Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Ventilationsaggregat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Ventilationsaggregat"

Transkript

1 Ventilationsaggregat Dokument oversat fra engelsk DK A001

2 Indhold 1 Advarsler Produktbeskrivelse Interne komponenter Topvex SR Interne komponenter Topvex TR Beskrivelse af de indvendige komponenter Tilluft-/fraluft, ventilatorer Tilluft-/fraluft, filtre Varmegenvinding Temperaturfølere Vandvarmeflade Elvarmer Indvendige komponenter, elektrisk tilslutningsboks Beskrivelse af interface Betjeningspanel Betjening af betjeningspanelet Opstart Før systemet startes Første opsætning af aggregatet Menuoversigt Fri køling beskrivelse Vedligeholdelse Vigtigt Vedligeholdelsesintervaller Vedligeholdelsesvejledning Udskiftning af tilluft-/fraluftfiltre Kontrol af den roterende varmeveksler Kontrol af ventilatorerne Kontrol af vandvarmefladen Kontrol af den elektriske varmeflade Rengøring af fralufts- og tilluftsarmaturer Kontrol af udeluftindtaget Kontrol af kanalsystemet Udskiftning af det indbyggede batteri Fejlfinding Alarmer Service...30

3 1 Advarsler Følgende advarsler vises i de forskellige afsnit i dokumentet. Fare Sørg for, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse eller el-arbejde! Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til gældende regulativer. Advarsel Selvom strømmen til aggregatet er afbrudt, er der stadig risiko for personskade i forbindelse med dele, som endnu ikke er holdt op med at rotere. Pas på skarpe kanter, når der udføres vedligeholdelse. Anvend beskyttelsesudstyr. Dette produkt må ikke anvendes af børn eller personer med nedsat fysisk eller mental funktionsevne eller med manglende viden og erfaring, medmindre de er blevet instrueret i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller medmindre denne person overvåger brugen. Børn skal holdes under opsyn, så de ikke kan lege med produktet Systemair AB

4 2 Produktbeskrivelse 2.1 Interne komponenter Topvex SR Fig. 1 Interne komponenter med symboler for lufttilslutning (højre model) Position Beskrivelse Symbol A B C D Tilslutning af tilluft Tilslutning af afkastluft Tilslutning af udeluft Tilslutning, fraluft 1 Ventilator, tilluft 2 Ventilator, fraluft 3 Filter, tilluft 4 Filter, fraluft 5 Varmegenvinding 6 Rotormotor 7 Rotationsvagt (føler) 8 Ekstra drivrem 9 Tryktransmitter, ventilatorer 1 10 Filtervagter 11 Temperaturføler for udeluft 12 Temperaturføler for fraluft 13 Temperaturføler for afkastluft 14 El-varmeflade 2 15 Klemkasse 1. Gælder kun aggregater med CAV-styring (konstant luftmængde) 2. Gælder kun for aggregater med El-varmeflade Systemair AB

5 2.2 Interne komponenter Topvex TR Fig. 2 Interne komponenter med symboler for lufttilslutning (venstre model) Position Beskrivelse Symbol A B C D Tilslutning af tilluft Tilslutning af afkastluft Tilslutning af udeluft Tilslutning, fraluft 1 Ventilator, tilluft 2 Ventilator, fraluft 3 Filter, tilluft 4 Filter, fraluft 5 Varmegenvinding 6 Rotormotor 7 Rotationsvagt 8 Ekstra drivrem 9 Filtervagter 10 Tryktransmitter, ventilatorer 1 11 Temperaturføler for fraluft 12 Temperaturføler for tilluft 13 Temperaturføler for udeluft 14 Temperaturføler for afkastluft 13 Klemkasse 14 El-varmeflade 2 1. Gælder kun aggregater med CAV-styring (konstant luftmængde) 2. Gælder kun for aggregater med el-varmeflade Systemair AB

6 2.3 Beskrivelse af de indvendige komponenter Tilluft-/fraluft, ventilatorer Ventilatorerne har yderrotormotorer af EC-typen med trinløs og individuel regulering. Det er muligt at programmere hastigheden i 2 trin (normal/reduceret) afhængigt af programmeringen i ugeuret. Motorlejerne skal ikke smøres og er vedligeholdelsesfrie. Det er muligt at afmontere ventilatorerne i forbindelse med rengøring. Se kapitel 5 for at få flere oplysninger Tryktransmitter, ventilatorer 2 tryktransmitter fastholder luftmængden på et konstant niveau ved at måle differenstrykket over indløbet til ventilatorhjulene (pos.9 figur 1, pos.10 figur 2). Tryktransmitterne er fabriksinstalleret på alle CAV-aggregater. VAV-regulering af ventilatorerne er mulig med det rette tilbehør. VAV-tilbehørssættet omfatter to tryktransmittere, rør, elektriske kabler og instruktion i tilslutning af ventilationsaggregatet og opsætning af controlleren. Se også installationsmanualen for yderligere oplysninger om VAV-installation Tilluft-/fraluft, filtre Filtrene er posefiltre med filterkvalitet F7 på tilluft og M5 på fraluft. Filtrene skal udskiftes, når de bliver beskidte. Nye filtre kan bestilles hos forhandleren Filtervagter En filtervagt måler differenstrykket over tilluft- og fraluftfiltrene (pos.10 figur 1, pos.9 figur 2). Når tryktabet når den indstillede værdi, udløses en alarm i hovedregulatoren. Differenstrykket kan indstilles mellem 40 og 300 Pa. Pressostaten er indstillet til 240 Pa fra fabrikken Varmegenvinding Topvex SR/TR-modeller er udstyret med en remdrevet, roterende aluminiumsvarmeveksler med høj effektivitet. Det er således normalt muligt at opretholde den nødvendige lufttemperatur uden at tilføre yderligere varme. Varmeveksleren fungerer automatisk i forhold til den angivne temperaturindstilling. Rotoren leveres med en ekstra drivrem (pos. 8 figur 1 og figur 2). Varmeveksleren kan trækkes ud af aggregathuset i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse. Se kapitel 5 for yderligere oplysninger Rotormotor Rotormotoren driver varmevekslerrotoren med et variabelt antal omdrejninger, så længe der er et varmebehov. Motoren styres af et analogt 0-10 V styringssignal (figur 1 og figur 2) Rotationsvagt En føler registrerer varmevekslerrotorens rotation. Den er via rotoren forbundet til hovedregulatoren, der giver en alarm, hvis rotoren stopper, mens der er et varmebehov (pos.7 figur 1 og figur 2) Systemair AB

7 2.3.4 Temperaturfølere Aggregatet leveres med 4 temperaturfølere (PT1000). Føler for tilluft Føler for fraluft Føler for udeluft Føler for afkastluft I Topvex TR er alle temperaturfølere monteret og tilsluttet inden i aggregatet. På Topvex SR leveres føleren til tilluft løst sammen med aggregatet, og føleren skal installeres i tilluftkanalen uden for aggregatet. Se installationsmanualen for yderligere oplysninger Vandvarmeflade I aggregater med indbygget vandvarmeflade er fladen placeret ved siden af kanaltilslutningen for tilluft. Vandvarmefladen kan være enten HWL (vandvarmeflade, lav effekt) eller HWH (vandvarmeflade, høj effekt). Varmefladen består af kobberrør med ramme af galvaniseret stål og aluminiumslameller. Varmefladen er forsynet med udluftningsventil og dykrørsføler til frostbeskyttelse Elvarmer På aggregater med indbygget el-varmeflade er varmelegemerne placeret efter tilluftventilatoren i luftstrømmen. Materialet er rustfrit stål. Den elektriske varmeflade har både automatisk og manuel overhedningssikring. Den manuelle sikring mod overophedning nulstilles ved at trykke med et spidst værktøj på den røde knap på siden af kabinettet til den elektriske varmeflade (figur 3). El-varmefladens strømforbrug styres af hovedstyrreenheden, som styrer varmen i henhold til den indstillede temperatur for tilluft/fraluft og rumtemperatur, som indstilles på betjeningspanelet. Fare Sørg for, at strømforsyningen til enheden er frakoblet, før der udføres vedligeholdelse eller el-arbejde! Alle elektriske forbindelser skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til lokale love og regler. Fig. 3 Nulstilling af den manuelle overophedningsbeskyttelse i Topvex SR Systemair AB

8 2.4 Indvendige komponenter, elektrisk tilslutningsboks Fare Sørg for, at strømforsyningen til enheden er frakoblet, før der udføres vedligeholdelse eller el-arbejde! Alle elektriske forbindelser skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til lokale love og regler. Topvex SR/TR har indbygget regulator og indvendig ledningsføring (figur 4). Figuren viser el-tavlen på Topvex TR aggregaterne. Tavlen til Topvex SR har et tilsvarende layout og de samme komponenter, men den elektriske varmeflade er placeret i et separat rum. Fig. 4 Elektriske komponenter Position 1 Styreenhed E-28 WEB 2 Transformer 230/24 V AC beskrivelse 3 Klemmer til interne og eksterne komponenter 4 Klemmer til intern ledningsføring 5 Klemmer ekstern hovedforsyning 6 Kontaktor (K2) til pumperegulering af vand (kun ved vandvarmeflader, ikke ved el-varmeflade) 7 Automatsikring 8 Området for el-varmestyring 9 Automatsikring for el-varmeflade 10 Kontaktor (K3) til styring af el-varmeflade Systemair AB

9 Position beskrivelse 11 Termostat (ved el-varme) 12 Manuel reset af overophedningsbeskyttelse (ved el-varme) 3 Beskrivelse af interface 3.1 Betjeningspanel SCP-betjeningspanelet leveres med et 10 m kabel (op til 100 m kan anvendes), der er forbundet med panelet og med en koblingskontakt, der er forbundet til Topvex-aggregatet. Kontakten er forbundet til Corrigo-styreenheden i eltavlen. Kablet kan skrues af på bagsiden af betjeningspanelet (figur 5) Betjening af betjeningspanelet Fig. 5 Betjeningspanelet Position Forklaring 1 Alarmknap: Giver adgang til alarmlisten. 2 Alarmindikator: Blinker rødt for angive en alarm. 3 Skriveindikator: Angiver med blinkende gult lys, at parametre kan Indstiles eller ændres. 4 OK-knap: Tryk på knappen for at være i stand til at ændre eller indstille parametre, hvor dette er muligt. Bruges også til at flytte mellem parametre, der kan ændres, i én dialogboks. 5 Afbryderknap: Bruges til at annullere en ændring og gå tilbage til den oprindelige indstilling. 6 Højre/venstre- og op/ned-knapper: Bruges til at flytte op, ned, til venstre og til højre i menutræet. Op/ned-knapperne bruges også til at forøge eller formindske værdier ved indstilling eller ændring af parametre. 7 Monteringshuller. 8 Klemmerække. 9 Klemme til brunt kabel. 10 Klemme til gult kabel. 11 Klemme til hvidt kabel. 12 Klemme til sort kabel Systemair AB

10 Navigering i menuerne Startskærmbilledet (det skærmbillede, der normalt vises) er i roden af menutræet. Når du trykker på NED, navigerer du gennem menuindstillingerne. Med OP navigerer du dig tilbage gennem indstillingerne. Hvis du vil gå til et højere menuniveau, skal du bruge OP eller NED til at placere markøren på den menu, du vil gå ind i, og trykke på HØJRE. Hvis du har tilstrækkelige logon-rettigheder, ændres skærmbilledet til den valgte menu. På hvert niveau kan der være adskillige nye menuer, som du kan navigere igennem ved brug af OP/NED. Nogle gange er der yderligere undermenuer knyttet til en menu eller et menuemne. Det vises med et pilsymbol i højre side af skærmbilledet. Tryk på HØJRE igen, for at gå ind i en menu. Hvis du vil gå tilbage til et tidligere menuniveau, skal du bruge VENSTRE. 4 Opstart 4.1 Før systemet startes Når installationen er afsluttet, skal du kontrollere at: Aggregatet er installeret som beskrevet i installationsvejledningen Aggregatet er tilsluttet korrekt Lyddæmpere er installeret, og at kanalsystemet er tilsluttet korrekt til aggregatet Udeluftindtaget er placeret med tilstrækkelig afstand til forureningskilder (afkast fra køkkenventilator, afkast fra centralt støvsugningssystem eller lignende) Alt eksternt udstyr er tilsluttet Følgende data er tilgængelige: Den tiltænkte konfiguration, f.eks. temperaturreguleringsfunktioner, ventilatorregulering, eksterne reguleringsfunktioner osv. Hvordan skal aggregatet køre i henhold til en ugentlig plan (normal og reduceret hastighed) 4.2 Første opsætning af aggregatet Ved den første start vil kontrolenheden starte et specialprogram til indstilling af sprog, sætpunkt for tillufttemperatur, tid og dato og ugeur for normal hastighed. Brug knappen OK til at flytte mellem parametre, der kan ændres, og OP/NED-pilene til at se de viste alternativer. Bekræft ved at trykke på OK igen. Gå længere ned i menustrukturen ved brug af OP/NED-pilene. Nedenstående vises: 1 Tryk på OK for at vælge sprog, og vælg den ønskede værdi vha. UP-/DOWN-knapperne. Bekræft ved at trykke på OK. Gå til det næste niveau ved at trykke på DOWN-knappen. Vælg sprog English 2 Viser den aktuelle fralufttemperatur Indstil sætpunktet for fraluft. Standard er 18 C (logon til serviceniveau er nødvendigt, kode 2222, for at ændre standardindstillingen) Fralufttemperatur Aktuel:... ºC Setp.: 18 ºC Systemair AB

11 3 Kontrollér, at det korrekte klokkeslæt og den korrekte dato vises i displayet, og skift eventuelt indstillingerne. Tid: Dato: Ugedag: Fredag 4 Indstil 00:00-24:00 for uafbrudt drift. Indstilling af 00:00-00:00 deaktiverer perioden (standser aggregatet). Normal hastighed tilsidesætter Reduceret hastighed, dvs. ved Normal hastighed 07:00-16:00 og Reduceret hastighed 00:00-24:00 kører aggregatet med Normal hastighed 07:00-16:00 og med Reduceret hastighed resten af dagen. 5 Indstil ugeplanen ved at angive, hvornår enheden skal køre ved normal hastighed i perioden mandag til fredag. Det er muligt at angive to perioder per dag. Normal hast. Mandag Fredag Per 1: 07:00 16:00 Per 2: 00:00 00:00 6 Indstil ugeuret ved at angive, hvornår aggregatet skal køre ved normal hastighed på lørdage og i ferier. Det er muligt at angive 2 perioder pr. dag. Normal hastighed Lørdag Ferie Per 1: 00:00 00:00 Per 2: 00:00 00:00 7 Indstil ugeuret ved at angive, hvornår aggregatet skal køre ved reduceret hastighed i perioden mandag til fredag. Det er muligt at angive 2 perioder pr. dag Reduceret hastighed Mandag fredag Per 1: 00:00 00:00 Per 2: 00:00 00:00 8 Indstil ugeuret ved at angive, hvornår aggregatet skal køre ved reduceret hastighed på lørdage og i ferie. Det er muligt at angive 2 perioder pr. dag. Reduceret hastighed Lørdag Ferie Per 1: 00:00 00:00 Per 2: 00:00 00:00 9 Vælg "Ja" eller "Nej". Afslut Wizard Nej Efter opsætningen er afsluttet, er menusystemet til "Operatørniveau" tilgængeligt. Se nedenstående menuoversigter, der viser de tilgængelige menuer på operatørniveauet efterfulgt af vejledningen til "Serviceniveau". Åbn niveauet Service ved at angive koden 2222 i menuen "Adgangs rettigheder". Til niveauet Operatør skal du angive koden Systemair AB

12 4.3 Menuoversigt Nedenstående menuoversigter viser både niveauerne Operatør, Service og System. Oversigten over de dele, der er unikke for niveauerne i nedenstående tabel, er markeret forskellig baggrundsfarve. Log på niveauet Operatør ved at bruge koden 1111 under Adgangs rettigheder. Log på niveauet Service ved at bruge koden 2222 under Adgangs rettigheder. Log på niveauet System ved at bruge koden 3333 under Adgangs rettigheder. Hovedmenuelement 1 2 Forklaringer Topvex SR03 EL CAV :00 Overskrift startskærmbillede Kan Indstiles til 5 forskellige layouts System:Normal drift (indstilles på Systemniveau i menuen Konfiguration). Sp:22,0 akt: ºC Drift tilstand Drift tilstand Drift tilstand Auto Indstil drift tilstand til Auto, Manuel halv hast., Manuel hel hast. eller Off. Drift tid TV: 0,0 t FV: 0,0 t Den tid i timer, hvor motorerne har været i drift TV = Tilluftventilator FV = Fraluftventilator Valgte funktioner Regulering funktion Fraluft reg. Ventilator reguler. Den type lufttemperaturregulering aggregatet er konfigureret til. Flow Regulering Den type ventilatorhastighedsregulering aggregatet er konfigureret til. Varme: Vand Valgte varmertype. Genvinding: Rot.veksler Valgte vekslertype. Køling: brug Ikke i Valgte køling. Fri køling: Nej Status for frikølingsfunktionen. Nat regulering Aktiv: Nej CO2/VOC aktiv Ikke Status for nat reguleringsfunktionen. Status for behovsventilationsfunktionen (CO2/VOC) Systemair AB

13 Hovedmenuelement Temperatur 1 Alarm hændelser 2 Brand- og røgspjældsfunktion Ikke aktiv Drift ved alarm Stoppet Frost Beskyttelse Aktiv Kølegenvinding Ja Eksternt sætpunkt Ikke aktiv Forklaringer Status for brand- og røgspjældsfunktionen. Status for frostbeskyttelsesfunktionen. Status for kølegenvindingsfunktionen. Status for eksternt sætpunkt. Alarmlisten med den tid og dato, de optrådte. Naviger ned og op på listen ved at trykke på. Input/Output AI Status for de analoge indgange. Fraluft Temperatur Akt.: ºC Setp: 22,0 ºC DI UI AO DO Med Kaskade kontrol Max/min tilluft setp Max: 30 ºC Min: 12,0 ºC Status for de digitale indgange. Status for universelle analoge indgange eller universelle digitale indgange. Status for de analoge udgange. Status for de digitale udgange. Konfigureret temperaturregulering (standard er Fraluft Temperatur). Aktuel temperatur i den valgte kontroltilstand. Temperatur for den valgte kontroltilstand. Indstil den maksimale og den minimale tilladte tillufttemperatur med kaskaderegulering. Det er nødvendigt at logge på serviceniveau for at ændre indstillinger Systemair AB

14 Hovedmenuelement 1 Udetemp: ºC Tilluft temp. Akt.: ºC Setp: 18 ºC Frostbeskyttelse Aktuel: ºC Afkast temp. Akt.: ºC Virkningsgrad Genvinding Akt.: % Output Genvinding Akt.: 100% 2 Neutral zone 0.0 C Forklaringer Aktuel udeluftstemperatur. Aktuel tilluftstemperatur. Beregnet sætpunkt for tilluft. Udgangssignalet fra afkastluftsreguleringen danner sætpunktsværdien for tilluftreguleringen. Der kan defineres en neutral zone omkring setpunktværdien. Aktuel vandtemperatur i vandvarmefladen. (Kun synlig på aggregater med vandvarmeflade). Aktuel afkastlufttemperatur. Aktuel virkningsgrad for varmegenvinding. Funktionen beregner virkningsgraden for varmegenvindingen i %, når outputsignalet til genvindingen er større end 5 %, og udetemperaturen er lavere end 10 C. Virkningsgrad beregnet ud fra udeluft-, fraluft- og afkastlufttemperaturen. Når styresignalet er lavere end 5 %, eller udetemperaturen er højere end 10 C, viser displayet 0 %. Luftregulering Strømn. Regul. T.V. Akt.: m³/h Setp.: m³/h Status for varmevekslerudgangen. Dette menupunkt bliver synligt, hvis aggregatet er konfigureret til "Flow Regulering" eller "Tryk regulering". Luftmængde for tilluftsventilator (konstant luftmængderegulering). Kun synlig, hvis aggregatet er konfigureret til Strømn. Regul Systemair AB

15 Hovedmenuelement 1 2 Forklaringer Flow. TV Regul. Setp 1/1: m³/t Indstil den normale (1/1) og den reducerede (1/2) luftmængde for tilluftventilatoren. Setp 1/2: 550 m³/t Udetemp Komp Ønskv C = 0 m³/h 0 C = 0 m³/h Akt. Komp: 0 m³/h Indstil TV-luftmængdekompensationen for den indstillelige udendørstemperatur. Udendørskompensationen er lineær og angives ved hjælp af to parameterpar, der angiver kompensationsværdien ved to forskellige udendørstemperaturer. Kompensationen kan være positiv eller negativ. Viser den aktuelle luftmængdekompensation. Strømn. F.V. Akt.: Regul. xxx m³/h Setp.:xxx m³/h Luftmængde for fraluftventilator (konstant luftmængderegulering). Kun synlig, hvis aggregatet er konfigureret til Strømn. Regul.. Strømn. F.V. Setp 1/1: m³/t Regul. Indstil den normale (1/1) og den reducerede (1/2) luftmængde for fraluftventilatoren. Setp 1/2: 550 m³/t Udetemp Komp Ønskv C = 0 m³/h 0 C = 0 m³/h Akt. Komp: 0 m³/h Indstil FV-luftmængdekompensationen for den indstillelige udendørstemperatur. Udendørskompensationen er lineær og angives ved hjælp af to parameterpar, der angiver kompensationsværdien ved to forskellige udendørstemperaturer. Kompensationen kan være positiv eller negativ. Viser den aktuelle luftmængdekompensation. Tryk Regulering TV Det aktuelle eksterne tryk og sætpunkt for tilluftventilatoren. Aktuel: Setp.: Pa Pa Kun synlig, hvis aggregatet er konfigureret til "Tryk regulering" (Pa) Systemair AB

16 Hovedmenuelement 1 2 Forklaringer Tryk Regulering TV Setp 1/1: 200 Pa Setp 1/2: 100 Pa Indstil det eksterne tryksætpunkt for den normale hastighed (1/1) og den reducerede hastighed (1/2) for tilluftventilatoren. Udetemp Komp Ønskv C = 0 Pa 10 C = 0 Pa Akt. Komp: 0 Pa Indstil TV-trykkompensationen for den indstillelige udendørstemperatur. Udendørskompensationen er lineær og angives ved hjælp af to parameterpar, der angiver kompensationsværdien ved to forskellige udendørstemperaturer. Kompensationen kan være positiv eller negativ. Viser den aktuelle trykkompensation. Tryk Regulering FV Det aktuelle eksterne tryk og sætpunkt for fraluftventilatoren. Aktuel: Setp.: Pa Pa Kun synlig, hvis aggregatet er konfigureret til "Tryk regulering" (Pa). Tryk Regulering FV Setp 1/1: 200 Pa Setp 1/2: 100 Pa Indstil det eksterne tryksætpunkt for den normale hastighed (1/1) og den reducerede hastighed (1/2) for tilluftventilatoren. Udetemp Komp Ønskv C = 0 Pa 10 C = 0 Pa Akt. Komp: 0 Pa Indstil FV-trykkompensationen for den indstillelige udendørstemperatur. Udendørskompensationen er lineær og angives ved hjælp af to parameterpar, der angiver kompensationsværdien ved to forskellige udendørstemperaturer. Kompensationen kan være positiv eller negativ. Viser den aktuelle trykkompensation Systemair AB

17 Hovedmenuelement 1 2 Forklaringer Tids program Tid/Dag Indstil korrekt tid og dato. Timer Normal Hast. Timer Reducer. Forlænget drift Hast Normal Hast. Mandag Per 1: 07:00 16:00 Per 2: 00:00 00:00 Normal Hast. Mandag-Fredag Per 1: 07:00 16:00 Per 2: 00:00 00:00 Reduceret Hast. Mandag Per 1: 00:00 24:00 Per 2: 00:00 00:00 Reduceret Hast. Mandag-fredag Per 1: 00:00 24:00 Per 2: 00:00 00:00 Forlænget drift 60 min Tid i forlænget drift 0 min Indstil 00:00-24:00 for uafbrudt drift. Indstilling af 00:00-00:00 deaktiverer perioden (standser aggregatet). Normal hastighed tilsidesætter Reduceret hastighed, dvs. ved Normal hastighed 07:00-16:00 og Reduceret hastighed 00:00-24:00 kører aggregatet med Normal hastighed 07:00-16:00 og med Reduceret hastighed resten af dagen. Indstil ugeuret for mandag til søndag, mandag - fredag + ferie for normal hastighed. Det er muligt at angive 2 perioder pr. dag. Bemærk indstillingerne i afleveringsprotokollen. Indstil ugeuret for mandag til søndag, mandag-fredag + ferie for reduceret hastighed. Det er muligt at angive 2 perioder pr. dag. Bemærk indstillingerne i afleveringsprotokollen. Indstil tiden for forlænget drift. Brug den digitale indgang til at tvinge aggregatet til at starte eller gå op i normal drift, selv om den aktuelle tilstand er Off eller Reduceret. Hvis driftstiden er angivet til 0, kører aggregatet kun, så længe den digitale indgang er lukket. Tiden for aktiv forlænget drift overvåges i "Tid i forlænget". Det er også muligt at angive en tid her, for at forkorte den oprindeligt indstillede periode Systemair AB

18 Hovedmenuelement 1 2 Forklaringer Ferie Ferier (mm:dd) 1: : : Indstil op til 24 separate mulige ferieperioder for et helt år. En ferieperiode kan være et hvilket som helst antal sammenhængende dage fra én og opad. Datoerne er i formatet: MM:DD. Når den aktuelle dato falder i en ferieperiode, vil planlægningsprogrammet bruge indstillingerne for ugedagen "Ferie". Manuel/Auto I denne menu kan driftstilstanden for alle de konfigurerede udgangssignaler og et antal af reguleringsfunktionerne styres manuelt. Udgangssignalet fra tilluftreguleringen kan indstilles manuelt (Manuel/Auto) til en hvilken som helst værdi mellem 0 og 100%. Temperaturudgangssignalerne ændrer sig tilsvarende, hvis de er i automatisk tilstand. Det er også muligt manuelt at kontrollere hvert af temperaturudgangssignalerne individuelt. Eftersom manuelt indstillet output fra regulatorer afbryder den normal kontrol, udløses en alarm, hvis der findes output, som er indstillet til manuel tilstand. Tilluft temp Regul. Indstil tillufttemperaturen til Auto, Manuel eller Off. Auto Manuel set: 0.0 TV: Auto Manuel set: 0.0 FV: Auto Manuel set: 0.0 Indstil udgangssignalet mellem 0-100%. Hvis de er i automatisk tilstand følger udgangene Y1, Y2 og Y3 signalet i overensstemmelse med de indstillede opdelingsværdier. Indstil udgangssignalet for TV (tilluftventilator) til:auto, Manuel,Man. halv hast. eller Man.hel hast.. Indstil udgangssignalet for FV (fraluftventilator) til:auto, Manuel,Man. halv hast. eller Man.hel hast Systemair AB

19 Hovedmenuelement 1 Varme Automatisk Manuelt indstillet: Forklaringer Indstil varmen til Auto, Manuel eller Off. Indstil den manuelle udgang mellem 0-100%. Veksler Automatisk Manuelt indstillet: 0.0 Indstil vekslerrotorreguleringen til Auto, Manuel eller Off Indstil den manuelle udgang mellem 0-100% Køling Automatisk Manuelt indstillet: 0.0 Indstil kølingen til Auto, Manuel eller Off Indstil den manuelle udgang mellem 0-100% Bemærk: Skal være aktiveret for at være synlig her P1 Varme Auto Indstil pumpereguleringen for varmefladen til Auto, On eller Off P1 køling Automatisk Indstil pumpereguleringen for kølefladen til Auto, On eller Off Brand- og røgspjæld Indstil brand- og røgspjældet til Auto, Åben eller Luk Automatisk Bemærk: Skal være aktiveret for at være synlig her Konfigurationen af brand- og røgspjældsfunktionerne foretages på Systemniveauet Udeluftspjæld Automatisk Indstil udeluftspjældet til Auto, Åben eller Luk Afkastluftspjæld Indstil afkastluftspjældet til Auto, Åben eller Luk Automatisk Ekstra sekvens Y4 Indstil den ekstra sekvens til Auto, Manuel eller Off Auto Manuel set: 0.0 Kun synlig for Topvex SC-aggregater Systemair AB

20 Hovedmenuelement Indstillinger 1 Ekstra sekvens Y5 Automatisk Manuelt indstillet: 0.0 Reguleringstemp. 2 Tilluft regulering P-bånd: 33,0 C I-tid: 100,0 sek Forklaringer Indstil den ekstra sekvens til Auto, Manuel eller Off I denne menugruppe er indstillingerne for de aktiverede funktioner tilgængelige. Afhængigt af hvilke valg der er foretaget i konfigurationsmenuen, vises nogle af de mulige alternativer muligvis ikke. Indstil P-bånd og I-tid for tilluft reguleringsfunktionen Bemærk: Se manualen Corrigo E ventilation for at få flere oplysninger. Fraluft Reg. P-bånd: 100,0 C I-tid: 300,0 sek Indstil P-bånd og I-tid for tilluftreguleringsfunktionen Bemærk: Se manualen Corrigo E ventilation for at få flere oplysninger. Shutdown mode P-bånd: 100,0 C I-tid: 100,0 sek Indstil P-bånd og I-tid for shutdown funktionen Bemærk: Se manualen Corrigo E ventilation for at få flere oplysninger. Frostbeskyttelse Aktiv Setp shutdown: 25,0 C P-bånd Aktiv: 5,0 C Hurtigt stop ved frostbeskyttelsesalarm Ja P-bånd aktiv 5 C betyder, at frostbeskyttelsesreguleringen starter med at tilsidesætte varmeudgangen, når frostbeskyttelsestemperaturen er mindre end 5 grader over den indstillede frostalarm, standardalarmgrænsen er 7 C Indstil hurtigstoppet for aggregatet i tilfælde af frostbeskyttelsesalarm til Ja eller Nej Systemair AB

21 Hovedmenuelement 1 2 Forklaringer Sekvens med frostbeskyttelse Y1 Varme Styring af frostbeskyttelse. Er tilgængelig for Y1-Varme, Y4-Ekstra sekvenseller for både Y1 og Y4. Regulering af luftmængde Alternativt Tryk Regulering, hvis det er valgt i konfigurationen af aggregatet fra fabrikken Flow. TV Regul. P-bånd: ,0 m³/t I-tid: 10,0 sek Indstil P-bånd, I-tid og Min. ydelse for tilluftventilatoren, når aggregatet er konfigureret som Flow Regulering fra fabrikken. Alternativt Tryk Regulering, hvis denne konfiguration er valgt Min ydelse: 0% Strømn. F.V. Regul. P-bånd: ,0 m³/t I-tid: 10,0 sek Indstil P-bånd, I-tid og Min. ydelse for fraluftventilatoren, når aggregatet er konfigureret som Flow Regulering fra fabrikken. Alternativt Tryk Regulering, hvis denne konfiguration er valgt Min ydelse: 0% Alarmindstillinger Alarmgrænser Indstil alarmgrænserne og de tilladte afvigelser for de forskellige funktioner Alarm forsinkelse Indstil alarmforsinkelserne og de tilladte afvigelser for de forskellige funktioner Reset alarm Reset servicealarmen (filteralarm). Gendan fabriksindstillinger: Nej Gendan bruger indstillinger: Nej I denne menu er det muligt at gendanne alle parametre til deres fabriksindstillinger eller til de brugerindstillinger, de blev gemt som tidligere. Vælg Ja eller Nej Gem brugerindstillinger Nej Den aktuelle konfiguration kan gemmes i et separat hukommelsesområde og kan senere gendannes ved brug af den tidligere menu, Gendan brugerindstillinger. Vælg Ja eller Nej Mørkere gråt område, log på "System niveau" kode 3333 Konfiguration Opsætning for input og output. Input/Output Systemair AB

22 Hovedmenuelement 1 Sensor indstilling Regulering funktion 2 Regulering funktion Tilstand: Fraluft Reg. Forklaringer Opsætning af sensortyper og grænser for reguleringsområdet. Indstil den ønskede type temperaturreguleringsfunktion, som aggregatet skal køre med. Vælg mellem Rum Reg., Fraluft Reg., Udetemp komp.rum, Udetemp komp.fraluft, Tilluft Regulering, Udetemp.komp. Tilluf Fraluft-/tilluft (det er muligt at skifte mellem de to afhængigt af udetemperaturen), Rum-/tilluft (det er muligt at skifte mellem de to afhængigt af udetemperaturen), Ventilator reguler. Topvex SC: Kun aktiv for Topvex SC Ekstra sekvens Y4 Ekstra sekvens Y5 Pumpe regulering Driftmode Ekstra Sekvens Y4 Aktiv v. genv. P1 varme P1 køling køle Kan konfigureres til ét af følgende alternativer: Aktiv, Aktiv v. køle genv., Aktiv v. enthalpy og Aktiv v. køle/enthalp. Ekstra sekvens Y5 kan konfigureres som Aktiv eller Ikke aktiv. Indstil parametre for pumperegulering. Hvis der for nogen af kontrolkredsløbene ikke er konfigureret nogen udgang til pumperegulering, ignoreres disse indstillinger. Fri køling Fri køling Aktiv: Nej Indstil Fri køling Aktiv tilja eller Nej. Ude temp. Aktivering 22 Indstil den nedre grænse for udendørs dagtemperatur for aktivering af funktionen Fri køling. Temperaturen for den forrige dag skal være over den angivne temperatur for at kunne aktivere funktionen Fri køling Systemair AB

23 Hovedmenuelement 1 2 Forklaringer Udendørs nattemperatur Høj: 15,0 C Lav: 5,0 C Rumtemperatur min. 18 C Indstil den øvre grænse for udendørs nattemperatur for aktivering af funktionen fri køling. Indstil den nedre grænse for udendørs nattemperatur for aktivering af funktionen fri køling. Indstil den nedre grænse for rumtemperatur. Temperaturen skal være over denne værdi for at funktionen til fri køling forbliver aktiv. Hvis der ikke er tilsluttet nogen rumføler er fraluft gyldig. Klokkeslæt for start/stop: Indstil start- og stoptiden for funktionen fri køling Fri køling F.eks. Start: 0 og Start: 0 Stop: 6 Stop: 7 betyder, at sekvensen med fri køling er aktiv mellem kl og kl Periode for afbrudt varme efter fri køling 60 min Indstil den forsinkelse i minutter fra det tidspunkt, hvor sekvensen med fri køling er stoppet, og indtil en mulig varmesekvens startes, dvs. hvor længe en køligere rumtemperatur end den indstillede temperatur kan accepteres Ventilatorydelse ved fri køling TV: 0 % FV: 0 % Indstil ventilatorhastigheden i procent af den normale hastighed for hver ventilator individuelt under sekvensen med fri køling Udendørs sensor placeret i indtagskanalen (indtagskanal) Nej Indstil om den udendørs sensor er placeret i indtagskanalen eller ej. Vælg mellem Nej og Ja Forudindstillingen er Nej Systemair AB

24 Hovedmenuelement 1 Nat regulering 2 Nat regulering Aktiv: Nej FV kører under nat regulering: Ja Forklaringer Når kontrolfunktionen rum regulering eller temperaturregulering af fraluft anvendes, er det muligt at udnytte natdrift varme og natdrift køling. Minimumsdriftstiden kan indstilles fra minutter (fabriksindstilling 20 minutter). Vælg mellem "Aktiv: Ja eller Nej". (For start- og stoptemperaturer se menuen "Temperatur") Min. driftstid for natregulering: 60 min Indstil minimumsdriftstiden i minutter for natregulering CO2/VOC Regulering CO2/VOC aktiv Ikke Type: Ventilator Min. tid: 60 min I anlæg med varierende belastning kan ventilatorhastigheder styres af luftkvaliteten, som måles med en CO2/VOC-føler. Se Corrigo-vejledningen for at få yderligere oplysninger Indstil aktiv til Ikke, Altid eller Hvis tidskanal off. Indstil, hvad der skal reguleres. Vælg type af ventilator Indstil den minimumstid aggregatet er aktiveret af behovsfunktionen CO2/VOC Aktiverings nivau Brand Funktion 1/2 hast: 800 ppm 1/1 hast: 1000 ppm diff: 160 ppm Brand spjæld funkt. Ikke aktiv Aktion ved alarm Stoppet Indstil aktiveringsniveauet ved 1/2-hast Indstil aktiveringsniveauet ved 1/1-hast Indstil tilladte forskelsværdi Brandalarm inputtet kan konfigureres som Ikke aktiv, Normal sluttet eller Normal åben. Vælg Aktion ved alarmstoppet, Konstant drift, Normal drift, Kun tilluft eller Kun fraluft Systemair AB

25 Hovedmenuelement 1 2 Forklaringer Brand alarm input Normal åben Spjæld motion Nej Aktivér motionering af brandog røgspjæld, vælg mellem Nej, Ja enhed kører eller Ja enhed stoppet. Indstil parametrene for Spjæld motionering i undermenuen. Genv. isning Af Genv. isning Ja Af Dette afsnit vedrører aggregater med varmevekslere med modstrømsflow og krydsflow. Indstil, om Genv. Af isning skal anvendes, Ja/Nej Afisning af veksler Bypass: Ja Undertryk: Afisningsniveau: 3 Ja Dette afsnit vedrører aggregater med varmevekslere med modstrømsflow og krydsflow. Indstil, hvis bypass af udeluft er tilladt under afisning. Ja/Nej Indstil niveauet for afisningen, 1 5 Tid mellem afisning for niveau 5 20 min Dette afsnit vedrører aggregater med varmevekslere med modstrømsflow og krydsflow. Indstil tiden mellem afisningscyklerne for niveau 5 gældende for varmevekslere med modstrømsflow og krydsflow, kan anvendes for at opnå en mere aggressiv afisning, hvis niveau 5 ikke er aggressivt nok. Kølegenvinding Ekstern sætpunkt Kølegenvinding Ja Køling græns: 2,0 C Ekstern sætpunkt Ikke aktiv Min setp.: 12.0 C Indstil kølegenvindingen til Ja eller Nej. Indstil kølingsgrænsen (forskellen i temperaturen mellem fraluft og udeluft, der aktiverer kølegenvindingen). Der kan tilsluttes en ekstern sætpunktenhed. Sætpunktenheden skal følge PT1000 modstandskurven. Indstillingsområdet kan begrænses. Max setp.: 30.0 C Alarmindstillinger Alarm no(1 100): 1 Driftsfejl tilluft Systemair AB

26 Hovedmenuelement Adgangs rettigheder 1 Kommunikation Log on 2 Funktion Port1 Slave Funktion Ekspansion enhed Slave Log on Enter password xxxx Aktuel niveau: Ingen Forklaringer Vælg mellem forskellige kommunikationsformer Slave, Ekspansion enhed, Frekvensomformer, Ekstern display, Eksp og frek omf eller Eksp og ekst display. Log på serviceniveauet ved at indtaste en 4-cifret kode. Når du har nået det ønskede niveau, skal du gå tilbage med pilen "VENSTRE" (tryk 2 gange) på betjeningspanelet. Den fabriksindstillede standardkode, der giver adgang til serviceniveauet, er Tilbage til operatørniveau: For at indtaste koden for systemniveau: Log off Log off? Nej Aktuel niveau: Intet Log af fra niveauet System ved at ændre Nejtil Ja med knapperne "OK" eller "OP/NED" Automatisk logoff efter 6 minutters inaktivitet. Skift password Skift password for Indstil et nyt password for det ønskede niveau. niveau: Intet Nyt password xxxx Dette kan kun ske, når du er logget på serviceniveauet. 4.4 Fri køling beskrivelse Denne funktion bruges i den varme periode til at spare energi ved at bruge kold udeluft, f.eks. om natten, til at køle bygningen ned. Bemærk: Nedenstående gælder kun, hvis funktionen til fri køling er indstillet til Aktiv i programmenuen. Fri køling aktiveres kun, når følgende startbetingelser er opfyldt. Startbetingelser: Der er gået mindre end 4 dage, siden aggregatet sidst var i driftstilstand Udendørstemperaturen i den tidligere driftsperiode oversteg en indstillet grænse (+22 C) Klokken er mellem 00:00 og 07:00:00 om dagen (kan indstilles) Timerudgangene for Normal hast., Forlænget drift normal og Ekstern stop er Off En tidskanal vil være On på et tidspunkt i løbet af de senest startede 24 timer. Aggregatet kontrollerer nattemperaturen (inde- og udetemperatur) i 3 minutter ved den indstillede starttime, når ventilatorerne startes, så sensorerne kan udføre en temperaturmåling. Hvis de overstående betingelser er opfyldt, startes funktionen til fri køling, hvis ikke går aggregatet tilbage til positionen OFF Systemair AB

27 Hvis udendørsføleren ikke er placeret i kanalen til udeluftsindtag, og der er valgt en rumføler, vil aggregatet ikke starte fri køling, så længe temperaturerne ikke er inden for intervallerne for start- og stoptemperatur. Stopbetingelser: Udetemperatur over den angivne maksimumværdi (+18 C) eller under den angivne minimumsværdi (kondenseringsrisiko, +10 C) Rumtemperaturen/fralufttemperaturen er under den angivne stopværdi (+18 C) En af timerudgangene for Normal hast., Ekstern stop eller Forlænget drift normal er On Klokken har passeret 07:00:00. Når fri køling er aktiv, kører ventilatorerne med normal hastighed, eller den angivne værdi for tryk/flow regulering og den digitale udgang Fri køling er aktiv. Udgangene Y1-Varme, Y2-Genvinding og Y3-Køling er lukkede. Når fri køling er aktiveret, er varmeudgangen blokeret i 60 minutter (konfigurerbar tid). 5 Vedligeholdelse 5.1 Vigtigt Fare Sørg for, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse eller el-arbejde! Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til gældende regulativer. Advarsel Selvom strømmen til aggregatet er afbrudt, er der stadig risiko for personskade i forbindelse med dele, som endnu ikke er holdt op med at rotere. Pas på skarpe kanter i forbindelse med montering og vedligeholdelse. Anvend beskyttelsesudstyr. 5.2 Vedligeholdelsesintervaller Nedenstående tabel viser de anbefalede vedligeholdelsesintervaller for aggregatet og installationen. For at sikre en lang driftslevetid for aggregatet er det vigtigt at udføre vedligeholdelse i overensstemmelse med nedenstående anbefalinger, og at dette sker i overensstemmelse med drifts- og vedligeholdelsesvejledningerne. En grundig og gentagen vedligeholdelse er en betingelse for en gyldig garanti. Vedligeholdelsestype Én gang om året Når det er nødvendigt Rengøring af varmeveksleren Rengøring af ventilatorerne Rengøring af fralufts- og tilluftsarmaturer Rengøring af udeluftindtaget Rengøring af kanalsystemet X 1 1. Eller i henhold til lokale regler og bestemmelser X X X X Systemair AB

28 5.3 Vedligeholdelsesvejledning Udskiftning af tilluft-/fraluftfiltre Posefiltret kan ikke rengøres og skal udskiftes, når det er nødvendigt. Nye filtre kan bestilles hos Systemair. Driftstiden mellem filterskift afhænger af luftforureningen på installationsstedet. En differenstrykkontakt angiver, når det er tid at skifte filtrene. Det udløser en alarm på betjeningspanelet. Når det sker, skal du gøre følgende: 1. Udskift filtrene med nye, som beskrevet nedenfor 2. Kvittér for alarmen ved at trykke på den røde knap på betjeningspanelet (pos.1 figur 5) fulgt af OK (pos.4 figur 5) 3. Vælg Godkendt ved at trykke på OK Fig. 6 Udskiftning af filtre Kontrol af den roterende varmeveksler Efter længere tids brug kan der ophobes støv i varmeveksleren, og dette kan blokere luftstrømmen. Det er vigtigt at rengøre varmeveksleren med jævne mellemrum for at opretholde en høj effektivitet. Hele blokken med den roterende varmeveksler kan tages ud af aggregatet (figur 7) på de mindre modeller for lette rengøring og vedligeholdelse. Vask i varmt sæbevand, eller blæs ren med trykluft. Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder ammoniak. Kontrollér mindst én gang om året, at varmevekslerrotoren drejer let. Kontrollér dette ved at fjerne drivremmen og bevæge rotoren med hånden. Kontrollér også, at børsterne ikke er beskadigede. Rotorlejerne er smurt permanent fra fabrikken og skal ikke smøres igen. Tjek 4 gange om året, at drivremmen er tilstrækkelig stram, at den følger sporene, og at den ikke er beskadiget. Hvis remspændingen er for lav, skal remmen afkortes. Fig. 7 Afmontering af varmeveksleren Bemærk: Kontrollér, at rotormotoren ikke udsættes for fugt Systemair AB

29 5.3.3 Kontrol af ventilatorerne Selv om den krævede vedligeholdelse, f.eks. skift af filtre, er blevet udført, kan støv og fedt langsomt bygges op inde i ventilatorerne. Det reducerer effektiviteten. Ventilatorerne afmonteres ved at løsne de sorte greb, som fastgør konsollen på indersiden af aggregatet. Det er muligt at trække hele ventilatorkonsollen ud, når stikkene til de elektriske ledninger er blevet taget ud (figur 8). Rengør ventilatorerne med en klud eller en blød børste. Undlad at bruge vand. Mineralsk terpentin kan bruges til at fjerne aflejringer, der ellers er vanskelige at fjerne. Lad ventilatorerne tørre helt, før de monteres igen. Ventilatormotorens lejer er smurt for livstid og skal ikke smøres igen. Fig. 8 Afmontering af ventilatorerne Kontrol af vandvarmefladen Efter lang tids drift (normalt flere år) kan støv have samlet sig på overfladen af varmefladen. Det kan reducere varmefladens kapacitet. Varmefladen kan rengøres med en højtryksrenser med forstøverstråle eller med trykluft. Rengøringen skal udføres forsigtigt, så varmefladens alulameller ikke beskadiges. Vandkredsløbet skal udluftes en gang om året for at vedligeholde varmefladens kapacitet Kontrol af den elektriske varmeflade Efter lang tids brug kan der ophobes støv og forurening på varmelegemerne. Det kan forårsage ubehagelig lugt og i værste fald brand. Rengør med trykluft, støvsuger eller børste Rengøring af fralufts- og tilluftsarmaturer Systemet sender behandlet udeluft til bygningen og afkaster den brugte indeluft via kanalsystemet og fralufts- og tilluftsarmaturer. Armaturerne monteres i f.eks. loftet/væggen i soveværelset, stuen, vådrum, badeværelset osv. Afmonter armaturerne, og vask dem i varmt sæbevand, hvis det er nødvendigt. Armaturerne skal sættes tilbage med deres oprindelige indstillinger og positioner for ikke at skabe ubalance i systemet Kontrol af udeluftindtaget Blade og forurening kan tilstoppe risten på luftindtaget og reducere kapaciteten. Kontrollér risten på luftindtaget mindst to gange om året, og rengør den, hvis det er nødvendigt Kontrol af kanalsystemet Støv- og fedtaflejringer kan bygges op i kanalsystemet, selv hvis filtrene skiftes jævnligt. Det reducerer installationens effektivitet. Kanalerne skal derfor rengøres/udskiftes, når det er nødvendigt. Stålkanaler rengøres ved at trække en børste, som er dyppet i varmt sæbevand, gennem kanalen via åbningerne til armaturerne eller særlige inspektionslemme i kanalsystemet (hvis monteret) Systemair AB

30 5.3.9 Udskiftning af det indbyggede batteri Bemærk: Denne procedure kræver kendskab til korrekt ESD-beskyttelse. Dvs., at der skal bruges et armbånd med jordforbindelse! Når alarmen "Internt batteri" aktiveres, og LED'erne for batteriet lyser rødt, er batteriet til sikkerhedskopiering af programhukommelse og realtidsur blevet for svagt. Batteriet udskiftes som beskrevet nedenfor. En backupkondensator gemmer hukommelsen og holder uret kørende i mindst 10 minutter, efter at strømforsyningen er fjernet. Hvis batteriudskiftningen derfor tager mindre end 10 minutter, er det ikke nødvendigt at genindlæse programmet, og uret vil fortsætte med at køre normalt. Udskiftningsbatteriet skal være af typen CR Fjern dækslet ved at presse låseelementerne på kanten af dækslet ned med en lille skruetrækker og samtidig trække kanterne udad. 2 Grib fast om batteriet med fingrene, og løft det opad, indtil det er fri af holderen. Tryk det nye batteri fast ned på plads. Bemærk, at for at bevare en korrekt polaritet kan batteriet kun indsættes "på den rigtige måde" Systemair AB

31 5.4 Fejlfinding I tilfælde af problemer bedes du kontrollere eller rette nedenstående, før du tilkalder en servicetekniker. Se altid efter, om der er aktive alarmer på betjeningspanelet. 1. Ventilator(er) starter ikke Kontrollér, om der er alarmbeskeder Kontrollér, at sikringerne ikke er defekte (pos.8 figur 4) Kontrollér indstillingerne i betjeningspanelet (tider, ugeur, auto/manuel drift osv.) 2. Luftmængden er for lille Kontrollér indstillingerne for mellem og lav ventilatorhastighed Kontrollér, at udeluft-/afkastspjældet (hvis det anvendes) åbner Kontrollér, om filtrene trænger til udskiftning Kontrollér, om armaturerne trænger til rengøring Kontroller åbningerne på armaturer Kontrollér, om ventilatorer og varmeveksler trænger til rengøring Undersøg, om taghætten eller luftindtaget er tilstoppet. Kontroller kanaler for synlige skader og/eller ophobet støv/forurening 3. Kold tilluft Tjek kontroltemperaturen på betjeningspanelet Undersøg, om overophedningstermostaten er udløst. Tryk eventuelt den røde knap på den elektriske varmeflade (pos.13 figur 4) ind med en spids genstand. Kontroller, om fraluftsfiltret skal udskiftes Kontroller, om ventilatorerne er stoppet pga. overophedning. Hvis det er tilfældet, er termoafbryderen muligvis udløst (vises som Vent. alarm på betjeningspanelet). 4. Støj/vibrationer Kontroller, at aggregatet er helt vandret Rengør ventilatorhjulene Kontroller, at monteringsskruerne til ventilatorerne er tilspændt korrekt Systemair AB

32 5.4.1 Alarmer Alarmknappen (pos.1, figur 5) åbner alarmkøen. Når du trykker på denne knap, vises aktive og ikke-godkendte alarmer i menuvinduet. Alarm-LED'en (pos.2, figur 5) blinker, hvis der er ikke-godkendte alarmer, og viser fast lys, hvis alarmerne stadig er aktive, men er blevet godkendt. Hvis der er flere alarmer, kan du bruge OP/NED til at flytte mellem dem. En alarm kan godkendes eller blokeres ved brug af OK og OP/NED. Hvis du vil afbryde eller gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på Annuller og derefter trykke på VENSTRE. Se en oversigt over mulige alarmer i afleveringsprotokollen 6 Service Før du kontakter serviceteknikeren, bedes du notere specifikation og produktionsnummer fra typeskiltet (figur 9) Fig. 9 Typeetiket Position Beskrivelse 1 Varenummer 2 Produktionsordrenummer 3 Løbenummer 4 Produktionsdato 5 Produktkode (produktspecifikation) Systemair AB

33 Systemair AB

34 lastpage Systemair AB forbeholder sig retten til at lave ændringer og forbedringer af indholdet i denne vejledning uden forudgående varsel. SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Ventilationsaggregat

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 206902-DK 27-09-2010V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1 Advarsler... 1 2 Beskrivelse af produktet... 2 2.1 Interne komponenter Topvex SR 03 06... 2 2.2 Interne komponenter Topvex TR 03

Læs mere

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06 Ventilationsaggregat

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06 Ventilationsaggregat Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06 Ventilationsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesvejledning Dokument oversat fra engelsk A002 DK Copyright Systemair AB Alle rettigheder forbeholdes E&OE Systemair AB forbeholder

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

Topvex SF02-S12 Ventilationsaggregat

Topvex SF02-S12 Ventilationsaggregat Topvex SF02-S12 Ventilationsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesvejledning Dokument oversat fra engelsk 1303238 A001 DK Copyright Systemair AB Alle rettigheder forbeholdes E&OE Systemair AB forbeholder

Læs mere

Topvex FC. Ventilationsaggregat

Topvex FC. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Dokument oversat fra engelsk 5988-DK 8-08-05 A00 Indhold Advarsler... Produktbeskrivelse.... Interne komponenter.... Beskrivelse af de indvendige komponenter... 3.. Tilluft-/fraluft,

Læs mere

Topvex VAV-konvertering

Topvex VAV-konvertering Dokument oversat fra engelsk 1255958-DA 2015-05-04 A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Montering af tryktransmittere... 2 3 Kabling... 3 4 Konfiguration (Corrigo)... 5 5 Topvex Eksterne forbindelser... 7 1

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Brugervejledning til Corrigo E. Ventilationsprogram

Brugervejledning til Corrigo E. Ventilationsprogram Brugervejledning til Corrigo E Ventilationsprogram Copyright AB Regin, Sverige, 2009 Om denne brugervejledning Denne brugervejledning omfatter alle modeller i Corrigo E serien, som anvendes med ventilationsprogrammet.

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugervejledning til Corrigo E. Ventilationsprogram

Brugervejledning til Corrigo E. Ventilationsprogram Brugervejledning til Corrigo E Ventilationsprogram Copyright AB Regin, Sverige, 2011 Om denne brugervejledning Denne brugervejledning omfatter alle modeller i Corrigo E serien, som anvendes med ventilationsprogrammet.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding Installation og service 207232-DK 14-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Tekniske

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Dokument oversat fra engelsk 2075778-DK 2014-06-25 A004 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data...

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Dokument oversat fra engelsk 1255938-DK 2014-12-19 A001 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

EL varmeflade med. temperaturregulator

EL varmeflade med. temperaturregulator 1 EL varmeflade ELVF serie ELVFT serie EL varmeflade EL varmeflade med temperaturregulator Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250 ELVF 315 Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation af elektrisk varme TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Varme TBLE/TCLE benyttes til efteropvarmning af tilluften. Varme TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk udstyr opfylder

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Vallox. Brugs- og vedligeholdelsesvejledning. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L.

Vallox. Brugs- og vedligeholdelsesvejledning. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L. Vallox 90SC 1.09.347DA 18.10.2011 Type 3521 VALLOX Type 3521 Ventilationsaggregat med varmegenvinding Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L Ret til ændringer forbeholdes.

Læs mere

Corrigo E - Brugermanual Ventilation

Corrigo E - Brugermanual Ventilation Corrigo E - Brugermanual Ventilation Brugermanual Corrigo E Ventilation...3 1. Om Corrigo E...3 2. Installering og ledningsnet...5 3. Igangsætning (drift)...16 4. Funktionsbeskrivelse...17 5. Start og

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

94269DK-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500. Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS. Tel. 70 20 19 11. www.oeland.dk

94269DK-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500. Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS. Tel. 70 20 19 11. www.oeland.dk 94269DK-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500 Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS Tel. 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Oversigt...6 1.1 Kort beskrivelse...6 1.2 Funktioner...6 1.3 Tilbehør til CS

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere