tilføres flere midler og igen får tre-årige resultatkontrakter at arbejde efter. Sådan lyder kommentaren til regeringens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tilføres flere midler og igen får tre-årige resultatkontrakter at arbejde efter. Sådan lyder kommentaren til regeringens"

Transkript

1 SEPTEMBER 2007 LÆS OM: Der skal investeres langsigtet Campingrådet drager til Kina Våd juli kostede overnatninger Regeringens skattelettelser Danmarks største campingområder Ansvarsforsikringer og hoppepuder Campingrådet tilbyder uddannelse Samarbejde mellem landbrug og turisme Terrorlov stiller nye krav Om at leve godt VisitDenmark og danske turistbureauer Turisme og natur - på tysk Nyt udseende til kvalitetsmærke Turisterhvervet: Der skal investeres langsigtet Danmark står med en enestående chance for at lokke købestærke turister til landet. Turismen ventes på verdensplan at vokse med fire procent om året de kommende ti år. Men forudsætningen er, at staten investerer langsigtet og ambitiøst i markedsføring. Det kræver, at den nationale turismeorganisation, VisitDenmark, tilføres flere midler og igen får tre-årige resultatkontrakter at arbejde efter. Sådan lyder kommentaren til regeringens finanslovsudspil fra Turisterhvervets Samarbejdsforum (TS), der består af landets fem største brancheorganisationer inden for turisterhvervet. TS opfordrer regeringen til at ændre turismestrategi, så den gradvise nedskæring i basisbevillingerne til VisitDenmark de senere år stoppes og afløses af en offensiv politik, hvor staten ligesom i flere af vores nabolande påtager sig rollen som lokomotiv for markedsføringen af Danmark. - Derved ville vi stå rigtig stærkt og måske kunne få bremset de senere års tab af udenlandske turister. Det danske turisterhverv bidrager i stor stil til markedsføringen af Danmark, og flere offentlige midler, ville skabe en synergieffekt, så erhvervet øgede sit bidrag tilsvarende, siger Jan Laursen, der er formand for både Turisterhvervets Samarbejdsforum og HORESTA. TS ønsker også, at VisitDenmark får større frihed til at agere. - De senere år er bevillingerne blevet suppleret med ad hocmidler fra diverse puljer. Denne finansieringsform gør det muligt fra politisk hold i højere grad at styre aktiviteterne i VisitDenmark. Det er vi modstandere af, for de begrænser organisationens frihed til at gøre, hvad der set gennem professionelle briller er bedst for udviklingen af dansk turisme, siger Jan Laursen. Regeringen satte i fjor godt 400 millioner kroner af til branding af Danmark over for udlandet. Det skete blandt andet som følge af Muhammedkrisen. De fleste af pengene går til en markedsføringsfond, der har til opgave at tiltrække events, som kan understøtte arbejdet med at sætte Danmark og danske

2 værdier på verdenskortet. Turisterhvervets Samarbejdsforum ser store muligheder i fonden, og foreslår, at den bliver gjort permanent. - Markedsføringsfonden vil få stor betydning for vores muligheder for at skabe events af international kaliber i Danmark. Det vil betyde meget for udviklingen af Danmarks brand og vores tiltrækningskraft på turisterne. Derfor er det vigtigt også her at tænke langsigtet, siger Jan Laursen. Yderligere oplysninger: Kommunikations- og pressechef, Henrik Messmer, HORESTA, tlf / Campingrådet drager til Kina En række af Campingrådets medarbejdere er i september i Kina i forbindelse med Campingrådets og BVCD s (campingpladsernes organisation i Tyskland) Kinaprojekt. Projektet handler om, at kineserne gerne vil anvende og lære om europæisk camping. forud for OL i Der skal op til OL i Beijing opføres 8 mega campingpladser, hvor der i alt skal være overnatning til mennesker. Projektet er finansieret af EU, og der anvendes ingen af Campingrådets egne midler til finansieringen. Våd juli kostede overnatninger Antallet af overnatninger på landets campingpladser gik under ét tilbage i juli måned i år i forhold til sidste år. I juli måned var der campingovernatninger, hvilket er en tilbagegang på 8 pct. i forhold til juli Trods den regnvåde juli måned er antallet af campingovernatninger i årets første syv måneder dog på niveau med samme periode i I årets første syv måneder har der været overnatninger mod overnatninger i samme periode sidste år. Trods håb om flere tyske overnatninger i år, er der desværre alligevel tilbagegang at spore. I årets første 7 måneder har der været tyske overnatninger, hvilket er en tilbagegang på 4 pct. i forhold til samme periode i Gæster fra Norden er ligeledes gået tilbage. Samlet set har der i årets første syv måneder været overnatninger på hoteller, vandrehjem, campingpladser, feriecentre og lystbådehavne, hvilket er en svag fremgang på 2 pct. i forhold til samme periode i 2006, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Regeringen har indgået forlig om en skatteaftale med Dansk Folkeparti. Personfradraget øges med 1000 kroner. Overførselsindkomsterne øges med 0,6 procent. Arbejdsmarkedsbidraget fastholdes på 8 procent, og loven om arbejdsmarkedsfonden afskaffes Energiafgifterne skal fremover følge prisudviklingen og sættes til at stige med 1,8 procent årligt. Beskæftigelsesfradraget hæves i 2008 fra 2,5 procent til 4 procent. Det maksimale fradrag forhøjes til kroner. I 2009 hæves beskæftigelsesfradraget yderligere til 4,25 procent og det maksimale fradrag til kroner. I 2009 hæves mellemskattegrænsen med kroner til kroner. Top- og mellemskattegrænse bliver ens. Antallet af top- og mellemskatteydere må ikke stige i forhold til I 2009 hæves grænserne for top- og mellemskat, hvis antallet stiger.. Aftalen sænker samlet set skatten på arbejde med 9,5 milliarder kroner. Forventningen er, at det vil øge arbejdsudbuddet med personer.

3 Danmarks største campingområder Jylland er Danmarks største campingdestination med to tredjedele af alle campingovernatningerne i Danmark. Det svarer til godt 7,8 mio. campingovernatninger i Overnatninger, omsætning og beskæftigelse fordelt på udvalgte kommuner i Danmark 2006 Danmarks største campingkommuner ligger derfor også i Jylland. En opgørelse, som Danmarks Statistik har udarbejdet på foranledning af Campingrådet viser, at Varde, Frederikshavn og Jammerbugt Kommuner er Danmarks tre største campingkommuner med i alt campingovernatninger i 2006 det er en fremgang på 4,6 % i forhold til For hele landet som helhed var der en fremgang på 3,6 %. Det betyder med andre ord, at de tre kommuner havde godt 16 % af alle campingovernatninger i Det har givet en omsætning på godt 694 mio. kr. og arbejdspladser. Samme forhold ventes i Campingpladserne i bl.a. Nordog Vestjylland har i de seneste år investeret stor beløb for at leve op til gæsternes ønsker, og de investeringer, kan det nu ses, kan betale sig. I alt skabte campingerhvervet en omsætning på 4,3 mia. kr. og skabte fuldtidsarbejdspladser i Fyns største campingområde er Svendborg Kommune med campingovernatninger i 2006, mens Sjællands største campingkommune er Fakse Kommune med campingovernatninger i København og omegn havde i campingovernatninger, mens Bornholm efter nogle svage år havde campingovernatninger i For Bornholm er dermed tale om en fremgang på 18,9 % i forhold til Alle kommuner med mindst 3 campingpladser kan ses i tabellen. Alt tyder på, at fordelingen mellem landsdelene vil holde i CampingBarometer 2007, som Bojesen Consult har udført for Campingrådet, viser dog, at forskellene måske vil blive lidt mindre, da de sjællandske og fynske campingpladser forventer en lidt større vækst end de jyske campingpladser. Overnatningstallene for de første seks måneder var særdeles fine med en stigning på over 10 %. Og det var ikke mindst flere tyskere, der medvirkede til væksten. Antallet af tyske overnatninger steg med knapt 14 %. Den gode start på året er med sikkerhed regnet væk i juli måned. For 2007 og Danmark som helhed må det forventes, at antallet af overnatninger ikke vil være ret langt fra /- 2 %. Og det er trods alt ikke så ringe, når man tænker på det møgvejr i juli måned.

4 Ansvarsforsikring og hoppepuder Campingrådet har fået en henvendelse fra nogle lejrchefer, der ved en lejlighed havde talt ansvarsforsikring og hoppepuder. Lejrcheferne var fuldt bekendt med, at der skal tegnes en lovpligtig ansvarsforsikring. Men hvad nu, hvis det alligevel ikke var sket, ville campingpassets forsikring så dække? Campingrådet har sendt spørgsmålet videre til Codan Forsikring, som har forsikringen på campingpasset. Codans svar på spørgsmålet er: Indledningsvis skal det slås fast, at den tegnede forsikring via passet ikke dækker ansvaret som den enkelte campingplads kan ifalde, men det ansvar indehaveren af passet, altså gæsten forvolder. Hver enkelt campingplads skal sørge for, at have tegnet en erhvervsansvarsforsikring der dækker de skader der kan opstå, og som pladsen kan blive gjort ansvarlig for i henhold til dansk retspraksis. Det vil med andre ord sige, at pladsen skal have foretaget sig en handling eller undladelse der har medført en skade på tredje mands person eller ting og som de som følge deraf bliver ansvarlige for. Der er ikke noget specielt ansvarsgrundlag for hoppepuder. Pladsen skal stadig have gjort en fejl eller undladelse omkring hoppepuden for at blive gjort ansvarlig. Det kunne være dårlig vedligeholdelse, fejlagtig opsætning etc. Da der ikke er noget specielt ansvarsgrundlag, kræves der heller ikke nogen speciel forsikring. Der kræves blot, at den enkelte plads har tegnet en erhvervsansvarsforsikring. Denne forsikring vil så dække de skader hvor pladsen er ansvarlig, og hvor det er en naturlig del af det, at drive campingplads. Og det er jo helt naturligt, at en campingplads vil have hoppepuder samt diverse andet legeudstyr, legepladser, badeland etc. For at være på den helt sikre side, er det en god ide, at pladsen kontakter sit forsikringsselskab. Som det fremgår af ovenstående vil en ansvarsforsikring for campingplads etableret i Codan også omfatte ansvar for hoppepuder. Campingrådet tilbyder uddannelse I lighed med tidligere år vil Campingrådet også i år tilbyde kurser til landets campingpladser. Til efteråret regner Campingrådet med at udbyde to kurser. Det ene kursus handler om pressekontakt og hvordan man bruger pressen aktivt, mens det andet kursus handler om stress, stress håndtering og om hvordan man får vendt de dumme og vanskelige situationer med ens kunder og medarbejdere til en positiv oplevelse. Der kommer senere mere ud om pris og sted. I forhold til tidligere er der den forskel, at Campingrådet og VisitDenmark ikke længere modtager støtte fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og kurserne skal derfor i større grad finansieres af deltagerne. Såfremt der er nogle ønsker til kurser, vil Campingrådet gerne fra jer. I kan sende jeres kursusønsker og kommentarer til Mogens Folkmann Andersen fra Campingrådet på eller ringe på Samarbejde mellem landbrug og turisme Mad- og rejseprogrammer med Claus Meyer, åbent hus på landets bondegårde og markedsføring af Danmark ved en stor konference i New York. Det er bare nogle af de projekter, som VisitDenmark og Landbrugsrådet samarbejder om med det formål at markedsføre Danmark og tiltrække udenlandske turister. Når danske landmænd den tredje søndag i september 2007 byder interesserede inden for til et kig på moderne landbrugsproduktion er det således med hjælp fra VisitDenmark, der gennem diverse kommunikationskanaler gør især tyske turister opmærksom på begivenheden. En målgruppe, som danske landmænd er meget interesseret i, da de er gode aftagere af danske landbrugsprodukter. Sidst men ikke mindst er både VisitDenmark og Landbrugsrådet med, når erhvervet i samlet flok promoverer Danmark som en kompetent, dynamisk og innovativ nation i New York ved en stor international konference ved navn Creative Nation.

5 Terrorlov stiller nye krav Som det vil være de fleste bekendt, skal alle campingpladser, hoteller, vandrerhjem mv. logge al elektronisk aktivitet, som gæster fører over internettet. Campingrådet finder grundlæggende, at loven er mere eller mindre overflødig. Men lov er lov, og vi er jo alle trods alt også interesseret i, at der gøres hvad der kan for at undgå terrorangreb mv. Der hersker stadig usikkerhed om, hvorvidt der er nødvendigt at kende navnet på gæsterne eller det kun er nødvendigt at logge pc erens IP adresse. Justitsministeriet er blevet rykket for et svar, men der er endnu ikke kommet et svar den 17. september Alle campingpladser opfordres derfor til at afvente med at indgå aftaler IT firmaer mv., før de endelige vilkår kendes. Rent prismæssigt er det sådan, at det ikke længere ser ud til at blive fuldstændig vanvittigt, som det eller tegnede en overgang, da det første IT firma tilbød, at det skulle koste mindst kr. pr. måned. Campingrådet har indgået en aftale med et IT firma, hvor det rent faktisk bliver gratis at logge trafikken. Grunden til, at det kan gøres gratis er, at IT firmaet lader TV2, Berlingske Tidende og andre firmaer sponsere brugen. Praktisk bliver det sådan, at gæsten altid vil komme på sponsorfirmaet som startside. Der findes også mellemløsninger, hvor det koster omkring 300 kr. pr. måned, hvis det måtte ønskes. Over hækken: Om at leve godt Den der lever stille, lever godt, siger man. Måske rigtigt for de fleste. Rent privat vil de fleste folk sikkert nødig bytte med ugebladenes kendte ansigter. For virksomheder i turistbranchen forholder det sig noget anderledes. Hvis man her lever stille, er det langtfra sikkert, at man lever godt. Se nu bare den lille by Jelling ved Vejle. Man skulle ikke tro, at Jelling havde brug for ekstra opmærksomhed. Jellingstenene er på UNESCOs lister over Verdensmonumenter, og de to store gravhøje er ikke til at overse, når man kører gennem byen. Museet Kongernes Jelling blev netop bygget for at kunne tilbyde internationale turister lidt mere end et kort kig under paraplyen ved de to temmelig forvitrede Jellingstene. Kongernes Jelling er ikke helt blevet den succes, man havde forestillet sig, så for nylig blev Kongernes Jelling lagt ind under Nationalmuseet. For at gøre dette synligt åbnede Kongernes Jelling i år en stor udstilling med nogle af Nationalmuseets største klenodier: 9000 år gamle ravbjørne, knap så gamle guldhalskæder og kopierne fra 1800-tallet af de to guldhorn fra Jernalderen, som stadig betragtes som helt enestående genstande fra Danmarks fortid. Så strømmede publikum til! Næ, såmænd ikke i større tal. Men den 17. september 2007 blev skelsættende for det lille museum. Guldhornene blev stjålet fra udstillingen i et set-up, som havde været Olsen-Banden værdig. Allerede efter to dages efterforskning var guldhornene og ravbjørnene tilbage i Jelling igen, og to unge mænd er fængslet. Denne gang gik det ikke så galt som ved det første tyveri i 1802, hvor de uvurderlige guldhorn blev smeltet om. Nu er Kongernes Jelling blevet berømt, og nu gælder det om at få udstillingen retableret, så dørene kan slås op hurtigst muligt. Som reklamekampagne kunne tyveriet ikke være udtænkt mere snedigt, men motivet er nok mere banalt. Kongernes Jelling er én gang for alle placeret på landkortet, og det lille museum vil formentlig ikke mangle gæster i adskillige år fremover. Så den, der befinder sig i orkanens øje, kan også leve godt. Naboen Men afvent lige situationen før I indgår konkrete aftaler.

6 VisitDenmark og danske turistbureauer øger samarbejde Turistbureauerne og VisitDenmark indgår første samarbejdsaftale. Aftalen skal give større sammenhæng i det billede af Danmark, turisterne præsenteres for. Turistbureauerne og VisitDenmark har i mange år samarbejdet, nu formaliseres det i en egentlig aftale. Aftalen udvider samarbejdsfladerne og styrker den fælles indsats over for turisterne. - Turistbureauerne spiller en vigtig rolle, når det gælder om at indfri de oplevelsesløfter, VisitDenmark gennem den internationale markedsføring giver turisterne. Med aftalen forpligter vi os til at skabe større og koordineret synlighed om Danmark som besøgsland, siger adm. direktør Dorte Kiilerich, VisitDenmark. Det kommende år vil parterne bl.a. tydeliggøre sammenhængen. F.eks. skal hjertelogoet, som VisitDenmark anvender i markedsføringen af Danmark, være i bureauernes vinduesdekoration. Samtidig vil VisitDenmark bruge turistbureauernes grønne og røde I er i markedsføringen, så turisterne er klar over, hvor de kan forvente et godt værtskab. Regeringen investerer de kommende år millioner af kroner i international markedsføring af Danmark. Der er bl.a. afsat 60 millioner kr. til en øget turismeindsats. - Hvis vi skal sætte Danmark på verdenskortet, kræver det et endnu tættere samarbejde mellem aktørerne i dansk turisme. Samarbejdsaftalen med turistbureauerne er et bevis på, at der er stor vilje til et forpligtende samarbejde i dansk turisme, siger Dorte Kiilerich. Samarbejdsaftalen gælder fra 1. september i år til udgangen af 2009 og er indgået mellem Visit- Denmark, Danske Turistchefer og Danske Turistforeninger. Turisme og natur - på tysk VisitDenmark har formidlet et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen (SNS) og Feriehusudlejernes Brancheforening (FB) om oversættelse af en række af styrelsens vandretursfoldere til tysk. Samarbejdet er kommet i stand som led i en ny mærkeordning med fokus på oplevelser, som FB introducerer til efteråret. - Vi ved at den danske natur er tyskernes primære motiv, når det gælder ferien i Danmark. Derfor er det vigtigt at gøre oplevelserne i naturen lettilgængelige for vores tyske turister. Initiativet er et perfekt eksempel på et privatoffentligt samarbejde, der styrker de tyske turisters oplevelsesmuligheder, siger chefkonsulent i VisitDenmark Niels- Henrik Larsen Vandretursfoldere for Helgenæs, Kalø, Mols Bjerge, Nordby Bakker på Samsø og Tornby Klitplantage er allerede blevet oversat til tysk, og som de næste følger Svanninge Bakker og Nordlangeland. I alt vil foldere blive oversat på denne måde. Nyt udseende til kvalitetsmærke Campingrådets bestyrelse har besluttet, at udseendet på kvalitetsmærket skal være mere tydeligt. Det er opfattelsen, at mange har manglet viden om, hvad der mangler i kvalitet i de enkelte dele for hhv. bygninger, areal og faciliteter. Campingrådets bestyrelse sendte også en opfordring til campingpladsorganisationerne om at anvende kvalitetsmærket i brochurer og på hjemmeside til den kommende sæson. Med det nye udseende er det muligt at se både, hvordan kvaliteten af bygninger, areal og faciliteter er hver for sig. Men det er samtidig også muligt at se, hvordan den samlede kvalitets på pladsen er, da det kan ses ved, hvor meget af firkanten, der er farvebelagt. Campingrådets konsulenter har kunnet konstatere, at langt de fleste pladser har taget det nye mærke meget alvorligt, og der er derfor sket et markant løft i kvaliteten på de fleste pladser i gennem de sidste par år. Dette er meget positivt, da Danmark til stadighed vil være et dyrt land at holde campingferie i. Men hvis den oplevede kvalitet er høj, så er villigheden til at betale en høj pris også langt større. Så fortsæt endelig det gode arbejde.

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens Ny formand for Campingrådet Som det kan læses andetsteds i Campingrådet Informere stopper Jørn Rindum den 1. januar 2003 som formand for Campingrådet. Campingrådet vil hermed gerne takke Jørn Rindum for

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Ulovlig campering med autocampere Nye standarter for hoppepuder Nyt notat: Proceduren for klager Viasat opkræver ekstra betaling for offentlig visning Susanne Dalum stopper i Campingrådet

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Pas på domæneregistrering Tilfredsstillende juli for dansk camping Kurser i brand og førstehjælp Kursusoversigt 2008/09 Campingpladser er blevet grønnere Jobmarked www.campingraadet.dk

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Feriehjem med hjerte et nyt tiltag for tiltrængt renovering af en gruppe danske feriehuse

Feriehjem med hjerte et nyt tiltag for tiltrængt renovering af en gruppe danske feriehuse Feriehjem med hjerte et nyt tiltag for tiltrængt renovering af en gruppe danske feriehuse Mange af vore sommerhuse trænger til en kærlig hånd. Det ses straks, når man på en vilkårlig hjemmeside for sommerhusudlejning

Læs mere

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 31. oktober 2011 Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Læs mere

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Status for overnatninger Antallet af overnatninger steg med godt 1 % på årsbasis fra 2012 til 2013. Det skyldes ene og alene juli måned, hvor antallet

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Udenlandsk hæder til dansk camping

Udenlandsk hæder til dansk camping FEBRUAR 2006 LÆS OM: Udenlandsk hæder til dansk camping! Studietur Rundt om Kattegat det kan nås endnu Kursus for nye lejrchefer Kvalitetsmærke for godkendte campingpladser Ingen nye fire- og femstjernede

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

SØNDAG. Milliarder på krogen

SØNDAG. Milliarder på krogen SØNDAG 27. OKTOBER NR. 39 / 2013 SØNDAG Milliarder på krogen Gordon P. Henriksen har gjort en glødende passion for lystfiskeri til sit levebrød. De danske farvande, søer og vandløb er nøglen til et turistmarked

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem VISITDENMARK OG DET NATIONALE OPLEVELSESBOOKINGSYSTEM Den grundlæggende idé i det nationale oplevelsesbookingsystem er at samle alle lokale bookbare

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Formandens beretning 2004

Formandens beretning 2004 Årsberetning 2004 1 Formandens beretning 2004 Turistbureauet har igen haft et travlt år og hvad angår udlejning den bedste nogensinde af de ca. 210 feriehuse, som Turistbureauet formidler udlejningen af.

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Vi udlejer. dit sommerhus. 10 gode grunde. til at udleje gennem DanCenter. Ring, skriv eller kig forbi

Vi udlejer. dit sommerhus. 10 gode grunde. til at udleje gennem DanCenter. Ring, skriv eller kig forbi Udlejning med udbytte Markedsføring på rette tid og sted Et trygt samarbejde med DanCenter DanCenter Sønderborg Dybøl Banke 10A 6400 Sønderborg til at udleje gennem DanCenter Danmarks ældste og mest erfarne

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere