tilføres flere midler og igen får tre-årige resultatkontrakter at arbejde efter. Sådan lyder kommentaren til regeringens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tilføres flere midler og igen får tre-årige resultatkontrakter at arbejde efter. Sådan lyder kommentaren til regeringens"

Transkript

1 SEPTEMBER 2007 LÆS OM: Der skal investeres langsigtet Campingrådet drager til Kina Våd juli kostede overnatninger Regeringens skattelettelser Danmarks største campingområder Ansvarsforsikringer og hoppepuder Campingrådet tilbyder uddannelse Samarbejde mellem landbrug og turisme Terrorlov stiller nye krav Om at leve godt VisitDenmark og danske turistbureauer Turisme og natur - på tysk Nyt udseende til kvalitetsmærke Turisterhvervet: Der skal investeres langsigtet Danmark står med en enestående chance for at lokke købestærke turister til landet. Turismen ventes på verdensplan at vokse med fire procent om året de kommende ti år. Men forudsætningen er, at staten investerer langsigtet og ambitiøst i markedsføring. Det kræver, at den nationale turismeorganisation, VisitDenmark, tilføres flere midler og igen får tre-årige resultatkontrakter at arbejde efter. Sådan lyder kommentaren til regeringens finanslovsudspil fra Turisterhvervets Samarbejdsforum (TS), der består af landets fem største brancheorganisationer inden for turisterhvervet. TS opfordrer regeringen til at ændre turismestrategi, så den gradvise nedskæring i basisbevillingerne til VisitDenmark de senere år stoppes og afløses af en offensiv politik, hvor staten ligesom i flere af vores nabolande påtager sig rollen som lokomotiv for markedsføringen af Danmark. - Derved ville vi stå rigtig stærkt og måske kunne få bremset de senere års tab af udenlandske turister. Det danske turisterhverv bidrager i stor stil til markedsføringen af Danmark, og flere offentlige midler, ville skabe en synergieffekt, så erhvervet øgede sit bidrag tilsvarende, siger Jan Laursen, der er formand for både Turisterhvervets Samarbejdsforum og HORESTA. TS ønsker også, at VisitDenmark får større frihed til at agere. - De senere år er bevillingerne blevet suppleret med ad hocmidler fra diverse puljer. Denne finansieringsform gør det muligt fra politisk hold i højere grad at styre aktiviteterne i VisitDenmark. Det er vi modstandere af, for de begrænser organisationens frihed til at gøre, hvad der set gennem professionelle briller er bedst for udviklingen af dansk turisme, siger Jan Laursen. Regeringen satte i fjor godt 400 millioner kroner af til branding af Danmark over for udlandet. Det skete blandt andet som følge af Muhammedkrisen. De fleste af pengene går til en markedsføringsfond, der har til opgave at tiltrække events, som kan understøtte arbejdet med at sætte Danmark og danske

2 værdier på verdenskortet. Turisterhvervets Samarbejdsforum ser store muligheder i fonden, og foreslår, at den bliver gjort permanent. - Markedsføringsfonden vil få stor betydning for vores muligheder for at skabe events af international kaliber i Danmark. Det vil betyde meget for udviklingen af Danmarks brand og vores tiltrækningskraft på turisterne. Derfor er det vigtigt også her at tænke langsigtet, siger Jan Laursen. Yderligere oplysninger: Kommunikations- og pressechef, Henrik Messmer, HORESTA, tlf / Campingrådet drager til Kina En række af Campingrådets medarbejdere er i september i Kina i forbindelse med Campingrådets og BVCD s (campingpladsernes organisation i Tyskland) Kinaprojekt. Projektet handler om, at kineserne gerne vil anvende og lære om europæisk camping. forud for OL i Der skal op til OL i Beijing opføres 8 mega campingpladser, hvor der i alt skal være overnatning til mennesker. Projektet er finansieret af EU, og der anvendes ingen af Campingrådets egne midler til finansieringen. Våd juli kostede overnatninger Antallet af overnatninger på landets campingpladser gik under ét tilbage i juli måned i år i forhold til sidste år. I juli måned var der campingovernatninger, hvilket er en tilbagegang på 8 pct. i forhold til juli Trods den regnvåde juli måned er antallet af campingovernatninger i årets første syv måneder dog på niveau med samme periode i I årets første syv måneder har der været overnatninger mod overnatninger i samme periode sidste år. Trods håb om flere tyske overnatninger i år, er der desværre alligevel tilbagegang at spore. I årets første 7 måneder har der været tyske overnatninger, hvilket er en tilbagegang på 4 pct. i forhold til samme periode i Gæster fra Norden er ligeledes gået tilbage. Samlet set har der i årets første syv måneder været overnatninger på hoteller, vandrehjem, campingpladser, feriecentre og lystbådehavne, hvilket er en svag fremgang på 2 pct. i forhold til samme periode i 2006, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Regeringen har indgået forlig om en skatteaftale med Dansk Folkeparti. Personfradraget øges med 1000 kroner. Overførselsindkomsterne øges med 0,6 procent. Arbejdsmarkedsbidraget fastholdes på 8 procent, og loven om arbejdsmarkedsfonden afskaffes Energiafgifterne skal fremover følge prisudviklingen og sættes til at stige med 1,8 procent årligt. Beskæftigelsesfradraget hæves i 2008 fra 2,5 procent til 4 procent. Det maksimale fradrag forhøjes til kroner. I 2009 hæves beskæftigelsesfradraget yderligere til 4,25 procent og det maksimale fradrag til kroner. I 2009 hæves mellemskattegrænsen med kroner til kroner. Top- og mellemskattegrænse bliver ens. Antallet af top- og mellemskatteydere må ikke stige i forhold til I 2009 hæves grænserne for top- og mellemskat, hvis antallet stiger.. Aftalen sænker samlet set skatten på arbejde med 9,5 milliarder kroner. Forventningen er, at det vil øge arbejdsudbuddet med personer.

3 Danmarks største campingområder Jylland er Danmarks største campingdestination med to tredjedele af alle campingovernatningerne i Danmark. Det svarer til godt 7,8 mio. campingovernatninger i Overnatninger, omsætning og beskæftigelse fordelt på udvalgte kommuner i Danmark 2006 Danmarks største campingkommuner ligger derfor også i Jylland. En opgørelse, som Danmarks Statistik har udarbejdet på foranledning af Campingrådet viser, at Varde, Frederikshavn og Jammerbugt Kommuner er Danmarks tre største campingkommuner med i alt campingovernatninger i 2006 det er en fremgang på 4,6 % i forhold til For hele landet som helhed var der en fremgang på 3,6 %. Det betyder med andre ord, at de tre kommuner havde godt 16 % af alle campingovernatninger i Det har givet en omsætning på godt 694 mio. kr. og arbejdspladser. Samme forhold ventes i Campingpladserne i bl.a. Nordog Vestjylland har i de seneste år investeret stor beløb for at leve op til gæsternes ønsker, og de investeringer, kan det nu ses, kan betale sig. I alt skabte campingerhvervet en omsætning på 4,3 mia. kr. og skabte fuldtidsarbejdspladser i Fyns største campingområde er Svendborg Kommune med campingovernatninger i 2006, mens Sjællands største campingkommune er Fakse Kommune med campingovernatninger i København og omegn havde i campingovernatninger, mens Bornholm efter nogle svage år havde campingovernatninger i For Bornholm er dermed tale om en fremgang på 18,9 % i forhold til Alle kommuner med mindst 3 campingpladser kan ses i tabellen. Alt tyder på, at fordelingen mellem landsdelene vil holde i CampingBarometer 2007, som Bojesen Consult har udført for Campingrådet, viser dog, at forskellene måske vil blive lidt mindre, da de sjællandske og fynske campingpladser forventer en lidt større vækst end de jyske campingpladser. Overnatningstallene for de første seks måneder var særdeles fine med en stigning på over 10 %. Og det var ikke mindst flere tyskere, der medvirkede til væksten. Antallet af tyske overnatninger steg med knapt 14 %. Den gode start på året er med sikkerhed regnet væk i juli måned. For 2007 og Danmark som helhed må det forventes, at antallet af overnatninger ikke vil være ret langt fra /- 2 %. Og det er trods alt ikke så ringe, når man tænker på det møgvejr i juli måned.

4 Ansvarsforsikring og hoppepuder Campingrådet har fået en henvendelse fra nogle lejrchefer, der ved en lejlighed havde talt ansvarsforsikring og hoppepuder. Lejrcheferne var fuldt bekendt med, at der skal tegnes en lovpligtig ansvarsforsikring. Men hvad nu, hvis det alligevel ikke var sket, ville campingpassets forsikring så dække? Campingrådet har sendt spørgsmålet videre til Codan Forsikring, som har forsikringen på campingpasset. Codans svar på spørgsmålet er: Indledningsvis skal det slås fast, at den tegnede forsikring via passet ikke dækker ansvaret som den enkelte campingplads kan ifalde, men det ansvar indehaveren af passet, altså gæsten forvolder. Hver enkelt campingplads skal sørge for, at have tegnet en erhvervsansvarsforsikring der dækker de skader der kan opstå, og som pladsen kan blive gjort ansvarlig for i henhold til dansk retspraksis. Det vil med andre ord sige, at pladsen skal have foretaget sig en handling eller undladelse der har medført en skade på tredje mands person eller ting og som de som følge deraf bliver ansvarlige for. Der er ikke noget specielt ansvarsgrundlag for hoppepuder. Pladsen skal stadig have gjort en fejl eller undladelse omkring hoppepuden for at blive gjort ansvarlig. Det kunne være dårlig vedligeholdelse, fejlagtig opsætning etc. Da der ikke er noget specielt ansvarsgrundlag, kræves der heller ikke nogen speciel forsikring. Der kræves blot, at den enkelte plads har tegnet en erhvervsansvarsforsikring. Denne forsikring vil så dække de skader hvor pladsen er ansvarlig, og hvor det er en naturlig del af det, at drive campingplads. Og det er jo helt naturligt, at en campingplads vil have hoppepuder samt diverse andet legeudstyr, legepladser, badeland etc. For at være på den helt sikre side, er det en god ide, at pladsen kontakter sit forsikringsselskab. Som det fremgår af ovenstående vil en ansvarsforsikring for campingplads etableret i Codan også omfatte ansvar for hoppepuder. Campingrådet tilbyder uddannelse I lighed med tidligere år vil Campingrådet også i år tilbyde kurser til landets campingpladser. Til efteråret regner Campingrådet med at udbyde to kurser. Det ene kursus handler om pressekontakt og hvordan man bruger pressen aktivt, mens det andet kursus handler om stress, stress håndtering og om hvordan man får vendt de dumme og vanskelige situationer med ens kunder og medarbejdere til en positiv oplevelse. Der kommer senere mere ud om pris og sted. I forhold til tidligere er der den forskel, at Campingrådet og VisitDenmark ikke længere modtager støtte fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og kurserne skal derfor i større grad finansieres af deltagerne. Såfremt der er nogle ønsker til kurser, vil Campingrådet gerne fra jer. I kan sende jeres kursusønsker og kommentarer til Mogens Folkmann Andersen fra Campingrådet på eller ringe på Samarbejde mellem landbrug og turisme Mad- og rejseprogrammer med Claus Meyer, åbent hus på landets bondegårde og markedsføring af Danmark ved en stor konference i New York. Det er bare nogle af de projekter, som VisitDenmark og Landbrugsrådet samarbejder om med det formål at markedsføre Danmark og tiltrække udenlandske turister. Når danske landmænd den tredje søndag i september 2007 byder interesserede inden for til et kig på moderne landbrugsproduktion er det således med hjælp fra VisitDenmark, der gennem diverse kommunikationskanaler gør især tyske turister opmærksom på begivenheden. En målgruppe, som danske landmænd er meget interesseret i, da de er gode aftagere af danske landbrugsprodukter. Sidst men ikke mindst er både VisitDenmark og Landbrugsrådet med, når erhvervet i samlet flok promoverer Danmark som en kompetent, dynamisk og innovativ nation i New York ved en stor international konference ved navn Creative Nation.

5 Terrorlov stiller nye krav Som det vil være de fleste bekendt, skal alle campingpladser, hoteller, vandrerhjem mv. logge al elektronisk aktivitet, som gæster fører over internettet. Campingrådet finder grundlæggende, at loven er mere eller mindre overflødig. Men lov er lov, og vi er jo alle trods alt også interesseret i, at der gøres hvad der kan for at undgå terrorangreb mv. Der hersker stadig usikkerhed om, hvorvidt der er nødvendigt at kende navnet på gæsterne eller det kun er nødvendigt at logge pc erens IP adresse. Justitsministeriet er blevet rykket for et svar, men der er endnu ikke kommet et svar den 17. september Alle campingpladser opfordres derfor til at afvente med at indgå aftaler IT firmaer mv., før de endelige vilkår kendes. Rent prismæssigt er det sådan, at det ikke længere ser ud til at blive fuldstændig vanvittigt, som det eller tegnede en overgang, da det første IT firma tilbød, at det skulle koste mindst kr. pr. måned. Campingrådet har indgået en aftale med et IT firma, hvor det rent faktisk bliver gratis at logge trafikken. Grunden til, at det kan gøres gratis er, at IT firmaet lader TV2, Berlingske Tidende og andre firmaer sponsere brugen. Praktisk bliver det sådan, at gæsten altid vil komme på sponsorfirmaet som startside. Der findes også mellemløsninger, hvor det koster omkring 300 kr. pr. måned, hvis det måtte ønskes. Over hækken: Om at leve godt Den der lever stille, lever godt, siger man. Måske rigtigt for de fleste. Rent privat vil de fleste folk sikkert nødig bytte med ugebladenes kendte ansigter. For virksomheder i turistbranchen forholder det sig noget anderledes. Hvis man her lever stille, er det langtfra sikkert, at man lever godt. Se nu bare den lille by Jelling ved Vejle. Man skulle ikke tro, at Jelling havde brug for ekstra opmærksomhed. Jellingstenene er på UNESCOs lister over Verdensmonumenter, og de to store gravhøje er ikke til at overse, når man kører gennem byen. Museet Kongernes Jelling blev netop bygget for at kunne tilbyde internationale turister lidt mere end et kort kig under paraplyen ved de to temmelig forvitrede Jellingstene. Kongernes Jelling er ikke helt blevet den succes, man havde forestillet sig, så for nylig blev Kongernes Jelling lagt ind under Nationalmuseet. For at gøre dette synligt åbnede Kongernes Jelling i år en stor udstilling med nogle af Nationalmuseets største klenodier: 9000 år gamle ravbjørne, knap så gamle guldhalskæder og kopierne fra 1800-tallet af de to guldhorn fra Jernalderen, som stadig betragtes som helt enestående genstande fra Danmarks fortid. Så strømmede publikum til! Næ, såmænd ikke i større tal. Men den 17. september 2007 blev skelsættende for det lille museum. Guldhornene blev stjålet fra udstillingen i et set-up, som havde været Olsen-Banden værdig. Allerede efter to dages efterforskning var guldhornene og ravbjørnene tilbage i Jelling igen, og to unge mænd er fængslet. Denne gang gik det ikke så galt som ved det første tyveri i 1802, hvor de uvurderlige guldhorn blev smeltet om. Nu er Kongernes Jelling blevet berømt, og nu gælder det om at få udstillingen retableret, så dørene kan slås op hurtigst muligt. Som reklamekampagne kunne tyveriet ikke være udtænkt mere snedigt, men motivet er nok mere banalt. Kongernes Jelling er én gang for alle placeret på landkortet, og det lille museum vil formentlig ikke mangle gæster i adskillige år fremover. Så den, der befinder sig i orkanens øje, kan også leve godt. Naboen Men afvent lige situationen før I indgår konkrete aftaler.

6 VisitDenmark og danske turistbureauer øger samarbejde Turistbureauerne og VisitDenmark indgår første samarbejdsaftale. Aftalen skal give større sammenhæng i det billede af Danmark, turisterne præsenteres for. Turistbureauerne og VisitDenmark har i mange år samarbejdet, nu formaliseres det i en egentlig aftale. Aftalen udvider samarbejdsfladerne og styrker den fælles indsats over for turisterne. - Turistbureauerne spiller en vigtig rolle, når det gælder om at indfri de oplevelsesløfter, VisitDenmark gennem den internationale markedsføring giver turisterne. Med aftalen forpligter vi os til at skabe større og koordineret synlighed om Danmark som besøgsland, siger adm. direktør Dorte Kiilerich, VisitDenmark. Det kommende år vil parterne bl.a. tydeliggøre sammenhængen. F.eks. skal hjertelogoet, som VisitDenmark anvender i markedsføringen af Danmark, være i bureauernes vinduesdekoration. Samtidig vil VisitDenmark bruge turistbureauernes grønne og røde I er i markedsføringen, så turisterne er klar over, hvor de kan forvente et godt værtskab. Regeringen investerer de kommende år millioner af kroner i international markedsføring af Danmark. Der er bl.a. afsat 60 millioner kr. til en øget turismeindsats. - Hvis vi skal sætte Danmark på verdenskortet, kræver det et endnu tættere samarbejde mellem aktørerne i dansk turisme. Samarbejdsaftalen med turistbureauerne er et bevis på, at der er stor vilje til et forpligtende samarbejde i dansk turisme, siger Dorte Kiilerich. Samarbejdsaftalen gælder fra 1. september i år til udgangen af 2009 og er indgået mellem Visit- Denmark, Danske Turistchefer og Danske Turistforeninger. Turisme og natur - på tysk VisitDenmark har formidlet et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen (SNS) og Feriehusudlejernes Brancheforening (FB) om oversættelse af en række af styrelsens vandretursfoldere til tysk. Samarbejdet er kommet i stand som led i en ny mærkeordning med fokus på oplevelser, som FB introducerer til efteråret. - Vi ved at den danske natur er tyskernes primære motiv, når det gælder ferien i Danmark. Derfor er det vigtigt at gøre oplevelserne i naturen lettilgængelige for vores tyske turister. Initiativet er et perfekt eksempel på et privatoffentligt samarbejde, der styrker de tyske turisters oplevelsesmuligheder, siger chefkonsulent i VisitDenmark Niels- Henrik Larsen Vandretursfoldere for Helgenæs, Kalø, Mols Bjerge, Nordby Bakker på Samsø og Tornby Klitplantage er allerede blevet oversat til tysk, og som de næste følger Svanninge Bakker og Nordlangeland. I alt vil foldere blive oversat på denne måde. Nyt udseende til kvalitetsmærke Campingrådets bestyrelse har besluttet, at udseendet på kvalitetsmærket skal være mere tydeligt. Det er opfattelsen, at mange har manglet viden om, hvad der mangler i kvalitet i de enkelte dele for hhv. bygninger, areal og faciliteter. Campingrådets bestyrelse sendte også en opfordring til campingpladsorganisationerne om at anvende kvalitetsmærket i brochurer og på hjemmeside til den kommende sæson. Med det nye udseende er det muligt at se både, hvordan kvaliteten af bygninger, areal og faciliteter er hver for sig. Men det er samtidig også muligt at se, hvordan den samlede kvalitets på pladsen er, da det kan ses ved, hvor meget af firkanten, der er farvebelagt. Campingrådets konsulenter har kunnet konstatere, at langt de fleste pladser har taget det nye mærke meget alvorligt, og der er derfor sket et markant løft i kvaliteten på de fleste pladser i gennem de sidste par år. Dette er meget positivt, da Danmark til stadighed vil være et dyrt land at holde campingferie i. Men hvis den oplevede kvalitet er høj, så er villigheden til at betale en høj pris også langt større. Så fortsæt endelig det gode arbejde.

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campinganalyse 2006 En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campingrådet juni 2007 1 Dansk camping 2006 1. Sammenfatning Dansk

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Camping 2004. En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning.

Camping 2004. En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning. Camping 2004 En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning. Campingrådet juni 2005 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

8,7 mio. danske overnatninger. 2007 blev dermed igen rekordår for antallet af danske overnatninger.

8,7 mio. danske overnatninger. 2007 blev dermed igen rekordår for antallet af danske overnatninger. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 435 Offentligt DANSK CAMPING 2007 1. Sammenfatning 2. Tal for overnatninger 3. Afledt forbrug og omsætning 4. Afledt beskæftigelse 5. Investeringer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk Camping analysen 2012 Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDLINJER FOR 2012... 1 2. OVERNATNINGSTALLENE...

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Camping 2003. En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner.

Camping 2003. En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner. Camping 2003 En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner. Campingrådet 2003 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Sammenfatning 3 2. Overnatninger 3 3. Forbrug

Læs mere

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA oktober 2011 Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Om analysen HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2011 gennemført en omfattende undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT)

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Der skyder i disse år frivillige initiativer op overalt i landet, der er båret af borgernes engagement, og ønske om selv at gøre noget ved samfundet

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

CAMPING ANALYSEN 2013

CAMPING ANALYSEN 2013 CAMPING ANALYSEN 2013 Publiceret af CAMPINGRÅDET Oktober 2014 www.campingraadet.dk/analyserogstatistik/campingraadetsanalyser/ Adresse Mosedalvej 15 DK-2500 Valby Kontaktoplysninger T: +45 39 27 88 44

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende Økonomisk analyse fra HORESTA September 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013 Om analysen HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

Fremtidens campinggæst. Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde

Fremtidens campinggæst. Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde Fremtidens campinggæst Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde Fremtidens campinggæst Camping i Danmark har gennemgået en markant forandringsproces i de sidste

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Kredsledelsens beretning for campingåret 2011

Kredsledelsens beretning for campingåret 2011 Kredsledelsens beretning for campingåret 2011 2011 blev et fint år for DCU 7. kreds. Vi er stadig en af de aktive kredse i DCU. Bestyrelsesmedlemmerne har, såvel hvad angår de enkelte stævner og ture,

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE . august af Jonas Schytz Juul direkte tlf. Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE Regeringens skatteforslag giver skattelettelser til de rigeste på næsten. kr., mens de fattigste ti procent får

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere