Social- og Arbejdsmarkedsdirektør til Randers Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Arbejdsmarkedsdirektør til Randers Kommune"

Transkript

1 Social- og Arbejdsmarkedsdirektør til Randers Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv Stillingen Ansættelsesvilkår Randers Kommune Direktørområdet... 4 Forventningerne Direktørens ansvar generelt Direktørens udfordringer på kortere sigt Direktørens baggrund og bagage... 7 Ansættelsen og vilkårene Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Tidsplan for ansættelsen Efter ansættelsen

2 Rammer og perspektiv 1. Stillingen Hvilke kompetencer skal den nye direktør for Social og Arbejdsmarked helst besidde? Troværdighed er uomtvisteligt én af dem. Kan du koble dette med stærke kompetencer i forhold til offentlig økonomistyring og erfaring med udvikling af en ledelsesorganisation er vi kommet tættere på. Man er direktøransvarlig for 2 af de områder, der har voldt de danske kommuner allermest økonomisk hovedbrud i tiden efter kommunalreformen og der er derfor behov for, at der fortsat er så godt styr på økonomien, som det kan lade sig gøre for at sikre, at den faglige udvikling på forvaltningsområdet ikke styres af panikdagsordener. Når det er sagt, er det selvfølgelig vigtigt, at man helt ærligt og reelt synes, at det er spændende og vedkommende at arbejde på dette brede faglige felt, hvor så mange borgeres hverdag berøres. Det er langt fra alene regneark og enheder, men mennesker af kød og blod, hvis hverdagsliv man har et medansvar for. Og medarbejderne i en sådan forvaltning, der ind imellem kan være bruge-pengeforvaltningen set ud fra andres synspunkt, har brug for en direktør, der evner at kommunikere arbejdsglæde og faglig stolthed også når det ind imellem snerper til. Den faglige bredde men også dybde er så stor i forvaltningen, at ingen ansøgere vil kunne rumme en viden, der for alvor fra dag ét - vil kunne udfordre de dygtige ledere og medarbejdere, der arbejder på forvaltningsområdet. Men nysgerrigheden og lysten til at være med, når der skal snakkes nye løsninger, skal være der og gå hånd i hånd med en stærk generel ledelsesfaglighed, hvor også evnen til at arbejde sammen med interessenterne uden for Randers Kommune skal være veludviklet. Man vil blive modtaget med åbne arme af en organisation, der har lyst til at hjælpe direktøren på den vej, man skal betræde i fællesskab. Endelig vil direktionen opmærksomt vurdere, om man er en, der af et ærligt hjerte har lyst til at påtage sig et fælles administrativt ansvar for Randers Kommune og være en aktivt kommunikerende og debatterende del af direktionen. Måske bedst illustreret af et af de bærende elementer fra personalepolitikken; Vi siger, hvad vi mener og gør hvad vi siger. Kan du se dig selv arbejde under det slogan, så læs videre her nedenfor. side 2

3 2. Ansættelsesvilkår Stillingen besættes på kontraktvilkår i henhold til KL s aftale om aflønning af chefer. 3. Randers Kommune Bynavnet stammer fra 1100-tallet og betyder Byen på bakken ved åmundingen. Og det passer jo meget godt til byen med Danmarks eneste naturlige flodhavn ved Gudenåen. Tager man spadsereturen herfra gennem de krogede gader, er det let at få øje på både den historiske sjæl det inspirerende bymiljø og alle de fremadrettede muligheder. Men den nye storkommune efter strukturreformen i 2007 er meget mere end Randers By. De 800 kvadratkilometer strækker sig fra Kattegat og ind omkring Langå med store naturmæssige herlighedsværdier ikke mindst langs Gudenåen. Der er vækst på mange fronter, hvor både byrådet og private bakker op. Man kan nævne Randers Regnskov, elitekulturprofilen (Kulturhuset, Værket, mv.), naturværdierne, eliteidrætssatsningen/faciliteterne, det kommende store familierettede svømmebad/-land og det meget stærke brede kultur- og fritidsliv. At opleve Thors Bakke i midtbyen over få år bliver omdannet til markant bopæls-, handels-, sundheds- og oplevelsescenter er et godt eksempel på den vækst, der også understreges af de spændende virksomheder, der er kommet og er på vej. Randers Kommunes politiske organisation består af Byrådets 31 medlemmer, Økonomiudvalget og 7 stående udvalg. Den administrative organisation ledes overordnet af direktionen, der består af kommunaldirektøren og 4 direktører, der dels indgår i den tværgående, helhedsorienterede direktion og dels er direktører for områderne: Social og Arbejdsmarked Sundhed og Ældre Miljø og Teknik Børn, Skole og Kultur. Læs mere på Randers Kommunes hjemmeside ( hvor der er oplysninger om bl.a.: Organisering på politisk og administrativt niveau Økonomisk styringsmodel Randers modellen Nøgletal Befolkningsprognose pt indbyggere er fortsat markant stigende vil om få år passere En lang række visionspolitikker på alle centrale områder Personalepolitikken og værdierne Øvrige fakta om kommunen på alle områder side 3

4 4. Direktørområdet Baggrunden for at stillingen er ledig er, at den tidligere direktør er blevet styrelsesdirektør i Socialstyrelsen. Vi er glade på hans vegne og også lidt stolte over, at man kigger til Randers Kommune, når man skal finde de tænkere, der skal medudvikle den offentlige sektor i fremtiden. I vakanceperioden har direktøren for Sundhed og Ældre vikarieret og sikret, at det nødvendige momentum er bevaret i forvaltningen ikke mindst i forbindelse med budgetprocessen. Forvaltningen Forvaltningen har ansvaret for at servicere de 3 politiske udvalg Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Børn- og Ungeudvalget (anbringelser). Derudover serviceres Udsatterådet og Det Lokale Beskæftigelsesråd fra forvaltningen. Direktøren sidder med i Arbejdsmarkedsudvalget samt i Socialudvalgets møder. Social og Arbejdsmarked består af 3 afdelinger med hver sin afdelingschef: Sekretariat, Arbejdsmarked samt Socialafdelingen. Afdelingsstrukturen blev slanket fra 5 til 3 for 1½ år siden, og der er derfor tale om 3 tunge afdelinger/afdelingschefer i en smal ledelsesstruktur. Sekretariatschefen er protokolførende på Arbejdsmarkeds- som Socialudvalgets møder. De to afdelingschefer deltager på det udvalgsmøde, der dækker deres eget ressortområde. Arbejdsmarkedsafdelingen Afdelingen består af 3 centre med i alt 300 ansatte. Det er jobcentret, ydelsescentret samt sprogcentret. Jobcenteret har 3 afdelinger; Aktiv indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3, Sygedagpengeopfølgning samt Jobparat, der håndterer forsikrede ledige og fleksjobbere. Ydelsescenteret består af; Sygedagpengeudbetaling, Kontanthjælp samt øvrige mindre ydelsesområder. Sprogcenteret er ansvarlig for tilbud om undervisning i dansk som andet sprog. Centret har et budget på ca. 20 mio. kr. Socialafdelingen Socialområdet er opdelt i en myndighedsfunktion og et udførerområde. Myndighedsområdet med 45 medarbejdere er de, der bruger pengene (520 millioner kr.) Det dækker hele handicapområdet (også børn) samt psykiatri- og udsatteområdet. Udførerområdet beskæftiger 750 medarbejdere og er opdelt i følgende 5 områder: Den specialiserede dagbeskæftigelse, Voksen-bo, Behandling (misbrug), Den matrikelløse indsats samt Børneområdet. Udførerområdet sælger 75% af sine ydelser til Randers Kommune og de resterende 25% til andre kommuner. side 4

5 Sekretariatet Sekretariatet består af 36 medarbejdere heraf 1 sekretariatschef og 2 afdelingsledere. De 3 afdelinger er: Sekretariatet (konsulenter/sekretærer og journal), Økonomi og Analyse samt Center for Kompetenceudvikling og Jobrotation (CKJ). Ud over at betjene de politiske udvalg og de nedsatte råd samt de almene sekretariatsopgaver i en stor forvaltning, varetages budgetlægning og budgetopfølgning for hele forvaltningen, juridisk sagsbehandling, regres, implementering af frivillighedspolitikken, implementering af jobrotationsprojekter i forvaltningen, IT-systemejerskab for en række systemer, og man er tovholder på forvaltningens andel af det boligsociale arbejde. Samlet er der et lønbudget på 12,5 mio. kr. I øvrigt Der er i alt ca medarbejdere på forvaltningsområdet, hvoraf en stor del befinder sig på institutionsområdet/udførerområdet. En stor del af de administrative medarbejdere befinder sig på Jobcentret, og de øvrige på rådhuset på Laksetorvet. Forvaltningen er underlagt en rationaliseringsdagsorden ligesom kommunens øvrige virksomheder og der er - som nævnt indledningsvist - brug for, at der fastholdes et skarpt fokus på styring af de overordnede økonomiske rammer. Det er helt klart, at denne dagsorden også sætter sit præg på en forvaltning og stiller krav om fokus og vilje til at finde nye veje og lyst til engageret at give egen organisation med- og modspil. Man skal ville engagere sig i maskinrummet og ikke alene fokusere på relationerne udad og opad. Ikke mindst de potentielt store økonomiske udfordringer på arbejdsmarkedsområdet spiller en væsentlig rolle for forvaltningens muligheder for at kunne agere i netop disse år. Der har været en god tradition for at tænke nyt og utraditionelt i forvaltningen, hvor der også er et fint fagligt niveau, så det er ikke fordi den nye direktør nødvendigvis skal kunne tilføje nye ideer til idekataloget, men man skal medvirke til at sætte fokus og prioritering på de nye tiltag og også kritisk lup, når det er nødvendigt. Randers Kommune har valgt at lægge grænsefladen imellem special/normal, børn/voksen således, at det samlede tilbudsområde for handicappede børn er organiseret i regi af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Det giver selvsagt en væsentlig samarbejdsflade til normalområdet i forvaltningen Børn, Skole og Kultur. Dette - for mange kommuner vanskelige - samarbejde fungerer i det daglige meget fint med gensidig respekt for den fælles opgave mere end i form af økonomisk abekasteri. Der er grundlæggende godt styr på økonomien på voksenhandicap-området, men blandt andet kombinationen af, at der såvel sælges som købes pladser hos andre kommuner gør, at der skal være en løbende opmærksomhed på styrbarheden af området. side 5

6 Forventningerne 5. Direktørens ansvar generelt Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren er en del af direktionen og har dermed også et ledelsesmæssigt ansvar, der dækker hele organisationen og ikke alene forvaltningsområdet Social og Arbejdsmarked. Der er en forventning om, at man indgår engageret og humørfyldt i direktionens arbejde - med netop fokus på hele organisationen og med en vilje til at trække de tværgående dagsordener. Man er på direktionens vegne dagligt ansvarlig for Social- og Arbejdsmarkedsområdet, herunder ansvarlig for servicering af udvalgene Socialudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. Det forventes, at man påtager sig det indadrettede ledelsesarbejde i organisationen, men at man kobler dette til en aktiv og udadvendt samarbejdsprofil rettet imod virksomheder, organisationer og borgere. Ikke mindst på arbejdsmarkedsområdet skal de gode samarbejdsrelationer være med til at skabe de forudsætninger, den fremadrettede indsats bygger på. Derudover er det direktørens ansvar: At være en aktiv medspiller i skabelsen af økonomisk bæredygtige rammer for organisationen. Heri indgår en offensiv tilgang til det tværgående budgetarbejde i rummet imellem administration og politik. At indgå engageret i udviklingen af gode rammevilkår for borgere og virksomheder i Randers Kommune. At sikre, at kommunen indgår i relevante netværk lokalt, regionalt og nationalt. At sikre lovlig forvaltningsudøvelse. 6. Direktørens udfordringer på kortere sigt På kort sigt (1-2 år) forventes direktøren at gå aktivt ind i følgende udfordringer: Den økonomiske udfordring på arbejdsmarkedsområdet. De internationale og nationale konjunkturer er selvsagt også en årsag til særlige udfordringer på arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Man har som direktør en forpligtelse til at indgå i de overvejelser, idéer og løsningsmuligheder, der opstår som led i denne udfordring. Den - uden sammenligning - vigtigste opgave. En ny psykiatriplan er under vedtagelse, og dette vil, i sammenhæng med det generelle behov for at vurdere området, i løbet af de kommende 2-3 år, flytte på strukturerne på voksenhandicapområdet. Ikke mindst koblingen imellem forvaltning og politik er væsentlig for direktøren i den sammenhæng. side 6

7 Der er en politik for borgere med særlige behov på vej og i forlængelse af dette, er der en helt ny boligplan i støbeskeen, hvor der skal bygges tidssvarende boliger til voksenhandicappede. Tilbudsprocesserne i samspillet imellem normal og special på børnetilbudsdelen kommer i fokus. Dette er en udfordring, der går over forvaltningsgrænserne til Børn-, Skole- og Kulturforvaltningen, men afsættet er, som nævnt ovenfor, glimrende, idet samarbejdsrelationen over forvaltningsgrænserne fungerer godt i udgangspunktet. Forvaltningen spiller en aktiv rolle i forbindelse med en helhedsplan for nordbyen i samarbejde med Bysekretariatet og med 15 mio. kr. fra Landsbyggefonden i ryggen. Implementeringen af politik på frivillighedsområdet kræver opmærksomhed. I den sammenhæng spiller det selvsagt ind, at den afgående direktør var landskendt på feltet og naturligt skabte en stor opmærksomhed om dette også i Randers Kommune. Bolden skal gribes og ejerskabet skal måske også fornys. Velfærdsinnovation er forankret i forvaltningen (under social) og bør være et naturligt interesseområde for den nye direktør også på kortere sigt. 7. Direktørens baggrund og bagage Baggrund/ledererfaring Der forventes ledererfaring med anerkendte resultater fra en ledelsesposition på pænt niveau. Dette er en opgave, der kræver et robust ledelsesmæssigt fundament, hvor ledelse af ledere har været en naturlig del af opgaven. En del af dette er også, at man har en afklaret ledelsesprofil. Hvem er man, og hvad vil man med sin ledelse? Uddannelsesniveauet er formodentligt - samlet set - på akademisk niveau. Det er i den sammenhæng mindre vigtigt i hvilken retning denne/disse uddannelser har været. Det er en fordel med erfaringer fra en politisk ledet organisation. I modsat fald bedes denne udfordring adresseres. Man må ikke undervurdere væsentligheden af situationsfornemmelse og forståelse, når man arbejder i det politiske rum. Vi har nævnt det nogle gange undervejs, men gør det alligevel igen. Der skal være økonomistyringskompetencer/overblik på et mere end anstændigt niveau. Det er en kompetence som Randers Kommune vil have svært ved at gå på kompromis med, når ansøgernes samlede kompetencer vægtes. Man skal have lysten til det udadvendte arbejde med samarbejdspartnere uden for forvaltningen. Det gælder generelt men også helt særskilt på arbejdsmarkedsområdet, side 7

8 hvor samarbejde med erhvervsliv, arbejdsgiverorganisationer og faglige organisationer er vigtigt at prioritere. Der skal derfor være en god portion naturlig udadvendthed. Man skal turde udfordre egne ledere positivt og være nysgerrig og engageret i deres faglige område samtidig med, at de har så meget plads til at agere i, at de fortsat kan tage ansvar. MED-samarbejdet er en naturlig og velintegreret del af samarbejdet i en offentlig organisation, og det forventes, at direktøren vægter dette arbejde og kan se de muligheder, det giver snarere, end at man kommer til at udstråle, at det er en sur pligt. Har man i bagagen erfaringer med det levede liv uden for den store effektive administrationsmaskine, så opfatter vi det som en fordel. Om det så er i form af frivilligt arbejde eller alternative arbejds- og livsoplevelser er af mindre betydning men fortæl os gerne om det. Vel vidende, at ingen ansøgere kan det hele, vil der derudover være brug for en Socialog Arbejdsmarkedsdirektør med flest mulige af nedennævnte egenskaber: Et godt personligt, analytisk niveau. Robusthed lader sig ikke slå ud af vanskeligheder og kritik. Er derfor god til at håndtere konflikter og kan træde i karakter med respekt for den kvalificerende dialog. En god sparringspartner for de politiske udvalg og medvirkende til at sikre, at den politiske proces bliver vedkommende og spændende. Visioner og holdninger til fremtidens kommune det kræver en generel nysgerrighed om samfundsudviklingen. Gode kommunikative redskaber generelt og evnen til at brænde igennem. I forlængelse af dette en evne til at favne ledelsesmæssigt og menneskeligt så bredt, at alle medarbejdere får en oplevelse af, at de er en vigtig del af forvaltningen. Det er noget med evnen til at skabe engagement, for at lytte, gå i dialog, formidle mundtligt og skriftligt etc. Pondus, herunder naturlig autoritet og en god personlig udstråling. Man skal turde have holdninger uden at være bombastisk eller konfrontatorisk. Evne til at skabe ro også når det stormer. Personlig integritet. Ordentlighed i omgangen med andre mennesker og en der insisterer på at kammertonen respekteres. side 8

9 Ansættelsen og vilkårene 8. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Direktør Jakob Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne Tlf eller evt. kontakt via eller Kommunaldirektør Hans Nikolaisen Tlf Under de 2 samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. Den mulighed ligger før ansøgningsfristen og inden 1. interviewrunde. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, afholder et møde med kommunaldirektøren forud for denne for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen/den nære samarbejdsrelation og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. 9. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget består politisk af Økonomiudvalget og udvalgsformændene for henholdvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalgene samt ledelses- og personalerepræsentanter. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet hér i jobprofilen. side 9

10 Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. 3 ansøgere: Den skriftlige ansøgning. Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde. Et skriftligt resumé af en dialogtest hos chefkonsulent Jørgen Norup. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. (Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde). Et skriftligt resumé af 3-4 referencer, som konsulenten indhenter telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere (kun efter aftale, og hvor det ikke belaster ansøgeren, hvis pågældende ikke får stillingen). Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren. Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde. Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på Tidsplan for ansættelsen Hos Lundgaard Konsulenternes sekretariat i Ribe er kontorleder Dorit Bech tovholder på ansættelsen. Dorit Bech kan træffes på tlf Ansøgning fremsendes via Lundgaard Konsulenternes elektroniske stillingsmodul på Den skal være fremme senest den 21. oktober 2012 kl Bemærk, at denne dato er den sidste søndag i efterårsferien. Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgeren anfører i forbindelse med ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Den 24. oktober træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag. Der sendes pr. mail orientering til de ansøgere, der ikke indkaldes, efterfølgende. 1. samtalerunde afvikles med ca. 6 ansøgere den 30. oktober kl Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles af chefkonsulent Jørgen Norup, Lundgaard Konsulenterne den 1. november. Det tager ca. 2 timer. 2. samtalerunde afvikles med op til 3 ansøgere den 7. november kl side 10

11 11. Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder konsulenten en opfølgende samtale inden kandidaten tiltræder den nye stilling. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye direktør kommer godt i gang med jobbet. 3-4 måneder efter den nye direktørs tiltræden vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med Kommunaldirektøren og Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. September 2012 Jakob Lundgaard Konsulent på ansættelsessagen side 11

Randers Kommune. Direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Randers Kommune. Direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Randers Kommune 4. Direktørområdet Forventningerne

Læs mere

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Værdierne

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Randers Kommune. Kommunaldirektør til Randers Kommune Job- og personprofil. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Randers Kommune. Kommunaldirektør til Randers Kommune Job- og personprofil. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Kommunaldirektør til Randers Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Informationer 2. Ansættelsesvilkår 3. Randers Kommune Forventningerne 4. Kommunaldirektørens

Læs mere

Københavns Sprogcenter

Københavns Sprogcenter Job og personprofil for stillingen som forstander til Københavns Sprogcenter Vi er ét af Københavns største sprogcentre. Vi tilbyder danskundervisning til udenlandske kursister på alle niveauer både dag

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Skoleområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Gribskov Kommune 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Ydelsesservice/kontante ydelser 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsledere for: I job og uddannelse 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en fuldstændig

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Indledning 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Hjørring Kommune April 2010 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune Herning Kommune er kendetegnet ved kreativitet, innovation, individualitet og mangfoldighed. Vi tør tænke nyt og handle på nye måder. Vi har

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Uddannelsesdirektør til Slagelse Kommune Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Omkring stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Slagelse Kommune

Læs mere

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår...

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og

Læs mere

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen...

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Nationalparkchef, Skjoldungernes Land Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen...

Læs mere

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 05-10-2014 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Overordnet

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik. Vilkårene...

2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik. Vilkårene... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af 2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik Denne job- og personprofil

Læs mere

Familiechef til Guldborgsund Kommune

Familiechef til Guldborgsund Kommune til Guldborgsund Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 16-01-2014 www.malenehansen.dk Den korte

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit 1. Stevns Kommune 2. Stillingen som direktør 3. Direktørens ansvar generelt 4. Direktørens opgaver

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Genopslag. Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune

Genopslag. Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Genopslag Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2.

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Kommunaldirektør til Sønderborg Kommune

Kommunaldirektør til Sønderborg Kommune Kommunaldirektør til Sønderborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Informationer 2. Ansættelsesvilkår 3. Sønderborg Kommune Forventningerne 4. Kommunaldirektørens

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Kommunaldirektør til Vordingborg Kommune

Kommunaldirektør til Vordingborg Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Kommunaldirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Den informative hjemmeside 2. Baggrund og ansættelsesvilkår

Læs mere

Kommunaldirektør til Gribskov Kommune

Kommunaldirektør til Gribskov Kommune Kommunaldirektør til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Informationer 2. Ansættelsesvilkår 3. Gribskov Kommune Forventningerne 4. Kommunaldirektørens

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune, Direktør for Børn & Skole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Børn & Skole i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår 2. Om kommunen Forventningerne 3. Det positive afsæt 4. Direktørens ansvarsområde generelt 5. Direktørens

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus Social-

Læs mere

Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S

Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro:

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro: Job- og personprofil, chef for biblioteks- og fritidsområdet Udgangspunktet Pr. 1. juni 2015 sker der en omlægning af organisationen i Kultur og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Her samles biblioteksområdet

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Socialområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Socialområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Socialområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund Kommune

Læs mere

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 Job- og personprofil Leder af Kommunal Drifts, Vækst og Bæredygtighed Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune Denne job- og personprofil

Læs mere

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Faxe Kommune rammerne for stillingen...

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Faxe Kommune rammerne for stillingen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Direktør til Faxe Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2

Læs mere

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune Centerchef, Borger og Branding, Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 31-03-2015 www.malenehansen.dk

Læs mere

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Frederikshavn Kommune

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Frederikshavn Kommune Job og personprofil for kommunaldirektøren i Frederikshavn Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Informationer 2. Ansættelsesvilkår 3. Frederikshavn Kommune

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolechef til Odense Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolechef til Odense Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skolechef til Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense Kommune 4. Skolechefens område

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Ringsted Kommune... 3. 4. Ejendomsstaben... 5. Forventningerne...

Vilkårene... 2. 1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Ringsted Kommune... 3. 4. Ejendomsstaben... 5. Forventningerne... Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Ringsted

Læs mere

Skolechef til Frederikssund Kommune

Skolechef til Frederikssund Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef til Frederikssund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø Skive Kommune 2017 Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stillingen... 2 Dine opgaver på kort sigt... 3 Din Baggrund... 4 Ansættelsesvilkår... 4 Teknisk Forvaltning/Byg

Læs mere

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Koncern IT Herning Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkår...

Læs mere

Vordingborg Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Børne- og kulturdirektør til Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Børne- og kulturdirektør til Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune Børne- og kulturdirektør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og kulturdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Borger Kontakt 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en ny ramme

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse til Herning Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse til Herning Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse til Herning Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv)

Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv) Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv) Du skal glæde dig til jobbet ude fra og ind : Du er en central aktør i udviklingen af rammevilkår for borgere og virksomheder hen over perioden

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolecenterchef til Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolecenterchef til Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skolecenterchef til Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Ringsted Kommune,

Læs mere

Skolechef til Varde Kommune

Skolechef til Varde Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef til Varde Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Varde

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015 Allerød Kommune Rekruttering af direktør 9. august 2015 1. Indledning Allerød Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny direktør. Stillingen

Læs mere

Rammer og perspektiv... 2. 1.Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Sønderborg Kommune... 3. 4. Økonomistaben... 4

Rammer og perspektiv... 2. 1.Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Sønderborg Kommune... 3. 4. Økonomistaben... 4 Økonomichef til Sønderborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Rammer og perspektiv... 2 1.Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Sønderborg Kommune... 3 4. Økonomistaben...

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Odder Kommune

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Odder Kommune Job og personprofil for kommunaldirektøren i Odder Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Informationer 2. Ansættelsesvilkår 3. Odder Kommune Forventningerne

Læs mere

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune 9.august 2015 i Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune Ansvarlig konsulent

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Jobprofil - Socialchef i Randers Kommune

Jobprofil - Socialchef i Randers Kommune Jobprofil - Socialchef i Randers Kommune 1. Indledning Randers Kommune ønsker at ansætte en ny socialchef med start 1. maj 2016. Stillingen er blevet ledig fordi vores nuværende socialchef har ønsket at

Læs mere

Direktør til Frederikssund Kommune (Opvækst, Uddannelse, Kultur)

Direktør til Frederikssund Kommune (Opvækst, Uddannelse, Kultur) Direktør til Frederikssund Kommune (Opvækst, Uddannelse, Kultur) Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget 2. Ansættelsesvilkår 3. Om kommunen Forventningerne 4. Det positive afsæt 5. Direktørens ansvarsområde

Læs mere

Chef for Jobcenter Aalborg Aalborg Kommune

Chef for Jobcenter Aalborg Aalborg Kommune Chef for Jobcenter Aalborg Aalborg Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 07-05-2014 www.malenehansen.dk

Læs mere

Job og personprofil for social- og sundhedsdirektøren i Frederikshavn Kommune

Job og personprofil for social- og sundhedsdirektøren i Frederikshavn Kommune Job og personprofil for social- og sundhedsdirektøren i Frederikshavn Kommune Den nye direktør er medlem af direktionen. Ansvarsområdet er: Direktionen koncernansvaret i samspil med kommunaldirektøren

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Direktør til Thisted Kommune

Direktør til Thisted Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Direktør til Thisted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3.

Læs mere

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter Job og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter I det følgende beskrives jobbet som direktør i Danske Fysioterapeuter og de kompetencer og kvalifikationer, foreningen lægger vægt på i forbindelse med

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Udgangspunktet Pr. 1. oktober 2016 justerer vi organiseringen af Sundhedsafdelingen i Kultur- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Vi etablerer

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 14.11.14/vers. 2/MACBL-HAHN 2014/0010593 Stillings- og personprofil for Leder af Økonomi 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på et øget fokus på

Læs mere

Ansættelse af Direktør i Holbæk Kommune

Ansættelse af Direktør i Holbæk Kommune 24.november 2016 i Holbæk Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som direktør i Holbæk Kommune Ansvarlig konsulent er undertegnede Jakob

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune

Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune Visionen for Horsens Kommune har pejlemærkerne: - Horsens oplevelser i mange farver - Horsens et dynamisk og kreativt

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Odsherred Kommune

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Odsherred Kommune Job og personprofil for kommunaldirektøren i Odsherred Kommune Alle unge skal have en uddannelse! Geopark Odsherred med UNESCO-godkendelse Der er mange strategiske dagsordener i Odsherred Kommune ovennævnte

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere