K K R H O V E D S T A D E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R H O V E D S T A D E N"

Transkript

1 REFERAT 2016 K K R H O V E D S T A D E N Dato: :00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

2 Deltagerfortegnelse Godkendelse af referat Godkendelse af referat Siden sidst Siden sidst Regionalpolitiske sager Fælles trafikcharter for Greater Copenhagen og infrastrukturinvesteringer i Hovedstaden ReVUS handlingsplan Fokusering af den lokale erhvervsservice Orientering forhandling om decentralisering og aftale om fast tilknyttede læger på plejecentre KL s ønsker til temaer i forhandlingerne med de praktiserende læger Dimensionering af SOSU og PAU-uddannelserne for Justerede flygtningekvoter 2016 og Turismeindsats Orientering om henvendelse til statsministeren vedr. EMA Udpegninger Nye medlemmer af KKR Hovedstaden KKR Punkter til næste møde Sager til næste møde Eventuelt Eventuelt SIDE 2

3 Deltagerfortegnelse Deltagere Willy Eliasen, Egedal Kommune Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune Hans Toft, Gentofte Kommune Karin Søjberg Holst, Gladsaxe Kommune Kim Valentin, Gribskov Kommune supp. Jannich Petersen deltog Steen Hasselriis, Halsnæs Kommune Walter G. Christophersen, Halsnæs Kommune Thomas Gyldal Petersen, Herlev Kommune Kirsten Jensen, Hillerød Kommune Helle Adelborg, Hvidovre Kommune Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune Morten Slotved, Hørsholm Kommune Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune Rikke Lauritzen, Københavns Kommune, supp. Trine Henriksen deltog Henrik Brade Johansen, Lyngby-Taarbæk Kommune Kristian Hegaard, Fredensborg Kommune Christian Holm Donatzky, Helsingør Kommune Arly Eskildsen, Herlev Kommune Ninna Thomsen, Københavns Kommune, supp. Balder Mørk Andersen deltog Elisabeth Ildal, Rudersdal Kommune Peter Lennø, Hillerød Kommune Morten Dreyer, Dragør Kommune Morten Kabell, Københavns Kommune Suppl John Andersen deltog Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune Robert Sørensen, Glostrup Kommune Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune supp. Rasmus Keis Neerbek deltog Steen Christiansen, Albertslund Kommune John Engelhardt, Glostrup Kommune Dorte Meldgaard, Hillerød Kommune Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune Søren Wiborg, Vallensbæk Kommune Vagn Kjær-Hansen, Brøndby Kommune Rikke Macholm, Hillerød Kommune Winni Grosbøll, Bornholms Regionskommune Linda Kofoed Persson, Bornholms Regionskommune Kent Max Magelund, Brøndby Kommune Øjvind Vilsholm, Furesø Kommune SIDE 3

4 Henrik Zimino, Tårnby Kommune Sophie Hæstorp-Andersen deltog under pkt Afbud Jørgen Johansen, Allerød Kommune Jesper Würtzen, Ballerup Kommune Andreas Ipsen, Bornholms Regionskommune Bente Johansen, Bornholms Regionskommune Eik Dahl Bidstrup, Dragør Kommune Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Anders Gerner Frost, Gribskov Kommune Benedikte Kiær, Helsingør Kommune Klaus Markussen, Hillerød Kommune Frank Jensen, Københavns Kommune Jesper Christensen, Københavns Kommune Karin Storgaard, Københavns Kommune Pia Allerslev, Københavns Kommune Anne Jeremiassen, Lyngby-Taarbæk Kommune Sofia Osmani, Lyngby-Taarbæk Kommune Axel Bredsdorff, Rudersdal Kommune Jens Bo Ive, Rudersdal Kommune Erik Nielsen, Rødovre Kommune, SIDE 4

5 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat SAG afp Baggrund Referat af KKR Hovedstadens møde den 22. juni 2016 er udsendt den 24. juni Referatet er tilgængeligt her. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referat af mødet den 22. juni Beslutning KKR Hovedstaden godkendte referat af møde den 22. juni SIDE 5

6 2. Siden sidst 2.1. Siden sidst SAG afp Baggrund KKR Hovedstaden modtager orientering fra formandskabet og fra regionalt udpegede til diverse fora. Herunder meddelelser fra: Sundhedskoordinationsudvalget Praksisplanudvalget Vækstforum Væksthus Hovedstadsregionen RAR Hovedstaden Klimapolitisk Forum Movia Wonderful Copenhagen Copenhagen Capacity Formanden. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. Beslutning Sundhedskoordinationsudvalget: Der har ikke været afholdt møde siden sidste møde i KKR Hovedstaden. Næste møde holdes den 30. september Praksisplanudvalget: Der har ikke været afholdt møde siden sidste møde i KKR Hovedstaden. Næste møde holdes den 30. september Vækstforum: Steen Hasseriis orienterede om at formandskabet for Vækstforum forhandler med erhvervs- og vækstministeren om den kommende vækstpartnerskabsaftale, der forventes indgået i løbet af efteråret. Væksthus Hovedstadsregionen: Der har ikke været afholdt møde siden sidste KKR-møde. Næste møde holdes den 20. september RAR Hovedstaden: Der har ikke været afholdt møde siden sidste møde i KKR Hovedstaden. Næste møde holdes den 19. september SIDE 6

7 Klimapolitisk Forum: Der har ikke været afholdt møde siden sidste møde i KKR Hovedstaden. Næste møde holdes den 19. september Movia: Thomas Gyldal orienterede om, at implementering af Takst Sjælland går som planlagt. Det vil fra 27. oktober 2016 være muligt at benytte periodekort på rejsekortet. I første omgang i Hovedstaden og Vestsjælland og fra januar på hele Sjælland. I forbindelse med indførelsen af Takst-Sjælland har der været afholdt en række møder med kommuner, der oplever udfordringer med den nye takstmodel, og det har givet anledning til, at der ift. nordkommunerne er indføjet en fugleflugtslinje i beregningen. Det blev understreget, at Movia fortsat gerne deltager i møder med kommuner bl.a. for at orientere om Takst-Sjælland. Der har over sommeren været en del drøftelser om flextur. Movias egen undersøgelse viser, at der er god opbakning fra de kommuner, der bruger ordningen. Region Hovedstaden har indgået et budgetforlig, der indebærer besparelser på busdriften på 18 mio. kr. Det er besluttet at gennemføre en budgetanalyse af Movias drift. Alle ejere informeres herom. Wonderful Copenhagen: Hans Toft orienterede om, at der forventes et positivt økonomisk resultat i Der arbejdes med en ny strategi for turisme, der inddrager Greater Copenhagen og Tourism in Skåne. Copenhagen Capacity: Hans Toft orienterede om, at organisationen har den største omsætning nogensinde. CopCap arbejder med forskellige initiativer til understøttelse af Greater Copenhagen. Endvidere er Innovation House China-Denmark åbent. Formanden: Steen Christiansen orienterede om at sammenlægningen af Gate 21 og Energiklynge Sjælland er effektueret pr. 1. juli Steen Christiansen orienterede endvidere om, at der holdes politisk dialogmøde om sundhed den 12. oktober. Dialogmødet henvender sig til udvalgsmedlemmer for hhv. sundhed og psykiatri og er en del af processen i KKR med at komme nærmere på kommunalbestyrelserne. Temaet for mødet er arbejdet med den nye version af det fælleskommunale rammepapir på sundhedsområdet. Fokus for dette møde er særligt at drøfte og udpege emner på psykiatriområdet, der med fordel kan indgå i det fælleskommunale samarbejde på området. SIDE 7

8 KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. SIDE 8

9 3. Regionalpolitiske sager 3.1. Fælles trafikcharter for Greater Copenhagen og infrastrukturinvesteringer i Hovedstaden SAG hgb Baggrund Greater Copenhagen omfatter 3,9 mio. indbyggere fordelt på 79 kommuner og tre regioner. Metropolen er et vigtigt vækstlokomotiv, og visionen er, at Greater Copenhagen i 2020 skal være et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Konkurrencen er hård, og en af forudsætningerne for at kunne klare sig i den internationale konkurrence er en effektiv og moderne infrastruktur. Både internt i Greater Copenhagen og i form af gode forbindelser til resten af Danmark og til udlandet. Også her i hovedstadsregionen er trængslen en stor udfordring, og der skal arbejdes på at sikre en effektiv infrastruktur i form af investeringer i både vej og bane. Der er derfor behov for et fælles grundlag for at tiltrække infrastrukturinvesteringer både til den samlede metropolregion og indenfor hovedstadsregionen. Dette er også baggrunden for det arbejde, som KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har igangsat med henblik på et fælles grundlag for infrastrukturprioriteringer i hovedstaden. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden: Giver KKR formandskabet mandat til at godkende det fælles trafikcharter for Greater Copenhagen Godkender forslag til fælles infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden som KKR Hovedstadens og Region Hovedstadens politiske grundlag for det videre arbejde med at tiltrække infrastrukturinvesteringer Tager til efterretning, at der arbejdes videre med kommunikation inkl. evt. konference om de fælles infrastrukturprioriteringer. Sagsfremstilling Fælles Greater Copenhagen Trafikcharter I regi af Greater Copenhagen arbejdes for at styrke metropolregionens position som en attraktiv vækstmotor, hvor der skabes økonomisk vækst og arbejdspladser. Et af de fem hovedformål for Greater Copenhagen er at arbejde for en stærk international infrastruktur. SIDE 9

10 Greater Copenhagen er forbindelsen mellem Skandinavien og resten af Europa. En stærk og veludbygget infrastruktur er afgørende for at skabe og tiltrække vækst, og der er derfor i regi af Greater Copenhagen udarbejdet et udkast til et fælles trafikcharter for hele den samlede metropolregion, dvs. både Hovedstaden, Sjælland og Skåne. I det samlede Greater Copenhagen trafikcharter foreslås en række indsatser, som stiller krav om lokale, regionale og nationale prioriteringer og investeringer i både Danmark og Sverige. Det fælles Greater Copenhagen trafikcharter skal ses som det fælles grundlag, der tages udgangspunkt i, når hele metropolregionen har behov for at stå sammen og inkluderer følgende indsatser, der er af afgørende betydning for Greater Copenhagens position som Nordeuropas trafikale knudepunkt: Copenhagen Airport, Femernbælt forbindelsen Forbindelser over Øresund Baner med høj hastighed mellem Skandinavien og Centraleuropa. Et sammenhængende kollektivt trafiksystem Grøn mobilitet og fossilfri transport Et af de centrale temaer i udarbejdelsen af det fælles trafikcharter har været formuleringen vedrørende forbindelser over Øresund. Her lægges op til, at man fra dansk side tilslutter sig den enighed, der allerede eksisterer på skånsk side med følgende formulering: På længere sigt skal der på statslig niveau træffes beslutning om, hvordan forbindelserne skal udbygges. Der er i Greater Copenhagen enighed om, at en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg skal bygges først og påbegyndes så hurtigt som muligt, samt at Øresundsmetroen er koblet til udbygningen af Københavns metro, og kan bygges uafhængigt af om en HH-forbindelse er besluttet../. Der vedlægges udkast til fælles trafikcharter for hele Greater Copenhagen, som skal godkendes på mødet i Greater Copenhagen & Skåne Committte den 12. oktober. Fælles infrastrukturprioriteringer indenfor Hovedstaden Mens det fælles overordnede trafikcharter fokuserer på de mere overordnede indsatser, der er af afgørende betydning for Greater Copenhagens position som Nordeuropas trafikale knudepunkt, er der også behov for infrastrukturinvesteringer indenfor hovedstadsområdet, der kan medvirke til at reducere trængslen og understøtte den økonomiske vækst og udvikling. I hovedstaden har der ikke som andre steder i landet været tradition for at gå sammen om at pege på nødvendige infrastrukturinvesteringer, og hoved- SIDE 10

11 stadsområdet er ofte blevet forfordelt, når statslige infrastrukturmidler er blevet udmøntet. Derfor nedsatte KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden en fælles arbejdsgruppe, der fik til opgave at beskrive og vurdere projekterne i det eksisterende trafikcharter samt komme med forslag til yderligere virkemidler, der kan understøtte en bedre trafikafvikling. For at sikre en sammenlignelig beskrivelse af de enkelte projekter, har arbejdsgruppen bedt konsulentfirmaet Incentive om at vurdere projekterne ud fra en række kriterier. Dette fælles arbejde og input fra klyngemøder med borgmestrene dannede grundlag for en temadrøftelse om infrastrukturinvesteringer på KKR-mødet i juni, hvor regionsrådsformanden og formanden for regionens trafik- og miljøudvalg ligeledes var inviteret til at deltage. Der har ligeledes været en drøftelse heraf i regionsrådet. Der var på KKR-mødet bred opbakning til det samlede arbejde og en god første drøftelse af infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden. Under drøftelsen blev peget på følgende: Prioriteringen er svær, men nødvendig og der er behov for at indgå kompromisser Vigtigt med en god balance ml. den kollektive trafik og vejprojekter, herunder at den kollektive trafik er afgørende for at reducere trængslen Der er behov for at adressere størrelsen på investeringen af de enkelte prioriterede projekter Den teknologiske udvikling skal inddrages i overvejelserne Det er vigtigt også i den videre proces med en bred politisk inddragelse Sammenhængen til det overordnede Greater Copenhagen Trafikcharter og de projekter, der ligger heri (herunder HH-forbindelsen) skal tydeliggøres Endelig konkret i forhold til udbygningen af Hillerødsmotorvejen skal der alene gås efter den lille model, som den er beskrevet i COWI s rapport. Endvidere blev det aftalt, at formandskabet i august måned skulle drøfte oplægget med de politiske partier samt at der på KKU-mødet den 31. august skulle være en drøftelse heraf../. På den baggrund fremlægges forslag til fælles infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden som fremadrettet skal udgøre KKR Hovedstadens og Region Hovedstadens politiske grundlag for det videre arbejde med at tiltrække infrastrukturinvesteringer. Der har i denne proces været enighed om, at det er vigtigt at holde oplægget fokuseret på forholdsvis få VIP-projekter, og der har været forståelse for, at det derfor er nødvendigt at indgå kompromisser, så KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden samlet kan stå bag et fælles grundlag for at tiltrække infrastrukturinvesteringer til hovedstaden. SIDE 11

12 Endelig foreslås det, at KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden arbejder videre med fælles kommunikation om det fælles oplæg bl.a. med henblik på at få regering og Folketing i tale. Beslutning Regionsrådsformand Sophie Hæstorp-Andersen deltog under punktet. KKR Hovedstaden gav formandskabet mandat til at godkende det fælles trafikcharter for Greater Copenhagen på kommende bestyrelsesmøde den 12. oktober Endvidere godkendte KKR forslag til fælles infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden som KKR Hovedstadens og Region Hovedstadens politiske grundlag for det videre arbejde med at tiltrække infrastrukturinvesteringer, med følgende bemærkninger: Hans Toft tilslutter sig en økonomisk analyse af havnetunnellen, idet han dog ikke kan tilslutte sig anbefalingen om en østlig ringvej (havnetunnel). Enhedslisten tilslutter sig alene prioriteterne vedrørende udbygningen af den kollektive trafik. Endvidere undersøges det ift. bilaget fra Incentive at det gengiver de faktiske forhold vedr. forlængelse af Hillerød- og Frederikssundmotorvejen. KKR Hovedstaden tog til efterretning, at der arbejdes videre med kommunikation inkl. evt. konference om de fælles infrastrukturprioriteringer ReVUS handlingsplan SAG hgb Baggrund Den regionale vækst og udviklingsstrategi skal realiseres gennem fokuserede investeringer inden for de to rammevilkår; effektiv og bæredygtig mobilitet samt kompetent arbejdskraft og internationalisering og de fire strategiske væksttemaer: sund, grøn, kreativ og smart vækst. Regionsrådet har afsat 40 mio. kr. årligt fra til igangsættelse af udviklingsprojekter i relation til ReVUS. Puljen fra skal nu udmøntes med en ny handlingsplan for ReVUS for i samarbejde ml. region og kommuner m.fl. Handlingsplanen vil sætte rammerne for, hvilke af de resterende initiativer i ReVUS, kommunerne og regionen skal prioritere og igangsætte i løbet af SIDE 12

13 Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden: Drøfter og godkender forslag til fyrtårne i ReVUS handlingsplan med udgangspunkt i anbefalingerne fra K29 Anbefaler, at den enkelte kommunalbestyrelse frem mod primo december tager stilling til deltagelse i de foreslåede fyrtårnsprojekter. Sagsfremstilling Der er afsat en pulje på 40 mio. kr. årligt fra til igangsættelse af udviklingsprojekter i relation til ReVUS. Puljen fra skal nu udmøntes med en ny handlingsplan, der sætter rammerne for, hvilke initiativer i ReVUS der skal prioriteres og igangsættes i løbet af Region Hovedstaden har med udgangspunkt i de forslag, der blev indmeldt i forbindelse med høringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i 2015, udarbejdet forslag til fyrtårne for den kommende handlingsplan. Der er fokus på indsatser, der understøtter Greater Copenhagen og adresserer regionale udfordringer inden for temaerne: sund, grøn, kreativ og smart vækst samt effektiv og bæredygtig mobilitet og kompetent arbejdskraft. Forslagene til fyrtårnstemaer har i perioden juni til august administrativt været drøftet i embedsmandsudvalget for vækst, uddannelse og beskæftigelse og i K29. Region Hovedstaden peger på den baggrund på følgende forslag til 10 fyrtårnstemaer. Det skal understreges, at forslagene fortsat er på et meget overordnet niveau: 1. Trafikplan for hovedstadsregionen 2. Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse 3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter 4. Sund Vækst via banebrydende teknologier en langsigtet investering i både bedre behandlinger og nye arbejdspladser 5. Living Lab for klimatilpasning 6. Ressourceeffektivitet på vej mod en cirkulær økonomi 7. Madfællesskabet 8. Smart Greater Copenhagen 9. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen 10. Smart vækst gennem materialeinnovation Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger Regionen har på baggrund af drøftelserne i K29 tilrettet forslag til fyrtårnsprojekterne. Dette har bl.a. betydet, at der er oprettet et selvstændigt fyrtårn vedr. digital infrastruktur og fælles datahub, og at initiativerne vedr. dele- SIDE 13

14 økonomi og innovative indkøb er udgået som selvstændige fyrtårne. Herudover har K29 peget på følgende opmærksomhedspunkter: Der skal ske en tæt koordinering ml. fyrtårn nr. 2 Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse og fyrtårn nr. 3 Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter Der forventes begrænset kommunal interesse mht. initiativ nr. 6 om ressourceeffektivitet. Initiativ nr. 10 om smart vækst gennem materialeinnovation er primært forankret i universiteterne og i partnerskabsaftalen med regeringen, og det kommunale perspektiv er pt. begrænset. Ønske om fokus på livskvalitet enten som selvstændigt fyrtårn eller som element i et af de øvrige./. Oversigt over forslag til overordnede prioriteter i form af fyrtårne i handlingsplan er vedlagt. Endvidere vedlægges oversigt over K29 s bemærkninger til de foreslåede fyrtårne. Når der er truffet beslutning om de overordnede prioriteringer/fyrtå rne indstilles det, at de enkelte kommunalbestyrelser frem til ultimo november tager stilling, hvilke af de overordnede fælles prioriteringer kommunen ønsker at deltage i og evt. være tovholder på. Regionen har inviteret kommuner og region til at medvirke i konkretiseringen af de enkelte fyrtårne. Handlingsplan forventes fremlagt til godkendelse i Vækstforum medio november og i Regionsrådet i december. Det anbefales, at der ved den kommende ReVUS der skal vedtages efter næste regions- og kommunalvalg allerede nu igangsættes et fælles arbejde, så der bliver bedre tid til at udvikle initiativer. Formålet er så vidt muligt at samtænke regionale og kommunale mærkesager i én fælles indsats og dermed øge sandsynligheden for at opnå gode resultater, der kan medvirke til at styrke Greater Copenhagen. Beslutning KKR Hovedstaden drøftede forslagene til fyrtårne og bakkede op om anbefalingerne fra K29, herunder, at: Der er behov for yderligere fokusering af fyrtårnene Nogle af fyrtårnene forventes at have begrænset kommunal interesse samt Der er ønske om styrkelse af livskvalitet (livability) gennem et selvstændigt fyrtårn herom. Elisabeth Dahl kan ikke tiltræde indstillingen. SIDE 14

15 KKR Hovedstaden ønsker endvidere, at der i den kommende ReVUS der arbejdes langt mere fokuseret med færre initiativer og øget fokus på borgernærhed Fokusering af den lokale erhvervsservice SAG hgb Baggrund Den lokale erhvervsservice er godt forankret i kommunerne. Potentialet ved at samarbejde på tværs, kan dog udbygges og udnyttes endnu bedre. En kortlægning af erhvervsfremmesystemet på hele Sjælland gennemført af IRIS Group pegede på nogle af udfordringerne i det nuværende system. Det skal være lettere for iværksættere at starte virksomhed og for virksomheder at udvikle sig, vokse, eksportere og skabe beskæftigelse. Det skal være logisk for virksomhederne, hvem der kan hjælpe med hvad i erhvervsfremmesystemet, og tilbuddene skal i højere grad være tilgængelige på tværs af kommunegrænser i Greater Copenhagen. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden: Godkender de reviderede anbefalinger til fokusering af den lokale erhvervsservice Tager til efterretning, at der arbejdes videre med en cost-benefitanalyse, der skal kvalificere evt. udgifter forbundet med anbefalingerne. Sagsfremstilling En kortlægning af erhvervsfremmesystemet på hele Sjælland gennemført af IRIS Group beskrev nogle udfordringerne i det nuværende system. På baggrund heraf satte kommunerne i KKR Hovedstaden og KKR Sjælland derfor fokusering af den lokale erhvervsservice på dagsordenen. En tværkommunal arbejdsgruppe udarbejdede en række anbefalinger til fokusering af den lokale erhvervsservice, som var på dagsorden som temadrøftelser i både KKR Hovedstaden og KKR Sjælland på junimøderne. Der blev kvitteret for arbejdet, men også rejst en række opmærksomhedspunkter. De vigtigste bemærkninger på KKR-møderne var: Kommunerne er meget forskellige, og det skal anbefalingerne tage højde for. Herunder er det særligt vigtigt, at anbefalingerne til ensartet service og tilbud giver mulighed for fleksibilitet og tilpasning i den enkelte kommune Greater Copenhagen er den platform for samarbejder, der skal satses på. SIDE 15

16 Der skal ske forenkling med arbejdet. Skabes der nye aktører, skal andre væk En sammenlægning af væksthusene på Sjælland og i Hovedstaden bør undersøges yderligere I det videre arbejde vil det være en fordel at inddrage virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne Der er opbakning til at arbejde videre med en cost-benefit analyse, der vil kunne give et mere reelt grundlag at vurdere den enkelte kommunes indsats på samt skabe overblik over kommunale udgifter forbundet med anbefalingerne. Anbefalingerne er revideret på baggrund af bemærkningerne på KKRmøderne i juni. Anbefalingerne vedr. kodeks for servicekultur, tilfredshedsindeks, bedre koordinering og markedsføring af fælles ydelser er udgået, mens andre er udfoldet. Endvidere er strukturen på anbefalingerne forenklet, og indledningen er skrevet igennem. De reviderede anbefalinger blev drøftet på et møde for Hovedstadens og Sjællands borgmestre i forlængelse af B98, og her blev endvidere opfordret til, at den tværkommunale arbejdsgruppe skal arbejde videre med et oplæg for, hvordan bl.a. de tre vækstforas midler kan medvirke til at understøtte fokuseringen af den kommunale erhvervsservice. Beslutning KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen Orientering forhandling om decentralisering og aftale om fast tilknyttede læger på plejecentre SAG afp Baggrund I forlængelse af de centrale parters indgåelse af aftale om en midlertidig implementering af decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi, er forhandlingerne om en underliggende aftale blevet genoptaget regionalt. Indgåelse af decentrale aftaler skal ske ved udgangen af 3. kvartal Som led i forhandlingerne arbejdes der også for, at indgå en rammeaftale for fast tilknyttede læger ved plejecentre. Der gives på mødet en orientering om forhandlingerne med PLO-H og Regionen om underliggende aftale. Indstilling SIDE 16

17 Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Der har hen over sommeren været forhandlet med regionen og PLO-H om en decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi. Aftalerne vil i udgangspunktet være toårige og skal indgås inden udgangen af 3. kvartal Som led i forhandlingerne arbejdes der også for, at indgå en rammeaftale for fast tilknyttede læger ved plejecentre, hvortil der er afsat satspuljemidler i perioden Der er i forhandlingerne indtil nu opnået enighed om det faglige indhold, både ift. en decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi samt udmøntning af fast tilknyttede læger på plejecentre. Det forventes, at der på kommende forhandlingsmøde den 8. september fremlægges forslag til rammeaftale for fast tilknyttede plejecenterlæger og udkast til standardkontrakt, til brug for de lokale forhandlinger med lægerne i de kommunalt-lægelige udvalg (KLU). Det er i KLU erne, at matchet mellem plejecentre og de enkelte praktiserende læger skal ske. Kommunerne er administrativt opfordret til at indlede drøftelserne, således at en konk ret implementering i kommunerne kan ske i umiddelbar forlængelse af indgåelse af aftalen. Drøftelserne om økonomi har efter første forhandlingsmøde vist, at parterne er et stykke fra hinanden. Der er aftalt nye forhandlinger den 8. september 2016, hvor forskellige modeller for økonomien bundet til sygebesøg og samtaleterapi drøftes. For kommuner og region er det vigtigt at fastholde, at der forhandles inden for en fast økonomisk ramme, og at nye midler skal gå til nye ydelser. Videre proces Praksisplanudvalget har møde den 30. september, hvor aftaler om decentralisering samt fast tilknyttede plejecenterlæger forventes fremlagt til godkendelse. Godkendelsen i PPU er med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse i kommunerne. Det er således vigtigt, at kommunerne kan eksekvere en hurtig politisk godkendelse af eventuelle aftaler i oktober/november Beslutning KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. SIDE 17

18 3.5. KL s ønsker til temaer i forhandlingerne med de praktiserende læger SAG ttf/afp Baggrund Forhandlingerne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om en ny overenskomst for almen praksis starter op i november De fem KKR og kommunerne inviteres på denne baggrund til at deltage i drøftelser om relevante temaer for forhandlingerne. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter og giver evt. bemærkninger til det vedlagte oplæg til forhandlingstemaer. Sagsfremstilling Overenskomst for almen praksis skal fornyes, og forhandlingerne forventes påbegyndt i november 2016, og inden da skal der være en proces med afklaring og indhentning af mandat i RLTN-regi../. KL s sekretariat har udarbejdet vedlagte forslag til overordnede forhandlingstemaer: Fortsat decentral udvikling af almen praksis Øget brug af telemedicinske løsninger Fortsat styring af økonomien (økonomiprotokollat) Fokus på at lægernes efteruddannelse også retter sig mod de kommunale sundhedsopgaver Nye organisationsformer, sundhedshuse - der sikrer sammenhængende sundhedsløsninger. KL s ønsker formuleres som åbne og retningsangivende ønsker til forhandlingerne. Tidsplanen for forhandlingerne indeholder den udfordring, at KL skal formulere ønsker til forhandlingerne, før KL kender resultaterne af udvalgsarbejdet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og før KL kender resultatet af de lokale forhandlinger omkring decentralisering af opgaver omkring almen praksis, der var en udløber af ændringen af sundhedsloven fra 2013 og forhandlingsaftalen med PLO fra Udvalgsarbejdet om det nære sammenhængende sundhedsvæsen skal afsluttes inden udgangen af 2016, og der kan komme anbefalinger om samarbejdsstrukturer og snitflader mellem almen praksis, sygehuse og kommuner. SIDE 18

19 I forhold til de decentrale forhandlingerne forsøger de lokale parter (kommuner, regioner og læger) på nuværende tidspunkt at indgå decentrale aftaler om bl.a. sygebesøg. Det er fortsat usikkert, hvorvidt dette lykkes. Forhandlingerne skal være afsluttet inden udgangen af tredje kvartal. På den baggrund har overvejelsen fra KL s sekretariat været, at KL s ønsker bør formuleres som åbne og retningsangivende ønsker med henblik på at have rum til at kunne konkretisere ønskerne, når konklusionerne på henholdsvis udvalgsarbejdet og de lokale forhandlinger, er kendte. Embedsmandsudvalget for Sundhed og K29 har drøftet oplægget til temaer, og har følgende input til drøftelserne: Der er forståelse for ønsket om en fortsat decentralisering. Det er dog samtidig klart, at det har været vanskeligt at omsætte decentraliseringen i praksis det er derfor vigtigt, at der er klare og opnåelige mål med ønsket om decentralisering. Temaet om nye organisationsformer skal ikke ses som en løsning i forhold til udfordringer med lægedækning. Disse to elementer har ikke umiddelbart nogen sammenhæng, og formodes håndteret bedst hver for sig. Lægedækning er i sig selv et selvstændigt tema, som ikke kun omhandler tyndtbefolkede områder, men i særdeleshed også socialt udsatte områder. Der er stort behov for fokus på samarbejdet på tværs i sundhedstrekanten, herunder almen praksis forpligtigelse i at indgå i dette arbejde. Der kan med fordel være et tema om understøttende IT og lægernes brug heraf. Beslutning KKR Hovedstaden bakkede op om KL s oplæg til temaer for de kommende overenskomstdrøftelser. Det blev understreget, at det i forhandlingerne er vigtigt at have fokus på, at en overenskomst ikke medfører en øget opgaveoverdragelse fra hospitaler til kommunerne. Endvidere er det vigtigt at sikre ensartede aftaler, der er forpligtigende for alle læger fx ift. samspillet med kommunerne og relevante kommunale tilbud eller ift. anvendelsen af telemedicinske løsninger Dimensionering af SOSU og PAU-uddannelserne for 2017 SAG udy/hgb Baggrund Der er indgået en to-årig dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse. Aftalen imødekom- SIDE 19

20 mer kommunerne med øget mulighed for at uddanne flere social- og sundhedsassistenter og færre social- og sundhedshjælper samt et lavere niveau for tilgangen af pædagogiske assistenter. Kommunernes andel af dimensioneringen på de to social- og sundhedsuddannelser fordeles mellem de fem KKR-områder efter samme fordelingsnøgle, som blev anvendt i fordelingen for Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden: Fordeler det regionale måltal for social- og sundhedshjælpere og socialog sundhedsassistenter mellem kommunerne efter den samme fordelingsnøgle, som er anvendt til fordelingen af dimensioneringen mellem de fem KKR. Tager til efterretning, at der frem mod KKR-mødet i november igangsættes en administrativ proces for fordelingen af de ekstra assistent- og hjælper pladser, som kan oprettes af de kommuner, der har behov herfor. Fordeler det regionale måltal for pædagogiske assistent-elever i 2017 mellem kommunerne efter den samme nøgle, som er anvendt til fordelingen af dimensioneringen mellem de fem KKR. Sagsfremstilling Med den nye centrale dimensioneringsaftale er der skabt et solidt fundament for den videre udbygning af det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter forventes at stige de kommende år, hvilket dimensioneringsaftalen imødekommer. Aftalen sikrer ligeledes en dimensionering af social- og sundhedshjælpere, der tilpasses det faldende behov i kommunerne. Med omlægningen af den trindelte social- og sundhedsuddannelse til to selvstændige uddannelser (social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) fra januar 2017 er der nu skabt ro om rammerne for de nye uddannelser. Aftalen sikrer, at der i de kommende to år kan uddannes op til socialog sundhedsassistenter, hvoraf de fordeles mellem kommuner o g regioner. Kommunernes andel er på 71 pct. svarende til 3.337, mens regionernes andel udgør 29 pct. svarende til praktikpladser. Hertil kommer en ekstra pulje på 300 pladser, som kan oprettes af de kommuner, der finder behov for det. De 300 pladser fordeles med en fast regional sygehusnøgle mellem de fem KKR områder. For KKR Hovedstaden er der tale om 95 pladser. Der tilrettelægges frem mod KKR-mødet i november 2016 en lokal proces, hvor interesserede kommuner kan byde ind i forhold til fordeling af de 95 ekstra pladser som SOSU-assistenter. SIDE 20

21 For så vidt angår SOSU-hjælpere er dimensioneringen for 2017 fastsat til på landsplan, heraf 639 for KKR Hovedstaden. Her er ligeledes aftalt en ekstra frivillig pulje på 300 hjælpere på landsplan, hvoraf KKR Hovedstadens andel er 98. Her tilrettelægges ligeledes en proces, hvor interesserede kommuner kan byde ind i forhold til fordeling af de 98 frivillige pladser. Fordelingen af SOSU-dimensioneringen i 2017 mellem de fem KKR fremgår af tabel 1. Til sammenligning er også medtaget tallene for dimensioneringen for SOSU-hjælper SOSU-assistent Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Tabel 1 fordeling af SOSU-dimensionering for Kommunernes andel af dimensioneringen på de to social- og sundhedsuddannelser er fordelt mellem de fem KKR efter samme fordelingsnøgle, som blev anvendt i 2015, hvor demografi vægter 50 pct. og den historiske fordeling 50 pct../. Det foreslås, at samme fordelingsnøgle anvendes til fordelingen kommunerne imellem. Oversigten over de enkelte kommuners dimensionering fremgår af bilaget. Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) For den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) gælder det, at kommunerne i de kommende to år er forpligtet til at oprette 700 uddannelsespladser. I aftalen tæller også de voksne elever med, som kommunerne er forpligtet til at uddanne som følge af overenskomsten. I årene var dimensioneringen ca pladser eksklusiv ca. 500 aftaler med voksne pædagogmedhjælpere som følge af overenskomsten. Der er således tale om et betydeligt fald i optaget til PAU uddannelsen, hvilket understøttes af en analyse om arbejdskraftbehovet for PAU er, som Rambøll netop har gennemført for KL, FOA og staten../. Fordelingen af det landsdækkende måltal på 700 PAU elever mellem de fem KKR områder sker efter antallet af 0-5 årige i Det indstilles, at samme nøgle benyttes til fordelingen mellem kommunerne (jf. oversigt i bilag). I dette antal indgår også voksne elever. SIDE 21

22 Fordelingen af PAU-dimensioneringen i 2017 mellem de fem KKR områder fremgår af tabel 2. Til sammenligning er vist tallene for dimensioneringen i 2015, som er det seneste år, hvor PAU-pladserne har været fordelt Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Tabel 2 fordeling af PAU-dimensionering for /. Den kommunefordelte dimensionering, den 2-årige dimensioneringsaftale samt det fælles forståelsespapir ml. KL og Danske Regioner fremgår af vedlagte bilag. Beslutning KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen Justerede flygtningekvoter 2016 og 2017 SAG afp Baggrund Udlændingestyrelsen har i brev af 31.august 2016 meddelt justeringer i landstallet for hhv og Således nedjusteres landstallet i 2016 og 2017 til hhv og Dette indebærer en nedsættelse af regionskvoten for hovedstaden for 2016 fra til og for 2017 fra til Udlændingestyrelsen har beregnet en fordeling af de nye kvoter mellem kommunerne i hovedstadsregionen, der fremlægges her. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager til efterretning, at den fremlagte fordeling er Udlændingestyrelsens beslutning. SIDE 22

23 Sagsfremstilling Udlændingestyrelsen har i brev af 31. august 2016 meddelt justering af landstallet for hhv og På den baggrund forventes regionskvoten for 2016 og 2017 at blive fastsat til hhv og personer. Hvis kommunerne i regionen ikke indgår en frivillig aftale, vil Udlændingestyrelsen fordele regionskvoten mellem kommunerne efter den matematiske fordelingsmodel. Det må forventes, at der i sådanne tilfælde vil blive fastsat følgende kommunekvoter: Kommune Albertslund 0 0 Allerød Ballerup Bornholm Brøndby 0 0 Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup 0 0 Hørsholm Ishøj 0 0 København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk 4 0 Hovedstadsregionen i alt SIDE 23

24 Beslutning KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen Turismeindsats SAG hee/hgb Baggrund KL kom i januar 2016 med en række turisme anbefalinger til regeringen målrettet det statslige niveau (den nationale turismestrategi). KL s bestyrelse besluttede samtidig, at KL skulle udarbejde anbefalinger og redskaber til kommunerne, som kan understøtte arbejdet med at skabe vækst på turismeområdet inden for den overordnede ramme, som den nye organisering i dansk turisme giver. For at kvalificere det videre arbejde ønsker KL, at kommunernes turismeindsats drøftes i de fem KKR. Dette for at få kommunernes bidrag og kommentarer til de seks temaområder, der er udpeget som udgangspunkt for KL s kommende forslag og anbefalinger til kommunerne. Indstilling Det indstilles, at KKR drøfter: Har KL udvalgt de væsentligste temaer til nye turisme anbefalinger Hvordan kan KL medvirke til at styrke arbejdet med at skabe sammenhæng mellem den lokale turismestrategi og relevante strategier på regionalt og nationalt niveau Hvordan kan KL understøtte kommunernes turismeinvesteringer. Sagsfremstilling Baggrund national turismestrategi Turisme har stor økonomisk betydning for kommunerne særligt i områder, hvor det kan være svært at tiltrække investeringer og sikre lokale arbejdspladser. Turisme er således et erhverv, der har en væsentlig betydning for den lokale økonomi, vækst og (erhvervs)udvikling. Regeringens nationale turismestrategi, som forventes offentliggjort sidst i september 2016, har fokus på at skabe sammenhæng i turismeindsatserne i Danmark og samtidig styrke rammevilkårene for virksomhederne bl.a. i form af afgiftslettelser. Et gennemgående tema i den nationale strategi er, at turismeindsatser fremover bør løftes i større enheder med mere kritisk masse. SIDE 24

25 Det må forventes, at strategien i et vist omfang vil være styrende for den offentlige turismefremme i fremtiden. Den nationale strategi med mange nye initiativer, og ingen nye penge til kommunerne, vil derfor forventeligt medvirke til at øge presset på kommunernes prioriteringer i turismeindsatsen. Det er en udfordring, når turisterne samtidig efterspørger flere og nye turismeprodukter samt bedre sammenhæng mellem kvalitet og pris. KL s interessentanalyse udfordringer og vækstpotentiale Det danske turismeprodukt varetages for store deles vedkommende af kommunerne. Det er i de lokale miljøer, på strande og i byer, turisterne først og fremmest tilbringer deres ferie. Strandrensning, byudvikling og renhold er eksempler på opgaver. Dertil kommer kommunale tilskud til fx museer m.fl. I KL s interessentanalyse om turisme fra foråret 2016 har sekretariatet stillet i alt 63 centrale samarbejdspartnere, herunder erhvervsorganisationer, turismeorganisationer, turismevirksomheder og turismeforskere, en række centrale spørgsmål om kommunernes turismeindsats. Det er især investeringer i og renhold af de fysiske miljøer som strande og bymiljøer, som interessenterne mener, at kommunerne skal prioritere og, som de oplever, prioriteres utilstrækkeligt i dag. Figur 1. Hvilke af områderne nedenfor er det vigtigst, at kommunerne prioriterer? 62 pct. af interessenterne peger endvidere på, at kommunerne bør arbejde i større enheder og dermed skabe en mere varieret tilbud af seværdigheder mv. på tværs af kommunegrænser. I interessentanalysen nævnes over 50 forskellige tværkommunale samarbejder, men særligt udenlandske turister efterspørger flere samlede tilbud på tværs af Danmark, der kan findes digitalt. Det stemmer godt overens med, at hovedparten af interessenterne mener, at der er et uudnyttet vækstpotentiale og kommunerne bør udnytte mulighederne for digital turistinformation bedre, end de gør i dag. SIDE 25

26 Temaer til debat./. KL s debatoplæg beskriver udfordringer og eksempler på indsatser inden for seks temaområder. Temaer, problemstillinger og udfordringer i debatoplægget har udspring i data fra KL s interessentanalyse samt en turismepolitisk workshop med centrale interessenter i foråret 2016 på Djursland. Der er valgt seks overordnede temaer, og inden for hvert tema er der peget på følgende spørgsmål som udgangspunkt for drøftelserne i KKR: 1. Konkurrencedygtigt turismeerhverv Hvad kan kommunerne gøre for at understøtte turismeerhvervets konkurrencekraft, herunder i deres behov for arbejdskraft? 2. Turismeindsats på tværs af administrative grænser Hvordan sikres en god sammenhæng i de kommunale turismeindsatser og arbejdsdeling mellem business regioner og lokale turismeaktører? 3. Offentligt-privat samarbejde om kvalitetsløft af strande og bymiljøer Hvad kan kommunerne gøre for at fremme offentlig/privat samarbejde om investeringer på turismeområdet og hvilke muligheder er der for bedre samarbejder mellem offentlige og private aktører? 4. Markedsføring og digitalisering Hvordan får kommunerne mest muligt ud af deres investeringer og anvendte midler til markedsføring? 5. Kulturen som en vækstdriver Hvilke mulige veje kan kommunerne gå i bestræbelserne på at bruge kulturen som vækstdriver og få nok ud af deres investeringer i kulturområdet i forhold til turisme? 6. Fokus på erhvervs- og mødeturisme Hvad kan kommunerne gøre for at fremme erhvervs- og mødeturismen i området og samtidig få mest muligt ud af den enkelte kommunes lokale prioritering og investering? K29 drøftede sagen den 31. august og pegede i den forbindelse på, at KL særligt ses at have en rolle ift at: Afsøge af hvad kommuner må juridisk ift. tiltrækning af events og i forlængelse heraf, hvor der kan være værdi ift. en kommunal indsats. Etablering af modeller for den afledte økonomi turismen (særligt kulturturismen) skaber fx i forhold til jobs, øget lokal omsætning, uddannelse mv. Hvis kultur skal fungere som en vækstdriver kræver det mere styring end tilfældet er i dag. Næste skridt På baggrund af input fra drøftelserne i de fem KKR vil KL udvikle forslag til nye redskaber og anbefalinger til turismepolitiske prioriteringer i kommunerne i forhold til de enkelte temaområder. Udover KKR erne vil KL s turismepo- SIDE 26

27 litiske netværk og andre kommunale eksperter og parter på de forskellige områder løbende blive inddraget i udviklingen af anbefalingerne. Udviklingen af nye redskaber og anbefalinger er en del af KL s arbejde med Danmark i Forandring på turismeområdet. Beslutning KKR Hovedstaden drøftede KL s udspil og fremhævede, at KL særligt ses at have en rolle ift. at: Afsøge af hvad kommuner må juridisk ift. tiltrækning af events og i forlængelse heraf, hvor der kan være værdi ift. en kommunal indsats Bidrage med modeller for den afledte økonomi turismen (særligt kulturturismen) skaber fx i forhold til jobs, øget lokal omsætning, uddannelse mv. Hvis kultur skal fungere som en vækstdriver kræver det mere styring end tilfældet er i dag. Steen Christiansen orienterede endvidere om, at Wonderful Copenhagen arbejder på en ny strategi for turisme, der trækker på Greater Copenhagen. Fokus er på skiftet fra turisme i gængs forstand til turisten som lokal beboer. Dette kommer fx til udtryk i de nye måder turisterne bor på (air bnb mv), der giver udfordringer lokalt. Det er afgørende, at borgerne støtter op om og spille med i turismeindsatsen Orientering om henvendelse til statsministeren vedr. EMA SAG hgb Baggrund Ved Storbritanniens forventeligt kommende udtræden af EU forventes EUinstitutioner placeret i Storbritannien at skulle omplaceres. Det gælder bl.a. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Med Storbritanniens forventeligt kommende udtræden af EU må det forventes, at EU-institutioner placeret i Storbritannien at skulle omplaceres. Det gælder bl.a. Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, der vareta ger godkendelse og overvågning af lægemidler i EU. EMA har overordnet fire opgaver: Understøtte udviklingen af ny medicin Vurdere markedsføringstilladelsesansøgninger Overvåge lægemiddelsikkerhed SIDE 27

28 Udarbejdelse og udsendelse af lægemiddelinformation til patienter og sundhedspersonale. EMA har således en afgørende rolle for lægemiddelindustrien. På initiativ fra Lægemiddelforeningen (LIF) har KKR Hovedstaden sammen med en række aktører medvirket i en fælles henvendelse til statsminister Lars Løkke Rasmussen og opfordret til, at regeringen arbejder for en omplacering af EMA til Danmark bl.a. med henblik på at fastholde og udbygge Danmarks internationale styrkeposition indenfor life science../. Henvendelsen til statsministeren er vedlagt som bilag. Beslutning KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. SIDE 28

29 4. Udpegninger 4.1. Nye medlemmer af KKR Hovedstaden SAG afp Baggrund Kommunalbestyrelsesmedlem Jesper Hammer, Allerød er udtrådt af lokallisten Den ny Allerød og dermed som lokallisternes medlem af KKR Hovedstaden. Nyt medlem af KKR Hovedstaden for lokallisterne er kommunalbestyrelsesmedlem Axel Bredsdorff (L), Rudersdal. Byrådsmedlem Ole Hyldahl (Ø), Høje-Taastrup har valgt at udtræde af KKR Hovedstaden. Nyt medlem af KKR Hovedstaden er byrådsmedlem Øjvind Vilsholm (Ø), Furesø. Kommunalbestyrelsesmedlem Laura Lindahl (I), Frederiksberg har valgt at udtræde af KKR Hovedstaden. Nyt medlem af KKR Hovedstaden er kommunalbestyrelsesmedlem Anne Jeremiassen (I), Lyngby-Taarbæk. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. Beslutning KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. SIDE 29

30 5. KKR SIDE 30

31 6. Punkter til næste møde 6.1. Sager til næste møde SAG hgb/afp Baggrund Næste møde i KKR Hovedstaden holdes fredag den 25. november 2016 på Pharmakon i Hillerød. Mødet holdes fra kl med efterfølgende frokost. Der er mulighed for gruppemøder fra kl. 9. Der forventes bl.a. følgende punkter på dagsordenen: Besøg af social- og indenrigsminister Karen Ellemann National og regional aftale om Væksthus Drøftelse af revideret oplæg fra KL om Fremtidens kommunestyre. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. Beslutning KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. SIDE 31

32 7. Eventuelt 7.1. Eventuelt SAG afp Beslutning Der var ingen punkter under eventuelt. SIDE 32

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2016 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 13-09-2016 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2014 Tidspunkt: 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 24-04-2015 11:00 Sted: Green Solution House i Rønne, Strandvejen 79, Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 11. april 2011 Tidspunkt: 10.30-12.00 Sted: Sinatur Hotel Frederiksdal Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

KKR Hovedstaden udpegninger til regionale fora 2014-17 med navne 29.01.14

KKR Hovedstaden udpegninger til regionale fora 2014-17 med navne 29.01.14 Ligestillingskrav Sundhedskoordinationsudvalget 5 - F Praksisplanudvalget 5 - F Det regionale ækstforum æksthus Hovedstaden estyrelsen 6 - Organisation/forum ntal pladser Suppleant Fordeling aftalt 5..4

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2012 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 03-09-2012 Tidspunkt: 10:00 12.00 Sted: Kulturværftet, Allegade 2, 3000 Helsingør Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 23-02-2015 10:00 Sted: Uddannelsescenteret, indgang 50, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 Kbh. NV. Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 07-11-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 11-06-2014 10:00 Sted: Søhuset Scion DTU, Venlighedsvej 10, Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2009 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 20-04-2009 Tidspunkt: 10:00-12:00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2009 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 15-06-2009 Tidspunkt: 12:15-13:45 Sted: Radisson SAS Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 12-11-2010 Tidspunkt: 10:00 Sted: Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 8. marts 2010 Tidspunkt: 10.00 12.00 Sted: Rungstedgård, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Mandag den 1. marts 2010 Kl. 14.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer:

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2008 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 14-11-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Søhuset, Scion DTU, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm. KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj NOTAT KKR HOVEDSTADEN Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj Mødetidspunkt: Onsdag den 20. maj 2015, kl. 14-16 Mødested: Lyngby-Taarbæk, mødested følger senere. Deltagere: Byrådsmedlem

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 24-11-2015 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 14-11-2014 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød, Gruppemøder fra kl. 09.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 12-09-2014 Tid: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af referat... 2 1.1. Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Bilag 6: Interessevaretagelse

Bilag 6: Interessevaretagelse Bilag 6: Interessevaretagelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Godkender de tre standpunktspapirer om Bredbånd i Nordjylland, National Luftfartsstrategi og 3. Limfjordsforbindelse Drøfter evt. nye

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 14-03-2014 10:00-12.00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Onsdag den 25. august 2010 Kl. 12.45 Sted: Pharmakon, Salen Milnersvej 42, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen Milton

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden Vedtægter for Væksthus Hovedstaden Rev. Oktober 2012 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstaden. Stk. 2. Fondens hjemsted er Region Hovedstaden Stk. 3. Fonden er stiftet af: Albertslund

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde 29. november 2011 Allerød Kulturhus Dagsorden 1. Velkomst 2. Deltagerkredsen i KMØ 2012-2015 3. Forhandling med Kulturministeriet 4. Projekter og økonomi 5. Evt.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D D AG SORDEN 2016 K K R S J Æ L L A N D Dato: 13-09-2016 09:30 Sted: Sørup Herregård Sørupvej 26 4100 Ringsted. Mødet er fra kl. 9.30-13.00. Partierne aftaler selv gruppemøder, de kan placeres i tidsrummet

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN 2016 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 13-09-2016 10:00 Sted: Fuglsangcenteret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 14-06-2012 Tidspunkt: 12:15-14:00 Sted: Hotel Griffen, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

BLÅ BOG 2014-2018 KKR HOVEDSTADEN O K T O B E R

BLÅ BOG 2014-2018 KKR HOVEDSTADEN O K T O B E R BLÅ BOG KKR HOVEDSTADEN OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 KKR Hovedstaden - Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden...4 Copenhagen Capacity - bestyrelse...11 Det Regionale Vækstforum - KKR Hovedstaden...12

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Velkommen til KKR Sjælland

Velkommen til KKR Sjælland 1 Velkommen til KKR Sjælland Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland) er den organisatoriske ramme for samarbejdet mellem de 17 kommuner i Region Sjælland. KKR Sjælland Kort fortalt KKR Sjælland består

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Forlig med PLO og betydningen for praksisplanerne. Oplæg for KKR

Forlig med PLO og betydningen for praksisplanerne. Oplæg for KKR Forlig med PLO og betydningen for praksisplanerne Oplæg for KKR Fortællingen om det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen - Kommunernes fælles sundhedspolitik Forebyggelse er fundamentet og løsningen,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 20. februar 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 21-06-2013 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

BLÅ BOG KKR HOVEDSTADEN N O V E M B E R

BLÅ BOG KKR HOVEDSTADEN N O V E M B E R BLÅ BOG KKR HOVEDSTADEN NOVEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...4 KKR Hovedstaden - Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden...5 Beskæftigelsesområdet...12 RAR Hovedstaden KKR Hovedstaden...12 Erhvervsområdet...14

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2016 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 13-09-2016 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS. Referat. Emne/udvalg. Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS. Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3

PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS. Referat. Emne/udvalg. Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS. Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS Referat Emne/udvalg Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 Mødedato 25. januar 2017 Mødetidspunkt Kl. 11.00 12.00 Bemærkninger

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 16-09-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken Søparken 1 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 16-04-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Høringssvar vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015

Høringssvar vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød sendt pr. mail til: revus.center-for-regional-udvikling@regionh.dk KOMMUNALBESTYRELSEN Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Søren Hyldgaard, kommunalbestyrelsesmedlem Rudersdal Kommune Henrik Nord, observatør, medlem af borgerrepræsentationen, Københavns Kommune

Søren Hyldgaard, kommunalbestyrelsesmedlem Rudersdal Kommune Henrik Nord, observatør, medlem af borgerrepræsentationen, Københavns Kommune Referat 20. januar 2016 Bestyrelse 4-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tidspunkt: Sted: Torsdag den 10. december Kl. 10.00 12.00 og efterfølgende frokost Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Udarbejdet af KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg vedrørende Erhverv, oktober 2006. Navn og hjemsted Stk.

Læs mere