BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BL-serien LCD-skærm Brugervejledning"

Transkript

1 BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

2 Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem eller oversættes til et andet sprog eller computersprog, i noget som helst format, hverken elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, uden forudgående tilladelse fra BenQ Corporation. Anssvarsfraskrivelse BenQ Corporation giver ingen repræsentation eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, hvad angår indholdet heri, og fraskriver sig specifikt alle garantier, salgbarhed eller brugsegnethed til et bestemt formål. Endvidere forbeholder BenQ Corporation sig retten til at revidere denne publikation og til at foretage ændringer fra tid til anden i publikationens indhold, uden BenQ Corporation har efterfølgende forpligtelser til at meddele andre personer om sådanne revideringer eller ændringer. Præstation uden flimren kan være relateret til eksterne faktorer som f.eks. dårlig kabelkvalitet, ustabil strømforsyning, signalforstyrrelse eller dårlig jordforbindelse, og er ikke begrænset til ovennævnte eksterne faktorer. (Gælder kun for modeller uden flimren.) Følg disse sikkerhedsvejledninger for at opnå den bedste ydelse og den længste levetid for din monitor. Sikkerhed omkring strøm AC-stikket isolerer udstyret mod AC-strømforsyningen. Elledningen kan bruges til at slukke enheden, når den er sat i en stikkontakt. Stikkontakten bør installeres nær udstyret, og den skal være nem at nå. Produktet må kun bruges med den type strøm, der er angivet på mærkningsetiketten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strøm der er tilgængelig, skal du rådføre dig med din forhandler eller det lokale strømselskab. Et godkendt strømkabel større end eller lig med H03VV-F eller H05VV-F, 2G eller 3G, 0,75mm 2 skal bruges. Pleje og rengøring Rengøring. Træk altid monitorens ledning ud af stikkontakten inden rengøring. Rengør LCD-monitorens overflade med en fnugfri, ikke-ridsende klud. Undgå at bruge væsker, spraydåser og rengøringsmidler til glas. Sprækker og åbninger bag på eller ovenpå kabinettet er til ventilation. De må ikke blokeres eller tildækkes. Din monitor må aldrig placeres nær eller ovenpå en radiator eller anden varmekilde, og heller ikke i en indbygget installation, medmindre der er passende ventilation. Skub aldrig genstande, og spild aldrig væske, af nogen slags, ind i produktet. 2

3 Servicering Forsøg ikke selv at servicere produktet, da åbning eller aftagning af kabinettet kan udsætte dig for farlig spænding eller andre risici. Hvis nogen af de ovenfornævnte misbrug eller ulykker, som f. eks. tab eller forkert håndtering, skulle forekomme, skal du kontakte en fagmand for service. BenQ ecofacts BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecofacts label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at for more details on BenQ's environmental commitments and achievements. 3

4 Indhold Copyright...2 Introduktion...5 Få mere at vide om din monitor...7 Set forfra...7 Set bagfra...7 Sådan monteres din monitors hardware...9 Afmontering af foden Sådan bruges monitorens vægmonteringssæt Samling af skærmen med ee højdejusteringsholder (HAS) Montering af skærmfoden Afmontering af foden Justering af monitorens højde Drejning af monitoren Justering af visningsvinkel Sådan bruges monitorens vægmonteringssæt Få mest ud af din BenQ monitor Sådan installeres monitoren på en ny computer Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer Sådan installeres på systemer med Windows 10 (kun udvalgte modeller) Sådan installeres på systemer med Windows 8 (8.1) (kun udvalgte modeller) Sådan installeres på systemer med Windows Billedoptimering Sådan justeres din monitor Kontrolpanelet Genvejstast tilstand Hovedmenu tilstand Fejlfinding FAQ (Hyppigt stillede spørgsmål) Har du brug for mere hjælp?

5 Introduktion Under udpakning bedes du kontrollere, at du har følgende emner. Hvis der er manglende eller beskadigede emner, skal du kontakte indkøbsstedet. BenQ LCD-monitor Skærmfod (for modeller uden højdejusteringsholder) Monitorfod (for modeller uden højdejusteringsholder) Monitorfod (for modeller med højdejusteringsholder) Hurtig start guide Cd-rom Elledning (Billedet viser muligvis et anderledes produkt, end det, der sælges i dit område) Introduktion 5

6 Videokabel: D-Sub Videokabel: DVI-D (Ekstraudstyr til modeller med DVI input, der sælges særskilt) Videokabel: HDMI (Ekstraudstyr til modeller med HDMI input, der sælges særskilt) Videokabel: DP (Ekstraudstyr til modeller med DP-input) Lydkabel (Ekstraudstyr til modeller med højttalere, der sælges særskilt) Det tilgængelige tilbehør, såvel som billederne, der vises her, kan være forskellige fra det faktiske indhold og produkt, der sælges i din region. Pakkens indhold er underlagt ændringer uden varsel. Du kan købe de kabler separat, der ikke leveres med produktet. Det kan være en god ide at beholde boksen og emballagen, i tilfælde af, at du har brug for at transportere monitoren på et senere tidspunkt. Den tilpassede skumpakning er ideel til beskyttelse af monitoren under transport. Produktet og tilbehøret skal altid holdes væk fra små børn. 6 Introduktion

7 Få mere at vide om din monitor Set forfra 1 1. Kontrolknapper 2. Tænd/sluk-knap 2 Set bagfra Højttalere (for modeller med højttalere) 4. Input- og outputporte (varierer efter model, se Input- og outputporte på side 8) 5. Åbning til en Kensington-lås 4 5 Ovenstående diagram kan variere afhængigt af modellen. Billedet viser muligvis et anderledes produkt end det, der sælges i dit område. Få mere at vide om din monitor 7

8 Input- og outputporte Tilgængelige input- og outputporte kan være anderledes, afhængigt af den købte model. Se dokumentet Specifikation på den medfølgende cd for detaljerede oplysninger. Modeller med HDMI-input 1. AC-strøm indgangsstik 2. Audio Line In Modeller med dobbelte input og højttalere 3. Hovedtelefonstik 4. HDMI-stik 5. DVI-D-stik Modeller med DP-input 6. D-Sub-stik 7. DisplayPort-stik Få mere at vide om din monitor

9 Sådan monteres din monitors hardware Hvis din model leveres med et højrejusteringsholder (HAS), henvises der til Samling af skærmen med ee højdejusteringsholder (HAS) på side 15 for at få oplysninger om hardwareinstallation. Hvis computeren er tændt, skal du slukke for den inden du fortsætter. Sæt ikke monitorens stik i, og tænd ikke for den, indtil du bliver instrueret om det. Følgende tegning er kun ment som reference. Tilgængelige input- og outputstik kan være anderledes, afhængigt af den købte model. 1. Fastgør monitorfod. Vær forsigtig og undgå at beskadige monitoren. Hvis skærmens overflade anbringes på en genstand som f. eks. en hæftemaskine eller en mus, kan det lave revner i glasset eller beskadige LCD substraten og annullere garantien. Undgå at skubbe eller lade monitoren glide hen over dit skrivebord, da det vil ridse monitorens kabinet og kontrolknapper. Beskyt monitor og skærm ved at rydde et fladt, åbent område på skrivebordet, og anbringe et blødt underlag som f. eks. emballage til monitoren. Læg forsigtigt monitoren ned, med skærmen vendt nedad, på en flad, ren overflade med blødt underlag. Tilslut skærmholderen til skærmens fod som vist, indtil den låser sig på plads. Forsøg forsigtigt at trække dem fra hinanden igen, for at kontrollere, at de har tilkoblet korrekt. Ret holderensarmenfod ind med skærmen, og skub dem sammen, indtil de klikker og låser på plads. Sådan monteres din monitors hardware 9

10 Forsøg forsigtigt at trække dem fra hinanden igen, for at kontrollere, at de har tilkoblet korrekt. Placer monitoren hvor den skal stå, og drej skærmen i en passende vinkel, således at du får færrest uønskede refleksioner fra andre lyskilder. 2. Tilslut videokablet. Enten Brug ikke både DVI-D kablet og D-Sub kablet på den samme pc. Det eneste tilfælde, hvor begge kabler kan bruges, er ved tilslutning til to forskellige computere med passende videsystemer. Sådan tilsluttes D-Sub-kablet Tilslut stikket fra D-Sub kablet (enden uden ferritfiltret) til monitorens videostik. Tilslut den anden ende af kabelet (enden med ferritfiltret) til computerens videostik. Spænd alle fingerskruerne for at forhindre, at stikkene tilfældigt falder ud under brug. Sådan tilsluttes DVI-D-kablet Tilslut stikket fra DVI-D-kablet (enden uden ferritfiltret) til monitorens videostik. Tilslut den anden ende af kabelet (enden med ferritfiltret) til computerens videostik. Eller Spænd alle fingerskruerne for at forhindre, at stikkene tilfældigt falder ud under brug. 10 Sådan monteres din monitors hardware

11 Sådan tilsluttes HDMI-kablet Sæt stikket på HDMI-kablet i en af de to HDMI-porte på monitoren. Sæt den anden ende af kablet i HDMI-porten i en digital output-enhed. Eller Sådan tilsluttes DP-kablet Tilslut stikket fra DP-kablet til monitorens videostik. Tilslut den anden ende af kablet til computerens videostik. Eller Hvis du har mere end én videooverførselsmetode, skal du måske tage billedkvaliteten for hvert videokabel i betragtning, før du opretter forbindelsen. - Bedre kvalitet: HDMI / DVI-D / DP - God kvalitet: D-Sub De videokabler, der følger med pakken, og stikillustrationerne til højre kan være forskellige, afhængigt af det produkt, der leveres i dit område. 3. Tilslut lydkablet (for modeller med højttalere). Slut lydkablet til stikket på monitorens bagside (Line In), og din computers lydudgang. Du kan tilslutte hovedtelefoner til hovedtelefonstikket, som findes ved siden af Line In-stikket på monitoren. Placering af indgangs- og hovedtelefonstik kan være forskellige efter model. Se Input- og outputporte på side 8 for at få flere oplysninger. Sådan monteres din monitors hardware 11

12 4. Tilslut elledningen til monitoren. Sæt den ene ende af elledningen ind i stikket, kaldet bag på monitoren. Tilslut ikke den anden ende af elledningen endnu. 5. Tilslut elledningen og tænd for strømmen. Sæt den anden ende af elledningen ind i stikkontakten og tænd for den. Billedet viser muligvis et anderledes produkt end det, der sælges i dit område. Tænd for monitoren ved at trykke på tænd/sluk-knappen i højre side af monitoren. Tænd også for computeren, og følg instruktionerne i Få mest ud af din BenQ monitor på side 22 når du installerer monitorens software. Forlæng servicelevetiden for produktet ved at bruge computerens strømstyringsfunktion. 12 Sådan monteres din monitors hardware

13 Afmontering af foden 1. Forbered monitoren og området. Sluk for monitoren og for strømmen inden du trækker elledningen ud af stikket. Sluk for computeren inden du tager monitorens signalkabel ud af stikket. Beskyt monitor og skærm ved at rydde et fladt, åbent område på skrivebordet, og anbringe et blødt underlag som f. eks. et håndklæde på skrivebordet, inden du lægger monitoren (med skærmen vendt nedad) på den flade, rene flade med det bløde underlag. Vær forsigtig og undgå at beskadige monitoren. Hvis skærmens overflade anbringes på en genstand som f. eks. en hæftemaskine eller en mus, kan det lave revner i glasset eller beskadige LCD substraten og annullere garantien. Undgå at skubbe eller lade monitoren glide hen over dit skrivebord, da det vil ridse monitorens kabinet og kontrolknapper. 2. Skub låseklemmerne opad for at aftage monitorens fod fra monitorens holderarm. Når du skubber låseklemmerne opad, skal du trække basestativet fra skærmholdernes arm Fjern monitorens holder. Indsæt et spids objekt, f. eks. en skrutrækker i hullet over skærmholderens arm, og skub så skruetrækkeren mod frigørelsesknappen inde i hullet. Træk derefter monitorens holder bagud, væk fra monitoren. 1 2 Sådan monteres din monitors hardware 13

14 Sådan bruges monitorens vægmonteringssæt LCD-monitorens bagside har en VESA standardramme med et mønster på 100 mm, der giver mulighed for at installere et vægmonteringsbeslag. Læs sikkerhedsforanstaltningerne, inden du begynder installationen af vægmonteringssættet. Sikkerhedsforanstaltninger: Installer monitoren og monitorens monteringssæt på en væg med en jævn overflade. Sikre, at væggen og standard vægmonteringsbeslaget (købes særskilt) er stærke nok til at kunne understøtte monitorens vægt. Se produktets specifikationer for oplysninger om vægt. Sluk for monitoren og afbryd for strømmen, inden du fjerner kablerne fra LCD-monitoren. 1. Fjern monitorens fod. Læg monitoren med forsiden nedad på en ren og polstret overflade. Fjern monitorens fod, som beskrevet i Afmontering af foden på side Hvis du regner med, at du vil bruge monitoren på holderen i fremtiden, skal du gemme monitorens holder og skruerne et sikkert sted til fremtidig brug Følg vejledningen til det vægmonteringsbeslag, du købte, for at fuldføre installationen. Brug fire M4 x 10 mm skruer til at fastgøre VESA standard vægmonteringsbeslaget til monitoren. Sørg for, at alle skruer er spændt fast og sikret korrekt. Få hjælp hos en professionel tekniker eller fra BenQ service vedrørende vægmonteringsinstallationer og sikkerhedsforanstaltninger. 14 Sådan monteres din monitors hardware

15 Samling af skærmen med ee højdejusteringsholder (HAS) Montering af skærmfoden Hvis computeren er tændt, skal du slukke for den inden du fortsætter. Sæt ikke monitorens stik i, og tænd ikke for den, indtil du bliver instrueret om det. Følgende tegning er kun ment som reference. Tilgængelige input- og outputstik kan være anderledes, afhængigt af den købte model. Vær forsigtig og undgå at beskadige monitoren. Hvis skærmens overflade anbringes på en genstand som f. eks. en hæftemaskine eller en mus, kan det lave revner i glasset eller beskadige LCD substraten og annullere garantien. Undgå at skubbe eller lade monitoren glide hen over dit skrivebord, da det vil ridse monitorens kabinet og kontrolknapper. Beskyt monitor og skærm ved at rydde et fladt, åbent område på skrivebordet, og anbringe et blødt underlag som f. eks. emballage til monitoren. Læg forsigtigt monitoren ned, med skærmen vendt nedad, på en flad, ren overflade med blødt underlag. Mens du holder monitoren mod skrivebordet med et fast tag, trækker du skærmens holderarm opad, og af monitoren. Ret muffen på holderens fod ind med holderarmen, og skub dem sammen. Spænd fingerskruen nederst på monitorens fod, som illustreret Forsøg forsigtigt at trække dem fra hinanden igen, for at kontrollere, at de har tilkoblet korrekt. Løft forsigtigt monitoren, drej den rundt, og anbring den på en flad overflade på dens fod. Samling af skærmen med ee højdejusteringsholder (HAS) 15

16 Udvid skærmen til den maksimalt udvidede position. Drej monitoren 90 grader mod uret, som vist. -90 Måske vil du justere højden på skærmens stativ. Se i Justering af monitorens højde på side 18 for at få flere oplysninger. Placer monitoren hvor den skal stå, og drej skærmen i en passende vinkel, således at du får færrest uønskede refleksioner fra andre lyskilder. 16 Samling af skærmen med ee højdejusteringsholder (HAS)

17 Afmontering af foden For at flytte skærmen korrekt skal du trække skærmen ud til den maksimale højde og så placere én hånd på den øverste del af skærmstativet og den anden hånd på den nederste del af holderen som vist. 1. Forbered monitoren og området. Sluk for monitoren og for strømmen inden du trækker elledningen ud af stikket. Sluk for computeren inden du tager monitorens signalkabel ud af stikket. Løft forsigtigt skærmen op, og forlæng holderen til den maksimale position. Beskyt monitor og skærm ved at rydde et fladt, åbent område på skrivebordet, og anbringe et blødt underlag som f. eks. et håndklæde på skrivebordet, inden du lægger monitoren (med skærmen vendt nedad) på den flade, rene flade med det bløde underlag. Vær forsigtig og undgå at beskadige monitoren. Hvis skærmens overflade anbringes på en genstand som f. eks. en hæftemaskine eller en mus, kan det lave revner i glasset eller beskadige LCD substraten og annullere garantien. Undgå at skubbe eller lade monitoren glide hen over dit skrivebord, da det vil ridse monitorens kabinet og kontrolknapper. 2. Fjern fingerskruen nederst på monitorens fod, og aftag monitorens fod, som illustreret Samling af skærmen med ee højdejusteringsholder (HAS) 17

18 Justering af monitorens højde For at justere monitorhøjden skal du holde i både venstre og højre side af monitoren for at sænke monitoren eller løfte den op til den ønskede højde. Undgår at placere hænder på den øverste og nederste del af højdejusteringsfoden eller nederst på monitoren, da stigende eller faldende monitor kan medføre personskader. Hold børn væk fra skærmen, når du udfører denne operation. Hvis skærmen er drejet til liggende tilstand, og der ønskes højdejustering, skal de bemærkes, at bredskærmsformatet vil forhindre skærmen i at blive sænket til minimumshøjden. 18 Samling af skærmen med ee højdejusteringsholder (HAS)

19 Drejning af monitoren 1. Drej visningen. Inden du drejer skærmen rundt til liggende visning, skal visningen drejes 90 grader. Højreklik på skrivebordet og vælg Screen resolution (Skærmopløsning) fra genvejsmenuen. Vælg Portrait (Stående) under Orientation (Retning), og anvend indstillingen. Afhængigt af operativsystemet på din computer skal du følge forskellige procedurer for at justere skærmretningen. Der henvises til hjælpedokumentet for operativsystemet, hvor der er flere oplysninger. 2. Træk monitoren helt op og vip den. Løft forsigtigt skærmen op, og udvid den til maksimalt udvidet position. Vip monitoren. Monitoren skal være lodret udvidet, således at den kan dreje fra landskab til portræt tilstand. 3. Drej monitoren 90 grader med uret, som vist i illustrationen. For at undgå, at LCD-skærmens kant støder mod monitorens fod under drejningen, skal monitoren vippes og trækkes op til den højeste position, inden du begynder at dreje skærmen. Du skal også sikre, at der ikke er forhindringer rundt om skærmen, og at der er nok plads til kabler. Du skal måske føre kablerne igen via kabelholderen efter rotation. 90 Samling af skærmen med ee højdejusteringsholder (HAS) 19

20 4. Juster monitoren til den ønskede visningsvinkel. Justering af visningsvinkel Du kan positionere skæren til den ønskede vinkel med monitorens funktioner til vipning, drejning og højdejustering. Se produktets specifikationer for detaljer. 20 Samling af skærmen med ee højdejusteringsholder (HAS)

21 Sådan bruges monitorens vægmonteringssæt LCD-monitorens bagside har en VESA standardramme med et mønster på 100 mm, der giver mulighed for at installere et vægmonteringsbeslag. Læs sikkerhedsforanstaltningerne, inden du begynder installationen af vægmonteringssættet. Sikkerhedsforanstaltninger: Installer monitoren og monitorens monteringssæt på en væg med en jævn overflade. Sikre, at væggen og standard vægmonteringsbeslaget (købes særskilt) er stærke nok til at kunne understøtte monitorens vægt. Se produktets specifikationer for oplysninger om vægt. Sluk for monitoren og afbryd for strømmen, inden du fjerner kablerne fra LCD-monitoren. 1. Fjern monitorens fod. Læg monitoren med forsiden nedad på en ren og polstret overflade. Fjern monitorens fod, som beskrevet i Afmontering af foden på side Fjern monitorens holder. Løsn skruerne, der fastgør monitorens holder på monitoren, med en stjerneskruetrækker. Det anbefales at bruge en skruetrækker med magnetisk hoved, så du ikke mister skruerne. Træk derefter monitorens holder bagud, væk fra monitoren. Hvis du regner med, at du vil bruge monitoren på holderen i fremtiden, skal du gemme monitorens holder og skruerne et sikkert sted til fremtidig brug. 3. Følg vejledningen til det vægmonteringsbeslag, du købte, for at fuldføre installationen. Brug fire M4 x 10 mm skruer til at fastgøre VESA standard vægmonteringsbeslaget til monitoren. Sørg for, at alle skruer er spændt fast og sikret korrekt. Få hjælp hos en professionel tekniker eller fra BenQ service vedrørende vægmonteringsinstallationer og sikkerhedsforanstaltninger. Samling af skærmen med ee højdejusteringsholder (HAS) 21

22 Få mest ud af din BenQ monitor For at få mest ud af din nye BenQ LCD-monitor skal du installere driversoftwaren til BenQ LCD-monitoren, der findes på BenQ LCD Monitor CD-ROM (Cd til BenQ LCD-monitor). Forholdene, hvorunder du tilslutter og installerer din BenQ LCD-monitor, bestemmer hvilken proces du skal følge for at installere driversoftwaren til BenQ LCD-monitoren succesfuldt. Forholdene relaterer til, hvilken version af Micrsoft Windows du bruger, og om du tilslutter din monitor og installerer softwaren på en ny computer (uden eksisterende driversoftware til en monitor) eller om du opgraderer en eksisterende installation (der allerede har en driversoftware til en monitor) med en nyere monitor. I begge tilfælde vil Windows, den næste gang du tænder for computeren (efter du har tilsluttet monitoren til computeren) automatisk genkende den nye (eller forskellige) hardware, og starte guiden Ny hardware fundet. Følg guidens instruktioner, indtil den beder dig om at vælge en monitor model. På det tidspunkt skal du klikke på knappen Har diskette/cd, lægge cd'en BenQ LCD Monitor CD-ROM (Cd til BenQ LCD-monitor) i dit cd-romdrev, og vælge den korrekte monitor model. Der følger yderligere oplysninger og trin-for-trin instruktioner om enten en automatisk (ny) installation eller en opgradering (af eksisterende installation): Sådan installeres monitoren på en ny computer på side 23. Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer på side 24. Hvis du skal bruge et brugernavn og en adgangskode for at logge på Windows, skal du være logget på som administrator eller som medlem af administratorgruppen, for at kunne installere monitorens driversoftware. Hvis din computer er forbundet til et netværk der har sikkerhedskrav omkring adgang, kan netværkets sikkerhedsindstillinger også forhindre dig i at installere softwaren på din computer. Du kan tjekke navnet på den købte model ved at referere til mærkaten med specifikationerne, der sidder bag på skærmen. 22 Få mest ud af din BenQ monitor

23 Sådan installeres monitoren på en ny computer Disse instruktioner forklarer i detalje, hvordan man vælger og installerer driversoftwaren til BenQ LCD-monitoren på en ny computer, der aldrig har haft en monitordriver installeret tidligere. Disse instruktioner er kun egnede til en computer, der aldrig har været i brug tidligere, og hvor BenQ LCD-monitoren er den første monitor, der sluttes til den. Hvis du slutter BenQ LCD-monitoren til en eksisterende computer, der allerede har en eksisterende monitor tilsluttet (og driversoftware installeret for den monitor), må du ikke følge disse instruktioner. Du skal i stedet følge instruktionerne i Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer. 1. Følg instruktionerne i Sådan monteres din monitors hardware på side 9. Når Windows starter, vil det automatisk detektere den nye monitor, og starte guiden Ny hardware fundet. Følg promptene, indtil de viser indstillingen Installer hardwareenhedens driver. 2. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev. 3. Marker afkrydsningsfeltet Søg efter en egnet driver for min enhed, og klik på Næste. 4. Marker afkrydsningsfeltet Cd-rom drivere (fjern markeringen i alle andre felter), og klik på Næste. 5. Kontroller, at guiden har valgt monitorens korrekte navn, og klik på Næste. 6. Klik på Udfør. 7. Genstart computeren. Du kan finde egnede drivere til den købte model ved at referere til følgende tabel. Drivere BL2211 BL2405 BL2405PT Egnede modeller BL2211M / BL2211TM BL2405HT BL2405PT Få mest ud af din BenQ monitor 23

24 Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer Disse instruktioner forklarer i detalje, hvordan man manuelt opdaterer den eksisterende monitors driversoftware på din Microsoft Windows computer. Softwaren er testet og fundet kompatibel med Windows 10, Windows 8 (8.1) og Windows 7 operativsystemer (OS). Driveren til din BenQ LCD-monitors model fungerer muligvis udmærket med andre versioner af Windows, men på tidspunktet hvor dette skrives, har BenQ ikke testet denne driver på andre versioner af Windows, og kan ikke garantere, at den fungerer på disse systemer. Installation af driversoftware til en monitor involverer valg af den korrekte informationsfil (.inf) på cd'en til BenQ LCD-monitoren, der er til den bestemte model du har tilsluttet, og lade Windows installere den tilsvarende driverfil fra cd'en. Du skal blot gå i den rigtige retning. Windows har en guide til opgradering af enhedsdrivere, der gør opgaven automatisk, og guider dig gennem valget af filen samt installationsprocessen. Se: Sådan installeres på systemer med Windows 10 (kun udvalgte modeller) på side 25. Sådan installeres på systemer med Windows 8 (8.1) (kun udvalgte modeller) på side 26. Sådan installeres på systemer med Windows 7 på side Få mest ud af din BenQ monitor

25 Sådan installeres på systemer med Windows 10 (kun udvalgte modeller) 1. Åben Egenskaber for skærm. Gå til Start, Indstillinger, Enheder, Enheder og printere og højreklik på din monitors navn fra menuen. 2. Vælg Egenskaber fra menuen. 3. Klik på fanen Hardware. 4. Klik på Standard PnP-skærm og derefter på knappen Egenskaber. 5. Klik på fanen Driver og derefter på knappen Opdater driver. 6. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev. 7. I vinduet Opdater driversoftware skal du vælge indstillingen Gennemse computeren efter driversoftware. 8. Klik på Gennemse og naviger til den følgende mappe: d:\benq_lcd\driver\ (hvor d er bogstavet for drevet, designeret til cd-romdrevet). Bogstavet for cd-romdrevet på dit system kan være forskelligt fra eksemplet ovenfor - det er muligvis "D:" eller "E:" eller "F:" osv. 9. Vælg det korrekte navn på din monitor fra den viste liste over drivere, og klik på Næste. Dermed kopieres og installeres de korrekte driverfiler for din monitor til din computer. 10. Tryk på Luk. Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren efter opdatering af driveren. Få mest ud af din BenQ monitor 25

26 Sådan installeres på systemer med Windows 8 (8.1) (kun udvalgte modeller) 1. Åben Egenskaber for skærm. Flyt markøren til nederste, højre hjørne af skærmen eller tryk på tasterne Windows + C på tastaturet for at åbne linjen Charm (Symbol). Gå til Indstillinger, Kontrolpanel, Enheder og printere og højreklik på din monitors navn fra menuen. Alternativt kan du højreklikke på skrivebordet og vælge Tilpas, Skærm, Enheder og printere og højreklikke på monitorens navn fra menuen. 2. Vælg Egenskaber fra menuen. 3. Klik på fanen Hardware. 4. Klik på Standard PnP-skærm og derefter på knappen Egenskaber. 5. Klik på fanen Driver og derefter på knappen Opdater driver. 6. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev. 7. I vinduet Opdatering af driver skal du vælge indstillingen Gennemse min computer for driversoftware. 8. Klik på Gennemse og naviger til den følgende mappe: d:\benq_lcd\driver\ (hvor d er bogstavet for drevet, designeret til cd-romdrevet). Bogstavet for cd-romdrevet på dit system kan være forskelligt fra eksemplet ovenfor - det er muligvis "D:" eller "E:" eler "F:" osv. 9. Vælg det korrekte navn på din monitor fra den viste liste over drivere, og klik på Næste. Dermed kopieres og installeres de korrekte driverfiler for din monitor til din computer. 10. Tryk på Luk. Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren efter opdatering af driveren. 26 Få mest ud af din BenQ monitor

27 Sådan installeres på systemer med Windows 7 1. Åben Egenskaber for skærm. Gå til Start, Kontrolpanel, Hardware og lyd, Enheder og printere og højreklik på din monitors navn fra menuen. Alternativt kan du højreklikke på skrivebordet og vælge Tilpas, Skærm, Enheder og printere og højreklikke på monitorens navn fra menuen. 2. Vælg Egenskaber fra menuen. 3. Klik på fanen Hardware. 4. Klik på Standard PnP-skærm og derefter på knappen Egenskaber. 5. Klik på fanen Driver og derefter på knappen Opdater driver. 6. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev. 7. I vinduet Opdatering af driver skal du vælge indstillingen Gennemse min computer for driversoftware. 8. Klik på Gennemse og naviger til den følgende mappe: d:\benq_lcd\driver\ (hvor d er bogstavet for drevet, designeret til cd-romdrevet). Bogstavet for cd-romdrevet på dit system kan være forskelligt fra eksemplet ovenfor - det er muligvis "D:" eller "E:" eler "F:" osv. 9. Vælg det korrekte navn på din monitor fra den viste liste over drivere, og klik på Næste. Dermed kopieres og installeres de korrekte driverfiler for din monitor til din computer. 10. Tryk på Luk. Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren efter opdatering af driveren. Få mest ud af din BenQ monitor 27

28 Billedoptimering Den nemmeste måde at opnå en optimal visning fra et analogt (D-Sub) input er ved at bruge tastfunktionen AUTO. Tryk på tasten AUTO for at optimere det viste billede på skærmen. Når du tilslutter et indgangssignal med et digitalt (DVI, HDMI eller DP)-kabel til din monitor, deaktiveres tasten AUTO og funktionen Automatisk justering, da monitoren automatisk viser det bedste billede. Kontroller, at det tilsluttede grafikkort på din computer er indstillet til monitorens native opløsning når du bruger tastfunktionen AUTO. Hvis du ønsker det, kan du altid justere skærmens geometriske indstillinger manuelt vha. de geometriske menuemner. Som en hjælp har BenQ lavet en skærmtest, du kan bruge til at kontrollere visningen af skærmens farve, gråtoneskala og og linjernes. 1. Kør testprogrammet auto.exe fra cd'en. Du kan også bruge et andet billede, som f. eks. dit operativsystems skrivebord. Vi anbefaler dog, at du bruger auto.exe. Når du kører auto.exe, vises der et testmønster. 2. Tryk på monitorens tast AUTO. 3. Tryk på tasten MENU for at få adgang til monitorens OSD (On-Screen Display)-menu. 4. Brug tasten eller til at vælge SKÆRM, og tryk på tasten ENTER for at åbne menuen. 5. Hvis du ser vertikal støj (ligesom en gardineffekt - flimrende, vertikale linjer), skal du trykke på tasten eller for at vælge Pixel-ur og derefter trykke på tasten ENTER. Tryk derefter på tasten eller for at justere monitoren, indtil støjen forsvinder. 6. Hvis du ser horisontal støj, skal du trykke på tasten eller for at vælge Fase, og derefter trykke på tasten ENTER. Tryk derefter på tasten eller for at justere monitoren, indtil støjen forsvinder. 28 Billedoptimering

29 Sådan justeres din monitor Kontrolpanelet For modeller uden højttalere For modeller med højttalere AUTO: Justerer automatisk den vertikale position, fase, horisontale position og pixel ur. 2. MENU tast: Aktiverer OSD'ens hovedmenu, går tilbage til den forrige menu, eller afslutter OSD. 3. /Displaytilstand-tast (For modeller uden højttalere): Til justering Op/Forøgelse. Tasten er en genvejstast til Displaytilstand. /Lydstyrke tast (For modeller med højttalere): Til justering Op/Forøgelse. Tasten er en genvejstast til Lydstyrke. 4. /Low Blue Light-tast: Til justering af Ned/Sænkning. Tasten er en genvejstast til Low Blue Light. 5. ENTER tast: Åbner undermenuer og vælger emner. For modeller med DVI input er denne tast også en genvejstast til Input. 6. Tænd/Sluk: Tænder eller slukker for strømmen. OSD = On Screen Display. Genvejstasterne viser en graderet skala til justering af værdien for den indstilling, og er kun aktiv når OSD-menuen ikke vises. Genvejstasternes display forsvinder efter nogle få sekunder uden aktivitet. Se Genvejstast tilstand på side 30. Kontrol af displayet med Display Pilot Den medfølgende Display Pilot-software på cd'en er et alternativ til at styre displayet. For yderligere oplysninger skal du gå til System > Indstillinger > Brugervejledning i Display Pilot. Sådan justeres din monitor 29

30 Genvejstast tilstand Monitorens taster fungerer som genvejstaster for at kunne give direkte adgang til bestemte funktioner, når menuen ikke vises på skærmen. Displaytilstand-genvejstast (for modeller uden højttalere) Tryk på -tasten kontinuerligt for at skifte mellem Fuld og Aspekt. Indstillingen træder straks i kraft. Se også Dynamisk kontrast på side 38. Lydstyrke-genvejstaster (for modeller med højttalere) Tryk på tasten for at vise Lydstyrkeangivelserne. Yderligere tryk på tasten vil forøge lydstyrken, mens tasten vil sænke lydstyrken. For at slå lyden fra skal du trykke på lydstyrketasten i 3 sekunder. For at slå lyden til igen skal du trykke på lydstyrketasten i yderligere 3 sekunder. Low Blue Light-genvejstast Tryk på tasten gentagne gange for at skifte mellem de 4 tilstande for hovedvinduet, herunder Multimedie, Surfing på internettet, Kontor og Læsning. Indstillingen træder straks i kraft. Se også Low Blue Light på side 37. Input-genvejstaste Du kan skifte mellem de forskellige pc videosignalinput, der måtte være sluttet til din monitor, ved at trykke på tasten ENTER. Indstillingen træder straks i kraft. Se også Input på side Sådan justeres din monitor

31 Hovedmenu tilstand Du kan bruge OSD (On Screen Display) -menuen til at justere alle indstillingerne på din monitor. Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen. Tryk på tasten MENU for at vise den følgende OSD-hovedmenu DISPLAY Auto Adjustment H. Position V. Position Pixel Clock Phase Move MODE: Standard ENTER Select MENU Exit Afhængigt af den købte model kan der være forskellige OSD-menuer. 1. Skærm 2. Billede 3. Avanceret Billede 4. Lyd (for modeller med højttalere) 5. System Brug tasten (op) eller (ned) til at fremhæve et menuemne, og tryk derefter på tasten ENTER for at åbne indstillingerne for det menuemne. OSD-menuens sprog kan være forskelligt fra produktets, der leveres til dit område, og der henvises til "Sprog på side 42" under "Indstillinger for OSD" for yderligere oplysninger. Se de følgende sider for yderligere oplysninger om hver menu: Skærm menu på side 32 Billede menu på side 34 Avanceret Billede menu på side 36 Lyd menu på side 40 System menu på side 41 Sådan justeres din monitor 31

32 Skærm menu Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen. 1. Tryk på tasten MENU for at vise hovedmenuen. DISPLAY Auto Adjustment H. Position V. Position Pixel Clock Phase MODE: Standard 2. Tryk på tasten eller til at vælge SKÆRM, og tryk på tasten ENTER for at åbne menuen. 3. Tryk på tasten eller for at flytte fremhævningen til et menuemne, og tryk derefter på tasten ENTER for at vælge det emne. Move ENTER Select MENU Exit 4. Tryk på tasten eller for at udføre justeringer eller foretage valg. 5. Du kan gå tilbage til den forrige menu ved at trykke på knappen MENU. Emne Funktion Handling Område Automatisk justering Optimerer og justerer automatisk skærmens indstillinger for dig. Tasten AUTO er en "genvejstast" til denne funktion. Tryk på tasten ENTER for at vælge denne indstilling og udføre justeringen. Gælder ikke for et digitalt Inputsignal. 32 Sådan justeres din monitor

33 Emne Funktion Handling Område H. position Justerer skærmbilledets horisontale position. V. position Justerer skærmbilledets vertikale position. Pixel ur Justerer frekvens-timing for pixel ur for at synkronisere med det analoge videoinputsignal. Gælder ikke for et digitalt Inputsignal. Se også: Billedoptimering på side 28. Tryk på tasten eller for at justere værdien. 0 til til til 100 Fase Justerer fase-timing for pixel ur for at synkronisere med det analoge videoinputsignal. Gælder ikke for et digitalt Inputsignal. Se også: Billedoptimering på side til 63 Sådan justeres din monitor 33

34 Billede menu Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen. 1. Tryk på tasten MENU for at vise hovedmenuen. PICTURE Brightness 12 MODE: Standard 2. Tryk på tasten eller til at vælge BILLEDE, og tryk på tasten ENTER for at åbne menuen. Contrast Sharpness Gamma Color AMA Move 10 1 ENTER Select 3 ON MENU Back 3. Tryk på tasten eller for at flytte fremhævningen til et menuemne, og tryk derefter på tasten ENTER for at vælge det emne. 4. Tryk på tasten eller for at udføre justeringer eller foretage valg. 5. Du kan gå tilbage til den forrige menu ved at trykke på knappen MENU. Emne Funktion Handling Område Lysstyrke Justerer balancen mellem lyse og mørke nuancer. Tryk på tasten for at øge lysstyrken, og på tasten for at sænke lysstyrken. 0 til 100 Kontrast Justerer graden af forskel mellem mørke og lys. Tryk på tasten for at øge kontrasten, og på tasten for at sænke kontrasten. 0 til 100 Skarphed Justerer klarheden og synligheden af emnernes kanter i billedet. Tryk på tasten for at forbedre displayets skarphed, og tryk på tasten for at have en blød effekt på displayet. 1 til 5 Gamma Justerer tonen med luminans. Standardværdien er 3 (standardværdien for Windows). Tryk på tasten for at øge gammaværdien (tonen bliver mørkere) og tryk på tasten for at sænke gammaværdien (tonen bliver lysere). 1 til 5 34 Sådan justeres din monitor

35 Emne Funktion Handling Område Farve - Tryk på ENTER for at åbne menuen Farve. Farvetemperatur Normal: Gør det muligt at vise video og stillfotografier i naturlige farver. Dette er den fabriksindstillede standardfarve. Blålig: Giver billedet en kølig nuance, og er fabriksindstillet til pc-industriens standard hvide farve. Rødlig: Giver billedet en varm nuance, og er fabriksindstillet til avispapirs standard hvide farve. Tryk på tasten for at vælge denne indstilling. eller Brugertilstand: Blanding af de primære farver, rød, grøn og blå, kan ændres, således at billedets farvenuance ændres. Gå til de efterfølgende menuer Rød, Grøn og Blå for at ændre indstillingerne. Tryk på tasten eller samt tasten ENTER for at vælge Rød, Grøn eller Blå. Tryk på tasten eller for at udføre justeringerne af farven. Rød Grøn Blå Tilpasser billedets farvenuance. Hvis en eller flere af farverne mindskes, reduceres dens respektive påvirkning på billedets farvenuance. (F. eks. hvis du reducerer det blå niveau, får billedet gradvist en gul nuance. Hvis du reducerer grøn, får billedet en magenta nuance.) Tryk på tasten eller for at justere værdien. Nuance Justerer graden af farven. Tryk på tasten eller for at justere værdien. Mætning Nulstil farve Justerer graden af, hvor 'ren' en farve er. Nulstiller de brugerdefinerede farveindstillinger til fabriksindstillingerne. Tryk på MENU for at afslutte menuen Farve. AMA (for modeller med HDMI-input) Forbedrer svartiden for grå niveauer på et LCD-panel. Tryk på tasten eller for at justere værdien. Tryk på tasten for at ændre indstillingerne. Tryk på tasten for at ændre indstillingerne. eller eller 0 til til til 100 JA NEJ TIL FRA Sådan justeres din monitor 35

36 Avanceret Billede menu Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen. 1. Tryk på tasten MENU for at vise hovedmenuen. PICTURE ADVANCED Picture Mode Low Blue Light Senseye Demo Dynamic Contrast Display Mode Color Format Move 5 MODE: Standard Standard Multimedia OFF YUV ENTER Select MENU Exit 2. Tryk på tasten eller til at vælge AVANCERET BILLEDE, og tryk på tasten ENTER for at åbne menuen. 3. Tryk på tasten eller for at flytte fremhævningen til et menuemne, og tryk derefter på tasten ENTER for at vælge det emne. 4. Tryk på tasten eller for at udføre justeringer eller foretage valg. 5. Du kan gå tilbage til den forrige menu ved at trykke på knappen MENU. 36 Sådan justeres din monitor

37 Emne Funktion Handling Område Billedtilstand Til valg af en billedtilstand, der er bedst egnet til den type billeder, der vises på skærmen. Standard - til basale pc-programmer. Low Blue Light - Reducerer, hvor meget blåt lys der udsendes fra skærmen, for at mindske risikoen for, at dine øjne udsættes for blåt lys. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. Standard Low Blue Light Film Spil Foto srgb Eco Film - til visning af videoer. Spil - til at spille videospil. Foto - til visning af stillbilleder. srgb - til bedre tilpasning af farverepræsentation for periferiske enheder som f. eks. printere, DSC'er osv. Eco - til at spare på elektricitetsforbruget ved at bruge den minimale lysstyrke for alle de kørende programmer. Low Blue Light Reducerer, hvor meget blåt lys der udsendes fra skærmen, for at mindske risikoen for, at dine øjne udsættes for blåt lys. Multimedie - Til visning af multimediefiler. Surfing på internettet - Til surfing på internettet. Kontor - Til kontorarbejde eller kontormiljøer. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. Værdien for hver Low Blue Light-tilstand angiver, hvor meget det blå lys sænkes sammenlignet med Standard-tilstand. Multimedie (-30%) Surfing på internettet (-50%) Kontor (-60%) Læsning (-70%) Læsning - Til læsning af e-bøger og dokumenter. Sådan justeres din monitor 37

38 Emne Funktion Handling Område Prøvevisning Viser en forhåndsvisning af skærmbillederne under den valgte tilstand fra Billedtilstand. Skærmen deles op i to vinduer. Det venstre vindue viser billeder i standardtilstand mens det højre vindue viser billeder i den specificerede tilstand. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. TIL FRA Dynamisk kontrast Funktionen registrerer automatisk fordelingen af visuelle input-signaler og skaber derefter den optimale kontrast. Tryk på tasten ENTER for at vælge denne indstilling. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. 0 til 5 Displaytilstand Denne funktion giver mulighed for at vise andre skærmforhold end 16:9 eller 16:10 (afhængigt af den købte model), uden geometrisk forvrængning. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. Overscan Fuld Aspekt Overscan - Forstørrer inputbilledet en smule. Brug denne funktion til at skjule irriterende støj, hvis det findes rundt om billedet. Indstillingerne under Displaytilstand ændres, afhængigt af inputsignalets kilder. Fuld - Skalerer inputbilledet, så det fylder skærmen. Ideelt til billeder i forholdet 16:9 eller 16:10 (afhængigt af den købte model). Aspekt - Inputbilledet vises uden geometrisk forvrængning, således at det fylder så meget af skærmen som muligt. Afhængigt af den købte model, vil 16:9 eller 16:10 billeder fylde skærmen horisontalt, mens 4:3 eller 5:4 billeder fylder skærmen vertikalt. Du kan finde afspektforholdet for den købte skærm ved at tjekke specifikationsdokumentet på den medfølgende cd. 38 Sådan justeres din monitor

39 Emne Funktion Handling Område Farveformat Bestemmer farveområdet (RGB eller YUV), baseret på det følgende, detekterede videosignal: D-Sub (VGA) fra pc: Standard farveformatet er RGB. Tryk på tasten ENTER for at vælge denne indstilling. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. RGB YUV D-Sub (Component) fra en videoenhed: Standard farveformatet er YUV. Det kan være nødvendigt at indstille farveformatet manuelt hvis farverne, der vises på monitoren, ikke gengives korrekt. DVI (for modeller med DVI-input): Farveformatet indstilles automatisk til RGB. Hvis inputkilden er HDMI eller DP kan farveformatet ikke vælges. Dvs. at Farveformatet vælges automatisk, afhængigt af inputtets videokilde. Område for HDMI RGB pc (for modeller med HDMI-input) Bestemmer farveskalaernes område. Vælg en indstilling, der stemmer overens med RGB-områdeindstillingen på den tilsluttede HDMI-enhed. Tryk på tasten ENTER for at vælge denne indstilling. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. RGB (0 til 255) RGB (16 til 235) Sådan justeres din monitor 39

40 Lyd menu Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen. 1. Tryk på tasten MENU for at vise hovedmenuen. AUDIO Volume 10 MODE: Standard 2. Tryk på tasten eller til at vælge LYDVALG, og tryk på tasten ENTER for at åbne menuen. Mute Audio Select OFF Auto Detect 3. Tryk på tasten eller for at flytte fremhævningen til et menuemne, og tryk derefter på tasten ENTER for at vælge det emne. Move ENTER Select MENU Exit 4. Tryk på tasten eller for at udføre justeringer eller foretage valg. 5. Du kan gå tilbage til den forrige menu ved at trykke på knappen MENU. Emne Funktion Handling Område Lydstyrke Justerer lydstyrken. Tryk på tasten for at øge lydstyrken, og på tasten for at sænke lydstyrken. Slå lyd fra Lydvalg (for modeller med mere end 2 lydkilder) Slår lyden fra for lydinputtet. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. Sætter brugere i stand til at vælge lydkilden eller lade skærmen finde den automatisk. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. 0 til 100 TIL FRA Automatisk registrering PC-lyd HDMI lyd 40 Sådan justeres din monitor

41 System menu Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen. 1. Tryk på tasten MENU for at vise hovedmenuen. SYSTEM Input OSD Settings DDC/CI HDMI Auto Switch Auto Power off Information Reset All Move MODE: Standard D-sub OFF OFF ENTER Select MENU Exit 2. Tryk på tasten eller til at vælge SYSTEM, og tryk på tasten ENTER for at åbne menuen. 3. Tryk på tasten eller for at flytte fremhævningen til et menuemne, og tryk derefter på tasten ENTER for at vælge det emne. 4. Tryk på tasten eller for at udføre justeringer eller foretage valg. 5. Du kan gå tilbage til den forrige menu ved at trykke på knappen MENU. Emne Funktion Handling Område Input Bruges til at ændre inputtet, så det passer til dit videokabels tilslutningstype. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. DVI(for modeller med DVI-input) D-Sub (VGA) HDMI (for modeller med HDMI-input) DP (for modeller med DP-input) Sådan justeres din monitor 41

42 Emne Funktion Handling Område Indstillinger for OSD - Tryk på ENTER for at åbne menuen Indstillinger for OSD. Sprog Indstiller OSD-menuens sprog. H. position Justerer OSD-menuens horisontale position. V. position Justerer OSD-menuens vertikale position. Visningstid Justerer, hvor lang tid OSD-menuen vises. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. Sprogindstillingerne, der vises på dit OSD, kan være forskellige fra dem, vist til højre, afhængigt af hvilket produkt der forhandles i dit område. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. English Français Deutsch Italiano Español Polski 日本語 Česky 繁體中文 Magyar 简体中文 SICG/BiH/CRO Română Nederlands Русский Svenska Português 0 til til sek. 10 sek. 15 sek. 20 sek. 25 sek. 30 sek. 42 Sådan justeres din monitor

43 Emne Funktion Handling Område OSD-lås Forhindrer, at alle monitorens indstillinger ændres tilfældigt. Når denne funktion er aktiveret, er alle kontrolfunktioner og genvejstaster til OSD deaktiverede. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. Tryk på MENU for at afslutte menuen Indstillinger for OSD. DDC/CI* Automatisk omskifter til HDMI (for modeller med HDMI-input) Automatisk slukning Meddelelse om opløsning Giver mulighed for at konfigurere monitorens indstillinger gennem softwaren på computeren. Når denne funktion er aktiveret, vil HDMI-porten blive den automatiske input-valgløkke. Ellers kan HDMI kun vælges ved input-valg eller med genvejstaste. Indstiller, hvornår monitoren slukkes automatisk i strømbesparelsestilstand. Indstiller, om meddelelsen om opløsning skal vise den anbefalede opløsning når monitoren detekterer en ny enhed. Kontrolfunktionerne i OSD kan låses op når de er forudindstillede til at være låst ved at trykke og holde ned på tasten MENU i 15 sekunder for at få adgang til indstillingen OSD lås, hvorefter du kan foretage dine ændringer. Som et alternativ kan du også bruge tasten eller til at vælge NEJ i undermenuen OSD lås fra menuen Indstillinger for OSD, hvorefter alle kontrolfunktionerne i OSD vil være tilgængelige. Tryk på tasten ENTER for at vælge denne indstilling. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. Tryk på tasten ENTER for at vælge denne indstilling. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. Tryk på tasten ENTER for at vælge denne indstilling. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. Tryk på tasten ENTER for at vælge denne indstilling. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. JA NEJ TIL FRA TIL FRA FRA 10 min. 20 min. 30 min. TIL FRA Sådan justeres din monitor 43

44 Emne Funktion Handling Område Oplysninger Viser den aktuelle monitors egenskabsindstillinger. Input Aktuel opløsning Optimal opløsning (bedst for monitoren) Navn på model Nulstil alle Nulstilller alle indstillinger for tilstande, farver og geometri til fabrikkens standardindstillinger. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. JA NEJ *DDC/CI, der er en forkortet form af Display Data Channel/Command Interface, blev udviklet af Video Electronics Standards Association (VESA). DDC/CI-kapacitet giver mulighed for, at monitorens kontrolfunktioner kan sendes via softwaren til fjerndiagnostik. 44 Sådan justeres din monitor

E910 Brugervejledning til LCD-monitor i farve

E910 Brugervejledning til LCD-monitor i farve E910 Brugervejledning til LCD-monitor i farve Velkommen Copyright Copyright 2009 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes,

Læs mere

G2025HD/G2025HDA Brugervejledning til LCD-monitor i farve

G2025HD/G2025HDA Brugervejledning til LCD-monitor i farve G2025HD/G2025HDA Brugervejledning til LCD-monitor i farve Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres,

Læs mere

G50 / GL50-serien LCD-skærm Brugervejledning

G50 / GL50-serien LCD-skærm Brugervejledning G50 / GL50-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning GL2440HM

LCD-skærm Brugervejledning GL2440HM LCD-skærm Brugervejledning GL2440HM Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes,

Læs mere

G-serien LCD-skærm Brugervejledning

G-serien LCD-skærm Brugervejledning G-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning V920/V920P V2220/V2220P V2420/V2420P

LCD-skærm Brugervejledning V920/V920P V2220/V2220P V2420/V2420P LCD-skærm Brugervejledning V920/V920P V2220/V2220P V2420/V2420P Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres,

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL902TM

LCD-skærm Brugervejledning BL902TM LCD-skærm Brugervejledning BL902TM Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning V2220H/V2220HP V2420H/V2420HP V2320H/VW2420H

LCD-skærm Brugervejledning V2220H/V2220HP V2420H/V2420HP V2320H/VW2420H LCD-skærm Brugervejledning V2220H/V2220HP V2420H/V2420HP V2320H/VW2420H Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL2201PT BL2400PT

LCD-skærm Brugervejledning BL2201PT BL2400PT LCD-skærm Brugervejledning BL2201PT BL2400PT Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes,

Læs mere

BL912 LCD-skærm Brugervejledning

BL912 LCD-skærm Brugervejledning BL912 LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning GW2250 / GW2250E / GW2250M / GW2250HM GW2255 / GW2255E / GW2255M / GW2255HM GW2450 / GW2450M / GW2450HM GW2750 / GW2750HM

LCD-skærm Brugervejledning GW2250 / GW2250E / GW2250M / GW2250HM GW2255 / GW2255E / GW2255M / GW2255HM GW2450 / GW2450M / GW2450HM GW2750 / GW2750HM LCD-skærm Brugervejledning GW2250 / GW2250E / GW2250M / GW2250HM GW2255 / GW2255E / GW2255M / GW2255HM GW2450 / GW2450M / GW2450HM GW2750 / GW2750HM Copyright Copyright 2012 af BenQ Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

GW-serien LCD-skærm Brugervejledning

GW-serien LCD-skærm Brugervejledning GW-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

G-serien LCD-skærm Brugervejledning

G-serien LCD-skærm Brugervejledning G-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

G-serien LCD-skærm Brugervejledning

G-serien LCD-skærm Brugervejledning G-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning

LCD-skærm Brugervejledning V-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning

LCD-skærm Brugervejledning LCD-skærm Brugervejledning GL950A / GL950AM G950A / G950AM GL951A / GL951AM / G951A G955A GL2250 / GL2250M / GL2250HM / GL2250TM G2250 / G2250HM G2255A / G2255 G2251M / G2251TM GL2450 / GL2450M / GL2450HM

Læs mere

GW-serien LCD-skærm Brugervejledning

GW-serien LCD-skærm Brugervejledning GW-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL902M

LCD-skærm Brugervejledning BL902M LCD-skærm Brugervejledning BL902M Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL2201M

LCD-skærm Brugervejledning BL2201M LCD-skærm Brugervejledning BL2201M Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning VW2230 / VW2230H VW2430 / VW2430H

LCD-skærm Brugervejledning VW2230 / VW2230H VW2430 / VW2430H LCD-skærm Brugervejledning VW2230 / VW2230H VW2430 / VW2430H Copyright Copyright 2012 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes,

Læs mere

G2411HDA LCD-monitor med 24" bredskærm Brugervejledning

G2411HDA LCD-monitor med 24 bredskærm Brugervejledning G2411HDA LCD-monitor med 24" bredskærm Brugervejledning Velkommen Copyright Copyright 2009 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres,

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning V920 / V920P V2220 / V2220P V2420 / V2420P V2320 / VW2220 VW2420

LCD-skærm Brugervejledning V920 / V920P V2220 / V2220P V2420 / V2420P V2320 / VW2220 VW2420 LCD-skærm Brugervejledning V920 / V920P V2220 / V2220P V2420 / V2420P V2320 / VW2220 VW2420 i Copyright Copyright 2011 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation

Læs mere

GW2760HS LCD-skærm Brugervejledning

GW2760HS LCD-skærm Brugervejledning GW2760HS LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2012 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL2201M

LCD-skærm Brugervejledning BL2201M LCD-skærm Brugervejledning BL2201M Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730

LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730 LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730 Copyright Copyright 2011 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730

LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730 LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730 Copyright Copyright 2011 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

G-serien LCD-skærm Brugervejledning

G-serien LCD-skærm Brugervejledning G-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

RL2450H / RL2450HT RL2455HM Brugervejledning

RL2450H / RL2450HT RL2455HM Brugervejledning RL2450H / RL2450HT RL2455HM Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning

LCD-skærm Brugervejledning V-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

G-serien LCD-skærm Brugervejledning

G-serien LCD-skærm Brugervejledning G-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

RL-serien Brugervejledning

RL-serien Brugervejledning RL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning

LCD-skærm Brugervejledning V-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2017 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

XR-serien Brugervejledning

XR-serien Brugervejledning XR-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL2201PT / BL2201PU BL2400PT / BL2400PU

LCD-skærm Brugervejledning BL2201PT / BL2201PU BL2400PT / BL2400PU LCD-skærm Brugervejledning BL2201PT / BL2201PU BL2400PT / BL2400PU Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres,

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

RL-serien Brugervejledning

RL-serien Brugervejledning RL RL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

RL2240H Brugervejledning

RL2240H Brugervejledning RL2240H Brugervejledning Copyright Copyright 2012 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

XL2411T Brugervejledning

XL2411T Brugervejledning XL2411T Brugervejledning Copyright Copyright 2012 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD

LCD-skærm Brugervejledning E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD LCD-skærm Brugervejledning E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD Velkommen Copyright Copyright 2008 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må

Læs mere

PD-serien LCD-skærm Brugervejledning

PD-serien LCD-skærm Brugervejledning PD-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

RL-serien Brugervejledning

RL-serien Brugervejledning RL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

RL2240H / RL2240HE Brugervejledning

RL2240H / RL2240HE Brugervejledning RL2240H / RL2240HE Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

XL2420T / XL2420TX Brugervejledning

XL2420T / XL2420TX Brugervejledning XL2420T / XL2420TX Brugervejledning Copyright Copyright 2011 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

RL-serien Brugervejledning

RL-serien Brugervejledning RL RL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

XL2420T / XL2420TX XL2720T Brugervejledning

XL2420T / XL2420TX XL2720T Brugervejledning XL2420T / XL2420TX XL2720T Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

RL-serien Brugervejledning

RL-serien Brugervejledning RL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

PD-serien LCD-skærm Brugervejledning

PD-serien LCD-skærm Brugervejledning PD-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2017 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

XL-serien Brugervejledning

XL-serien Brugervejledning XL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

XL-serien Brugervejledning

XL-serien Brugervejledning XL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

E-serien LCD-skærm Brugervejledning

E-serien LCD-skærm Brugervejledning E-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

EW-serien LCD-skærm Brugervejledning

EW-serien LCD-skærm Brugervejledning EW-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

E-serien LCD-skærm Brugervejledning

E-serien LCD-skærm Brugervejledning E-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

BL2706HT LCD-monitor Brugervejledning

BL2706HT LCD-monitor Brugervejledning BL2706HT LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

GW2406Z LCD-monitor Brugervejledning

GW2406Z LCD-monitor Brugervejledning GW2406Z LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

EX-serien LCD-monitor Brugervejledning

EX-serien LCD-monitor Brugervejledning EX-serien LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning EW2430V EW2730V

LCD-skærm Brugervejledning EW2430V EW2730V LCD-skærm Brugervejledning EW2430V EW2730V Copyright Copyright 2011 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

E-serien LCD-skærm Brugervejledning

E-serien LCD-skærm Brugervejledning E-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2017 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

GL2706PQ-serien LCD-monitor Brugervejledning

GL2706PQ-serien LCD-monitor Brugervejledning GL2706PQ-serien LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

SW-serien LCD-monitor Brugervejledning

SW-serien LCD-monitor Brugervejledning SW-serien LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

XR-serien Brugervejledning

XR-serien Brugervejledning XR-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

XL-serien Brugervejledning

XL-serien Brugervejledning XL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning

DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet

Læs mere

XL-serien Brugervejledning

XL-serien Brugervejledning XL XL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2017 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

PD-serien LCD-skærm Brugervejledning

PD-serien LCD-skærm Brugervejledning PD-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

XL-serien Brugervejledning

XL-serien Brugervejledning XL XL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

XL-serien Brugervejledning

XL-serien Brugervejledning XL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

SW-serien LCD-monitor Brugervejledning

SW-serien LCD-monitor Brugervejledning SW-serien LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning. V2210 / V2210 Eco V2410 / V2410 Eco

LCD-skærm Brugervejledning. V2210 / V2210 Eco V2410 / V2410 Eco LCD-skærm Brugervejledning V2210 / V2210 Eco V2410 / V2410 Eco Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres,

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

SW-serien LCD-skærm Brugervejledning

SW-serien LCD-skærm Brugervejledning SW-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning GL2430HM

LCD-skærm Brugervejledning GL2430HM LCD-skærm Brugervejledning GL2430HM Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Tilslutning af computeren til et fjernsyn

Tilslutning af computeren til et fjernsyn Tilslutning af computeren til et fjernsyn Din pc har en TV out-udgang, hvilket betyder, at du kan slutte den til et fjernsyn for at se computerens billede på fjernsynet. Med TV-out-funktionen kan du se

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning E2220HDP

LCD-skærm Brugervejledning E2220HDP LCD-skærm Brugervejledning E2220HDP Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes,

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere