Mange akutledige hænger fast på offentlig forsørgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange akutledige hænger fast på offentlig forsørgelse"

Transkript

1 3 05: De unge er blevet mere lovlydige fra Gedser til Skagen 09: Kommuner opruster på sundhedsindsatsen 12: Leder: De svageste ledige kræver en ekstra indsats MOMENTUM. 5. ÅRGANG. 3. UDGAVE KL. 12. FEBRUAR 2013 Mange akutledige hænger fast på offentlig forsørgelse Næsten en tredjedel af de akutledige har samlet set været på overførselsindkomst mindst 5 af de seneste 10 år. Og hver 10. har været på offentlig forsørgelse i mindst syv år. Det viser ny, unik kortlægning af alle de ledige, der er omfattet af akutpakken. De har ikke blot været ledige i snart to år og er derfor i akut risiko for at miste deres dagpenge i de kommende måneder. De har også kun sjældent set en arbejdsplads indefra i de seneste 10 år. Sådan er virkeligheden for en stor gruppe af de ledige, der er omfattet af regeringens akutpakke. En ny Momentumanalyse viser, at 31 procent eller næsten en tredjedel af de akutledige har været på overførselsindkomst som dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp i mindst 5 af de seneste 10 år. Og 10 procent svarende til cirka mennesker har været på offentlig forsørgelse i mindst 7 af de seneste 10 år. Med andre ord er der maksimalt tre år, hvor de har forsørget sig selv. Analysen er den første gennemgribende kortlægning af, hvad det er for nogle mennesker, som har været midtpunkt for en stor del af den politiske debat i det seneste års tid. Ved hjælp af Danmarks Statistiks forskerservice har vi analyseret på samtlige de akutledige, som senest i uge 1 modtog et brev fra deres a-kasse om, at de er ved at falde for den forkortede dagpengegrænse. Resultaterne tyder på, at der nederst i hierarkiet blandt de akutledige er en større gruppe, der er så langt fra arbejdsmarkedet, at regeringens akutpakke langtfra rækker. Det mener blandt andre Michael Svarer, professor ved Aarhus Universi- Andel af de seneste 10 år, hvor de akutledige har været på overførselsindkomster (%) Under 2 år 2-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år 10 Note: Overførselsindkomster inkluderer stort set alle typer (f.eks. dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge), men ikke førtidspension, folkepension og SU Kilde: KL s Analyseenhed på baggrund af Danmarks Statistiks forskerservice

2 Arbejdsmarked Andel af seneste 10 år, som akutledige gennemsnitligt har været på forskellige ydelser eller været selvforsørgende (år) Selvforsørgelse Dagpenge Sygedagpenge Uddannelse Kontanthjælp Revalidering og flexjob Anden offentlig ydelse 0,1 0,3 0,6 0,5 0,6 Kilde: KL s Analyseenhed på baggrund af Danmarks Statistiks forskerservice 3,3 4,7 Hvad har de akutledige levet mest af de seneste 10 år? (%) Selvforsørgelse Dagpenge Uddannelse Kontanthjælp Sygedagpenge Note: Grafikken viser, på hvilken ydelse/selvforsørgelse man har tilbragt mest tid i de seneste 10 år. Eksempelvis har 27 procent været mere på dagpenge, end de har været selvforsørgende eller på kontanthjælp Kilde: KL s Analyseenhed på baggrund af Danmarks Statistiks forskerservice Af Søren Kudahl, Analyse: Sune Gerts Larsen og Marie Brøndsager Bager, KL s Analyseenhed tet, som blandt andet forsker i, hvilke redskaber der bedst får ledige i arbejde.»mange af de udfaldstruede er slet ikke så tæt på arbejdsmarkedet, som man måske ville forvente af ledige på dagpenge. Det er en gruppe, som kan være svær at få ud på arbejdsmarkedet, og der er ikke noget stærkt belæg for, at de nuværende initiativer med akutpakken vil have en stor effekt over for denne gruppe. Det vil formentlig kræve nogle større løntilskud. Og her taler vi betydeligt større end kroner,«siger Michael Svarer med henvisning til den jobpræmie, som en virksomhed i dag får for at ansætte en akutledig. Står bagerst i køen Verner Sand Kirk, direktør for Arbejdsløshedskassernes Samvirke, kalder det en beskeden, men ikke ubetydelig gruppe af de akutledige, som har tilbragt det meste af det seneste tiår på : Det er en gruppe, som kan være svær at få ud på arbejdsmarkedet, og der er ikke noget stærkt belæg for, at de nuværende initiativer med akutpakken vil have en stor effekt over for denne gruppe Michael Svarer, professor ved Aarhus Universitet offentlig forsørgelse. Han hæfter sig dog ved, at Momentumanalysen viser, at over halvdelen af dem havde en lønindtægt i de gode år, inden krisen ramte. Men han er enig i, at de lige nu står i en meget svær situation.»nu har akutjobbene jo ikke ligefrem været en overvældende succes, men selv hvis de var, ville det jo nok ikke være disse mennesker, som stod forrest i køen. Der er bare nogen, som har meget svært ved at finde et job i krisetider, når konkurrencen er hård. De har ofte haft en elendig skolegang, og de går kolde, hvis de skal arbejde med it. Derfor skal man starte helt forfra med disse mennesker,«siger Verner Sand Kirk. Han mener sjældent, at korte kurser hjælper ret meget på jobchancerne for denne gruppe. De ufaglærte i akutgruppen bør derfor ifølge Verner Sand Kirk tilbydes længerevarende uddannelse, som gør dem bedre rustet til at klare konkurrencen på arbejdsmarkedet. Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus og formand for KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, er ikke overrasket over, at der blandt de akutledige er en betydelig gruppe, som har haft stærkt begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet i de seneste 10 år. Derfor er det også en vanskelig opgave for jobcentrene at hjælpe alle de akutledige i arbejde, selv om analysen viser, at 99,3 procent af de akutledige har været i mindst ét aktiveringsforløb de seneste to år. Og næsten tre fjerdedele har været gennem mindst to forskellige forløb. Jacob Bundsgaard er derfor også helt enig med Verner Sand Kirk i, at de ufaglærte i gruppen bør tilbydes mere uddannelse. KL har tidligere foreslået, at ufaglærte ledige over 30 år, der falder ud af dagpengesystemet, bør have ret til uddannelse på en midlertidig ydelse, der er højere end almindelig SU.»I de kommunale jobcentre ser vi jo de mennesker, som det drejer sig om, og vi har hele tiden gjort opmærksom på, at der er en gruppe af de akutledige, som har meget langt til arbejdsmarkedet. En del af dem kæmper også med andre problemer end ledighed. Derfor bør der også være mulighed for at yde 2 - MOMENTUM FEBRUAR 2013

3 Andel af seneste 10 år, hvor de akutledige har været på dagpenge (%) Op til 2 år år år 19 Over 6 år 8 Kilde: KL s Analyseenhed på baggrund af Danmarks Statistiks forskerservice Andel af seneste 10 år, hvor de akutledige har været på sygedagpenge (%) Ingen 19 Op til 3 måneder måneder 6-12 måneder år 19 Over 3 år 1 Kilde: KL s Analyseenhed på baggrund af Danmarks Statistiks forskerservice en større social indsats over for denne gruppe. Vi må ikke lade dem i stikken,«siger Jacob Bundsgaard. Han peger på, at som reglerne er skruet sammen i dag, kan det give problemer for den ledige, hvis han erkender sociale problemer. Det kan nemlig stille spørgsmålstegn ved, om han reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til dagpenge. Akutpakken er ikke nok Ulla Tørnæs, arbejdsmarkedsordfører for Venstre, ser Momentum-analysen som et kraftigt signal til regeringen om, at der skal langt mere til end den nuværende akutpakke for at få de akutledige i job.»regeringens initiativer rækker slet ikke over for denne gruppe, og der skal andre tiltag i spil. Derfor har vi tidligere fremlagt vores bud på en kontanthjælpsreform, så det bedre kan betale sig at arbejde. Og samtidig har vi peget på en række afgiftslettelser, der kan skabe vækst og arbejdspladser, så disse mennesker kan komme ud på arbejdsmarkedet igen,«siger Ulla Tørnæs. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) havde ikke mulighed for at tale med Momentum, men Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen er ikke overrasket over, at en betydelig gruppe af de akutledige har tilbragt mange år på offentlig forsørgelse.»tallene bekræfter mig i, at samtlige ikke bare er nogen, som vi kan finde et akutjob til. Dermed siger jeg ikke, at akutpakkerne ikke virker. Mange har fået job på den måde, og blandt andre kommunerne har været dygtige til at slå akutjob op. Samtidig har jobcentrene efterhånden gennemført samta- 4 Uddannelsesbaggrund for akutledige (%) Målt på højeste fuldførte uddannelse. Grundskole Almengymnasial Erhvervsgymnasial Erhvervsfaglig Kort videregående Mellemlang videregående Bachelor Lang videregående Forsker 0,2 0,0 1,2 2,5 4,0 6,7 5,0 4,4 1,3 2,0 8,3 7,4 9,9 12,9 28,3 27,9 32,2 Akutledige 39,1 Hele befolkningen Kilde: KL s Analyseenhed på baggrund af Danmarks Statistiks forskerservice og Statistikbanken Om undersøgelsen KL s Analyseenhed har under Danmarks Statistiks forskerservice fået adgang til et større datasæt om målgruppen for akutpakkerne (de såkaldt akutledige eller udfaldstruede), som er baseret på DREAM-databasen og en række øvrige datakilder (e-indkomstregistret, BBR-registret, Uddannelsesregistret samt lignende registre). Disse data giver mulighed for at belyse omfanget af offentlig forsørgelse over en årrække, omfang af lønindkomst, boligforhold og en række øvrige forhold for personer, som er i målgruppen for akutpakkerne. Datasættet omfatter personer, som alle er i målgruppen for akutpakken, hvor a-kasserne har afsendt brev til og med uge 1, For at kunne se over en tiårig periode inkluderer opgørelsen på nogle områder udelukkende personer, som er over 28 år og under 66 år i MOMENTUM FEBRUAR

4 Hvor bor de akutledige? (%) Opgjort på baggrund af, hvem der ejer boligen. Akutledige Hele befolkningen (18-69 år) Ejerboliger Almennyttige boligselskaber Private andelsboligforeninger 8 7 Anpartsselskaber og andre selskaber 7 6 Andet eller uoplyst 3 3 Kilde: KL s Analyseenhed på baggrund af Danmarks Statistiks forskerservice og Statistikbanken ler med 9 ud af 10 udfaldstruede. Men akutpakkerne er ikke nok,«siger Leif Lahn Jensen. Han fremhæver, at regeringen blandt andet planlægger en kontanthjælpsreform for at få bedre fat i den gruppe, som har meget lidt tilknytning til arbejdsmarkedet. Og samtidig henviser Leif Lahn Jensen til, at regeringen netop har nedsat et udvalg med tidligere minister Carsten Koch som formand, der skal kigge på, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal indrettes fremover.»disse mennesker er blevet svigtet lidt i systemet. Spørgsmålet er, om de har fået den rette aktivering eller den rette uddannelse i tide. Det er jo blandt andet derfor, at vi har nedsat dette udvalg og vil forbedre indsatsen,«siger Leif Lahn Jensen. Ulla Tørnæs er stærkt kritisk over for, at cirka danskere ifølge Finansministeriet ikke har en tilstrækkelig økonomisk gulerod for at arbejde i dag. Og samtidig er hun stærkt kritisk over for, at en større gruppe eksempelvis blandt de : Vores arbejdsmarked i dag er desværre lidt som et it-system. I den digitale verden er der kun nuller og ettaller. Hvis du ikke er en ener, er du et nul Verner Sand Kirk, direktør for Arbejdsløshedskassernes Samvirke akutledige har været på offentlig forsørgelse i en stor del af de seneste år.»det er absolut ikke i orden, at nogle mennesker kan være på offentlige ydelser i årevis. Det er dovne Robert om igen. Derfor ønsker vi også, at vi får et stærkere fokus på, om man reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Og jeg håber da, at det er noget, som Carsten Koch vil kigge på i det nye udvalg,«siger Ulla Tørnæs. Hun mener blandt andet, at Koch & co. bør kigge kritisk på den opsplitning af myndighedsansvaret, som der er i dag, hvor de kommunale jobcentre har størstedelen af ansvaret, men a-kasserne er ansvarlig for at vurdere, hvorvidt dagpengemodtagerne står til rådighed for arbejdsmarkedet. En ener eller et nul Ulla Tørnæs tvivler meget stærkt på, at de svageste akutledige i Momentum-undersøgelsen reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.»tallene viser meget tydeligt, hvorfor det er en dårlig idé, at a-kasserne skal kontrollere dagpengemodtagernes rådighed. Jeg er en varm fortaler for, at myndighedsansvaret samles i de kommunale jobcentre,«siger Ulla Tørnæs. Verner Sand Kirk, direktør i Arbejdsløshedskassernes Samvirke, afviser, at a-kasserne er for lempelige, når de vurderer, om dagpengemodtagere står til rådighed for arbejdsmarkedet.»langt de fleste af de her mennesker både kan og vil gerne have et job, men de kan bare ikke klare sig i konkurrencen med de mange, der kun har kort ledighed bag sig. At stå til rådighed betyder, at man vil og kan bestride et job i morgen, men det betyder jo ikke, at du skal kunne være kemiingeniør,«siger Verner Sand Kirk. Han ser dog også frem til, at Carsten Kochs ekspertudvalg kommer med dets udspil. Ikke mindst i forhold til, hvilke redskaber der kan bruges til at skaffe de svageste ledige i job.»vores arbejdsmarked i dag er desværre lidt som et itsystem. I den digitale verden er der kun nuller og ettaller. Hvis du ikke er en ener, er du et nul,«siger Verner Sand Kirk. 4 - MOMENTUM FEBRUAR 2013

5 Kriminalitet De unge er blevet mere lovlydige fra Gedser til Skagen Af Søren Kudahl, De unge er blevet betydeligt mindre kriminelle i de senere år. Andelen af årige, der bliver dømt efter straffeloven, er faldet kraftigt fra 2006 til Tendensen slår igennem i alle regioner og langt de fleste kommuner. Det er blevet mindre accepteret blandt unge at begå kriminalitet, og forebyggelsen er blevet bedre, vurderer eksperter. Selv om skudepisoder og voldelige bandeopgør mellem unge mennesker til tider fylder meget i medierne, viser de tørre tal, at kriminaliteten blandt de helt unge er faldet markant i de seneste år. Hvor 22,1 ud af årige fik en dom efter straffeloven i 2006, var tallet faldet til 16,9 i Det svarer til et fald på næsten en fjerdedel. Tallene dækker ikke blot over, at markant færre har fået en dom, men at det samtidig er sket i en tid, hvor der er blevet væsentligt flere i aldersgruppen. Og Momentums kortlægning på baggrund af Statistikbanken viser, at den faldende ungdomskriminalitet ikke blot er et storby- eller udkantsfænomen. I alle fem regioner er andelen af dømte årige faldet med mindst 17 procent. Og i hele 82 af de 98 kommuner er ungdommen også blevet mere lovlydig. Det gælder både i de største bykommuner og i mindre kommuner som Middelfart, Odder og Stevns. Samtidig gælder faldet praktisk talt alle typer af straffelovsovertrædelser, både tyverier, indbrud, hærværk og vold af simpel og mere alvorlig art. Lars Holmberg, lektor i kriminologi ved Københavns Universitet, peger på, at man i udgangspunktet aldrig kan vide, hvor meget der foregår, som forbryderne hverken bliver anmeldt, sigtet eller dømt for.»men med et så markant fald i andelen af dømte unge må vi gå ud fra, at der er tale om et reelt fald i ungdomskriminaliteten. Det skal ses i sammenhæng med, at den samme udvikling ses i de selvrapporteringsundersøgelser, som løbende bliver lavet blandt unge. Billedet er, at ungdommen simpelthen bliver tiltagende lovlydig,«siger Lars Holmberg. De samme undersøgelser peger ifølge Lars Holmberg på, at de unges syn på kriminalitet har ændret sig.»man oplever det ikke længere som sejt, når andre unge gør noget kriminelt. For nogle år siden havde næsten alle unge eksperimenteret med kriminalitet, mens op mod halvdelen i dag slet ikke har begået noget, der ville være en strafbar handling. Og de tror heller ikke, at deres venner og jævnaldrende gør det så tit, som de gjorde tidligere. Dermed gør man det ikke længere så ofte for at være som de andre,«siger Lars Holmberg. Det er ikke samfundets skyld I Hjørring Kommune er andelen af dømte årige faldet med hele 45 procent fra 2006 til Og SSP-konsulent Mads Hardahl-Haugaard kan godt genkende billedet af, at det er blevet mindre trendy for unge at eksperimentere med kriminalitet, og det samme gælder i øvrigt stoffer, hvor en ny nordjysk undersøgelse viser, at debutalderen på det seneste er rykket et års tid tilbage. Mads Hardahl-Haugaard peger også på en anden ændring i de unges adfærd, som kan være en del af forklaringen på den dalende kriminalitet.»engang sagde de unge jo som regel, at det var samfundets skyld, hvis noget gik skævt. Men det er næsten utænkeligt at høre længere, og nu bebrejder de unge som regel sig selv. Vi møder rigtig mange, som har ondt i livet og ikke føler, at de kan leve op til de krav, som de selv og andre stiller til dem. Tendensen er gået fra at skade andre og deres ting til at skade sig selv,«siger Mads Hardahl-Haugaard. 4 MOMENTUM FEBRUAR

6 Antal dømte årige For overtrædelser af straffeloven Hele Landet Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Midtjylland Kilde: Momentum på baggrund af statistikbanken.dk Antal dømte pr årige For overtrædelser af straffeloven Udvikling (%) Hele Landet 22,1 16,9-23,5 Region Nordjylland 20,5 14,3-30,2 Region Sjælland 23,8 17,0-28,5 Region Syddanmark 22,4 16,4-26,9 Region Hovedstaden 25,6 20,4-20,2 Region Midtjylland 17,5 14,4-17,4 Kilde: Momentum på baggrund af statistikbanken.dk Én ting er, hvordan ungdommen har udviklet sig, og hvad det betyder for den faldende ungdomskriminalitet. Noget helt andet er, i hvilken udstrækning samfundets indsats har betydet noget. Det findes der ingen valide forskningsresultater på, men programleder Jill Mehlbye fra forskningsinstitutionen KORA har beskæftiget sig indgående med kriminalitetsforebyggelse og SSP-samarbejde i kommunerne, og hun er ikke i tvivl om, at der er blevet langt mere fokus på området.»kommunerne har virkelig lagt politikken om med fokus på forebyggelse og er blevet meget mere opmærksomme på at samarbejde med andre aktører og sætte tidligt ind, når man opdager et barn med problemer. Der er i dag meget mere fokus på den tidlige indsats ved at gå ind i familierne, inden der er brug for større foranstaltninger,«siger Jill Mehlbye. : Når der er tegn på, at en ung mistrives, er alle i nærheden opmærksomme på, at de kan tage fat i politiet eller socialforvaltningen og sige, at de er lidt bekymrede for Michael Iver Pedersen (V), formand for 6 - MOMENTUM FEBRUAR 2013 Både Jill Mehlbye og Lars Holmberg, lektor i kriminologi ved Københavns Universitet, peger på, at vi desværre ved alt for lidt om effekten af den forebyggende indsats. Men Lars Holmberg fremhæver, at forebyggelsen er gået mere i retning af de indsatser, som har dokumenteret effekt.»man kan helt generelt sige, at der er stor fokus på at lave forebyggelse på en måde, man ved, der virker. Og der er en række ting, som man ikke længere gør. Man ved i dag, at forebyggelse kan have en negativ virkning på unge, hvis man for eksempel laver store kampagner, der sætter fokus på en bestemt problematik. Det kan give nogle unge en opfattelse af, at det er så stort og udbredt, at de da også bør prøve det,«siger Lars Holmberg. Bekymringssamtaler med unge I Kolding Kommune sidder byrådsmedlem Iver Pedersen (V) som formand for Tryghedsrådet med det politiske ansvar for at forebygge kriminalitet. Han kan glæde sig over en solstrålehistorie, idet andelen af dømte årige er faldet med hele 46 procent fra 2006 til I 2006 blev 142 unge koldingensere dømt svarende til 25,9 ud af unge mens tallet kun var 83 svarende til 14 ud af unge i Iver Pedersen mener, at et tættere SSP-samarbejde mellem skoler, kommune og det lokale politi er en væsentlig forklaring på den positive udvikling. Han er selv tidligere kriminalinspektør og leder af politistationen i Kolding og har derfor erfaring fra begge sider af bordet.»når der er tegn på, at en ung mistrives, er alle i nærheden opmærksomme på, at de kan tage fat i politiet eller socialforvaltningen og sige, at de er lidt bekymrede for Michael. Så tager lokalpolitiet en samtale med Michael og hans forældre, og alt andet lige har det en positiv effekt. Politiet har en vis autoritet, ikke mindst når de fortæller, hvor galt det kan gå,«siger Iver Pedersen. De såkaldte bekymringssamtaler har efterhånden været brugt i Kolding i år, men er ifølge Iver Pedersen blevet mere og mere effektive og indarbejdede i rutinerne hos både Tryghedsrådet i Kolding Kommune 4

7 Her er de unge mest lovlydige Andel af årige borgere i kommunen, der blev dømt for en overtrædelse af straffeloven i Målt pr borgere i aldersgruppen Odder 4,6 Billund 5,2 Allerød 6,0 Lejre 6,5 Ringkøbing-Skjern 6,7 Gentofte 7,2 Hørsholm 7,4 Lemvig 7,5 Stevns 7,9 Rebild 8,4 Landsgennemsnit 16,9 Kilde: Momentum på baggrund af statistikbanken.dk Her er de unge mest kriminelle Andel af årige borgere i kommunen, der blev dømt for en overtrædelse af straffeloven i Målt pr borgere i aldersgruppen Fanø * 43,5 Ishøj 39,4 Brøndby 31,2 Læsø * 30,9 København 30,8 Langeland 30,2 Herlev 27,4 Rødovre 25,0 Hvidovre 24,4 Helsingør 24,4 Landsgennemsnit 16,9 * I disse kommuner blev under årige dømt i 2011, men på grund af kommunernes størrelse udgør de alligevel en stor andel Kilde: Momentum på baggrund af statistikbanken.dk Udvikling i andel af dømte årige efter straffeloven (%) Udviklingen fra 2006 til 2011 Fald over 50 % Fald mellem 25 og 50 % Fald mellem 5 og 25 % Fald under 5 eller stigning under 5 % Stigning over 5 % Bornholm På landsplan er andelen af dømte årige faldet med 23,5 % fra 2006 til 2011 Rebild København Halsnæs Odder Allerød Billund Lejre Nordfyn Middelfart Stevns Tønder Note: Andelen af dømte årige er opgjort ud fra antallet af dømte i henholdsvis 2006 og 2011 og antallet af indbyggere i aldersgruppen pr. 1. juli det pågældende år. I små kommuner kan selv små udsving i antallet af dømte et enkelt år betyde en stor stigning eller fald. Kilde: Momentum på baggrund af Statistikbanken.dk MOMENTUM FEBRUAR

8 Antal dømte årige, fordelt på type kriminalitet Udvalgte typer kriminalitet Udvikling i % Straffelovsovertrædelser i alt ,4 Voldsforbrydelser i alt ,4 Ejendomsforbrydelser i alt ,5 Hærværk ,8 Simpel vold ,1 Alvorligere vold ,5 Indbrud ,5 Tyveri ,8 Kilde: Momentum på baggrund af Statistikbanken kommunen og politiet. Derudover mener han, at det har haft en positiv virkning på ungdomskriminaliteten, at man landspolitisk siden midt i 00 erne har haft særlig fokus på og givet udvidede ressourcer til at bekæmpe problemer og kriminalitet i ghettoområder.»vi forholder os langt mere klart til problemerne i dag end tidligere. Vi erkender, at Michael har et problem, hvor vi tidligere var mere forsigtige. I ghetto-områderne er der også kommet flere faste betjente, og det er nødvendigt. Man skal forsøge at genskabe en landsbystemning, hvor folk kender betjentene, og hvor man kan tage fat i Muhameds far, hvis der er problemer med Muhamed,«siger Iver Pedersen. : Vores erfaring er, at det virker bedre at tage fat i forældrene, og derfor gør vi langt mere ud af det nu. Vi taler med forældrene om, hvilke kampe de skal tage, og hvornår de skal vælge at stå fast på en grænse Mads Hardahl-Haugaard, SSP-konsulent i Hjørring Kommune I Hjørring Kommune har en tidlig indsats også været kodeordet for de tre SSP-konsulenter i de seneste år, fortæller SSP-konsulent Mads Hardahl-Haugaard. Derfor bruger de også ressourcer på oplæg for både forældre og unge om eksempelvis mobning og faremomenterne ved internettet, samtidig med at et netværk af lærere på alle overbygningsskoler melder ind, hvis en elev er ved at bevæge sig ud på et skråplan.»derudover har vi ændret det primære fokus fra samtaler med de unge til i stedet at gøre forældrene bedre i stand til at håndtere de unges adfærd. Vores erfaring er, at det virker bedre at tage fat i forældrene, og derfor gør vi langt mere ud af det nu. Vi taler med forældrene om, hvilke kampe de skal tage, og hvornår de skal vælge at stå fast på en grænse, selv om den unge ikke umiddelbart respekterer den,«siger Mads Hardahl-Haugaard. Lovlydige nordjyder Derudover er SSP-konsulenterne i Hjørring også som hovedregel med, når politiet afhører unge i forbindelse med en forbrydelse. Og hver måned er der fast møde med politiet, hvor man briefer hinanden om unge, der nærmer sig lovens kant. Nordjylland er den region, som kan bryste sig af det største fald i ungdomskriminaliteten. Andelen af dømte årige i det nordjyske faldt med hele 30 procent fra 2006 til Politikommissær Ted Andersen er chef for afdelingen for Kriminalpræventiv forebyggelse i Nordjyllands Politi, og han mener også, at et mere velfungerende samarbejde mellem kommuner og politi i de seneste år er en af forklaringerne på det markante fald.»vi har efterhånden fået nedbrudt de kulturelle forskelle mellem faggrupperne i SSP-samarbejdet. Og vi har formaliseret samarbejdet med kommunerne, så mødefrekvensen er blevet højere, og det er mere struktureret, hvordan vi gennemgår de forskellige sager. Samtidig forsøger vi at finde løsninger for de unge, lige så snart vi bliver opmærksomme på, at de har nogle udfordringer,«siger Ted Andersen. 8 - MOMENTUM FEBRUAR 2013

9 Sundhed Kommuner opruster på sundhedsindsatsen Af Jens Jørgensen, Analyse: Naja Warrer Iversen Mange kommuner er i gang, og endnu flere vil i løbet af 2013 være på vej, med indsatser til at forebygge indlæggelser, tiltag der skal gøre borgerne mere selvhjulpne, ansætte flere sygeplejersker og oprette akutteam, viser ny Momentum-analyse. Forsker ser det som udtryk for, at kommunerne for alvor er kommet i gang på sundhedsområdet. Der bliver arbejdet med at udvide sundhedsindsatsen rundtom i de danske kommuner. Det viser en ny Momentum-undersøgelse. Her kan man blandt andet se, at 85 procent af kommunerne planlægger yderligere indsatser i forhold til at hjælpe borgerne med at blive mere selvhjulpne. Når det gælder særlige indsatser som opkvalificering af medarbejdere, redskaber til tidlig opsporing, medicinhåndtering og faldforebyggelse for at forebygge indlæggelser, så har omkring halvdelen af kommunerne det allerede i dag, men med udgangen af 2013 vil 9 ud af 10 kommuner have indført tiltagene. Derudover har 76 procent planlagt andre initiativer til at forebygge indlæggelser. Men også den deciderede sygepleje vil blive opgraderet i procent af kommunerne forventer ifølge undersøgelsen at ansætte flere sygeplejersker i Udover de 57 procent af kommunerne, der allerede har akutpladser, har 30 procent konkrete planer om at få det i Herudover har 77 procent af kommunerne konkrete planer om andre særlige initiativer for at styrke sygeplejen. Den styrkede indsats kan også aflæses på kommunernes budgetter for 2013, hvor der er afsat 3,9 procent mere til sundhedsområdet end i Samtidig har alle kommuner i de regionale kommunekontaktråd (KKR) nu aftalt fælles, forpligtende målsætninger for udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Kjeld Møller Pedersen, sundhedsøkonom og professor på Syddansk Universitet, ser undersøgelsens resultater som et udtryk for, at kommunernes sundhedsarbejde nu rigtig begynder at flytte sig.»det er jo i virkeligheden imponerende at se, hvor mange kommuner der har noget i gang eller vil sætte noget i gang. Og jeg synes, det er den rigtige vej, man går, i forhold til ikke blot at sige, de skal have hjælp, når de kommer hjem, men også overordnet at undgå, at borgerne bliver indlagt,«siger Kjeld Møller Pedersen, der især hæfter sig ved kommunernes øgede indsats på sygeplejen:»man har tilsyneladende forstået vigtigheden af, at skal man flytte noget, så skal man have styrket sygeplejen. Relativt mange siger, at de skal ansætte flere sygeplejersker i løbet af 2013, og det synes jeg egentlig er opmuntrende. For man må aldrig glemme, at når folk har været på sygehuset, har de haft et eller andet helbredsproblem. Og det kræver en sundhedsfaglighed i kommunerne både før og efter indlæggelse, hvor sygeplejersker er i centrum.«flere specialister Viborg Kommune har længe arbejdet med at udvide kommunens sundhedstilbud, og her er man helt klar over vigtigheden af flere sygeplejersker. Af de cirka 140 sygeplejersker i kommunen er der nu blandt andet sygeplejersker på alle plejecentre og specialsygeplejersker inden for sår og inkontinens.»vi tænker helt sikkert, at den specialist-tankegang er noget, vi skal arbejde videre med. Sygeplejerskerne er desuden nødvendige for at holde et højt fagligt niveau og for at kunne tage imod borgerne fra sygehuset. Borgerne er jo stadigvæk patienter, når de bliver udskrevet. Og der er det nødvendigt at have sygeplejefaglige kompetencer,«siger Mette Rohde, leder af det kommunale sundhedsvæsen i Viborg. Derudover er en række sygeplejersker ansat i kommunens akutteam, som blev oprettet i 2011, da man kunne se, at ud- 4 MOMENTUM FEBRUAR

10 Har kommunen for 2013 konkrete planer om yderligere indsatser i forhold til at hjælpe borgerne med at blive mere selvhjulpne? (%) Nej - 15 Ja - 85 Har kommunen andre konkrete planer for 2013 for særlige initiativer i ældreplejen med henblik på at forebygge indlæggelser? (%) Nej - 24 Ja - 76 Kilde: Momentum. Undersøgelse blandt kommuner Kilde: Momentum. Undersøgelse blandt kommuner gifterne til medfinansiering af sygehusindlæggelser var højere end sammenlignelige kommuners. Viborg Kommune besluttede derfor at oprette et akutteam og en række akutpladser, som skal sikre, at en del af de borgere, der ellers skulle på sygehuset for behandling, kan behandles i eget hjem eller på akutpladserne.»akutteamet rykker ud, når de får en henvendelse fra en praktiserende læge, hjemmesygeplejerske eller sygehuset, og vurderer, om man kan etablere et tilbud i hjemmet, eller om borgeren skal ind på en akutplads. Hvis der er behov for personale 24 timer i døgnet, men fokus er på plejen og ikke som sådan behandling, så kan man komme på en akutplads. Det kan typisk være, hvis man skal komme sig efter at have haft en sygdom. Kræver det behandling, skal man selvfølgelig stadig på sygehuset,«siger Mette Rohde. Har kommunen med henblik på at forebygge indlæggelser konkrete planer for 2013 om at iværksætte særlige indsatser i ældreplejen på følgende områder? (%) Vi har allerede en særlig indsats på dette område Ja, vi har planer om at etablere indsatsen i 2013 Nej, vi har ikke denne indsats nu og har heller ikke planer for dette i Redskaber til tidlig opsporing Kilde: Momentum. Undersøgelse blandt kommuner Opkvalificering af medarbejderne Medicinhåndtering Faldforebyggelse Med akutteamet og akutpladserne har man ifølge Mette Rohde undgået indlæggelser om måneden. Samtidig har kommunen fået et godt samarbejde med sygehus og praktiserende læger, og så er tilbuddet blevet taget godt imod af borgerne.»vores undersøgelse viste stor tilfredshed med at kunne være hjemme og få behandling i stedet for at være indlagt. Og det er jo næsten det vigtigste. Vi oplever også, at borgerne begynder at efterspørge, om de kan blive hjemme eller komme hurtigere hjem fra sygehuset, og det er jo rigtig positivt,«siger Mette Rohde. Det er ikke kun inden for sundhedsområdet, men også hverdagsrehabiliteringen og forebyggelsen, kommunerne øger indsatsen. Og i Sønderborg Kommune er man godt i gang med begge dele. Man har blandt andet fået omkring 900 ansatte undervist i, hvordan de skal arbejde med hverdagsrehabilitering. Derudover har kommunen ansat fire træningsterapeuter, to fysioterapeuter og to ergoterapeuter, der tager med ud til borgere, der er udskrevet fra sygehuset.»her laver de en konkret handleplan i forhold til, hvad der skal til for, at den her borger får det funktionsevneniveau, de havde tidligere, eller i hvert fald det bedste de kan nå. Samtidig er vi godt i gang med at træne borgere, der kun har brug for vores hjælp til at få kompressionsstrømper på, til at kunne det selv. Så vi har valgt nogle fokusområder ud, men planen er selvfølgelig, at det skal vokse stille og roligt,«siger Bente Larsen, senior- og sundhedschef i Sønderborg Kommune. Det er ikke kun i forhold til hverdagsrehabilitering, Sønderborg Kommune har kompetenceudviklet medarbejderne. Kommunen har også udarbejdet en oversigt over, hvilke faglige kompetencer en SOSU-hjælper, -assistent og sygeplejerske skal kunne i henhold til service- og sundhedsloven.»ingen skal være i tvivl om, hvad vi forventer, de kan. Så oversigten har vi lavet som en kæmpeplakat og pjecer, som hænger rundtomkring i gruppelokalerne og distrikterne, så man kan se, hvilke opgaver man bør kunne. Og hvis de ikke kan, så kompetenceudvikler vi dem,«siger Bente Larsen MOMENTUM FEBRUAR 2013

11 Har kommunen konkrete planer om ansættelse af flere sygeplejersker i løbet af 2013? (%) Har kommunen konkrete planer for 2013 om andre særlige initiativer for at styrke sygeplejen med henblik på forebyggelse af indlæggelser? Nej - 23 Nej - 48 Ja - 52 Ja - 77 Kilde: Momentum. Undersøgelse blandt kommuner Kilde: Momentum. Undersøgelse blandt kommuner Hun forklarer, at kommunen desuden med succes kører et projekt sammen med skadestuen om faldforebyggelse. Når borgere bliver indlagt på skadestuen på grund af fald, starter de med at udfylde et skema, som vi får og kan følge op på. Desuden har man lavet en lille pixibog med symptomer til personalet, som generelt kan være med til at forebygge indlæggelser. Fælles kommunal indsats Mange af kommunernes initiativer på sundhedsområdet henvender sig til de ældre, og i ÆldreSagen finder souschef Jens Højgaard det også glædeligt, at kommunerne har fået fokus på sundhedsindsatsen. Men han understreger, at kvaliteten skal være i orden.»det er rigtig positivt, at kommunerne laver særlige initiativer til at forebygge indlæggelser og styrker den sygeplejefaglige indsats. Der er også et stort behov, fordi hospitalerne udskriver patienter tidligere. Når det er sagt, kan vi jo ikke se kvaliteten af initiativerne ud fra tallene, og vi mener, der er behov for centrale retningslinjer og kvalitetskrav, som de kommunale sundhedstilbud skal leve op til,«siger Jens Højgaard. Han henviser til, at eksempelvis kun en tredjedel af kommunerne ifølge ÆldreSagens undersøgelser lever op til kravet om højest en uges ventetid på genoptræning. I kommunerne er man også meget bevidste om, at kommunernes sundhedsindsats ikke skal blive til 98 vidt forskellige indsatser. Det forsikrer Anny Winther, borgmester i Rebild og formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg.»Vi er i kommunerne i fuld gang med at udvikle vores tilbud, og vi har med udspillet om det nære sundhedsvæsen sat rammerne for vores fælles sundhedspolitik. Det stiller krav til os både politisk og fagligt om et tæt samarbejde, for hvis kommunerne skal være en stærk og tillidsvækkende del af sundhedsvæsenet, så må vi blive mere ensartede i vores sundhedsindsatser, end vi er i dag,«siger Anny Winther og fastslår, at kommunerne primært skal arbejde for løsninger gennem de fem KKR, hvor de allerede har aftalt fælles, forpligtende målsætninger. Også når det kommer til konkrete tiltag som akutteam, arbejder kommunerne sammen, forklarer Mette Rohde, leder af det kommunale sundhedsvæsen i Viborg.»I det samarbejde, vi har haft med sygehuset om akutteam, har Skive Kommune været med, og det vil sige, at de udbyder præcis det samme tilbud. De er bare organiseret på en anden måde. Nu er Silkeborg Kommune også kommet med i vores klynge. Og vi snakker om, at det er meget vigtigt at få de samme tilbud og de samme kompetencer og stå sammen om, hvad vi skal gøre,«siger Mette Rohde. Har kommunen etableret rehabiliterings-/akutpladser med sygeplejefaglige kompetencer døgnet rundt? Her tænkes på sengepladser til modtagelse af lægeligt færdigbehandlede patienter og/eller midlertidige døgnpladser til borgere med risiko for indlæggelse (%) Nej - 13 Vi har konkrete planer om at gøre det i Kilde: Momentum. Undersøgelse blandt kommuner Ja - 57 Om undersøgelsen KL har i to omgange sendt et internetbaseret spørgeskema om sundhedsindsatsen via til alle 98 kommuner. Første undersøgelse blev foretaget i september 2012, mens anden del om de konkrete planer for 2013 blev foretaget i december 2012/januar Der er kommet svar fra 91 kommuner, hvilket giver en svarprocent på 93 procent. MOMENTUM FEBRUAR

12 Leder De svageste ledige kræver en ekstra indsats Momentum viser i dag det første detaljerede billede af, hvad det er for nogle mennesker, som har domineret avisforsider og politiske debatter i efterhånden mange måneder. De akutledige eller udfaldstruede er de mest brugte betegnelser for den gruppe, som er lige på nippet til at falde for den nye toårige dagpengegrænse. Vi har dermed et langt bedre grundlag at føre debatten ud fra, men derudover er det mest bemærkelsesværdige ved resultaterne desværre det nedslående faktum, at en større gruppe af de akutledige har hængt fast på offentlige ydelser i årevis. Næsten en tredjedel har været på overførselsindkomst i mindst 5 af de seneste 10 år, og 10 procent har højest forsørget sig selv i 3 af de seneste 10 år. For denne gruppe er det i mindre grad de økonomiske konjunkturer, der er problemet. Tallene tegner et billede af en gruppe, som har meget langt til arbejdsmarkedet, og hvor akutpakker langt fra er nok til at skaffe dem i job. Selv om dagpengemodtagerne normalt betragtes som arbejdsmarkedsparate og dermed de stærke ledige i forhold til de ledige på kontanthjælp, så er en jobmulighed formentlig ikke det eneste, der skal til for mange på kanten af dagpengesystemet. Der skal en mere tværgående tænkning til. Den opgave er de kommunale jobcentre helt klar til at påtage sig, men det kræver mindre rigide rammer for beskæftigelsesindsatsen. Vi må væk fra, at ledige på dagpenge bare betragtes som en gruppe, der uden videre kan komme i arbejde, hvis de ledige og jobcentrene rubber neglene. Den form for retorik er desværre ikke usædvanlig i den offentlige debat. Men det er på tide, vi åbent erkender, at en del af de svageste dagpengemodtagere ikke blot mangler kompetencer, men også har sociale problemer. Og der skal være bedre mulighed for, at vi kan hjælpe med både en større social og uddannelsesmæssig indsats. Derudover skal vi naturligvis sikre, at ledige reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet og at incitamenterne vender rigtigt. Regeringens nye udvalg, der skal komme med bud på en bedre beskæftigelsesindsats, har fået til opgave at se på, hvordan vi kan lykkes med at få de svageste ledige tættere på arbejdsmarkedet. Det er ikke nogen nem opgave. Men vi kan hverken økonomisk eller menneskeligt acceptere, at en større gruppe er permanent parkeret på overførselsindkomst. Kommunerne vil gå konstruktivt ind i både diskussionen og løsningen af opgaven. Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør for KL MOMENTUM 12. FEBRUAR ÅRGANG. 3. UDGAVE UDGIVER: KL ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: KRISTIAN WENDELBOE REDAKTØR: SØREN KUDAHL ANALYTIKER: JENS JØRGENSEN WEIDEKAMPSGADE 10, POSTBOKS 3370, 2300 KBH. S Gratis elektronisk abonnement kan tegnes på DESIGN: KONTRAPUNKT - LAYOUT: KL S TRYKKERI ARTIKLER KAN CITERES MOD KILDEANGIVELSE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE 16-64 ÅRIGE, 1. KV. 2017 Udvikling, pct. ift. 1. kv. 2014

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Notat. Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne Bo Panduro Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-24-9 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

A K U TPAKKEN. Personer i målgruppen for akutpakken med høj grad af modtagelse af overførselsindkomst

A K U TPAKKEN. Personer i målgruppen for akutpakken med høj grad af modtagelse af overførselsindkomst A N A LYSE-MÅLGRUPPEN FOR A K U TPAKKEN Personer i målgruppen for akutpakken med høj grad af modtagelse af overførselsindkomst I denne analyse beskrives forskellige forhold for de personer i målgruppen

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse i hvordan går det?

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse i hvordan går det? Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse i 2030 - hvordan går det? Med aftalen i efteråret 2017 om den forberedende grunduddannelse blev der formuleret

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Ud af 152.000 nyledige dagpengemodtagere, der trådte ind i ledighedskøen fra oktober 2009 til september 2010, var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 27 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Den økonomiske krise trækker Danmark skævt. Ref. alm Den 30. januar 2009

Den økonomiske krise trækker Danmark skævt. Ref. alm Den 30. januar 2009 1 Ref. alm Den 30. januar 2009 Den økonomiske krise trækker Danmark skævt Ordrebøgerne har gennem noget tid set stadig tyndere ud, og virksomhedernes behov for at ansætte ny arbejdskraft er derfor styrtdykket.

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 20 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

A N A LYSE. Analyse af personer i målgruppen for akutpakken og deres sygedagpengestatus

A N A LYSE. Analyse af personer i målgruppen for akutpakken og deres sygedagpengestatus A N A LYSE Analyse af personer i målgruppen for akutpakken og deres sygedagpengestatus Formålet med denne analyse er at se på de personer, der er i målgruppen for akutpakkerne. Analysen vil fokusere på,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SØNDERBORG 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 25 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 22 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

SKRIV TIL DINE POLITIKERE

SKRIV TIL DINE POLITIKERE SKRIV TIL DINE POLITIKERE FORSLAG TIL SUNDHEDSPLAN FOR FREDERIKSBORG AMT 2001-2004 DET SAMARBEJDENDE SUNDHEDSVÆSEN Ønsker du at diskutere forslaget til amtets nye sundhedsplan med amtsborgmesteren og medlemmerne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere