Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15."

Transkript

1 Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage, og afdeling 1, 18, 19, 20 og 21 får nye vinduer og døre. Der er gang i den for tiden. Både vinduerne og tagene i de pågældende afdelinger har længe trængt, så det er rigtigt godt at vi er kommet i gang. Karsten Brandt inspektør i SAB sender et undskyldende smil til mig og fortsætter, Men ved du hvad, jeg har faktisk ikke rigtigt tid til at snakke mere om det lige nu jeg skal til byggemøde i afdeling 16 så kan vi ikke snakke senere?. Karsten stikker mig et par visitkort. Ring til dem her De ved lige så meget som mig om de her projekter. Før De nye tage Jeg starter med at ringe til Martin. Vi tager de gamle teglsten af og lægger cementtagsten op i stedet, fortæller Martin. Martin og de andre folk, der arbejder på blokkene i afdeling 16, skifter derudover tagrenderne og ruller et ekstra lag isolering på loftet. Vi kan klare en blok om ugen, så vi er færdige til november, smiler Martin mens han skuer ud over området, hvor de nye og gamle tage står som. I afdeling 20 Wiggers Park er der netop afholdt licitation. Guldfelt Tømrer-Murer A/S fik opgaven og starter med at skifte tagene i midten af juni måned. Også her erstattes de gamle teglsten med cementtagsten. Efter Fortsættes på side 2 Indhold i dette nummer Formanden har ordet 2 Afdelingsmøder Nyt fra administrationen 4 Nyt fra Gårdmændene 4 Opslagstavlen 5 Naboklager 6 Indboforsikring? 7 Flemming og Frank stopper 8 Carsten cykler til Paris 8 Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. september 1

2 Vær med til at præge dit eget område. Kolofon Af Torben Olsen formand SAB I perioden fra den 26. august til den 10. september fejres beboerdemokratiet i SAB. 23 afdelinger afholder deres ordinære afdelingsmøde. De vedtager et budget for 2009 og vedtager eller forkaster en hel række af forslag til forbedringer og forandringer af lejemål og boligområder. I sandhed en demokratisk fest. Jeg ved godt at beboerdemokratiet ikke alle steder har det bedste ry men prøv lige engang at tænke det igennem. Beboerne i et område naboer, genboer, overboere og underboere mødes for at diskutere og træffe beslutninger om ting af væsentlig og stor betydning. Jovist, det kan være både besværligt, langsommeligt og konfliktfyldt men igen prøv at tænke alternativet: at en privat udlejer eller administrationen træffer alle beslutningerne uden at spørge nogen, og da slet ikke de mennesker der lever deres liv i områderne. Set fra min stol er beboerdemokratiet altså vigtigt og værd at værne om og den bedste måde at støtte demokratiet, det er nu engang at møde op og gøre sin stemme gældende. Dem der stemmer bestemmer sådan er det. Hvis du så har lyst til at gøre mere, så kan du jo foreslå at der nedsættes en projekt- eller arbejdsgruppe, til at løse en konkret opgave. Det kan være et aktivitetsudvalg, der arrangere fester eller bankospil, det kan være et legepladsudvalg eller en madklub. Husk på at afdelingsmødet har kompetence til både at nedsætte udvalg og uddelegere kompetence. Det eneste det kræver, er at en eller flere beboere skriftligt foreslår det senest fjorten dage før det ordinære afdelingsmøde. Det er vigtigt at være præcis i formuleringen du kan jo eventuelt på forhånd tage kontakt til den siddende bestyrelse, og drøfte din ide med dem. Hvis du virkeligt har tid og lyst til det, så kan du jo også vælge at stille op til en af posterne i afdelingens bestyrelse. Som medlem af en afdelingsbestyrelse får du stor indflydelse på hvordan din afdeling skal udvikle sig både økonomisk men også æstetisk. Et både vigtigt og ansvarsfyldt arbejde, som en masse frivillige allerede i dag lægger en masse timer i. Med andre ord: Brug den enestående chance beboerdemokratiet tilbyder og lad de kommende afdelingsmøder bevise, at demokratiet i SAB fungere. Udgiver: Svendborg Andels-Boligforening Bregnegårdshaven Svendborg Tlf: Fax: Internet: Redaktion Thomas Jeppesen Ansvarshavende redaktør Oplag 2400 eksemplarer Tryk Isager Bogtryk SAB beboerblad udsendes fire gange årligt til alle lejere. Gengivelse af artikler i uddrag er tilladt, men kilde skal angives. Forslag til artikler, læserbreve etc. til næste nummer, skal fremsendes til redaktionen senest mandag den 15. september 2008 gerne pr. mail til: - eller pr. post til: Svendborg Andels-Boligforening Bregnegårdshaven Svendborg Mrk.: Beboerblad De to tømre - Thomas (tv.) og Martin (th.) - der sammen med 10 andre, arbejder med at lægge nye tage på blokkene i afdeling 16. Martin bor i øvrigt selv i afdeling 1 på Nylandsvej. Fortsat fra forsiden Nye døre og vinduer i Afdeling 1, 18, 19, 20 og 21 skal de have nye døre og vinduer. Vi har netop lagt sidste hånd på planlægningen. Vi starter med at skifte vinduer og døre i Wiggers Park og i Bregnegårdshaven i midten af juni. Det fortæller Mikkel Rasmussen fra C & W Arkitekter A/S der fungere som boligforeningens rådgiver i sagen, og fortsætter, Derfra går det slag i slag, således at vi forhåbentligt kan være færdige til november inden det igen bliver koldt. Billeder til højre: Råd og maling der ikke længere kan binde, gør udskiftning af døre og vinduer nødvendig. 2

3 Afdelingsmøder 2008 Årets afdelingsmøder er i år planlagt til at løbe af stablen fra den 26. august til den 10. september. Se skema herunder for hvornår der er møde i din afdeling. Den officielle indkaldelse med dagsorden runddeles som sædvanligt senest fire uger før mødet. Årsregnskabet for 2007 samt budget 2009 og indkomne forslag runddeles en uge før mødet. Afdelingsnr. Afdelingsnavn Dato Tidspunkt Sted 1 & 3 Nylandsvej og Rødeledsvej 28. august Skovbyhus 4 Brydevej 1. september Brydevej - kælderen 5 & 6 Glentevej 2. september Hotel Svendborg 7 St. Byhavevej 3. september Skovbyhus 8 Strynøvej 4. september Skovbyhus 9 Bispeløkken 1. september Christiansminde 10 & 17 Struerbjerg og Svendborg Bo 10. september Kontoret - Bregnegårdshaven 11 Munkevænget 1. september Christiansminde 12 Elmevænget 9. september Skovbyhus 13 Sanddalsparken 1. september Christiansminde 14 Byparken 26. august Skovbyhus 15 Hjortøvænge 27. august Vaskeriet 16 Skovparken 8. september Skovbyhus 18 Bregnegårdsparken 8. september Bregnegårdhaven 19 Søsterhaven 9. september Skovly 20 Wiggers Park 3. september Skovly 21 Solsikkevej 4. september Skovbyhus 22 Sofielund 3. september Fælleshuset 23 Tollemosen og Trollehøj 2. september Multihus 24 Frøavlen 2. september Center Fra læserne har vi modtaget: Til eftertanke Af Vibeke Rønn, Bregnegårdsparken 48 - Når korthuset vælter. Det gør altid ondt, når en ellers velfungerende afdeling bliver sat under administration, og det kan undre, at en nyvalgt bestyrelse, der på demokratisk vis er valgt til et sådant tillidshverv nedlægger deres hverv igen umiddelbart efter. En afdelingsbestyrelse bliver valgt af beboerne på et afdelingsmøde, hvor enhver af afdelingens beboere kan stille op eller blive foreslået opstillet. Det burde næsten være en selvfølge, at de personer, der lod sig opstille eller vælge, var interesserede i at arbejde konstruktivt for afdelingen. Ligeledes gælder det vel for de suppleanter, der lader sig vælge. Det er jo ikke det samme, som da vi gik i børnehave og legede med at få kortene til at stå uden at de væltede på stribe. Når der skal vælges folk til en bestyrelse, drejer det sig vel om at få nogle valgt, der har lysten mere end kun om at holde andre væk. Så længe kortene bliver blandet hjemme i køkkenet, vil det næppe lykkedes at få en afdelingsbestyrelse her i Bregnegården igen. Man skal ikke bedømme mennesker efter deres nok så store egenskaber men efter den brug, de gør af dem. - La Rochefouchefoucauld 3

4 Nyt fra administrationen Katteproblemer Af Karsten Brandt I en del af boligforeningens afdelinger har man problemer med katte. Problemet opstår tit på grund af to forhold. For det første oplever vi af og til at nogle lejere flytter, og så blot efterlader katten i området. For det andet er der ofte nogle lejere, der ikke kan klare at se strejfende og sultne katte, og derfor går de i gang med at fodre. Det er forståeligt, men meget problematisk. Der sker nemlig det, at kattene så udvikler en form for tilhørsforhold til området de får killinger, og så har man pludselig ikke kun en eller to søde katte, men en 15 til 20 mere eller mindre vilde eller Nyt fra gårdmændene En dejlig maj-morgen for et par år siden. Dette syn mødte gårdmændenen da de mødte. Det sker heldigvis ikke så tit. halvvilde katte, som ingen ejer og som lever en kummerlig tilværelse på nåde. Boligforeningen har både en aftale med en kattefænger og en organisation der finder nye hjem til katte. Vi kan således godt indfange kattene, og vi kan også finde nye hjem til de fleste katte, men det er ikke gratis. Det er en relativ dyr foranstaltning der sagtens kan koste over ,- kr. Derfor sætter vi heller ikke kattefængeren i gang, før vi har en fælles forståelse med alle beboerne i området om, at de ikke fodre katte igen og vi kan heller ikke gå ind på at beboerne i en opgang har en eller to fælleskatte, som vi ikke fjerner. Sådan et par katte vil lynhurtigt tiltrække flere strejfende katte, og så har vi problemet igen og pengene er spildt. Affald Sæsonen for spyfluer og maddiker er startet. Sørg derfor for at binde knuder på dine skraldeposer. Fodring af fugle tiltrækker rotter Rundt omkring i områderne er det blevet meget populært at fodre fuglene med brød. Det er imidlertid ikke nogen god ide. Madrester tiltrækker rotter - derfor fraråder vi at man fodre fuglene. Nabohjælp På grund af politireformen har vi ikke længere vores nærbetjente i vores boligområder. Det er skidt, men umiddelbart er der ikke noget at gøre ved det. Så meget desto større grund til at naboer hjælper hinanden. Brandfare Affald - aviser, reklamer og så videre, hører ikke til i opgangene og i kældre. Det er brændbart, og er uheldet ude, så kan det gå rigtigt galt. Derfor: sørg for at det ikke flyder med affald i opgange og kælderskakter. Afdelingsbestyrelsen afdeling 21 - Solsikkevej Orientering! Ros til beboerne for kun at komme grønt affald i containeren. Den bliver benyttet rigtigt meget. Der er opsat en postkasse på redskabsskuret til brug for meddelelser til varmemesteren og gårdmanden. Postkassen bliver tømt hver tirsdag mellem kl , og da er der en gårdmand i området. Vitrinen Se venligst i vitrinen over for nr Der står næste træffetid, som holdes i Skovbyhus. Vigtige oplysninger fra bestyrelsen, vil blive omdelt. Klub 21 Håber at nogle kommer med gode ideer? Hvad vi skal? Hvor? Hvornår? En beboer må meget gerne sætte noget i gang. Sådan kan klub 21 også fungere. God sommer og venlig hilsen afdelingsbestyrelsen Jonna nr. 127, Jens Erik nr. 77 og Jonna nr. 91 4

5 Opslagstavlen Kun afdeling 14, 16 og 21 LGB Gruppen Svendborg Hømarken Jernbane Foreningen med de store modeltog! Foreningen kan besøges i kælderen, Marslevvej 19, Tirsdag til eller Lørdage i lige uger fra kl Der er mulighed for Skoler, Børnehaver og Grupper at bestille tid også i dagtimerne Før LGB Gruppen Svendborg, foreningen med de store modeltog. Kontaktperson.: Dieter Schumann, Marslevvej 73 st. mf.., DK 5700 Svendborg.α E mail.: hjemmeside, Varemærke LGB tilhører firma Mærklin Cie., Gøppingen Tyskland. 5

6 Sådan behandles klager over andre beboere Af Thomas Jeppesen Hvad skal du gøre når naboen støjer, sviner eller uretmæssigt holder hund? Det korte svar: Det nemmeste, og i langt de fleste tilfælde også mest effektive er at rette henvendelse til den pågældende, og på en saglig og ordentlig måde henstille til at den generende adfærd stoppes. Det virker overraskende tit. Man kan imidlertid også komme ud for at selv gentagne venlige henstillinger rettes til døve øre. I de tilfælde kan det være nødvendigt at inddrage boligforeningen. I så fald er der nogle regler som man skal huske at følge. (Se den gule fakta-box til højre) Når boligforeningen modtager en klage behandles klagen efter reglerne i lejeloven. I overensstemmelse med disse regler starter boligforeningen således sagen med at sende en påmindelse til den pågældende om hvilke regler der gælder. I 99 % af tilfældene handler det enten om støj, affald i opgangen eller husdyr. Hvis boligforeningen igen modtager en berettiget klage over den pågældende lejer fremsender enten boligforeningen eller boligforeningens advokat endnu en påmindelse om husordenen. Hvis den generende adfærd fortsætter, startes en sag i retssystemet. Afhængig af alvoren kan boligforeningen enten vælge at indbringe sagen for det kommunale beboerklagenævn, opsige eller ophæve lejekontrakten med den pågældende lejer eller som en tredje mulighed, indbringe sagen for boligretten. Fra dette tidspunkt behandles sagen mere individuelt. Det er således ikke muligt at give en fyldestgørende redegørelse for sagsgangen herfra - blot kan det fortælles at boligforeningen altid kører sådanne sager via en advokat for af den vej at sikre at alle paragraffer overholdes. Boligforeningen modtager hvert år mellem 30 og 50 naboklager. Der klages over alt fra støj til svineri i opgangen til ulovligt husdyrhold. Sådan klager du Klagen skal være skriftlig for at boligforeningen kan behandle sagen. Underskriverne på klagen skal selv have oplevet det der klages over. Klagen skal indeholde følgende oplysninger: Hvem der klages over Hvad den generende adfærd består i Hvornår den generende adfærd er observeret Det er ikke et krav at flere skal være enige om at klage, men det styrker sagen, hvis flere lejere underskriver klagen. Nyttige telefonnumre Svendborg Andels-Boligforening Åbningstider: Mandag - onsdag 9:30-13:00 Torsdag 9:30-13:00 & 15:30-16:45 Fredag 9:30-12:00 Varmemester - ring (aflyt beskeden - tryk 3 for varmemester) Alle varmemestre i SAB har telefonisk træffetid alle hverdage kl. 9:00-9:30 På alle øvrige tidspunkter kan du lægge en besked på varmemesterens telefonsvarer Øvrige Beboerrådgiver Bente Kjær / Lægevagten Falcks nøgleservice Skovbyhus (Steen Jørgensen) / Beboerhuset Skovly (afd 20) Bestilling fredag mellem kl Selskabslokale i Bregnegårdsparken TDC (TV og radio) TDC (Kundeservice) TDC (Regninger) Sydfyns elforsyning Alkolinien (anonym og gratis) Børnetelefonen (Anonym og gratis)

7 Sørg for at ha en indboforsikring Af Thomas Jeppesen Da tag-etagen for et par år siden brændte på en af blokkene i Skovparken, var det under halvdelen af beboerne der havde en indboforsikring. Hvis uheldet er ude, og dit hjem bliver udsat for brand, indbrud eller vandskade, så er det vigtigt, at du har en indboforsikring. Ellers kan du risikere, at du ikke får erstattet dine ejendele. Nar flammerne står ud af vinduet eller tyven er løbet med computeren, så er gode råd dyre. Har du samtidig ikke tegnet en indboforsikring, er du meget dårligt stillet, når du vil have dine ejendele erstattet. Selvom du bor i lejebolig, så bør du have en indboforsikring. Det er dit eget ansvar at få tegnet en indboforsikring, da boligselskabet ikke dækker tab af personlige ejendele. Mange tror ellers, at ejendommens brandforsikring også omfatter lejernes private indbo, men det er ikke tilfældet. Ejendommens forsikring dækker kun skader på selve ejendommen som følge af for eksempel brand- eller vandskade. Hvad er en indboforsikring? En indboforsikring dækker alle personer i din husstand, som er tilmeldt Folkeregisteret på adressen. Den dækker ofte også udeboende børn, hvis de er under 21 år og bor alene. En indboforsikring plejer at være med i den forsikringspakke, der kaldes en familieforsikring. Familieforsikring går til tider også under navnet privatforsikring, husstandsforsikring, boligforsikring eller Familiens Basisforsikring. Pakken indeholder som regel følgende grunddækninger: - en indboforsikring, der dækker dine private ejendele. Hvis møbler, tøj, musik- og tv-anlæg, computere mm. bliver stjålet, brænder eller rammes af en vandskade, så får du det erstattet - en ansvarsforsikring, der dækker, hvis en i husstanden laver en skade på andre eller andres ting. - desuden indeholder nogle familieforsikringer også en retshjælpsforsikring, som dækker sagsomkostninger ved private retssager Vær opmærksom på, at forsikringen kan have begrænset dækning af bestemte værdigenstande - for eksempel værdipapirer, smykker, møntsamlinger, værktøj, cykler og husdyr. Hvor høj forsikringssum? Når du tegner en forsikring, bør du være omhyggelig med at vælge en dækning, der svarer til dit behov Det betyder, at forsikringssummen på din indboforsikring som minimum skal svare til den samlede værdi af alt dit indbo. Hvis forsikringssummen er mindre end værdien af dit indbo, så er du underforsikret. I så fald kan du risikere, at du ikke får fuld erstatning, for en erstatning må ikke overstige forsikringssummen Hvornår dækker forsikringen ikke? Din forsikring kan godt indeholde en række undtagelser for, hvornår den ikke dækker De typiske undtagelser er: - tyveri fra åbent hus - herunder også åbne vinduer. Alle døre og vinduer skal være lukket og låst. - tyveri af ulåst cykel. Husk at låse med en godkendt lås samt gemme en seddel med stelnummeret på - pludselige skader, hvor du for eksempel snubler og får revet en lampe ned - glas- og kummeskader- gør-det-selvskader, hvor du får spildt maling eller flænget overflader - hærværk Hvis en tyv kommer ind af et åbent vindue, begår vedkommende rent forsikringsmæssigt ikke indbrud, da der ikke er brugt vold for at komme ind. I stedet registreres hændelsen som tyveri hos forsikringsselskaberne, og i så fald dækkes tab af kontanter, smykker og sølvtøj ikke. Computere, fladskærms-tv, dvd-afspillere, mobiltelefoner og 7 fotoudstyr vil oftest kun blive erstattet med maksimalt 10 procent af den samlede forsikringssum ved tyveri. Tillægsforsikringer Hvis du har særligt dyre ting, bør du undersøge, om de er omfattet af indboforsikringen. Ejer du for eksempel en dyr racercykel, så kan du risikere, at den ikke er omfattet den almene cykeltyveridækning, og i så fald bør du købe en tillægsforsikring. Hvis du ejer sjældne/dyre ting, er det i det hele taget en god idé at undersøge, om din forsikring dækker ordentligt. I forbindelse med elektronik kan det dog sjældent betale sig at købe en tillægsforsikring i butikken, da du i de fleste tilfælde er dækket ind under købeloven. Her har du to års garanti fra købsdatoen Forskelle hos forsikringsselskaber Det er som sagt forskelligt, hvordan forsikringerne er sammensat hos de enkelte forsikringsselskaber. Derfor bør du lægge ud med at se på, hvilke behov du har for forsikring og dernæst undersøge, hvordan de forskellige forsikringsselskaber kan matche dine krav. Sørg for at læse forsikringspapirerne grundigt igennem, så du er helt sikker på, at forsikringen dækker det, du har brug for og spørg forsikringsselskabet, hvis teksten er uklar. Læs mere på: - klik på forsikringsoplysningen, når du kommer ind på forsiden.

8 Flemming og Frank stopper Tvillingerne Flemming og Frank Hansen gik pr. 15. maj 2008 på efterløn. Kollegaerne havde lavet en mindeplade med en sort-forgyldt hæksaks til hver af dem. De to har arbejdet henholdsvis 20 og 21 år i Svendborg Andels-Boligforening. I deres takketaler til kollegaerne, pointerede de begge hvor glade de gennem tiden havde været for arbejdet, og understregede at arbejdet med at servicere og opdrage beboerne altid havde været en stor tilfredsstillelse. Også boligforeningens Smedemester gennem 23 år, Gerner Laursen er gået på efterløn. Carsten cykler til Paris. Boligforeningens varmemester i afdeling 14, Byparken Carsten Dreyer cykler hver uge mellem 250 og 300 km. Det er jo ikke kun fordi jeg er helt vild med at cykle, siger Carsten, Det er træning det her jeg skal gennemføre to store udfordringer denne sommer. Carsten fortæller at han for det første, sammen med tre kammerater, stiller op i løbet La Marmotte. Den 5. juli skal han således cykle 174 km, og 5000 højdemeter fordelt på fire bjerge afsluttende på Alpe d Huez. Der deltager normalt en ryttere fra hele verden i løbet. For det andet skal Carsten mellem den 19. og 25. juli cykle fra Svendborg til Paris. Team Sydfyn kalder vi os, og vi cykler til fordel for børnecanserfonden. Sidste år samlede teamet ,- kr. ind og vi regner med mindst at komme op på det samme beløb i år. Carsten fortæller videre at Team Sydfyn består at 17 ryttere, tre supportere og to følgebiler. Hvis alt går efter planen, så triller holdet ind på Champs-Élysées fredag den 25. juli midt på eftermiddagen. Vores familier har lovet at tage imod os med klapsalver og dannebrog, smiler Carsten, så har vi weekenden til at opleve Paris, og om søndagen skal vi overvære afslutningen af Tour de France, slutter Carsten Dreyer inden han triller ud på endnu et træningspas, der skal forberede kroppen på de strabadser der venter ham i juli måned. Præcisering: Bregninge er en selvstændig boligforening med egen venteliste Info-kampagne om skimmel og fugt problemer Siden at vi i sidste nummer af SAB-nyt fortalte, at Andelsboligforeningen i Bregninge nu administreres af Svendborg Andels-Boligforening, har administrationen modtaget en del forespørgsler omkring, hvordan man kan komme i betragtning til en af disse boliger. Det skal derfor præciseres at andelsboligforeningen i Bregninge er en selvstændig og uafhængig boligforening med egen venteliste. Ligesom i SAB koster det 150,- kr. at melde sig ind, og 125,- kr. at blive optaget på ventelisten. I skrivende stund er der mere en 30 aktive ansøgere på ventelisten. Til efteråret sætter Landsbyggefonden en informationskampagne i gang der skal sætte fokus på skimmelsvampe og fugtproblemer. Kampagnen skal medvirke til at løse problemerne ved at oplyse om forebyggelse og bekæmpelse af fugt og skimmel. Man kan læse mere på hvor man også kan hente let læseligt og overskueligt materiale samt gode råd. 8

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning.

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning. Husdyr i boligen Kæledyr er dejlige. Hunde, katte og de andre små husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle. Vidste du, at hver tredje aflivning af

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere