Vask. Før hver vask. Sæbeskuffe med:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vask. Før hver vask. Sæbeskuffe med:"

Transkript

1 Deres vaskemaskine Tillykke Med købet af Deres nye vaskemaskine har De valgt et moderne, kvalitets førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Vaskemaskinen er kendetegnet ved et sparsomt forbrug af vand, energi og vaskemiddel. Hver maskine, som forlader vores fabrik, har gennemgået en kontroltest og er blevet kontrolleret grundigt for fejl og mangler. Hver enkelt maskine er forindstillet på fabrikken til det intelligente doseringssystem. Du kan gå i gang med at vaske med det samme! Ændringer af grundindstillingerne. Side 12, 13 Yderligere informationer om vores produkter, tilbehør, reservedele og service finder du under: Indhold Side Bestemmelsesmæssig brug... 1 Forberedelse af vaskemaskine... 2 Før første vask... 2/3 Før hver vask... 3/4 Efter hver vask... 4/5 Valg af optioner og ændring af indstillinger/display... 6 Programoversigt... 7 Sikkerhedsforskrifter... 8 Forbrugsværdier... 8 Vigtige anvisninger... 9 Tips mht. programmer/optioner Manuel dosering...13 Kundeservice...13 Miljøbeskyttelse/Anvisninger vedrørende besparelse Udnyt den maksimale mængde vasketøj for det enkelte program. Brug ikke programmet med forvask, når det drejer sig om normalt tilsmudset tøj. Vælg program vask 60 C og option ecoperfect i stedet for vask 90 C. Man opnår nogenlunde samme vaskeresultat som ved kogevaskprogrammet, dog med væsentligt mindre energi. Dosering af vaskemidlet med det intelligente doseringssystem er med til at spare på vaskemiddel og vand. Energisparefunktion: Belysning af displayet slukker efter et par minutter, Start/Reload (Start/Ilægning) blinker. Vælg en vilkårlig taste for at aktivere belysningen. Hvis vasketøjet efterfølgende skal tørres i tørretumbleren, vælges centrifugeringshastigheden i henhold til anvisningerne fra producenten af tørretumbleren. Pletautomatik Speciel behandling af 16 forskellige plettyper er mulig. Det er ikke nødvendigt at forbehandle pletterne vaskemaskinen tilpasser vaskeprocessen. Side 10 Bestemmelsesmæssig brug Vaskemaskinen er kun beregnet til husholdningsbrug, til vask af maskinvaskbare tekstiler og håndvaskbar uld i vaskevand, alle vaske-/pleje- og rensemidler skal doseres iht. fabrikantens råd, til drift med koldt drikkevand og gængse vaske- og plejemidler, der egner sig til brug i vaskemaskiner. En voksen person skal altid være i nærheden, hvis børn opholder sig i nærheden af vaskemaskinen! Børn og ikke instruerede personer må ikke bruge vaskemaskinen! Husdyr må ikke komme i nærheden af vaskemaskinen! i-dos 1 i-dos 2 Skyllemiddel eller Greb på sæbeskuffe i-dos 1 valgt/ilægningsvisning. Side i-dos 2 valgt/ilægningsvisning. Side Forberedelse af vaskemaskine Installer korrekt iht. separat Monterings-/ Plejeanvisning. Kontrol af vaskemaskinen Vaskemaskinen må ikke tages i brug, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice! Sæt stikket i stikkontakten Hænderne skal være tørre! Tag kun fat i stikket! Åbn vandhanen Programvælger Din vaskemaskine er udstyret med et intelligent doseringssystem til flydende vaskemiddel og skyllemiddel. Til dette formål bruges beholderne i-dos 1 og i-dos 2 (1,3 l/0,5 l) i sæbeskuffen. Du kan vælge, om du ønsker at bruge et flydende vaskemiddel og et skyllemiddel eller to flydende vaskemidler. Side 13 Automatiske programmer Automatisk tilpasning af vaskeprogrammet og den intelligente dosering afhængigt af den registrerede tøjtype og tilsmudsning. Side 10 Options Vælg grundindstillinger Side 6 Options Vælg programindstillinger Side 6 Temp. Før første vask Påfyld doseringsbeholder i-dos 1 og i-dos 2 Side 11 Den første vask skal gennemføres uden tøj 1. Gør følgende for at forhindre, at der løber uudnyttet vaskemiddel ud i afløbssystemet ved den 1. vask: Hæld 1 liter vand i rum / og start program Udpumpning. 2. Vask en gang med program vask 90 C, kom ikke vasketøj i maskinen. Taster, visefelt Side 6 Valg af temperatur +/ Change Ændre indstillinger Side 6 Start/ Ilægning (kold) indtil 90 ; med taster +/ Change (Ændre) i-dos 1 Vælg -dosering Side 12 l = let, ll = normal, lll = kraftig, = fra; med taster +/ Change (Ændre) i-dos 2 Vælg Skyllemiddel- eller vaskemiddel-dosering Side 12 l = let, ll = normal, lll = kraftig, = fra; med taster +/ Change (Ændre) Spin Vælg centrifugeringshastigheden (omdrejninger pr. minut, 0 = ingen centrifugering under programforløbet) 0 til 1600* (* afhængigt af model); med taster +/ Change (Ændre) Klem ikke vasketøj ind! Før hver vask Åbn lugen 1. Sortering af vasketøjet 2. I henhold til angivelserne på plejesymbolerne. I henhold til tøjart, farve, tilsmudsning og temperatur. Følg plejeanvisningerne fra producenten! Overskrid ikke maks. påfyldning af maskinen. Side 7 Læs Vigtige anvisninger. Side 9 Vælg program 3. Med programvælgeren tændes og slukkes vaskemaskinen og programmet vælges. Den kan drejes i begge retninger. Hvis børnesikring er aktiv, deaktiver. Side 9 Følg henvisningerne i displayet! Maks. 8kg Ilæg vasketøj, Følg henvisningerne om ilægning i displayet. Side 9 Ifyldning af vasketøj 4. 0 Tøjm.: Maks. 8kg Ilæg vasketøj, i-dos1: II i-dos2: II Luk lugen 5. Intelligent dosering er forindstillet på fabrikken: i-dos1 : ll = dosering vaskemiddel : normal i-dos2 : ll = dosering skyllemiddel : normal Ændre dosering. Side 12 Vælg programindstillinger 6. Alle taster er sensitive, de skal kun berøres let! Temperatur/Centrifugeringshastighed Side 2 Options (Optioner) Side 6 Pletvalg Side 10 Manuel dosering Side 13 startes 7. / rum til manuel dosering i-dos 2 beholder til intelligent dosering: Skyllemiddel eller flydende vaskemiddel i-dos 1 beholder til intelligent dosering: Flydende vaskemiddel Belysningen i tromlen (afhængigt af model) efter åbning eller lukning af lugen samt efter programstart; slukker automatisk. Valg af optioner og ændring af indstillinger/displayet Med tasterne / Options (Optioner) kan efterfølgende grund- og programindstillinger vælges. De pågældende indstillinger kan tilpasses/ændres med tasterne +/ Change(Ændre). Ved flertrinnede indstillinger løber indstillingerne automatisk igennem, når tasterne +/ Change (Ændre) berøres i længere tid. I displayet ses informationer om: Indstillinger, programforløb og ekstra henvisninger ( separat Monterings-/Plejeanvisning, Hvad skal man gøre, hvis..., Side 11). Hver indstilling er aktiv uden bekræftelse. Grundindstillinger er understreget i displayet og forbliver unændret, også selv om maskinen slukkes og tændes igen. Grundindstillinger i-dos2: Indhold Skyllemiddel 10 ml 200 ml Sæbeskuffe med: Vask Greb på sæbeskuffe Vask Betjeningspanel Serviceklap Luge med greb Efter hver vask 10. Sluk Under vask... Indstil programvælgeren på Fra. 9. Luk vandhanen Ikke nødvendigt ved Aqua-Stop-modeller. separat Opstillings-/Plejeanvisning, Side 6 8. Udtagning af vasketøj Åbn døren og tag vasketøjet ud. Fjern evt. fremmedlegemer Rustfare. Lad luge og sæbeskuffe være åben, så evt. restvand kan tørre. Programslut når Færdig, Tag tøjet ud fremkommer i displayet. Skyllestop Vælg en vilkårlig taste, hvis visefelt ikke lyser. Energisparefunktion, Side 1 Hvis Skyllestop er aktivt: Vælg Udpumpning og/eller Start/Reload (Start/ Ilægning). Stop programmet Ved programmer med høj temperatur: Vasketøj afkøles: Vælg Skyl. Vælg Start/Reload (Start/Ilægning). Ved programmer med lav temperatur: Vælg Centrifugering eller Udpumpning. Vælg Start/Reload (Start/Ilægning). Læg vasketøj i Side 9... hvis Start/Reload (Start/Ilægning) er valgt og Ilægen mulig fremkommer i displayet. Lad ikke lugen stå åben i længere tid vand fra vasketøjet kan løbe ud. Påfyldningsvisning er ikke aktiv ved ilægning. Vælg Start/Reload (Start/Ilægning). i-dos1: i-dos2: Signal 10 ml 200 ml Fra Stille Medium Højt Meget højt Tastesignal Fra Stille Medium Højt Meget højt Sprog varioperfect speedperfect Programindstillinger Vælg beholderindhold. Side 13 Indstil standard-doseringsmængde, Side 12, iht. anbefaling fra vaske-/skyllemiddelproducenten. Vælg lydstyrke for henvisningssignaler. Vælg lydstyrke for tastesignaler. Vælg sprog for display tekster. Til vask med kortere tid med samme vaskeeffekt som standardprogram. Maksimal mængde vasketøj. Programoversigt, Side 7 ecoperfect Til besparelse af energi med samme vaskeeffekt som standardprogram. Pletvalg Automatisk behandling af vanskelige pletter. Side 10 Sluttid 1 24h Når programmet vælges, vises den pågældende (h time) tid indtil programslut. Kan indstilles i time-skridt, indtil maks. 24 h. Ingen indstillingsmulighed efter programstart. Ekstra skyl Antikrøl Skyllestop Vand Plus Forvask maks.+3 skyl Options Ekstra skylning. Længere programtid. Anbefales: til særlig sart hud eller/og i områder med meget blødt vand. Specielt centrifugeringsforløb med efterfølgende løsning af tøjet. Skånsom slutcentrifugering ved reduceret centrifugeringshastighed. Vasketøjets resterende fugtighed er noget højere. Efter den sidste skylning bliver vasketøjet liggende i vand. Side 5 Øget vandstand. Skånsom behandling af vasketøjet. Til meget snavset tøj. Følg henvisninger vedr. dosering på Side9! Programoversigt tabel forbrugsværdier, Side 8, og følg henvisninger på Side 9! Optioner; henvisninger i-dos** Vaskemid. Skyllemid. max. Tøjart C ( = kold) Programmer Til slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller linned *,,,,,,, Til strygelette tekstiler af bomuld, linned, syntetik eller blandet stof,,,,,,, 8 kg/ 5 kg* C Koge-/ kulørtvask Strygelet C 3,5 kg,,,,,,, ; Forskellige tekstiltyper kan vaskes sammen Mix C 3,5 kg Tekstiler af bomuld, snavsede tekstiler,,,,,,, ; Kun centrifugering mellem skylningerne Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetisk eller blandet stof (f.eks. gardiner) Finvask/Silke C 2 kg ; Specielt skånsomt vaskeprogram for at undgå krympning af vasketøjet, længere programpauser (tekstiler ligger i vaskelud) Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller indeholdende uld C 2 kg Uld-/ håndvask Skyl 8 kg,,, ; Ekstraskylning med centrifugering, Centrifugering 8 kg ; Ekstracentrifugering med valgbar hastighed Udpumpning 8 kg af skyllevand ved Skyllestop (uden slutcentrifugering) Memory indstillinger lige som valgt program Side 10 Til strygelette tekstiler af bomuld, linned, syntetik eller blandet stof ; Ekstra kort program ca. 15 minutter, egnet til let snavset vasketøj Vask med efterfølgende imprægnering af vejr-,,,,,, ; sport- og outdoor-tekstiler, også med klimabeskyttelsesmembran, imprægnerbare Yderligere henvisninger vedr. imprægnering Side 9; tekstiler Reduceret slutcentrifugering i intervaller Til strygefrie skjorter af bomuld, linned, syntetik eller blandet stof,,,,,,, ; : Må kun centrifugeres, hænges vådt op Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler,,,,,,, superlyn C 2 kg C 1 kg Outdoor + Imprægnering C 2 kg Skjorter/ Business Strygelet special C 3,5 kg Automatik skånsom 30 C 3,5 kg Side 10, Automatik 40 C 6 kg Side 10, * reduceret mængde vasketøj ved option speedperfect, ** kan vælges til/fra, kan ikke vælges til Som kort program er Mix 40 C med maks. valgbar centrifugeringshastighed egnet optimalt. Siemens-Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Str München / Deutschland WM16S870DN / *551135* 7

2 Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugs- og monterings-/plejeanvisning igennem og alle øvrige vedlagte informationer og overhold dem. Opbevar materialet til senere brug. Fare for elektriske stød Tag altid fat i stikket, aldrig i ledningen, når stikket skal trækkes ud af stikdåsen. Sæt kun stikket i og træk det kun ud med tørre hænder. Livsfare Kvælningsfare Fare for forgiftning Eksplosionsfare Kvæstelsesfare Forbrugsværdier Når den gamle maskine skal smides ud: Træk netstikket ud. Skær netkablet over og fjern det sammen med stikket. Ødelæg låsen på døren. Det forhindres således, at børn ikke kan spærre sig inde og udsætte sig for livsfare. Emballage, folie og emballagedele skal opbevares utilgængeligt for børn. Vaske- og plejemidler skal opbevares utilgængeligt for børn. Tøj, der er forbehandlet med rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, f.eks. pletfjerner/rensebenzin, kan eksplodere efter ilægning. Skyl tøjet grundigt i hånden forinden. Lugeglasset kan blive meget varm. Pas på når varmt vaskevand pumpes ud af maskinen. Klatre ikke op på vaskemaskinen. Læn Dem ikke op mod lugen, når den er åben. Stik ikke fingrene ind i tromlen, så længe den roterer. Program Option Påfyldning Strøm*** Vand*** Programvarighed*** vask 30 C** 8 kg 0,35 kwh 57 l 2:06 h vask 40 C** 8 kg 0,97 kwh 57 l 2:16 h vask 60 C** 8 kg 1,36 kwh 57 l 2:26 h vask 60 C ecoperfect* 8 kg 1,03 kwh 56 l 3:25 h vask 90 C 8 kg 2,34 kwh 68 l 2:16 h Mix 40 C** 3,5 kg 0,47 kwh 37 l 0:53 h Strygelet 40 C** 3,5 kg 0,55 kwh 41 l 1:35 h Finvask/Silke (kold) 2 kg 0,04 kwh 35 l 0:41 h Finvask/Silke 30 C 2 kg 0,14 kwh 35 l 0:41 h Uld-/håndvask (kold) 2 kg 0,06 kwh 40 l 0:40 h Uld-/håndvask 30 C 2 kg 0,16 kwh 40 l 0:40 h * Programindstilling til kontrol og energietikettering iht. direktiv 92/75/EØF. ** Programindstilling til kontrol iht. gyldig EN Henvisning mht. sammenlignende afprøvninger: For at teste kontrolprogrammerne skal der bruges den angivede påfyldningsmængde med maksimalt valgbar centrifugeringshastighed. Som kort program til kulørtvask indstilles programmet Mix 40 C med maksimalt valgbar centrifugeringshastighed. *, ** Programindstilling til kontrol: Stil intelligent dosering i-dos 1/2 på (fra), doser vaskepulveret manuelt i rum /. *** Afvigelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjsart og -mængde, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstra funktioner. Vigtige anvisninger Skån tøjet og maskinen Tøm lommerne på vasketøjet. Kontroller tøjet for metaldele (clips osv.) og fjern dem. Vask sart vasketøj i net/pose (strømper, gardiner, BH er med bøjle). Luk lynlåse og dynebetræk. Børst sand af lommer og opslag. Fjern gardinkroge eller bind dem ind i et net/en pose. Ifyldning af vasketøj Kom store og små stykker tøj i vaskemaskinen for at opnå en optimal centrifugering. Enkelte stykker vasketøj kan føre til stor ubalance. Vasketøjet må ikke være klemt fast mellem dør og gummipakning. Iblødsætning Sæt kun tøj med samme farve i blød. Doser vaskemiddel med i-dos eller kom det i rum / iht. producentens oplysninger og råd. Indstil det ønskede program. Vælg Start/Reload (Start/Ilægning). Vælg Start/Reload (Start/Ilægning) efter ca. 10 minutter for at stoppe programmet. Vælg igen Start/Reload (Start/Ilægning) efter den ønskede iblødsætningstid. Programmet fortsættes. Farvning/Affarvning Farvning er kun tilladt til almindelig husbehov. Salt kan angribe dele af rustfrit stål! Følg farvemiddelproducentens råd! Det er ikke muligt at bruge maskinen til affarvning! Påfyldningsvisning Påfyldningssensoren registrerer, hvor meget vasketøj der er fyldt i maskinen. Vasketøjet vejes ikke. Mængdeautomatik Uafhængig af mængden tilpasser mængdeautomatikken også vand- og strømforbruget og programmets varighed optimalt i hvert program alt efter hvilken type af tøj og mængde der er i maskinen. Ilægning Vælg tasten Start/Reload (Start/Ilægning), hvis du ønsker at lægge vasketøj i maskinen efter programstart. Maskinen kontrollerer, om det er muligt at lægge vasketøj i. Følg henvisningerne i displayet. Lugen er låst af sikkerhedsmæssige grunde, hvis vandstanden og/eller temperaturen er høj eller så længe tromlen roterer. Programmet fortsættes ved at vælge tasten Start/Reload (Start/Ilægning). Børnesikring/maskinlås til-fra, symbol Vaskemaskinen kan sikres mod tilfældig ændring af de indstillede funktioner. Aktivering: Tryk på tasten Options (Optioner) i 5 sekunder. Symbol lyser. Deaktivering: Tryk på tasten Options (Optioner) i 5 sekunder. Ved indstillet programvælger efter start: Symbol blinker. Stil programvælgeren tilbage på udgangsprogrammet og deaktiver så. Børnesikringen kan forblive aktiveret indtil den næste programstart, også efter at maskinen er blevet slukket (navnet på det sidst kørte program fremkommer i visefeltet). Deaktiver børnesikringen før programstart og aktiver den i givet fald igen efter programstart. Programmer med forvask, symbol Forvask kan vælges i bestemte programmer. Ved intelligent dosering i-dos: Det valgte vaskemiddel bruges til for- og klarvask. Vi anbefaler indstillingen normal til doseringsmængden for at undgå en unødvendig overdosering af vaskemiddel til for- og klarvask. Ved manuel dosering: Opdel vaskemidlet til for- og klarvask. Kom vaskemidlet til forvask i tromlen og vaskemidlet til klarvask i rum /. Brug ikke vaskemidler med blegemiddel til farvede tekstiler. 8 9 Tips mht. programmer/optioner Automatiske programmer Hvor snavset tøjer er og tøjtype registreres automatisk og vaskeforløb samt intelligent dosering tilpasses optimalt. Automatik: Til meget snavsede tekstiler Autom. skånsom: Skånsom behandling af vasketøj Ønskeprogram Under Memory (Foretrukket program) kan du varigt gemme dit foretrukkede program med alle indstillinger. 1. Indstil programvælgeren på Memory (Foretrukket program). 2. Vælg det ønskede program med tasterne + / Change (Ændre). 3. Vælg i-dos 1/2, Temperatur og Centrifugeringshastighed med de pågældende taster og ændre indstillingerne med tasterne + / Change (Ændre). 4. Vælg den ønskede indstilling med tasten Options (Optioner). Ændre efter behov med tasterne + / Change (Ændre). Outdoor + Imprægnering Tøjet må ikke være behandlet med skyllemiddel. Specialvaskemidler og imprægneringsmidler, der er egnet til maskinvask, fås især i sportforretninger. Dosering iht. producentens oplysninger og råd. 1. Stil programvælgeren på Outdoor + Imprægnering. Læg tøjet i. 2. Kom specialvaskemiddel til outdoortekstiler i rum /. 3. Vælg Start/Reload (Start/Ilægning). Program stopper før maskinen går over til imprægnering.. 4. Kom imprægneringsmiddel i rum /. 5. Vælg Start/Reload (Start/Ilægning). Vasketøjet efterbehandles iht. fabrikantens oplysninger og råd. Pletvalg Pletter må ikke tørre ind. Faste bestanddele skal fjernes forinden. Sorter vasketøjet som normalt og kom det i vaskemaskinen. Vælg en plettype (typerne kan ikke kombineres). Der kan vælges mellem 16 forskellige pletter. Vaskemaskinen tilpasser vasketemperatur, tromlebevægelse og iblødsætningstid i forhold til plettypen. Varmt eller koldt vand, blød eller intensiv vask og lang eller kort iblødsætning sørger for et specielt forløb af vaskeprogrammet for hver plettype. Vælg Pletvalg med tasten Options(Optioner); vælg plet med tasterne +/ Change (Ændre). Resultat: Pletter behandles optimalt. Pletter Appelsiner Babymad Blod Chokolade Græs Jordbær Jord og sand Kaffe Eksempler på to forskellige pletprogrammer Æg Blod Kosmetik Rødvin Smør/madolie Snavs.strøm. Sved The Tomatsaft Æg Vasketøjet lægges i blød i lunkent vand, det valgte vaskeprogram har en højere vandstand og ekstra skylleprogrammer til fjernelse af partikler. Blod løsnes først i koldt vand, før det valgte vaskeprogram starter. Til andre pletter har vi udarbejdet lignende løsninger. 10 Ibrugtagning Maskinen er på fabrikken forindstillet til at dosere et flydende vaskemiddel og et skyllemiddel, der er markeret med hver sin etiket i vaskemiddelfaget: til kulørt tøj, standard. Skyllemiddel kun i-dos 2, standard. Universal vaskemiddel, vedlagt. I stedet for skyllemiddel kan der også kommes et andet/ekstra flydende vaskemiddel i beholderen i-dos 2. Side 13 Etiketterne kan omstilles efter behov. Doseringsbeholder påfyldes 1. Træk sæbeskuffen ud. 2. Åbn påfyldningslåget. 3. Fyld beholderen op til markeringen. 4. Luk låget. 5. Skub sæbeskuffen langsomt helt ind. At skuffen er skubbet helt ind, vises på følgende måde, når maskinen er tændt: Når du har valgt intelligent dosering i-dos 1/i-Dos 2. lyser tilhørende lysdiode. Side 11 Dioden blinker en gang, hvis intelligent dosering ikke er valgt. Side 11 Følg producenternes råd, når du vælger vaskemiddel og andre midler til tøjvask. Vi anbefaler flydende vaskemiddel, universal vaskemiddel og vaskemiddel til kulørt tøj til alle farvede tekstiler af bomuld og syntet, der kan vaskes i maskinen. Brug kun flydende produkter. Brug ikke midler der indeholder opløsning, ætsende eller udgassende midler (f.eks. flydende blegemidler). Bland ikke vaskemiddel og skyllemiddel sammen. Brug ikke overlagrede og meget tykke produkter. Sørg for, at låget til doseringsbeholderen ikke er åben i længere tid end nødvendigt for at undgå udtørring. I daglig brug Lysdioder på vaskemiddelskuffen Lysdioden lyser, når den intelligente dosering til beholderen er valgt. Lysdioden blinker, når den minimale påfyldningsstand underskrides. Lysdioden blinker kort, når skuffen er skubbet korrekt ind (hvid du ikke har valgt, intelligent dosering). separat Monterings-/Plejeanvisning, Side 9 11 Til- og fravalg af intelligent dosering/tilpasning af doseringsstyrke Den intelligente dosering af vaskemiddel og skyllemiddel er valgt på fabrikken for alle programmer, Side 7 (normal doseringsstyrke) og kan ændres individuelt til hvert program. Som supplement til den intelligente dosering kan der efter behov kommes andre vaskeplejemidler (f.eks. pletsalt) i rum /. Doseringsstyrke ændres: 1. Vælg doseringsmenu med taster i-dos 1/i-Dos Vælg den ønskede doseringsstyrke med tasterne +/ Change (Ændre). Lysdioden i skuffegrebet slukker ved indstilling Fra. i-dos1: Vaskemid. Dosering: Normal Indstillingen (Til/Fra) af i-dos1 og i-dos2 bibeholdes for hvert program indtil den næste ændring, også selv om maskinen slukkes. Påfyldning af vaskemiddel/skyllemiddel Når en af lysdioderne til den intelligente dosering blinker, og der står en meddelelse om det i displayet, betyder det at niveauet i faget er under minimum markeringen. Indholdet rækker til yderligere ca. 3 x vask. Det samme vaskemiddel eller skyllemiddel kan til enhver tid påfyldes. Skiftes produkt/ producent, anbefales det at rengøre beholderen forinden, separat Monterings-/ Plejeanvisning, Side 8, 9, og i givet fald at tilpasse standard-doseringsmængde. Grundindstillinger i-dos Evt. ændring af standard-doseringsmængder for vaskemiddel og skyllemiddel -doseringsmængden er doseringsmængden for vaske- og skyllemiddel til en gennemsnitlig mængde vasketøj i en almindelig husholdning. -doseringsmængden, der skal indstilles, svarer til vaske- og skyllemiddelproducentens anbefaling (normal tilsmudsning, gennemsnitligt kalkholdigt vand, gennemsnitlig mængde vasketøj for den tilstedeværende hårdhedsgrad (vand). Læs mere herom på emballageetiketten på vaske-/skyllemidlet eller kontakt producenten direkte. Brug en teststrimmel for at konstatere vandets hårdhedsgrad eller kontakt det lokale vandværk. Min hårdhedsgrad: Fabriksindstilling af standard-doseringsmængden: 75 ml/ Skyllemiddel 36 ml Tilpasning af standard-doseringsmængderne: 1. Vælg med taste Options (Optioner) menupunkt i-dos1: hhv. i-dos2:. 2. Indstil standard-doseringsmængden (10 ml 200 ml) med tasterne +/ Change (Ændre). Langt tryk = hurtigt gennemløb i-dos1: Vaskemid.: 75ml 12 Omstil i givet fald beholderindholdet i-dos 2 I stedet for skyllemiddel kan der også kommes et andet flydende vaskemiddel i beholderen i-dos Vælg med taste Options (Optioner) menupunkt i-dos2: Indhold. 2. Med tasterne +/ Change (Ændre) skiftes mellem skyllemiddel og vaskemiddel. i-dos2: Indhold Skyllemiddel En ekstra etiket til et andet vaskemiddel er vedlagt og kan monteres i låget på beholderen. Side 11 Ændres indholdet, stilles standard-doseringsmængden tilbage på den tilsvarende fabriksindstilling. Tilpas standard-doseringsmængde efter behov. Manuel dosering i rum / 1. Stil den intelligente dosering på (Fra). Side Doser i rum / iht. vasketøjets mængde, producentens oplysninger og råd og eksisterende hårdhedsgrad (vand). / = vaskepulver/flydende vaskemiddel Brug ikke manuel dosering af flydende vaskemiddel til programmer med forvask og/ eller til programoptionen Sluttid. Til programmer med forvask påfyld vaskemiddel. Side 9 Træk ikke sæbeskuffen ud under vandtilløbet. Kundeservice Kan du ikke selv afhjælpe fejlen ( separat Monterings-/Plejeanvisning, Hvad skal man gøre, hvis...), bedes du kontakte vores kundeservice. Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige besøg af teknikere. Kontaktdataene for den nærmeste kundeservice findes her eller i fortegnelsen over kundeservice (afhængigt af model). DK Ved henvendelse til kundeservice bedes De venligst oplyse vaskemaskinens modelnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD). Produktnummer Fabrikationsnummer Disse oplysninger finder du: I lugen indvendig */åbnet serviceklap* og maskinens bagside. * alt efter model Hav tillid til producentens kompetence. Kontakt os. Således sikres det, at reparationer gennemføres af uddannede serviceteknikere, der har de originale reservedele med. 13 Overhold sikkerhedsanvisningerne på Side 8! Vaskemaskine med intelligent doseringssystem Brugsanvisning Tag først vaskemaskinen i brug, når du har læst brugsanvisningen og den separate Monterings-/ Plejeanvisning! da

3 Deres vaskemaskine Tillykke Med købet af Deres nye vaskemaskine har De valgt et moderne, kvalitets førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Vaskemaskinen er kendetegnet ved et sparsomt forbrug af vand, energi og vaskemiddel. Hver maskine, som forlader vores fabrik, har gennemgået en kontroltest og er blevet kontrolleret grundigt for fejl og mangler. Hver enkelt maskine er forindstillet på fabrikken til det intelligente doseringssystem. Du kan gå i gang med at vaske med det samme! Ændringer af grundindstillingerne. Side 12, 13 Yderligere informationer om vores produkter, tilbehør, reservedele og service finder du under: Indhold Side Bestemmelsesmæssig brug... 1 Forberedelse af vaskemaskine... 2 Før første vask... 2/3 Før hver vask... 3/4 Efter hver vask... 4/5 Valg af optioner og ændring af indstillinger/display... 6 Programoversigt... 7 Sikkerhedsforskrifter... 8 Forbrugsværdier... 8 Vigtige anvisninger... 9 Tips mht. programmer/optioner Manuel dosering...13 Kundeservice...13 Bestemmelsesmæssig brug Vaskemaskinen er kun beregnet til husholdningsbrug, til vask af maskinvaskbare tekstiler og håndvaskbar uld i vaskevand, alle vaske-/pleje- og rensemidler skal doseres iht. fabrikantens råd, til drift med koldt drikkevand og gængse vaske- og plejemidler, der egner sig til brug i vaskemaskiner. En voksen person skal altid være i nærheden, hvis børn opholder sig i nærheden af vaskemaskinen! Børn og ikke instruerede personer må ikke bruge vaskemaskinen! Husdyr må ikke komme i nærheden af vaskemaskinen! Greb på sæbeskuffe Forberedelse af vaskemaskine Installer korrekt iht. separat Monterings-/ Plejeanvisning. Kontrol af vaskemaskinen Vaskemaskinen må ikke tages i brug, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice! Sæt stikket i stikkontakten Hænderne skal være tørre! Tag kun fat i stikket! Åbn vandhanen Programvælger Opt Vælg grundin Side 6 Opt Vælg program indstillinger Miljøbeskyttelse/Anvisninger vedrørende besparelse Udnyt den maksimale mængde vasketøj for det enkelte program. Brug ikke programmet med forvask, når det drejer sig om normalt tilsmudset tøj. Vælg program vask 60 C og option ecoperfect i stedet for vask 90 C. Man opnår nogenlunde samme vaskeresultat som ved kogevaskprogrammet, dog med væsentligt mindre energi. Dosering af vaskemidlet med det intelligente doseringssystem er med til at spare på vaskemiddel og vand. Energisparefunktion: Belysning af displayet slukker efter et par minutter, Start/Reload (Start/Ilægning) blinker. Vælg en vilkårlig taste for at aktivere belysningen. Hvis vasketøjet efterfølgende skal tørres i tørretumbleren, vælges centrifugeringshastigheden i henhold til anvisningerne fra producenten af tørretumbleren. Pletautomatik Speciel behandling af 16 forskellige plettyper er mulig. Det er ikke nødvendigt at forbehandle pletterne vaskemaskinen tilpasser vaskeprocessen. Side 10 i-dos 1 i-dos 2 Skyllemiddel eller i-dos 1 valgt/ilægningsvisning. Side i-dos 2 valgt/ilægningsvisning. Side Din vaskemaskine er udstyret med et intelligent doseringssystem til flydende vaskemiddel og skyllemiddel. Til dette formål bruges beholderne i-dos 1 og i-dos 2 (1,3 l/0,5 l) i sæbeskuffen. Du kan vælge, om du ønsker at bruge et flydende vaskemiddel og et skyllemiddel eller to flydende vaskemidler. Side 13 Automatiske programmer Automatisk tilpasning af vaskeprogrammet og den intelligente dosering afhængigt af den registrerede tøjtype og tilsmudsning. Side 10 Temp. i-dos 1 i-dos 2 Spin 1 2

4 Før første vask Før hver vask Vask Påfyld doseringsbeholder i-dos 1 og i-dos 2 Side 11 Den første vask skal gennemføres uden tøj 1. Gør følgende for at forhindre, at der løber uudnyttet vaskemiddel ud i afløbssystemet ved den 1. vask: Hæld 1 liter vand i rum / og start program Udpumpning. 2. Vask en gang med program vask 90 C, kom ikke vasketøj i maskinen. Åbn lugen 1. Sortering af vasketøjet 2. I henhold til angivelserne på plejesymbolerne. I henhold til tøjart, farve, tilsmudsning og temperatur. Følg plejeanvisningerne fra producenten! Overskrid ikke maks. påfyldning af maskinen. Side 7 Læs Vigtige anvisninger. Side 9 Vælg program 3. Med programvælgeren tændes og slukkes vaskemaskinen og programmet vælges. Den kan drejes i begge retninger. Sæbeskuffe med: / rum til manuel doser i-dos 2 beholder til inte Skyllemiddel eller flyde i-dos 1 beholder til i Flydende vaskemidd Greb på sæbeskuff ions dstillinger ions - Side 6 Taster, visefelt Side 6 +/ Change Ændre indstillinger Side 6 Start/ Ilægning Hvis børnesikring er aktiv, deaktiver. Side 9 Følg henvisningerne i displayet! Maks. 8kg Ilæg vasketøj, Følg henvisningerne om ilægning i displayet. Side 9 Ifyldning af vasketøj 4. 0 Tøjm.: Maks. 8kg Ilæg vasketøj, Luk lugen 5. Klem ikke vasketøj ind! i-dos1: II i-dos2: II Intelligent dosering er forindstillet på fabrikken: i-dos1 : ll = dosering vaskemiddel : normal i-dos2 : ll = dosering skyllemiddel : normal Ændre dosering. Side 12 Vælg programindstillinger 6. Valg af temperatur (kold) indtil 90 ; med taster +/ Change (Ændre) Vælg -dosering Side 12 l = let, ll = normal, lll = kraftig, = fra; med taster +/ Change (Ændre) Vælg Skyllemiddel- eller vaskemiddel-dosering Side 12 l = let, ll = normal, lll = kraftig, = fra; med taster +/ Change (Ændre) Vælg centrifugeringshastigheden (omdrejninger pr. minut, 0 = ingen centrifugering under programforløbet) 0 til 1600* (* afhængigt af model); med taster +/ Change (Ændre) Alle taster er sensitive, de skal kun berøres let! Temperatur/Centrifugeringshastighed Side 2 Options (Optioner) Side 6 Pletvalg Side 10 Manuel dosering Side 13 startes 7. Belysningen i tromlen (afhængigt af model) efter åbning eller lukning af lugen samt efter programstart; slukker automatisk. Vask 3 4

5 ing lligent dosering: nde vaskemiddel ntelligent dosering: el e Betjeningspanel Serviceklap Luge med greb Efter hver vask 10. Sluk Under vask... Indstil programvælgeren på Fra. 9. Luk vandhanen Ikke nødvendigt ved Aqua-Stop-modeller. separat Opstillings-/Plejeanvisning, Side 6 8. Udtagning af vasketøj Åbn døren og tag vasketøjet ud. Fjern evt. fremmedlegemer Rustfare. Lad luge og sæbeskuffe være åben, så evt. restvand kan tørre. Programslut når Færdig, Tag tøjet ud fremkommer i displayet. Skyllestop Vælg en vilkårlig taste, hvis visefelt ikke lyser. Energisparefunktion, Side 1 Hvis Skyllestop er aktivt: Vælg Udpumpning og/eller Start/Reload (Start/ Ilægning). Stop programmet Ved programmer med høj temperatur: Vasketøj afkøles: Vælg Skyl. Vælg Start/Reload (Start/Ilægning). Ved programmer med lav temperatur: Vælg Centrifugering eller Udpumpning. Vælg Start/Reload (Start/Ilægning). Læg vasketøj i Side 9... hvis Start/Reload (Start/Ilægning) er valgt og Ilægen mulig fremkommer i displayet. Lad ikke lugen stå åben i længere tid vand fra vasketøjet kan løbe ud. Påfyldningsvisning er ikke aktiv ved ilægning. Vælg Start/Reload (Start/Ilægning). Valg af optioner og ændring af indstillinger/displayet Med tasterne / Options (Optioner) kan efterfølgende grund- og programindstillinger vælges. De pågældende indstillinger kan tilpasses/ændres med tasterne +/ Change(Ændre). Ved flertrinnede indstillinger løber indstillingerne automatisk igennem, når tasterne +/ Change (Ændre) berøres i længere tid. I displayet ses informationer om: Indstillinger, programforløb og ekstra henvisninger ( separat Monterings-/Plejeanvisning, Hvad skal man gøre, hvis..., Side 11). Hver indstilling er aktiv uden bekræftelse. Grundindstillinger er understreget i displayet og forbliver unændret, også selv om maskinen slukkes og tændes igen. Grundindstillinger i-dos2: Indhold Skyllemiddel 10 ml 200 ml i-dos1: i-dos2: Signal 10 ml 200 ml Fra Stille Medium Højt Meget højt Tastesignal Fra Stille Medium Højt Meget højt Sprog varioperfect speedperfect Programindstillinger Vælg beholderindhold. Side 13 Indstil standard-doseringsmængde, Side 12, iht. anbefaling fra vaske-/skyllemiddelproducenten. Vælg lydstyrke for henvisningssignaler. Vælg lydstyrke for tastesignaler. Vælg sprog for display tekster. Til vask med kortere tid med samme vaskeeffekt som standardprogram. Maksimal mængde vasketøj. Programoversigt, Side 7 ecoperfect Til besparelse af energi med samme vaskeeffekt som standardprogram. Pletvalg Automatisk behandling af vanskelige pletter. Side 10 Sluttid 1 24h Når programmet vælges, vises den pågældende (h time) tid indtil programslut. Kan indstilles i time-skridt, indtil maks. 24 h. Ingen indstillingsmulighed efter programstart. Ekstra skyl Antikrøl Skyllestop Vand Plus Forvask maks.+3 skyl Options Ekstra skylning. Længere programtid. Anbefales: til særlig sart hud eller/og i områder med meget blødt vand. Specielt centrifugeringsforløb med efterfølgende løsning af tøjet. Skånsom slutcentrifugering ved reduceret centrifugeringshastighed. Vasketøjets resterende fugtighed er noget højere. Efter den sidste skylning bliver vasketøjet liggende i vand. Side 5 Øget vandstand. Skånsom behandling af vasketøjet. Til meget snavset tøj. Følg henvisninger vedr. dosering på Side9! 5 6

6 Programoversigt tabel forbrugsværdier, Side 8, og følg henvisninger på Side 9! Optioner; henvisninger i-dos** Vaskemid. Skyllemid. max. Tøjart C ( = kold) Programmer Til slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller linned *,,,,,,, Til strygelette tekstiler af bomuld, linned, syntetik eller blandet stof,,,,,,, 8 kg/ 5 kg* C Koge-/ kulørtvask Strygelet C 3,5 kg,,,,,,, ; Forskellige tekstiltyper kan vaskes sammen Mix C 3,5 kg Tekstiler af bomuld, snavsede tekstiler,,,,,,, ; Kun centrifugering mellem skylningerne Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetisk eller blandet stof (f.eks. gardiner) Finvask/Silke C 2 kg ; Specielt skånsomt vaskeprogram for at undgå krympning af vasketøjet, længere programpauser (tekstiler ligger i vaskelud) Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller indeholdende uld C 2 kg Uld-/ håndvask Skyl 8 kg,,, ; Ekstraskylning med centrifugering, Centrifugering 8 kg ; Ekstracentrifugering med valgbar hastighed Udpumpning 8 kg af skyllevand ved Skyllestop (uden slutcentrifugering) Memory indstillinger lige som valgt program Side 10 ; Ekstra kort program ca. 15 minutter, egnet til let snavset vasketøj Til strygelette tekstiler af bomuld, linned, syntetik eller blandet stof Vask med efterfølgende imprægnering af vejr-, sport- og outdoor-tekstiler, også med klimabeskyttelsesmembran, imprægnerbare tekstiler superlyn C 2 kg,,,,, ; Yderligere henvisninger vedr. imprægnering Side 9; Reduceret slutcentrifugering i intervaller C 1 kg Outdoor + Imprægnering Skjorter/ Business C 2 kg Til strygefrie skjorter af bomuld, linned, syntetik eller blandet stof,,,,,,, ; : Må kun centrifugeres, hænges vådt op Strygelet special C 3,5 kg Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler,,,,,,, Automatik skånsom 30 C 3,5 kg Side 10, Automatik 40 C 6 kg Side 10, * reduceret mængde vasketøj ved option speedperfect, ** kan vælges til/fra, kan ikke vælges til Som kort program er Mix 40 C med maks. valgbar centrifugeringshastighed egnet optimalt. Siemens-Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Str München / Deutschland WM16S870DN / *551135* 7

7 Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugs- og monterings-/plejeanvisning igennem og alle øvrige vedlagte informationer og overhold dem. Opbevar materialet til senere brug. Fare for elektriske stød Tag altid fat i stikket, aldrig i ledningen, når stikket skal trækkes ud af stikdåsen. Sæt kun stikket i og træk det kun ud med tørre hænder. Livsfare Kvælningsfare Fare for forgiftning Eksplosionsfare Kvæstelsesfare Forbrugsværdier Når den gamle maskine skal smides ud: Træk netstikket ud. Skær netkablet over og fjern det sammen med stikket. Ødelæg låsen på døren. Det forhindres således, at børn ikke kan spærre sig inde og udsætte sig for livsfare. Emballage, folie og emballagedele skal opbevares utilgængeligt for børn. Vaske- og plejemidler skal opbevares utilgængeligt for børn. Tøj, der er forbehandlet med rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, f.eks. pletfjerner/rensebenzin, kan eksplodere efter ilægning. Skyl tøjet grundigt i hånden forinden. Lugeglasset kan blive meget varm. Pas på når varmt vaskevand pumpes ud af maskinen. Klatre ikke op på vaskemaskinen. Læn Dem ikke op mod lugen, når den er åben. Stik ikke fingrene ind i tromlen, så længe den roterer. Program Option Påfyldning Strøm*** Vand*** Programvarighed*** vask 30 C** 8 kg 0,35 kwh 57 l 2:06 h vask 40 C** 8 kg 0,97 kwh 57 l 2:16 h vask 60 C** 8 kg 1,36 kwh 57 l 2:26 h vask 60 C ecoperfect* 8 kg 1,03 kwh 56 l 3:25 h vask 90 C 8 kg 2,34 kwh 68 l 2:16 h Mix 40 C** 3,5 kg 0,47 kwh 37 l 0:53 h Strygelet 40 C** 3,5 kg 0,55 kwh 41 l 1:35 h Finvask/Silke (kold) 2 kg 0,04 kwh 35 l 0:41 h Finvask/Silke 30 C 2 kg 0,14 kwh 35 l 0:41 h Uld-/håndvask (kold) 2 kg 0,06 kwh 40 l 0:40 h Uld-/håndvask 30 C 2 kg 0,16 kwh 40 l 0:40 h * Programindstilling til kontrol og energietikettering iht. direktiv 92/75/EØF. ** Programindstilling til kontrol iht. gyldig EN Henvisning mht. sammenlignende afprøvninger: For at teste kontrolprogrammerne skal der bruges den angivede påfyldningsmængde med maksimalt valgbar centrifugeringshastighed. Som kort program til kulørtvask indstilles programmet Mix 40 C med maksimalt valgbar centrifugeringshastighed. *, ** Programindstilling til kontrol: Stil intelligent dosering i-dos 1/2 på (fra), doser vaskepulveret manuelt i rum /. *** Afvigelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjsart og -mængde, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstra funktioner. Vigtige anvisninger Skån tøjet og maskinen Tøm lommerne på vasketøjet. Kontroller tøjet for metaldele (clips osv.) og fjern dem. Vask sart vasketøj i net/pose (strømper, gardiner, BH er med bøjle). Luk lynlåse og dynebetræk. Børst sand af lommer og opslag. Fjern gardinkroge eller bind dem ind i et net/en pose. Ifyldning af vasketøj Kom store og små stykker tøj i vaskemaskinen for at opnå en optimal centrifugering. Enkelte stykker vasketøj kan føre til stor ubalance. Vasketøjet må ikke være klemt fast mellem dør og gummipakning. Iblødsætning Sæt kun tøj med samme farve i blød. Doser vaskemiddel med i-dos eller kom det i rum / iht. producentens oplysninger og råd. Indstil det ønskede program. Vælg Start/Reload (Start/Ilægning). Vælg Start/Reload (Start/Ilægning) efter ca. 10 minutter for at stoppe programmet. Vælg igen Start/Reload (Start/Ilægning) efter den ønskede iblødsætningstid. Programmet fortsættes. Farvning/Affarvning Farvning er kun tilladt til almindelig husbehov. Salt kan angribe dele af rustfrit stål! Følg farvemiddelproducentens råd! Det er ikke muligt at bruge maskinen til affarvning! Påfyldningsvisning Påfyldningssensoren registrerer, hvor meget vasketøj der er fyldt i maskinen. Vasketøjet vejes ikke. Mængdeautomatik Uafhængig af mængden tilpasser mængdeautomatikken også vand- og strømforbruget og programmets varighed optimalt i hvert program alt efter hvilken type af tøj og mængde der er i maskinen. Ilægning Vælg tasten Start/Reload (Start/Ilægning), hvis du ønsker at lægge vasketøj i maskinen efter programstart. Maskinen kontrollerer, om det er muligt at lægge vasketøj i. Følg henvisningerne i displayet. Lugen er låst af sikkerhedsmæssige grunde, hvis vandstanden og/eller temperaturen er høj eller så længe tromlen roterer. Programmet fortsættes ved at vælge tasten Start/Reload (Start/Ilægning). Børnesikring/maskinlås til-fra, symbol Vaskemaskinen kan sikres mod tilfældig ændring af de indstillede funktioner. Aktivering: Tryk på tasten Options (Optioner) i 5 sekunder. Symbol lyser. Deaktivering: Tryk på tasten Options (Optioner) i 5 sekunder. Ved indstillet programvælger efter start: Symbol blinker. Stil programvælgeren tilbage på udgangsprogrammet og deaktiver så. Børnesikringen kan forblive aktiveret indtil den næste programstart, også efter at maskinen er blevet slukket (navnet på det sidst kørte program fremkommer i visefeltet). Deaktiver børnesikringen før programstart og aktiver den i givet fald igen efter programstart. Programmer med forvask, symbol Forvask kan vælges i bestemte programmer. Ved intelligent dosering i-dos: Det valgte vaskemiddel bruges til for- og klarvask. Vi anbefaler indstillingen normal til doseringsmængden for at undgå en unødvendig overdosering af vaskemiddel til for- og klarvask. Ved manuel dosering: Opdel vaskemidlet til for- og klarvask. Kom vaskemidlet til forvask i tromlen og vaskemidlet til klarvask i rum /. Brug ikke vaskemidler med blegemiddel til farvede tekstiler. 8 9

8 Tips mht. programmer/optioner Automatiske programmer Hvor snavset tøjer er og tøjtype registreres automatisk og vaskeforløb samt intelligent dosering tilpasses optimalt. Automatik: Til meget snavsede tekstiler Autom. skånsom: Skånsom behandling af vasketøj Ønskeprogram Under Memory (Foretrukket program) kan du varigt gemme dit foretrukkede program med alle indstillinger. 1. Indstil programvælgeren på Memory (Foretrukket program). 2. Vælg det ønskede program med tasterne + / Change (Ændre). 3. Vælg i-dos 1/2, Temperatur og Centrifugeringshastighed med de pågældende taster og ændre indstillingerne med tasterne + / Change (Ændre). 4. Vælg den ønskede indstilling med tasten Options (Optioner). Ændre efter behov med tasterne + / Change (Ændre). Outdoor + Imprægnering Tøjet må ikke være behandlet med skyllemiddel. Specialvaskemidler og imprægneringsmidler, der er egnet til maskinvask, fås især i sportforretninger. Dosering iht. producentens oplysninger og råd. 1. Stil programvælgeren på Outdoor + Imprægnering. Læg tøjet i. 2. Kom specialvaskemiddel til outdoortekstiler i rum /. 3. Vælg Start/Reload (Start/Ilægning). Program stopper før maskinen går over til imprægnering.. 4. Kom imprægneringsmiddel i rum /. 5. Vælg Start/Reload (Start/Ilægning). Vasketøjet efterbehandles iht. fabrikantens oplysninger og råd. Pletvalg Pletter må ikke tørre ind. Faste bestanddele skal fjernes forinden. Sorter vasketøjet som normalt og kom det i vaskemaskinen. Vælg en plettype (typerne kan ikke kombineres). Der kan vælges mellem 16 forskellige pletter. Vaskemaskinen tilpasser vasketemperatur, tromlebevægelse og iblødsætningstid i forhold til plettypen. Varmt eller koldt vand, blød eller intensiv vask og lang eller kort iblødsætning sørger for et specielt forløb af vaskeprogrammet for hver plettype. Vælg Pletvalg med tasten Options(Optioner); vælg plet med tasterne +/ Change (Ændre). Resultat: Pletter behandles optimalt. Pletter Appelsiner Babymad Blod Chokolade Græs Jordbær Jord og sand Kaffe Eksempler på to forskellige pletprogrammer Æg Blod Kosmetik Rødvin Smør/madolie Snavs.strøm. Sved The Tomatsaft Æg Vasketøjet lægges i blød i lunkent vand, det valgte vaskeprogram har en højere vandstand og ekstra skylleprogrammer til fjernelse af partikler. Blod løsnes først i koldt vand, før det valgte vaskeprogram starter. Til andre pletter har vi udarbejdet lignende løsninger. 10 Ibrugtagning Maskinen er på fabrikken forindstillet til at dosere et flydende vaskemiddel og et skyllemiddel, der er markeret med hver sin etiket i vaskemiddelfaget: til kulørt tøj, standard. Skyllemiddel kun i-dos 2, standard. Universal vaskemiddel, vedlagt. I stedet for skyllemiddel kan der også kommes et andet/ekstra flydende vaskemiddel i beholderen i-dos 2. Side 13 Etiketterne kan omstilles efter behov. Doseringsbeholder påfyldes 1. Træk sæbeskuffen ud. 2. Åbn påfyldningslåget. 3. Fyld beholderen op til markeringen. 4. Luk låget. 5. Skub sæbeskuffen langsomt helt ind. At skuffen er skubbet helt ind, vises på følgende måde, når maskinen er tændt: Når du har valgt intelligent dosering i-dos 1/i-Dos 2. lyser tilhørende lysdiode. Side 11 Dioden blinker en gang, hvis intelligent dosering ikke er valgt. Side 11 Følg producenternes råd, når du vælger vaskemiddel og andre midler til tøjvask. Vi anbefaler flydende vaskemiddel, universal vaskemiddel og vaskemiddel til kulørt tøj til alle farvede tekstiler af bomuld og syntet, der kan vaskes i maskinen. Brug kun flydende produkter. Brug ikke midler der indeholder opløsning, ætsende eller udgassende midler (f.eks. flydende blegemidler). Bland ikke vaskemiddel og skyllemiddel sammen. Brug ikke overlagrede og meget tykke produkter. Sørg for, at låget til doseringsbeholderen ikke er åben i længere tid end nødvendigt for at undgå udtørring. I daglig brug Lysdioder på vaskemiddelskuffen Lysdioden lyser, når den intelligente dosering til beholderen er valgt. Lysdioden blinker, når den minimale påfyldningsstand underskrides. Lysdioden blinker kort, når skuffen er skubbet korrekt ind (hvid du ikke har valgt, intelligent dosering). separat Monterings-/Plejeanvisning, Side 9 11

9 Til- og fravalg af intelligent dosering/tilpasning af doseringsstyrke Den intelligente dosering af vaskemiddel og skyllemiddel er valgt på fabrikken for alle programmer, Side 7 (normal doseringsstyrke) og kan ændres individuelt til hvert program. Som supplement til den intelligente dosering kan der efter behov kommes andre vaskeplejemidler (f.eks. pletsalt) i rum /. Doseringsstyrke ændres: 1. Vælg doseringsmenu med taster i-dos 1/i-Dos Vælg den ønskede doseringsstyrke med tasterne +/ Change (Ændre). Lysdioden i skuffegrebet slukker ved indstilling Fra. i-dos1: Vaskemid. Dosering: Normal Indstillingen (Til/Fra) af i-dos1 og i-dos2 bibeholdes for hvert program indtil den næste ændring, også selv om maskinen slukkes. Påfyldning af vaskemiddel/skyllemiddel Når en af lysdioderne til den intelligente dosering blinker, og der står en meddelelse om det i displayet, betyder det at niveauet i faget er under minimum markeringen. Indholdet rækker til yderligere ca. 3 x vask. Det samme vaskemiddel eller skyllemiddel kan til enhver tid påfyldes. Skiftes produkt/ producent, anbefales det at rengøre beholderen forinden, separat Monterings-/ Plejeanvisning, Side 8, 9, og i givet fald at tilpasse standard-doseringsmængde. Grundindstillinger i-dos Evt. ændring af standard-doseringsmængder for vaskemiddel og skyllemiddel -doseringsmængden er doseringsmængden for vaske- og skyllemiddel til en gennemsnitlig mængde vasketøj i en almindelig husholdning. -doseringsmængden, der skal indstilles, svarer til vaske- og skyllemiddelproducentens anbefaling (normal tilsmudsning, gennemsnitligt kalkholdigt vand, gennemsnitlig mængde vasketøj for den tilstedeværende hårdhedsgrad (vand). Læs mere herom på emballageetiketten på vaske-/skyllemidlet eller kontakt producenten direkte. Brug en teststrimmel for at konstatere vandets hårdhedsgrad eller kontakt det lokale vandværk. Min hårdhedsgrad: Fabriksindstilling af standard-doseringsmængden: 75 ml/ Skyllemiddel 36 ml Tilpasning af standard-doseringsmængderne: 1. Vælg med taste Options (Optioner) menupunkt i-dos1: hhv. i-dos2:. 2. Indstil standard-doseringsmængden (10 ml 200 ml) med tasterne +/ Change (Ændre). i-dos1: Vaskemid.: 75ml Omstil i givet fald beholderindholdet i-dos 2 I stedet for skyllemiddel kan der også kommes et andet flydende vaskemiddel i beholderen i-dos Vælg med taste Options (Optioner) menupunkt i-dos2: Indhold. 2. Med tasterne +/ Change (Ændre) skiftes mellem skyllemiddel og vaskemiddel. i-dos2: Indhold Skyllemiddel En ekstra etiket til et andet vaskemiddel er vedlagt og kan monteres i låget på beholderen. Side 11 Ændres indholdet, stilles standard-doseringsmængden tilbage på den tilsvarende fabriksindstilling. Tilpas standard-doseringsmængde efter behov. Manuel dosering i rum / 1. Stil den intelligente dosering på (Fra). Side Doser i rum / iht. vasketøjets mængde, producentens oplysninger og råd og eksisterende hårdhedsgrad (vand). / = vaskepulver/flydende vaskemiddel Brug ikke manuel dosering af flydende vaskemiddel til programmer med forvask og/ eller til programoptionen Sluttid. Til programmer med forvask påfyld vaskemiddel. Side 9 Træk ikke sæbeskuffen ud under vandtilløbet. Kundeservice Kan du ikke selv afhjælpe fejlen ( separat Monterings-/Plejeanvisning, Hvad skal man gøre, hvis...), bedes du kontakte vores kundeservice. Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige besøg af teknikere. Kontaktdataene for den nærmeste kundeservice findes her eller i fortegnelsen over kundeservice (afhængigt af model). DK Ved henvendelse til kundeservice bedes De venligst oplyse vaskemaskinens modelnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD). Produktnummer Fabrikationsnummer Disse oplysninger finder du: I lugen indvendig */åbnet serviceklap* og maskinens bagside. * alt efter model Hav tillid til producentens kompetence. Kontakt os. Således sikres det, at reparationer gennemføres af uddannede serviceteknikere, der har de originale reservedele med. Langt tryk = hurtigt gennemløb 12 13

10 Overhold sikkerhedsanvisningerne på Side 8! Vaskemaskine med intelligent doseringssystem Brugsanvisning da Tag først vaskemaskinen i brug, når du har læst brugsanvisningen og den separate Monterings-/ Plejeanvisning!

Vask. Sæbeskuffe med:

Vask. Sæbeskuffe med: Deres vaskemaskine Tillykke Med købet af Deres nye vaskemaskine har De valgt et moderne, kvalitets førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Vaskemaskinen er kendetegnet ved et sparsomt forbrug af

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle maskiner bliver omhyggeligt

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Før første vask. Sluk. Sæbeskuffe med rum I, II, Lugen. Betjeningspanel. Greb på lugen

Vask. Før første vask. Sluk. Sæbeskuffe med rum I, II, Lugen. Betjeningspanel. Greb på lugen Deres vaskemaskine Tillykke med den nye vaskemaskine. Du har valgt et førsteklasses moderne, kvalitetsprodukt fra Siemens. Din vaskemaskine udmærker sig ved et sparsomt forbrug af vand og energi. Hver

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

Vaskemaskine WM 16Y890DN

Vaskemaskine WM 16Y890DN hvid 13895 kr* *Vejledende pris Produktegenskaber Forbrug og ydelse k Kapacitet: 8 kg k Energiklasse: A+++ k Årligt energiforbrug 189 kwh, baseret på 220 standardvaske ved 60 C- og 40 C-normalprogrammerne

Læs mere

Vask. Forberedelse. Vask. Indhold

Vask. Forberedelse. Vask. Indhold Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vask

Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vask Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle maskiner bliver

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på FRA. Luk vandhanen Anvisninger om Aqua-Stop Opstillingsvejledning, Sæbeskuffe med kammer I, II, Luge. side 2.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på FRA. Luk vandhanen Anvisninger om Aqua-Stop Opstillingsvejledning, Sæbeskuffe med kammer I, II, Luge. side 2. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle maskiner bliver omhyggeligt

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktiver indstillingsmodus lydsignalstyrke.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktiver indstillingsmodus lydsignalstyrke. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5.

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask Vaskemaskinen Tillykke med dette moderne kvalitetsprodukt fra Smeg. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner er fejlfri

Læs mere

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5.

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vaskning. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke

Vaskning. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke Din vaskemaskine Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vaskemaskine WM 16Y750DN

Vaskemaskine WM 16Y750DN hvid 13195 kr* *Vejledende pris Kan kombineres med: WT48Y850DN Produktegenskaber Forbrug og ydelse k Kapacitet: 9 kg k Energiklasse: A+++ -10% k Årligt energiforbrug 189 kwh, baseret på 220 standardvaske

Læs mere

Ekstra programpakker:

Ekstra programpakker: Ekstra programpakker: Allergi Plus & Kids Baby Home XL Medic Øko da-dk M.-Nr. 09 579 540 Indholdsfortegnelse Programmer vælges...3 Programpakker....4 Centrifugering...5 Programoversigt...6 Programforløb...10

Læs mere

da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y791DN Vaskemaskine www.siemens-home.com

da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y791DN Vaskemaskine www.siemens-home.com da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y791DN Vaskemaskine www.siemens-home.com Deres nye vaskemaskine Du har besluttet dig for at købe en premium vaskemaskine fra Siemens. Vaskemaskinen udmærker sig ved

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Bosch Hvidevarer Telegrafvej Ballerup Telefon:

Bosch Hvidevarer Telegrafvej Ballerup Telefon: Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2012 Bosch Hvidevarer, BSH Hvidevarer A/S R15 300 432 Vaske- og tørreeksperten. En

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WFX140SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3566597

Din brugermanual BOSCH WFX140SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3566597 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning

Brugs- og opstillingsanvisning Maxx 5 da Brugs- og opstillingsanvisning Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaske-/tørremaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og sørg

Læs mere

Læs denne brugs- og opstillingsvejledning samt alle andre vedlagte papirer, og overhold alle de indeholdte anvisninger og vejledninger.

Læs denne brugs- og opstillingsvejledning samt alle andre vedlagte papirer, og overhold alle de indeholdte anvisninger og vejledninger. SIEMENS Brugs- og opstillingsanvisning da Vaske-/tørremaskine Læs denne brugs- og opstillingsvejledning samt alle andre vedlagte papirer, og overhold alle de indeholdte anvisninger og vejledninger. Opbevar

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WFO 2850 http://da.yourpdfguides.com/dref/2282494

Din brugermanual BOSCH WFO 2850 http://da.yourpdfguides.com/dref/2282494 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WIQ1832EU

Din brugermanual SIEMENS WIQ1832EU Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Spirit proline. Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri WEI 9080 / 9100 / 9120 / 9130 / 9160

Spirit proline. Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri WEI 9080 / 9100 / 9120 / 9130 / 9160 Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri Følg sikkerhedsanvisninger! Maskinen bør først tages i brug efter gennemlæsning af denne vejledning! Spirit proline WEI 9080 / 9100

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WK14D320EU http://da.yourpdfguides.com/dref/3566650

Din brugermanual SIEMENS WK14D320EU http://da.yourpdfguides.com/dref/3566650 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel

Tørring. Betjeningspanel Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-nds M.-Nr. 09 845 070 Indhold Miljøbeskyttelse...

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WXLM1460DN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655398

Din brugermanual SIEMENS WXLM1460DN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655398 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er

Læs mere

Enhver kan vaske og dosere sæbe. Men kun Miele kan gøre det perfekt

Enhver kan vaske og dosere sæbe. Men kun Miele kan gøre det perfekt Enhver kan vaske og dosere sæbe. Men kun Miele kan gøre det perfekt Miele W1 med TwinDos - unikt doseringssystem med 2-komponent vaskemiddel. Køb en Miele W1-vaskemaskine med TwinDos i perioden 1. september

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146 Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk WIXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, 74-75 Udpakning, 74 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 74 Planstilling, 74 Tilslutning til vandhane, 74

Læs mere

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug WE 125 X Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Siemens iqwash. Nu dobbelt så smart.

Siemens iqwash. Nu dobbelt så smart. Siemens iqwash. Nu dobbelt så smart. Siemens nye iq 800-vaskemaskiner og tørretumblere er nu på markedet! siemens-home.dk Siemens. Fremtiden flytter ind. Siemens iqwash er den smarte måde at vaske på.

Læs mere

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning VASKEMASKINE Aramides Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 FØR IBRUGTAGNING... 6 Sikkerhedsadvarsler... 6 Anbefalinger... 7 OPSTILLING... 8 Fjernelse af transportskruer...

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Indhold. Sider Sikkerhedsanvisninger... 4 Miljøbeskyttelse/energisparetips... 4 Emballage og kasseret udstyr... 4 Her er din vaskemaskine...

Indhold. Sider Sikkerhedsanvisninger... 4 Miljøbeskyttelse/energisparetips... 4 Emballage og kasseret udstyr... 4 Her er din vaskemaskine... Indhold Sider Sikkerhedsanvisninger... 4 Miljøbeskyttelse/energisparetips... 4 Emballage og kasseret udstyr... 4 Her er din vaskemaskine... 5 1 - Installationsvejledning Fjernelse af transportsikringer...

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 1261TURBO http://da.yourpdfguides.com/dref/618880

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 1261TURBO http://da.yourpdfguides.com/dref/618880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 1261TURBO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er

Læs mere

Stemmekredskort. Elektronisk kredskort, der kan give stemmebeskeder til vaskemaskiner og tørretumblere

Stemmekredskort. Elektronisk kredskort, der kan give stemmebeskeder til vaskemaskiner og tørretumblere Stemmekredskort Elektronisk kredskort, der kan give stemmebeskeder til vaskemaskiner og tørretumblere Introduktion STEMMEKREDSKORTET er et elektronisk kredskort, der kan give stemme- meddelelser. Enheden

Læs mere

Gaggenau da Brugs- og opstillingsvejledning. WM Vaskemaskine

Gaggenau da Brugs- og opstillingsvejledning. WM Vaskemaskine Gaggenau da Brugs- og opstillingsvejledning WM260161 Vaskemaskine Deres nye vaskemaskine Du har besluttet dig for at købe en premium vaskemaskine fra Gaggenau. Vaskemaskinen udmærker sig ved at have en

Læs mere

Vaskemaskine ASKO W6751

Vaskemaskine ASKO W6751 Vaskemaskine Kære ASKO-kunde! Tak, fordi du har valgt dette skandinaviske kvalitetsprodukt, som er fremstillet i Vara i Sverige. Vi vil gerne overbevise dig om, at din nye maskine er lige så god på indersiden

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning L 60460 FL L 60660 FL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-nds M.-Nr. 09 846 260 Indhold Miljøbeskyttelse...

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV 60600-W http://da.yourpdfguides.com/dref/617652

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV 60600-W http://da.yourpdfguides.com/dref/617652 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LAV 60600-W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-/tørremaskine WT 2780 WPM. da-dk

Brugsanvisning Vaske-/tørremaskine WT 2780 WPM. da-dk Brugsanvisning Vaske-/tørremaskine WT 2780 WPM da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 441 920 Miljøbeskyttelse

Læs mere

W 125 TX. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

W 125 TX. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug W 125 TX Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

Washer-Dryer WK14D321EU. siemens-home.com/welcome. Register your product online. Vaske-/tørremaskine Brugs- og opstillingsvejledning

Washer-Dryer WK14D321EU. siemens-home.com/welcome. Register your product online. Vaske-/tørremaskine Brugs- og opstillingsvejledning Washer-Dryer WK14D321EU siemens-home.com/welcome da Vaske-/tørremaskine Brugs- og opstillingsvejledning Register your product online Din nye vaske-/tørremaskine Du har valgt en vaske-/tørremaskine af mærket

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

W 93 T. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

W 93 T. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug W 93 T Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at opnå

Læs mere

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF DK Brugervejledning VASKEMASKINE Bruger- Vejledning TWINJET WA 71408 C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6 8 KAPITEL -2:

Læs mere

da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y750DN Vaskemaskine

da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y750DN Vaskemaskine da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y750DN Vaskemaskine www.siemens-home.com Deres nye vaskemaskine Du har besluttet dig for at købe en premium vaskemaskine fra Siemens. Vaskemaskinen udmærker sig ved

Læs mere

Spirit topline 8120. Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri. Produkt-nr. 8120.1. Følg sikkerhedsanvisninger!

Spirit topline 8120. Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri. Produkt-nr. 8120.1. Følg sikkerhedsanvisninger! Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri Følg sikkerhedsanvisninger! Spirit topline 8120 Maskinen bør først tages i brug efter gennemlæsning af denne vejledning! Produkt-nr.

Læs mere

PROFESSIONEL HØJHASTIGHEDS

PROFESSIONEL HØJHASTIGHEDS PROFESSIONEL HØJHASTIGHEDS VASKEMASKINE 6,5kg MODEL MED AFLØBSPUMPE MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING 1010073 Udstedelses dato: Nov 2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger maskinen

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P DA Brugsanvisning Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P Indhold Om sikkerhed 2 Frostsikring _ 4 Miljøhensyn 4 Produktbeskrivelse _ 5 Tekniske data 5 Installation _ 6 Ibrugtagning 9 Tilpasning _ 10 Daglig

Læs mere

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer.

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer. INDHOLD 1. Formålet med vask 2. Vejledning for varer med min. 50% polyester 3. Vejledning for varer med min. 50% bomuld 4. Stof med besætning i kontrastfarve 1 1. Formålet med vask Fjerne snavs og pletter.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV64600-W http://da.yourpdfguides.com/dref/615336

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV64600-W http://da.yourpdfguides.com/dref/615336 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LAV64600-W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

WD 125 T. Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug

WD 125 T. Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug WD 125 T Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 12 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV 72628-W http://da.yourpdfguides.com/dref/620136

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV 72628-W http://da.yourpdfguides.com/dref/620136 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LAV 72628-W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD DA Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. PROGRAMMER...

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine SUPERTRONIC. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine SUPERTRONIC. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine SUPERTRONIC da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 579 530 Indholdsfortegnelse

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WBB24751EU

Din brugermanual BOSCH WBB24751EU Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BOSCH WBB24751EU i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1: AFSNIT 2: AFSNIT 3: AFSNIT 4: AFSNIT 5: AFSNIT 6: AFSNIT 7: AFSNIT 8: AFSNIT 9: AFSNIT 10: FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-nds M.-Nr. 09 845 780 Indhold Miljøbeskyttelse...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 12700 http://da.yourpdfguides.com/dref/616935

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 12700 http://da.yourpdfguides.com/dref/616935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-nds M.-Nr. 09 845 490 Indhold Miljøbeskyttelse...

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere