mør TLER OG additiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mør TLER OG additiver"

Transkript

1 mørtler OG additiver BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER...

2 PRODUKTVÆLGER Afsnit 1 Oversigt over mørtler og anvendelse i forskellige lagtykkelser Additiver, primer, hæftegrundere, curing, støvbindere, formolier, overfladeretardere Forankrings- og understøbningsmørtler Afsnit 2 Bemix Fin - Standard - Grov - S3, Betec Fugemørtler Afsnit 3 Bemix F4 - P3 - K50 - K50 FF, Elementfugemørtler Ekspresmørtler og Dynamitmørtler Afsnit 4 Betec , Betokem AVM 25, MC-Fix-ST, Betec Expansit Epoxy mørtler Afsnit 5 BCR EP Vandtætte mørtler Afsnit 6 Zentrifix F 92, MC-Rim, MC-Rim F Betonrenoveringsmørtler Afsnit 7 Injektionsmørtler: Centricrete FB - MV - UF Reparationsmørtler: Nafufill KM Additiver, primere, hæftegrundere m.v. Afsnit 8 Bemix Antifrost, Zentrifix KMH, Betoflex N Curing og støvbindere Afsnit 9 Curing , Controll Støvbinder 20 Formolier m.v. Afsnit 10 Hebau Wabicon hp, Trenn Quick BA Overfladeretardere Afsnit 11 Hebau CSE Nova 130, CSE Multitop, Microgel Referencelister og deklarationsblade Afsnit 12 Katalogbestilling, Salgs- og leveringsbetingelser

3 BEMIX FIN EKSPANDERENDE TØRMØRTEL TIL FUGNING OG UNDERSTØBNING MØRTLER OG ADDITIVER Side 3 Afsnit ANVENDELSESOMRÅDER, UNDERSTØBNING AF Stålkonstruktioner Maskiner Brolejer Kranskinner Ankerfaststøbning af maskiner / gevindstykker Elementunderstøbning Udstøbning af udsparinger Støbning i områder under vand -godkendelse iht. EN FORANKRINGS- OG UNDERSTØBNINGSMØRTLER BEMIX Fin er produktet som bør anvendes ved understøbning og forankring af maskiner. Det har ud fra et montagesynspunkt den hurtigste terningtrykstyrke (Ca. 30 MPa efter 1 døgn ved +20 C). BEMIX Fin er let pumpbar og har en meget flydende konsistens, som er vigtigt for at understøbningen skal blive god. BEMIX Fin anvendes ved tyndere understøbninger. TEKNISKE DATA Egenskaber Data / bemærkninger Cementtype Portland, CEM / 52,5 Miljøklasse iht. DS 411 Ekstra aggressiv Maks. stenstørrelse 1 mm Kloridindhold < 0,01 % Ekspansion 0,5-0,9 % Vandseparation - 24 timer 0 Konsistens Flydende, udbredelsesmål efter 5 min. = 400 mm Forarbejdningstid 20 min. Forarbejdningstemperatur Ned til +5 C, under +5 C tilsættes BEMIX antifrost Lagtykkelse mm Maks. vandtilsætning 4,0 liter / 25 kg Terningtrykstyrke ved +20 C 1 døgn > 30 MPa 7 døgn > 50 MPa 28 døgn > 60 MPa FORBRUG 1,9 kg pr. liter brugsklar mørtel FORARBEJDE Underlaget skal være rengjort, fri for løse partikler, olie, fedt og andre stoffer, der kan hindre sammenbinding af nye og gamle materialer. Forvanding bør foretages i så god tid, at underlaget er mættet og frit vand på overfladen er fordampet. BLANDING Den afmålte mængde vand hældes i blandekarret. Dernæst tilsættes BEMIX -mørtlen under omrøring og hele massen blandes, indtil der er opnået en ensartet, klumpfri konsistens. Det bedste resultat opnås, når massens temperatur er på +20 C, derved opnås den fulde»flydeevne«fra begyndelsen. EN

4 UDSTØBNING Blandingen hældes i formen kontinuerligt og om muligt uden pauser. Når»større«mængder skal udstøbes, kan der anvendes pumpe. SVINDARMERING For at undgå revner på grund af udtørring kan der placeres svindarmering i mørtlen. F.eks. når der udstøbes i»tykke«lag. EFTERBEHANDLING Flader glattes nemt efter nogle timer. Udstøbninger der skal bearbejdes f.eks. affases, kan»skæres«, når de har nået en tilpas styrke. Det anbefales, at den udstøbte mørtel beskyttes mod for hurtig udtørring, enten ved at holde materialet fugtigt med vand eller ved at påføre et membranhærdningsmiddel / curing, evt. Curing 101 / 103. OPBEVARING Opbevares tørt og frostfrit i originalemballage. I øvrigt jvf. instruktion på emballagen. EMBALLAGE Sæ á 25 kg / palle á 1000 kg ARBEJDSMLJØ MAL-kode: 00-4 (1993) Pr. nr.: Se i øvrigt 16 - punkts sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFORMATION / ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifi kationer samt for fejl og udeladelser. Side 4 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER

5 BEMIX STANDARD EKSPANDERENDE TØRMØRTEL TIL FUGNING OG UNDERSTØBNING MØRTLER OG ADDITIVER Side 5 Afsnit ANVENDELSESOMRÅDER, UNDERSTØBNING AF Stålkonstruktioner Maskiner Brolejer Kranskinner Ankerfaststøbning af maskiner / gevindstykker Elementunderstøbning Udstøbning af udsparinger Støbning i områder under vand -godkendelse iht. EN FORANKRINGS- OG UNDERSTØBNINGSMØRTLER BEMIX Standard er produktet som bør anvendes ved understøbning og forankring af maskiner. Det har ud fra et montagesynspunkt den hurtigste terningtrykstyrke (Ca. 40 MPa efter 1 døgn ved +20 C). BEMIX Standard er let pumpbar og har en meget flydende konsistens, som er vigtigt for at understøbningen skal blive god. BEMIX Standard anvendes ved mellemtykke understøbninger. TEKNISKE DATA Egenskaber Data / bemærkninger Cementtype Portland, CEM Ι / 52,5 Miljøklasse iht. DS 411 Ekstra aggressiv Maks. stenstørrelse 4 mm Kloridindhold < 0,01 % Ekspansion 0,5-0,9 % Vandseparation - 24 timer 0 Konsistens Flydende, udbredelsesmål efter 5 min. = 430 mm Forarbejdningstid 20 min. Forarbejdningstemperatur Ned til +5 C, under +5 C tilsættes BEMIX antifrost Lagtykkelse mm Maks. vandtilsætning 3,5 liter / 25 kg Terningtrykstyrke ved +20 C 1 døgn > 30 MPa 7 døgn > 60 MPa 28 døgn > 70 MPa FORBRUG 1,9 kg pr. liter brugsklar mørtel FORARBEJDE Underlaget skal være rengjort, fri for løse partikler, olie, fedt og andre stoffer, der kan hindre sammenbinding af nye og gamle materialer. Forvanding bør foretages i så god tid, at underlaget er mættet og frit vand på overfladen er fordampet. BLANDING Den afmålte mængde vand hældes i blandekarret. Dernæst tilsættes BEMIX -mørtlen under omrøring og hele massen blandes, indtil der er opnået en ensartet, klumpfri konsistens. Det bedste resultat opnås, når massens temperatur er på +20 C, derved opnås den fulde»flydeevne«fra begyndelsen. EN

6 UDSTØBNING Blandingen hældes i formen kontinuerligt og om muligt uden pauser. Når»større«mængder skal udstøbes, kan der anvendes pumpe. SVINDARMERING For at undgå revner på grund af udtørring kan der placeres svindarmering i mørtlen. F.eks. når der udstøbes i»tykke«lag. EFTERBEHANDLING Flader glattes nemt efter nogle timer. Udstøbninger der skal bearbejdes f.eks. affases, kan»skæres«, når de har nået en tilpas styrke. Det anbefales, at den udstøbte mørtel beskyttes mod for hurtig udtørring, enten ved at holde materialet fugtigt med vand eller ved at påføre et membranhærdningsmiddel / curing, evt. Curing 101 / 103. OPBEVARING Opbevares tørt og frostfrit i originalemballage. I øvrigt jvf. instruktion på emballagen. EMBALLAGE Sæk á 25 kg / paller á 1000 kg ARBEJDSMLJØ MAL-kode: 00-4 (1993) Pr. nr.: Se i øvrigt 16 - punkts sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFORMATION / ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifi kationer samt for fejl og udeladelser. Side 6 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER

7 UDTRÆKSPRØVER FORETAGET I BEMIX STANDARD Typegodkendelse nr. 245 / 890, Statens Planverk, Sverige. Nedennævnte udtræksværdier er opnået under følgende forudsætninger: Stålkvalitet Ks 40 Ø25 (25 mm kamstål 400 MPa) Beton K200 (Beton 15) Betonkvalitet Beton K250 (Beton 20) Beton K400 (Beton 30) Mørtelhuller BEMIX Standard (typegodkendelse 2105 / 74) d = 50 mm udført med diamantbor eller slagbor Borehuller vinkelret på betonfl aden Værdierne må anvendes, hvor det indstøbte stål udelukkende er udsat for trækpåvirkning. Konstruktioner, hvor en sådan forbindelse indgår, skal derfor dimensioneres og armeres for eventuelle tværkræfter. Borehullerne skal have en diameter støre end / lig med 50 mm og den indbyrdes afstand mellem hullerne må ikke være mindre end 5 x d. Afstanden fra frie betonkanter skal være mindst 2 x d. Mindste monteringsdybde = mindste borehulsdybde = 200 mm. Borehullet rengøres med trykluft og fyldes med vand mindst en time før udstøbningen. Umiddelbart før udstøbningen fjernes frit vand i borehullet med en svamp, klud eller lignende. Boltene skal være fri for løse rustfl ager, olie, fedt o. lign. Tilladte belastninger ved forskellige forankringslængder og hærdningstider fremstår af tabel 1, 2 og 3 med tilhørende anvisninger. (Se omstående tabeller) Side 7 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER

8 UDTRÆKSPRØVER FORETAGET I BEMIX STANDARD Tabel 1 Bolte indstøbt i Beton K200 (Beton 15 MPa). Tilladelig belastning i kn. Indstøbningslængde i mm Hærdningstid ved +20 C 1 døgn 3 døgn 7 døgn 28 døgn Tabel 2 Bolte indstøbt i Beton K250 (Beton 20 MPa). Tilladelig belastning i kn. Indstøbningslængde i mm Hærdningstid ved +20 C 1 døgn 3 døgn 7 døgn 28 døgn Tabel 3 Bolte indstøbt i Beton K400 (Beton 30 MPa). Tilladelig belastning i kn. Indstøbningslængde i mm Hærdningstid ved +20 C 1 døgn 3 døgn 7 døgn 28 døgn Retlinet interpolation kan foretages ved andre indstøbningslængder og hærdningstider. Ekstrapolation må ikke foretages. Side 8 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER Tabel 4 Brudbelastning som funktion af indstøbningslængde og hærdningstid: (Middelværdi af 10 afprøvninger). Betonstyrke / hærdningstid Indstøbningslængde i mm K250 (Beton 20 MPa) K400 (Beton 30 MPa) 1 døgn 28 døgn 1 døgn 28 døgn

9 Side 9 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER

10 Side 10 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER

11 bemix GROV EKSPANDERENDE TØRMØRTEL TIL FUGNING OG UNDERSTØBNING ANVENDELSESOMRÅDER, UNDERSTØBNING AF Stålkonstruktioner Maskiner Brolejer Kranskinner Ankerfaststøbning af maskiner / gevindstykker Elementunderstøbning Udstøbning af udsparinger Støbning i områder under vand BEMIX Grov er produktet som bør anvendes ved understøbning og forankring af maskiner. Det har ud fra et montagesynspunkt den hurtigste terningtrykstyrke (Ca. 30 MPa efter 1 døgn ved +20 C). BEMIX Grov er let pumpbar og har en meget fl ydende konsistens, som er vigtigt for at understøbningen skal blive god. BEMIX Grov anvendes ved tykkere understøbninger. TEKNISKE DATA Egenskaber Data / bemærkninger Cementtype Portland, CEM Ι / 52,5 Miljøklasse iht. DS 411 Ekstra aggressiv Maks. stenstørrelse 6 mm Kloridindhold < 0,01 % Ekspansion 0,5-0,9 % Vandseparation - 24 timer 0 Konsistens Flydende, udbredelsesmål efter 5 min. = 370 mm Forarbejdningstid 20 min. Forarbejdningstemperatur Ned til +5 C, under +5 C tilsættes BEMIX antifrost Lagtykkelse mm Maks. vandtilsætning 3,3 liter / 25 kg 1 døgn > 30 MPa Terningtrykstyrke ved +20 C 7 døgn > 60 MPa 28 døgn > 70 MPa FORBRUG 1,9 kg pr. liter brugsklar mørtel FORARBEJDE Underlaget skal være rengjort, fri for løse partikler, olie, fedt og andre stoffer, der kan hindre sammenbinding af nye og gamle materialer. Forvanding bør foretages i så god tid, at underlaget er mættet og frit vand på overfl aden er fordampet. BLANDING Den afmålte mængde vand hældes i blandekarret. Dernæst tilsættes BEMIX -mørtlen under omrøring og hele massen blandes, indtil der er opnået en ensartet, klumpfri konsistens. Det bedste resultat opnås, når massens temperatur er på +20 C, derved opnås den fulde»fl ydeevne«fra begyndelsen. Side 11 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER

12 UDSTØBNING Blandingen hældes i formen kontinuerligt og om muligt uden pauser. Når»større«mængder skal udstøbes, kan der anvendes pumpe. SVINDARMERING For at undgå revner på grund af udtørring kan der placeres svindarmering i mørtlen. F.eks. når der udstøbes i»tykke«lag. EFTERBEHANDLING Flader glattes nemt efter nogle timer. Udstøbninger der skal bearbejdes f.eks. affases, kan»skæres«, når de har nået en tilpas styrke. Det anbefales, at den udstøbte mørtel beskyttes mod for hurtig udtørring, enten ved at holde materialet fugtigt med vand eller ved at påføre et membranhærdningsmiddel / curing, evt. Curing 101 / 103. OPBEVARING Opbevares tørt og frostfrit i originalemballage. I øvrigt jvf. instruktion på emballagen. EMBALLAGE Sæk á 25 kg / palle á 1000 kg ARBEJDSMLJØ MAL-kode: 00-4 (1993) Pr. nr.: Se i øvrigt 16 - punkts sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFORMATION / ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifi kationer samt for fejl og udeladelser. Side 12 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER

13 bemix s3 FIBERARMERET TØRMØRTEL TIL FUGNING OG UNDERSTØBNING ANVENDELSESOMRÅDER Stålkonstruktioner Maskiner Brolejer Kranskinner Ankerfaststøbning af maskiner / gevindstykker Elementunderstøbning Udstøbning af udsparinger Støbning i områder under vand FORDELE VED FIBERARMERING beholder flydeevnen øger pumpbarheden mindre risiko for revner øget holdbarhed mod slag og styrke øget slidstyrke og frostresistens BEMIX S3 er produktet som bør anvendes ved understøbning og forankring af maskiner. Det har ud fra et montagesynspunkt den hurtigste terningtrykstyrke (Ca. 20 MPa efter 1 døgn ved +20 C). BEMIX S3 er let pumpbar og har en meget fl ydende konsistens, som er vigtigt for at understøbningen skal blive god. BEMIX S3 anvendes ved understøbninger med øget holdbarhed. TEKNISKE DATA Egenskaber Data / bemærkninger Cementtype Portland CEM Ι / 42,5 Miljøklasse iht. DS 411 Ekstra aggressiv Maks. stenstørrelse 4 mm Fiber 6 mm Polypropylen Kloridindhold < 0,01 % Ekspansion 1,1 % Vandseparation - 24 timer 0 Konsistens Flydende, udbredelsesmål efter 5 min. = 360 mm Forarbejdningstid 20 min. Forarbejdningstemperatur ned til +5 C, under +5 C tilsættes BEMIX antifrost Lagtykkelse mm Maks. vandtilsætning 3,4 liter / 25 kg 1 døgn > 20 MPa Terningtrykstyrke ved +20 C 7 døgn > 40 MPa 28 døgn > 60 MPa FORBRUG 1,9 kg pr. liter brugsklar mørtel FORARBEJDE Underlaget skal være rengjort, fri for løse partikler, olie, fedt og andre stoffer, der kan hindre sammenbinding af nye og gamle materialer. Forvanding bør foretages i så god tid, at underlaget er mættet og frit vand på overfl aden er fordampet. Side 13 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER

14 BLANDING Den afmålte mængde vand hældes i blandekarret. Dernæst tilsættes BEMIX -mørtlen under omrøring og hele massen blandes, indtil der er opnået en ensartet, klumpfri konsistens. Det bedste resultat opnås, når massens temperatur er på +20 C, derved opnås den fulde»fl ydeevne«fra begyndelsen. UDSTØBNING Blandingen hældes i formen kontinuerligt og om muligt uden pauser. Når»større«mængder skal udstøbes, kan der anvendes pumpe. SVINDARMERING For at undgå revner på grund af udtørring kan der placeres svindarmering i mørtlen. F.eks. når der udstøbes i»tykke«lag. EFTERBEHANDLING Flader glattes nemt efter nogle timer. Udstøbninger der skal bearbejdes f.eks. affases, kan»skæres«, når de har nået en tilpas styrke. Det anbefales, at den udstøbte mørtel beskyttes mod for hurtig udtørring, enten ved at holde materialet fugtigt med vand eller ved at påføre et membranhærdningsmiddel / curing. OPBEVARING Opbevares tørt og frostfrit i originalemballage. I øvrigt jvf. instruktion på emballagen. EMBALLAGE Sæk á 25 kg / palle á 1000 kg ARBEJDSMLJØ MAL-kode: 00-4 (1993) Pr. nr.: Se i øvrigt 16 - punkts sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFORMATION / ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifi kationer samt for fejl og udeladelser. Side 14 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER

15 Side 15 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER

16 Side 16 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER

17 betec 110 EKSPANDERENDE HØJSTYRKETØRMØRTEL TIL FUGNING OG UNDERSTØBNING ANVENDELSESOMRÅDER BETEC støbematerialer anvendes til under- og faststøbning af bygningsdele. De primære anvendelsesområder er: UNDERSTØBNING AF Stålkonstruktioner, maskiner, kranskinner Brolejer Ankerfaststøbning af maskiner / gevindstykker Elementunderstøbning Udstøbning af udsparinger Støbning i områder under vand -godkendelse iht. EN PRODUKTEGENSKABER BETEC 110 er et cementbaseret, svindfri understøbningsmørtel, der har en kontrolleret volumenforøgelse. BETEC 110 anvendes såvel ved statiske som ved dynamiske bygningsdele, der er udsat for stor belastning. BETEC 110 er vandtæt iht. EN BETEC 110 indeholder ikke klorid og er modstandsdygtig over for frost og tøsalt iht. CEN / TS g. Afhængig af lagtykkelsen er nedenstående stenstørrelser til rådighed, den afgørende lagtykkelse er den mindste afstand mellem to fl ader. BETEC 110 stenstørrelse 0-1 mm lagtykkelse Ca mm BETEC 140 stenstørrelse 0-4 mm lagtykkelse Ca mm BETEC 180 stenstørrelse 0-8 mm lagtykkelse Ca. > 30 mm VIGTIGT Ved forespørgsel fås disse produkter også med stålfi bre (SF) henholdsvis rustfrie stålfi bre (ESF). BETEC 110 SF henholdsvis BETEC 110 ESF BETEC 140 SF henholdsvis BETEC 140 ESF BETEC 180 SF henholdsvis BETEC 180 ESF Anvendelse af stålfi bre anbefales ved ekstremt høje belastninger, forhøjelse af bøjningsstyrken! BRUGSANVISNING FORARBEJDE Betonunderlaget skal renses for smuds, fedt og andet der forringer vedhæftningsevnen, indtil grovbetonen er blotlagt. Det forberedte betonunderlag skal være tilstrækkeligt ru, med en god vedhæfningsevne kapillarerne skal være åbne. Forvandingen af betonundergrunden foretages indtil denne er mættet med vand, dog min. 4 timer. Overfl aden på betonunderlaget må kun være matfugtig når påstøbningen foretages. Overskydende vand fra forvandingen af betonunderlaget skal fjernes. Overfl aden på betonunderlaget skal være frostfri. Underlagets vedhæftningstrækstyrke skal i gennemsnit udgøre 1,5 MPa. Side 17 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER BLANDING BETEC 110 omrøres i en tvangsblander. En klumpfri, oprørt blanding opnås ved, at Ca. 4 / 5 dele af den påkrævede vandmængde hældes i blandemaskinen. Efter tilsætning af pulverdelene og efter en blandetid på Ca. 2 minutter tilsættes resten af den påkrævede vandmængde. EN

18 FORABEJDNINGSSKEMA Tidsrum Flydemål i mm Udbredelsesmål i mm efter blanding v / anbefalet vandmængde v / højst tilladte vandmængde v / anbefalet vandmængde v / højst tilladte vandmængde 5 minutter minutter minutter minutter OBS: Alt efter den ønskede konsistens anvendes Ca. 10 % mindre vand end maksimum værdien. Blandetiden er forskellig alt efter hvilket blanderedskab der anvendes; blandetiden udgør dog i alt mindst 4 minutter. Det blandede materiale bliver således til en ensartet fl ydende konsistens. BETEC 110 er nu klar til brug. Understøbning af stål- og maskinkomponenter udføres som regel ved hjælp af en forskalling. Man bør være opmærksom på, at denne er tæt og ikke-sugende. I tilfælde af at det pågældende hulrum ikke er kvadratisk, skal BETEC indstøbningsmørtlen altid og kontinuerligt hældes ind ved den længste side. Alternativt kan BETEC indstøbningsmørtel ved understøbningsarbejder på store fl ader indføres maskinelt med alle almindelige skruepumper. En indstøbning uden luftbobler opnås derved af et tilstrækkeligt antal udluftningsåbninger. EFTERBEHANDLING Den obligatoriske efterbehandling af de fritliggende overfl ader udføres f.eks. med fugtigt jutevæv med plastfolie ovenpå. Efterbehandlingstiden udgør min. 5 dage. Tidspunktet for efterbehandling skal starte så tidligt som muligt, dog senest efter at mørteloverfl aden begynder at stivne. Overskud af mørtel skal holdes på et minimum (Ca mm). Et muligt alternativ til de traditionelle efterbehandlingsforanstaltninger er anvendelse af et membranhærdningsmiddel / curing, evt. Curing 101 / 103. SÆRLIGE HENVISNINGER BETEC indstøbningsmaterialer er i overensstemmelse med de retningslinier og betingelser der fi ndes i Datakort for anvendelse, godkendelse og kontrol af fabriksblandet indstøbningsmørtel (Udgave september 1990). Kvaliteten af BETEC understøbningsmaterialer bliver yderligere kontrolleret af en uvildig part repræsenteret ved Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen. Der foreligger en kontrolerklæring ang. anvendelse i områder under vand. Der foreligger desuden kontrolresultater ang. forsøg med ankertræk fra Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen. ARBEJDSMILJØ: MAL-kode: 00-6 Se i øvrigt 16 - punkts sikkerhedsdatablad. Side 18 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER EN

19 BETEC 110 OVERSIGT OVER TEKNISKE SPECIFIKATIONER BETEC 110 Data / bemærkninger Cementtype Portlandcement og kvartssand Trykstyrkeklasse C 55 / 67 Miljøklasse Ekstra aggressiv (EA) Stenstørrelse 0-1 mm Lagtykkelse 5-30 mm Friskmørteldensitet kg / dm 3 2,2 kg / dm³ Ekspansion % Ca. >0,1 % Forarbejdningstid ved +20 C, (afhængig af temperatur) min. Ca. 90 min. Forarbejdningstemperatur (Underlag temperatur) > +5 C Ved temperaturer under +5 C bør foranstaltninger for vinterbyggeri sættes i kraft. (DIN 1045) Maks. vandtilsætning 4,0 liter / 25 kg ved + 20 C Vandindtrængningsdybde (efter DIN 1048) Ca. 1 mm Kalkulationsmængde kg / m³ Konsistens fl ydende Bøjetrækstyrke (N / mm 2 ) * efter 1 dag 7,5 efter 28 dage 12,0 efter 91 dage 12,5 Terningtrykstyrke *efter 1 dag 47,0 efter 28 dage 79,0 efter 91 dage 85,0 Leveringsform Sæk á 25 kg / 1000 kg pr. palle Kan lagres i ubrudt originalemballage, Holdbarhed og opbevaring tørt og frostfrit mindst 12 måneder. Beskyttes mod fugt. Bortskaffelse Tøm venligst emballagen helt af hensyn til miljøet. * Lagring af prøvelegemer i overensstemmelse med DIN EN 196, T. 1 * Styrkeværdierne er middelværdier fra produktionsovervågningen. Side 19 Afsnit Grace Bauprodukte GmbH Betec Mörtelsysteme Pyrmonter Straße 56 D Lügde Werk Essen Udtræksmodstand År: Se produktionsdato BPR EN Forankringsprodukt < 0,6 mm Kloridindhold < 0,05% Glasovergangstemperatur Brandmodstandsevne Krybning under trykpåvirkning: (Kun for produkter indeholdende polymerer) Farlige stoffer Diffusion af chloridioner NPD A1 NPD Overensstemmende med EN , 5.3 NPD Farlige stoffer EN , 5.3 *NPD: ingen ydeevne bestemt EN Ill. Viser eksempel på understøbning af kranskinner mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER TEKNISK INFORMATION / ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifi kationer samt for fejl og udeladelser. EN

20 betec 140 EKSPANDERENDE HØJSTYRKETØRMØRTEL TIL FUGNING OG UNDERSTØBNING ANVENDELSESOMRÅDER BETEC støbematerialer anvendes til under- og faststøbning af bygningsdele. De primære anvendelsesområder er: UNDERSTØBNING AF Stålkonstruktioner, maskiner, kranskinner Brolejer Ankerfaststøbning af maskiner / gevindstykker Elementunderstøbning Udstøbning af udsparinger Støbning i områder under vand -godkendelse iht. EN PRODUKTEGENSKABER BETEC 140 er et cementbaseret, svindfri understøbningsmørtel, der har en kontrolleret volumenforøgelse. BETEC 140 anvendes såvel ved statiske som ved dynamiske bygningsdele, der er udsat for stor belastning. BETEC 140 er vandtæt iht. EN BETEC 140 indeholder ikke klorid og er modstandsdygtig over for frost og tøsalt og tøsalt iht. CEN / TS g. Afhængig af lagtykkelsen er nedenstående stenstørrelser til rådighed, den afgørende lagtykkelse er den mindste afstand mellem to fl ader. BETEC 110 stenstørrelse 0-1 mm lagtykkelse Ca mm BETEC 140 stenstørrelse 0-4 mm lagtykkelse Ca mm BETEC 180 stenstørrelse 0-8 mm lagtykkelse Ca. > 30 mm VIGTIGT Ved forespørgsel fås disse produkter også med stålfi bre (SF) henholdsvis rustfrie stålfi bre (ESF). BETEC 110 SF henholdsvis BETEC 110 ESF BETEC 140 SF henholdsvis BETEC 140 ESF BETEC 180 SF henholdsvis BETEC 180 ESF Anvendelse af stålfi bre anbefales ved ekstremt høje belastninger, forhøjelse af bøjningsstyrken! BRUGSANVISNING FORARBEJDE Betonunderlaget skal renses for smuds, fedt og andet der forringer vedhæftningsevnen, indtil grovbetonen er blotlagt. Det forberedte betonunderlag skal være tilstrækkeligt ru, med en god vedhæfningsevne kapillarerne skal være åbne. Forvandingen af betonundergrunden foretages indtil denne er mættet med vand, dog min. 4 timer. Overfl aden på betonunderlaget må kun være matfugtig når påstøbningen foretages. Overskydende vand fra forvandingen af betonunderlaget skal fjernes. Overfl aden på betonunderlaget skal være frostfri. Underlagets vedhæftningstrækstyrke skal i gennemsnit udgøre 1,5 MPa. BLANDING BETEC 140 omrøres i en tvangsblander. En klumpfri, oprørt blanding opnås ved, at Ca. 4 / 5 dele af den påkrævede vandmængde hældes i blandemaskinen. Efter tilsætning af pulverdelene og efter en blandetid på Ca. 2 minutter tilsættes resten af den påkrævede vandmængde. Side 20 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER EN

21 FORABEJDNINGSSKEMA Tidsrum Flydemål i mm Udbredelsesmål i mm efter blanding v / anbefalet vandmængde v / højst tilladte vandmængde v / anbefalet vandmængde v / højst tilladte vandmængde 5 minutter minutter minutter minutter OBS: Alt efter den ønskede konsistens anvendes Ca. 10 % mindre vand end maksimum værdien. Blandetiden er forskellig alt efter hvilket blanderedskab der anvendes; blandetiden udgør dog i alt mindst 4 minutter. Det blandede materiale bliver således til en ensartet fl ydende konsistens. BETEC 140 er nu klar til brug. Understøbning af stål- og maskinkomponenter udføres som regel ved hjælp af en forskalling. Man bør være opmærksom på, at denne er tæt og ikke-sugende. I tilfælde af at det pågældende hulrum ikke er kvadratisk, skal BETEC indstøbningsmørtlen altid og kontinuerligt hældes ind ved den længste side. Alternativt kan BETEC indstøbningsmørtel ved understøbningsarbejder på store fl ader indføres maskinelt med alle almindelige skruepumper. En indstøbning uden luftbobler opnås derved af et tilstrækkeligt antal udluftningsåbninger. EFTERBEHANDLING Den obligatoriske efterbehandling af de fritliggende overfl ader udføres f.eks. med fugtigt jutevæv med plastfolie ovenpå. Efterbehandlingstiden udgør min. 5 dage. Tidspunktet for efterbehandling skal starte så tidligt som muligt, dog senest efter at mørteloverfl aden begynder at stivne. Overskud af mørtel skal holdes på et minimum (Ca mm). Et muligt alternativ til de traditionelle efterbehandlingsforanstaltninger er anvendelse af et membranhærdningsmiddel / curing, evt. Curing 101 / 103. SÆRLIGE HENVISNINGER BETEC indstøbningsmaterialer er i overensstemmelse med de retningslinier og betingelser der fi ndes i Datakort for anvendelse, godkendelse og kontrol af fabriksblandet indstøbningsmørtel (Udgave september 1990). Kvaliteten af BETEC understøbningsmaterialer bliver yderligere kontrolleret af en uvildig part repræsenteret ved Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen. Der foreligger en kontrolerklæring ang. anvendelse i områder under vand. Der foreligger desuden kontrolresultater ang. forsøg med ankertræk fra Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen. ARBEJDSMILJØ: MAL-kode: 00-6 Se i øvrigt 16 - punkts sikkerhedsdatablad. Side 21 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER EN

22 BETEC 140 OVERSIGT OVER TEKNISKE SPECIFIKATIONER BETEC 140 Data / bemærkninger Cementtype Portlandcement og kvartssand Trykstyrkeklasse C 55 / 67 Miljøklasse Ekstra aggressiv (EA) Stenstørrelse 0-4 mm Lagtykkelse mm Friskmørteldensitet kg / dm 3 2,2 kg / dm³ Ekspansion % Ca. 0,1 % Forarbejdningstid ved +20 C, (afhængig af temperatur) min. Ca. 90 min. Forarbejdningstemperatur (Underlag temperatur) > +5 C C Ved temperaturer under +5 C bør foranstaltninger for vinterbyggeri sættes i kraft. (DIN 1045) Maks. vandtilsætning 2,9 liter / 25 kg Vandindtrængningsdybde (efter DIN 1048) Ca. 1 mm Kalkulationsmængde ³ kg / m³ Konsistens fl ydende Bøjetrækstyrke (N / mm 2 ) * efter 1 dag 7,5 efter 28 dage 12,0 efter 91 dage 12,5 Terningtrykstyrke *efter 1 dag 47,0 efter 28 dage 79,0 efter 91 dage 85,0 Leveringsform Sæk á 25 kg / 1000 kg pr. palle Kan lagres i ubrudt originalemballage, Holdbarhed og opbevaring tørt og frostfrit mindst 12 måneder. Beskyttes mod fugt. Bortskaffelse Tøm venligst emballagen helt af hensyn til miljøet. * Lagring af prøvelegemer i overensstemmelse med DIN EN 196, T. 1 * Styrkeværdierne er middelværdier fra produktionsovervågningen. Side 22 Afsnit Grace Bauprodukte GmbH Betec Mörtelsysteme Pyrmonter Straße 56 D Lügde Werk Essen Udtræksmodstand År: Se produktionsdato BPR EN Forankringsprodukt < 0,6 mm Kloridindhold < 0,05% Glasovergangstemperatur Brandmodstandsevne Krybning under trykpåvirkning: (Kun for produkter indeholdende polymerer) Farlige stoffer Diffusion af chloridioner NPD A1 NPD Overensstemmende med EN , 5.3 NPD Farlige stoffer EN , 5.3 *NPD: ingen ydeevne bestemt EN Ill. Viser eksempel på faststøbning af gevindstykker mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER TEKNISK INFORMATION / ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifi kationer samt for fejl og udeladelser. EN

23 betec 180 EKSPANDERENDE HØJSTYRKETØRMØRTEL TIL FUGNING OG UNDERSTØBNING ANVENDELSESOMRÅDER BETEC støbematerialer anvendes til under- og faststøbning af bygningsdele. De primære anvendelsesområder er: UNDERSTØBNING AF Stålkonstruktioner, maskiner, kranskinner Brolejer Ankerfaststøbning af maskiner / gevindstykker Elementunderstøbning Udstøbning af udsparinger Støbning i områder under vand -godkendelse iht. EN PRODUKTEGENSKABER BETEC 180 er et cementbaseret, svindfri understøbningsmørtel, der har en kontrolleret volumenforøgelse. BETEC 180 anvendes såvel ved statiske som ved dynamiske bygningsdele, der er udsat for stor belastning. BETEC 180 er vandtæt iht. EN BETEC 180 indeholder ikke klorid og er modstandsdygtig over for frost og tøsalt iht. CEN /TS g. Afhængig af lagtykkelsen er nedenstående stenstørrelser til rådighed, den afgørende lagtykkelse er den mindste afstand mellem to fl ader. BETEC 110 stenstørrelse 0-1 mm lagtykkelse Ca mm BETEC 140 stenstørrelse 0-4 mm lagtykkelse Ca mm BETEC 180 stenstørrelse 0-8 mm lagtykkelse Ca. > 30 mm VIGTIGT Ved forespørgsel fås disse produkter også med stålfi bre (SF) henholdsvis rustfrie stålfi bre (ESF). BETEC 110 SF henholdsvis BETEC 110 ESF BETEC 140 SF henholdsvis BETEC 140 ESF BETEC 180 SF henholdsvis BETEC 180 ESF Anvendelse af stålfi bre anbefales ved ekstremt høje belastninger, forhøjelse af bøjningsstyrken! Side 23 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER BRUGSANVISNING FORARBEJDE Betonunderlaget skal renses for smuds, fedt og andet der forringer vedhæftningsevnen, indtil grovbetonen er blotlagt. Det forberedte betonunderlag skal være tilstrækkeligt ru, med en god vedhæfningsevne kapillarerne skal være åbne. Forvandingen af betonundergrunden foretages indtil denne er mættet med vand, dog min. 4 timer. Overfl aden på betonunderlaget må kun være matfugtig når påstøbningen foretages. Overskydende vand fra forvandingen af betonunderlaget skal fjernes. Overfl aden på betonunderlaget skal være frostfri. Underlagets vedhæftningstrækstyrke skal i gennemsnit udgøre 1,5 MPa. BLANDING BETEC 180 omrøres i en tvangsblander. En klumpfri, oprørt blanding opnås ved, at Ca. 4 / 5 dele af den påkrævede vandmængde hældes i blandemaskinen. Efter tilsætning af pulverdelene og efter en blandetid på Ca. 2 minutter tilsættes resten af den påkrævede vandmængde. EN

24 FORABEJDNINGSSKEMA: Tidsrum Flydemål i mm Udbredelsesmål i mm efter blanding v / anbefalet vandmængde v / højst tilladte vandmængde v / anbefalet vandmængde v / højst tilladte vandmængde 5 minutter minutter minutter minutter OBS: Alt efter den ønskede konsistens anvendes Ca. 10 % mindre vand end maksimum værdien. Blandetiden er forskellig alt efter hvilket blanderedskab der anvendes; blandetiden udgør dog i alt mindst 4 minutter. Det blandede materiale bliver således til en ensartet fl ydende konsistens. BETEC 180 er nu klar til brug. Understøbning af stål- og maskinkomponenter udføres som regel ved hjælp af en forskalling. Man bør være opmærksom på, at denne er tæt og ikke-sugende. I tilfælde af at det pågældende hulrum ikke er kvadratisk, skal BETEC indstøbningsmørtlen altid og kontinuerligt hældes ind ved den længste side. Alternativt kan BETEC indstøbningsmørtel ved understøbningsarbejder på store fl ader indføres maskinelt med alle almindelige skruepumper. En indstøbning uden luftbobler opnås derved af et tilstrækkeligt antal udluftningsåbninger. EFTERBEHANDLING Den obligatoriske efterbehandling af de fritliggende overfl ader udføres f.eks. med fugtigt jutevæv med plastfolie ovenpå. Efterbehandlingstiden udgør min. 5 dage. Tidspunktet for efterbehandling skal starte så tidligt som muligt, dog senest efter at mørteloverfl aden begynder at stivne. Overskud af mørtel skal holdes på et minimum (Ca mm). Et muligt alternativ til de traditionelle efterbehandlingsforanstaltninger er anvendelse af et membranhærdningsmiddel / curing, evt. Curing 101 / 103. SÆRLIGE HENVISNINGER BETEC indstøbningsmaterialer er i overensstemmelse med de retningslinier og betingelser der fi ndes i Datakort for anvendelse, godkendelse og kontrol af fabriksblandet indstøbningsmørtel (Udgave september 1990). Kvaliteten af BETEC understøbningsmaterialer bliver yderligere kontrolleret af en uvildig part repræsenteret ved Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen. Der foreligger en kontrolerklæring ang. anvendelse i områder under vand. Der foreligger desuden kontrolresultater ang. forsøg med ankertræk fra Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen. ARBEJDSMILJØ: MAL-kode: 00-6 Se i øvrigt 16 - punkts sikkerhedsdatablad. Side 24 Afsnit mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER EN

25 BETEC 180 OVERSIGT OVER TEKNISKE SPECIFIKATIONER BETEC 180 Data / bemærkninger Cementtype Portlandcement og kvartssand Trykstyrkeklasse C 60 / 75 Miljøklasse Ekstra aggressiv (EA) Stenstørrelse 0-8 mm Lagtykkelse > 30 mm Friskmørteldensitet kg / dm 3 2,3 kg / dm³ Ekspansion % Ca. 0,1 % Forarbejdningstid ved +20 C, (afhængig af temperatur) min. Ca. 90 min. Forarbejdningstemperatur (Underlag temperatur) > +5 C - 30 C Ved temperaturer under +5 C bør foranstaltninger for vinterbyggeri sættes i kraft. (DIN 1045) Maks. vandtilsætning 2,3 liter / 25 kg Vandindtrængningsdybde (efter DIN 1048) Ca. 1 mm Kalkulationsmængde ³ kg / m³ Konsistens fl ydende Bøjetrækstyrke (N / mm 2 ) * efter 1 dag 6,5 efter 28 dage 10,0 efter 90 dage 10,5 Terningtrykstyrke *efter 1 dag 42,0 efter 28 dage 80,0 efter 90 dage 90,0 Leveringsform Sæk á 25 kg / 1000 kg pr. palle Kan lagres i ubrudt originalemballage, Holdbarhed og opbevaring tørt og frostfrit mindst 12 måneder. Beskyttes mod fugt. Bortskaffelse Tøm venligst emballagen helt af hensyn til miljøet. * Lagring af prøvelegemer i overensstemmelse med DIN EN 196, T. 1 * Styrkeværdierne er middelværdier fra produktionsovervågningen. Side 25 Afsnit Grace Bauprodukte GmbH Betec Mörtelsysteme Pyrmonter Straße 56 D Lügde Werk Essen Udtræksmodstand År: Se produktionsdato BPR EN Forankringsprodukt < 0,6 mm Kloridindhold < 0,05% Glasovergangstemperatur Brandmodstandsevne Krybning under trykpåvirkning: (Kun for produkter indeholdende polymerer) Farlige stoffer Diffusion af chloridioner NPD A1 NPD Overensstemmende med EN , 5.3 NPD Farlige stoffer EN , 5.3 *NPD: ingen ydeevne bestemt EN Faststøbning af broleje-doller mørtler OG additiver FORanKRinGs- OG UnDERsTøbninGsmøRTLER TEKNISK INFORMATION / ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifi kationer samt for fejl og udeladelser. EN

26 bemix F4 og F4 FF»TRIATROPISK«PUMPBAR TØRMØRTEL TIL FUGNING ANVENDELSESOMRÅDER BEMIX F4, færdigt cementbaseret tørmørtel med triatropisk konsistens anvendes fortrinsvis til fugning, men også fastgørelser i: betonelementer granitblokke fastgørelse af bolte i vandrette huller TEKNISKE DATA Egenskaber Data / bemærkninger Cementtype Portland, CEM Ι / 42,5 Miljøklasse iht. DS 411 Aggressiv Maks. stenstørrelse 0-1 mm Kloridindhold < 0,01 % Ekspansion 0-0,5 % Vandseparation - 24 timer 0 Konsistens»Triatropisk«Forarbejdningstid 20 min. Ned til +5 C, under +5 C tilsættes BEMIX antifrost. Forarbejdningstemperatur Ved minusgrader kan BEMIX F4 FF anvendes. BEMIX F4 FF indeholder BEMIX koldbetontilsætning som er godkendt ned til -15 C Lagtykkelse 5-50 mm Maks. vandtilsætning 4 liter / 25 kg 1 døgn > 10 MPa Terningtrykstyrke ved +20 C 7 døgn > 20 MPa 28 døgn > 40 MPa FORBRUG 1,9 kg pr. liter brugsklar mørtel FORARBEJDE Underlaget skal være rengjort, fri for løse partikler, olie, fedt og andre stoffer, der kan hindre sammenbinding af nye og gamle materialer. Forvanding bør foretages i så god tid, at underlaget er mættet og frit vand på overfl aden er fordampet. BLANDING Den afmålte mængde vand hældes i blandekarret. Dernæst tilsættes BEMIX -mørtlen under omrøring og hele massen blandes, indtil der er opnået en ensartet, klumpfri konsistens. Det bedste resultat opnås, når massens temperatur er på +20 C, derved opnås den fulde»fl ydeevne«fra begyndelsen. UDSTØBNING Blandingen hældes i formen kontinuerligt og om muligt uden pauser. Når»større«mængder skal udstøbes, kan der anvendes pumpe. Side 26 Afsnit mørtler OG additiver FUGEmøRTLER

27 SVINDARMERING For at undgå revner på grund af udtørring kan der placeres svindarmering i mørtlen. F.eks. når der udstøbes i»tykke«lag. EFTERBEHANDLING Flader glattes nemt efter nogle timer. Udstøbninger der skal bearbejdes f.eks. affases, kan»skæres«, når de har nået en tilpas styrke. Det anbefales, at den udstøbte mørtel beskyttes mod for hurtig udtørring, enten ved at holde materialet fugtigt med vand eller ved at påføre et membranhærdningsmiddel / curing, evt. Curing 101 / 103. OPBEVARING Opbevares tørt og frostfrit i originalemballage. I øvrigt jvf. instruktion på emballagen. EMBALLAGE Sæk á 25 kg / 1000 kg pr. palle. ARBEJDSMLJØ MAL-kode: 00-4 (1993) Se i øvrigt 16 - punkts sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFORMATION / ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifi kationer samt for fejl og udeladelser. Side 27 Afsnit mørtler OG additiver FUGEmøRTLER Fugning mellem drager og element

28 bemix P3 PUmPEmøRTEL PUMPBAR TØRMØRTEL TIL RENOVERING AF BADERUMSGULVE. ANVENDELSESOMRÅDER BEMIX P3 ANBEFALES PGA. PUMPBARHEDEN TIL renovering af vådrum badeværelsesgulve m.v. TEKNISKE DATA Egenskaber Data / bemærkninger Cementtype Portland CEM Ι / 42,5 Miljøklasse iht. DS 411 Aggressiv Maks. stenstørrelse 4 mm Kloridindhold < 0,01 % Ekspansion Ca. 0,5-0,9 % Vandseparation - 24 timer 0 Konsistens Flydende, udbredelsesmål efter 5 min. > 350 mm Forarbejdningstid 20 min. Forarbejdningstemperatur Ned til +5 C, under +5 C tilsættes BEMIX antifrost Lagtykkelse mm Maks. vandtilsætning 3,25 liter / 25 kg 1 døgn > 20 MPa Terningtrykstyrke ved +20 C 7 døgn > 40 MPa 28 døgn > 50 MPa FORBRUG 1,9 kg pr. liter brugsklar mørtel FORARBEJDE Underlaget skal være rengjort, fri for løse partikler, olie, fedt og andre stoffer, der kan hindre sammenbinding af nye og gamle materialer. Forvanding bør foretages i så god tid, at underlaget er mættet og frit vand på overfl aden er fordampet. BLANDING Den afmålte mængde vand hældes i blandekarret. Dernæst tilsættes BEMIX -mørtlen under omrøring og hele massen blandes, indtil der er opnået en ensartet, klumpfri konsistens. Det bedste resultat opnås, når massens temperatur er på +20 C, derved opnås den fulde»fl ydeevne«fra begyndelsen. UDSTØBNING Blandingen hældes i formen kontinuerligt og om muligt uden pauser. Når»større«mængder skal udstøbes, kan der anvendes pumpe. Pumpe kan lejes på gunstige betingelser. Side 28 Afsnit mørtler OG additiver FUGEmøRTLER

29 SVINDARMERING For at undgå revner pga. udtørring kan der placeres svindarmering i mørtlen. F.eks. når der udstøbes i»tykke«lag. EFTERBEHANDLING Flader glattes nemt efter nogle timer. Udstøbninger der skal bearbejdes, f.eks. affases, kan»skæres«, når de har nået et tilpas styrke. Det anbefales, at den udstøbte mørtel beskyttes mod for hurtig udtørring, enten ved at holde materialet fugtigt med vand eller ved at påføre et membranhærdningsmiddel / curing, evt. Curing 101 / 103. OPBEVARING Opbevares tørt og frostfrit i originalemballage. I øvrigt jvf. instruktion på emballagen. EMBALLAGE Sæk á 25 kg / 1000 kg pr. palle. ARBEJDSMLJØ MAL-kode: 00-4 (1993) Se i øvrigt 16 - punkts sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFORMATION / ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifi kationer samt for fejl og udeladelser. Side 29 Afsnit mørtler OG additiver FUGEmøRTLER

30 Side 30 Afsnit mørtler OG additiver FUGEmøRTLER

31 Side 31 Afsnit mørtler OG additiver FUGEmøRTLER

32 bemix K50 EKSPANDERENDE TØRMØRTEL TIL FUGNING OG UNDERSTØBNING ANVENDELSESOMRÅDER, UNDERSTØBNING AF vægelementer elementfuger alm. betonarbejde TEKNISKE DATA Egenskaber Data / bemærkninger Cementtype Portland Miljøklasse iht. DS 411 Moderat Maks. ballast 4 mm Kloridindhold < 0,01 % Ekspansion Ca. 0,5 % Vandseparation - 24 timer 0 Konsistens»Træg«Forarbejdningstid 30 min. Forarbejdningstemperatur Ned til +5 C, under +5 C tilsættes BEMIX antifrost Lagtykkelse mm Maks. vandtilsætning 120 ml / kg = 3 liter / 25 kg 1 døgn > 10 MPa Terningtrykstyrke ved +20 C 7 døgn > 30 MPa 28 døgn > 50 MPa FORBRUG 1,9 kg pr. liter brugsklar mørtel FORARBEJDE Underlaget skal være rengjort, fri for løse partikler, olie, fedt og andre stoffer, der kan hindre sammenbinding af nye og gamle materialer. Forvanding bør foretages i så god tid, at underlaget er mættet og frit vand på overfl aden er fordampet. BLANDING Den afmålte mængde vand hældes i blandekarret. Dernæst tilsættes BEMIX -mørtlen under omrøring og hele massen blandes, indtil der er opnået en ensartet, klumpfri konsistens. Det bedste resultat opnås, når massens temperatur er på +20 C, derved opnås den fulde»fl ydeevne«fra begyndelsen. UDSTØBNING Blandingen hældes i formen kontinuerligt og om muligt uden pauser. Når»større«mængder skal udstøbes, kan der anvendes pumpe. Side 32 Afsnit mørtler OG additiver FUGEmøRTLER

33 SVINDARMERING For at undgå revner på grund af udtørring kan der placeres svindarmering i mørtlen. F.eks. når der udstøbes i»tykke«lag. EFTERBEHANDLING Flader glattes nemt efter nogle timer. Udstøbninger der skal bearbejdes f.eks. affases, kan»skæres«, når de har nået en tilpas styrke. Det anbefales, at den udstøbte mørtel beskyttes mod for hurtig udtørring, enten ved at holde materialet fugtigt med vand eller ved at påføre et membranhærdningsmiddel, evt. Curing 101 / 103. OPBEVARING Opbevares tørt og frostfrit i originalemballage. I øvrigt jvf. instruktion på emballagen. EMBALLAGE Sæk á 25 kg / 1000 kg pr. palle. ARBEJDSMLJØ MAL-kode: 00-4 (1993) Se i øvrigt 16 - punkts sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFORMATION / ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifi kationer samt for fejl og udeladelser. Side 33 Afsnit mørtler OG additiver FUGEmøRTLER

34 bemix K50 FF EKSPANDERENDE TØRMØRTEL TIL FUGNING OG UNDERSTØBNING TIL VINTERBRUG ANVENDELSESOMRÅDER, UNDERSTØBNING AF vægelementer elementfuger alm. betonarbejde TEKNISKE DATA Egenskaber Data / bemærkninger Cementtype Portland Miljøklasse iht. DS 411 Moderat Maks. stenstørrelse 4 mm Kloridindhold < 0,01 % Ekspansion Ca. 0,5 % Vandseparation - 24 timer 0 Konsistens»Træg«Forarbejdningstid 30 min. Forarbejdningstemperatur Fra -15 C Lagtykkelse mm Maks. vandtilsætning 120 ml / kg = 3 liter / 25 kg 1 døgn > 10 MPa Terningtrykstyrke ved +20 C 7 døgn > 30 MPa 28 døgn > 50 MPa FORBRUG 1,9 kg pr. liter brugsklar mørtel FORARBEJDE Underlaget skal være rengjort, fri for løse partikler, olie, fedt og andre stoffer, der kan hindre sammenbinding af nye og gamle materialer. Forvanding bør foretages i så god tid, at underlaget er mættet og frit vand på overfl aden er fordampet. BLANDING Den afmålte mængde vand hældes i blandekarret. Dernæst tilsættes BEMIX -mørtlen under omrøring og hele massen blandes, indtil der er opnået en ensartet, klumpfri konsistens. Det bedste resultat opnås, når massens temperatur er på +20 C, derved opnås den fulde»fl ydeevne«fra begyndelsen. UDSTØBNING Blandingen hældes i formen kontinuerligt og om muligt uden pauser. Når»større«mængder skal udstøbes, kan der anvendes pumpe. Side 34 Afsnit mørtler OG additiver FUGEmøRTLER

35 SVINDARMERING For at undgå revner på grund af udtørring kan der placeres svindarmering i mørtlen. F.eks. når der udstøbes i»tykke«lag. EFTERBEHANDLING Flader glattes nemt efter nogle timer. Udstøbninger, der skal bearbejdes f.eks. affases, kan»skæres«, når de har nået en tilpas styrke. Det anbefales, at den udstøbte mørtel beskyttes mod for hurtig udtørring, enten ved at holde materialet fugtigt med vand eller ved at påføre et membranhærdningsmiddel, evt. Curing 101 / 103. OPBEVARING Opbevares tørt og frostfrit i originalemballage. I øvrigt jvf. instruktion på emballagen. EMBALLAGE Sæk á 25 kg / 1000 kg pr. palle. ARBEJDSMLJØ MAL-kode: 00-4 (1993) Se i øvrigt 16 - punkts sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFORMATION / ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifi kationer samt for fejl og udeladelser. Side 35 Afsnit mørtler OG additiver FUGEmøRTLER

36 GEnERELLE RETninGsLiniER TIL FORANKRING MED BEMIX PRØVNINGER (UDDRAG AF UDSKRIFT) De prøvninger, som man har foretaget med BEMIX som forankringsmørtel i beton er blevet udført i 50 mm diamantboret hul. Forankringsstålet er kamstål Ø25 mm, prøverne er udført af Statens Planverk i Sverige, samt bolte Ø18 mm, prøve udført ved Udevallavarvet. Man kan drage den konklusion ud fra disse prøvninger, at en forankring med BEMIX bliver stærkere end den forhåndenværende beton eller kan klare en større trækstyrke end det indstøbte stål. VEDRØRENDE ANVENDELSE AF MINDRE HULLER Der er ikke udført nogen offi cielle prøvninger i huller med mindre dimensioner end Ø50 mm. Men erfaringer fra bl.a. gennemførte prøvninger på forskellige arbejdspladser i årenes løb viser, at man kan tilpasse huldimension og boltdimension. Huldiameteren bør da være så stor, at der er plads til mindst 3 gange mørtlens maks. stenstørrelse rundt om bolten. (se skitseeksempel forneden). Side 36 Afsnit mørtler OG additiver FUGEmøRTLER SKITSEEKSEMPEL Bolt: Brug: Huldia. min.: Huldia. ved udtrækning: Ø25 mm BEMIX Standard, stenstørrelse 4 mm Ø49 mm 2(4 x 3) + 25 = 49 mm Ø25 mm / K25 Disse prøver viser også, at man kan regne med en trykstyrke på et ton pr. indstøbt cm. Dette under forudsætning af, at forankringslængden ikke overstiger et minimumskrav på 20 cm. 3 x 4 = 12 mm Der skal i denne sammenhæng også nævnes nogle vigtige detaljer, som man bør tænke på ved udførelsen for at opnå det bedst mulige resultat. FORVANDING Ved faststøbning af bolte er dette særlig vigtigt. Fyld hullet med vand helst et døgn forinden. 50 mm (49) RENGØRING Inden støbning påbegyndes - kontroller da, at der ikke er porøse partikler eller vand tilbage i hullet. STØBNING For at opnå det bedste resultat fyldes hullet først med mørtel og derefter sættes bolten i. EFTERVANDING BEMIX hærder relativt hurtigt. Eftervandingen kan derfor startes allerede efter nogle få timer. Upplands Väsby B. Vilhelm Byggprodukter AB Kristina Holm

37 0 / 1 ELEmEnTFUGEmøRTEL (PUmPbaR) FUGEMØRTEL TIL SAMMENSTØBNING AF BETONELEMENTER ANVENDELSESOMRÅDER Fugemørtlen anvendes i forbindelse med sammenstøbning af betonelementer. TEKNISKE DATA Cementtype Rapid-Cement CEM I 52,5 (MS / LA / <=2), Tilsætningsstoffer Plastifi cerende, ekspanderende og accelererende Vand tilsættes, så man opnår en stiv plastisk konsistens Vandtilsætning (typisk 6-7 l / 30 kg) 6,4 liter vand til 30 kg giver et v/c-forhold på 0,50 Tilslagsmaterialer Sand kl. A. Deklaration foreligger. Miljøklasse P (Passiv) Fugebredde mm Forarbejdningstid 30 min. Forarbejdningstemp. Ned til + 5 C Side 37 Afsnit mørtler OG additiver FUGEmøRTLER Sigte mm Deklarerede egenskaber Gennemfald % Nedre grænse Middel værdi Øvre grænse , , , , Kornstørrelsesfordeling DS405.9 Øvre grænse Nedre grænse Middelværdi Sigtemaskevidde / mm Egenskaber Metode Enhed Nedre grænse Middelgrænse Øvre grænse Densitet- frisk DS kg / m Luftindhold - frisk DS % Terningtrykstyrke (28 døgn) DS / EN MPa Klorindhold (Beregnes af cementindhold) % 0 0,02 0,2 Volumenekspansion (Beregnes af cementindhold) % 0,5 2,1 3 FORBRUG 1,7 kg / liter brugsklar mørtel

letter vinterstøbninger erstatter foranstaltnnger, så som isolering og opvarmning, dermed forhindres tidlig frysning

letter vinterstøbninger erstatter foranstaltnnger, så som isolering og opvarmning, dermed forhindres tidlig frysning bemix antifrost BETONTILSÆTNINGSMIDDEL GØR DET MULIGT AT STØBE NED TIL -15 C ANVENDELSESOMRÅDE anvendes i mørtel og beton ned til -15 o C og er forebyggende ved risiko for frostskader i stedet for isolering

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

3-komp. højtydende epoxy mørtel.

3-komp. højtydende epoxy mørtel. Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -42 HE 3-komp. højtydende epoxy mørtel. Produktbeskrivelse Sikadur -42 HE er et 3-komponent, højtydende, fugt tolerant, præcisions groutsystem baseret på epoxy.

Læs mere

CsE nova 130. mørtler OG additiver OVERFLaDERETaRDERE OVERFLADERETARDER

CsE nova 130. mørtler OG additiver OVERFLaDERETaRDERE OVERFLADERETARDER CsE nova 130 OVERFLADERETARDER ANVENDELSESOMRÅDE Betonoverfl aderetarder til etablering af ru betonoverfl ader, for hurtig og billig fremstilling af ru støbeskel. EGENSKABER / PRODUKTOPLYSNINGER farvekode:

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR EN 1504-4 Epoxy-lim med lang åbningstid ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Teknologisk Institut, Byggeri Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Deskriptorer: Udgave: 1 Dato: Oktober 1992 Sideantal: 5 / Bilag: 0 Udarbejdet

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR Epoxy-lim med lang åbningstid EN 1504-4 ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

MasterFlow 960 BESKRIVELSE VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER. Egenskaber

MasterFlow 960 BESKRIVELSE VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER. Egenskaber BESKRIVELSE MasterFlow 960 er en 1-komponent, cementbaseret forankringsmørtel af meget høj kvalitet, som, når den blandes med vand, er klar til forankring af armeringsjern, bolte, gevindstænger m.m. Der

Læs mere

Bindemiddel til fremstilling af mørtler

Bindemiddel til fremstilling af mørtler Teknisk datablad Version: 05.05 Icosit -255 Icosit -255 Bindemiddel til fremstilling af mørtler Anvendelsesområder Icosit-255 anvendes som bindemiddel til fremstilling af flyde- og grovmørtel på overflader

Læs mere

MasterSeal 560. Hurtighærdende, 2-komponent, elastisk letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Fås i LYS GRÅ og HVID.

MasterSeal 560. Hurtighærdende, 2-komponent, elastisk letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Fås i LYS GRÅ og HVID. BESKRIVELSE MasterSeal 560 er en hurtighærdende, 2-komponent, cementbaseret, elastisk og fleksibel letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. MasterSeal 560 giver mulighed for hurtig genoptagelse

Læs mere

3-komponent tixotropisk epoxy klæber. Som reparations- og klæbemørtel til:

3-komponent tixotropisk epoxy klæber. Som reparations- og klæbemørtel til: Produktdatablad Version: 03.06 Sikadur -41 CF Normal Sikadur -41 CF Normal 3-komponent tixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Sikadur-41 CF Normal er en opløsningsmiddelfri, fugttolerant, tixotropisk

Læs mere

MasterSeal 6100 FX. 1-komponent, elastisk og fleksibel letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Fås i LYS GRÅ og HVID

MasterSeal 6100 FX. 1-komponent, elastisk og fleksibel letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Fås i LYS GRÅ og HVID BESKRIVELSE MasterSeal 6100 FX er en 1-komponent, cementbaseret, elastisk og fleksibel letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Når MasterSeal 6100 FX blandes med vand, opnås en flydende

Læs mere

MasterInject April 2016 Fleksibel, lavviskøs PU-injektionsharpiks til permanent standsning af indtrængende vand gennem revnet beton og murværk

MasterInject April 2016 Fleksibel, lavviskøs PU-injektionsharpiks til permanent standsning af indtrængende vand gennem revnet beton og murværk PRODUKTBESKRIVELSE MasterInject 1330 er en 2-komponent PU-baseret, fleksibel injektionsharpiks med lav viskositet. Harpiksen hærdner både under tørre og våde forhold og bliver til et vandtæt, fleksibelt

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Construction. Ekspanderende cementbaseret grout. Produkt beskrivelse. Produkt data 1 1/5. Tests. Form

Construction. Ekspanderende cementbaseret grout. Produkt beskrivelse. Produkt data 1 1/5. Tests. Form Produkt Datablad Udgave 30/08/2011 SikaGrout -212 (4) Ekspanderende cementbaseret grout Construction Produkt beskrivelse Anvendelse SikaGrout -212 er en cementbaseret, 1-komponent, let flydende ekspanderende

Læs mere

MasterEmaco S 5450 PG

MasterEmaco S 5450 PG PRODUKTBESKRIVELSE MasterEmaco S 5450 PG er en 1-komponent, svindkompenseret flydemørtel med høj styrke til reparation af bærende konstruktioner. Produktet opfylder kravene i den Europæiske Standard DS/EN

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton

Læs mere

HAUCON PRODUKTKATALOG 2013 VINTER FORANSTALTNINGER SIDE 01

HAUCON PRODUKTKATALOG 2013 VINTER FORANSTALTNINGER SIDE 01 HAUCON PRODUKTKATALOG 2013 VINTER FORANSTALTNINGER 2016-2017 SIDE 01 VINTER FORANSTALTNINGER 2016-2017 VINTER FORANSTALTNINGER 2016-2017 ISOLERINGSMÅTTER SNESEJL TERMOMÅTTE SNESEJL Isoleringsmåtte som

Læs mere

SCAN tørprodukter til store og små byggeprojekter

SCAN tørprodukter til store og små byggeprojekter SCAN tørprodukter til store og små byggeprojekter InDhold og informationer indholdsfortegnelse Generel information om brug... 2 Mørtel til støbning... 3 Universal- og multimørtel... 4 Praktisk emballage...

Læs mere

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Side 1 Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for opsætnings- og lægningsteknik ved montering af keramiske fliser efter tyndlagsmetoden og gælder for såvel

Læs mere

Tidl. Concresive 1366. Erst. PCI Apogel F Marts. 2015 erst. feb. 2014

Tidl. Concresive 1366. Erst. PCI Apogel F Marts. 2015 erst. feb. 2014 PRODUKTBESKRIVELSE MasterInject 1360 er en 2-komponent, epoxybaseret injektionsharpiks med lav viskositet. Den bruges til injektion med lavt/højt tryk og tyngdekraftbaseret indføring i revner i beton for

Læs mere

Forarbejdning af støbemørtel

Forarbejdning af støbemørtel Forarbejdning af Grundlag De cementbaserede, ekspanderende PAGEL Støbemørtler anvendes fortrinsvist i det konstruktive ingeniørbyggeri, hvor der skal optages og overføres høje statiske og dynamiske laster

Læs mere

VINTER FORANSTALTNINGER

VINTER FORANSTALTNINGER HAUCON PRODUKTKATALOG 2013 VINTER FORANSTALTNINGER 2017-2018 SIDE 01 VINTER FORANSTALTNINGER 2017-2018 VINTER FORANSTALTNINGER 2017-2018 ISOLERINGSMÅTTER SNESEJL TERMOMÅTTE SNESEJL Isoleringsmåtte som

Læs mere

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER.

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER. LIP 22 Epoxy SYREFASTE LÆGGE- OG FUGEMASSER Lokalirriterende Anmeldt og tildelt PR.NR. Kodenummer 00-5 LÆGGEMASSE OG FUGEMASSE FORBRUG TEKNISKE DATA ANVENDELSESOMRÅDER Producent: LIP Bygningsartkler A/S

Læs mere

ISOVER ULTIMATE Fireboard. - Brandbeskyttelse af betonhuldæk

ISOVER ULTIMATE Fireboard. - Brandbeskyttelse af betonhuldæk ISOVER ULTIMATE Fireboard - Brandbeskyttelse Le lo Med 20 mm ISOVER ULTIMATE Fireboard fås: R 120 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 120] Baggrund Erhvervs- og byggestyrelsens eksempelsamling Tabel 3.1 angiver,

Læs mere

beton Indhold: 11.1 Beton...206 11.2 Støbeopgaver...207 11.8 Produktoversigt

beton Indhold: 11.1 Beton...206 11.2 Støbeopgaver...207 11.8 Produktoversigt 204 afsnit 11 beton Indhold: 11.1 Beton...206 Støbeopgaver: 11.2 Støbeopgaver...207 11.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...208-209 11.4 Forbrug...209 11.5 Egenskaber for hærdnet beton...210 11.6 Arbejdets

Læs mere

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug SKALFLEX SILIKONEPUDS 10/15 SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug Skalflex Silikonepuds Egenskaber Skalflex Silikonepuds er en vandafvisende slutpuds baseret på silikoneharpiks,

Læs mere

Fordele ved DBT renovering Der sikres fuld udstøbning mellem asfalt/beton og karm hvilket sikrer mod efterfølgende sætninger.

Fordele ved DBT renovering Der sikres fuld udstøbning mellem asfalt/beton og karm hvilket sikrer mod efterfølgende sætninger. Fordele ved DBT renovering Der sikres fuld udstøbning mellem asfalt/beton og karm hvilket sikrer mod efterfølgende sætninger. Vergumix Bitulan, som bruges til udstøbning, er en 2 komponent kunststof asfalt

Læs mere

MasterEmaco T 1200 PG

MasterEmaco T 1200 PG MATERIALEBESKRIVELSE MasterEmaco T 1200 PG er en hældbar reparations- og lejemørtel, der afbinder og hærdner hurtigt. Mørtlen er klar til brug efter tilsætning af vand. Produktet er kendetegnet ved særligt

Læs mere

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet! K www.lip.dk 235 Hurtig Cement / 275 Hurtigt Pudslag Forarbejdningstid ca. 1 1/4 time Klar til spartling/flisebelægning efter ca. 4 timer Belægningsklar med f.eks. vinyl efter 24 timer Velegnet til gulvvarme

Læs mere

Construction. Ekspanderende cementbaseret grout. Produkt beskrivelse. Produkt data 1 1/5. Tests. Form

Construction. Ekspanderende cementbaseret grout. Produkt beskrivelse. Produkt data 1 1/5. Tests. Form Produkt Datablad Udgave 30/08/2011 SikaGrout -210 (4) Ekspanderende cementbaseret grout Construction Produkt beskrivelse Anvendelse SikaGrout -210 er en cementbaseret, 1-komponent, let flydende ekspanderende

Læs mere

HYDROTITE FORBRUGSARTIKLER FUGEBÅND

HYDROTITE FORBRUGSARTIKLER FUGEBÅND YROTITE EKSPANERENE FUGEÅN er et ekstruderet fugebånd fremstillet af neoprene og et hydrofi lt (vandsugende) materiale, der udvider sig, når det kommer i kontakt med vand. Udvidelsen bevirker, at der opstår

Læs mere

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C.

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C. BRUGSANVISNING TROLLKRAFT Cement til sprængning af fjeld og beton. Beskrivelse og egenskaber TROLLKRAFT er en specialcement, som efter opblanding med vand udvikler et enormt ekspansionstryk - op til 8000

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton 60 - støvreduceret EPS lightbeton 60 er en hurtigtørrende letvægtsmasse på basis af EPS

Læs mere

ROMEX - UNDERLAGS BETON

ROMEX - UNDERLAGS BETON ROMEX - UNDERLAGS BETON Den frostbestandige, drænende beton Produktinformation ROMEX SYSTEM GUARANTEE Drænende underlags beton til fodgængere og trafikbelastning fra 3 cm tykkelse meget vandgennemtrængelig

Læs mere

Effektiv reparation af betonkonstruktioner

Effektiv reparation af betonkonstruktioner Effektiv reparation af betonkonstruktioner Standardbeton - indenfor bolig, industri og landbrug Hvorfor opstår der skader på beton Der er mange årsager til skader på beton. Her kan du læse om de mest almindelige

Læs mere

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel NHL Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel Scandinavian Calcium Oxide ApS Forsidefoto: Strandvejsvilla. Renset - pudset i 35/65/500 - efterbehandlet med naturlig sandkalk - efterfulgt af naturlig kalkmælk

Læs mere

MasterEmaco N 5200. Dec. 2009 erst. nov. 2009 Universal, hurtighærdnende, polymermodificeret, fiberforstærket, reparations- og. og udjævningsmørtel.

MasterEmaco N 5200. Dec. 2009 erst. nov. 2009 Universal, hurtighærdnende, polymermodificeret, fiberforstærket, reparations- og. og udjævningsmørtel. PRODUKTBESKRIVELSE MasterEmaco N 5200 er en universal, 1-komponent, kunststofmodificeret, hurtighærdnende reparations-, reprofilerings- og MasterEmaco N 5200 er en færdigblandet tørmørtel som indeholder

Læs mere

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2 Indhold Leverancens indhold... 3 Typer af vægge/befæstigelse... 3 Montage... 4 Nødvendigt værktøj for montage... 4 Kontrol af hulmål... 4 Afstande mellem væg og karm... 4 Montage af karm... 5 Montage af

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

MasterFlow 920 AN Universal, højtydende, metakrylat-harpiksbaseret, styrenfri forankringsmørtel BESKRIVELSE ANVENDELSESOMRÅDE FORARBEJDNINGSMETODE

MasterFlow 920 AN Universal, højtydende, metakrylat-harpiksbaseret, styrenfri forankringsmørtel BESKRIVELSE ANVENDELSESOMRÅDE FORARBEJDNINGSMETODE BESKRIVELSE MasterFlow 920 AN er en 2-komponent, højtydende, tixotropisk, styrenfri og metakrylatbaseret kemisk forankringsmørtel. Produktet er specialdesignet til anvendelse, hvor der skal forankres medium

Læs mere

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat Produktdatablad Version: 03.07 Sikagard -545 W Sikagard -545 W Elastisk mellemlag og maling Produktbeskrivelse er en elastisk acryl/polymerdispersion. er en del af et revneoverbyggende system bestående

Læs mere

Construction. Undgå osmoseblærer! Sika EpoCem Teknologi for nystøbt og fugtig beton

Construction. Undgå osmoseblærer! Sika EpoCem Teknologi for nystøbt og fugtig beton Construction Undgå osmoseblærer! Sika EpoCem Teknologi for nystøbt og fugtig beton Osmoseblærer Byggetiden svarer ikke altid til bygherrens tidsplaner Det vigtigste for en bygherre er som regel at reducere

Læs mere

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Deklaration af præstation Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Reference No: 230868 Unik identifikations kode af produkt-typen: Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktions produktet: Fugemasse

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Malerbehandling af Herakustik-plader Side 1

Malerbehandling af Herakustik-plader Side 1 Design uden grænser Malerbehandling af Herakustik-plader Side 1 Malerbehandling af Herakustik fine, Herakustik star, Herakustik micro & Herakustik plano efter montagen (ved reparation eller farveskift).

Læs mere

Forbedret ressourceudnyttelse af danske råstoffer Fase 4 - Pilotprojekt

Forbedret ressourceudnyttelse af danske råstoffer Fase 4 - Pilotprojekt Forbedret ressourceudnyttelse af danske råstoffer Fase 4 - Pilotprojekt Udført for: Skov- og Naturstyrelsen Frilufts- og Råstofkontoret Udført af: Dorthe Mathiesen, Anette Berrig og Erik Bruun Frantsen

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

Teknisk datablad StoCalce Miral MP

Teknisk datablad StoCalce Miral MP Økologisk mineralsk slutpuds som modellerpuds på kalkbasis efter EN 998-1 Karakteristik Anvendelse Egenskaber Udseende Særlige egenskaber/henvisninger Tekniske data Underlag Krav Forberedelser indvendigt

Læs mere

Sammenhæng mellem cementegenskaber. Jacob Thrysøe Teknisk Konsulent, M.Sc.

Sammenhæng mellem cementegenskaber. Jacob Thrysøe Teknisk Konsulent, M.Sc. 1 Sammenhæng mellem cementegenskaber og betonegenskaber Jacob Thrysøe Teknisk Konsulent, M.Sc. Cementegenskaber vs. betonegenskaber 2 Indhold: Hvilke informationer gives der typisk på cement fra producenten?

Læs mere

Maj 2016 erst. dec Svindkompenseret og fiberforstærket mørtel med meget høj styrke til renovering af betonkonstruktioner. WRAS godkendt.

Maj 2016 erst. dec Svindkompenseret og fiberforstærket mørtel med meget høj styrke til renovering af betonkonstruktioner. WRAS godkendt. PRODUKTBESKRIVELSE MasterEmaco S 5400 er en 1-komponent, svindkompenseret reparationsmørtel med meget høj styrke og højt elasticitetsmodul til renovering af betonkonstruktioner. Den opfylder kravene i

Læs mere

MasterEmaco T 1400 FR

MasterEmaco T 1400 FR MATERIALEBESKRIVELSE MasterEmaco T 1400 FR er en flydende reparations- og fugekantmørtel, der afbinder og hærdner hurtigt. Mørtlen er klar til brug efter tilsætning af vand. Produktet er kendetegnet ved

Læs mere

MasterEmaco S Juli 2016 erst. maj 2016 Kunststofforbedret, fiberforstærket letvægtsmørtel til renovering af betonkonstruktioner.

MasterEmaco S Juli 2016 erst. maj 2016 Kunststofforbedret, fiberforstærket letvægtsmørtel til renovering af betonkonstruktioner. PRODUKTBESKRIVELSE MasterEmaco S 5300 er en 1-komponent, kunststofforbedret letvægtsmørtel til renovering af MasterEmaco S 5300 er en færdigblandet tørmørtel på basis af portlandcement, optimalt afstemt

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

Teknisk datablad StoCryl BF 100

Teknisk datablad StoCryl BF 100 Gulvmaling Karakteristik Anvendelse indvendigt og på frit eksponerede områder som farvet belægning på mineralske underlag, f.eks. beton- eller cementafjævning indvendig anhydritafjævning til gangområder

Læs mere

MasterTop P 621. Juli 2015 erst. nov. 2012 2-komponent epoxygrunder og fugtspærre uden opløsningsmidler. MATERIALEBESKRIVELSE

MasterTop P 621. Juli 2015 erst. nov. 2012 2-komponent epoxygrunder og fugtspærre uden opløsningsmidler. MATERIALEBESKRIVELSE MATERIALEBESKRIVELSE MasterTop P 621 er et lavviskost og 2-komponent system på epoxy harpiksbasis med formuleret aminhærder. Indeholder ikke opløsningsmidler. ANVENDELSESOMRÅDER MasterTop P 621 anvendes

Læs mere

FIBERARMERING AF BETON

FIBERARMERING AF BETON AF: Emil Bøggild S144563 Kursus: 11837 AT Sommerkursus FIBERARMERING AF BETON Vejleder: Lisbeth M. Ottosen Aflevering: 23-08-2015 Fiskenet som fiberarmering i beton. Titelblad Titel: Kursus: Universitet:

Læs mere

Construction. 3 - komp. Epoxy mørtel. Produkt beskrivelse. Produkt data. Test. Form. Lager. Produkt datablad Udgave Sikafloor /5

Construction. 3 - komp. Epoxy mørtel. Produkt beskrivelse. Produkt data. Test. Form. Lager. Produkt datablad Udgave Sikafloor /5 Produkt datablad Udgave 05.02.2015 Sikafloor -280 3 - komp. Epoxy mørtel Construction Produkt beskrivelse Sikafloor -280 er en 3 komponent epoxy mørtel, som består af en epoxy binder og kvartssand med

Læs mere

Temperatur og hærdning

Temperatur og hærdning Vedr.: Til: Vinterstøbning og styrkeudvikling i terrændæk EXPAN Betons styrkeudvikling ved lave temperaturer I vintermånederne med lave temperaturer udvikles betonens styrke meget langsommere end resten

Læs mere

Henviser Tekst Ja Nej Bemærkninger til punkt

Henviser Tekst Ja Nej Bemærkninger til punkt Bygherrekrav Q] a b c Henviser Tekst Bemærkninger til punkt Udlægges der tætte fugtfølsomme belægninger på betongulvet som f.eks. vinyl og linoleum? Kræves gulvet isoleret? Er jorden selvdrænende eller

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Vejledning vedrørende anvendelse af beton i konstruktioner Krav til miljøklasser, materialekvaliteter, blanding m.v. Bygninger Teknik Miljø

Læs mere

MasterFlow 920 AN. Universal, højtydende, metakrylat-harpiksbaseret, styrenfri forankringsmørtel. Tidligere: Masterflow 920 SF Juni 2014 BESKRIVELSE

MasterFlow 920 AN. Universal, højtydende, metakrylat-harpiksbaseret, styrenfri forankringsmørtel. Tidligere: Masterflow 920 SF Juni 2014 BESKRIVELSE BESKRIVELSE MasterFlow 920 AN er en 2-komponent, højtydende, tixotropisk, styrenfri og metakrylatbaseret kemisk forankringsmørtel. Produktet er specialdesignet til anvendelse, hvor der skal forankres medium

Læs mere

BETON & MASSIV MURSTEN

BETON & MASSIV MURSTEN Expandet EVL Xtreme Pro Vinter Injektionsmasse Expandet EVL Xtreme Pro Injektionsmasse er den professionelle løsning ved vintermontager unik - tillader at tuben kan anvendes ved temperaturer helt ned til

Læs mere

Maj 2016 erst. feb Benyttes sammen med MasterSeal 600 til cementbaseret, karbonatiseringsog chloridbremsende, svumme- og tyndpudsmørtel.

Maj 2016 erst. feb Benyttes sammen med MasterSeal 600 til cementbaseret, karbonatiseringsog chloridbremsende, svumme- og tyndpudsmørtel. ANVENDELSE MasterProtect 126 pulver og MasterSeal 600 væske udgør sammen et 2-komponent produkt til beskyttelse af betonkonstruktioner mod aggressive påvirkninger såsom chlorider, karbonatisering, vand

Læs mere

EN 1366-4:2006 + A1:2010

EN 1366-4:2006 + A1:2010 DK Produkt Information: PU Brandskum 588 Brandhæmmet polyurethanskum, testet iht EN 1366-4 Produktbeskrivelse & anvendelse: PU Brandskum 588 er en professionel brandhæmmet 1-komponent polyuretanskum. Produktet

Læs mere

CRC fiberarmeret højstyrkebeton til bærende konstruktioner

CRC fiberarmeret højstyrkebeton til bærende konstruktioner CRC fiberarmeret højstyrkebeton til bærende konstruktioner Af direktør Bendt Aarup, CRC Technology ApS CRC en forkortelse for Compact Reinforced Composite er en fiberarmeret højstyrkebeton, der i stigende

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT Dekorativ og slidstærk gulvbelægning / epoxymaling Underlag: beton, puds, murværk, keramik Garager 1. Grunder: BS 2000 2. Toplag BS 3000 Hobbyrum 3. Mønster flager

Læs mere

GRÅ STYRKE GUIDE Vælg den rigtige cement til betonstøbning

GRÅ STYRKE GUIDE Vælg den rigtige cement til betonstøbning GRÅ STYRKE GUIDE Vælg den rigtige cement til betonstøbning Grå styrke Det er ikke lige meget, hvilken type cement, du anvender. Cementstyrken angives efter cementstandarden DS/EN 196-1 i styrkeklasserne

Læs mere

Mapefix PE SF. Kemisk forankring til tunge belastninger

Mapefix PE SF. Kemisk forankring til tunge belastninger Mapefix PE SF Kemisk forankring til tunge belastninger European Technical Approval option 7 for non cracked concrete M8 M24 ANVENDELSESOMRÅDE Mapefix PE SF er et klæbemiddel til kemisk forankring af metalstænger

Læs mere

Standard sortiment af PVC-P baserede fleksible fugebånd til forsegling af ekspansions og konstruktionsfuger

Standard sortiment af PVC-P baserede fleksible fugebånd til forsegling af ekspansions og konstruktionsfuger Produkt datablad Edition 25/06/2014 Sika Waterbar PVC-P Sika Waterbar PVC-P Ifølge tysk standard DIN 18541 Part 1 Standard sortiment af PVC-P baserede fleksible fugebånd til forsegling af ekspansions og

Læs mere

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 1. GENERELT Fundering udføres i: Funderingsklasse normal: - Alle konstruktioner. Betonkonstruktionerne leveres og udføres i: Kontrolklasse normal: - Alle konstruktioner.

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Sikafloor -316 er en 2-komponent, polyurea baseret, blank og klar topcoat med meget lav VOC.

Sikafloor -316 er en 2-komponent, polyurea baseret, blank og klar topcoat med meget lav VOC. Produkt datablad Edition 26/06/2014 Identification no: 02 08 01 04 034 0 000001 Sikafloor - 316 Sikafloor - 316 2-komponent klar topcoat baseret på polyurea teknologi - til anvendelse på hårde gulve. Produkt

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum +45 9825 0022 bitum@bitum.dk BITUM Nordic A/S Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum Flexigum R Multigum Multigum Primer

Læs mere

PRODUKT DATABLAD. SikaCor 277. Epoxy baseret maling til meget slidstærk belægning PRODUKT BESKRIVELSE PRODUKT DATA

PRODUKT DATABLAD. SikaCor 277. Epoxy baseret maling til meget slidstærk belægning PRODUKT BESKRIVELSE PRODUKT DATA PRODUKT DATABLAD SikaCor 277 Epoxy baseret maling til meget slidstærk belægning PRODUKT BESKRIVELSE er en thixotropisk, epoxy baseret, 2 komponent maling til stål og beton. er testet i kombination med

Læs mere

Forankringsmasse 294 DANA LIM A/S. Produkt Information: www.danalim.dk. Reaktiv harpiks mørtel; Vinylester baseret, styrenfri.

Forankringsmasse 294 DANA LIM A/S. Produkt Information: www.danalim.dk. Reaktiv harpiks mørtel; Vinylester baseret, styrenfri. DK Produkt Information: Forankringsmasse 294 Reaktiv harpiks mørtel; Vinylester baseret, styrenfri. Produktbeskrivelse & anvendelse: Forankringsmasse 294 er en styrenfri forankringsmasse af høj kvalitet

Læs mere

Letvægteren Om Weber Let produkter og det at arbejde let

Letvægteren Om Weber Let produkter og det at arbejde let Om Weber Let produkter og det at arbejde let 2 Indholdsfortegnelse 3 Du har krav på et bedre arbejdsmiljø Det siger mureren... Weber Let Muremørtel Det siger murermesteren... Weber Let Pudsemørtel Det

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata.

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata. Teknisk datablad Version: 01.07 Sika Primer MB Sika Primer MB Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve Construction Produktbeskrivelse Anvendelse Sika Primer MB er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton Gør det selv - støbning med beton Standardbeton - tips og gode råd om beton Tips og gode råd før du begynder at støbe Beton har mange gode egenskaber. For eksempel har beton høj styrke og klarer selv store

Læs mere

Fremragende korrosions beskyttende system. Mekanisk, hård elastisk og slagfast. Særdeles god vedhæftning på stål og beton underlag.

Fremragende korrosions beskyttende system. Mekanisk, hård elastisk og slagfast. Særdeles god vedhæftning på stål og beton underlag. PRODUKT DATABLAD 2 komponent flydende epoxy/polyuretan hybrid PRODUKT BESKRIVELSE SikaCor Elastomastic TF er en to komponent, epoxy polyuretan binder til fremstilling af stærke robuste fleksible belægninger

Læs mere

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. 19/12/2017 UDFØRELSE Leca terrændæk Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

Sikafloor -263 SL er en to komponent, økonomisk, farvet universal binder baseret på epoxy.

Sikafloor -263 SL er en to komponent, økonomisk, farvet universal binder baseret på epoxy. Produkt datablad Udgave 04/02/2009 Sikafloor -263 SL 2-komp.opløsningsmiddelfri, farvet epoxy til selvudflydende belægninger Construction Produkt beskrivelse Sikafloor -263 SL er en to komponent, økonomisk,

Læs mere

Støbning af reliefvæg i beton

Støbning af reliefvæg i beton Støbning af reliefvæg i beton 117 fig. VI 1 Væg i bindingsværk, der danner grundlag for udformning af reliefvæg i beton og bronze fig. VI 2 Rammer til udstøbning af beton 118 fig. VI 3 Skitseringsarbejde

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Ultracolor Plus. 7 nye. farver

Ultracolor Plus. 7 nye. farver Ultracolor Plus 7 nye farver Højkvalitets, hurtighærdende og vandafvisende polymermodificeret fugemasse til fuger fra 2-20 mm, med DropEffect - teknologi og BioBlock - antimugteknologi. Modvirker saltskjolder

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK Dette skrift er baseret på en videnkupon lavet som et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Murværk og murer Mikael Martlev i perioden 2012-13. Indledning - kort

Læs mere

Teknisk faktablad StoFRP Sheet Forstærkningssystem med kulfibervæv

Teknisk faktablad StoFRP Sheet Forstærkningssystem med kulfibervæv Forstærkningssystem med kulfibervæv Egenskaber Funktion Fordele Anvendelsesområde Tekniske data Ydre reparations- og forstærkningssystem til beton, stål og træ. Øger bæredygtigheden. Anvendes bl.a. ved

Læs mere