Panduro, MF (S) Socialordfører Mange har nok efterhånden bemærket, at det er mere end almindeligt besværligt at trække et standpunkt, en holdning, en plan ud af Lars Løkke Rasmussen og de andre Venstrefolk. Det har også været tilfældet henover sommeren. V vil have nulvækst, men vil ikke fortælle om det er vores børns pædagoger eller vores forældres plejepersonale der skal fyres. Ordet nulvækst lyder smart og harmløst, men det vil reelt betyde, at der skal spares penge. Mange penge. Hos socialdemokraterne er vi klar over, at der vil komme et øget pres på kommuner og regionen fremover - blandt andet fordi der bliver flere ældre. Derfor siger vi også, at den offentlige vækst skal stige de kommende år. Venstre vil lade stå til og acceptere, at job og dermed service på kernevelfærdsområder som skole, pleje og sundhed bliver skåret væk. V-nulvækst vil koste 176 mio. kr. Helt konkret vil Venstres ønske om nulvækst koste 176 millioner kroner i besparelser, bare i Kommune. Det viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er mange penge. Det svarer til 266 medarbejdere i kommunen. 266 mennesker som hver dag går på arbejde og passer vores børn, ordner vores veje eller drager omsorg for vores ældre. Med vores plan vil de 266 menneskers jobs, og den service de leverer, derimod kunne bibeholdes. Venstre vil stadig ikke fortælle, om der er områder, der skal fritages for deres besparelser. På det seneste har meldingerne været, at ingen kan vide sig sikre. Forvirringen er altså total. Det er værd at minde naboen om, frem mod de kommende valg. Stemmer man på Venstre, vil det koste besparelser og fyringer i både Kommune og Region Midtjylland. Venstre vil brugerbetaling Har du lyst til at betale en ekstraregning for at gå til lægen? Eller hvad med at svinge dankortet hver gang dit barn skal starte på et nyt semester på studiet? Måske det ville være bedre at lægge kolde kontanter i receptionen på skadestuen, inden du bliver lukket ind? Så skal du bare stemme på Venstre. De har kredset om det i et stykke tid i Venstre. Men stille og roligt er flere og flere lag blevet bygget på partiets ønske om brugerbetaling på en lang række områder. Lars Løkke Rasmussen foreslog eksempelvis brugerbetaling på lægebesøg, da han holdt sin tale til folkemødet på Bornholm. På et gruppemøde besluttede folketingsgruppen i Venstre at kigge på brugerbetaling på uddannelser. Jeg elsker dig SKAT Den øgede brugerbetaling er ikke bare en dårlig ide, det er også et angreb på den velfærdsmodel, som så mange andre misunder os. Den model skal vi værne om, med alt hvad vi har. Alternativet er ikke misundelsesværdigt. I starten af sommeren var jeg af det amerikanske udenrigsministerium inviteret på besøg i USA sammen med en håndfuld andre europæere. Foreningsfolk, et par politikere og en enkelt major, fra blandt andet Holland, Slovakiet og Makedonien, var sammen på en tre ugers tour de force gennem fem forskellige amerikanske stater, og en bred vifte af vidt forskellige politiske emner. De tre uger gjorde et dybt, dybt indtryk på mig. Vi ved det jo egentlig alle sammen Ordet nulvækst lyder smart og harmløst, men det vil reelt betyde, at der skal spares penge. Mange penge. Helt konkret vil Venstres ønske om nulvækst koste 176 millioner kroner i besparelser, bare i Kommune, skriver Maja Panduro. godt; fra nyhederne, fra bøger eller sågar fra Hollywoodfilm: at der er meget langt fra den amerikanske drøm om mulighedernes land hvor enhver skal kunne lykkes uanset social baggrund, og så virkeligheden, hvor de bedste hospitaler også er de suverænt dyreste, og hvor selv de meget lidt prestigefulde offentlige universiteter koster anselige beløb at studere på. Politisk genopdragelse Men at opleve det i virkeligheden var for mig tæt på hvad jeg vil kalde for en politisk genopdragelsesrejse. Det er måske et sært ord at bruge, men jeg kan ikke komme på et der er mere dækkende. I hele mit politiske liv har jeg været optaget af og kæmpet for vores særlige danske model med fælles, god og skattebetalt sundhedsbehandling, og hvor også kontanthjælpsmodtagerens datter kan få en god uddannelse uden at være holdt tilbage af, at mor ikke lige kan lægge mange tusinder kroner i indskrivningsgebyr. Men at stå der, på det tekniske college i Arkansas og høre om de mange unge man må afvise eller som aldrig søger fordi de ikke har råd. Eller at opleve hvordan selv den allermest venstreorienterede tænketank slet ikke havde fantasi til at forestille sig et gratis uddannelsessystem. Og at opleve det himmelråbende hykleri hos manden fra den højrekonservative tænketank der med tårer i øjnene fortæller om den lille dreng med tandbetændelse som døde, fordi moren ikke kunne finde en læge der var dækket af medicaid. Den konservative mands løsning? Afskaf medicaid! Hans opfattelse af gratis sundhed for alle var, at det var rendyrket kommunisme og et overgreb på borgernes frihed. Men frihed til hvad? Enormt spild af menneskelige ressourcer Det enorme spild af menneskelige ressourcer der ligger i, at en kæmpe gruppe af amerikanske børn bare aldrig får chancen for at realisere deres potentiale, giver en klump i halsen. Og den kolossale ufrihed i, at en mor skal opleve at gå fra den ene lukkede dør til den anden med sit syge barn, fordi så få læger er tilknyttet medicaid, er til at blive stikhamrende rasende over. Jeg vidste det jo godt i forvejen. Men det var tænderskærende frustrerende at få syn for sagen. Og så meget desto mere frustrerende at vende hjem til Danmark til nyheden om, at Venstre nu igen lufter ideer om at brugerbetaling på uddannelse vil være motiverende. Eller at man da sagtens kan lægge brugerbetaling på lægen og andre steder i sundhedsvæsenet, uden skelen til folks forskellige økonomiske formåen. Jeg siger: ikke tale om! Den danske model er værd at værne om.

5 Socialdemokraten August-september E-valg vil styrke demokratiet Debat Af byrådskandidat Simon Mølholm Olesen (S) Demokrati handler grundlæggende om folkeligt engagement og rettidig omstilling. Uden disse komponenter vil demokratiet uden tvivl sprække og visne. Derfor bør vi allerede nu begynde at overveje, hvordan vi sammen kan klæde vores demokrati på til fremtiden. I den forbindelse kan det være frugtbart at overveje mulighederne for at benytte sig af ny og moderne teknologi. Computerteknologien vil i de kommende år begynde at spille en endnu større rolle, end det er tilfældet i dag. Og derfor er det måske også en helt naturlig udvikling, at denne teknologi begynder at spille en større rolle i demokratiet. Byråd Af Ellen Petersen (S) Formand for Kultur- og fritidsudvalget Socialdemokraterne lytter til unge menneskers ønsker, og de mange aktiviteter der sker i Tronholmparken, er et godt eksempel på, at vi også agerer på ønskerne, når der er rimelig mulighed herfor. Parkens indretning med aktivitetsmuligheder og sand var oprindelig unge, der gjorde os opmærksomme på, at vi kunne gøre livet ved fjorden interessant for unge, hvis man etablerede en strandbred. Der er ret stramme miljøregler for, hvad vi kan sætte i gang Fungerer i Schweiz Hvis man eksempelvis retter blikket imod Schweiz, så har man her siden 2003 benyttet sig af digital afstemning over internettet ved flere valg på tværs af landets kantoner. Man kan sammenfattende og grundlæggende sige, at nævnte valgsystem er konstrueret således, at det fungerer sideløbende med de traditionelle afstemningsmuligheder på papir. Ingen bliver således tvunget til at benytte sig af digital afstemning. E-valg bør derfor ses som et supplement til det allerede eksisterende. Hvad er så den mest centrale fordel og den mest centrale ulempe ved e-valg over internettet? En klar fordel er, at unge mennesker, folk med en travl hverdag og visse sofavælgere kan blive tilskyndet til at benytte sig af deres demokratiske ret til at stemme, idet de ikke behøves at bruge tid på transport til og kø ved valgstedet. Det bliver altså både nemmere og hurtigere at tage del i demokratiet for mange mennesker. ved åen og fjorden. Derfor blev det ikke til en strandbred, men derimod en sandkasse på næsten m2, som blev placeret ned til fjord/ Gudenåen og beliggende få hundrede meter fra centrum Vi kan endnu nå at blive en foregangskommune, der kan tegne linjen for og indhøste værdifulde erfaringer med afvikling af e-valg, skriver Simon Møkholm Olesen. Tillid er vigtig Samtidig bør man ikke være blind for de udfordringer, der knytter sig til e-valg. Den største udfordring bliver at skabe tillid til, at systemet er sikret forsvarligt imod eksempelvis hackerangreb under valghandlingen. Hvis man ikke har et tillidsfuldt system, så vil det simpelt hen ikke blive brugt. Det kræver naturligvis vilje og forberedelse at introducere e-valg som et supplement til de øvrige muligheder for stemmeafgivelse. Men det må samtidig være et stærkt argument for at fremme e-valg over internettet, eventuelt som en af regeringen tilstået forsøgsordning for Kommune, at man kan aktivere og stimulere ungdommen demokratisk samtidig med, at man tilbyder et relativt nemt alternativ til dem, der ellers ikke vil have indfundet sig hos et traditionelt valgsted. Tillid til e-valg kan grundlæggende skabes ved at udvikle en Vi lytter til de unge krypteringsmekanisme, lignende det offentliges nuværende brug af NEM-ID-systemet, til at håndtere og anonymisere de afgivne stemmer forsvarligt. Udviklingens vinde blæser i retning af mere teknologi i vores hverdagsliv. Dette sker, uanset om vi bryder os om det eller ej. Derfor er det bare et spørgsmål om tid, førend e-valg introduceres af andre instanser i samfundslivet. Regeringen har allerede, dog uden videre held, forsøgt sig med et lovforslag på området; dog indebar dette forslag, i modsætning til det ovenstående, at valghandlingen skulle foregå på digitale skærme, som opstilles på valgstedet. kan gå foran Vi kan endnu nå at blive en foregangskommune, der kan tegne linjen for og indhøste værdifulde erfaringer med afvikling af e-valg. Sådan kan vi bidrage til en solid indretning af fremtidens demokrati samtidig med, at vi styrker det generelle demokratiske engagement hos flere befolkningsgrupper. Det må være udmærkede argumenter for, at vi her i kommunen skal samle den handske op, der alligevel snart kastes i vores retning. af. Det kan ikke være bedre. I år har der virkelig været aktiviteter i Beach City park, Tronholmparken med bl.a. Europamesterskaber i Beach Handball, hvor 16 nationer meldte deres ankomst. Og deltagerne, såvel som arrangementerne er blevet godt modtaget af borgerne i Kommune, som flittigt mødte op og indtog tilskuerpladserne. Det vil jeg gerne takke for. Det er meget vigtigt at vi viser godt værtsskab. Det giver vores dejlige kommune et godt ry, så gæster der besøger os, glæder sig til at komme igen. Værtskabet kom i hus takket være et stort lobbyarbejde af Sport Event Denmark, Eventsekretariatet og Dansk Håndbold Forbund (DHF). Jeg synes vi kan være stolte over afviklingen af det flotte arrangement, som har fået meget flotte anmeldelser og tilbagemeldinger fra alle aktører. Sidst, men ikke mindst glæder jeg mig over at se, at -borgerne bruger parken og dens faciliteter. Hver dag har jeg fornøjelsen at cykle forbi og allerede fra morgenstunden ser jeg skoleelever, der bruger parken i skoleidrætstimerne. Sluttelig vil jeg gøre opmærksom på, at der er bygget en utraditionel toiletbygning, der øger fornøjelsen af, at være i parken i længere tid. Virksomhedernes aktive medspiller Debat Af Per Bilici Sørensen Socialdemokratisk byrådskandidat Toldbodgade 16, lejl NØ Erhvervslivet i kommune har en bred sammensætning og består hovedsageligt af dygtige ledere og medarbejdere, som viser stor kreativitet og engagement i at udvikle, skabe vækst og fornyelse i netop deres virksomheder. Virksomhederne spænder fra traditionel industri over højteknologiske virksomheder til konsulent-, turisme-, oplevelses-, service- og IT-virksomhed. Vi har en udfordring i, at by er et naturligt center for erhvervsudviklingen, men skal samtidig være garanter for en stadig udvikling i de mindre byer og landdistrikterne via den gode rådgivning, der ydes til iværksættere om bl.a. vejledning og tilskudsmuligheder via LAG. Socialdemokraterne i støtter naturligt op om den af byrådet besluttede Vision 2017 og Partnerskab for vækst. Vi skal have en samlet kommune, der fungerer i sin helhed og ikke mindst en bæredygtig kommune, som tilgodeser hele erhvervslivet og som samtidig formår at sætte hensynet til miljøet i højsædet. Det bør være Socialdemokraternes klare intension, at kommunen skal medvirke som en aktiv medspiller i virksomhedernes bestræbelser på at nå deres mål og hjælpe til at få nye Kommunen skal være virksomhedernes aktive medspiller, skriver Per Bilici Sørensen. ideer ført ud i livet, som at hjælpe eksisterende til fastholdelse og udvidelser. Det er nødvendigt at vi stopper diskussionen om offentlige kontra private arbejdspladser som modsætninger, men ser dem som hinandens forudsætninger og muligvis ad den vej kan finde grobund for helt nye erhvervstyper og ikke mindst mulige samarbejder på tværs. I en tid hvor vi står med store udfordringer, skal vi muligvis prioritere hvilke virksomhedstyper vi over en årrække særligt ønsker at tilgodese udviklingen af, for dermed at skabe særlig god grobund for vækst og nye arbejdspladser, uden at det dermed forringer den nuværende servicering af alle virksomheder. Softwareløsninger Et ansvarligt råd: Lad ikke dine penge sive samme vej som varmen. Tal med os om energiforbedringer. Social IT Østervold al-bank.dk

6 6 Socialdemokraten August-september 2013 SPROGLINJEN FRILUFTSLIV BODYGYM FØRSTEHJÆLP SANG OG MUSIKSKOLEN EDB ORDSKOLEN Et spejl af livet gennem oplysning og oplevelser Forberedende Voksenundervisning (FVU) Dansk og matematik Ordblindeundervisning (OBU) Vil du være bedre til at læse eller stave, bedre til matematik eller har du mistanke om, at du er ordblind? Så kontakt os. Vi tilbyder individuel undervisning ud fra dit personlige niveau Opstart når det passer dig Undervisning både om dagen og om aftenen Også specielt tilrettelagte kurser til virksomheder Husk: Ingen deltagerbetaling på FVU og OBU undervisning. For yderligere oplysninger om FVU og OBU undervisningssteder og tider i din kommune, kontakt AOF på Nye og spændende kurser og foredrag hos AOF - Djursland - Favrskov Djursland & Favrskov w w w. a o f - r a n d e r s. d k w w w. d j u r s l a n d. a o f. d k w w w. f a v r s k o v. a o f. d k Djursland & Favrskov Vi husstandsomdeler kursusprogrammet i denne uge... Har du set de mange gode tilbud? Hos AOF finder du nye og spændende kurser og foredrag for Mangler du et kursus - eller har du lyst til at undervise, så kontakt os. For inspiration - klik ind på vores hjemmesider eller brug vores 2D-kode. AOF Odinsgade Tlf.: FOREDRAG MADKURSER BLOMSTERBINDING KREATIVE FAG BILLEDSKOLEN DANS

7 Socialdemokraten August-september Bliv medlem af Forening Seniorklubbens medlemmer er socialdemokrater, som er blevet ældre. Tidligere skulle man foreslås af et af klubbens medlemmer, og derefter godkendes på en generalforsamling, for at blive medlem af klubben. I mange år kunne kvinder ikke blive medlem af klubben. SÅDAN ER DET IKKE MERE. Nu kan både mænd og kvinder blive medlem, og man skal heller ikke foreslås, man kan bare melde sig ind, hvis man er medlem af Socialdemokratiet. Der er heller ikke noget krav om alder, men som tidligere nævnt er vi socialdemokrater, som er blevet ældre. Seniorklubben har 67 medlemmer. Klubben holder 6 møder om året samt 1 generalforsamling. Møderne i 2013 : Byråd Af Malte Larsen (S) Næstformand Miljø- og teknikudvalget Hen over sommeren er der andre end os, der har gjort opmærksom på de ikke særligt kønne godsbanearealer, som er beliggende ved station og Hvidemøllevej. I vores valgprogram lægger vi op til at iværksætte en dialog med DSB/Banestyrelsen om fremtidig anvendelse af arealerne samt eventuel flytning af stationen. Det er oplagt for enhver at DSB/Banestyrelsen ikke påtænker fremtidig anvendelse af A-Seniorklubben arealerne. Til gengæld kan jeg få øje på, at vi i kunne gøre brug af arealerne, samtidig med at hele området ville blive renholdt/forskønnet. Hvis stationen blev flyttet til pladsen ved Regnskoven, eventuelt med samtidig privat etablering af et banegårdscenter løser vi flere ting i én omgang: vi får stationen flyttet helt ind til midtbyen. Et banegårdscenter kunne være en af de ankerforretninger, der styrker handelslivet i midtbyen. Adgang til regnskoven bliver nem når man ankommer med tog. Den vestlige del af godsbanearealet er oplagt som nye parkeringspladser til idrætspark - Torskegilde i februar - Bowling i marts -Besøg på Fussingø Slot i april -Sommerudflugt i juni til Mariager Saltcenter og Udbyhøj lystbådehavn - Byvandring i september - Valgmøde i oktober - Generalforsamling i december. Til alle vores arrangementer kan man have en ledsager med. Dette gælder dog ikke generalforsamlingen. Den er kun for medlemmer. Bestyrelsen er ved at tilrettelægge programmet for 2014, som er klar til generalforsamlingen d. 2. december. Kontingentet for at være medlem af Seniorklubben er kr. 125,- halvårligt. Vores næste arrangement er d. 18. september: Byvandring og gamle -billeder v. Tina Knudsen. Vi mødes ved indgangen til biblioteket kl. (stadion, randershallen, badeland m.m.), det vil blot kræve en gangbro over jernbanen for at der kunne etableres flere hundrede p-pladser her. På stykket omkring den nuværende station, vil der være mulighed for at etablere masser af bynære boliger, hvor der oven i købet er nem adgang til naturen ved Gudenåen, engene og Naturcentret. kommune skal i arbejdstøjet, lægge det nødvendige pres på DSB og Banestyrelsen og være formidler af de nødvendige private investeringer, der skal til for at få en helhedsplan gennemført for området. Seniorklubben på tur ved en tidligere lejlighed Den 9. oktober er der valgmøde, orientering om kommunal- og regionsvalget. Den 2. december generalforsamling. Seniorklubben har 4 bestyrelsesmedlemmer: Käthe Esdahl (formand), Linda Drotten (kasserer), Udo Homilius (sekretær) og Svend Raaby. Jeg håber, du har fået lyst til at blive medlem af Seniorklubben. Käthe Esdahl Formand Tlf E.mail: Helhedsplan for Godsbanearealet Vi har mistet en rigtig god ven og partikammerat. Vi har mistet Preben Smed. Preben og jeg har været rigtig gode venner i mere end 30 år. Det tog rigtig fart i 1983, da han foreslog mig som LO-formand. Senere kom vi begge i byrådet, hvor vi sad sammen i flere forskellige udvalg. Preben var en meget seriøs politiker, som satte sig grundigt ind i de enkelte sager og altid mødte velforberedt op til møderne uanset hvilke udvalg det handlede om. Vi har mistet Preben Smed kunne gøre brug af arealerne, samtidig med at hele området ville blive renholdt/forskønnet skriver Malte Larsen om det forsømte godsbaneareal. Og han prøvede jo stort set alle udvalg. Han bestred posten som socialudvalgsformand i 8 år og gjorde det fortræffeligt. Også posten som viceborgmester klarede han meget flot. Efter sin tid som aktiv politiker fortsatte Preben med at følge med i, hvad der foregik i byrådet - specielt omkring de ledige, som var hans hjertebarn, qua hans arbejde i 3F. Efter at være gået på efterløn kom Preben i Verdos repræsentantskab, hvor han ligesom i byrådet satte sig godt ind sagerne. Han var desuden også domsmand. Preben blev syg og indlagt på sygehuset mandag den 3. juni, og blev forsøgt opereret fredag den 14. juni - den dag han fyldte 64 år. Da Preben var vågnet af narkosen om eftermiddagen var det til beskeden om, at lægerne ikke kunne hjælpe ham. Han kom i terminalpleje derhjemme onsdag den 19. juni og sov stille ind mandag den 24. juni kl.2 om natten. Jeg besøgte Preben flere gange, både på sygehuset og derhjemme, og vi talte åbent om døden og hans situation. Han var helt afklaret med det og havde talt med familien om, at han skulle bisættes fra Kristrup Kirke, hvad der skulle synges af salmer, og at de fremmødte skulle på Skovbakken til mindehøjtidelighed og kaffe. Æret være Prebens minde. Søren Clemensen Faglige grupper Industri Bygge- Anlæg og GLS Transport Grafisk Service Offentlig Tlf Åbningstider faglig afdeling og A-kassen: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Tronholmen SØ D F K John Sloth VVS og Blik ApS AUT. GAS- OG VANDMESTER Kai Harritz Det Kooperative Fællesråd - Sjællandsgade 40, 1. tv C Telefon Støt og styrk kooperationen John Sloth Rønnebærvej NV Telefon: Mobil: Mobil Fysioterapi Behandler hos Dem og på Virksomheder Malerfirma Thage W Nielsen A/S Glarbjergvej 47 Telefon Alt malerarbejde udføres! MALERFIRMA PREBEN RASMUSSEN G ARANTI PÅ KVALITET Kristrupvej SØ Tlf

8 Bliv medlem NU af Socialdemokraterne eller DSU Henvendelse til: Socialdemokraterne i Kommune v/fmd. Henrik G. Hansen, Hanherredvej 11, 8940 SV Socialdemokraten RANDERS U D G I V E T A F S O C I A L D E M O K R AT E R N E I R A N D E R S 3 9. Å R G A N G A U G U S T- S E P T E M B E R Velfærd med vilje Majas sommerjob: Ordføreren for det hele Af Søren Andersen Socialdemokraternes pressetjeneste Tlf Fødevareforbundet NNF Østjylland KUSK & SØN MALERFIRMA Tronholmen SØ Paludan-Müllers Vej Århus N Tlf Mail: Hjemmeside: Prins Christiansgade 17 Tlf afd.: Lucernevej 77 Tlf.: Fax: Formand: Henrik Leth Formand: afd.: Lucernevej 77 Tlf Fax Mandag T irsdag Onsdag Torsdag Fredag Kontorets åbningstider Henrik Leth kl og kl kl kl og kl Kasserer: Jørgen Hansen Kasserer: Jørgen Hansen Tronholmen SØ Hun har egenhændigt fået åbnet DR s ellers lørdags-lukkede studie i Aarhus, givet live radiointerview fra sminkestolen hos TV2 News, og oplevet Tivolis gamle have tom før åbningstid da hun skulle debattere i Godmorgen Danmark. Nå ja - og så har hun skullet udtale sig på vegne af sit parti om alt fra EU-sanktioner mod færøske fiskekvoter til udenlandske hjemløse, skatteplaner fra Liberal Alliance og fremmede regeringers aflytning af danske politikere. Maja Panduro fortæller om at have sommervagten som politisk ordfører for Danmarks største regeringsparti. Der var én af mine kolleger der kaldte det at være ordføreren for det hele. Det er nok en meget passende betegnelse, griner Maja Panduro, om sit lidt usædvanlige sommerferiejob. Mens de fleste ordførere og ministre har holdt sommerferie, har hun i en periode over sommeren haft ledelsesvagten for sit parti og fungeret som politisk ordfører. Selv om nyhederne er lidt færre når det meste af Danmark skifter til feriestemning, skal aviserne stadig have fyldt siderne, morgenradioavisen holder ikke varmefri, og tv-stationerne skal også have optaget noget til deres sene nyhedsudsendelse. Derfor er der nok at lave når man er den der er den, som Panduro beskriver det. Når så mange holder ferie, bliver mange af journalisterne nærmest bare glad for at du overhovedet tager telefonen når den ringer. Men man skal jo også helst lige kunne sige noget fornuftigt, og det kan da være udfordrende når du kan risikere at få henvendelser om fire vidt forskellige emner i løbet af en halv time. Så jeg har brugt en del tid på at læse op og sætte mig ind i nye emner. For selvom jeg selvfølgelig også følger med i andre områder end socialområdet, som er mit til daglig, kender jeg jo ikke altid hele argumentationen. Og jeg gider ikke at står der og ikke vide hvad jeg taler om, fastslår hun. Det kunne man måske ellers godt risikere, når man som Maja eksempelvis en sen torsdag aften bliver ringet op af studieværten Kaare Quist fra DR. Deres sendevogn har mistet kontakten med den socialdemokratiske fødevareordfører Orla Hav et sted på Læsø, så nu mangler de én til at komme i TV-avisen og udtale sig om de sanktioner som EU vil sætte i værk overfor Færøernes håndtering af fiskekvoter. Jeg har tidligere arbejdet med det nordiske samarbejde både i Folketinget og som ung frivillig, men fiskekvoter vidste jeg altså ikke ret meget om. Det måtte jeg jo så se at få lavet om på i en fart. Så min stedfar og hans kammerat som var på tur til København, og som jeg egentlig havde inviteret til middag, måtte altså leve med først en noget distræt vært, og derefter at jeg var nødt til helt at forlade dem for at tage i DR studiet. Jeg købte dem en undskyld-øl bagefter, så jeg tror de tilgav mig, forklarer -pigen om den uforudsigelige tilværelse som politisk ordfører-vikar. En af de største opgaver ved at have ledelsesvagten for Socialdemokraterne på Christiansborg er netop at skulle tage telefonen døgnet rundt, når journalister ringer for at få kommentarer på alt mellem himmel og jord. Telefonen ringer ofte allerede klokken 6 om morgenen, og så fortsætter det sådan set, indtil de sene nyhedsudsendelser i tv slutter ved 23-tiden. Herefter sker det endda, at morgenudsendelserne begynder at ringe for at lave aftaler om at politikeren kan være på live fra morgenstunden. - Det har da været et par hektiske uger, siger Maja Panduro, som dagligt har kun- EL-INSTALLATION IT & NETVÆRK TERMOGRAFI LYS & LYD net ses i de store landsdækkende medier. Men det har været både sjovt og lærerigt sådan at være i orkanens øje. Når denne avis er trykt, er partiets sædvanlige politiske ordfører Magnus Heunicke tilbage fra sommerferie. Det betyder dog ikke, at Maja bare kan trække stikket ud. Et nyt år i Folketinget er nemlig i fuld gang, og både hvervet som socialordfører og den nye opgave som medlem af Nationalbankens repræsentantskab skal passes. Og nu kan pigen så også tale med om fiskekvoter. Socialdemokraterne i stillede med godt 30 deltagere i årets udgave af Fjordløbet. Iført røde bluser med påskriften Socialdemokraterne - Bedst for på ryggen satte holdet sit præg på 30 km ruten. Alle havde en dejlig dag i det fine cykelvejr og nåede velbeholdne i mål - borgmester Henning Jensen Nyhuus dog lettere forsinket, da han var udsat for en punktering undervejs SIKRING & LÅSE Vikarjobbet som politisk ordfører for det største regeringsparti indebærer en del besøg i tv-studier. Her er Maja klar til interview hos TV2 News. De røde bluser blev luftet i Fjordløbet LO-kontoret Tlf Kontortid Mandag Onsdag Fredag Formand: Lars Bak Husarvej 43, 1.tv. Tlf Mob KLIMAOG ENERGISTYRING Næste nummer af Socialdemokraten udkommer 9. oktober Aarhus John Drejer A/S John Drejer A/S Alsikevej 10 Trindsøvej NV 8000 Aarhus C UDLEJNING Tlf Tlf NR. 1 Find din bolig Deadline for indlæg 26. september 2013

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Århus, den 3. marts 2015 GENERALFORSAMLING I FORENINGEN mandag den 2. marts 2015 kl. 18.00 Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 Dagsorden 1. Velkomst, valg af

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Luk op for. Flere i arbejde. Tidligere hjælp til udsatte Sund økonomi

Luk op for. Flere i arbejde. Tidligere hjælp til udsatte Sund økonomi Luk op for Flere i arbejde Der er rigtig mange penge at hente ved at gøre tingene anderledes og tænke i en helt anden forebyggende og socialt ansvarlig indsats Lars Krarup, borgmester i Herning Tidligere

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013. Kommunerne og valgdeltagelsen

Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013. Kommunerne og valgdeltagelsen Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013 Kommunerne og valgdeltagelsen Kommuna Den 19. november 2013 er der kommunalvalg. Det er vigtigt, at så mange som muligt tager del i demokratiet den dag. Derfor opfordrer

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en pulje til genoprettelse af nedlagte valgsteder

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en pulje til genoprettelse af nedlagte valgsteder 2010/1 BSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Rasmus Prehn (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Vibeke Grave (S), Magnus Heunicke

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl. 13.30 v. formanden Birger Rasmussen Jeg vil starte med, at nævne den bestyrelse der har deltaget i arbejdet siden sidste årsmøde. Steen Thomsen Marleen Hansen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

U D G I V E T A F S O C I A L D E M O K R A T E R N E I R A N D E R S 3 8. Å R G A N G M A R T S 2 0 1 3 N R. 5

U D G I V E T A F S O C I A L D E M O K R A T E R N E I R A N D E R S 3 8. Å R G A N G M A R T S 2 0 1 3 N R. 5 Socialdemokraten RANDERS U D G I V E T A F S O C I A L D E M O K R A T E R N E I R A N D E R S 3 8. Å R G A N G M A R T S 2 0 1 3 N R. 5 Succes med træning Af Karen Lagoni Byrådsmedlem (S) Næstformand

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere