fby. Handelsrejsende J. Bonfils betydelige Samling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fby. Handelsrejsende J. Bonfils betydelige Samling"

Transkript

1 Fortegnelse over fby. Handelsrejsende J. Bonfils betydelige Samling topografiske, historiske og satiriske Blade, danske og udenlandske Kobberstik og Raderinger, Portrætter, Lithografier m. m., som bortsælges ved offentlig Auktion Tirsdag den 2. Decbr. og følgende Eftermiddage Kl. 5 i Niels Juelsgade Nr. 6, 1. Sal over Gaarden mod Betaling til Auktionsholder Chr. Hee s Efterf., boende paa Auktionsstedet. Telefon Central 3581, KØBENHAVN M o h r & Co. B o g t r y k k e r i 1913

2 KONDITIONER. % i. Alt sælges paa nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget forefindes, og ligger fra dette for Køberens Regning og Risiko i alle Maader. 2- Det Købte skal afhentes Auktionsdagen. 3. Hvad der ikke er afhentet senest 8 Dage efter Auktionens Slutning kan uden videre Varsel stilles til ny Auktion for første Købers Regning, og er denne da pligtig at tilsvare de derved foraarsagede Omkostninger og Tab uden at have nogen Ret til det midige Overskud. Den, der køber til en anden, hefter som Selvskyldnerkautionist. 4. Ejendomsretten til det Solgte overgaar først til Køberen, naar Betaling finder Sted. 5. Køberen betaler 10 Øre af Kronen i Auktionsomkostninger. Undertegnede bekendte vederhæftige Købere kan erholde 4 Ugers rentefri Kredit. Sikkerhed kan affordres de Bydende saavel under som efter Auktionen. 6. Bétales ikke til rette Tid, er Køberen pligtig at erlægge skadesløs Betaling og 6 % Rente fra Auktionsdagen, samt Sagsomkostninger, hvorhos han skal være underkastet Retsforfølgning efter Forordning af 25. Januar 1828 og Udpaintningsloven af 29. Marts Tillægskonditioner forbeholdes. København i November CHR. HEE s Eftf., Niels Juelsgade 6. Kommissioner modtages af: C. Jensen, Nørregade 38, Telefon Byen y, Herm. H. J. Lynge & Søn, Løvstræde 7, Telefon Central 5335, Mohp & Hvenegaard, Højbroplads 7, Telefon Central 9602, Skandinavisk Antikvariat, Bredgade 35, Telefon Central Topografiske Blade, a. København. 1 Kiøbenhavns Stads Vaaben. Anon. sc. 2 Hafnia ad Septentr I. Haas sc. 3 Hafnia ad Occas I. Haas sc. 4 Hafnia ad Merid I. Haas sc. 5 Kjøbenhavn Th. Bergh 6 Hafnia ad Orient I. Haas sc. 7 Hafnia. c Anon. sc. 8 Hafnia I. Haas sc. 9 Vue de la ville de Copenhague. c G. B. Probst exe. Koloreret. 10 Kiøbenhavn H. Quist sc. 11 Hafnia I. Haas sc. 12 Kjøbenhavn Bang del. I. Haas sc. 13 Kjøbenhavn c Friedrich sc. 14 Kjøbenhavn Lahde sc. 15 Kjøbenhavn c S. H. Petersen sc. 16 Kiøbenhavn seet fra Frederiksberg H. G. F. Holm del. I. Holm sc. 17 Kiøbenhavn seet fra Christianshavn c H. G. F. Holm sc. 18 Den sydlige Deel af Kiøbenhavn S. H. Petersen sc. 19 Den sydvestlige Deel af Kiøbenhavn S. H. Petersen sc. 20 Den nordvestlige Deel af Kiøbenhavn S. H. Petersen sc. 21 Kiøbenhavn (seet fra Frederiksberg Bakke) c P. Lnnd fec. 22 Udsigt mod Kjøbenhavn fra Valbybakke c I. Lund sc. 23 Kjøbenhavn seet fra Amager c C. F. Christensen del. I. Gray sc. 24 Kjøbenhavn seet fra Trekroner I. C. Bruun del. H. Jessen

3 4 25 Kjøbenhavn seet fra Valby-Bakke c Nordahl Grove del. et 26 Kjøbenhavn Harald Jensen 27 Kjøbenhavn c I. Thorsøe del. et 28 Kjøbenhavn i Fugleperspektiv c L. Both del. Em. B. & Co. 29 Vester Port Anon. sc. (Vitruvius.) 30 Vesterport c Anon. Akvarel. 31 Vesterport c C. Bayer p. Fotogravure. 32 Scene udenfor en Konsumtionsbod Radering af W. Marstrand. 33 Hjørnet af Vestergade og Vestervold Anon. 34 Store Kongens Mølle c Anon. 35 Parti ved Kjøbenhavns Vandværk c Anon. 36 Kjøbenhavns Vandværks Bygninger c Anon. 37 Filosofgangen c Radering af Tom Petersen Voldparti ved Philosofgangen c Anon. 39 Lucie Mølle c E. Larsen 40 Wartow Hospital c Anon. sc. 41 Badehusene i Kiøbenhavn c S. H. Petersen sc S. H. Petersen sc. 2 Ekspl. 43 Ryssensteens Badeanstalt c Holm del. I. Gray sc. 44 Kiøbenhavns War-Tegn Anon. sc. (Vitruvius.) 45 Ryssenstens Porten Radering af H. Tange. 46 Industriudstillingsbygningen Bl. Lithografi. 47 Udstillingen Bl. Farvelithografi. 48 Enighedsværn Anon. sc. 49 Banegaarden c Anon. sc. 49a Die Aufhebung d. Leibeigenschaft unter Chr. VIL Eckersberg del. Speckter 50 Frihedsstytten c I. Senn sc. 51 c S. H. Petersen sc. 51a Vesterbros Passage med Frihedsstøtten c Radering af Ad. Larsen. 52 En Tivoli-Festaften c Fotogravure. 2 Ekspl. 53 Mindeblad om Georg Carstensen S. Schack fec. 54 Tivoli. 7 Bl. Lithografi etc. 55 Prices Morskabstheater Radering af I. P. Lund. 56 Vesterbro. 10 Bl. 57 Nørreport Anon. sc. (Vitruvius.) S. H. Petersen sc. 59 c Anon. 60 Parti af Kbh., seet fra Nørrebro c Anon. 61 Udsigt til Nørrebro g Anon Prospekt af den ny anlagte Vej udenfor Nørreport c Fotogravure efter F. L. Bradt. 63 Gøthersmøllen c F. Larsen del. et 64 Reformert Kirke. 2 BL Kobberstik. 65 ivssistents Kirkegaards Mur c G. L. Lahde sc. 66 Brorsonskirken og Helligkorskirken. 2 Bl. Lithografi. 67 Universitetet c Anon. sc. 68 c S. H. Petersen sc. 69 c G. Hoffmann sc. 70 Portalen til Frue Kirke c Heinrich Hansen del. A. Nay 71 Vor Frue Kirke c I. Haas sc. 71a Bl. Kobberstik. (Vitruvius.) 72 c Anon. sc. 73 indvortes Perspektiv c I. Haas sc S. H. Petersen sc. 75 c I. Holm sc. 76 Indre seet fra Orgel Pladsen c Hetsch del. I. Holm sc Bl. Lithografi etc. 78 Mørk Vinterdag ved Frue Kirke Radering af M. L. Larsen. Kunstnertryk. 79 St. Petri Kirke Anon. sc. 3 Bl. Kobberstik. 80 c Anon. sc. 81 Spiret. Akvarel af C. Wiwel. 82 Kapellet. Tegning af N. Bredahl. 83 Farvelithografi af O. C. Svenson Bl. Kobberstik og Lithografi. 85 Kalleboe Kanal med det kongl. Palais c I. Haas sc. 86 Prospekt af Kanalen udi Kalveboderne c I. I. Bruun del. H. Quist sc. (m. Bruuns Signatur.) 87 Parti ved Frederiksholms Canal c Em. B. & Co. 88 Harboes Frue-Kloster c A. v. Lode sc. 89 Grevel. Holsteinske Palais c Anon. sc. 90 Prospekt af Canalen op til Højbroe c H. Quist sc. 91 Thorvaldsens Museum. 9 Bl. Kobberstik og Lithografi. 92 Den udvendige Billedrække, genoptegnet af F. C. Lund efter I. Sonne. Fotolithografi. 93 Prospekt af Nye Torv Anon. sc. (Vitruvius.) 94 Raadhuset Bl. Kobberstik. (Vitruvius.) 95 og Gammel Torv c.' H. Quist sc. 96 paa Gammel Torv c Anon. sc. 2

4 6 97 Raadhuset c C. F. Hansen del. H. C. Hansen & H. Grosch sc. 6 Bl. 98 Arrest-Huset W. A. Muller sc. 99 Prospekt af Graae-Brødre Torv Anon. sc. (Vitruvius.) 100 Adressekontorets Gaard E. Henningsen p. Ad. Kittendorff 101 Helligaandskirken Bl. Kobberstik. (Vitruvius.) W. A. Muller sc. 103 Trinitatis Kirke Bl. Kobberstik. (Vitruvius.) Anon sc. 105 c S. H. Petersen sc. 106 Den kgl. Porcellænsfabrik. Akvarel af Louise Bonfils 1893 efter Zeuthen. 107 Det kgl. Waisenhus c Anon. sc. 108 c W. T. Walter del. F. W. Solem 109 Amagertorv Anon. sc. (Vitruvius.) 110 c I. Haas sc Bl. Lithografi. 112 St. Nicolaii Kirke Anon. sc. (Vitruvius.) 113 c Anon. sc S. H. Petersen sc. 2 Ekspl. 115 c Em. B. & Co. 116 Akvarel af O. Wiwel. 117 Interieur. Pennetegning af A. Rolsted Bl. Kobberstik og Lithografi. 119 Højbroplads c Heinrich Hansen p. Farvelithografi Radering af Edv. Petersen. 121 'Københavns Slot c G. B. Probst exe. koloreret H. Quist sc. 123 Københavns Slots Plads J. Haas sc. 124 Christiansborg Anon. sc Bl. Kobberstik. (Vitruvius.) 126 ad Orientem J. Haas sc. 127 ad Occidentem J. Haas sc. 128 koloreret S. H. Petersen sc. 130 c C. F. Hansen del. H. C. Hansen & G. Hoffmann sc. 8 Bl. 131 c P. Lund sc. 132 c Em. B. & Co. 133 s. Brand Bl. Lithografi. kolorerede Bl. Lithografi etc Holmens Kirke Anon. sc. (Vitruvius.) 136 c Anon. sc. 137 Sø-Arsenalet c Anon. sc. 138 Børsen Anon. sc. 2 Bl. (Vitruvius). 139 c Anon. sc. koloreret C. W. Eckersberg p. Fotogravure S. H. Petersen sc Bl. Fotogravurer Bl. Lithografier etc. 144 Den gamle Bankbygning c F. Larsen 145 Cancelliet c Anon. sc. 146 De seks Søstre Radering af E. Krause. 147 Knippelsbro S. H. Petersen sc. 148 c Anon. 149 Amager Port Anon. sc. (Vitruvius.) 150 Akvarel af C. Wiwel. 151 Prospect af det Ny Werf, som er anlagt og i Stand sat af Andr. Biørn Anon sc. 152 Prospekt af Dokken Anon. sc. (Vitruvius.) Anon. sc. 154 Friedrichs tyske Kirke c J. Haas sc. 155 Prospekt af Torvet og Tugthuset paa Christianshavn c H. Quist. sc. 156 koloreret. 157 Tugthuset W. A. Muller sc. 158 Vor Frelsers Kirke Anon. sc. 3 Bl. (Vitruvius.) 159 c Anon. sc. 160 c Heinrich Hansen del. Ad. Kittendorff 161 Opfostrings-Huset c Anon. sc. 162 Asiatisk Compagnies Pakhus c Anon. sc. 163 Den kgl. grønlandske Handels Plads Fotografi efter N. I. Bredahl. 164 Ny Artillerie Kaserne c Hoffensberg & Trap 165 Christianshavn. 12 Bl. Kobberstik og Lithografi. 166 Le nouveau marché royal c G. B. Probst exe. koloreret. 167 Kongens Nytorv Anon. sc. (Vitruvius.) Anon. sc. 169 m. Charlottenborg Anon sc H. Quist sc Pennetegning af Sigurd Schou H. Quist sc S. H. Petersen sc. 174 c Em. B. & Co. * 2

5 9 175 Kongens Nytorv c Holm del. E. Vesterberg Bl. 177 Theatrum comicum c Anon. sc. 178 Skuespil-Huset S. H. Petersen sc. 179 indvendig Chr. Z. Christensen p. Fotogravure. 180 Charlottenborg 1746* Anon. sc. 2 Bl. (Vitruvius.) 181 c Anon. sc. 182 Nyhavn Radering af E. Krause Det Thottische Palais J. Haas sc. 184 Collins Gaard Radering af Heinrich Hanseh F. Larsen Radering af C. Bartsch. 187 Garnisons Kirke W. A. Muller sc Bl. Kobberstik. 189 Danneskjold-Laurwig s Palais c Anon. sc. 190 Schimmelmanns Palais c Anon sc. 191 Marmorkirken c J. Bang del. J. Haas sc. 192 Marmorkirken s Ruiner Th. Læssøe p. Fotogravure. 193 Marmorkirken. 4 Bl. 194 Dehn s og Bernsdorf s Palais c Anon. sc. 195 Amalienborg Aiion. sc. 196 Frederiks Plads c J. Bang del. J. Haas sc. 197 Kongens Palais S. H. Petersen sc. 198 koloreret. 199 Amalienborg. 7 Bl. Kobberstik og Lithografi. 200 Fre<ieriks Hospital c Anon. sc. 201 Grønnegaarden Radering af Karl Jensen. 202 Prémiere promenade dans le jardin de Rosenbourg Fotogravure efter G. C. Schule. 203 Rosenborg Anon. sc. 3 Bl. (Vitruvius.) '204 c Anon. sc S. H. Petersen sc. 206 seet fra Volden Radering af Heinrich Hansen. 207 c Em. B. & Co. 208 Akvarel af C. Wiwel Bl. Kobberstik og Lithografi. 210 Livgardens Kaserne c Farvelithografi af Hoffensberg & Trap. 211 Sølvgadens Kaserne c Farvelithografi af Hoffen s- berg & Trap. 212 Paa Kbh. s Vold Aftenen før Store Bededag A. H. Hunæus p. T. & K. 213 Nyboders Vagt Radering af H. Tange. 214 Nyboders Vagt Radering af E. Krause. 215 Søetatens Hospital Radering af E. Krause. 216 Brokkensbod c R. N. Nielsen sc. 217 Toldbodvejen med Brokkensbod c Zeuthen p. Fotografi. 218 Toldboden S. H. Petersen sc. 219 c Em. B. & Co. 220 Parti ved, C. W. Eckersberg p. Fotogravure. 221 Langelinie c J. W. Vos 222 og Frihavnen c G. Andersen 2 Bl. 223 Indgangen gennem Konge-Porten til Citadellet c J. W. Vos 224 Citadellet Frederikshavn c Farvelithografi af Hoffensberg & Trap. 225 Kirken c J. Haas sc. 226 Østerport Anon. sc. (Vitruvius.) 227 Parti ved Østbanegaarden Radering af Axel Holm. Kunstnertryk. 228 Østerbroes Dossering c C. Bayer p. Fotogravure. 229 Sortedamssøen seet fra Østerbro c Fotogravure. 230 Kalkbrænderiet c Fotogravure Aug, Fischer p. F. Larsen 2 Ekspl. 232 Vesterbrogade ved Jernporten c Akvarel. 233 Indgangen af Frederiksberg Hauge Fotogravure efter G. C. Schule. 234 Frederiksberg Have, Parti af. L. Messmann del. C. M. Tegner 235 Kjempehøjen c S. H. Petersen sc. 236 Kilden c S. H. Petersen sc. 237 Templet c S. H. Petersen sc. 238 c J. Holm sc. 239 Vandfaldet c S. H. Petersen sc. kol. 240 Den chinesiske Bro Radering af S. Clod- Svensson. 241 Frederiksberg Slot c Anon. sc. 242 c S. H. Petersen sc H. G. F. Holm del. J. Holm sc S. H. Petersen sc Bl. Kobberstik og Lithografi. 246 Søndermarken, Det norske Hus c S. H. Petersen sc. 247 Templet c S. H. Petersen 248 Slotskroen Radering af Ad. Larsen. 249 Ladegaardsaaen c Radering af Tom Petersen. 250 Frederiksberg. 12 Prospekter.

6 Bygninger i København c S. H. Petersen sc. 15 Bl. 252 Det forsvundne København. P. Klæstrup del. 1 3 Samling. 253 Bygninger i København Bl. Kobberstik. (Aitruvius.) Bl. Kobberstik. (Vitruvius.) Kbh. Prospekter Copenhagen c GI. Træsnit. 260 Ooppenhagen c Anon. sc. 261 Kiøbenhavn H. Quist sc. 262 seet fra Frederiksberg Have c S. H. Petersen sc. koloreret. 263 Kjøbenhavn fra Dosseringen ved Blegdammene c R. N. Nielsen sc. 264 koloreret. 265 Panorama af-københavn c S. H. Petersen sc. 266 Copenhague c Anon. 267 Kiøbenhavn seet fra Frederiksberg Slot S. H. Potersen sc. 268 Kjøbenhavn c N. Grove del. T. & K. 269 Kort over København c Anon. sc Anon. sc. (Vitruvius.) Anon. sc m. 12 Prospekter. S. H. Petersen sc. 273 Filosofgangen c Fotogravure. 274 Lucie-Møllen c Fotogravure Blyantstegning af A. Boesen. 276 Radering nf M. Grosell. 277 Kiøbenhavns War-Tegn Anon. sc. 278 Den gamle Langebro Radering af Axel Holm. 279 Udsigt til Christianshavn c Anon. 280 Kanalparti fra Christianshavn c Fotogravure. 281 Kanalparti med den tyske Kirke c Blyantstegning. 282 Den gi. Veterinærskole paa Christianshavn c H. G. F. Holm del. 283 Kanalparti ved Baadsmandsstræde Radering af Axel Holm. Kunstnertryk Knippelsbro Radering af Max Kleinsorg. 285 Store Kongens Mølle c Fotogravure. 286 Vestergade 12. De tre Hjorte c Anon. sc. 287 Concert du Boulevard c. 1880'. Fotogravure. 288 Minde fra Industriudstillingen O. A. Mankeli p. Harald Jensen 289 Kjøbenhavns Tivoli c Anon. 290 Labyrinthen i Tivoli Akvarel. 291 Mile. Godards Luftsejlads og den nubiske Dyrekaravane i Tivoli. V. Søborg 2 Bl. 292 Frihedsstøtten c Zeuthen del. F. Larsen koloreret. 293 Konsumptionsboden udenfor Vesterport c H. G. F. Holm del. Fotografi. 294 Stadsgraven syd for Teglgaardsstræde c Blyantstegning af J. C. Richardt. 295 Universitetet c Em. B. & Co. 296 Vor Frue Taarns Brand C. AV. Eckersberg del. Farvelithografi. 296a Graabrødretorv Anon. sc. 297 efter Bombardementet C. AV. Eckersberg del. Fotogravure. 298 GI. Torv med Raadhuset Anon. sc. 299 Ny Torv med Raadhuset Anon. sc. 300 Amagertorv Anon. sc. 301 Runda Tornet c Salmson 302 Postgaarden paa Købmagergade J. Lymann sc. 303 St. Nicolai Kirke efter Branden J. P. Rasmussen del. Fotografi. 304 Christiansborg med Marmorbroen Anon. sc. 305 fra Slotspladsen Anon. sc. 306 under Opførelse c G. L. Lahde sc H. G. F. Holm del. Fotografi. 308 Tøjhusgaarden c Tegning af C. Abrahams. 309 Børsen H. G. F. Holm del. Fotografi. 310 c Em. B. & Co. 311 Studenterforeningen c F. Larsen 312 Kongens Nytorv Anon. sc. 313 c Radering af J. Holm. 314 m. Charlottenborg Anon. sc. 315 Casino c F. Larsen del. & 316 Amalienborg Anon. sc. 317 Kolonaden c H. G. F. Holm del. J. Holm sc. 318 Den gi. Dok Anon. sc. 319 Toldboden c S. H. Petersen fec. Fotografi.

7 Toldboden c. 186$- A. Thomstorff 321 Ved Toldboden C. W. Eckersberg p. Fotogravure. 322 Sommeraften paa Langelinie Radering af E. Krause. 323 Kiøbenhavn seet fra GI. Kalkbrænderi c H. G. F. Holm del. J. Holm sc. 324 Fra de nye Anlæg i Kbh. s Glacis c V. Søbore 325 Dronningens Mølle c Fotogravure M. Kleinsorg p. Fotogravure. 327 c F. Larsen del. & 328 Observatoriet Tegning af Sigurd Schou. 329 Udsigt gennem Voldgabet ved Observatoriet c Tegning af J. C. Richardt. 330 Østervold c Fotogravure. 331 Reberbanen paa Østervold c Fotogravure. 332 Rosenborg Anon. sc. 333 Vue perspective des cascades c O. Bresse sc. koloreret. 334 Haven c Anon. sc. koloreret. 335 Nørreport Blyantstegning af F. K. 336 St. Jacobs og St. Stefans Kirken. V. Søbore; 2 Bl. 337 Tøvejrsdag v.ed Flaskekroen Radering af Ad. Larsen. 338 Ladegaardsaaen c Fotogravure. 339 Udsigt mod Frederiksberg c J. F. Abel sc. 340 Fra Eegholms Have Radering af Ad. Larsen. Kunstnertryk. 341 Schweizerhuset i Frederiksberg-Hauge c S. H. Petersen 342 E t.partie af Frederiksberg-Hauge c S. H. Petersen sc. 343 Stensætningen i Frederiksberg Hauge c Radering af Elias Meyer. 344 koloreret. 345 Eremit-Hytten i Søndermarken J. E. C. Walter sc. koloreret. 346 Udsigt fra Søndermarken Tegning af C. Perdrin. 347 Jærnbanebroen ved Valby H. G. F. Holm del. Em. B. & Co københavnske Raderinger = Eremitagen i Dyrehaugen c Radering af Elias Meyer. 351 koloreret. 352 Ermelundshuset c Radering af Elias Meyer. 353 koloreret. 354 Fortunen ved Dyrehaugen c Radering af Elias Meyer. 355 koloreret. 356 Hellerup ved Strandvejen c Radering af Elias. Meyer. 357 koloreret. 358 Ordrups Krat c Radering af Elias Meyer. 359 koloreret. 360 Skovløberhuset i Dyrehaven c Fotogravure. b. Provinsen. 361 Charlottenlund. Indkjørselen fra Søsiden Radering af H. C. A. Buntzen. 362 Parti ved Teltene L. Messmann del. et 363 Fredensborg c S. H. Petersen sc. 364 Forestilling af Nordmands-Dalen I. G. Grund del. A. Heckel sc. 365 Prospekt af Egnen, taget fra Sørup I. Juel p. F. Bradt sc. 366 Slotshaven Radering af Karl Jensen. 367 Plan af Slotshaven c I. WolfF del. Em. B. & Co. 368 Helsingør, Plan af, Anon. sc. 369 og Kronborg ca S. H. Petersen sc. 370 Kronborg Anon. sc. 371 c Anon. sc. (Vitruvius.) 372 c Bl. Kobberstik. (Vitruvius.) 373 seet fra Helsingørs Rhed c Anon. Akvarel Blyantstegning af I. T. Hansen. 375 Karmeliternes Sygehus Radering af Tom Petersen. 376 Fra Helsingørs Havn. Radering af Tom Petersen. 377 St. Olai Kirke. Radering af Tom Petersen. 378 Hillerød. Det ældste og det nyere Frederiksborg. Anon.

8 Hillerød. Frederiksborg ca Anon. sc. (Vitruvius.) 380 c Anon. sc. (Vitruvius.) 381 c Bl. Kobberstik. (Vitruvius.) 382 Grundtegning S. H. Petersen sc S. H. Petersen sc c F. Richardt p. T. & K. 2 Bl. 385 S Broen Radering af Heinrich Hansen. 386 Holbæk c Anon. 387 Hørsholm. Slottet c Anon. sc. (Vitruvius.) Bl. Kobberstik. (Vitruvius.) 389 Jægerspris c Anon. sc. (Vitruvius.) 390 Kolding J. C. Bruun del. Ad. Kittendorff 391 Slottet. Radering af S. Clod-Svensson. 392 Lyngby. Søen Radering af Louis Jensen. 393 Nakskov c. 1860: T. & K. 394 Næstved c C. Hansen del. og 395 Herlufsholm c E. Høegh-Guldberg del. N. Grove 396 Mindeblad for Herlovianere. V. Suhr del. A. Nay 397 Odense. H. C. Andersens Fødested c T. & K. 398 Randers c Fr. Rohde p. Nordahl Grove 399 Roskilde. Domkirken c S. H. Petersen sc. 400 c H. C. Hansen del. G. HofFmann sc. 401 Fr. V s Sarkofag J. F. Clemens sc. 402 Domkirkes Prospekt c C. Giessing del. G. C. Schule sc. 403 Palæet c Anon. sc. (Vitruvius.) 404 Slagelse c Just M. Hansen del. T. & K. 405 Viborg Domkirke. Joakim Skovgaards Billeder. Domkirkens Historie. Kbh Aakirkeby Anon, sc. 407 c I. G. Schmid sc. 408 Aalborg c C. H. Wandall del. H. A. Grosch sc. 2 Ekspl. 409 Aarhus c A. v. Lode sc. 410 c F. O. Kierschou p. A. Nay 411 Domkirkens Indre Radering af C. Købke. 412 Amager A. v. Lode sc. 413 Antvortskov Slot c Anon. sc. (Vitruvius.) 2 BL 414 c A. v. Lode sc Assens c H. Quist sc. 416 c m. Grundplan. A. v. Lode sc. 2 Bl. 417 Ausumgaard c I. G. Schmid sc. 418 Bagsværd Sø Lund p. W. H. Lizars sc. 419 Barretskov c O. Ravert del. S. H. Petersen sc. 420 Basnæs c O. Ravert del. S. H. Petersen sc. 421 Bernstorf c Anon. sc. 422 c S. H. Petersen sc. 423 Bidstrup I. Haas sc. 424 Bjernede Kirke Radering af V. Kyhn. 425 Bregentved c I. Haas sc. 426 c S. H. Petersen sc. 427 Børglum Kloster A. v. Lode sc. 428 Charlottenlund. Udkørselen H. G. F. Holm del. I. Holm sc. 429 Slottet c S. H. Petersen sc. 430 Teltene c C. F. Christensen del. I. Gray sc koloreret Bl. Lithografi. 433 Christiansholm H. G. F. Holm del. I. Holm sc. 434 Christiansø Anon. sc. 435 c Anon. sc H, Drachmann p. Ad. Kittendorff 437 Dronninggaard H. G. F. Holm del. I. Holm sc. 2 Ekspl. 438 c S. H. Petersen sc. 2 Ekspl. 439 Dronninglund Bang del. I. G. Schmid sc. 440 Ebeltoft A. v. Lode sc. 441 Engelsholm I. Haas del. et sc. 442 Eremitagen c S. H. Petersen sc. 2 Ekspl Bl. Kobberstik etc. 444 Esrom. Søen Dahl p. W. H. Lizars sc. 445 Holtet S. H. Petersen sc. 446 Klosteret c S. H. Petersen sc Radering af Louis Jensen. 448 Ewaldshøj H. G. F. Holm del. I. Holm sc. 449 Faaborg c H. Quist sc. 450 c m. Grundplan. A. v. Lode sc. 2 Bl Bl. Lithografi. 452 Gadeparti Radering af Tom Petersen. 453 Udsigt fra Bavnehøjen Akvarel af S. L. Lange. 454 Fortunen. 3 Bl. Lithografi. 455 Fredensborg I. Haas sc c I. Haas sc. * 3

9 Fredensborg. 6 Bl. Lithografi og Kobberstik. 458 Forblommet Antique i Haugen. J. Juel p. F. Bradt sc. 459 Afbildning af Nordmands-Dalen Kobbere m. Tekst. 460 Udsigt til Axel Holm rad. Kunstnertryk. 461 Fredericia, H. H. Eggeberg del. I. Haas sc H. H. Eggeberg del. I. Haas sc. 463 c A. Nay 2 Ekspl. 464 Frederiksdal c S. H. Petersen sc. 2 Ekspl. 465 Frederikshavn c Anon. sc. 466 Frederiksværk. Udsigt fra norske Bakke Anon. Akvarel. 467 Aaen Oliestudie af Louise Bonfils. 468 Gaunø Bang del. I. Haas sc. 469 Gisselfeld c S. H. Petersen sc. 470 Graadsegen S. H. Petersen sc. 471 Grenaa Bang del. I. Haas sc. 472 Hammershus I. Haas sc Anon. sc Bl. Kobberstik etc. 475 Den gi. Voldgrav Louise Ravn-Hansen rad. 476 Hasle I. Haas sc. 477 c. 1765, m. Grundplan. I. Haas sc. 2 Bl. 478 Hellebæk. Et Bondehus 1831, S. H. Petersen sc Bl. Lithografi etc. 480 Helsingør c D. Knibber del. Lystryk. 481 c Anon. sc. 482 c H. Quist sc. 483 c I. Haas sc H. G. F. Holm del. I. Holm sc R. N. Nielsen sc. 486 c O. F. Christensen del. I. Gray sc. 487 c. 185f~>. F. Larsen del. et 488 Havnen c S. H. Petersen sc. 489 C. F. Sørensen p Ad. Kittendorff 490 Øresundske Told-Hus c Anon. sc. 491 Kronborg c G. B. Probst exe. koloreret H. Quist sc. 493 c Anon. sc. 2 Ekspl. 494 Slotsgaard c Anon. sc. 495 c N. Truslew sc. 496 c S. H. Petersen sc C. W. Eckersberg p. W. H. Lizars sc Radering af H. Carmiencke Helsingør. Marienlyst. 5 Bl. Kobberstik og Lithografi Bl. Kobberstik etc. 501 Hierting c I. Haas sc. 502 Hillerød c H. Quist sc. 503 Grundplan c Anon. sc. 504 Frederiksborg c Anon. sc Bl. Lithografi etc. 506 Himmelbjerget. 3 Bl. Lithografi etc. 507 Hindsgavl. 2 Bl. Lithografi etc. 508 Hjørring I. Haas sc. 509 Hobro Anon. sc. 510 Holbæk c Anon. sc. 511 Holkenhavn c A. v. Lode sc. 512 Holstebro I. Bang del. I. Haas sc. 513 Hørsholm c H. Quist sc. 514 c Anon. sc Bl. Kobberstik og Lithografi. 516 Jægerspris. 3 Bl. Kobberstik. 517 Kallundborg c m. Grundplan. A. v. Lode sc. 2 Bl Bl. Kobberstik og Fotografi. 519 Kerteminde c m. Grundplan. A. v. Lode sc. 2 Bl. 520 Klampenborg c N. Grove & Ad. Kittendorff del. et 521 Yandkuur- og Søbadeanstalten c Anon. 522 Badeanstalten c C. Baagøe del. T. & K. 523 Dyrehaven. 12 Bl. Lithografi etc. 524 Kolding c Anon. sc. 525 c A. v. Lode sc A. v. Lode sc. 527 c A. Nay del. et 528 Slottet c Anon. sc. (Vitruvius.) 529 c H. Quist sc. 530 c A. v. Lode sc. 531 Korsør c H. Quist sc. 532 c m. Grundplan. A. v. Lode sc. 2 Bl. 533 Køge c H. Quist sc. 534 c m. Grundplan. A. v. Lode sc. 2 Bl. 535 Lemvig I. Bang del. I. Haas sc. 536 Lethraborg. 2 Bl. Kobberstik. 537 Lundsgaard c Anon. sc. 538 Lyngby. 3 Bl. Kobberstik og Lithografi. 539 Mariager Anon. sc.

10 Maribo c m. Grundplan. I. Bang del. I. ^ Haas sc. 2 Bl. 541 Meerløse Kirke Radering af I. Kornerup. 542 Middelfart c ni. Grundplan. A. v. Lode sc. 2 Bl. 543 c S. H. Petersen sc. 544 Møen. 10 Lithografier efter F. Richardt c Bl. Kobberstik og Lithografi. 546 Nakskov c m. Grundplan. I. Haas sc. 2 Bl. 547 Nexø c m. Grundplan. A. v. Lode sc. 2 Bl. 548 Nyborg c H. Quist sc. 549 _ c Prospekter, ra. Grundplan. A. v. Lode sc. 3 Bl. 550 c W. Petersen p. A. Nay 551 Nykøbing Falster c m. Grundplan. I. Haas sc. 2 Bl. 552 c Anor. 553 _ Slottet c Anon. sc. (Vitruvius.) 4 Bl. 554 c H. Quist sc. 555 c Anon. sc. 556 Mors I. G. Schmid sc. 557 Nysted c ra. Grundplan. I. Haas sc. 2 Bl. 558 Næstved c H. Quist sc. 559 Ci m. Grundplan. A. v. Lode sc. 2 Bl. 560 c Bl. Kobberstik. 561 Herlufsholm c L. Wiist sc c A. v. Lode sc H. G. F. Holm del. I. Holm sc. koloreret Bl. Lithografi. 565 Nørreriis c F. Storck del. H. A. Grosch sc. 566 Odense Anon. sc. 567 _ c A. v. Lode sc. 3 Ekspl. 568 c A. v. Lode sc. 3 Ekspl. 569 Grundplan c Anon. sc. 2 Ekspl. 570 c S. H. Petersen sc. 571 _ c W. Petersen p. A. Nay Bl. Kobberstik og Lithografi. 573 Kanalparti Radering af Axel Holm. Kunstnertryk. 574 Det indre af St. Knuds Kirke. N. Ringe del I. O. G. Schreiber 2 Bl. 575 Slottet c H. Quist sc. 576 Pederstrup c O. Rawert del. S. H. Petersen sc. ^ 577 Præstø c H. Quist sc. 578 c Grundplan. Anon. sc. 2 Ekspl Raadvad. 6 Bl. Lithografi. Raadvaddam H. G. F. Holm del. I. Holm sc. 2 Ekspl. Randers A. v. Lode sc. Ribe c Anon. sc I. Haas sc. 4 Bl. Lithografi etc. Ringkøbing c A. v. Lode sc. Ringsted c H. Quist sc. c Anon. sc. 3 Bl. Kobberstik etc. St. Benths Kirke I. G. Fridrich sc. Rosenholm I. Haas sc. Roskilde c H. Quist sc. c Anon. sc. Domkirken c I. Haas sc Dahl p. W. H. Lizars sc. c S. H. Petersen sc. Radering åf I. Kornerup. c Heinrich Hansen del. Ad. Kittendorff koloreret. Det nordøstre Vaabenhus H. Sibbern del. et rad. 10 Bl. Kobberstik fra Yitruvius. Provindsialstændernes Forsamlingshus R. N. Nielsen sc. Fugleperspektiv af St. Hans Hospital c A. Nay del. et 19 Kobberstik og Lithografier. Rudkøbing c m. Grundplan. Anon sc. 2 Bl. Rønne Anon. sc. c m. Grundplan. Anon. sc. 2 Bl. Parti af Store-Plads c R. Ibsen del. T. & K. Saltholmen A. v. Lode sc. Saxkøbing c m. Grundplan. I. Bang del. I. Haas sc. 2 Bl. Skagen c A. v. Lode sc. c E. Westerberg del. et Skamlingsbanken c Th. Brendstrup p. A. Nay Skanderborg I. Haas sc. c A. Juul p. A. Nay Slottet c # Anon. sc. (Yitruvius.) Skelskør c H. Quist sc.

11 Skelskør c m. Grundplan. A. v. Lode sc. 2 BL 617 Skive A. Grolau del. I. Haas sc. 618 Skodsborg. 3 Bl. Lithografi. 619 Slagelse c H. Quist sc. 620 c m. Grundplan. Anon. sc. 2 Bl. 621 Slangerup c A. v. Lode sc. 622 Sophienberg c Bl. Kobberstik. 623 Sorgenfri. 2 Bl. Kobberstik og Lithografi. 624 Sorø c m. Grundplan. A. v. Lode sc. 2 BL 625 Akademiet c Anon. sc H. Quist sc. 627 c A. v. Lode sc. 628 Holbergs Sarkophag. Anon. sc BL Lithografi og Kobberstik. 630 Stege c m. Grundplan. A. v. Lode sc. 3 BL 631 Storehedinge c H. Quist sc. 632 c Anon. sc. 633 Stubbekøbing c m. Grundplan. I. Bang del. I. Haas sc. 2 BL 634 Svanike c m. Grundplan. A. v. Lode sc. 2 BL 635 Svendborg c H. Quist sc. 636 c m. Grundplan. A. v. Lode sc. 2 BL Lithografier. 638 Sæby c Anon sc. 2 Ekspl. 639 Thisted S. Brorson del. I. Haas sc. 640 Tranekær. 2 BL Kobberstik og Lithografi. 641 Trolleborg c S. H. Petersen sc. 2 Ekspl. 642 Valdemars Slot. 2 Bl. Kobberstik etc. 643 Vallø. Slottet c C. L. Wtist sc. (Vitruvius.) BL Kobberstik etc. 645 Stiftsbygningen c Anon. sc. (Vitruvius.) 646 Varde c Anon. sc. 647 Vejle. 4 Bl. Kobberstik og Lithografi. 648 Vemmetofte c Anon. sc. 649 Viborg c A. v. Lode sc. 650 Voergaard Rose del. I. Haas sc. 651 Vordingborg c H. Quist sc. 652 c m. Grundplan. I. Haas sc. 2 BL 653 c I. P. Møller p. I. Hellesen 654 Slottet c Anon. sc. (Vitruvius.) BL Kobberstik og Lithografi. 656 Valdemars Taarn c S. H. Petersen sc. 2 Ekspl. 657 Danske Kirker. 50 Lithografier. 658 Danske Prospekter. 29 Kobberstik og Lithografier. 659 Danske Herregaarde. F. Richardt del. 51 Lithografier Kobberstik og Lithografier. c. Slesvig-Holsten. 661 Aabenraa I. G. Schmid sc. 2 Ekspl. 662 c A. Juul p. A. Nay 663 Als. Udsigt over Sundet fra Oliemøllen ved Sønderborg c U. Baudissin del. et 664 Altona.. 2 BL Kobberstik og Lithografi. 665 Christiansfeld O. N. Flint sc. 666 c I. Hoffensberg 667 Dannevirke. 6 BL Kobberstik og Lithografi. 668 Eckernførde c Anon. sc. 669 Flensborg c H. I. Jurgensen del. I. G. Fridrich sc. 670 Partie af, c S. H. Petersen sc I. F. Fritz del. et 672 c F. C. Kierschou p. 673 Garding I. G. Schmid sc. 674 Gottorp Slot c O. N. Flint sc. 675 c F. C. Kierschou p. A. Nay c H. Carstens del. C. Fuchs ^' 677 Haderslev H. Michelsen del. I. G. Schmid sc. 2 Ekspl. 678 c Th. Brendstrup p. A. Nay 679 Heide Anon. sc. 680 Husum c Anon. sc. 681 Kiel c Anon. sc. 682 Udsigten paa Vejen fra Kiel til Marienhain, med en Del af Havnen. Akvarel af C. D. Voigts fra Diisternbrock c O. Rawert del. S. H. Petersen sc. koloreret. 684 Slottet c O. Rawert del. S. H. Petersen sc BL Lithografi Løgum Kloster c I. C. Colp del. C. F. Muller sc. 687 Meldorf c Anon. sc. 688 c A. Nay del. I. Hellesen 689 Nordborg c O. I. Weyse sc. 690 Slottet ca Anon. sc. 691 Rendsborg c Anon. sc.

12 Rendsborg. Paradepladsen c kol. Lithografi. 693 Schackenborg I. Haas sc. 694 Slesvig H. F. Schlegel del. I. G. Friedrich sc Bl. Kobberstik og Lithografi. 696 Sønderborg c I. G. Friedrich sc. 697 Tønder c O. I. Weyse sc. 698 Slesvig-holstenske Slotte. 5 Bl. Kobberstik fra Vitruvius. 699 Slesvig-holstenske Prospekter. 36 Lithografier. d. Færøerne, Island, Dansk Vestindien, Norge og- Sverrig Grindefangst paa Færøerne. T. Kloss p P. Lund sc Thorshavn. 2 Bl. Lithografi. 702 Island. 4 Bl. Lithografi. 703 Dansk Vestindien. 6 Bl. Lithografi. 704 Trondhjem S. Schiødt del. A. Flint sc. 705 Domkirken indv. c Storch & Kramer 706 La vue de grande Leer-Foss c Lorentzen p. G. Haas sc. 707 Vue de la petite Leer-Foss c G. Haas sc. 708 Schaaning Fossen i Tisde Dahlen ved Friederichshald 14 Jan Akvarel af (H. Sars?) 709 Prospekt af Ilsvigen c I. Senn sc. 710 Norge. 31 Bl. Lithografi. 711 Ronneby fore I. G. Lundberg p. A. Nay 712 Sverrig. 7 Bl. Lithografi. 720 Ulykkelige Hændelser No (Kr ) 721 No (Kr ) 722 No (Kr ) 723 Tidens Laterna Magica No (Kr ) 724 Nota Bene (Kr ) 725 Appendix til Kiøbenhavns Skilderie (Kr ) 726 Tryghed Å (Kr ) 727 Troldmandens Laterna Magica No (Kr ) 728 No (Kr ) 729 Den sønderbrudte Laterna magica (Kr ) 730 Landsbye-Junkerens tidlige Ridder-Spil koloreret. (Kr ) 731 I Anledning af Tidernes Smag (Kr ) 732 Tiden afklædt No (Kr ) 733 Et politisk Raad (Kr ) 734 Den Lykkelige (Kr ) 735 Die Zimmer Gesellen (Kr ) 736 Frihed, Lighed, Broderskab (Kr b.) 737 Pressefrihed (Kr ) 738 Kiøbenhavn som det er. c (Kr ) 739 Fortid Nutid (Kr ) 740 Menneskets Alders Trappetrin c Anon. sc. 741 Billeder til en Danmarks Historie No. 1. Anon. Radering c Landsforræderne. Han støbte Kuglerne, Han skjød dem ud! 743 Das wahr Gottes-Wort, und Luthers seine Lehr, viegt mehr als Cardinal. Pabst. Satan und sein Heer. gi. farvelagt Tegning af L. H. Petersen danske satiriske Blade Satiriske Blade. 713 Kiøbenhavns Skilderi No No (Kr ) 715 No (Kr ) 716 No (Kr ) 717 Kakkelorum (Kr ) 718 Ulykkelige Hændel ser (Kr. 719 No (Kr ) Klædedragter og Uniformer. 747 Amagernes Klædedragt c I. Haas sc. 748 Klædedragter i Kiøbenhavn G. L. Lahde sc. 7 Bl Bl. 750 Danske Nationaldragter. F. C. Lund del. 10 Bl. Farvelithografi Bl. Farvelithografi.

13 Lisbeth-Jokum. F. C. Lund p. 2 Bl. Farvelithografi. 753 Ellen-Jens. F. C. Lund p. 2 Bl. Farvelithografi Bl. danske Nationaldragter. 754a Norske nation ale Klædedragter kolorerede Kobberstik af J. Senn. 21 forskellige Bl. 755 Danske Uniformer c Bl. kol. Kobberstik. 756 c C. Bruun sc. 13 kol. Kobberstik F. C. Lund del. 18 Bl. Farvelithografi G. Brock del. 9 Bl. Farvelithografi Akvareller Bl. Lithografi Bl. Farvelithografi Bl. Lithografi. 765 L 3 Bl. kol. Kobberstik Bl. Lithografi og Kobberstik. Portrætter af det danske Kongehus Kongeportrætter. 768 Margrete ( ). 3 forskell. Portrætter. 769 Christian I ( ). Baurenfeind sc. (St. 9.) 770 Dorothea ( ). Baurenfeind sc. (St. 19.) 771 Hans ( ). Baurenfeind sc. (St. 35.) 772 Christina ( ). Baurenfeind sc. (St. 45.) 773 Christian II ( ). Baurenfeind sc. (St. 56.) Portrætter. 775 Elisabeth ( ). Baurenfeind sc. (St. 76.) 776 Frederik I ( ). (Baurenfeind) sc. (St. 96.) 777 Anna ( ). (Baurenfeind) sc. (St. 101.) 778 Sophia ( ). (Baurenfeind) sc. (St. 104.) danske Dronninger. 780 Christian III ( ). (Baurenfeind) sc. (St. 115). 781 Dorothea ( ). (Baurenfeind) sc. (St. 139.) 782 Frederik II ( ). (Baurenfeind) sc. (St. 153.) Portrætter. 784 Sophia ( ). (Baurenfeind) sc. (St. 193.) 2 Ekspl. 785 Christian IV ( ). Anon. sc. (St. 230 a.) 786 Simon de Pas sc. (St. 272.) 787 Christian IV ( ). Rom de Hooghe sc. (St. 274a.) 788 (I. Haas) sc. (St, 277.) 789 C. de Mander p. O. H. de Lode sc. (St. 281.) 790 A. Kaufmann (St. 299.) forskell. Portrætter. 792 Anna Catharina ( ). Anon. sc (St. 335.) 793 Frederik III ( ). C. de Mander p. O. H. de Lode sc (St. 399.) 794 O. v. Mandern p. Lyman sc. (St. 401.) 795 I. Haas sc. (St. 413.) 796 O. Møinichen del. A. Reinhardt sc. (St. 415.) 797 Anon. sc. (M. 256.) forskellige Portrætter. 799 Sophie Amalie ( ). C. v. Mandern p. Lyman sc. (St. 426.) 800 Christian V ( ). I. M. Preisler sc. (St. 515.) 801 L. de Chomont Boudan sc (St. 541.) 802 I. Haas sc (St. 539.) 803 og Charlotte Amalie. 6 forskell. Portrætter. 804 Frederik IV ( ) J. M. Preisler sc. (St. 587.) 805 Cramer del. I. Haas sc. (St. 601.) forskell. Portrætter Portrætter af danske Dronninger. 808 Christian VI ( ). M. Tyroff sc. (St. 645.) 809 I. M. Preisler sc. (St. 653.) forskell. Portrætter. 811 Sophia Magdalena ( ). M. Tyroff sc. (St. 669.) 812 Frederik V ( ). I. M. Preisler sc. (St. 706.) 813 Juliane Maria ( ). I. C. G. Fritzsch sc (St. 732.) 814 Christian VII ( ). C. G. Pilo p. I. M. Preisler sc. (St. 800.) 815 A. Støttrup sc. (St, 814.) 816 Caroline Mathilde ( ). I. E. Nilson fec. et exe. (St. 830.) forskell. Portrætter. 18 Louise Augusta ( ). A. Graff p. I. F. Bause sc (St. 853.) 819 Frederik VI ( ). Pløtz del. Clemens sc (St, 855 a.) 820 H. Lips sc. (St. 870.) 2 Ekspl. 821 Fr. Sachse p. F. W. Bollinger sc koloreret. (St. 881.) Portrætter.

14 Maria Sophia Frederika [( ). 3 forskell. Portrætter. Christian VIII ( ). Hornemann y. Clemens sc. (St. 948 b.) Heuer m. Autograf. (St. 954.) M. Kriegsmann Em. Bærentzen (St. 963.) fec. (St. 968.) til Hest. Em. Bærentzen (St. 979.) Nordens nuværende Konger og deres Tronfølgere Em. B. & Co. Den kongelige Familie. L. I. Flamand fec. (St. 987.) 5 forskell. Portrætter. Charlotte Frederikke ( ). 2 forskell. Portrætter. Caroline Amalie ( ). M. Kriegsmann (M. 781.) Em. Bærentzen (St ) Anon. (St ) 3 forskell. Portrætter. Frederik VII ( ). Anon. sc. (St b.) Em. Bærentzen (St ) til Hest. L. A. Smith del. Em. B. & Co. (St. 1041a.) Anon. (St ) og Carl XV. Ad. Lønborg (St ) C. M. Tegner (St ) til Hest. Pennetegning af C. Bayer. 11 forskellige Portrætter. Scener af Fr. Y II s Liv. 7 Bl. Lithografi. Caroline Charlotte Mariane ( ) 4 forskell. Lithografier. 6 forskell. danske Dronninger. Christian IX ( ). I. W. Gertner del. et (St ) P. Gemsøe ' V - Hoffensberg, Jespersen & Trap til H,est. Joh. Hassel fec. Mindeblad om Uddelingen af Erindringsmedaillen Hoffensberg Den kongelige Familie. I. Thorsøe del. et (St ) Em. B. & Co. 15 forskell. Portrætter Louise ( ). P. Gemsøe forskell. Portrætter. 859 Frederik V III ( ). 5 forskell. Portrætter. 860 Alexandra (1884). E. Fortling (M. 974.) 861 Georg I ( ). E. Fortling (St ) 861a Dagmar (1847). 3 forskell. Portrætter. 862 Frederik III af Holsten ( ). A. Bioem del. Lorck sc. (St ) forskell. Portrætter af Kongehuset Historiske Blade. a. danske historiske Blade Rolf Krage. E. Paulsen p. Meno Haas sc Kong Valdemar II i Slaget ved Wolmar. C. A. Lorentzen p. I. Haas sc. 870 Scene fra Kristendommens første Dage. I. L. Lund p. C. E. Sonne sc. 871 Universitetets Indstiftelse i Frue Kirke. V. Marstrand p Fotogravure. 872 Hans Madsen hos Johan Rantzau. E. Paulsen p. I. G. Preisler sc Slaget for Heide. O. Ens fec. 874 Søeslaget ved Borringholm. C. Ens fec. 875 Den svenske Arme ved Halmstad. C. Ens fec. 876 Søeslaget ved Øland C. Ens fec. 877 Elsburg Slot belagt af de Svenske. C. Ens fec. 878 Feldtslaget paa Aastrop Hede. C. Ens fec. 879 Fr. I I s Kroning i Frue Kirke. L. de Chomond Boudan sc. 880 Fr. I I s Liig-begengelse. C. Ens fec. 881 Scener af Chr. IV s Liv. 3 Bl. 882 Chr. IV paa Trefoldigheden C. A. Lorentzen p. A. Flint sc. 883 Kjøbenhavns Belejring Bl. 884 Fredsforhandlingerne paa Frederiksborg 3 5 Marts E. Dahlberg del. I. le Pautre sc.

15 Gallataflet paa Frederiksborg 3. Marts A. Dahlberg del. I. le Pautre sc. 886 Kronborgs Belejring 5. Marts Anon. sc. 887 Koppenhagen wie solche von dem Konig in Schweden in 1658 belågert. Anon. sc. 888 Obsidium Hafniense E. Dahlberg del. I. le Pautre sc. 889 Kronborgs Belejring 15. Aug E. Dalhberg del. Anon. sc. 890 Carl Gustavs Flugt fra Amager 10. Okt C. A. Lorentzen p. A. Flint sc. 891 Søslaget ved Helsingør 29. Okt Anon. sc. 892 Søslaget ved Landskrona 10. Novb Anon. sc. 893 Bornholmerne tilbageerobrer Øen fra de Svenske N. Gamborg del. Simonsen 894 Stadt u. Casteel Lands-cron von Chr. V erobert Anon. sc. 895 Christianstadt von Chr. V 1676 erobert. R. de Hooge sc. 896 Belejringen af Helsingborg. R. de Hooge sc. 897 Slaget i Køgebugt 1. Juli tysk Kobberstik. 898 Husman fec. et exe. 899 Anon. sc Juli Juli Alfr. Jacobsen Bl. 902 Griffenfeldt føres til Fængslet. F. C. Lund p. Farvelithografi. 903 Leonora Christinas Udgang af Fængslet Kr. Zahrtmann p. Jul. Rosenbaum Kunstnertryk. 904 Anna Colbjørnsen. E. Paulsen del. Meno Haas sc General Steenbock ovprleverer sin Kaarde til Fr. IV C. A. Lorentzen p. G. Haas sc. 906 Tordenskjold. 7 Bl. 907 Chr. Y I s Afrejse til Norge B. Roque sc. (Kr. 138.) 908 Den 9. Aug rejste Chr. VI. over dette Field Manseidet. Miani inv. P. Cramer sc. (Kr. 492.) 909 Chr. V I s Tilbagerejse fra Laurvig til Fladstrand B. Roque sc. (Kr. 152.) 910 Fr. V s Rejse igjennem Dannemark I. Bl. Titelblad. P. Grønnewald sc. (Kr. 204.) 911 III. Kongens Ankomst til Roskilde d. 12. Maj. P. Grønnewald sc. (Kr. 206.) 912 IV. Kongen stiger af ved Palæet i Roskilde. P. Grønnewald sc. (Kr. 207.) 913 V. Ringsted den 13. Mai. P. Grønnewald sc. (Kr. 208.) Fr. V s Rejse igjennem Dannemark. VI. Sorøe d. 13. Mai. P. Grønnewald sc. (Kr. 209.) 915 VII. Kongen trædde av ved Sorøe Academie. P. Grønnewald sc. (Kr. 210.) 916 VIII. Kongen blev udi Sorøe Academie endeel Physiske Experimenter forevist. P. Grønnewald sc. (Kr. 211.) 917 X. Antwortschow d. 13. Mai. P. Grønnewald sc. (Kr. 213.) 918 XI. Den 14. Mai mynstrede Kongen tvende Cavalerie Regimenter ved Antwortschow. P. Grønnewald sc. (Kr. 214.) 919 XV. Kongens Overfart fra Corsøer til Nyeborg. P. Grønnewald sc. (Kr. 218.) 920 X V III. Kongens Ankomst til Odense d. 15. Mai. P. Grønnewald sc. (Kr. 221.) 921 X IX. Slottet i Odense hvor Kongen ankom d. 15. Mai. P. Grønnewald sc. (Kr. 222.) 922 X X I. Den 17. Mai var Kongens Ankomst til Midelfart. P. Gfønnewald sc. (Kr. 224.) 923 X X II. Madm. Stribolts Gaard udi Midelfart, hvor Kongen spiisede til Middag d. 17. Mai. P. Grønnewald sc. (Kr. 225.) 924 XXV. Den 17. Mai trædde Kongen af paa Colding Slot. P. Grønnewald sc. (Kr. 228.) 925 En nøjagtig Forestilling af Executionen paa Greverne Struensee og Brandt d. 28. April (Haas sc.) (Kr ) 926 Den dobbelte Glæde d. 28. Oktb Anon. sc. (Kr ) 927 Danmarks og Norges Hædersdag d. 2. April trykt hos I. M. Thiele. 928 Forestilling af Slaget paa Kiøbenhavns Rehde d. 2. April trykt hos Th. Petersen i Hjø rring. koloreret. 929 Mindeblad om Danmarks Hædersdag d. 2. April L. I. Flamand del. Em. B. & Co. 930 Slaget paa Rheden Bl. 931 Udfald mod de Engelske i Classens Have 31. Aug C. W. Eckersberg del. G. L. Lahde sc. koloreret. 932 Den engelske Nations Skiensel udøvet paa Nyholm d. 17. Okt Haas sc. 933 Bataille med Orlogsskibet Prins Christian d. 22. Marts W. Heuer sc. >

16 Mindeblad om Danmarks Søe-Krigere. L. I. Flamand del. Em. B. & Co historiske Kobberstik. 936 Thorvaldsens Hjemkomst F. Westphal p. Em. B. & Co. 937 Saaledes bare frie Bønder Liget af Fr. VI 17. Jan F. Westphal del. Em. B. & Co. 938 Chr. VIII s Kroning 28. Juni F. Westphal del. E. Lehmann 939 Kronprinds Frederik Carl Chr. s Indtog 22. Juni E. Lehmann del. Em. B. & Co. 940 Scener af Livet i Felten N. Simonsen & F. C. Lund p. Ad. Kittendorff & Grove 24 Bl. 941 Scener af Krigen Bl Bl. 943 Slaget ved Bau d. 9. April kol. Lithografi. 944 Episode af Slaget ved Flensborg d. 9. April Anon. 945 Bataille ved Jernstøberiet i Flensborg. Ch. M. Tegner 946 Slesvig-Holstenerne paa Flugten igjennem Flensborg. Anon. 947 Insurgenternes Flugt ved Flensborg. Ch. M. Tegner 948 Der Untergang d. Kieler-Turner Corps bei Flensborg. G. Bleibtreu p. G. Engelbach 949 Slesvig d. 23. April N. Simonsen p. Ad. Kittendorff 950 Episode af Slaget ved Slesvig. N. Simonsen p. Ad. Kittendorff 951 2det Jægerkorps ved Oversø d. 24. April N. Simonsen p. Ad. Kittendorff 2 Ekspl. 952 Forskandsning paa Als d. 28. April Ch. M. Tegner 953 Batteriet Jessen ved Nybel d. 28. Mai N. Simonsen p. Ad. Kittendorff 2 Ekspl. 954 koloreret. 955 Episode af Slaget ved Dyppel d. 5. Juni N. Simonsen p. Em. B. & Co. 956 koloreret. 957 De svenske Troppers Modtagelse paa Odense Torv d. 12. Juni C. G. Kemnitz 958 De Danske afslaae Angrebet paa Haderslev d. 29. Juni kol. Lithografi. 959 Feltvagt ved Hammelev i I. Sonne p. Ad. Kittendorff Cavallerifægtningen ved Aarhus d. 31. Mai I. Sonne p. Ad. Kittendorff 2 Ekspl. 961 Fr. VII underskriver Grundloven 5. Juni Hagen & Sievertsen 962 Episode af Slaget ved Fredericia d. 6. Juli Ch. M. Tegner 963 Erobringen af Skandserne paa Igum Vejen. I. Sonne p. E. Sonne sc. 964 Episode af Fredericias Bombardement. Tegning af F. C. Lund. 965 Den 6te Juli N. Simonsen p. Bayot 965a General Biilow i Slaget ved Fredericia. Aug. Jerndorff p. Fotogravure. 966 Olaf Rye s Død. 4 Bl. 967 Danske Kanonbaade ved Sønderborg Radering af Em. Larsen. 968 Episode af Soldaternes Hjemkomst Sept D. Monies p. Ad. Kittendorff 969 O. Bache p. Fotogravure. 970 Forsamling af de højstcommanderende Officerer under Felttoget S. Schack del. Em. B. & Co. 970a Slaget ved Idsted d. 25. Juli I. Sonne p. Ad. Kittendorff 971 N. Simonsen p, A. Nay 972 Episode af. E. Lehmann inv. & 973 General Krogh i Slaget ved Isted. O. Bache p. Fotogravure. 974 Fr. VII vies til Grevinde Danner d. 7. Aug Hagen og Sievertsen 975 Hekla d. 16. Aug Anon. Tuschtegning. 976 Slaget ved Midsunde den 12. Sept N. Simonsen p. Ad. Kittendorff 977 Frederiksstads Forsvar d. 4. Oktb N. Simonsen p. Ad. Kittendorff 978 N. Simonsen del. Ad. Kittendorff 979.Vedetter. I. Sonne p. E. Sonne sc. 980 Preussernes Farvel til den tapre Landsoldat. N. Simonsen del. Ad. Kittendorff 981 Soldater i en Forpostfægtning. N. Simonsen p. Em. B. & Co. 982 En Herregaardsskytte. N. Simonsen del. Ad. Kittendorff 983 Den tappre Landsoldat. Bing & Ferslev koloreret. 984 Fostbroderskab. Ch. M. Tegner 985 Mindeblad for danske Vaabenbrødre. C. Simonsen

17 Scener fra Bl. Lithografi. 987 Mindeblad for danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn. F. Schur & Co. 988 Afskeden ved det nord. Studentermøde Ad. Kittendorff 989 Banketten for de nord. Konger Em. B. & Co. 990 Fr. V Il s Ligfærd d. 2. Decb Radering af Carl Locher. 991 Krigen Bl. 992 Kronprinsparrets Ankomst til Kbh. d. 10. Aug Anon. b. udenlandske. 993 Gustav Adolf før Slaget ved Lutzen N. Forsberg p. Fotogravure. 994 Friedrich d. Grosse in der Schlacht bei Leuthen C. F. Schultz del. C. Dencker sc. 995 Arcole H. Vernet p. F. Heister 996 Napoleon bei Esslingen Tod des Marschalls Lannes H. Bellangé p. F. Heister Napoleonsbilleder. 998 Tod des Poniatowsky H. Yernet p. A. Ziegler 999 Der in d. Elster wieder aufgefundene Ftirst Poniatowsky. Martinet del. F. C. Yogel 1000 Napoleon bei Montereau E. Lami p. H. Monath 1001 Der Abschied v. Fontainebleau H. Vernet p. Å. Ziegler 1002 Riickkehr Napoleons von d. Insel Elba Steuben p. Knauth 1003 Schlacht bei Waterloo Steuben p. Schuppau 1004 Der Tod Napoleons Steuben p. A. Ziegler 1005 St. Helena. H. Vernet p I. Vollinger del Scener af Carl X Gustavs Felttog. 8 Bl. Kobberstik Bl. Kobberstik a Raderinger og Kobberstik. a. danske. I. Ballin, En romersk Gadebarber Carl Bloch p. I. F. Clemens, Kristus i Getsemana Have C. W. Eckersberg p. C. W. Eckersberg, Dækket af et Orlogsskib A. Flint, Kain og Abel. L. Giordano p. Moses ved den brændende Busk. N. Poussin p. Lorentz Frølich, De to Kirketaarne Bl. L. Gurlitt, Parthie af Bleking Hans Nic. Hansen, Kirsten Pil. Prøvetryk. Georg Haas, Arveprinds Frederik. Allegori. Abildgaard p. W. Heuer, Cato Job tenté. 2 Bl. Axel Holm, Klar Decemberdag. Roskilde Fjord * «Søndersø m. Skovløberhuset Kunstnertryk. Japanpapir. Kysten ved Hundested sign. Prøvetryk. Japanpapir. Louis Jensen, Strandparti ved Hellebæk I. Kornerup, Væ Kirke i Skaane Vilh. Kyhn, Landskab med Roskilde Landevej G. L. Lahde, Abraham og Hagar. Ad. Larsen, Vej ved Birkerød G. E. Libert, Landskab Buntzen p. A. Lillienberg, Fra Pompeji. 12 Bl. I. Lubschitz, Flyv, Fugl, flyv P. Mønsted, Dammen ved Strandmøllen S. H. Petersen, Eltz Skovparti M. Hobbema p. Et Vandfald Everdingen p. Storm I. P. Møller p. Paysage hollandois M. Hobbema p. Klippe-Borgen Ruisdal p. Le soir des bergers C. Fahlcrantz p Italia I. Both p. Skovparti ved Hellebæk, før Skrift. 2 Bl. Landskaber. Landskabsstudier efter Naturen Bl. ' 4 Bl. Louise Ravn-Hansen, Ved Fursø

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581 FORTEGNELSE over MALERIER som ifølge Begæring af Overretssagfører SVEND WARBURG bortsælges ved Auktion Tirsdagen den 28. November 1916 Formd. Kl. 11 i Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - Søndag den 26. Novbr.

Læs mere

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a.

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. KATALOG Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. H}l± AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen lirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. l l ll

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

H. C. JENSEN, Auktionsholder.

H. C. JENSEN, Auktionsholder. Konditioner. i. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens

Læs mere

KATALOG OVER MALERIER

KATALOG OVER MALERIER \ 'v -vf KATALOG OVER MALERIER TILHØRENDE FÆ LLESBOET E FT E R AFDØDE GROSSERER OG YEKSELLERER ARON R. HENRIQUES OG SENERE AFDØDE HUSTRU. DE BORTSÆLGES VED AUKTION, D ER AFHOLDES MANDAG DEN 16DE NOVEMBER

Læs mere

Charlotte Frimodt. Malerier og Aquareller.

Charlotte Frimodt. Malerier og Aquareller. Charlotte Frimodt. Malerier og Aquareller. > A uktion: M andag den 14. Februar 1916, Fm. Kl. 12, Charlottenborg. Privat Eftersyn: Torsdag den 10. Februar 1916, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG AQUARELLER

Læs mere

DANSKE TOPOGRAFISKE OG HISTORISKE BILLEDER

DANSKE TOPOGRAFISKE OG HISTORISKE BILLEDER FHV. BOGHOLDER O. L.W. OLSENS SAMLING AF DANSKE TOPOGRAFISKE OG HISTORISKE BILLEDER K A T A L O G over fhv. Bogholder 0. L. W. Olsens betydelige Samling indrammede danske topografiske og historiske Billeder,

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12.

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER, TEGNINGER M. M. (FIN, GAMMEL DANSK KUNST), SOM BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG DEN 7. OKTOBER

Læs mere

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282.

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282. Aalborg nye Auktionslokaler. Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5 bliver ved Auktion, der afholdes i Aalborg nye Auktionslokaler, (Christiansgade 54) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER. EFTERSYN: Tirsdag,

Læs mere

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm,

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, Falkenbergs Auktioner Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, bliver ved Auktion, der afholdes (61. Jitmgeoej 27 & 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. Marts Kl. 10 5.

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

AFDØDE MALERMESTER, INSPEKTØR VICTOR HANSENS EFTERLADTE SAMLINGER III. AFDELING

AFDØDE MALERMESTER, INSPEKTØR VICTOR HANSENS EFTERLADTE SAMLINGER III. AFDELING AFDØDE MALERMESTER, INSPEKTØR VICTOR HANSENS EFTERLADTE SAMLINGER III. AFDELING AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER FARVEROADE 6 TELEFON 7352 Fortegnelse over afdøde Malermester, Inspektor Tittor Hansens

Læs mere

Fredagen den 5. November 1920 KL 1

Fredagen den 5. November 1920 KL 1 Falkenbergs Auktioner Fredagen den 5. November 1920 KL 1 bliver ved Auktion, der afholdes (fif. liunqcocj 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. November Kl. 10 5. Torsdag

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn:

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: Syvende Kapitel om Rosenborg-Qvarteer... 1 Stadens Gader i Rosenborg-Qvarteer... 2 Publiqve Bygninger, Kirker,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 (({ City A u k tio n s lo k a le r Kristen Bernikowgade 2 Tef. 9774 (Hjørnet af Citygade). FREDAG DEN 16. MAJ 1913 KL. 12 OG FØLG. DAGE AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal.

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. Fotograflsamllngen CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION,

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

MALERIER. GI. Kongevej 27«29. Falkcnbergs Auktioner. Telefoner ,321. Falkenbergs Auktioner. Tirsdag den 12. August (1.

MALERIER. GI. Kongevej 27«29. Falkcnbergs Auktioner. Telefoner ,321. Falkenbergs Auktioner. Tirsdag den 12. August (1. Falkenbergs Auktioner Tirsdag den 12. August 1919 1(1.12/4 Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en større Samling MALERIER EFTERSYN: Mandag den 11. August

Læs mere

napoleonsbilleder, K A T A L O G en Sam ling A llé g a d e 3 5, M andag d. 1. O ktober 1917, øm- over som bortsælges ved A u k tio n

napoleonsbilleder, K A T A L O G en Sam ling A llé g a d e 3 5, M andag d. 1. O ktober 1917, øm- over som bortsælges ved A u k tio n K A T A L O G over en Sam ling napoleonsbilleder, som bortsælges ved A u k tio n A llé g a d e 3 5, M andag d. 1. O ktober 1917, K l. 1 E fterm iddag. øm- E fte rsy n J>aa A u k tio n sste d e t L ørdag

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG.

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG. HANS AGERSNAP. Fotogroflsamliagen Privat Eftersyn: Torsdag d. 29. September 1910, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS AGERSNAP, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 3.

Læs mere

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 Prof. Jul. Paulsen. Joh. Rohde. Wilhelm Rosenstand. Prof. Karl Thomsen. Prof. Chr. Zacho. Niels Holsøe. Carl Jensen. P. Mønsted. Prof. Karl Block. La Cour. Prof.

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

EN SAMLING MALERIER som bortsælges ved Auktion

EN SAMLING MALERIER som bortsælges ved Auktion KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER som bortsælges ved Auktion ) FREDAG DEN 21. DECEMBER 1917 KL. 67> i KUNSTS AL, FREDERIKSBERGGADE NR. 27, MEZZ TIf. Byen 7876 E F T E R S YN: Torsdag d. 20. og F redag d.

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

KOBBERSTIK, RADERINGER m m. vedrørende KATALOG LITOGRAFIER, AKVARELLER, KØBENHAVNS TOPOGRAFI OG HISTORIE

KOBBERSTIK, RADERINGER m m. vedrørende KATALOG LITOGRAFIER, AKVARELLER, KØBENHAVNS TOPOGRAFI OG HISTORIE KATALOG over ) en større Privatsamling KOBBERSTIK, LITOGRAFIER, AKVARELLER, RADERINGER m m. vedrørende KØBENHAVNS TOPOGRAFI OG HISTORIE W in k e l (t M a g n u sse n s som bortsælges ved Auktion i ( M

Læs mere

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ( fil Jiongeøej 27 Sc 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 18. Marts Kl. 10

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION TIRSDAG D. 20. FEBRUAR 1917 I»KUNSTSALEN«FREDERIKSBERGGADE 27, MEZZ. Udstillingen er a a ben: Fredag den 16., Lørdag den 17., Søndag den 18. og M andag den 19. Februar fra

Læs mere

MflbERl-flUKTlONEN. ffvr KATA LO Q GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM.

MflbERl-flUKTlONEN. ffvr KATA LO Q GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM. ffvr KATA LO Q OVER MflbERl-flUKTlONEN PAA GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM. EFTERSYN PAA AUKTIONSSTEDET SØNDAG OG MANDAG FRA 11 4 KOMMISSIONER MODTAGES

Læs mere

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5.

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5. Falkenbergs Auktioner Fredag den 7. Februar 1919 Kl. 12/4 Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 s 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl.

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER M ANDAG DEN 23. FEBRUAR 1920, KL. 12

NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER M ANDAG DEN 23. FEBRUAR 1920, KL. 12 NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER 72 56 i M ANDAG DEN 23. FEBRUAR 1920, KL. 12 KATALOG over EN SAMLING MALERIER som bortsælges ved Auktion Mandag den 23. Februar Kl.

Læs mere

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5.

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5. Fal k enbergs Au ktioner Fredag den 30. August 1918 KL \2 % Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10

Læs mere

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. I TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 OG FØLGENDE DAGE KL 11«/* FORM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I Gammel Mønt 2 &4 (COLOSSEUM)

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127*

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* - FORTEGNELSE OVÉR EN SAMLING MALERIER AF MALEREN AD. HEINRICH-HANSEN BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* EFTERSYN: Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag den 25. Februar

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.)

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) 3>. l f a, C PROFESSOR CARL LOCHER. (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) Auktion: Tirsdag d. 11. og Onsdag d. 12. April 1916, Form. Kl. 12, Malerisalen, Studenterforeningen, Vesterboulevard

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog over. 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12

Maleri-Auktionen. Katalog over. 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12 Katalog over Maleri-Auktionen 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12 i Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 25. og Søndag den 26. Januar fra Kl. 11 4. Kommissioner modtages af aut. Taksator,

Læs mere

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER KATALOG OVER MALERI-AUKTIONEN MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 i s VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. Eftersyn: Søndag d. 18. April Kl. 9 5. Kommissioner modtages i Lokalet af Inspektør Sørensen. AUKTKONSVILKAAR. Alt

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Katalog. Samling af danske historiske Kobberstik. Kammerjunker Munthe-Morgenstiernes

Katalog. Samling af danske historiske Kobberstik. Kammerjunker Munthe-Morgenstiernes Katalog over Kammerjunker Munthe-Morgenstiernes Samling af danske historiske Kobberstik hvoriblandt særlig: Københavns Brand 1795, Slaget paa Rheden, Bombardementet etc. Samlingen bortsælges ved Auktion

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER. Fotografisamlingen M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2

MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER. Fotografisamlingen M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2 Fotografisamlingen MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS å VIS ØSLBANEGAARDEN M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2 BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER SÆRLIG AF ÆLDRE OG YNGRE DANSK MALERKUNST

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

XALIBI EFTERSYN: Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) Hn&tioner. Falkenbergs Auktioner

XALIBI EFTERSYN: Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) Hn&tioner. Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. bliver ved Auktion, der afholdes f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling XALIBI EFTERSYN: Onsdag den 22. Oktober Kl. 10

Læs mere

sidste Afdeling Oliemalerier

sidste Afdeling Oliemalerier . p\ mr KATALOG over sidste Afdeling Oliemalerier af afg, Landskabsmaler Yilh. Groth tilh. hans Dødsbo som bortsælges ved Auktion i Kunstudstillingsbygningen ved Cliarlottenborg Mandag den 10. December

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 BEZIRKE KOPENHAGEN und ROSKILDE: A 1-299 Kreis Frederiksberg A 300-499 Landkreis Kopenhagen Nord A 500-599 Landkreis Kopenhagen Süd A 600-699

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Fredag den 23. Marts 1317 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 $ 29 (Det ny Teater) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Bilag til beretningen 2013

Bilag til beretningen 2013 Bilag til beretningen 2013 Navn 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 i alt i alt aktivitets udligningspulje restudligningspulje i alt Københavns Retshjælp 1.993.684 2.281.634 2.961.000 2.511.000

Læs mere

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer DGU medlemstal pr. 30.09.2011, endeligt KlubNr Klubnavn uden banetill. uden banetill. Senior Senior Langdist Langdist I alt Passive 1 Københavns Golf Klub 78 30 12 7 569 377 0 0 63 59 0 0 1195 202 2 Aalborg

Læs mere

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL.

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL. KATALOG OVER KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS OPHØRS-AUKTION I KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27 ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR 1920, KL. 127 a EFTERSYN: Søndag den 18., Mandag den 19. og Tirsdag den

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl.

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. Falkenbergs Au ktioner Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 * 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling Malerier, udelukkende FRANSK KUNST EFTERSYN: Onsdag

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte H ans P eter K ofoed 1868-1908 Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte Studier og Malerier som efterladtes Hustru ~ t: lader bortsælge ved Auktion i :: :: MALERI-SALEN KØBMAGERGADE 13, J. SAL O. G. Ved

Læs mere

KOBBERSTIK, RADERINGER»» vedrørende PO R TR Æ TTER, KATALOG. City Auktions-Lokaler, Kr. Bernikowgade 2, LITOGRAFIER, AKVARELLER

KOBBERSTIK, RADERINGER»» vedrørende PO R TR Æ TTER, KATALOG. City Auktions-Lokaler, Kr. Bernikowgade 2, LITOGRAFIER, AKVARELLER KATALOG over en større Privatsamling KOBBERSTIK, LITOGRAFIER, AKVARELLER RADERINGER»» vedrørende KØBENHAVNS TOPOGRAFI OG HISTORIE samt PO R TR Æ TTER, som bortsælges ved Auktion i City Auktions-Lokaler,

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix" i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix" i Storehedinge M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Malerierne er udstillet paa Auktionsstedet Søndag den 30. Januar fra Kl. 10-6. 1. Joh. Neumann:

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

KATALOG - -xi f i l >. ' ; - ;V V ".. s' OVER AFDØDE. OVERRETSSAGFØRER IVAN HARTVlGSON s EFTERLADTE MALERISAMLING TEGNINGER : RADERINGER

KATALOG - -xi f i l >. ' ; - ;V V .. s' OVER AFDØDE. OVERRETSSAGFØRER IVAN HARTVlGSON s EFTERLADTE MALERISAMLING TEGNINGER : RADERINGER KATALOG - -xi f i l >. ' ; - ;V V ".. s' OVER AFDØDE OVERRETSSAGFØRER IVAN HARTVlGSON s EFTERLADTE MALERISAMLING TEGNINGER : RADERINGER KATALOG -OVER AFDØDE OVERRETSSAGFØRER IVAN HARTVIGSON s EFTERLADTE

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 3 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere