VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement"

Transkript

1 VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement med Kondenserende gaskedel Vitodens 200-W Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel til brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement med solvarme: Kondenserende gaskedel Vitodens 200-W, type B2HA (3,2 til 35 kw) Multivalent kedelvandsbufferbeholder med integreret brugsvandsopvarmning og indbygget varmespiral til tilslutning til solkollektorer. Formonteret og isoleret grundramme, der er udstyret med alle hydrauliske og elektriske komponenter. Tilslutningsmulighed til en anden Divicon varmekredsfordeler, en brugsvandscirkulation og en anden varmeforsyner. 5/2013

2 Produktinformation Effektiv og kompakt varmecentral til solvarmeopvarmningssupplement og brugsvandsopvarmning. Med tilslutningsmulighed for en ekstern varmeforsyner. En kort oversigt over fordelene Kombibeholder på 750 l med påmonteret varmekilde til opvarmningssupplement med solvarme. Er let at montere på grund af en høj grad af formonterede og tilslutningsklare komponenter. Komfortabel regulering Vitotronic 200 til den samlede energicentral, inklusive solvarmeanlægget samt grafisk visning af solvarmevarmeenergiudbyttet Lavenergipumper til solvarmekreds og varmekreds (energiklasse A). Supplement til et eksisterende anlæg med opvarmningssupplement med solvarme. Ringe dimensioner - ideelt i nybyggeri og ved modernisering. Tilslutninger til højre/venstre kan byttes om. Ensartet design for varmeanlægget. Opfylder lovkrav i henhold til tyske love om vedvarende energi (EEWärmeG og EWärmeG). Tilslutningsmulighed for eksterne varmekilder (f.eks. fastbrændselskedler). C Flexrør i rustfrit stål til brugsvandsopvarmning D Digital kedelkredsregulering E Solvarmeveksler F Tilslutninger efter ønske til højre eller venstre G Divicon-varmekredsfordeler med blandeventil H Solvarmepumpekreds A Multivalent kedelvandsbufferbeholder B Kondenserende kedel 2 VIESMANN VITOSOLAR 300-F

3 Tekniske angivelser, Vitosolar 300-F med Vitodens 200-W Gaskedel, type B og C, kategori II 2N3P Nominelt ydelsesområde (oplysninger iht. EN 677) T V /T R = 50/30 C kw 3,2-13,0 3,2-19,0 5,2-26,0 5,2-35,0 T V /T R = 80/60 C kw 2,9-11,8 2,9-17,2 4,7-23,7 4,7-31,7 Nominelt ydelsesområde ved brugsvandsopvarmning kw 2,9-16,0 2,9-17,2 4,7-23,7 4,7-31,7 Nominel varmebelastning kw 3,1-16,7 3,1-17,9 4,9-30,5 4,9-34,9 Produkt-ID-nummer CE-0085BR0432 Kapslingsklasse IP X4D iht. EN Gastilslutningstryk Naturgas mbar kpa F-gas mbar kpa Maks. tilladt gastilslutningstryk *1 Naturgas mbar 25,0 25,0 25,0 25,0 kpa 2,50 2,50 2,50 2,50 F-gas mbar 30,0 30,0 30,0 30,0 kpa 3,0 3,0 3,0 3,0 Nominel gennemstrømningsvandmængde Vitodens ved T V /T R = 80/60 C l/h Maks. elektrisk effektoptagelse W (alle komponenter) Totalvægt kg Ydre mål Dybde mm Bredde mm Højde uden AZ-bøjning mm Samlet indhold kedelvand l Till. driftstryk på kedelvandssiden bar MPa 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 Till. fremløbstemperatur på kedelvandssiden, ekst. kedel C Samlet indhold varmeoverføringsmedium solvarme l Till. driftstryk på solvarmesiden bar MPa Till. fremløbstemperatur på solvarmesiden C Samlet indhold brugsvand l Till. driftstryk på brugsvandssiden bar MPa Tilladt brugsvandstemperatur C Konstantydelse, brugsvand ved brugsvandsopvarmning fra 10 til 45 C og kedelvands-fremløbstemperatur l/h på 70 C ved brugsvandsopvarmning fra 10 til 60 C og kedelvands-fremløbstemperatur l/h på 70 C Ydelsestal N L 2,1 2,2 2,6 3,0 Korttidsydelse l/10 min Maks. tappemængde l/min 19,5 19,7 21,4 22,8 Gastilslutning R ½ ½ ½ ½ Tilslutningsværdier baseret på maks. belastning med gas Naturgas E m 3 /h 1,77 1,89 2,61 3,48 F-gas kg/h 1,31 1,40 1,93 2,57 *1 Hvis gastilslutningstrykket ligger over det maks. tilladte, skal der monteres en separat gastrykregulator før anlægget. VITOSOLAR 300-F VIESMANN 3

4 Tekniske angivelser, Vitosolar 300-F med Vitodens 200-W (fortsat) Gaskedel, type B og C, kategori II 2N3P Nominelt ydelsesområde (oplysninger iht. EN 677) T V /T R = 50/30 C kw 3,2-13,0 3,2-19,0 5,2-26,0 5,2-35,0 T V /T R = 80/60 C kw 2,9-11,8 2,9-17,2 4,7-23,7 4,7-31,7 Røggaskendetal *2 Røggasværdigruppe iht. G 635/G 636 G 52 /G 51 G 52 /G 51 G 52 /G 51 G 52 /G 51 Temperatur (ved returtemperatur på 30 C) ved nominel varmeydelse C ved dellast C Temperatur (ved returtemperatur på 60 C) C Massestrøm Naturgas ved nominel varmeydelse kg/h 29,7 31,8 43,9 58,7 ved dellast kg/h 5,5 5,5 8,7 8,7 F-gas ved nominel varmeydelse kg/h 28,2 30,2 41,7 55,7 ved dellast kg/h 7,6 7,6 14,0 14,0 Disponibelt træk Pa mbar 2,5 2,5 2,5 2,5 Normnyttegrad ved T V /T R = 40/30 C % indtil 98 (H s )/109 (H i ) Maksimal kondensatmængde iht. DWA-A 251 l/h 2,3 2,5 3,5 4,6 Røggastilslutning Ø mm Frisklufttilslutning Ø mm Leveringstilstand Vitosolar 300-F Kompaktkedel til brugsvandsopvarmning med solvarme og opvarmningssupplement, bestående af følgende moduler: Vitodens 200-W Kondenserende gaskedel med Inox-radial-hedeflade, modulerende MatriX-cylinderbrænder til natur- og F-gas i henhold til DVGW-arbejdsblad G260, aqua-platine med multistiksystem, omdrejningsreguleret lavenergipumpe og Vitotronic 200. Farve på den epoxyharpiksbelagte dækplade: vitosilber. Forberedt til drift med naturgas. Det er ikke nødvendigt af foretage ændringer inden for gasgruppen E. Omstilling til F-gas foretages på gasarmaturet (intet konverteringssæt nødvendigt). *2 Beregningsværdier til dimensionering af røggassystemet iht. EN Røggastemperaturer som målte bruttoværdier ved en forbrændingslufttemperatur på 20 C. Røggastemperaturen ved en returtemperatur på 30 C er bestemmende for dimensioneringen af røggassystemet. Røggastemperaturen ved en returtemperatur på 60 C anvendes til bestemmelse af anvendelsesområdet for røggasrør med de maksimalt tilladte driftstemperaturer. 4 VIESMANN VITOSOLAR 300-F

5 Tekniske angivelser, Vitosolar 300-F med Vitodens 200-W (fortsat) Multivalent kedelvandsbufferbeholder Af stål med indbygget spiral af rustfrit stål til opvarmning af brugsvand. Stilbare sokkelben Udluftning af solvarmespiral Separat pakket isolering af polyesterfleece; farven på den kunststofbelagte isolering er vitosilber Holder Formonteret med hydrauliske og elektriske systemkomponenter, komplet isoleret. Færdigforbundet og forsynet med stik. Farve på den epoxyharpiksbelagte beklædning: vitosilber/antracit. Systemkomponenter på solvarmesiden: Omdrejningsreguleret lavenergipumpe (svarende til energiklasse A) 2 kuglehaner med kontraventil Gennemstrømsmåler Sikkerhedsarmatur med sikkerhedsventil (6 bar eller 0,6 MPa) og manometer Skylle- og påfyldningsarmatur Luftudskiller Solvarmereguleringsmodul, type SM1 Systemkomponenter på opvarmningssiden: Divicon varmekredsfordeler med 3-vejs blandeventil og omdrejningsreguleret lavenergipumpe (svarende til energiklasse A) Kontraventil 4 kuglehaner 2 termometre 3-vejs-zoneventil Tømningsventil Automatisk udlufter Systemkomponenter på brugsvandssiden: Cirkulationstilslutning VITOSOLAR 300-F VIESMANN 5

6 Tilslutninger Vitosolar 300-F Tilslutningerne i siden kan efter eget ønske monteres på højre eller venstre side. Tilslutninger, som ikke benyttes, lukkes med de medfølgende propper. A B C D E F G H K L M N O A Cirkulationsledning B Varmt brugsvand C Kedelvandsfremløb til ekstern varmeforsyner D Brændstoftilslutning E Kedelvandsfremløb varmekreds 1 Intern Divicon varmekredsfordeler F Kedelvandsretur varmekreds 1 Intern Divicon varmekredsfordeler G Kedelvandsretur varmekreds 2 til yderligere Divicon varmekredsfordeler (tilbehør) H Kedelvandsfremløb varmekreds 2 til yderligere Divicon varmekredsfordeler (tilbehør) K Koldt brugsvand L Kondensat og afløb sikkerhedsventil M Kedelvandsretur ekstern varmeforsyner/ekspansionsbeholder/ tømning N Solvarmeretur O Solvarmefremløb Tilslutningernes dimensioner Tilslutning A (cirkulation): Indvendigt gevind G1 Tilslutninger B til O: Kobberrør 7 22 mm Brændstoftilslutning D: R (udv. gevind) ½ 6 VIESMANN VITOSOLAR 300-F

7 Tekniske angivelser, multivalent kedelvandsbufferbeholder Beholdervolumen l 750 Buffervolumen l 708 DIN-registreringsnummer 9W262-10MC/E Dimensioner uden isolering Dybde (7) mm 790 Bredde mm 1059 Højde mm 1805 Vippemål uden isolering og stilbare sokkelben mm 1870 Vægt uden isolering kg 192 Solvarmeveksler Hedeflade m 2 1,8 Brugsvandsvarmeveksler Hedeflade m 2 6,7 Stilstandsvarmetab q BS ved 45 K temperaturdifference kwh/24 h 1,49 (normidentifikation) Volumen-beredskabsandel V aux l 346 Volumen-solvarmedel V sol l ,0 80,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20, ,0 8,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Tryktab i mbar kpa 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Brugsvandsflow i l/h 2000 Gennemstrømningsmodstand på brugsvandssiden VITOSOLAR 300-F VIESMANN 7

8 Tekniske angivelser, integreret Divicon varmekredsfordeler Opbygning og funktion Med varmekredspumpe, kontraventil, kuglehaner med integrerede termometerfølere og 3-vejs-blandeventil. Lavt strålingstab som følge af nøjagtigt tilpassede kabinetter. Lave udgifter til strøm og eksakte reguleringsforhold vha. anvendelse af lavenergipumper og optimeret blandeventilkarakteristik. Resttransporthøjde for den indbyggede varmekredspumpe Driftsform: Differenstryk konstant Δp-C maks Modstand/transporthøjde mbar kpa A 0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Gennemstrømningsvolumen i m³/h 3,0 3,5 4,0 A Gennemstrømningsmodstand varmekredstilslutning Bemærk Modstandskarakteristikken A er baseret på alle komponenter inkl. rørledninger. 8 VIESMANN VITOSOLAR 300-F

9 Tekniske angivelser, integreret Divicon varmekredsfordeler (fortsat) Driftsform: Differenstryk variabelt Δp-V maks Modstand/transporthøjde mbar kpa A 0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Gennemstrømningsvolumen i m³/h 3,0 3,5 4,0 A Gennemstrømningsmodstand varmekredstilslutning Bemærk Modstandskarakteristikken A er baseret på alle komponenter inkl. rørledninger. VITOSOLAR 300-F VIESMANN 9

10 Tekniske angivelser, solvarmepumpekreds Pumpe (Grundfos) Mærkespænding V~ 230 Effektoptagelse min. W 3,5 maks. W 70 Flowvisning l/min 2 til 12 Sikkerhedsventil (solvarme) bar MPa 6 0,6 Maks. driftstemperatur C 120 Maks. driftstryk bar MPa 6 0,6 C Ydelse min. D Ydelse maks. E Ydelse påfyldningsmodus Bemærk Modstandskarakteristikken A er baseret på alle komponenter inkl. rørledninger E 8 D A 6 4 B 2 C 0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 Transportmængde i m³/h Transporthøjde i m A Modstandskarakteristik B Resttransporthøjde 10 VIESMANN VITOSOLAR 300-F

11 Tekniske angivelser, solvarmereguleringsmodul, type SM1 Tekniske angivelser Opbygning og funktion Opbygning Solvarmereguleringsmodulet indeholder: Elektronik Tilslutningsklemmer for: 4 følere Solvarmekredspumpe KM-bus Nettilslutning (netafbryder på opstillingsstedet) PWM-udgang til regulering af solvarmekredspumpen 1 relæ til styring af en pumpe eller ventil Beholderføler Føleren er tilsluttet i solvarmereguleringsmodulet og indbygget i varmtvandsbeholderen. Kapslingsklasse IP 32 iht. EN 60529, skal sikres vha. opbygning/ montering Følertype Viessmann NTC 10 kω ved 25 C under drift 0 til +90 C under opbevaring og transport 20 til +70 C Kollektortemperaturføleren og beholderføleren er omfattet af leverancen. Funktion Styring af solvarmekredspumpen Elektronisk begrænsning af temperaturen i varmtvandsbeholderen (sikkerhedsfrakobling ved 90 C) Sikkerhedsfrakobling af kollektorerne Regulering af opvarmningssupplement i forbindelse med multivalent kedelvandsbufferbeholder Regulering af opvarmningen af to forbrugsenheder vha. et kollektorfelt Styring af en ekstra pumpe eller en ventil via relæet Anden temperaturdifference-regulering eller termostatfunktion Omdrejningsregulering af solvarmekredspumpe vha. pulspakkeregulering eller solvarmekredspumpe med PWM-indgang (fabr. Grundfos) Undertrykkelse af varmtvandsbeholderens efteropvarmning ved hjælp af kedlen (ekstrafunktion for brugsvandsopvarmning er mulig) Undertrykkelse af efteropvarmning til rumopvarmning vha. kedlen ved opvarmningssupplement Energitæller og diagnosesystem Betjening via Vitotronic på varmeforsyneren Kollektortemperaturføler For tilslutning i udstyret. Forlængelse af tilslutningsledningen på opstillingsstedet: Ledning med 2 ledere, ledningslængde maks. 60 m ved et ledertværsnit på 1,5 mm 2 kobber Ledningen må ikke føres sammen med 230/400 V-ledninger Ledningslængde Kapslingsklasse Følertype 2,5 m IP 32 iht. EN 60529, skal sikres vha. opbygning/ montering Viessmann NTC 20 kω ved 25 C under drift 20 til +200 C under opbevaring og transport 20 til +70 C Mærkespænding 230 V~ Mærkefrekvens 50 Hz Mærkestrøm 2 A Effektoptagelse 1,5 W I Kapslingsklasse IP 20 iht. EN 60529, skal sikres vha. opbygning/montering Virkemåde Type 1B iht. EN under drift 0 til +40 C, anvendelse i beboelses- og opvarmningsrum (normale omgivelsesbetingelser) under opbevaring og transport 20 til +65 C Mærkelast for relæudgangene Halvlederrelæ 1 1(1) A, 230 V~ Relæ 2 1(1) A, 230 V~ I alt maks. 2 A 140 VITOSOLAR 300-F VIESMANN 11

12 Planlægningsvejledning Tilslutning på brugsvandssiden Tilslutning i henhold til DIN 1988 A B C D N F E G H K LM G G M O P G R N S M A Varmt brugsvand B Cirkulationsledning C Cirkulationspumpe D Kontraventil, fjederbelastet E Synlig udmunding på afløbsrøret F Sikkerhedsventil G Afspærringsventil Sikkerhedsventilen skal monteres. K Manometertilslutning L Kontraventil M Tømning N Koldt brugsvand P Trykreduktionsventil R Kontraventil/røradskiller Anbefaling: Montér sikkerhedsventilen over beholderens øverste kant. Derved er den beskyttet mod tilsmudsning, tilkalkning og høj temperatur. Varmtvandsbeholderen skal ikke tømmes ved arbejde på sikkerhedsventilen. Garanti Vores garanti for varmtvandsbeholdere forudsætter, at vandet, der skal opvarmes, har drikkevandskvalitet iht. den gældende brugsvandsforordning, og at eksisterende vandbehandlingsanlæg arbejder fejlfrit. Sikkerhedsudstyr til opstillingsrummet Viessmann kedler er kontrolleret og tilladt iht. alle sikkerhedstekniske forskrifter og dermed selvsikret. Ikke forudsigelig indflydelse fra omgivelserne kan i sjældne tilfælde medføre udslip af sundhedsfarlig kulilte (CO). I disse tilfælde anbefaler vi anvendelsen af en CO-vagt. Den kan bestilles som separat tilbehør (best.nr ). Hedeflade Den korrosionsbestandige, sikrede hedeflade (brugsvand/varmeoverføringsmedium) svarer til type C iht. DIN Vandkvalitet/frostsikring Uegnet påfyldnings- og suppleringsvand fremmer aflejringer samt korrosionsdannelse og kan give skader på kedlen. I forbindelse med opvarmningsvandets kvalitet og mængde inkl. påfyldnings- og suppleringsvand skal der tages højde for VDI Skyl varmeanlægget grundigt før påfyldningen. Påfyld kun vand med drikkevandskvalitet. Påfyldnings- og suppleringsvand med en hårdhed over de følgende værdier skal afhærdes, f.eks. med det lille afhærdningsanlæg til kedelvand (se Viessmann prisliste): 12 VIESMANN VITOSOLAR 300-F

13 Planlægningsvejledning (fortsat) Tilladt samlet hårdhed af påfyldnings- og suppleringsvandet Samlet varmeydelse Specifik anlægsvolumen kw < 20 l/kw 20 l/kw til 50 l/kw < 50 l/kw 50 3,0 mol/m 3 (16,8 dh) 2,0 mol/m 3 (11,2 dh) < 0,02 mol/m 3 (0,11 dh) Påfyldningsvandet kan tilsættes et frostbeskyttelsesmiddel, der er specielt egnet til varmeanlæg. Egnetheden skal dokumenteres af producenten af frostbeskyttelsesmidlet, da der ellers ville kunne opstå beskadigelse af pakninger og membraner samt støj ved opvarmningen. Viessmann påtager sig intet ansvar for skader eller følgeskader, der er opstået i den forbindelse. Ved planlægningen skal følgende overholdes: Afspærringsventiler skal monteres i hvert afsnit. Dermed undgås det, at alt kedelvandet skal aftappes ved hver reparation eller hver anlægsudvidelse. Driftshenvisninger: Idrifttagningen af et anlæg skal foregå trinvist begyndende med kedlens laveste ydelse ved stor kedelvandsgennemstrømning. På den måde undgås en lokal koncentration af kalkaflejringer på kedlens hedeflader. I forbindelse med udbygnings- og reparationsarbejder skal kun de absolut nødvendige netafsnit tømmes. Hvis foranstaltninger på vandsiden er nødvendige, skal den første påfyldning af varmeanlægget til idrifttagningen ske med behandlet vand. Det gælder også for hver ny påfyldning, f.eks. efter reparationer eller anlægsudbygninger, og for alle suppleringsvandmængder. Filtre, smudsfangere og andre udslamnings- eller udskilleanordninger i kedelvandskredsløbet skal kontrolleres, rengøres og aktiveres ofte efter første installation eller geninstallation, senere efter behov afhængigt af vandbehandlingen (f.eks. hårdhedsudfældning). Planlægningsvejledning Yderligere henvisninger mht. planlægning og dimensionering, se Planlægningsvejledning Vitodens. Installationseksempel A B C VTS ATS D D M E K M A B AB F H G K A Solkollektorer (tilbehør) B Fastgørelsessystem (separat tilbehør) C Varmt brugsvand D Vitosolar 300-F E Divicon varmekredsfordeler F 3-vejs-zoneventil G Solvarmereguleringsmodul, type SM1 H Koldt brugsvand K Systemkomponenter på solvarmesiden VITOSOLAR 300-F VIESMANN 13

14 Planlægningsvejledning (fortsat) Korrekt anvendelse Udstyret må kun installeres og anvendes i lukkede varmesystemer i henhold til EN under hensyntagen til de tilhørende montage-, service- og betjeningsvejledninger. Det er udelukkende beregnet til opvarmning af kedelvand i drikkevandskvalitet. Den korrekte anvendelse forudsætter, at der er foretaget en stationær installation i forbindelse med anlægsspecifikt tilladte komponenter. Al anden brug skal godkendes af producenten i hvert enkelt tilfælde. Fejlagtig brug af udstyret eller ukorrekt betjening (f.eks. hvis brugeren åbner udstyret) er forbudt og fører til ansvarsfraskrivelse. Det anses også for fejlagtig brug, hvis der foretages funktionsmæssige ændringer af komponenterne i varmesystemet (f.eks. på grund af lukning af røggas- og friskluftveje). Erhvervsmæssig eller industriel anvendelse med et andet formål end til bygningsopvarmning eller brugsvandsopvarmning anses for ukorrekt. Tilbehør Tilslutningssæt, termostatisk blandeventil Best.nr Til anlæg med brugsvandscirkulationsledning. Termisk blandeventil til begrænsning af udløbstemperaturen. Inkl. bypass-ledning med montagesæt til tilslutning af brugsvandscirkulationen. Præfabrikeret rørføring. Termostatisk blandeventil med indstillingsområde 35 til 65 C. Kontraventil. Sikkerhedsgruppe iht. DIN bar (1 MPa): Best.nr DN 20/R 1 Maks. opvarmningsydelse: 150 kw Dele: Afspærringsventil Kontraventil og prøvestuds Manometertilslutningsstuds Sikkerhedsventil Overgangsvinkel, solvarme Best.nr stk. Messingvinkel med klemringforskruning på begge sider 7 22 mm. Til forbindelse af solvarme-frem- og returledning på opstillingsstedet med udstyrsrørføringen. 14 VIESMANN VITOSOLAR 300-F

15 Tilbehør (fortsat) CO-vagt Best.nr Overvågningsanordning til sikkerhedsafbrydelse af kedlen ved udslip af kulilte. Vægmontering oppe under loftet i nærheden af kedlen. Kan anvendes til kedler fra årgang Dele: Kabinet med integreret CO-føler, relæ og display til drift og alarm. Fastgørelsesmateriale. Nettilslutningsledning (2,0 m lang). Tilslutningsledning relæ til brænderfrakobling (2,0 m lang). Mærkespænding 230 V~ Mærkefrekvens 50 Hz Effektoptagelse 3,5 W Relæudgangens mærkelast 8 A 230 V~ Alarmtærskel 40 ppm CO II Kapslingsklasse IP 20 iht. EN skal sikres vha. opbygning/indbygning 70 C Henvisning til Vitotrol 200A og 300A Til hver varmekreds i et varmeanlæg kan der anvendes en Vitotrol 200A eller en Vitotrol 300A. Vitotrol 200A kan betjene en varmekreds, Vitotrol 300A op til tre varmekredse. Der kan tilsluttes maks. tre fjernbetjeninger til reguleringen. Bemærk Ledningsforbundne fjernbetjeninger kan ikke kombineres med basisstationen. Vitotrol 200A Best.nr. Z KM-bus-deltager. Visninger: Rumtemperatur Udetemperatur Driftstilstand Indstillinger: Nominel værdi for rumtemperatur til normal drift (dagstemperatur) Tilslutning: Ledning med 2 ledere, ledningslængde maks. 50 m (også ved tilslutning af flere fjernbetjeninger). Ledningen må ikke føres sammen med 230/400-V-ledninger. Lavspændingsstik en del af leveringsomfanget. 20,5 Bemærk Indstilling af den nominelle værdi for rumtemperaturen til reduceret drift (nattemperatur) foretages på reguleringen. Driftsprogram Party- og sparefunktionen kan aktiveres via tasterne Integreret rumføler til rumtemperaturstyring (kun til en varmekreds med blandeventil) Montagested: Vejrkompenserende drift: Montering et vilkårligt sted i bygningen. Rumtemperaturstyring: Den integrerede rumføler registrerer rumtemperaturen og aktiverer en evt. nødvendig korrektion af fremløbstemperaturen. Den registrerede rumtemperatur er afhængig af montagestedet: Primært opholdsrum på en indervæg over for radiatorer. Ikke i reoler og nicher. Ikke i umiddelbar nærhed af døre eller i nærheden af varmekilder (f.eks. direkte sol, brændeovn, tv osv.) VITOSOLAR 300-F VIESMANN 15

16 Tilbehør (fortsat) Spændingsforsyning via KM-bus Effektoptagelse 0,2 W III Kapslingsklasse IP 30 iht. EN Skal sikres vha. opbygning/indbygning under drift 0 til +40 C under opbevaring og transport 20 til +65 C Indstillingsområde for nominel rumtemperatur til normal drift 3 til 37 C Vitotrol 300A Best.nr. Z KM-bus-deltager. Visninger: Rumtemperatur Udetemperatur Driftsprogram Driftstilstand Grafisk visning af solvarmeenergiudbyttet i forbindelse med solvarmereguleringsmodul, type SM1 Indstillinger: Nominel rumtemperatur til normaldrift (dagtemperatur) og reduceret drift (nattemperatur) Nominel brugsvands-temperatur Driftsprogram, aktiveringstider for varmekredse, brugsvandsopvarmning og cirkulationspumpe og yderligere indstillinger via menu i klartekstvisning på displayet Party- og sparefunktionen kan aktiveres vha. menuen Integreret rumføler til rumtemperaturstyring (kun til en varmekreds med blandeventil) Montagested: Vejrkompenserende drift: Montering et vilkårligt sted i bygningen. Rumtemperaturstyring: Den integrerede rumføler registrerer rumtemperaturen og aktiverer en evt. nødvendig korrektion af fremløbstemperaturen. Den registrerede rumtemperatur er afhængig af montagestedet: Primært opholdsrum på en indervæg over for radiatorer. Ikke i reoler og nicher. Ikke i umiddelbar nærhed af døre eller i nærheden af varmekilder (f.eks. direkte sol, kamin, tv osv.). 20, Spændingsforsyning via KM-bus Effektoptagelse 0,5 W III Kapslingsklasse IP 30 iht. EN Skal sikres vha. opbygning/indbygning under drift 0 til +40 C under opbevaring og transport 20 til +65 Indstillingsområde for den nominelle rumtemperatur 3 til 37 C Tilslutning: Ledning med 2 ledere, ledningslængde maks. 50 m (også ved tilslutning af flere fjernbetjeninger). Ledningen må ikke føres sammen med 230/400-V-ledninger. Lavspændingsstik en del af leveringsomfanget. Henvisning til Vitotrol 200 RF og Vitotrol 300 RF Trådløs fjernbetjening med integreret radiosender til drift med basisstationen. Til hver varmekreds i et varmeanlæg kan der anvendes en Vitotrol 200 RF eller en Vitotrol 300 RF. Vitotrol 200 RF kan betjene en varmekreds, Vitotrol 300 RF op til tre varmekredse. Der kan tilsluttes maks. tre trådløse fjernbetjeninger til reguleringen. Bemærk De trådløse fjernbetjeninger kan ikke kombineres med ledningsforbundne fjernbetjeninger. Vitotrol 200 RF Best.nr. Z Trådløs deltager. Visninger: Rumtemperatur Udetemperatur Driftstilstand Radiosignalets modtagersignal Indstillinger: Nominel værdi for rumtemperatur til normal drift (dagstemperatur) 16 VIESMANN VITOSOLAR 300-F

17 Tilbehør (fortsat) Bemærk Indstilling af den nominelle værdi for rumtemperaturen til reduceret drift (nattemperatur) foretages på reguleringen. Driftsprogram Party- og sparefunktionen kan aktiveres via tasterne Integreret rumføler til rumtemperaturstyring (kun til en varmekreds med blandeventil) Montagested: Vejrkompenserende drift: Montering et vilkårligt sted i bygningen. Rumtemperaturstyring: Den integrerede rumføler registrerer rumtemperaturen og aktiverer en evt. nødvendig korrektion af fremløbstemperaturen. Spændingsforsyning vha. 2 AA batterier 3 V Radiofrekvens 868,3 MHz Trådløs rækkevidde Se planlægningsvejledningen Trådløst tilbehør III Kapslingsklasse IP 30 iht. EN Skal sikres vha. opbygning/indbygning under drift 0 til +40 C under opbevaring og transport 20 til +65 C Indstillingsområde for nominel rumtemperatur til normal drift 3 til 37 C Den registrerede rumtemperatur er afhængig af montagestedet: Primært opholdsrum på en indervæg over for radiatorer. Ikke i reoler og nicher. Ikke i umiddelbar nærhed af døre eller i nærheden af varmekilder (f.eks. direkte sol, kamin, tv osv.). Bemærk Vær opmærksom på planlægningsvejledningen Trådløst tilbehør 20, Vitotrol 300 RF med bordstander Best.nr. Z Trådløs deltager. Visninger: Rumtemperatur Udetemperatur Driftstilstand Grafisk visning af solvarmeenergiudbyttet i forbindelse med solvarmereguleringsmodul, type SM1 Radiosignalets modtagersignal Indstillinger: Nominel rumtemperatur til normaldrift (dagtemperatur) og reduceret drift (nattemperatur) Nominel brugsvands-temperatur Driftsprogram, aktiveringstider for varmekredse, brugsvandsopvarmning og cirkulationspumpe og yderligere indstillinger via menu i klartekstvisning på displayet Party- og sparefunktionen kan aktiveres via tasterne Integreret rumføler Bemærk Vær opmærksom på planlægningsvejledningen Trådløst tilbehør Strømforsyning To NiMH-batterier til betjening uden for bordstanderen 105 Vitotrol 300 RF Leveringsomfang: Vitotrol 300 RF Bordstander VITOSOLAR 300-F VIESMANN 17

18 Tilbehør (fortsat) 140 Bordstander Spændingsforsyning via stiknetdel 230 V~/5 V Effektoptagelse 2,4 W Radiofrekvens 868,3 MHz Trådløs rækkevidde Se planlægningsvejledningen Trådløst tilbehør II Kapslingsklasse IP 30 iht. EN Skal sikres vha. opbygning/indbygning under drift 0 til +40 C under opbevaring og transport 25 til +60 C Indstillingsområde for den nominelle rumtemperatur 3 til 37 C Vitotrol 300 RF med vægholder Best.nr. Z Trådløs deltager. Visninger: Rumtemperatur Udetemperatur Driftstilstand Grafisk visning af solvarmeenergiudbyttet i forbindelse med solvarmereguleringsmodul, type SM1 Radiosignalets modtagersignal Indstillinger: Nominel rumtemperatur til normaldrift (dagtemperatur) og reduceret drift (nattemperatur) Nominel brugsvands-temperatur Driftsprogram, aktiveringstider for varmekredse, brugsvandsopvarmning og cirkulationspumpe og yderligere indstillinger via menu i klartekstvisning på displayet Party- og sparefunktionen kan aktiveres vha. menuen Integreret rumføler til rumtemperaturstyring (kun til en varmekreds med blandeventil) 105 Vitotrol 300 RF Montagested: Vejrkompenserende drift: Montering et vilkårligt sted i bygningen. Rumtemperaturstyring: Den integrerede rumføler registrerer rumtemperaturen og aktiverer en evt. nødvendig korrektion af fremløbstemperaturen. 90 Den registrerede rumtemperatur er afhængig af montagestedet: Primært opholdsrum på en indervæg over for radiatorer. Ikke i reoler og nicher. Ikke i umiddelbar nærhed af døre eller i nærheden af varmekilder (f.eks. direkte sol, kamin, tv osv.) Bemærk Vær opmærksom på planlægningsvejledningen Trådløst tilbehør Leveringsomfang: Vitotrol 300 RF Vægholder Netdel til indbygning i en indmuringsdåse To NiMH-batterier til betjening uden for vægholderen Vægholder Spændingsforsyning via netdel 230 V~/4 V til indbygning i en indmuringsdåse Effektoptagelse 2,4 W Radiofrekvens 868,3 MHz Trådløs rækkevidde Se planlægningsvejledningen Trådløst tilbehør II Kapslingsklasse IP 30 iht. EN Skal sikres vha. opbygning/indbygning under drift 0 til +40 C under opbevaring og transport 25 til +60 C Indstillingsområde for rumtemperaturen 3 til 37 C 18 VIESMANN VITOSOLAR 300-F

19 160 Tilbehør (fortsat) Basisstation Best.nr. Z KM-bus-deltager. Til kommunikation mellem Vitotronic-reguleringen og følgende trådløse komponenter: Trådløs fjernbetjening Vitotrol 200 RF Trådløs fjernbetjening Vitotrol 300 RF Trådløs udeføler Home Automation Vitocomfort 200 Til maks. 3 trådløse fjernbetjeninger eller 3 Vitocomfort 200. Ikke i forbindelse med ledningsforbundne fjernbetjeninger. Spændingsforsyning via KM-bus Effektoptagelse 1 W Radiofrekvens 868,3 MHz III Kapslingsklasse IP 20 iht. EN Skal sikres vha. opbygning/indbygning under drift 0 til +40 C under opbevaring og transport 20 til +65 Tilslutning: Ledning med 2 ledere, ledningslængde maks. 50 m (også ved tilslutning af flere KM-bus-deltagere). Ledningen må ikke føres sammen med 230/400-V-ledninger Trådløs udeføler Best.nr Trådløs deltager. Trådløs lysdrevet udeføler med integreret trådløs sender til drift med basisstation og Vitotronic-reguleringen. Montagested:.Nord- eller nordvestvæggen på bygningen 2 til 2,5 m over jorden, ved bygninger med flere etager ca. i den øverste halvdel af anden etage. Strømforsyning via PV-celler og energilager Radiofrekvens 868,3 MHz Trådløs rækkevidde Se planlægningsvejledningen Trådløst tilbehør Kapslingsklasse IP 43 iht. EN Skal sikres vha. opbygning/ indbygning under drift, opbevaring og transport 40 til +60 C VITOSOLAR 300-F VIESMANN 19

20 Tilbehør (fortsat) Trådløs repeater Best.nr Netdrevet repeater til forøgelse af rækkevidden for det trådløse signal og til drift i områder, hvor overførsel af trådløse signaler besværliggøres. Vær opmærksom på planlægningsvejledningen Trådløst tilbehør Maks. en trådløs repeater pr. Vitotronic-regulering. Forstærkning mht. stærk diagonal gennemtrængning af trådløse signaler gennem betonloft med armeringsjern og/eller gennem flere vægge. Forstærkning mht. større metalliske genstande, som befinder sig mellem de trådløse komponenter. Spændingsforsyning via stiknetdel 230 V~/5 V Effektoptagelse 0,25 W Radiofrekvens 868,3 MHz Ledningslængde 1,1 m med stik II Kapslingsklasse IP 20 iht. EN Skal sikres vha. opbygning/indbygning under drift 0 til +55 C under opbevaring og transport 20 til +75 C Rumføler Best.nr En separat rumføler som supplement til Vitotrol 300A skal anvendes, hvis Vitotrol 300A ikke kan placeres i det primære opholdsrum, eller hvis den ikke kan placeres på en tilsvarende egnet position i forhold til temperaturregistreringen og indstillingen. Placeres i det primære opholdsrum på en indervæg over for radiatorer. Må ikke placeres i reoler, nicher, i umiddelbar nærhed af døre eller i nærheden af varmekilder (f.eks. direkte sol, brændeovn, tv osv.). Rumføleren tilsluttes Vitotrol 300A. Tilslutning: Ledning med 2 ledere med et ledertværsnit på 1,5 mm 2 kobber Ledningslængden til fjernbetjeningen er 30 m Ledningen må ikke føres sammen med 230/400 V-ledninger III Kapslingsklasse IP 30 iht. EN Skal sikres vha. opbygning/indbygning Følertype Viessmann NTC 10 kω ved 25 C under drift 0 til +40 C under opbevaring og transport 20 til +65 C Monteringssokkel til betjeningsenhed Best.nr Til fri positionering af reguleringens betjeningsenhed uden for udstyret. Anbringelse direkte på væggen eller i en indmuringsdåse. Afstand til kedel: Overhold en ledningslængde med stik på 5 m. 20 VIESMANN VITOSOLAR 300-F

VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw

VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw VIESMANN VITOALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw Planlægningsvejledning VITOALDENS 222-F Type HAWB-M 222.A26 og A29 Type HAWB 222.A29 Kompakt hybridvarmepumpe Kondenserende gaskedel med

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw Datablad est.nr. og priser: se prislisten VITOLADENS 300-T Type VW3 Dybtemperatur-oliekedel med kondenserende oliekedelvarmeveksler

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G VIESMANN VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5, til 117, kw Planlægningsvejledning Varmepumper med elektrisk kompressor til opvarmning og brugsvandsopvarmning i monovalente eller

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

manual Montage- og driftsvejledning

manual Montage- og driftsvejledning manual Montage- og driftsvejledning Kondenserende gaskedel Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/WTC 25-A og WTC 32-A83247609 1/2009 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC Guide 22 Udbyder Adresse: Max Weishaupt

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 7747006489.00-.SD Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 0/AGS 0E/AGS 0/AGS 50 DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

VIESMANN. VITOVENT Boligventilationssystemer med varmegenvinding. Planlægningsvejledning VITOVENT 300-C VITOVENT 300 VITOVENT 300-F VITOVENT 300-W

VIESMANN. VITOVENT Boligventilationssystemer med varmegenvinding. Planlægningsvejledning VITOVENT 300-C VITOVENT 300 VITOVENT 300-F VITOVENT 300-W VIESMNN VITOVENT oligventilationssystemer med varmegenvinding Planlægningsvejledning Centrale boligventilationssystemer med varmegenvinding til behovsorienteret boligventilation med renset og opvarmet

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning Indholdsfortegnelse 1. Brugsvejledning for brugeren og installatøren 2 1.1

Læs mere

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 150 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL OVERENSSTEMMELSE Kære kunde! Tak fordi du valgte en TAU kondenserende

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Gaskedel med solvarmebeholder CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7

Læs mere

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 92/42/EU ( ), Gasdirektivet 89/6/EU og

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere