DOC DR BRUGERMANUAL Januar 2008, 3. udgave. Hach Company, Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Tyskland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOC DR BRUGERMANUAL Januar 2008, 3. udgave. Hach Company, Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Tyskland."

Transkript

1 DOC DR 5000 BRUGERMANUAL Januar 2008, 3. udgave Hach Company, Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Tyskland.

2 2

3 Indholdfortegnelse Afsnit 1 Specifikationer... 7 Afsnit 2 Generelle oplysninger Sikkerhedsoplysninger Anvendelse af fareinformationer Forsigtighedsmærkninger Klasse 1 LASER Kemisk og biologisk sikkerhed Sikkerhed i forbindelse med lyskilde Produktoversigt Afsnit 3 Installation Udpakning af instrumentet Driftsmiljø Interfaces Kuvetterum, Multicelleholder, 100 mm Kuvette Adapter (optional) mm adapter (yderligere) Installation af multicelleholder Beam path Afsnit 4 Start Tænd for instrumentet Sprogvalg Selv-check Afsnit 5 Standardfunktioner Overview Anvendelse af det alfanumeriske tastatur Hovedmenu Instrumentopsætningstilstand Operatør-ID Prøve-ID Dato og tidspunkt Display- og lydindstillinger Lampekontrol VIS-lampe henholdsvis UV-lampe: Indvirkning fra lampeopsætningerne på målefunktionen PC og printer Printeropsætning Print af data HACH Data Trans Kodeord Deaktivering af kodeord Lagring, Visning, Afsendelse og Sletning af data Datalog Automatisk/Manuel datalagring Hent gemte data fra dataloggen Send data fra datalog Slet gemte data fra datalog Data fra bølgelængdescanningsanalyser og tidsforløb Datalagring fra Bølgelængdescanning eller Tidsforløb Hent gemte data fra Bølgelængdescanningen eller Tidsforløb Send data fra Bølgelængdescanning eller Tidsforløb Slet gemte data fra Bølgelængdescanning eller Tidsforløb

4 Indholdfortegnelse 5.4 Gemte programmer Vælg en gemt test/metode; indtast brugerspecifikke basisdata Muligheder for gemte programmer Timer Indstilling af aflæsningsfunktionen Enkelt bølgelængdeprøvetagning (enkelt aflæsning) Enkelt bølgelængdeprøvetagning (kontinuerlige aflæsninger) Fortyndingsfaktor Standardjustering Kemisk form Ændring af standardindstillingen for den kemiske form Blind reagens Analyse af prøver Opdatering/Redigering af test Manuel opdatering af testdata Programmering af en ny test Tilføjelse af gemte programmer til listen med "Foretrukne programmer" Stregkodeprogrammer Gennemfør en stregkode 13 mm test/reaktionsglas Vælg måleområdet Valg af kemisk evalueringsform Ændringen af standardindstillingen for den kemiske form Grundlæggende test- og prøvespecifikke dataindstillinger Blindprøve Opdatering/redigering af stregkodetest Manual opdatering af en stregkodetest Opdatering af en eksisterende stregkodetest Programmer en ny test Opdatering via internettet Programmer dine egne stregkodelæsbare applikationer med LCW Evaluering af applikation, der er stregkodelæsbart med LCW Redigering/sletning af stregkodelæsbare applikationer Afsnit 6 Avancerede funktioner Brugerprogrammer Programmering af brugermetode Indstillinger for Enkelt bølgelængde Indstillinger for Multibølgelængde Kalibreringsindstillinger for enkeltbølgelængde- og multibølgelængdetilstanden Gem et brugerprogram Yderligere brugerdefinerede parametre og funktioner Fri programmering-programtype Måleproces Indtastning af et nyt element til en målesekvens Kalibreringsformel (evalueringsformel) Angivelse af variabler Lagring af frit programmeret brugerprogram Valg af brugerprogram Tilføjelse, redigering og sletning af brugerprogrammer på listen med foretrukne Add to Favorites Redigering Sletning

5 Indholdfortegnelse 6.2 Foretrukne programmer Hentning af et foretrukket program Slet et foretrukket program Standardaddition resultatovervågning/kontrol Udførelse af en standardaddition Enkelt bølgelængde (absorptions-, koncentrations- og transmittansmålinger) Indstilling af enkelt bølgelængdefunktion Enkelt bølgelængdemåling (enkelt måling) Enkelt bølgelængdemåling (kontinuerlige målinger) Multibølgelængdemålinger målinger ved mere end én bølgelængde Indstilling af målefunktion ved forskellige bølgelængder Måling i multibølgelængdefunktion Scannefunktion for bølgelængde registrering af absorbans- og transmissionsspektre Opsætning af bølgelængdescanning Aflæsning af Bølgelængdescanning Navigering af bølgelængdescanningsgrafen eller en bølgelængdescanningsanalyse Arbejde med referencescanninger Tidsforløb for absorbans/transmittansmåling Indstilling af tidsforløb Tidsforløb-scanningsmåling Analyse af tidsforløbdata Navigation i en tidsscanning eller en tidsscanningsanalyse System check Instrument information Opdatering af instrumentsoftware Optisk check Bølgelængdecheck Støjcheck Strølyscheck Absorbanscheck Afvigelsecheck Kontrolfiltersæt Outputcheck Lampedata Fabriksservice Servicetider Instrumentbackup Afsnit 7 Vedligeholdelse Rengøringskrav Spektrofotometer Display Kuvetter/prøveceller Udskiftning af lamper Udskiftning af tungstenlampe Udskiftning af deuteriumlampe (UV) Udskiftning af sikring Vedligeholdelse af filterindsats Udskiftning af filterindsats

6 Indholdfortegnelse Afsnit 8 Fejlfinding Afsnit 9 Reservedele Afsnit 10 Kontaktoplysninger Afsnit 11 Garanti, ansvar og klager Index

7 Afsnit 1 Specifikationer Specifikationerne kan ændres uden varsel. Specifikationer vedrørende ydeevne Driftsfunktion Lyskilde Bølgelængdeområde Bølgelængdenøjagtighed Bølgelængdereproducerbarhed Bølgelængdeopløsning Bølgelængdekalibrering Valg af bølgelængde Scanningshastighed Spektral båndbredde Fotometrisk område Fotometrisk nøjagtighed Fotometrisk linearitet Strølys Datalagring Transmittans (%), absorbans og koncentration Gasfyldt tungsten (synlig) and Deuterium (UV) nm ± 1 nm i bølgelængdeområdet nm < 0,1 nm 0,1 nm Automatisk Automatisk, baseret på metodevalg 900 nm/min (i trin på 1 nm) 2 nm ± 3,0 Abs i bølgelængdeområdet nm 5 m Abs ved Abs 1% ved Abs < 0,5% 2 Abs < = 1% ved > 2 Abs med neutrale glas ved 546 nm KI-opløsning ved 220 nm > 3,3 Abs / < 0,05% 1000 målinger (Resultat, Dato, Tid, Prøve-ID, Bruger-ID) Brugerprogrammer 50 Fysiske og miljømæssige specifikationer Bredde Højde Dybde Vægt Driftskrav Opbevaringskrav 450 mm 200 mm 500 mm 15,5 kg C, maks. 80% relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) C, maks. 80% relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) Andre tekniske data El-tilslutning Interfaces Beskyttelsesklasse IP V~; 50/60 Hz; automatisk omskiftning Brug kun skærmede kabler med en maksimal længde på 3 meter. 1 x USB type B 2 x USB type A Sikkerhedsklassificering Sikkerhedsklasse I 7

8 Specifikationer 8

9 Afsnit 2 Generelle oplysninger 2.1 Sikkerhedsoplysninger Læs hele manualen, inden udpakning installation eller betjening af dette udstyr. Vær opmærksom på alle oplysninger om fare- og advarselsangivelser. Ellers kan operatøren få alvorlige kvæstelser, eller udstyret kan blive beskadiget. For at sikre, at den beskyttelse, som dette udstyr giver, ikke forringes, må du ikke bruge eller installere dette udstyr på nogen anden måde end den, der er angivet i denne manual Anvendelse af fareinformationer FARE Angiver en eventuel eller overhængende farlig situation, der vil medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. ADVARSEL Angiver en eventuel eller overhængende farlig situation, der kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG Angiver en eventuel faresituation, der kan medføre mindre eller moderate skader. Vigtig bemærkning: Angiver en situation, der kan medføre skade på instrumentet, hvis den ikke undgås. Oplysninger, der kræver særlig opmærksomhed. Bemærk: Oplysninger, der supplerer punkter i hovedteksten Forsigtighedsmærkninger Læs alle mærkater og etiketter, der er sat på instrumentet. Der er risiko for personskade eller beskadigelse af instrumentet, hvis der ikke tages hensyn til dem. Hvis et symbol findes på instrumentet, findes det med en fare- eller forsigtighedsbemærkning i manualen. Hvis dette symbol findes på instrumentet, henviser det til instruktionsmanualen for drift og/eller sikkerhedsoplysninger. Hvis dette symbol findes på instrumentet, indikerer det en varm overflade. Fra 12. august 2005 må bortskaffelse af udtjente elektroniske instrumenter med dette symbol ikke længere ske via de offentlige affaldshåndteringssystemer. I overensstemmelse med gældende lokale og nationale europæiske regler (EU-direktiv 2002/96/EF) skal europæiske brugere af elektrisk udstyr nu returnere gammelt eller udtjent udstyr til producenten uden beregning. Bemærk: I forbindelse med returnering til genbrug skal du kontakte producenten eller leverandøren af udstyret for at få instruktioner for, hvordan udtjent udstyr, elektrisk tilbehør leveret af producenten samt alle hjælpekomponenter bortskaffes korrekt. LASER CLASS 1 Dette symbol angiver, at instrumentet indeholder en laserenhed i klasse 1. Data: 0,3 mw; λ = 650 nm 9

10 Generelle oplysninger Klasse 1 LASER Der er installeret en klasse 1 LASER i dette instrument. Klasse 1 LASERE er produkter, hvor LASER-strålens tilgængelige strålingseffekt (den tilgængelige emission) altid er under den maksimalt tilladte eksponeringsværdi. Derfor er udgangseffekten for klasse 1 LASERE altid under det niveau, hvor det formodes at øjenskader vil opstå. Eksponering for strålen fra en klasse 1 LASER vil ikke medføre øjenskader. Klasse 1 LASERE kan derfor anses for sikre. Klasse 1 LASER-produkter kan imidlertid indeholde LASER-systemer af en højere klasse, men der er taget passende tekniske foranstaltninger for at sikre, at det ikke er sandsynligt, at der opnås adgang til strålen. Eksempler på sådanne produkter er LASER-printere og cd-afspillere. CDRH-accessionsnummer Data: 0,3 mw; bølgelængde = 650 nm Kemisk og biologisk sikkerhed Sikkerhed i forbindelse med lyskilde FARE Risiko for udsættelse for kemiske/biologiske farer Det kan være farligt at håndtere kemiske prøver, standardopløsninger og reagenser. Brugere af dette produkt rådes til at sætte sig ind i sikkerhedsprocedurerne og den korrekte brug af kemikalierne samt læse alle relevante materialesikkerhedsdatablade. Normal betjening af dette instrument kan omfatte brug af farlige kemikalier eller biologisk skadelige prøver. Inden opløsningsbeholderne bruges skal brugeren tage hensyn til alle advarsler, der er trykt på de oprindelige opløsningsbeholdere, og til sikkerhedsdatabladet. Alle overskydende opløsninger skal bortskaffes i overensstemmelse med lokal og national lov. Beskyttelsesudstyr skal vælges i overensstemmelse med koncentrationen og mængden af den farlige substans på den specifikke arbejdsplads. Lyskilderne fungerer ved høje temperaturer. For at undgå et eventuelt elektrisk stød skal instrumentet kobles fra strømkilden inden serviceeftersyn af lamperne. Sørg for, at instrumentet ikke ved et uheld kan tændes igen. FORSIGTIG UV-lampen frembringer UV-lys. Kig ikke direkte på en tændt lampe uden at bære briller med UV-beskyttelse. Vigtig bemærkning: For at undgå en eventuel forbrænding skal du lade lampen eller lamperne køle af i mindst 30 minutter, inden du rører ved dem. 10

11 Generelle oplysninger 2.2 Produktoversigt Spektrofotometeret DR 5000 er et komplet UV/VIS-spektrofotometer til scanning med et bølgelængdeområde på 190 to 1100 nm. Instrumentet leveres med en komplet programpakke og understøttelse af flere sprog. Model DR 5000 spektrofotometer indeholder følgende funktionstilstande: Gemte programmer (forudinstallerede test), brugerprogrammer, foretrukne programmer, funktion med enkeltbølgelængde, funktion med flere bølgelængder, bølgelængdescanning og tidsforløbstilstand. DR 5000 anvendes til udførelse af tests inden for synlige og ultraviolette bølgelængder. En luftfyldt tungstenlampe frembringer lys i det synlige spektrum (320 til 1100 nm), og en tilgængelig deuteriumlampe frembringer lys i det ultraviolette spektrum (190 til 360 nm). DR 5000 spektrofotometeret giver digitale udlæsninger i direkte koncentrationsenheder, absorption eller transmittansprocent. Når der vælges en brugergenereret eller programmeret metode, fører menuerne brugeren gennem testen. Dette menusystem kan også generere rapporter, statistiske evalueringer af genererede kalibreringskurver og rapportering af instrumentdiagnosecheck. 11

12 Generelle oplysninger 12

13 Afsnit 3 Installation 3.1 Udpakning af instrumentet ADVARSEL Fare for brand og elektrisk stød. Brug kun den medfølgende strømforsyning. Kun kvalificerede medarbejdere bør udføre de opgaver, der beskrives i dette afsnit af vejledningen. DR 5000 spektrofotometeret leveres med følgende komponenter: DR 5000 spektrofotometer El-kabel Multicelleholder DR 5000 Brugermanual CD-ROM med procedurerne for HACH og HACH LANGE Bemærk: Hvis nogen af disse komponenter mangler eller er beskadiget, skal du straks henvende dig til leverandøren. 3.2 Driftsmiljø Følgende forhold er en forudsætning for, at instrumentet fungerer korrekt og har en lang levetid: Placer instrumentet solidt på en jævn overflade. Skub ikke nogen genstande ind under instrumentet. Fasthold en omgivelsestemperatur på ºC. Den relative luftfugtighed bør være under 80%; fugt må ikke kondensere på instrumentet. Sørg for en afstand på mindst 15 cm øverst og til alle sider af instrumentet af hensyn til luftcirkulationen, så overophedning af de elektriske dele undgås. Undgå at betjene eller opbevare instrumentet på ekstremt støvede, fugtige eller våde steder. Sørg for, at instrumentets overflade, kuvetterummet og alt tilbehør altid er rent og tørt. Stænk eller spild på instrumentet skal straks tørres op (se afsnit 7.1 på side 127). Vigtig bemærkning: Beskyt instrumentet mod ekstreme temperaturer, herunder varmeapparater, direkte sollys og andre varmekilder. 13

14 Installation 3.3 Interfaces DR 5000 har tre standard to USB-stik, som er placeret bag på instrumentet (Figur 1). USB Type A-interfaces bruges til kommunikation med en printer, et USB-memory stik eller et tastatur. Et USB-memory stik bruges til at opdatere instrumentets software. USB Type B-interfacet bruges til at kommunikere med en pc. Den valgfri Hach Data Trans-software (se Afsnit 9 på side 135) skal være installeret på pc'en ved denne type anvendelse. En USB-hub kan bruges til at tilslutte flere typer tilbehør på samme tid. Bemærk: USB-kabler må ikke være længere end 3 meter. Disse USB-interfaces gør det muligt at sende data og grafik til en printer og en pc samt at opgradere instrumentsoftwaren (se afsnit på side 110). Figur 1 Interfaces 1 USB type A 4 Sikring 2 USB type B 5 Strømforsyning tilslutning 3 Tænd/sluk-kontakt 14

15 3.4 Kuvetterum, Multicelleholder, 100 mm Kuvette Adapter (optional) Installation Figur 2 Kuvetterum 1 Kuvetterum 2 Kuvetterum til 13 mm runde kuvetter DR 5000 spektrofotometret leveres udstyret med en Multicelle holder, (Figur 3 på side 16) der er standardholderen, som følger med instrumentet. Multicelleholderen kan rumme følgende kuvettetyper: 10 / 20 / 50 mm firkantede kuvetter/celler 1 runde kuvetter/celler 1 firkantede kuvetter/celler Der kan kun anvendes en kuvettetype ved hver måling. På toppen og i bunden af Multicelleholderen er der flere åbninger til forskellige kuvettetyper. Ved siden af hver åbning er der printet den kuvettetype, som åbningen er beregnet til. Der er en 100 mm-adapter tilgængelig som ekstraudstyr. 15

16 Installation Figur 3 Multicelleholder (Top og bund) 1 10 mm firkantede kuvette/celle 4 1 runde kuvette/celle 2 20 mm firkantede kuvette/celle 5 1 firkantede kuvette/celle 3 50 mm firkantede kuvette/celle mm adapter (yderligere) mm firkantede kuvette/celle Figur mm kuvette adapter 16

17 Installation Installation af multicelleholder Montering af multicelleholder: 1. Åbn for kuvetterummet. 2. Identificér den korrekte åbning til den udvalgte kuvettetype i multicelleholderen. 3. Sæt multicelleholderen i kuvetterummet, således at navnet på den valgte kuvettetype kan aflæses direkte, og celleåbningen befinder sig foran. Fastgør holderen med to låseskruer (Figur 5). Figur 5 Installation af multicelleholder 17

18 Installation 3.5 Beam path Figur 6 viser strålebanen for DR 5000: Figur 6 Strålebane 1 Deuteriumlampe 10 Udgangsåbning 2 Spejlsektion for lampe 11 Kuvetterum 3 Tungstenlampe 12 Linse 4 Spejl 13 Kuvetterum til rund cuvette 5 Gitterværk 14 Måleelement 6 Reference element 15 Monochromator 7 Spejl 16 Spejl 8 Splitterspejl 17 Spejl 9 Filter 18 Indgangsåbning 18

19 Afsnit 4 Start 4.1 Tænd for instrumentet 1. Sæt strømstikket i kontakten. 2. Luk for kuvetterummet. 3. Tænd for instrumentet ved at trykke på strømkontakten bagpå. Bemærk: Tænd og sluk ikke instrumentet hurtigt efter hinanden. Vent altid ca. 20 sekunder, inden du tænder instrumentet igen, da de elektroniske og mekaniske systemer ellers vil blive beskadiget. 4.2 Sprogvalg Softwareprogrammet til DR 5000 omfatter en række sprogindstillinger. Første gang instrumentet tændes, vises skærmbilledet til valg af sprog. 1. Vælg det ønskede sprog. 2. Bekræft med OK. Selv-check starter automatisk. Ændring af sprogindstillingen Instrumentet fungerer på det valgte sprog, indtil indstillingen ændres. 1. Tænd for instrumentet, mens du berører displayet, indtil listen til valg af sprog vises (ca. 30 sekunder). 2. Vælg det ønskede sprog. 3. Bekræft med OK. Derefter starter testprogrammet automatisk. 4.3 Selv-check Hver gang instrumentet tændes, udføres der automatisk en række diagnosetest for at sikre, at systemkomponenterne fungerer korrekt. Denne proces, som tager ca. to minutter, checker systemet, lampen, filterjusteringen, bølgelængdekalibreringen og spændingen. Hver test, der fungerer korrekt, bekræftes med en markering. Hovedmenuen vises, når opstartsdiagnoserne er afsluttet. Bemærk: Oplysninger om yderligere fejlmeddelelser under selv-check finder du under Afsnit 8 på side

20 Start 20

21 Afsnit Overview Standardfunktioner Hele skærmen er trykfølsom. Foretag et valg ved at trykke på skærmen med en finger, blyantviskelæderet eller en stylus. Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand som f.eks. spidsen af en kuglepen. Placer ikke noget oven på skærmen den kan blive ridset. Tryk på taster, ord eller ikoner for at vælge dem. Brug rullepanelerne til at flytte frem og tilbage på lange lister. Tryk på rullepanelet, og hold det nede, og før fingerspidsen op eller ned for at løbe gennem listen. Fremhæv et punkt på en liste ved at trykke på det én gang. Når punktet er valgt, vises det som negativ tekst (lys tekst på en mørk baggrund) Anvendelse af det alfanumeriske tastatur Displayet bruges til at indtaste bogstaver, tal og tegn efter behov ved programmering af instrumentet. Valgmuligheder, der ikke er tilgængelige, er deaktiveret. Ikonerne til venstre og til højre på skærmen er beskrevet i Tabel 1. Tastaturet i midten ændres, så det afspejler den valgte indtastningstilstand. Tryk på en tast flere gange, indtil det ønskede tegn vises på skærmen. Et mellemrum indtastes ved hjælp af understregningstegnet på YZ_-tasten. Bemærk: Der kan bruges et USB-tastatur (med US-tastaturlayout) eller en USB-stregkodehåndscanner som inputenhed (se Afsnit 9 på side 135). Ikon/tast Beskrivelse Funktion ABC/abc Bogstaver Tabel 1 Alfanumeriske tastatur Ved indtastning af bogstaver (f.eks. brugerindtastede enheder ) kan man skifte mellem store og små bogstaver på denne tast. # % Tegn Kommatering, tegn, indekser og eksponenter. 123 Tal Til indtastning af almindelige tal. CE Slettetast (Clear Entry) Sletter indtastningen. Venstre piletast Returtast Flytter cursor én position tilbage. Hermed slettes sidstindtastede tegn. Højre piletast Fremrykning Flytter en frem i indtastning af to påfølgende tegn, der står på samme tast. 21

22 Standardfunktioner Hovedmenu Der kan vælges en række funktioner fra hovedmenuen. Menuposterne står kort beskrevet i skemaet herunder. Tabel 2 Valgmuligheder i hovedmenuen Option Gemte program. (HACH LANGE programmer) Brugerprogram. Foretrukne prog. Enkelt bølgelæn. Multibølgelængde Bølgelængdescan Tidsforløb Systemcheck Hent data Instrumentopsæt Function Gemte programmer er forprogrammerede metoder til HACH-reagenser og LANGE-kuvette- og pipettetest. DR 5000 procedurevejledning indeholder illustrerede trinvise procedurer til analyse med HACH-programmer. Arbejdsprocedurerne til LANGE-test følger med testpakkerne. Brugerprogrammer er til "skræddersyede analyser": Brugerne kan programmere metoder, som de selv har udviklet Eksisterende HACH- og LANGE-metoder kan gemmes som brugerprogrammer. LANGE-testene kan, når de er gemt som brugerprogram, ændres til at passe til egne krav. Liste med metoder/test er lavet af brugeren til egne krav. Måling af enkelt bølgelængde: Absorptionsmålinger Det lys, der absorberes af prøven. Måles i absorbansenheder. Transmittansmåling (%): Den procentdel af lyset, der måles, dvs. passerer gennem prøven og når sensoren. Koncentrationsmåling: Der kan indtastes en koncentrationsfaktor, hvormed de målte absorptionsværdier omregnes til koncentrationsværdier. I multibølgelængdefunktionen måles absorbans (Abs) eller transmittansprocent (%T) ved op til fire bølgelængder, og absorbansforskelle og absorbansforhold beregnes. Der kan ligeledes laves simpel omregning til koncentration. En bølgelængdescanning viser, hvordan lyset fra en prøve absorberes over et defineret bølgelængdespektrum. Denne funktion kan bruges til at bestemme den bølgelængde, hvorved den maksimale absorbansværdi kan måles. Absorbansadfærden vises grafisk under scanningen. Tidsscanningen registrerer absorbans eller transmittansprocent ved en bølgelængde i et defineret tidsrum. Menuen Systemcheck giver en række valgmuligheder, herunder optiske check, outputcheck, lampedata, instrumentopdatering, servicetider og instrumentbackup. Gemte data kan hentes, filtreres, transmitteres og slettes. I denne tilstand kan der indtastes bruger- eller metodespecifikke indstillinger: Operatør-ID, Prøve-ID, Dato & tid, Display & lyd, Lampekontrol, PC & printer, Kodeord og Modul-Muligheder. 22

23 Standardfunktioner 5.2 Instrumentopsætningstilstand 1. Vælg Instrumentopsæt. i hovedmenuen. Der vises en række funktioner, som kan bruges til at konfigurere instrumentets funktioner. Dette skærmbillede vises, når der er installeret en multicelleholder, eller rummet til 13 mm runde hætteglas anvendes. Hvis instrumentet genkender et Sipper-modul eller et Peltier-modul, erstattes tasten Karrusel-muligheder med Sipper-muligheder eller Peltier-muligheder. Yderligere moduler for DR 5000: Karrusel holder (Prøveskifter) Pour-Thru Cell modul Sipper modul Peltier modul (temperaturkontrolleret Modul) Du kan finde flere oplysninger i den tilhørende manualer/instruktionsark Operatør-ID Brug denne valgmulighed til at indtaste op til 30 sæt operatørinitialer (op til 5 tegn hver) i instrumentet. Denne funktion gør det muligt at registrere, hvilken operatør der har målt de enkelte prøver. 1. Tryk på Operatør-ID i Instrumentopsæt. 2. Tryk på Ny for indtastning af nyt Operatør-ID. 3. Brug det alfanumeriske tastatur til at indtaste et nyt Operatør-ID. 4. Tryk på OK for at bekræfte. 23

24 Standardfunktioner 5. Det valgte Operatør-ID vises på displayet. 6. Tryk på OK. Instrumentet vender tilbage til skærmbilledet Instrument opsæt og viser den valgte operatøridentifikator. 7. Det valgte Operatør-ID aktiveres. Bemærk: Tryl på Slet for at fjerne et Operatør-ID fra listen. Bemærk: Du kan også indtaste eller ændre et Operatør-ID i målingstilstand. På resultatskærmbilledet skal du trykke på Valgmu.>Flere>Instrumentopsæt eller (hvis der allerede er tildelt et Operatør-ID) vælge Operatør-ID-symbolet direkte på resultatskærmbilledet Prøve-ID Brug denne valgmulighed til at indtaste op til 30 sæt prøveidentifikationsmærker (op til 13 tegn hver) i instrumentet. Prøve-ID'er kan bruges til at angive prøvens placering eller andre prøvespecifikke oplysninger. 1. Tryk på Prøve-ID i Instrumentopsæt. 2. Tryk på Ny for at indtaste et nyt Prøve-ID. 3. Brug det alfanumeriske tastatur til at indtaste et nyt Prøve-ID. Bemærk: Hvis der er tilsluttet en håndholdt USB-stregkodescanner (se Afsnit 9 på side 135), kan prøve-id'er også scannes. 4. Tryk på OK for at bekræfte. 24

25 Standardfunktioner 5. Hvis du vil nummerere prøve-id'erne i rækkefølge (f.eks. Indløb (01 osv.)), skal du vælge Tilføj nummer. Brug piletasterne til at angive det første tal I rækkefølgen. Brug tasten mellem piletasterne til at angive det første tal i rækkefølge med det alfanumeriske tastatur. 6. Tryk på OK for at gå tilbage til "Instrumentopsæt". 7. Prøve-ID'et aktiveres. Hvert prøve-id bliver automatisk nummereret i stigende rækkefølge efter en måling. Tallet vises i parentes efter prøve-id'et. Bemærk: Hvis du vil fjerne et prøve-id, skal du markere ID'et og trykke på Slet. Der er to måder at indtaste eller ændre en Prøve-ID i målingstilstand: Mulighed 1 På resultatskærmbilledet skal du trykke på Valgmu.>Flere>Instrumentopsæt. Hvis der allerede er tildelt et prøve-id), skal du vælge prøve-id-symbolet direkte på resultatskærmbilledet. Mulighed 2 Med et USB-tastatur eller en scanner kan et Prøve-ID indtastes direkte i resultatskærmbilledet. Bemærk: Dette Prøve-ID bliver ikke føjet til listen Dato og tidspunkt 1. Tryk på Dato & tid i Instrumentopsæt. 2. Dato og tid opdeles i et antal felter. Tryk på det relevante felt, og brug piletasterne til at ændre værdien. 3. Tryk på OK for at bekræfte. Instrumentet går tilbage til Instrumentopsæt. 25

26 Standardfunktioner Display- og lydindstillinger 1. Tryk på Display & lyd i Instrumentopsæt. Følgende valgmuligheder vises: Display-kontrast justerer displayets lysstyrke, så det passer til belysningsforholdene. Berør.skærm aktiverer/deaktiverer en lyd (et kort bip), hver gang der trykkes på skærmen (standard: Deaktiveret). Aflæs.udført aktiverer/deaktiverer en lyd, når en aflæsning er udført (standard: Kort bip hver gang en aflæsning er udført). Timer justerer længden af timerlyden. Vælg Kort eller Lang. Lange bip anbefales til støjfyldte miljøer. 2. Vælg Lang, hvis du vil ændre antallet af lydsignaler. Brug det alfanumeriske tastatur til at indtaste/angive antallet af lydsignaler (4 25). Bemærk: Et stort antal lydsignaler øger tonernes varighed, og et lille antal lydsignaler mindsker tonernes varighed. 3. Tryk på OK for at bekræfte. Det valgte antal lydsignaler lyder som et tilsvarende akustisk signal. 4. Tryk på OK for at bekræfte. Instrumentet går tilbage til Instrumentopsæt Lampekontrol Tungstenlampen frembringer lys inden for det synlige spektrum fra 320 til 1100 nm. Den tilgængelige deuteriumlampe (UV-lampe) frembringer lys inden for det ultraviolette spektrum fra 190 til 360 nm. I overlapningsområdet fra 320 til 360 nm kan enten deuteriumlampen (UV-lampen) eller tungstenlampen anvendes til målinger. Lampernes levetid påvirkes af hvor ofte der tændes og slukkes for lamperne, og af hvor længe, de anvendes. Instrumentet er typisk tændt i den 8 10 timers arbejdsdag og derefter slukket indtil næste dag. Bemærk: Undgå generelt at tænde og slukke for ofte for lampen; det forkorter lampens levetid. For at opnå en maksimal levetid skal der kun slukkes for lampen, hvis den skal forblive slukket i mindst 4-5 timer. Lampen tændes automatisk, hvis der er behov for en lampe til det valgte program hvis instrumentet arbejder inden for lampens spektrum 26

27 Standardfunktioner VIS-lampe henholdsvis UV-lampe: 1. Tryk på Lampekontrol i Instrumentopsæt. 2. Vælg On for tænding af henholdsvis VIS-lampen eller UV-lampen. 3. Aktivér funktionen Gem for at definere den tidslængde, hvor der VIS-lampen eller UV-lampen skal være tændt. 4. Tryk på feltet under Gem for at vælge lampens brændetid. 5. Vælg det tidsrum, som skal gå, før lampen bliver slukket. Bemærk: Efter denne tidsperiode slukkes lampen automatisk, efter at der ikke er foretaget måling uden for det tilsvarende område (UV/VIS). 6. Tryk på OK for at bekræfte. 7. Tryk på tasten UV-skift for valg af bølgelængdeværdi mellem 320 nm og 360 nm, hvor instrumetet skal skifte fra synlig kilde til UV-kilde. 8. Anvend det alfanumeriske tastatur til indtastning af den maksimale bølgelængde for UV-processen. 9. Tryk på OK for at bekræfte og vende tilbage til Lampekontrol. 10. Tryk på OK for at bekræfte og vende tilbage til Instrumentopsætning. Bemærk: Det valgte program, der kræver en lampe, har den højeste prioritet. Hvis der var slukket for lampen i Lampekontrol, vil der automatisk blive tændt for lampen, hvis der er behov for den til det gemte program. 27

28 Standardfunktioner Indvirkning fra lampeopsætningerne på målefunktionen UV-lampen tændes manuelt. Ikonet UV-lampe vises på displayet og blinker. Instrumentet vil vise Lampeopvarm...Det varer ca. 3 minutter. Når lampen er opvarmet og klar, ophører UV-ikonet med at blinke. Bemærk: Hvis begge lamper er On, vises ikonet UV-VIS i den valgte målefunktion. Bemærk: Du kan som et alternativ trykke på ikonet for UV- eller VIS-lampe på måleskærmbilledet for at ændre den aktuelle opsætning. 28

29 Standardfunktioner PC og printer DR 5000-serien er udstyret med 3 USB -stik, som er placeret på instrumentets bagside (se Figur 1 på side 14). Disse stik kan bruges til at sende data og grafik til en printer, til opdatering af data og til datakommunikation med en pc. Disse stik kan bruges til tilslutning af et USB-stik, et eksternt USB-tastatur eller en håndholdt USB-stregkodescanner. Bemærk: En USB-hub kan bruges til at tilslutte flere typer tilbehør på samme tid. Et USB-memory stik bruges til opgradering af data og software, se afsnit på side 110. Vigtig bemærkning: Et skærmet USB-kabel må ikke være længere end 3m! Tabel 3 USB-stik USB-interfaces USB (Type B) USB (Type A) Beskrivelse Denne USB-port er kun beregnet til forbindelse mellem DR 5000 og en pc (med installation af softwaren HACH Data Trans). Instrumentet styres herefter af en PC. Denne USB-port kan bruges til at tilslutte en printer, et USB-memory stik, et stregkodescanner og et tastatur. 1. Tryk på PC & printer i Instrument opsæt. Der vises en liste med oplysninger om tilkoblingerne Printeropsætning Af kompatibilitetshensyn skal printersproget være HP PCL Tryk på Printer. 3. Tryk på Opsæt for at få vist skærmbilledet Print.opsæt. 29

30 Standardfunktioner Print.opsæt: Opløsning: tryk kvalitet Papir: papirstørrelse Bemærk: Hvis der er tilsluttet en ekstra termoprinter, er funktionen "Auto-send" on/off tilgængelig. 4. Vælg Auto-send: On for automatisk at sende alle de målte data til pc'en. Bemærk: Hvis der er valgt Auto-send: Off, skal der trykkes på tasten "PC & printer", hvis dataene skal sendes til pc'en. 5. Tryk på Opløsning for at vælge udskriftskvalitet. Vælg mellem: 100 dpi 150 dpi 300 dpi 6. Tryk på OK for at bekræfte. Bemærk: Tryk på OK igen for at gå tilbage til menuen PC & printer. 30

31 Standardfunktioner 7. Tryk på Papir for at vælge papirstørrelsen. Vælg mellem Letter Legal Executive A4 8. Tryk på OK for at bekræfte. Bemærk: Tryk på OK igen for at gå tilbage til menuen PC & printer Print af data 1. Tryk på Hent data i hovedmenuen. 2. Vælg den datakilde, hvor de data, der skal udskrives, er gemt. 3. Der vises en liste. Data kan filtreres. Du kan finde flere oplysninger under afsnit på side Tryk på printerikonet for at sende data (tabel, kurve) til printeren med det samme. 5. Marker Enkelt punkt eller Filtr.data eller Alle data, og tryk på OK for at bekræfte. Sender data... vises, indtil dataene er blevet udskrevet HACH Data Trans Softwaren HACH Data Trans (ekstraudstyr) skal være installeret på pc'en, for at måledataene kan behandles efterfølgende. 1. Tryk på PC & printer i Instrument opsæt 2. Vælg PC. 3. Tryk på Opsæt for at få vist skærmbilledet PC setup. Du kan finde flere installationsinstruktioner i brugervejledningen til HACH Data Trans. 31

32 Standardfunktioner 4. Vælg Auto-send: On for automatisk at sende alle de målte data til pc'en. Bemærk: Hvis der er valgt Auto-send: Off, skal der trykkes på tasten "PC & printer", hvis dataene skal sendes til pc'en. Bemærk: Fjernbetjeningsfunktionen er kun beregnet til overvågning af dataoverførslen Kodeord Menuen Kodeord indeholder forskellige sikkerhedsindstillinger til adgangskontrol til forskellige funktioner. Du kan for eksempel forhindre uautoriserede ændringer af gemte programmer eller instrumentkonfigurationer. 1. Tryk på Kodeord i menuen Instrumentopsæt. 2. For at aktivere Sikkerhedsliste, skal du have et kodeord. Tryk på Indtast kodeord. 3. Brug det alfanumeriske tastatur til at indtaste en ny adgangskode (op til 10 tegn pr. kodeord), og bekræft med OK. Adgangen til Sikkerhedsliste aktiveres. 32

33 Standardfunktioner 4. Tryk på Sikkerhedslisten for blokering af diverse funktioner for uautoriserede brugere. 5. Markér de funktioner, du vil kontrollere. 6. Bekræft Sikkerhedslisten med OK for at gå tilbage til menuen Kodeord. 7. Tryk på On for at aktivere de nye indstillinger for Sikkerhedslisten. 8. Indtast det nye kodeord igen for at bekræfte. 9. Tryk på OK for at gå tilbage til Instrumentopsæt. Bemærk: Det alfanumeriske tastatur til indtastning af kodeord vises, når en bruger prøver at få adgang til en låst indstilling Deaktivering af kodeord 1. Tryk på Kodeord i menuen Instrumentopsæt. 2. Brug det alfanumeriske tastatur til at indtaste det sidste kodeord, og tryk på OK for at bekræfte. 33

34 Standardfunktioner 3. Tryk på Off for at deaktivere indstillingerne på Sikkerhedslisten. 4. Tryk på OK for at gå tilbage til Instrumentopsæt. Bemærk: Brug denne funktion til at slette det sidstanvendte kodeord eller indtaste et nyt. 34

35 Standardfunktioner 5.3 Lagring, Visning, Afsendelse og Sletning af data Datalog Dataloggen gemmer op til 1000 aflæsninger fra funktionerne: Gemte programmer, Brugerprog., Foretrukne prog., Enkelt bølgelængde og Multibølgelængde. Der gemmes en fuldstændig registrering af analysen, herunder dato, tidspunkt, resultater, prøve-id og operatør-id Automatisk/Manuel datalagring Datalagringsparameteren angiver, om dataene skal gemmes automatisk eller manuelt (i sidstnævnte tilfælde skal brugeren beslutte, hvilke data der skal gemmes). 1. Tryk på Gem: On/Off i menuen Valgmu. Med valgmuligheden Gem On gemmes alle måledata automatisk. Med valgmuligheden Gem Off gemmes ingen måledata. Denne indstilling kan ændres til Gem On i resultatvisningen ved hjælp af konfiguration. Den aflæsning, der vises på displayet, gemmes herefter. Bemærk: Når instrumentets hukommelse (datalog) er fuld, slettes de ældste data automatisk, så de nye data kan lagres Hent gemte data fra dataloggen 1. Tryk på Hent data i hovedmenuen. 2. Tryk på Datalog. Der vises en liste med de gemte data. 3. Tryk på Filter: On/Off. 35

36 Standardfunktioner 4. Funktionen Filteropsæt. bruges til at søge efter specifikke emner. 5. Marker On for at aktivere de filtre, som skal bruges til at vælge data med: Prøve-ID Operatør-ID Startdato Parameter eller en kombination af de fire. 6. Tryk på OK for at bekræfte dit valg. De valgte emner vises. 7. Tryk på Vis detal. for yderligere informationer. 36

37 Standardfunktioner Send data fra datalog Data sendes fra dataloggen som CSV-filer (kommaseparerede filer) ved hjælp af et USB-memory stik til en fil med navnet DATALOG. Filen kan derefter behandles med et regnearksprogram. Filnavnet formateres som: DLÅr_Måned_Dag_Time_Minut_Sekund. CSV. Hvis du vil sende data til en printer, skal du se afsnit på side Tilslut USB-enheden (Figur 1 på side 14). 2. Tryk på Hent data i hovedmenuen. Tryk på Valgmu., og derefter på PC & printer-ikonet. 3. Vælg de data, der skal sendes til USB-memory stikket, og tryk på OK. Bemærk: Tallet i parentes er det samlede antal datasæt, der er tildelt dette valg. Hvis du vil sende måledata til en pc: Softwaren HACH Data Trans (ekstraudstyr) skal være installeret på pc'en, se afsnit på side Slet gemte data fra datalog 1. Tryk på Hent data i hovedmenuen. 2. Tryk på Datalog>Valgmu.>Slet. 3. Markér Enkelt punkt eller Filtreret data eller Alle data, og bekræft med OK. Bemærk: Tallet i parentes er det samlede antal datasæt, der er tildelt dette valg. 37

38 Standardfunktioner Data fra bølgelængdescanningsanalyser og tidsforløb Datalagring fra Bølgelængdescanning eller Tidsforløb Instrumentet kan lagre 20 bølgelængdescanninger og 20 datasæt med tidsforløb. Data kan gemmes manuelt efter brugerens skøn efter visning af data. 1. Tryk på Gem-ikonet i menuen Valgmu., når der er foretaget en aflæsning. Listen Gem data vises. 2. Tryk på Gem for at gemme den aktuelle scanning til den markerede nummerede linie. En scanning kan også overskrives Hent gemte data fra Bølgelængdescanningen eller Tidsforløb 1. Tryk på Hent data i hovedmenuen. a. Vælg Bølgelængdescan eller Tidsforløb for at hente data. b. Hvis et program allerede er i gang, skal du trykke på Valgmu.>Flere>Hent data. 38

39 Standardfunktioner 2. Tryk på Graf for visning af detaljer. Bemærk: Tryk på Vis oversigt for at gå tilbage til listen Hent data. 3. Tryk på Tabel for visning af detaljer. Bemærk: Tryk på Vis oversigt for at gå tilbage til listen Hent data Send data fra Bølgelængdescanning eller Tidsforløb Der findes to metoder til at sende data til et USB-memory stik, en printer eller en PC med Hach Data Trans. Mulighed 1: 1. Tryk på Hent data i hovedmenuen og derefter på Bølgelængdescan eller Tidsforløb. 2. Tryk på Valgmu. og derefter på PC & printer-ikonet for at sende dataene til et USB-memory stik, en printer eller en pc med Hach Data Trans. 39

40 Standardfunktioner Når der er tilsluttet en printer, skal du vælge hvordan du vil sende data til printeren (graf, tabel eller både graf og tabel). Når der er tilsluttet et USB-memory stik, sendes filerne automatisk som CSV-filer (kommaseparerede filer) til en "WLData"-fil (bølgelængdescanningsdata) eller "TCData"-fil (tidsforløbsdata). Filnavnets format er: ScanData_X.csv (bølgelængdescanningsdata) eller TCData_X.csv (tidsforløbsdata). X = antal scanninger (1 20) Hvis du vil udføre yderligere databehandling, skal du bruge et regnearksprogram. Bemærk: Meddelelsen Data eksis.allerede. Overskriv? vises, når filerne allerede er gemt. Tryk på OK for at overskrive de gemte data. Mulighed 2: 1. Tryk på Bølgelængdescan eller Tidsforløb og derefter Valgmu.>Flere>Send data for at sende dataene til et USB-memory stik eller til en printer. Når der er tilsluttet en printer, skal du vælge hvordan du vil sende data til printeren (graf, tabel eller både graf og tabel). Når der er tilsluttet et USB-memory stik, bliver filerne automatisk sendt som CSV-filer (kommasepareret fil) til en "WLData"-fil (bølgelængdescanningsdata) eller "TCData"-fil (tidsforløbsdata). Filtypenavnet formateres som: "ScanData_År_Måned_Dag_Time_Minut_Sekund.CSV (bølgelængdescanningsdata) eller som: TCÅr_Måned_Dag_Time_Minut_Sekund.CSV (Time Course Data). Hvis du vil udføre yderligere databehandling, skal du bruge et regnearksprogram. 40

41 Standardfunktioner Slet gemte data fra Bølgelængdescanning eller Tidsforløb 1. Tryk på Hent data i hovedmenuen og derefter Bølgelængdescan eller Tidsforløb eller menuen Valgmu.>Flere>Hent data. Der vises en liste over gemte data. 2. Markér de data, du vil slette. 3. Tryk på Slet i menuen Valgmu., og bekræft med OK. 41

42 Standardfunktioner 5.4 Gemte programmer Instrumentet indeholder mere end 200 programmer. Som du kan få adgang til via menuen Gemte program Vælg en gemt test/metode; indtast brugerspecifikke basisdata Muligheder for gemte programmer 1. Tryk på Gemte programmer i hovedmenuen for at få vist en alfabetisk liste med gemte programmer med programnumre. Listen over gemte programmer vises 2. Markér den ønskede test. Bemærk: Vælg programnummer efter navn eller brug piletasterne til at rulle hurtigt gennem listen og markere programmet eller tryk på Vælg med nummer for at søge efter et specifikt programnummer. Brug det alfanumeriske tastatur til at indtaste testnummeret og tryk på OK. 3. Tryk på Start for at køre programmet. Når der er valgt et program, vises skærmbilledet for parameteren. Bemærk: Alle tilknyttede data (bølgelængde, faktorer og konstanter) er allerede forudindstillet. 4. Følg de kemiske procedurer, der er beskrevet i den tilknyttede procedurevejledning. 1. Vælg Gemte program. i hovedmenuen. Vælg den nødvendige metode, og tryk på Start. 2. Tryk på Valgmu. for konfiguration af parametre. Du kan finde beskrivelser af gemte programmer i Tabel 4 på side

43 Standardfunktioner Tabel 4 Valgmuligheder for gemte programmer Valgmuligheder Flere Gem Off/On Beskrivelse For yderligere valgmuligheder Alle måledata gemmes automatisk. Med valgmuligheden Gem Off gemmes måledata ikke. % Trans/Konc/Abs Skifter til % transmittans, koncentration eller absorbanslæsninger Send data-ikon / Send data Timer-ikon Aflæsningsfunktioner Fortyndingsfaktor Off/On Standardaddition Standardjustering Kemisk form Blind reagens Gem som brugerprogram Bruges til at sende data til en printer, computer eller et USB-memory stik (type A) Fungerer som et stopur. Funktionen hjælper med at sikre, at analysens faser er korrekt timede (f.eks. kan reaktionstider, ventetider osv. angives nøjagtigt). Når den angivne tid er gået, udsendes et akustisk signal. Brug af timeren har ingen indflydelse på måleprogrammet. Enkelt aflæs.: En læsning vises kun, når der er foretaget en måling (tryk på Aflæs; standardindstilling) (se afsnit på side 45). Kontinuerlig aflæs: Efter nulmålingen vises alle læsninger automatisk og kontinuerligt (se afsnit på side 45). Der kan indtastes en korrigerende fortyndingsfaktor for at tage højde for bestemte egenskaber. Det tal, du indtaster i fortyndingsfaktorprompten, multipliceres med resultatet for at kompensere for justeringen. Hvis prøven f.eks. er blevet fortyndet med en faktor 2, skal du indtaste 2. Standardindstillingen for fortyndingsfaktoren slås fra. Bemærk: Når der er foretaget en fortynding, vises fortyndingsikonet på skærmen. Giver mulighed for at kontrollere målingernes nøjagtighed. (Arbejds-) proceduren for en testparameter indeholder en detaljeret forklaring på, hvordan funktionen virker. (Arbejds) proceduren for en testparameter angiver, om en standardjustering er nødvendig, og, hvis ja, hvordan du skal fortsætte. Nogle af de gemte test/metoder giver mulighed for at vælge kemisk form og måleområde. Nogle af de gemte test/metoder har funktionen "Blind reagens". Funktionen muliggør at blind reagens-værdien lægges til eller trækkes fra de efterfølgende aflæsninger. Blindreagensværdien flytter kalibreringskurven langs y-aksen, uden at ændre kurvens form eller hældning. Virkningen svarer til en y-akses skæringspunkt for kalibrerings lige linie. Dette tydeliggøres af den følgende ligning: Koncentration = [(Konc. faktor) * Abs] (blind reagensværdi). Se afsnit 6.1 på side 65 for at få oplysninger om at gemme de valgte parametre som et brugerprogram. Hent data Hent gemte måledata eller tidsforløb, se afsnit 5.3 på side 35. Instrumentopsætning Du kan finde instrumentets basisdata i afsnit 5.2 på side

44 Standardfunktioner Timer Nogle procedurer kræver ikke timer-anvendelse. Andre procedurer kræver flere timere. Disse timere er forudprogrammeret i hvert gemt program sammen med en beskrivelse af den aktivitet, der skal udføres i den timede periode. 1. Tryk på Timer-ikonet på skærmen 2. Tryk på OK for at starte den første timer. Timeren tæller ned på skærmen. 3. Hvis du vil starte den næste timede aktivitet for det gemte program, skal du trykke på Timer-ikonet og derefter på OK. Bemærk: Hvis du ønsker at se måleskærmbilledet, mens timeren kører, tryk på Luk. Tiden vises nederst i venstre side i stedet for datoen. Bemærk: Tryk på Annu. for at stoppe timeren midtvejs gennem nedtællingen. Bemærk: Timeren bipper, ved afslutningen af de timede intervaller. Der er også adgang til en universel timer i mange programmer. Når timer-ikonet er synligt, skal du trykke på ikonet og vælge Univ. timer. Der vises et nyt skærmbillede. Indtast det timede intervals længde, og tryk på OK for at starte timeren. Timeren bipper, når det timede interval slutter Indstilling af aflæsningsfunktionen 1. Tryk på Aflæs.funk. for at markere den ønskede funktion. 2. Vælg den ønskede funktion, tryk på OK og derefter på Retur for at vende tilbage til resultatvisningen. 44

45 Standardfunktioner Enkelt bølgelængdeprøvetagning (enkelt aflæsning) 1. Indsæt blindkuvetten i kuvette-/prøvecelleholderen. Tryk på Nul. Bemærk:Tasten Aflæs er kun aktiv, når nulmålingen er udført. 2. Indsæt prøvekuvetten i kuvette-/prøvecelleholderen. Tryk på aflæs. Bemærk: Du kan finde oplysninger om datalagring i afsnit på side Enkelt bølgelængdeprøvetagning (kontinuerlige aflæsninger) 1. Indsæt blindkuvetten i kuvette-/prøvecelleholderen. Tryk på Nul. Bemærk: I afiæsningsfunktionen Kontinu. vises kun tasten Nul til start af aflæsningen. Aflæsningssekvensen startes automatisk. 2. Indsæt prøvekuvetten i kuvette-/prøvecelleholderen. 3. Tryk på Valgmu. og derefter på ikonet Gem for at gemme de viste data i dataloggen. Bemærk: Du kan finde oplysninger om datalagring i afsnit på side

46 Standardfunktioner Fortyndingsfaktor Funktionen Fortynd.faktor bruges til at beregne den oprindelige koncentration for en prøve, der er blevet fortyndet i et kendt forhold. Fortyndingsfaktoren kan f.eks. bringe den analyserede koncentration inden for testområdet. 1. Tryk på Valgmu>Flere >Fortynd.faktor. Det tal, du indtaster i fortyndingsfaktorprompten, ganges med resultatet for at kompensere for justeringen. Hvis prøverne f.eks. er blevet fortyndet med en faktor 2, skal du indtaste 2. Standardindstillingen for fortyndingsfaktoren slås fra. 2. Tryk på OK for at bekræfte. Tryk igen på OK. 3. Tryk på Retur for at vende tilbage til resultatvisningen. 4. Bekræft Skål aktuel male værdi gemmes igen? for om nødvendigt at gemme den aktuelt målte værdi med fortyndingsfaktoren. Bemærk: Når der er foretaget en fortynding, vises fortyndingsikonet på skærmen. Bemærk: Hvis der anvendes ufortyndede prøver, skal du slå fortyndingsfaktoren fra igen. 46

47 Standardfunktioner Standardjustering Standardjusteringsfunktionerne giver mulighed for at justere kalibreringskurven for et gemt program baseret på analyse af en kendt standardopløsning. Afsnittet Accuracy Check (Nøjagtighedskontrol) i nedskrevne procedurer angiver ofte en standardopløsningskoncentration til dette formål. Aflæs en standard, før du sætter Std. justering til On. 1. Følg hele proceduren ved anvendelse af en kendt standard for din prøve. 2. Efter aflæsning af koncentrationen, skal du trykke på Valgmu.>Flere>Std. justering. 3. Hvis Std. justering er sat til Off, skal du sætte den til On. Koncentrationen vises under Akt. aflæsning. Standardværdien for testen vises i boksen til højre, som nævnt i proceduren. 4. Hvis du I din måling anvendte en standardkoncentration, der er forskellig fra den, der er vist i boksen, skal du trykke på boksen til højre for at indtaste en anden standardværdi og derefter indtaste den nye værdi. Tryk på OK for at bekræfte. 5. Tryk på Justér for at aktivere Standardjustering. Ikonet for standardjustering vises. Bemærk: Justeringen skal udføres inden for bestemte grænser, der kan variere for hvert program. Den tilladte procentdel vises efter "justering. Bemærk: Når Std. justering er aktiveret, vises Std. justering-ikonet på skærmen Kemisk form Nogle gemte programmer giver mulighed for at vælge forskellige kemiske former. Tryk på enheden (f.eks. mg/l) eller evalueringsformens fremstilling (f.eks. Al 3+ ). Der vises en liste med tilgængelige evalueringsformer. Vælg den ønskede form ved at trykke på den tilsvarende indlæsning på listen. Bemærk: Når du forlader programmet, vender evalueringsformen tilbage til standardindstillingen. En anden metode til at ændre standardindstillingen: 47

48 Standardfunktioner 1. Tryk på Valgmu.>Flere>Kemisk form. 2. Vælg den kemiske form. Bemærk: Den støkiometriske omregning af måleresultatet udføres automatisk. Bemærk: Den valgte kemiske formel vises på displayet. Testresultaterne beregnes og vises i denne kemiske form Ændring af standardindstillingen for den kemiske form 1. Indsæt prøvekuvetten/-cellen eller blindprøven (afhængig af arbejdsproceduren) i kuvetterummet og luk kuvetterummet. 2. I resultatvisningen skal du trykke på Valgmu.>Flere>Kemisk form. 3. Der vises en liste med tilgængelige evalueringsformer. Vælg den nye standardindstilling. 4. Tryk på Gem som Std. Det aktuelle resultat og alle yderligere målinger vises i den nye kemiske form Blind reagens Nogle af de gemte test/metoder har funktionen "Blind reagens". Dette gør det muligt at måle reagensens blindværdi og dernæst tage hensyn til den ved beregningen af måleresultatet. Måling/analyse af en blind reagens: 1. Forbered testen/metoden i overensstemmelse med (arbejds-) proceduren. I stedet for en prøve bruges der deioniseret vand til at bestemme reagensens blindværdi. 2. Vælg testen. Hvis (arbejds-) proceduren kræver det, skal du indsætte den blinde reagens i kuvetterummetog luk kuvetterummet. Tryk på Nul. 3. Indsæt den forberedte prøvekuvette i kuvetterummetog luk kuvetterummet. Tryk på Aflæs. Resultatet vises. 48

DOC022.58.00782 DR 3800. BRUGERMANUAL Juli 2007 1. udgave. Hach Lange GmbH, 2007. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Tyskland.

DOC022.58.00782 DR 3800. BRUGERMANUAL Juli 2007 1. udgave. Hach Lange GmbH, 2007. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Tyskland. DOC022.58.00782 DR 3800 BRUGERMANUAL Juli 2007 1. udgave Hach Lange GmbH, 2007. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Tyskland. sd/sk 2 Indholdfortegnelse Afsnit 1 Specifikationer... 7 Afsnit 2 Generelle

Læs mere

DOC022.58.00720 DR 2800. BRUGERMANUAL Januar 2008, 4. udgave. Hach-Lange GmbH, 2007 2008. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Tyskland.

DOC022.58.00720 DR 2800. BRUGERMANUAL Januar 2008, 4. udgave. Hach-Lange GmbH, 2007 2008. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Tyskland. DOC022.58.00720 DR 2800 BRUGERMANUAL Januar 2008, 4. udgave Hach-Lange GmbH, 2007 2008. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Tyskland. 2 Indholdfortegnelse Afsnit 1 Specifikationer... 7 Afsnit 2 Generelle

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Kvalitet møder effektivitet! DR6000 UV-VIS spektrofotometer

Kvalitet møder effektivitet! DR6000 UV-VIS spektrofotometer Kvalitet møder effektivitet! DR6000 UV-VIS spektrofotometer Forener kvalitet og rentabilitet Uanset om du skal udføre rutine laboratorieopgaver eller krævende fotometriske opgaver det nye DR6000 UV-VIS

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Bølgelængdeinterval: 350 nm 1000 nm, nøjagtighed: < 1 nm. Brug Logger Pro s nyeste udgaver (3.6.0 eller 3.6.1). Hent evt. opdateringer fra Verniers hjemmeside

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse DK Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - -

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning TPM II Sensor Controller Installationsvejledning Introduktion: Tak fordi du besluttede at købe TPM II Sensor Controllert. De følgende sider vil gøre dig fortrolig med programmeringsværktøjet og programmerings-app

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere