Forfattet af Jesper Johansen Vejleder Kristian Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfattet af Jesper Johansen Vejleder Kristian Sørensen"

Transkript

1 Principal- Agent i internationalisering & udenlandsk ekspansion Principal- Agent problemer forbundet med samarbejdsarrangementer i direkte udenlandske investeringer Forfattet af Jesper Johansen Vejleder Kristian Sørensen Antal sider: 67 / ord: HD (IB) afgangsprojekt ved institut for Afsætningsøkonomi på Copenhagen Business School foråret 2012.

2 1 Executive Summary The purpose of this paper is to investigate the agency problems MNCs encounter, when establishing foreign direct investments through the entry modes licensing, franchise and joint ventures. By synthesizing and applying agency theory and traditional transaction cost economics and internationalization theories, the paper aims to modify or create a framework for ex ante analysis. The paper applies a multiple case study approach, where three cases have been selected to serve as the empirical data. The research design has found inspiration in a variant of process tracing known as causal inference analysis first adopted by Moravcsik (1990). By identifying causal connections between theoretical criteria and empirical observations, the dynamics between incentive structures and moral hazard can be analyzed as the probability of information asymmetry. Information asymmetry is analyzed through a framework developed by synthesizing and applying transaction cost theory and combining agency theory in a unified framework for ex ante and ex post analysis. The key findings are information asymmetry and principal-agent problems can be assessed and quantified as betas, before market entry and before deploying capital investments such as FDI. Risks concerning principal-agent problems and information asymmetry can be mitigated by developing informal incentive and compensation structures. To secure optimal interest alignment, the need for hostage games to strengthen contract negotiations is relevant and payoffs should be an integrated part of partner analysis. The research design relies on a qualitative research method and applies a multiple case study. The research method and the developed models can be applied on a larger data sampling, where generalizations can be extracted from quantitative data collection. The research analysis aims to identify causal operational indicators in the cases, which is known as causal inference analysis. The independent variable (entry mode) and the dependent variable (the degree of asymmetric information) are influenced by these causal indicators, which can estimate the probability of information asymmetry. The limitations of the research are related to the number of cases, where a broader and more quantitative approach including a larger number of cases, will contribute to the reliability of the research study. Moreover access to contract negotiations in collaborative 1

3 arrangement will contribute with valuable insights to how principal-agent problems are anticipated ex ante. This paper presents a model for estimating risks emanating from information asymmetry and quantifying these risks as beta for use in capital budgeting models. Existing internationalization theory and transaction cost theory are limited in incorporating risks emanating from information asymmetry. The theories must adapt a more modified approach to the risks concerning information asymmetry and principal-agent problems in FDI and collaborative arrangements. The value of revaluating incentive and compensation structures in collaborative arrangements is discussed and the paper concludes that MNC can benefit from ex ante analysis of principal-agent problems. 2

4 1 EXECUTIVE SUMMARY 1 2 FIGURER & TABELLER 5 3 FORKORTELSER 6 4 INDLEDNING PROBLEMIDENTIFIKATION FORMÅLET MED HOVEDOPGAVEN PROBLEMFORMULERING HOVEDOPGAVENS STRUKTUR AFGRÆNSNING 12 5 TEORI TRANSAKTIONSOMKOSTNINGSTEORI (WILLIAMSON 1985) AN ECLECTIC THEORY OF THE CHOICE OF INTERNATIONAL ENTRY MODE (HILL, HWANG & KIM 1990) KONTROL RESSOURCEENGAGEMENT SPREDNINGSRISIKO THE DECISION FRAMEWORK AGENTTEORI OG PRINCIPAL-AGENT MODELLEN INFORMATIONSASYMMETRI OG MORAL HAZARD AGENTTEORI I INTERNATIONALISERINGSSAMMENHÆNG SYSTEMATISK RISIKO 23 6 METODE METODE PROCESBESKRIVELSE VALG AF ANALYSESTRATEGI KVALITATIV METODE OG KAUSAL INFERENS VALG AF EMPIRI FORSKNINGSKRITERIER 28 7 EMPIRISK ANALYSE AF CASES CASE 1 (JV): DANONE VS WAHAHA (A): WHO IS HAVING THE LAST LAUGH? KAUSAL INFERENS ANALYSE AF JOINT VENTURE ANALYSE AF SYSTEMATISK RISICI I JV CASE 2 (LA): MAN B&W MANAGING LICENSES IN A GLOBALIZED WORLD KAUSAL INFERENS ANALYSE AF LICENSING AGREEMENT (LA) 38 3

5 7.2.2 ANALYSE AF SYSTEMATISK RISICI I LA CASE 3 (FA): JOLLIBEE FOODS CORPORATION: INTERNATIONAL EXPANSION KAUSAL INFERENS ANALYSE AF FRANCHISE AGREEMENT ANALYSE AF SYSTEMATISK RISICI I FA 48 8 SYNTESE AF TEORISTUDIET OG DEN EMPIRISKE ANALYSE RISIKOAFDÆKNING AF INFORMATIONSASYMMETRI EX ANTE OG EX POST BEREGNING AF RISIKO FOR INFORMATIONSASYMMETRI I KAPITALOMKOSTNINGER UFORMELLE OG FORMELLE INCITAMENTSSTRUKTURER 55 9 KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVERING TEORETISK DELKONKLUSION KONKLUSION PÅ DEN EMPIRISKE ANALYSE HOVEDKONKLUSION PERSPEKTIVERING 59 LITTERATUR ARTIKLER BØGER BILAG 63 4

6 2 Figurer & tabeller Tabel 1: Designet af Jesper Johansen, adapteret fra Williamson (1985)...14 Tabel 2: Hill, Hwang & Kim (1990) adapteret af Jesper Johansen...16 Tabel 3: Hill, Hwang & Kim (1990) adapteret af Jesper Johansen...17 Tabel 4: Hill, Hwang & Kim (1990) adapteret af Jesper Johansen...17 Tabel 5: The decision framework adapteret af Jesper Johansen...18 Figur 1: Hovedopgavens struktur...11 Figur 2: Analysestrategi designet af Jesper Johansen...26 Figur 3: Systematisk risiko model designet af Jesper Johansen...27 Figur 4: Danone V Wahaha: Who is having the last laugh? Exhibit Figur 5: Kausal inferens analyse af Joint Venture (JV)...32 Figur 6: Systematisk risiko for JV...35 Figur 7: Order books of MAN B&W Diesel's licensees of March 2005, Exhibit 8, pp Figur 8: Kausal inferens analyse af Licensing Agreement (LA)...38 Figur 9: Systematisk risiko model for LA...41 Figur 10: Jollibee Foods Corporation (A): International Expansion, Exhibit 1, pp Figur 11 Jollibee Foods Corporation (A): International Expansion, Exhibit 6, pp Figur 12: Kausal inferens analyse af Franchise Agreement (FA)...44 Figur 13: Systematisk risiko model for FA...48 Figur 14: Kriterier udvælgelse på baggrund af HHK 1990 The Decision Framework...52 Figur 15: Model til risikoafdækning af informationsasymmetri...53 Figur 16: Estimering af beta...55 Figur 17: Charles W. L. Hill, Peter Hwang, W. Chan Kim, Strategic management journal, Vol. 11, (1990). Table 1 + Fig Figur 18: Danone V Wahaha: Who is having the last laugh? Exhibit Figur 19: Danone V Wahaha: Who is having the last laugh? Exhibit Figur 20: JV case: Kriterier og observerbare implikationer...66 Figur 21: LA case: Kriterier og observerbare implikationer...66 Figur 22: FA case: Kriterier og observerbare implikationer

7 3 Forkortelser Direkte udenlandske investering = FDI Joint venture = JV Franchise agreements = FA Licensing agreement = LA Collaborative arrangements = CA Transaktionsomkostningsteori = TCE Principal-agent = PA Hill, Hwang & Kim (1990) = HHK (1990) Incentive Rationality Constraint = IRC Incentive Compatibility Constraint = ICC 6

8 4 Indledning Valget af indtrængningsformen på et udenlandsk marked har stor betydning for, hvorvidt virksomheden får succes på det nye marked. Internationaliseringslitteraturen arbejder med forskellige modeller og konstruktioner, der alle forsøger at tage stilling til fordele og ulemper ved at virksomheden internationaliserer. Fælles for størstedelen af internationaliseringslitteraturen er, at den tager udgangspunkt i den generelle transaktionsomkostningsteori (TCE). Denne hovedopgave tager udgangspunkt i, hvordan virksomheder internationaliserer sig gennem direkte udenlandske investering, og hvorledes de tager højde for skjult information og opportunistisk adfærd ved valg af indtrængningsform. Internationalisering gennem direkte udenlandske investering i indtrængningsformerne joint-venture og licensing agreement og franchise agreement, kan ske med forskellige grader af kontrol og risici, som skal holdes op mod fordelene 1. Hill, Hwang & Kim (1990) arbejder i An eclectic theory of the choice of international entry mode 2 med konstruktionerne kontrol, ressourceengagement, risikospredning, som karakteriserer de forskellige indtrængningsformer 3. HHK (1990) mener at den eksisterende internationaliseringslitteratur, med transaktionsomkostningsteorien i front, udelukkende anskuer virksomheders evne til at internationalisere sig ud fra en teoretisk betragtning. HHK (1990) argumenterer for et forenet framework, som virksomhedsledere og researchere kunne bruge i praksis. Men en central del af direkte udenlandske investering er organiseringen af samarbejdet. Incitamentsstrukturer behandles af Williamson (1991), men ikke i relation til indtrængningsformer og The eclectic theory behandler ikke incitamentsstrukturer overhovedet, hvilket ikke kun kendetegner HHK (1990) men er gennemgående for internationaliseringsteorien. Dette er problematisk, da både kontrakt- og incitamentsstyring er centrale begreber i transaktionsomkostningsteorien, men altafgørende for succes 4 i forbindelse med relationsopbygning i internationaliseringsprocesser. TCE nævner muligheden for at interne faktorer, der påvirker usikkerheden, kan komme fra opportunistiske handlinger, og at hierarkier er kontraktstyret (Hennart 1991:84). Ingen af teorierne forholder sig konkret til risici forbundet med agenter eller risici forbundet med incitamentsstrukturer i 1 The eclectic paradigm of international production (John H. Dunning)(1988). OLI parameters. 2 Refereres herefter som The eclectic theory 3 An Eclectic theory of the choice of international entry mode (Hill, Hwang & Kim)(1990) side 120. Table 1. 4 Annop Madhok, Journal of international business studies, Vol. 37, No. 1 (Jan., 2006), pp

9 hierarkierne, og hvorledes disse påvirker valget af indtrængning. De anerkender deres tilstedeværelse, endda som en grundforudsætning for teorien 5. Således mangler der et bindeled imellem internationaliseringsteorien og transaktionsomkostningsteorien, der forholder sig til skjult information, agenter og opportunistisk adfærd. Agentteori bruges i mange forskellige sammenhænge og indenfor mange forskellige felter. Baiman (1982:155) giver en meget præcis definition af teorien 6 : Agentteoretisk forskning fokusere på et optimalt kontraktforhold mellem virksomhedens ansatte, hvor hver ansat forudsættes at være motiveret af egeninteresser. Agentteori og principal-agent modellen beskriver relationen imellem principal og agent, under forudsætning af informationsasymmetri, hvorved moral hazard (Laffont & Martimort, 2001:147) 7 og interessekonflikter kan opstå. Det er vigtigt for virksomheder, der trænger ind på nye markeder, at vurdere risici forbundet med informationsasymmetri for at sikre succesfuld indtrængning. Informationsasymmetri kan være afstedkommet ved en uddelegering af virksomhedens aktiviteter og medfører, at interesserne parterne imellem ændrer sig, og der opstår modstridende målsætninger 8. Dette kommer blandt andet til udtryk ved moral hazard, hvor agenten kan tage beslutninger på baggrund af skjult information, og hvor principalen bærer den fulde risiko. Interessekonflikter antager en strengere form, hvor agenten kan agere korrupt eller med skjult dagsorden. Både moral hazard og interessekonflikter er en central del af agentteori og incitamentsteorien, og hvor principalen igennem incitamentsstrukturer kan tilsikre, at agenten handler solidarisk og i principalens interesse. Muligheden for informationsasymmetri må antages at opstå ved etablering af udenlandsk drift eller produktion, hvor man er afhængig af kontrolforanstaltninger til at overvåge agenterne. Flere cases og artikler omhandlende internationale joint ventures (JV) behandler de pragmatiske barrierer ved valg af indtrængningsstrategi, hvor de bl.a. ser på kongruente effektmålinger, juridiske problemstillinger og endgame strategies 9. Disse cases antyder, at der er stor fokus på de tillidsspørgsmål, der rejser sig, herunder agent problemer i JV og alliancer, som virksomheden skal analysere inden indtrængning på et nyt marked. Joint venturepartnerne 5 The transaction cost theory of the multinational enterprise. (Hennart, J.F., 1991) pp Agency theory research focuses on the optimal contractual relationships among members of a firm, where each member is assumed to be motivated soley by self-interest.. 7 By the mere fact of delegation, the principal loses any ability to control those actions when those actions are no longer observable, either by the principal who offers the contract, or by the Court of Justice which enforces it. Those actions cannot be contracted upon because no one can verify the value of the agent's actions. We will then say that there is moral hazard. 8 The Theory of Incentives I : The principal-agent model Jean-Jacques Laffont & David Martimort 2001 side Paul W. Beamish. The design and management of international joint ventures. (Bartlett, Ghoshal & Beamish: Transnational management) s

10 analyserer ex ante i hvor høj grad disse tillidsspørgsmål 10 kan forøge transaktionsomkostninger i form af agentomkostninger, og hvordan de igennem juridiske eller spilteoretiske konstruktioner (hostage games) kan sikre sig imod opportunistisk adfærd fra deres samarbejdspartner. For virksomheder, der internationaliserer er formelle såvel som uformelle konstruktioner, der sikrer positiv opfyldelsesinteresser, altafgørende for en optimal indtrængning på et udenlandsk marked. Dette udfordrer de eksisterende teorier om international indtrængningsstrategi, da de ikke tager højde for informationsasymmetri og principal-agent problemer. Det er derfor interessant at se på, hvordan disse risici kalkuleres og særligt, hvordan disse risici inkorporeres eller afbødes i incitamentsstrukturerne eller igennem kontraktstyring. Igennem en empirisk analyse af en række cases afdækkes hvilke kriterier, der bør vurderes i en risikovurdering af indtrængningsstrategien og de afledte transaktionsomkostninger samt betydningen af incitamentsstyring i et samarbejde mellem parter med forskellige interesser. Dette lægger op til teoretisk modifikation af internationaliseringsteorierne og giver et rammeværktøj til at kunne vurdere og kvantificere de kriterier, der lægger til grund for valget af indtrængningsstrategi. 4.1 Problemidentifikation Formålet med hovedopgaven Denne hovedopgave har to formål; et teoretisk formål og et empirisk formål. Det teoretiske formål er at afdække, hvorledes de respektive teorier kan forenes i et rammeværktøj til at analysere de kriterier, der lægger til grund for valget af indtrængning, og hvordan virksomheder tager højde for principal-agent problemer i forbindelse med valget af international indtrængningsstrategi. Med udgangspunkt i den generelle transaktionsomkostningsteori identificeres fordelene ved indtrængningsformerne joint venture (JV), licensing agreement (LA), franchise agreement (FA). Transaktionsanalysefordelene modsvares ved en gennemgang af agentteorien, herunder mangel på information eller informationsasymmetri, og hvordan disse transaktionsfordele kan beskyttes ved hjælp af incitamentsmodeller og kontraktstyring. Med afsæt i beregningsmetoder fra finansieringsteorien modificeres internationaliseringsteorien til brug i en empirisk analyse af agentomkostninger forbundet med indtrængningsstrategier. Det empiriske formål med opgaven er at analysere udførelsen af de forskellige indtrængningsformer, uddybe brugen af incitamentsstrukturer i forbindelse med overførsel af 10 Paul W. Beamish. The design and management of international joint ventures. (Bartlett, Ghoshal & Beamish: Transnational management) s

11 kontrol, anvendelse af håndgribelige og uhåndgribelige ressourcer samt brug af viden, kodet såvel som ukodet. Ud fra kriterier, udviklet i transaktionsomkostningsteorien, foretages en samlet vurdering af risikoafdækning under forskellige indtrængningsformer herunder, hvordan der tages højde for agentomkostninger. Der drages konklusioner om væsentligheden i at inddrage agentomkostninger, som følge af informationsasymmetri, der vedrører incitamentsstrukturer i virksomhedens indtrængningsstrategier Problemformulering Problemformuleringens grundlæggende præmis er, at internationaliseringsteorien ikke tager højde for informationsasymmetri og principal-agent problemer. Endvidere antager teorien ikke incitamentsstrukturer som kriterium for valg af indtrængningsstrategi i forbindelse med direkte udenlandske investering. Det teoretiske formål med opgaven består i at kombinere teoriapparatet ud fra forudsætningerne i de respektive teorier, hvor det empiriske formål er at afdække teoriens anvendelse på de udvalgte cases. For at kunne besvare hovedopgavens problemformulering fyldestgørende er følgende problemformulering og undersøgelsesspørgsmål udarbejdet. Hvordan tages der højde for risici forbundet med informationsasymmetri i indtrængningsformerne joint venture, licensing agreement og franchise agreement? Følgende undersøgelsesspørgsmål er udarbejdet til at understøtte det empiriske formål. Undersøgelsesspørgsmål 1: Hvilke kriterier bør medtages i risikoafdækningen af informationsasymmetri i indtrængningsformerne joint venture, licensing agreement og franchise agreement? Undersøgelsesspørgsmål 2: Hvordan indkalkuleres risikoen for informationsasymmetri i kapitalomkostningerne forbundet med direkte udenlandske investeringer? Undersøgelsesspørgsmål 3: Hvordan tages der i incitamentsstrukturerne højde for moral hazard og interessekonflikter i indtrængningsformerne joint venture, licensing agreement og franchise agreement? 10

12 Under hensyntagen til hovedopgavens formål uddybes den logiske sekvens i problemformuleringen. Det er vigtigt at fastslå hvilke risici, der er forbundet med informationsasymmetri for at kunne sandsynliggøre et potentielt tab eller gevinst i de givne indtrængningsformer. Dernæst bør det afdækkes hvilke kriterier, der bør medtages i beregningen af disse risici således at en forståelse for årsagssammenhængen kan etableres. Dernæst undersøges det om disse risici kan anticiperes, ved at analysere cases ved hjælp af de udledte kriterier. Dette sammenholdes med, hvordan incitamentsstrukturerne tager højde for moral hazard og interessekonflikter igennem casene Hovedopgavens struktur Det tilrettelagte undersøgelsesdesign er et casestudie af tre udvalgte cases, der relaterer sig til de valgte indtrængningsstrategier. Den empiriske analyse skal, på baggrund af kriterier opstillet i analysestrategien, besvare undersøgelsesspørgsmålene, som er en del af den samlede problemformulering. Konklusionen vil sammenfatte synteseafsnittet og give en besvarelse på problemformuleringen og afslutningsvis perspektiveres hovedopgavens fund. I figuren nedenfor, beskrives opbygningen af hovedopgaven og giver et overblik over de enkelte elementer heri. Problemfelt 1. Introduk?on Problemformulering 2. Teori Transak?onsomkostningsteori Hill, Hwang & Kim (1990) AgenLeori Kausal inferens analyse 3. Empirisk analyse Systema?sk risiko analyse 4. Syntese af teoristudie og empirisk analyse Konklusion Figur 1: Hovedopgavens struktur I metodeafsnittet gennemgås og uddybes hovedopgavens metodiske ramme, analysestrategi og forskningskriterier. 11

13 4.1.4 Afgrænsning Hovedopgaven vil kun behandle risici og informationsasymmetri under de førnævnte indtrængningsstrategier og under de betingelser beskrevet i problemfeltet. Der gøres ligeledes opmærksom på, at teorien vil blive behandlet snævert med fokus på problemformuleringen og problemfeltet, hvor teorien og modellernes paradigmer indbefatter JV, LA og FA. Da hovedopgavens teoretiske ramme beskæftiger sig indenfor det angivne problemfelt, vil andre internationaliseringsteorier ikke blive gennemgået i denne opgave og argumentation og begrundelse herfor findes i metodeafsnittet. Afgrænsningen og valg af empirien behandles ligeledes under metodeafsnittet De ledelsesmæssige aspekter Hovedopgaven vil hovedsageligt tage udgangspunkt i teoretiske paradigmer, hvorfor de ledelsesmæssige udfordringer ved at lede under informationsasymmetri og håndhævelse af incitamentsstrukturer ikke beskrives nærmere. Om end disse ledelsesmæssige udfordringer er interessante at udforske, herunder incitamentsstrukturerne for expats og lignende, vurderes det i relation til problemfeltet, at det ikke påvirker selve incitamentsstrukturen eller valget af indtrængningsstrategi De kulturelle aspekter I relation til de kulturelle udfordringer ved internationalisering skal Hofstedes fire kulturvariable nævnes. Principal-agent problemer opstår også som følge af kulturelle forskelle ved uddelegering af arbejde eller accept af opgaver. Disse forskelle giver anledning til at anskue principal-agent problemer i relation til kulturer, hvor agenter ikke agerer under forudsætning af nyttemaksimering. Denne kulturelle kløft behandles i en ressourcebaseret tilgang til virksomheden af Alvaro Cuervo-Cazurra et al. og betegnes som Liability of foreigness 11. Dog er disse kulturelle aspekter et studie værd i sig selv, men er for hovedopgavens vedkommende afgrænset bort Acquisitions og Greenfield Disse indtrængningsformer inddrages i de tilfælde, der findes en relevant sammenhæng eller argumentation herfor. I relation til både teorien og hovedopgavens problemfelt, vil disse indtrængningsformer ikke være bærende elementer i hovedopgaven på grund af opgavens omfang. 11 Alvaro Cuervo-Cuzurra et al. Causes of the difficulties in internationalization. Side

14 5 Teori I dette afsnit introduceres hovedopgavens teorier og modeller. Hovedopgavens teoretiske ramme tager udgangspunkt i den generelle transaktionsomkostningsteori, hvis grundlæggende antagelser om opportunisme og begrænset rationalitet kan beskrive både ønsket om internationalisering og samtidig giver anledning til agentteori. Efterfølgende afdækkes internationaliseringsteorien, der introducerer en beslutningsramme i forbindelse med udenlandske investering og ekspansion. Afslutningsvis introduceres begrebet systematisk risiko, som uddrages fra den generelle finansieringsteori. 5.1 Transaktionsomkostningsteori (Williamson 1985) Transaktionsomkostninger definerer de omkostninger, der er forbundet med organiseringen af økonomiske aktiviteter (Arrow 1969:48). Transaktionsomkostningsteorien indeholder en række determinanter og forudsætninger, som har indflydelse på hvorledes en virksomhed skal agere i markedet. Ifølge Dunning (1993:5) 12 er transaktionsomkostningerne centrale for succes og for forståelsen af direkte udenlandske investering. Transaktionsomkostningsteorien (TCE) baserer sig på den grundlæggende præmis, at transaktionsomkostningerne afgør, hvorvidt virksomheden skal producere varer eller tjenesteydelser selv eller indkøbe dem via markederne. I relation til valget af indtrængningsstrategi er det centralt at forstå, at begrundelsen for internationalisering er begrundet i en TCE analyse, hvor transaktionerne er afgørende for, hvilke reguleringsstrukturer, der anvendes. Williamson (1985) anvender begreberne market, hybrid og hierachy om de forskellige koordinering- og kontrolmekanismer der finder anvendelse ved generiske former for økonomisk organisering. Market relaterer sig til transaktioner foretaget på markedet, hybrider relaterer sig til en aktivspecificering, hvor markedet er ineffektivt, og hvor alternative konstruktioner skal findes. Hierachy referer til reguleringsstrukturen i egenproduktionen, og hvor graden af intern kontrol er høj. Fælles for de tre begreber er diversiteten i transaktionsomkostningerne, der er forbundet med de egenskaber begreberne dækker over. Her er graden af aktivspecificeringen central for forståelsen af transaktionsomkostningerne. Et andet centralt begreb i TCE (Williamson 1985) og centralt heri er netop aktivspecificering, som relaterer sig til graden af specificering i de aktiver, der investeres i til brug i transaktionerne. Det vil sige, hvor specifikke er aktiverne, og hvor hurtigt kan de omstilles til anden produktion. Aktivspecificeringen er relevant, da investeringer foretaget af en virksomhed i 12 Mastering transaction costs associated with cross border activities thus became a key to economic success (Dunning 1993:5) 13

15 forbindelse med indtrængning er central for de risici, der skal tages højde for i en ex ante analyse. Williamson (1985) differentierer aktivspecificering i seks forskellige typer, hvoraf opgaven vil inddrage de fem første såfremt de finder anvendelse. Asset-specificity (Williamson 1985) Type Site specificity Physical asset specificity Human-asset specificity Brand name capital Dedikeret aktiver Midlertidig aktivspecificering Karakteristika Lokations bestemt aktivspecificering Fysiske komponenter, særligt fremstillet komponenter Learning by doing, Branding Investeringer med et dedikeret formål En lignende type aktivspecificering, som site specificity Tabel 1: Designet af Jesper Johansen, adapteret fra Williamson (1985) Transaktionsomkostningsteoriens grundlæggende antagelser er opportunisme og begrænset rationalitet (Williamson 1985), og hvor der skelnes mellem ex ante og ex post opportunisme. Ex ante opportunisme refererer til de overvejelser en virksomhed gør sig i forbindelse med afsøgning af markedet, ressourcer og eller samarbejdspartnere 13 og i relation til kontraktudformning og spilteoretiske overvejelser samt udviklingen af incitamentsstrukturer. Ex post opportunisme er et resultat af ex ante opportunismens forsøg på at anticipere de scenarier, der tages højde for i kontraktudformningen og i incitamentsstrukturerne, og hvorledes disse kan kontrolleres. Ex post opportunisme skal ses i forhold til teoriens betragtning, at kontrakten ikke kan tage højde for alt. Den opportunistiske adfærd skal også ses i modsætning til tillid, som internationaliseringsteorien generelt ikke behandler (Madhok 2006: 6), men i den begrænsede rationalitet opfatter Williamson (1985) agenten som værende rationelt tænkende, men kun i begrænset omfang. Der bør ligeledes skelnes imellem økonomisk opportunisme og egenrådighed, som knytter sig til den begrænsede rationalitet 14. Hvor økonomisk opportunisme opstår som følge af informationsasymmetri og relaterer sig til moral hazard, er egenrådighed ligeledes opportunistisk, men i en sådan grad, at der er tale om interessekonflikt. Transaktionsomkostningsteorien finder dog begrænset anvendelse i forbindelse med valg af indtrængningsstrategi, da den kun overordnet set behandler brugen af markedet som 13 The eclectic paradigm of international production (John H. Dunning)(1988). OLI parameters. 14 The end of the opportunism vs trust debate (Alain Verbeke et al: 2009) 14

16 reguleringsstruktur i relation hertil. I TCE ligger centrale begreber for den adfærd virksomheder og agenten udviser samt forståelsen heraf, men for at kunne forklare motiverne bag internationalisering introduceres internationaliseringsteorien. 5.2 An eclectic theory of the choice of international entry mode (Hill, Hwang & Kim 1990) I internationaliseringslitteraturen er The eclectic theory (Hill, Hwang & Kim, 1990:117) en teori, der bygger videre på blandt andet Uppsala internationalization process model (Johanson & Vahlne 2009:2) og transaktionsomkostningsteorien (Williamson, 1985). Af andre relaterede teorier og research skal nævnes The eclectic paradigm (Dunning 1988:1), som er en relevant teori for internationalisering herunder OLI modellen. The eclectic paradigm bygger videre på Heckscher- Ohlin (H-O) modellen, som er en handelsteoretisk model, der bygger videre på David Richardos berømte teori om komparative fordele. The eclectic theory HHK 1990 er valgt ud fra den nuancerede tilgang til indtrængningsformernes forskellige karakteristika, hvor The eclectic paradigm (Dunning 1988) er udviklet med mere snævert fokus. Hill, Hwang & Kim (HHK 1990:120) argumenterer for, at interaktionen imellem de tre variable, strategiske, miljø og transaktionsspecifikke, er bestemmende for en virksomheds valg af indtrængningsstrategi. Endvidere tager teorien udgangspunkt i tre indtrængningsstrategier, licensering 15 joint venture eller greenfield/acquisition. HHK differentierer imellem de variable, der har indflydelse på valget af indtrængningsstrategi og de tre kategorier af indtrængningsstrategier, der vælges imellem. De tre forskellige indtrængningsstrategier har forskellige karakteristika, som er graden af kontrol, graden af ressourceengagement og eksproprieringsrisiko 16. Med kontrol menes graden af kontrol over ledelse af driften på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Ressourceengagementet relaterer til, hvor stor en andel af investeringen, der ligger hos virksomheden eller som virksomheden er villig til at risikere. Eksproprieringsrisikoen er den risiko, virksomheden tager ved at indgå i et samarbejde, hvor know-how eller kodet viden kan overføres til en anden part, hvorved virksomheden taber en fordel eller en fremtidig innovationsfordel og risikerer at skabe en konkurrent. De forskellige karakteristika ved de tre forskellige indtrængningsformer nuanceres ved at se nærmere på de tre variable i The decision framework Franchise sidestilles med de samme karakteristika, som LA besidder i relation til Hill, Hwang & Kims betragtninger. 16 Figur : Charles W. L. Hill, Peter Hwang, W. Chan Kim, Strategic management journal, Vol. 11, (1990). Table 1 + Fig Figur : Charles W. L. Hill, Peter Hwang, W. Chan Kim, Strategic management journal, Vol. 11, (1990). Table 1 + Fig. 1 15

17 5.2.1 Kontrol Forskellige indtrængningsformer indbefatter forskellige niveauer af kontrol (Anderson & Gatignon: 1986), men Hill, Hwang & Kim definerer kontrol, som kontrol over taktiske og strategiske beslutninger. Beslutningskompetencen og investeringer hænger sammen, hvorfor kontrollen følger ressourceengagementet. Der er en logik i, at man skal have kontrol over beslutningskompetencerne for at kunne investere i aktiver, og deri ligger også kontrol over egenkapitalen. Indtrængningsform Kontrol Grad Licensaftaler (LA) Franchise aftale (FA) Joint Venture (JV) Greenfield el. Acquisition (LA/FA). Licenspartneren ejer typisk aktiverne eller bliver tvunget til at investere i dem (JV). Fordeling af egenkapitalen og bestyrelsesposterne mellem JV parterne (G/A). Fuld kontrol over daglig drift og strategiske beslutninger Lav Mellem Høj Tabel 2: Hill, Hwang & Kim (1990) adapteret af Jesper Johansen I relation til teorien sidestilles indtrængningsformerne LA og FA, om end der findes en række punkter, hvor disse indtrængningsformer afviger fra hinanden. Fælles for dem er, at de har lave grader af kontrol, lave grader af ressourceengagement og høj spredningsrisiko 18. Dette kan nuanceres ved at påpege, at FA har større kontrol muligheder end LA, ved for eksempel barrierer så som branding Ressourceengagement Ved ressourceengagement defineres det, at der er tale om aktiver, som ikke kan omstilles uden tab af værdi for virksomheden. Der kan både være tale om håndgribelige og uhåndgribelige ressourcer og initial investeringer i aktiverne. Graden af ressourceengagement kan også måles ved at se på størrelse af sunk cost i forbindelse med et exit ved en ikke succesfuld indtrængningsstrategi. 18 Hill, Hwang & Kim

18 Indtrængningsform Ressourceengagement Grad Licensaftaler (LA) Franchise aftale (FA) (LA/FA). Licens- eller franchisetageren bærer størstedelen af initialinvesteringen. Lav Joint Venture (JV) Greenfiel el. Acquisition (JV). Fordeling af ejerskab over aktiverne mellem JV parterne (G/A). Store initialinvesteringer ved etablering af datterselskab gennem greenfield el. acquisition Mellem Høj Tabel 3: Hill, Hwang & Kim (1990) adapteret af Jesper Johansen Spredningsrisiko Spredningsrisiko kendetegnes også som en ekspropriationsrisiko, hvor virksomheden kan tabe en fordel enten i form af proprietær know-how eller kodet viden til en alliancepartner. HHK (1990) argumenterer også for, at høj spredningsrisiko kan medføre en reduktion i eller tab af quasi-rents, som igen medfører tab af en innovationsfordel. Indtrængningsform Spredningsrisiko Grad Licensaftaler (LA) Franchise aftale (FA) (LA/FA). Signifikant ekspropriationsrisiko og tab af fordel til licens- og franchisetageren Høj Joint Venture (JV) (JV). Mulighed for overførsel af know-how eller uhåndgribelig ressource til JV parteren Mellem Greenfield el. Acquisition (G/A). Mindre risiko for, at nøglemedarbejdere forlader datterselskabet og går til konkurrenten Lav Tabel 4: Hill, Hwang & Kim (1990) adapteret af Jesper Johansen The decision framework The decision framework er bygget op omkring 9 hypoteser, der er inddelt i tre forskellige variable som er strategiske, miljømæssige og transaktionsspecifikke. Disse hypoteser fremsætter forskellige antagelser om indtrængningsformens karakteristika. Disse hypoteser vil danne grundlag for hovedopgavens teoretiske kriterier, som anvendes i den empiriske analyse. HHK (1990) anvender multi-domestic (H.1.) og global (H.2.) strategies til at forklare, hvor høje og lave grader af kontrol virksomheder ekspanderer med. HHK (1990) argumenterer for at de egenskaber, som de to strategier er kendetegnet ved afgør graden af kontrol. De to strategier 17

19 anbefaler to forskellige indtrængningsformer ud fra deres respektive modsætningsforhold, men hvor transnational og international strategi er ikke repræsenteret i teorien. Både transnational og international strategi, har egenskaber som også kan findes i multi-domestic og global strategier, heriblandt governance strukturerne og centralisering/decentralisering af kontrol og beslutningskompetence. Nedenfor beskrives The decision framework efter Hill, Hwang & Kim Tabel 5: The decision framework adapteret af Jesper Johansen Strategiske variable De strategiske variable centrerer omkring kontrol, og hvorledes de to strategier global strategi og en multi-domestic strategi påvirker graden af kontrol ved forskellige indtrængningsformer. 18

20 HHK(1990) argumenterer for, at virksomheder, der antager en global strategi også vil fortrække indtrængningsstrategier med store muligheder for kontrol. Omvendt vil virksomheder, der antager en multi-domestic strategi, foretrække indtrængningsstrategier, som har mindre grader af kontrol. HHK (1990) argumenterer for, at virksomhedernes konfiguration af værdikæden er givet ud fra, hvilken strategi de benytter, hvilket igen har indflydelse på valg af indtrængningsstrategi. Derfor vil virksomheder, der antager en global strategi være mere tilbøjelige til at vælge greenfield eller acquisition, hvorimod virksomheder, der antager en multi-domestic strategi er mere tilbøjelige til at vælge LA eller JV. Ligeledes argumenterer HHK (1990) for, at globale oligopoler favoriserer indtrængningsformer, med høj grad af kontrol, da disse multinationale selskaber har brug for at kunne agere hurtigt i forhold til deres omverden Miljø variable De miljømæssige variable er kendetegnet ved at centrer sig om ressourceengagementet, og hvorledes en række eksogene faktorer påvirker graden af risiko. Disse variable analyseres for at vurdere risikoen og jo højere den er, jo lavere ressourceengagement ønsker virksomheden i sin indtrængningsform. Graden af risiko hænger sammen med sandsynligheden for at imødegå tab og størrelsen af ressourceengagementet fortæller, hvor meget man risikere at tabe. De miljømæssige variable vurderes ud fra, hvilken af de tre overordnede variable i The decision framework, som fortrækkes. Det vil sige, at såfremt en virksomhed antager en global strategi, kan de miljømæssige variable veje mindre tungt, såfremt det er vigtigt at etablere et datterselskab 19 for at beskytte proprietær viden og know-how Transaktionsspecifikke variable De transaktionsspecifikke variable relaterer sig til ekspropriationsrisiko og overførsel af viden, der enten er håndgribelig eller uhåndgribelig. HHK (1990) argumenterer for, at virksomhedens konkurrencemæssige fordel kan gå tabt ved overførsel eller ekspropriation. Transaktionsomkostninger ved indtrængning ved hjælp af alliancepartnere kan opstå ved; (1) at udarbejde en udførlig kontrakt, som tager højde for kontrolmekanismer, monitorering og scenarier og (2) tab der opstår som følge af uforudsigelige hændelser, som følge af opportunisme fra alliancepartneren. 19 Gennem greenfield eller acquisition. 19

21 De to forhold kan ifølge HHK (1990) kraftigt reducere transaktionsomkostningerne, hvis greenfield eller acquisition benyttes som indtrængningsform på grund af en bedre beskyttelse af virksomhedsspecifik viden og know-how. En fundamental antagelse i transaktionsomkostningsteorien er, at den fuldendte kontrakt ikke kan skrives og kontrakter skal i højere grad regulere samarbejdet, end det skal beskytte proprietær know-how og udviklingen i quasi rents 20. Styrken i The eclectic theory er videreudviklingen af de eksisterende internationaliseringsstrategier samt en videreudvikling af transaktionsomkostningsteorien. Den teorietiske ramme i hovedopgaven omfatter en del aspekter omhandlende, hvorfor virksomheder er offshore og hvordan de gør det. Men fælles for alle teorierne er, at de ikke tager højde for principalagent problemerne, som går på tværs af hele den teoretiske ramme. Agentteorien kan forklare en stor del af den opportunisme, der introduceres i TCE og de transaktionsomkostninger, der optræder i The eclectic theory i forbindelse med direkte udenlandske investering. 5.3 Agentteori og principal-agent modellen Agentteori har været anvendt i mange forskellige sammenhænge 21 og Baimans (1982:155) definition af agentteori indeholder både det kontraktforhold, der findes imellem principalen og agenten samt antagelsen om at begge er motiveret af egeninteresser. Agentteori har været brugt indenfor mange forskellige discipliner og i praksis anvendes modeller hvor flere agenter og principaler er i spil. Derfor er sammenhængen imellem agentteori, kontraktteori og organisationsteori, herunder incitamentsstrukturer, meget sammensatte. Afsnittet behandler agentteori i forbindelse med uddelegering og de begrænsninger dette medfører samt moral hazard og informationsasymmetri. I den simple model 22 uddelegerer principalen (P) en opgave til agenten (A), hvor agenten har mulighed for at acceptere eller afslå, hvorefter opgaven enten udføres 23 eller afvises. I uddelegeringen ligger, at agenten skal varetage principalens interesser og for at sikre den positive opfyldelsesinteresse hos agenten, kompenseres denne efter en struktur eller kontrakt. Både principalen og agenten har egeninteresser i denne relation, da det er i principalens interesse, at agenten påtager sig opgaven, og at agenten udfører opgaven tilfredsstillende for den lavest mulige 20 Quasi rents defineres, som renter fra innovationsprocesser som kan beskyttes mod konkurrence. 21 The principal/agent paradigm: Its relevance to various functional fields Ann van Ackere, European journal of operational research (1993:83-103) 22 Der findes mere avancerede principa-agent modeller, hvor der optræder flere agenter og hvor principaler også er agenter. Disse modeller vil i relation til hovedopgaven ikke bliver behandlet. 23 The Principal/Agent paradigm: Its relevance to various functional fields (Ann van Ackere 1991) 20

22 kompensation. Agenten ønsker kun at acceptere opgaven, såfremt kompensationen stiller agenten bedre end ved ikke at tage den og deri ligger også, at agenten vil udføre opgaven med mindst mulig indsats. Dette er yderligere med til at forøge agentomkostningerne, da agenten ikke altid vil foretage det valg, der er mest optimalt for principalen. Agentens accept af opgaven og sammenhængen imellem kompensationens størrelse og agentens bedste alternativ kaldes incentive rationality constraint (Ann van Ackere 1993:83). Incentive rationality constraint nuancerer transaktionsomkostningsteoriens begrænsede rationalitets begreb, da agenten er rationelt tænkende, men kun i begrænset omfang og kun i relation til egeninteressen. Transaktionsomkostningsteorien og principal-agent modellen opererer begge med forudsætningen om nyttemaksimering, men med de begrænsninger som incentive rationality constraint beskriver. Incentive compatibility constraint (Ann van Ackere 1993:83) referer til principalens mulighed for at motivere agenten til at agere på vegne af principalen også uden, at dette kan observeres af principalen. Dette beskriver principalens mulighed for at skabe en incitamentsstruktur, men grundlæggende i både incitamentsteori og agentteori kender principalen ikke agentens skjulte information og omvendt. Informationen 24 er skjult for partnerne og betegnes som asymmetrisk. Derved opstår der en risiko for, at skjult information har indflydelse på incitamentsstrukturen eller kontraktstyringen Informationsasymmetri og moral hazard I den simple principal-agent model kan både agent og principalen observere udbyttet af transaktionen, men selve transaktionen er kun observerbar for agenten. Der er ifølge Laffont & Martimort (2001:3) to typer af skjult information 25 den information, der relaterer sig til moral hazard og den information, der relaterer sig til adverse selection 26. I forhold til hovedopgaven vil kun moral hazard begrebet blive benyttet. Moral hazard betegnes også som hidden action, som antyder, at denne skjulte information alene ikke udgør en moral hazard, men at der skal handles på baggrund af den, hvorved agent antager en opportunistisk adfærd. Dette betegnes som informationsasymmetri, hvor agenten opnår en informationsfordel og skal vælge at handle opportunistisk. Informationsasymmetri kan opstå både ex ante og ex post, men klassisk moral hazard opstår ex post. Dog argumenterer Laffont & Martimort (2001) for, at der altid vil være informationsasymmetri ex ante, da risikolysten eller aversiteten kun kendes af agenten selv Privat information kaldes også skjult information. Skjult information anvendes herefter. 25 Nonverifiability referer til en type af informationsproblem, hvor principalen og agenten ex post deler den samme information, men denne er ikke observerbar for f.eks. domstolene (Laffont&Martimort 2001:3) 26 Adverse selection referrer til skjult information, som skaber informationsasymmetri ex ante, således at agenten agerer på information inden aftalen indgås. 27 THE THEORY OF INCENTIVES I: THE PRINCIPAL-AGENT MODEL, Jean-Jacques Laffont & David Martimort February 6, Side 33 21

23 Den skjulte information kan modsvares enten ved øget monitorering af agenten eller ved at motivere agenten igennem incitamenter. Heri ligger flere modsætningsforhold, da øget monitorering ikke sikrer positiv opfyldelsesinteresse fra agenten, men giver principalen begrænset 28 viden om den skjulte information. Denne monitorering af agentens adfærd øger transaktionsomkostningerne, hvorved der opstår et basalt trade off imellem den optimale fordeling af incitament og monitorering. Øget monitorering medfører øgede transaktionsomkostninger, som ikke garanterer, at opgaven løses tilfredsstillende af agenten, da denne selv bestemmer niveauet af engagement. Højere incitamenter medfører en risiko for at overkompensere agenten relativ til hvor balancen imellem incitament og opportunisme ligger i ligevægt. I begge tilfælde er der tale om agentomkostninger, som er afstedkommet af skjult information og risikoen for moral hazard Agentteori i internationaliseringssammenhæng I relation til valget af indtrængningsstrategi er informationsasymmetrien central, da virksomheden handler under denne forudsætning. Dette har signifikant indflydelse på både valg af strategi, JV, FA og LA partner, og hvorledes incitamentsstrukturerne udfærdiges. Ved en ex ante analyse af for eksempel en JV partner vil principalen forsøge at skabe en incitamentsmodel, der tilsikrer, at JV partneren (A) har samme interesse som principalen. Den asymmetriske information besværliggør denne incitamentsmodel, da interesserne fra agentens side er skjult for principalen og omvendt. Det betyder, at JV partneren (A) ikke ved, hvor stor risiko samarbejdet indebærer og derved, hvor stort udbyttet er i forhold til risikoen. I relation til LA og FA kan partneren agere mere risikovillig, da størstedelen af risikoen lægger på principalen, og agenten derved øger sandsynlighedsfordelingen for udbytte 29. Fælles for dem alle er, at agentomkostningerne defineres som de omkostninger, der opstår som følge af divergensen mellem de beslutninger, der er optimale for principalen eller agenten, men foretaget af agenten. Principal-agent teori og the eclectic theory bør under deres respektive forudsætninger kunne kombineres, da de begge foranlediges af en ex ante analyse og deres forudsætninger er internt konsistente. The eclectic theory bør ligeledes kunne udfordres af agentteori, da principalagent modellen ikke inddrages i HHK frameworket (1990) eller i dele af handelsteorien eller internaliseringsteorien, der danner den teoretiske ramme for frameworket. I ex ante risikoafdækning 28 Ann van Ackere (1993:89) kalder dette imperfect information 29 THE THEORY OF INCENTIVES I: THE PRINCIPAL-AGENT MODEL, Jean-Jacques Laffont & David Martimort February 6, Side

24 og analyse bør agentproblemer kunne kvantificeres for, at kunne operationaliseres i forbindelse med valg af indtrængningsform. 5.4 Systematisk risiko For at kunne differentiere de forskellige typer af risici, som er indeholdende i den øvrige teori introduceres systematisk risiko, for at kunne vurdere de forskellige former for risici i teorien. Systematiske risici defineres, som den markedsrisiko, der ikke kan diversificeres bort. Det vil sige, at ved hjælp af økonomiske konstruktioner eller kontraktlige forhold kan denne risiko ikke afbødes eller modvirkes. Der er tale om en markedsrisiko, der påvirker en virksomheds eksterne forhold. I finansieringsteorien kvantificeres den systematiske risiko ved beta, som udregnes på følgende måde 30. β = ρfm σf / σm β (beta) = Systematisk risiko, ρfm (rho) = korrelationen imellem firmas afkast og markedsafkast, σf (sigma) = standardafvigelsen af firma afkastet, σm (sigma) = standardafvigelsen af markedsafkastet 31. Betaer bliver brugt til at udregne kapitalomkostninger ved hjælp af Capital Asset Pricing Model ved blandt andet direkte udenlandske investeringer. I relation til hovedopgaven, vil systematisk risici blive brugt til at vurdere de risici, der beskrives i teorien og modsvares ved observationer i empirien. Der tages højde for volatiliteten på markedet, men markedets dybde og likviditet er for hovedopgavens vedkommende ikke interessant. Dette skyldes blandt andet, at der er tale om kvalitative data, hvor betaet estimeres ud fra kvalitative empiriske observationer. I relation til systematisk risiko, ligges der mere vægt på metoden frem for udregningen, da denne kan danne grundlag for en teoretisk modificering af analyserammen af indtrængningsformerne. Set i relation til et større forskningsprojekt vedrørende kvantificering af informationsasymmetri i form af betaer, ville der stilles krav til at empirien i højere grad er af kvantitativ karakter og at man har adgang til de kontrakter der regulerede samarbejdsformen. 30 Moffett, Stonehill & Eiteman definere beta som: The measure of systematic risk Fundamentals of Multinational Finance (Moffet, Stonehill, Eiteman) Fourth edition 2012, kapitel 12, aide Fundamentals of Multinational Finance (Moffet, Stonehill, Eiteman) Fourth edition

25 6 Metode 6.1 Metode I nedenstående afsnit redegøres for de metodiske valg samt analysestrategien i forbindelse med den empiriske analyse. Derudover foretages en vurdering af den indsamlede empiri og kritik heraf og endelig, hvorledes problemformuleringen besvares Procesbeskrivelse Hovedopgavens analyse tager udgangspunkt i en deduktiv tilgang, og ud fra hovedopgavens teoretiske ramme vil problemformuleringen blive besvaret på følgende måde. Indledende foretages en empirisk analyse af kriterier udledt fra teorien i indtrængningsformerne JV, LA og FA med udgangspunkt i transaktionsomkostningsteorien, herunder the eclectic theory (HHK 1990). Dette gøres ved hjælp af en analysemodel, der er udviklet på baggrund af kriterier i teorien. Herefter gennemføres et case studie af tre cases vedrørende JV, LA og FA, hvor analysemodellen operationaliseres. Der foretages en vurdering af kriterierne i de valgte cases på baggrund af analysemodellen, hvor agentteori og internationaliseringsteorien kombineres, for at vurdere graden af informationsasymmetri relativ til incitamentsstrukturens styrke. Med afsæt i investeringsteorien udarbejdes en beregningsmodel for agentomkostningerne, som danner grundlag for en teoretisk modificering af risikoafdækning før indtrængning i direkte udenlandske investeringer Valg af analysestrategi Metoden for denne hovedopgave er overvejende kvalitativ og tager udgangspunkt i en intensiv strategi (Gerring 2004:348), hvor antallet af cases er begrænset til tre. Hovedopgavens omfang og formalia samt det valgte undersøgelsesdesign er baggrunden for antallet af cases og det kvalitative metodevalg. Kvalitativ metode er at fortrække, når der analyseres få cases med mange variable, (Bischoff et Klemmesen 2010:61) og da analysen ligger op til teoretisk modifikation ved identifikation af kausalsammenhænge, er det vigtigt at teste analysemodellen i dybden (Klemmesen et al 2010:38). Analysestrategien finder inspiration i processporing 32, som bruges til at teste om påståede kausalsammenhænge eksisterer i virkeligheden (Beach et al 2010:215). Processporing går ud på, at man ud fra en given teori udleder de forventede kausalkæde kriterier, der logisk forbinder en uafhængig variabel X med en afhængig variabel Y (Beach et al 2010:216). Processporing søger efter empirisk bevis for, at X påvirker Y ved at udlede og teste en antaget kausalkæde (Beach et al 2010: 217) og argumentet for at bruge metoden er, at en stærk samvariation ikke kan skyldes 32 Metoder i statskundskab Lotte Bøgh et al. 2004:215 24

Kapitel 13. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 13. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 13 Coordinating International Projects International Project Management Lecture 12 Intern og ekstern koordination af et internationalt projekt Veje til intern projekt koordination: Projektkontoret

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Internationalisering via samarbejdsrelationer på nærmarkeder

Internationalisering via samarbejdsrelationer på nærmarkeder Internationalisering via samarbejdsrelationer på nærmarkeder - En empirisk undersøgelse af danske små og mellemstore virksomheders succes med eksport til Norge Internationalization via partnership relations

Læs mere

OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR

OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR Transfer pricing Maj 2014 1 01. Status Gorrissen Federspiel Transfer pricing Maj 2014 2 01. Status Status 6/6 2012: Udkast til nyt kap.

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 En mega fiasko!?! Resultater (pris, kvalitet, tid) versus konsekvenser (påvirkninger,

Læs mere

Oversigt over figurer m.m... 11. Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12. Oversigt over forkortelser... 13. Forord... 15

Oversigt over figurer m.m... 11. Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12. Oversigt over forkortelser... 13. Forord... 15 Indholdsfortegnelse Oversigt over figurer m.m... 11 Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12 Oversigt over forkortelser... 13 Forord... 15 DEL 1 BEGREBET FORVALTNINGSREVISION 1 Forvaltningsrevision som

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

SAMMENFATNING AF AFHANDLING

SAMMENFATNING AF AFHANDLING SAMMENFATNING AF AFHANDLING Det fælles tema i denne afhandling er hvordan regnskabsinformation påvirker organisationers størrelse og struktur. En gennemgående tanke i afhandlingen er at regnskabstal er

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk fodbold

Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk fodbold Fremtidens stadion i Helsingør Marienlyst d. 25. november 2015. Analyse- og Forskningsleder, Ph.d. Rasmus K. Storm @rasmuskstorm Foto: Pathfinder77 Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Fra protest til indflydelse: partiernes organisering og adfærd i Folketinget

Fra protest til indflydelse: partiernes organisering og adfærd i Folketinget Fra protest til indflydelse: partiernes organisering og adfærd i Folketinget Århus Seminar 2010: Spor 1, Workshop 3 Helene Helboe Pedersen DAGSORDEN 1. Hvorfor er emnet spændende? 2. Hvorfor kan partiinterne

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

See: http://scitech.au.dk/mrms/ Ved Peter Borgen Sørensen, Bioscience samt Marianne Thomsen og Anne Jensen, Institut for miljøvidenskab

See: http://scitech.au.dk/mrms/ Ved Peter Borgen Sørensen, Bioscience samt Marianne Thomsen og Anne Jensen, Institut for miljøvidenskab See: http://scitech.au.dk/mrms/ Ved Peter Borgen Sørensen, Bioscience samt Marianne Thomsen og Anne Jensen, Institut for miljøvidenskab Relevansfor hvem? Private virksomheder Konsultvirksomheder Offentlige

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Trafikdage, Michael Bruhn Barfod Adjunkt, DTU Transport Introduktion Beslutningstagning

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Management Consulting. Nets Denmark A/S' dankortomkostningsundersøgelse. for 2012. Nets Denmark A/S

Management Consulting. Nets Denmark A/S' dankortomkostningsundersøgelse. for 2012. Nets Denmark A/S Management Consulting Nets Denmark A/S Indhold 1 Indledning 2 2 Undersøgelsesmetode 4 2.1 Undersøgelse af bankernes omkostninger 4 2.2 Opgørelse af Nets' omkostninger 5 2.3 Vurdering af undersøgelsesmetode

Læs mere

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering.

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering. TYPE AF REVIEW KARAKTERISERET EFTER ANVENDT METODE Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse Critical review Formålet er at demonstrere, at forfatteren har lavet en omfattende undersøgelse

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Størrelsesøkonomi i dansk landbrug. Michael Friis Pedersen Torsdag den 3. oktober 2013, Kl

Størrelsesøkonomi i dansk landbrug. Michael Friis Pedersen Torsdag den 3. oktober 2013, Kl Størrelsesøkonomi i dansk landbrug Michael Friis Pedersen Torsdag den 3. oktober 2013, Kl. 10.30 11.15 Størrelsesøkonomi i dansk landbrug 2... Størrelsesøkonomi i dansk landbrug Begreberne Eksisterende

Læs mere

Planen idag. Fin1 (mandag 16/2 2009) 1

Planen idag. Fin1 (mandag 16/2 2009) 1 Planen idag Porteføljeteori; kapitel 9 Noterne Moralen: Diversificer! Algebra: Portefølje- og lineær. Nogenlunde konsistens med forventet nyttemaksimering Middelværdi/varians-analyse Fin1 (mandag 16/2

Læs mere

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS NUMMER: 4205 FAGETS NAVN: Virksomhedsteori FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS PLACERING I UDDANNELSEN: Valgfrit fag på cand.oecon. uddannelsen, valgfrit fag på sidefagsuddannelsen

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Kulturforskelle og deres indvirkning på valg af Entry Mode strategi

Kulturforskelle og deres indvirkning på valg af Entry Mode strategi Kulturforskelle og deres indvirkning på valg af Entry Mode strategi - Et casestudie af den danske handelsvirksomhed R2 Pharmactive A/S valg af Entry Mode strategi i Brasilien i forhold til kulturforskellenes

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Analyse af aktiviteter. Uge 8

Analyse af aktiviteter. Uge 8 Analyse af aktiviteter Uge 8 Modeldrevet design Lav en model af problemområdet Definer funktioner på modellen der Fremfinder informationer i modellen Ændrer modellen Sugerør ind i modellen Definer en grænseflade

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen (hæftes sammen med forsideblanketten) Nedenstående spørgsmål besvares for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere