micro 9 Brugervejledning ENA Micro 9 One Touch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "micro 9 Brugervejledning ENA Micro 9 One Touch"

Transkript

1 de en fr it micro 9 Brugervejledning NA Micro 9 One Touch ru

2 Indholdsfortegnelse Din NA Micro 9 One Touch Betjeningselementer 60 Vigtige henvisninger 62 Korrekt brug...62 Til din sikkerhed Forberedelse og opstart 63 JURA på Internettet farvet tekstdisplay...63 Opstilling af enhed...63 Påfyldning af bønnebeholderen...63 Første opstart...63 Første opstart med aktivering af filterpatronen Første opstart uden aktivering af filterpatronen Undersøgelse af vandets hårdhed Indstilling af kværnen Påfyldning af vandbeholderen Tilberedning 66 spresso, kaffe Latte macchiato, cappuccino Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse...67 Formalet kaffe...67 Varmt vand Daglig drift 68 Daglig vedligeholdelse Slukning af enheden Tænding af enheden Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 69 Produkter Justering af vandets hårdhed...70 nergisparefunktion...70 Automatisk slukning...70 Skylninger...71 nheder for vandmængde...71 Sprog Vedligeholdelse 72 Skylning af enheden...72 Skylning af mælkesystemet...72 Rensning af mælkesystemet...73 Adskillelse og skylning af kombiudløbet...73 Isætning og aktivering af filter...74 Udskiftning af filter...75 Rensning af enheden

3 de Indholdsfortegnelse Afkalkning af enheden...76 Afkalkning af vandbeholderen...77 Rensning af bønnebeholderen Meddelelser på displayet 78 7 Løsning af problemer 79 8 Transport og miljørigtig bortskaffelse 80 Transport / tømning af system Bortskaffelse Tekniske ta Indeks JURA-kontakt / Juridiske informationer 83 en fr it Symbolbeskrivelse Advarsler J ADVARSL J BMÆRK BMÆRK Anvendte symboler T SPRSSO Vær altid opmærksom på informationer, der er markeret med BMÆRK eller ADVARSL og advarselspiktogram. Signalordet ADVARSL henviser til mulige alvorlige kvæstelser, signalordet BMÆRK henviser til mulige lettere kvæstelser. BMÆRK henviser til forhold, der kan føre til beskadigelse af maskinen. Opfordring til handling Her opfordres du til en handling. Anvisninger og tips, så du endnu lettere kan anvende din NA. Displayvisning ru 59

4 Betjeningselementer Betjeningselementer micro 9 1 Vandbeholder 2 Strømkabel (enhedens bagside) 3 Mælkeslange 4 Kaffegrumsbeholder 5 Spildbakke 6 Bønnebeholder med aromalåg 7 Varmtvandsudløb 8 Højdejusterbart kombiudløb 9 Kopplatform 60

5 de Betjeningselementer en fr it 1 Låg til pulverskakt formalet kaffe 2 Pulverskakt formalet kaffe 3 Display 4 c Vedligeholdelsesknap 5 / Cappuccinoknap 6 ( Knap til latte macchiato 7 Statusbjælke Rotary Switch 8 Låg til drejeknap til justering af kværningsgrad 9 Drejeknap til justering af kværningsgrad 10 g Rotary Switch (Drejeknap) 11 m Varmtvandsknap 12 < spressoknap 13 Q Tænd/sluk-knap 14 > Kaffeknap ru 61

6 Vigtige henvisninger Vigtige henvisninger Korrekt brug nheden er beregnet og konstrueret til privat brug i hjemmet. Den er udelukkende beregnet til tilberedning af kaffe og til opvarmning af mælk og vand. nhver anden brug betragtes som ikke korrekt. JURA lektroapparate AG hæfter ikke for følger af ukorrekt brug. Læs hele denne betjeningejledning inden brug og følg den altid. For skader og mangler, der opstår pga. manglende overholdelse af denne betjeningejledning, ydes ingen garanti. Opbevar denne betjeningejledning tilgængeligt i nærheden af enheden og videregiv den til efterfølgende brugere. Til din sikkerhed Læs de følgende vigtige sikkerhedsråd og følg dem. På denne måde forebygges livsfare pga. elektrisk stød: U nheden må ikke tages i brug med skader eller beskadiget strømkabel. U Afbryd strømforsyningen straks ved tegn på beskadigelse, f. eks. brændt lugt og kontakt JURA-service. U Når denne maskines strømkabel er beskadiget, skal det repareres enten hos JURA eller en autoriseret JURA-forhandler. U Sørg for at NA og strømkablet ikke befinder sig i nærheden af varme overflader. U Sørg for at strømkablet ikke kommer i klemme eller slides på skarpe kanter. U Prøv aldrig at åbne eller reparere maskinen selv. Foretag ingen ændringer på maskinen, der ikke er beskrevet i denne betjeningejledning. Maskinen indeholder strømførende dele. uautoriseret åbning af maskinen kan medføre livsfare. Reparationer må kun uføres af autoriserede Jura-forhandlere og med de originale reserve- og tilbehørsdele. 62 n beskadiget maskine er ikke sikker og kan medføre kvæstelser og brand. For at forebygge skader og dermed mulige farer for kvæstelser eller brande: U Lad aldrig strømkablet hænge løst ned. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget. U Beskyt NA mod vejrpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys. U Læg aldrig NA, strømkablet eller kontakterne i vand. U Sæt ikke NA og de enkelte dele i opvaskemaskinen. U Sluk din NA på tænd/sluk-knappen før du rengør den. Tør altid din NA af med en fugtig, men aldrig våd klud og beskyt den vandsprøjt. U Tilslut kun enheden til strømnettet i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden af din NA. Du kan finde yderligere tekniske ta i denne brugervejledning (se kapitel 9»Tekniske ta«). U Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet kan beskadige NA. U Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller karameliserede. U Påfyld udelukkende rent, koldt vand i vandbeholderen. U Fyld aldrig vand i bønnebeholderen. U Sluk enheden på tænd/sluk-knappen eller træk stikket ud af stikkontakten hvis der ikke er nogen til stede i længere tid. Personer, også børn, der pga. deres U fysiske, sensoriske eller mentale evner eller U uerfarenhed og manglende viden ikke er i stand til at betjene enheden på en sikker måde, må ikke benytte enheden uden opsyn eller instruktion fra en anarlig person. Sikkerhed ved håndtering med filterpatron CLARIS Blue: U Filterpatronerne skal opbevares udtilgængeligt for børn. U Opbevar filterpatronerne tørt og i lukket emballage.

7 de U Beskyt filterpatronen mod varme og direkte sollys. U Beskadigede filterpatroner må ikke anvendes. U Åbn ingen filterpatroner. 1 Forberedelse og opstart Dette kapitel formidler de nødvendige informationer, så du uden problemer kan anvende din NA. Du forbereder trin for trin din NA til den første kaffeoplevelse. JURA på Internettet Besøg os på Internettet. På JURAs website ( finder du interessante og aktuelle informationer vedrørende din NA og hele temaet kaffe. 3-farvet tekstdisplay Din NA har et 3-farvet tekstdisplay. Displayteksternes farver har følgende betydninger: U Grøn: Din NA er driftsklar. U Rød: Din NA kræver en brugerhandling. U Gul: Du befinder dig i programmeringsfunktionen. Opstilling af enhed Vær ved opstilling af din NA opmærksom på følgende punkter: U Stil enheden på en vandret, vandfast flade. U Vælg opstillingsstedet for NA, så den er beskyttet mod overopvarmning. Vær opmærksom på at ventilationsslidserne ikke er dækket til. Påfyldning af bønnebeholderen 1 Forberedelse og opstart FORSIGTIG Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker), malet og frysetørret kaffe skader kværnen. T Påfyld udelukkende kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen. T Fjern aroma-afdækningen for bønnebeholderen. T Fjern snavs eller fremmedlegemer, der eventuelt befinder sig i bønnebeholderen. T Fyld kaffebønner i bønnebeholderen. T Luk bønnebeholderen. Første opstart Ved den første ibrugtagning kan du vælge om du vil benytte NA med eller uden filterpatronen CLARIS Blue. Vi anbefaler af anvende filterpatronen fra en vandhårdhed på 10 dh. Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, kan du undersøge denne (se kapitel 1»Forberedelse og opstart Undersøgelse af vandets hårdhed«). Tænd/sluk-knappen har samtidig funktionen af en stikkontakt. Hvis NA er slukket, forbruger enheden ikke standby-energi. J ADVARSL Livsfare pga. strømstød ved drift med beskadiget strømkabel. T nheden må ikke tages i brug med skader eller beskadiget strømkabel. Forudsætning: Bønnebeholderen er fyldt. T Sæt strømstikket i en stikkontakt. Q T Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden. SPRACH DUTSCH (SPROG TYSK) en fr it ru 63

8 micro 9 1 Forberedelse og opstart g T Drej Rotary Switch til det ønskede sprog vises, f.eks. LANGUAG NGLISH (SPROG NGLSK). T Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand og sæt den i igen. T Stil en beholder (min. 500 ml) ind under vamtvands- og kombiudløbet. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte sprogindstillingen. OK, sproget er indstillet. FILTR p / YS p (FILTR / JA) Bestem nu, om du vil benytte din NA med eller uden filterpatronen CLARIS Blue. Første opstart med aktivering af filterpatronen k T Tryk på Rotary Switch. OK INSRT FILTR (ISÆT FILTR) T Fjern vandbeholderen. T Vip filterholderen op. T Indsæt filterpatronen i vandbeholderen med let tryk. k T Tryk på Rotary Switch. FILTR RINSING (SKYLLR FILTR), der løber vand ud af varmtvandsudløbet. Du kan altid afbryde skylningen af filteret, tryk hertil på en valgfri knap. Tryk på vedligeholdelsesknappen c, for at fortsætte skylningen af filteret. Vandet kan misfarves en smule. Dette er hverken sundhedsskadeligt eller har indflydelse på smagsoplevelsen. Filterskylningen stopper automatisk. SYSTM FILLING (SYSTM FYLDS), der løber vand ud af kombiudløbet. HATING (VARMR OP) RINSING (SKYLLR), systemet skylles. Proceduren stopper automatisk. RADY (KLAR) Første opstart uden aktivering af filterpatronen 64 T Luk filterholderen. Den går hørbart i hak. fter to måneder er filterets virkning opbrugt. Indstil tidsforløbet på filterholderen i vandbeholderen ved hjælp af en toskive. g T Drej Rotary Switch til FILTR - / NO - (FILTR / NJ) vises. k T Tryk på Rotary Switch. OK 16 dh g T Drej Rotary Switch for at ændre vandets hårdhed, f.eks. til 25 dh. k T Tryk på Rotary Switch. OK

9 de 1 Forberedelse og opstart FILL WATR TANK (FYLD VANDTANK) T Fjern vandbeholderen. Indstilling af kværnen Du kan frit tilpasse kværnen til din kaffes ristningsgrad. en FORSIGTIG Hvis du indstiller kværningsgraden mens kværnen er i ro, kan der opstå skader på drejeknappen til indstilling af kværningsgraden. T Indstil kun kværningsgraden mens kværnen kører. fr c T Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand og sæt den i igen. PRSS RINS (TRYK RNS) T Stil beholderen ind under kombiudløbet. T Tryk på vedligeholdelsesknappen. SYSTM FILLING (SYSTM FYLDS), systemet fyldes med vand. HATING (VARMR OP) RINSING (SKYLLR), systemet skylles. Proceduren stopper automatisk. RADY (KLAR) Du kan se om kværningsgraden er rigtig, når kaffen jævnt løber ud af kombiudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema. ksempel: Justering af kværningsgraden mens der tilberedes espresso. T Stil koppen ind under kombiudløbet. T Åbn afdækningen for drejeknappen til indstilling af kværningsgraden. it Undersøgelse af vandets hårdhed Du kan undersøge vandets hårdhed ved at benytte de medleverede Aquadur -teststicks. T Hold teststick under rindende vand i kort tid (et sekund). T Ryst vandet af den. T Vent ca. et minut. T Vandet hårdhedsgrad kan aflæses ved hjælp af farveændringen på Aquadur -teststick og beskrivelsen på emballagen. < T Tryk på tasten espresso for at starte tilberedningen. T Sæt drejeknappen for kværnindstillingen i den ønskede position, mens kværnen kører. Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. RADY (KLAR) Vandets hårdhed kan nu justeres. ru 65

10 2 Tilberedning Påfyldning af vandbeholderen Den glige vedligeholdelse af enheden og hygiejnen ved brug af mælk, kaffe og vand er grundlaget for et altid perfekt kafferesultat. Skift derfor vandet gligt. FORSIGTIG Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandbeholderen eller enheden. T Påfyld udelukkende rent, koldt vand i vandbeholderen. T Fjern vandbeholderen og skyl den med koldt vand. T Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand og sæt den i igen. 2 Tilberedning Du kan altid afbryde tilberedningen mens en kaffespecialitet, en kaffespecialitet med mælk eller varmt vand tilberedes. Tryk hertil på en valgfri knap. Før og under kværningen kan du justere kaffestyrken af espresso <, kaffe >, cappuccino / og latte macchiato (: NORMAL (NORMAL), STRONG (STÆRK). Du kan ændre de forudindstillede mængder (f.eks. mængden af mælkeskum eller vand) under tilberedningen ved at dreje Rotary Switch g. Du kan se den aktuelle status for tilberedningen på statusbjælken. Kaffe smager bedst når den er varm. n kold porcelænskop trækker varme ud af kaffen - og smag. Vi anbefaler derfor at du varmer koppen op først. Kun i forvarmede kopper kan den fulde kaffearoma udvikle sig. Du kan købe en kopvarmer fra JURA i en specialbutik. I programmeringsfunktionen har du mulighed for at foretage faste indstillinger for alle produkter (se kapitel 4»Faste indstillinger i programmeringsfunktionen Produkter«). spresso, kaffe Tilberedning af cappuccino < og kaffe > følger dette mønster. ksempel: Således tilbereder du en kop kaffe. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). T Stil koppen ind under kombiudløbet. > T Tryk på tasten kaffe for at starte tilberedningen. COFF (KAFF), den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. RADY (KLAR) Latte macchiato, cappuccino Din NA tilbereder en latte macchiato eller cappuccino ved et enkelt tryk på en knap. Glasset eller koppen skal ikke flyttes herved. Tilberedning af latte macchiato ( og cappuccino / følger dette mønster. ksempel: Således tilbereder du en latte macchiato. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). T Stil glasset ind under kombiudløbet. T Fjern beskyttelseshætten for kombiudløbet. T Tilslut mælkeslangen til kombiudløbet. 66

11 micro 9 de T Stik den anden ende af mælkeslangen ned i en beholder med mælk (billede: termobeholder i rustfri stål 0,4 liter fra JURA kan tilkøbes). Sørg for at mælkens påfyldningshøjde ikke ligger over højden for tilslutningen til mælkeskum på kombiudløbet. ( T Tryk på knappen for latte macchiato. LATT MAC. (LATT MAC.) mælkeskummet tilberedes. Tilberedningen stopper automatisk efter opnåelse af den forudindstillede mængde mælk. PAUS (PAUS) Der opstår en lille pause hvor mælken skilles ad fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag der er typisk for en latte macchiato. Denne pauses længde kan du definere i programmeringsfunktionen (se kapitel 4»Faste indstillinger i programmeringsfunktionen Produkter«). LATT MAC. (LATT MAC.), tilberedningen af kaffe starter. Den forudindstillede vandmængde løber ned i glasset. Tilberedelsen stopper automatisk. RADY (KLAR) Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse Du kan nemt tilpasse vandmængden for alle kaffespecialiteter og for varmt vand til størrelsen af dine kopper. Følgende eksempel viser hvorn du 2 Tilberedning kan indstille mængden. Ved alle de følgende tilberedelser benyttes denne mængde vand. ksempel: Fast tilpasning af mængden for cappuccino til størrelsen af dine kopper. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). Mælken er tilsluttet til kombiudløbet. T Stil koppen ind under kombiudløbet. / T Tryk på cappuccinoknappen og hold den trykket ned. CAPPUCCINO (CAPPUCCINO) / T Hold cappuccinoknappen trykket ned, til NOUGH MILK? (NOK MÆLK?) vises. / T Slip cappuccinoknappen. Mælkeskummet tilberedes. T Tryk på en valgfri knap når der er tilstrækkeligt mælkeskum i koppen. OK NOUGH COFF? (NOK KAFF?), kaffen løber ned i koppen. T Tryk på en valgfri knap når der er tilstrækkeligt mælkeskum i koppen. OK, CAPPUCCINO (CAPPUCCINO), de justerede mængder for en cappuccino er gemt. RADY (KLAR) Du kan til hver en tid ændre denne indstilling, i det du gentager proceduren. Formalet kaffe Via pulverskakten til formalet kaffe har du mulighed for at anvende en anden, for eksempel koffeinfri, kaffe. Påfyld aldrig mere end en strøget måleske formalet kaffe. Anvend ikke for fint malet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis. Hvis du har påfyldt for lidt formalet kaffe, vises NOT NOUGH POWDR (IKK NOK PULVR) og NA afbryder proceduren. en fr it ru 67

12 3 Daglig drift Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den malede kaffe. llers afbryder NA proceduren og er driftsklar igen. Tilberedningen af kaffe, espresso, cappuccino og latte macchiato med formalet kaffe følger dette mønster. ksempel: Tilberedning af en kop kaffe med formalet kaffe. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). T Stil koppen ind under kombiudløbet. T Åbn pulverskakten for malet kaffe. FILL POWDR (FYLD PULVR) T Sæt påfyldningstragten formalet kaffe på pulverskakten. T Fyld en strøget måleske formalet kaffe ind i påfyldningstragten. T Luk pulverskakten for formalet kaffe. SLCT BUTTON (VÆLG PRODUKT) > T Tryk på tasten kaffe for at starte tilberedningen. COFF (KAFF), den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. RADY (KLAR) Varmt vand J FORSIGTIG Fare for skoldning ved varme vandstænk. T Undgå direkte hudkontakt. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). T Stil koppen ind under varmtvandsudløbet. m T Tryk på varmtvandsknappen. WATR (VAND), den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. RADY (KLAR) 3 Daglig drift Daglig vedligeholdelse For at du længe kan få glæde af din NA og altid får den optimale kaffekvalitet, skal enheden vedligeholdes hver g. T Træk spildbakken ud. T Tøm kaffegrumsbeholderen og spildbakken og skyl dem med varmt vand. T Sæt kaffegrumsbeholderen og spildbakken i igen. T Skyl vandbeholderen med klart vand. T Skil kombiudløbet ad og skyl det (se kapitel 5»Vedligeholdelse Adskillelse og skylning af kombiudløbet«). T Tør enhedens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber). Vi anbefaler af hygiejnemæssige årsager at skifte mælkeslangen jævnligt (ca. hver 6. måned). Du kan købe reserveslanger hos din JURA forhandler. Slukning af enheden Ved slukning af NA skylles systemet automatisk hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet. Hvis der er blevet tilberedt en cappuccino eller latte macchiato, gennemføres der desuden en cappuccino-skylning. T Stil beholderen ind under kombiudløbet. Q T Tryk på tænd/sluk-knappen. RINSING (SKYLLR), CAPPUCCINO RINSING (RNSR CAPPUCCINO), systemet skylles. Proceduren stopper automatisk. Din NA er slukket. 68

13 de Når NA slukkes på tænd/sluk-knappen, forbruger enheden ingen standby-energi. Tænding af enheden Den glige vedligeholdelse af enheden og hygiejnen ved brug af mælk, kaffe og vand er grundlaget for et altid perfekt kafferesultat. Skift derfor vandet gligt. fter opstart opfordrer NA automatisk til skylning. Q T Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden. HATING (VARMR OP) PRSS RINS (TRYK RNS) T Stil beholderen ind under kombiudløbet. c T Tryk på vedligeholdelsesknappen for at starte skylningen. RINSING (SKYLLR), systemet skylles. Proceduren stopper automatisk. RADY (KLAR) 4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen Produkter Følgende faste indstillinger for espresso og kaffe kan foretages: U Vandmængde: 25 ML 240 ML U Kaffestyrke: NORMAL (NORMAL), STRONG (STÆRK) U Temperatur: NORMAL (NORMAL), HIGH (HØJ) Følgende indstillinger for latte macchiato og cappuccino kan foretages fast for fremtiden: U Mælkeskummængde: 3 SC 120 SC U Pause: 0 SC 60 SC U Kaffestyrke: NORMAL (NORMAL), STRONG (STÆRK) U Vandmængde: 25 ML 240 ML U Temperatur: NORMAL (NORMAL), HIGH (HØJ) 4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen Følgende faste indstillinger for varmt vand kan foretages: U Vandmængde: 25 ML 450 ML De blivende indstillinger i programmeringsfunktionen følger altid det samme mønster. ksempel: Fast ændring af kaffestyrke (FLAVOUR (STYRK)) for espresso fra STRONG (STÆRK) til NORMAL (NORMAL). Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til PRODUCT (PRO- DUKT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. SLCT BUTTON (VÆLG PRODUKT) I næste trin vælges knappen for det produkt du gerne vil justere. Der tilberedes herved ikke et produkt. < T Tryk på espressoknappen. SPRSSO (SPRSSO) WATR (VAND) g T Drej Rotary Switch til FLAVOUR (STYRK) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. STRONG (STÆRK) g T Drej Rotary Switch til NORMAL (NORMAL) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, kaffestyrken er indstillet. FLAVOUR (STYRK) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programpunktet. PRODUCT (PRODUKT) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) 69 en fr it ru

14 4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen Justering af vandets hårdhed Justering af vandets hårdhed er ikke mulig hvis du anvender filterpatronen CLARIS Blue og har aktiveret denne i programmeringsfunktionen. Jo hårdere vandet er, jo oftere skal din NA afkalkes. Derfor er det så vigtigt at justere vandets hårdhedsgrad. Vandets hårdhedsgrad kan frit indstilles mellem 1 dh og 30 dh. ksempel: Ændring af vandets hårdhed fra 16 dh til 25 dh. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til HARDNSS (HÅRDHD) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. 16 dh g T Drej Rotary Switch til 25 dh vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, vandets hårdhed er indstillet. HARDNSS (HÅRDHD) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) nergisparefunktion nergisparefunktionen (nergy Save Mode,.S.M. ) hjælper dig med at undgå unødvendig spild af strøm og med aktivt at spare energi: U NRGY p (NRGI) U Kort tid efter den sidste tilberedelse opvarmer NA ikke længere. fter ca. 5 minutter vises meddelelsen NRGY ON (SPARFUNK). U Før tilberedning af en kaffespecialitet, en kaffespecialitet med mælk samt varmt vand, skal enheden varme op først. U NRGY - (NRGI) U NA er driftsklar hele tiden. U Alle kaffespecialiteter samt varmt vand kan tilberedes uden ventetid. ksempel: Ændring af energisparefunktion fra NRGY p (NRGI) til NRGY - (NRGI). Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til NRGY p (NRGI) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. CONOMY p (ØKONOMI.) g T Drej Rotary Switch til CONOMY - (ØKO- NOMI.) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, energisparefunktionen er indstillet. NRGY - (NRGI) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) Automatisk slukning Du kan spare energi via den automatiske slukning af din NA. Hvis funktionen er aktiveret, slukker din NA efter den sidste benyttelse af enheden automatisk efter den tid du har indstillet. Den automatiske slukning kan indstilles til mellem 15 minutter og 9 timer. ksempel: Ændring af slukningstiden fra 2 HRS (2 H) til 1 HRS (1 H). Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. 70

15 de 4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen g T Drej Rotary Switch til OFF AFTR (SLUK. FTR) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. 2 HRS (2 H) g T Drej Rotary Switch til 1 HRS (1 H) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, slukningstiden er indstillet. OFF AFTR (SLUK.FTR) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) Skylninger I programpunktet RINSS (RNSR) kan du foretage følgende indstillinger: U INIT RINS MANUAL (START RNS MANULT) U Opstart-skylningen skal udløses manuelt. U INIT RINS AUTOMATIC (START RNS AUTOMATISK) U Opstart-skylningen udløses automatisk. U C-RINS AFTR 10' (C-RNS FTR 10 ) U Cappuccino-skylningen kræves 10 minutter efter tilberedning af en kaffespecialitet med mælk. U C-RINS NOW (C-RNS NU) U Cappuccino-skylningen kræves direkte efter tilberedning af en kaffespecialitet med mælk. ksempel: Ændring af indstillingerne, så cappuccino-skylning kræves direkte efter tilberedningen af en kaffespecialitet med mælk. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til RINSS (RNSR) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. INIT RINS (START RNS) g T Drej Rotary Switch til C-RINS (C-RNS) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. AFTR 10' (FTR 10 ) g T Drej Rotary Switch til NOW (NU) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK C-RINS (C-RNS) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programpunktet. RINSS (RNSR) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) nheder for vandmængde Du kan ændre måleenhederne fra»ml«til»oz«. ksempel: Ændring af vandmængden fra ML til OZ. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til DISPLAY (DISPLAY) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. ML g T Drej Rotary Switch til OZ vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, enheden for vandmængden er indstillet. DISPLAY (DISPLAY) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) 71 en fr it ru

16 micro 9 micro 9 5 Vedligeholdelse Sprog I dette programpunkt kan du indstille sproget for din NA. ksempel: Ændring af sproget fra NGLISH (NGLSK) til DUTSCH (TYSK). Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til LANGUAG (SPROG) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. NGLISH (NGLSK) g T Drej Rotary Switch til DUTSCH (TYSK) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, sproget er indstillet. SPRACH (SPROG) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. BRIT (KLAR) Skylning af enheden Du kan til enhver tid udløse skyllefunktionen. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). T Stil beholderen ind under kombiudløbet. k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. C-CLAN (C-RNGØR) g T Drej Rotary Switch til RINS (RNSR) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at starte skylningen. RINSING (SKYLLR), systemet skylles. Proceduren stopper automatisk. RADY (KLAR) 5 Vedligeholdelse Din NA indeholder følgende integrerede vedligeholdelsesprogrammer: U Cappuccino-rensning (C-CLAN (C-RNGØR)) U Skylning af enheden (RINS (RNSR)) U Cappuccino-skylning (C-RINS (C-RNS)) U Rensning af enheden (CLAN (RNGØR)) U Udskiftning af filter (FILTR (FILTR)) U Afkalkning af enheden (D-SCAL (AFKALK)) Skylning af mælkesystemet fter hver tilberedning med mælk kræver NA at blive skyllet. Forudsætning: På displayet vises CAPPUCCINO RINS (CAPPUCCINO RNSR). T Stil beholderen ind under kombiudløbet. Du kan til hver en tid starte vedligeholdelsesprogrammerne i programmeringsfunktionen (programpunkt RINS (RNS)). Hvis du ikke gennemfører en handling i dette programpunkt, slukkes programmeringsfunktionen efter ca. 5 sekunder. 72

17 micro 9 de 5 Vedligeholdelse k T Tryk Rotary Switch for at starte cappuccinoskylningen. CAPPUCCINO RINSING (RNSR CAPPUCCINO), mælkesystemet skylles. Skylningen stopper automatisk. På displayet står RADY (KLAR). Rensning af mælkesystemet For at kombiudløbet fungerer fejlfrit og af hygiejneårsager, skal det renses gligt, hvis du har tilberedt mælk. Din NA opfordrer dig ikke til at rense kombiudløbet. FORSIGTIG Skader på enheden og rester i mælken på grund af forkerte rensemidler kan ikke udelukkes. T Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. JURA-cappuccinorenseren kan købes i handelen. k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. C-CLAN (C-RNGØR) k T Tryk Rotary Switch for at starte cappuccinorensningen. CLANR FOR CAPPU. (MÆLK- RNS TIL.CAP.) T Fjern mælkeslangen fra beholderen med mælk. T Fyld en beholder med 250 ml rent vand og tilsæt en doseringshætte (maks. 15 ml) cappuccinorenser. T Stik mælkeslangen ned i beholderen. c c T Sæt en anden beholder under kombiudløbet. T Tryk på vedligeholdelsesknappen. CLANING (RNGØRR), mælkesystemet og slangen renses. Proceduren afbrydes, WATR FOR CAPPUCCINO (VAND TIL CAP RNS). T Skyl beholderen grundigt, påfyld 250 ml rent vand og sæt mælkeslangen med i den. T Tøm beholderen under kombiudløbet og sæt det på plads igen. T Tryk på vedligeholdelsesknappen. CLANING (RNGØRR), mælkesystemet og slangen renses med rent vand. Proceduren stopper automatisk. RADY (KLAR) Adskillelse og skylning af kombiudløbet For at kombiudløbet fungerer fejlfrit og af hygiejneårsager, skal det skilles ad og skylles gligt, hvis du har tilberedt mælk. Din NA opfordrer dig ikke til at rense kombiudløbet. T Fjern mælkeslangen og skyl den grundigt under rindende vand. T Tryk på fikseringerne og træk kombiudløbet af ned. en fr it ru 73

18 5 Vedligeholdelse T Tryk på mælkesystemet nedenfor og tag det ud. T Sæt de sammensatte enkeltdele ind i kombiudløbet og tryk dem fast. T Monter kombiudløbet på enheden. Den går hørbart i hak. T Skil mælkesystemet ad i sine enkelte dele. Isætning og aktivering af filter Din NA skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Blue. Hvis du ikke har aktiveret filterpatronen ved den første ibrugtagning, kan du efterfølgende gøre dette. T Skyl alle delene under rindende vand. Ved stærkt indtørrede mælkerester lægges de enkelte dele først i JURA-cappuccinorenser og skylles derefter grundigt. T Isæt luftindsugningen. T Saml mælkesystemet igen, vær opmærksom på tallene på de enkelte dele. Gemmenfør proceduren»isætning af filter«uden afbrydelser. Således kan du være sikker på at din NA fungerer optimalt. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til FILTR - (FILTR) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. NO - (NJ) g T Drej Rotary Switch til YS p (JA) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK INSRT FILTR (ISÆT FILTR) T Fjern vandbeholderen og tøm den. T Vip filterholderen op. 74

19 de 5 Vedligeholdelse T Indsæt filterpatronen i vandbeholderen med let tryk. Hvis filterpatronen CLARIS Blue eraktiveret i programmeringsfunktionen, vises der en opfordring til at skifte filter. en c T Luk filterholderen. Den går hørbart i hak. fter to måneder er filterets virkning opbrugt. Indstil tidsforløbet på filterholderen i vandbeholderen ved hjælp af en toskive. T Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand og sæt den i igen. T Stil en beholder (min. 500 ml) ind under varmtvandsudløbet. T Tryk på vedligeholdelsesknappen. FILTR RINSING (SKYLLR FILTR), der løber vand ud af varmtvandsudløbet. Du kan altid afbryde skylningen af filteret, tryk hertil på en valgfri knap. Tryk på vedligeholdelsesknappen c, for at fortsætte skylningen af filteret. Vandet kan misfarves en smule. Dette er hverken sundhedsskadeligt eller har indflydelse på smagsoplevelsen. Filterskylningen stopper automatisk. HATING (VARMR OP) RADY (KLAR) Filteret er aktiveret. Udskiftning af filter fter gennemløb af 50 liter vand igennem filteret er dets virkning opbrugt. Din NA skal have skiftet filter. fter to måneder er filterets virkning opbrugt. Indstil tidsforløbet på filterholderen i vandbeholderen ved hjælp af en toskive. Forudsætning: På displayet vises FILTR / RADY (FILTR / KLAR). c T Tryk på vedligeholdelsesknappen. INSRT FILTR (ISÆT FILTR) T Fjern vandbeholderen og tøm den. T Vip filterholderen op og fjern den gamle filterparton. T Indsæt den nye filterpatron i vandbeholderen med let tryk. T Luk filterholderen. Den går hørbart i hak. T Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand og sæt den i igen. T Stil en beholder (min. 500 ml) ind under varmtvandsudløbet. k T Tryk på Rotary Switch. FILTR RINSING (SKYLLR FILTR), der løber vand ud af varmtvandsudløbet. Du kan altid afbryde skylningen af filteret, tryk hertil på en valgfri knap. Tryk på vedligeholdelsesknappen c, for at fortsætte skylningen af filteret. Vandet kan misfarves en smule. Dette er hverken sundhedsskadeligt eller har indflydelse på smagsoplevelsen. Filterskylningen stopper automatisk. HATING (VARMR OP) RADY (KLAR) 75 fr it ru

20 5 Vedligeholdelse Rensning af enheden fter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver NA at blive renset. FORSIGTIG Skader på enheden og rester i vandet på grund af forkerte rensemidler kan ikke udelukkes. T Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. c T Tryk på vedligeholdelsesknappen. CLANING (RNGØRR), der løber varmt vand ud af kombiudløbet flere gange. MPTY TRAY (TØM DRYPBAKK) T Tøm spildbakken og kaffegrumsbeholderen og sæt den i igen. HATING (VARMR OP) RADY (KLAR) Renseprogrammet varer ca. 15 minutter. Afbryd ikke renseprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved. JURA-rensetabletter kan købes i specialbutikker. Forudsætning: På displayet vises CLAN / RADY (RNGØR / KLAR). c T Tryk på vedligeholdelsesknappen. MPTY TRAY (TØM DRYPBAKK) T Tøm spildbakken og kaffegrumsbeholderen og sæt den i igen. PRSS RINS (TRYK RNS) T Stil beholderen ind under kombiudløbet. c T Tryk på vedligeholdelsesknappen. CLANING (RNGØRR), der løber vand ud af kombiudløbet. Proceduren afbrydes, ADD TABLT (TILSÆT RNSTAB). T Åbn pulverskakten for malet kaffe og ilæg en JURA-rensetablet. Afkalkning af enheden NA kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad der hvor du bruger enheden. J FORSIGTIG Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes. T Undgå hud- og øjenkontakt. T Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt. FORSIGTIG Skader på enheden og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes. T Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. FORSIGTIG Hvis afkalkningen afbrydes, kan skader på enheden ikke udelukkes. T Gennemfør afkalkningen helt. FORSIGTIG Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes. T Fjern eventuelle stænk med den samme. T Luk pulverskakten for malet kaffe. PRSS RINS (TRYK RNS) Afkalkningsprogrammet varer ca. 40 minutter. JURA-afkalkningstabletter kan købes hos din JURA forhandler. Hvis du anvender en CLARIS filterpatron Blue og denne er aktiveret, vises der ikke en opfordring til at afkalke. 76

21 de 5 Vedligeholdelse Forudsætning: På displayet vises D-SCAL / RADY (AFKALK / KLAR). c T Tryk på vedligeholdelsesknappen. MPTY TRAY (TØM DRYPBAKK) T Tøm spildbakken og kaffegrumsbeholderen og sæt den i igen. AGNT IN TANK (AFKALKR I VAND- TANK) T Fjern vandbeholderen og tøm den. T Opløs indholdet af en blister-skål (3 JURAafkalkningstabletter) fuldstændigt i en beholder med 500 ml vand. Dette kan tage nogle minutter. c c T Hæld opløsningen i den tomme vandbeholder og sæt vandbeholderen i. PRSS RINS (TRYK RNS) T Stil beholderen ind under varmtvandsudløbet. T Tryk på vedligeholdelsesknappen. D-SCALING (AFKALK), der løber varmt vand ud af varmtvandsudløbet flere gange. MPTY TRAY (TØM DRYPBAKK) T Tøm spildbakken og kaffegrumsbeholderen og sæt den i igen. FILL WATR TANK (FYLD VANDTANK) T Tøm beholderen og stil den ind under kombiog varmtvandsudløbet. T Fjern vandbeholderen, skyl den og påfyld rent, koldt vand og sæt den i igen. PRSS RINS (TRYK RNS) T Tryk på vedligeholdelsesknappen. D-SCALING (AFKALK), der løber vand ud af kombi- og varmtvandsudløbet. Proceduren afbrydes, MPTY TRAY (TØM DRYPBAKK). T Tøm spildbakken og kaffegrumsbeholderen og sæt den i igen. RADY (KLAR) I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandbeholderen skylles grundigt. Afkalkning af vandbeholderen Vandtanken kan kalke til. For at kunne sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandbeholderen af og til. T Fjern vandbeholderen. T Hvis du benytter en filterpatron CLARIS, skal denne fjernes. T Afkalk med et gængs, mildt afkalkningsmiddel i henhold til producentens vejledning. T Skyl vandbeholderen grundigt. T Hvis du benytter en filterpatron CLARIS, skal denne indsættes igen. T Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand og sæt den i igen. Rensning af bønnebeholderen Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til. Q T Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke enheden. T Tag strømstikket ud. T Fjern afdækningen for bønnebeholderen. T Fjern kaffebønner med en støvsuger. T Rens bønnebeholderen med en tør, blød klud. T Fyld friske bønner i bønnebeholderen og luk bønnebeholderens afdækning. 77 en fr it ru

22 6 Meddelelser på displayet 6 Meddelelser på displayet Meddelelse Årsag/konsekvens Handling FILL WATR TANK (FYLD VANDTANK) MPTY GROUNDS (TØM GRUMSBAKK) TRAY MISSING (DRYPBAKK MANGLR) FILL BANS (FYLD BØNNR) CLOS COVR (LUK LÅG) PRSS RINS (TRYK RNS) CAPPUCCINO RINS (CAPPUCCINO SKYLNING) RADY / CLAN (KLAR / RNGØR) RADY / D-SCAL (KLAR / AFKALK) RADY / FILTR (KLAR / FILTR) NOT NOUGH POWDR (IKK NOK PULVR) TOO HOT (FOR VARM) Vandbeholderen er tom eller ikke sat rigtigt i. Ingen tilberedelse mulig. Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. Der kan ikke tilberedes kaffespecialiteter, det er muligt at tilberede varmt vand. Spildbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedelse mulig. Bønnebeholderen er tom. Der kan ikke tilberedes kaffespecialiteter, det er muligt at tilberede varmt vand. Aromalåget på bønnebeholderen er ikke sat på eller ikke sat rigtigt på. Din NA kræver en skylning eller fortsættelse af det startede vedligeholdelsesprogram. Din NA kræver en cappuccinoskylning. T Fyld vandbeholderen (se kapitel 1»Forberedelse og opstart Påfyldning af vandbeholderen«). T Sæt vandbeholderen i. T Tøm kaffegrumsbeholder og spildbakke (se kapitel 3»Daglig drift Daglig vedligeholdelse«). T Sæt spildbakken i. T Fyld bønnebeholderen (se kapitel 1»Forberedelse og opstart Påfyldning af bønnebeholderen«). TSæt aromaafdækningen i rigtigt. T Tryk på vedligeholdelsesknappen for at starte en skylning eller for at forsætte vedligeholdelsesprogrammet. T Tryk på Rotary Switch for at starte skylningen. Din NA kræver rensning. T Gennemfør rensning (se kapitel 5»Vedligeholdelse Rensning af enheden«). Din NA kræver afkalkning. T Gennemfør afkalkning (se kapitel 5»Vedligeholdelse Afkalkning af enheden«). fter gennemløb af 50 liter er virkningen af filterpatronen CLARIS Blue opbrugt. Der er blevet påfyldt for lidt formalet kaffe, NA afbryder proceduren. Systemet er for varmt til at starte vedligeholdelsesprogrammet. T Udskift filterpatron CLARIS Blue (se kapitel 5»Vedligeholdelse Udskiftning af filter«). T Påfyld mere formalet kaffe ved den næste tilberedning (se kapitel 2»Tilberedning Malet kaffe«). T Vent nogle minutter, til systemet er afkølet eller tilbered en kaffespecialitet eller varmt vand. 78

23 de 7 Løsning af problemer 7 Løsning af problemer Problem Årsag/konsekvens Handling Der opstår for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af kombiudløbet. Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis. Vandets hårdhed kan ikke justeres. FILL WATR TANK (FYLD VANDTANK) vises selvom vandbeholderen er fyldt. Kværnen støjer meget. RROR 2 (FJL 2) vises. Andre RROR (FJL)-meddelelser vises. Kombiudløbet er tilstoppet. Kaffen eller den formalede kaffe er malet for fint og tilstopper systemet. Filterpatronen CLARIS Blue er aktiveret. Flyderen i vandbeholderen har sat sig i klemme. Der er fremmedlegemer i kværnen. Hvis enheden længe har været udsat for kulde, er opvarmningen blokeret af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice for dit land (se kapitel 11»JURA-kontakt / Juridiske informationer«). T Rens kombiudløbet (se kapitel 5»Vedligeholdelse Rensning af mælkesystemet«). T Skil kombiudløbet ad og skyl det (se kapitel 5»Vedligeholdelse Adskillelse og skylning af kombiudløbet«). T Indstil kværnen til en grovere kværningsgrad eller benyt formalet kaffe (se kapitel 1»Forberedelse og opstart Indstilling af kværnen«). T Deaktivering af filterpatron CLARIS Blue i programmeringsfunktionen. T Afkalk vandbeholderen (se kapitel 5»Vedligeholdelse Afkalkning af vandbeholderen«). T Kontakt kundeservice for dit land (se kapitel 11»JURA-kontakt / Juridiske informationer«). T Opvarm enheden ved stuetemperatur. T Sluk NA på tænd/sluk-knappen. Kontakt kundeservice for dit land (se kapitel 11»JURA-kontakt / Juridiske informationer«). en fr it ru 79

24 micro 9 8 Transport og miljørigtig bortskaffelse 8 Transport og miljørigtig bortskaffelse Transport / tømning af system Gem emballagen for NA. Den fungerer som beskyttelse ved transport. For at beskytte NA mod frost ved transport, skal systemet tømmes. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). T Stil beholderen ind under varmtvandsudløbet. m Q T Tryk på varmtvandsknappen. WATR (VAND), der løber varmt vand ud af varmtvandsudløbet. T Fjern vandbeholderen og tøm den. Der løber varmt vand ud til systemet er tomt. FILL WATR TANK (FYLD VANDTANK) T Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke enheden. Bortskaffelse Bortskaf venligst gamle enheder så de ikke belaster miljøet. H Gamle enheder indeholder værdifulde ressourcer, der kan genbruges og derfor også skal tilføres en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle enheder vis hertil egnede genbrugssystemer. 9 Tekniske ta Spænding ffekt Konformitetstegn nergiforbrug CONOMY - (ØKONOMI.) nergiforbrug CONOMY p (ØKONOMI.) Pumpetryk Indholdsmængde for vandbeholderen (uden filter) Indholdsmængde for bønnebeholderen Indholdsmængde for kaffegrumsbeholderen Kabellængde Vægt Mål ( B x H x D) V ~, 50 Hz 1450 W A S ca. 10,6 Wh ca. 4,3 Wh statisk maks. 15 bar 1,1 l 125 g ca. 10 portioner ca. 1,1 m ca. 9,4 kg 23 32,3 44,5 cm 80

25 de 10 Indeks A Adresser 83 Afkalkning nhed 76 Vandbeholder 77 Aromalåg Bønnebeholder med aromalåg 60 Automatisk slukning 70 B Bønnebeholder Bønnebeholder med aromalåg 60 Påfyldning 63 Rensning 77 Bortskaffelse 80 C Cappuccino 66 Cappuccino-rensning Rensning af mælkesystemet 73 Skylning af mælkesystemet 72 D Display 61, 63 Display, meddelelser 78 nergisparefunktion 70 nhed Afkalkning 76 Opstilling 63 Rensning 76 Skylning 72 Slukning 68 Tænding 69 nheder for vandmængde 71 spresso 66 F Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 69 Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse 67 Fejl Løsning af problemer 79 Filter Isætning og aktivering 74 Udskiftning Indeks Filterpatron CLARIS Blue Isætning og aktivering 74 Udskiftning 75 Første opstart 63 Med aktivering af filterpatronen 64 Uden aktivering af filterpatronen 64 H Hotline 83 I Indstillinger Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 69 Internet 63 J JURA Internet 63 Kontakt 83 K Kaffe 66 Kaffegrumsbeholder 60 Kaffepulver Malet kaffe 67 Knap Cappuccinoknap 61 spressoknap 61 Kaffeknap 61 Knap til latte macchiato 61 Tænd/sluk-knap 61 Varmtvandsknap 61 Vedligeholdelsesknap 61 kombiudløb Adskillelse og skylning 73 Højdejusterbart kombiudløb 60 Kontakt 83 Kopplatform 60 Korrekt brug 62 Kundeservice 83 L Latte macchiato 66 Løsning af problemer 79 M Mælkesystem Rensning 73 Skylning en fr it ru

26 10 Indeks Malet kaffe 67 Pulverskakt for malet kaffe 61 Meddelelser på displayet 78 O Opstart, første 63 Med aktivering af filterpatronen 64 Uden aktivering af filterpatronen 64 Opstilling Opstilling af enhed 63 P Påfyldning Bønnebeholder 63 Vandbeholder 66 Pprogrammeringsfunktion nheder for vandmængde 71 Problemer Løsning af problemer 79 Programmeringsfunktion 69 Automatisk slukning 70 nergisparefunktion 70 Justering af vandets hårdhed 70 Produkter 69 Skylninger 71 Sprog 72 Pulverskakt Pulverskakt for malet kaffe 61 R Rensning Bønnebeholder 77 nhed 76 Rotary Switch 61 Statusbjælke 61 S Sikkerhed 62 Sikkerhedsanvisninger 62 Skylning nhed 72 Skylninger 71 Slukning 68 Automatisk slukning 70 Spildbakke 60 Sprog 72 Statusbjælke Rotary Switch 61 Strømkabel 60 Strømtilførsel Tekniske ta 80 Symbolbeskrivelse 59 T Tænding 69 Tekniske ta 80 Telefon 83 Tilberedning 66 Cappuccino 66 spresso 66 Kaffe 66 Latte macchiato 66 Malet kaffe 67 Varmt vand 68 Tømning af system 80 Transport 80 U Udløb Højdejusterbart kombiudløb 60 Varmtvandsudløb 60 V Vandbeholder 60 Afkalkning 77 Påfyldning 66 Vandets hårdhed Justering af vandets hårdhed 70 Undersøgelse af vandets hårdhed 65 Varmt vand 68 Varmtvandsudløb 60 Vedligeholdelse 72 Daglig vedligeholdelse 68 W Website 63 82

27 de 11 JURA-kontakt / Juridiske informationer 11 JURA-kontakt / Juridiske informationer JURA lektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten Tel. +41 (0) Yderligere kontaktta for dit land finder du online på Retningslinjer nheden arer til de følgende retningslinjer: U 2006/95/F Lavspændingsdirektiv U 2004/108/F lektromagnetisk kompatibilitet U 2009/125/F nergidirektiv Tekniske ændringer Tekniske ændringer forbeholdes. De illustrationer, der indgår i denne brugervejledning, er stiliserede og viser ikke enhedens rigtige farve. Din NA kan afvige i detaljer. Feedback Din mening er vigtig for os! Benyt kontakt-linket på Ophavsret Brugervejledningen indeholder informationer, der er ophavsretsligt beskyttet. Det er ikke tilladt, at fotokopiere eller oversætte denne til et andet sprog uden skriftlig samtykke fra JURA lektroapparate AG. en fr it ru 83

28 84

Brugervejledning ENA Micro 9 One Touch

Brugervejledning ENA Micro 9 One Touch de en fr it micro 9 Brugervejledning NA Micro 9 One Touch ru Indholdsfortegnelse Din NA Micro 9 One Touch Betjeningselementer 60 Vigtige henvisninger 62 Korrekt brug...62 Til din sikkerhed...62 1 Forberedelse

Læs mere

Brugervejledning ENA Micro 9 One Touch

Brugervejledning ENA Micro 9 One Touch de en fr it micro 9 Brugervejledning ENA Micro 9 One Touch ru Indholdsfortegnelse Din ENA Micro 9 One Touch Betjeningselementer 62 Vigtige henvisninger 64 Korrekt brug... 64 Til din sikkerhed... 64 1 Forberedelse

Læs mere

Brugervejledning ENA Micro 90

Brugervejledning ENA Micro 90 sv no da Brugervejledning ENA Micro 90 fi ru Indholdsfortegnelse Din ENA Micro 90 Betjeningselementer 62 Vigtige henvisninger 64 Korrekt brug... 64 Til din sikkerhed... 64 1 Forberedelse og opstart 66

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder 1 Display Aroma/mængde knap Damp/varmt vand knap Kaffeknap Damp/skylning knap Dæksel for vandbeholder Vandbeholder Dæksel for bønnebeholder Tænd/sluk knap Kopholder Damp/varmt vand studs/spumatore Låg

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 820 Transportemballage

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

da...26 no...35 i...44 sv...54 hu...64 bg...74 ar...96

da...26 no...35 i...44 sv...54 hu...64 bg...74 ar...96 ...26 no...35 i...44 sv...54 hu...64 bg...74 ar...96 Sikkerhedshenvisninger Læs og opbevar betjeningsvejledningen omhyggeligt og følg anvisningerne i den! Denne espresso-fuldautomat er beregnet til

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280 PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K L M N O P 3 DANSK 05-11 SUOMI 12-18 NORSK 19-25 SVENSKA 26-32 ITALIANO 33-40 PORTUGUÊS 41-47 NEDERLANDS

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...113 Symboler der anvendes i brugsanvisningen...113 Bogstaver i parentes...113 Problemer og reparationer...113 SIKKERHED...113 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...113

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

DK Betjeningsvejledning 70

DK Betjeningsvejledning 70 DK Betjeningsvejledning 70 6 5 4 3 7 8 9 10 2 11 1 A B C 2 D E Sikkerhedsinformationer Læs betjeningsvejledningen opmærksomt igennem, og følg den. Maskinen er beregnet til husholdningsbrug og ikke til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning 82

DK Betjeningsvejledning 82 DK Betjeningsvejledning 82 7 6 5 4 8 9 10 11 3 2 12 13 1 A DE B C D E F G H J K 3 Sikkerhedsinformationer Læs betjeningsvejledningen opmærksomt igennem, og følg den. Maskinen er beregnet til husholdningsbrug

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere