POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1"

Transkript

1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION Oversigt Systemets Faciliteter Fagudtryk Symboler anvendt I vejledningen Taster på Alarmcentralen Multifunktionshåndsender Tale meddelelser Screen Saver funktion SIKRING AF DET BESKYTTEDE OMRÅDE Sikkerhedsrelaterede taster Forberedelse af Tilkobling Fuld Tilkobling AWAY Nat Tilkobling HOME Skift fra Nat Tilkobling til Fuld Tilkobling Skift fra Fuld Tilkobling til Nat Tilkobling Straks Tilkobling Tvungen Tilkobling Tilkobling med Frakoblingsrapport Udløse en Panik Alarm Frakoble og afbryde Alarm Sirene virkemåde TALE OG LYDBETJENING Taster til betjening af tale og lyd Justering af lydstyrken Tale TIL/FRA Indtal en besked Afspil besked Dørklokke TIL/FRA STYRING AF ELEKTRISKE ENHEDER Styringsmuligheder og taster Manuel Tænd af enheder Manuel Sluk af enheder Lys Dæmp/Forøg Automatisk Tænd/Sluk styring AFLÆS ALARMHUKOMM. OG PROBLEMOPLYSN Genkald indhold af alarm- og sabotagehukomm Genkald problemoplysninger Visning af Hukomm. Og Problemoplysn. samtidigt Udbedring af problemer SPECIELLE FUNKTIONER Holde opsyn med personer I hjemmet Nødkald efter hjælp Fjernbetjening via telefon Modtage meddelelse via telefon Fjernkontrol med SMS Rapportering med SMS Rapportering til en Pager Udføre Gangtest BRUGEROPSÆTNING Hvilke opsætninger har du behov for? Brugeropsætningsmenu Isolering af Zoner Se listen over isolerede zoner Genkald den sidste isoleringsliste Programmering af 4 telefonnumre Programmering af brugerkoder Indlæsning af håndsendere og trådløse tastaturer Sletning af håndsendere og trådløse tastaturer Indstilling af talemuligheder Automatisk Tilkobling Sæt automatisk tilkoblings tidspunkt Squawk menu Indstilling af Tid og Format Indstilling af Dato og Format Tidsskema Funktion AFLÆS HÆNDELSESLOG Beskrivelse Af hændelseslog Aflæsningsprocedure VEDLIGEHOLD Udskiftning af Backup Batteri Udskiftning af batterier i trådløse enheder Periodisk Test Rengøring af Alarmcentralen SYSTEMBEGRÆNSNINGER...23 APPENDIKS A. ORDBOG...23 Oversigt over vigtigste alarmcentral brugerfunktioner Fuld tilkobling (AWAY)... + [kode]* Straks fuld tilkobling (AWAY-INSTANT)... + [kode]* + Nat tilkobling (HOME)... + [kode]* Straks nat tilkobling (HOME-INSTANT)... + [kode]* + Bekræftet tilkobling (AWAY-LATCHKEY... + [kode]* + Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar)... + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) Tvungen nat tilkobling (HOME) (system ikke klar)... + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) Frakobling og afbryde alarm... + [kode] * Superbrugerkoden er fra fabrikken sat til Koden er ikke nødvendig, hvis montøren har tilladt hurtig tilkobling. DD5467U 1

2 Kære kunde, Tak fordi du valgte PowerMax en meget avanceret trådløs alarmcentral produceret af Visonic Ltd. Noter venligst følgende oplysninger om montøren i tilfælde af at du får behov for assistance: Firmanavn: Telefonnr.: Kontaktperson: Sørg ligeledes for at have navn og telefonnummer på den kontrolcentral, som alarmcentralen rapporterer til. Hvis der rettes henvendelse til kontrolcentralen, skal kontonummer oplyses for at identificere din alarmcentral. Disse oplysninger kan fås hos montøren og bør noteres nedenfor. Navn på kontrolcentral: Telefonnr.: Kontonr.: Hvis systemet er opsat til at kontakte private telefonnumre noter da de 3 telefonnumre, som montøren har programmeret systemet til at rapportere til, samt følg-mig nummeret: Telefon nr. 1: Telefon nr. 2: Telefon nr. 3: Telefon nr. 4: OVERSIGT OVER AKUSTISKE SIGNALER Lydsignal Sekvens Betydning (-) Kun en gang Du har foretaget et tastetryk på tastaturet (- -) Kun en gang Systemet vender automatisk tilbage til forrige punkt (- - -) En gang pr. minut Der er netop konstateret et problem (- - - ) Kun en gang Kommando/funktion er blevet gennemført ( ) Kun en gang Forkert kommando forkert kode handlingen bliver ikke gennemført Langsom bip i starten ( ) hurtigere bip i de sidste 10 sekunder ( ). Kun en gang, under en tidsforsinkelse fastsat af montøren. ( ) Kontinuerlig tone under tilkobling (vedvarer indtil de sidste 10 sekunder af udgangsforsinkelsen er gået) Advarsel om udgangsforsinkelse ved tilkobling af systemet samt indgangsforsinkelse via en forsinket zone. Tvungen tilkobling gennemføres mens systemet ikke er klar (IKKE KLAR). Tonen afbrydes ved at trykke på tilkoblingsknappen endnu engang. (ding-dong) Kun en gang Der er detekteret en forstyrrelse i en dørklokkezone (mens systemet er frakoblet). L.E.D. INDIKATORSIGNALER L.E.D. Opførsel Betydning TIL Lyser konstant Blinker Slukket Systemet er fuldt tilkoblet (AWAY) Systemet er nat tilkoblet (HOME) Systemet er i øjeblikket frakoblet PROBLEM KLKE POWER Lyser konstant Slukket Lyser konstant Slukket Lyser konstant Slukket Der er konstateret problemer Ingen problemer alt fungerer korrekt. Dørklokkefunktionen er aktiv Dørklokken lyder, hvis en dørklokke-zone forstyrres. Dørklokkefunktionen er ikke aktiv Dørklokken lyder ikke, selvom en dørklokkezone forstyrres. Strømforsyningen til alarmcentralen sker via ledningsnettet. Strømforsyningen til alarmcentralen sker via backupbatteriet. 2 DD5467U

3 SIRENE SIGNALER Alarm type Grafisk præsentation af signalet Beskrivelse af signalet Indbrud / 24 timer/ panik Kontinuerlig aktiv Brand... AKTIV - AKTIV - AKTIV - pause - AKTIV - AKTIV - AKTIV - pause... Test (både ekstern og intern sirene) AKTIV i 2 sekunder (en gang) NYTTIGE TIPS TIL POWERMAX+ BRUGERE Afbryde alarmen: Når alarmen lyder tryk på FRAKOBLING ( ) på håndsenderen eller tryk på tastaturet og indtast adgangskoden (fabriksindstillingen er 1111). Stop problem bip: Når der opstår et problem i systemet, vil PROBLEM indikatoren på frontpanelet lyse, og buzzeren vil afgive en sekvens af 3 bip, en gang i minuttet. Hvis du ikke ønsker at udbedre problemet straks, og bippene er generende, tast FRAKOBLING ( ) på håndsenderen, eller tryk på tastaturet og indtast adgangskoden (fabriksindstillingen er 1111). Dette vil gøre buzzeren tavs i 4 timer, hvorefter bippene vil blive genoptaget. Buzzeren vil dog under alle omstændigheder være tavs i nattetimerne. Perimeter og indvendige zoner contra 24-timers zoner: De fleste detektorer er tilknyttet en perimeter eller indvendig zone. Disse zoner udløser kun en alarm hvis systemet er tilkoblet. De øvrige detektorer er tilsluttet en 24- timers zone som udløser en alarm, uanset om systemet er tilkoblet eller frakoblet. Tilkobling mens perimeterzonerne ikke er sikret (dør og/eller vinduer er åbne): Displayet vil vise IKKE KLAR hvis beskyttede døre eller vinduer er åbne. Du kan finde ud af, hvilke zoner, der ikke er klar (IKKE KLAR) ved at trykke på <VIS/> knappen. Du kan løse problemet ved at lukke døre/vinduer. Hvis du vælger ikke at gøre det, check da om montøren har givet tilladelse til at foretage automatisk isolering af zoner, som ikke sikres ved ophør af udgangsforsinkelsen (hvis dette er tilladt, vil en stemmebesked meddele, at en tvungen tilkobling foretages). Isolerede zoner vil da ikke være aktive og dermed heller ikke yde beskyttelse under tilkoblingsperioden. Hvis du ønsker at isolere zonen, og montøren har tilladt automatisk isolering, kan du blot lade vinduet eller døren forblive åben og foretage tilkobling af systemet (en stemmebesked vil meddele, at en tvungen tilkobling foretages). Opnå adgang til 24-timers zoner: Hvis du ønsker adgang til en detektor, defineret som en 24 timers zone, uden at aktivere alarmen, gøres dette som følger: Tast <> -displayet viser: NORMAL. Tast <> igen displayet viser: BRUGER INDSTILLING. Tast <VIS/> - displayet viser: INDTAST KODE. Indtast den 4-cifrede <brugerkode> - buzzeren afgiver succes tone (- - - ). Du har nu adgang til 24-timers detektoren i 4 minutter. Når de 4 minutter er gået, vil systemet automatisk vende tilbage til normal. Slet fejlalarmer: Under alarm vil den indbyggede sirene først blive aktiveret i en begrænset periode (indstillet af montøren). Herefter vil den eksterne sirene lyde og sende en alarmrapport til kontrolcentralen. Hvis alarmen fejlagtigt aktiveres, kan du blot frakoble systemet før den eksterne sirene aktiveres alarmen vil således ikke blive rapporteret til kontrolcentralen. Hvis alarmen fejlagtigt aktiveres og den eksterne sirene allerede er aktiveret, kan du stadig frakoble systemet inden for en tidsfrist, indstillet af montøren (valgfrit fra 1 til 15 minutter). Hvis du når at frakoble systemet i tide, vil alarmcentralen automatisk afgive en ANNULLER ALARM rapport til kontrolcentralen. Du når ikke ud, inden udgangsforsinkelsen udløber: Hvis du forlader det sikrede område efter udgangsforsinkelsen er udløbet (bippene stopper), vil systemet opføre sig, som om du lige er trådt ind. Nedtælling af Indgangsforsinkelsen starter, og bippene for indgangsforsinkelse lyder. For at undgå alarm skal du frakoble systemet, før forsinkelsen udløber. Indbrud, mens du var ude: Hvis du hører alarmsirenen, når du igen skal til at gå ind i lokalet, og lyset er tændt selv om det skulle være slukket, er der måske en indbrudstyv, eller også er der opstået en anden begivenhed, som har aktiveret alarmen. Forsøg ikke at konfrontere tyven bliv udenfor og tilkald politiet. DD5467U 3

4 1. INTRODUKTION 1.1 Oversigt PowerMax+ er en trådløs alarmcentral, som yder beskyttelse mod indbrud, brand og sabotage. Herudover kan den anvendes til at overvåge aktivitet i huset f.eks. børn, svagelige og ældre personer. Statusinformationer præsenteres såvel akustisk som visuelt på displayet, og i de fleste tilfælde fortæller en stemme, hvad du skal foretage dig. PowerMax+ styres via et kontrolpanel (figur 1), som er udviklet til at indsamle oplysninger fra forskellige detektorer, strategisk placeret i det sikrede område (figur 2). Når systemet er frakoblet forsyner PowerMax+ dig med visuelle og akustiske statusinformationer og aktiverer alarmen, hvis der detekteres røg, eller hvis en 24-timers zone forstyrres (en zone, som er aktiv 24 timer i døgnet). Når systemet er tilkoblet, vil PowerMax+ aktivere alarmen, hvis en af de aktive zoner forstyrres. Du skal anvende en 4-cifret superbrugerkode for at få fuld adgang til systemet. Med denne kan du autorisere yderligere 7 personer til systemet ved at tildele dem deres egen sikkerhedskode. Desuden kan du tilkoble 8 multifunktions håndsendere, som giver adgang til de vigtigste brugerfunktioner, uden du skal bruge alarmcentralens tastatur. Systemet kan identificere en bred vifte af hændelser alarmer, forsøg på sabotage af detektorer samt adskillige problemtyper. Hændelserne bliver automatisk rapporteret via telefonnettet til kontrolcentralen (digitalt), eller til private telefoner (klar tale). Den person, som modtager en sådan rapport forudsættes at undersøge hændelsen og reagere herpå. INDBYGGET SIRENE LED INDIKATORER MIKROFON HØJTTALER DISPLAY BETJENINGS- TASTER Figur 1. Alarmcentral med dækslerne lukket TASTATUR DÆKSEL (LUKKET) VIGTIGT! Alt hvad du behøver at vide for at sikre et område er beskrevet i afsnit 2 i denne vejledning. Hvis du ikke er bekendt med de brugte udtryk, henvises der til ordbogen i Appendiks A bagest i vejledningen. 15 ELEKTRISKE ENHEDER (STYRET VIA DEN EKSISTERENDE ELEKTRISKE INSTALLATION I HUSET) TIL/FRA PÅ BAGGRUND AF FORSKELLIGE BETINGELSER, PROGRAMMERET AF MONTØREN. Gardiner Køle/Varme enhed Radio TV GSM ENHED TLF. NØDKALDS- SENDER MAGNETKONTAKT (DETEKTOR TIL DØR OG VINDUE) UNIVERSAL SENDER X-10 #1 X-10 #2 X-10 #3 X-10 #4 X-10 #5 X-10 #6 X-10 #15 EKSISTERENDE ELEKTRISKE INSTALLATION LAL COMPUTER (OPTION) POWERLINE INTERFACE MODUL EKSTERN SIRENE PERSONSØGER FIRMAETS COMPUTERS GSM TELEFON- CENTRAL KONTROL- CENTRAL PERSONSØGER TRÅDLØSE DETEKTORER (OP TIL 28 ENHEDER) INSTALLEREDE I DET BESKYTTEDE OMRÅDE RØG DETEKTOR BEVÆGELSES DETEKTOR TLF. LINE INDBYGGET SIRENE TELEUDBYDER 4 PRIVATE TELEFONER VAND DETEKTOR KONTROL AF ENHEDER I OVERENSSTEMMELSE MED MONTØRENS PROGRAMMERING GAS DETEKTOR KONTROLCENTRAL TRÅDFAST MAGNET- KONTAKT BRUGER TRÅDLØST TASTATUR MULIGHED FOR AT TILKNYTTE OP TIL 8 HÅNDSENDERE TIL SYSTEMET Figur 2. Typisk System Opsætning 4 DD5467U

5 1.2 Systemets faciliteter PowerMax+ har en række unikke funktioner: Flere tilkoblingsmetoder: fuld tilkobling (AWAY), nat tilkobling (HOME), straks fuld tilkobling (AWAY- INSTANT), straks nat tilkobling (HOME-INSTANT) og tilkobling m/frakoblingsrapport. LCD display: Status informationer vises i displayet i klar tekst. Ur: Den aktuelle tid vises i højre side af displayet. Flere rapporteringsmuligheder: Begivenheder rapporteres automatisk, afhængig af dit ønske, til kontrol- central, private telefoner eller personsøger. Selektiv rapportering: Montøren kan definere til hvem eller hvor, en given begivenhed skal rapporteres. Frakoblingsrapport: Hvis systemet tilkobles med ønske om frakoblingsrapport, afgiver systemet automatisk en rapport ved frakobling af brugerne 5-8. Meddelelser og instruktioner udtales: Forud indtalte statusrelaterede meddelelser bliver talt via den indbyggede højttaler (hvis stemmefunktionen er aktiv se afsnit 7.10). Udveksle meddelelser: Før du forlader lokaliteterne, kan du indtale en kort besked til de øvrige brugere, som ankommer senere. Ved ankomst kan du lytte til indtalte beskeder indtalt af andre brugere til dig. Tastatur og trådløs kontrol: Der kan opnås fuld kontrol over systemet via tastaturet eller udføre de vigtigste brugerfunktioner via håndsenderen. Adgang/betjening via telefon: Du kan få adgang til PowerMax+ via telefonen og derved til- og frakoble systemet, samt modtage statusinformationer fra systemet. Numeriske taster fungerer som funktionstaster: Når alarmcentralen er frakoblet, anvendes de numeriske taster til at udføre forskellige funktioner. Et lille ikon (tegning/billede) på hver tast hjælper dig med at huske tastens funktion. Styring af elektriske enheder: Lys, varmeovne, kaffemaskine etc. kan styres med PowerMax+ via såkaldte X-10 moduler, der købes som ekstraudstyr. Enhederne styres af PowerMax+, direkte via husets elinstallation uden brug for yderligere netværk. PGM fjernbetjening: Garageport, energi-lamper og andre enheder kan tændes/åbnes og slukkes/lukkes via den specielle PGM udgang (programmerbar). Montøren kan definere udgangens funktion i overensstemmelse med dine ønsker. Indhente oplysninger: Du kan indhente statusinformationer, probleminformationer og gennemse alarmhændelser gemt i hukommelsen i displayet eller som klar tale. Opsyn med ældre, psykisk handicappede og svagelige personer: Systemet kan programmeres til at vise/angive aktivitet i et sikret område og udsende alarm, hvis en person under opsyn forbliver samme sted i for lang tid. Nødkald: Minisendere kan uddeles til forskellige personer og anvendes til at afgive nødkald efter hjælp. Frakobling under trussel: Hvis en bruger trues til at frakoble systemet, kan han bruge en speciel kode der frakobler systemet som normalt, men som samtidig sender en lydløs alarm til kontrolcentralen (se 2.13F). Systemovervågning: Alle trådløse detektorer i det sikrede område, sender periodiske overvågningsrapporter. Hvis en sådan meddelelse ikke modtages, vil PowerMax+ afgive problemrapport om INAKTIV DETEKTOR. Montøren kan frakoble funktionen, hvis dette ønskes. Batteriovervågning: Du behøver ikke at bekymre dig om svage batterier. PowerMax giver rapport om SVAGT BATTERI i displayet, når batteriet i en af de trådløse enheder er svagt. 1.3 Fagudtryk Du vil få en bedre forståelse af systemets virkemåde, hvis du læser definitionerne i ordbogen i APPENDIKS A. Hvis du er bekendt med brugen af alarmcentraler, kan du blot fortsætte herfra. 1.4 Symboler anvendt i vejledningen Symbol Betydning Tryk på tast: Tryk på den tast, som fingeren peger på eller indtast de cifre, som fingeren peger på. Sikkerhedskode: fra fabrikken. Fejl: fejl melodi ( ). Succes: succes melodi ( ). Enkelt bip ( - ): Optræder ved ethvert tastetryk!! Dobbelt bip (- -): Indikerer automatisk tidsudløb. Tredobbelt bip (- - -): En gang pr. minut indikerer system problem. Buzzer alarm: buzzer lyder kontinuerlig. Advarsel om indgangs-/udgangsforsinkelse: Langsomme bip i starten ( ) og hurtige bip i de sidste 10 sekunder ( ). Blinkende markør. Indikator tændt: Den indikator, som er nævnt i forbindelse med symbolet, er tændt. Indikator blinker: Den indikator, som er nævnt i forbindelse med symbolet, blinker. Indikator slukket: Den indikator, som er nævnt i forbindelse med symbolet, er slukket. Meddelelse udtales via højttaleren 1.5 Taster på alarmcentralen Når dækslet til tastaturet er lukket, som vist i figur 1, er alene de 2 taster på alarmcentralen synlige: Tast Opgave Skift fra et punkt til et nyt punkt i en given menu. Se statusrapport en efter en, eller vælg den viste mulighed. Når tastaturdækslet er åbnet (se figur 4), vil de specielle funktionstaster være synlige. Tasternes funktion forklares neden for i de relevante afsnit. 1.6 Multifunktions håndsender Systemet reagerer på signaler sendt fra 4-tasthåndsenderen (MCT- 234), som du og andre brugere har. De enkelte tasters funktion er angivet i figur 3. Montøren kan programmere ekstrataster til at udføre en række opgaver, som du vælger. Figur 3. Håndsender DD5467U 5

6 A. Styring af garageport eller andre elektriske enheder: Et tryk på EKSTRA-tasten kan åbne/lukke en elektrisk styret garageport eller en anden elektrisk enhed i din virksomhed eller hjem. B. Straks tilkobling af alarmcentralen (uden indgangsforsinkelse): Tastes EKSTRA knappen straks efter tilkoblingen, mens udgangsforsinkelsen er i gang, vil alarmcentralen blive tilkoblet uden indgangsforsinkelse. Dette betyder, at indgang i det sikrede område straks vil udløse alarmen. Alarmcentralen kan frakobles af dig og de øvrige brugere ved at trykke på tasten FRAKOBLING ( ) på håndsenderen, før du går ind i det sikrede område. C. Indhente statusoplysninger: Ved et tryk på EKSTRA knappen på håndsenderen vil talemodulet meddele dig systemets status via højttaleren. Frakobling med håndsender hvis batteri er svagt Ved frakobling af systemet med en håndsender hvis batteri er svagt, vil centralen afgive et lavt problem bip i 15 sekunder, som tegn på, at håndsenderens batteri er svagt. Brugeren skal nu igen trykke frakobling på håndsenderen, eller trykke HOME og brugerkode på centralen, for at frakoble centralen. Udføres kvittering inden for de 15 sekunder, vil svagt batteri hændelsen gemmes i loggen. Hvis frakobling ikke udførtes igen inden for de 15 sekunder, gør da et af følgende: A: Tryk AWAY to gange for at tilkoble system, ellers vil centralen ikke tilkobles og kvitteringen vil ikke gemmes i loggen. B: Tryk AWAY og derefter HOME for at kvittere for svagt batteri meddelelsen. 1.7 Tale meddelelser PowerMax+ s talemodul hjælper dig med at betjene systemet, når du er tæt på centralen, samt ved fjernbetjening via telefonen. De indtalte beskeder reagerer på dine kommandoer ved at meddele, hvad systemet foretager sig og anmoder dig om at udføre visse handlinger. Den meddeler ligeledes alarm og problem meddelelser og identificerer hvor alarmen/problemet kommer fra. De forud indtalte meddelelser, der genereres af talemodulet, er klare og selvforklarende. Derfor er disse talemeddelelser undladt i vejledningen i stedet er koncentrationen rettet mod det visuelle display, og de akustiske signaler (bip). Herved bliver vejledningen kortfattet, men samtidig præcis. LCD DISPLAY TIL INDIKATOR PROBLEM INDIKATOR PowerMax+ Alarmcentral KLKE INDIKATOR POWER INDIKATOR VIS / Skru op for lyd Afspil meddelelse Skru ned for lyd Dørklokke til/fra Afbryd højttaler STRAKS tilkobling Begivenhedsjournal Indtal meddelelse Tænd lys Fuld tilkobling Sluk lys Nattilkobling Lyskontrol Flakobling Test Et menupunkt tilbage NØDKALD (Tryk i 2 sek.) BRAND (Tryk i 2 sek.) Tryk begge knapper for Panikalarm Figur 4. Tastatur, knapper og LED indikering. Bemærk, vedrørende Afbryd højttaler tasten Afbryd højttaler tasten er kun aktiv hvis der i "Sæt tale menu" er valgt Tale Til. (se brugeropsætning, fig. 8). 6 DD5467U

7 1.8 Screen Saver funktion Efter 30 sekunder hvor der ikke er trykket på nogen tast, indsættes navnet PowerMax som screen saver, og samtidig slukkes for indikerings LED erne (for at forhindre en eventuel indbrudstyv i at se systemets status). Det kan vælges om normalt display og LED visning skal retableres efter tryk på en hvilken som helst tast (Opdater ved tast), eller om det skal gøres ved at taste OFF knappen efterfulgt af bruger koden. (Opdater ved kode). Hvis Opdater ved tast er valgt, vil den første tast der røres (undtaget Brand og Nødkald) opdatere displayet og næste tryk vil udføre tastens funktion. Brand og Nødkalds tasterne vil ved første tryk, både retablere almindelig visning OG udføre tasternes funktion. 2. SIKRING AF DET BESKYTTEDE OMRÅDE 2.1. Sikkerhedsrelaterede taster Tast Funktion Fuld tilkobling - når ingen er hjemme Nat tilkobling når nogle personer er hjemme Annullering af udgangsforsinkelse ved tilkobling (STRAKS-FULD TILKOBLING eller STRAKS-NAT TILKOBLING) Frakobling af system samt stop af alarm Test af system (se afsnit 6.7). 2.2 Forberedelse af tilkobling Før tilkobling skal du sikre dig, at displayet viser: KLAR TT:MM Hvis displayet viser KLAR, er alle zoner lukket, og du kan tilkoble systemet, som du ønsker. Hvis en eller flere zoner er åben (forstyrret), eller hvis der har været en alarmhændelse, og Montør Reset / Kodet Reset funktion er valgt af montøren, vil displayet vise: IKKE KLAR TT:MM Procedure efter alarm ved: Montør Reset: Systemet skal resættes af en montør, før det igen kan tilkobles. Kodet Reset: Et blinkende ANGIV KODE: xxxxx vises i displayet. Brugeren skal nu ringe kontrolcentralen op og angive den viste kode, hvorefter Vagten vil udlevere en Reset kode. Brugeren skal nu trykke NEXT og indtaste den modtagne kode. Displayet vil nu vise KLAR. Hvis displayet viser IKKE KLAR, tast for at se nummer og navn på de åbne zoner, en efter en. Forestil dig, at zone 4 (bagdør) og zone 9 (køkken) er åbne. For at undersøge disse zoner fortsæt således: IKKE KLAR TT:MM BAGDØR Z4 KØKKEN ÅBEN Z9 ÅBEN Se bemærkning (efter 10 sekunder) nedenfor IKKE KLAR TT:MM Bemærk: Tryk for at afslutte når som helst Det anbefales, at de åbne zoner lukkes således, at systemet bliver klar til tilkobling (displayet viser KLAR). Kontakt montøren, hvis du ikke ved, hvordan dette skal gøres. VIGTIGT! Tilkoblingsprocedurerne forklarede i det følgende, er baserede på, at montøren i systemopsætningen har valgt STRAKS TILKOBLING. Hvis STRAKS TILKOBLING ikke er valgt, vil PowerMax anmode om indtastning af sikkerhedskode, før tilkobling kan ske. 2.3 Fuld tilkobling AWAY Hvis displayet viser KLAR, fortsæt således: TILKOBLET FORLAD OMRÅDET Forlad lokalet (Udgangsforsinkelse)!! TILKOBLET TIL indikatoren lyser under tilkoblingsperioden 2.4 Nat Tilkobling HOME Hvis alle perimeterzoner er KLAR og Straks Tilkobling er valgt, fortsæt således: NAT TILKOBLING Gå til indvendig zone (Udgangsforsinkelse)!! NATTILKBL.TT:MM TIL indikatoren blinker under tilkoblingsperioden 2.5 Skift fra Nat Tilkobling til Fuld Tilkobling. Du behøver ikke at frakoble systemet tast blot. Reaktionen vil være den samme som beskrevet i afsnit 2.2. Forlad lokalet før udgangsforsinkelsen udløber. 2.6 Skift fra Fuld Tilkobling til Nat Tilkobling Du behøver ikke at frakoble systemet tast blot. Da denne funktion reducerer sikkerhedsniveauet, vil PowerMax+ anmode dig om indtastning af superbruger-/ brugerkode for at sikre, at du er autoriseret bruger. [] KODE NAT TILKOBLING Gå til indvendig zone (Udgangsforsinkelse)!! NATTILKBL.TT:MM TIL indikatoren blinker under tilkoblingsperioden Hvis der har været aktiveret en alarm under den fulde tilkoblingsperiode, vil reaktionen være en anden, nemlig: DD5467U 7

8 KODE [ ] NATTILK.HUKOM. Gå til indvendig zone (Udgangsforsinkelse)!! NATTILKBL.TT:MM NATTILK.HUKOM. TIL indikatoren blinker under tilkoblingsperioden 2.7 Straks Tilkobling Du kan foretage såvel Fuld Tilkobling (AWAY) som Nat Tilkobling (HOME) uden indgangsforsinkelse enhver detektering i en af zonerne vil straks udløse en alarm. Hvis du ønsker at foretage Straks Fuld Tilkobling, fortsæt da således: TILKOBLET TILK.U/FORSINK. FORLAD OMRÅDET Forlad området (Udgangsforsinkelse)!! TILKOBLET TIL indikatoren lyser under tilkoblingsperioden Hvis du ønsker at foretage straks nat tilkobling, fortsæt da således: NAT TILKOBLING TILK.U/FORSINK. NAT TILKOBLING Gå til en indvendig (Udgangsforsinkelse)!! zone NATTILKBL.HH:MM NATTILK.U/FORS. TIL indikatoren blinker under tilkoblingsperioden 2.8 Tvungen Tilkobling Tvunget tilkobling giver mulighed for at tilkoble systemet, selv om en eller flere zoner er åbne (forstyrrede), og systemet viser IKKE KLAR i displayet. Automatisk tvunget tilkobling fungerer kun, hvis montøren har tilladt dette under programmeringen af systemet. Forstyrrede zoner vil blive isoleret og således ikke reagere på detekteringer. Det sikrede område er ikke sikret optimalt. Bemærk: Når tvungen tilkobling udføres, vil buzzeren indikere dette ved at afgive en kontinuerlig tone under udgangsforsinkelsen, indtil de sidste 10 sekunder af forsinkelsen. Du kan gøre buzzeren tavs ved at taste samme tast endnu engang. Når IKKE KLAR vises i displayet, kan tvungen tilkobling AWAY foretages således: (for at gøre buzzeren tavs) TILKOBLING FORLAD OMRÅDET (Udgangsforsinkelse) TILKOBLET TIL indikator lyser under tilkobling Når IKKE KLAR vises i displayet, kan tvungen nat tilkobling AWAY foretages således: NAT TILKOBLING (for at gøre buzzeren tavs). Gå til en indvendig zone (udgangsforsinkelse) NATTILKBL.TT:MM TIL indikatoren blinker under tilkoblingsperioden 2.9 Tilkobling m/frakoblingsrapport Denne funktion kan anvendes af forældre på job som ønsker at vide, hvornår børnene kommer hjem fra skolen og frakobler systemet. Systemet afgiver en speciel Frakoblingsrapport, når systemet frakobles af brugere med koderne fra 5 til 8 eller håndsenderne 5 til 8. Meddelelsen er tænkt som en information og ikke som en alarm, og sendes derfor til private telefoner, som er programmeret hertil. Tilkobling m/frakoblingsrapport er kun mulig når der tilkobles fuldt, AWAY : TILKOBLING TILK. M/RAPPORT (indenfor 2 sek.) FORLAD OMRÅDET Forlad lokalet (Udgangsforsinkelse)!! TILKOBLET TIL indikator lyser under tilkobling 2.10 Udløse en Panik Alarm Du udløser panikalarmen manuelt på samme måde uanset om alarmcentralen er Til eller Frakoblet. Hvis denne funktion er slået TIL i opsætningen, er sekvensen som følger: PANIK ALARM Sirene (trykkes ned samtidig) Herefter, når systemet er frakoblet: KLAR TT:MM KLAR HUKOMMELSE Bemærk: Hvis du anvender en håndsender, tryk da både TILKOBLING (AWAY) og NAT TILKOBLING (HOME) tasterne samtidig, og hold dem nede i 2 sekunder). For at stoppe alarmen, tryk, og brugerkode. 8 DD5467U

9 2.11 Frakoble og afbryde Alarm Frakobling af systemet, afbryder sirenen før den automatisk udløber. Dette vil ske, uanset om alarmen er udløst, mens systemet er tilkoblet eller frakoblet. Efter frakobling, kan der fremkomme forskellige oplysninger i displayet afhængig af den aktuelle status på systemet: A. Frakobling ingen begivenheder: Efter en tilkoblingsperiode uden hændelse vil frakoblingen foregå således: INDTASTKODE [] KLAR TT:MM TIL Indikator slukker B. Frakobling efter alarm, når alle zoner er klar: Hvis zonen, der afgav alarm, er tilbage i normal status, vil frakoblingen forløbe således: INDTASTKODE [] KLAR TT:MM KLAR HUKOMMELSE TIL Indikator slukker For at aflæse alarmhukommelsen henvises der til afsnit 5. Hukommelsesmeddelelsen vil blive slettet, når systemet atter tilkobles. C. Frakobling efter en alarm, når en zone stadig er forstyrret: Hvis zonen, der har afgivet alarm, i den seneste tilkoblingsperiode stadig er forstyrret, vil frakoblingen forløbe således: INDTAST KODE [] IKKE KLAR HH:MM IKKE KLAR HUKOM. TIL Indikator lyser For at aflæse alarmhukommelsen henvises der til afsnit 5. Hukommelse meddelelsen HUKOMMELSE. vil blive slettet, når systemet atter tilkobles. Kontakt montøren, hvis du ikke ved, hvordan forstyrrede zoner bringes tilbage til normal status. D. Frakobling af systemet mens systemet er i problemstatus: Hvis der er konstateret problemer, vil PROBLEM indikatoren lyse, og frakoblingen vil forløbe således: INDTASTKODE [] KLAR TT:MM TIL slukker og KLAR PROBLEM lyder en gang i minuttet For at finde ud af hvilket problem, der er konstateret, henvises til afsnit 5. PROBLEM meddelelse i displayet forsvinder, PROBLEM indikatoren slukkes og buzzeren vil ophøre med at afgive problem-bip, når problemet er lokaliseret og udbedret. E. Frakobling efter alarm, mens systemet er i problemstatus: Problem indikatoren på frontpanelet lyser. Hvis den zone, der afgav alarm under seneste alarmperiode, atter er tilbage i normal (ikke forstyrret), vil frakobling forløbe således: INDTASTKODE [] KLAR TT:MM TIL Lyser og KLAR PROBLEM KLAR HUKOMMELSE lyder en gang i minuttet For at finde ud af hvilken zone, der afgav alarm, og hvilken form for problem, der er blevet detekteret, se afsnit 5. Når årsagen til problemet udbedres, vil PROBLEM meddelelsen i displayet forsvinde, Problem indikatoren vil slukke, og problem bippene stoppe. Først når systemet atter tilkobles, vil HUKOMMELSE meddelelsen i displayet forsvinde. F. Frakobling under tvang (overfaldsalarm): Hvis du tvinges til at frakoble systemet, indtast da den specielle overfaldskode, som er Frakobling vil ske som normalt, men alarmcentralen afgiver en tavs alarm til kontrolcentralen Sirene virkemåde Sirenen vil lyde forskellig afhængigt af situationen. Kontinuerlig AKTIV når alarmen er aktiveret i en indbruds zone eller en 24-timers zone, og når brugeren aktiverer en panik alarm. AKTIV - AKTIV - AKTIV - pause - AKTIV - AKTIV - AKTIV - pause -... osv., når en brandzone aktiveres (der er detekteret røg). Hvis der ikke er personer tilstede, der er autoriserede til at frakoble systemet efter en alarm, og en zone forbliver forstyrret, vil alarmen lyde i en periode, hvis længde afhænger af montørens programmering. Efter 30 sekunders tavshed vil alarmen blive genaktiveret i samme tidsperiode. Denne alarm cyklus vil gentage sig, indtil det maksimalt tilladte antal (programmeret af montøren). Den forstyrrede zone vil herefter blive isoleret (frakoblet), og sirenen vil stoppe. Dette vil også ske for alarmer aktiveret af brand eller en 24-timers zone, når systemet er frakoblet. En zone isoleret (frakoblet) via AFBRYD ZONE bliver automatisk genetableret ved næste frakobling eller tilkobling (afhængig af systemets status, mens alarmen blev udløst). DD5467U 9

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5 Taster på Alarmcentralen...5

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Brugervejledning til PowerMaxComplete

Brugervejledning til PowerMaxComplete Brugervejledning til PowerMaxComplete Indholdsfortegnelse Oversigt over alarmsystemets vigtigste funktioner...2 Formular med kontaktoplysninger...2 Lysindikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Praktiske

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Available At Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Powermax Pro Brugermanual - Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Brugermanual - Indholdsfortegnelse Powermax Pro Brugermanual - Indholdsfortegnelse Brugervejledningens kompatibilitet...2 Denne brugervejledning skal bruges med PowerMax Pro v5.2.07 og højere...2 Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Din brugermanual VISONIC POWERMAX http://da.yourpdfguides.com/dref/2433345

Din brugermanual VISONIC POWERMAX http://da.yourpdfguides.com/dref/2433345 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur. www.visonic.com

BRUGERVEJLEDNING. KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur. www.visonic.com BRUGERVEJLEDNING KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur www.visonic.com Danske KP-250 PG2 Avanceret to-vejs tastatur Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Yderligere systemfunktioner...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar). + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar). + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5 1.5 Taster på alarmcentralen... 5 1.6

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner... 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Intelligent reassurance - for your world

Intelligent reassurance - for your world trådløst sikkerhedssystem 7510 Intelligent reassurance - for your world Let at anvende Driftssikker teknologi Problemfri installation Fjernbetjent adgang Kan udbygges efter behov Kan tilsluttes enhver

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Kapitel 2: Brugerfladen... 5 2.1: Frontpaneltastaturet... 5 2.2: Fjernbetjeninger... 6 2.3: Trådløst tastatur... 6

Kapitel 2: Brugerfladen... 5 2.1: Frontpaneltastaturet... 5 2.2: Fjernbetjeninger... 6 2.3: Trådløst tastatur... 6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion og oversigt... 3 1.1: Sikkerhedssystem-komponenter... 3 1.2: Systemovervågning... 4 1.3: Hjemmeautomation... 4 1.4: GSM overvågning og betjening...4 Kapitel

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum da v3 Tillæg Easy Series Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg da 3 1 Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg Dette document indeholder supplerende

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere