Fraugdegård skifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraugdegård skifter"

Transkript

1 1 Fraugdegård skifter Johanne Jensdatter, Fraugde, , 1 (3) ~ Phillip Jørgensen smed Jens Phillipsen 30 år har fæstet stedet far får aftægt Husmand Morten Hansen, Allerup, , 2b (5) ~ Maren Andersdatter, lavværge Rasmus Jacobsen, Allerup Hans Mortensen 1 ¼ år værge Jørgen Jacobsen, Allerup Ejer af hus med have udenfor Vesterport, Odense efter skøde fra Christian Carl Birkerod til Hans Nielsen drejer, Odense, skøde fra Hans Nielsen drejer, Odense til Peder Andersen, Blangsted Mølle, skøde fra Peder Andersen til Morten Hansen, Allerup Anne Marie Sørensdatter, Hollekildehus, Fraugde, , 7b (10) ~ Peder Brockmand Susanne Dorthea Pedersdatter 3 år, værge morbror Jens Sørensen smed, Nørregade, Odense Gårdmand Hans Hansen, Fraugde, , 9 (11) ~ 1 Anne Hansdatter ~ 2 Sidsel Hansdatter, værge bror Christopher Hansen, Birkum Hans Hansen 3 år Maren Hansdatter 4 uger Johan Henriksen, Birkum, Fraugde, , 12 (14) registrering da han havde forsiddet gården, overdragelse til ny fæster Niels Rasmussen, landsoldat Kirsten Jeppesdatter, Birkum, Fraugde, , 13b (20) ~ gårdmand Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 25 år Anne Hansdatter, Fraugde, , 15 (21) ~ 1 Hans Andersen Ursula Andersdatter værge Jacob murermester, Fraugde ~ 2 husmand Hans Jespersen Anders Hansen Gårdmand Christen Nielsen, Bovense, , 16 (22) ~ Gertrud Jensdatter, lavværge Christen Nielsen, Ullerslev Maren Christensdatter 17 år Karen Christensdatter 14 år værge farfar Niels Christensen, Bovense karlen i gården Steffen Hansen er ny fæster Gårdmand Niels Christensen, Bovense, , 19 (25) ~ Karen Mortensdatter, lavværge Hans Hansen skytte, Fraugde Morten Nielsen har fæstet gården Hans Nielsen tjener i Skalkendrup + Maren Nielsdatter ~ smed Frands Olesen, Bovense, hendes børn:

2 2 Hans Frandsen 14 år Elsebeth Frandsdatter 16 år + Christen Nielsen, hans døtre: Maren Christensdatter og Karen Christensdatter, værge Rasmus Larsen, Skalkendrup Johanne Knudsdatter, Fraugde, , 22 (28) ~ gårdmand Knud Hansen Hans Knudsen 5½ år Knud Knudsen 2 år Kirsten Knudsdatter 8 år værge Rasmus Rasmussen, Fraugde Johanne Andersdatter, Fraugde, , 24 (30) ~ gårdmand Hindse Hansen Hans Hindsesen 3 år Gertrud Hindsesdatter ½ år værge Jeppe Andersen, Over Holluf Johanne Hansdatter, Fraugde, , 26 (32) ~ gårdmand Jørgen Pedersen Peder Jørgensen 14 år Hans Jørgensen 9 år Mads Jørgensen 6 år Maren Jørgensdatter 19 år værge Hans Espensen, Neder Holluf Husmand Jens Sørensen, Kappendrup, Rolsted, , 28b (36) ~ 1 Søren Jensen Knud Jensen Sidsel Jensdatter Maren Jensdatter ~ 2 Anne Larsdatter, lavværge Jørgen Jensen, Kappendrup Maren Jensdatter 3 år værge Søren Rasmussen, Tving Husmand Jørgen Rasmussen, Fraugde, , 30 (37) ~ Maren Jensdatter, lavværge Peder Hansen, Stubberup Rasmus Jørgensen Friis gift i København, værge sn. Thomas Stub Kirsten Jørgensdatter ~ Anders Andersen, Kærby Anne Elisabeth Jørgensdatter er hjemme, værge Erik Larsen, Søllinge + Gertrud Jørgensdatter ~ Hindse Hansen, Fraugde, hendes børn: Jørgen Hindsesen 8 år Anne Elisabeth Hindsesdatter 14 år Karen Hindsesdatter 12 år værge far Hindse Hansen Anne Hansdatter, Ore, Sønder Nærå, , 33 (40) ~ gårdmand Rasmus Andersen Rasmus Rasmussen 14½ år Niels Rasmussen 6 år værge Anders Madsen, Ore, da morbror Anders Hansen, Thorup ikke kom til stede

3 3 Ellen Villadsdatter, Fraugde, , 36 (43) ~ husmand Henning Rasmussen hun var født i Jylland, enkemanden kendte ikke til arvinger Anders Lunde, Fraugde, , 37b (45) ~ 1 Anders Andersen Lunde i Kærby Rasmus Andersen Lunde Hans Andersen Lunde på Fraugdegård Mads Andersen Lunde Karen Andersdatter er gift + Sidsel Andersdatter ~ Jens Phillipsen smed, datter Gertrud Jensdatter 13 år ny fæster Knud Andersen ægter enken Maren Larsdatter, Torup, Allerup, , 40 (47) ~ væver Povl Pedersen Johan Povlsen 13 år Lars Povlsen 9 år Johanne Cathrine Povlsdatter 7 år Else Povlsdatter 3 år Anne Pedersdatter, Fraugde, , 41 (48) ~ husmand Lars Hansen mor Maren Jensdatter, Fraugde og 2 gifte søstre Husmand Peder Valentin Hempel, Fraugde, , 42b (50) ~ Maren Jensdatter, lavværge Hans Andersen Lunde, Fraugdegård fortsætter : lavværge Peder Hansen, Stubberup, stort indbo, da enken var gammel og svag aftaltes med oldermanden Jacob murermester, at der hver nat skulle være en mand i huset hos hende søster Cathrine Margrethe, Jens Hansen, København, for hende mødte mons. Anders Nielsen Bentz fra Hellerup søster i Pedersborg en bror og en søstersøn i England Maren Nielsdatter, Fraugde, , 58b (67) ~ gårdmand Hans Pedersen arving Karen Andersdatter ~ Knud Andersen, Fraugde og fraværende arvinger, for dem mødte Hans Ditlevsen, Fraugde, intet at arve Gårdmand Lars Rasmussen, Over Holluf, Fraugde, , 60b (69) ~ Maria Jensdatter Rasmus Larsen har fæstet gården Hans Larsen 22 år Johanne Larsdatter ~ Hindse Hansen, Fraugde Anne Larsdatter 20 år Gårdmand Hans Madsen, Torup, Allested, , 62 (70) ~ Maren Larsdatter, lavværge Hans Madsen, Torup Mads Hansen 8 år Karen Hansdatter 22 år værge farbror Rasmus Madsen, Fraugde Enken afstår gården til datter og tilkommende mand

4 4 Smed Niels Jacobsen, Birkum, Fraugde, , 64 (72) ~ Cathrine Andersdatter, lavværge Hans Lunde, Fraugdegård Anders Nielsen 4 år Jacob Nielsen ¼ år Kirsten Nielsdatter 20 år Dorthe Nielsdatter 15 år Johanne Nielsdatter ¼ år værge morbror Knud Andersen, Fraugde Albrecht Johansen, Strandskovgård, Aunslev, , 66 (75) ~ Maren Christensdatter Lars Albrechtsen 19 år Rasmus Albrechtsen 16 år Johan Albrechtsen 7 år Magdalene Albrechtsdatter 12 år værge morbror Jørgen Christensen ved Grønholt Mads Jeppesen, Torup ægter enken og fæster gården Christen Rasmussens hustru, Fraugde mølle, Fraugde, , 68b (78) arvinger hendes brødre og søstre, bror Rasmus Hansen tjener i Tving. Følgende underskriver Christen Rasmussen, Anne Hansdatter, Jørgen Pedersen, Rasmus Hansen, Mads Hansen Christen Clemensen møller, Fraugde mølle, Fraugde, , 69b (79) ~ Karen Hansdatter, lavværge Jørgen Sørensen, Kærbygård Mette Christensdatter 14 år Maren Christensdatter 9 år værge Rasmus Hansen, Allerup Maren Rasmusdatter, Årslev, , 71b (81) ~ 1 Rasmus Pedersen Peder Rasmussen, 38 år i Årslev Anne Rasmusdatter ~ gårdmand Rasmus Pedersen, tjener i gården + Elisabeth Rasmusdatter ~ Mads Nielsen, Årslev, hendes børn: Niels Madsen 12 år Johanne Madsdatter 11 år Maren Madsdatter 4 år ~ 2 Niels Henriksen Amme Johanne Hansdatter, Fraugde præstegård, Fraugde, , 73 (82) søn Lars Pedersen 1½ år hos tilsynsværge Anders Clausen, Marslev, værge Jens Clemensen, Birkende afdødes søstre Karen Hansdatter og Birthe Hansdatter arv efter forældrene hos Jens Clemensen, Birkende og hos Hans Jørgensen, Rolund auktion. Karen Christensdatter, Over Holluf, Fraugde, , 76b (86) ~ gårdmand Rasmus Larsen Lars Rasmussen 2 år Johanne Rasmusdatter 4 år værger morbrødrene Hans Christensen og Christen Christensen, Højby Gårdmand Anders Pedersen, Fraugde, , 78b (88) ~ Maren Hansdatter, lavværge bror Jens Hansen, Sønder Nærå

5 5 Gertrud Andersdatter 17 år, som ægter ny fæster Hans Andersen, mor får aftægt Anne Jensdatter, Ore, Sønder Nærå, , 81 (90) ~ gårdmand Rasmus Andersen Anders Rasmussen 1 år Anne Rasmusdatter 3 år værge morbror Hans Madsen tjener i Birkende enkemanden ~ 1 Anne Hansdatter, Ore, Sønder Nærå, , 33 (40) Rasmus Rasmussen og Niels Rasmussen Gårdmand Hans Hansen, Lavindsgårde, Rønninge, , 82b (92) ~ Karen Nielsdatter, lavværge Jørgen Madsen, Lavindsgårde enkens børn: Niels Sørensen, Ellinge Hans Sørensen, Tommerup Søren Sørensen Langhof, Odense Maren Sørensdatter ved Odense Karen Sørensdatter ~ Anders Pedersen tjener Røjrup Anne Sørensdatter 34 år ugift afdødes søskende helbror Peder Hansen, Hunderup helbror Anders Hansen, Skræpgården ved Odense helsøster Johanne Hansdatter, Ullerslev halvbror Hans Andersen, Ejby halvsøster Maren Hansdatter, Åsum Enkens sønnedatter Karen Nielsdatter fra Ellinge ægter Lars Jensen kudsk på Sanderumgård, som fæster gården med aftægt til enken, som skal bebo huset uden for porten Væver Povl Pedersen, Torup, Allerup, , 87b (99) ~ 1 Maren Larsdatter, Torup, Allerup, , 40 (47) Johan Povlsen 20 år Lars Povlsen 14 år Johanne Cathrine Povlsdatter 12 år Else Povlsdatter 10 år værger Hans Madsen, Torup og Henrik Vilhelm på Fraugdegård ~ 2 Karen Pedersdatter, værge Povl Nielsen, Torup Maren Christensdatter, Strandskovgård, Aunslev, , 88b (100) ~ 1 Albrecht Johansen, Strandskovgård, Aunslev, , 66 (75) Lars Albrechtsen 26 år Rasmus Albrechtsen 23 år Johan Albrechtsen 13 år Magdalene Albrechtsdatter 18 år værger morbror Jørgen Christensen ved Grønholt og hans svoger Claus Olesen, skrædder, Rynkeby ~ 2 gårdmand Mads Jeppesen Maren Jørgensdatter, Allerup, , 90b (102) ~ gårdmand Anders Nielsen Jørgen Andersen 10 år, værge morfar Jørgen Jacobsen Gårdmand Rasmus Jørgensen, Birkum, Fraugde, , 93 (104) gårdafståelse

6 6 Peder Nielsen skytte, Fraugde, , 94b (106) ~ Maren Andersdatter Møller, lavværge degn Hans Scheeby, Herrested Niels Pedersen Skytte, 23½ år Hannibaldline Jacobine Pedersdatter Skytte 13½ år værge Mathias Eilskov provst og sognepræst Fraugde afkald på arv fra Johan Michael Dresfelt, dragon, Haderslev efter tilladelse ~ Hannibaldline Jacobine Pedersdatter Anne Larsdatter, Kappendrup, Rolsted, , 97 (108) ~ 1 Husmand Jens Sørensen, Kappendrup, Rolsted, , 28b (36) Maren Jensdatter 15 år, værge halvbror Søren Møller, Sanderumgårds mølle ~ 2 husmand Berent Lorents Karen Rasmusdatter, Birkum, Fraugde, , 97b (109) ~ gårdmand Mads Hansen Peder Madsen 25 år Lars Madsen 23 år Jens Madsen 19 år Hans Madsen 12 år Rasmus Madsen 7 år værge Jørgen Jensen, Fraugde Gertrud Jørgensdatter, Kærby, Fraugde, , 99 (110) ~ Peder Knudsen afkald fra søn Christen Knudsen og hans søster Niels Hansen Skive, Tving, Fraugde, , 99 (110) ~ 1 Ole Nielsen, Tarup Hans Nielsen, Birkum Maren Nielsdatter ~ Jørgen Hansen, Sønder Nærå ~ 2 Kirsten Hansdatter, lavværge Niels Hansen, Tving Husmand Lars Sjællandsfar, Fraugde, , 100b (112) ~ Maren Andersdatter, lavværge Lars Pedersen murermester afdøde kom fra og var født på Sjælland, intet at arve. Hans Jespersen, Fraugde, , 101b (113) ~ 1 Anne Hansdatter, Fraugde, Anders Hansen bødker, Fraugde ~ 2 Anne Jørgensdatter, lavværge bror Hans Jørgensen, Holluf Anne Hansdatter 12 år værge morbror Hans Jørgensen Gårdmand Hans Simonsen, Kappendrup, Rolsted, , 104 (115) ~ Anne Pedersdatter, lavværge bror Rasmus Pedersen, Davinde Simon Hansen 38 år har fæstet gården, mor får aftægt Anne Hansdatter 37 år ~ Jacob Hansen Anders Hansen 36 år Peder Hansen 30 år Dorthe Hansdatter 27 år Maren Jeppesdatter, Hudevad, Rolsted, , 105b (117)

7 7 ~ 1 Maren Rasmusdatter ~ Christen Nielsen ~ 2 gårdmand Hans Rasmussen Karen Hansdatter ~ Niels Christensen, Harndrup Rasmus Hansen, Hudevad Steffen Hansen, Torup Anne Hansdatter ~ Christen Pedersen, Hudevad + Søren Hansen: søn Hans Sørensen 2 ¾ år, værge Rasmus Hansen og Jeppe Hansen Jeppe Hansen tjener Torpe Hans Hansen 25 år fæster gården, far får aftægt Karen Andersdatter, Hudevad, Rolsted, , 106b (118) ~ gårdmand Anders Jeppesen Kirsten Andersdatter 11 år Anne Marie Andersdatter 4 år Jeppe Andersen 15 år Lars Andersen 15 år Rasmus Andersen 12 år Hans Andersen 8 år Søren Andersen ½ år Gårdmand Rasmus Rasmussen, Fraugde, , 107b (119) ~ Anne Knudsdatter, lavværge Knud Hansen, Fraugde Rasmus Rasmussen 25 år Søren Rasmussen 19 år værge Jørgen Sørensen, Kærbygård Kirsten Hansdatter, Tving, Fraugde, , 109 (120) ~ 1 Rasmus Jørgensen, Kappendrup + datter søn Jørgen Povlsen 14 år, værge far Povl Christensen og Bøye Pedersen, Birkum Gårdmand Hans Rasmussen, Hudevad, Rolsted, , 112b (125) enke efter Maren Jeppesdatter, Hudevad, Rolsted, , 105b (117) Karen Hansdatter ~ Niels Christensen, Harndrup Rasmus Hansen, Hudevad Steffen Hansen, Torup Anne Hansdatter ~ Christen Pedersen, Hudevad + Søren Hansen: søn Hans Sørensen Jeppe Hansen tjener Torpe Hans Hansen som har fæstet gården arver alt Peder Pedersen, Fraugde, , 113 (125) ~ Maren Pedersdatter afkald fra brødrene Povl Pedersen og Knud Pedersen Kirsten Hansdatter, Tving, Fraugde, , 113 (125) ~ Peder Knudsen afkald fra Rasmus Jørgensen, Kappendrup Niels Hansen, Grønholt, Bovense, 1753, 113b (126) hos gårdmand Henrik Frandsen arvinger:

8 8 Kirsten Nielsdatter, Aunslev ~ Børge Jensen Maren Nielsdatter, Rue ved Bogense ~ Christen Rasmussen Karen Nielsdatter, vanfør pige værge farbror Hans Hansen Grønfelt, Aunslev og Henrik Frandsen ~ faster Husmand Rasmus Andersen, Birkum, Fraugde, , 114b (127) hans børn: Søren Rasmussen Anders Rasmussen Mette Rasmusdatter, værge Christen Nielsen, Birkum Jørgen Kok, Fraugde, , 115b (128) ~ Maren Jensdatter Lars Jørgensen 25 år Dorthe Jørgensdatter 10 år Gårdmand Christen Gregersen, Fraugde, , 117 (129) ~ Gertrud Jensdatter, lavværge far Jens Phillipsen, Fraugde halvbror Hans Rasmussen, Fraugde Mette Ottesdatter, Birkum, Fraugde, , 119 (131) ~ gårdmand Anders Povlsen Povl Andersen, Birkum. myndig Anne Kirstine Andersdatter ~ Jesper Hansen, Birkum Karen Andersdatter ~ Frands Pedersen, Årslev datter 19 år datter 14 år Otte Andersen 10 år Niels Henriksen, Årslev, , 122 (134) ~ enken, hendes søn Peder Rasmussen, Årslev helsøster Anne Henriksdatter, Gislev, værge svoger Mads Nielsen, Kullerup halvsøster Karen Pedersdatter, Hudevad, værge Jørgen Larsen, Hudevad Johanne Hansdatter, Grønholt, Bovense, , 131 (143) ~ gårdmand Henrik Frandsen Hans Henriksen 18 år, tilsynsværge Hans Hansen, Aunslev Gårdmand Hindse Hansen, Fraugde, , 139 (151) ~ 1 Elisabet Hindsesdatter Jørgen Hindsesen 25 Hans Hindsesen 23 år Karen Hindsesdatter ~ Rasmus Christensen Allerup ~ 2 Johanne Larsdatter, lavværge Hans Pedersen Lars Hindsesen 13 år Johanne Hindsesdatter 10 år Hans Hindsesen 4½ år Maren Hindsesdatter ¼ år værger Hans Andersen og Jørgen Pedersen, Fraugde Povl hjulmand, Kærby, Fraugde, , 143b (157) ~ 1 Hans Pedersen 20 år

9 9 Maren Pedersdatter 23 år ~ 2 Cathrine Hansdatter, lavværge Jørgen Christophersen, Kærby Hans Pedersen 2½ år Anne Pedersdatter 4½ år værge Peder Nielsen, Kærby Dorthe Simonsdatter, Kærby, Fraugde, , 145 (158) ~ Jørgen Madsen Mads Jørgensen Niels Jørgensen Dorthe Jørgensdatter ~ Peder Hansen, er beboer på stedet Johanne Jørgensdatter Sidsel Jørgensdatter Voldborg Jørgensdatter Marie Jørgensdatter Johanne Jørgensdatter værge David Christophersen, Kærby enkemanden får aftægt Anne Nielsdatter, Birkum, Fraugde, , 145b (159) i værelse hos Peder Madsen datter Maren Rasmusdatter 6 år søn Rasmus Jensen ¼ år fortsætter Hun skylder lejermålsbøde, hendes far Niels Eriksen vil ikke tage sig af børnene Husmand Johan Rasmussen, Kappendrup, Rolsted, , 146b (160) ~ Kirsten Larsdatter, lavværge Rasmus Andersen, tjener Lars Hansen, Kappendrup hans søsters børn: Rasmus Rasmussen, Rolsted, Hellerup gods Rasmus Christensen, rytter ~ Dorthe Rasmusdatter Christen Nielsen, Fjerritslev ~ Karen Rasmusdatter Jacob Christensen, Ferritslev ~ halvsøster Maren Rasmusdatter Rasmus Bentsen, Sulkendrup ~ Marie Rasmusdatter Hans Nielsen og hustru Karen Pedersdatter, Grønholt, Bovense, , 147b (161) afkald fra børn: Anne Hansdatter ~ skovfoged Peder Andersen ved Nyborg Hans Hansen Grønholt, Aunslev + Peer Hansen ~ Karen Clemensdatter, hun er nu ~ Peder Thomasen Gårdmand Jesper Hansen, Birkum, Fraugde, , 148b (162) ~ Anne Kirstine Andersdatter, lavværge far Anders Povlsen Hans Jespersen 2½ år værger Anders Povlsen og Jens Pedersen, begge Birkum lavværge Christian Knudsen Gårdmand Christen Nielsen, Birkum, Fraugde, , 151 (164) ~ Anne Larsdatter, lavværge Peder Madsen Niels Christensen 7 år Karen Christensdatter 10 år Marie Christensdatter 5 år Maren Christensdatter 1 år værger Anders Povlsen og Jens Pedersen, begge Birkum

10 lavværge Jørgen Povlsen Hans Madsen, Birkum, Fraugde, , 153b (168) døde hos bror Peder Madsen, tjente sidst hos Christen Hansen, Fraugde søskende: Peder Madsen, Birkum Lars Madsen Jens Madsen Rasmus Madsen, 16 år halvbror Mads Madsen 5 år værger Hans Pedersen og Hans Andersen, begge Fraugde Kirsten Christensdatter, Fraugde, , 155 (169) ~ husmand Mads Pedersen Jens Madsen, gårdmand, Ullerslev Peder Madsen, husmand Torup Johanne Madsdatter ~ Anders Pedersen, Såderup Anne Madsdatter ~ Lars Larsen træskomand, Juelskov gods Margrethe Christensdatter, Birkum, Fraugde, , 156b (171) til huse hos Povl Andersen enke efter Mads Hansen Mads Madsen 5 år Karen Madsdatter 3 år tilsynsværge farbror Niels Hansen, Tving Hans Hindsesen, Over Holluf, Fraugde, , 158 (172) han døde i Fraugde, søskende: Jørgen Hindsesen 26 år Lars Hindsesen 15 år Hans Hindsesen 7 år Johanne Hindsesdatter 10 år værge Hans murermester Karen Hindsesdatter ~ Rasmus Christensen, Allerup Elisabeth Hindsesdatter 32 år værge Anders Povlsen, Birkum Husmand Hans Ditlevsen, Fraugde, , 159b (174) ~ Edel Hansdatter, lavværge Henrik Hansen Hans Hansen Maren Gregersdatter, Fraugde, b (177) i værelse hos søn Mads Rasmussen Mads Rasmussen Fraugde hans halvbror Jørgen Pedersen, Birkum er syg ~ Anne Jacobsdatter Karen Hansdatter, Fraugde, , 162b (178) i værelse hos husmand Hans Andersen hendes børn: Kirsten Hansdatter, Birkum Maren Hansdatter i Krøkkekroen Anne Malene Hansdatter i Marslev værger Hans Jespersen, Søren Rasmussen, Hans Johansen

11 11 Husmand Erik Andersen Gran, Fraugde, , 163 (178) ~ Elisabeth Margrethe Pedersdatter, lavværge trolovede Hans Caspersen Koch Hans Peder Eriksen 7½ år Kirstine Elisabeth Eriksdatter 2½ år værge Rasmus Jensen Friis, Fraugde Gårdmand Hans Nielsen, Bovense, , 164b (180) ~ Apelone Nielsdatter trolovet med Hans Pedersen Niels Hansen 19 år Christen Hansen 7 år værge Morten Nielsen, Bovense tilsynsværge Henrik Frandsen, Grønholt Gårdmand Niels Hansen, Tving, Fraugde, , 167 (182) ~ Anne Sørensdatter hans brødre: Rasmus Hansen, Harndrup Mads Hansen, Birkum Dorthe Nielsdatter, Birkum, Fraugde, , 169b (185) hendes datter Karen værge Niels Jensen, Tving ~ Hans Sørensen Hans Hansen, myndig Christen Hansen Niels Hansen Mads Hansen Christopher Hansen Gertrud Nielsdatter, Bovense, , 170 (185) ~ 1 Christen Maren Christensdatter ~ Rasmus Mogensen Karen Christensdatter ~ Hans Hansen, Skalkendrup ~ gårdmand Peder Jespersen Niels Rasmussen, Birkum, Fraugde, , 170b (186) tjente Jørgen Povlsen, hans søskende: bror Anders Rasmussen tjener Kappendrup halvsøster Anne Rasmusdatter tjener Ore, værge Anders Povlsen, Birkum afdødes stedmor nævnes uden navn Gårdmand Knud Hansen, Fraugde, , 171b (187) ~ 1 Johanne Knudsdatter, Fraugde, , 22 (28) Hans Knudsen 32 år Knud Knudsen 29 år Kirsten Knudsdatter ~ Hans Jørgensen, Kærby ~ 2 Karen Jacobsdatter, lavværge Gothart Hansen (underskriver) Johanne Knudsdatter 25 år Lars Knudsen 15 ½ år Else Knudsdatter 13½ år Apelone Knudsdatter 5½ år værge bror Hans Knudsen, Fraugde Maren Madsdatter, Birkum, Fraugde, , 173b (189) ~ gårdmand Jesper Hansen

12 12 mor Birthe Madses mødte ikke Smed Anders Hansen, Birkum, Fraugde, , 176 (191) ~ Cathrine Andersdatter, lavværge Peder Mikkelsen bror Simon Hansen, Kappendrup bror Peder Hansen, Kappendrup søster Dorthe Hansdatter, Kappendrup søster ~ hjulmand Jacob Hansen, Rolsted Gårdmand Hans Pedersen Degn, Fraugde, , 177b (193) ~ Karen Jørgensdatter, lavværge Lars Jørgensen (underskriver) Maren Hansdatter 20 år Kirsten Hansdatter 18½ år Anne Hansdatter 16 år Peder Hansen 14 år Marie Hansdatter 5 år værge farbror Jens Pedersen, Birkum Lars Jensen, Lavindsgårde, Rønninge, , 180 (196) ~ enken halvsøster Dorthea Cathrine Jensdatter ~ Jens Andersen, Bovense Anders bødker, Fraugde, , 183 (199) ~ enken, lavværge Hans Knudsen Jens Andersen Anders Andersen er begge myndige Gårdmand Jørgen Rasmussen, Fraugde, , 184 (200) ~ Karen Hansdatter, lavværge Lars Jensen Johanne Jørgensdatter 37 år ~ Peder Hansen, Fraugde Lars Jørgensen 29 år Hans Jørgensen 27 år Karen Jørgensdatter 24 år Anne Jørgensdatter 22 år ny fæster Knud Knudsen ægter Karen Jørgensdatter, enken får aftægt Gårdmand Anders Jeppesen, Hudevad, Rolsted, , 186b (203) ~ 1 Karen Andersdatter, Hudevad, Rolsted, , 106b (118) Kirsten Andersdatter 24 år Anne Marie Andersdatter 17 år Jeppe Andersen 28 år Lars Andersen 28 år Rasmus Andersen 25 år Hans Andersen 21 år Søren Andersen 14 år ~ 2 Sophie Hansdatter lavværge Anders Nielsen Dorthe Andersdatter 10 år værger de ældste brødre Gårdmand Niels Jensen, Tving, Fraugde, , 189 (205) ~ Karen, værge og trolovede Jens Hansen Jens Nielsen 19 år

13 13 Peder Nielsen 14 år Anders Nielsen 13 år Hans Nielsen 10½ år Mads Nielsen 8 år Apelone Nielsdatter 5 år Anne Nielsdatter 2 år værge Peder Knudsen, Tving Gårdmand Rasmus Jensen, Fraugde, , 191b (208) ~ Anne Hansdatter, lavværge Niels Madsen Hans Rasmussen 9 år Peder Rasmussen 6 år værge Christian Knudsen, Birkum Mette Valentinsdatter, Fraugde, , 193 (209) ~ 1 søn Niels Andersen Møller, Munkerod, giver afkald til stedfar ~ 2 Mads Andersen Knud Andersen Lunde, Fraugde, , 193b (210) ~ Karen Andersdatter, trolovet Jørgen Andersen som fæster gården bror Hans Andersen Lunde, Fraugde bror + Rasmus Andersen Lunde, Årslev, hans børn: Niels Rasmussen Lunde, Fraugde Kirsten Rasmusdatter tjener Hjallese søster Mette Andersdatter, enke i Fraugde, lavværge Christen Hansen, Fraugde søster Cathrine Andersdatter ~ Peder Mikkelsen smed, Birkum Afdødes søsterdatter Anne Hansdatter 11 år, har været i gården fra sit 3. år Gertrud Hansdatter, Fraugde, , 194b (211) ~ Hans Christophersen Christopher Hansen 5 år Christen Hansen 8 år værge morfar Jens Phillipsen smed og morbror Anders Jensen, Fraugde Kærby Edel Hansdatter, Fraugde, , 195b (212) ~ 1 Husmand Hans Ditlevsen, Fraugde, , 159b (174) Hans Hansen 29 år tjener Fraugde ~ 2 husmand Henrik Hansen Karen Pedersdatter, Fraugde, , 196 (212) enke efter Povl Christensen Jørgen Povlsen, Birkum Anne Povlsdatter tjener Vejrup + Peder Povlsen døde for et par dage siden Husmand Peder Jørgensen, Fraugde, , 197b (213) ~ enken, lavværge Niels Rasmussen, Fraugde far Jørgen Pedersen Peder Larsen, Kærby, Fraugde, , 197b (213) afkald fra døtrene: Anne Cathrine Pedersdatter

14 14 Marie Pedersdatter Lovise Pedersdatter Gårdmand Christen Hansen, Fraugde, , 197b (213) ~ 1 Maren Hansdatter Maren Christensdatter ~ Anders Nielsen, Ore Anne Christensdatter tjener Hjallese Marie Christensdatter tjener Fraugde Kirsten Christensdatter i gården Hans Christensen 14 år Rasmus Christensen 11 år værge farbror Niels Hansen, Allerup ~ 2 Kirsten Rasmusdatter, trolovet Lars Hindsesen som fæster gården Margrethe Grans, Fraugde, , 197 (213) ~ 1 Husmand Erik Andersen Gran, Fraugde, , 163 (178) Anders Peder Eriksen Gran 17 år, værge Hans Andersen ~ 2 Hans Caspersen Kok Gårdmand Hans Pedersen, Fraugde, , 197b (214) ~ enken, trolovet Hans Hansen som fæster gården arvinger: Christian Jacobsen tjener Ørbæk Lunde Peder Jacobsen i Fraugde på hustrus vegne Henning Larsen, Odense Gothart Hansen, Fraugde på hustrus vegne Kirsten Jeppesdatter, Fraugde, , 197b (214) ~ husmand Rasmus Rasmussen far Jeppe Andersen, Højby er syg for ham mødte mons. Walther, Vejrup Gårdmand Christian Knudsen, Birkum, Fraugde, , 198 (214) ~ enken, værge far Anders Povlsen, Birkum Anne Christiansdatter 10 år Jesper Christiansen 8 år Knud Christiansen 6 år Mette Christiansdatter 1½ år værge Frands Pedersen, Årslev Marie Hieronimusdatter, Fraugde, , 198b (215) ~ gårdmand Peder Jacobsen Jacob Pedersen 9 år værge afdødes halvbror Ole Hieronimussen skrædder, Nyborg, for ham mødte Hans Hansen, Fraugde Kirsten Nielsdatter, Fraugde, , 198b (215) ~ gårdmand Mads Rasmussen Peder Madsen 16 år Niels Madsen 13 år Maren Madsdatter 9 år Dorthe Madsdatter 8 år værge Anders Nielsen, Ore Gårdmand Hans Knudsen, Fraugde, , 199 (215)

15 15 ~ Dorthe Hansdatter, kæreste Hans Andersen fæster gården Knud Hansen 7 år Hans Hansen 4 år Johanne Hansdatter 10 år Anne Hansdatter 1½ år værge morbror Christen Hansen, Stenstrup, Skovby sogn, for ham mødte Hans Andersen Lunde, Fraugde Gårdmand Gothart Hansen, Fraugde, , 199b (216) ~ Karen Jacobsdatter, lavværge Hans Christian Jacobsen bror Niels Hansen 26 år bror Jens Hansen, Tving ny fæster Anders Andersen af Urup, enken får aftægt i husværelse Gårdmand Hans Andersen Lunde, Fraugde, , 200 (216) ~ Gertrud Andersdatter, lavværge kæreste Mads Jørgensen Anders Hansen, Birkum Anne Hansdatter 18 år Maren Hansdatter 16 år Johanne Hansdatter 12 år Apelone Hansdatter 9 år værge Peder Madsen smed, Birkum Mette Rasmusdatter, Kappendrup, Rolsted, , 202 (217) ~ gårdmand Jørgen Jensen Kirsten Jørgensdatter 18 år Maren Jørgensdatter 15 år Jens Jørgensen 10 år Anne Jørgensdatter 7 år Rasmus Jørgensen 1 år Gårdmand Hans Sørensen, Birkum, Fraugde, , 202b (218) ~ Johanne Andersdatter, lavværge far Anders Povlsen, Birkum Peder Hansen 11 år Mette Cathrine Hansdatter 3 år værge farbror Lars Sørensen, Birkum ny fæster Jens Nielsen Mette Nielses, Fraugde, , 203b (219) hos husmand Henrik Hansen søn Hans Nielsen af Fjellebro gods datter Maren Nielsdatter ~ Henrik Hansen datter Margrethe Nielsdatter ~ Rasmus Hansen Hviid, Næstved på Sjælland Maria Andersdatter, Over Holluf, Fraugde, , 204 (219) ~ Niels Pedersen (iflg. kb) til huse hos gårdmand Hans Povlsen 2 søstre afstår fra arv Husmand Henrik Hansen, Fraugde, , 204 (219) ~ Maren Nielsdatter, lavværge gårdmand Hans Hansen, Fraugde far Hans Henriksen, Statene Karen Hansdatter, Torup, Allerup, , 205b (221) ~ gårdmand Povl Nielsen

16 16 Maren Povlsdatter ~ Peder Pedersen, Kappendrup Hans Pedersen Anne Pedersdatter er hjemme Ungkarl Niels Hansen, Tving, Fraugde, , 206b (222) bror Hans Hansen bor hinsides Odense bror Christopher Hansen smed Hjallese bror Christen Hansen, Birkum bror Mads Hansen på stedet søster ~ Hans Sørensen, Tving Johanne Andersdatter, Birkum, Fraugde, , 207 (222) ~ 1 Gårdmand Hans Sørensen, Birkum, Fraugde, , 202b (218) Peder Hansen 15 år Mette Cathrine Hansdatter 4 år værge morfar Anders Povlsen, Birkum ~ 2 gårdmand Jens Nielsen Niels Jensen 1½ år Cathrine Andersdatter, Birkum, Fraugde, , 208b (224) ~ 1 Niels Jacobsen smed, Birkum, Fraugde, , 64 (72) Anders Nielsen, Ore, Sønder Nærå + Dorthe Nielsdatter ~ gårdmand Niels Hansen, Birkum, datter Maren Nielsdatter Anne Nielsdatter ~ Jørgen Jørgensen kudsk på Klingstrup + Kirsten Nielsdatter ~ Mads Rasmussen, Fraugde, hendes børn: Peder Madsen Niels Madsen Maren Madsdatter Dorthe Madsdatter ~ 2 Peder Mikkelsen smed Gårdmand Simon Hansen, Kappendrup, Rolsted, , 210b (227) ~ Anne Jensdatter, lavværge Peder Rasmussen Hans Simonsen 18 år Jens Simonsen 16 år Maren Simonsdatter 13 år Karen Simonsdatter ~ Søren Madsen, Kappendrup Anne Simonsdatter ~ Lars Christensen, Rønninge værge morbror Jørgen Jensen, Kappendrup Karen Pedersdatter, Hudevad, Rolsted, , 212 (228) ~ husmand Lars Andersen Anne Larsdatter 19 år Dorthe Larsdatter 16 år Anders Larsen 12 år Maren Andersdatter, Fraugde, , 213b (230) uægte søn Anders Jacobsen ~ husmand Lars Rasmussen Anne Larsdatter Maren Pedersdatter, Over Holluf, Fraugde, , 214 (230)

17 17 ~ husmand Peder Nielsen Niels Pedersen Kirsten Espensdatter, Birkum, Fraugde, , 214 (230) ~ gårdmand Peder Madsen Ole Pedersen 23 år Kirsten Pedersdatter ~ Rasmus Cortsen, Bovense Jens Pedersen 16 år Karen Pedersdatter 14 år Anne Pedersdatter 10 år tilsynsværger gårdmændene Anders Hansen og Rasmus Pedersen, Birkum Gårdmand Anders Povlsen, Birkum, Fraugde, , 215 (231) ~ 1 Mette Ottesdatter, Birkum, Fraugde, , 119 (131) Povl Andersen, husmand, Fraugde Otte Andersen tjener Anne Kirstine Andersdatter ~ gårdmand Anders Hansen, Birkum Karen Andersdatter ~ Frands Pedersen, Årslev Maren Andersdatter ~ Christen Hansen, Birkum + Johanne Andersdatter ~ 1 Hans Sørensen, ~ 2 Jens Nielsen, hendes børn: Peder Hansen, Mette Hansdatter, Niels Jensen ~ 2 Anne Hansdatter, lavværge Anders Rasmussen Mette Kirstine Andersdatter værge morbror Povl Hansen, Ullerslev Maren Hansdatter, Over Holluf, Fraugde, , 216b (233) ~ gårdmand Anders Jørgensen bror Lars Hansen, Ravndrup søster Mette Marie Hansdatter ~ Mads Jørgensen, Sønder Nærå søster Karen Hansdatter tjener Neder Holluf søster + Gertrud Hansdatter ~ Peder Sørensen, Sønder Nærå, søn Hans Pedersen 10 år halvbror Ole Hansen hos værgen Hans Knudsen, Sønder Nærå Maria Christensdatter, Fraugde, , 217 (233) ~ husmand Lars Rasmussen søster Anne Cathrine Christensdatter, værge Peder Larsen smed, Marslev helsøster Dorthe Christensdatter ~ Johan tømmermand, Herrested halvbror Jørgen Christensen rytter Husmand Hans Henriksen, Statenehuset, Fraugde, , 217b (234) ~ Anne Margrethe, lavværge Lars Nielsen Møller Kirsten Hansdatter ~ Johan Clausen fra Holsten (smed eller Schmidt) + Maria Hansdatter ~ + Hans Danielsen, Odense: søn Hans Hansen 17 år, værge Johan Clausen Mette Hansdatter ~ Jokum Lynge, skomager, Odense Johanne Larsdatter, Fraugde, , 219 (235) ~ 1 Gårdmand Hindse Hansen, Fraugde, , 139 (151) Lars Hindsesen gårdmand, Fraugde Johanne Hindsesdatter ~ gårdmand Hans Sikær, Gestelev Hans Hindsesen tjener Fraugde ~ 2 gårdmand Hans Ditlevsen Karen Hansdatter, Birkum, Fraugde, , 220b (237) ~ gårdmand Peder Jensen

18 18 Hans Pedersen Jens Pedersen Knud Pedersen Johanne Pedersdatter Anne Pedersdatter Kirsten Pedersdatter Marie Pedersdatter Gårdmand Mads Rasmussen, Fraugde, , 221b (238) ~ 1 Kirsten Nielsdatter, Fraugde, , 198b (215) Peder Madsen Niels Madsen Maren Madsdatter Dorthe Madsdatter ~ 2 Maren Steffensdatter, lavværge Steffen Pedersen tømmermand (underskriver) Karen Jørgensdatter, Fraugde, , 224 (240) ~ gårdmand Knud Knudsen Johanne Knudsdatter 15 år Maren Knudsdatter 12 år Knud Knudsen 9 år Jørgen Knudsen 6 år Anne Knudsdatter 3 år Husmand Søren Hansen, Tving, Fraugde, , 225b (242) ~ Anne Andersdatter, lavværge Peder Knudsen Anne Marie Sørensdatter ~ Ole Pedersen har fæstet huset enkens datter Karen Rasmusdatter Karen Eriksdatter Langberg, Fraugde, , 225b (242) ~ Simon Nielsen skrædder Ejler Simonsen, F...berg datter ~ urtegårdsmand Kaarup i Halskov ved Korsør afkald fra begge Husmand Peder Madsen, Torup, Allerup, , 226 (242) ~ Mette Nielsdatter, lavværge Povl Nielsen Jacob Pedersen Rasmus Pedersen Karen Pedersdatter Mette Pedersdatter Sophie Martinusdatter, Grønholt, Bovense, , 226b (243) ~ Hans Henriksen Johanne Hansdatter 18 år Martinus Hansen 16 år Maren Hansdatter 13 år Karen Hansdatter 11 år Kirsten Hansdatter 8 år Anne Marie Hansdatter 6 år Gunder Hansdatter 1½ år Maria Povlsdatter, Fraugde, , 227 (243)

19 19 ~ husmand Jens Reinholtsen Thomas Jensen 17 år Anne Hansdatter, Fraugde, , 228b (245) ~ gårdmand Knud Knudsen brødre Christen Hansen og Jørgen Hansen, Torup, Torpegård gods Karen Jørgensdatter, Hollekildehus, Fraugde, 1782, 228b (245) ~ Jesper Hansen Hans Jespersen 14 år Kirsten Jespersdatter 9 år Ungkarl Mads Nielsen, Tving, Fraugde, , 229 (245) mor Karen Pedersdatter ~ gårdmand Jens Hansen på stedet Anders Nielsen Jens Nielsen Hans Nielsen + Peder Nielsen ~ Anne Fakkersdatter: datter Anne Margrethe Apelone Nielsdatter auktion fortsætter , , Anne Dorthe Jørgensdatter, Kærby, Fraugde, , 231 (247) ~ husmand Peder Hansen Hans Christian Pedersen soldat Jacob Pedersen musketer Dorthe Pedersdatter ~ Morten Christian Lindegård, handskemager, Odense Frederikke Caroline Pedersdatter ugift hos far Indsidder Mads Hansen, Kærby, Fraugde, , 232b (249) ~ Johanne Knudsdatter, lavværge mons. Rasmus Møllegård bror mons. Hansen i Assens, for ham svoger Hans Sørensen, Tving søster Karen Hansdatter ~ Hans Sørensen, Tving bror Christopher Hansen smed, Hjallese bror Christen Hansen, Birkum Indsidder Jesper Hansen, Hollekildehus, Fraugde, , 233 (249) enke efter Karen Jørgensdatter, Hollekildehus, Fraugde, 1782, 228b (245) ~ Jesper Hansen Hans Jespersen 15 år Kirsten Jespersdatter 9 år er hos Rasmus Hansen i Birkum værge farbror Hans Hansen og farfar Hans Jespersen i Allerup auktion, fortsætter , Gårdmand Anders Nielsen, Allerup, , 237b (254) ~ 1 Maren Jørgensdatter, Allerup, , 90b (102) Jørgen Andersen gårdmand, Fraugde ~ 2 Anne Nielsdatter, lavværge Jens Jørgensen, Allerup Hans Andersen Niels Andersen Kirsten Andersdatter ~ Peder Rasmussen, Bramstrup gods Anne Andersdatter ~ Lars Jacobsen, Bramstrup gods Anne Hansdatter, Over Holluf, Fraugde, , 238b (255)

20 20 ~ gårdmand Anders Jørgensen Jørgen Andersen 4 år Hans Andersen ¾ år Johanne Hansdatter, Fraugde, , 238b (255) hos stedfar Mads Jørgensen far Gårdmand Hans Andersen Lunde, Fraugde, , 200 (216) mor Gertrud Andersdatter bror Anders Hansen, gårdmand, Birkum Anne Hansdatter ~ Peder Rasmussen Tarup?, Torpegårds gods Maren Hansdatter ~ gårdmand Otte Andersen, Birkum Apelone Hansdatter ugift hos stedfar Maren Rasmusdatter, Fraugde, , 239 (255) ~ husmand Povl Andersen bror Søren Rasmussen, Torpegårds gods søster ~ gårdmand Niels Rasmussen, Fraugde søster ~ Rasmus Hansen, gårdmand, Birkum søster ~ Jeppe Corvildsen, Fraugde Peder Mikkelsen smed, Birkum, Fraugde, , 240 (256) ~ Mette Hansdatter, lavværge Jørgen Andersen, Fraugde Hans Pedersen 6 år Christian Pedersen 1 ¼ år værge smed Niels Hansen, Davinde Maren Sørensdatter, Tving, Fraugde, , 240b (257) ~ husmand Ole Pedersen Søren Olesen 4 år Dorthe Thomasdatter, Lavindsgårde, Rønninge, , 241 (257) ~ gårdmand Mads Jeppesen helsøster Kirsten Thomasdatter enke efter Jørgen Nielsen, Måre, værge sn. Ågård, Rønninge helsøster + Maren Thomasdatter, gift 2 gange, hendes børn: Thomas Olesen gårdmand Ellinge Kirsten Olesdatter ~ gårdmand Søren Rasmussen, Beistrup + Anne Olesdatter ~ gårdmand Hans Andersen, Såderup, hendes børn: Anders Hansen 14 år Kirsten Hansdatter 11 år Maren Hansdatter 9 år Ole Rasmussen gårdmand Ellinge Maren Rasmusdatter ~ gårdmand Anders Madsen, Kappendrup Apelone Nielsdatter, Bovense, , 243 (259) ~ 1 Gårdmand Hans Nielsen, Bovense, , 164b (180) Niels Hansen 44 år bortrejst uden tilladelse for mange år siden Christen Hansen 33 år ~ 2 gårdmand Hans Pedersen fortsætter : Niels Hansen har ikke meldt sig Gårdmand Hans Madsen, Kappendrup, Rolsted, , 244b (261) ~ Maren Rasmusdatter, lavværge bror Ole Rasmussen gårdmand Ellinge Rasmus Hansen 6 år

21 21 Karen Rasmusdatter 9 år Maren Rasmusdatter 4 år Sidsel Rasmusdatter 2 år værge farbror gårdmand Niels Madsen, Fraugde Gårdmand Hans Povlsen, Over Holluf, Fraugde, , 245 (261) ~ Sophie Pedersdatter, lavværge Niels Pedersen, Over Holluf Povl Hansen 43 år Knud Hansen 37 år Peder Hansen 37 år Johanne Hansdatter 49 år ~ smed Rasmus Andersen, Stenløse Maren Hansdatter 41 år tjener på stedet enken ønsker at Knud Hansen skal fæste gården Anne Hansdatter, Fraugde, , 245b (262) ~ 1 Gårdmand Rasmus Jensen, Fraugde, , 191b (208) Hans Rasmussen gårdmand Kappendrup Peder Rasmussen 27 år har fæstet gården ~ 2 gårdmand Niels Madsen Gårdmand Hans Christophersen, Fraugde, , 245b (262) ~ 1 Gertrud Hansdatter, Fraugde, , 194b (211) Christopher Hansen 26 år daglejer i Odense ~ 2 Maren Jørgensdatter, lavværge gårdmand Christen Nielsen, Højby Gertrud Hansdatter 20 år Kirsten Hansdatter 14 år Jørgen Hansen 17 år Hans Hansen 9 år Rasmus Hansen 7 år Christen Hansen 2 år værge gårdmand Peder Jacobsen, Fraugde fortsætter Gertrud Andersdatter, Fraugde, , 247 (263) ~ 1 Gårdmand Hans Andersen Lunde, Fraugde, , 200 (216) Anders Hansen, gårdmand, Birkum Anne Hansdatter ~ gårdmand Peder Rasmussen, Tarup Maren Hansdatter ~ gårdmand Otte Andersen, Birkum Apelone Hansdatter 24 år tjener på stedet ~ 2 gårdmand Mads Jørgensen fortsætter Kirsten Larsdatter, Kappendrup, Rolsted, , 248b (265) ~ husmand Rasmus Andersen søster + Maren Larsdatter, hendes børn: Anders Hansen, gårdmand, Davinde Lars Hansen husmand Rolsted Johanne Hansdatter ~ gårdmand Ole Andersen, Davinde Anne Hansdatter ~ indsidder Søren Johansen, Ullerslev Husmand Hans Jørgensen, Birkum, Fraugde, , 249 (265) ~ Mette Jørgensdatter, lavværge Jacob Gotfredsen, Birkum Jørgen Hansen 6 år

22 22 Lars Hansen 3 år Hans Hansen 1 år værge farbror gårdmand Mads Jørgensen, Fraugde Gårdmand Jacob Gotfredsen, Birkum, Fraugde, , 250 (266) ~ Mette Jørgensdatter, lavværge Rasmus Hansen, Birkum halvsøster Karen Jensdatter ~ indsidder Peder Rasmussen, Nørre Lyndelse Gårdmand Hans Sørensen, Tving, Fraugde, , 250 (266) ~ Karen Hansdatter, lavværge bror gårdmand Christen Hansen, Birkum Johanne Hansdatter ~ gårdmand Mads Jeppesen, Birkum Niels Hansen 15 år Karen Rasmusdatter, Fraugde, , 251b (268) ~ indsidder Niels Hansen Hans Nielsen 13 år Johanne Nielsdatter 15 år Else Marie Nielsdatter 7 år Aftægtsmand Niels Madsen, Fraugde, , 251b (268) enke efter Anne Hansdatter, Fraugde, , 245b (262) hos gårdmand Peder Rasmussen bror + Anders Madsen, gårdmand Kappendrup, hans børn: Rasmus Andersen 9 år Karen Andersdatter 12 år Sidsel Andersdatter 5 år værge stedfar Jens Simonsen, Kappendrup søster Sidsel Madsdatter enke efter husmand Hans Nielsen, Biskoptorup, værge søn Niels Hansen, Biskoptorup søster + Sidsel Madsdatter ~ gårdmand Peder Thomasen, Villumstrup, søn Ole Pedersen 12 år Maren Hansdatter, Fraugde, , 252b (270) ~ indsidder Povl Hansen Hans Povlsen 10 år Mette Povlsdatter 5 år Sophie Povlsdatter ½ år tilsynsværge farbror husmand Peder Hansen, Fraugde Gårdmand Hans Hansen, Hudevad, Rolsted, , 254b (271) ~ Karen Jacobsdatter, lavværge Mads Larsen møller, Korup mølle Hans Hansen, husmand Korup Rasmus Hansen snedker, Birkum Søren Hansen 22 år i gården Anders Hansen 20 år i gården Maren Hansdatter ~ Anders Sørensen, Røgerup Tinghus Anne Hansdatter ~ Knud Nielsen, Kappendrup Karen Hansdatter 37 år hjemme, er syg Kirsten Hansdatter 27 år tjener Rønninge Johanne Hansdatter 24 år hjemme værge Anders Sørensen, Røgerup og Knud Nielsen, Kappendrup Anne Christiansdatter, Kappendrup, Rolsted, , 254b (272) ~ husmand Rasmus Sørensen

23 23 Søren Rasmussen 13 år Bodil Rasmusdatter 10 år Mette Rasmusdatter 8 år Sidsel Rasmusdatter 4 år Povl Rasmussen 6 uger født værge mødte ikke, tilsynsværge gårdmand Anders Nielsen, Hudevad Gårdmand Lars Jørgensen, Fraugde, , 256 (273) ~ Karen Jørgensdatter, lavværge Hans Hansen Ditlev, gårdmand Fraugde Karen Larsdatter 26 år hjemme, værge farbror Hans Jørgensen, gårdmand, Neder Holluf enken afstår gården til datteren enken ~ 1 Gårdmand Hans Pedersen Degn, Fraugde, , 177b (193), hendes børn: Maren Hansdatter ~ gårdmand Jens Ludvigsen, Åsum Kirsten Hansdatter ~ husmand Jens Marcussen, Åsum Anne Hansdatter ~ gårdmand Hans Hansen Ditlev, Fraugde Peder Hansen 45 år tjener i gården Marie Hansdatter 33 år tjener Langkilde, værge bror Peder Hansen Ungkarl Jeppe Knudsen, Lavindsgårde, Rønninge, , 257 (274) tjente gårdmand Mads Jeppesen helbror Peder Knudsen, gårdmand, Hjorslev helbror Rasmus Knudsen, 22 år tjener Hjorslev helbror Jørgen Knudsen 18 år tjener bror Peder helsøster Anne Knudsdatter ~ gårdmand Niels Andersen, Norup halvbror Niels Knudsen 15 år tjener Niels Andersen, Norup værge farbror Anders Jeppesen, gårdmand, Krogsbølle Marie Marcusdatter, Allehuset, Fraugde, , 258 (275) ~ husmand Hans Christiansen Peder Hansen 3 år Anne Dorthe Hansdatter 8 år Riborg Pedersdatter, Fraugdegårds mølle, Fraugde, , 259 (276) ~ møller Lars Pilegård Simon Larsen 28 år tjener Bjerne mølle Peder Larsen 24 år tjener Bjerne mølle Anne Rebekka Larsdatter 30 år tjener Odense Maren Larsdatter 17 år hjemme tilsynsværge morbror gårdmand Hans Pedersen, Gestelev Johanne Larsdatter, Torup, Allerup, , 260b (278) ~ Gårdmand Hans Povlsen Mathias Hansen 11 år, tilsynsværge Hans Andersen, gårdmand, Allerup fortsætter (281) Gårdmand Anders Hansen, Birkum, Fraugde, , 262 (279) ~ Anne Kirstine Andersdatter, lavværge gårdmand Lars Madsen, Birkum Hans Christian Andersen 22 år, født værge Anders Nielsen, Ore Fortsætter (282) Sophie Margrethe Lorentsdatter, Fraugde, , 265b (283) ~ Jørgen Mønster smed Henriette Jørgensdatter ~ bogtrykker Varberg, København

24 24 Johanne Jørgensdatter ~ kromand Christen Jørgensen, Odense Frederik Christian Jørgensen 18 år tjener hr. Kaas, Fraugdegård Lorents Pedersen 15 år hjemme værge gårdmand Rasmus Andersen, Fraugde : Frederik Christian Jørgensen er død Gårdmand Hans Christensen, Lavindsgårde, Rønninge, , 268b (286) ~ Anne Pedersdatter, lavværge gårdmand Anders Jensen, Kærby Knud Hansen 14 år Mads Hansen 4½ år Jens Christian Hansen 2½ år Christen Hansen 5 uger Dorthe Marie Hansdatter 7 år Værge gårdmand Niels Thygesen, Såderup ~ faster Marie Christensdatter, Fraugde, , 271 (288) ~ husmand Lars Knudsen Christen Larsen 18 år tjener Åsum Hans Larsen 16 år hjemme tilsynsværge farbror Knud Knudsen, Fraugde Indsidder Peder Hansen, Fraugde, , 272 (289) hos Mads Jørgensen ~ Mette Hindsesdatter, lavværge gårdmand Jeppe Corvildsen Peder Pedersen født, er 5 dage, værge gårdmand Hans Andersen, Fraugde Kirsten Hansdatter, Hudevad, Rolsted, , 272b (290) ~ indsidder Peder Clausen væver hun døde i Hudevad hos mor Karen Jacobsdatter bror Hans Hansen, husmand, Torup bror Rasmus Hansen, husmand, Birkum bror Søren Hansen 24 år bror Anders Hansen 24 år søster Maren Hansdatter ~ Anders Sørensen, Røgerup søster Anne Hansdatter ~ Knud Nielsen, Kappendrup Johanne ~ Rasmus Jørgensen, Røgerup Karen Hansdatter 42 år ugift hos mor Anne Frederiksdatter, Fraugde, , 273b (291) enke efter Mads skrædder Johanne Madsdatter 17 år, værge gårdmand Rasmus Andersen, Fraugde Karen Hansdatter, Tving, Fraugde , 274 (291) ~ 1 Gårdmand Hans Sørensen, Tving, Fraugde, , 250 (266) Johanne Hansdatter ~ gårdmand Mads Jeppesen, Birkum Niels Hansen gift bor Kærby ~ 2 gårdmand Peder Madsen Husmand Anders Jensen, Kærby, Fraugde, , 277 (294) ~ Anne Andersdatter, lavværge Rasmus Pedersen, Kærby Søren Andersen 37 år Husmand Niels Pedersen, Over Holluf, Fraugde, , 278 (295)

25 25 ~ Kirsten Pedersdatter, lavværge Hans Jespersen, Over Holluf far Peder Nielsen, Fraugde Anne Hansdatter, Tving, Fraugde, , 279 (296) ~ gårdmand Frederik Christensen søster Kirsten Hansdatter ~ gårdmand Jens Madsen, Birkum søster Kirsten Hansdatter ~ husmand Povl Hansen, Allested Cathrine Andersdatter, Fraugde, , 281 (298) ~ husmand Anders Jørgensen Marie Andersdatter 6 år Anne Andersdatter 3 år Jørgen Andersen 14 dage værge selvejerhusmand Rasmus H. snedker, Birkum Husmand Rasmus Madsen, Hollekildehus, Fraugde, , 282b (300) ~ Karen Hansdatter, lavværge gårdmand Casper Andersen, Birkum Jens Rasmussen 9 år Niels Rasmussen 4 år Mads Rasmussen 2 år værge husmand Hans Hansen, Torup enken er frugtsommelig, fortsætter : Anne Rasmusdatter 12 uger Husmand Christian Caspersen, Fraugde, , 284 (301) ~ Mette Dorthe Christiansdatter, lavværge Simon skrædder, Fraugde Marie Christiansdatter 26 år, værge gårdmand Hans Rasmussen, Fraugde Bødker Hans Andersen, Fraugde, , 284b (302) ~ Kirsten Andersdatter, lavværge gårdmand Hans Andersen, Fraugde Dorthe Hansdatter 20 år, værge Anders Jørgensen, Fraugde Ole Rasmussen møller, Fraugdegård, Fraugde, , 285 (302) tidligere Hollufgård mølle, som han afstod på grund af fattigdom. Han var født i egnen ved Skien købstad, og havde for nogle og 20 år siden haft søskende. Intet at arve. Anne Marie Larsdatter, Fraugde, , 286 (303) ~ husmand Povl Andersen Anders Povlsen 15 år Mette Cathrine Povlsdatter 12 år Lars Povlsen 6½ år tilsynsværge smed Thyge Larsen, Tarup Fortsætter (305) Povl Andersen er død Husmand Povl Andersen, Fraugde, , 286b (304) ~ 1 Anne Marie Larsdatter, Fraugde, , 286 (303) Anders Povlsen 16 år Mette Cathrine Povlsdatter 12 år Lars Povlsen 6½ år Maren Povlsdatter ~ husmand Jacob Hansen, Ravnholt gods ~ 2 Apelone Hansdatter, lavværge Hans Christensen, Bovense Formynder Otte Andersen, Birkum Fortsætter (306)

26 26 Anne Cathrine Hansdatter, Over Holluf, Fraugde, , 289 (306) ~ gårdmand Knud Hansen halvbror Rasmus Hansen tjener Kærby helsøster Karen Hansdatter ~ gårdmand Ole Pedersen, Holev, Sellebjerg gods halvsøster Maren Jørgensdatter ~ gårdmand Niels Rasmussen, Fraugde halvsøster Kirsten Jørgensdatter ~ gårdmand Peder Madsen, Sønder Nærå halvsøster Marie Jørgensdatter ~ Christen Nielsen, Højby halvsøster Anne Jørgensdatter ~ Jens Jacobsen, Nørre Lyndelse halvsøster Gertrud Hansdatter ~ gårdmand Jørgen Povlsen, Kærby halvsøster Anne Hansdatter halvsøster Kirsten Hansdatter halvsøster Karen Hansdatter halvsøster Maren Hansdatter halvsøster Johanne Jørgensdatter ~ gårdmand Vilhelm Andersen, Birkende Fortsætter Maren Bøyesdatter, Tving, Fraugde, , 291 (308) ~ husmand Ole Pedersen Hans Olesen 16 år Peder Olesen 7 år Kirsten Olesdatter 13 år Marie Olesdatter 10 år tilsynsværge Peder Madsen, Tving Skrædder Simon Nielsen, Fraugde, , 292 (309) ~ 1 Karen Eriksdatter Langberg, Fraugde, , 225b (242) Anne Cathrine Simonsdatter ~ urtegårdsmand Kaarup i Halsskov ved Korsør ~ 2 Apelone Knudsdatter, lavværge husmand Hans Knudsen, Fraugde Frederik Simonsen 15 år Peder Simonsen 13 år Karen Simonsdatter 18½ år Johanne Simonsdatter 17½ år Else Marie Simonsdatter 10½ år tilsynsværge gårdmand Peder Rasmussen, Fraugde Karetmager Niels Madsen, Fraugde, , 293 (310) ~ Anne Margrethe Nielsdatter, lavværge bror selvejergårdmand Jørgen Jensen, Birkum Anne Cathrine Nielsdatter 16 år Mads Nielsen 15 år Niels Madsen 11 år Jens Nielsen 4½ år tilsynsværge gartner Stein, Hollufgård Fortsætter auktion Gårdmand Frederik Christensen, Tving, Fraugde, , 295b (313) ~ 1 Anne Hansdatter, Tving, Fraugde, , 279 (296) ~ 2 Karen Larsdatter, lavværge bror ungkarl Rasmus Larsen Anne Marie Frederiksdatter 2 år tilsynsværge gårdmand Peder Madsen, Tving Husmand Ole Pedersen, Tving, Fraugde, , 296 (313) ~ 1 Maren Sørensdatter, Tving, Fraugde, , 240b (257)

27 27 Søren Olesen 26 år ~ 2 Anne Marie Cathrine Corneliusdatter, lavværge Peder Corneliussen, Davinde Cornelius Olesen Hans Olesen 17 år Peder Olesen 11 år Kirsten Olesdatter 16 år Marie Olesdatter 12 år værge Jens Pedersen, Fraugdegård mølle Kirsten Pedersdatter, Over Holluf, Fraugde, , 297 (314) ~ husmand Hans Larsen bror + Peder Pedersen, Sct. Jørgens mark: søn Mads Pedersen 25 år søster Maren Pedersdatter ~ indsidder Ole Jensen, Kræmmermarken ved Odense søster Ellen Pedersdatter enke efter indsidder Jens Ørbæk, Uden Sct. Jørgens port fortsætter Karen Jensdatter, Fraugde, , 298b (316) ~ husmand Niels Christensen Lars Nielsen 21 år, soldat Jens Nielsen 24 år soldat Maren Nielsdatter 26 år tjener Hollufgård værge gårdmand Jens Andersen, Kærby Husmand Niels Hansen, Kærby, Fraugde, , 299b (317) ~ 1 datter ~ indsidder Hans Rasmussen i Hjallese ved Knarreborg? ~ 2 Maren Madsdatter, lavværge bødker Peder Pedersen, Kærby fortsætter Husmand Hans Nielsen Munk, Kærby, Fraugde, , 300b (318) ~ Margrethe Hansdatter, lavværge gårdmand Knud Hansen, Kærby Niels Hansen 35 år, husmand Fraugde Mads Hansen 28 år i Kærby Hans Hansen 20 år Anne Hansdatter 26 år ~ husmand Peder Rasmussen, Fraugde Johanne Hansdatter ugift på Åsum mark kurator gårdmand Hans Hansen, Kærby Husmand Jens Rasmussen, Fraugde, , 301 (318) ~ Dorthe Hansdatter, lavværge husmand Hans Jespersen, Fraugde Rasmus Jensen 1½ år værge farfar husmand Christen Larsen, Hollekilde Husmand Lars Knudsen, Fraugde, , 301b (319) ~ 1 Marie Christensdatter, Fraugde, , 271 (288) Christen Larsen 37 år tjener Fraugdegård ~ 2 Kirstine Andersdatter, lavværge gårdmand Jacob Pedersen, Fraugde Anders Larsen 17 år Anne Marie Larsdatter 14 år Husmand Anders Andersen, Fraugde, , 302 (319) ~ enken, lavværge Anders Sørensen Anders Andersen 10 år

28 28 Peder Andersen 6 år Lars Andersen 10 uger værge farbror Hans Andersen Gartner Henrik Grøner, Fraugdegård, Fraugde, , 302b (320) en bror i Norge, 7 brødre og 2 søstre i? på Fyn Pigen Maren Hansdatter, Birkum med brodersøn Hans Nielsen, Tving Hun har fået 2 børn med afdøde, som er døde. Hun arver. Fortsætter , Kirsten Jensdatter, Fraugdegård mølle, Fraugde, , 303b (321) ~ møller Jens Pedersen Peder Jensen 25 år Maren Jensdatter 19 år Kirsten Jensdatter 17 år tilsynsværge gårdmand Rasmus Hansen, Fraugde

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested 1 Vejlegård 1760-1788 Maren Jeppesdatter, Vejle, 02-03-1760, 4 (3) ~ gårdmand Peder Hansen far Jeppe Jørgensen, Søby enkemanden ~ 1 Kirsten Jensdatter, skifte 13-06-1758 Bolsmand Christen Nielsen Fælling,

Læs mere

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk 1 Klingstrup 1790-1807 Gårdmand Hans Rasmussen, Skårup, 13-12-1790, I-2 (3) ~ Sidsel Pedersdatter, hos Hans Ejlersen, lavværge Knud Pedersen i Øster Åby Lars Hansen 24 år Johanne Hansdatter 20 år Anne

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Hindemade gods skifteprotokoller Mette Hansdatter, Skellerup, , I-1 (6) ~ Dines Rasmussen Kirsten Dinesdatter Niels Dinesen

Hindemade gods skifteprotokoller Mette Hansdatter, Skellerup, , I-1 (6) ~ Dines Rasmussen Kirsten Dinesdatter Niels Dinesen 1 Hindemade gods skifteprotokoller 1720-1808 Mette Hansdatter, Skellerup, 04-01-1720, I-1 (6) ~ Dines Rasmussen Kirsten Dinesdatter Niels Dinesen Just Sørensen, Såderup, Kullerup, 16-02-1722. I-3a (7)

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Lammehave Karin Jørgensen, karins-historie.dk

Lammehave Karin Jørgensen, karins-historie.dk 1 Lammehave 1776-1839 Anne Rasmusdatter, Sødinge, Ringe, 23-04-1776, I-10a (4) ~ 1 Rasmus Lars Rasmussen 35 år tjener i gården Anne Rasmusdatter ~ Knud Pedersen gårdmand, Kværndrup ~2 Hans Madsen gårdmand

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Nordskov skifter Protokol I:

Nordskov skifter Protokol I: 1 Nordskov skifter 1710-1817 Protokol I: 1710-1789 Mads Christensen, Sønder Højrup, 23-07-1710, I-2a (4) ~ Maren Jørgensdatter, lavværge far Jørgen Pedersen, Pederstrup Jens Madsen 3½ år, værge sognepræst

Læs mere

Hollufgård Thomas Larsen, Sønder Nærå, , I-34 (37) ~ 1. Karin Jørgensen, karins-historie.dk

Hollufgård Thomas Larsen, Sønder Nærå, , I-34 (37) ~ 1. Karin Jørgensen, karins-historie.dk 1 Hollufgård 1718-1816 Kirsten Hansdatter, Højby, 01-02-1718, I-3 (5) ~ gårdmand Hans Hansen helsøskende Hans Hansen, kirkeværge, Højby Mette Hansdatter ~ Mads Hansen, Højby forældre Hans Nielsen og hustru

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Tøjstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk

Tøjstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk 1 Tøjstrup 1763-1816 Peder Rasmussen, Sødinge, Ringe, 02-05-1763, I-2 (2) ~ Margrethe Madsdatter lavværge Hans Madsen, Sødinge Mads Pedersen 18 år værge farbror Søren Rasmussen, Sødinge 13-06-1863 (5)

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Jørgen Pedersen og hustru Anne Mortensdatter, Hundtofte, 01-10-1723, I-7 (8) gårdafståelse mod aftægt til sønnen Niels Jørgensen

Jørgen Pedersen og hustru Anne Mortensdatter, Hundtofte, 01-10-1723, I-7 (8) gårdafståelse mod aftægt til sønnen Niels Jørgensen Boltinggård skifter 1719-1776 Sidsel Nielsdatter, Højrup, 06-03-1719, I-1 (2) ~ Rasmus Rasmussen i Højrup, moder Maren Jeppesdatter ~ stedfar Rasmus Rasmussen Hans Christensen, Rynkeby, 24-01-1721, I-1b

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Juelskov skifter

Juelskov skifter 1 Juelskov skifter 1790-1817 Karen Rasmusdatter, Refsvindinge, 04-02-1791, 26 (22) ~ Hans Jørgensen gårdmand Rasmus Hansen 10 år Anne Hansdatter 8 år Kirsten Hansdatter 3½ år tilsynsværge Anders bødker,

Læs mere

Søbo Gods Gertrud Hansdatter, Nørre Broby, , 7 (7) ~ husmand Hans Axelsen bror + Jørgen Hansen, hans børn:

Søbo Gods Gertrud Hansdatter, Nørre Broby, , 7 (7) ~ husmand Hans Axelsen bror + Jørgen Hansen, hans børn: 1 Søbo Gods 1790-1818 Ungkarl Mogens Hansen, Trunderup, Jordløse, 17-05-1790, 1b (2) hos Jens Jørgensen, Trunderup hans søskende: Jørgen Hansen, Myndig Peder Hansen, myndig Hans Hansen myndig Anders Hansen

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen i Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Hesselagergård skifter Protokol I

Hesselagergård skifter Protokol I 1 Hesselagergård skifter 1736-1750 Protokol I 1736-1777 Niels Hansen Piil gårdmand, Hesselager, 10-09-1736, I-2a (3) ~ 1 Anders Nielsen myndig Hans Nielsen 13 år værge morbror Rasmus Piil, Hesselager ~

Læs mere

Peder Nielsen, Langå, , I-29 (22) døde enke og børn, lavværge gamle Peder Rasmussen, Niels Rasmussen og Peder Madsen, alle Langå

Peder Nielsen, Langå, , I-29 (22) døde enke og børn, lavværge gamle Peder Rasmussen, Niels Rasmussen og Peder Madsen, alle Langå 1 Rygård skifteprotokol 1691-1852 I: 1691-1716, 1741 Povl Nielsens hustru, Langå 02-03-1695, I-1 (7) Rasmus Knudsen, Galdbjerg, Gudme, 10-01-1695, I-3 (9) kone og børn afdødes stedsøn Rasmus Hansen er

Læs mere

Bjørnemose skifteprotokol 1720-1818

Bjørnemose skifteprotokol 1720-1818 1 Bjørnemose skifteprotokol 1720-1818 Husmand Niels Christensen, Thurø, 22-03-1720, I-3 (6) ~ Maren Mikkelsdatter, lavværge far Mikkel Rasmussen, Thurø Rasmus Nielsen 3 år Clemen Nielsen ½ år Maren Nielsdatter

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Krumstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk

Krumstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk 1 Krumstrup 1726-1817 Niels Jensen, Ore, Sønder Nærå, 24-08-1726, I-1 (2) ~ Kirsten Hansdatter lavværge Jens Mortensen Mette Nielsdatter ~ Jens Mortensen, Ore Maren Nielsdatter værge trolovede Rasmus Jensen

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Billeskov gods 1740-1777

Billeskov gods 1740-1777 1 Billeskov gods 1740-1777 Karen Pedersdatter, Nørre Åby, 09-02-1740, I-2 (3) ~ Hans Larsen hendes forældre Peder Pedersen, Ejby hendes bror Jørgen Pedersen som enkemandens svogre underskriver Christen

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Arreskov Kirsten Pedersdatter i Stenderup, , I-23b (26) ~ Hans Jeppesen Peder Hansen er myndig

Arreskov Kirsten Pedersdatter i Stenderup, , I-23b (26) ~ Hans Jeppesen Peder Hansen er myndig 1 Arreskov 1724-1776 Johanne Pedersdatter i Tved, 19-06-1724, I-1b, (4) ~ Povl Jacobsen hendes børn: Lars Pedersen, 36 år Hans Pedersen, 28 år Maren Pedersdatter ~ Jesper Olesen i Heldager deres far Peder

Læs mere

Glorup I: Karin Jørgensen, karins-historie.dk

Glorup I: Karin Jørgensen, karins-historie.dk 1 Glorup I: 1720-1758 Rasmus Hansen, Øksendrup, 12-01-1720, I-2 (3) ~ Anne Pedersdatter, Hans Rasmussen 23 år Peder Rasmussen 16 år Peder Rasmussen 3 år Hans Rasmussen fæster gården og ægter enken Christen

Læs mere

Peder Eilschou, Marienlund,

Peder Eilschou, Marienlund, 1 Peder Eilschou, Marienlund, 1752-1801 Jørgen Hansen, Ejby Mølle, Vor Frue, 23-06-1752, 2 (5) ~ Anne Cathrine Jørgensdatter, lavværge Anders Jørgensen Hans Jørgensen, værge Peer Mortensen, Kværndrup 10-11-1752:

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I,

Hvedholm skifteprotokol I, 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen i Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Broholm Inger Andersdatter, Vormark, Hesselager, , I-6a (9) ~ Anders Larsen. Karin Jørgensen, karins-historie.

Broholm Inger Andersdatter, Vormark, Hesselager, , I-6a (9) ~ Anders Larsen. Karin Jørgensen, karins-historie. 1 Broholm 1730-1763 Lars Nielsen, Vormark, Hesselager, 21-07-1730, I-1b (5) + 23-05-1730 ~ 1 Margrethe Larsdatter 26 år Gertrud Larsdatter 22 år Niels Larsen 16 år ~ 2 Karen Andersdatter Karen Larsdatter

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Vejstrupgård skifter 1777-1817

Vejstrupgård skifter 1777-1817 1 Vejstrupgård skifter 1777-1817 Maren Rasmusdatter, Vejstrup mølle, 27-01-1777, I-1b (5) ~ Hans Hansen møller Rasmus Hansen 3 år værge morbror Hans Rasmussen, Tåsinge Johanne Hansdatter 6 år værge morbror

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Holckenhavn skifteprotokoller

Holckenhavn skifteprotokoller 1 Holckenhavn skifteprotokoller 1761-1775 Anders Pedersen gårdmand, Langæble, Frørup, 27-07-1761, I-? (6) ~ 1 Dorthe Jensdatter skifte 09-06-1759 søster ~ Jens Hansen, Kullerup søster ~ sn. Jørgen Rasmussen,

Læs mere

Hedensted-Store Dalby sogn Viede Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Trolovet

Hedensted-Store Dalby sogn Viede Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Trolovet Side 1 af 6 -Store Dalby sogn 1773-1800 Viede 1773 1b Trolovet Mikkel Christensen Ladefoged på Tirsbæk og Jesper Hansens enke Anne Sørensdatter i 1773 1b Trolovet Niels Olesen Snedker og Anne Sørensdatter

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814 1 1766 Daab 1 Mikkel Thomsen i Hornborg - Christen 1 1766 Daab 2 Laurids Skrædder i Flemming - Peder 1 1766 Daab 3 Peder Mikkelsen i Hornborg - Otte Christian 1 1766 Begr 1 Jens Pedersen i Kalhave 89 år

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter Anders Pedersen 6 Hans Pedersen Andreas Pedersen 9 Anne Margrerhe Pedersdatter

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Egeskov skifteprotokol, I, 1691-1701

Egeskov skifteprotokol, I, 1691-1701 Egeskov skifteprotokol, I, 1691-1701 Hans Jørgensen i Kværndrup, I-54, 26-01-1691 ~ Anne Nielsdatter Karen Hansdatter Anne Hansdatter Sara Hansdatter Maren Hansdatter Jørgen Hansen Niels Hansen Værge for

Læs mere

Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772

Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772 Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772 Dorthe Hansdatter, Gærup, I-17b, 06-02-1719 ~ Rasmus Madsen Rasmus Rasmussen, landsoldat, myndig Karen Rasmusdatter ~ Bertel Nielsen Bonde i Gærup + Mads Rasmussen,

Læs mere

Harritslevgård skifteprotokoller

Harritslevgård skifteprotokoller Harritslevgård skifteprotokoller Protokol I, 1717-1774 Maren Larsdatter, Ejby, 21-06-1717, I-3 (6) ~ Anders Madsen hendes søskende: Hans Sørensen, Ejby Jørgen i Kragelund møller på + Peder Sørensens børns

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Damsbo skifteprotokoller

Damsbo skifteprotokoller 1 Damsbo skifteprotokoller 1720-1850 Jens Pedersen Højgaard, Jordløse, 04-09-1720, I-2a (5) ~ 1 Peder Jensen Højgaard, Jordløse Jørgen Jensen soldat under Baron Bjelke, + Anne Jensdatter hendes børn: Peder

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Brobygård og Ølstedgård skifteprotokol

Brobygård og Ølstedgård skifteprotokol 1 Brobygård og Ølstedgård skifteprotokol 1776-1790 Pige Susanne Bjørn i Akkerup, 11-03-1776, I-2 (5) hos gårdmand Mads Hansens enke, hvor hun havde opholdt sig i 11 år og betalt for kost. Arvinger er hendes

Læs mere

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å Side 1 af 31 1769 1b Døbt Thomas Vistisen gårdmand i Grejs - David 1769 1b Begravet Søren Jørgensen i Grejs Præstegård 31 år 1769 1b Begravet Søren Christensen gårdmands hjemmedøbte barn i Holtum 1769

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

b Copuleret Jens Mikkelsen og Anne Henriksdatter a Døbt Anne Marie Hansdatter - Søren, udlagt Niels Hansen Væver i Tyrsting a Døb

b Copuleret Jens Mikkelsen og Anne Henriksdatter a Døbt Anne Marie Hansdatter - Søren, udlagt Niels Hansen Væver i Tyrsting a Døb 1759 51b Døbt Søren Heftholm og Inger Pedersdatter Broe - Søren 1759 51b Døbt Mette Marie Christensdatter - Niels, udlagt Jacob Friis i Nim 1759 51b Døbt Hans Christensen i Tyrsting - Anne 1759 51b Døbt

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Gård ~ datteren Anne Marie Jørgensdatter Hans Rasmussen Korshavn af Peder Hansen Korshavn Avernakø 01-05- 1803 II- Gård. Munkø Avernakø 22-02- 1803

Gård ~ datteren Anne Marie Jørgensdatter Hans Rasmussen Korshavn af Peder Hansen Korshavn Avernakø 01-05- 1803 II- Gård. Munkø Avernakø 22-02- 1803 Hvedholm fæsteregister 1697-1807, Horne, Sallinge herred, Svendborg amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster Fra, født, evt. Gl. fæster Sted Sogn Dato År Pag. andet Anders Hansen Korshavn

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Side 2 af Begravet Peder Kudsks hustru i Kragelund 71 år Trolovet Christian Christensen af Lindved og Johanne Pedersdatter i Kragelun

Side 2 af Begravet Peder Kudsks hustru i Kragelund 71 år Trolovet Christian Christensen af Lindved og Johanne Pedersdatter i Kragelun Side 1 af 18 1795 1 Begravet Ole Snedkers hustru i Tradballehus 81 år 1795 1 Døbt Jens Sørensen og Maren Jørgensdatter i Krollerup - Anne 1795 1 Begravet Peder Kjærs søn i Solskov Søren 3 år 1795 1 Døbt

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Peder Pedersen i Svanninge og hustru Margrethe Andersdatter, , I- 15b (21) De døde kort efter hinanden.

Peder Pedersen i Svanninge og hustru Margrethe Andersdatter, , I- 15b (21) De døde kort efter hinanden. 1 Østrupgård skifteprotokol 1719-1744 Johanne Jensdatter i Nørre Broby, 06-03-1719, I-2 (6) ~ Hans Christophersen. Hendes rette arvinger: Johan Kruse skomager Peder Hansen, Christen Jørgensen, Kirsten

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4 BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1730 1851 BIND 1-4 Hans Christensen, Lakkendrup, 22.12.1730, I-3 ~.. Hans Christophersen, Gudbjerg Mølle, 07.06.1731, I-3 ~.. Inger Andersdatter, Vormark,

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Side 2 af b Trolovet Hans Sørensen af Spettrup og Johanne Madsdatter i Hedensted b Trolovet Henrik Møller Degn af Snede og Marie Dal i H

Side 2 af b Trolovet Hans Sørensen af Spettrup og Johanne Madsdatter i Hedensted b Trolovet Henrik Møller Degn af Snede og Marie Dal i H 1733 2b Trolovet Hans Knudsen og Else Nielsdatter i Remmerslund 1734 2b Trolovet Stephen Jensen og Anne Marie Mortensdatter i Hedensted 1734 2b Trolovet Niels Jørgensen og Anne Sørensdatter i Torup 1734

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

Fødte i Herrested Efter Herrested kirkebog 1850

Fødte i Herrested Efter Herrested kirkebog 1850 Fødte i Herrested 1850-1869 Efter Herrested rkebog 1850 død udøbt 1 time gammel 26.02.1850 Anders Rasmussen 03.02.1850 24.03 Rasmus Rasmussen, inds på Måreskov Maren Nielsdatter Niels Rasmussen 09.02.1850

Læs mere

Margård skifteprotokoller Rasmus Larsens hustru, Ørritslev, Søndersø , I-3 (3) søn Lars Rasmussen

Margård skifteprotokoller Rasmus Larsens hustru, Ørritslev, Søndersø , I-3 (3) søn Lars Rasmussen 1 Margård skifteprotokoller 1720-1759 Rasmus Larsens hustru, Ørritslev, Søndersø. 25-01-1720, I-3 (3) søn Lars Rasmussen Hans Jørgensen, Hemmerslev, Særslev, 02-03-1720, I-4 (4) ~ Kirsten Jensdatter, lavværge

Læs mere