Kommunal budgetundersøgelse for 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal budgetundersøgelse for 2017"

Transkript

1 Kommunal budgetundersøgelse for FOA 17. aug 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion Baggrund Frekvenstabeller

3 1. KORT OM EPINION Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede konsulentydelser. Vi analyserer og rådgiver på baggrund af input fra organisationens stakeholdere medarbejdere, borgere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere. Vi tilfører vores kunder værdi, fordi vores analyser og konklusioner er systematiske og veldokumenterede. Vi leverer beslutningsgrundlag Vi analyserer, strukturerer og beskriver virkeligheden i en handlingsanvisende form, så den kan understøtte evidensbaseret udvikling og skabe grundlaget for konstruktive beslutningsprocesser. Vi fokuserer på metode Fordi korrekt metodisk design og godt analysemæssigt håndværk er forudsætningen for at nå frem til holdbare konklusioner. Vi skræddersyr gerne Vores erfaring er, at mange kunder har nogle helt særlige behov. Derfor skræddersyr vi oftest vores ydelser til den enkelte problemstilling. Vores ydelsespalet indeholder Udvikling af analyse- og evalueringsdesign Dataindsamling og dataanalyse Statistisk analyse og kvalitativ analyse Kundetilfredshed og markedsanalyse Kommunikations- og medieanalyse Medarbejderundersøgelser Meningsmålinger og holdningsanalyse Læs mere på 3

4 2. BAGGRUND Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 82 gennemførte interview med økonomiansvarlige i de danske kommuner. Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview. Interviewene er gennemført i perioden 1. august 16. august Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af befolkningen eller de respektive undergrupper af befolkningen. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål. Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis FOA ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Derudover står Epinion til rådighed, hvis FOA ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater. Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion for FOA. 4

5 3. FREKVENSTABELLER Tabel 1: Forventer du, at I kommer til at bruge flere eller færre penge på service end budgetteret med i jeres budget for 2016? Flere penge Vi rammer budget 2016 Færre penge 5 % (4) 89 % (73) 4 % (3) 2 % (2) (82) 2

6 Tabel 2: Hvad er grunden til, at du forventer, at I bruger færre penge, end I har budgetteret med for 2016? Noter besvarelse (3) 0 % (0) (3) Åbne svar: Hvad er grunden til, at du forventer, at I bruger færre penge, end I har budgetteret med for 2016? 1% besluttet nogle områder er ved at skride de sparer op 3

7 Tabel 3: Forventer du, at antallet af ansatte i kommunen fra nu af og resten af året vil: Stige Være uændret Falde 1 % (1) 83 % (68) 13 % (11) 2 % (2) (82) 4

8 Tabel 4: Hvordan forventer du, at serviceudgifterne i jeres kommune vil udvikle sig i 2017 ift. 2016? Serviceudgifterne vil falde Serviceudgifterne vil forblive på stort set samme niveau Serviceudgifterne vil stige 39 % (32) 54 % (44) 7 % (6) 0 % (0) (82) 5

9 Tabel 5: Hvad er grundene til, at I forventer lavere udgiftsniveau til service i 2017? Vi ønsker at opbygge en kassebeholdning eller at rette op på kassebeholdningen fra tidligere Vi reducerer på serviceudgifterne for at få råd til anlægsudgifter Vi efterlever de bindinger, der er givet af budgetaftalen mellem kommunerne og regeringen Et politisk valg Nødvendigheden af at få indtægter og udgifter til at stemme Demografiske ændringer Som følge af tidligere besluttede effektiviseringsstrategier eller beslutning om servicenedgang Andet, notér 0 % (0) 3 % (1) 34 % (11) 0 % (0) 72 % (23) 16 % (5) 19 % (6) 9 % (3) 0 % (0) 153 % (32) Åbne svar: Hvad er grundene til, at I forventer lavere udgiftsniveau til service i 2017? rig kommune, men stærkt synkende skatteindt.! stigende overførsler statstilskud nedsættes 6

10 Tabel 6: Forventer du, at antallet af ansatte i kommunen i 2017 vil: Stige Være uændret Falde 4 % (3) 44 % (36) 46 % (38) 6 % (5) (82) 7

11 Tabel 7: Forventer du, at I i budget 2017 vil nedbringe jeres udgifter på nogle af følgende måder: Mere rehabilitering i ældreplejen Større brug af frivillige Større brug af velfærdsteknologi Sammenlægninger af institutioner Etablering af tværgående servicecentre (fx på rengøring og ejendomsservice ol.) Lavere serviceniveau på ældreområdet Lavere service på børneområdet Specialtilbud lægges i højere grad ind under normalområdet Nedbringelse af de kommunalt ansattes sygefravær Generelle besparelser/rammebesparelser 37 % (30) 0 % (0) 23 % (19) 28 % (23) 17 % (14) 16 % (13) 11 % (9) 60 % (49) 13 % (11) 55 % (45) 8

12 Udvidet brugerbetaling Besparelser på indkøb Andre ting, notér Nej, vi forventer ikke at nedbringe vores udgifter i budget % (3) 74 % (61) 6 % (5) 1 % (1) 2 % (2) 348 % (82) Åbne svar: Forventer du, at I i budget 2017 vil nedbringe jeres udgifter på nogle af følgende måder: ad 10: vi tar andelen af de 500 mio gennem generel grønhøster-% alt i spil flytter midler børnepasning>folkeskole - ikke en besparelse på kommuneniveau måske 12 vores system: alle skal klippes 1%, men så må man finde hvad man kan af besparelser, alt bliver så i hver enkelt sektor 9

13 Tabel 8: Omprioriteringsbidraget er i 2017 reduceret og udgør nu kun 200 mio.kr. for alle kommuner under et. I årene efter 2017 er det helt afskaffet og erstattet af et såkaldt effektiviserings- og moderniseringsprogram, hvor kommunerne skal aflevere 500 mio.kr. om året til regeringen. Hvilken betydning har denne ændring hos jer? Betyder den: Vi aflyser de besparelser, som fulgte af regeringens omprioriteringsbidrag Vi fastholder i hovedtræk de besparelser, der fulgte af regeringens omprioriteringsbidrag Vi indarbejder nu kun de besparelser der følger af de 200 mio.kr. i 2017 og 500 mio.kr. om året efterfølgende + vores egne effektiviseringer Vi har endnu ikke det fulde overblik over, hvilken betydning det får for vores budget % (4) 9 % (7) 67 % (55) 20 % (16) (82) 10

14 Tabel 9: Hvor meget skal jeres kommune samlet effektivisere for i budget 2017 i procent? Notér hvor mange procent kommunen samlet skal effektivisere for 82 % (67) 18 % (15) (82) Åbne svar: Hvor meget skal jeres kommune samlet effektivisere for i budget 2017 i procent? 0,2 % 0,2% 0,2% + egne løbende, fornuftige effekiviseringer 0,25% 0,5 0,5 % 0,5% 0,6 % 0,7 0,7 % 0,75 1 % 1 % forslag - herefter prioriteres ned til ½ % 1,2% 1,5 % 1,5% 1% 1% - vi forsætter den mangeårige eff.-plan, men ikke som 'nedskæring' 1% køres som grønthøster - og så ompriorierer vi internt 2 % alt for meget i spil dunkel aftale!!! glider ind i den ene % glider ind i processen ind i den store gryde kan ikke siges! - sære beregninger! 11

15 masser af besparelser hvor vi end kan finde noget, men % regner vi ikke på ud i afd. men bruger ikke hele 'rammen' - politikerne plukker hvad de nu vil noget tåget - ikke nye besparelser andet end den procent-trappe vi har haft kørende i flere år oveni de 0,2 har vi løbende fra tidligere rammebesp. og effektivise. sært forlangende! - vi sparer det vi kan uklare meldinger fra centralt hold! vi bruger omprior.-sparekataloget til at fylde huller med - stærkt påkrævet! vi effektiviserer hvor det er relevant, langt mere end 0,2%, men 'intelligent', ikke som en fast % vi er i tilbagegang, så vi anvender forårets plan til omprio.bidr. - men går ikke helt i bund - her er noget for polit. at rykke rundt på. Men vi SKAL spare, også temmelig meget. vi fastholdt hele den strenge spareplan fra omprio.bid. - men kan ikke dele noget ud, der kommer for få skatteindt. ind! - De 0,2%...ja-ja, de er med i det store tal, jo... vi finder det hen ad vejen - vi gør hvad vi kan af effektiviseringer, men vi er en lille kommune, så vi kan ikke udstikke 0,2% eller andre stive satser - men vi lever op! vi gør hvad vi skal! vi har liggende eff-planer på nok mere end de 0,2! - fra tidligere år vi kan ikke tage en bestemt % ud - vi effektiviserer løbende og godt vi kan ikke vise præcise tal... mærkelig beregning, ret skrivebordsagtig! vi kører 1 % hver år, fra år tilbage vi står ovf. besparelser af helt andre dimensioner 4-5% pr år, så disse ting er småpenge vi tar fra omprioriterings-handlingsplanen og kan med god samvittighed sige at vi lever op til kravene vores løbende besparelser skulle gerne kunne 'æde' kravene uden særindsats Tabel 10: Gennemsnit Gennemsnit Hvor meget skal jeres kommune samlet effektivisere for i budget 2017 i procent?

16 Tabel 11: Er din kommune i gang med, eller har I planer om nye udbud og konkurrenceudsættelse på et eller flere af følgende områder: Praktisk hjælp på ældreområdet Hele plejedistrikter Plejecentre Madproduktion Rengøring på institutioner mv. Det tekniske område Privatisering af dagtilbud til børn Andre områder, notér Nej, vi er ikke i gang med eller har planer om udbud eller konkurrenceudsættelse på disse områder 1 % (1) 1 % (1) 1 % (1) 0 % (0) 4 % (3) 4 % (3) 0 % (0) 6 % (5) 83 % (68) 5 % (4) 105 % (82) 13

17 Åbne svar: Er din kommune i gang med, eller har I planer om nye udbud og konkurrenceudsættelse på et eller flere af følgende områder: 01 ikke besluttet, men vi undersøger vi kigger på det hele, nødtvunget vareudbud - indkøb vi undersøger, men plejer ikke at effektuere vi kigger alvorligt på det 14

18 Tabel 12: Forventer I, at det eller de planlagte udbud/konkurrenceudsættelser vil medføre en besparelse i jeres udgifter? Ja Nej 80 % (8) 0 % (0) 20 % (2) (10) 15

19 Tabel 13: Hvordan forventer du, at udgifterne per barn vil udvikle sig for dagtilbudområdet i kommunens budget for 2017? De vil stige Være uændret De vil falde 2 % (2) 62 % (51) 26 % (21) 10 % (8) (82) 16

20 Tabel 14: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per barn vil stige i 2017? Notér besvarelse (2) 0 % (0) (2) Åbne svar: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per barn vil stige i 2017? driftstaxameteret uændret, men stærkt faldende børnetal gør at de uforandrede faste omkostninger trækker gennemsnit op politisk valg om bedre pasning, flere mio tilført i år 17

21 Tabel 15: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per barn vil forblive uændret i 2017? Notér besvarelse 69 % (35) 31 % (16) (51) Åbne svar: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per barn vil forblive uændret i 2017? det er fast politik meget fast politik en art fredning fast fast beslutning fast taxameter fastsat formodning, men ikke ret sikkert fredet hmja - vi freder ikke nogen, men plejer at lade børnene i fred i tilbagegang fastholder vi ikke noget forventes ikke noget vi rører kun admin.-besparelser ønske om samme niveau, med tilbagegang i børnetal - måske kigger vi på dagplejen, som er i tilbagegang ønsket fastholdt under stigende børnetal pol. princip politisk fastlagt politisk uvilje mod nedskær. politisk vilje poltisk ønske - men sektoren skal stadig spytte 1% i kassen, så der må strammes op i admin., indkøb osv. - børnerelevante normeringer derimod røres ikke særtilskud! - alt afhænger af om vi får et pænt beløb fra pulje til 'små udkantkommuner'... eller hvad de nu kalder det! skal finde 1% som alle andre 18

22 vi fastholder taxameteret vi har ingen besparelser i kommunen overhovedet vi forventer stor stigning i børnetal - vi slækker ikke på serviceniveauet! vi har stigende børnetal! - vi fastholder vi har gået til dem førhen! vi styrer skarpt efter fast taxameter 19

23 Tabel 16: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per barn vil falde i 2017? Notér besvarelse (21) 0 % (0) (21) Åbne svar: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per barn vil falde i 2017? 1% 0,6 til alle admin. må tage, men nok også generelt de skal følge de generelle rammebesp. - men det er MEGET lidt de skal også spare med der skal hentes 1% ikke fredet - gælder også næste spsm.: dagplejen er IKKE fredet, vi overvejer total nedlæggelse max 1 % nødvendighed budgetmæssigt, vi har store finansieringsproblemer pga spare-%-krav - men ikke dramatisk pga. rammebesp. skal der skæres... lidt rammebesparelseskrav - men meget mindre end andre dele af kommunen skolerne har været udsultet, så vi omprioriterer internt børneinstit.>skoler sparekrav sparerammen tvinger os stærk stign. i børnetal - faste omkostn indregnet sænker gennemsnit ved konstant taxameter pr. barn stærke besparelser usikkert, men de skal osse spare! Måske kun på administratorer. vi skal vi skal hente så meget! vi står over for helt kolossale besparelser!! 20

24 Tabel 17: I forhold til udgifterne på dagtilbudsområdet, er der så besparelser i gang eller på vej for dagplejen i din kommune? Ja, notér besparelse i procent Ja, notér besparelse i kr. Nej 0 % (0) 1 % (1) 91 % (75) 7 % (6) (82) Åbne svar: I forhold til udgifterne på dagtilbudsområdet, er der så besparelser i gang eller på vej for dagplejen i din kommune? Tabel 18: Gennemsnit Gennemsnit I forhold til udgifterne på dagtilbudsområdet, er der så besparelser i gang eller på vej for dagplejen i din kommune? - Ja, notér besparelse i kr.:

25 Tabel 19: Hvordan forventer du, at udgifterne per ældre vil udvikle sig for ældreområdet i kommunens budget for 2017? De vil stige De vil forblive uændret De vil falde 11 % (9) 59 % (48) 22 % (18) 9 % (7) (82) 22

26 Tabel 20: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per ældre vil stige i 2017? Notér besvarelse (9) 0 % (0) (9) Åbne svar: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per ældre vil stige i 2017? ældning - her er vi forud! de bliver stille og roligt dyrere, og vi vil ikke sænke det reelt ydede niveau det bliver dyrere, men opvejes for det meste af puljerne flere 'gamle-gamle' bliver dyrere forlods demografi-model-korrektion her mangler virkelig noget landspolitisk afklaring: vi har MEGET store udækkede udgifter pga. alt for tidligt hjemsendte patienter fra Reg. sygehuse! puljerne puljerne gir et løft, og vi har også prioriteret den vej sikkert plejeudgifter efter sygehuse 23

27 Tabel 21: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per ældre vil forblive uændret i 2017? Notér besvarelse 88 % (42) 13 % (6) (48) Åbne svar: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per ældre vil forblive uændret i 2017? der tilføres faktisk området flere midler, med udgifterne løber lige så stærkt det kører rigtig pænt her det rører man bare ikke ved! det sigter vi efter det svæver over kommunen at her vil vi have en god service, ingen nedskærings-tiltag vil have chancer enormt op og ned område - ingen mening i gennemsnit - tungere gamle fører til højere bevillinger feltet er utrolig kompliceret - det er et meget groft estimat helt klar beslutning - vi fastholder niveauet igen kolossalt kompliceret svar. Der skal også i første trin spares 1%, men noget af hele kommunens ene % bliver så tilbage-kørt - sikkert i høj grad til ældre, men det afgør polit. i september ikke nye besparelser ikke ubegavet 'ved ikke' - men det er bare SÅ kompliceret! ingen særlige sparekrav intet helligt, men nok ikke her--- klart ønske kraftig bestræbelse meget bevidst bestræbelse at holde niveau meget op og ned, men viljen til at frede området er stor meget svært at give meningsfuldt tal for hele sektoren nogenlunde demografistyret ny mere præcis model - vil nok gå lige op? ønske om at fastholde niveau, knap så stor stigning i antal pol. princip 24

28 politikerne vil fastholde niveau politisk bestræbelse politisk vilje til ro primært håb om ro på området - vi har 0,6%-kravet, men puljer trækker den anden vej se svar børn svært - hjemsendte patienter ligner øgning - puljerne den anden vej svært at sige noget generelt, men vi forsøger at holde niveau udligninger mellem sektorer vi er i god gænge - intet behov for nedskæringer vi gør os meget store anstrengelser for at få det til at gå op: 'billigere' unge-gamle, flere svage, milliard-andelen, effektivisernger, omorganisa. vi har ikke så mange 'gamle-gamle' endnu, så de ser ok ud vi omstrukurerer plejecentre og forventer gevinster - men antallet stiger kraftigt + sygepleje overtaget fra Region ---- alt i alt noget der ligner lavere serviceniveau, men så kunne man også sige osv. vi regner med at sund aldring og stigende antal nogenlunde opvejer hinanden vi regner med det hele nogenlunde går op vi sender faktisk flere penge i ældreplejen! vi taber demografisk på den omberegnede ældremilliard - faktisk flere mio! - men vi prøver at kompensere! vi tror det endnu kan udlignes: gevinster ved rehab mod pleje-udg-øgning fra tidlige sygehusudskrivninger vi vil holde sektoren i ro, men der sker så meget: plejeopgaver 'foræret' fra sygehusene, sund aldring, stærk stigning i antal og mer endnu vi vil ikke forringe, men får vi nu de tilskud vi har svært behov for? 25

29 Tabel 22: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per ældre vil falde i 2017? Notér besvarelse (18) 0 % (0) (18) Åbne svar: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per ældre vil falde i 2017? 2,5 % er et fast mål alle skal bidrage cp børn de skal også deltage i vores 1% her må vi også gå til værks uden tabuer - men der kommer jo også noget fra Staten lidt pga. spareramme, men vi vil ikke gå så hårdt på nødvendigt - vi kan ikke frede områder, vi skal tilpasse til de svindende indtægter stadig megen sund aldring - men byrden fra sygehusene begynder at mærkes stærke sparekrav pga. elendig økonomi sund aldring sund aldring - flere, men sundere sund aldring og effekiviseringer må føre til lavere gennemsnit - ved stabilt niveau sundere aldring og mange fler lige over 65 vækst i antal - ikke øgning i opgaver vi har fjernet den ene % vi kan heller ikke frede de gamle vi mærker sund aldring tydeligt vi SKAL rundt om alle hjørner 26

30 Tabel 23: Forventer du, at andelen af pædagogiske assistenter vil stige eller falde i din kommune i de kommende år? Stige Være uændret Falde 5 % (4) 13 % (11) 1 % (1) 80 % (66) (82) 27

31 Tabel 24: Hvad er årsagen til, at du forventer, at I vil have færre pædagogiske assistenter de kommende år? Notér besvarelse (1) 0 % (0) (1) Åbne svar: Hvad er årsagen til, at du forventer, at I vil have færre pædagogiske assistenter de kommende år? spørg i afd. 28

32 Tabel 25: Alle kommuner skulle senest d. 30. juni i år have formuleret en værdighedspolitik, der skal være offentligt tilgængelig på deres hjemmeside. Samtidigt kunne alle kommuner søge om penge fra den såkaldte Værdighedsmilliard til ældreområdet. Hvad går jeres del af værdighedsmilliarden primært til i 2017? Flere ansatte på plejehjem og/eller i hjemmeplejen Rehabilitering af ældre Aktiviteter for ældre på plejecentre Anskaffelser (materiale/udstyr) og velfærdsteknologi Andet, angiv venligst 43 % (35) 1 % (1) 6 % (5) 5 % (4) 26 % (21) 20 % (16) (82) 29

33 Åbne svar: Alle kommuner skulle senest d. 30. juni i år have formuleret en værdighedspolitik, der skal være offentligt tilgængelig på deres hjemmeside. Samtidigt kunne alle kommuner søge om penge fra den såkaldte Værdighedsmilliard til ældreområdet. Hvad går jeres del af værdighedsmilliarden primært til i 2017? 1 og 3 ligeover hele palletten 1) og 3) lige meget helt blandet afgøres politisk efterår husker ikke prioriteringen alle muligheder lang liste af forskellige konkrete indsatser, en del løn! bredt mange forskellige tiltag en vifte meget forskelligt fifty fifty løn og anskaff. skøn blanding forskelligt specialplejehjemspl. for demente hele paletten vifte af akiviteter 30

34 Tabel 26: Bliver de midler, som I fik tildelt med den gamle ældremilliard på ældreområdet i jeres kommune fortsat tildelt/anvendt på ældreområdet? Ja, alle midlerne bliver på ældreområdet Kun nogen af midlerne bliver på ældreområdet Nej, midlerne anvendes ikke længere på ældreområdet 78 % (64) 17 % (14) 0 % (0) 5 % (4) (82) 31

35 Tabel 27: Må din besvarelse blive offentliggjort? Ja, mine svar må gerne offentliggøres Nej, mine svar må ikke offentliggøres 0 % (0) (82) (82) 32

36 Tabel 28: Må de informationer, du har givet om kommunens budget, videregives til FOA til internt brug? Ja Nej, jeg ønsker at være anonym i undersøgelsen 0 % (0) (82) (82) 33

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015-2. runde 18428 FOA 8. okt 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015 18042 FOA 30. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1.

Læs mere

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1 t Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget Project 20284 - Report 1 FOA & BUPL 8. mar 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for 2016

Kommunal budgetundersøgelse for 2016 t Kommunal budgetundersøgelse for 2016 19417 DELRAPPORT 4 FOA 21. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015 18042 FOA 30. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1.

Læs mere

Rundspørge blandt borgmestre. 26. sep 2013

Rundspørge blandt borgmestre. 26. sep 2013 t Rundspørge blandt borgmestre 17192 26. sep 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014 t Lydbøger og teknologianvendelse 17922 NOTA 31. mar 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

Stop Spild Af Mad. Epinion

Stop Spild Af Mad. Epinion t Stop Spild Af Mad Epinion 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 12 5. Kryds med alder... 17 6. Kryds med region... 22 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget t Meningsmåling KNR Valg til landstinget Tabelrapport 19. nov 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 4 2. Baggrund... 6 3. Frekvenser... 7

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for aug 2015

Kommunal budgetundersøgelse for aug 2015 t Kommunal budgetundersøgelse for 2016 19417 FOA 21. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Kommuner... 5 4. Regioner...

Læs mere

Budgetundersøgelse om maj 2013

Budgetundersøgelse om maj 2013 t Budgetundersøgelse om 2014 16781 FOA 31. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

Politiske nøgletal AARHUS

Politiske nøgletal AARHUS Politiske nøgletal AARHUS Danmarks Radio 14. marts 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 3.1 Dagsorden... 5 3.2 Foretrukne statsminister... 9 3.3 Thorning-barometer...

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015 t Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien 19015 FOA 14. feb 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Dovne

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015 18042 FOA 30. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1.

Læs mere

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015 t Politiske Nøgletal Danmarks Radio Oktober 2015 22. oktober 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

Kommunal undersøgelse om kontrolbud. 3. nov 2014

Kommunal undersøgelse om kontrolbud. 3. nov 2014 t Kommunal undersøgelse om kontrolbud 18428 FOA 3. nov 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Frekvenser

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Demografi giver kommuner pusterum i

Demografi giver kommuner pusterum i Analysepapir, februar 21 Demografi giver kommuner pusterum i 21-12 Befolkningsudviklingen betyder, at kommunerne under ét i de kommende år kan øge serviceniveauet eller sænke skatterne, selvom der aftales

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Vejen Kommune BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET 20/12/2013. Tidsplan

Vejen Kommune BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET 20/12/2013. Tidsplan BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET Tidsplan Vejen Kommune 20/12/2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA TIDS- OG AKTIVITETSPLAN AKTIVITET UGE ANSVARLIG Fase 1: Opstartsmøde

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd

Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd t Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd 20654 FOA, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal 24. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

Læs mere

Undersøgelse af borgerne og IT Grønlands Selvstyre :: Digitaliseringsstyrelsen

Undersøgelse af borgerne og IT Grønlands Selvstyre :: Digitaliseringsstyrelsen a Undersøgelse af borgerne og IT Grønlands Selvstyre :: Digitaliseringsstyrelsen 2014 Indledning IT spiller en større og større rolle i vores hverdag, og borgerne stiller større krav til digitalisering

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Spareplan får hjælp af demografisk medvind

Spareplan får hjælp af demografisk medvind Analysepapir, juni 21 Spareplan får hjælp af demografisk medvind Færre børn og unge de kommende år betyder, at kommunerne i perioden 211-13 kan øge serviceniveauet på de borgernære områder (eller sænke

Læs mere

Den kommunale hjemmepleje 2012

Den kommunale hjemmepleje 2012 Den kommunale hjemmepleje 2012 Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Juni 2012 Projektnummer: 58464 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DATAINDSAMLINGSMETODE OG OPNÅET SAMPLE... 3 2. HOVEDKONKLUSIONER... 5 3. ANTALLET

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Kommunalundersøgelse

FOA Fag og Arbejde Kommunalundersøgelse FOA Fag og Arbejde Kommunalundersøgelse Kommentarrapport Epinion A/S 13. september 2006 Sammenfatning Dette arbejdsnotat sammenfatter de vigtigste resultater af den undersøgelse blandt (nye) kommuner og

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Personalestyrelsen København 16. juli 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...3 2. Baggrund...4 3. Frekvenstabeller

Læs mere

Det siger FOAs fællestillidsrepræsentanter om de kommunale og regionale budgetter for 2012

Det siger FOAs fællestillidsrepræsentanter om de kommunale og regionale budgetter for 2012 FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2011 Det siger FOAs fællestillidsrepræsentanter om de kommunale og regionale budgetter for 2012 FOA har i perioden 10. oktober 17. oktober 2011 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Manglende styring koster kommunerne to mia. kr.

Manglende styring koster kommunerne to mia. kr. Organisation for erhvervslivet November 2009 Manglende styring koster kommunerne to mia. kr. AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Manglende tilpasning af udgifterne til befolkningsudviklingen

Læs mere

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016 t DR Politikerlede Danmarks Radio 14. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Undersøgelse om fleksjobreformen

Undersøgelse om fleksjobreformen Undersøgelse om fleksjobreformen Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) November 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK

Læs mere

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015 t Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio 31. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016 t DR Teenagere Danmarks Radio 17. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med Partivalg... 19 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014 Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune 25. juni 2014 Disposition Hvad er en demografimodel? Viborg Kommunes nuværende model Principperne i en ny model Forudsætningerne i en ny model

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Fortsat mulighed for lavere udgifter i kommunerne

Fortsat mulighed for lavere udgifter i kommunerne DI Analysepapir, november 213 Fortsat mulighed for lavere udgifter i kommunerne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og studentermedhjælper Christina Damgaard Chda@di.dk Kommunerne har i

Læs mere

Martin Damm, før Økonomiaftalen

Martin Damm, før Økonomiaftalen Det nytter at kæmpe #12Maj: 20.000 ansatte, borgere og politikere i 74 kommuner fik fjernet omprioriteringsbidraget og 2,2 milliarder kroner fra Økonomiaftalen mellem regeringen og KL Tænk hvis vi var

Læs mere

Tema om effektivisering

Tema om effektivisering Tema om effektivisering Temadag for Byrådet den 19. juni 2017 Eksempler på effektivisering 2 Virtuel faglig sparring mellem SOSUhjælper og sygeplejerske 3 Intelligente senge i hjemmeplejen 4 Timer Traktormonteret

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet

Læs mere

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi Greve Kommune Borgerservicepolitik og kanalstrategi Tabelrapport Capacent Epinion 4. juli 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenstabeller...6

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Opbevarer du eller en anden person i din husstand en genstand som eksempelvis et boldtræ, en peberspray, en kniv eller en anden form for våben til selvforsvar i jeres bolig med det ene formål

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Årsmøde. FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015

Årsmøde. FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015 Årsmøde FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015 Demografien ændrer sig i DK, der bliver flere ældre og det giver øget pres på plejens område. Rehabilitering er en af vejene til at afhjælpe det stigende

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S 1 [Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse PrimeTime Kommunikation A/S 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Metoden bag undersøgelsen Hovedkonklusioner Kendskab Vurdering Brug

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 2017-030246 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag,

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er i orden, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende eller ej

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

DR Undersøgelse om graviditet

DR Undersøgelse om graviditet t DR Undersøgelse om graviditet Danmarks Radio 26. jan 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 9 3. Kryds med alder... 13

Læs mere

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29.

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29. t Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio 29. nov 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015 1 udfordringer og perspektiver 2015 Side 1 2 udfordringer og perspektiver 2015 Udfordringer helt overordnet på samfundsniveau: Økonomi Demografi Urbanisering Centralisering Globalisering Side 2 3 udfordringer

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere