Typegodkendt i henhold til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typegodkendt i henhold til:"

Transkript

1 Kamstrup 382 Generation M Trefaset husholdningsmåler Forberedt for Smart Home-applikationer Optimeret til Smart Metering-systemer Beskyttet mod snyd og manipulation Modstandsdygtig over for fejl i forsyningsnettet Lavenergi-måler Typegodkendt i henhold til: Aktiv positiv energi EN (MID) EN (MID) Aktiv negativ energi og reaktiv energi IEC IEC IEC Anvendelse Kamstrup 382M er en direkte tilsluttet elmåler til registrering af elektrisk energi. Måleren er fuldelektronisk uden bevægelige dele, og energiregistreringen påvirkes derfor ikke af stød eller slag under transport og montage. Desuden måler måleren korrekt uanset fysisk monteringsretning. Med shunt som måleprincip sikres en god linearitet og et meget stort dynamikområde. Samtidig er shunt immun over for magnetisme og DC strøm. Det letlæselige display kan scrolle automatisk mellem visningerne, og ved hjælp af en trykknap kan forbrugeren skifte manuelt mellem visningerne. Det er muligt at konfigurere, hvilke displayvisninger der ønskes og i hvilken rækkefølge. Foruden udlæsning fra displayet kan data hentes via den optiske udgang eller fra modulområdet. Det unikke modulområde tillader også ekstern ændring af tariffer, impulsindgange og -udgange, konfiguration samt en lang række kommunikationsmedier. Fra fabrikken kan måleren konfigureres til at måle både importeret og eksporteret energi. Da måleren er opbygget med tre selvstændige og galvanisk adskilte målesystemer, måler den nøjagtigt uafhængigt af, om den måler på en, to eller tre faser. Målinger gemmes i en permanent hukommelse. Som standard har Kamstrup 382M mulighed for at generere lastprofiler for alle fire kvadranter. En lastprofil giver detaljeret information om forbrugt og produceret energi. En ekstra 16-kanals logger indeholder data til analyse. Kamstrup 382M leveres som standard med funktionerne Smart Disconnect og softwarestyret Prepayment. Måleren registrerer tab af nulleder og tillader automatisk udkobling for at undgå skader på husholdningsapparater. For at minimere den manuelle konfiguration under installation er måleren forudkonfigureret ved levering. Derudover kan måleren rekonfigureres via et Smart Metering-system. Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg Tlf.: Fax:

2 Indhold Funktioner 3 Godkendelser 6 Tekniske specifikationer 7 Tilslutninger 8 Kommunikation 9 CCC-modul 9 Typiske nøjagtighedskurver 10 Installation 11 Retningslinjer for sikkerhed og installation 11 Dimensioner 12 Tilbehør _B1_DK_

3 Funktioner Display Kamstrup 382M har flydende krystaldisplay. Hvilke registre, der kan aflæses på displayet, afhænger af den valgte konfiguration. Det er desuden muligt at fjernkonfigurere display-konfiguration. Display-konfigurationen er opbygget som tre uafhængige visningslister: Én for automatisk skift, én for manuelt skift og én for back-up-forsynet skift. Displayet er opbygget af segmenter, som vist på figuren herunder. 7-cifret identifikationsfelt Kvadrantindikator For fremtidig brug Modulindikation Tekstfelt 9-cifret værdifelt Enhedsfelt Fasestrømsindikation Brydersymbol Netspændingsindikation For fremtidig brug Fasesekvensindikation Tarifindikation Fejlsymbol For fremtidig brug Prepayment-symbol For fremtidig brug Tampersymbol For fremtidig brug Radionetværkssymbol 9-cifret værdifelt: Enhedsfelt: 7-cifret identifikationsfelt: Kvadrantindikator: Tekstfelt: Fejlsymbol: Brydersymbol: Tarifindikation: Netspændingsindikator: Fasestrømsindikation: Anvendes til visning af registerværdier. Enheder, som knytter sig til værdifeltet. OBIS kode identifikation af værdien i værdifeltet. Indikerer den aktuelle belastningstype. Indeholder supplerende tekst i forbindelse med målerens funktionalitet. Indikerer kritiske interne fejl, magnetisk påvirkning eller åbning af målerdæksel. Indikerer den aktuelle position for bryderen. Hvis måleren er uden bryder, er der ingen indikation. Angiver den aktuelle tarif, hvis tariffer er valgt. Er spændingen over minimumsniveau, vil dette felt blinke eller lyse konstant for hver fase. Blinker symbolet, er strømmen under grænsen for, hvornår energiregistreringen starter. Lyser feltet konstant, er energiregistreringen påbegyndt. Indikerer strømretningen for hver tilsluttet fase _B1_DK_

4 Funktioner Display Den automatiske skiftefunktion (scroll) skifter mellem de valgte visninger hvert 10. sekund. I den automatiske skiftefunktion kan der vælges op til 16 visninger, dog ikke historiske data. Ved manuel skiftefunktion skiftes ved aktivering af trykknappen. Det er muligt at vælge op til 30 visninger, og rækkefølgen kan vælges. Det er dog ikke muligt at fravælge legale visninger. Vælges back-up-forsynet skiftefunktion, er det også muligt at aflæse displayet, når måleren ikke er spændingsforsynet. Det er muligt at vælge op til 8 visninger, og skift mellem visninger sker ved aktivering af trykknappen. Måleren skifter automatisk tilbage fra manuel skiftefunktion til automatisk scroll funktion to minutter efter sidste tryk på trykknappen. Energiaflæsning Kamstrup 382M har en shunt pr. fase til strømmåling og måler spænding via spændingsdeling. Energien beregnes som spændingsfaldet som et udtryk for strømmen sammenholdt med fasespænding og tid. Energiregistrering pr. fase sendes til målerens legale processor via målerens eget interne bussystem og summeres i målerens hovedregistre. Permanent hukommelse Målte og beregnede data gemmes i målerens hukommelse (EEPROM). Data gemmes ved enhver ændring af energiregisterværdier. Ved debiteringsstop gemmes desuden følgende værdier: Aktiv energi A+ Aktiv energi A- Reaktiv energi R+ Reaktiv energi R- Aktiv energi A+ Tarif (T1-T4) Reaktiv energi R+ Tarif (T1-T4) Max effekt P+max Tarif 1 Max effekt P+max Tarif 1 Klokkeslæt Max effekt P+max Tarif 1 Dato Max effekt P+max Tarif 2 Max effekt P+max Tarif 2 Klokkeslæt Max effekt P+max Tarif 2 Dato Max effekt P+max Max effekt P+max Dato Max effekt P+max Klokkeslæt Akkumuleret max effekt P+max akk Dato Klokkeslæt Timetæller Antal debiteringsperioder Effekttærskel tæller Pulsindgang _B1_DK_

5 Funktioner Indstiksmoduler Kamstrup 382M kan monteres/eftermonteres med indstiksmoduler uden behov for reverificering. Modulet kommunikerer med målerens mikroprocessor via en intern databus. Dette giver et utal af muligheder for ekstra funktionalitet som eksempelvis ekstra pulsudgang, tarif, laststyring og datakommunikation via eksempelvis GSM/GPRS, TCP/IP, wireless M-Bus og Radio Mesh Network. Optisk aflæsning På fronten af måleren er der placeret en optisk sender/modtager. Denne forbindelse kan anvendes til aflæsning og konfiguration af displayets opsætning, målernummer og øvrige indstillinger. Ændringer over den optiske forbindelse foretages med softwareprogrammet METERTOOL. Legale data kan ikke ændres. S0-pulsudgang Giver pulser for aktiv energi med 1000 pulser pr. kwh. Pulser udsendes synkront med LED en. Den maksimale spænding, der må tilsluttes S0-udgangen, er 27 volt DC (ved 1 kω), og den maksimale strøm, der må trækkes gennem udgangen, er 27 ma. Pulstiden er 30 msek. Bryder Kamstrup 382M kan leveres med indbygget udkoblingsfunktion, som gør det muligt at afbryde elmålerens forsyningsudgange. Afbrydelsen kan foretages lokalt via målerens trykknap, automatisk via funktionerne Smart Disconnect eller Prepayment, eller fjernbetjent via et automatisk Smart Metering-system. Udkoblingen må IKKE bruges som sikkerhedsfunktion. Tilkobling kan foretages via de samme medier, som anvendes til udkobling. Desuden kan tilkobling via trykknap konfigureres til kun at være tilladt efter forudgående frigivelseskommando fra et Smart Metersystem. Bryderen er en bi-stabil bryder, der bevarer sin øjeblikkelige position ved strømafbrydelser samt ved efterfølgende genetablering af strømmen. Lastprofil Lastprofiler kan konfigureres til 5, 15, 30 eller 60 min. i henhold til integrationsperioden og for alle fire kvadranter. Antal genererede profiler svarer til den valgte energitype for måleren. Loggedybde i dage: Minutter A A+/A A+/A-/R+/R Analyselogger Kamstrup 382M har en konfigurerbar analyselogger. Loggedybden vil være mellem 2,5 og 520 dage, afhængig af målerens konfiguration og antallet af registre. Analyseloggeren registrerer data fra op til 16 forskellige registre samtidigt. Kamstrup 382M leveres med standardopsætning, men kan efterfølgende omkonfigureres vha. METERTOOL eller Smart Metering-system. Beskyttet mod manipulation Ud over den mekaniske plombering påviser måleren også manipulation. I tilfælde af forsøg på manipulation (mekanisk eller magnetisk) aktiveres en alarm stemplet med tid og dato, som gemmes i den permanente hukommelse. Alarmer kan overføres automatisk via kommunikationsinfrastrukturen og kan i nogle tilfælde indikeres i displayet. Magnetisk påvirkning har ingen indflydelse på målenøjagtigheden _B1_DK_

6 Godkendelser Kamstrup 382M er typegodkendt i henhold til MID (Måleinstrumentdirektiv) for aktiv positiv energi og i henhold til nationale krav for øvrige energityper, hvor det er påkrævet. Godkendelse Norm Typetest i henhold til: Aktiv positiv energi EN EN Reaktiv energi og aktiv negativ energi IEC IEC IEC Diverse Norm Klemrække DIN S0-pulsudgang DIN Optisk udlæsning EN mode A OBIS/EDIS-koder IEC _B1_DK_

7 Tekniske specifikationer Måleprincip Strøm Enkeltfasede strømmålinger via strømshunt Spænding Enkeltfasede spændingsmålinger via spændingsdeler Nominel spænding Un Strøm 3x230 VAC -20 % % (kun for Aron-måleren) 1x230 VAC -20 % % 2x230/400 VAC -20 % % 3x230/400 VAC -20 % % I tr - I b (Imax) Kamstrup 382M Uden bryder 0,25-5(100)A 35 mm² Kamstrup 382M Med bryder 0,25-5(85)A 35 mm² Nøjagtighedsklasse MID: Klasse A, Klasse B IEC: Klasse 2, Klasse 1 Nominel frekvens fn 50/60 Hz ±5% Faseforskydning Ubegrænset (ikke gældende for Aron-målere) Driftstemperatur -40 C C Lagertemperatur -40 C C Kapslingsklasse IP54 Beskyttelsesklasse II Relativ luftfugtighed < 75 % årsmiddel ved 21 C < 95 % under 30 dage/år, ved 25 C Vægt 1,05 kg med bryder/0,90 kg uden bryder Anvendelsesområde Indendørs eller udendørs i egnet målerskab Egetforbrug Kamstrup 382M Uden bryder Med bryder Strømkreds 0,01 VA 0,02 VA Spændingskreds 0,4 VA 0,6 VA 0,1 W 0,1 W Materialer Datalagring Display Målerkonstant S0-pulsdiode Glasforstærket polycarbonat EEPROM, > 10 år uden spænding LCD, 7 mm cifferhøjde (værdi- og enhedsfelt) LCD, 5 mm cifferhøjde (identifikationsindikering) LCD, 3 mm cifferhøjde (spændings- og tarifindikering) 1000 imp/kwh 1000 imp/kwh, kvarh Pulstid 30ms ± 10 % _B1_DK_

8 Tekniske specifikationer S0-pulsudgang Kortslutningsniveau Realtidsur Nøjagtighed Backup Supercap driftstid 1000 imp/kwh Pulstid 30ms ± 10 % 4500 A Typisk 5 ppm ved 23 0 C Batteri levetid > 10 år ved normal drift Supercap levetid > 10 år ved normal drift 4 døgn ved fuld opladet Tilslutninger Strømklemmer Størrelse Elevatorklemmer Til anvendelse med tilslutning: Multi-koret 7-koret Massiv/terminalrør 35 mm² 6 mm 2 6 mm 2 2,5 mm 2 Skruer Spændingsudtag Pz 2 eller lige kærv Tilspænding 2,5 3 Nm 0,25 1,5 mm², 5 mm gaffelsko Skruer TORX Tx 10 Tilspænding 1 Nm _B1_DK_

9 Kommunikation Kamstrup 382M kan leveres og eftermonteres med kommunikationsmoduler. Modulerne fungerer som ind- og udgange til elmåleren. Montering af moduler kræver ikke efterverificering af måleren. Kommunikationsmoduler S0-forsyning Seriel M-Bus TCP/IP GSM/GPRS Radio Sender 24 V via en 2-leder og pulser, ved at spændingen trækkes til 0 V ved hver puls. Kan f.eks. forsyne MULTICAL. Seriel RS-485- eller RS-232-kommunikation eller strømsløjfe med pulsindgange, tarifindgange eller lastkontrol. Aflæsning via trådløs eller trådet M-Bus-system. Opsamling af forbrugsdata via TCP/IP-kommunikation. Opsamling af forbrugsdata via GSM/GPRS kommunikation. Understøtter SMS-aflæsning. Opsamling af forbrugsdata via radiobaseret kommunikation. Integreret radio Kamstrup 382M kan have indbygget radiokommunikation for Kamstrup Radio Mesh Network Radiokommunikation kræver derfor ingen montering/eftermontering af kommunikationsmodul. Anvendes målerens modulområde til en anden form for kommunikation, kan den indbyggede radiokommunikation blive deaktiveret. CCC-modul I Kamstrup 382M er der mulighed for at montere et CCC- (Consumer Communication Channel) modul. Modulet kan anvendes til kommunikation og dataudveksling med Smart Home-produkter, som eksempelvis energidisplays og eksterne relæer. CCC-modulet monteres uden brug af værktøj og uden at bryde målerens plombe. Montage kan eksempelvis foretages af forbrugeren selv _B1_DK_

10 Typiske nøjagtighedskurver Belastningskurve Påvirkning fra Påvirkning fra temperaturvariation 0,5 0,3 0,1-0,1-0,3-0, Belastning i % af i In % af I n Cos(phi)=1 Cos(phi)=0,5 ind. Cos(phi)=0,8 cap. 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0, Temperatur Temperatur I=0,1In, Cos(phi)=1 I=In, Cos(phi)=1 I=Imax, Cos(phi)=1 I=0,1In, Cos(phi)=1 I=In, Cos(phi)=1 Påvirkning fra spændingsvariation Påvirkning fra spændingsvariation MPE 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1-0,1-0,3 Cos(phi) = 1 Cos(phi) = 0,5 ind. 0,1-0,1-0,3 I=Itr, Cos(phi)=1 I=10 Itr, Cos(phi)=1 I=Imax, Cos(phi)=1-0, Spænding i % af Un Spænding i % af U n -0, Temperatur Temperatur 0,5 0,3 0,1-0,1-0,3-0,5 Påvirkning fra frekvensvariation Frekvens i % af fn Frekvens i % af f n I=0,1In, Cos(phi)=1 I=0,5Imax, Cos(phi)=1 I=0,5Imax, Cos(phi)=0,5 ind. MPE (Maximum Permissible Error) Sammensat fejl fra: strømbelastning spændingsvariation frekvensvariation temperaturvariation _B1_DK_

11 Installation Tilslutningsdiagram Tilslutningsdiagram fremgår på målerens front. 3-faset, 4-leder 3-faset, 3-leder (Aron) L1 L2 L3 N S0 + P L1 L2 L3 N S0 + P Retningslinjer for sikkerhed og installation Måleren må kun anvendes til måling af elektrisk energi og må kun operere inden for de specificerede værdier. Ved arbejde på måleren skal den være spændingsløs. Berøring af tilsluttede dele kan være livsfarlig. De til enhver tid gældende lokale standarder, retningslinjer, regler og instruktioner skal overholdes. Kun autoriseret personale har tilladelse til at installere elmålere. Målere til direkte forbindelse skal beskyttes mod kortslutninger med en sikring i henhold til den maksimale strøm, som angivet på måleren. Den relevante sikring skal fjernes og opbevares på en måde, så den kun kan sættes i af autoriserede personer. Målerkonstanten LED blinker proportionalt efter forbrugt aktiv energi. Værksplomberne må kun brydes af autoriseret personale. Advarsel! Bryderfunktionen i måleren må ikke anvendes som sikkerhedsfunktion. Når målerens bryderfunktion benyttes, er måleren fortsat spændingsførende _B1_DK_

12 Dimensioner 81,6 81,6 209,2 269,2 171,7 Tilbehør Moduler S0-forsyningsmodul SK Data-/pulsmodul, relæudgang RK Tarifmodul, 4 tariffer, 230 VAC, current loop PK IP101i, TCP/IP-modul IK GSM6i, GSM6i/RF, GSM7i, GSM8i A laststyringsmodul Wireless M-Bus M-Bus modul MK x 5A laststyringsmodul RS Software Konfigurationssoftware, METERTOOL Diverse Standarddæksel til 382M Langt klemdæksel 60 mm Optisk læsehoved med USB-stik Optisk læsehoved med 9-polet D-substik METERTOOL kit Stikben, 50 stk Kabelsko, 50 stk _B1_DK_

E120GiME. Husholdnings-el-måler. Installations- og brugervejledning

E120GiME. Husholdnings-el-måler. Installations- og brugervejledning Husholdnings-el-måler E120GiME Installations- og brugervejledning Version: 1.10 Dato: 18.02.2008 Filnavn: E120GiME_Manual_DK_v110.doc 2008 Landis+Gyr AG 2/33 Revisionsoversigt Revisionsoversigt Version

Læs mere

MULTICAL 602 DATABLAD

MULTICAL 602 DATABLAD Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt EN 1434 MID-2004/22/EF M12 0200 Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

Læs mere

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg T: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder

Læs mere

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 602 & ULTRAFLOW www.kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk q: 2 C 180 C DΘ: 3K 170K Temperaturfølersæt q: 10 C

Læs mere

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 27 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448 5286

Læs mere

MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand

MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand DATABLAD Ultralydsmåling Høj nøjagtighed Lang levetid Vakuumforseglet konstruktion Miljøvenlig måler MID-2004/22/EF M12 0200 Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand MULTICAL 21 anvendes til

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Brunata Optuna H varmeenergimåler Type 775 Installationsvejledning Version 1.2

Brunata Optuna H varmeenergimåler Type 775 Installationsvejledning Version 1.2 varmeenergimåler Type 775 Installationsvejledning Version 1.2 DK-QB101575 / 29.05.2012 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling af målere,

Læs mere

F A 7. Internet baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. Feb. 2007

F A 7. Internet baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. Feb. 2007 F A 7 MRK.2 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning Feb. 2007 (Installationsvejledning rev. april 2011) 1 FA-7, Kort og godt. Datalogger med Integreret

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning Indhold

Læs mere

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION Instruktion for : AKO-1572 Elektronisk logger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 INSTRUKTION 1572H101DK Version 01 INDHOLD 1- INTRODUKTION 2- INSTALLATION 2.1- Tilbehør 2.2- Installation

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SV 24V-24A / SV 24V-32A SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds SV 48V-24A / SV 48V-32A SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SV 24V-24A / SV 24V-32A SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds SV 48V-24A / SV 48V-32A SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds

Læs mere

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS SMS1000 Revideret den 19/6-2005 Manual STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS Eksempler på anvendelser Med SMS1000 vil der være helt nye muligheder for at fjernbetjene & overvåge anlæg

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere