Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder"

Transkript

1 Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder Indskoling (0-2 klasse) Tidligere år Fortsat et team om indskoling (2 lærere) Bevægelse hver morgen 15 min varetaget af idrætslærer. Dannelsesmål: Lære forskellige bevægelseslege. Lære at lytte i en større flok. Lære at regler skal respekteres. Lære at tage hensyn. Fagene i 0-2 klasse skemalægges, da erfaringen var sidste skoleår var gode og positive. Målsætning: at indskoling kommer ud af klasserum/skole for at opleve tingene. Fortælling afsættes på skema hver morgen i forlængelse af bevægelse Aktuelt år 2012/13 Målsætningen om klarhed, forudsigelighed som giver tryghed og ro er opnået gennem: En ensartet skoledag (skemalagte timer og aktiviteter) En ensartet begyndelse på hver skoledag, nemlig 15 min bevægelse Målsætning om bevægelse og dannelsesmål som hensyn, respekt for regler m.v. er opnået gennem: Læring af forskellige lege, hvor regler er nødvendige Oprettelse af legepatrulje Målsætning om indskoling klasserne kommer ud af klasseværelset for at opleve tingene gennem virksomhedsbesøg, naturvandring, historiske ture m.m. er kun delvis opfyldt. Målsætning om fortælling afsættes for indskolingen i højere grad (hver morgen) er ikke opfyldt. Indsatsområder for skoleåret gældende indskoling for kommende 2 år (til sommeren 2014) Holde orden på tasker og overtøj m.m. Orden i garderobe området Klasseværelsesledelse, respekt for ordninger, regler og træning af hensigtsmæssig adfærd i klasseværelset og på legeplads I større grad komme ud af klasseværelset (indsats fra foregående år) Styrke læseindlæringen gennem et større aktivt ordforråd og aktivt ordkendskab givet gennem fortælling og oplæsning

2 Naturfagsundervisning Tidligere år Alle elever på skolen har fortsat naturfag på skemaet. Skolens naturfagslokale bliver brugt optimalt. Skolens nærområde (læhegnsbeplantning, Brændstrup Bæk, søerne osv) benyttes som undervisningsområder. Der afsættes deletimer til klasser/hold der pga størrelse ikke kan lave elevforsøg. Indsatsområdet er fortsat, at skabe en forundring, glæde og nysgerrig over for naturen og bruge disse udgangspunkt for en naturvidenskabelig arbejdsform. Indsatsområde inden for naturfagene der er følgende mål nået Alle elever fra 0. klasse til 9. klasse har haft naturfag på skemaet, målet nået Elevernes aktive deltagelse i fagene gennem elevforsøg m.m. er delvis nået Skolens naturfagslokale bruges optimalt, målet nået Afsætning af dele timer til større klasseenheder, målet nået At planlægge naturfagsundervisningen ud fra en forundringspædagogik, målet delvis nået At have naturfagene som indsats område er ikke aktuelt fra og med dette skoleår 2012/13 Skole/hjem samtaler 2009/11 (2 skoleår) Indsatsområdet var at styrke skole/hjem samtalerne ved at give dem en større faglig tyngde. Der blev udarbejdet materiale, som alle faglærere har benyttet, så elevens faglige forståelse, arbejdsindsats, samarbejde m.m. kortlægges. Disse vurderinger danner grundlag for en elevsamtale og dernæst en skole/hjem samtale. Ændringen har været meget positiv af såvel skole som hjem. På baggrund af disse erfaringer vil vi udbygge elev/lærersamtale aspektet fra 4 klasse til 9 klasse. Samt udbygge vurderingen af elevernes faglige standpunkt, indlærings formåen og skoleglæde. De beskrevne elev mål og faglige delmål udbygges. 2011/12 Større faglig tyngde i skole/hjemsamtalerne udbygges bl.a. ved deltagelse i Nationale test samt inddragelse af evalueringsformer der både tilgodeser fagenes egenart og skolens grundholdning, at det enkelte menneske er skabt værdifuldt. Evalueringsformerne må ikke tage livsglæden og livslysten fra eleverne Indsatsområde: Skole/hjem kontakten (området er blevet udvidet) Orientering og kommunikationen med hjemmene, hvordan forbedre dette?

3 Konklusion: Inddragelse af de enkelte hjem, så en større vi følelse opnås omkring friskolen Hvordan få de enkelte hjem til at blive aktive ressource så indlæringen af faglige kundskaber sker mere smidigt Inddragelse af hjemmene omkring praktiske forhold (renovering af bygninger m.v) Indsatsen var nået sine mål. Der har været en udbredt forældre tilfredshed med en større gennemskuelighed i skole/hjemsamtalerne. Sommeren 2012 Specialundervisning De tilskudsberettigede timer afvikles via skemalægning. 2010/11 Ved læseindlæring for de yngste elever afsættes de tilskudsberettigede timer som dagligt (eller 3 gange om ugen) læsehjælp. For øvrige elever etableres der specialundervisning i hul-timer, så der ikke reduceres i elevens øvrige undervisning. 2011/12 Opstillede mål er delvis nået. Vi syntes stadig, at det er en udfordring at få special undervisningen tilrettelagt således, at det giver en smidig og forudsigelig skolehverdag. Skemalægningen for skoleåret 2012/13 skal i højere grad tage hensyn til special undervisning. Der skal gennemtænkes lektiegrupper/lektiecafé for de forskellige alderstrin. De skal være muligt rent skemateknisk at have læsegrupper og læsetrænings steder. Øvrige forhold i skoleåret 2012/2013 Elevernes udnytte af undervisningen Fra 3-4 klasse og frem til og med 9. klasse har det været et indsatsområde, at give skole/hjemsamtalerne en større faglig tyngde. Der udarbejdes for hver enkelt elev en beskrivelse af undervisningens udbytte og indlæring. I dansk, matematik og fremmedsprog tillige en mere specifik vurdering i delmålene i fagene. En lærer vurdering om målene er nået og kan anvendes aktiv i den daglige undervisning. Fra 7. klasse giver der årligt karakter i alle skolefag. Dette sker to gange årligt. I indskolingen 0-2. klasse giver lærerne en vurdering af udvalge færdigheder af såvel faglig som social art. Denne vurdering bruges som udgangspunkt for de ½ årlige forældresamtaler, som indskolings teamet har med hver enkelt hjem.

4 Indsatsområder fra skoleåret 2012/13 1. Specialundervisning 2. Lektier 3. Trivsel Special undervisning Vi forstår special undervisning som den undervisning der gives til en enkelt elev eller en mindre gruppe, som via PPR har fået økonomisk tilskud til denne undervisning. Vi har i de sidste 5 år her på skolen haft opmærksomhed på denne undervisning. Vi har prøvet a) at undervisningen har foregået, hvor eleverne er blevet taget ud af stamklassens undervisning. Resultatet var ikke optimalt, fordi eleven som blev taget ud følte typisk, at man var gået glip af noget. Oplevelsen af en tabs situation var markant større en følelsen af gevinst. Vi har endvidere prøvet b) at placere special undervisningstimerne i elevens hul-timer. Resultatet blev et synligt mindre engagement fra elevernes side, da følelsen af straf var markant. Vi satser derfor på, at specialundervisning gives i stamklassen i form af en støttelærer og korte intensive forløb i form af f.eks. læseundervisning 15 min to til fire gange om ugen., Endvidere er der vores agt, at samle timer til et evt uge forløb eller heldagsforløb. Dette vil vi efter skoleåret 2012/13 foretage en evaluering af. Lektier En nogenlunde entydig forståelse af begrebet lektier kunne være: elevens forberedelse af sin undervisning, det være sig skriftligt så vel som mundtligt. Afleveringer: Skriftlige opgaver, som afleveres til elveren der efterfølgende retter og/eller kommenterer afleveringen. Typisk vil denne aflevering blive udarbejdet helt eller delvis i hjemmet eller i det mindste uden lærerens medvirken og hjælp. Vores indsatsområde a) Vi ønsker større tydelighed m.h.t. hvad der forventes af eleven/hjemmet i lektiesituationen. Tydelighed medfører en større sikkerhed hos eleven og mindre b) Give hjælp, så enkelt elever ikke oplever at få lektier for som en straf eller son noget negativt c) Afprøve forskellige former for lektie givning d) Lektierne giver også for at holde hjemmet orienteret om, hvad der arbejdes med i faget kan denne form for informations lektier, giver på en anden og måske mere hensigtsmæssig måde? Trivsel Dette store område, hvor centrum er elev trivsel, skoleglæde, skolestolthed og tryghed.

5 Vi har tidligere udarbejdet en Trivselserklæring. Denne Erklæring skal med jævne mellemrum tages op i klasserne og den skal drøftes og gennemgås. Helt konkret: En gang i hvert halvår, altså 2 gange årligt senest i november og senest i maj. De enkelte punkter kan klasserne selv omforandre.

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere