Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på"

Transkript

1 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

2

3 Gigaset SL910 med et særligt touch Gigaset SL910 med et særligt touch Du har den første Gigaset med touchscreen i hånden. Den sætter ikke blot en ny standard med sin ramme af ægte metal af høj kvalitet, sin 3,2" TFT-touchscreen i farver og en fremragende lydkvalitet men også med sine funktioner. Din Gigaset kan mere end blot telefonere: Indret en af de tre home-screens efter dine behov Saml vigtige funktioner og opkaldsnumre, som du ønsker at starte hhv. ringe til med et "touch" direkte fra standbytilstanden ( s. 65). Personalisering Giv enhver, der ringer op, sit personlige portræt ( s. 45), se dine personlige billeder som screensaver-diashow ( s. 68) eller overfør dine yndlingsringetoner til dit håndsæt ( s. 81). Sørg for, at din telefoner opdateret Brug basisstationens Ethernet-tilslutning til at downloade nye og udvidede versioner af basisfirmwaren direkte fra internettet ( s. 79). Ny software til håndsættet downloader du med vores software Gigaset QuickSync fra din pc til håndsættet ( s. 81). Yderligere praktiske informationer Anvend telefonbøgerne fra eksisterende Gigaset-håndsæt ( s. 47), brug kortvalg ( s. 67), tilpas din Gigaset til dit behov for håndfri funktion ( s. 69). Brug bl.a. vibrationsalarmen ( s. 70), tidsstyring for opkald ( s. 70) og meget mere... Yderligere oplysninger om telefonen finder du på internettet på Registrér venligst din Gigaset-telefon direkte efter købet på så kan vi hurtigt hjælpe dig videre i tilfælde af spørgsmål eller ved reklamationer omfattet af garantien! Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl ( s. 77), eller du kan kontakte vores kundeservice ( s. 76). God fornøjelse med din nye telefon! Vigtig oplysning: Denne betjeningsvejledning beskriver SL910s funktioner i leveringstilstand. Nogle af funktionerne er muligvis først tilgængelige, når du har udført en firmware-opdatering på basisstationen ( s. 79) og på håndsættet ( s. 81). Disse funktioner er mærket med * i betjeningsvejledningen. 1

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Gigaset SL910 med et særligt touch Oversigt over håndsæt Kort oversigt over basisstationen Displaysymboler Sikkerhedsinformationer Kom godt i gang Kontroller pakkens indhold Opstilling af basisstation og lader Tilslutning af basisstationen til telefonnettet og lysnettet Vægmontering af basisstationen (valgfrit) Tilslutning af lader til håndsættet Ibrugtagning af håndsættet Indstilling af basisstation og håndsæt - installationsguide Håndsæt i standbytilstand Betjening af telefonen Tænd/sluk håndsættet Betjening af touchscreenen Håndsættets standby-display Menuvejledning Bladring i lister (scrolle lodret) Funktioner Indtastning af numre og tekst, fejlindtastninger Tilbage til standbytilstand Tilbage til den foregående displayvisning Aktivering/deaktivering af tastatur- og displaylås Menuoversigt Menuen Applikationer Menuen Indstillinger Foretage opkald Eksterne opkald Besvarelse af opkald Opkaldsvisning Bemærkninger til visning af telefonnummer (CLIP) Håndfri funktion Sådan slås lyden fra Sikkerhedstjek Telefonering via nettjenester Nettjenester for efterfølgende opkald Nettjenester under en ekstern samtale

5 Anvendelse af lister Genopkaldslisten Sms-indbakken Opkaldslister Liste over mistede aftaler Åbning af lister via beskedsiden på standby-displayet Sletning af lister Indstilling af visning af nye beskeder Brug af telefonbog Åbning af telefonbog (liste over opslag i telefonbogen) Oprettelse af nye opslag i telefonbogen Telefonbogsopslagenes rækkefølge Valg af opslag i telefonbog, navigation i telefonbogen Opkald ved hjælp af telefonbogen Administration af opslag i telefonbogen Overførsel af opslag / telefonbog til et andet håndsæt Overførsel af telefonbogen som vcards med Bluetooth Modtagelse af vcard med Bluetooth Overførsel af det viste nummer til telefonbogen Overførsel af nummer fra telefonbogen Påmindelsessignal på en mærkedag Sende og modtage sms'er (tekstbeskeder) Skrivning/afsendelse af en sms-besked Modtagelse af sms-beskeder Indstilling af sms-center SMS på telefonanlæg Aktivering/deaktivering af SMS-funktionen Fejlafhjælpning for sms-beskeder Brug af telefonsvareren på nettet Aflytning af beskeder på telefonsvareren på nettet Brug af Bluetooth-enheder ECO DECT Reduktion af strømforbrug og stråling Brug af håndsættet som babyalarm Indstilling af en aftale (kalender) Visning af ikke-besvarede aftaler, mærkedage Indstilling af påmindelse Indstilling af vækkeur Screen saver-, opringerbilleder og Sound-Pool Indholdsfortegnelse 3

6 Indholdsfortegnelse Anvendelse af flere håndsæt Tilmelding af håndsæt Afmelding af håndsæt Søgning efter håndsæt ("Paging") Skift af basisstation Redigering af navnet på et håndsæt Interne opkald Sådan brydes ind i en ekstern samtale Indstilling af håndsæt Hurtig adgang til funktioner, kortvalg opret din egen side til standby-displayet Ændring af displaysprog Indstilling af land og eget forvalgsnummer Indstilling af tastatur/opkaldsfelt Indstilling af displayet Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Ændring af lydstyrken for telefonrøret, håndfri funktion eller headsæt Indstilling af profil til håndfri funktion Indstilling af ringetone Aktivering/deaktivering af vibratoralarm Deaktivering/aktivering af ringetone Aktivering / deaktivering af servicetoner Nulstilling af håndsættet til fabriksindstillinger Indstilling af basisstation Aktivering / deaktivering af ventemelodi Understøttelse af repeater Ændring af system-pinkode Nulstilling af basisstationen til fabriksindstillinger Tilslutning af basisstationen til et telefonanlæg Opkaldsmetode og flashtid Gem forvalgsnummer Indstilling af pausetider Midlertidigt skift til DTMF-signalering (DTMF) Kundeservice og Assistance Spørgsmål og svar Undtagelse fra erstatningspligt Opdatering af firmwaren til basisstationen Forbind basisstationen med routeren / internettet (valgfrit) Tilslutning af basisstationen til det lokale netværk (routeren) Start opdateringen af firmwaren Ekstrafunktioner via pc interface

7 Anmode om basistationens serviceinfo Godkendelser Producentens Garanti Miljø Bilag Pleje Kontakt med væske Tekniske data Open source software i produktet GNU General Public License (GPL) GNU Lesser General Public License (LGPL) Indeks Indholdsfortegnelse 5

8 Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt Ð INT òô ó ¼ 06:00 V < Å Ä Ä > ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV wxyz * 0 # Â í å Opkald Telefonbog Hurtigopk. Internt ç Besked-LED ( s. 43) Nærhedssensor ( s. 29) Touchscreen / display ( s. 21) Eksempel på en visning: Standby-displayets "opkaldsside" til indtastning af telefonnumre (en af standby-displayets tre sider, s. 22). Statuslinje ( s. 23) med håndsættets interne navn (f.eks. INT 1) og symboler ( s. 7), der viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand Hvis du trykker på statuslinjen, åbnes statussiden. Navigationsområde ( s. 22) Sidevisning Å Ä Ä, sideskift ê/ë Opkaldsfelt Numerisk tastatur til indtastning af telefonnumre Funktionslinje ( s. 26) Viser tilgængelige funktioner Håndsættets taster: c Opkaldstast Foretage opkald til det viste nummer, besvarelse af opkald under en samtale/ under oprettelsen af en forbindelse: skifte mellem "brug af håndsæt" til håndfri funktion i standbytilstand: åbn genopkaldslisten (kort tryk) Håndsættets underside: a Afbryd/Afslut-tast Kort tryk: afslutte (aktiv) samtale/paging-opkald, afvise internt opkald Slukke ringetone ved eksternt opkald Eller: Tilbage til standbytilstand Tryk længe: Tænd/sluk håndsættet v Menutast Kort tryk: Åbning af hovedmenuer ( s. 24) Tryk længe: aktivering/deaktivering af tastatur- og displaylås ( s. 29) Mini-USB-tilslutning Tilslutning af headsæt med ledning eller tilslutning af håndsæt til din pc (Gigaset QuickSync) Ladekontakter 6

9 Kort oversigt over basisstationen Kort oversigt over basisstationen Pagingtast Kort tryk: Start paging Langt tryk (ca. 3 sekunder): Sæt basisstationen i tilmeldingstilstand Lyser: LAN-forbindelse er aktiv (kun ved firmware-update) Displaysymboler Statuslinjens symboler Følgende symboler vises på statuslinjen, alt efter telefonens indstillinger og driftstilstand: Symbol Ð i Ñ Ò ¹ ¹ ò ò ô ó ¼ 06:00 Betydning Modtagestyrke(Eco-tilstand+ fra) 76% 100% hvid, hvis 51% 75% Eco-tilstand slukket; 26 % 50 % grøn, hvis }Eco-tilstand tændt 1% 25% rød: ingen forbindelse til basisstationen Eco-tilstand+ tændt: hvid, når Eco-tilstand slukket; grøn, hvis Eco-tilstand tændt Bluetooth aktiveret eller Bluetooth-headsæt/-dataenhed tilsluttet Deaktiveret ringetone Vækkeur aktiveret med vækketidspunkt Symbol Betydning Batteriets ladetilstand: { hvid: opladet mere end 66 % { hvid: opladet mellem 34 % og 66 % y hvid: opladet mellem 11 % og 33 % y rød: opladet under 11 % y blinker rødt: Batteriet er næsten tomt (mindre end 10 minutters taletid) Batteriet oplades (aktuel ladetilstand): xy 0 % 10 % xy 11% 33 % x{ 34 % 66 % x{ 67 % 100 % 7

10 Displaysymboler Funktionslinjens symboler Funktionslinjens funktioner skifter alt efter betjeningssituationen. * Symbol Handling Aktivering af håndfri funktion (orange) (Håndfri funktion er aktiveret) Deaktivering af håndfri funktion Ž Profiler for Håndfri funktion Deaktivering af håndsættets mikrofon (orange) Aktivering af håndsættets mikrofon " Deaktivering af ringetone R Indstilling af lydstyrke Åbn opkaldslister œ Åbn telefonbogen Overfør telefonnummer til telefonbogen m * Opret sms ¾ * Send sms-beskeden * Besvar sms ; * Åbn kladdelisten. ø Afmeld håndsæt Åbn listen over interne abonnenter / foretag opkald internt d Opret et nyt opslag i telefonbogen P Start forespørgsel T Start/afslut konference med tre deltagere Kortnummervalg : Kopier liste = Kopier opslag N Rediger opslag Symbol Q X Handling Vis tastatur Find ledig hukommelse i Media- Pool þ Søg õ Spring indstiller over ü Slet è Gem / vælg n Opret en ny aftale > Kalender: Indstil valgt dato til I dag Y Ændr rækkefølge (sorterer efter efter- eller fornavn) Telefonbogsopslag: Slet tildeling af en opringermelodi \ Telefonbogsopslag: Slet tildeling af et opringerbillede þ Slet mærkedag ÿ Hav tillid til fundet Bluetoothenhed ž Start tilbagekald (grøn) Besvar Banke på-samtale À (rød) Afvis Banke på-opkald OBS Du finder menusymbolerne imenuoversigten på s.30. * Vigtig oplysning: s. 1 8

11 Displaysymboler Symboler ved signalering af Oprettelse af forbindelse (udgående opkald) Forbindelse oprettet Det er ikke muligt at oprette forbindelse, eller forbindelsen blev afbrudt š Internt / eksternt opkald Ø w Ú Vækning # Ø Ù Ú b Påmindelsessignal for aftale/ mærkedag Ø á Ú Yderligere displaysymboler: Bemærk + Handlingen udført (grøn) (Sikkerheds-)forespørgsel - Handlingen mislykkedes (rød) À Vent venligst... Advarsel, 9

12 Sikkerhedsinformationer Sikkerhedsinformationer Vigtigt Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på bagsiden af basisstationen. Brug kun de originale batterier ( s. 85), der medfulgte ved levering, da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at det kan være meget skadeligt for helbredet eller at der kan opstå alvorlig personskade. Reservebatterier kan bestilles hos Gigaset Service Hotline. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier. De tekniske data for dette Gigaset-produkt finder du i kapitlet "Tillæg". Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Ellers kan du pådrage dig alvorlige, permanente høreskader. Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. Det kan dog ikke garanteres, at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater. Håndsættet kan forårsage støj (brumme- eller hyletone) i analoge høreapparater eller skrue op for dem. Kontakt en audiologiassistent, hvis der opstår problemer. Basisstationen og laderen må ikke placeres i badeværelser eller bruserum. Basisstationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk ( s. 85). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakererier. ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. Defekte basisstationer bør tages ud af drift eller repareres på et servicecenter, idet de kan forstyrre andre radiotjenester. 10 OBS u Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og for alle netudbydere. u Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Ved strømsvigt kan der heller ikke foretages nødopkald.

13 Kom godt i gang Kom godt i gang Kontroller pakkens indhold u en basisstation Gigaset SL910, u en strømforsyningsdel til basisstationen, u et telefonkabel (fladt), u et Gigaset SL910H håndsæt, u et batteridæksel (håndsættets bageste afdækning), u et batteri, u en lader, u en strømforsyning til laderen, u en betjeningsvejledning, u en cd. Opstilling af basisstation og lader Basisstationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 C til +45 C. Opstil basisstationen på et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridfast underlag, eller monter basisstationen på væggen ( s. 13). OBS Vær opmærksom på basisstationens rækkevidde. Udendørs er rækkevidden op til 300 m, indendørs er den op til 50 m. Rækkevidden reduceres, når Eco-tilstand er aktiveret ( s. 56). Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, på grund af de mange forskellige typer møbellak og -politurer. Vær opmærksom på følgende: u Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater. u Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe. 11

14 Kom godt i gang Tilslutning af basisstationen til telefonnettet og lysnettet A C B C Sæt telefonkablet (kablet er let fladt) i det nederste tilslutningsstik A på basisstationens bagside. Sæt netdelens strømkabel i det øverste tilslutningsstik B på basisstationens bagside. Læg begge kabler i de dertil beregnede kabelkanaler C. A B Tilslut først strømforsyningen A. Tilslut derefter telefonstikket B. Vær opmærksom på følgende: u Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden lysnettilslutning. u Brug kun den medfølgende strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. Telefonkablers stikkonfiguration kan variere (stikkonfiguration, s. 87). 12

15 Kom godt i gang Vægmontering af basisstationen (valgfrit) Tilslutning af lader til håndsættet 2 1 Tilslut strømforsyningens fladstik 1. Sæt strømforsyningens stik i stikkontakten 2. Hvis du er nødt til trække stikket ud af laderen: Frakobl strømforsyningen fra lysnettet. Tryk på udløserknappen 3 og træk stikket ud

16 Kom godt i gang Ibrugtagning af håndsættet Håndsættets display og taster er beskyttet med en folie. Fjern beskyttelsesfolien! Vigtigt Undgå at anvende touchscreen-blyanter til betjening af håndsættet! Brug ikke beskyttelseshylstre eller - folier fra andre producenter, det kan begrænse betjeningen af dit håndsæt. Isætning af batterier og lukning af dækslet Vigtigt Brug kun de anbefalede, opladelige batterier ( s. 85) fra Gigaset Communications GmbH, da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlig helbreds- eller tingskade. F.eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batteriet kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. Indsæt først batteriet med kontaktsiden nedad. 1. Tryk derefter batteriet ned 2, indtil det går i indgreb. 2 1 Ret først batteridækslets fremspring på siden ind med hakkene på indersiden af kabinettet. Tryk derefter dækslet til, indtil det går i indgreb. Hvis du skal åbne batteridækslet igen for at skifte batteri: Hold i fordybningen nederst på batteridækslet med en fingernegl, og træk dækslet opad. 14

17 Kom godt i gang For at fjerne batteriet: Sæt en fingernegl i fordybningen i kabinettet, og træk batteriet opad. Opladning af batteri Batteriet leveres delvist opladet. Oplad det helt inden brug. Stil håndsættet i laderen i 5 timer. OBS Håndsættet må kun sættes i den tilhørende lader. 5 Sæt håndsættet tilbage i laderen efter hver samtale. OBS u Håndsættene, der er omfattet af leveringen, er allerede tilmeldt basisstationen. Hvis et af håndsættene alligevel ikke skulle være tilmeldt basisstationen (visning Håndsættet er ikke tilmeldt nogen base ), så tilmeld det venligst manuelt ( s. 61). u Batteriet oplades også, når håndsættet er forbundet med en pc via et usb-stik, hvor der er adgang til en strøm på 500 ma. u Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. 15

18 Kom godt i gang Indstilling af basisstation og håndsæt - installationsguide Efter at batteriet er ilagt, blinker symbolerne for klokkeslæt og dato. Så snart der trykkes på et af de blinkende symboler, startes installationsguiden automatisk. Den hjælper dig med at foretage vigtige grundlæggende indstillinger, som er vigtige for brugen, på håndsættet og basisstationen: u Dato og klokkeslæt u Displaysprog u Landet, som telefonen bruges i u Dit områdenummer L Velkommen Tid 00:00 M Dato M Vis sprog English Land Sverige Bykode (Er ikke sat til) M M M Hvis du ikke ønsker at foretage indstillingerne nu: Tryk på optionen [ õ Spring over] nederst på displayet. Håndsættet skifter derefter til standbytilstand. Du kan foretage indstillingerne senere via håndsættets menu Indstillinger. Hvis du ønsker at foretage indstillingerne: Tryk på symbolet efter klokkeslættet for at indstille det. õ Spring over Gem L Tid : Klokkeslætformat Tid 24 t 12 timer 2 Vælg den aktuelle time med venstre talhjul ved at placere en finger på hjulet og bevæge den op eller ned. Talhjulet følger dine bevægelser. Vælg på samme måde minut med højre talhjul. Angiv, om klokkeslættet skal vises i 12 timer- eller 24 t-tilstand. Tryk hertil på den pågældende flade under Klokkeslætformat. Den aktuelle indstilling fremhæves med en farve. Tryk på symbolet (øverst til venstre på displayet) for at vende tilbage til siden Velkommen. 16

19 Kom godt i gang Note: Hvis du indstiller 12 timer-tilstand, vises am/pm ved siden af talhjulene. Dato M Vis sprog English Land L Dato Dato 30 jun maj apr mar feb 2009 M M Tryk på symbolet efter Dato for at indstille datoen. Indstil den aktuelle dato med de tre talhjul. Følg den fremgangsmåde, der blev beskrevet under indstilling af klokkeslæt. Under Sortering, dato vises den aktuelt indstillede tilstand for datovisning (i dette eksempel: Dag Måned År). Hvis du ønsker at ændre tilstanden: Tryk på symbolet. Sortering, dato Dag Måned År M L Sortering, dato Dag Måned År Ø Måned Dag År ± Tryk på den ønskede tilstand Dag Måned År / Måned Dag År. Den valgte tilstand markeres med Ø. Tryk på symbolet for at vende tilbage til siden Dato. Tryk igen på symbolet for at vende tilbage til siden Velkommen. L Velkommen Tid 08:30 M Dato M Vis sprog English M Land M Under Vis sprog vises det aktuelt indstillede sprog. Hvis du ønsker at ændre indstillingerne: Tryk på symbolet efter det viste sprog. 17

20 Kom godt i gang L Vis sprog English Ø Français ± Castellano ± Nederlands ± Italiano ± Português ± Dansk ± Norsk ± Der vises en liste over alle tilgængelige sprog. Det aktuelt indstillede sprog er markeret med Ø. Tryk på det ønskede sprog. Hvis det ønskede sprog ikke vises, så er listen muligvis "længere" end displayet. Du skal så bladre i listen. Læg hertil en finger på displayet og flyt den langsomt opad. Den nederste del af listen vises, og du kan vælge et sprog. L Land Sverige Bykode (Er ikke sat til) Velkommen M M Under Land skal landet, som du bruger din telefon i og som den er godkendt til, være angivet. Hvis indstillingen ikke er korrekt: Tryk på det tilhørende symbol. õ L Land Sverige Ø Schweiz ± Taiwan ± Thailand ± Tyrkiet ± Foren. Arabiske Emi. ± Der vises en liste over lande. Det aktuelt indstillede land er markeret med Ø. Tryk på dit land. Du skal muligvis bladre i listen som nævnt ovenfor. Markeringen Ø skifter til dette land. Tryk igen på symbolet for at vende tilbage til siden Velkommen. Storbritannien ± USA ± 18

21 Kom godt i gang OBS Hvis du i stedet for et land har valgt Øvrige lande, vises på siden Velkommen desuden opslaget Landekode. Tryk på det tilhørende symbol, og indtast International præfiks og Internat. områdekode for den internationale landekode som beskrevet for områdenummeret nedenfor. Brug fremgangsmåden som beskrevet nedenfor. L Tid Bykode (Er ikke sat til) Velkommen M Til sidst skal du indtaste dit områdenummer: Tryk på det tilhørende symbol. L Lokalt præfiks Områdenummer Bykode ç ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV wxyz * 0 # Som Lokalt præfiks betegnes det landespecifikke præfiks, som foranstilles områdenummeret, når landekoden udelades ved opkald. Lokalt præfiks vises kun, hvis det ikke allerede er gemt på telefonen for det valgte land. Indtast i givet fald Lokalt præfiks (maks. 4 tegn) og Områdenummer (maks. 8 tegn) via de viste taltaster. Tryk kort på feltet som de efterfølgende cifre skal anføres i inden indtastning af nummer. Du kan rette fejlindtastninger med $. Tryk på è, når nummeret er indtastet for at afslutte indtastningen. 19

22 Kom godt i gang L Velkommen Tid 08:32 M Dato M Vis sprog English Land Sverige Bykode 0xx M M M Siden Velkommen vises igen. Tryk på optionen [ è Gem] for at gemme indstillingerne. Håndsættet skifter til standbytilstand. õ Spring over Gem Håndsæt i standbytilstand Når du har foretaget alle fornødne indstillinger, skifter håndsættet til standbytilstand. Ved ibrugtagning vises standby-displayets ( s. 22) konfigurerbare side, som du kan personalisere, og som er en ud af standbydisplayets tre sider. På siden kan du samle vigtige funktioner og opkaldsnumre for at have hurtig adgang til dem ( s. 65). Ved leveringen er nogle af dem forudindstillet. Ð INT 1 ¼ 06:00 V < Ä Å Ä > April 28 Torsdag Statuslinje Med håndsættets interne navn (f.eks. INT 1; når der er tilmeldt flere håndsæt) og symboler, der viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand. Symbolforklaring, s. 7. Hvis du trykker på statuslinjen, åbnes statussiden ( s. 23) Aktuel dato Klokkeslæt  Telefonbog Opkaldsliste Åbning af opkaldslister Åbn telefonbogen Din telefon er nu klar til brug! 20

23 Betjening af telefonen Betjening af telefonen Tænd/sluk håndsættet Tryk længe på afbrydtasten a i standbytilstand for at slukke håndsættet. Der høres en melodi. Tryk længe på afbrydtasten a for at tænde håndsættet igen. Betjening af touchscreenen Håndsættet Gigaset SL910H betjenes fortrinsvist via displayet og kun i mindre grad med håndsættets tre taster. Symboler, listeopslag, knapper og skydeknapper, der vises på displayet, er berøringsfølsomme flader. Ved berøring af disse flader og ved at flytte fingeren henover displayet kan du indstille og starte funktioner, indtaste eller vælge opkaldsnumre og navigere mellem de forskellige displayvisninger (sider). Valg af funktion / listeopslag Tryk blot med fingeren på det symbol eller det ønskede listeopslag på displayet for at starte en funktion eller at vælge et listepunkt (telefonbog, undermenuer, opkaldslister). Aktivering/deaktivering af en funktion Funktioner, f.eks. Babyalarm, kan du aktivere eller deaktivere med knapper. Hvis knappens skyder er i højre side, er funktionen slået til. Fladen til venstre for skyderen er fremhævet med en farve (on). Hvis knappens skyder er i venstre side, er funktionen slået fra (off). Fladen til højre for skyderen er sort. Funktion aktiveret. Knappen kan betjenes på to måder: Træk skyderen langsomt mod højre eller mod venstre for at slå funktionen til eller fra. Hvis du trykker kort på fladen til højre eller til venstre for skyderen, flytter skyderen sig til højre eller til venstre på den berørte flade. on Skyder Funktion deaktiveret Skyder off 21

24 Betjening af telefonen Håndsættets standby-display Standby-displayet består af tre sider, som vises enkeltvis på displayet. u Den konfigurerbare side (eksempel s. 20) Du kan selv sammensætte denne side. Yderligere oplysninger om konfigurationen af denne side finder du på s. 65. Ved levering er side konfigureret således, at dato og klokkeslæt vises, og du har hurtig adgang til opkaldslister og telefonbogen ( s. 20). u Opkaldssiden (eksempel s. 6) Du skal bruge denne side til at foretage opkald. På opkaldssiden er der taltaster (numerisk tastatur), som anvendes til indtastning af opkaldsnumre. Med funktionerne på denne side kan du foretage interne opkald og vælge et nummer fra telefonbogen eller opkaldslisterne. u Beskedsiden (eksempel s. 43) Med denne side har du direkte adgang til telefonens beskedlister: opkaldslister, sms-indbakke og nettelefonsvarer. For hver liste, der indeholder opslag, vises der et symbol, som viser antallet af nye og antallet af gamle beskeder. Tryk på symbolet for at åbne den tilhørende liste. Ved levering, dvs. når telefonen tændes første gang, vises den konfigurerbare side. Navigationsområde, skift side Du skal bladre til "højre" eller til "venstre" for at skifte fra en side til en anden. Til dette formål har hver side af standby-displayet et navigationsområde (eksempel): < Ä Å Ä > Sideindikator Ä Å Ä angiver, hvilken side af standby-displayet der vises aktuelt. I eksemplet vises den "mellemste side". Tryk på symbolet ë i navigationsområdet for at bladre "til højre", eller læg blot en finger på displayet og "træk det" til venstre. Tryk på symbolet ê i navigationsområdet for at bladre "til venstre", eller læg blot en finger på displayet og "træk det" til højre. Bladrefunktionen er gennemgående. Hvis du på den 3. side ("helt til højre"; Ä Ä Å ) igen trykker på ë, vises den 1. side ("helt til venstre"; Å Ä Ä ). 22

25 Statuslinje og Statusside På hver af de tre sider vises der en statuslinje øverst på siden. Betjening af telefonen Ð INT òô ó ¼ 06:00 V Tilhørende symboler og deres betydning s. 7. Hvis du trykker på statuslinjen, åbnes statussiden. Fra denne side har du (hurtig) adgang til indstillingerne for Eco-tilstand, Eco-tilstand+, Bluetooth-grænsefladen, Optaget-indstillingen og vækkeuret. Statusside: u Med knapperne i højre side kan du aktivere/deaktivere den pågældende komponent direkte. Træk skyderen på touchscreenen til højre (on) eller til venstre (off). u Hvis du trykker på listeopslaget, f.eks. på Vækkeur, åbnes den tilhørende kontekstmenu hvor du kan foretage alle indstillinger for komponenten. u Hvis du trykker på Vis serviceoplysninger, vises håndsættets serviceoplysninger. Du har f.eks. brug for serviceoplysninger for at kontakte vores hotline. Eco-tilstand ¹ Eco-tilstand+ > on» Bluetooth on ó Optaget Ù Vækkeur 06:00 Vis serviceoplysninger on off off Lukning af statussiden Tryk på symbolet i topteksten for at vende tilbage til standby-displayet. < 23

26 Betjening af telefonen Menuvejledning Alle basisstationens og håndsættets funktioner stilles til rådighed i en menu (hovedmenuen). Åbn menuen: Tryk i håndsættets standbytilstand kort på den midterste tast v. Hovedmenuen er opdelt i to "sider", som du kan få vist separat på displayet. Siden Applikationer (i det følgende menuen Applikationer) omfatter alle programmer, som du har adgang til på basisstationen eller på håndsættet. På siden Indstillinger (i det følgende menuen Indstillinger) vises alle indstillingsmuligheder for basisstationen, håndsættet og telefoni. Det efterfølgende billede viser eksempler på menuer. Hvilke funktioner/ programmer der findes i menuerne afhænger af den indlæste firmwareversion. Menuen Applikationer Sidevisning Menuen Indstillinger L Applikationer < Å Ä > L Indstillinger < Ä Å > Â Telefonbog Opkaldsliste ¾ Opret besked á Dato + klokkeslæt ï Lydindstillinger i Display + tastatur Á Babyalarm Kalender Ù Vækkeur Æ Sprog + land Î Håndsæt + base Ï System Õ Screensavere [ Billeder af kontakter Lyde ã Vælg tjenester ª Telefoni Ë Servicec.- nummer» Bluetooth Ì Nettelefonsvarer Skift til en anden hovedmenuside Skift mellem menusiderne Du kan skifte mellem standby-displayets menusider med ê, ë eller ved at køre vandret henover displayet med fingeren ( s. 22). Programmer, som p.t. ikke er tilgængelige, og indstillinger, som du i øjeblikket ikke har adgang til (f.eks., fordi håndsættet er uden for basisstationens rækkevidde), bliver grå. 24

27 Betjening af telefonen Åbning af undermenu Hvis du trykker på et symbol på en af hovedmenusiderne, fremhæves det med en farve. Det tilhørende undermenu eller en ny displayside med indstillingsmuligheder for et program åbnes. Undermenuerne vises som lister. De indeholder de indstillelige parametre og den aktuelle indstilling, valgmuligheder og knapper til aktivering/deaktivering. L Babyalarm Fra Knapper Indstillingsmuligheder Følsomhed k Lav k Høj Alarm til Internt Eksternt Nummer M N Redigér Aktuelt nummer Åbner endnu en undermenu Ændring af dine indstillinger Bladring i lister (scrolle lodret) Hvis lister (ikke undermenuer) er længere end displayet, dvs. alle listeopslagene kan ikke vises samtidigt, viser en slagskygge nederst og/eller øverst på displayets kant, hvad retning du skal bladre for at få vist andre dele af listen. Du skal bladre lodret gennem listerne: Kør fingeren nedefra og op over displayet for at bladre nedad i listen (dvs. grafisk: du skubber den p.t. synlige del opad og ud af displayet, så den nederste del af listen vises på displayet). Kør med fingeren ovenfra og ned over displayet for at bladre opad i listen. Når du bladrer i en liste, vises et rullepanel i højre side af displayet. Det viser størrelsen og positionen for den synlige del af listen. Bladring i lister er ikke gennemgående, dvs. for at vende tilbage til starten på listen fra slutningen af listen skal du bladre tilbage. 25

28 Betjening af telefonen Funktioner Mange displayvisninger (især lister som telefonbogen og opkaldslister) har en funktionslinje nederst på displayet. På linjen vises de handlinger, du kan foretage i den aktuelle kontekst. Tryk på en funktion, så den tilhørende handling udføres. Eksempel < (flytbar funktionslinje): > Â í å Opkald Telefonbog Hurtigopk. Internt Hvis flere funktioner er tilgængelige end der kan vises på en række, bruges generelt en flytbar funktionslinje. Du kan bladre vandret på den. Flytning af funktionslinjen (scrolle vandret) Du kan genkende en flytbar funktionslinje på pilen til højre og/eller venstre ved siden af funktionerne (se illustrationen ovenfor). Pilene indikerer, at der er flere funktioner foruden de synlige funktioner. Læg en finger til højre på funktionslinjen og flyt den mod venstre for at trække funktionerne, der står i højre side, ind på displayet. Flyt fingeren fra venstre mod højre for at trække funktionerne, der står i venstre side, ind på displayet. Visning/skjulning af to-linjers funktionslinje Når der oprettes en ekstern forbindelse og under en ekstern samtale anvendes en funktionslinje over to linjer i stedet for en flytbar funktionslinje. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads til de tilgængelige funktioner, vises symbolet under funktionslinjen. Hvis du trykker på, vises flere funktioner. Hvis du trykker på, skjules funktionerne igen. ë ë ë 26

29 Indtastning af numre og tekst, fejlindtastninger Betjening af telefonen Til indtastning af numre og tekst vises de pågældende tastaturer på displayet. Et opkaldsfelt (numerisk tastatur) til indtastning af opkaldsnumre eller systempinkoden. Et (skrivemaskins-) tastatur til indtastning af tekst. Du kan indtaste tegn ved at berøre det pågældende tegn på displayet. Tegnene vises derefter i tekst- eller nummerfeltet, som vises på siden. Hvis der vises flere nummer- og/eller tekstfelter (f.eks. Fornavn og Efternavn for et telefonbogsopslag), skal du aktivere feltet ved at trykke på det, inden du foretager en indtastning. I det aktivere felt vises den blinkende markør. Gør følgende for at undgå fejlindtastninger: når du berører et tegn på tastaturet, vises tegnet forstørret. Hvis det forkerte tegn forstørres, kan du flytte fingeren til det ønskede tegn (uden at fjerne fingeren fra displayet). Tegnet overføres først til tekstfeltet, når du fjerner fingeren fra displayet. Rettelse af fejlindtastninger Hvis du trykker kort på $, slettes det sidst indtastede tegn. Hvis du trykker længe på $, slettes hele nummer- eller tekstfeltets indhold. Indtastning af tekst Tryk på skiftetasten for at skifte mellem små og store bogstaver. Når store bogstaver er slået til, vises tastaturet med store bogstaver, ellers med små bogstaver. Store bogstaver slås kun til for det efterfølgende tegn. Derefter slås små bogstaver automatisk til igen. Ved redigering af et telefonbogsopslag skrives det første bogstav og hvert bogstav efter et mellemrum automatisk med stort. Tryk på 123, hvis du vil indtaste et ciffer eller et specialtegn. Hvis du trykker på Mere..., vises flere specialtegn. Tryk på abc for at vende tilbage til det almindelige tastatur (små bogstaver). Specialtegn (markerede, diakritiske tegn såsom omlyde) indtastes ved at trykke længe på de pågældende udgangsbogstaver og vælge det ønskede tegn i den viste liste. Diakritiske tegn i standardtegnsættet: a ä á à â ã æ å ą c ç ć e ë é è ê ę i ï í ì î l ł n ń ñ o ö ó ò ô õ ø ő s ß ś u ü ú ù û ű y ÿ ý z ź ż Diakritiske tegn i det græske tegnsæt: α ά ε έ η ή ι ί ϊ ΐ ο ό σ ς υ ύ ϋ ΰ ω ώ Diakritiske tegn i det kyrilliske tegnsæt: е э ё є и й ї г ґ ь ъ 27

30 Betjening af telefonen Da det kyrilliske tegnsæt kræver mere plads, finder du frem til nedenstående bogstaver ved også at trykke længe på de tegn, der er markeret med fedt nedenfor. Tryk på det ønskede tegn. ц й x ъ ж э Tryk på (i givet fald gentagne gange) for at skifte tegnsæt eller tastaturlayout. Du kan vælge mellem følgende tastaturlayout: Latin-(standard-)tegnsæt med tastaturlayout QWERTZ, for Mellemeuropa, QWERTY (amerikansk standard) og AZERTY, til det franske sprogområde Græsk tegnsæt Kyrillisk tegnsæt Særlige forhold, når der skrives en sms * Hvis teksten for en sms bliver så lang, at den ikke længere kan vises helt i tekstfeltet, forsvinder den første del af teksten opefter og ud af det synlige område. I højre side af tekstfeltet vises et rullepanel, som du kan bruge til at bladre op og ned i teksten. Du kan placere et skrivemærke i teksten, f.eks. for at lave rettelser eller for at indsætte tekst. Hvis du trykker på venstre halvdel af et ord, placeres skrivemærket i starten af ordet. Hvis du trykker på højre halvdel af ordet, placeres skrivemærket lige efter ordet. Den tekst, som du så indtaster, indsættes før ordet. Tilbage til standbytilstand Tryk kort på afbryd-tastenn a. Eller: Hvis du ikke trykker på indtast og ikke berører displayet: Efter ca. 3 minutter skifter displayet automatisk til standbytilstand. Tilbage til den foregående displayvisning Udover på displaysiderne for standbytilstanden finder du næsten på hver side symbolet til venstre i L Vis sprog topteksten. Tryk på symbolet for at vende tilbage til den foregående displayvisning (trinvist tilbage). 28 * Vigtig oplysning: s. 1

31 Aktivering/deaktivering af tastatur- og displaylås Betjening af telefonen Tastatur- og displaylåsen forhindrer utilsigtet betjening af telefonen. Når håndsættet er i standbytilstand: Tryk længe på menutasten v for aktivere/deaktivere låsen. Når tastatur- og displaylåsen aktiveres vises meddelelsen Taster og display er låst kort. Displaybelysningen slukkes. Hvis du berører displayet ved aktiveret lås, sker der intet; hvis du forsøger at trykke på en tast, vises en tilsvarende meddelelse. Signaliseres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastlåsen automatisk. Du kan besvare opkaldet. Når du besvarer opkaldet, deaktiveres display-låsen. Når samtalen afsluttes, aktiveres tast- og display-spærren igen. OBS u Når tastaturlåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre. u Displayet låses automatisk med en nærhedssensor, når du holder håndsættet mod øret (displaybelysningen slukkes). Displaylåsen ophæves igen, når du flytter håndsættet væk fra øret. Sensoren sidder til højre for hørekapslen. Hvis du utilsigtet dækker den med en finger under en samtale, låses displayet også. 29

32 Menuoversigt Menuoversigt Hvis du vil åbne hovedmenuen, mens håndsættet er i standbytilstand, skal du trykke kort på tasten v. Hovedmenuen består af siderne Applikationer og Indstillinger. Kør fingeren vandret over displayet for at skifte mellem siderne. Menuen Applikationer * Hovedmenu Side Applikationer œ Telefonbog s. 44 } Kalender s. 58 Ü Vækkeur s. 60 Opkaldsliste s. 41 Opret besked * Ç Babyalarm s. 57 Õ Screensavere s. 60 [ Billeder af s. 60 kontakter î Lyde s. 60 * Vigtig oplysning: s. 1 30

33 Menuoversigt Menuen Indstillinger Hovedmenu Indstillinger â Dato + klokkeslæt Undermenu aktuel indstilling Yderligere indstillingsmuligheder Side Tid s. 16 Dato ì Lydindstillinger Ringetoner (h.sæt) Lydstyrke s. 70 Crescendo Interne opkald Eksterne opkald Tidsstyring (ringetone fra) Anonyme opkald fra Internt Eksternt Vibrator Huskesignal Lydstyrke Crescendo Melodi Servicetoner Bekræftelsestoner Advarsel batteri Musik på hold 31

34 Menuoversigt Hovedmenu Indstillinger g Display + tastatur Undermenu aktuel indstilling Yderligere indstillingsmuligheder Screensaver s. 68 Aktivering Udvalg Slideshow Kalender * Digitalt ur * Analogt ur Side Belysning s. 68 I lader Udendørs lader Timeout for belysning Nummeroplysning i opkaldsliste Kun nummertype s. 41 Type og nummer Visning af nye beskeder LED+Skærm info Tastatur s. 67 Tasteklik Tast vibration R/P tastatur Bogst. tastatur Sprog + land É Håndsæt + base Vis sprog s. 67 Land Bykode Dette håndsæt s. 61 Registreret håndsæt s. 63 Forbind til base Base 1 s. 63 : Base 4 Bedste base * * Vigtig oplysning: s. 1 32

35 Menuoversigt * Hovedmenu Indstillinger Undermenu aktuel indstilling Yderligere indstillingsmuligheder Ê System Eco-tilstand s. 56 Side Eco-tilstand Eco-tilstand+ Repeater-tilst. s. 72 Sikkerhedstjek s. 72 System-PIN Lokalt netværk IP-adressetype s. 80 IP-adresse Undernetmaske Standard-gateway Foretrukne DNS server Softwareopdatering Autom. tjek s. 79 Nulstil Nulstil håndsæt s. 71 Nulstil base s. 73 Ryd op i liste Aftaler s. 43 Alle seneste aftaler Opkald Mistede opkald Accepterede opkald Udgående opkald Beskeder * SMS Telefonsvarer Telefonbog * Vigtig oplysning: s. 1 33

36 Menuoversigt * Hovedmenu Indstillinger ä Undermenu aktuel indstilling Yderligere indstillingsmuligheder Side Banke på s. 38 Viderestil opk. Ved optaget s. 39 Alle samtaler Intet svar Viderestil til Notering s. 39 «Telefoni Autosvar s. 69 Aktivér internt s. 64 Adgangskode s. 74 Brug til Opkald fra opkaldsliste Alle opkald Aldrig Genkald 80/... / 800 μ Vælg tjenester Servicec.- Servicecentre Aktiv afsendercenter s. 51 nummer * Servicecenter 1 : Servicecenter 4 ³ Bluetooth Egen enhed s. 54 Kendte enheder Aktivering Enheder fundet Enhed navn Nettelefonsvarer Adgangsnummer s. 53 * Vigtig oplysning: s. 1 34

37 Foretage opkald Foretage opkald Eksterne opkald Åbn opkaldssiden, indtast nummeret, tryk kort på c. Eller: Tryk længe på c i standbytilstand, indtast nummeret. Du kan afbryde opkaldet med a. Fortsættelse af telefonsamtalen på headsættet Bluetooth-headsæt: Forudsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetooth-headsættet og håndsættet ( s. 54). Tryk på opkaldstasten på headsættet. Det kan tage op til 5 sekunder at oprette forbindelsen til håndsættet. Med [ R Lydstyrke] indstilles Lydstyrke, håndsæt / Følsomhed, mikrofon. Se den medfølgende betjeningsvejledning vedrørende yderligere oplysninger om dit headsæt. Headsæt med ledning: Forudsætning: Headsættet er tilsluttet håndsættet ( s. 6). Tryk på opkaldstasten (push-to-talk-tasten) på headsættet. For yderligere oplysninger, se betjeningsvejledningen til headsættet. OBS Hvis der både er tilsluttet et headsæt med ledning og et Bluetooth-headsæt, kan du ikke anvende headsættet med ledning. Besvarelse af opkald Du har følgende muligheder: Tryk på c. Tag håndsættet ud af laderen, hvis Autosvar er aktiveret ( s. 69). Acceptér opkaldet på Bluetooth-headsættet Forudsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetooth-headsættet og håndsættet ( s. 54). Tryk først på opkaldstasten på headsættet, når du hører ringetonen i headsættet. Se den medfølgende betjeningsvejledning vedrørende yderligere oplysninger om dit headsæt. 35

38 Foretage opkald Opkaldsvisning Vis nummer Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i din telefonbog, vises navnet på telefonbogsopslaget i stedet for nummeret. Ð 12:36 V Ø w Ú Klokkesymbol eller opringerbillede fra telefonbogsopslaget via ekstern linje James Foster Privat: Navnet på den, der ringer op, fra telefonbogen Nummertype fra telefonbogen og nummeret ó Ring fra Vis nummer anvendes ikke I stedet for navnet og nummeret vises følgende: u Eksternt: der overføres ikke noget nummer. u Ukendt: den der ringer op undertrykker Vis nummer. u Svarer ikke: den, der ringer op, abonnerer ikke på funktionen Vis nummer. Bemærkninger til visning af telefonnummer (CLIP) Hvis du ikke foretager nogen indstillinger på din telefon, vises telefonnummeret på den, der ringer. Mulige årsager, hvis telefonnummeret alligevel ikke vises: u Du har ikke bestilt Vis nummer hos din netudbyder. u Din telefon er tilsluttet via et telefonanlæg/en router med integreret telefonanlæg (Gateway), som ikke leder alle informationer videre. Er funktionen bestilt hos netudbyderen? Spørg din netudbyder, om den understøtter Vis nummer (CLIP), og om funktionen er aktiveret for dig. 36

39 Er telefonen tilsluttet via et telefonanlæg/en gateway? Foretage opkald (der er endnu en enhed mellem telefonen og telefonstikket) Nulstilling af anlæg: frakobl netstikket kortvarigt. Sæt stikket i igen, og vent, indtil enheden er genstartet. Kontroller indstillingerne for telefonanlægget og aktiver i givet fald Vis nummer. Søg i den forbindelse efter begreber som CLIP, Vis nummer, opkaldsvisning,... i betjeningsvejledningen til telefonanlægget, eller spørg hos producenten af anlægget. Yderligere oplysninger til dette emne finder du på: Håndfri funktion Du kan indstille forskellige profiler til Håndfri funktion ( s. 69). Inden du lader andre lytte med, bør du informere den du taler med, om at andre personer lytter til samtalen. Aktivering under indtastning af nummer Indtast nummeret, tryk 2 x på c. Skift mellem "brug af håndsæt" til håndfri funktion Under en samtale, ved oprettelse af forbindelse: Tryk på c eller på [ Håndfri]. Sætte håndsættet i laderen under en samtale: Tryk på c, når du sætter håndsættet i laderen, og hold den nede i yderligere 2sekunder. Sådan slås lyden fra Du kan slå håndsættets mikrofon fra under en ekstern samtale (også under en konference eller ved skift mellem opkald). Den, du taler med, kan ikke længere høre dig. Du kan dog fortsat høre dem, du taler med. Slå lyden fra, annuller Slå lyd fra (aktiver/deaktiver mikrofon): Tryk på [ Af. lyd]. Sikkerhedstjek Håndsættet kan genkende usikre forbindelser til basisstation, hvor andre personer kan lytte med. Ved oprettelsen af en ekstern samtale eller under en ekstern samtale: Tryk længe på et vilkårligt punkt på statuslinjen. Hvis Sikker forbindelse til base vises, er forbindelsen sikker. Hvis Ingen sikker forbindelse til base vises, bør du afbryde forbindelsen. 37

40 Telefonering via nettjenester Telefonering via nettjenester Nettjenester er funktioner, som din netudbyder stiller til rådighed. Du skal bestille disse tjenester hos din netudbyder (evt. ekstra omkostninger). Det er ikke muligt at omprogrammere nettjenester. Kontakt din netudbyder, hvis der opstår problemer. I det følgende skelnes der mellem to grupper af nettjenester: u Nettjenester, som kan aktiveres/deaktiveres og indstilles uden for samtalen for det efterfølgende opkald eller alle efterfølgende opkald. Disse nettjenester er tilgængelige i undermenuen [ ä Nettjenester] i menuen Indstillinger. u Nettjenester, der aktiveres under en ekstern samtale. Disse nettjenester stilles til rådighed for dig som valgmuligheder under en ekstern samtale. Nettjenester for efterfølgende opkald Åbn menuen Indstillinger ( s. 24). Tryk på [ ä Nettjenester]. I undermenuen Nettjenester stilles følgende nettjenester til rådighed. OBS For at tænde/slukke hhv. til aktivering/deaktivering af følgende funktioner sendes der generelt en kode til telefonnettet. Tryk på a efter bekræftelsestonen fra telefonnettet. Banke på under en ekstern samtale Under en ekstern samtale signaleres det med en banke på-tone, at endnu en ekstern abonnent ringer til dig. I undermenuen [ ä Nettjenester]: Banke på Aktivering Deaktivering Den omstående meddelelse vises. Du har følgende muligheder: Afvis Den, der banker på, hører optagettonen. Accepter Når du har besvaret Banke på-opkaldet, kan du skifte mellem de to samtalepartnere ( Skift mellem opkald s. 40) eller tale med dem begge to samtidig. Opkald fra XHarry Afvis Accepter OBS Om emnerne "internt Banke på-opkald under en ekstern samtale" og "eksternt Banke på-opkald under en intern samtale" s

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Ð Ã U 10:53 23.04.10 INT Genopk

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

ë Banke på aktiveret š Indgående anonymt opkald

ë Banke på aktiveret š Indgående anonymt opkald Betjeningsvejledning til Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Genvejstaster 2 Gentagetast 3 Genopkaldstast 4 Lydløs-tast (mute) 5 Shift-tast 6 Lav-tast (lydstyrke) 7 Højttaler-tast (håndfri) 8 Høj-tast (lydstyrke)

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 6000 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Kort oversigt Gigaset DA710

Kort oversigt Gigaset DA710 Kort oversigt Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Display og taster Indstilleligt display (Indstilling af displaysproget s. ) 2 Styretast 3 Skiftetast 4 Menutast 5 Genopkalds-/pausetast 6 Genopkaldstast

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips D450 D455 Udvidet brugerdokumentation Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk.

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk. Vigtige oplysninger Vigtige oplysninger Anvendelse For trådløse Gigaset telefoner. Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem før brug! Forklar

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012 Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere