Teknisk beskrivelse MULTICAL 302

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk beskrivelse MULTICAL 302"

Transkript

1 Teknisk beskrivelse MULTICAL 302

2 2 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

3 Indholdsfortegnelse 1 Generel beskrivelse Mekanisk opbygning Plomberinger Tekniske data Godkendte målerdata Elektriske data Mekaniske data Materialer Nøjagtighed Typeoversigt Type- og konfigoversigt Typenummersammensætning Konfig, A-B Konfig DDD, Displaykodning Energioversigt Konfig >EFGHHMMM< Målskitser Tryktab Beregning af tryktab Installation Installationskrav Indbygningsvinkel for MULTICAL Lige indløb Placering af regneværk Driftstryk for MULTICAL Frem- og returløbsplacering EMC forhold Klimatiske forhold Regneværksfunktioner Målesekvenser Energiberegning Applikationstyper Kombineret varme/kølemåling Max. flow og max. effekt Temperaturmåling Infokoder Dataloggere Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

4 8 Displayfunktioner Vælg display-loop User loop Tech loop Setup loop Test loop Flowdelen Ultralyd med piezo-keramik Principper Løbetidsmetoden Signalveje Flowgrænser Temperaturfølere Følertyper Omløber til direkte føler Installation af direkte føler Blindprop til følerstuds Spændingsforsyning Indbygget A-celle lithiumbatteri Indbygget 2 x A-celle lithiumbatteri Kommunikation Fortrådet M-Bus Wireless M-Bus Datakommunikation MULTICAL 302 Data Protokol Optisk øje Test Måler modes Testtilslutning Håndtering af forskellige testmetoder Sand energiberegning METERTOOL for MULTICAL Introduktion Sådan anvendes METERTOOL HCW til MULTICAL Flowmålerjustering LogView MULTICAL Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

5 16 Godkendelser Typegodkendelser Måleinstrumentdirektivet Fejlfinding Bortskaffelse Dokumenter Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

6 1 Generel beskrivelse MULTICAL 302 er en statisk varmemåler, kølemåler eller kombineret varme/kølemåler baseret på ultralydsprincippet. Måleren er beregnet til energimåling på næsten alle typer termiske installationer med vand som energibærende medium. MULTICAL 302 kan i henhold til EN 1434 betegnes som et "hybridinstrument" også kaldet en kompaktmåler. Under produktion og førstegangsverifikation på fabrikken behandles måleren som 3 adskilte del-enheder eller subassemblies (flowdel, regneværk og følersæt), men efter levering må enhederne kun adskilles på et akkrediteret laboratorium. Hvis flowdel, regneværk eller følersæt har været adskilt, og plomberne dermed er brudt, vil måleren ikke længere være gyldig til afregningsformål, foruden at fabriksgarantien bortfalder. MULTICAL 302 er opbygget med ultralydsmåling, ASIC og mikroprocessorteknik. Alle kredsløb til beregning og flowmåling er samlet på en single-board konstruktion, der giver et kompakt og rationelt design, samtidig med at der opnås en særdeles høj målekvalitet og pålidelighed. Volumenmålingen foretages med bidirektionel ultralydsteknik efter løbetidsdifferensmetoden, hvilket er et langtidsstabilt og nøjagtigt måleprincip. Gennem to ultralydstransducere sendes lydsignalet både med og mod flowretningen. Det ultralydssignal, der løber med flowretningen vil først nå den modsatte transducer, og tidsforskellen mellem de to signaler kan herefter omregnes til en flowhastighed og hermed også til et volumen. Temperaturfølertypen er Pt500 iht. EN Temperaturmålingerne i frem- og returløb foretages med nøjagtigt udparrede Pt500 sensorer. MULTICAL 302 leveres med ø5,2 mm Pt500 følersæt, hvor den ene temperaturføler er fabriksmonteret i flowdelen og den anden typisk monteres som kort direkte føler i f.eks. en kuglehane. Den opsummerede varmeenergi og/eller køleenergi vises i kwh, MWh eller GJ, alle med syv betydende cifre og måleenhed. Displayet er specialdesignet for at opnå lang levetid og høj kontrast i et stort temperaturområde. Blandt de øvrige mulige displayvisninger er opsummeret vandforbrug, drifttimetæller, aktuelle temperaturmålinger, aktuelle flow- og effektvisninger. MULTICAL 302 kan endvidere vise logninger, skæringsdagsdata, fejltimetæller, max. flow, max. effekt, informationskode samt aktuel dato/tid. MULTICAL 302 spændingsforsynes af et internt A-celle lithiumbatteri med 6-8 års levetid eller af to A-celler med års levetid. MULTICAL 302 kan leveres med kommunikation til enten fortrådet M-Bus og eller Wireless M-Bus. I opbygningen af MULTICAL 302, er der lagt stor vægt på brugervenlighed og kompakte ydermål, som gør den velegnet i en lang række applikationer. Denne tekniske beskrivelse er udarbejdet med henblik på at give driftsledere, målerinstallatører, rådgivende ingeniører og forhandlere mulighed for at udnytte alle de funktioner, som findes i MULTICAL 302. Beskrivelsen er endvidere rettet mod laboratorier, der forestår test og verifikation. 6 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

7 1.1 Mekanisk opbygning Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse 1 Frontdæksel 8 Målerørssamling 2 Målerelektronik 9 O-ringe 3 Regneværksbund 10 Varmpresset messinghus 4 A-celle batteri 11 O-ring til temperaturføler 5 Plombedæksel til flow sensor 12 Omløber til temperaturføler 6 Transducersamling med kabel 13 Temperaturføler ø5,2 mm 7 Skruer til topbjælke Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

8 1.2 Plomberinger LOCK Målerens frontdæksel og bund er samlet med et klik-system og kassen kan ikke adskilles uden at bryde de to plomber der er mærket med LOCK. VIGTIGT: Når plomberne er brudt, må måleren ikke længere anvendes til afregning. Kassen må derfor kun åbnes på akkrediteret laboratorium, med ret til at genplombe måleren efter re-verifikation. Plomberne brydes forsigtigt med en skruetrækker De mekanisk låse udløses med en skruetrækker som bevæges forsigtigt ind mod målerens midt Nærbillede af låsefunktionen der udløses 8 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

9 Topdækslet fjernes fra bunden, når de to mekaniske låse er udløst. Når måleren samles igen, skal plomberne reetableres med void labels på 15 x 15 mm. Bemærk at hvis måleren skal anvendes til afregning, er dette en legal plombe. Alternativt kan Kamstrups plombe nr anvendes Setup Se afsnit Test Se afsnit Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

10 2 Tekniske data 2.1 Godkendte målerdata Godkendelser DK-0200-MI , TS og PTB TR K7.2 (22.72/13.04) Norm EN 1434:2007, pren 1434:2013 og PTB TR K7.2 EU-direktiver Measuring Instrument Directive, Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibity Directive, Pressurised equipment Directive Varmemålergodkendelse, DK-0200-MI Temperaturområde : 2 C 150 C De anførte minimumstemperaturer er kun Differensområde : 3 K 130 K relateret til typegodkendelsen. Måleren har ingen afskæring for lav Kølemålergodkendelse, PTB TR K7.2 (22.72/13.04) temperatur og måler dermed ned til Temperaturområde : 2 C 150 C 0,01 C og 0,01 K. Differensområde : 3 K 85 K Alternative temperaturområder : 2 C 130 C / : 3 K 110 K : 2 C 50 C / : 3 K 30 K Nøjagtighed I henhold til EN 1434 Temperaturfølere Pt500 EN , 2-leder, fastloddet tilslutning EN 1434 betegnelse MID betegnelse Nøjagtighedsklasse 2 og 3 / Miljøklasse A Mekanisk miljø: Klasse M2 / Elektromagnetisk miljø: Klasse E1 Lukket placering (indendørs), 5 55 C Tabel 1 Nom. flow Maks. flow Min. flow 100:1 250:1 qp qs qi qi Min. flow Cut- off Tryktab qp Mætningsflow Gevindtilslutning på måler Længde Typenummer m 3 /h m 3 /h l/h l/h l/h m 3 /h bar mm 302Txxxxx10xxx 0,6 1, ,0 0,02 G¾B Txxxxx11xxx 0,6 1, ,0 0,02 G¾B Txxxxx12xxx 0,6 1, ,0 0,02 G¾B Txxxxx40xxx 1,5 3, ,0 0,09 G¾B Txxxxx41xxx 1,5 3, ,0 0,09 G¾B Txxxxx42xxx 1,5 3, ,0 0,09 G¾B Txxxxx70xxx 1,5 3, ,0 0,07 G1B Txxxxx71xxx 1,5 3, ,0 0,07 G1B Txxxxx72xxx 1,5 3, ,0 0,07 G1B TxxxxxA0xxx 2,5 5, ,0 0,09 G1B TxxxxxA1xxx 2,5 5, ,0 0,09 G1B TxxxxxA2xxx 2,5 5, ,0 0,09 G1B 220 Byggelængden for de gråmarkede er sammensat af flowmåler og et forlængerstykke, som medleveres. 10 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

11 2.2 Elektriske data Regneværksdata Typisk nøjagtighed Regneværk: E C (0,15 + 2/) % Følersæt: E T (0,4 + 4/) % Display LCD 7 (8) cifre med 6 mm cifferhøjde Opløsning 9999, , , Energienheder MWh kwh GJ Datalogger (Eeprom) 960 timer, 460 døgn, 24 måneder, 15 år, 50 infoevent, 25 konfiglog Ur/kalender Ur, kalender, skudårskompensation, skæringsdato Datakommunikation Trådet M-Bus KMP protokol med CRC16 benyttes til optisk kommunikation Protokol iht. EN :2013, 300 og 2400 Baud kommunikationshastighed med automatisk Baudrate-detektering. Strømforbrug 1 unit load (1,5 ma). Fast tilsluttet 2-leder kabel på 1,5 m. Polaritetsuafhængig. wm-bus Mode C1 protokol iht. EN :2013. Individuel 128 bit AES kryptering. Transmissionsinterval 16 sek. Mode T1 OMS protokol iht. i EN :2013 og OMS Specification Volume 2 issue Individuel 128 bit AES kryptering. Transmissionsinterval 15 min. Effekt i temperaturfølere Forsyningsspænding 0,5 W RMS 3,6 VDC ± 0,1 VDC EMC data Opfylder EN 1434 klasse A (MID klasse E1) Temperaturmåling 2-leder Pt500 T1 Fremløbstemperatur T2 Returløbstemperatur (T1-T2) Varmemåling (T2-T1) Kølemåling Måleområde 0,00 155,00 C 0,00 155,00 C 0,01 155,00 K 0,01 155,00 K Batteri 3,65 VDC, 1 x A-celle lithium 3,65 VDC, 2 x A-celle lithium Udskiftningsinterval t BAT 30 C t BAT 45 C 8 år 6 år 16 år 12 år Udskiftningsintervallet reduceres ved anvendelse af datamoduler, hyppig datakommunikation og høj omgivelsestemperatur Lithiumindhold 0,96 g 2 x 0,96 g Transportkategori Ikke omfattet af regler om farligt gods Udenfor USA Ingen transportrestriktioner/ikke omfattet af Klasse 9 Indenfor USA Tilhører kategorien små primære (ikke-genopladelige) lithiumbatterier Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

12 2.3 Mekaniske data Miljøklasse Opfylder EN 1434 klasse A (MID klasse E1) og klasse M2 Beskyttelsesklasse Omgivelsestemperatur Miljøklassificering Regneværk IP65 Ikke kondenserende 5 55 C Indendørs (lukket placering) Flowdel og følersæt IP68 Kondenserende Medietemperaturer Varmemålere 302-T C Ved medietemperaturer under 15 C skal beregningsenheden Kølemålere 302-T C vægmonteres for at forebygge kondens. Varme/kølemålere 302 -T C Ved medietemperaturer over 90 C i flowdelen skal beregningsenheden vægmonteres for at forebygge for høj temperatur, særligt i relation til display- og batterilevetid. Medie i flowmåler Vand Lagertemperatur Tryktrin (med gevind) Vægt Flowmålerkabel Temperaturfølerkabler C (drænet måler) PN16 og PN25 Fra 0,7 til 1,1 kg afhængigt af flowmålerstørrelse og forlængerstykke 1,2 m (kablet er ikke aftageligt) 1,5 m (kablerne er ikke aftagelige) 12 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

13 2.4 Materialer Medieberørte dele Flowmålerhus Membraner O-ringe Målerør Reflektorer Varmpresset, afzinkningsbestandig messing (CW 602N) Rustfast stål, W.nr EPDM Termoplast, PES 30% GF Termoplast, PES 30% GF og Rustfast stål, W.nr Flowmålerdæksel Vægbeslag Termoplast, PC 20% GF Regneværkshus Kabler Top Bund Flowmåler Temperatur M-Bus Termoplast, PC 10% GF Termoplast, ABS med TPE pakninger (thermoplastisk elastomer) Silikonekabel med indvendig teflonisolering Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

14 2.5 Nøjagtighed Delenheder af varmemåleren MPE i henhold til EN MULTICAL 302, typisk nøjagtighed Flowmåler Ef= (2 + 0,02 qp/q) % Ef= (1 + 0,01 qp/q) % Regneværk Ec= (0,5 + min /) % Ec= (0,15 + 2/) % Følersæt Et= (0,5 + 3 min /) % Et= (0,4 + 4/) % MULTICAL 302 q p 1,5 30K 6,0 4,0 2,0 Tol [%] 0,0 0,01 0,10 1,00 10,00 Ec+Et+Ef (EN) -2,0 Ec+Et+Ef (Typ) -4,0-6,0 q [m³/h] Diagram 1: Samlet typisk nøjagtighed for MULTICAL 302 sammenlignet med EN Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

15 3 Typeoversigt MULTICAL 302 kan sammensættes i mange kombinationer, alt efter kundens behov. Først vælges den ønskede hardware i typeoversigten. Dernæst vælges Konfig og Data så det passer til den aktuelle opgave. Måleren leveres færdigkonfigureret til brug fra fabrikken, men kan også omkonfigureres inden installationen (se afsnit 8.4 Setup loop, for yderligere oplysninger). 3.1 Type- og konfigoversigt Typenummer 302-T-xx-x-xx-xx-xxx Typenummer og serienummer (Fabrikssat unikt serienr.) skrives på måleren og kan ikke ændres efter produktion KONFIG >AB< Fremløb/returløb-Måleenhed-Opløsning -Kan ændres via trykknap mens måleren stadig er i transport state. -Herefter er ændring kun muligt når plomben I (SETUP) er brudt og switchen er aktiveret KONFIG >DDD< Display Ændring kun muligt med METERTOOL og kun når plomben I (SETUP) er brudt og switchen er aktiveret KONFIG >EFGHHMMM< Andre konfigureringer (se afsnit 3.6) Ændring kun muligt med METERTOOL og kun når plomben I (SETUP) er brudt og switchen er aktiveret KONFIG ABDDD-EFGHHMMM skrives ikke på måleren, men kan vises i displayet. DATA -Kan ændres via trykknap mens måleren stadig er i transport state. -Herefter er ændring kun muligt med METERTOOL og kun når plomben I (SETUP) er brudt og switchen er aktiveret - Kunde nr. - Skæringsdato - Midlingstid (Max. flow og effekt) - hc (kun aktiv på landekode 6xx) - Dato/tid - M-Bus primær adr. Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

16 3.2 Typenummersammensætning Type 302- Grundudgave Pt500 følerindgang T Kommunikation Ingen kommunikation 00 M-Bus (leveret med 1,5 m fabriksmonteret kabel) 20 M-Bus (leveret med 2,0 m fabriksmonteret kabel) 21 Wireless M-Bus, 868 MHz (konfigurerbart mode C1 eller T1) 30 Forsyning 6-8 års batteri, Normal Respons meter års batteri, Normal Respons meter års batteri, Hurtig Respons meter 3 Temperaturfølere Pt500, ø5,2 mm temperaturfølere med 1,5 m kabellængde og kompositomløber Pt500, ø5,2 mm temperaturfølere med 1,5 m kabellængde og messingomløber Q9 QF Flowdel qp m 3 /h Tilslutning Længde [mm] 0,6 G¾B (R½) DN15 Med forlænger til 130 mm 11 Med forlænger til 165 mm 12 1,5 G¾B (R½) DN15 Med forlænger til 130 mm 41 Med forlænger til 165 mm 42 1,5 G1B (R¾) DN20 Med forlænger til 190 mm 71 Med forlænger til 220 mm 72 2,5 G1B (R¾) 130 A0 Målertype DN20 Med forlænger til 190 mm A1 Med forlænger til 220 mm Varmemåler Med MID som varmemåler hc = OFF 2 Varme/kølemåler Med MID som varmemåler hc = OFF 3 Varmemåler Med national godkendelse hc = OFF 4 Kølemåler Med f.eks. PTB som kølemåler hc = OFF 5 Varme/kølemåler Uden godkendelsesmærke hc = ON 6 A2 Landekode (sprog på label mv.) Bogstaver kan anvendes XX Evt. forlængerstykker medleveres separat i emballagen. 16 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

17 3.2.1 Integrationstid Afhængigt af typenummervalget leveres MULTICAL 302 konfigureret til integration (beregning af energi) hvert 32. sekund eller hvert 8. sekund. Forsyning 6-8 års batteri, Normal respons måler års batteri, Normal respons måler års batteri, Hurtig Respons måler 3 Målerens strømforbrug afhænger blandt andet af, hvor ofte måleren integrerer. Ved Hurtig respons integrerer måleren hver 8. sekund og bruger næsten dobbelt så meget strøm sammenlignet med normal respons. Det betyder, at batterilevetiden reducereres til det halve. Ændring mellem Normal respons og Hurtig respons kan ikke ændres efter levering Konfiguration under landekodeopsætning De 2 sidste karakterer af typenummeret kaldes landekode og anvendes til opsætning af sprog på labeltekst f.eks. Klasse 2 eller 3, Dynamikområde, Tryktrin PN 16 eller PN 25, samt angivelse af godkendelses- og verifikationsmærke. Type 302- Landekode XX Kontakt Kamstrup for flere oplysninger om tilgængelige landekoder. De tilgængelige landekoder kan ses af Kamstrups interne dokument Tilbehør A Vægbeslag (LEXAN 3412R sort) Holder for optisk aflæsehoved Blindprop for temperaturføler i flowdel (kobberlegeret messing, CW614N) R½ x M10 nippel (kobberlegeret messing, CW614N) R¾ x M10 nippel (kobberlegeret messing, CW614N) G½ kugleventil med M10x1 følerstuds G¾ kugleventil med M10x1 følerstuds G½ Følerlomme 35 mm (kobberlegeret messing, CW614N) Infrarødt optisk aflæsningshoved m/usb stik Infrarødt optisk aflæsningshoved RS232 m/d-sub 9F Infrarødt optisk aflæsningshoved for NOWA Kamstrup NOWA KAS software METERTOOL til HCW LogView til HCW NB: Kugleventiler med M10x1 studs (type: , -475 og -476) er ikke velegnede til følere med O-ringstætning, da disse er beregnet til fladpakninger. Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

18 Forskruninger (PN16): Varenummer Størrelse Nippel Omløber DN15 R½ G¾ DN20 R¾ G1 Materiale: Kobberlegeret messing, CW617N (Nippel). Kobberlegeret messing, CW602N (Omløber) Pakninger til forskruninger: Varenummer Størrelse (omløber) G¾ G1 Materiale: Reinz AFM Forlængerstykker: Varenummer Beskrivelse Længde [mm] Samlet længde [mm] Forlængerstykke G¾B Forlængerstykke G¾B Forlængerstykke G1B Forlængerstykke G1B Materiale: Kobberlegeret messing (CW614N) 18 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

19 3.3 Konfig, A-B Målerens legale parametre bestemmes af Konfig, som kun kan ændres før installationen, når måleren stadig er i transport state, eller når plomben I (SETUP) er brudt og switchen er aktiveret. A-koden angiver, om flowmåleren er installeret i frem- eller returløbet. Da vandets massefylde og varmefylde varierer med temperaturen, skal regneværket korrigere for den aktuelle installationsform. Fejlagtig konfigurering eller installation medfører målefejl. For yderligere detaljer vedr. frem- og returløbsplacering af flowmåleren ved varme- og kølemålere se afsnit 6.5. B-koden angiver den måleenhed, der anvendes til energiregistret, GJ, kwh eller MWh, samt displayopløsningen. A - B Placering af flow sensor Fremløb 3 Returløb 4 Måleenhed og opløsning 00000,01 GJ 00000,01 m³ ,001 GJ 0000,001 m³ kwh 00000,01 m³ ,1 kwh 0000,001 m³ ,001 MWh 00000,01 m³ Afhængigheder mellem måleenheder og opløsning qp [m³/h] Antal decimaler på display kwh MWh GJ m³ l/h m³/h kw 0, , , , , , Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

20 3.4 Konfig DDD, Displaykodning Displaykoden DDD angiver de aktive visninger for den enkelte målertype i User Loop. 1 er første visning. Displayet vender automatisk tilbage til visning 1 efter 4 min. Ved normal drift vises displayvisningerne fra den valgte DDD-kode, der er tilknyttet User loop. Se eksempler på DDD-koder herunder. User loop (Loop_1) Varmemåler DDD=217 Varme/køle DDD=310 Varmemåler DDD=410 Kølemåler DDD=510 Varme/køle DDD= Varmeenergi (E1) 1 1 *) 1 1 *) 2.0 Køleenergi (E3) 2 *) 1 2 *) 3.0 Volumen Timetæller T1 (Frem) T2 (Retur) T1-T2 (t) (Køling vises med -) Flow Effekt Info kode Kundenummer (N o 1) Kundenummer (N o 2) E8 (m 3 x T1) E9 (m 3 x T2) 8 *) Displayrækkefølgen i DDD=3xx og 6xx kan enten starte med E1-E3 eller E3-E1. DDD=210/310/410/510/610 er standardkoder og anvendes som default. Den komplette oversigt for alle oprettede DDD-koder findes i Kamstrup dokument Beskrivelse af de forskellige loops findes i afsnit Energioversigt De ovenfor nævnte energityper E1, E3, E8 og E9 beregnes på følgende måde: Formel Eks. på applikation Betingelse (Kun på Landekode 6xx) E1=V1(T1-T2) Varmeenergi (V1 i frem eller retur) T1 > T2 T1 > θ hc (Fremløbstemperatur skal være højere end grænseværdien) Legalt Display/Data/Log E3=V1(T2-T1) Køleenergi (V1 i frem eller retur) T2 > T1 T1 < θ hc (Fremløbstemperatur skal være lavere end grænseværdien) Legalt Display/Data/Log E8=m 3 x T1 Anvendes til beregning af gennemsnitstemperatur i fremløb Ingen Display/Data/Log E9=m 3 x T2 Anvendes til beregning af gennemsnitstemperatur i returløb Ingen Display/Data/Log hc er den temperatur, hvor måleren skifter mellem varme- og kølemåling. Typisk værdi er 25 C, men andre værdier kan leveres efter kundeønske. Hvis hc sættes til 180 C frakobles funktionen, f.eks. til brug ved køb/salg af varme. Se afsnit 7.4 for yderligere oplysninger om varme-/kølemålere. 20 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

21 3.6 Konfig >EFGHHMMM< Ændring kun muligt med METERTOOL og kun når plomben er brudt og switchen er aktiveret. E - F - G - HH - MMM Infokoder Dynamisk (Infokoder slettes automatisk når fejlen er væk) 1 Statisk (Infokoder kan kun slettes via METERTOOL) 2 Trådet M-Bus protokol Standard frame format *) 3 wm-bus Kryptering Kryptering med fælles (kunde) nøgle 2 Kryptering med individuel nøgle 3 wm-bus protokol Mode C1 I henhold til EN (16 sec. interval), årsskæringsdata 01 Mode C1 I henhold til EN (16 sec. interval), månedsskæringsdata 02 Mode C1 I henhold til EN (16 sec. interval), årsskæringsdata inkl. E8 og E9 11 Mode C1 I henhold til EN (16 sec. interval), månedsskæringsdata inkl. E8 og E9 12 Mode T1 OMS (900 sek. interval), årsskæringsdata 03 Mode T1 OMS (900 sek. interval), månedsskæringsdata 04 Kundelabel 2012-MMM 000 *) Som default udsendes månedsdata. Dette kan ændres til årsdata vha. M-Bus kommando. For yderligere detaljer henvises til Teknisk beskrivelse for M-Bus til MULTICAL Kundelabel Nederst midt på måleren er et område på 15 x 38 mm reserveret til kundelabels, som efter kundeønske f.eks. kan indeholde en forsyningsvirksomhedslogo, stregkode, serienummer eller lignende. Hvis der ved ordreafgivelse ikke oplyses specifikke krav til kundelabel, vil MULTICAL 302 blive leveret med kundelabel nr , som viser målerens kundenummer. Kontakt Kamstrup for oprettelse af nye kundelabels. Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

22 3.6.2 Konfigureringsdata Udover Konfig >EFGHHMMM<, skal der under produktionen af MULTICAL 302 indlægges værdier på nedenstående felter. Hvis der ved ordreafgivelse ikke oplyses specifikke krav til konfigureringen, vil MULTICAL 302 blive leveret med nedenstående Automatisk og Default data. Serienummer (S/N) *) samt årstal (årstal dog kun på fronten) Kundenummer Display No. 1 = 8 cifre MSD Display No. 2 = 8 cifre LSD Automatisk Angives ved ordre Default / Op til 16 cifre. Begrænset i ordresystemet til 11 cifre aht. PcBase kompatibilitet Kundenummer = S/N Skæringsdato - MM=1-12 og DD=1-28 Afh. af landekodeopsætn. Midlingstid for max. P og Q min. 60 min. hc Varme/køle omskiftning - 0,01 150,00 C. Varmemåler 2XX: 180,00 C Kun aktiv ved landekode 6xx Se afsnit 7.4 for funktionalitet hc = 180,00 C frakobler funktionen, sådan at måleren kan anvendes til f.eks. køb/salg af varme Varme/køle 3XX: 180,00 C Kølemåler 5XX: 180,00 C Varme/køle 6XX: 25,00 C Dato/tid YYYY.MM.DD/hh.mm.ss GMT+offset iht. landekode GMT 12,0 timer (0,5 time i spring) - M-Bus primær adr. Adresse Udledes af de sidste 2-3 cifre af kundenummer M-Bus ID-nr. (benyttes til sekundær adr.) wm-bus ID-nr. Kundenummer Serienummer *) S/N til er reserveret til MC Øvrige funktioner Ved ordreudskrivning i BOS kan der vælges fastlåst M-Bus adr, hvormed alle målerne i én ordre konfigureres med samme M-Bus adresse Intern konfigureringsoversigt Se vejledning nr angående opdatering af konfigurering. 22 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

23 4 Målskitser Regneværk Vægmonteret regneværk Vægbeslag til regneværk Komplet MULTICAL 302 med regneværk monteret på flowdel Alle mål i [mm] Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

24 Flowdelen Gevind L A B1 B2 B3 Vægt ca. [kg] *) G¾B (R½) ,7 G1B (R¾) ,8 Gevind L M A B1 B2 B3 Vægt ca. [kg] *) G¾B (R½) ,8 G¾B (R½) ,8 G1B (R¾) ,0 G1B (R¾) ,1 Alle mål i [mm] *) Vægtangivelsen omfatter hele måleren inkl. flowdel, regneværk, følersæt og 2 x A batterier. Evt. medleveret tilbehør som forskruninger, nipler og følerlommer samt emballage er ikke medregnet i vægtangivelsen. 24 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

25 5 Tryktab Tryktabet i en flowmåler oplyses som det maksimale tryktab ved q p. I henhold til EN 1434 må det maksimale tryktab ikke overstige 0,25 bar. Tryktabet i en måler stiger med kvadratet på flowet og kan udtrykkes som: Q kv p hvor: Q = volumenstrømmen [m³/h] kv = volumenstrøm ved 1 bar tryktab [m³/h] p = tryktab [bar] Kurve q p Nom. diameter p bar Hus kv [m³/h] [mm] [bar] [m³/h] A 0,6 G3/4B x 110 mm DN15 0,02 4, A 1,5 G3/4B x 110 mm DN15 0,09 4, B 1,5 G1B x 130 mm DN20 0,07 5, C 2,5 G1B x 130 mm DN20 0,09 8, Tabel 2: Tilnærmet tryktabstabel p MULTICAL A B C p [bar] 0,1 0,01 0, Flow [m³/h] Diagram 2: Tryktabskurver 5.1 Beregning af tryktab Tryktabet ved et givent vandflow kan beregnes som: Δp=(Q/kv) 2. Eksempel: en qp 1,5 måler med et aktuelt vandflow på 0,5 m 3 /h: Δp=(0,5/5) 2 = 0,01 bar Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

26 6 Installation 6.1 Installationskrav Før montagen af MULTICAL 302 bør varmeanlægget gennemskylles, mens der er monteret et passtykke i stedet for måleren. Fjern herefter klæbeoblaterne fra målerens ind- og udløb, og montér flowdelen med forskruninger. Der skal altid anvendes nye fiberpakninger i original kvalitet. Flowdelen skal monteres med pilen i flowets retning. Ved anvendelse af andre forskruninger end de originale fra Kamstrup A/S skal det sikres at forskruningernes gevindlængde ikke forhindrer tilspænding af pakfladen. Korrekt placering af flowdelen, i fremløb eller i returløb, fremgår af displayet. Eksempel på displayvisning når måleren er konfigureret til Flowdel i fremløb Eksempel på displayvisning når måleren er konfigureret til Flowdel i returløb For at forebygge kavitation skal driftstrykket ved flowdelen være min. 1 bar ved qp og min. 2 bar ved qs.. Dette gælder for temperaturer op til ca. 80 C. Se afsnit 6.4 for yderligere oplysninger om driftstryk. Når montagen er foretaget, kan der åbnes for vandgennemstrømningen. Ventilen på flowdelens tilgangsside åbnes først. Flowdelen må ikke udsættes for lavere tryk end omgivelsestrykket (vakuum). Tilladte driftsforhold Omgivelsestemperatur: 5 55 C (indendørs). Max. 30 C for optimal batterilevetid Medietemperatur: C med regneværket monteret på væggen C med regneværket monteret på flowdelen Anlægstryk: 1 16 bar eller 1 25 bar afhængigt af målerens mærkning Service Når måleren er monteret i varmeanlægget, må der hverken foretages svejsning eller frysning. Demontér måleren fra varmeanlægget inden arbejdet påbegyndes. For at lette udskiftning af måleren, bør der altid monteres afspærringsventiler på begge sider af måleren. Under normale driftsforhold stilles der ikke krav om snavssamler foran måleren. 26 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

27 6.2 Indbygningsvinkel for MULTICAL 302 MULTICAL 302 må indbygges vandret, lodret eller på skrå Figur 1 Vigtigt! MULTICAL 302 må drejes opad til max. 45 og nedad til max. 90 i forhold til røraksen. Figur 2 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

28 Vigtigt! Når plasthuset vender opad, er måleren mest følsom overfor luftbobler i vandet. Denne monteringsposition bør derfor kun anvendes i installationer med højt drifttryk og med automatisk udluftning, som f.eks. ved direkte tilsluttet fjernvarme. Figur Lige indløb MULTICAL 302 kræver hverken lige indløb eller udløb for at overholde Måleinstrumentdirektivet (MID) 2004/22/ EF og EN 1434:2007. Kun i tilfælde af kraftige flowforstyrrelser før måleren, vil en lige indløbsstrækning være nødvendig. Det anbefales at følge retningslinierne i CEN CR Optimal placering kan opnås ved at tage hensyn til nedenstående installationsmetoder, A Anbefalet placering af flowmåler B Anbefalet placering af flowmåler C Ikke anbefalet placering pga. risiko for luftansamlinger D Acceptabel i lukkede anlæg E En flowmåler bør ikke placeres umiddelbart efter en ventil, bortset fra afspærringshaner, der skal være fuldt åbne, når de ikke anvendes til afspærring F En flowmåler bør ikke placeres tæt på sugesiden af en pumpe G En flowmåler bør ikke placeres tæt på en dobbelt bøjning, i to plan Figur 4 28 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

29 For generelle oplysninger vedrørende installation se evt. CEN rapport DS/CEN/CR 13582, Installation af varmeenergimålere. Vejledning i udvælgelse, installation og brug af varmeenergimålere. Installationseksempler: Figur 5: Forskruningsmåler Montering af forskruninger, samt temperaturføler monteret i MULTICAL 302 flowdel. Flowmåleren og temperaturføleren må installeres i både PN16 og PN25 installationer. Eventuelle medleverede forskruninger er kun beregnet til PN16. Til PN25 installationer skal der anvendes egnede PN25 forskruninger. Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

30 Figur 6 Der kan leveres en blindprop, der kan anvendes hvis føleren fjernes fra flowdelen og installeres i f.eks. en følerlomme. 6.4 Placering af regneværk Når flowdelen installeres i fugtige eller kondenserende omgivelser, skal regneværket placeres højere end flowdelen. 30 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

31 6.5 Driftstryk for MULTICAL 302 I forbindelse med installationer har det vist sig at være hensigtsmæssigt at arbejde med mindst det tryk, der er angivet nedenfor: Nominelt flow q p Anbefalet modtryk Max. flow q s Anbefalet modtryk [m³/h] [bar] [m³/h] [bar] 0,6 1 1,2 2 1, , Tabel 3 Formålet med anbefalet modtryk er at undgå målefejl som følge af kavitation eller luft i vandet. Det er ikke nødvendigvis kavitation i selve måleren, men også bobler fra kaviterende pumper og reguleringsventiler, der er monteret før måleren. Det kan tage nogen tid inden disse bobler optages af vandet. Derudover kan vandet indeholde opløst luft. Den mængde luft der kan opløses i vand er afhængig af trykket og temperaturen. Dette betyder, at der kan dannes luftbobler som følge af trykfald, f.eks. fra en hastighedsstigning i en indsnævring, over måleren. Risikoen for påvirkning fra disse ting reduceres ved at opretholde et rimeligt tryk i installationen. I relation til ovennævnte tabel skal også damptrykket ved gældende temperatur tages i betragtning. Tabel 3 gælder for temperaturer op til ca. 80 C. Det skal ligeledes tages i betragtning, at det omtalte tryk er modtrykket ved måleren, og at trykket er lavere i en forsnævring end før (bl.a. konuser). Dette betyder, at trykket, når det bliver målt andetsteds i installationen, kan være forskelligt fra trykket ved måleren. Dette kan forklares ved at kombinere kontinuitetsligningen og Bernoullis ligning. Den totale energi fra flowet vil være den samme ved ethvert tværsnit. Reduceret kan det skrives som: P + ½v = konstant. Ved dimensionering af flowmåleren skal ovennævnte tages i betragtning, især hvis måleren anvendes indenfor EN 1434's område mellem q p og q s, og hvis der er kraftige rørindsnævringer. Damptryk 3 2,5 2 [bar] 1,5 1 0, [ C] Diagram 3 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

32 6.6 Frem- og returløbsplacering I målerens ene sider fremkommer der 3 kabler. Det ene kabel er forbundet til flowdelen. De to andre kabler er temperaturfølere, der er tilsluttet måleren. Når den ene føler sidder i flowdelen kaldes den for Tm og den anden føler kaldes for To. Se eksemplerne herunder. Konfignummer Flowmålerplacering: - Fremløb 3 k-faktor - Returløb 4 A MULTICAL 302 konfigureres til flowmålerplacering i enten fremløb eller i returløb. Nedenstående skema viser installationsforholdene for: Varmemålere Kølemålere Varme/kølemålere Formel k-faktor Konfig Varmt rør Koldt rør Installation k-faktor med T1 i fremløb A=3 (Flowmåler i fremløb) V1 og T1(T M ) T2(T O ) Varmemåler E1=V1(T1-T2)k k-faktor med T2 i returløb A=4 (Flowmåler i returløb) T1(T O ) V1 og T2(T M ) 32 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

33 k-faktor med T1 i returløb A=3 (Flowmåler i fremløb) T2(T O ) V1 og T1(T M ) Kølemåler E3=V1(T2-T1)k k-faktor med T2 i fremløb A=4 (Flowmåler i returløb) V1 og T2(T M ) T1(T O ) 6.7 EMC forhold MULTICAL 302 er konstrueret og CE-mærket i henhold til EN 1434 Klasse A (svarende til Elektromagnetisk miljø: Klasse E1 i MåleInstrumentDirektivet) og kan således installeres i både boligmiljø og let industrimiljø. Alle signalkabler skal føres separat og ikke parallelt med f.eks. stærkstrømskabler eller andre kabler med risiko for kobling af elektromagnetiske forstyrrelser. Signalkabler føres med mindst 25 cm respektafstand til andre installationer. 6.8 Klimatiske forhold MULTICAL 302 er konstrueret til indendørs installation, i ikke kondenserende miljøer med omgivelsestempe- raturer fra 5 55 C, dog max. 30 C for optimal batterilevetid. Flowmåleren er imidlertid særligt beskyttet mod fugt og den modstår kondenserende miljø. Beskyttelsesklassen IP65 på regneværket tillader vandstænk, men regneværket tåler ikke vedvarende vand/fugtpåvirkning eller oversvømmelse. Beskyttelsesklassen IP68 på flowdelen tillader stående kondens og oversvømmelse. Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

34 7 Regneværksfunktioner 7.1 Målesekvenser MULTICAL 302 anvender tidsbaseret integration, hvilket betyder, at beregningerne af opsummeret volumen og energi foretages med et fast tidsmæssigt interval, uanset det aktuelle vandflow. I normal mode har MULTICAL 302 et integrationsinterval på 32 sek., mens den i fast mode har et interval på 8 sek. Transport state I Transport state gennemløber MULTICAL 302 en integrationssekvens på 96 sek., hvormed strømforbruget under transport er minimeret. Normal mode I normal mode gennemløber MULTICAL 302 en integrationssekvens på 32 sek. Gennem denne sekvens måles vandflowet med et interval på 4 sek. Frem- og returløbstemperaturerne måles midt i sekvensen og ved sekvensens afslutning udføres energi og volumenberegningerne. Alle displayværdier opdateres med 32 sek. interval. Fast mode I fast mode gennemløber MULTICAL 302 en integrationssekvens på 8 sek. Gennem denne sekvens måles vandflowet med et interval på 2 sek. Frem- og returløbstemperaturerne måles midt i sekvensen og ved sekvensens afslutning udføres energi og volumenberegningerne. Alle displayværdier opdateres med 8 sek. interval. Test mode I test mode gennemløber MULTICAL 302 en integrationssekvens på 4 sek. Gennem denne sekvens måles vandflowet med et interval på 0,5 sek. Frem- og returløbstemperaturerne måles midt i sekvensen og ved sekvensens afslutning udføres energi og volumenberegningerne. Alle displayværdier opdateres med 4 sek. interval. Ved 5 sek. tryk på frontknappen returnerer displayet til energi. Alternativt vil displayet returnere til energi efter 9 timer i test mode. Display on Displayet tændes ved tryk på frontknappen. Når displayet efterlades ved andre visninger end energi, springer displayet automatisk tilbage til den primære energivisning efter 4 min. og efter yderligere 4 min. uden knaptryk slukkes displayet igen. Tolerance på tidsangivelser Målesekvensernes timing kan variere ca. ± 3 % for at sikre korrekt synkronisering med datakommunikationen. 34 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

35 Display loop Mode Målesekvenstid Display off Normal mode (Typenummer 302-x-xx-1 og -2) Fast mode (Typenummer 302-x-xx-3) 32 sek. 8 sek. USER loop TECH loop SETUP loop TEST loop Fast mode Test mode 8 sek. 4 sek. Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

36 7.2 Energiberegning MULTICAL 302 beregner energi ud fra formlen i EN :2007, hvori den internationale temperaturskala fra 1990 (ITS-90) og trykdefinition på 16 bar anvendes. Energiberegningen kan i forenklet form udtrykkes som: Energi = V x x k. Regneværket beregner altid energi i Wh, hvorefter der omregnes til den valgte måleenhed. E Wh = V x x k x E kwh = E Wh / E MWh = E Wh / E GJ = E Wh / V er det tilførte (eller simulerede) vandvolumen i m 3 er den målte temperaturdifference Varmeenergi (E1): = fremløbstemperatur returtemperatur Køleenergi (E3): = returtemperatur fremløbstemperatur Såvel i displayet som under dataaflæsningen er de enkelte energityper entydigt definerede, f.eks. Varmeenergi: E1 = V1(T1-T2)k Køleenergi: E3 = V1 (T2-T1)k k er vandets varmekoefficient, der beregnes udfra formlen i EN :2007 (identisk med energiformlen i OIML R75-1:2002) NB: Ved temperaturfølerfejl sættes ΔΘ = 0,00 K, hvormed målerens energiberegning stopper. Ved følerfejl stopper volumenopsummeringen også. Energiberegningen og volumenopsumeringen fortsætter så snart fejlen er væk. Vær opmærksom på, at hvis man har valgt statiske infokoder, så vil fejlen stadig være vist i infoeventtælleren (indtil fejlen slettes via METERTOOL), selvom fejlen er rettet og måleren tæller videre. Til kontrolberegning kan Kamstrup levere en energiberegner: 36 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

37 7.3 Applikationstyper MULTICAL 302 arbejder med 4 forskellige energiformler, E1, E3, E8 og E9, der alle beregnes parallelt ved hver integration, uanset hvordan måleren er konfigureret. E8 og E9 anvendes kun som grundlag for beregning af gennemsnitstemperaturer i frem- og returløb, mens E1 og E3 anvendes ved hhv. varmemåling og kølemåling E1 og E3 Energityperne E1 og E3 er beskrevet med applikationseksempler nedenfor. Applikation A Lukket varmesystem med 1 flowmåler Varmeenergi: E1 = V1(T1-T2)k T1:Frem eller T2:Retur Flowmåler V1 placeres i frem- eller returløb som valgt under Konfig. 302-Txxxxxx2xx Applikation B Lukket kølesystem med 1 flowmåler Køleenergi: E3 = V1 (T2-T1)k T2:Frem eller T1:Retur Flowmåler V1 placeres i frem- eller returløb som valgt under Konfig. 302-Txxxxxx5xx Applikation C Lukket varme/kølesystem med 1 flowmåler Varmeenergi: E1 = V1(T1-T2)k T1:Frem eller T2:Retur Køleenergi: E3 = V1 (T2-T1)k T2:Frem eller T1:Retur Flowmåler V1 placeres i frem- eller returløb som valgt under Konfig. 302-Txxxxxx3xx 302-Txxxxxx6xx Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

38 7.3.2 E8 og E9 E8 og E9 anvendes som grundlag for beregning af volumenbaserede gennemsnitstemperaturer i henholdsvis frem- og returløb. For hver volumenoptælling (hver 0,01 m 3 eller 0,001 m 3 ) opsummeres registrene med produktet af m 3 x C. Hermed kan E8 og E9 anvendes til beregning af volumenbaseret gennemsnitstemperatur. E8 og E9 kan anvendes til gennemsnitsberegning i en vilkårlig tidsperiode, når blot volumenregistret aflæses samtidig med E8 og E9. E8= m 3 x tf E8 opsummeres med produktet af m 3 x T1 E9 = m 3 x tr E9 opsummeres med produktet af m 3 x T2 Opløsning på E8 og E9 E8 og E9 er afhængig af opløsningen på volumen (m 3 ) Volumenopløsning E8 og E9 opløsning 0000,001 m 3 m 3 x C x ,01 m 3 m 3 x C Eksempel 1: En varmeinstallation har efter et år forbrugt 250,00 m 3 fjernvarmevand og gennemsnitstemperaturerne har været 95 C i fremløb og 45 C i returløb. E8 = og E9 = Eksempel 2: Gennemsnitstemperaturerne ønskes målt sammen med den årlige aflæsning, hvorfor E8 og E9 medtages i årsaflæsningen. Aflæsedato Volumen E8 Gennemsnit for fremløb E9 Gennemsnit for returløb ,26 m ,87 m Årsforbrug 297,39 m /297,39 = 94,53 C /297,39 = 36,99 C Tabel 4 38 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

39 7.4 Kombineret varme/kølemåling MULTICAL 302 kan enten leveres som varmemåler (Målertype 2xx eller 4xx), kølemåler (Målertype 5xx) eller som kombineret varme/kølemåler (Målertype 3xx eller 6xx). Målertype Varmemåler Med MID som varmemåler hc = OFF 2 Varme/kølemåler Med MID som varmemåler hc = OFF 3 Varmemåler Med national godkendelse hc = OFF 4 Kølemåler Med eks. PTB som kølemåler hc = OFF 5 Varme/kølemåler Uden godkendelsesmærke hc = ON 6 Landekode (sprog på label mv.) Karakterer kan anvendes xx Når MULTICAL 302 er leveret som kombineret varme/kølemåler (Målertype 3xx eller 6xx), måler den varmeenergi (E1) ved positiv temperaturdifferens (T1 > T2) mens der måles køleenergi (E3) ved negativ temperaturdifferens (T2 > T1) Varme/køle afskæringsfunktion På målertype 6xx findes der en afskæringsfunktion som sikrer at der kun måles varmeenergi når fremløbstemperaturen er større end en indprogrammeret temperatur ( hc) og tilsvarende at der kun måles køleenergi når fremløbstemperaturen er mindre end denne indprogrammerede temperatur. hc er det temperaturpunkt som anvendes ved omskiftning mellem varme- og kølemåling. hc er konfigurerbar i temperaturområdet 0,01 150,00 C. Når den aktuelle T1 er større end, eller lig med hc kan der kun måles varmeenergi. Når den aktuelle T1 er mindre end eller lig med hc kan der kun måles køleenergi. Til kombinerede varme/kølemålere bør hc svare til den højeste forekommende fremløbstemperatur ved køling, f.eks. 25 C. Hvis måleren skal anvendes til køb og salg af varme, sættes hc til 180,00 C, hvormed hc funktionen ophæves. Hvis man ønsker at slå hc funktionen til eller fra i forhold til aktuel tilstand, er det nødvendigt at udføre en totalprogrammering af måleren ved hjælp af METERTOOL. Der er ingen hysterese ved omskiftningen mellem varme- og kølemåling ( hc = 0,00 K). Konfigurering af hc foregår ved hjælp af METERTOOL (se afsnit 15). Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

40 7.5 Max. flow og max. effekt MULTICAL 302 registrerer maksimumværdier for flow og maksimumværdier for effekt på både års- og månedsbasis. Registreringen kan aflæses via datakommunikationen eller via displayet i TECH mode. Max. registreringen rummer følgende flow- og effektværdier med datoangivelse: Registreringstype: Max. i indeværende år (siden sidste skæringsdato MM.DD) Max. årsdata, op til 15 år tilbage Max. i indeværende måned (siden sidste skæringsdato DD) Max. månedsdata, op til 24 måneder tilbage Alle maksimum værdier beregnes som største gennemsnit af et antal aktuelle flow- eller effektmålinger. Gennemsnitsperioden, der anvendes for alle beregningerne, kan vælges i intervallet min. i spring på 1 min. (1440 min. = 1 døgn). Gennemsnitsperioden og skæringsdatoen angives ved ordre eller omkonfigureres ved hjælp af METERTOOL. Hvis intet oplyses ved ordreafgivelse, sættes gennemsnitsperioden til 60 min. og skæringsdatoen sættes til den standard, der gælder for den anvendte landekode, typisk den 1. i hver måned eller 1. januar hvert år. Ved års- og månedskift gemmes maksimum værdierne i dataloggeren, og de løbende max. registre nulstilles i henhold til den valgte skæringsdato og målerens interne ur og kalender. Dato for max. effekt i indeværende måned Værdi for max. effekt i indeværende måned Streger over og under månedsplaceringen viser at dette er månedsdata Eksempel på max. effekt på månedsbasis Dato for max. flow i indeværende år Værdi for max. flow i indeværende år Streger over og under årsplaceringen viser at dette er årsdata Eksempel på max. flow på årsbasis 40 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

41 7.6 Temperaturmåling Frem- og returløbstemperaturerne måles vha. et præcist udparret Pt500 følersæt. Under hver temperaturmåling sender MULTICAL 302 en målestrøm gennem hver sensor. Strømmen er ca. 0,5 ma for Pt500. Der foretages 2 målinger for at undertrykke netspænding (50 Hz eller 60 Hz, afhængig af valgt landekode), opsamlet via følerkablerne. Desuden foretages der løbende målinger på interne referencemodstande for at sikre optimal målestabilitet. På displayet præsenteres frem- og returløbstemperaturerne samt temperaturdifferencen i området 0,00 C til 155,00 C. Frem- eller returløbstemperaturer under 0 C vises som 0,00 C og temperaturer over 155 C vises som 155,00 C. Når temperaturfølerne ligger udenfor måleområdet, sættes Info=8 (fremløb) eller Info=4 (returløb). Ved negativ temperaturdifferens (fremløb returløb) vises temperaturdifferencen med negativt fortegn, og der beregnes køleenergi (forudsat at måleren er konfigureret hertil). NB: Når Info=4 eller 8, stopper målerens energiberegning og volumenopsummering Målestrøm og -effekt Der sendes kun målestrøm gennem temperaturfølerne i det korte tidsrum som temperaturmålingen varer. Den effektive effekt der afsættes i følerelementerne er dermed minimal og indflydelsen på temperaturfølernes selvopvarmning er mindre end 1/1000 K. Pt500 Målestrøm Måleperiode Peakeffekt RMS effekt ( fast mode ) RMS effekt (normal mode) 0,5 ma 12 msek 200 W 0,5 W 0,08 W Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

42 7.6.2 Gennemsnitstemperaturer MULTICAL 302 beregner løbende gennemsnitstemperaturerne for frem- og returløb (T1 og T2) i hele C. Baggrundsberegningerne E8 og E9 (m 3 x T1 og m 3 x T2) foretages for hver volumenoptælling (hver 0,01 m 3 eller 0,001 m 3, afhængig af målerens konfigurering). Displayopdateringen foretages ved hvert døgnskift. Gennemsnitsberegningerne er dermed volumenvægtede og kan derfor direkte anvendes til kontrolformål. Registreringstype: Gennemsnit Årsdata Månedsdata År til dato gennemsnit (siden sidste skæringsdato MM.DD) Måned til dato gennemsnit (siden sidste skæringsdato DD) År til dato gennemsnit for T1. (Aktuel dato med kommastreger under år eller måned vises umiddelbart FØR denne visning) 42 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

43 7.7 Infokoder MULTICAL 302 overvåger konstant en række vigtige funktioner. I tilfælde af alvorlige fejl i målesystemet, eller i installationen, vil der fremkomme et blinkende INFO i displayet. INFO feltet blinker, så længe fejlen er til stede, uanset hvilken visning der vælges. INFO feltet slukkes automatisk, når fejlårsagen er væk. Konfigurering til Manuel reset af infokoder (statiske infokoder) kan dog foretages. Når der er valgt Manuel reset af infokoder, vil infokoder forblive på display, indtil der foretages en manuel reset af infokoder Infokodetyper Infokode Beskrivelse Reaktionstid 0 Ingen uregelmæssigheder konstateret - 1 Forsyningsspændingen har været afbrudt - 4 Temperaturføler T2 udenfor måleområde 32 sek. 8 Temperaturføler T1 udenfor måleområde 32 sek. 32 Temperaturdifferens har forkert polaritet 32 sek. samt 0,05 m Forsyningsspændingen er for lav 10 sek. 16 Flowmåler har for svagt signal eller luft 32 sek. 2 Flowmåler har forkert flowretning 32 sek. Hvis flere infokoder optræder samtidigt, vises summen af infokoderne. Hvis f.eks. begge temperaturfølere er udenfor måleområde, vises infokode 12 (infokode 4+8). Infokoderne 4 og 8 sættes når temperaturen bliver under 0,00 C eller over 155,00 C. Infokoderne 4 og 8 sættes også ved kortsluttede og afbrudte følertilslutninger. NB: Når Info=4 eller 8, stopper målerens energiberegning og volumenopsummering. Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

44 7.7.2 Eksempler på infokoder på display Eks. 1 Blinkende INFO Hvis informationskoden bliver større end 0, vil der fremkomme et blinkende INFO i informationsfeltet. Eks. 2 Aktuel informationskode Ved hjælp af trykknappen, kan den aktuelle informationskode vises på displayet. Eks. 3 Infoeventtæller - fortæller hvor mange gange informationskoden er ændret (Vises kun i Tech-loop). Eks. 4 Infologger Ved endnu et tryk på trykknappen, vises datalogger for informationskode (Vises kun i Tech-loop). Først vises datoen for den seneste ændring dernæst vises informationskoden der opstod på den dato. I dette tilfælde har der været en følerfejl på temperaturføleren T1 den 4. januar Dataloggeren gemmer de seneste 50 ændringer, hvoraf de seneste 36 kan vises i displayet, og resten kan vises via METERTOOL. Infokoden gemmes endvidere i timelogger, døgnlogger, månedslogger og årslogger til diagnoseformål. 44 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

45 7.7.3 Infoeventtæller Optælling sker ved hver ændring af infokoden (Infokoden skal være tilstede i mindst 1 time, før den tæller op i infoeventtæller og datalogges). Infoeventtælleren vil være 0 ved modtagelse af en ny måler, idet Transport state forhindrer optælling under transport. Infokode info på display Registrering i info, time, døgn, måneds og årslogger Optælling af Info-event 1 Nej Ja Ved hver Power-On-Reset 4, 8 Ja Ja Når info 4 eller 8 sættes eller fjernes 16, 2 Ja Ja 32 Ja Ja 128 Ja Ja Når info sættes og når info slettes Ved forkert temperaturdifferens Batterispænding under 3,0 VDC Transport state Når måleren forlader fabrikken, er den sat i transport state, hvormed infokoderne kun er aktive på display og ikke i dataloggeren. Herved forhindres både infoevent optælling under transport og irrelevante data i Infologgeren. Når måleren har opsummeret volumenregistret første gang efter installation, sættes infokoden automatisk aktiv i dataloggeren (efter en time). Har måleren indbygget wm-bus kommunikation, vil radiosenderen være slukket, når måleren er i transport state. Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse _F1_DK_

MULTICAL 302 DATABLAD

MULTICAL 302 DATABLAD MULTICAL 302 DATABLAD On-site konfigurerbar mellem frem- og returløb PN25-metalflowsensor godkendt op til 130 C Lavt tryktab alle flowstørrelser under 0,1 bar Dynamikområde op til 1:1600 fra start- til

Læs mere

MULTICAL 302. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 302. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 302 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-1333 DK/09.2013/Rev. A1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TS MULTICAL 302. Datablad. Installations- og brugervenlig allround varme- og kølemåler

TS MULTICAL 302. Datablad. Installations- og brugervenlig allround varme- og kølemåler Datablad MULTICAL 302 Installations- og brugervenlig allround varme- og kølemåler On-site konfigurerbar mellem fremog returløb PN25-metalflowsensor godkendt op til 130 C Lavt tryktab alle flowstørrelser

Læs mere

ULTRAFLOW TS 27.01 PTB 00.03. Anvendelse. Ultralydsflowmåler. Kompakt design. Statisk måler, ingen bevægelige dele. Stort dynamikområde.

ULTRAFLOW TS 27.01 PTB 00.03. Anvendelse. Ultralydsflowmåler. Kompakt design. Statisk måler, ingen bevægelige dele. Stort dynamikområde. ULTRAFLOW Ultralydsflowmåler Kompakt design Statisk måler, ingen bevægelige dele Stort dynamikområde Ingen slitage Stor nøjagtighed Lang levetid TS 27.01 113 OIML R75 TS 27.01 109 DS/EN 1434 22.56 MID-2004/22/EC

Læs mere

MULTICAL 401 varmemåler

MULTICAL 401 varmemåler MULTICAL 401 varmemåler Long-life ultralydsvarmemåler Stort dynamikområde 12 års batteridrift, 24 V eller 230 V Kalender, datalogger og tariffer Optisk dataaflæsning RS232, M-Bus, modem og radio 2 pulsindgange

Læs mere

MULTICAL 401 varmemåler

MULTICAL 401 varmemåler MULTICAL 401 varmemåler Long-life ultralydsvarmemåler Stort dynamikområde 12 års batteridrift, 24 V eller 230 V Kalender, datalogger og tariffer Optisk dataaflæsning RS232, M-Bus, modem og radio 2 pulsindgange

Læs mere

MULTICAL 402. Kompakt måler til varme og køling med maksimal funktionalitet

MULTICAL 402. Kompakt måler til varme og køling med maksimal funktionalitet Op til 16 års batterilevetid Set/reset funktion Pulsudgange for energi og volumen Pulsindgange for op til 2 vandmålere Trådløs aflæsning via Wireless M-Bus eller radio MID-2004/22/EF 22.52 M11 0200 PTB

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401 Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401 www.kamstrup.dk MULTICAL 401 Dansk installation Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10

Læs mere

D A T A B L A D MULTICAL 601 TS 7.01 PTB. Anvendelse. Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h

D A T A B L A D MULTICAL 601 TS 7.01 PTB. Anvendelse. Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h MULTICAL 601 Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h Pt100, 2-leder teknik og Pt500, 2- og 4-leder teknik Leveres med ULTRAFLOW fra qp 0,6 til 1000 m³/h 24 VAC, 230 VAC eller 10 års batteri D A T

Læs mere

MULTICAL 603. Datablad. Den fremtidssikrede varme- og kølemåler med fuld fleksibilitet

MULTICAL 603. Datablad. Den fremtidssikrede varme- og kølemåler med fuld fleksibilitet Datablad MULTICAL 603 Den fremtidssikrede varme- og kølemåler med fuld fleksibilitet Fuld programmerbar datalogger med minutloggere 2 sekunders integrationsinterval 16 års batterilevetid ved aflæsninginterval

Læs mere

flowiq 3100 DATABLAD Elektronisk ultralydsmåler til koldt brugsvand

flowiq 3100 DATABLAD Elektronisk ultralydsmåler til koldt brugsvand Ultralydsmåling Høj målenøjagtighed Lang levetid Vakuumforseglet konstruktion Indbygget Wireless M-Bus MID-2004/22/EF M13 0200 Elektronisk ultralydsmåler til koldt brugsvand flow IQ 3100 anvendes til forbrugsmåling

Læs mere

Teknisk beskrivelse MULTICAL 403

Teknisk beskrivelse MULTICAL 403 Teknisk beskrivelse MULTICAL 403 Ord og symbolliste Ord/symbol Betydning Enhed Udgåede benævnelser q i Minimum godkendt flow [l/h] Qi, qvmin, Qmin, qmin q p Permanent/nominelt godkendt flow [m³/h] Qs,

Læs mere

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning MULTICAL 402 Betjeningsvejledning www.kamstrup.dk MULTICAL 402 Energimåling MULTICAL 402 fungerer på følgende måde: Flowmåleren registrerer, hvor mange m 3 (kubikmeter) fjernvarmevand, der cirkulerer gennem

Læs mere

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 601 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-300 DK/04.2009/Rev. K1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand

MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand DATABLAD Ultralydsmåling Høj nøjagtighed Lang levetid Vakuumforseglet konstruktion Miljøvenlig måler MID-2004/22/EF M12 0200 Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand MULTICAL 21 anvendes til

Læs mere

MULTICAL 403. Datablad

MULTICAL 403. Datablad Datablad MULTICAL 403 Programmerbar datalogger med AMR Konfigurerbare M-Bus-moduler med loggeraflæsning Konfiguration direkte på montagestedet via målerens fronttaster Modulært design med høj fleksibilitet

Læs mere

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 601 5512-XXX DK/09.2002/Rev. A1-00 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1 2

Læs mere

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning MULTICAL 402 Betjeningsvejledning www.kamstrup.dk MULTICAL 402 Energimåling MULTICAL 402 fungerer på følgende måde: Flowmåleren registrerer, hvor mange m 3 (kubikmeter) fjernvarmevand, der cirkulerer gennem

Læs mere

MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW

MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW Installation MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW Dansk Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg FAX: 89 93 10 01 TEL.: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1. Generelt Læs denne vejledning

Læs mere

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd varmemåler Anvendelse Ultralyd kompakt energimåler kan anvendes til måling af energiforbruget i opvarmnings anvendelse til faktureringsformål.

Læs mere

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER HYDRUS ANVENDELSE Ultralydsvandmåler til præcis registrering og udlæsning af forbrug på alle områder inden for vandforsyning. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år, under alle forhold 4 Robust målerhus med

Læs mere

MULTICAL 62 udmærker sig ved sit

MULTICAL 62 udmærker sig ved sit Ultralydsflowmåler Høj målenøjagtighed Ingen slitage og lang levetid Komplet udvalg af kommunikationsmoduler Op til 13 års batterilevetid MID-2004/22/EF M12 0200 Anvendelse MULTICAL 62 er en ultralydsflowmåler,

Læs mere

Techem Kamstrup Multical 302

Techem Kamstrup Multical 302 MONTERINGS VEJLEDNING Techem Kamstrup Multical 302 Energimåleren Techem Kamstrup Multical 302 har en stor funktionsknap på fronten. Funktionerne er beskrevet sidst i denne vejledning. Vigtigt Denne monteringsvejledning

Læs mere

Regneværksfunktioner. 220 sek. efter sidste aktivering af tryktasterne returnerer displayet automatisk til visning af opsummeret varmeenergi.

Regneværksfunktioner. 220 sek. efter sidste aktivering af tryktasterne returnerer displayet automatisk til visning af opsummeret varmeenergi. MULTICAL Energimåler Tilsluttes flowmålere fra qp 0,6 til 3000 m 3 /h Tilsluttes el- og vandmålere Varme- og kølemåling Lækovervågning Batteri back-up Datalogger for 15 år Effekt- og flowbegrænser Netforsyning

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 www.kamstrup.com MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk q: 10 C 180 C DΘ: 3K 170K Temperaturfølersæt q: 10 C 150 C DΘ:

Læs mere

MULTICAL 602 DATABLAD

MULTICAL 602 DATABLAD Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt EN 1434 MID-2004/22/EF M12 0200 Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

Læs mere

MULTICAL 602. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 602. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 602 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-930 DK/08.2013/Rev. F1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger Brunata Brunata måler energiforbrug i større og mindre varme- og køleanlæg samt i kombinerede varme- og køleanlæg. Måleren er kompakt og første generation af målere, der er designet direkte til fjernaflæsning.

Læs mere

CORONA E / FLYPPER. CBR-EnergySolution ApS ELEKTRONISK FLERSTRÅLET MÅLER

CORONA E / FLYPPER. CBR-EnergySolution ApS ELEKTRONISK FLERSTRÅLET MÅLER ANVENDELSE Kompakt elektronisk vandmåler med vingehjul til volume måling. Præcis registrering af alle afregningsdata ved vand temperaturer op til 90 C. EGENSKABER 4 Elektronisk sensor til registrering

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger Brunata Brunata måler energiforbrug i større og mindre varme- og køleanlæg samt i kombinerede varme- og køleanlæg. Måleren er kompakt og første generation af målere, der er designet direkte til fjernaflæsning.

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

WFD... WMD... Anvendelse. Funktioner. DELTATRON Energimåler til varmt brugsvand. elektronisk

WFD... WMD... Anvendelse. Funktioner. DELTATRON Energimåler til varmt brugsvand. elektronisk 5 334 DELTATRON Energimåler til varmt brugsvand elektronisk WFD... WMD... WFD... Flerstrålemåler WMD... Elektronisk, netuafhængig måler til måling af varmtvandsforbruget samt til bestemmelse af energiforbruget.

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

Hydrus. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Hydrus. Enestående radioteknologi. Også under vand

Hydrus. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Hydrus. Enestående radioteknologi. Også under vand En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler er en vandtæt ultralydsmåler til måling af drikkevand. Flowmåleren er en statisk måler, der sikrer størst mulig nøjagtighed år efter år. Målerens robuste konstruktion,

Læs mere

SHARKY FS 473 FLOWSENSOR ULTRALYD

SHARKY FS 473 FLOWSENSOR ULTRALYD ANVENDELSE Ultralydsflowsensor til flow måling i varme- og køleanlæg sammen med SCYLAR INT 8 og lækdetektering sammen med SHARKY 775. EGENSKABER 4 MID godkendt i klasse 2 og 3 4 Dynamikområde på 1:250

Læs mere

Agenda for præsentation:

Agenda for præsentation: Agenda, Sønderborg Vandråd d. 5/4-2011 Agenda for præsentation: Kamstrup firmapræsentation Vandmåleren MULTICAL 21 Herunder. - Idégrundlag for udvikling - Måleropbygning - Fjernaflæsning - Tilbehør Firmapræsentation

Læs mere

SHARKY 774 COMPACT Installations- og brugervejledning

SHARKY 774 COMPACT Installations- og brugervejledning Side 1 Indhold 1. Generelt... 2 1.1 Godkendte driftsforhold / måleområder... 2 1.1.1 Klimatiske forhold... 2 2. Transport og lagering... 3 2.1 Udpakning... 3 2.2 Transport... 3 2.3 Opbevaring... 3 3. Montering/Installation...

Læs mere

MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand

MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand Teknisk beskrivelse MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1

Læs mere

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

MULTICAL 21. Datablad

MULTICAL 21. Datablad Datablad MULTICAL 21 Stor målepræcision Drive-by eller netværk Temperaturmåling Lave lækgrænser Lang rækkevidde Lang levetid Simpel installation Miljøvenligt materiale Indhold Godkendte målerdata 4 Materialer

Læs mere

MULTICAL 601 & ULTRAFLOW

MULTICAL 601 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 & ULTRAFLOW www.kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk θ: 10 C 180 C Θ: 3K 170K Temperaturfølersæt θ: 10 C

Læs mere

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÅLER ULTRALYD

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÅLER ULTRALYD ANVENDELSE Den kompakte ultralydsenergimåler kan anvendes til registrering af alle afregningsrelevante data til måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Approval for ultrasonic

Læs mere

MULTICAL 21 NYT! Datablad

MULTICAL 21 NYT! Datablad Datablad MULTICAL 21 Stor målepræcision Drive-by eller netværk Temperaturmåling Lave lækgrænser Lang rækkevidde Lang levetid Simpel installation Miljøvenligt materiale Wireless M-Bus Wired M-Bus NYT! Indhold

Læs mere

MULTICAL 602. Datablad. Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

MULTICAL 602. Datablad. Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation Datablad MULTICAL 602 Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt MID

Læs mere

SHARKY FS 473 ULTRALYDS FLOWSENSOR

SHARKY FS 473 ULTRALYDS FLOWSENSOR ANVENDELSE Ultralydsflowsensor til flow måling i varme- og køleanlæg sammen med SCYLAR INT 8 og lækdetektering sammen med SHARKY 775. EGENSKABER 4 MID godkendt i klasse 2 og 3 4 Dynamikområde på 1:250

Læs mere

Teknisk beskrivelse MULTICAL 801. Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK 8660 Skanderborg T: kamstrup.

Teknisk beskrivelse MULTICAL 801. Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK 8660 Skanderborg T: kamstrup. Teknisk beskrivelse MULTICAL 801 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK 8660 Skanderborg T: +45 89 93 10 00 info@kamstrup.com kamstrup.com 2 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse 5512 570_S1_DK_11.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Optuna W Ultralydsvandmåler

Optuna W Ultralydsvandmåler Optuna W Ultralydsvandmåler Installations- og betjeningsvejledning QB10.1514 / 18.06.2010 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling af varmemålere,

Læs mere

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways DFDS Seaways 2017 04 26 Af Jesper Eriksen(JE), Kamstrup Kølemålere har længe været en fast del af Kamstrups produktsortiment. I dette indlæg fortæller Kamstrup om erfaringerne med lovgivning, godkendelsesprocedurer,

Læs mere

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO Beskrivelse/anvendelse MSV-BD LENO er seneste generation manuel ventil til indregulering af varme-, køle- og brugsvandsanlæg. MSV-BD LENO er en kombineret indreguleringsog afspærringsventil med en række

Læs mere

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem Statisk måler med ultralydsteknik ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230 Markedets bedste: Den nye generation af varme- og kølemålere med et fremtidsorienteret

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Teknisk beskrivelse MULTICAL 602

Teknisk beskrivelse MULTICAL 602 Teknisk beskrivelse MULTICAL 602 2 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse 5512 930_K1_DK_11.2015 Indholdsfortegnelse 1 Generel beskrivelse... 6 2 Tekniske data... 7 2.1 Godkendte målerdata... 7 2.2 Elektriske

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008 Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Udgave: Dato: 08-3516 1 2006-02-15 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt iht. bekendtgørelse nr. 1144 af 15. december 2003

Læs mere

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil SAV-DANMARK A/S Paul Bergsøes vej 8, 2600 Glostrup Tlf +45 44 48 42 00 Fax +45 44 48 9 37 E-mail sav@sav.dk 9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil Tekniske data Statisk terminal ventil ON/OFF i afzinkningsbestandig

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

Mekanisk vandmåler Universalmåler med direkte tilslutning og integreret magnetbeskyttelse af magnetkobling

Mekanisk vandmåler Universalmåler med direkte tilslutning og integreret magnetbeskyttelse af magnetkobling 5 340 Mekanisk vandmåler Universalmåler med direkte tilslutning og integreret magnetbeskyttelse af magnetkobling WFK... WFW... WFK10... WFK13... WFK14... WFW10... WFW13... WFW14... WFK20... WFK23... WFK24...

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling montering i returledning, fast indstilling Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil, en

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

energimåler med høj fleksibilitet

energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

MULTICAL type 66-CDE. Teknisk beskrivelse

MULTICAL type 66-CDE. Teknisk beskrivelse MULTICAL type 66-CDE Teknisk beskrivelse Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: 89931000 FAX: 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 6. Udskrift

Læs mere

Dansk. Ultralydsvandmåler. Installations- og brugervejledning. Denne vejledning udleveres til installatøren

Dansk. Ultralydsvandmåler. Installations- og brugervejledning. Denne vejledning udleveres til installatøren Ultralydsvandmåler Installations- og brugervejledning Denne vejledning udleveres til installatøren HYDRUS Dansk I DN 15, 110 mm Byggelægde II DN 20 / DN 40 III DN 25 1 2 1 Adapter (DN25) 2 Kontraventil

Læs mere

Hydrus - ultralydsvandmåler

Hydrus - ultralydsvandmåler Hydrus - ultralydsvandmåler Userguide montering og betjening DK-QB 101514 / 13.10.2014 Brunata er en 100 % danskejet virksomhed, som i snart 100 år har målt og afregnet forbrug af varme, vand og el i danske

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Systembetegnelse: TS

Systembetegnelse: TS Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond Nr.: 08-3526 TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: Dato: 1 2006-01-02 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt i henhold til 16 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind.

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. R3015-..-..-2 / R3020-..-..-2 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. To-sekvens regulering (køle/varme) Med 90 drejemotor Omskiftning eller regulering af koldt og varmt vand til samme flade. Type-oversigt

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

energimåler med høj fleksibilitet

energimåler med høj fleksibilitet sensonic II energimåler med høj fleksibilitet Letlæseligt LC-display med enkle symboler Innovativ microchipteknologi (ASIC) Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikret

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning Agenda Midlende Pitotrør - Primær og sekundær element - Bernoullis ligning - Kalibreringsfaktor - Tryktab - Versioner - Direkte eller remote monteret transmitter - Montage retning - Respektafstande - Spool

Læs mere

Teknisk beskrivelse MULTICAL 21. Vandmåler

Teknisk beskrivelse MULTICAL 21. Vandmåler Teknisk beskrivelse MULTICAL 21 Vandmåler 2 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse 5512-896_J2_DK 05.2015 Indholdsfortegnelse 1 Generel beskrivelse... 5 1.1 Frontplade... 6 2 Tekniske data... 7 2.1 Godkendte

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20

Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20 Datablad Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20 Beskrivelse AVTQ forhindrer høje temperaturer i varmeveksleren, når der ikke tappes varmt vand, ved hurtigt at lukke for varmetilførslen (f.eks.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

BALLOREX Venturi 4.1 Indledning

BALLOREX Venturi 4.1 Indledning 4.1 Indledning 4.1.1 Indregulering af varme- og kølesystemer BROEN er en serie af statiske strengreguleringsventiler til indregulering af vandbaserede varme- og kølesystemer, for at sikre hydraulisk balance

Læs mere

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Tilbehør CTS 602 by Nilan Vandvarmeflade Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger... 3 Vandvarmeflade, (montage)...

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Åben kanal flowmåler 713

Åben kanal flowmåler 713 Datablad Åben kanal flowmåler 713 Generelt Flowmåler 713 anvendes til måling og registrering af vandmængder i åbne render og kanaler. Flowmåler 713 er et komplet instrument til måling af øjebliksværdier

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2

Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2 Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2 varenr. 19-7930 A Ver. 1 varenr. 19-7931 A Ver. 2 varenr. 19-7932 A Ver. 1 (fugtbeskyttet) varenr. 19-7933 A Ver. 2 (fugtbeskyttet) Monteringsvejledning

Læs mere

SM6001. Magnetisk-induktiv flowsensor. Made in Germany

SM6001. Magnetisk-induktiv flowsensor. Made in Germany Made in Germany Applikation Applikation totalisatorfunktion; til industriel anvendelse montering tilslutning til rørledning via adapter Medie Ledende væsker; vand; vandbaserede medier Medien ledningsevne:

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Beskrivelse AVP(-F) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu Technote Side 1 af 8 Anvendelse CirCon + og TemCon + er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer

Læs mere

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-xxx Levelsensor (004-DK) 1 / 12 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control INSTALLATION & USER GUIDE Electronic control Fig. 1 Startup view Fig. 2 Rev. 1.1 2 PE L L N 230 V N SENSOR Fig. 3 Connections L / N: Mains 230-240VAC connection OUT / N: Heating cable connection Sensor:

Læs mere

PFM 5000 måleinstrument

PFM 5000 måleinstrument Anvendelse Flerstrengede systemer PFM 5000 kan beregne komplicerede flerstrengede varmesystemer ved at simulere det hydrauliske system ved hjælp af indreguleringsberegninger baseret på aflæsninger i hver

Læs mere