ANLÆGSMANUAL. TPK HS Side 1 TPK HS20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20"

Transkript

1 Side 1 TPK HS20

2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED LAGERTANK ELDIAGRAM Indholdet i denne manual kan blive ændret uden forvarsel fra leverandørens side.

3 Side 3 1. Generelle informationer Avancerede styringsfunktioner: TPK HS20 leveres med mange indbyggede udvidelsesfunktioner. Heriblandt er styringen leveret med mulighed for at lave op til 2 blandekredse, styre varmtvandsproduktionen, styre en lagertank, vejrkompenseret drift af blandekredsene samt mulighed for tilslutning af rumtermostater. I de følgende anlægsdiagrammer er flere af disse funktioner udnyttet. Returtemperatursikring: Alle installationer af TPK HS20 kræver en sikring af returtemperaturen til kedlen. Returtemperaturen skal sikres at være minimum 55 C under alle driftsforhold. Hardwaren i styringen til den ene varmekreds kan anvendes til styring af returtemperaturen, men man kan således ikke installere mere end en blandekreds. I stedet kan anvendes selvstyrende 3-vejs termostatventiler og en kedelpumpe, eller en såkaldt ladekreds, der er en sammenbygget funktion af 3-vejs termostatventilen og en kedelpumpe (én samlet unit). Fjernaflæsning og kontrol: Til TPK HS20 tilbydes flere forskellige muligheder for fjernaflæsning og kontrol. Der er som udgangspunkt mulighed for at lave en rent lokal løsning mellem fyrrummet og opholdsarealer eller en mere uafhængig løsning, hvor man har adgang til styringen via Internettet eller en APP på mobiltelefonen. Den rent lokale løsning findes ved opkobling via kabel mellem kedelstyringen og ecoster200 rumpanelet. Ved hjælp af ecoster200 panelet er det både muligt at aflæse og ændre parametre i kedelstyringen. ecoster200 panelet giver samtidig mulighed for at rumtemperaturkompensere en varmekreds eller op til 3 varmekredse ved tilslutning af yderligere 2 ekstra temperaturfølere til panelet. Internet eller APP løsningen muliggøres ved tilslutning af econet300 modulet til kedlen styring. For at få adgang til Internettet (nødvendigt både ved Internetløsning og APP løsningen), skal der være enten trådløs Wi-Fi eller kablet LAN-forbindelse til rådighed i kedlens opstillingsrum. Med econet300 løsningen kan man fra overalt i verden fjernstyre kedlen, og få eventuelle alarmmeddelelser sendt på til en, på forhånd, angiven -adresse. Parameterværdier: Til de installationsdiagrammer, der findes i denne manual, er der i forbindelse med hvert diagram angivet et sæt af forslag til indstillinger af forskellige parametre i styringen. Disse forslag er alene vejledende, og HS Tarm A/S kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl eller følgeskader, som følge af programmeringen af disse i aktuelle installationer.

4 Side 4 2. Traditionel direkte installation I dette installationsforslag er følgende funktioner udnyttet: Varmtvandsproduktion Komponenter: 1 TPK HS20 2 Magasin (her vist Kompakt magasinet) 3 Ladekreds 4 Sikkerhedsgruppe (sikkerhedsvendtil, manometer og automatisk udlufter) 5 Ekspansionbeholder (størrelse skal tilpasses det enkelte anlægs volumen) 6 Varmtvandsføler Kun varmtvandsføleren (6) følger altid med TPK HS20. Alle andre komponenter er ekstraudstyr. Funktionerne tilknyttet et udstyr aktiveres automatisk, når en føler tilsluttes styringen. Fx når varmtvandsføleren tilsluttes styringen dukker de relaterede indstillingsmuligheder for varmt vand (VV temperatur, hysterese etc.) automatisk op i menuerne i styringen. OBS: Dette anlægsdiagram er forberedt for en installation, hvor varmtvandsbeholderen ikke sidder i umiddelbar nærhed af kedlen. Varmtvandsproduktion kan ikke foregå, hvis kedelpumpen er slukket. Drift med udetemperaturføler: Hvis varmtvandsbeholderen kan placeres i umiddelbar nærhed af kedlen, kan brugsvandskredsen flyttes inden for ladekredsen. Hvis dette gøres, kan udetemperaturføleren tilsluttes, og man kan lade driften af ladekredspumpen (som jo også er anlægspumpe) være afhængig af udetemperaturen. Herefter vil varmtvandsproduktion kunne foretages, selv om ladekredspumpen er slukket.

5 Side 5 Tilslutning af udstyr: Udstyr Kabel Terminaler Kommentarer Net Monteret v. levering L, N og jordklemmer Jordforbindelse skal være etableret. Kedelpumpe Monteret v. levering 19, 20 og jordklemme Pumpen skal være tilsluttet styringen. Brugsvandspumpe 3-leder m. jord 20, 21 og jordklemme - Brugsvandsføler Føler m. 4 meter kabel Alle terminaler refererer til styringens terminalnumre se eldiagrammet i kapitel og 31 Kablet kan forlænges efter behov Indstillingsparametre uden udetemperaturføler (varmtvandskreds uden for ladekreds): Funktion Parameter Forslag til værdi Menu Fremløbstemperatur Kedeltemperatur 70 C Brugermenu, Kedelindstillinger Installatørmenu, Kedelindstillinger Kedel standby Nedlukningshysterese 7 C temperatur Varmtvandstemperatur VV temp. sætpunkt 55 C Brugermenu, VV indstillinger Genopvarmning af VV beholder Prioritering af varmt vand VV hysterese 5 C Brugermenu, VV indstillinger VV pumpe mode Ingen prioritet Brugermenu, VV indstillinger Indstillingsparametre med udetemperaturføler (varmtvandskreds inden for ladekreds): Funktion Parameter Forslag til værdi Menu Fremløbstemperatur Kedeltemperatur 70 C Brugermenu, Kedelindstillinger Installatørmenu, Kedelindstillinger Kedel standby Nedlukningshysterese 7 C temperatur Varmtvandstemperatur VV temp. sætpunkt 55 C Brugermenu, VV indstillinger Genopvarmning af VV beholder Prioritering af varmt vand VV hysterese 5 C Brugermenu, VV indstillinger VV pumpe mode Prioritet Brugermenu, VV indstillinger Sommerdrift Sommer mode AUTO Brugermenu, Sommer Sommer mode aktiveringstemperatur 18 C Brugermenu, Sommer

6 Side 6 3. Direkte installation med blandekredse I dette installationsforslag er følgende funktioner udnyttet: Vejrkompenseret drift Varmtvandsproduktion 2 blandekredse (her én radiatorkreds og én gulvvarmekreds) Individuel rumkompensering af de 2 blandekredse Komponenter: 1 TPK HS20 2 Magasin (her vist Kompakt magasinet) 3 Ladekreds 4 Sikkerhedsgruppe (sikkerhedsvendtil, manometer og automatisk udlufter) 5 Ekspansionbeholder (størrelse skal tilpasses det enkelte anlægs volumen) 6 Rumtermostat og fjernbetjening af styringen (her vist som rumkompensering for radiatorkredsen 7 Rumtermostat uden display (indstillinger via (6) eller kedlens display) 8 Blandekredse (motorstyret 3-vejsventil ogpumpe sammenbygget i isoleret gruppe) 9 Fremløbsfølere for blandekredse. 10 Varmtvandsføler 11 Udetemperaturføler Kun varmtvandsføleren (10) og udetemperaturføleren (11) følger altid med TPK HS20. Alle andre komponenter er ekstraudstyr. Funktionerne tilknyttet et udstyr aktiveres automatisk, når en føler tilsluttes styringen. Fx når varmtvandsføleren tilsluttes styringen dukker de relaterede indstillingsmuligheder for varmt vand (VV temperatur, hysterese etc.) automatisk op i menuerne i styringen. OBS: Sommerdrift kun mulig, hvis varmtvandskredsen er placeret mellem kedel og ladekreds.

7 Side 7 Tilslutning af udstyr: Udstyr Kabel Terminaler Kommentarer Net Monteret v. levering L, N og jordklemmer Jordforbindelse skal være etableret. Kedelpumpe Monteret v. levering 19, 20 og jordklemme Pumpen skal være tilsluttet styringen. Brugsvandspumpe 3-leder m. jord 20, 21 og jordklemme - Brugsvandsføler Føler m. 4 meter kabel er medleveret 30 og 31 Kablet kan forlænges efter behov. Pumpe i blandekreds 1 3-leder m. jord 13, 14 og jordklemme - Motor på blandeventil 1 3-leder (LON,N,LOFF) 10, 11 og 12 - Fremløbstemperatur blandekreds 1 Føler m. 10 meter kabel er tilkøb 24 og 25 Kablet kan forlænges efter behov. Pumpe i blandekreds 2 3-leder m. jord 14, 15 og jordklemme - Motor på blandeventil 2 3-leder (LON,N,LOFF) 16, 17 og 18 - Fremløbstemperatur blandekreds 2 Føler m. 10 meter kabel er tilkøb 26 og 27 Kablet kan forlænges efter behov. Udetemperatur Udeføler uden kabel 28 og 29 Tilsluttes styringen er medleveret med 2-leder kabel. Rumtermostat blandekreds 1/ Fjernaflæsning ecoster200 4-leder min. 0,5 mm 2 G4 Kablet må maks. være 30 meter langt undgå samføring med 230 VAC. Rumtermostat blandekreds 2 2-leder min. 0,5 mm 2 Terminal 9 og 10 i ecoster200. Kablet må maks. være 20 meter langt undgå samføring med 230 VAC. Alle terminaler (undtagen ecoster200 terminaler) refererer til styringens terminalnumre og navne. Se eldiagrammet i kapitel 5. For ecoster200 henvises til dennes manual.

8 Side 8 Indstillingsparametre: Funktion Parameter Forslag til værdi Menu Fremløbstemperatur Kedeltemperatur 70 C Brugermenu, Kedelindstillinger Kedel standby temperatur Nedlukningshysterese 7 C Installatørmenu, Kedelindstillinger Varmtvandstemperatur VV temp. sætpunkt 55 C Brugermenu, Genopvarmning af VV VV hysterese 5 C beholder VV indstillinger Prioritering af varmt VV pumpe mode Ingen prioritet vand Sommerdrift Sommer mode OFF *) Brugermenu, Sommer Blandekreds 1 - type Blandkreds support Radiatorkreds Installatørmenu, Rumtermostat Valg af termostat ecoster T1 blandekreds 1 Blandekreds 1 indstil. Maksimal temperatur Max. blandekreds 60 blandekreds 1 temp. Minimum temperatur Min. blandekreds 30 blandekreds 1 temp. Blandekreds 2 type Blandekreds support Gulvvarme Installatørmenu, Rumtermostat Valg af termostat ecoster T2 blandekreds 2 Blandekreds 2 indstil. Maksimal temperatur Max. blandekreds 40 blandekreds 2 temp. Minimum temperatur Min. blandekreds 25 blandekreds 2 temp. *) hvis varmtvandskredsen er placeret mellem kedlen og ladekredsen, kan Sommer mode sættes til ON. I Installatørmenu, Blandkreds 1 og Blandekreds 2, findes parametre for tilpasning til den enkelte blandeventil type (proportionalbånd, integrationskonstant, åbningstid for ventil og dæmpning). For at opnå en optimal drift, vil det være nødvendigt at justere disse parametre i forhold til faktiske værdier. Ved installation med blandekredsmodul fra HS Tarm A/S svarer default indstillingerne hertil.

9 Side 9 4. Installation af indirekte kreds med lagertank I dette installationsforslag er følgende funktioner udnyttet: Vejrkompenseret drift Varmtvandsproduktion 2 blandekredse (her én radiatorkreds og én gulvvarmekreds) Individuel rumkompensering af de 2 blandekredse Lagertanksstyring Anlæget kan med fordel kombineres med et solar anlæg, idet lagertanken er forberedt for dette. Komponenter: 1 TPK HS20 2 Magasin (her vist Kompakt magasinet) 3 Ladekreds 4 Sikkerhedsgruppe (sikkerhedsvendtil, manometer og automatisk udlufter) 5 Ekspansionbeholder (størrelse skal tilpasses det enkelte anlægs volumen) 6 Rumtermostat og fjernbetjening af styringen (her vist som rumkompensering for radiatorkredsen 7 Rumtermostat uden display (indstillinger via (6) eller kedlens display) 8 Lagertank type OS 9 Blandekredse (motorstyret 3-vejsventil ogpumpe sammenbygget i isoleret gruppe) 10 Fremløbsfølere for blandekredse. 11 Varmtvandsføler 12 Udetemperaturføler 13 Lagertanksfølere Kun varmtvandsføleren (11) og udetemperaturføleren (12) følger altid med TPK HS20. Alle andre komponenter er ekstraudstyr. Funktionerne tilknyttet et udstyr aktiveres automatisk, når en føler tilsluttes styringen. Fx når varmtvandsføleren tilsluttes styringen dukker de relaterede indstillingsmuligheder for varmt vand (VV temperatur, hysterese etc.) automatisk op i menuerne i styringen.

10 Side 10 Tilslutning af udstyr: Udstyr Kabel Terminaler Kommentarer Net Monteret v. levering L, N og jordklemmer Jordforbindelse skal være etableret. Kedelpumpe Monteret v. levering 19, 20 og jordklemme Pumpen skal være tilsluttet styringen. Brugsvandspumpe 3-leder m. jord 20, 21 og jordklemme - Brugsvandsføler Føler m. 4 meter kabel er medleveret 30 og 31 Kablet kan forlænges efter behov. Pumpe i blandekreds 1 3-leder m. jord 13, 14 og jordklemme - Motor på blandeventil 1 3-leder (LON,N,LOFF) 10, 11 og 12 - Fremløbstemperatur blandekreds 1 Føler m. 10 meter kabel er tilkøb 24 og 25 Kablet kan forlænges efter behov. Pumpe i blandekreds 2 3-leder m. jord 14, 15 og jordklemme - Motor på blandeventil 2 3-leder (LON,N,LOFF) 16, 17 og 18 - Fremløbstemperatur blandekreds 2 Føler m. 10 meter kabel er tilkøb 26 og 27 Kablet kan forlænges efter behov. Udetemperatur Udeføler uden kabel 28 og 29 Tilsluttes styringen er medleveret med 2-leder kabel. Rumtermostat blandekreds 1/ Fjernaflæsning ecoster200 4-leder min. 0,5 mm 2 G4 Kablet må maks. være 30 meter langt undgå samføring med 230 VAC. Rumtermostat blandekreds 2 Lagertankstempratur - top Lagertankstempratur - bund 2-leder min. 0,5 mm 2 Føler m. 10 meter kabel er tilkøb Føler m. 10 meter kabel er tilkøb Terminal 9 og 10 i ecoster200. Kablet må maks. være 20 meter langt undgå samføring med 230 VAC. 36 og 37 Kablet kan forlænges efter behov. 38 og 39 Kablet kan forlænges efter behov. Alle terminaler (undtagen ecoster200 terminaler) refererer til styringens terminalnumre og navne. Se eldiagrammet i kapitel 4. For ecoster200 henvises til dennes manual.

11 Side 11 Indstillingsparametre: Funktion Parameter Forslag til værdi Menu Fremløbstemperatur Kedeltemperatur 75 C Brugermenu, Kedelindstillinger Kedel standby temperatur Nedlukningshysterese 7 C Installatørmenu, Kedelindstillinger Skift høj til lav ydelse Plus hysterese 3 C Brugermenu, Skift lav til høj ydelse Minus hysterese 1 C Kedelindstillinger Varmtvandstemperatur VV temp. sætpunkt 55 C Brugermenu, Genopvarmning af VV VV hysterese 5 C beholder VV indstillinger Prioritering af varmt VV pumpe mode Ingen prioritet vand Sommerdrift Sommer mode ON Brugermenu, Sommer Blandekreds 1 - type Blandkreds support Radiatorkreds Installatørmenu, Rumtermostat Valg af termostat ecoster T1 blandekreds 1 Blandekreds 1 indstil. Maksimal temperatur Max. blandekreds 60 blandekreds 1 temp. Minimum temperatur Min. blandekreds 30 blandekreds 1 temp. Blandekreds 2 type Blandekreds support Gulvvarme Installatørmenu, Rumtermostat Valg af termostat ecoster T2 blandekreds 2 Blandekreds 2 indstil. Maksimal temperatur Max. blandekreds 40 blandekreds 2 temp. Minimum temperatur Min. blandekreds 25 blandekreds 2 temp. Aktivering af Lagertanksfunktion ON Installatørmenu, lagertanksfunktion Nedre temperaturf. Nederste føler (TBL) Lagertanksindstillinger. Start temperatur ved føler TBH Start temperatur 60 Brugermenu, Lagertank. Stop temperatur ved føler TBL Stop temperatur 73 I Installatørmenu, Blandkreds 1 og Blandekreds 2, findes parametre for tilpasning til den enkelte blandeventil type (proportionalbånd, integrationskonstant, åbningstid for ventil og dæmpning). For at opnå en optimal drift, vil det være nødvendigt at justere disse parametre i forhold til faktiske værdier. Ved installation med blandekredsmodul fra HS Tarm A/S svarer default indstillingerne hertil.

12 ANLÆGSMANUAL 5. Eldiagram Side 12

13 Side 13 Forklaring af forkortelser: AU Auger Fødesystem motor BC Boiler Cleaning Røgrørsrensning BP Boiler pump Kedelpumpe BT Burner temperature Tilbagebrandssikring (termostat) CAP Capacitor Kondensator CV Compressor valve Trykluftsventil DH Domestic hot water VV pumpe FA Fan Blæser IG Igniter Tændelement MS1 Mixer sensor 1 Temperatur blandekreds 1 MS2 Mixer sensor 2 Temperatur blandekreds 2 OS - Lyssensor PM1 Pump mixer 1 Pumpe blandekreds 1 PM2 Pump mixer 2 Pumpe blandekreds 2 PS Pressure switch Trykswitch SL - VV temperatur SM1 System mixer 1 Blandeventil kreds 1 SM2 System mixer 2 Blandeventil kreds 2 STB Sicherheitstemperaturbegränser Overkogstermostat TB Temperature boiler Kedeltemperatur TBH Temperature buffer high Tempertur lagertank top TBL Temperature buffer low Temperatur lagertank bund TBM Temperature buffer middle Temperatur lagertank midt TF Temperature flue gas Røggastemperatur WS Whether sensor Udetemperatursensor For opkobling og tilpasning af ekstraudstyr henvises til de individuelle manualer for disse.

14 Side 14 NOTATER:

15 Side 15 NOTATER:

16 Side Rev. 01/170815

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: 30 1810 030 CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere