Miniprojekter i Pervasive Healthcare F08 (SIH0 ):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miniprojekter i Pervasive Healthcare F08 (SIH0 ):"

Transkript

1 Miniprojekter i Pervasive Healthcare F08 (SIH0 ): Det er meningen at hver studerende skal bruge 20 timer på at finde/læse/præsentere relevante videnskabelige artikler på området, samt 20 timer på at arbejde med et praktisk miniprojekt. Hertil kommer mindst 20 timers afrapportering i form af en 4 siders artikel. De øvrige 80 timer forventes at blive brugt på at deltage i de 7 ugers undervisning, og læse de andre studerendes artikler. Miniprojektet, som der altså forventes 20 timers praktisk arbejde lagt i, samt 20 timers afrapportering og refleksion, kan være ét af nedenstående, defineret af undertegnede, eller det kan være et projekt efter eget valg. I sidstnævnte case skal der produceres en problemformulering/synopsis, der skal godkendes af faglæreren. Projekter der kan vælges: Ved 1-mands grupper: Batterilevetid for udstyr Test af hvor længe forskelligt udstyr kan holde batteri, herunder hvor længe systemet kan køre, alt efter om den har Bluetooth tændt, er tændt indenfor et givet interval (f.eks. hvert 5 min.), henholdsvis har Bluetooth helt slukket, men applikationen blot kører. Eksperimentet skal behandles videnskabeligt, så vi kan bruge målingerne til noget. Projektet kan evt. ske i forlængelse af, eller samarbejde med andre grupper, eller i samarbejde med Jasper Nygaard (projektmedarbejder) Det Opladende Natbord Induktiv opladning af udstyr En af de største feasibility udfordringer vi i dag står overfor har at gøre med batterilevetiden for diverse healthcare enheder. Meget udstyr er meget strømforbrugende (bl.a. pga. signalbehandling, trådløs kommunikation), og har samtidigt kun relativt små batterier. Batterilevetiden er derfor ofte begrænset til under 24 timer. Særligt Personal Communication device, der både har display, BT, GSM kommunikation, kan bruge sin strøm meget hurtigt (på under et døgn faktisk). Samtidigt kan det ikke forventes at ældre mennesker selv kan finde ud af at genoplade deres udstyr, eller at skifte batterier. Det ville derfor være ekstremt nyttigt, om man kunne lave et induktivt opladningssystem, hvor der laves en metalplade der kan lægges ovenpå et almindeligt natbord, der kan stå for opladningen. Det kræver naturligvis også at der udvikles en induktiv modtager/omformer til de forskellige devices vi arbejder med p.t. At implementere en sådan løsning er IKKE indenfor scope af dette projekt, men en teoretisk afdækning af problemstillingen, herunder hvad der er muligt, og hvordan det kunne gøres er oplagt. Vi har elektronikudviklings- og værkstedsressourcer til at få implementeret en sådan løsning på sigt, såfremt det rette oplæg udfærdiges, f.eks. i form af en overordnet kravspec. En meget spændende løsning på et kæmpe problem. Den Opladende Seng Induktiv opladning af udstyr Som i ovenstående oplæg, men med den ændring, at vi lader sengen fungere som oplader. Så ville brugerne ikke engang skulle tage udstyret af om natten, men i teorien få opladet deres udstyr mens de sover. Her bliver der dog et problem med rækkevidden. Det vil formodentligt kræve et relativt kraftigt magnetfelt hvis udstyret befinder sig mere end nogle få millimeter fra selve magnetgeneratoren. Og hvad betyder dette for patientens helbred? Hvad er de anbefalede maks grænser for at blive udsat for et

2 magnetfelt? Igen, mulighed for at værkstedet kan realisere et design. Andre ideer kunne også være at det blev indbygget i sofaen, eller andre møbler, hvori en stor del af dagen tilbringes. Brugerafprøvning Såfremt du har mulighed for at lokke én eller flere velegnede forsøgspersoner ind på IHA, kan du afprøve brugervenligheden af de eksisterende systemer. Du skal koordinere med Jasper Nygaard og/eller én af de andre projektgrupper, for at kunne teste diverse systemer/prototyper. Metode for brugerafprøvning aftales med Stefan Wagner. Video optagelse af seancen er et krav. Windows Mobile Standard udgave af er i dag udviklet til Windows Mobile Professional platformen. Det kunne være hensigtsmæssigt at portere denne løsning til Windows Mobile Standard (Standard er en tradionel udseende mobiltelefon uden stor og trykfølsom skærm og dermed stærkt begrænset brugervenlighed, mens Prof er med touch og typisk stor skærm). Vi har to Windows Mobile Standard telefoner til rådighed Den intelligente dørlås I dag skal en hjemmehjælper enten have en nøgle til hver enkelt brugers hjem, eller en nøgle til et nøgleskab, der så passer til alle nøgleskabe i området. Dette er en oplagt sikkerhedsrisiko. Kopieres bare én sådan nøgle giver den adgang til alle hjem, og det er meget svært at omkode alle nøgler og skabe. I stedet kan det overvejes at give adgang via RFID bestemmelse af medarbejderen. RFID kortet giver adgang, efter at basestation computeren har checket op mod en intern liste (der opdateres hver time via en Web service) om pågældende RFID giver adgang til huset. Hvis et RFID kort smides væk vil der hurtigt, og decentralt, kunne lukkes for løsningen. En lidt mere sikker løsning ville involvere en Bluetooth udstyret enhed, f.eks. en PDA eller en mobiltelefon. Der skal startes (eller også kører den konstant) en applikation på enheden, og her skal der så indtastes en pinkode, hvorefter gateway applikationen så åbner døren. Dette giver et ekstra sikkerhedsniveau i forhold til RFID løsningen. Dørlåsen kan også være udstyret med Bluetooth, eller være forbundet med gateway computeren med et kabel. Sidstnævnte er muligvis for omfattende til denne prototype, og kan enten simuleres, eller der kan fås hjælp fra værkstedet, om ønsket. Projekt har klar relation til Entry Hall Detection System. Reminder System (kan måske også være egnet som 2-3 mands projekt) Ved f.eks. at basere sig på en exchange servers kalender og notes system, skal der udvikles en mulighed for at praktiserende læger, hjemmepleje, pårørende og brugere, kan indlægge Reminders i systemet. En Reminder kunne være Husk at tage din medicin kl. 12, og Husk din aftale hos lægen i morgen kl. 12, Husk din aftale hos tandlægen om 1 time. Der skal udtænke en snedig måde at få lagt metainformation ind om hvordan Reminderen skal præsenteres for brugeren altså f.eks. én eller flere af følgende muligheder: - På stationær skærm som en dagens reminder (med/uden lydalarm/kunstig tale) - På Personal Com Device skærmen (med/uden lydalarm/kunstig tale) - Lysalarm (en lampe der blinker i hvert rum når der en vigtig besked) - Besked til ansvarlig hjemmhjælper (på vedkommendes PDA/mobiltelefon) - Information videresendes til aftalt pårørende/telefonnummer/falck?

3 Der behøves ikke nødvendigvis indgå en exchange server, da løsningen jo kan laves manuelt, men en undersøgelse af hvad der er muligt er gøre her, ville være meget relevant. Ved 2-3 mands grupper: Bluetooth Vægt Lav en C# baseret applikation der kan hente vægtdata. Applikationen skal også kunne indgå i det eksisterende DDC system, herunder både og (hvor sidstnævnte nok ikke giver mening, men så kan man jo skrive lidt om det) Bluetooth Blodtryk Lav en C# baseret applikation der kan tage imod blodtryksdata. Applikationen skal også kunne indgå i det eksisterende DDC system, herunder både og Blodtryksmåling er formodentligt anderledes end Puls/EKG enhederne, da det her er en brugerinitieret proces. Derfor kan måske ikke bruges i denne sammenhæng, eller skal ændres. Pillebordet Med udgangspunkt i bluetooth vægten, skal der laves et system der kan mærke hvornår der har været aktivitet på pillebordet, altså hvornår er der blevet løftet et pilleglas. Der skal logges tid og sted for vægtændringen. Dette tjener til at være en letvægtsudgave af AMD pillemaskinen, hvor der ikke holdes styr på om brugeren har taget det rigtige medicin, men om der overhovedet har været noget aktivitet. Vægten kan evt. kombineres med et kamera, der kan filme (eller tage et billede) af hvad aktiviteten har været. Hjemmesygeplejerske vil kunne få info (via Entry Hall Detection System og alarmeringsframeworket), om at den ældre IKKE har taget medicin om morgenen, henh. om eftermiddagen. Fall Detection System analyse og prototype For at detektere hvornår en ældre er faldet bruger flere systemer i dag 3D accellerometre. Dette miniprojekt vil give mulighed for at analysere hvad der findes på markedet i dag, samt overveje alternative løsninger. F.eks. brug af billige kameraer og signalbehandling (hvilket der også forskes i andre steder). Der kunne tænkes andre løsningsmodeller end de eksisterende, f.eks. et kamera der filmer horisontalt, og afgør om den sidste aktivitet der forekom var under 1 meter (= et fald), samt at der ligger en genstand på gulvet der har størrelse af en falden person. Der kan også være en helt anden og innovation metode til at detektere et fald. F.eks. lyden af et fald. Der er ikke krav om at prototypen nødvendigvis skal fungere efter hensigten, men der skal være et fornuftigt oplæg som andre vil kunne arbejde videre på inkl. kilder, og et seriøst forsøg på at lave en prototype (20 timer x gruppemedlemmer). Man kunne starte med at finde et accellerometer med tilhørende interface, der evt. kan tilsluttes en Windows Mobile platform.

4 Web-løsning prototype til praktiserende læger / hospitals læger De opsamlede data skal kunne vises til praktiserende læger samt lægerne på et hospital. Umiddelbart vil der være mulighed for at lave en prototype af hvordan en sådan kunne se ud. I dag kan vi i hvert fald hente puls og blodgas målinger fra det centrale system. Desuden hvilke plejere der har været på besøg hvornår (data fra Entry Hall Detection System), alarmer (f.eks. fra pillemaskinen). Jeg så gerne, at en evt. prototype blev præsenteret for en praktiserende læge og/eller en hospitalslæge, gerne med virkelige data, hentet fra systemet (i samarbejde med Jasper). Webløsningen kan evt. indgå i en NET1/NET2 aflevering. SMS løsning til pårørende med tilhørende Webklient for tilmelding af tlf nummer til specifikke type alarmer m.v. En udvidelse af alarmframeworket, hvor pårørende kan abonnere på at modtage alarmer fra deres pårørende. Hjemmehjælper PDA løsning Centralt notessystem, der kan se hvilken bruger der er på løsningen, og hos hvilken ældre vedkommende befinder sig hos (via Entry Hall Detection systemet). Man kan (via GSM) hente noter og alarmer/info på den ældre, og tilføje noter. Alarmer og info skal hentes fra systemet. Semi Mobile Distributed Data Collector Den eksisterende gateway løsning for består i dag af en stationær touch screen PC der konstant overvåger for nyt healthcare udstyr, samt opsamler data og videretransmittere disse. Svagheden ved denne løsning ligger i den manglende mobilitet. Det øjeblik brugeren, og dermed det healthcare måle udstyr han bærer på sig, er udenfor rækkevidde af systemet, vil den ikke længere være i standt til at overvåge brugeren. Der er derfor også udviklet en løsning (Raghid Kawash), der løbende checker for om der er kontakt til den stationære gateway løsning, og synkronisere viden om healthcare måle udstyr, drivere m.v. Hvis denne enhed opdager at den ikke længere er indenfor rækkevidde indenfor et vist interval, vil den overtage kontrollen med alle healthcare enhederne brugeren medbringer, og fortsætter overvågning og indrapportering. Svagheden ved denne løsning er den begrænsede batterilevetid for et sådant device. Skal den kommunikere med 1-3 enheder via f.eks. Bluetooth, og videresende data via GSM/GPRS/UMTS, så drænes batteriet relativt hurtigt. Dette er en uundgåelig problemstilling, såfremt brugeren f.eks. er på gåtur i parken, på indkøb eller lignende. Hvis brugeren derimod i stedet opholder sig i et andet hjem, f.eks. på besøg hos pårørende, er der dog rig mulighed for strømkilder. Man kunne naturligvis forestille sig, at man blot medbragte en oplader (hvilket dog er farligt at forlade sig på). I stedet kunne man forestille sig et lille apparat, der blot sættes i væggen hos pårørende eller lignende. Måske har alle pårørende automatisk et sådan apparat i deres hjem. Det øjeblik apparatet opdager at et device er indenfor rækkevidde, vil det automatisk få synkroniseret alle Healthcare device drivere over, og herefter overtage kontrollen. Systemet er altså en mellemting mellem den stationære løsning, og den mobile løsning. Løsningen kan på prototype niveau udvikles til Windows Mobile Professional, og vi kan evt. få værkstedet til at lave en lækker kasseløsning i rustfrit stål, med indbygget strømforsyning, så vi kan teste løsningen i praksis. Implementationsteknisk er løsningen ikke vildt omfattende, i det man i høj grad kan benytte sig af den eksisterende kode fra

5 løsningen, der er frit tilgængelig. Man kunne også forestille sig, at denne løsning baserede sig på assembiles fra Entry Hall Detection system, således at denne funktionalitet kunne genbruges. Livstegn Det kan være yderst relevant at få at vide, hvorvidt den overvågede er i bevægelse eller ej. Dette kan naturligvis gøres med førnævnte accellerometer. En anden, og mere simpel teknologi, kunne være at omforme almindelige bevægelsessensorer (som brugt til at tænde for lyset i lokaler), til at være trådløse, og indrapportere aktivitetsmålinger. Med hjælp fra Michael Alrøe kunne man prøve at udstyre en bevægelsessensor med en AVR micocontroller med Bluetooth (eller andet), og få denne til at sende data hver gang en person spottets, mærket med timestamp og position. Hvis den praktiske del af projektet er for stor en mundfuld må man prøve at simulere systemet, og i stedet for lave en prototype til basestation systemet. Det er naturligvis vigtigt, at afvigelser af normal adfærd f.eks. manglende aktivitet i en hel dag på én eller anden måde resulterer i alarm eller lignende. Måske kan det kombineres med andre livstegn til at give et klart billede? F.eks. med accellerometeret. Robotstøvsuger For at mindske rengøringsaktiviteterne overvejer flere kommuner at indkøbe rengøringsrobotter, som alternativ til gulvvask og støvsugning. Ved at udstyre en sådan med accellerometer og Bluetooth, vil vi kunne se hver gang en robot er i aktion. Dette vil kunne logges, og hjemmehjælperen og pårørende vil kunne checke om robotten er aktiv, eller har brug for service. I forbindelse med Livstegnsprojektet, kan man også sikre sig, at robotten kun starter når der ikke er livstegn (f.eks. mens den ældre er ude, eller sidder stille), så den ældre ikke falder over robotten. Og såfremt livstegnssystemet opdager aktivitet mens robotten er i gang, at der gives en alarm til den ældre (f.eks. via højtaleren der siger. Pas på støvsugeren at du ikke falder over den

BEACONS I SOCIAL IT-LØSNINGER

BEACONS I SOCIAL IT-LØSNINGER BEACONS I SOCIAL IT-LØSNINGER 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet på baggrund af Living IT Lab s brugerinddragende forundersøgelsesprojekt vedrørende anvendelsen af beacon-teknologi til personer med funktionsnedsættelser.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Pervasive computing it-sikkerhed og privacy

Pervasive computing it-sikkerhed og privacy Pervasive computing it-sikkerhed og privacy 1/39 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Sammenfatning...3 3 Introduktion...4 3.1 Baggrund...4 3.2 Pervasive computing...4 3.3 It-sikkerhed...6

Læs mere

Trådløs på nettet, nemt og

Trådløs på nettet, nemt og HER ER ALLE DE TIPS DU HAR BRUG FOR: Trådløs på nettet, nemt og 0 DK9 C_TRAADLOES.indd 0 KOMPUTER FOR ALLE /006 9/06/06 ::5 Gå på opdagelse på nettet med den bærbare overalt i huset, på terrassen eller

Læs mere

Projektoplæg til Eksamen i. Design og Produktion El

Projektoplæg til Eksamen i. Design og Produktion El Opgaverne udleveres onsdag d. 4. Marts Teknisk gymnasium sønderborg Projektoplæg til Eksamen i Design og Produktion El Besvarelsen afleveres fredag d. 8. maj kl. 14.00, De afleverede rapporter pakkes og

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Tryghed & Sikring i Boligforeningen

Tryghed & Sikring i Boligforeningen b Tryghed & Sikring i Boligforeningen Adgangskontrol & Dørtelefoni i- connect VELKOMMEN TIL I- CONNECT i- Connect er blandt de firmaer i branchen, der råder over den bredeste vifte af kompetencer og produkter

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 Vejledning om mobil e-læring introduktion til mobil e-læring Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf:

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER

POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER Letlæst inspirationshæfte med idékatalog, kort gennemgang af teknologier samt eksempler på kørende og kommende systemer ALEXANDRA INSTITUTTET, feb. 2010 KOLOFON

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-982-8 0.10.12 2 Introduktion

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

mfood Direct En forretningsimplementering

mfood Direct En forretningsimplementering Department of Computer Science Aalborg University, Denmark 9. juni - 2009 mfood Direct En forretningsimplementering Esben Skov Pedersen Martin Møller Larsen Lars Tabro Sørensen Department of Computer

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune.

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune. Den Selvbetjente Biblioteksfilial Realisering 2006 Evaluering af et projekt på Gjern Bibliotek et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune Efteråret 2007 Evaluering - november 2007 ved Mogens Larsen & Karen

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

Fokusgruppe-test Oktober 2006

Fokusgruppe-test Oktober 2006 Fokusgruppe-test Oktober 2006 i projekt: Den selvbetjente biblioteksfilial Ubetjent åbningstid i lokalbiblioteket Projektets titel: Den selvbetjente biblioteksfilial Afholdelse af udvidet fokusgruppe test

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

BibMobil model. Version 1.0

BibMobil model. Version 1.0 BibMobil model Version 1.0 Indhold Modelarbejdet... 3 Brugerundersøgelsen... 3 Hvad siger brugerne?...3 Konklusioner af brugerundersøgelserne...4 Implementation... 5 Applikation eller hjemmeside...5 Valgte

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere