Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15."

Transkript

1 Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage, og afdeling 1, 18, 19, 20 og 21 får nye vinduer og døre. Der er gang i den for tiden. Både vinduerne og tagene i de pågældende afdelinger har længe trængt, så det er rigtigt godt at vi er kommet i gang. Karsten Brandt inspektør i SAB sender et undskyldende smil til mig og fortsætter, Men ved du hvad, jeg har faktisk ikke rigtigt tid til at snakke mere om det lige nu jeg skal til byggemøde i afdeling 16 så kan vi ikke snakke senere?. Karsten stikker mig et par visitkort. Ring til dem her De ved lige så meget som mig om de her projekter. Før De nye tage Jeg starter med at ringe til Martin. Vi tager de gamle teglsten af og lægger cementtagsten op i stedet, fortæller Martin. Martin og de andre folk, der arbejder på blokkene i afdeling 16, skifter derudover tagrenderne og ruller et ekstra lag isolering på loftet. Vi kan klare en blok om ugen, så vi er færdige til november, smiler Martin mens han skuer ud over området, hvor de nye og gamle tage står som. I afdeling 20 Wiggers Park er der netop afholdt licitation. Guldfelt Tømrer-Murer A/S fik opgaven og starter med at skifte tagene i midten af juni måned. Også her erstattes de gamle teglsten med cementtagsten. Efter Fortsættes på side 2 Indhold i dette nummer Formanden har ordet 2 Afdelingsmøder Nyt fra administrationen 4 Nyt fra Gårdmændene 4 Opslagstavlen 5 Naboklager 6 Indboforsikring? 7 Flemming og Frank stopper 8 Carsten cykler til Paris 8 Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. september 1

2 Vær med til at præge dit eget område. Kolofon Af Torben Olsen formand SAB I perioden fra den 26. august til den 10. september fejres beboerdemokratiet i SAB. 23 afdelinger afholder deres ordinære afdelingsmøde. De vedtager et budget for 2009 og vedtager eller forkaster en hel række af forslag til forbedringer og forandringer af lejemål og boligområder. I sandhed en demokratisk fest. Jeg ved godt at beboerdemokratiet ikke alle steder har det bedste ry men prøv lige engang at tænke det igennem. Beboerne i et område naboer, genboer, overboere og underboere mødes for at diskutere og træffe beslutninger om ting af væsentlig og stor betydning. Jovist, det kan være både besværligt, langsommeligt og konfliktfyldt men igen prøv at tænke alternativet: at en privat udlejer eller administrationen træffer alle beslutningerne uden at spørge nogen, og da slet ikke de mennesker der lever deres liv i områderne. Set fra min stol er beboerdemokratiet altså vigtigt og værd at værne om og den bedste måde at støtte demokratiet, det er nu engang at møde op og gøre sin stemme gældende. Dem der stemmer bestemmer sådan er det. Hvis du så har lyst til at gøre mere, så kan du jo foreslå at der nedsættes en projekt- eller arbejdsgruppe, til at løse en konkret opgave. Det kan være et aktivitetsudvalg, der arrangere fester eller bankospil, det kan være et legepladsudvalg eller en madklub. Husk på at afdelingsmødet har kompetence til både at nedsætte udvalg og uddelegere kompetence. Det eneste det kræver, er at en eller flere beboere skriftligt foreslår det senest fjorten dage før det ordinære afdelingsmøde. Det er vigtigt at være præcis i formuleringen du kan jo eventuelt på forhånd tage kontakt til den siddende bestyrelse, og drøfte din ide med dem. Hvis du virkeligt har tid og lyst til det, så kan du jo også vælge at stille op til en af posterne i afdelingens bestyrelse. Som medlem af en afdelingsbestyrelse får du stor indflydelse på hvordan din afdeling skal udvikle sig både økonomisk men også æstetisk. Et både vigtigt og ansvarsfyldt arbejde, som en masse frivillige allerede i dag lægger en masse timer i. Med andre ord: Brug den enestående chance beboerdemokratiet tilbyder og lad de kommende afdelingsmøder bevise, at demokratiet i SAB fungere. Udgiver: Svendborg Andels-Boligforening Bregnegårdshaven Svendborg Tlf: Fax: Internet: Redaktion Thomas Jeppesen Ansvarshavende redaktør Oplag 2400 eksemplarer Tryk Isager Bogtryk SAB beboerblad udsendes fire gange årligt til alle lejere. Gengivelse af artikler i uddrag er tilladt, men kilde skal angives. Forslag til artikler, læserbreve etc. til næste nummer, skal fremsendes til redaktionen senest mandag den 15. september 2008 gerne pr. mail til: - eller pr. post til: Svendborg Andels-Boligforening Bregnegårdshaven Svendborg Mrk.: Beboerblad De to tømre - Thomas (tv.) og Martin (th.) - der sammen med 10 andre, arbejder med at lægge nye tage på blokkene i afdeling 16. Martin bor i øvrigt selv i afdeling 1 på Nylandsvej. Fortsat fra forsiden Nye døre og vinduer i Afdeling 1, 18, 19, 20 og 21 skal de have nye døre og vinduer. Vi har netop lagt sidste hånd på planlægningen. Vi starter med at skifte vinduer og døre i Wiggers Park og i Bregnegårdshaven i midten af juni. Det fortæller Mikkel Rasmussen fra C & W Arkitekter A/S der fungere som boligforeningens rådgiver i sagen, og fortsætter, Derfra går det slag i slag, således at vi forhåbentligt kan være færdige til november inden det igen bliver koldt. Billeder til højre: Råd og maling der ikke længere kan binde, gør udskiftning af døre og vinduer nødvendig. 2

3 Afdelingsmøder 2008 Årets afdelingsmøder er i år planlagt til at løbe af stablen fra den 26. august til den 10. september. Se skema herunder for hvornår der er møde i din afdeling. Den officielle indkaldelse med dagsorden runddeles som sædvanligt senest fire uger før mødet. Årsregnskabet for 2007 samt budget 2009 og indkomne forslag runddeles en uge før mødet. Afdelingsnr. Afdelingsnavn Dato Tidspunkt Sted 1 & 3 Nylandsvej og Rødeledsvej 28. august Skovbyhus 4 Brydevej 1. september Brydevej - kælderen 5 & 6 Glentevej 2. september Hotel Svendborg 7 St. Byhavevej 3. september Skovbyhus 8 Strynøvej 4. september Skovbyhus 9 Bispeløkken 1. september Christiansminde 10 & 17 Struerbjerg og Svendborg Bo 10. september Kontoret - Bregnegårdshaven 11 Munkevænget 1. september Christiansminde 12 Elmevænget 9. september Skovbyhus 13 Sanddalsparken 1. september Christiansminde 14 Byparken 26. august Skovbyhus 15 Hjortøvænge 27. august Vaskeriet 16 Skovparken 8. september Skovbyhus 18 Bregnegårdsparken 8. september Bregnegårdhaven 19 Søsterhaven 9. september Skovly 20 Wiggers Park 3. september Skovly 21 Solsikkevej 4. september Skovbyhus 22 Sofielund 3. september Fælleshuset 23 Tollemosen og Trollehøj 2. september Multihus 24 Frøavlen 2. september Center Fra læserne har vi modtaget: Til eftertanke Af Vibeke Rønn, Bregnegårdsparken 48 - Når korthuset vælter. Det gør altid ondt, når en ellers velfungerende afdeling bliver sat under administration, og det kan undre, at en nyvalgt bestyrelse, der på demokratisk vis er valgt til et sådant tillidshverv nedlægger deres hverv igen umiddelbart efter. En afdelingsbestyrelse bliver valgt af beboerne på et afdelingsmøde, hvor enhver af afdelingens beboere kan stille op eller blive foreslået opstillet. Det burde næsten være en selvfølge, at de personer, der lod sig opstille eller vælge, var interesserede i at arbejde konstruktivt for afdelingen. Ligeledes gælder det vel for de suppleanter, der lader sig vælge. Det er jo ikke det samme, som da vi gik i børnehave og legede med at få kortene til at stå uden at de væltede på stribe. Når der skal vælges folk til en bestyrelse, drejer det sig vel om at få nogle valgt, der har lysten mere end kun om at holde andre væk. Så længe kortene bliver blandet hjemme i køkkenet, vil det næppe lykkedes at få en afdelingsbestyrelse her i Bregnegården igen. Man skal ikke bedømme mennesker efter deres nok så store egenskaber men efter den brug, de gør af dem. - La Rochefouchefoucauld 3

4 Nyt fra administrationen Katteproblemer Af Karsten Brandt I en del af boligforeningens afdelinger har man problemer med katte. Problemet opstår tit på grund af to forhold. For det første oplever vi af og til at nogle lejere flytter, og så blot efterlader katten i området. For det andet er der ofte nogle lejere, der ikke kan klare at se strejfende og sultne katte, og derfor går de i gang med at fodre. Det er forståeligt, men meget problematisk. Der sker nemlig det, at kattene så udvikler en form for tilhørsforhold til området de får killinger, og så har man pludselig ikke kun en eller to søde katte, men en 15 til 20 mere eller mindre vilde eller Nyt fra gårdmændene En dejlig maj-morgen for et par år siden. Dette syn mødte gårdmændenen da de mødte. Det sker heldigvis ikke så tit. halvvilde katte, som ingen ejer og som lever en kummerlig tilværelse på nåde. Boligforeningen har både en aftale med en kattefænger og en organisation der finder nye hjem til katte. Vi kan således godt indfange kattene, og vi kan også finde nye hjem til de fleste katte, men det er ikke gratis. Det er en relativ dyr foranstaltning der sagtens kan koste over ,- kr. Derfor sætter vi heller ikke kattefængeren i gang, før vi har en fælles forståelse med alle beboerne i området om, at de ikke fodre katte igen og vi kan heller ikke gå ind på at beboerne i en opgang har en eller to fælleskatte, som vi ikke fjerner. Sådan et par katte vil lynhurtigt tiltrække flere strejfende katte, og så har vi problemet igen og pengene er spildt. Affald Sæsonen for spyfluer og maddiker er startet. Sørg derfor for at binde knuder på dine skraldeposer. Fodring af fugle tiltrækker rotter Rundt omkring i områderne er det blevet meget populært at fodre fuglene med brød. Det er imidlertid ikke nogen god ide. Madrester tiltrækker rotter - derfor fraråder vi at man fodre fuglene. Nabohjælp På grund af politireformen har vi ikke længere vores nærbetjente i vores boligområder. Det er skidt, men umiddelbart er der ikke noget at gøre ved det. Så meget desto større grund til at naboer hjælper hinanden. Brandfare Affald - aviser, reklamer og så videre, hører ikke til i opgangene og i kældre. Det er brændbart, og er uheldet ude, så kan det gå rigtigt galt. Derfor: sørg for at det ikke flyder med affald i opgange og kælderskakter. Afdelingsbestyrelsen afdeling 21 - Solsikkevej Orientering! Ros til beboerne for kun at komme grønt affald i containeren. Den bliver benyttet rigtigt meget. Der er opsat en postkasse på redskabsskuret til brug for meddelelser til varmemesteren og gårdmanden. Postkassen bliver tømt hver tirsdag mellem kl , og da er der en gårdmand i området. Vitrinen Se venligst i vitrinen over for nr Der står næste træffetid, som holdes i Skovbyhus. Vigtige oplysninger fra bestyrelsen, vil blive omdelt. Klub 21 Håber at nogle kommer med gode ideer? Hvad vi skal? Hvor? Hvornår? En beboer må meget gerne sætte noget i gang. Sådan kan klub 21 også fungere. God sommer og venlig hilsen afdelingsbestyrelsen Jonna nr. 127, Jens Erik nr. 77 og Jonna nr. 91 4

5 Opslagstavlen Kun afdeling 14, 16 og 21 LGB Gruppen Svendborg Hømarken Jernbane Foreningen med de store modeltog! Foreningen kan besøges i kælderen, Marslevvej 19, Tirsdag til eller Lørdage i lige uger fra kl Der er mulighed for Skoler, Børnehaver og Grupper at bestille tid også i dagtimerne Før LGB Gruppen Svendborg, foreningen med de store modeltog. Kontaktperson.: Dieter Schumann, Marslevvej 73 st. mf.., DK 5700 Svendborg.α E mail.: hjemmeside, Varemærke LGB tilhører firma Mærklin Cie., Gøppingen Tyskland. 5

6 Sådan behandles klager over andre beboere Af Thomas Jeppesen Hvad skal du gøre når naboen støjer, sviner eller uretmæssigt holder hund? Det korte svar: Det nemmeste, og i langt de fleste tilfælde også mest effektive er at rette henvendelse til den pågældende, og på en saglig og ordentlig måde henstille til at den generende adfærd stoppes. Det virker overraskende tit. Man kan imidlertid også komme ud for at selv gentagne venlige henstillinger rettes til døve øre. I de tilfælde kan det være nødvendigt at inddrage boligforeningen. I så fald er der nogle regler som man skal huske at følge. (Se den gule fakta-box til højre) Når boligforeningen modtager en klage behandles klagen efter reglerne i lejeloven. I overensstemmelse med disse regler starter boligforeningen således sagen med at sende en påmindelse til den pågældende om hvilke regler der gælder. I 99 % af tilfældene handler det enten om støj, affald i opgangen eller husdyr. Hvis boligforeningen igen modtager en berettiget klage over den pågældende lejer fremsender enten boligforeningen eller boligforeningens advokat endnu en påmindelse om husordenen. Hvis den generende adfærd fortsætter, startes en sag i retssystemet. Afhængig af alvoren kan boligforeningen enten vælge at indbringe sagen for det kommunale beboerklagenævn, opsige eller ophæve lejekontrakten med den pågældende lejer eller som en tredje mulighed, indbringe sagen for boligretten. Fra dette tidspunkt behandles sagen mere individuelt. Det er således ikke muligt at give en fyldestgørende redegørelse for sagsgangen herfra - blot kan det fortælles at boligforeningen altid kører sådanne sager via en advokat for af den vej at sikre at alle paragraffer overholdes. Boligforeningen modtager hvert år mellem 30 og 50 naboklager. Der klages over alt fra støj til svineri i opgangen til ulovligt husdyrhold. Sådan klager du Klagen skal være skriftlig for at boligforeningen kan behandle sagen. Underskriverne på klagen skal selv have oplevet det der klages over. Klagen skal indeholde følgende oplysninger: Hvem der klages over Hvad den generende adfærd består i Hvornår den generende adfærd er observeret Det er ikke et krav at flere skal være enige om at klage, men det styrker sagen, hvis flere lejere underskriver klagen. Nyttige telefonnumre Svendborg Andels-Boligforening Åbningstider: Mandag - onsdag 9:30-13:00 Torsdag 9:30-13:00 & 15:30-16:45 Fredag 9:30-12:00 Varmemester - ring (aflyt beskeden - tryk 3 for varmemester) Alle varmemestre i SAB har telefonisk træffetid alle hverdage kl. 9:00-9:30 På alle øvrige tidspunkter kan du lægge en besked på varmemesterens telefonsvarer Øvrige Beboerrådgiver Bente Kjær / Lægevagten Falcks nøgleservice Skovbyhus (Steen Jørgensen) / Beboerhuset Skovly (afd 20) Bestilling fredag mellem kl Selskabslokale i Bregnegårdsparken TDC (TV og radio) TDC (Kundeservice) TDC (Regninger) Sydfyns elforsyning Alkolinien (anonym og gratis) Børnetelefonen (Anonym og gratis)

7 Sørg for at ha en indboforsikring Af Thomas Jeppesen Da tag-etagen for et par år siden brændte på en af blokkene i Skovparken, var det under halvdelen af beboerne der havde en indboforsikring. Hvis uheldet er ude, og dit hjem bliver udsat for brand, indbrud eller vandskade, så er det vigtigt, at du har en indboforsikring. Ellers kan du risikere, at du ikke får erstattet dine ejendele. Nar flammerne står ud af vinduet eller tyven er løbet med computeren, så er gode råd dyre. Har du samtidig ikke tegnet en indboforsikring, er du meget dårligt stillet, når du vil have dine ejendele erstattet. Selvom du bor i lejebolig, så bør du have en indboforsikring. Det er dit eget ansvar at få tegnet en indboforsikring, da boligselskabet ikke dækker tab af personlige ejendele. Mange tror ellers, at ejendommens brandforsikring også omfatter lejernes private indbo, men det er ikke tilfældet. Ejendommens forsikring dækker kun skader på selve ejendommen som følge af for eksempel brand- eller vandskade. Hvad er en indboforsikring? En indboforsikring dækker alle personer i din husstand, som er tilmeldt Folkeregisteret på adressen. Den dækker ofte også udeboende børn, hvis de er under 21 år og bor alene. En indboforsikring plejer at være med i den forsikringspakke, der kaldes en familieforsikring. Familieforsikring går til tider også under navnet privatforsikring, husstandsforsikring, boligforsikring eller Familiens Basisforsikring. Pakken indeholder som regel følgende grunddækninger: - en indboforsikring, der dækker dine private ejendele. Hvis møbler, tøj, musik- og tv-anlæg, computere mm. bliver stjålet, brænder eller rammes af en vandskade, så får du det erstattet - en ansvarsforsikring, der dækker, hvis en i husstanden laver en skade på andre eller andres ting. - desuden indeholder nogle familieforsikringer også en retshjælpsforsikring, som dækker sagsomkostninger ved private retssager Vær opmærksom på, at forsikringen kan have begrænset dækning af bestemte værdigenstande - for eksempel værdipapirer, smykker, møntsamlinger, værktøj, cykler og husdyr. Hvor høj forsikringssum? Når du tegner en forsikring, bør du være omhyggelig med at vælge en dækning, der svarer til dit behov Det betyder, at forsikringssummen på din indboforsikring som minimum skal svare til den samlede værdi af alt dit indbo. Hvis forsikringssummen er mindre end værdien af dit indbo, så er du underforsikret. I så fald kan du risikere, at du ikke får fuld erstatning, for en erstatning må ikke overstige forsikringssummen Hvornår dækker forsikringen ikke? Din forsikring kan godt indeholde en række undtagelser for, hvornår den ikke dækker De typiske undtagelser er: - tyveri fra åbent hus - herunder også åbne vinduer. Alle døre og vinduer skal være lukket og låst. - tyveri af ulåst cykel. Husk at låse med en godkendt lås samt gemme en seddel med stelnummeret på - pludselige skader, hvor du for eksempel snubler og får revet en lampe ned - glas- og kummeskader- gør-det-selvskader, hvor du får spildt maling eller flænget overflader - hærværk Hvis en tyv kommer ind af et åbent vindue, begår vedkommende rent forsikringsmæssigt ikke indbrud, da der ikke er brugt vold for at komme ind. I stedet registreres hændelsen som tyveri hos forsikringsselskaberne, og i så fald dækkes tab af kontanter, smykker og sølvtøj ikke. Computere, fladskærms-tv, dvd-afspillere, mobiltelefoner og 7 fotoudstyr vil oftest kun blive erstattet med maksimalt 10 procent af den samlede forsikringssum ved tyveri. Tillægsforsikringer Hvis du har særligt dyre ting, bør du undersøge, om de er omfattet af indboforsikringen. Ejer du for eksempel en dyr racercykel, så kan du risikere, at den ikke er omfattet den almene cykeltyveridækning, og i så fald bør du købe en tillægsforsikring. Hvis du ejer sjældne/dyre ting, er det i det hele taget en god idé at undersøge, om din forsikring dækker ordentligt. I forbindelse med elektronik kan det dog sjældent betale sig at købe en tillægsforsikring i butikken, da du i de fleste tilfælde er dækket ind under købeloven. Her har du to års garanti fra købsdatoen Forskelle hos forsikringsselskaber Det er som sagt forskelligt, hvordan forsikringerne er sammensat hos de enkelte forsikringsselskaber. Derfor bør du lægge ud med at se på, hvilke behov du har for forsikring og dernæst undersøge, hvordan de forskellige forsikringsselskaber kan matche dine krav. Sørg for at læse forsikringspapirerne grundigt igennem, så du er helt sikker på, at forsikringen dækker det, du har brug for og spørg forsikringsselskabet, hvis teksten er uklar. Læs mere på: - klik på forsikringsoplysningen, når du kommer ind på forsiden.

8 Flemming og Frank stopper Tvillingerne Flemming og Frank Hansen gik pr. 15. maj 2008 på efterløn. Kollegaerne havde lavet en mindeplade med en sort-forgyldt hæksaks til hver af dem. De to har arbejdet henholdsvis 20 og 21 år i Svendborg Andels-Boligforening. I deres takketaler til kollegaerne, pointerede de begge hvor glade de gennem tiden havde været for arbejdet, og understregede at arbejdet med at servicere og opdrage beboerne altid havde været en stor tilfredsstillelse. Også boligforeningens Smedemester gennem 23 år, Gerner Laursen er gået på efterløn. Carsten cykler til Paris. Boligforeningens varmemester i afdeling 14, Byparken Carsten Dreyer cykler hver uge mellem 250 og 300 km. Det er jo ikke kun fordi jeg er helt vild med at cykle, siger Carsten, Det er træning det her jeg skal gennemføre to store udfordringer denne sommer. Carsten fortæller at han for det første, sammen med tre kammerater, stiller op i løbet La Marmotte. Den 5. juli skal han således cykle 174 km, og 5000 højdemeter fordelt på fire bjerge afsluttende på Alpe d Huez. Der deltager normalt en ryttere fra hele verden i løbet. For det andet skal Carsten mellem den 19. og 25. juli cykle fra Svendborg til Paris. Team Sydfyn kalder vi os, og vi cykler til fordel for børnecanserfonden. Sidste år samlede teamet ,- kr. ind og vi regner med mindst at komme op på det samme beløb i år. Carsten fortæller videre at Team Sydfyn består at 17 ryttere, tre supportere og to følgebiler. Hvis alt går efter planen, så triller holdet ind på Champs-Élysées fredag den 25. juli midt på eftermiddagen. Vores familier har lovet at tage imod os med klapsalver og dannebrog, smiler Carsten, så har vi weekenden til at opleve Paris, og om søndagen skal vi overvære afslutningen af Tour de France, slutter Carsten Dreyer inden han triller ud på endnu et træningspas, der skal forberede kroppen på de strabadser der venter ham i juli måned. Præcisering: Bregninge er en selvstændig boligforening med egen venteliste Info-kampagne om skimmel og fugt problemer Siden at vi i sidste nummer af SAB-nyt fortalte, at Andelsboligforeningen i Bregninge nu administreres af Svendborg Andels-Boligforening, har administrationen modtaget en del forespørgsler omkring, hvordan man kan komme i betragtning til en af disse boliger. Det skal derfor præciseres at andelsboligforeningen i Bregninge er en selvstændig og uafhængig boligforening med egen venteliste. Ligesom i SAB koster det 150,- kr. at melde sig ind, og 125,- kr. at blive optaget på ventelisten. I skrivende stund er der mere en 30 aktive ansøgere på ventelisten. Til efteråret sætter Landsbyggefonden en informationskampagne i gang der skal sætte fokus på skimmelsvampe og fugtproblemer. Kampagnen skal medvirke til at løse problemerne ved at oplyse om forebyggelse og bekæmpelse af fugt og skimmel. Man kan læse mere på hvor man også kan hente let læseligt og overskueligt materiale samt gode råd. 8

Indvielse af to nye legepladser i SAB

Indvielse af to nye legepladser i SAB SAB-nyt Fra indvielsen af legepladsen på St. Byhavevej. Fra venstre er det formand for afdeling 8 Dennis Andersen, i midten er det Becky, der glæder sig til at komme i gang med at lege, og til højre er

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

SAB-Nyt. SAB har trykt en kogebog til lejerne i Hømarken. Læs mere på side 5 inde i bladet. Status på renovering. Elektronisk flyttesyn

SAB-Nyt. SAB har trykt en kogebog til lejerne i Hømarken. Læs mere på side 5 inde i bladet. Status på renovering. Elektronisk flyttesyn SAB-Nyt SAB har trykt en kogebog til lejerne i Hømarken. Læs mere på side 6 inde i bladet. 4 3 23 5 Elektronisk flyttesyn Status på renovering 25 år i boligforenigen Boligforeningen har anskaffet et nyt

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

HUSORDEN FOR "BREGNEGÅRDEN", AFD. 18, SVENDBORG ANDELS-BOLIGFORENING

HUSORDEN FOR BREGNEGÅRDEN, AFD. 18, SVENDBORG ANDELS-BOLIGFORENING HUSORDEN FOR "BREGNEGÅRDEN", AFD. 18, SVENDBORG ANDELS-BOLIGFORENING Bregnegårdshaven 13-39 & 10-38 Bregnegårdsparken 9 23 & 8-80 Bregnegårdsvænget 3 71 & 4-28 Revideret August 2015 INDLEDNING: Denne husorden

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

SAB-Nyt. Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder. Boligselskaber omkring Mølmarksvej. Landsbyggefonden på besøg i Skovparken

SAB-Nyt. Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder. Boligselskaber omkring Mølmarksvej. Landsbyggefonden på besøg i Skovparken SAB-Nyt Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder Læs mere på side 6 Aktiviteter i Hømarken Sommeraktiviteter for børn i Hømarken Læs mere på side 14 14 8 23 3 Boligselskaber omkring

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste 1.220,- pr. 1. marts 2010 Ekstra god dækning Bilforsikring til lave priser Ekstra rabat på øvrige forsikringer Få bedre dækning for færre penge

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50 Ravnkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Referat af beboermøde 4. februar 2013

Referat af beboermøde 4. februar 2013 Referat af beboermøde 4. februar 2013 Tilstede: Jens Svane, Johan Glintborg, Margit og Eva (fra Udlejningen), Mie Ladefoged (organisationsbestyrelsen), 47 beboere (42 lejemål). 1) Dirigent: Mie Ladefoged

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 08 september 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere