DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 Den nordslesvigske Kvinde under Verdenskrigen m- *ÆMWZ- Y&k Isaks Ofring (Malet af Joahim Skovgaard i Viborg Domhirhe) Udgivet af Pastor Tonnesen i Hoptrup iiniiiiiiini ii ii miini i mi 11 ni fryht i J. Andersens Boglryhheri, Haderslev

4 IGEN Zb

5 Den nordslesvigske Kvinde under Verdenskrigen Isaks Ofring (Malet af Joahim Skovgaard i Viborg Domhirhe) Udgivet af Pastor Tonnesen i Hoptrup Tryht i J. Andersens Bogtryhheri, Haderslev

6 --

7 Som en Moder trøster sit Barn, saaledes vil jeg trøste Eder. e s. 66,13. T"\et Barn, som vugges i Moderfang ^ Kan hvile saa trygt og stille, Hun glemmer ihhe dets Tarv og Trang, Hun hunde det ej, om hun vilde. Og hunde hun end, saa han ihhe Gud Glemme en Sjæl, der er shabt paa hans Bud, Med Blodet fra Golgatha blevet I begge hans Hænder indshrevet. Og gih du bag ved Paladsets Gaard Som Peter med Graad i Sinde, Du havde løjet og gjort dig haard, Ja nægtet din Frelser derinde, Saa er du dog ihhe af ham forglemt, Thi Naaden ligger bag Tugten gemt, Han endnu som Simon dig shatter Og spørger dig:-elsher du atter? BEBBBEEE E B E B B E B B E f i B '3JV 1 B,V^ B E B B E E E E B E B B E E B BBBBBBBB Og syntes i Sorgen som Martha saa tit, At Haabets Tider var omme, Du havde vaaget og bedt og stridt, Men Jesus glemte at homme, Da hlyng dig dog fast til det Naadeord, At hunde du tro, hans Herlighed stor Du shulde i Sorgen fornemme; Han hunde dig dog ihhe glemme. Se Marhens Blomster i dejlig Pragt, Hør Fuglenes Jubelstemmer, Og hush i Nøden, at Gud har^sagt, Han ihhe en eneste glemmer; Han sørger for dem, hvi sørger da en, Han holder saa hær som sin Øjesten? Naar han hun maa sørge og raade, Da lever du trygt i hans Naade. H. P. Mollerup.

8 -

9 Den nordslesvigske Kvindes bibelshe Forbilleder. 1. Eva. 1. Mos. 3, Og jeg vil sætte Fjendshab imellem dig og imellem Kvinden, og imellem din Sæd og imellem hendes Sæd; den shal sønderhnuse dit Hoved, men du shal sønhnuse hans Hæl. Til Kvinden sagde han: jeg vil meget mangfoldiggøre din Kummer og din Undfangelse, med Smerte shal du føde dine Børn; og din Attraa shal være din Mand, men han shal hershe over dig. Men Eva svared: Abel har jeg set! Han stod ved Træet, hvor vi Livet prised. Han er e] tabt! Han er i Paradiset! Han er i Graven ej! Han er ej død! Hans Øjes Straaler til mit Øje flød, Den Gang i Haven jeg ved Navn ham kaldte! Men Adam græd, og sagde: Gud er god! Det Liv, han gav, ej hjælpeløst han lod, Han baner Vejen fra de dunkle Grave, Der fører ind i Paradisets Have. 2. Mirjam. Fr. Paludan-Muller. 2. Mos. 15, Og Mirjam, den Profetinde, Aarons Søster, tog en Pauhe i sin Haand, og alle Kvinder gih ud efter hende med Pauher og Dans. Og Mirjam svarede dem: synger for Herren, thi han er højt ophøjet; Hesten og den, som red derpaa, har han nedstyrtet i Havet. * Jord, i hvis Favn der hades og der myrdes Slægt efter Slægt, Blodige Jord, med al din Syndebyrdes voksende Vægt! Hvor kan saa let din Himmelvej du følge Rundt om den Sol, der skuer dine Saar, Og saa lysegrønt bølge Vaar efter Vaar? Jo, thi den samme, som har bundet Jorden Lovenes Baand, Som gav sit Folk i Ørkenfjeldets Torden Loven i Haand, Han la'r sin Sol hvert fattigt Straa forgylde, Han er den Gud, som hører Støvets Bøn, Som i Tidens Fylde Gav os sin Søn. Derfor om al vor Lykke skulde falme, brat staa for Fald, Altid fra Jord en evig Takkesalme Løfte sig skal; Derfor, hvor mægtig Mørkets Aander virke, Aldrig vor Bøn skal synke til et Suk, Aldrig Herrens Kirke Rokkes et Fnug.

10 6 Lær os da, Jord, paa Aandens Ørnevinger Trofast som du Os om vort høje Himmellys at svinge Trøstig i Hu, Hente fra ham alt Lys, som vi begære, Hente fra ham Livsvarmen i vort Bryst, Grønnes Gud til Ære, Gyldnes til Høst. 3. Ruth. Chr. Richardt, Ruths Bog 1, Og Ruth sagde: vær mig ihhe imod, at jeg shulde forlade dig og vende tilbage fra dig; thi hvor du gaar hen, der vil jeg gaa hen, og hvor du bliver om Natten, der vil jeg blive om Natten; dit Folh er mit Folh, og din Gud er min Gud. Hvor du vil dø, der vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren gore nu og fremdeles saa og saa imod mig, saa vist som Døden alene shal shille imellem dig og imellem mig. * Det er saa yndigt at følges ad. Hvor banet Vejen er paa det Jævne, Og Vejen gaar til Gudsfredens Stad Med al den Herlighed, Mund kan nævne, I Davids-Staden Er Guld paa Gaden Kun Overfladen; O Gud ske Lov! Det er saa lifligt hos Gud at bo Med Søskendhjerte i Fælleshjemmet, Hvor Himmelglæder som Roser gro, Hvor Hjertesorgen som Synd er fremmed, Hvor Kærligheden Har plantet Eden Med Himmelfreden; O Gud ske Lov! Ja det er saligt at følges ad Med Jesus selv, os i Ordet givet, Til Kærlighedens guldprude Stad, Hvor Gud er Lyset saa vel som Livet. Hvor Troen hviler, Hvor Haabet smiler, Kun evig iler Vort Gud ske Lov! 4. Hanna. Grundtvig. 1. Sam. 1, Da sagde Elhana, hendes Mand, til hende: Hanna, hvorfor vil du græde? og hvorfor vil du ihhe æde? og hvorfor har dit Hjerte saa ondt? er jeg dig ihhe bedre end ti Sønner? Da stod Hanna op, efter at de havde ædt,' og efter at de havde druhhet i Silo. Og Eli, Præsten, sad paa en Stol ved Dørstolpen af Herrens Tempel. Og hun var besheligen bedrøvet i Sjælen, og hun bad ydmygeligen til Herren og græd saare. Og huv lovede et Løfte og sagde: Herre Zebaoth, om du ser til din Tjenestehvindes Elendighed, og kommer mig ihu og ihhe glemmer din Tjenestehvinde, og giver din Tjenestehvinde mandlig Sæd: da vil jeg give ham til Herren for alle hans Livs-Dage. Sov mit Barn, sov længe! Jeg rører Vuggens Gænge, Vifter Fluen fra din Kind, Kalder Drømme til dit Sind; Sov mit Barn, sov længe! Frodig som en Ranke Du vokser for min Tanke, Vokser fra din Moders Arm Ud i Verdens vilde Larm, Frodig som en Ranke! Glem dog ej din Vugge Og ej din Moders Sukke! Vokser du fra Barnekaar, Glem dog ej dit Fader vor", Glem dog ej din Vugge! Lykkens Roser røde Kun mellem Torne gløde! Tornen tager jeg for mig, Rosen gemmer jeg til dig, Lykkens Roser røde! Vaagn med Smil um Munden Saa fro som Fugl i Lunden! Reden din er lun og blød, Moderfavn og Moderskød; Vaagn med Smil um Munden! 5. Hulda. Chr. Ridiardt. 2. Kong. 22, Da gih Hilhia, Præsten, og Ahiham og Achbor og Saphan og Asaja til Profetinden Hulda, som var gift med Sallum, der var en Søn af Thihva, en Søn af Harhas, og havde Tilsyn med Klæderne, og hun boede i Jerusalem i den ayiden Del; og de talede til hende. Og hun sagde til dem : saa sagde Herren, Israels Gud: siger til den Mand, som sendte eder til mig: Saa sagde Herren: se, jeg fører Ulyhhe over dette Sted og over dets Indbyggere, nemlig alle Bogens Ord, som Judas Konge læste. Fordi de have forladt mig og gjort Røgelse for andre Guder til at opirre mig med al deres Hænders Gerning, derfor shal min Vrede optændes imod dette Sted og ihhe udsluhhes. Men til Judas Konge, som sendte eder for at adspørge Herren, til ham shulle I sige saaledes: saa sagde Herren, Israels Gud, angaaende de Ord, som du har hørt: Fordi dit Hjerte er blevet blødt, og du ydmygede dig for Herrens Ansigt, da du hørte, hvad jeg har talet mod dette Sted og imod dets Indbyggere, at de shulle blive til Ødelæggelse og til Forbandelse, og du sønderrev dine Klæder og græd for mit Ansigt, saa har ogsaa jeg hørt det, siger Herren. Derfor se, jeg vil samle dig til dine Fædre, og du shal samles med dem i din Grav i Fred, og dine Øjne shulle ihhe se paa al den Ulyhhe, som jeg vil føre over dette Sted. Og de bragte Kongen Svar tilbage. Jeg ved det, Gud, jeg trænger til din Tugt, Du revser mig, naar jeg din Haand vil slippe. Tit bli'r mit Hjerte haardt og vild dets Flugt, Derfor du stundom maa dets Svingfjer klippe. *

11 7 Jeg ved, du tugter ej med Hævn og Harm, Du elsker mig trods Syndens vilde Lyster; Jeg ved, din Kærlighed er rig og varm, Ja varmest, naar du mest mig gennemryster. Og dog hver Gang dit Revserblik mig naar, Hver Gang jeg under Tugteraaget prøves, Det tykkes mig, din Haand den er saa haard, Og trykker stærkere, end det behøves. Vel er min Bøn: O Gud, din Vilje ske!" Saa ofte under frejdig Tro opstegen; Men tit, naar jeg din Vilje faar at se, Jeg mærker, at jeg mente dog min egen. Da vakler jeg; jeg ved jo, du har Ret, At alt du for mig paa det bedste mager; Jeg ved, du tager paa mig mildt og let, Det er kun mig, der uden'aarsag klager. O. lær mig ret at ville, hvad du vil, Hold Troens Vinge oppe, naar den daler! O, tugt mig kun, men giv mig Naade til At bøje mig og tie, naar du taler! Zaharias Nielsen. 6. En liden Pige af Israels Land". 2. Kong. 5, 2 5. Men nogle Tropper af Syrien havde gjort et Udfald og havde ført en liden Pige fangen af Israels Land, og hun tjente Naamans Hustru Og hun sagde til sin Frue: ah! var min Herre for den Profets Ansigt, som er i Samaria, da shulde denne shille ham af med hans Spedalshhed. Da gih hun ind og gav sin Herre det tilhende og sagde: saa og saa har den Pige talet, som er fra Israels Land. Da sagde Kongen af Syrien : drag afsted, hom derhen, saa vil jeg sende et Brev til Israels Konge; og han drog bort og tog ti Centner Sølv med sig og sehs Tusinde Sehel Guld og ti Klædninger til at shifte med. * Kan du ej staa og styre Mængdens forvirrede Fjed, Bøj dig og rejs de Faldne Som trædes i Trængslen ned! Kan ej du løfte Slægten, Og vække dens sløvede Aand, Køl en feberhed Pande, Og støt en svigtende Haand! Kan du ej naa de fjerne, Tal til din Broder og Ven, Og drag din Nabo med dig Paa Salighedsvejen hen! Glemmes du saa af Verden, Hver Haand. du rakte ud, Og hvert et Ord for Jesus Skal huskes af din Gud. V. Luthen. 7. Maria, Jesu Moder. Luh. 1, 38. Men Maria sagde: se, jeg er Herrens Tjenerinde, mig she efter dit Ord! Luh. 1, 48. Han har set til sin Tjenerindes Ringhed. Luh. 2, 19. Men Maria bevarede alle disse Ord og overvejede dem i sit Hjerte. Joh. 2, 5. Men hans Moder sagde til Tjenerne: hvad han siger eder, det gører. * Maria hun er en Jomfru ren, Som Skriften os mon vise, Hun fødte en Søn foruden Men, Ham skal vi alle prise; Han haver os alle fra Synden løst, Han give os Trøst Og Himmerigs evige Lise! Stod Mestrene alle paa en Plet, Det var saa favr en Skare, De kunde dog ej med Klogskab ret Hans Godhed aabenbare; Af Sandhed og Naade er han saa fuld, Han være os huld. Naar vi skal af Verden fare. Profeterne ud af Aandens Drift, Langt mer end selv de vidste, Forkyndte med Ord og hellig Skrift, Sin Braad skal Døden miste; Og finde skal Livet i Herrens Navn, I Frelserens Favn De Troende, som ej tviste. Af Isais Stub den rette Kvist Og Jakobs lyse Stjerne, Det er du, vor Herre Krist, Dig prise vi saa gerne; Thi naadelig rejste af Adams Fald Du Skabningen al, Du vogte os vil og værne. O kunde jeg alskens Tungemaal Og Skriftens Dyb udfinde, Og var saa min Tunge gjort af Staal, Og Englerøst derinde; Da vilde jeg knæle ved Krybben trang, Paakalde med Sang Min Jesum vel Tusind Sinde. Min Synd er som Sand vedhavetsstrand, Som Løvet i Skærsommer, Gud løse mig nu af Syndens Band, Og helst naar Døden kommer; Lad aldrig, mingud,som mig haver skabt Mig blive fortabt, Men vær mig en naadig Dommer. (Mariavise). 8. Maria i Bethania. H. Thomissøn. Luh. 10, 42. Et er fornødent. Maria har udvalgt den gode D el som ihhe shal tages fra hende.

12 O, sad jeg, som Maria sad, Med Troens Blik saa barneglad Op i min Frelsers Øje, Sad saa ved Morgen og ved Kvæld, Inddrak hans Ord med tørstig Sjæl, Jeg glemte al min Møje! Var det min bedste Morgendrik, Var det, naar jeg til Hvile gik, Min Dug og Aftensvale, Da lærte jeg vel mer og mer Om al min Trang, min Sjæls Begær Med Frelseren at tale. Da blev det vel og mere let At vandre glad og virke ret, Da blev mig Visdom givet, Da Kærlighed i Hjertets Grund Og Lovsangstaler i min Mund Udsprang!il Lyst for Livet! Her er jeg, Herre, Hjertensven! Tal du, saa taler jeg igen, Skønt jeg er lav og ringe, Og du almægtig, høj og stor! Jeg giver dig dit eget Ord, Selv kan jeg intet bringe. Du siger, jeg har Barnekaar Evindelig hos Fader vor. Du selv det til mig købte! Du siger, at din egen Aand Udløser mig af Dødens Baand, Til Livet han mig døbte! Livsaligt Ord er i din Mund, Livsalig er hver stille Stund Hos dig paa Barnesæde! Der faa vi Mod, der faa vi Lyst Udi dit Navn og ved dit Bryst Til Fader vor'" at bede! M. Wejtelsen. 9. Den store Synderinde. Luh. 7, 37. Og se, der var en Kvinde i Staden, som var en Synderinde, der hun fornam, at han sad til Bords i Farisærens Hus, hentede hun en Alabaster-Kruhhe med Salve; og hun stod bagved hos hans Fødder, græd og begyndte at væde hans Fødder med Taarer og aftørrede dem med sit Hovedhaar, og hyssede hans Fødder og salvede dem med Salve. Derfor siger jeg dig, efe hendes mange Synder hende forladne; thi hun eishede meget, men hvem Lidet forlades, eisher lidet. Synderinden til Gæstebudssalen gik nær, Hun hørte i Byen, at Jesus var der; Hun ænsed ej Glansen, som straaled imod, Saa stille hun knæled ved Frelserens Fod. En Mumlen og Knurren om Bordene gled, At saadan en Synder i Salen indskred; Man hvisked: den Rene ej købe sig lod For Salven, den dyre, hun gød paa hans Fod. :,: Hun hørte kun Herren, hun havde ej Ord, Hun voved sit Blik ej at løfte fra Jord, Hvert Suk pressed hedeste Taarer i Flod, Og hulkende kyssed hun Frelserens Fod. Som Regnbuen straaler, naar Storm sig har lagt, Som Solstraalen mild, der med Isen faar Magt, Han saa til den Arme, hvis Synd blev forladt. Og Kvinden i Hjertet fik Sollys for Nat. 10. Den hananæishe Kvinde. Matt. 15, 24. Meu han svarede og sagde: jeger ihhe udsendt uden til de fortabte Faar af Israels Hus. Men hun hom og faldt ned for ham og sagde: Herre, hjælp mig! Men han svarede og sagde: det er ihhe smuht at tage Børnenes Brød og haste det for smaa Hunde. Men hun sagde: jo, Herre! Hunde æde dog og af de Smuler, som falde af deres Herres Bord. * Naadigste Jesu, nu vil jeg mig binde Fast til din dyre Forjættelses Pagt; Beder og leder, saa faa I og finde, Saa har de sanddrue Læber jo sagt; Jeg vil med Kvinden af Kanaans Egne Raabe dig efter og bliver ej stilt, Før du paa Bønnen til Slutning vil tegne: Amen, ja Amen, dig ske, som du vilt! 11. Tabitha. Peter Jacobsen,^Hygom. Ap. G. 9, Men der var en Discipelinde i Joppe, ved Navn Tabitha, hvilhet udlagt betyder Dorhas; hun var rig paa gode Gerninger og gav mange Almisser., Men det begav sig i de samme Dage, at hun blev syg og døde. Da toede de hende og lagde hende paa Salen. Men efterdi Lydda var nær ved Joppe, udsendte Disciplene, der de hørte, at Peter var der, to Mænd til ham, uden Forhaling at homme over til dem. Men Peter stod op og gih med dem. Og der han hom derhen, førte de ham op paa Salen, og alle Enherne stode omhring ham, græd og viste ham de Kjortler og Klæder, som samme Dorhas havde gjort, den Stund hun var hos dem. Men Peter bød dem alle at gaa ud, og faldt paa Knæ og bad; og han vendte sig til Legemet og sagde: Tabitha, staa op! Men hun oplod sine Øjne, og der hun saa Peter, satte hun sig op. ^ Men han gav hende Haanden og rejste hende op, og han haldte ad de Hellige og Enherne, og fremstillede hende levende. * Vær en Velsignelse, hvor end du træder, Du blev jo selv velsignet i din Daab, Du fik jo Del i Himmeriges Glæder, I Jesu Kærlighed, Tro og Haab. Vær en Velsignelse i Hjemmets Hygge, Øs af den nye Vin, dit Hjerte har, Øs rigelig til dem, som hos dig bygge, Thi, som du øser, fyldes Naadens Kar. Vær en Velsignelse for dem. der stride I Sorg og Nød, i Sygdom og i Savn, Giv frit og glad, du ved jo, du kan lide Paa ham, som sagde: Bed kun i mit Navn!"

13 9 Vær en Velsignelse for dem, der lede I taaget Længsel efter Sandheds Spor, Og vis dem Vejen, til de ydmygt bede Til ham, som ene ejer Livets Ord. Vær en Velsignelse for dem derude, For. dem derhjemme, som ej kende Gud, Lad Kærlighed tø Hjertets frosne Rude Og lyse ind, til Glæden smiler ud. Vær en Velsignelse, hvor end du træder, Og naar en Uven kommer paa din Vej, Saa dæk hans Brøst med Kærlighedens Klæder, Thi saadan har jo Herren dækket dig. Vær en Velsignelse! Ja, lær os ligne Dig, kære Herre, som vi skylde alt! Du, vor Velsignelse, lær os velsigne Og være Verdens Lys og Jordens Salt! 12. Lydia. Grundtvig. Ap. G. 16, 14. Og en Kvinde ved Navn Lydia, en Purpurhræmmershe fra Staden 1 hyatiræ, som dyrhede Gud, hørte til; hendes Hjerte oplod Herren, at hun gav Agt paa det, som blev talet af Paulus. Men der hun og hendes Huus var døbt, bad hun os og sagde: dersom I agte mig at være tro for Herren, da kommer ind i mit Huus og bliver der. Og hun nødte os. Saa vide om Laud, som Sol monne gaa, Ej Menneskesjæl er at finde, * Som Herrens Naade ej ved at naa, Naar Hjertet ham gerne vil vinde. Han ser hver Længsel i Sjælens Grund, Som efter det evige higer, Han hører hvert Suk, som i Nattens Stund Fra Dybet mod Himmelen stiger. Han tænder sit Lys paa den vildsomme Vej, hans Stjerne for Aanden oprinder, Den straaler og vinker og standser ej, Før Hjertet sin Frelsermand finder. Og var du end skjult i den dybeste Vraa, Og kendte dig ingen paa Jorden, Og var du blandt alle, der sorgfulde gaa, Den allerelendigste vorden! Ja, taarned sig Synder som Bjerge i Sky, Og sortnede alt for dit Øje, Og blev hvert Minde dig tungt som Bly, Og saa du kun Lyn i det høje! O, higer din Sjæl op mod Sandhedens Gud, Og kalder paa ham du derinde. Han ved dog Vej for sit Naadebud, Din Frelser du dog skal finde. Og finder du ham, da finder du alt, Hvad Hjertet kan evig begære, Da rejser sig straks hvert et Haab, som faldt. Og blegner saa aldrig mere. Wedels. Alt ogsaa det sidste. i. Marc. 12, Og Jesus satte sig lige overfor Templets Kiste, og saa, hvorledes Folket lagde Penge i Kisten, og mange Rige lagde meget deri. Og en fattig Enke kom og lagde to Skærve udi, som er en Hvid. Og han kaldte sine Disciple til sig og sagde til dem: sandelig siger jeg Eder, at denne fattige Enke har lagt mere deri, end alle de, som lagde i Kisten. Thi de lagde alle af deres Overflod, men denne lagde af sin Fattigdom alt det, hun havde, hendes ganske Ejendom. Det havde hun nok ikke drømt om, den fattige Enke, at hun skulde blive verdensberømt. Det har hun nok ikke drømt om, at det, hvad hun gjorde den Dag, skulde omtales i den Bog, som læses mest i hele Verden, thi det bliver det Ny Testamente nu dog alligevel. Det har hun nok ikke drømt om, at hun skulde opstilles som Ideal for Jesu Disciple. Jeg opdagede forleden, at der i buddhistiske Religionsbøger findes en lignende Fortælling. Der er det ogsaa en fattig Enke. Hun har fundet to Pengestykker, og dem lægger hun i Kisten i sit hedenske Afgudstempel. Paa Hjemvejen møder hun Kongen, der lige har begravet sin Hustru. Da han saa denne Kvinde, fatter han en saadan Kærlighed til hende, at han gør hende til Landets Dronning. Naar vi nu sammenligner denne buddhistiske Fortælling med den, der har faaet Plads i det Ny Testamente, hvilken himmelvid Forskel. Hos denne Enke, som Jesus gør sine Disciple opmærksom paa, er der ikke Tale om nogensomhelst Belønning. Det tænker hun allermindst selv paa. Alt ogsaa det S i d s t e t i 1 h ø r e r G u d det er den Grundsætning, hun praktiserer. Det er Grunden, hvorfor Jesus opstiller hende som Forbillede for sine Disciple. Mon der nu i Tidens Løb har været mange Disciple, der stod paa Høiden med denne fattige Enke? Jeg haaber, at der i vor Tid er flere end ellers. Jeg haaber, at der blandt dem, som i de sidste 2 Aar har mistet Alt, findes en Del, som virkelig har ofret det til Gud i den Tempelkiste, hvori Krigens Ofre maatte lægges. Forleden saa jeg en gammel kroget Mand gaa og høste og hans Svigerdatter binde op efter ham. Hans Søn, hendes Mand, fire Børns Fader, har nu været savnet" et Par Maaneder; sandsynlig", skriver Kompagniføreren, er han sammen med et Par Kammerater bleven levende

14 begravet i en Granathule. Han kommer ikke til at høste mere paa sin egen lille Ager. Da jeg nu saa hans Far og hans Hustru gaa paa Høstageren, maatte jeg tænke: De har vist den Følelse, at de maatte ofre Alt ogsaa det Sidste"; jeg vil haabe, at de har kunnet lægge det i Templets Kiste. Kvinden kunde ikke komme forbi Templets Kiste, uden at lægge Alt det, hun havde, hendes ganske Ejendom deri." Det laa jo nær at akkordere med Gud, give ham den ene af de to Skærve og selv beholde den anden til at købe Brød for i Morgen. Men det var en Selvfølge, at Gud fik det Hele. Hun syntes, mindre kunde han da ikke have, og Brødet i Morgen skulde Gud nok give hende paa anden Maade, det tvivlede hun ikke om. Og det, hvad hun gjorde den Dag, var ikke noget Ekstra, noget Usædvanligt. Saadan var Helhedsretningen hos hende, at hun stillede Alt ogsaa det Sidste til Guds Disposition. Naar han saa i det enkelte Tilfælde viste hende, at han kunde bruge det, saa var det en Selvfølge, at hun ogsaa gav det. Et saadant Tilfælde forelaa nu, da hun skulde forbi Templets Kiste. Er det nu virkelig vor Totalstilling til Gud, at vi stiller ham alt til Disposition og saa ogsaa er villige til at ofre det, naar Lejligheden byder det? Lad os tage et Eksempel! Forleden saa det jo ud til, at ogsaa vor Hjemstavn Nordslesvig skulde være Krigsskueplads. Hvis det nu virkelig kom saadan, staar vi saa saadan til Gud, at vi kan sige: Er det din Bestemmelse, saa tag ogsaa vort Hjem og vor Hjemstavn; tag Alt ogsaa det Sidste! Hvordan var denne fattige Enke dog naaet til det Højdemaal i Troeslivet? Lad os huske, hvor hun havde været! Hun kom inde fra Templet. Der havde hun mødt Jehova, Israels Gud, den Gud, der havde forjættet en Messias i Tidens Fylde. Og nu var det hendes Tanke: en saadan Gud bør have Alt ogsaa det Sidste, thi efter den Grundsætning behandler han jo mig. Forleden Søndag var jeg i Berlin og vilde saa overvære Gudstjenesten i Domkirken. Jeg var der 10 Minutter før den skulde begynde. De 3000 Siddepladser var optagne. Alle Gange stod fulde. Domkoret, bestaaende af over 100 Personer, sang yndigt, og vi hørte ogsaa en udmærket Prædiken, som man bagefter kunde købe ved Udgangen. Men det, der gjorde mest Indtryk paa mig, var, at ca. 500 af de bedste Siddepladser var reserverede for Krigsinvalider. En Del af dem var endogsaa saa daarlige, at de maatte køres tilbage til Lasaretterne i Automobiler. Dette Syn greb mig dybt. Jeg maatte tænke: Man har vel ført dem herind i dette Tempel, for at de om muligt her skulde møde den Gud, der maaske er bleven borte for dem der ude paa Slagmarken, thi at han der kan blive borte for et Menneske, det kan jeg forstaa. Naar vi møder vor Gud inde i Templet, ved Døbefonten, ved Nadverbordet, i Forkyndelsen, saa betyder det meget mere, end naar den fattige Enke mødte ham i Jerusalems Tempel. Vi møder ham i den Messias, der er kommen og er bleven vor Broder og har sat sig hos Guds højre Haand som vor Broder. Ser vi paa, hvad denne vor Frelser har ofret, saa maa vi dog sige: Han søgte ikke at slippe billigt, men han ofrede Alt ogsaa det sidste. Hvem meget er givet, af denne kræves meget. Maa vi saa ikke skamme os, naar vi ikke kan gøre det samme, som Enken, nemlig stille Alt ogsaa det Sidste til Guds Disposition og ogsaa virkelig ofre det, naar Lejligheden kræver det. * 5-C * II. Joh. 12, 1 8. Men seks Dage før Paaske kom Jesus til Bethania, hvor Lazarus var, der havde været død, og hvem han havde oprejst fra de Døde. Da gjorde de ham der en Nadvere, og Martha opvartede; men Lazarus var een af dem, som sad tilbords med ham. Da tog Maria et Pund af uforfalsket meget kostelig Nardus-Salve, og salvede Jesu Fødder, og tørrede hans Fødder med sit Haar; men Huset blev fuldt af Salvens Lugt. Da sagde een af hans Disciple, Judas, Simons Søn, Ischariotes, som siden forraadte ham: hvorfor blev denne Salve ikke solgt for tre hundrede Penninge og givet til Fattige? Men dette sagde han ikke, fordi han havde Omsorg for de Fattige, men fordi han var en Tyv, og havde Pungen, og bar, hvad der blev lagt deri. Da sagde Jesus: lad hende med Fred; til min Begravelsesdag har hun bevaret den. Thi Fattige have i altid hos Eder; men mig have I ikke altid. Jeg tilstaar paa Forhaand, at jeg har faaet en anden Fortolkning af Salvelsen, end jeg har haft før. Tidligere var jeg af den Mening, at Salven har været købt til Lazarus's Begravelse. Da var den ikke for dyr, thi det drejede sig om den sidste Ære for en kær Bror. Hans Opvækkelse gjorde den overflødig, og nu var det saa Marias Tanke: Hvem er nærmere til den end Jesus. Spørgsmaalet til os kom saa til at lyde: Kan du gøre det samme for Jesus som for din Bror? Hos Skovgaard-Petersen fandt jeg imidlertid i disse Dage en anden Opfattelse: Maria havde, da Lazarus var død, og hans Lig skulde salves, hos Salvehandleren set en Alabasterkrukke med meget kostelig Nardussalve. Den Gang havde hun ikke tænkt paa at købe den. Det var andre, mere dagligdags Salver, Folk af hendes Stand plejede at bruge til at salve deres Døde. Men nu, da hun gik og tænkte over, hvordan hun skulde vise Mesteren sin Kærlighed, nu faldt det hende ind: den Krukke stod derhenne hos Salvehandleren! Hvad mon den kostede? Hun spørger paa den. Over et Par Hundrede Denarer. Saa meget! Derhjemme tæller hun efter. Jo, hun kan nok evne det. Det vil tømme svært paa Beholdningen,, maaske tømme den helt; men hvad gør det?" Ikke sandt, denne Fortolkning er langt dybere end min, thi den maa udmunde i det Spørgsmaal til os: : Kan du gøre endnu mere for Jesus end for en Bror? Med Skovgaard-Petersens Fortolkning som Baggrund har jeg saa udmalet for mig selv, hvad man dog ellers kan gøre for en Bror. Jeg har tænkt mig det Tilfælde, at en Gaardmandskone i Nordslesvig ved Begyndelsen af Krigen var bleven stillet overfor det Valg: Hvis din Mand kommer med, mister du ham; vil du give din Gaard, saa kan du beholde ham. Mon hun havde betænkt sig længe paa, om det var for dyrt, hvad der krævedes for hendes Mand? Jeg har dernæst

15 11 tænkt paa de 3500 Hjem i Nordslesvig, hvorfra der hviler en kær Slægtning derude i den fremmede Jord". Jeg veed, at mange, mange af disse Hjem vilde have ofret over Evne, hvis den Faldne kunde være bleven stedt til Hvile paa den hjemlige Kirkegaard, hvor de selv kunde frede om hans Grav. Men ud af saadanne Betragtninger stirrer saa det Spørgsmaal os i Møde: Har du det som Maria i Bethania, at du kan gøre endnu mere for Jesus end for en Bror, en Søn, en Ægtemage? Salvelsen var i* Jesu Dage en Æresbevisning. Naar Maria viser Jesus en saadan, saa ligger deri en Billigelse af hans hele Færd og Holdning. Hun har kendt ham og hun er i Aanden fulgt med ham i 2 3 Aar. Forargelsen og Kritikken over ham var vokset baade hos de Store og hos Mængden i en betænkelig Grad. Naar Maria viser ham denne store Ære, saa ligger deri den Bekendelse, at hun billiger alt, hvad Jesus har gjort og gør. Naar vi nu er fulgt med i de store Begivenheder om os og med os i de sidste 2-3 Aar, kan vi saa deri finde Jesus og kan vi billige Jesu Holdning overfor disse Ting? Mange har jo den Opfattelse, at Jesus slet ikke har med disse Ting at gøre; det er Satan, der har faaet det ulmende Had mellem Folkeslagene til at eksplodere og det er Satan, der øger Grusomheden paa alle Fronter! Kære! Hvis du har den Opfattelse, saa vilde jeg gerne spørge dig om to Ting. For det første: hvad gør du med Kristi Himmelfartsdag? Naar du kommer til det Led i den anden Artikel opfaren til Himlen, siddende ved Guds højre Haand", betyder det saa, at Jesus har trukket sig tilbage og ingen Ting befatter sig med, eller betyder det, at han er med i alt? For det andet: hvad gør du med den bibelske Forjættelse, at der ikke skal falde et Haar af vort Hoved uden vor Faders Vilje? Er det kun en Talemaade eller maa et Guds Barn føle sig tryg i Guds Haand? Jeg haaber, der er Kvinder i Nordslesvig, der i al Stilhed har billiget og godkendt, hvad Jesus i de sidste 2 3 Aar har gjort med deres mandlige Paarørende og deres Hjem. Naar de holdt sig tapre i Afskedsstunden; naar de ikke bukkede under for de økonomiske Vanskeligheder; naar de ikke mistede Fatningen, da Sørgebudskabet kom, saa har det dog vel hos en Del af dem været baaret af den samme Tanke som hos Maria i Bethania: ogsaa det Ubegribelige skal nok være ret og rigtigt. Jesus siger os selv, hvordan Maria var naaet til den stille Billigelse af hans hele Færd og Holdning. Til min Begravelsesdag har hun bevaret den". Den stille Kvinde har set dybere end de store Apostler. Medens en Peter endnu kunde sige: Spar dig selv, det ske dig ingenlunde", da Jesus talte om sin Død, saa Maria, at han gik sin Begravelse i Møde. Og saa, tænkte hun, er der vel ingen, der faar Lov til at salve ham; derfor vil jeg nu gøre det paa Forhaand. Den Tanke, at Jesus ikke kunde blive Marias Frelser, uden at han skulde begraves, blev saa mægtig i hendes Sjæl, at det Bedste var ikke for godt. Fordi hun saa, at han vilde ofre Alt ogsaa det Sidste, derfor var Salven ikke for dyr. Hun havde Raad til det. Kære Venner! Naar Tanken paa Jesu forestaaende Begravelse kunde have en saadan Kraft i Marias Sjæl, skulde Tanken paa Jesu overstaaede Begravelse saa ikke meget mere være en Kraft i vore Sjæle? Tonnesen. Kvindens Krigstjeneste. Af G. H o r s t m a n n. Det er ikke blot Mænd, der staar i Krigstjeneste. Ogsaa Kvinder. Og jeg tænker nu ikke særlig paa de Kvinder, der som Plejesøstre, som Diakonisser har stillet sig i Krigstjeneste. Ikke paa dem, der er gaaet ud til Fronten, ud at se Rædsler, som kan bringe de haardeste Mænd til at grue; der er gaaet ind i Kolerabarakker og Tyfuslazaretter, der har offret sig selv, arbejdet til den sidste Trevl af Kraft, slidt sig op for at lindre Lidelser, pleje syge, hjælpe saarede, være en Trøst for unge Mennesker i deres ensomme Dødskamp, bringe Hvile og Ro ind i forvildede, oprevne Sind, bringe Lindring og Lise i uudholdelige Pinsler, bringe Bud om menneskelig Kærlighed midt i en Verden fuld af Had, og hist og her stille at pege paa en Kærlighed, der er langt større end al Menneskenes Kærlighed, fordi den kommer fra den evige.guds Hjerte og vil drage derhen. Det er Kvinder i Krigstjeneste og stor er deres Gerning og Ære være dem, der i Offervillighed og dødsforagtende Selvfornægtelse ikke staar tilbage for nogen. Ikke paa dem tænker jeg. De er jo kun de faa, skønt de er mange. Men jeg tænker paa den store Skare af Kvinder, der er blevne tilbage i Landet, alle de mange Hustruer, Mødre, Forlovede, Søstre. I ere alle kaldede til Krigstjeneste, til en Gerning, et Arbejde, der, skønt det udføres i Stilhed, dog paa ingen Maade er ringere end Diakonissernes Arbejde. Ogsaa du nordslesvigske Kvinde, hvem du end er og hvor du end boer, er kaldet til Krigstjeneste! Ikke af nogen Myndighed, Magt eller Regering paa Jorden, men af den store Herre, der kan bruge hvert lille Menneske i alle Nationer og Folkeslag i sin Gerning! Du er kaldet til Krigstjeneste. Og din Krigstjeneste er ikke blot den, at du i det ydre skal udfylde din Mands, din Søns eller Broders Plads. Sandelig ogsaa det er en Gerning der er Omtalen værd. Jeg tænker tidt med Bevægelse og Beundring paa alle de mange tapre Kvinder i Landet, der gaar i Mændenes uvante Gerning, med Hænderne fulde af Arbejde og Hovedet

16 fulde af Tanker fra Morgen til Aften! De, som før kun brød sig om de huslige Ting og lod Mændene om Arbejdet paa Mark og i Stald her er Mændene borte og se nu tager Kvinderne fat. Nu skal de sørge for Gaardens Drift, tumle med alle de mange ukendte Landbrugsspørgsmaal, de skal omgaas Karle og Piger, bestemme Arbejdets Gang, selv tage fat paa Marken og i Stalden og kommer de en Vending ind i Huset saa hænger Børnene i deres Skørter og Maden! ja og de større Børn skal til Skole og det skal være efter Sommertid og Karlen skal arbejde efter gammel i id. Intet Øieblik kan de faa Hvile og naar de saa lægger sig om Aftenen med dødtrætte Lemmer, saa kommer de mange bange, urolige Tanker: Hvor mon han nu er? Ak, nu er det igen lad mig se 4 5 Dage siden jeg hørte fra ham Og saa kommer den gode, naadige Gud og giver dem alligevel vederkvægende Søvn og næste Morgen Kl. 5 er de paa Pladsen igen. Ja, i Sandhed, det er Krigstjeneste. Men det er kun den ydre Tjeneste. I er alle kaldede til en anden Krigstjeneste. Og det er denne at holde Modet oppe paa dem derude! Din Mand, eller din Søn eller Broder de har det svært nok endda ude i Løbegraven eller Garnisonen alier paa Lasarettet. Du maa paa ingen Maade være med til at gøre det sværere for dem end det allerede er. Aldrig jeg siger: aldrig maa der komme en Klage hjemmefra ud til ham; alle de smaa Genvordigheder ja maaske er de store nok! og Vanskeligheder bær dem alene. Du skal ikke gøre det tungere for dem derude, men du skal gøre det lettere og lysere for dem. Skriv ofte og lad det være gode Breve, Breve der lyser op, der bringer Glæde; skriv om alt godt, der er hændt derhjemme, hvor godt det staar paa Marken og hvordan alt gaar saa meget lettere for dig end du havde ventet; fortæl, hvad lille Marie har sagt igaar og saadan som Peter allerede kan hjælpe, og om hvordan I taler sammen om Far og beder for ham hver Aften. Se, det er din Krigstjeneste at du skal sørge for at der gaar ligesom en stadig stille Strøm hjemmefra med Kraft og Lys og Opmuntring og Glæde ud til dem derude. 12 Og alle I Kvinder, der kender Herren, I maa saa gøre eders Krigstjeneste som Herrens Tjenerinder! I har den store Forret og Naade at I kan omringe dem derude med eders Bønner. Mens Israels Børn kæmpede nede i Dalen, stod Moses oppe paa Bjerget og opløftede sine Hænder til Gud og bad for sine kæmpende brødie. Gør du ligesaa! Bed du for din kæmpende Mand eller Søn eller Broder, bed for ham om Sejr, om Sejr over Mismod, Forsagthed, Vantro og alle andre Fristelser; om Sejr over ham der gaar omkring som en brølende Løve; om Sejr over sig selv og alt hvad der staar Gud imod i hans Hjerte; om Sejr til at lægge sig helt ind i Frelserens Arme, om Kraft til at holde fast, til at vandre i Herrens Fred midt i Krigen, til at synge Gud Lovsange i Mørket. Hvordan kunde De dog staa for alt det gruelige, De har set og oplevet derude?" blev engang en 18aarig ung Mand spurgt. Han greb ned i sin Lomme og halede en Haandfuld Breve frem. Moderens Breve. Han læste op af dem: Mit elskede Barn, hver Aften, hver Morgen ligger jeg paa Knæ og-beder for dig til Frelseren. Hold dig til Ordet: Om jeg end skal vandre i Dødens Skygges Dal,, frygter jeg ikke for ondt, thi du er med mig." Disse Breve sagde den unge Mand har holdt mig oppe. Og en Student skrev engang hjem som følger: Man har ikke Lyst til nogetsomhelst, man gør sin Tjeneste og sover. Disse Tider er meget farlige. Man sysler med sine egne mørke Tanker, gider ikke tale med nogen, er aandelig fuldstændig kaput", ja man gider ikke engang søge Samfund med Gud i Bønnen. I saadanne fortvivlede Stunder i Feltlivet kommer der saa maaske et lille Brev, en lille Pakke fra Mor, en lille Seddel i Pakken, hvorpaa der staar: Paa Gensyn! Glem ikke at bede!" Aa, jeg kan ikke beskrive hvor megen Tak jeg skylder saadanne smaa Moderhilsener! Se, disse to Mødre stod i den rette Krigstjeneste. Den kaldes ogsaa du til. SS aa. J>om 6ot fcur&e vaxe. OT or -fmemftaon genltjber af flager og Sukke, (Ej nogen for Ulijkken Øjet kan lukke; $og ftærkt er oort golk nu font før og herefter: ub 5 Q ber i intlen bet ftebfe gao kræfter. Om 33onbe og usbonb enb krigen bortkalber, )nt faorefte llngbont berube enb falber, 3 Skanfen t)erf)jemme ftaar niobige ^oinber ^3aa ^3oft imob 23egt)eb, og Sejren be oinber. Oliens fpæbe be oærger og gamle be plejer, 511 9Iøbtørft i ^naptjeb beni felo be tiloejer. ubs Orb er bent bebre enb tjerligfte letter; l)i fukkenbe Sjæle ben færing kun mætter. 9Tteb 23ønnen alt 2lrbejbe oekslenbe fkriber, >elft f>arpeu fromt ftemmes t forgtunge iber. 2Tten kommer gobt 33ubfkab berube fra 3Harken, $a frqber fig hjemmet fom ubs 5 ^ De & Wrken. 3)et klarligen kenbes, at ^aabet fig tjceoer, og frejbigt fulbbqrbes, fyoab Stillingen kroener. 9Hens 3>agene rinber og blårene ruller, fjoer offerglab bøber be gabenbe puller. Jilrebe er bomben, f)oor JHanben flap ^looen, Smaabrengen ej tjeller oil ftrække fig bonen. Om i)t!" eller frer!" fjant tjans 9Hober maa ftge, )an agter bet nøje og kører faa lige.

17 13 Og kommer faa #øft meb be guhtebe 23tpper, (Er alle paa økanfen, og 93cerket ej glipper. Selo amlingen fibber paa 92tejemafkinen Og trækker meb Omtju fra 93ukken paa Sinen. (Si Sagoærket øoet og agslgfet flukket, ar 23 bftemor tjjemme fin 93ibel oplukket. 9Hens Stjernerne Iqfer fra himmelens 33ue, ub bygger fin mrke i 53onbemanbs Stue. Sørupkirke, i Oktober a, ftcerkt er oort golk nu fom fø og tjerefter; ub gaber i Simlen oil øge bets kræfter. e falber berube, ot fukker l)ert)jemme: O, gaber, i SKøbeti bu 05 ej forglemme!" <E. anfen, Segn emer. Glæde i Sorgen. FiHip. 4, 4 7. Glæder Eder i Herren altid; atter siger jeg Eder: Glæder Eder! Eders milde Sind vorde kendt af alle Mennesker! Herren er nær! Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting Eders Begæringer komme frem for Gud i Paakaldelse og Bøn med Taksigelse; og Guds Fred som overgaar al Forstand, skal bevare Eders Hjerter og Eders Tanker i Kristus Jesus. Det kunde synes underligt, at tale om Glæde i en Sorgens Tid som denne. Hvor kan den nordslesvigske Kvinde være glad, naar hendes Sønner, Mand, Broder eller Brudgom er revet fra hende og maa bløde og lide Savn og Nød derude paa Slagmarken, gaa i Fangenskab eller endog i Døden, naar det ene Sørgebudskab efter det andet kommer derudefra. Dog er det ikke hen i Vejret, naar Paulus taler om Glæde, thi han ejede selv den store Glæde, der bar ham gennem alle hans mange Trængsler. Paa enkelte Steder i Nordslesvig er det Skik, naar der kommer Sorg til Huse, at man udtrykker sin Deltagelse ved at ønske de sørgende Glæde i Sorgen. Ret forstaaet er det rigtig nok, da Glæde og Sorg ikke behøver at være Modsætninger. Der gives tværtimod en Glæde, der fødes ud af Sorgen. Den Glæde, vor Herre Jesus mener, naar han siger: Eders Bedrøvelse skal vorde til Glæde. Det er Glæden i Herren. Ikke Verdens tomme Glæder, de kunde maaske dæmpe Sorgen men aldrig slukke den, langt mindre blive en Frugt af den. Men den Kvinde der ejer Glæden i Herren ejer den med en Kraft, der kan bære, selv i de tungeste Sorger. Derfor siger Apostelen: Glæder Eder i Herren altid altsaa ogsaa i Sorgens og Trængselens Tider. Saa bliver der Mening i Ønsket om Glæde i Sorgen, og der bliver Mening i Apostelens Ord: Glæder Eder i Herren altid og i Jesu Ord: Eders Bedrøvelse skal vorde til Glæde. Maatte det saa kendes nu i denne Trængiernes Tid, at der maa være mange af vore nordslesvigske Kvinder, der ejer denne Glæde i Herren. Og maatte det lykkes den Herre Jesus at faa mangen en Kvindes Sorg og Bedrøvelse vendt til Glæde, da havde han vundet en stor Sejr iblandt vort Folk! Hvad er saa Kendetegnet paa Herrens Glæde? Paulus nævner et: Eders milde Sind vorde kendt af alle Mennesker. Ja naar vi ejer Glæden i Herren, saa har vi Raad til at behandle alle Mennesker med Mildhed og Kærlighed. 1 den gamle Oversættelse staar der Sagtmodighed. Det har Ærinde til vor Tid. Thi den Maade vi bærer vore Sorger og Trængsler paa, er vel noget af det Verden ser mest paa, og som vidner mest om, at vi ejer en Kraft, der kan bære, selv i de tungeste Sorger. Det er Glæden i Herren. Vi have Raad til det, fordi vi ved, at Herren er nær. Den levende opstandne og nærværende Frelser er os maaske allermest nær i vore Sorger. Hvert Guds Barn der lever i Samfund med Herren, vil vide, at han er os nær i vore Sorger og vil os noget derigennem, ja at han har en stor Velsignelse gemt bagved. Han er nær med sin kaldende Røst, om vi dog maa lukke ham ind, at han kan faa os velsignet. Salig den der lukker ham ind. Da vil vi mærke hans Trøst og hans Kraft, saa vi behøver ikke at bære vore Sorger selv, men maa lægge dem paa ham. Han vil saa gerne bære dem for os. Alle i ing maa vi komme til ham med i Paakaldelse og Bøn med a k- sigelse. Det sidste bør understreges, thi det er først, naar vi have lært at sige Tak for Frelsen i Jesus Kristus fra den største Nød, den Nød vi alle er stedt i og maa frelses fra, den evige Fortabelse, at vi komme i levende Kærlighedssamfund med vor Frelser, saa vi kunde tale med ham om alle Ting, udøse vort Hjerte for ham, og derved faa at mærke, at han ikke blot tager Del i vore Sorger men bærer dem for os eller giver os Kraft til at bære dem. Saa lever vi i Visheden om at alle Ting samvirke tilgode for dem som elske ham. Vi ejer da Herrens Glæde midt i Sorgen og den Guds Fred som overgaar al Forstand, det vil sige, den man ikke kan naa ad Forstandens Vej, men kun ejer i Troen paa Jesus og som ene kan bevare vore Hjerter og Tanker i ham. Naar saa Krigen engang er til Ende, maatte det saa blive Resultatet for mange nordslesvigske Kvinder, at de kom til at eje Herrens Glæde og Herrens Fred, og at de der alt har ejet den maatte have faaet den uddybet. Saa har Jesus sejret. C. H. F r i i s.

18 1^ 14 aar Solen ganger til oile, Og Sagens Stjsfel er enbt, 9Iaar himmelens Stjerner fntile, >g Slattens 9Haane er tænbt,?laar Stilt)eb breber fig ooer 3Vn larmfulbt foroirrebe 3 0r < 5 > 9taar t)ele SHaturen foner, 3nblji)Uet i klattens 5l r - 3)a blioer ogfaa mit 3ubre goruitberlig frebelig gjort, 3)a ftjttes Sorgerne minbre, Skønt Saonet er Uge [tort; 2Hens Sanke til Sanke kæbes, 3eg lukker mit jenpar, gorglemmeitbe, t)oor jeg ftebes, (Erinbrer jeg kun, Ijøor jeg uar. 9Tten ficengslen l)ar ingen 33inge, (Ej kræfter til himmelflugt; Og bog fig Støo fkal opfoittge >g fntage ubs ^aoes 5 ru 9t- Sen Sag er 33erbett en aabe, 9Hett fjertet en Skat faa ftor, ^t frelfte oi er af 91aabe, 9Iaar kun oi af fjertet tror. Sog hjemmet er ej fjerneben, her brufer faa ftormfulbt et.fjaø, >er ftjæler Sqnbeit mig 5 re ben, 3 ^amp jeg gaar til min rau. >os big, min 3^f"s kære, OTtig oiitker faa fikker en f>aon; 0, ntaatte min Sæitgfel bære 9Xtig tjen i bitt ^ærligljebs 5aoit! 5^. Sneeborff«33ird). aa tungt og langfomt Siben fneg fig tjen. c>p Set oar faa trangt, og ej til nogen 33en 3eg kuube tale, fom mig ret forftob, Set oar, fom Sro og f)aa& niig rent forlob. Sa tog jeg iøets 33og for ber at fe (Et Srøftensorb for al min >jerteøe. 3eg lukkeb op, og >jet falbt paa bet. Su nejet er, bu fuuben er for let!" Sa rulleb bitre Saarer neb ab ^inb, Set >rb opftjlbte juft mit eget Sinb; 33ar bet ben ^Trøft, bet haab, jeg fanbt Ijos ben, Som oar paa 3orb min fibfte, bebfte 33en? Sa løb en Stemme: gor bit fjertes 33røft Skal bu i Sooen ikke foge Srøft; Si) unber 9taaben til bet glabe 33ub, Som feitbtes fjoer en Sijnber neb fra ub". Sa oaagneb haabet, og min /5 ri )9t føanbt Ijen, grimobig aabneb 93ogeit jeg igen; Sa læfte Orbet jeg. ak bort i Sin Sro fjar frelft big!" og jeg knceleb neb. 3?g takkeb ub, Ijoab før jeg aneb kun, Set faa og følte jeg i benne Stunb; gorfmmben oar ben mørke Iloejrsfkrj, Set oar, fom om min 2tanb bleo føbt paa ntj. h- Slagaarb. m Jesus og Kvinderne. Det ny Testamente er fuldt af dejlige Kvindeskikkelser. Det er med Kvinder, Jesus fører sine dybeste Samtaler, det er hos Kvinderne, han har sine trofaste Disciple. Mændene var hans Fjender; men kun om en eneste Kvinde veed vi, at hun hørte med til Modstanderne; det var endda kun en Slavinde i Ypperstepræstens Palads, hende, der spottede over Gallilæeren Peter. Vi danner os ofte et helt falsk Billede af disse Kvindeskikkelser. Det er vore Kunstnere Skyld i. Enten malede de orientalske Skønheder eller moderne Damer eller blandede begge Dele sammen. Og dog tager vi ikke fejl, naar vi forestiller os disse Kvinder som rigtige Menneskebørn. Ja, vi forstaar først den store Rigdom i dette Emne: Jesus og Kvinderne, naar vi fjerner alt det kunstlede og uægte og ser disse Kvinder, som de var. Der er først Synderinder. Ligefrem Skøger. Vi vilde undse os ved at gaa med dem langs Gaden. Jesus viser disse mishandlede og misbrugte Kvinder Tillid. Han skænker dem Syndernes Forladelse og befrier dem dermed fra deres Angst for Gud. Han giver dem deres Kvindelighed tilbage. De gaar bort med et rent Hjerte og en ny Vilje. Der er en anden Gruppe af Kvinder; det er de Bedrøvede. Enken i Nain, Maria og Martha i Bethanien, hans egen Mo'r. Jesus trøster. Underet ved hans guddommelige Magt er et dobbelt. Han viser sig som Herre over Skæbnen, der har taget haardt paa disse Kvinder, og baner dermed Vej for Troen, der er stærkere end Modgang og brudte Forhaabninger. Han hjælper disse bedrøvede Kvinder til Troens Fasthed. En anden Række af Kvinder møder ham den Dag, da de bragte de smaa Børn til ham. Hvad mon disse Kvinder søgte hos Jesus?

19 15 Tror I ikke, at de hørte til dem, der arbejdede og var besværede. De mange Børnefødsler slider paa en Kvinde, og endnu mere den daglige Syssel med en hel Flok. Da er det svært at bevare Frimodigheden, især i de smaa Hjem med de mange Børn. Mon disse Mødre ikke følte i deres Sjæl, at denne Jesus kunde give Børnene en lysere Livstid, end den de selv havde oplevet? Det var vist Frimodighed, disse Kvinder vandt, da de saa, hvorledes deres smaa Drenge og Piger lænede sig op til den gode Mester og modtog Velsignelsen. Det er derfor et skønt Emne i vort ny Testamente: Jesus og Kvinderne. Men vi forstaar vist alligevel ikke Jesu Forhold til Kvinderne, naar vi udelader et bestemt Træk. Det er hin Tildragelse paa Vejen op til Golgatha. Lukas fortæller : Men en stor Flob Folk og Kvinder fulgte ham, som baade beklagede og begræd ham. Men Jesus vendte sig om til dem og sagde: I Jerusalems Døtre! græder ikke over mig, men græder over eder selv og over eders Børn! Hvor er det et underligt, for ikke at sige et haardt Ord! Og netop dette Ord aabner os den dybeste Forstaaelse for Jesu Sjælesorg overfor Kvinderne! Mon det var talt i Bitterhed! Naar det var en af os, der gik der med sit Kors i denne frygtelige Ensomhed, saa var det tænkeligt, at vor Sjælstilstand var bleven Bitterhed. Hvad nytter det at græde, lad være med det! Men naar vi er fulgte med fra Nadverbordet over Gethsemane til Kaifas, Pilatus og Herodes, og nu op til Golgatha, saa veed vi: Bitterhed var ikke i Frelserens Sjæl. Havde han da ikke Forstaaelse for Kvindernes Taarer? De øvede jo da virkelig den Kunst, som Kvinden har forud for Manden, at græde med de Grædende, at vise Medfølelse og aabenbare Sjælens inderste Følelser! Jo, sikkert har Jesus forstaaet det, og visseligen har det gjort godt at se deres Taarer, hvor han ellers kun saa raa Soldater, hovmodige og spottende Farisæer og en tøjlesløs Hob. Men Jesus var, indtil han udaandede sin Sjæl i Faderens Hænder, Frelseren, den Kristus, der ikke søgte sit eget og derfor ikke nøjedes med, at Kvindernes Følelser gjorde ham selv godt. Han saa tværtimod paa dette, om deres Følelser kunde blive til Velsignelse for dem selv. Med den profetiske Tiltale: I Jerusalems Døtre! siger han et Ord, som gaar langt ud over Jerusalems Mure, et Ord, der har Ærinde til alle Kvinder, der vil lytte til Jesu Røst. Det første i dette alvorlige Ord er en Advarsel. I har faaet Gaven at føle, I kan fremfor Manden græde med de Grædende og aabenbare Hjertets Smerte og Deltagelse. Men vogt eder, at eders Følelser ikke bliver afmægtig Svaghed. Det er ikke nok, at I røres. Rørelse er Svaghed, I maa aldrig nøjes med det Rorende"! Det Rørende" er Svaghed. Og dog har denne ;ifmægtige Svaghed ofte staaet i Vejen for det Stærke og Kraftfulde. Det Rørende stiger op paa Prædikestolen og faar hele Kirken til at græde. Og alle synes: hvor var det smukt. Og dog var det kun afmægtig Svaghed. Man vaanaede sig i det Rørende, man havde Medlidenhed med sig selv. Det Rørende o-iver sig selv altid ny Udvej. Og det Rørende skriver Vers og Sange. Og de synges, saa at alle Følelser dirrer og Hjertet banker "og Taarerne løber ned ad Kinden. Og det Rørende sætter sig i Sørgestuen og graver i Saaret og græder alt imens, og det er saa betegnende at blive rigtig rørt i Sorgen. Men alt er Svaghed og Afmagt og ellers ingenting. Det er det, Jesus siger til Kvinderne paa Vejen, hvor en Sten maatte røres: I Jerusalems Døtre, lad eders rige, dybe, kostelige Følelser ikke munde ud i det Rørende. Det er saa let at se, at det Rørende er Afmagt og Svaghed. Der gaar Kvinderne op til Golgatha. Endog paa denne Vej, selve Smertensvejen, gælder Ordet: Taarer kan ej frelse. Thi ved at røres ved Synet paa Jesus og ynkes over ham fik Kvinderne ikke Del i den Frelse og den Kraft, han var ved at vinde til dem. Og Jesus! Det var ingen Løn for hans Smerte, om de græd over ham. Lønnen for hans Smerte tænkte han sig helt anderledes! Jesus nøjes ikke med en Advarsel, men hjælper tillige Kvinder, at deres Følelser kan finde den rette Vej og blive til Frelse og Kraft for dem selv og deres Slægt. Græder over Eder selv og over Eders Børn! u Deres Følelser skulde ikke sænkes ned i sjælelige Rørelser, men løftes op til personlig Smerte. Det er saa ligetil og dog saa svært at naa. Skulde Jesu Smerte og Lidelse faa varig Betydning for Kvinderne, blive Sjælens helligste Kraftkilde, saa maatte de til at føle personlig Smerte ved hans Lidelse. Den Smerte hedder Anger og Bod; den er den eneste Vej til Frelse. Atiger og Bod er der Kraft i. De fører ind til Gud selv, til hans uudtømmelige Kærlighed, der gør Mennesket saa stærkt, at det i den sværeste Trængsel kan sige: Er Gud for os, hvo kan da være imod os!. I Jerusalems Døtre, græder over Eder selv og over Eders Børn! Ordet gælder alle Kvinder. Vi lever i en Tid, som kan faa en Sten til at græde. Derfor har Jesu Ord særdeles Ærinde til vore Kvinder. Der er rig Lejlighed til at vise Medfølelse og til at bruge den store Gave, som hedder Medlidenhed. Men vogt Eder for det Rørende! Jesus siger det. Følelserne skal ikke sænkes ned i sjælelige Rørelser, men løftes op til personlig Smerte. Vi trænger til Frelse og Kraft og maa ud af det Afmægtige og Svage. Det nytter hverken os eller vore Børn at klage og græde og vaande sig i den uendelige Ve, der er kommen over os. Og allermindst kan Gud være tjent dermed. Thi siden Jesus gik Smerten svejen, er det Guds Aabenbaring til Menneskene: Lidelser er Midlet til Frelse i Guds Haand. Visseligen, vi forstaar det, naar en Kvinde, Hustru, Brud eller Moder synker sammen under Byrden, og Hjertet er ved at fortvivle. Der maa vi stille bede om Guds Kraft fra det Høie. Men vi faar da ogsaa i denne Tid Guds Kraft at se som en Virkelighed. Men altid kun igennem personlig Smerte, igennem Anger og Bod. Saa meget skulde der altsaa til, forinden vi lod os frelse!" Hvor saadant Ord bryder Klagen, der er den personlige Smerte vaagnet, og der er der banet Vej til. Gud selv og hans frelsende Kraft. Mon Gud ikke nu i Lidelsen lægger Fingeren paa saa meget i vort personlige Liv, i vort Samfunds- og

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø Gudstjeneste (1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! (2) Den

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Bededag. 16.maj Hinge Kirke kl (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl (nadver).

Bededag. 16.maj Hinge Kirke kl (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl (nadver). Bededag. 16.maj 2014. Hinge Kirke kl.10.30 (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl.19.00 (nadver). Salmer: Hinge kl.10.30: 497-500- 584/ 602-484- 722 Vinderslev kl.19: 497-500- 584/ 602-484- 722 Tekst Matt 7,7-14:

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere