Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2016 Institution HF og VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Kemi B Mohammed Allan 2keB615 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Reaktionshastighed Redoxkemi Kemisk ligevægt Struktur og egenskaber Organiske molekyler Syre-base kemi Biokemi: Triglycerid Side 1 af 18

2 Titel 1 Reaktionshastighed Indhold Basiskemi B, Helge Mygind 7-14 INDHOLD Kollisionsteorien Reaktanter- det akiverede kompleks produkter Endoterm/exoterm reaktions genkendelse ud fra reaktionsprofil Reaktionshastighed Hastighedsudtryk Sammenhæng mellem et stof koncentration og reaktionshastigheden Faktorer der påvirker reaktionshastighed: Koncentration Temperatur Overfladeareal Katalysator Inhibitor Laboratoriearbejde: Reaktionen mellem thiosulfationer og syre Omfang Særlig fokuspunkter Væsentlig arbejdsformer 10 lektioner Mål Være fortrolig med hvad der er nævnt under punktet indhold De kemiske færdigheder skal være på et meget tilfredsstillende niveau Progression Klasseundervisning (tavleundervisning) Opgaveløsning Diskussioner ( lærer/ elev dialog) Gruppearbejde (herunder elev/elev dialog) Laboratoriearbejde Kompetencer Opnå målene Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 2 af 18

3 Titel 2 Redoxkemi Indhold Basiskemi C, Helge Mygind. Side INDHOLD 1. Begreber Kan definerer og anvende følgende begreber: Oxidation. Reduktion. Oxidationstal (OT) Redoxreaktion (elektronoverførelse) 2. Færdigheder Anvendelse af spændingsrækken Afstemning af simple redoxreaktion (ud brug af OT) Skal kunne argumentere for at en redoxreaktion er en sammenlægning af to delreaktioner (oxidationsreaktion og reduktionsreaktion). D.v.s at kunne skrive et reaktionskema for en oxidationsreaktion, samt en reduktionsreaktion og lægge dem sammen til redoxreaktion. Kravet gælder kunne de simple redoxreaktioner. For de mere kompliceret redoxreaktioner kræves følgende: Afstemning af redoxreaktioner (med brug af OT) 3. Perspektivering Skal kunne give eksempler på forskellige typer redoxreaktioner, samt kunne afstemme dem. Se følgende: (a) Metal i saltopløsning (se spændingsrækken) Opskrivning og afstemning af redoxreaktionen (uden brug af OT) (b) Oxidation af alkoholer Opskrivning af et reaktionsskema for primær alkohol (generel formel) med permanganat-ionen R-CH 2OH - (l) + MnO 4 (aq) R-CHO (l) + MnO 2(s) afstemning af redoxreaktionen (med brug af OT) Skal kunne anvende denne afstemte redoxreaktion på alle reaktioner af primær alkoholer med kaliumpermanganat LABORATORIE/SKRIFTLIGT ARBEJDE 1. Forsøg 1 (redoxreaktioner og spændingsrækken) 2. Forsøg 3 (Redoxtitrering: bestemmelse af jernindholdet i ståluld vha. redoxkemi) Omfang 25 lektioner Side 3 af 18

4 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Mål Være fortrolig med hvad der er nævnt under punktet indhold De kemiske færdigheder skal være på et meget tilfredsstillende niveau Progression Klasseundervisning (tavleundervisning) Opgaveløsning Diskussioner ( lærer/ elev dialog) Gruppearbejde (herunder elev/elev dialog) Laboratoriearbejde Kompetencer Opnå målene Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 4 af 18

5 Titel 3 Kemisk ligevægt Indhold Basiskemi B, Helge Mygind., s s.44 + s.51 INDHOLD 1.Begreber/definitioner Irreversibel/reversibel reaktion. Kun den sidstnævnte kan opnå ligevægt Om en reaktion er i ikke-ligevægt/ligevægt. Indgreb i ligevægt. Som fører til at reaktionen indenfor et tidsrum kommer ud af ligevægt (ikke-ligevægt), og tilbage til ligevægt igen. Reaktionsbrøk (Y), ligevægtskonstant (K), ligevægtsloven (Y/K-metoden) Forudsigelser om forskydning af en reaktion enten mod venstre eller højre vha. Ligevægtsloven (Y/K-metoden) og Le Chateliers princip 2.Indgreb i ligevægt: Skal kunne tage udgangspunkt i et generelt/konkret reaktionsskema: A (aq) + B (aq) C (aq) Opskrivning af reaktionens reaktionsbrøk 1. type indgreb: Koncentrationsændring (tilførelse/fjernelse af stof). Påvirker kun Y-værdien Brug af Y/K-metoden, herunder illustrering af situationen grafisk (ligevægt-indgreb-ikke.ligevægt-ligevægt igen) samt Le Chateliers princip 2.type indgreb: Volumenændring Påvirker kun Y-værdien Forklaring ud fra Le Chateliers princip 3.type indgreb: Temperaturændring Påvirker kun K-værdien. Derfor siger man at ligevægtskonstanten er temperaturafhængig Forklaring ud fra Le Chateliers princip. Side 5 af 18

6 3.Perspektivering Eksempler på indgreb Tilsætning af syre/base til vand Et indgreb i ligevægten: Vandsautoprotolyse 2 H 2O (l) H 3O + (aq) + OH - (aq) Ligevægtskonstanten hedder her vands ionprodukt Indgrebet: Temperaturændring Skal kunne afgør om en ligevægtsreaktion er endo-/exoterm reaktion ved af sammenligne ligevægtsreaktionens K-værdier til forskellige temperaturer. (K stiger, Tstiger = endoterm), (K falder, T stiger = exoterm) Skal kunne forklare dette kort vha. potentialenergi diagrammet LABORATORIE/SKRIFTLIGT ARBEJDE Forsøg 5 (Kemisk ligevægt): Indgreb i ligevægt Omfang Særlige fokuspunkter 10 lektioner Mål Være fortrolig med begreberne under punktet indhold Vise forståelse af begreberne, samt kunne anvende dem. De kemiske færdigheder skal være på et meget tilfredsstillende niveau Progression Klasseundervisning (tavleundervisning) Opgaveløsning Diskussioner ( lærer/ elev dialog) Gruppearbejde (herunder elev/elev dialog) Computerbaserede træningsprogrammer Laboratoriearbejde Kompetencer Opnå målene Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 6 af 18

7 Titel 4 Struktur og egenskaber Indhold Basiskemi B, Helge Mygind. side INDHOLD 1) Kemiske bindinger Kovalentbinding (Et elektronpar der binder to atomer sammen) o Kovalentbinding: Hvert atom bidrager med en elektron σ-binding: stærk kovalentbinding. Stammer fra frontalt orbital overlap. π-binding: svag kovalentbinding. Stammer fra side til side overlap. Ionbinding (elektrisk tiltrækning mellem en kation og en anion) 2) Kemiske bindingers polaritet Afgøres ud fra atomernes elektronegativitetsforskel Opdeling efter polaritet: Upolær kovalentbinding: ( E 0,5). Polær kovalentbinding: ( 0,5 E 1,6). Samt IM+IM (1,6 E < 2) Ionbinding: M+IM (1,6 E 2). Samt ( E > 2) 3) Stoffer (neutrale stoffer) Afgøres ud fra hvilke kemiske bindinger der er mellem stoffets byggesten. Molekyle: Opbygget af atomer. Atomerne er kovalentbundet til hinanden Salt: Opbygget af ioner. Kationer og anioner er ionbundet til hinanden (Husk at ioner er ikke-neutrale partikler) Simpel ion = ikke-neutralt atom. Sammensat ion = ikke-neutral molekyle 4) Molekylers polaritet Polært molekyle (også kaldet dipolært molekyle) : Udelukkende polære kovalentebindinger, samt et asymmetrisk molekyle Upolært molekyle Udelukkende upolære kovalentebindinger, eller Polære kovalentebindinger, men symmetrisk molekyle Side 7 af 18

8 5) Molekylers rumlige form (Gælder både neutrale molekyler (eller bare molekyler) og ikke-neutrale molekyler (sammensatte ioner eller kompleks ioner) VSEPR-teorien Fremgangsmåde: o Tegn molekylets elektronprikformel o Tæl antal elektrongrupper omkring centralatomet(erne) o Find det i skemaet, derved finder man molekylets geometriske opbygning Ved flere centralatomer, skal man angive hvert centralatoms geometrisk opbygning o Opdel elektrongrupperne i kovalentebindinger og lone pair o Find det i skemaet, derved finder man molekylets geometriske form. Ved flere centralatomer, skal man angive hvert centralatoms geometrisk form Herved har man oplysninger fra skemaet om vinklerne mellem de kovalentebindinger omkring centralatomet, evt centralatomets hybridorbitaler. 6) Intermolekylær kræfter Kræfter mellem molekyler (neutrale molekyler) o.lign Dipol-dipol kræfter Polære molekyler tiltrækker hinanden Ion-dipol kræfter Polære molekyler tiltrækker ioner London kræfter Upolære molekyler tiltrækker hinanden Styrken af London kræfterne afhænger af to faktorer: o Antallet af elektroner i molekylet o Antallet af kontaktflader mellem molekylerne indbyrdes LABORATORIE/SKRIFTLIGT ARBEJDE Omfang Særlige fokuspunkter Intermolekylær kræfter, stoffers kogepunkt og opløselighed 10 lektioner Mål Være fortrolig med begreberne under punktet indhold Vise forståelse af begreberne, samt kunne anvende dem. De kemiske færdigheder skal være på et meget tilfredsstillende niveau Progression Klasseundervisning (tavleundervisning) Side 8 af 18

9 Væsentligste arbejdsformer Opgaveløsning Diskussioner ( lærer/ elev dialog) Gruppearbejde (herunder elev/elev dialog) Computerbaserede træningsprogrammer Laboratoriearbejde Kompetencer Opnå målene Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 9 af 18

10 Titel 5 Organiske molekyler Basiskemi B, Helge Mygind side , side ,side INDHOLD Et molekyle bestående af carbonatom(er) er et organisk molekyle. (Dog er der få undtagelser) 1) Generelt om carbonatomet ǀ C ǀ carbonatomets geometriske form= Tetraeder. Vinkler= 109,5 o Kovalentebindinger = 4 gange σ-bindinger \ C = / carbonatomets geometriske form= Plan form. Vinkler= 120 o Kovalentebindinger = 3 gange σ-bindinger og en π-binding C carbonatomets geometriske form= Lineær form. Vinkel= 180 o Kovalentebindinger = 2 gange σ-bindinger og to π-bindinger Side 10 af 18

11 Stofklasse 1: Carbonhydrider Udelukkende carbonatomer og hydrogenatomer Systematisk navngivning af carbonhydrider Fysiske egenskaber Man skal kunne argumentere for at alle carbonhydrider er upolære molekyler. (man kan tage udgangspunkt i alkaner og generalisere) Man skal kunne argumentere for at carbonhydrider holder sammen indbyrdes af London kræfter Isomeri Strukturisomere: Man skal kunne opskrive strukturisomere for en alkan ud fra en molekylformel Geometrisk isomere: (cis/trans isomere) Man skal kunne tegne en zizagformel for en alken ud fra det systematiske navn. Man skal kunne anvende cis/trans i det systematisk navn ved carbon-carbon dobbeltbinding Kemiske egenskaber (reaktionstyper) Substitutionsreaktion: Genkendelse og forklaring af reaktionen ud fra et konkret eksempel. Opskrivning og afstemning af reaktionsskemaet. o Fotokemisk substitution o Nukleophil substitution Additionsreaktion: Genkendelse og forklaring af reaktionen ud fra et konkret eksempel. Opskrivning og afstemning af reaktionsskemaet. Kondensationsreaktion: Opskrivning af en kondensationsreaktion mellem en alkohol og en carboxylsyre, som giver en ester under fraspaltning af et vand-molekyle 2) Stofklasse 2: Alkylhalogenid (alkyl halid) Carbonhydrid med halogen(er) a) Omtales i forbindelse med carbonhydrider, især som reaktionsprodukter for substitutions- og additionsreaktioner Side 11 af 18

12 3) Stofklasse 3: Alkoholer Organiske molekyle med en eller flere OH-grupper (alkoholgruppe: en funktionelgruppe) Dog er carbonatomet fra den funktionelle gruppe (C-OH) en del af hovedkæden. (d.v.s man tæller det med i hovedkæden, og skal have lavest mulig nr.) a) Opdeling af alkoholer Primær/sekundær/tertiær alkoholer. Det forudsættes at man kan genkende dem. b) Systematisk navngivning af alkoholer c) Fysiske egenskaber Man skal kunne argumentere for at alkoholer er halvpolære molekyler Man skal vide OH (hydroxy gruppen: den polære gruppe) dominere over 1-3 carbonatomer (den upolære gruppe) d) Kemiske egenskaber Redoxreaktioner o Oxidation af 1 o alkohol: med kaliumpermanganat i sur opløsning giver aldehyd o Oxidation af 2 o alkohol: med kaliumpermanganat i sur opløsning giver keton o Oxidation af 3 o alkohol: Kan ikke oxideres, derfor ingen reaktion Der er et krav at man kan opskrive/afstemme reaktionsskemaer for nævnte reaktioner med bl.a generelle formler. 4) Stofklasse 4: Carboxylsyre Carbonhydrid forlænget med COOH (carboxylsyre gruppe:en funktionelgruppe) Dog er carbonatomet fra den funktionelle gruppe (COOH) en del af hovedkæden. (d.v.s man tæller det med i hovedkæden, og har altid nr.1, da det kun kan side i enderne) Carbonhydrid forlænget med COOH hedder en carboxylsyre a) Systematisk navngivning af carboxylsyrer Side 12 af 18

13 5) Stofklasse 6: Ester R 1 COO R 2 Omtales kort i forbindelse med carboxylsyrer. Ester er produktet af en kondensationsreaktion af en alkohol og en carboxylsyre. Man skal kunne genkende dem. 6) Stofklasse 7: Oxoforbindelser Omtales kort i forbindelse med alkoholer. Produktet af en oxidation af en alkohol Man skal kunne genkende dem. Underklasse: Aldehyd Carbonhydrid forlænget med CHO (aldehyd gruppe: en funktionelgruppe) Dog er carbonatomet fra den funktionelle gruppe (CHO) en del af hovedkæden. (d.v.s man tæller det med i hovedkæden, og har altid nr.1, da det kun kan side i enderne) Carbonhydrid forlænget med CHO hedder en aldehyd Underklasse: Keton Carbonhydrid forlænget med C=O (carbonylgruppe: en funktionelgruppe) Dog er carbonatomet fra den funktionelle gruppe (C=O) en del af hovedkæden. (d.v.s man tæller det med i hovedkæden, og skal have lavest mulig nr., men aldrig nr.1) Carbonhydrid forlænget med C=O hedder en keton ANVENDELSE AF PC Træningsprogram: (organiske molekyler) Systematisk navngivning af organiske molekyler ud fra kemiske formler (sammentrukne strukturformler) LABORATORIE/SKRIFTLIGT ARBEJDE Forsøg Oxidation af primær/sekundær/tertiær alkohol med kaliumpermanganat i sur opløsning Fotokemisk substitutionreaktion af heptan med dibrom under medvirkning af lys Nukleophil substitution af bromheptan med natriumhydroxid Additionreaktion af hept-3-en med dibrom Fremstilling af estre Side 13 af 18

14 Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 45 lektioner Mål Være fortrolig med begreberne under punktet indhold Vise forståelse af begreberne, samt kunne anvende dem. De kemiske færdigheder skal være på et meget tilfredsstillende niveau Progression Klasseundervisning (tavleundervisning) Opgaveløsning Diskussioner ( lærer/ elev dialog) Gruppearbejde (herunder elev/elev dialog) Computerbaserede træningsprogrammer Demoforsøg Laboratoriearbejde Kompetencer Opnå målene Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 14 af 18

15 Titel 6 Syre-base kemi Indhold Basiskemi B, Helge Mygind., side 93-98, side INDHOLD Syre-base reaktion. Protonoverførelse (H + overførelse) mellem reaktanterne 1)Begreber/færdigheder a) Syre, base, amfolyt Man skal kunne definere en syre og en base samt en amfolyt iflg. Brønsteds syre-base definition. Yderligere skal man have kendskab til Ahrrenius syre-base definition Man skal kunne angive i en syre-base reaktion følgende: Syre, base, korresponderende base, korresponderende syre. Man skal kende forskel på en stærk syre og en svag syre Man skal kunne opskrive et reaktionsskema for: Stærk syre med vand Og forklar at det er en irreversibel reaktion middelstærk/svag syre med vand Og forklar at det er en reversibel reaktion. Man skal kunne opskrive reaktionsbrøken og indføre ligevægtkonstanten (K S som hedder syrens styrkekonstant). Som er den værdi når reaktionen er i ligevægt. Dette skal bruges som udgangspunkt til at definere K S, K B, pk S, pk B Bemærk syrestyrke måles i vand, og derved skal reaktionsbrøkerne opskrives ud fra en reaktion af en syre og vand. Gælder også for baser. Anvendelse: Kunne sammenligne syrernes styrker ved kendskab til K S/pK S Man skal kunne afgøre ud fra pk S/pK B følgende: pk S < 0 stærk syre pk B > 14 uhyre svag base 0 < pk S 4 middelstærk syre 14 > pk B 10 meget svag base 4 < pk S 10 svag syre 10 > pk B 4 svag base 10 < pk S 14 meget svag syre 4 > pk B 0 middelstærk base pk S < 14 uhyre svag syre pk B < 0 stærk base Anvendelse: 1.Ex. En middelstærk syrers korresponderende base er en meget svag base. 2.Hvis man kender en syrers styrkeeksponent kan man regne dens korresponderende bases styrkeeksponent da pk S + pk B = 14 (da styrken måles i vand gælder nævnte ligning) Side 15 af 18

16 b) Vandige opløsninger Man skal kunne opskrive reaktion: vandsautoprotolyse Opskrive reaktionsbrøkken for reaktionen Angive ligevægtskonstanten for reaktionen, og vide at ligevægtskonstanten hedder vands ionprodukt. Derefter skal kunne definere en sur, basiske, og en neutral opløsning. Samt ph Man skal også kunne forklare, at ved tilsætning af f.eks en syre til vand, så gør man et indgreb på reaktionen (vandsautoprotolyse). Man skal også kunne forklare at når reaktionen er i ligevægt igen, hvad der er sket med oxoniumionens og hydroxidionens koncentration, samt ph-værdien. Man skal kunne beregne ph for: o Opløsning af en stærk syre: ph = -logc S o Opløsning af en svag syre: ph = 0,5*(pK S-logc S) Man skal kunne beregne poh for: o Opløsning af en stærk base: poh = -logc B o Opløsning af en svag base: poh = 0,5*(pK B-logc B) Man skal kunne omregne fra ph til poh, og omvendt Samt fra [H 3O + ] og [OH ] og omvendt Da det handler om vandsautoprotolyse gælder følgende: 1*10-14 M 2 = K V = [H 3O + ] * [OH ] eller 14 = pk v = ph + poh Anvendelse Man skal kunne forklare en titreringskurve for en stærk syre med en stærk base, og for en svag syre med en stærk base. Og sammenligne titreringskurverne LABORATORIE/SKRIFTLIGT ARBEJDE Forsøg Kolorimetrisk titrering af en svag syre med en stærk base (titrering af saltsyreopløsning med natriumhydroxidopløsning). Sammenligning med en potentiometrisk titrering af samme syre-opløsning Omfang 15 lektioner Side 16 af 18

17 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Mål Være fortrolig med begreberne under punktet indhold Vise forståelse af begreberne, samt kunne anvende dem. De kemiske færdigheder skal være på et meget tilfredsstillende niveau Progression Klasseundervisning (tavleundervisning) Opgaveløsning Diskussioner ( lærer/ elev dialog) Gruppearbejde (herunder elev/elev dialog) Computerbaserede træningsprogrammer Demoforsøg Laboratoriearbejde Kompetencer Opnå målene Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde. Halvdelen af undervisning var virtuel undervisning Side 17 af 18

18 Titel 7 Biokemi: Triglycerid Kompendium (kemi B): Fedtstoffer Mohammed Allan INDHOLD Glycerol + tre fedtsyrer Kondensationsreaktioner Forsøg Fremstilling af estre Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 5 lektioner Mål Være fortrolig med begreberne under punktet indhold Vise forståelse af begreberne, samt kunne anvende dem. De kemiske færdigheder skal være på et meget tilfredsstillende niveau Progression Klasseundervisning (tavleundervisning) Opgaveløsning Diskussioner ( lærer/ elev dialog) Gruppearbejde (herunder elev/elev dialog) Computerbaserede træningsprogrammer Demoforsøg Laboratoriearbejde Kompetencer Opnå målene Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 18 af 18

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 - Maj 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Kemi B Mohammed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Kemi C Mohammed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Eksamensopgaver. Kemi B DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL

Eksamensopgaver. Kemi B DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL Eksamensopgaver Kemi B DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL 1. Redoxreaktioner Du skal inddrage eksperimentet Redoxreaktioner og de vedlagte bilag. Redegør for begreberne oxidation, reduktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Kemi B Merete Tryde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Kemi B (3ckebeh11308) - juni Eksamensspørgsmål. HF & VUC Nordsjælland

Kemi B (3ckebeh11308) - juni Eksamensspørgsmål. HF & VUC Nordsjælland Kemi B (3ckebeh11308) - juni 2014 - Eksamensspørgsmål HF & VUC Nordsjælland 1. Redox reaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse Redegør for begreberne oxidation, reduktion og oxidationstal. Forklar konsekvenserne

Læs mere

Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden.

Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden. 1 Reaktionshastighed Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden. Bilaget samt eksperimentet Reaktionshastighed skal inddrages i din gennemgang.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Kemi B Gerda

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin VIN 2014 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Kemi B Niels Johansson NkeB114V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014-januar 2015 Institution KVUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi B Jesper Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau HF & VUC Nordsjælland - Hillerød afdeling HF-e Kemi B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy Mors VUC & HF Hfe Kemi C-B Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj.juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke

Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke Fag: Kemi C->B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi B enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jacob Juhl Gjerluf

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin SOM 2014 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Kemi B Niels Johansson NkeB114

Læs mere

Dette er eksamensspørgsmålene uden bilag, som de indtil videre ser ud.

Dette er eksamensspørgsmålene uden bilag, som de indtil videre ser ud. Kemi B, mundtlig eksamen (ER) Dette er eksamensspørgsmålene uden bilag, som de indtil videre ser ud. Der kan komme større eller mindre ændringer i spørgsmålene, hvis censor har indsigelser mod dem. Spørgsmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2016/17 Institution Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi B Gunnsteinn Agnar Jakobsson, kemi tfj-keb Holdet er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2011 Studenterkurset

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 13 - juni 15 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HF/HFe Kemi C B Peter Ingvardsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HFe Kemi C B Eva Egeberg Hold

Læs mere

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal)

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal) Undervisningsbeskrivelse for 2g (Pia Lassen) Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution Thisted Gymnasium og FH Uddannelse stx Fag og niveau Kemi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HF/HFe Kemi C B Peter Ingvardsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Th. Langs HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Kemi C Viktor Kristensen

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6

Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6 Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Kemi C-B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Kemi B 2a3ax 2012. Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x

Kemi B 2a3ax 2012. Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x Kemi B 2a3ax 2012 Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x De har læst kemi C efter forskellige lærebogssystemer På Kemi B har vi brugt H Mygind Basiskemi B, 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 08 Institution Odense Katedrealskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/ stx Kemi B Per Pedersen

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Hfe/2-årig Hf, stx Kemi CB Jane

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forløb: 9/7-2010 9/8-2012, Eksamen: 15/8-2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Eksamensspørgsmål kemib VUC Vejle 16. juni og 17. juni 2014. Spørgsmål:

Eksamensspørgsmål kemib VUC Vejle 16. juni og 17. juni 2014. Spørgsmål: Spørgsmål: 1. og 12. Syrer og baser, herunder øvelsen Bestemmelse af phosphorsyreindhold i cola. 2. og 13. Syrer og baser, herunder demonstrationsforsøget Phosphatpuffer 3. og 14. Syrer og baser, herunder

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL 2x Ke/s 2015 med Jørgen Mogensen

EKSAMENSSPØRGSMÅL 2x Ke/s 2015 med Jørgen Mogensen EKSAMENSSPØRGSMÅL 2x Ke/s 2015 med Jørgen Mogensen Eksamensdato: Tirsdag den 2. juni 2015 Antal elever: 2 Information til elever: Nedenfor er eksamensspørgsmålene anført. Der er 8 forskellige. Bilag til

Læs mere

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag)

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) 1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) Fremstilling af jern i højovn ud fra hæmatit Støbejern, stål og smedejern og legeringer. BOS(basisk oxygen stålfremstilling) Opskriv og afstem

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Hillerød-afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns

Læs mere

Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse)

Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse) Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse) Jern korrosion 1 redoxreaktioner 1. Metallers generelle egenskaber. Stikord: malm, tilstandsform, formbarhed, bindingstype, kuglepakning,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 11 Københavns tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Vid gymnasier/viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Hanne Lind

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Niels-Erik Kirstein

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Kemi B Lars Peter Busch

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014- dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Flex-kemi C Kemi C Mohammed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin vinter 2014/15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx kemi B Jan Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Stx, Hfe Kemi C Jane Harbo (JHA)

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017 EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017 Titler på eksamensspørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system 2. Spændingsrækken 3. Elektronparbindinger 4. Bindingstyper 5. Saltes opløselighed i vand 6.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09 Institution Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin SOM 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Kemi C Niels Johansson 14Ke0C Oversigt

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Stefan Vangsøe 1keC02

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HFE Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Marianne Engberg-Pedersen

Læs mere

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT)

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT) Oversigt Sp. 1 og 2 Ioner og Ionforbindelser Sp. 3, 4 og 5 Molekylforbindelser Sp. 6 Kemisk mængdeberegning Sp. 7 Koncentration i en opløsning Sp. 8 og 9 Organisk kemi Sp. 10 og 11 Syrer og baser Sp. 12

Læs mere

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB).

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). Med forbehold for censors kommentarer Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2.a ke Fag: Kemi C (godkendt af censor) Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Thao Cao, Horsens Gymnasium

Eksamensspørgsmål 2.a ke Fag: Kemi C (godkendt af censor) Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Thao Cao, Horsens Gymnasium 1 Ionforbindelser - egenskaber Gør rede for øvelsen Fældningsreaktioner Du skal beskrive, hvad en ion er. Giv derefter eksempler på ionforbindelser (med både simple og sammensatte ioner) samt navngivning

Læs mere

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag)

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) 1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) Fremstilling af jern i højovn ud fra hæmatit Støbejern, stål og smedejern og legeringer. BOS(basisk oxygen stålfremstilling) Opskriv og afstem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi B Elisabeth Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Kursisterne er et såkaldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14 - juni 16 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2015-2016, eksamen maj-juni 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2017 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold e-learningskemi C Kemi

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, ph 5 Redoxreaktioner,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sept 2014 maj 2015 Institution VUC Albertslund Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Kemi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Gsk Kemi CB Mette Lillistone 12KECB11

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør Øvelse: Opløsningsmidlers egenskaber Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser v Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Heidi Byberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14/15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Sommereksamen 2013-14 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Kemi enkeltfag

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2014 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser v Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Heidi Byberg

Læs mere

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 2016 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C Lærer(e) Dorthe Damgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi-C Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Flemming Madsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Kemi C Maja Døvling

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole - Vibenhus

Læs mere

Spørgsmål 1 Kemisk ligevægt

Spørgsmål 1 Kemisk ligevægt Spørgsmål 1 Kemisk ligevægt Du skal redegøre for den teori der ligger op til forståelsen af eksperimentet Indgreb i et ligevægtssystem. Du skal som minimum inddrage begreberne: Reversibel og irreversibel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 16 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF kemi, c Helle Schjødt 16kemC1 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09 Institution Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kemi

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Teknisk

Læs mere