S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S"

Transkript

1 Nr deh Gi en hånd med. Det kan de fleste af os gøre. Men mange gange ved man ikke lige hvordan det kan gøres. Eller også får man det ikke gjort. Aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne handler om, at det aldrig er for sent. Og hvem tror du får mest ud af at give en hånd med? S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S 1

2 det bør du læse Første nummer af HusInformation 2012 indeholder et væld af muligheder for at du kan deltage aktivt i din forenings arbejde. Som vi fortalte i sidste nr , er der nu konkrete muligheder for at komme til Anse Leroy Seminar i Polen på en billig måde, og der er meldinger om programmet. Der blev ikke plads til det i dette nummer, men vi kan fortælle, at Lis Hjøllund er gået i gang med at fortælle om Albaniensprojektet om psykiatrireform i praksis: hvad får vi alle ud af at være med i et sådant projekt fagligt og menneskeligt? Der er spændende nyt om deh og Det europæiske år for aktiv aldring Det handler for deh om at øge social kapital for ældre/unge, udsatte grupper, der skal videre i livet. For SOSU medarbejdere og interesserede i dette område kan du læse om en samarbejdsaftale, deh har indgået med den landsdækkende Kirgisiske sammenslutning af socialarbejdere om træning og udvikling af personale og børn med handicap i Kirgisistan. Ydermere kan du læse i dette nummer af HusInformation om unge rumænske SOSU assistenter og elever med hørehæmning, der kommer i praktik i Danmark. Se også artiklen om genoptagelse af deh torsdage, fyraftensmøder med oplysning og debat, der kan henlede din opmærksomhed til deh hjemmeside. Læs den før din nabo! INDHOLD Det bør du læse 2 deh Generalforsamling Anse Leroy seminar i Polen 4 Bedre og mere kontakt 6 Rumænske SOSU praktikanter 7 Kontingent og deh torsdage 8 EU året 2012: aktiv og solidaritet 9 Ny bistandspolitik 10 Bagsmækken 12 Redaktion og tekst i dette nummer: Henrik Haubro, Henning Sletved og Lise From 2012 deh - europeanhouse.org deh - europeanhouse.org SOCIALT ANSVAR PÅ TVÆRS AF GRÆNSER 2

3 deh Generalforsamling indkaldelse! Generalforsamling i 2012 bliver igen i år holdt fredag den 20. april 2012 kl til ca. kl i deh s lokaler: Ved Glyptoteket 6, kld København V. Der bliver lejlighed til at en sandwich med øl og vand og fri meningsudveksling til en kop kaffe eller te. Vi glæder os rigtig meget til at se jer. Med venlige hilsner Lise From, formand og Henning Sletved, næstformand Fra 11. april 2012 kan du finde formandens beretning og årsregnskab 2011 på deh s hjemmeside. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og decharge. 4. Forelæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af det årlige kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af 7 9 bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant for denne samt valg af en ekstern statsautoriseret revisor. 8. Debat om foreningens virke. 9. Eventuelt. Har du forslag til generalforsamlingen? Generalforsamlingen er medlemmernes formelle mulighed for at få indflydelse på foreningens organisation og virksomhed. Du har altså mulighed for at få dine forslag taget op til drøftelse og beslutning. Har du forslag til vedtægtsændringer tages det op under pkt. 5, mens forslag til hvad og hvordan deh skal virke, tages op under pkt. 8. Send dine forslag til formanden inden den 20. marts som brev, postkort eller . Du skal bare huske at skrive navn og adresse - og at betale dit kontingent. Du kan også ringe til formanden og få en snak om en idé: tel Forslag lægges også ud på hjemmesiden fra den 11. april

4 Ta med deh til Anse Leroy Seminar i Warszawa På næste side kan du læse invitationen til det første Anse Leroy seminar i Warszawa. Det afholdes den maj og vi håber mange vil have lyst til at tage med og bruge denne chance til at høre om og drøfte socialpsykiatrisk praksis for at støtte unge sindslidendes muligheder til at deltage i uddannelser, på arbejdsmarkedet og i samfundet. Og til at mindes Anse og hendes ofte alternative måder at arbejde på - altid i bestræbelserne på at anerkende og styrke det andet menneske. Anse døde for 1 år siden. deh og den polske forening Progress er arrangører af dette dr. Anse Leroy seminar. Vi håber at kunne gøre det til en tradition at afholde et internationalt seminar hvert år, hvor der sættes fokus på brugernes styrker og støtte til hinanden - som en væsentlig metode i det inkluderende samfund. Det er der god brug for i socialpsykiatrien på tværs af grænser. 4 Centret i Warszawa, hvor seminaret holdes i dagene maj 2012 For at lette deltagelsen for danske deltagere arrangerer deh opholdet i Warszawa for dem, der måtte have lyst. Og vi har gjort det sådan: Torsdag 10/5 Afrejse fra København Fredag 11/5 Seminar Lørdag 12/5 Seminar Søndag 13/5 Sightseeing Mandag 14/5 Indkøb og hjemrejse Der er altså 4 overnatninger i turen. Men I kan naturligvis også nøjes med at deltage i seminaret. Så er det kun 1-2 overnatninger. deh kan arrangere overnatning til mellem kr/nat per person i dobbeltværelse. For 4 overnatninger altså ca kr/person. Vi regner med at kunne skaffe flybillet til ca kr t/r per person. Hertil kommer lokal transport fra/til lufthavnen for ca kr. Vi undersøger også muligheden for at leje en turistbus - og hvis der er ca. 30 deltagere regner vi med at kunne gennemføre transporten for ca kr/person t/r. Samlet skal du altså regne med ca kr for transport, overnatning og seminar. Plus til forplejning. Læs mere på eller send os en .

5 1st Polish-Danish Dr. Anse Leroy Memorial Seminar Catching the Wind in the Sails: THE INCLUSIVE COMMUNITY AND YOUTH WITH MENTAL DISORDERS May Warsaw - Poland Anse died a year ago so we are pleased to invite you to the international Dr. Anse Leroy Memorial Seminar on social psychiatric experiences with peer support as a gateway to work and education. In the spirit of Anse the seminar will present, exchange and discuss hands-on experiences and good practices for what can be done for these young people with a high risk of social exclusion. The seminar will focus on how to support the young peoples empowerment to take part in education and the labour market. And what it takes to promote an inclusive community. The seminar will include presentations, films, group sessions and a lot of discussions. The Centre for Youth suffering mostly from schizophrenia - Domus Zagorze - will also be called after Anse and in the future be Domus Dr. Anse Leroy. This memorial celebration will take place on the 12th May. The seminar will be held in the Center for Youth, Zargoze The program: 11 May with lunch and afternoon coffee 12 May with coffee and lunch Presentations by: (preliminary) Dr. Kenn Dudek, Fountain House Organisation, New York Dr. Henrik Wahlberg, WHO Dr. Anna Serafin and young patients Domus Zargoze (to be named: Domus Anse Leroy) Representatives from the EU Progress Project, Poland Representatives from projects in Denmark Follow the updates about the conference on Organisers: Progress Association Poland & teh - europeanhouse.org Denmark 5

6 Bedre og mere kontakt mellem jer og deh Send din til deh Efterhånden har de fleste fået en . Og det vil deh gerne gøre brug af - så vi kan kommunikere mere direkte, hurtigere og billigere. Derfor vil vi opfordre dig til at sende din til: Du kan også sende din adresse via deh s hjemmeside. Deh videreformidler naturligvis ikke din . Den bruges kun af foreningen til at få en lettere mulighed for kontakt til jer. Også fordi det efterhånden er dyrt med porto, og vi skal passe godt på midlerne, der skal bruges til vores indsats for udsatte mennesker i Danmark og andre lande. deh er også ved at være godt med på hjemmesiden, så du kan følge med i arbejdet. Og meget gerne være med til at gøre den bedre. I år vil deh især arbejde med at gøre vores kontakt på facebook bedre. Kig endelig forbi deh og bliv ven. Også her vil vi meget gerne have kontakt med frivillige, der har lyst til at være med til at bruge de sociale midler bedre. 6

7 Hørehæmmede praktikanter fra Rumænien Inden for rammerne af EU programmet Leonardo da Vinci har deh sammen med skolen for hørehæmmede i Craiova været med til at ansøge om støtte til et projekt, hvor unge hørehæmmede SOSU assistenter og elever kommer i praktik i Danmark i De unge kommer fra en erhvervsskole i Rumænien, som vi har samarbejdet med længere end deh har eksisteret. Nemlig i mere end 20 år. Og det er en stor glæde for os, at det er vore gamle samarbejdspartnere, der nu har taget initiativet til at søge om støtte fra EU programmet for erhvervsuddannelser. Vi håber derfor, at vi kan finde de endelige plejehjem eller andre steder, hvor der arbejder SOSU assistenter, som vil være med til at løfte dette projekt. To hold praktikanter Projektet omfatter to hold praktikanter, der skal lære om dansk praksis på omsorgsområdet: Det ene hold kommer 2 uger i marts 2013 og består af 5 unge rumænske SOSU elever. De er hørehæmmede og kommer sammen med en tolk. Det andet hold kommer 5 uger i sommeren 2013 og består af 15 nyuddannede SOSU assistenter. De er også hørehæmmede og kommer sammen med et par tolke. Det lyder som - og er - en stor mundfuld. Men det er også en vigtig måde at være med til at sprede praktisk viden om dansk omsorgsarbejde til de unge rumænere, der skal være med til at øge kvaliteten i den rumænske indsats. Så deh er i gang med at finde en kommune, hvor plejehjemmene vil være med til dette projekt. 7

8 deh torsdag igen - fra 8. marts 2012 Vi startede sidste år en ny slags arrangementer, som vi kaldte deh torsdag! Udsyn og indspark om verden. Nu tager vi idéen op igen og afholder disse deh fyraftensmøder 1-2 gange om måneden. Vi forsøger at holde deh torsdag i lige uger fra kl hos deh: Ved Glyptoteket 6, 1575 København V. Gratis adgang. Du kan finde mere om arrangementerne på hjemmesiden Og på deh s facebook side. Vi lægger ud torsdag den 8. marts med Jesper Gisli: Fra at stå alene, til at være en del af et slagkraftigt fællesskab Mange sad alene i deres hjem og var bange. Bange for de projektiler og den vold der satte dagsordenen i Køge i foråret og sommeren Alle var enige om, at det var urimeligt, men trygheden var væk, og ingen turde alene at sige fra overfor bandekrig, onde kræfter og de truende konsekvenser der var åbenlyse for enhver... Journalist og social aktivist Jesper Gisli fortæller indlevende om, hvordan Køges befolkning rejste sig sammen mod frygten, og i en fælles sag stod sammen som lokalsamfund! En solstrålehistorie, der både beretter om udfordringer og muligheder, og som drager paralleller til enhver anden sag, hvor lokalsamfundet kan og skal samles i fælles front! HUSK AT BETALE KONTINGENT Kontingentet er fortsat kun 150 kr om året og med det støtter du deh i arbejdet med at forbedre livsmuligheder for de mest udsatte grupper med at komme videre i livet og blive en aktiv del af deres samfund. Både i Danmark og udlandet. Og gaver er meget velkomne og fradragsberettigede (læs mere på hjemmesiden ) Det er efterhånden en dyr affære at betale kontingentet på 150 kr. på posthuset ekstra kr. 25,00 i gebyr. Vi opfordrer derfor til at betale via netbank og anføre at det er kontingent og eventuelt gavebeløb. Send til Giro (kontoart: 01) eller til Danske Bank Erhvervsafdeling København Reg.9541 kt.nr

9 Aktiv aldring og solidaritet mellem generationer Hvis det står til EU, er det at nyde sin alderdom ikke at sidde i lænestolen, men at deltage aktivt i samfundet og i deh byder vi med glæde aktive (også nye) medlemmer velkommen til at være med er det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Starten på året blev markeret med en konference den januar i København. Du kan læse bestyrelsesmedlem Knud-Erik Sabroes referat fra konferencen på eller følge med på den officielle hjemmeside i Danmark: var EU s år for frivillighed, og det var også det gennemgående tema i sidste års 4 numre af HusInformation. Og i Antologi om det frivillige arbejde i fremtidens civilsamfund set med de små organisationers øjne satte vi fokus på de stigende krav til det frivillige foreningsarbejde i årene der kommer. Baggrunden for EU s forslag om at gøre 2012 til det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne er at antallet af arbejdsdygtige begynder at falde, mens andelen af over 60-årige vil fortsætte med at stige med omkring to millioner mennesker om året indtil omkr Dette giver udfordringer for bl.a. finansieringen af sundhedsvæsenet og pensioner, og kan dermed svække solidariteten mellem generationerne. Aktiv aldring giver ifølge EU Kommissionens forslag, de store årgange og fremtidens ældre mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet og dele deres erfaringer med andre, blive ved med at spille en aktiv rolle i samfundet, og leve så sundt og tilfredsstillende som muligt. Det er også afgørende for at beholde solidariteten mellem generationerne i samfund med en hurtigt voksende ældre befolkning. I bund og grund handler årets tema om at øge den sociale kapital gennem at bygge bro over alverdens forskellige kløfter mellem mennesker - uanset deres alder. Og det er jo lige deh. Så vi håber 2012 er året, hvor vi kan få endnu mere skub på vores arbejde og endnu mere opbakning til at gøre det. Både i Danmark og i andre lande. 9

10 Kirgisistan - et udsat land i Centralasien Lise From i snak med kvinder i en lokalforening i Bishkek Ved Sovjetunionens opløsning i 1991 blev Kirgisistan en selvstændig republik. Arven fra sovjettiden var blandt andet en socialforsorg, der var baseret på udbetaling af sociale pensioner og/eller ophold i lukkede sociale institutioner. Der har i perioder efter 1991 været store udfordringer pga. den globale økonomiske krise, arbejdsløshed, etniske uroligheder osv., hvilket især har berørt handicappede, forladte hjemløse gamle (af familien pga. arbejdsløshed), lavindkomstfamilier osv. Socialministeriet iværksatte derfor i efteråret 2011 et samarbejde med repræsentanter fra civilsamfundet, offentlige myndigheder og de lokale regioners institutioner med henblik på udvikling af en strategi for for udvikling af sociale tilbud til befolkningen. Strategien for udvikling af sociale tilbud er udarbejdet med henvisning til FN s mål for bekæmpelse af fattigdom, Konventionen om menneskerettigheder, Konventionen om Barnets rettigheder, Konventionen om handicappedes rettigheder, ligesom der også er taget højde for de forpligtelser, som den Kirgisiske Republik har påtaget sig overfor EU og Verdensbanken. Kirgisistans daværende præsident, Rosa Otunbayeva, anerkendte den 21. september 2011 FN s konvention om handicappedes rettigheder. I forbindelse med underskrift-ceremonien, der fandt sted i New York, understregede Præsidenten landets forpligtelse til at opbygge et tolerant samfund, der respekterer rettighederne for alle landets indbyggere. Parlamentet skal ratificere konventionen for at den bliver forpligtende, men Præsidentens anerkendelse ses som en vigtig erkendelse af handicappedes ret til ligebehandling og lige muligheder i samfundet. 10

11 Association of Social Workers of Kyrgyz Republic og deh har, med henblik på i samarbejde at videreudvikle og implementere strategien om sociale tilbud gennem en forstærket fortalervirksomhed, underskrevet en Partnerskabsaftale den 30. november Partnerskabsaftalen er gældende fra 20. december 2011 til 31. december Partnerskabsaftalen indebærer forventninger til deh om fundraising med henblik på, at der i samarbejde etableres 2 sanserum i et rehabiliteringscenter for børn med handicap og tekniske hjælpemidler til børn med cerebral parese, Down s syndrom, multihandicap, børn med lammelser der bevirker at de ikke kan gå og/ eller sidde og som er anbragt på Bevelovodsky psyko-neurologiske børneinstitution. Partnerskabsaftalen indebærer endvidere, at der skal gennemførers seminarer for 25 personer, træning af trænerne fra de forskellige faggrupper fra Kirgisistans 7 regioner samt De to forkvinder, Vera Usenova og Lise From (i midten), lægger grunden til samarbejdet ude i virkeligheden udvikling af undervisningen af socialarbejdere og psykologer på to universiteter i hovedstaden Bishkek. deh har til en begyndelse søgt Projektrådgivningen om midler til en Partnerskabsaktivitet, så vi kan komme videre med det konkrete samarbejde - og med at skaffe flere ressourcer til en konkret samarbejdsindsats om bedre muligheder for handicappede i Kirgisistan. Især de mest udsatte. Følg med på deh s hjemmeside, hvis du vil vide mere om, hvordan samarbejdet og aktiviteterne udvikler sig. Og skriv eller ring, hvis du har lyst til at være med tel

12 BAGSMÆKK EN Af Lise From, formand for deh 12 Dansk udviklingsbistand er i stigende grad siden 2001 blevet betragtet som et blødt sikkerhedsinstrument, hvor bekæmpelse af terror og radikalisering har indtaget en central plads i det internationale udviklingssamarbejde. Dansk Institut for Internationale Studier deh formandskabet i Kirgisistan i november 2011 omtaler i en analyse af dansk bistand som sikkerhedspolitisk instrument, bl.a. prioritering af usikre (konflikt-)områder som f.eks. Afghanistan frem for mere sikre områder med spirende demokratier. Og hvorfor er det så interessant for deh? Fordi deh har indgået en samarbejdsaftale med Association of Social Workers in the Kyrgyz Republic om inklusion af handicappede (læs mere om på side 10 og 11). I en rapport fra Frihedens vagthund, tænketanken Freedom House, offentliggjort den 19. januar 2012 (Jyllands-Posten) betegnes Kirgisistan som et delvist frit land, dvs. begrænset respekt for politiske rettigheder og borgerrettigheder. Et land, der lider under korruption, et svagt retssystem, etnisk og religiøs strid og et dominerende politisk parti. Et lille land, omgivet af meget store ufrie lande: Kina, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan og Rusland, hvor der ikke eksisterer politiske rettigheder og basale borgerrettigheder systematisk afvises. Vi er i deh af den opfattelse, at et land som Kirgisistan på grund af sin beliggenhed og nuværende skrøbelige demokrati burde høre til de prioriterede områder. Kirgisistan er pga. lavt BNP (860 USD/2010) blandt de (u)lande, som Danida har mulighed for at yde bistand, men langt fra nok, bl.a. fordi man i Danmark har prioriteret SYD, dvs. Afrika, Vietnam, Bangladesh og Afghanistan så konkurrencen er stor. deh europeanhouse.org Det Europæiske Hus Ved Glyptoteket 6, kld København V Telefon: Fax: Giro (kt.art 01) CVR nr Det Europæiske Hus Uraniavej Frederiksberg C Det Europæiske Hus er en humanitær forening, der arbejder for godt naboskab og inkludering af alle mennesker. Formålet er at støtte de mest udsatte grupper med at komme videre i livet og være en aktiv del af deres samfund. socialt ansvar på tværs af grænser

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 4-2011 deh I deh mener vi, at socialt arbejde for mennesker i udsatte situationer er en vigtig del og vej til opbygning af civilsamfundet. Fordi det handler om at mennesker gør noget for at løfte hele

Læs mere

Hus nformation Nr. 2-2008

Hus nformation Nr. 2-2008 Hus nformation Nr. 2-2008 Det Europæiske Hus - forening for samarbejde om at skabe plads til alle - www.europeanhouse.org NYT PROJEKT STARTER I RUSLAND 1 2 INDHOLD I DETTE NUMMER side Det nytter at give

Læs mere

det kan du læse Indhold

det kan du læse Indhold deh 1 Indhold Det bør du læse 2 Kirgisistan update 3-5 Skelsættende dialog 6-8 Foredrag på Hotellet 9 Ny hjemmeside 10 Fradrag til bidrag... 10 Nyt projekt i deh 11 Ny frivillig i deh 11 Bagsmækken 12

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Udfordrende og givende for dig og andre. Gør en forskel Bliv frivillig. Ungdomsnetværket. Frivillighed giver styrke også til at råbe op side 2

Udfordrende og givende for dig og andre. Gør en forskel Bliv frivillig. Ungdomsnetværket. Frivillighed giver styrke også til at råbe op side 2 Luk op for et hav af muligheder Gør en forskel Bliv frivillig Frivillighed giver styrke også til at råbe op side 2 Mød nogle af hverdagens helte 5 frivillige side 3-11 For mig handler det om solidaritet

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

ligeværd Ny undersøgelse af STU Thy STU i Nationalpark Thy Marianne Jelved om STU Når reformen får sin vilje februar2013 årgang 33

ligeværd Ny undersøgelse af STU Thy STU i Nationalpark Thy Marianne Jelved om STU Når reformen får sin vilje februar2013 årgang 33 ligeværd Ny undersøgelse af STU Thy STU i Nationalpark Thy Marianne Jelved om STU Når reformen får sin vilje februar2013 årgang 33 Grennessminde Birkerød Grennessminde er et specialundervisnings og dagbehandlingstilbud

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Alene på flugt. Tema om børn, der flygter alene. 36 millioner drevet på flugt af klimaet Dansk Flygtningehjælp forlader Bosnien

Alene på flugt. Tema om børn, der flygter alene. 36 millioner drevet på flugt af klimaet Dansk Flygtningehjælp forlader Bosnien Medlemsmagasin magasin fra Dansk for e flygtningehjælp i DFH marts 08 10 18 Alene på flugt Tema om børn, der flygter alene 12 20 36 millioner drevet på flugt af klimaet Dansk Flygtningehjælp forlader Bosnien

Læs mere

Unge og depression. 1. oktober #DepressionSucks Bekæmp tabu med sokker! TEMA. European Depression Day. DepressionsForeningens medlemsblad Nr.

Unge og depression. 1. oktober #DepressionSucks Bekæmp tabu med sokker! TEMA. European Depression Day. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2015 TEMA Unge og depression "Det giver mig en følelse af, at jeg ikke er alene om at have det svært. Jeg kan være 100 % mig selv, uden fordomme". Mette, 21 år,

Læs mere

Københavns Kommunekreds Nr. 1 Marts 2011 23. årgang

Københavns Kommunekreds Nr. 1 Marts 2011 23. årgang Københavns Kommunekreds Nr. 1 Marts 2011 23. årgang I dette nummer bl.a.: Tilbage til livet en rejse fra København til Gedser Idrætsforening for Udviklingshæmmede et portræt af KIFU Debat: Eksklusion inklusion

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 At rejse er at lære Madskolen Jorden Rundt Årsberetninger TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 s 2 LEDER Folkeoplysning uden grænser Fora består af over 150 foreninger, som hver dag afholder

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab. Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn.

SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab. Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn. SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn. Af Poul Kjar - Der er en konflikt indbygget i ægteskabet mellem

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere