ARKIV FOR GENEALOGI oo HERALDIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARKIV FOR GENEALOGI oo HERALDIK"

Transkript

1

2

3 ARKIV FOR GENEALOGI oo HERALDIK SAMLINGER TIL DANSK PERSONAL-OG I'AMILIE- = HISTORIE = TORKIL BAUMGARTENS FORLAG AARHUS - MCMVII1 E. HESTBEK - HOGTHYKKEII1 152= JANUAR 1908

4 FAMILIEN KJELDSEN fra Kragelund i Slæ gtskab med de K jeldsen er fra Gundestrup. Indledning til Stamtavlerne over Familierne Faurschou og Steenild.»Jydske Samlinger«*) har V. Fribert meddelt en Stamtavle over den jydske Landmandsfamilie Kjeldsen fra Gundestrup. Da dette iøvrigt fortræffelige Arbejde blev trykt (1890), var man ikke klar over om og hvorledes Jens Madsen Nørager (f. 1748, ) kunde henføres paa nævnte Stamtavle, og andetsteds**) anføres, at denne J. M. Nørager (eller Kjeldsen) var den dér omtalte Familie Kjeldsen uvedkommende. Senere Undersøgelser har imidlertid bragt Formodningen om det modsatte til Vished, saalcdes at den Kjeldsenske Stamtavle kan begynde saaledes: A. J ens Kjeldsen, Selvejerbonde i Gundestrup, f 1751, og Hustru Malene, -j- 1747, deres tre Sønner: B 1 B 3: B 1. K jeld J ensen, f. 1713, Gaardmand i Gundestrup, f 1763, Stamfader til Slægten Kjeldsen til Lerkenfeldt, Mølgaard, Havnø, Hevringholm, Lynderupgaard, Kongstedlund, Restrup m. fl., 1743 Dorte Nielsdatter, f. 1722, f C 1. Kirsten Kjeldsdatter, f. 1745, J- 1826, 1768 D ines K ristensen til Rørbækhovgaard. Fra dette Ægtepar nedstammer: Familien Dinesen (uddød paa Mandsiden), Poulsen til Rolsegaard, Dinesminde, Qvelstrup, Rørbækhovgaard, Dalsgaard, Risagergaard, Asmusgaard, Stærkjærgaard o. fl., la Cour til Skjersø, Bech til Krannestrup og flere Slægter. C 2. Niels K jeldsen, f. 1747, Gmd. i Gundestrup, f 1809, ^ Agathe Mogensdatter Marquard. D 4. Mogens Christian K., f. 1792, Ejer af Hevringholm, ^ Mette Johanne Cathrine Leth. Se Familien Faurschou. C 3. Jens K., f. 1749, Ejer af Lerkenfeldt, f 1796, ^ 1778 Mette Laursdatter, f. 1748, -f D 6. Christen Juul K., f. 1791, Ejer af Havnø, f 1867, sit Næstsødskendebarn, Martha Kjeldsen (B 2, C l, D 5), f. 1792, f E l. Mette K., f. 1822, , ^ 1850 Christen Steenild til Stenildmosegaard. Se Familien Steenild. E 2. Jens K., f. 1825, Ejer af Havnø, -j* 5. Maj 1903, 1870 Nanny Fribert, f (B 2, C l, D 1, E 2, F 3). *) 2. Række, II. Bd, S. 272 ff **) anf. St., S. 59, N ote 1.

5 2 F 1. Margrethe Christine IC., f. 1873, ^ 5. Juli 1901 Sven Holger S chou, f (S. af Konferensraad, Dir. Philip S. og Clara Buch), Kunstmaler, Ejer af Havnø. G i. Inger Johanne Kjeldsen S., f. 7. Febr F 2. Martha Kjeldsen, f. 1875, ^ 1897 Kield K ieldsen, f. 11. Oktbr. 1875, Ejer af Elstedgrd. Se Fam. Faurschou. E 3. Christiane K., f. 1828, ^ 1855 Ludvig A agaard, f. 1827, Ejer af Højslev Mølle, f F 1. Christen Aa., f. 1858, Ejer af Højslev Mølle, ««1888 Johanne Cathrine Nohr, f (u. B). F 2. Maren Aa., f. 17. Juni 1859, 15. Juni 1880 Peter Julius R ohde, f. 6. Septbr (S. af Gross. Julius R. og Thora Vilhelmine Gabriele Brusch), Ejer af Vejrhøjgaard. G 1. Julius Peter Ludvig R., f. 9. Decbr. 1881, Forvalter. G 2. Marie Margrethe R., f. 24. Juli G 3. Carl Brusch R., f. 16. Juni 1885, Forvalter. C 6. Mikkel Kjeldsen, f. 1756, Ejer af Lerkenfeldt og Mølgaard, -j- 1819, <"> 1800 Ane Dorthea Skow, f. 1779, -j D 1. Mathias K., f. 1802, Ejer af Lerkenfeldt, f 1880, ^ 1831 Mette Faurschou, f Se Familien Faurschou. D 3. Anna Margrethe K., f. 1805, -j* 1894, 1831 Kield K ieldsen, f. 1800, Ejer af Lynderupgaard, f Se Familien Faurschou. D 4. Anne K., f. 1808, f 1868, ^ 1832 Peder H viid, f. 1810, Ejer af Krannestrup. Se Stvl. i Jydskc Sml. anf. St. S D 5. Ole Michael IC., f. 1814, Ejer af Kongstedlund, 1840 Johanne Henriette Ahnfeldt, f E 1. Johan Henrik Ahnfeldt K., f. 1841, Ejer af Kongstedlund. E 2. Ane Dorthea K., f. 1842, ^ 1866 Jens Martin S vanholm, f. 1838, Ejer af Haverslevgaard. F 1. Ane Johanne Henriette S., f Frederik M øller, Manufakturhandler i Bælum, udv. til Afrika. C 7. Peder Kjeld sen, f. 1758, Ejer af Mølgaard, f 1846, 1798 Abelone Faurschou, f. 1774, J Se Familien Faurschou. B 2. Mads J ensen, f. o. 1715, Gmd. i Nørager (Durup S.), ^ Martha Jespersdatter. C 1. J ens Madsen N ørager = J ens Marius K ieldsen, f. 8. Jan. 1748, var først Gmd. i Aars, senere Ejer af Kragelund (Vindblæs S.), f 1825, V 1777 Poul Mikkelsens Enke af Dalsgaard i Aars, 2/ 21. Juni 1782 Christiane Cathrine Blegvad, f (D. af Købmd. i Mariager, Christen B., Ejer af Kragelund, og Else Elisabeth Stampe), f 1818 gm. V 13. Novbr Jens Christensen Smith, Ejer af Kragelund, -j- 25. Februar 17S2. Som født af Bondestand fik Jens Madsen Nørager ved Daaben kun ét Navn, nemlig Jens, og har vel saa senere selv betegnet sig som Jens Mads Søn fra Nørager eller Jens Madsen Nørager. Da hans første Kone, den gamle Enke fra Dalsgaard, var død, og han saa blev gift med Enken Blegvad, som ikke var bondefødt, men havde fine Familieforbindelser gennem Moderen, har Jens Madsen Nørager, nu tillige Ejer af Kragelund, vel ment at faa sig lidt fikset op, bl. a. ogsaa m. H. t. Navnet. Hans nærmeste Slægt var ved samme Tid kommen til Hæder og Anseelse og sad som Herremænd paa Lerkenfeldt, Volstrup, Mølgaard etc.; de hed alle Kjeldsen, og der var saaledes kommen en vis Glans over dette Navn, derfor er det ikke mærkeligt, at Jens, der kendte sig af samme Rod, ogsaa optog Navnet Kjeldsen og opgav sit tidligere Navn Nørager. Men da det var overflødigt at have to Navne paa»sen», saa forandrede han ikke Madsen til Mads, men til det finere lydende Marius, og fik saaledes sit nye Navn. I Stedet for den bondefødte J ens Madsen Nørager var der kommen Herremanden Jens Marius Kjeldsen. Den

6 3 Art Navneforandring var i de Tider fuldt tilladelig; det var først senere (Forordn, ' '"/'s 1828), at det blev befalet:»at hvert Barn ved Daaben benævnes ej alene med Fornavn, men og med det Familie- eller Stednavn, som det i Fremtiden bør have«. Jens Marius Kjeldsens og Christiane Cathrine Blegvads Børn vare (DI D7): D 1. Marie Christine Jensdatter K., f. 7. Juni 1783, -j- 2. Juni 1834, ^ 1. Marts 1816 Knud Gotthold H arder, f. 24. December 1783, Distriktsi. i Kjertem., Kancelliraad, -j- 26. Januar E 1. Julius Christian H., f. 11. Decbr. 1816, f 30. Decbr. s. A. E 2. Elise Jørgine Jensine H., f. 25. Aug. 1818, f 19. Marts 71, tf> Frants Vilhelm Trojel F ribert, Apotheker i Kjerteminde. E 1. Marie Christine Vilhelmine F., f. 25. Aug F 2. Olivia Lucie Ulrikke Eleonore F., f. 15. Marts 1843, ««7. Juni 65 Niels Peter Christian L assen, f. 2. Maj F 3. Nanny Lorentze F., f. 16. August 1844, f ll.f ebr. 1905, Jens K jeldsen til Havnø. (Bl, C 3, D 6, E 2.) F 4. Hertha F, f. 22. Jan. 1846, f 4. Maj s. A. F 5. Peter Georg Bang F., f. 7. Marts 1847, j 11. April F 6. Lorentz Trojel F., f. 20. Maj 1848, cand. pharm. Fabr., Nanette Sofie Birgitte Thielemann. F 7. Hertha Elise Franciska F., f. 30. Juli F 8. Peter Oluf August'Vilhelm Bang F\, f. 12. August F 9. Gustav Rudolf Albert Leonhardt Trojel F., f. 7. Septbr. 1857, f 10. Juli E 3. Cecilius Christian H arder, f. 12. April 1820, Partikulier i Odense, f 17. Decbr. 89, 27. Septbr. 44 Henriette Weinholdt, f, 20. Novbr. 1819, f... F 1. Henriette H. F' 2. Jørgen H. D 2. Else Elisabeth K., f. 6. Jan. 1785, -f (ug.) D 3. Magdalene Elisabeth K., f. 8. Oktbr. 1787, 1822 (ug.). D 4. Jens Christian K., f. 11. Novbr. 1789, -j- 28. April 1873, ^ 1823 Birgitte Marie Munch, f. 1801, f (5 Børn.): li 1. Cathrine Elisabeth K., f. 12. Novbr. 1825, -f* 30. Jan (ug.) E 2. Marie Elisabeth K., f. 28. Jan. 1829, -j* 26. Maj 65, / 52 Jens Anton C hristoffersen, f. 1818, Ejer af Aabykro (Aaby S.), f 30. Maj 58, 2/ 31. Marts 63 Christian Frederik Seifert Merw ede, f. 12. Septbr. 24, Ejer af Aabykro, f 25. Jan F' 1. Konrad Olivius C., adopt. Merw ede, f. 17. Marts 1853, f i New York 1905, efterlod Enke og 3 Døtre. F'2. Jens Christian M., f. 25. April 1863, Smedemester i København, Anine Petersen, f. 25. April G 1. Christian M., f. 5. Oktbr G 2. Plolger M., f. 11. Juni G 3. Marie Elisabeth M., f. 1. Jan F 3. Ida Hedevig Seifert M., f. 22. Septbr. 1864, 7. Maj 98, N. P. Stensballe, f 3. April 46, Driftsbestyrer og Kasserer for Horsens Tørring Jernbane. G 1. Knud Merwede S., f. 12. Marts G 2. Plelene Margrethe Merwede S., f. 10. Jan E 3. Jens Severin K jeld sen, f. 29. April 1833, bor i Bælum. E 4. Marius Gotthold K., f. 21. Febr. 1836, Ejer af Thuus Mølle, t 80, 64 Karen Andrea Høeg, f. 6. April 36, f.5. April F 1. Birgithe Marie K., f. 11. Febr F 2. Kathrine Bolette K.; f. 6. Juni F 3. Rasmus Høeg K., f. 16. Aug. 1870, Ejer af Thuus Mølle, ^ Inger Kirstine Weinschenck. Se Fam. Faurschou.

7 4 G 1. Karen Andrea Kirstine K., f. 6. Aug F 4. Jenny Christiane K., f. 21. Jan. 1874, [* 17. Decbr F 5. Marie Elisabeth Katinka K., f. 24. Febr E 5. Elisa Amalie K., f. 2. Juli 1840, 11. Novbr. 63 Daniel YVad, f. 13. Juli 34, boede paa Kragelund, f 9. Marts F l. Jens Christian W., f. 21. Marts F 2. Valdemar Ole Sørensen W., f. 30. Aug F 3. Kristine Birgitte Marie W., f. 2. Septbr D 5. Martha K., f. 5. Marts 1792, f 30. Novbr. 1851, 1820 Christen Juul Kjeldsen til Havnø (Bl, C 3, D 6). D 6. Christiane Amalie K., f. 3. April 1794, f 1831, ^ Frederik K jeldsen til Refsbæk ved Hadsund. Fr. K. var ikke henli. til den her onih. Slægt K. Han ægtede 2den Gang en Frk. Petersen og døde tidlig. D 7. Margrethe Elisabeth Grøn K., f. 8. Febr. 1799, -j- 10. Maj 1870, ^ 26. Novbr Jens D inesen til Volstrup. B 3. L aurs J ensen, f o. 1718, -j Han kaldte sig senere Laurs Ring, var i mange Aar Forpagter af Karmark og senere Ejer af Trinderup. Stamfader til Slægten Ring til Trinderup, N.-Elkjær nr. fl. (Se Stvl. i Jydske Snik, 2. R., II fif.) FAMILIEN FAURSCHOU. amfaderen Christen Sørensen Faurschou var Ladefoged paagaarden Favrskov*) (Lyngaa Sogn) i Sabro Herred. Han er født 1737, men hans Herkomst kendes ikke. I Sabro-Egnen kaldtes han»den lille Greve«, og i Aaret 1770 ægtede han Mette Johanne Rasmusdatter (Lassen), født 1747, i* 16. Jtini 1822, en Selvejerbondes Datter fra B rendstrup i Tiist Sogn. Kort Tid efter træffer vi dette Ægtepar som boende i Aarhus, hvor deres ældste Barn, Sønnen Søren F., døbtes 1771 den 25. August**). Som Handelsmand havde Christen Faurschou faaet Penge tilgode hos Jacob Bregendahl, daværende Ejer af Grynværket (Aarhus Mølle), og maatte, da Bregendahl 1790 fallerede, i Forening med Friederich Christian Dahl, der ogsaa var Kreditor i Boet, overtage Møllen. Paa Auktionen købte de»aarhus Vand-, Grubbe-, Heste- og Vejrmølle«samt Toften, Klosterengen og fire Gaardsavl for 15,840 Rbdlr. 4 Mk. 12 Sk. Men allerede i Foraarct 1793 udtraadte Faurschou af Kompagniskabet, efter at det havde ladet Møllen opbygge for niere end 10,000 Rdlr. Paa hvilke Betingelser Dahl beholdt Møllen kendes ikke; Indtægterne fra 4. Aug til 1. Jan havde kun været 2006 Rdlr. 3 Mk. 12 Sk., hvoraf Høet fra Klosterengen havde indbragt de 500 Rdlr. Et Laan af offentlige Midler, som Gehejmeraad Ove Høegh-Guldbcrg i 1790 havde hjulpet Faurschou og Dahl til, blev derefter indestaaende i Møllen. Som Hestehandler og Opkøber i Tiden under Napoleons Krige havde Faurschou Held med sig og blev efterhaanden en velstaaende Mand. Han ejede en Tid flere Jordlodder og Græsgange ved Aarhus samt fire Vaaninger bag Klosteret. Kun faa Maaneder efter sin Hustrus Død fulgte Christen Sørensen Faurschou hende i Graven ; han døde i Aarhus den 28. August 1822, 85 Aar gi. De havde 8 Sønner og 3 Døtre (2 S. og 1 D. døde smaa). Nettoformuen i Boet beløb sig' til 5488 Rbdl. 2 Mk. 11 Sk. Sølv, 7557 Rbdl. 3 Mk.» Sk. Sedler. Deraf blev en Broderiod: 784 Rbdl. 67t Sk. Sølv, 1079 Rbdl. 3 Mk. 13,0/h Sk. Sedler, en Søsterlod: 392 Rbdl. 3'/* Sk. Sølv, 539 Rbdl. 4 Mk. 147/u Sk. Sedler til de 6 Sønner og 2 Døtre. Anders Faurschou i Aarhus og Abelone, gift med Kjeldsen paa Mølgaard, var da allerede døde, hvorfor den. dem tilkommende Arvepart deltes blandt deres Børn, medens Peder Faurschou til Holmstrupgaard og Jens Lassen Faurschou i lirendstrup overlod deres Lodder til Fordel for Broderen Rasmus F. i Brendstrup, som var den af Brødrene, der paa den Tid sad mindst godt i det. *) Allerede i 1277 nævnes denne Gaard under Navnet Farscogh som tilhørende Aarhus Bispestol. I det 17de Aarhundrede var den i Familien Friis Eje, og i Aaret 1736 lagdes den under Grevskabet Frijsenborg (opr. 1672). Gehejmeraad, Kammerherre Christian Friis (f. 1691, f 1763) var den daværende Besidder af Grevskabet. **) Faddere vare: Jfr. Grethe Haarbye og Jfr. Anne Johanne Bech, Søren Sørenssen Gyde, Skpr. Peder Galthen og Monsr. Sootmann, unge Karle. (Aarhus Frue Kb.)

8 5 B l. Søren F aurschou, f. 22. Aug. 1771, Stud. 92, cand. theol. 95, Kapellan i Norge 1800, Sp. Arrild (Haderslev Amt) 16, entled. 36, f 29. November 1851, V Ane Christine Grønbech (Våget), -j- 1815, 36 Aar gi., Hanne Jørgensen, f 15. Marts 1877, 84 A ar gi. Søren F. skal i flere Retninger have været et ejendommeligt Menneske, om end Wibergs Karakteristik af ham vistnok er noget for skarp. Budskabet om Broderen Anders' tidlige Død traf ham i Edsberg i Norge og greb ham dybt. Et Trøstebrev fra ham til Familien i Aarhus begynder saaledes:»mere paafaldende og giennemtrængende end Vaabnenes skrækkelige Klirren blandt Norges Fjælde lød for mit Øre og Hjærte uventet det rædsomme Budskab om den elskværdigste Broders Død. Saa skulde da mine Øjne aldrig mere her i Dødeligheds Egne se ham, den gode Mand, hvis hulde Broderhjærte slog saa stærkt, saa varmt og ædelt for fjærneste Broders Vel. Saa skulde han, som var graahærdede Forældres Glæde og Alderdoms nærmeste Trøst, altfor tidlig (som Dødelige synes) standse paa gavnlig Virksomheds Bane og i sin mandige Alders skønneste Sommer segne i Dødens Favn«. C 1. Jens Grønbech F., f. 20. Septbr. 1802, Løjtnant ved Landsener Reg. i Haderslev, Strandkontrolør i Løjt, Kontrolør i Aabenraa, Toldforvalter i Nordborg, f 13. Decbr. 1871, Caroline Hansen, f. i Haderslev 15. Juni 1803 (D. af Kbmd. Hans Chr. H. og Marie Bech), -j- 4. April Dl.. Christian Hansen G.-F., f. 3. Novbr. 1827, f 5. Jan D 2. Anna Christine G.-F., f. 20. Marts 1829v <* > 16. Oktbr Søren Th. A morsen, f. 26. Septbr. 1831, Bankdirektør, sv.- norsk Vicekonsul i Haderslev. E l. Frederik Carl Christian A., f. 1. Juli 1856, Landmand, f i Aarhus 27. Septbr E 2. Carl Severin Jens Grønbech A., f. 27. Oktbr. 1858, Overlærer ved Ribe Kathedralskole E 3. Saren Christian Grønbech A., f. 17. Marts 1860, Sømand. E 4. Hans Georg Ovist A., f. 25. Novbr. 1862, Købmand. E 5. Poul Johannes Marius A., f. 24. Marts 1873, Stud. 90, cand. phil. 91, -[- i Haderslev 12. Juni D 3. Severin Aurelius G.-Faurschou, f. 20. Aug. 1830, f 21. December 1905, 15. Januar 1865 Anna Petersen, f. 20. September S. A. G. Faurschou blev i 1848 indkaldt til Militæret i Garding. Efter Krigen fik han Ansættelse ved Telegrafvæsenet og blev 1861 Bestyrer af Stationen i Ribe. I 1864 holdt han, skønt Fjenden flere Gange mente at have ødelagt Stationen, Forbindelsen vedlige med General Hegermann-Lindencrone i Nordjylland. I April blev han arresteret og var i Fangenskab til September, da han vendte tilbage til Ribe. Overtelegrafist i Aalborg 1883, i Hjørring 1884, i Svendborg 1889, R* E 1. Carl G.-F., f. 19. Jan. 1866, f 15. Febr E 2. Jens G.-F., f. 10. Febr. 1875, Telegrafist i Svendborg, 11. Septbr. 1905, Astrid Fanny Wændelin, f. 12. Decbr E 3. Margrethe Elisabeth F., f. 14. Juni 1877, Telegrafist. D 4. Christian Hansen G.-F., f. 1. Septbr. 1832, f 8 Maj D 5. Jens Eduard G.-F., f. 24. Maj 1834, deltog i Krigen 1864, Slagter i Garding, tre Gange gift (u. B.) - D 6. Christiane Cecilie Marie G.-F., f. 20. April 1836, ^ 1/ Carl W ernich, Postekspeditør i Fredericia, J-...., 2/ Adolf P etersen, Rentier i Lensahn i Holsten, E 1. Anton W., Sømand, f i Italien.. E 2. Caroline W., -j- i Kiel... D 7. Frederik Carl Oscar G rønbech-faurschou, f. 11. Juli 1838, deltog i Krigen 1864, Avlsforvalter Nordfeldt, Schelenborg, Louisenlyst, Forp. af Thomasgaaard, Stadsfæstemand i Svend borg, ^ 23. Novbr Anna Wiftrup, f. 3. Jan

9 6 E l. Caroline Christine Marie G.-F., f. 30. Septbr. 1887, Præliminærexamen D. 8. Sophus Julius G.-F., f. 9. Juli 1840, deltog i Krigen 1864, Kaptajn, Postekspedient ved Indleveringskontor IV 1870 og Telegrafbestyrer paa Frederiksberg, Nielsine.... E 1. Christian G.-F., f..... D 9. Jørgen Erik G.-F., f. 26. Aug. 1842, Købmand i Hamborg, f E 1. Mary G. F... D 10. Christian Ludvig Herman G.-F., f. 22. Novbr. 1844, deltog i Krigen 1864 som dansk Officersasp., blev som Fange sendt til Graudenz. Efter Krigen Toldembedsmand ved Grænsen under Tyskerne, senere forflyttet til Riidesheim, hvor han døde 9. August 1876, 6. Marts 1873 Vilhelmine Louise Sønderøxe, f. 14. Juni E 1. Louise G. F., f. 17. Juli 1874, lever i Haderslev (ug.) C 2. Christiane F., f. 12. Febr. 1811, 21. Jan (ug.) B 2. Jens Lassen F., f. [1778], Ejer af Julianeholm (Vivild S.) samt af den Gaard i Brendstrup, hvor hans Moder var født, j 14. Juni 1834, Maren Thuesen, f. 1789, -j* 19. Juli 1845 (u. B.) B 3. Abelone F., f. 21. Juni f 16. Februar 1822, 1798 Peder Kjeldsen, f. 17. Decbr. 1758, f 4. Jan En stræng og alvorlig Mand af den gamle Skole, som med Broderen, Mikkel Kjeldsen, begyndte at handle med Huder og Skind og endte med at købe Godserne Mølgaard og Lerkenfelclt. C 1. Dorthea Johanne K., f. 10. Januar 1799, -j- 19. August 1882, ^ V 9. Decbr Jens Larsen D alsgaard, f. 1796, Ejer af Stistrup Mølle (Fovlum S.), j- 1837, 2/ 12. Novbr Christen Jensen S chou, f. 16. Oktbr. 1796, Ejer af Grettrup nedl. Præstcgaard i Salling, j- 8. Oktbr (2. Ægteskab var barnløst.) D 1. Peder Kjeldsen D., f. 13. Marts 1829, Gaardejer i Vilsted, 13. Oktbr Kirsten Nielsen, f. 25. Decbr, E 1. Christen Schou D., f. 16. Novbr. 1855, y 6. Decbr. s. A. D 2. Anna Abelone D., f. 20. Maj 1831, ^ 9. April 1851 Jacob S chou, f. i Randers 16. Decbr. 1817, Købmand s. S., j- 19. August E 1. Anna Kirstine S., f. 13. Jan. 1852, f 16. Aug E 2. Johanne Marie Margrethe S., f. 5. April E 3. Bolette Marie S., f. 5. Maj 1854, j- 21. Juli 1903, ^ 6. Oktbr Søren Asch Bang T hykier, f. 29. Novbr. 1847, Købmand i Randers. F l. Dorthea T., f. 12. Septbr. 1876, 30. Juni 1897 Søren Mikkelsen N ielsen, f. paa Sølvsten (Skjød S.) 23. Febr. 1863, Sp. i Ansager G 1. Niels Aage N., f. 14. April G 2. Maria N., f. 25. Marts G 3. Gudrun N.. f. 14. Marts G 4. Ejnar Thykier N., f. 28. P ebr G 5. Ellen N., f. 13. Aug F 2. Jacob Schou T., f. 13. Juli 1878, f 1. April F 3. Ingeborg T., f. 21. Marts F 4. Valdemar T., f. 23. Novbr F 5. Esther T., f. 8. Maj 1889.

10 7 E 4. Juliane Sofie S chou, f. 26. Juli 1855, f 21. Februar 1893, 24. April 1877 Christoffer Frederik H olten, f. 21. Aug. 1849, Apotheker i Randers, derefter i Kjettrup (V.-Han H.) J* 16. Maj F 1. Nina H., f. 12. Maj 1879, ^ 26 April 1902 Axel Ludvig Adolph Bartsch, f. 24. Septbr. 1863, Stud. 81, cand. med. 89, Distriktslæge Norderøerne (Færø) 91, Distriktsi. i Han-H. Distr. 98, gm. '/ 21. Marts 91 Marie Christensen, f. 13. Juli 62. F 2. Frederikke H., f. 17. Juni 1880, 8. Septbr C. U. D. v. E ggers, f. 14. Decbr. 1878, Stud. 97, cand. jur. 1904, Overretssagf. i Reykjavi'k. F 3. Anna Abelone H., f. 8. Novbr F 4. Carl Victor H f. 24. April F 5. Peter Christian Abildgaard H., f. 1. Jan F 6. Jacob Schou H., f. i April 1889, -[ 19. Juni s. A. F 7. Svend PI,, f. 23. Decbr E 5. Andrea Emilie S chou, f, 22. Juli 1863, 12. Marts 1891 Erik Semmy PIenius, f. 31. Marts 1863 (S. af Isidor PI. og Emilie YVasserzugj, Gross. i Kbhvn., fli. dansk Konsul, R*, Dbmd., P. S. & L. 2., R. St. A. 3., R. St, Stan. 3. F 1. Paul Jacob Isidor H., f. 7. Decbr F 2. Ellen Emilie H., f. 23. Januar F" 3. Erik Schou PI., f. 9. Juni E 6. Jacob S chou, f. 26. Marts 1873, Assistent Aarhus Privatbank. D 3. Sofie Hedevig D alsgaard, f. 5. Maj 1833, 12. Novbr Niels Christian Bernhardt O lsen, f. 20. Aug. 1826, Kbm. i Løgstør, f 24. Jan PI 1. Andrea Cathrine O., f. 29. Aug E 2. Christine Jensine O., f. 23. Aug. 1858, ^ 24. Oktbr P. J ensen, f. 24. Oktbr. 1848, Kbm. i Løgstør. P" 1. Sofie Hedevig Cathrine J.. f, 3. Jan F 2. Niels Christian Bernhardt Olsen J., f. 28. Maj P' 3. Hjalmar Christen Schou J., f. 7. Oktbr P" 4. Inger Margrethe Angelika J., f. 5. Novbr F 5. Jens Juul J., f. 7. Jan F 6. Edith Christine Olsen J., f. 16. Jan E 3. Christen Schou Olsen, f. 5. Aug. 1860, { 18. Febr li 4. Jens Olaf Dalsgaard O., f. 21. Decbr. 1862, Kbm. i Løgstør, li 5. Jacob Lohne O., f. 9. April li 6. Dorthea Johanne O., f. 27. April E 7. Michael Christian Simonsen O., f. 27. April 1867, f 12. Maj 68. Ii8. Michael Christian Simonsen O., f. 6. April li 9. Nielda Christiane Bernhardt O., f. 28. Maj D 4. Lars Eriksen D alsgaard, f. 12. Maj 1835, Ejer af Tulstrupgaard (Grynderup S.), f 5. Aug. 1897, 1. Decbr Anna Christence Bertelsen, f. 17. Juni li 1. Dorthea Johanne D., f. 16. Jan. 1861, 11. Maj 1880 Jens Christian J ensen, f. 16. Decbr. 1851, Ejer af Hjerritsdal Mølle ved Hobro. F 1. Jens J., f. 2. Marts 1883, Forvalter hjemme. F 2. Mette Sofie J., f. 26. Juli 1885, 6. Septbr Enevold N ielsen, Gaardejer i Redsø (Valsgaard S.) F 3. Ane Christence J., f. 22. Decbr F 4. Andrea Dagmar J., f. 14. Jan. 1890, Elev paa Testrup Højskole. P'5. Lars Erik Dalsgaard J., f. 13. Maj 1892.

11 8 F 6. Einar Aage J., f. 13. Marts F 7. Christen Skov J., f. 28. Marts 1900, -j- 5. Juni s. A. E 2. Peter Bertelsen Dalsgaard, f. 1863, Gaardejer, ]... ^ 2. Juni 1883 Margrethe Krog, bor Haubro pr. Aars. F 1. Anna Christence D., f. 15. Septbr F 2. Karen Marie D., f. 5. Aug F 3. Kristine D., f. 15. Aug F 4. Lars Eriksen D., f. 6. Jan E 3. Anna Bertelsen D., f. 1. Novbr. 1864, 15. Juli 1887 Jens Christian Buus, f. 7. Febr. 1854, Ejer af Nakhøjgaard pr. Skjørping. F 1. Karen Ida Marie B., f. 20. Maj F 2. Anna Christence B.; f. 20. Oktbr F 3. Søren B., f. 24. Januar F 4. Esther Octavia B., f. 25. Januar F 5. Lars Erik Dalsgaard B., f. 19. Juni F 6. Richart Alextius B., f. 3. Septbr F 7. Christern Schou B., f. 28. Decbr F 8. Ingeborg Margrethe B., f. 11. Decbr F 9. Gregers Winther B., f. 16. Oktbr F 10. Knud Georg Dalsgaard B., f. 5. Marts E 4. Jens Dalsgaard, f. 12. Jan E 5. Kristen Schou D., f. 16. Marts 1875, -j ved et Ulykkestilfælde som Dragon ved 5. Dragonregiment i Randers. E 6. Kirstine Dinesen D., f. 9. Novbr. 1877, ^ V 13. Aug Jens Christian Nielsen B ech, f. 16. Oktober 1873, Ejer af Grynderupgaard, f 10. Marts 1903, 2/ 17. Marts 1904 Henrik J ensen, f. 28. Decbr. 1873, Ejer af Grynderupgaard. F 1. Peder Christian Pedersen B., f. 25. Septbr F 2. Ane Christence B., f. 2. Juni 1897, J- 10. Marts F 3. Niels Skov B., f. 23. Novbr F 4. Ane Christence B., f. 15. Marts F 5. Lars Erik Dalsgaard B., f. 10. Oktbr F 6. Jensine B., f. 14. Decbr F 7. Nielde Katrine Jensen, f. 28. Maj F 8. Else Marie J., f. 18. Jan C 2. Kield K ieldsen*), f. 1. Marts 1800, -j* paa Lynderupgaard 29. Juni 1864, 10. Septbr sin Kusine Anna Margrethe Kjeldsen, f. 5. August 1805, -j- 23. Novbr Se Indledningen. Kield K. var Forpagter paa Havnø i 11 Aar, derefter sammen ni. Broderen Jens K. Ejer af Lynderupgaard (Lynderup S.), Eneejer af samme 1840; han var bekendt som en dygtig Mand, i Besiddelse af Jernflid, gode Evner og sjælden Hukommelse; han var stræng overfor sig selv og andre, men ogsaa meget godgørende og hjælpsom. Blev tunghør og maatte afslaa alle Tilbud om offentlige Hverv. D 1. Abelone K., f. 18. Juni 1832, -j- 16. Januar D 2. Mikkel K., f. 6. Septbr. 1833, Student, Ejer af Lynderupgaard 1867, f 13. Decbr (u. B.), 1870 Laura Georgine Wandborg, f. 16. Febr. 1845, gm. 2/ Poul K astrup til Kjærgaard. (Elsted S.) Se Familien Steenild. D 3. Dorthea K., f. 5. Oktbr. 1834, -{- 21. Novbr D 4. Peder K., f. 26. Oktbr. 1835, ^ 25. Febr Charlotte Sørine Clementine Pouline Møller, f. 28. Jan Peder K. var Forvalter hjemme og paa Trinderup; han opbyggede 1867 *] Saavidt vides er han og hans Efterkommere de eneste af Slægten, der skriver Kieldsen med»i«, overensst. med Navnets Afstamningsord»Kilde«.

12 9 68 den i 1787 nedlagte Gaard»Nørreris«, nu ved Tilkøb af Nabojorder 16 Tdr. Hrtk. (Ejendomsskyld 70,000), solgte den 1896 til sin Søn og bor selv paa Villa»Tajot«pr. Skals. E 1. Anna Margrethe K., f. 26. Febr. 1869, 15. Oktbr Mathias K jeldsen til L.-Restrup. (B 6, C 2, D 5, El). E 2. Johannes K., f. 5. April 1870, blev Ejer af Nørreris (Lynderup S.) 1896 tilligem. Laastrup Kirke for 65,000 Kr. (Skøde af sl/i 1901), ^ 19. Oktbr Amalie Jakobsen, f. 21. Septbr F 1. Kield Peder Frederik K., f. 22. Septbr F 2. Erik Mathias Jens K., f. 12. Oktbr F' 3. Johanne Charlotte Caroline Margrethe K., f. 24. April F 4. Ida Marie Emma Jenssine K., f. 23. Septbr F 5. Karen K., f. 22. P'ebr D 5. Anna Dorthea K., f. 12. Febr. 1837, 12. Novbr Hans Peter Jørgen Christian TIolm, f. 13. Maj 1843, Forv. Lynderupgaard, Ejer af Louisendal (Eidrup S.) 1869, Krastrup (Farstrup S.), Amtsraadsmedlem, R*. E 1. Kield Kieldsen H., f. 10. Septbr. 1871, j- 27. Febr E 2. Kield Kieldsen H., f. 1. Oktober 1872, Ejer af Østergaard (ved Løgstør), '* > 18. Oktober 1898 Anna Margrethe Nielsen, f. 10. April 1873 (D. af Proprietær Niels N., Ginderupgaard). F 1. Aage H., f. 15. Maj F 2. Erik H., f. 28. Oktbr F 3. Else H., f. 10. Jan E 3. Peder (Peer) Aksel PI., f. 10. April 1874, Student 93, cand. jur. 1901, Best. som Overretssagf. Kbhvn. 1904, ^ 10. Jan Sigrun Schalburg, f. 8. April 1882 (D. af Vinhdl. Jean Heinrich S. og Bertha Alma Kastrup). F 1. Bodil H., f F 2. Jean. Preben PI., f F 3. Vibeke H., f F 4. udøbt Drengebarn, f E 4. Anna Dorthea H., f. 30. April 1877, 23. Oktbr Christian Peter Høygaard N ielsen, f. 12. Febr (S. af Apoth. i Nibe Annæus Marinius N. og Palma Lunøe), Apoth. i Nibe. F 1. Børge Høygaard N., f. 7. Aug E 5. Hakon H., f. 15. Aug (Tv.) E 6. Ejnar H., f. 15. Aug (Tv.) D 6. Christen Torst K ieldsen, f. 3. Septbr. 1838, Sømand, -j- 1. P'ebr D 7. Christen Dinesen K., f. 27. April 1840, Handelsfm. i Hamborg og Wien, f paa Aastrupgaard 18. Aug (ug.) D 8. Jens K., f. 13. Juli 1842, Forv. Trinderup 63 66, Ejer af samme, Ejer af Lynderupgaard 72, ^ 12. Oktbr. 67 Karen Wandborg, f. 1. Novbr Se Familien Steenild. E l. Johanne Dorothea K., f. 15. Maj 1869, 18. Juni 1890 Poul Georg Christian Morville, f. 8. Aug. 1861, Forstkandidat 1884, Skovrider v. d. danske Hedeselskab, bor paa Skalmstrup Skovridergaard pr. Stoholm. F 1. Niels Georg Christian M., f. 25. Marts P'2. Anna Karen Margrethe M., f. 20. Maj P'3. Kield M., f. 15. P'ebr F 4. Ffilen Vibeke M., f. 21. April E 2. Anna Margrethe K., f. 18. Decbr. 1871, ^ 22. Januar 1901 (sep. Februar 1907) Paul Gunner J uncker, f. 11. Okotber 1874,

13 10 Forpagter af Rostrup til 1902, købte s. A. Sorø St. Ladegaard (Slaglille S.) [530 Tdr. Ld.] for 218,000 Kr. F l. Elsebeth Margrethe J., f. 11. Decbr F 2. Gunner Flemming J., f. 12. Septbr E 3. Kield K ieldsen, f. 11. Oktbr. 1873, lærte Landvæsenet paa Qvelstrup paa Mols og senere paa Stenildmosegaard, Elev Lyngby Landbrugsskole i 1'/s Aar, aftjente sin Værnepligt ved Garden, købte 96 Elstedgaard (Elsted S.), 98 Tdr. Ld., for 83,000 Kr., 16. Juni 1897 Martha Kieldsen fra Havnø, f. 11. Oktbr F 1. Karen Margrethe K., f. 5. Juli F 2. Jens K., f. 7. Oktbr F 3. Peder K f. 7. Septbr D 9. Christian I'aurschou K., f. 17. Aug. 1845, y 5. Jan C 3. Christian Faurschou Kjeldsen, f. 1801, Købmand i Hobro, j- 11. Decbr (ug.) C 4. Jens K., f. 11. Juni 1802 (Tv.), blev Medejer af Lynderupgaard, f 1. Juli 1840 (ug.) C 5. Christen Torst K., f. 11. Juni 1802 (Tv.), -j- 15. Febr (ug.) C 6. Mette K., f. 21. Aug. 1803, f 12. Novbr. 1867, 8. Oktbr Ivar Jakob Kjerulf, f. 16. Septbr. 1803, Godsforv. Gunderupgrd., Ejer af Hornskovgaard (Farstrup S.) , boede derefter i Aalborg, y 1. Marts D 1. Cecilie Margrethe Kj., f. 2. Jan. 1835, 8. Decbr Caspar Nikolaj S mith, f. 9. Oktbr. 1815, Kapell. p. p. i Evcrdrup 45 50, Sp. i Skads 51, Strandby-P'. 57, Lunde 68, Provst 63, gm. V Elisa Augusta Giegengack, f. 4. Jan. 1823, y 25. Maj E 1. Daniel Peter S., f. 1. Novbr E 2. Nicoline Mette S., f. 17. Oktbr E 3. Antoinette S., f. 5. Decbr E 4. Ivar Thorkild S., f. 17. Septbr E 5. Troels Frederik Plum S., f. 20. Maj D 2. Christen Bjerum Kjerulf, f. 20. Jan. 1837, Forvalter Thustrup, y der 14. August 1862 (ug.) C 7. Ane Kirstine Kjeldsen, f. 8. Marts 1805, y 24. Decbr. 1842, 13. Maj 1831 Anders Steensen, f. 1792, Købmd. Hobro, Ejer af Blaakilde Mølle ved Hobro , y 25. Jan (u. B.) C 8. Maren Kjeldsen, f. 16. Novbr. 1806, y 16. Oktbr. 1860, 23. April 1831 Niels Knudsen S øndergaard, f. 26. Juli 1802, Ejer af Kjærbygaard (Kasted S.) 1829, y 21. Novbr D 1. Peder Severin S., f. 3. Febr. 1832, Ejer af Birkeholm (Ølst S.), y 18. Maj 1898, 11. Oktbr Marie Vilhehnine Georgine Albrcctsen, f. 15. Novbr. 1827, y 21. April E L Sørene Abelone S., f. 21. September 1854, ^ 10. juli 1878 Theodor Christian Emil S ølling, f. 15. Juli 1849, Proprietær, y 15. Septbr F 1. Hans Adolf S., f. 19. April F 2. Niels Erik S., f. 17. Januar F 3. Holger Mikael S., f. 25. Maj E 2. Niels Marius S., f. 1. Juli 1856, Forp. Ilrg. Svenstrup (Borup S.), ^ 22. Decbr Anna Marie Kirstine Schrøder, f. 3. Aug. 1857, gm. V Christian Henrik Ludv. Tillisch. F 1. Kjeld Marius Bohnum S., f. 18. Oktbr F 2. Marie Sørene Johanne S., f. 19. Juni 1898.

14 11 D 2. Abelone S., f. 4. Decbr. 1833, Michael Kjeldsen (B6, C2, D 1.) D 3. Johanne Elise Agathe S., f. 28. Septbr. 1836, f 1898 (ug.) C 9 Niels Kjeldsen, f. 13. Maj 1808, Bestyrer og senere Ejer af Mølgaard sammen med Broderen Mikkel K., Eneejer 1842, y 16. Juni 1878, ^ 31. Juli 1841 Anna Margrethe Schou, f. 1818, -[ 26. Novbr Niels K. var en dygtig og praktisk Landmand; han havde især Anseelse som udmærket Kreaturkender og valgtes ofte til Dommer ved Dyrskuer. U 1. Nikoline Tbeodora Frederikke K., f. 16. Juli 1842, 28. Sep tember 1867 Ivar Kjerulf W einschenck, f. 15. November 1840, Ejer af Halkjær (Ejdrup S.), Gunderupgaatd (Strandby S.) E 1. Cecilie Dorthea W., f. 9. Febr E 2. Niels Kjeldsen W., f. 24. Maj E 3. Anna Margrethe YV., f. 21. Juli E 4. Frederik Wilhelm W., f. 12. Decbr E 5. Georg Frederik W., f. 12. Decbr E 6. Emma YV., f. 29. Juli 1875, y 3. August s. A. E 7. Inger Kirstine W., f. 17. August li 8. Ivar Kjerulf W., f. 11. Juli D 2. Abelone Kjeldsen, f. 2. Juni 1844, y s. A. D 3. Ane Sofie K., f. 23. Septbr. 1845, y 1. Febr D 4. Dorthea Kirstine K., f. 2. Marts 1847, y 27. April D 5. Christine Petrea Olympia K., f. 15. April 1848, 14. Septbr Ernst Malling, Ejer af Elstedgaard (Elsted S.), flyttede senere til Lolland, nu Politiassistent i Bandholm (4 B.) D 6. Abelone Margrethe K., f. 12. Oktbr. 1849, f 11. Febr D 7. Christen Schou K., f. 14. Septbr. 1850, Ejer af Mølgaard 1878, 23. Juli 1880 Julie Andrea Nielsen, f. 31. Oktbr E 1. Johanne Margrethe K., f. 9. Decbr. 1881, y 15. Marts li 2. Niels K., f. 22. Oktbr. 1883, f 3. Oktbr li 3. Ingeborg Hedevig K., f. 7. April li 4. Harald Paul Johannes Schou K., f. 13. Novbr D 8. Andrea Kirstine Kjeldsen, f. 1. Decbr. 1851, f 10. Oktbr. 1890, ^ 31. Juli 1872 Thomas YY'einschenck, f. 7. Juli 1848, Ejer af Ørndrup (V. Hornum S.) 71 78, Faderstrup Mølle (Ulstrup S.), y 28. Septbr E 1. Inger Kirstine W., f. 20. Marts 1874, 28. Oktober 1899 Rasmus K jeldsen, Ejer af Thuus Mølle. (Se Indledningen.) li 2. Anna Margrethe W., f. 12. Marts 1875, ^ 26. Juli 1898 Jens D arre, udvandret til Amerika. Pi 3. Karen Elisabeth W., f. 19. Septbr E 4. Andrea Kirstine YV., f. 6. Septbr. 1878, ^ 21. Juni 1904 Gunnar B erg,»pilshult«, Helsingborg. E 5. Niels Kjeldsen YV., f. 25. Maj li 6. Thune YV., f. 19. Juli li 7. Sigrid W., f. 19. Juni li 8. Julie YV., f. 1886, f 4 Mdr. gi. D 9. Christiane Jensine Kjeldsen, f. 16. December 1852, f 12. Maj 1885, 19. Septbr Peder Harhorn H ansen, f. 27. Decbr. 1842, Ejer af Gjøttrupgaard (Farsø S.), y 20. Febr E l. Peter Marinus H., f. 17. Juni 1874, Ejer af Gjøttrupgaard, Forligsmægler m. m. (ug.) li 2. Niels Kjeldsen H., f. 16. Septbr. 1875, Grosserer i Herning, 28. Oktober 1902 Maria Strange Eyde, f. 7. Marts 1882 (D. af Christoffer Strøyberg E. og Frederikke Strange.)

15 12 F 1. Peder Harhorn Hansen, f. 1. Aug F 2. Ellen Strange H. f. 19. Juli F 3. John Eyde I I.. f. 8. Juni E 3. Hans Jørgen Christian PI., f. 3. Marts 1877, I'orp., Havnø (ug.) E 4. Arthur H., f. 30. Septbr Febr Emma Cavring. E 5. Marie Margrethe H., f. 7. Jan. 1880, 4. Septbr Laurs L aursen, f. 27. Aug. 1871, Dyrlæge i Skjørping (u. B.) E 6. Thorvald Julius PI., f. 14. Juni 1884, Stud. pharm. D 10. Thora Kirstine Kjeldsen, f. 5. April 1854, 20. Novbr. 77 Gustav Hilarius Branth, f. 25. Septbr. 1848, Ejer af Romdrupholm (Romdrup S.) E 1. Niels Kjeldsen B., f. 17. Oktbr E 2. Carl Arnold Kjeldsen B., f. 11. April E 3. Harald Edward Kjeldsen B., f. 4. April D 11. Mette Johanne Maren Agathe K., f. 17. Jan. 1856, f D 12. Johanne Nikoline Margrethe K., f. 29. April 57, f 5. Maj 58. D 13. Peder K., f. 21. Juni 1858, Ejer af Ordrup 79 84, Kreaturkoram. i Newcastle u. T. (Firma Trodal & Kjeldsen), nu Kommissionsforretning i Altona, ^ Jensine Trodal (5 Børn). D 14. Mathilde Kirstine K.. f. 6. April 1861, f 22. Marts 62. D 15. Johanne K., f. 10. Septbr. 1863, y 3. Juli 78. C 10. Ane Agathe K., f. 8. Aug. 1810, y... ^ 20. Oktbr Jens Christian PIjorth, f. i Rold 10. April 1805, Forp. Lindenborg 31 42, Ejer af Thustrup 42, f 16. Febr. 69, Kammerraad 53, R. af D. 64. Kammerraad 1-1. var ikke alene fuldt ud en Handlingens Mand, men var tillige en meget begavet Mand, der nod en saa fremragende Anseelse blandt sine Kolleger, at. han almindelig betragtedes som den dygtigste Landmand i en vid Omkreds. (15 Horn, se Stvl. i J. Sink, 2 R. IL, S. 314, fif.' C 11. Mikkel K., f. 3. Juli 1815, Forv. hos Broderen paa Lynderupg., Medejer af Mølgaard, Ejer af Ørndrup 46 71, Partikulier i Randers, f 25. Juni 96, ^ 53 Caroline Philipsen, f. i Viborg 14. Juli 1819, f 23. April 58. D 1. Agnes K., f. 19. Jan. 1854, y i Rdrs. 21. Maj 94, 28. Decbr. 82 Christian August P'oss, f. 26. Aug. 47, Ejer af Skovlfabr. i Randers, y 26. Oktbr. 84. E 1. Christian August F., f. 10. Marts 1885, f 4. Febr. 88. D 2. Viola Jensine Dorthea K., f. 31. Dcbr. 1855, f i Rdrs. 12. Fbr. 97. D 3. Maja Abelone Margrethe K., f. 24. Mts (Tv.), y 26. Apr. 62. D 4. Tvillingsøster, f. 24. Marts 58, y straks efter Fødslen. B 4. Margrethe F aurschou, f. 7. Decbr. 1776, y 30. April 1847, ^ V Peder L eth, Ejer af Skanderborg Ladcgd., 2/ Jens O lsen, Skibskpt. (u. B.) C 1. Mette Johanne Kathrine L., f. 12. Septbr. 1800, f 30. Juni 76, Mogens Christian K jeldsen, f. 4. Marts 1792, Ejer af Hevringholm (Vivild S.), f 21. Juli (Se Indledningen.) D 1. jensine Olivia K., f. 21. Juli 1825, 29. Oktbr. 42 Niels Engclsted Z immermann, f. 18. Oktbr. 1809, Cand. pharm. 31, Cand. med. 37, prt. Læge, Ejer af Plevringholm, y 3. Aug. 61. E 1. Emma Margrethe Cornelia Z., f. 2. Aug. 1843, lever i Aarh. (ug.) D 2. Niels Peter Kjeldsen, f. 27. Maj 1826, Gaardejer i Lystrup, y 19. Maj 1862 (ug.) D 3. Agathe Johanne K., f. 27. April 1827, ^ Hans N ielsen (u. B.) D 4. Christen Michael K., f. 27. Juni 1828, Medejer af Hevringholm, y 11. Maj 69 (ug.) D 5. Christian Andreas Faurschou K., f. 6. April 1831, f 1901, Ane Sofie Jensen, y 1905 (u. B.)

16 13 B 5. Rasmus Faurschou, f. 30. Aug. 1779, Student, Ejer af Over- Brendstrup (Tiist S.), j- 17. Juni 1865, 7. Juli 1809 Johanne Cathrine Bagge, f. 28. Decbr. 1787, -f- 18. Aug C 1. Mette Johanne F., f. 16. April 1811, -f- 16. Jan. 1868, ^ 5. Febr Frederik Siegfried P'riis, f. 23. Maj 1813, Stud. 33, Cand. theol. 39, Sgpr. i Bredstrup 60, -f- 9. Aug. 79, gm. 2/ 3. Febr. 69 Sophie Ludovica Dau, f. 10. April 1811, f... D 1. Charlotte Amalie F., f. 7. Novbr. 1837, J- 22. Marts 78 (ug.) D 2. Hilda Rasmine Johanne Cathrine F.. f. 12. Septbr. 1841, ^ 16. Novbr. 59 Peter Christian Gabriel Mumme, f. 17. Aug. 29, Manufakturhandler i Hobro, f 7. Juni E 1. Anna Johanne M., f. 12. Aug. 1860, 25.- Septbr. 86 Hans Peter Olaf Hansen, f. 8. Jan. 54, Boghandler i Aarhus 83 86, Prokurist hos Drewsen & Sønner, Strandmøllen m. fl , Boghandler i Hobro 89. F 1. Kaja Johanne Margrethe H., f. 3. Juli F 2. Knud Henrik Friis PI., f, 11. Juli 1890, -j* 11. Marts 94. F 3. Svend Erik Friis H., f. 26. Jan F 4. Estrid Elisabeth IL, f. 16. Oktbr E 2. En lille Pige, f. 30. Aug. 1863, f udøbt. E 3. Frederik Siegfried M., f. 30. Septbr. 1864, -( 6 Uger gi. E 4. Olga M., f. 29. Juli 1866, '* > 24. Oktbr. 95 Niels Marius Søe-PEDERSEN, f. 5. Juni 65, Sgpr. for Bjørnsholm M. F l. Ellen S.-P., f. 25. Febr F 2. Hilda S.-P., f. 21. April F 3. Karen Margrethe S.-P., f. 8. Febr F 4. Hans Jørgen S.-P., f. 20. Septbr E 5. Meta Johanne Mumme, f. 30. Juli 1867, j- 6 Uger gi. E 6. Johanne Amalie M., f. 29. Decbr. 1869, f 14. Decbr E 7. Margrethe M., f. 2. Aug. 1872, ^ 20. Maj 97 Hans Peter G lud, f. 14. Febr. 54, Ejer af Bælumgaard. F 1. Hans Julius Marinus Nicolaus G., f. 8. Aug F 2. Carsten G., f. 30. Septbr F 3. Poul Asger Juni G., f. 19. Maj F 4. En Søn, f. 15. April E 8. Ingeborg M., f. 17. Febr D 3. Marie Christiane Frederikke Faurschou, f. 6. Oktober 1843,...,... W estergaard, Kobmd. i Fredericia, f... E 1. Johanne W., lever i Kbhvn. (ug.) C 2. Nicoline Cathrine F., f. 14. Juni 1812, -j* 22. Maj 93, 17. Oktbr. 42 Jens Meulengracht, f. i Aarhus 11. Septbr (Søn af Købmand og Mølleejer Harboe M. og Maren Jensdatter Schmidt), Købm. og Ejer af Aarhus Mølle, Jernstøber, -f 22. Aug D 1. Marie M., f...., lever i Kbhvn. (ug.) D 2. Harboe Grotum M., f. 13. Febr. 1845, Kbm. i Horsens, ^.... E 1. Jens Hilmar Piesner M., f. 20. Juli 1877, Gross. i Kbhvn. E 2. Knud Harboe M., f. 8. Febr E 3. Ella M., f. 27. Septbr D 3. Rasmus Alfred M., f. 8. Jan. 1846, j- 17. Marts D 4. Oscar M., f. 10. Jan. 1848, Stud. 67, cand. theol. 73, Sgpr. i Onsbjerg 82, Ønslev E., Provst, <*> 11. April 74 Jenny Bolette Hedviga Jørgensen, f. 1. Marts D 5. Jenny Nicoline M., f. 18. Juni 1849 (ug.) D 6. Rasmus Alfred M., f. 28. Aug. 1852, Bogholder.

17 14 C 3. Anders Rasmussen Faurschou, f. Oktbr. 1813, Handelsmand, -j C 4. Maren F., f. 8. Febr. 1814, lever i Aarhus (ug.) C 5. Christian F., f. 8. April 1815, Købmd. i Aarhus, f i Jan C 6. Andreas F., f. 18. Septbr. 1819, [- 4. Julj 93, 20. Maj 51, Anna Marie Kollerup, f. 14. Decbr. 1817, -j- 28. April D 1. Thora F., f. i Kjellerup 19. Aug (ug.) D 2. Rasmus F., f. 9. Decbr 1859, Jernbaneassistent i Frederikshavn, ^ 4. Novbr. 90 Elise Marie Jacobsen, f. 12. Jan E 1. Anna Marie F., f. 10. Juni E 2. Andreas Folmer F., f. 16 Jan E 3. Gudmund Holger F.t f. 3. Jan E 4. Valdemar F., f. 25. April C 7. Anne Elisabet F., f. 25. Novbr. 1820, y 16. Oktbr. 1906, '< 27. Aug Peter Christian Dochedahl, f. 4. Juni 1817, Ejer af Hovedgaarden Holmgaard (Skals S.) 41 65, -j- 11. Febr D 1. Anna Christine D., f. 11. Juli 1845, bor i Randers (ug.) D 2. Johanne Rasmine Cathrine D., f. 19. Jan. 1847, bor i Randers (ug.) D 3. Cathrine Pllisabet D., f. 5. Juli 1849, <«* > 17. April 74 Carl Christian P etersen, f. 9. April 32, Boghdlr. Odder, bor nu Aarhus. E 1. Viggo P., f. 26. Maj 1875, f 14. Aug. s. A. E 2. Ebba P., f. 14. Juli 1876, y i Aarhus 7. Jan E 3. Kay P., f. 13. Febr. 1884, Lærer i Lundtofte paa Sjælland. É 4. Asger P., f. 11. Juli 1885, Manufakturist. D 4. Christian Alfred D., f. 20. Juni 1851, Ejer af Langegaard, ^ 2. Maj 1875 Anina Marie Elisabet Fugl, f. 21. Jan E 1. Anine Elisabet D., f. 4. Novbr. 1875, 9. Septbr. 99 Ole Opstrup, f. 30. Novbr. 73, Landmand i Ulfborg. I-' 1. Christiane O., f. 20. Maj F 2. Anine Marie Elisabet O., f. 28. Marts E 2. Hans Peter Christian D ochedahl, f. 13. Decbr. 1876, Kudsk paa Carlsberg i Kbhvn. ^ 27. Aug. 99 Elisabet Lauridsen, f. Røjklit (Ny S.) 23. Febr F 1. Jens Alfred D., f. 12. Oktbr F 2. Anine Elisabet D., f. 15. Juni E 3. Anna Marie D., f. 4. Aug. 1879, f 13. Oktbr E 4. Frida Marie D., f. 5. Febr D 5. Laura Marie D., f. 21. Aug. 1855, 15. Oktbr, 80 Mads Møller Madsen, f. 26. Jan. 55, Førstelærer i Aars. E l. Axel Christian Møller, f. 16. Decbr. 1884, Købmd. i Aars. E 2. Astrid Møller, f. 7. Juli 1886, tog Forskolelærerindeex E 3. Aage Møller, f. 30. Aug. 1887, Præliminærexamen 1905, Sagførerkontorist i Jyderup. E 4 - E 5. y f sniaa. C 8. Niels F., f. 30. Juni 1822, Stud. 42, cand. jur. 49, Auditør i Hæren (Fredericia) 53, Overauditør 59, Byfoged og Byskriver i Mariager og Herredsf. og Skriver i Onsikl og Gjerlev Herreder 63, Herredsf. og Skriver i Galten, Støvring og Nørhald H. 70, Form. i Best. for Sparekassen for Randers By og Omegn, R. af D. 84, Dbmd. 94, y 9. Jan. 99, '*» 27. Juni 55 Laura Thora Hildagertha Petersen, f. 28. Juli 35, y 24. Septbr D 1. Augusta Johanne Cathrine F., f. 10. Jan. 1858, bor Rdrs. (ug.) D 2. Anna Dorthea Emilie F., f. 20. Maj D3. Cathinca Elisåbet F., f. 9. Maj D 4. Astrid Thora F., f. 29. Septbr. 1868, ^ 15. April 99 Rolf

18 15 H ertz, f. i Hamborg 24. Aug. 1868, Stud. 86, cand. med. 93, prkt. Læge i Kbhvn. 96, var Læge i græsk-tyrkisk Krig E 1. Niels Faurschou H., f. 8. Decbr E 2. Kirsten H., f. 10. Juli C 9. Jens Lassen Faurschou, f. 20. Novbr. 1823, boede paa Frederikkesminde ved Ebeltoft, overtog 1. Maj 57 Over Brendstrup (Tiist S.), f 28. Febr. 1903, ^ V 14. Maj 1848 Anna Johanne Steenild, f. 1. Maj 25, f 8. April 65, 2/ 29. Oktbr. 68 Vilhelmine Ostenfeldt, f. 12. Juli 38, f 29. Juni 1894, begr. 5. Juli. D 1. Karen Marie F., f. 24. April 1849, bor i Aarhus (ug.) D 2. Rasmus F., f. 20. April 1850, Ejer af Skibbygrd., f 6. Oktbr. 83, 16. December 75 Christine Jacobsen, f. paa Dalsgaard 16. Febr. 50, gm. 2/ Niss SchOU, f...., Ejer af Hinnerup Trævarefabrik. E 1. Peter Jacobsen F., f. 29. Aug. 1876, Stud. 95, f 23. Septbr. 96. E 2. Margrethe F., f. 6. Febr. 1878, 21. Septbr Hans Theodor Petersen, f. 14. April 1871, Ejer af Højslet ved Randers. F 1. Helga P., f. 6. Septbr E 3. Jens Lassen F., f. 22. Septbr. 1879, Handelsgartner Østervang Randers, ^ 16. Septbr Christine Elisabet Christensen, f. 20. Jan E 4. Else F., f. 14. Juni E 5. Rasmus F., f. 19. Novbr D 3. Johanne Kathrine F., f. 21. Juni 1851, f 21. Juni 1880, 24. April 74 Jacob Ludvig Vauvert la Cour, f. 25. April 44, Landmand, Forp. Skjersø 67, Medejer af samme 71, gm. a/ 9. Aug. 83 Thora Vilhelmine Herskind, f. 6. Juni 53. E 1. Laurits Ulrik la C., f. 17. Marts 1875, Landmand. E 2. Jens Lassen Faurschou la C., f. 15. Maj 1876, Student 94, Ingeniør 99. E 3. Ane Johanne Steenild Faurschou la C., f. 18. Jan. 1878, f 23. Maj E 4. Poul Faurschou la C., f. 13. April 1879, Ingeniør i Reval. E 5. Johannes Faurschou la C., f. 21. Juni 1880, Forvalter. D 4. Anders Steenild F., f. 20. Juni 1852, Sømand, f 9. Febr. 73. D 5. Christian F., f. 3. Febr. 1855, ^... (sep.) Julie Lanng, f. hun lever i Randers og har flere Børn. D 6. Niels Thorvald F., f. 1. Jan. 1856, Gartner i Amerika (ug.) D 7. Jenny Johanne F., f. 28. Marts 1858, ^ 23. Marts 77 Peter Christian H viid, f. 30. April 44 (Søn af Peder H., Ejer af Sorvad, og Ane Kjeldsen [Datter af Mikkel K. og Ane D. Skow, se Indledn,]), Ejer af Møballegaard (Katrup S.) 75, bor i Roskilde. E 1. Aage Frederik Faurschou H., f. 3. Marts E 2. Holger Faurschou H., f. 19. Jan E 3. Anna Johanne Katrine Faurschou H., f. 20. Juni E 4 - E 5. f f smaa. E 6. Ellen Faurschou H., f. 1. Febr E 7. Ingeborg Faurschou H., f. 17. Febr E 8. Vilhelm Faurschou H., f. 12. Septbr D 8. Nielsine Dorthea F., f. 27. Aug. 1859, f 8. April D 9. Oscar F., f. 10. Marts 1861, f 13. Novbr. 81. D 10. Alfred F., f. 28. Marts 1863, Ejer af Testrup, ^ Valborg Spiis. D11-D12 D 13., f. 8. April 1865, Trillinger, hvis Fødsel kostede Moderen Livet, og de begravedes med hende.

19 16 D 14. Anna Johanne F aurschou, f , 14. Oktbr. 97 Poul P oulsen, f. 28. Juli 1870, Ejer af begge Gaardene i Brendstrup (Tiist S.) Se Fam. Poulsen. E 1. Poul Carl August P., f. 20. Maj E 2. Gerda Vilhelmine Faurschou P., f. 7. Marts B 6. Anders F aurschou. f. 5. August 1781, f 3. Septbr. 1814, 26. Febr Ane Thuesen, f. i Randers 22. Oktbr. 1786, J* 20. April 1874, gin. 2/ 1816 Johan Flenrik Ahnfeldt, f. 3. Septbr. 1781, Købm. og Brændevinsbr. Aarhus, Krigsraad, f 8. Jan Anders F. var en sjælden dygtig og virksom Mand; efter at være bleven Student 1800 begyndte han allerede 1805 en Købmandsforretning, senere ogsaa med Brændevinsbrænderi i Aarhus. Han var meget godgørende, en elskværdig Søn og Broder, en talrig Families Hæder og Fryd, men opnaaede kun en Alder af 33 Aar og nogle Uger. Den 77-aarige Olding, Christen Sørensen Faurschou, maatte se Graven kastet for sin Glæde og Alderdoms nærmeste Trøst. (Søren F.) C 1. Christian F., f. 28. Oktbr. 1808, Købm. i Aarhus, f 2. Jan. 71, Louise Henrikke Bjørn, f. Grinderslev Kloster 31. Jan. 12, f 27. Decbr D 1. Anna F., f. 27. Decbr. 1840, f 17. April 87, 27. Juni 67 Georg Frederik W einschenck, Secl., Ejer af Halkjær (Eidrup S.), Haraidsmark (Ødum S.), Kapt. Forstærkn., Assist. d. d. Statsb. Aarhus 82 87, bor nu i Slagelse. E 1. Frederik Vilhelm W., f. 21. Maj 1868, udv. til Amerika 87, ^ Nelly Blaylock, en Farmerdatter. F 1. Robert W. F 2. Frederik W. E 2. Louise Kirstine W., f. 6. Aug. 1869, -j- 29. Decbr E 3. Anna Marie W., f. 29. Oktbr. 1870, Lærerinde (ug.) E 4. Louise Kirstine W., f. 20. Novbr. 1871, ^ Eduard M elbye, f. 28. Aug. 69 (S. af Manufakturhdlr. Viggo M. og Henriette Olivia Lund), Stud. 88, cand. theol. 95, res. Kapellan Esbjerg 97 06, Sgpr. S. Gørding V F 1. Anna Else Henriette M., f. 23. Septbr F 2. Svend Aage M., f. 23. April E 5. Christian Faurschou W., f. 25. Novbr. 1873, udvandret til Amerika 1903, efter at have lært Gartneriet i Korsør (ug.) E 6. Karen Elisabeth W., f. 16. April 1875, 22. Febr Niels J uul, f....isenkræmmer i Ringsted. E 7. Cæcilie W., f. 18. Juli 1876, Johan Mathiasen, Kommunel. E 8. Anna Margrethe W., f. 4. Septbr. 1877, f 9. Marts E 9. Harald Friedleif W., f. 8. Febr. 1880, Kommis i Sorø. E 10. Ivar Kjærulf W., f. 26. Febr. 1882, f 18. Juni s. A. D 2. Mette Marie F aurschou, f. 21. Jan. 1842, * > 12. Maj 69 Peter Theodor Baumgarten, f. i Nyborg 23. Marts 38 (S. af Lars Ludvig B. og Marie Kirstine Hansen), Grosserer i Odense. E 1. Alma Louise B., f. 2. Septbr. 1870, ««5. Juli 99 Ludvig Borre, f. 5. Novbr. 69 (S. af Lærer Niels B. [Knudsen] og Maren Kirstine Hansen), Red. og Best. af Ritzaus Bureaus Filial i Odense. F 1.' Egil B., f. 4. Juni D 3. Anders F., f. 19. Febr. 1843, cand. phil., Sproglærer, Bogholder i København, ^ 2. Jan. 77 Charlotte Ross, f. i Maribo 5. Aug. 56. E 1. Ellen Ross F., f. 14. Decbr. 1877, f 4. Juli 78. E 2. Christian Alfred Ross F., f. 10. Oktbr. 1879, Bogholder Kbhvn., 12. Dcbr Hedvig Petersen, f. 10. Novbr. 85. F 1. John F., f

20 17 E 3. Axel Jacob Ross Faurschou, f. 18. Febr. 1883, Gartner. E 4. Hilmar Ahnfeldt Kjeldsen Ross F., f. 12. Marts D 4. Jacob Himmerig Bjørn F., f. 25. Febr. 1844, Assistent ved de danske Statsbaner Kbhvn, 10. Maj 1873 Laura Lovise Christine Hjuler, f. 26. Oktbr E 1. Aage Christian F., f. 6. Oktbr. 1883, cand. jur. E 2. Lovise F., f. 25. Marts C 2. Mette F., f. 20. Marts 1810, ^ 24. Septbr Mathias Kjeldsen, f. 30. Oktbr. 1802, Ejer af Hgd.»Lerkenfeldt«(Vesterbølle S.) 21 Tdr. Hrtk. (Ejendomsk. 97,200 Kr.) 1831, -f- 5. Juni Mathias K. var en anset, dygtig og human Godsejer; han afløste Hoveriet først i Fyrrene og afhændede 1844 Størstedelen af lløndergodset til Fæsterne paa usædvanlig gunstige Betingelser for disse, nemlig næppe 200 Rdlr. pr. Td. Hartkorn D 1. Michael K., f. 23. Juli 1832, Student 51, cand. jur. 57, Herredsf. og Skriver i 0. og V. Han H. 71, entl. efter Ansøgn. 20. Septbr med Anerkendelse for lang og god Tjeneste, R. af D. 88, Dbmd. 1901, bor i Aalborg, i Hobro 1. Maj 1860 sit Næstsøskendebarn, Abelone Søndergaard (B 3, C 8, D 2). F) 1. Meta Marie K., f. 8. Jan. 1875, ^ 8. Aug. 99 August Wilken Hornemann, f. 28. Febr. 65 i Nyborg, Student 83, cand, jur. 89, Herredsfuldm. i Hjørring. F 1. Margrethe H., f. 9. Juli F 2. Kjeld Wilken H., f. 4. Marts D 2. Anders Faurschou K., f. 16. Januar 1834, Ejer af Lerkenfeldt Mølle (Vesterbølle S.) [Ejendomsk. 90,500 Kr.] 1870, Landvæsenskommissær (ug.) 1)3. Ane Johanne Cathrine K., f. 13. Septbr. 1835, J- 23. Maj 1906, ^ 15. Oktbr Simon Poul L evin, f. 27. Septbr (S. af Slagter Assur L. og Susanne Cohen), Stud. 35, cand. med. 43, prakt. Læge i Løgumkloster 49, i Korsør 52, Distriktslæge i Farsø , R. af D. 87, Dbmd. 96, f 19. Juli E l. Azur Maurice L., f. 17. Maj 1865, Stud. 84, cand. polit. 90, P'orvalter paa Kommunehospitalet i København E 2. Mathias Kjeld L., f. 15. August 1867, 9. Juli 93 Astrid Rørdam, f. 10. Novbr F 1. Anna Clara Agnete L., f. i Wisconsin U. S. A. 14. April 99. F 2. Ingeborg Beate Sofie Rørdam L., f. 4. Oktbr E 3. Meta Dorthea Henriette L., f. 8. Marts 1. 39, ^ (sep.) Læge Chr. Michelsen. F 1. Gudrun M., f. 22 April F 2. Poul Arne M., f. 11. Marts D 4. Anna Dorthea Kjeldsen, f. 21. Septbr. 1837, 27. Maj 58 Marcus Philip Vilhelm de P'ine-Licht, f. 14. April 21, Kadet 40, Prlt. 48, Kapt. 64, Oberst 67, afsk. 82, R. af D. 49, Dbmd. 67, ^ 1. April 92 K. af D. 82, f 13. Maj E 1. Mathias Kjeldsen de F.-L., f. 16. Septbr. 1859, Prlt. i Marinen, ^ 1. April 1892 Laura Kabell, f. 14. April F 1. Ellen Rigmor Laura de F.-L., f. 22. Aug F 2. Ingrid Anna Dorothea de F.-L., f. 24. Novbr F 3. Kai Wilhelm de F.-L., f. 1. Febr F 4. Agnete Charlotte de F.-L., f. 13. Aug E 2. Anne Sofie Margrethe de F.-L., f. 18. Septbr E 3. Henrik Vilhelm Christian de F.-L., f. 20. Juni 1862, Overlæge i Vejle, Dr. med., ^ 14, Decbr. 92 Inger Marie Nieuwenhuis, f. 26. Septbr. 71 (D. af Generalmajor P. N. N. og Louise Bagger).

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Ole Michelsen Svane, * 1762, 7. november 1827 i Randers, Sankt Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers amt, begravet 12. november 1827 på Randers Sankt Mortens Kirkegård. Han blev gift

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 2 Anton Nørgaard --3 1 Lisbeth Nørgaard -- Horsens æ Flemming Bach 3 Nina Møller --2 Ejnar Nørgaard

Læs mere

Efterslægt Povel Pedersen

Efterslægt Povel Pedersen Efterslægt Povel Pedersen 1. generation 1. Povel Pedersen, søn af Peder Jensen og Ukendt, blev født før 14 Aug. 1692 i Nørre Nærå, Skam, Odense, døde før 11 Feb. 1747 i Nørre Nærå, Skam, Odense, og blev

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København.

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. 1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. Han blev gift med (1) Lisbet Hertz Aagesen, * 02-02-1932 i Saltværksvej

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

EAerstæst af Enevotd Lauridsen Udsen ( 1319-1378)

EAerstæst af Enevotd Lauridsen Udsen ( 1319-1378) EAerstæst af Enevotd Lauridsen Udsen ( 1319-1378) Eftersiægt af Enevo!d Lauridsen Side! Enevoid Lauridsen Udsen født i519. Tutstrup. stihing Væbner, giiit Ingrid Terki!dsdatter. Enevoid døde før 1578.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Generation 1 1. Damsbo, Mogens. Mogens blev født d. 1958-02-24 i Greve Kommune, Region Sjælland, Danmark. Han er søn af Andersen, Poul og Andersen, Marie Lund. Han

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere