Vaskning. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vaskning. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke"

Transkript

1 Din vaskemaskine Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken. Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på vores Internetside - eller i vores kundeservice-centre. Kontaktdata for den nærmeste kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger (afhængigt af model). DK Miljøvenlig bortskaffelse Bortskaf emballagen miljøvenligt. Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande. Indhold Side Korrekt brug... 1 Programmer... 1 Indstilling og tilpasning af program... 3 Vask... 3/4 Efter vask... 4 Individuelle indstillinger... 5/6 Henvisninger på displayet... 6 Programoversigt... 7 Sikkerhedshenvisninger... 8 Forbrugsværdier... 8 Vigtige henvisninger... 9 Indsats til flydende vaskemiddel... 9 Pleje/Rengøring...9/10 Vedligeholdelse...10 Hvad skal man gøre, hvis Miljøbeskyttelse / henvisninger vedrørende besparelse Udnyt den maksimale mængde vasketøj for det pågældende program. Vasketøj, der er normalt snavset, vaskes uden forvask. De mulige temperaturer står i forhold til plejemærkerne på tekstilerne. De aktuelle temperaturer i maskinen kan afvige fra disse for at sikre den optimale balance mellem energibesparelse og vaskeresultat. Dosér vaskemidlet i henhold til producentens henvisninger og vandets hårdhed. Hvis vasketøjet efterfølgende tørres i tørretumbleren, vælges centrifugeringshastigheden i henhold til vejledningen fra producenten af tørretumbleren. Korrekt brug kun beregnet til husholdningsbrug, til vask af tekstiler, der tåler maskinvask og uld der skal vaskes i hånden, i vaskevand, til drift med koldt drikkevand og gængse vaske- og plejemidler, der egner sig til brug i vaskemaskiner. Vaskemaskinen kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske evner, nedsatte sansefunktioner eller evnesvage og af personer med manglende erfaring eller viden, hvis disse iagttages eller er blevet undervistaf en ansvarlig person. Overhold sikkerhedshenvisningerne på side 8! Lad ikke børn opholde sig uden opsyn ved vaskemaskinen! Børn må ikke lege med vaskemaskinen! Børn må ikke udføre rengørings- og vedligeholdelsesarbejde uden opsyn! Hold husdyr borte fra vaskemaskinen! Tag først vaskemaskinen i drift efter du har læst denne vejledning og den separate opstillingsvejledning! Programmer Detaljeret programoversigt side 7. Temperatur og centrifugeringshastighed kan vælges individuelt, afhængig af det valgte program og programfremskridt. Bomuld slidstærke tekstiler + Forvask slidstærke tekstiler, forvask ved 30 C Strygelet strygelette tekstiler + Forvask strygelette tekstiler, forvask ved 30 C Mix Finvask/Silke Uld-/håndvask Skyl Udpumpning Centrifugering SuperLyn 30 /15 Sensitiv Sport Skjorter/Business Strygelet Special forskellige vasketøjstyper følsomme vaskbare tekstiler til uld, der kan vaskes i hånden/maskinen ekstra skylning med centrifugering af skyllevand ved (uden slutcentrifugering) af håndvaskede tekstiler Kortprogram slidstærke tekstiler Tekstiler af mikrofibre strygefri skjorter mørke tekstiler Klargøring - Programvælger C (Temperatur) * (centrifugeringshastighed) Valg af temperatur ( = kold) - (Færdig om) Programslut efter... Statusvisninger Installation iht. separat opstillingsvejledning. Kontrol af maskinen Tag aldrig en beskadiget maskine i brug! Informér kundeservice! Isætning af netstik Kun med tørre hænder! Tag kun fat i stikket! Åbning af vandhanen Indsats til flydende vaskemiddel (afhængig af model), side 10 Rum II: Vaskemiddel til hovedvask, blødgøringsmiddel, blegemiddel, pletfjerner Rum : Skyllemiddel, stivelse Rum I: Vaskemiddel til forvask Display Funktions- / optionsknapper Valg af centrifugeringshastighed (* afhængig af model) eller (skyllestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet ligger i det sidste skyllevand, display ) Visninger til programforløbet: Børnesikring side 5 (Start/ Pause) Vaskning, Skylning, Centrifugering, Programtid eller -slut Før første vask vask én gang uden vasketøj side 9 Sortering og ilægning af vasketøj Overhold producentens anvisninger! Efter angivelserne på etiketterne. Efter type, farve, snavs og temperatur. Den maksimale kapacitet må ikke overskrides side 7. Vær opmærksom på vigtige henvisninger side 9. Fyld store og små stykker tøj i! Luk lugen. Sørg for at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og gummitætningen. Tilsætning af vaske- og plejemidler Dosér iht.: Vasketøjsmængde, tilsmudsningsgrad, vandets hårdhedsgrad (dette kan du få oplyst hos dit vandforsyningsselskab) og producentens angivelser. Ved modeller uden indsats til flydende vaskemiddel: Fyld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder og læg den ind i tromlen. Under driften: Vær forsigtig ved åbning af sæbeskuffen! Fortynd tyktflydende skyllemiddel og formskyllemiddel med vand. Forhindrer tilstopning. Indstilling** og tilpasning af program 1 **Hvis symbolet blinker på displayet, er børnesikringen aktiv Deaktivering, side 5. Funktions- og optionsknapper Individuelle indstillinger, side 5. Programvælger til at tænde og slukke maskinen og til at vælge programmet. Kan drejes i begge retninger. Vælg (Start/Pause) Hvis der trykkes længere på funktionstasterne, kommer der et automatisk gennemløb af displayværdierne! 2 Vaskning Sæbeskuffe med rum I, II, Luge Betjeningspanel Håndtag til åbning af lugen Serviceklap Vaskning 3 Slukning Sæt programvælgeren på Fra. Lukning af vandhane Ikke nødvendigt ved AquaStop-modeller Henvisninger Opstillingsvejledning, side 7. Udtagning af vasketøj Luk lugen op og tag vasketøjet ud. Hvis (skyllestop = uden slutcentrifugering) er aktiv: Sæt programvælgeren på Udpumpning eller vælg centrifugeringshastighed. Tryk på Start/Pause. Fjern eventuelle fremmedlegemer - fare for rust. Lad lugen til vaskemaskinen og sæbeskuffen stå åbne, så det resterende vand kan tørre. Programslut, hvis... der... på displayet vises. Afbrydelse af program Ved programmer med høj temperatur: Lad tøjet afkøle: Vælg Skyl. Tryk på Start/Pause. Ved programmer med lavere temperatur: Vælg Centrifugering (Centrifugering) (hvis der kun skal udpumpes: sæt (centrifugeringshastighed) på ). Tryk på Start/Pause. Ændring af program, hvis der ved en fejltagelse blev valgt et forkert program: Vælg et nyt program. Tryk på Start/Pause. Det nye program starter forfra. Stop/fortsættelse af program f.eks. ved iblødsætning side 9. Tryk på Start/Pause. På displayet vises - -, lugen kan ikke åbnes. Hvis programmet skal fortsættes skal du trykke på Start/Pause. Individuelle indstillinger Funktionsknapper Før og mens det valgte program kører, kan centrifugeringshastigheden og temperaturen ændres. Virkning afhængig af hvor langt programmet er kommet. C (Temperatur) Du kan ændre den viste vasketemperatur. Den maksimale vasketemperatur, der kan vælges, afhænger af det indstillede program. (Centrifugeringshastighed // (skyllestop = uden slutcentrifugering)) Du kan ændre den viste centrifugeringshastighed eller vælge (skyllestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i vandet efter sidste skylning, display ). Den maksimale centrifugeringshastighed, der kan vælges, afhænger af modellen og det indstillede program. (Færdig om) Ved valg af programmet vises den pågældende programtid. Du kan forsinke programstarten før programmet begynder. Færdig om-tiden kan indstilles i timetrin, op til maksimalt 24 timer. Tryk på knappen (Færdig om) indtil det ønskede timetal vises (t=time). Tryk på Start/Pause. Optionsknapper Programoversigt, side 7 Individuelle indstillinger Signal 1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke 2. a) Indstilling af lydstyrke for henvisningssignaler 2. b) Indstilling af lydstyrke for knapsignaler Henvisninger på displayet afhængig af model (Speed Perfect) (Eco Perfect) (Skylning Plus) Børnesikring på displayet Til vask på kortere tid ved samme vaskeeffekt i forhold til standardprogrammet. Maksimal kapacitet Programoversigt, side 7. Sparer energi ved samme vaskeeffekt i forhold til standardprogrammet. Øget vandniveau og ekstra skylning, forlænget vasketid. Til steder med meget blødt vand eller til yderligere forbedring af skylleresultatet. Vaskemaskinen sikres mod fejlagtig ændring af de indstillede funktioner. TIL/FRA: Tryk efter programstart/-stop ca. 5 sekunder på Start/Pause. Henvisning: Børnesikringen kan forblive aktiveret indtil næste programstart også efter maskinen slukkes! I dette tilfælde deaktiveres børnesikring før programstart og aktiveres eventuelt igen efter programstart. Start/Pause Til start eller stop og fortsættelse af programmet og til aktivering/deaktivering af børnesikringen. : : : Tænd helt for vandhanen (koldt vand). Tilløbsslangen er knækket/eller klemt fast. For lavt vandtryk. Vedligeholdelse, rengør sien side 10. Afløbspumpe tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbspumpen side 10. Afløbsslange/afløbsrør tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbsslangen ved vandlåsen side 10. Vand i bundkar, maskine utæt. Luk vandhanen. Kontakt kundeservice! Børnesikring aktiv, deaktivering side 5. Andre visninger Aktivering af indstillingsfunktion sæt på trykkes og holdes nede tryk indtil den ønskede lydstyrke er opnået drej en position mod højre + drej en position mod højre eller tryk indtil den ønskede lydstyrke er opnået holdes fortsat nede i ca. 5 sek., indtil displayelementerne lyser, indstillingsfunktionen er aktiveret Sluk vaskemaskinen, vent 5 sekunder og tænd igen. Hvis visningen kommer frem igen, kontaktes kundeservice. sæt på, for at forlade indstillingsfunktionen for signallydstyrken sæt på, for at forlade indstillingsfunktionen for signallydstyrken

2 Programoversigt Vær opmærksom på tabellen forbrugsværdier side 8 og henvisninger på side 9! Programmer C maks. Vasketøjstype Optioner; Henvisninger (Speed Perfect)*, (Eco Perfect), (Skylning Plus) - 90 C Bomuld + Forvask (Speed Perfect)*, (Eco Perfect), (Skylning Plus); til særligt følsom hud, længere vask ved valgt temperatur, højere vandstand, ekstra skylning slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler i bomuld eller hør 6 kg/ 3,5 kg* Sensitiv - 60 C strygefri tekstiler i bomuld, hør, syntetisk stof eller Strygelet (Speed Perfect), (Eco Perfect), (Skylning Plus) - 60 C 3 kg + Forvask (Speed Perfect), (Eco Perfect), (Skylning Plus); forskellige vasketøjstyper kan vaskes sammen Mix - 40 C 2,5 kg Tekstiler af bomuld eller strygefri tekstiler (Speed Perfect), (Eco Perfect), (Skylning Plus); reduceret skylle- og slutcentrifugering - 40 C 3 kg mørke tekstiler i bomuld og mørke strygefri tekstiler Strygelet Special (Speed Perfect), (Eco Perfect), (Skylning Plus) strygefri skjorter i bomuld, hør, syntetisk stof eller - 60 C Skjorter/Business (Speed Perfect), (Eco Perfect), (Skylning Plus) til følsomme, vaskbare tekstiler f.eks. i silke, satin, syntetisk stof eller (f.eks. gardiner) - 40 C Finvask/Silke 2 kg særligt skånende vaskeprogram, så man undgår at tøjet krymper, længere programpauser (tekstiler ligger i vaskevand) Uld-/håndvask - 40 C tekstiler i uld eller med uldandel, der kan vaskes i hånden eller maskinen Sport - 40 C tekstiler af mikrofibre (Speed Perfect), (Eco Perfect), (Skylning Plus) Kortprogrammer, egnet til let snavset vasketøj strygefri tekstiler i bomuld, hør, syntetisk stof eller 3,5 kg/ 2 kg SuperLyn 30 /15-40 C Ekstraprogrammer Skyl, Centrifugering, Udpumpning * reduceret kapacitet ved indstillingen (Speed Perfect). Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i rum II, programmer med forvask - opdel vaskemiddel i rum I og II BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße München GERMANY Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG 9511 / WM14B262DN 7 Sikkerhedshenvisninger Læs denne brugs- og opstillingsvejledning og alle andre informationer, der følger med vaskemaskinen og overhold disse. Opbevar materialet til senere brug. Fare for elektrisk stød Livsfare Kvælningsfare Forgiftningsfare Eksplosionsfare Kvæstelsesfare Forbrugsværdier Tag altid fat i stikket, aldrig i ledningen! Netstikket må kun isættes/trækkes ud med tørre hænder. Ved kasserede maskiner: Træk netstikket ud. Skær netkablet over og fjern det sammen med stikket. Ødelæg lugens lås. Dermed forhindres, at børn kan spærre sig inde og komme i livsfare. Emballage, folie og emballagedele skal opbevares utilgængeligt for børn. Opbevar vaske- og plejemidler utilgængeligt for børn. Tøj, der er forbehandlet med rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, f.eks. pletfjerner/rensebenzin, kan eksplodere efter ifyldning. Skyl tøjet grundigt i hånden forinden. Lugen kan blive meget varm. Pas på, når varmt vaskevand pumpes ud af maskinen. Stig ikke op på vaskemaskinen. Støt dig ikke op ad en åben luge. Sæt ikke hånden ind i tromlen, hvis den drejer rundt endnu. Program Kapacitet Energi*** Vand*** Programtid*** Bomuld 20 C 6 kg 0.30 kwh 68 l 2 1/4 h Bomuld 40 C* 6 kg 0.95 kwh 68 l 2 1/4 h Bomuld 60 C 6 kg 1.60 kwh 68 l 2 1/4 h Bomuld 90 C 6 kg 2.45 kwh 76 l 2 1/4 h Strygelet 40 C* 3 kg 0.70 kwh 46 l 1 3/4 h Mix 30 C 2.5 kg 0.40 kwh 44 l 1 h Finvask/Silke 30 C 2 kg 0.30 kwh 37 l 3/4 h Uld-/håndvask 30 C 2 kg 0.20 kwh 43 l 3/4 h * Programindstilling for kontrol iht. gyldig EN Henvisning for sammenlignende kontroller: Til test af kontrolprogrammerne vaskes den angivne kapacitet med maksimal centrifugeringshastighed. Program Ekstrafunktioner Kapacitet Årligt energiforbrug Årligt vandforbrug Bomuld 40/60 C (eco Perfect) ** 6 kg/3 kg 153 kwh l ** Programindstillinger til kontrol og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 C). *** Værdierne afviger fra de angivne værdier afhængig af vandtryk, vandhårdhed, vandindløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype, -mængde og -tilsmudsning, det anvendte vaskemiddel, svingninger i netspændingen og de valgte indstillinger. 118 Vigtige henvisninger Før første vask Ifyld ikke vasketøj! Åbn vandhanen. I rum II hældes: ca. 1 liter vand Vaskemiddel (dosering iht. producentens henvisninger for let tilsmudsning og vandets hårdhedsgrad) Sæt programvælgeren på Strygelet 60 C og tryk på Start/Pause. Når programmet er slut sættes programvælgeren på Fra. Pas på vasketøj og maskine Ved dosering af alle vaske-/hjælpe- og rengøringsmidler overholdes producentens henvisninger. Tøm lommerne. Vær opmærksom på metaldele (clips osv.). Vask sart vasketøj i net/pose (strømper, gardiner, bh'er med bøjle). Luk lynlåse og dynebetræk. Børst sand af lommer og opslag. Fjern gardinkroge eller bind dem ind i et net/en pose. Ilægning af vasketøj Fyld store og små stykker tøj i! Sørg for at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og gummitætningen. Vasketøj med forskellig grad af snavsethed let kraftig Iblødsætning Vask nyt tøj separat. Forvask ikke. Vælg evt. indstillingen (Speed Perfect). Pletter forbehandles eventuelt. Fyld mindre vasketøj i. Vælg program med forvask. Ilæg vasketøj med samme farve. Kom iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i rum II iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren på Bomuld 30 C og tryk på Start/Pause. Tryk efter ca. 10 minutter på Start/Pause, for at standse programmet. Efter den ønskede iblødsætningstid trykkes atter på Start/Pause, hvis programmet skal fortsættes eller programmet skal ændres. Stivning Vasketøjet bør ikke være behandlet med skyllemiddel. Mulighed for stivning i alle vaskeprogrammer med flydende stivelsesmiddel. Dosér stivelsesmidlet iht. producentens angivelser i rummet til skyllemiddel (rengøres evt. først). Farvning/affarvning Farvning er kun tilladt i husholdningsmæssigt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Overhold angivelserne fra producenten af farvemidlerne! Affarv ikke tøj i vaskemaskinen! Indsats til flydende vaskemiddel afhængig af model Placer indsatsen til dosering af flydende vaskemiddel: Tag sæbeskuffen helt ud side 10. Skub indsatsen fremad. Anvend ikke indsatsen (skub op): ved geleagtige vaskemidler og vaskepulver, ved programmer med forvask eller funktionen (Færdig om). Pleje/rengøring Kabinet, betjeningspanel Fjern straks rester af vaskemiddel. Tør af med en blød, fugtig klud. Rengøring med vandstråle forbudt. 9 Pleje/rengøring Rengøring af sæbeskuffe hvis der er rester af vaske- eller skyllemiddel. 1. Træk ud, tryk indsatsen ned, tag skuffen helt ud. 2. Tag indsatsen ud: tryk indsatsen opad med fingeren nedefra. 3. Rengør sæbeskuffer og indsats med vand og børste og tør af. 4. Sæt indsatsen i og lad den falde i hak (sæt cylinderen på styrestiften). 5. Skub sæbeskuffen ind. Lad sæbeskuffen stå åben, så resterende vand kan tørre. Vasketromle Lad lugen stå åben, så tromlen tørrer. Afkalkning Rustpletter - brug klorfrit rengøringsmiddel, aldrig ståluld Der må ikke være tøj i vaskemaskinen! Ikke nødvendigt ved korrekt dosering af vaskemiddel. Hvis dette alligevel er tilfældet skal du gå frem iht. angivelserne fra producenten af afkalkningsmidlet. Egnede afkalkningsmidler kan rekvireres via vores internetside eller via kundeservice ( side 1). Vedligeholdelse Afløbspumpe Sæt programvælgeren på Fra, træk netstikket ud. 1. Åbn serviceklappen 2. Skru pumpedækslet forsigtigt af (resterende vand) 3. Rengør indvendigt, pumpedækslets gevind og pumpehuset (afløbspumpens vingehjul skal kunne drejes). 4. Isæt atter pumpedækslet og skru det fast. 5. Isæt atter serviceklappen. For at forhindre, at der ved næste vask strømmer ubrugt vaskemiddel ned i afløbet: Hæld 1 liter vand i rum II og start programmet Udpumpning. Afløbsslange tilstoppet ved vandlås Sæt programvælgeren på Fra, træk netstikket ud. 1. Løsn spændebåndet, træk afløbsslangen forsigtigt af (OBS!! resterende vand). 2. Rengør afløbsslangen og vandlåsens studs. 3. Monter atter afløbsslangen og sikr tilslutningsstedet med et spændebånd. Si i vandtilledning tilstoppet Fare for elektrisk stød Aqua-stop-sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder elektrisk ventil). Nedbringelse af vandtryk i tilløbsslangen: 1. Luk vandhanen! 2. Vælg et vilkårligt program (med undtagelse af Skyl/Udpumpning). 3. Tryk på Start/Pause. Lad programmet køre i ca. 40 sekunder. 4. Sæt programvælgeren på Fra. Træk netstikket ud. Rengøring af sien: 5. Fjern slangen fra vandhanen. Rengør sien med en lille børste. og/eller ved modeller Standard og Aqua-Secure: Fjern slangen på bagsiden af vaskemaskinen, tag sien ud med en tang og rengør den. 6. Tilslut slangen og kontroller for tæthed. Fare for elektrisk stød! Træk netstikket ud! Eksplosionsfare! Ingen opløsningsmidler! Skoldningsfare! Lad vaskevandet afkøle! Sluk for vandhanen! 10 Hvad gør jeg, hvis... Vandet løber ud Intet vandindtag. Vaskemiddel ikke brugt. Fastgør afløbsslangen korrekt eller udskift den. Spænd tilløbsslangens forskruning. Start/Pause ikke valgt? Vandhane ikke åbnet? Si eventuelt tilstoppet? Rengøring af si side 10. Tilløbsslange knækket eller klemt fast? Lugen kan ikke åbnes. Sikkerhedsfunktion aktiv. Programafbrydelse? side (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt? side 3,4. Program starter ikke. Vaskevandet pumpes ikke ud. Intet synligt vand i tromlen. Centrifugeringsresultat ikke tilfredsstillende. Vasketøj vådt/for fugtigt. Programtiden ændrer sig under vaskecyklen. Flere ganges start på centrifugering. Restvand i kammeret til plejemidler. Lugtdannelse i vaskemaskinen. Statusindikatoren blinker. Der kommer evt. vaskemiddel ud af sæbeskuffen. Kraftig støjdannelse, vibrationer og Vandring ved centrifugering. Display/indikatorlamper fungerer ikke under driften. Programmet kører længere end normalt. Rester af vaskemiddel på vasketøjet. Start/Pause eller (Færdig om) - tid valgt? Luge lukket? Børnesikring aktiv? Deaktivering side (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt? side 3,4. Rengøring af afløbspumpen side 10. Rengør afløbsrør og/eller afløbsslange. Ingen fejl - vand under det synlige område. Ingen fejl - ubalancekontrolsystemet har afbrudt centrifugering, ujævn fordeling af vasketøj. Fordel små og store stykker vasketøj i tromlen. Er der valgt et for lavt omdrejningstal? side 5. Ingen fejl - programforløbet optimeres til den pågældende vaskeproces. Det kan medføre en ændring af programtiden på displayet. Ingen fejl - ubalancekontrolssystemet udligner ubalancen. Ingen fejl - plejemidlets effekt påvirkes ikke. Rengør evt. indsatsen side 10. Kør programmet Bomuld 90 C uden vasketøj. Anvend vaskemiddel. Er der brugt for meget vaskemiddel? Bland en spiseske skyllemiddel med en ½ liter vand og hæld det i rum II (ikke ved outdoor-, sportswear- og duntekstiler!). Reducer vaskemiddeldoseringen ved næste vask. Er maskinens fødder fastgjort? Sikr maskinens fødder Opstillingsvejledning. Er transportsikringerne fjernet? Fjern transportsikringer Opstillingsvejledning. Netsvigt? Er sikringerne aktiveret? Tilkobl/erstat sikringer. Hvis fejlen sker igen, kontaktes kunderservice. Ingen fejl - ubalancekontrolsystemet udligner ubalancen ved at fordele vasketøjet flere gange. Ingen fejl - skumkontrolsystem aktivt - der aktiveres en skylning. Enkeltvis indeholder fosfatfri vaskemidler rester, der ikke kan opløses i vand. Vælg Skyl eller børst vasketøjet af efter vask. Hvis en fejl ikke kan afhjælpes alene (sluk/tænd) eller reparation er nødvendig: Sæt programvælgeren på Fra og træk netstikket ud af stikkontakten. Sluk vandhanen og kontakt kundeservice Opstillingsvejledning. 11 Vaskemaskine WM14B262DN siemens-home.com/welcome da Brugsanvisning Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 8! Læs først denne vejledning og den separate opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug! Register your product online

3 Din vaskemaskine Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken. Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på vores Internetside - eller i vores kundeservice-centre. Kontaktdata for den nærmeste kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger (afhængigt af model). DK Miljøvenlig bortskaffelse Bortskaf emballagen miljøvenligt. Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande. Indhold Side Korrekt brug... 1 Programmer... 1 Indstilling og tilpasning af program... 3 Vask... 3/4 Efter vask... 4 Individuelle indstillinger... 5/6 Henvisninger på displayet... 6 Programoversigt... 7 Sikkerhedshenvisninger... 8 Forbrugsværdier... 8 Vigtige henvisninger... 9 Indsats til flydende vaskemiddel... 9 Pleje/Rengøring...9/10 Vedligeholdelse...10 Hvad skal man gøre, hvis Miljøbeskyttelse / henvisninger vedrørende besparelse Udnyt den maksimale mængde vasketøj for det pågældende program. Vasketøj, der er normalt snavset, vaskes uden forvask. De mulige temperaturer står i forhold til plejemærkerne på tekstilerne. De aktuelle temperaturer i maskinen kan afvige fra disse for at sikre den optimale balance mellem energibesparelse og vaskeresultat. Dosér vaskemidlet i henhold til producentens henvisninger og vandets hårdhed. Hvis vasketøjet efterfølgende tørres i tørretumbleren, vælges centrifugeringshastigheden i henhold til vejledningen fra producenten af tørretumbleren. Korrekt brug kun beregnet til husholdningsbrug, til vask af tekstiler, der tåler maskinvask og uld der skal vaskes i hånden, i vaskevand, til drift med koldt drikkevand og gængse vaske- og plejemidler, der egner sig til brug i vaskemaskiner. Vaskemaskinen kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske evner, nedsatte sansefunktioner eller evnesvage og af personer med manglende erfaring eller viden, hvis disse iagttages eller er blevet undervistaf en ansvarlig person. Overhold sikkerhedshenvisningerne på side 8! Lad ikke børn opholde sig uden opsyn ved vaskemaskinen! Børn må ikke lege med vaskemaskinen! Børn må ikke udføre rengørings- og vedligeholdelsesarbejde uden opsyn! Hold husdyr borte fra vaskemaskinen! Tag først vaskemaskinen i drift efter du har læst denne vejledning og den separate opstillingsvejledning! Programmer Detaljeret programoversigt side 7. Temperatur og centrifugeringshastighed kan vælges individuelt, afhængig af det valgte program og programfremskridt. Bomuld slidstærke tekstiler + Forvask slidstærke tekstiler, forvask ved 30 C Strygelet strygelette tekstiler + Forvask strygelette tekstiler, forvask ved 30 C Mix Finvask/Silke Uld-/håndvask Skyl Udpumpning Centrifugering SuperLyn 30 /15 Sensitiv Sport Skjorter/Business Strygelet Special forskellige vasketøjstyper følsomme vaskbare tekstiler til uld, der kan vaskes i hånden/maskinen ekstra skylning med centrifugering af skyllevand ved (uden slutcentrifugering) af håndvaskede tekstiler Kortprogram slidstærke tekstiler Tekstiler af mikrofibre strygefri skjorter mørke tekstiler Klargøring - Programvælger C (Temperatur) * (centrifugeringshastighed) Valg af temperatur ( = kold) Valg af centrifugeringshastighed (* a (skyllestop = uden slutcentrifug det sidste skyllevand, display ) - (Færdig om) Programslut efter... Statusvisninger Installation iht. separat opstillingsvejledning. Kontrol af maskinen Tag aldrig en beskadiget maskine i brug! Informér kundeservice! Isætning af netstik Kun med tørre hænder! Tag kun fat i stikket! Åbning af vandhanen Indsats til flydende vaskemiddel (afhængig af model), side 10 Rum II: Vaskemiddel til hovedvask, blødgøringsmiddel, blegemiddel, pletfjerner Rum : Skyllemiddel, stivelse Rum I: Vaskemiddel til forvask Display Funktions- / optionsknapper Visninger til programforløbet: Vaskning, Skylning, Centrifugering, P Børnesikring side L Va F

4 Før første vask vask én gang uden vasketøj side 9 Sortering og ilægning af vasketøj Overhold producentens anvisninger! Efter angivelserne på etiketterne. Efter type, farve, snavs og temperatur. Den maksimale kapacitet må ikke overskrides side 7. Vær opmærksom på vigtige henvisninger side 9. Fyld store og små stykker tøj i! uk lugen. Sørg for at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og gummitætningen. Tilsætning af vaske- og plejemidler Dosér iht.: sketøjsmængde, tilsmudsningsgrad, vandets hårdhedsgrad (dette kan du få oplyst hos dit vandforsyningsselskab) og producentens angivelser. Ved modeller uden indsats til flydende vaskemiddel: yld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder og læg den ind i tromlen. Under driften: Vær forsigtig ved åbning af sæbeskuffen! Vaskning Sæbeskuffe med rum I, II, Luge Betjeningspanel Håndtag til åbning af lugen Slukning Sæt programvælgeren på Fra. Lukning af vandhane Ikke nødvendigt ved AquaStop-modeller Henvisninger Opstillingsvejledning, side 7. Udtagning af vasketøj Luk lugen op og tag vasketøjet ud. Hvis (skyllestop = uden slutcentrifugering) er aktiv: Sæt programvælgeren på Udpumpning eller vælg centrifugeringshastighed. Tryk på Start/Pause. Fjern eventuelle fremmedlegemer - fare for rust. Lad lugen til vaskemaskinen og sæbeskuffen stå åbne, så det resterende vand kan tørre. Fortynd tyktflydende skyllemiddel og formskyllemiddel med vand. Forhindrer tilstopning. Indstilling** og tilpasning af program 1 (Start/ Pause) fhængig af model) eller ering, vasketøjet ligger i **Hvis symbolet blinker på displayet, er børnesikringen aktiv Deaktivering, side 5. Funktions- og optionsknapper Individuelle indstillinger, side 5. Programvælger til at tænde og slukke maskinen og til at vælge programmet. Kan drejes i begge retninger. Vælg (Start/Pause) Hvis der trykkes længere på funktionstasterne, kommer der et automatisk gennemløb af displayværdierne! 2 Serviceklap Vaskning 3 Programslut, hvis... der... på displayet vises. Afbrydelse af program Ved programmer med høj temperatur: Lad tøjet afkøle: Vælg Skyl. Tryk på Start/Pause. Ved programmer med lavere temperatur: Vælg Centrifugering (Centrifugering) (hvis der kun skal udpumpes: sæt (centrifugeringshastighed) på ). Tryk på Start/Pause. Ændring af program, hvis der ved en fejltagelse blev valgt et forkert program: Vælg et nyt program. Tryk på Start/Pause. Det nye program starter forfra. Stop/fortsættelse af program f.eks. ved iblødsætning side 9. Tryk på Start/Pause. På displayet vises - -, lugen kan ikke åbnes. Hvis programmet skal fortsættes skal du trykke på Start/Pause. rogramtid eller -slut 3 4

5 Individuelle indstillinger Funktionsknapper Før og mens det valgte program kører, kan centrifugeringshastigheden og temperaturen ændres. Virkning afhængig af hvor langt programmet er kommet. C (Temperatur) Du kan ændre den viste vasketemperatur. Den maksimale vasketemperatur, der kan vælges, afhænger af det indstillede program. (Centrifugeringshastighed // (skyllestop = uden slutcentrifugering)) Du kan ændre den viste centrifugeringshastighed eller vælge (skyllestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i vandet efter sidste skylning, display ). Den maksimale centrifugeringshastighed, der kan vælges, afhænger af modellen og det indstillede program. (Færdig om) Ved valg af programmet vises den pågældende programtid. Du kan forsinke programstarten før programmet begynder. Færdig om-tiden kan indstilles i timetrin, op til maksimalt 24 timer. Tryk på knappen (Færdig om) indtil det ønskede timetal vises (t=time). Tryk på Start/Pause. Optionsknapper Programoversigt, side 7 (Speed Perfect) (Eco Perfect) (Skylning Plus) Børnesikring på displayet Til vask på kortere tid ved samme vaskeeffekt i forhold til standardprogrammet. Maksimal kapacitet Programoversigt, side 7. Sparer energi ved samme vaskeeffekt i forhold til standardprogrammet. Øget vandniveau og ekstra skylning, forlænget vasketid. Til steder med meget blødt vand eller til yderligere forbedring af skylleresultatet. Vaskemaskinen sikres mod fejlagtig ændring af de indstillede funktioner. TIL/FRA: Tryk efter programstart/-stop ca. 5 sekunder på Start/Pause. Henvisning: Børnesikringen kan forblive aktiveret indtil næste programstart også efter maskinen slukkes! I dette tilfælde deaktiveres børnesikring før programstart og aktiveres eventuelt igen efter programstart. Start/Pause Til start eller stop og fortsættelse af programmet og til aktivering/deaktivering af børnesikringen. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke 2. a) Indstilling af lydstyrke for henvisningssignaler 2. b) Indstilling af lydstyrke for knapsignaler Henvisninger på displayet afhængig af model : : : Tænd helt for vandhanen (koldt vand). Tilløbsslangen er knækket/eller klemt fast. For lavt vandtryk. Vedligeholdelse, rengør sien side 10. Afløbspumpe tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbspumpen side 10. Afløbsslange/afløbsrør tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbsslangen ved vandlåsen side 10. Vand i bundkar, maskine utæt. Luk vandhanen. Kontakt kundeservice! Børnesikring aktiv, deaktivering side 5. Andre visninger Aktivering af indstillingsfunktion sæt på trykkes og holdes nede tryk indtil den ønskede lydstyrke er opnået drej en position mod højre + drej en position mod højre eller tryk indtil den ønskede lydstyrke er opnået holdes fortsat nede i ca. 5 sek., indtil displayelementerne lyser, indstillingsfunktionen er aktiveret Sluk vaskemaskinen, vent 5 sekunder og tænd igen. Hvis visningen kommer frem igen, kontaktes kundeservice. sæt på, for at forlade indstillingsfunktionen for signallydstyrken sæt på, for at forlade indstillingsfunktionen for signallydstyrken 5 6

6 Programoversigt Vær opmærksom på tabellen forbrugsværdier side 8 og henvisninger på side 9! Programmer C maks. Vasketøjstype Optioner; Henvisninger (Speed Perfect)*, (Eco Perfect), (Skylning Plus) - 90 C Bomuld + Forvask (Speed Perfect)*, (Eco Perfect), (Skylning Plus); til særligt følsom hud, længere vask ved valgt temperatur, højere vandstand, ekstra skylning slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler i bomuld eller hør 6 kg/ 3,5 kg* Sensitiv - 60 C Strygelet (Speed Perfect), (Eco Perfect), (Skylning Plus) strygefri tekstiler i bomuld, hør, syntetisk stof eller - 60 C 3 kg + Forvask (Speed Perfect), (Eco Perfect), (Skylning Plus); forskellige vasketøjstyper kan vaskes sammen Mix - 40 C 2,5 kg Tekstiler af bomuld eller strygefri tekstiler (Speed Perfect), (Eco Perfect), (Skylning Plus); reduceret skylle- og slutcentrifugering - 40 C 3 kg mørke tekstiler i bomuld og mørke strygefri tekstiler Strygelet Special (Speed Perfect), (Eco Perfect), (Skylning Plus) strygefri skjorter i bomuld, hør, syntetisk stof eller - 60 C Skjorter/Business (Speed Perfect), (Eco Perfect), (Skylning Plus) til følsomme, vaskbare tekstiler f.eks. i silke, satin, syntetisk stof eller (f.eks. gardiner) - 40 C Finvask/Silke 2 kg særligt skånende vaskeprogram, så man undgår at tøjet krymper, længere programpauser (tekstiler ligger i vaskevand) Uld-/håndvask - 40 C tekstiler i uld eller med uldandel, der kan vaskes i hånden eller maskinen Sport - 40 C tekstiler af mikrofibre (Speed Perfect), (Eco Perfect), (Skylning Plus) Kortprogrammer, egnet til let snavset vasketøj strygefri tekstiler i bomuld, hør, syntetisk stof eller 3,5 kg/ 2 kg SuperLyn 30 /15-40 C Ekstraprogrammer Skyl, Centrifugering, Udpumpning * reduceret kapacitet ved indstillingen (Speed Perfect). Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i rum II, programmer med forvask - opdel vaskemiddel i rum I og II BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße München GERMANY Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG 9511 / WM14B262DN 7 Sikkerhedshenvisninger Læs denne brugs- og opstillingsvejledning og alle andre informationer, der følger med vaskemaskinen og overhold disse. Opbevar materialet til senere brug. Fare for elektrisk stød Livsfare Kvælningsfare Forgiftningsfare Eksplosionsfare Kvæstelsesfare Forbrugsværdier Tag altid fat i stikket, aldrig i ledningen! Netstikket må kun isættes/trækkes ud med tørre hænder. Ved kasserede maskiner: Træk netstikket ud. Skær netkablet over og fjern det sammen med stikket. Ødelæg lugens lås. Dermed forhindres, at børn kan spærre sig inde og komme i livsfare. Emballage, folie og emballagedele skal opbevares utilgængeligt for børn. Opbevar vaske- og plejemidler utilgængeligt for børn. Tøj, der er forbehandlet med rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, f.eks. pletfjerner/rensebenzin, kan eksplodere efter ifyldning. Skyl tøjet grundigt i hånden forinden. Lugen kan blive meget varm. Pas på, når varmt vaskevand pumpes ud af maskinen. Stig ikke op på vaskemaskinen. Støt dig ikke op ad en åben luge. Sæt ikke hånden ind i tromlen, hvis den drejer rundt endnu. Program Kapacitet Energi*** Vand*** Programtid*** Bomuld 20 C 6 kg 0.30 kwh 68 l 2 1/4 h Bomuld 40 C* 6 kg 0.95 kwh 68 l 2 1/4 h Bomuld 60 C 6 kg 1.60 kwh 68 l 2 1/4 h Bomuld 90 C 6 kg 2.45 kwh 76 l 2 1/4 h Strygelet 40 C* 3 kg 0.70 kwh 46 l 1 3/4 h Mix 30 C 2.5 kg 0.40 kwh 44 l 1 h Finvask/Silke 30 C 2 kg 0.30 kwh 37 l 3/4 h Uld-/håndvask 30 C 2 kg 0.20 kwh 43 l 3/4 h * Programindstilling for kontrol iht. gyldig EN Henvisning for sammenlignende kontroller: Til test af kontrolprogrammerne vaskes den angivne kapacitet med maksimal centrifugeringshastighed. Program Ekstrafunktioner Kapacitet Årligt energiforbrug Årligt vandforbrug Bomuld 40/60 C (eco Perfect) ** 6 kg/3 kg 153 kwh l ** Programindstillinger til kontrol og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 C). *** Værdierne afviger fra de angivne værdier afhængig af vandtryk, vandhårdhed, vandindløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype, -mængde og -tilsmudsning, det anvendte vaskemiddel, svingninger i netspændingen og de valgte indstillinger. 118

7 Vigtige henvisninger Før første vask Ifyld ikke vasketøj! Åbn vandhanen. I rum II hældes: ca. 1 liter vand Vaskemiddel (dosering iht. producentens henvisninger for let tilsmudsning og vandets hårdhedsgrad) Sæt programvælgeren på Strygelet 60 C og tryk på Start/Pause. Når programmet er slut sættes programvælgeren på Fra. Pas på vasketøj og maskine Ved dosering af alle vaske-/hjælpe- og rengøringsmidler overholdes producentens henvisninger. Tøm lommerne. Vær opmærksom på metaldele (clips osv.). Vask sart vasketøj i net/pose (strømper, gardiner, bh'er med bøjle). Luk lynlåse og dynebetræk. Børst sand af lommer og opslag. Fjern gardinkroge eller bind dem ind i et net/en pose. Ilægning af vasketøj Fyld store og små stykker tøj i! Sørg for at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og gummitætningen. Vasketøj med forskellig grad af snavsethed let kraftig Iblødsætning Vask nyt tøj separat. Forvask ikke. Vælg evt. indstillingen (Speed Perfect). Pletter forbehandles eventuelt. Fyld mindre vasketøj i. Vælg program med forvask. Ilæg vasketøj med samme farve. Kom iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i rum II iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren på Bomuld 30 C og tryk på Start/Pause. Tryk efter ca. 10 minutter på Start/Pause, for at standse programmet. Efter den ønskede iblødsætningstid trykkes atter på Start/Pause, hvis programmet skal fortsættes eller programmet skal ændres. Stivning Vasketøjet bør ikke være behandlet med skyllemiddel. Mulighed for stivning i alle vaskeprogrammer med flydende stivelsesmiddel. Dosér stivelsesmidlet iht. producentens angivelser i rummet til skyllemiddel (rengøres evt. først). Farvning/affarvning Farvning er kun tilladt i husholdningsmæssigt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Overhold angivelserne fra producenten af farvemidlerne! Affarv ikke tøj i vaskemaskinen! Indsats til flydende vaskemiddel afhængig af model Placer indsatsen til dosering af flydende vaskemiddel: Tag sæbeskuffen helt ud side 10. Skub indsatsen fremad. Anvend ikke indsatsen (skub op): ved geleagtige vaskemidler og vaskepulver, ved programmer med forvask eller funktionen (Færdig om). Pleje/rengøring Kabinet, betjeningspanel Fjern straks rester af vaskemiddel. Tør af med en blød, fugtig klud. Rengøring med vandstråle forbudt. 9 Pleje/rengøring Rengøring af sæbeskuffe hvis der er rester af vaske- eller skyllemiddel. 1. Træk ud, tryk indsatsen ned, tag skuffen helt ud. 2. Tag indsatsen ud: tryk indsatsen opad med fingeren nedefra. 3. Rengør sæbeskuffer og indsats med vand og børste og tør af. 4. Sæt indsatsen i og lad den falde i hak (sæt cylinderen på styrestiften). 5. Skub sæbeskuffen ind. Lad sæbeskuffen stå åben, så resterende vand kan tørre. Vasketromle Lad lugen stå åben, så tromlen tørrer. Afkalkning Rustpletter - brug klorfrit rengøringsmiddel, aldrig ståluld Der må ikke være tøj i vaskemaskinen! Ikke nødvendigt ved korrekt dosering af vaskemiddel. Hvis dette alligevel er tilfældet skal du gå frem iht. angivelserne fra producenten af afkalkningsmidlet. Egnede afkalkningsmidler kan rekvireres via vores internetside eller via kundeservice ( side 1). Vedligeholdelse Afløbspumpe Sæt programvælgeren på Fra, træk netstikket ud. 1. Åbn serviceklappen 2. Skru pumpedækslet forsigtigt af (resterende vand) 3. Rengør indvendigt, pumpedækslets gevind og pumpehuset (afløbspumpens vingehjul skal kunne drejes). 4. Isæt atter pumpedækslet og skru det fast. 5. Isæt atter serviceklappen. For at forhindre, at der ved næste vask strømmer ubrugt vaskemiddel ned i afløbet: Hæld 1 liter vand i rum II og start programmet Udpumpning. Afløbsslange tilstoppet ved vandlås Sæt programvælgeren på Fra, træk netstikket ud. 1. Løsn spændebåndet, træk afløbsslangen forsigtigt af (OBS!! resterende vand). 2. Rengør afløbsslangen og vandlåsens studs. 3. Monter atter afløbsslangen og sikr tilslutningsstedet med et spændebånd. Si i vandtilledning tilstoppet Fare for elektrisk stød Aqua-stop-sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder elektrisk ventil). Nedbringelse af vandtryk i tilløbsslangen: 1. Luk vandhanen! 2. Vælg et vilkårligt program (med undtagelse af Skyl/Udpumpning). 3. Tryk på Start/Pause. Lad programmet køre i ca. 40 sekunder. 4. Sæt programvælgeren på Fra. Træk netstikket ud. Rengøring af sien: 5. Fjern slangen fra vandhanen. Rengør sien med en lille børste. og/eller ved modeller Standard og Aqua-Secure: Fjern slangen på bagsiden af vaskemaskinen, tag sien ud med en tang og rengør den. 6. Tilslut slangen og kontroller for tæthed. Fare for elektrisk stød! Træk netstikket ud! Eksplosionsfare! Ingen opløsningsmidler! Skoldningsfare! Lad vaskevandet afkøle! Sluk for vandhanen! 10

8 Hvad gør jeg, hvis... Vandet løber ud Intet vandindtag. Vaskemiddel ikke brugt. Fastgør afløbsslangen korrekt eller udskift den. Spænd tilløbsslangens forskruning. Start/Pause ikke valgt? Vandhane ikke åbnet? Si eventuelt tilstoppet? Rengøring af si side 10. Tilløbsslange knækket eller klemt fast? Lugen kan ikke åbnes. Sikkerhedsfunktion aktiv. Programafbrydelse? side (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt? side 3,4. Program starter ikke. Vaskevandet pumpes ikke ud. Intet synligt vand i tromlen. Centrifugeringsresultat ikke tilfredsstillende. Vasketøj vådt/for fugtigt. Programtiden ændrer sig under vaskecyklen. Flere ganges start på centrifugering. Restvand i kammeret til plejemidler. Lugtdannelse i vaskemaskinen. Statusindikatoren blinker. Der kommer evt. vaskemiddel ud af sæbeskuffen. Kraftig støjdannelse, vibrationer og Vandring ved centrifugering. Display/indikatorlamper fungerer ikke under driften. Programmet kører længere end normalt. Rester af vaskemiddel på vasketøjet. Start/Pause eller (Færdig om) - tid valgt? Luge lukket? Børnesikring aktiv? Deaktivering side (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt? side 3,4. Rengøring af afløbspumpen side 10. Rengør afløbsrør og/eller afløbsslange. Ingen fejl - vand under det synlige område. Ingen fejl - ubalancekontrolsystemet har afbrudt centrifugering, ujævn fordeling af vasketøj. Fordel små og store stykker vasketøj i tromlen. Er der valgt et for lavt omdrejningstal? side 5. Ingen fejl - programforløbet optimeres til den pågældende vaskeproces. Det kan medføre en ændring af programtiden på displayet. Ingen fejl - ubalancekontrolssystemet udligner ubalancen. Ingen fejl - plejemidlets effekt påvirkes ikke. Rengør evt. indsatsen side 10. Kør programmet Bomuld 90 C uden vasketøj. Anvend vaskemiddel. Er der brugt for meget vaskemiddel? Bland en spiseske skyllemiddel med en ½ liter vand og hæld det i rum II (ikke ved outdoor-, sportswear- og duntekstiler!). Reducer vaskemiddeldoseringen ved næste vask. Er maskinens fødder fastgjort? Sikr maskinens fødder Opstillingsvejledning. Er transportsikringerne fjernet? Fjern transportsikringer Opstillingsvejledning. Netsvigt? Er sikringerne aktiveret? Tilkobl/erstat sikringer. Hvis fejlen sker igen, kontaktes kunderservice. Ingen fejl - ubalancekontrolsystemet udligner ubalancen ved at fordele vasketøjet flere gange. Ingen fejl - skumkontrolsystem aktivt - der aktiveres en skylning. Enkeltvis indeholder fosfatfri vaskemidler rester, der ikke kan opløses i vand. Vælg Skyl eller børst vasketøjet af efter vask. Hvis en fejl ikke kan afhjælpes alene (sluk/tænd) eller reparation er nødvendig: Sæt programvælgeren på Fra og træk netstikket ud af stikkontakten. Sluk vandhanen og kontakt kundeservice Opstillingsvejledning. 11 Vaskemaskine WM14B262DN siemens-home.com/welcome da Brugsanvisning Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 8! Læs først denne vejledning og den separate opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug! Register your product online

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse. Vask. Indhold

Vask. Forberedelse. Vask. Indhold Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask Vaskemaskinen Tillykke med dette moderne kvalitetsprodukt fra Smeg. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner er fejlfri

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktiver indstillingsmodus lydsignalstyrke.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktiver indstillingsmodus lydsignalstyrke. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Vask. Før første vask. Sluk. Sæbeskuffe med rum I, II, Lugen. Betjeningspanel. Greb på lugen

Vask. Før første vask. Sluk. Sæbeskuffe med rum I, II, Lugen. Betjeningspanel. Greb på lugen Deres vaskemaskine Tillykke med den nye vaskemaskine. Du har valgt et førsteklasses moderne, kvalitetsprodukt fra Siemens. Din vaskemaskine udmærker sig ved et sparsomt forbrug af vand og energi. Hver

Læs mere

Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vask

Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vask Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle maskiner bliver

Læs mere

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5.

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5.

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle maskiner bliver omhyggeligt

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på FRA. Luk vandhanen Anvisninger om Aqua-Stop Opstillingsvejledning, Sæbeskuffe med kammer I, II, Luge. side 2.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på FRA. Luk vandhanen Anvisninger om Aqua-Stop Opstillingsvejledning, Sæbeskuffe med kammer I, II, Luge. side 2. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle maskiner bliver omhyggeligt

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y791DN Vaskemaskine www.siemens-home.com

da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y791DN Vaskemaskine www.siemens-home.com da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y791DN Vaskemaskine www.siemens-home.com Deres nye vaskemaskine Du har besluttet dig for at købe en premium vaskemaskine fra Siemens. Vaskemaskinen udmærker sig ved

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WFO 2850 http://da.yourpdfguides.com/dref/2282494

Din brugermanual BOSCH WFO 2850 http://da.yourpdfguides.com/dref/2282494 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Læs denne brugs- og opstillingsvejledning samt alle andre vedlagte papirer, og overhold alle de indeholdte anvisninger og vejledninger.

Læs denne brugs- og opstillingsvejledning samt alle andre vedlagte papirer, og overhold alle de indeholdte anvisninger og vejledninger. SIEMENS Brugs- og opstillingsanvisning da Vaske-/tørremaskine Læs denne brugs- og opstillingsvejledning samt alle andre vedlagte papirer, og overhold alle de indeholdte anvisninger og vejledninger. Opbevar

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Vask. Sæbeskuffe med:

Vask. Sæbeskuffe med: Deres vaskemaskine Tillykke Med købet af Deres nye vaskemaskine har De valgt et moderne, kvalitets førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Vaskemaskinen er kendetegnet ved et sparsomt forbrug af

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WFX140SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3566597

Din brugermanual BOSCH WFX140SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3566597 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WXLM1460DN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655398

Din brugermanual SIEMENS WXLM1460DN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655398 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning

Brugs- og opstillingsanvisning Maxx 5 da Brugs- og opstillingsanvisning Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaske-/tørremaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og sørg

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WK14D320EU http://da.yourpdfguides.com/dref/3566650

Din brugermanual SIEMENS WK14D320EU http://da.yourpdfguides.com/dref/3566650 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask. Før hver vask. Sæbeskuffe med:

Vask. Før hver vask. Sæbeskuffe med: Deres vaskemaskine Tillykke Med købet af Deres nye vaskemaskine har De valgt et moderne, kvalitets førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Vaskemaskinen er kendetegnet ved et sparsomt forbrug af

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

Ekstra programpakker:

Ekstra programpakker: Ekstra programpakker: Allergi Plus & Kids Baby Home XL Medic Øko da-dk M.-Nr. 09 579 540 Indholdsfortegnelse Programmer vælges...3 Programpakker....4 Centrifugering...5 Programoversigt...6 Programforløb...10

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning L 60460 FL L 60660 FL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Washer-Dryer WK14D321EU. siemens-home.com/welcome. Register your product online. Vaske-/tørremaskine Brugs- og opstillingsvejledning

Washer-Dryer WK14D321EU. siemens-home.com/welcome. Register your product online. Vaske-/tørremaskine Brugs- og opstillingsvejledning Washer-Dryer WK14D321EU siemens-home.com/welcome da Vaske-/tørremaskine Brugs- og opstillingsvejledning Register your product online Din nye vaske-/tørremaskine Du har valgt en vaske-/tørremaskine af mærket

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

Indhold. Sider Sikkerhedsanvisninger... 4 Miljøbeskyttelse/energisparetips... 4 Emballage og kasseret udstyr... 4 Her er din vaskemaskine...

Indhold. Sider Sikkerhedsanvisninger... 4 Miljøbeskyttelse/energisparetips... 4 Emballage og kasseret udstyr... 4 Her er din vaskemaskine... Indhold Sider Sikkerhedsanvisninger... 4 Miljøbeskyttelse/energisparetips... 4 Emballage og kasseret udstyr... 4 Her er din vaskemaskine... 5 1 - Installationsvejledning Fjernelse af transportsikringer...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV 60600-W http://da.yourpdfguides.com/dref/617652

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV 60600-W http://da.yourpdfguides.com/dref/617652 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LAV 60600-W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vaskemaskine WM 16Y890DN

Vaskemaskine WM 16Y890DN hvid 13895 kr* *Vejledende pris Produktegenskaber Forbrug og ydelse k Kapacitet: 8 kg k Energiklasse: A+++ k Årligt energiforbrug 189 kwh, baseret på 220 standardvaske ved 60 C- og 40 C-normalprogrammerne

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

Spirit proline. Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri WEI 9080 / 9100 / 9120 / 9130 / 9160

Spirit proline. Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri WEI 9080 / 9100 / 9120 / 9130 / 9160 Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri Følg sikkerhedsanvisninger! Maskinen bør først tages i brug efter gennemlæsning af denne vejledning! Spirit proline WEI 9080 / 9100

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk,1 SIXL 125 S Indholdsfortegnelse Installation, 2-3 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Tekniske oplysninger Beskrivelse af vaskemaskine, 4-5

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60 DK Brugervejledning Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning WME 32714-60 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Sikkerhedsadvarsler 4-5 Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV 72628-W http://da.yourpdfguides.com/dref/620136

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV 72628-W http://da.yourpdfguides.com/dref/620136 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LAV 72628-W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P DA Brugsanvisning Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P Indhold Om sikkerhed 2 Frostsikring _ 4 Miljøhensyn 4 Produktbeskrivelse _ 5 Tekniske data 5 Installation _ 6 Ibrugtagning 9 Tilpasning _ 10 Daglig

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

LAVAMAT W 1250 ELECTRONIC

LAVAMAT W 1250 ELECTRONIC LAVAMAT W 1250 ELECTRONIC Vaskemaskine Brugsanvisning 1 Kære kunde! læs denne brugsvejledning grundigt. Vær særlig opmærksom på afsnittet "Sikkerhed på de første sider. Gem denne brugsvejledning, så du

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV64600-W http://da.yourpdfguides.com/dref/615336

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV64600-W http://da.yourpdfguides.com/dref/615336 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LAV64600-W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WBB24751EU

Din brugermanual BOSCH WBB24751EU Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BOSCH WBB24751EU i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Brugervejledninger VASKEMASKINE Dansk IWB 6143 Indhold Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Tekniske data Beskrivelse af vaskemaskinen og starte

Læs mere

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VEJLEDNING NL PT SV RU DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger Opstillingsflade Vaske-tørretumbleren er tung pas på når den løftes. OBS! Frosne slanger kan revne/briste. Vaske-tørretumbleren må ikke opstilles på et sted, hvor der er fare for

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND BRUGERVEJLEDNING DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET 3da05369.fm Page 31 Wednesday, June 5, 2002 6:58 PM INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1: AFSNIT 2: AFSNIT 3: AFSNIT 4: AFSNIT 5: AFSNIT 6: AFSNIT 7: AFSNIT 8: AFSNIT 9: AFSNIT 10: FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASKECYKLUS FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146 Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk WIXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, 74-75 Udpakning, 74 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 74 Planstilling, 74 Tilslutning til vandhane, 74

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Væden i tromlen stammer fra den afsluttende kontrol på fabrikken. Fjerne transportsikringer Vandtilslutning afhængigt af model Vaskemaskinen er meget

Læs mere

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING VEJLEDNING EN SV DA Indholdsfortegnelse 1. Anvisninger for sikker og korrekt brug 2 2. Installationsanvisninger

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD OPSTILLING VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WIQ1832EU

Din brugermanual SIEMENS WIQ1832EU Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

WHT1114LSIN. Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas. Dokumentnummer 2820524650_DA/ 14-04-15.(8:26)

WHT1114LSIN. Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas. Dokumentnummer 2820524650_DA/ 14-04-15.(8:26) WHT1114LSIN Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Dokumentnummer 2820524650_DA/ 14-04-15.(8:26) 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel

Tørring. Betjeningspanel Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for

Læs mere

Vaskemaskine ASKO W6751

Vaskemaskine ASKO W6751 Vaskemaskine Kære ASKO-kunde! Tak, fordi du har valgt dette skandinaviske kvalitetsprodukt, som er fremstillet i Vara i Sverige. Vi vil gerne overbevise dig om, at din nye maskine er lige så god på indersiden

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C DK Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning TWINJET 1607 C 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning VASKEMASKINE Aramides Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 FØR IBRUGTAGNING... 6 Sikkerhedsadvarsler... 6 Anbefalinger... 7 OPSTILLING... 8 Fjernelse af transportskruer...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere