Beredskabsstyrelsen. Martin Reland. Steen Hjere Nonnemann. Projektleder. Data og statistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsstyrelsen. Martin Reland. Steen Hjere Nonnemann. Projektleder. Data og statistik"

Transkript

1 ODIN temadage

2 Beredskabsstyrelsen Martin Reland Projektleder Steen Hjere Nonnemann Data og statistik

3 Program Velkommen v/fkb Hvorfor nyt ODIN? Ligheder og forskelle mellem gamle og nye ODIN Brugeroprettelser Kapacitetsdata (stamdata) PAUSE (klokken ca.??.??) Udrykningsrapporter Andre funktionaliteter Kommende udvikling Spørgsmål Afslutning ved v/fkb Der kan naturligvis også stilles spørgsmål løbende

4 Hvorfor nyt ODIN Det nuværende indberetningssystem ODIN blev udviklet med baggrund i den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, hvor det bl.a. fremgår, at Beredskabsstyrelsen skal sørge for, at der som led i en styrket videnindsamling og ændret tilsyn iværksættes et arbejde med henblik på at gøre elektronisk registrering og indberetning af redningsberedskabets udrykningsaktivitet obligatorisk. ODIN har været i drift siden 1. januar ODINs nuværende teknologiske platform og datamodel er gradvist blevet mere kompleks og ufleksibel. Dette forhold svækker brugervenligheden, datakvaliteten samt mulighederne for videreudvikling af ODIN. De indsamlede ODIN-data er løbende blevet inddraget i arbejdet i forbindelse med analyser af det samlede redningsberedskab. På mange områder er ODIN ikke fulgt med udviklingen inden for det samlede redningsberedskab samt samfundsudviklingen generelt. På baggrund af ODINs tilstand, erfaringerne fra analysen af redningsberedskabet samt udviklingen inden for det samlede redningsberedskab og samfundet generelt, er det besluttet at etablere et nyt indberetningssystem.

5 Vision ODIN skal understøtte kommunernes varetagelse af opgaver i forhold til det kommunale redningsberedskab. Systemet skal tilvejebringe et pålideligt datagrundlag, som kan anvendes i forbindelse med kommunernes planer for risikobaseret dimensionering, forebyggelse og forskning, tilsyn og rådgivning, analyser af udviklingstendenser mv. Data skal dække det samlede redningsberedskabs kapaciteter samt udryknings- og assistanceaktiviteter. Systemet skal være nemt at bruge, og i videst muligt omfang kunne trække på oplysninger, som allerede er registreret i andre systemer.

6 Udviklingsproces - Marts 2013 Ide og Kommissorium Marts - April 2013 Planlægning April November 2013 Behovsanalyser og kravspecifikation Workshops med FKB kreds repræsentanter November 2013 Maj 2014 Maj 2014 November 2014 Indkøb/udbud Udvikling/Tilpasning Workshops med FKB kreds repræsentanter December 2014 Juni 2015 Idriftsættelse, implementering - overgangsperiode

7 Udviklingsgrundlag

8 Aftale med KL Flere oplysninger om forhold og årsager, der fører til brande og andre ulykker Flere oplysninger om blinde alarmer fra automatiske sikringsanlæg Mere målrettede oplysninger om det indsatte mandskab og materiels formåen Benyttelse af fælles infrastruktur, herunder anvendelse af NemLog-in og genbrug af allerede eksisterende data Registrering af personnumre og stelnumre BRS overvejer at styrke sikkerheden ved registrering af personnumre Der indføres en overgangsperiode indtil den 30. juni 2015, hvor det gamle ODIN også kan benyttes Der etableres et fælles dialogforum KL vil få samme adgang til kommunale data i det nye ODIN som Beredskabsstyrelsen under forudsætning af, at de enkelte kommuner tillader dataadgangen Læs mere om aftalen her:

9 Nyt ODIN-cirkulære 1. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for indberetning af oplysninger om det kommunale redningsberedskabs kapaciteter og udrykningsaktiviteter til Beredskabsstyrelsens registrerings- og indberetningssystem: Online Dataregistrering og INdberetning (ODIN). 2. Indberetningen af elektroniske data skal ske ved anvendelse af en af følgende metoder: 1) Online indberetning ved løbende registrering gennem ODIN s brugergrænseflade. 2) Indberetning af data til ODIN gennem anvendelse af en webservice med angivelse af nødvendige systemparametre. 3. Indberetningen af oplysninger om det kommunale redningsberedskabs udrykningsaktiviteter for en hel kalendermåned skal være afsluttet senest den 20. i den efterfølgende måned. Stk. 2. Indberetningen af oplysninger om det kommunale redningsberedskabs kapaciteter (stamoplysninger om det kommunale redningsberedskab) skal ske, når der sker ændringer i disse og senest inden udgangen af den kalendermåned, hvor ændringerne er sket. 4. Indberetningen af oplysninger om det kommunale redningsberedskabs kapaciteter og udrykningsaktiviteter skal omfatte de oplysninger, der fremgår af bilag 1, afsnit I. Kapaciteter (stamoplysninger om det kommunale redningsberedskab) og bilag 1, afsnit II. Udrykningsaktiviteter for det kommunale redningsberedskab. 5. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Frem til den 30. juni 2015 vil det dog fortsat være muligt at indberette oplysninger i henhold til cirkulære nr. 8 af 21. januar 2005 om elektronisk registrering og indberetning af redningsberedskabets udrykningsaktivitet (i det gamle ODIN-system). Se hele Cirkulæret her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167232

10 Ligheder mellem det gamle og det nye ODIN Obligatorisk registrering af kapaciteter og udrykningsrapporter ODIN-cirkulæret beskriver frister og obligatoriske oplysninger Mulighed for registrering og indberetning via internettet eller via webservice

11 Forskelle mellem det gamle og det nye ODIN Nye log-in metoder Kapaciteter (redningsberedskaber, stationer, køretøjer, personale) er anderledes struktureret, hvilket bl.a. indebærer, at der skal registreres personnumre og stelnumre Mere validering i registrering og indberetning Mere brugervenlighed ved registrering, fx kun felter der må/skal udfyldes vises situationstilpassede værdilister (Oversigt over dataparametre og værdilister i det nye ODIN) Bedre registreringsmuligheder ved assistancer og aftaler Hoved/underrapporter er erstattet af koblede rapporter Færre data om standardudrykninger, fx mindre spild ved trafikuheld Flere data om ABA-alarmer og brandudredning Muligheder for egne lokalt definerede indtastningsfelter Nye funktionaliteter, fx forbedret fremsøgning af rapporter Massebehandling (slette, afslutte og godkende) notifikationer

12 Brugeroprettelser Brugerne skal først og fremmest have et NemIDmedarbejdercertifikat, læs mere her: Derefter skal der udfyldes et brugerskema. Sammen med NemID-medarbejdercertifikatet får brugeren et RIDnummer, som skal bruges ved udfyldelse af brugerskemaet. Brugerskemaet skal indsendes til Beredskabsstyrelsen eller den lokale redningsberedskabsadministrator, som opretter brugeren i ODIN, læs mere her: Se oversigt over brugerroller og rettigheder her: ODIN%20Brugerrettighedsskema%20v1.pdf

13 Systemkrav Browsere Det nye ODIN er et program, som skal afvikles via en internetbrowser på brugerens pc. Brugerne af nyt ODIN kan have flere forskellige browsere. Beredskabsstyrelsen har derfor lagt vægt på, at det nye ODIN kan afvikles på flere gængse browserversioner, se oversigten nedenfor. Internet Explorer 8 Frarådes Internet Explorer 9 OK Internet Explorer 10 OK Internet Explorer 11 OK Chrome OK (kan dog ikke bruges med NemLog-in med nøglefil kun med nøglekort) Firefox OK Safari Ikke afprøvet Opera Ikke afprøvet Oversigten vil løbende blive opdateret. Tablets/Smartphones Beredskabsstyrelsen kan ikke garantere, at det nye ODIN skalerer nøjagtigt i håndholdte enheders skærme. NemID nøglefil vil ikke kunne afvikles på håndholdte enheder (mobil/tablets), men det kan NemID med nøglekort godt. Skærmopløsning Nyt ODIN er designet til en skærm på minimum 1280 pixels i bredden. Java NemLog-in med medarbejdersignatur nøglefil kræver, at Java er installeret på pc en. Hvis Java ikke kan installeres på pc en kan man vælge NemLog-in med nøglekort (i stedet for nøglefil), fx hvis man bruger Chrome-browser.

14 Kapacitetsdata (stamdata) Anderledes struktur end gamle ODIN, hvor strukturen var hierarkisk Der findes selvstændige lister over kapaciteterne redningsberedskaber, stationer, køretøjer, personale og kompetencer Ejerskabet til en kapacitet registreres via tilknytninger En kapacitet kan have flere tilknytninger, som kan være aktive eller inaktive styres ved fra dato og til dato registreringer* Eksempel: Hvis flere redningsberedskaber sammenlægges i et nyt, så tilknyttes redningsberedskabernes stationer til det nye sammenlagte redningsberedskab Eksempel: En person kan tilknyttes flere stationer, eventuelt i flere forskellige redningsberedskaber, fx hvis personen er ansat på heltid et sted og deltid eller frivillig et andet sted. Eksempel: Hvis et køretøj flyttes fra en station til en anden så laves der blot en ny tilknytning *Fordele ved fra dato og til dato registreringer man kan registrere bagud eller fremad i tiden

15 Gammel vs. ny struktur i kapaciteter Struktur i gamle ODIN Redningsberedskab A Redningsberedskab B Station A.1 Station A.2 Station B.1 Køretøj 1 Person 1 Køretøj 2 Person 2

16 Gammel vs. ny struktur i kapaciteter Struktur i gamle ODIN Der flyttes et køretøj og en person fra station A.1 til B.1 Redningsberedskab A Redningsberedskab B Station A.1 Station A.2 Station B.1 Køretøj 1 Person 1 Køretøj 1 Køretøj 2 Person 2 Person 2

17 Gammel vs. ny struktur i kapaciteter Struktur i nye ODIN Relation indeholder information om: Fra dato Til dato Lokalt ID Redningsberedskab A Station A.1 Køretøj 1 Køretøj 2 Station A.2 Person 1 Kompetencer Redningsberedskab B Station B.1 Person 2 Kompetencer Relation indeholder information om: Fra dato Til dato Ansættelsesstatus Stillingsbetegnelse Lokalt ID

18 Gammel vs. ny struktur i kapaciteter Struktur i nye ODIN Relation indeholder information om: Fra dato Til dato Lokalt ID Der flyttes et køretøj og en person fra station A.1 til B.1 Redningsberedskab A Station A.1 Køretøj 1 Køretøj 2 Station A.2 Person 1 Kompetencer Redningsberedskab B Station B.1 Person 2 Kompetencer Relation indeholder information om: Fra dato Til dato Ansættelsesstatus Stillingsbetegnelse Lokalt ID

19 Gammel vs. ny struktur i kapaciteter Struktur i nye ODIN Redningsberedskab A og B sammenlægges i NYT BEREDSKAB Redningsberedskab A Station A.1 Køretøj 1 Køretøj 2 NYT BEREDSKAB Station A.2 Person 1 Kompetencer Redningsberedskab B Station B.1 Person 2 Kompetencer

20 Redningsberedskaber Kan kun oprettes og slettes (nedlægges) af Beredskabsstyrelsen, kontakt Sammenlægninger foretages af Beredskabsstyrelsen, kontakt Visse data om redningsberedskabet kan redigeres af redningsberedskabet selv, fx kontaktoplysninger Data om redningsberedskaber er konverteret fra gamle ODIN den 17. december 2014

21 Stationer Stationer kan kun oprettes af Beredskabsstyrelsen, kontakt Visse data om stationen kan redigeres af redningsberedskabet selv, fx kontaktoplysninger Stationers tilknytning til et redningsberedskab kan kun oprettes og redigeres af Beredskabsstyrelsen Data om stationer er konverteret fra gamle ODIN den 23. december 2014

22 Køretøjer Køretøjer mv. oprettes af redningsberedskaber selv, men kun når et nyt køretøj tilgår det samlede redningsberedskab Stelnummer er unik nøgle Der oprettes en tilknytning mellem køretøj og station (så det kan vælges på udrykningsrapporter) Hvis et køretøj flyttes til en anden station, overtages af et andet redningsberedskab eller skrottes, så oprettes eller redigeres tilknytningen mellem køretøj og station Hvis et køretøj er ude af drift i en periode kan det også registreres i tilknytningen mellem køretøj og station Køretøjer mv. kan ikke slettes (der sættes blot en til dato på tilknytningen) Køretøjer er konverteret fra det gamle ODIN den 17. december 2014 Beredskabsstyrelsen vil køre endnu en konverteringskørsel inden overgangsfristen Vejledning NB. I SKAL IKKE OPRETTE KØRETØJER I DET NYE ODIN, HVIS DET ALLEREDE FINDES I DET GAMLE ODIN

23

24 Personale Personer oprettes af redningsberedskaber selv, men kun når en person tilgår det samlede redningsberedskab første gang Personnummer er unik nøgle Der oprettes en (eller flere) tilknytning(er) mellem person og station (så personen kan vælges på udrykningsrapporter) Hvis der er ændringer i personens ansættelsesforhold, fx samtidig ansættelse på en anden station eller et andet redningsberedskab, orlov eller ansættelsesforholdet ophører, så oprettes eller redigeres tilknytningen mellem person og station Personer kan ikke slettes (der sættes blot en til dato på tilknytningen) Personer er konverteret fra det gamle ODIN den 17. december 2014 Beredskabsstyrelsen vil køre endnu en konverteringskørsel inden overgangsfristen Vejledning NB I SKAL IKKE OPRETTE PERSONER I DET NYE ODIN, HVIS DE ALLEREDE FINDES I DET GAMLE ODIN

25

26 Kompetencer I det nye ODIN skal personalets uddannelser ikke registreres, men personalets kompetencer Til hver person tilknyttes der et eller flere kompetenceniveauer Hierarkiske kompetencer (fx Hjælper, Brandmand, Holdleder, Indsatsleder) Særlige kompetencer (fx Hundefører) Der registreres startdato for kompetencen og eventuelt slutdato Der er ikke konverteret oplysninger fra det gamle ODIN

27 Udrykningsrapporter Det er ligesom i det gamle ODIN muligt at få overført 112-meldingerne fra Rigspolitiet til det nye ODIN, kontakt Det (bliv)er ligesom i det gamle ODIN muligt at få overført EVA2000-data fra Falck til det nye ODIN. Falck arbejder pt. på dette Oplysningerne fra 112 og EVA2000 bliver lagt ind i det nye ODIN som Kladde

28 Udrykningsrapport type Standard Skal vælges for den almindelige udryknings til en hændelse Standardrapporten indeholder bl.a. oplysninger om skadens art og årsag. Standardrapporten kan eventuelt godt indeholde assisterende enheder fra samme eller en anden station eller et andet redningsberedskab (dette angives i køretøjets udrykningsart) Hvis redningsberedskabet har en aftale med et andet om udrykning fra to eller flere stationer i hvert sit redningsberedskab skal de aftale, hvem der udfylder Standardrapporten. Det andet redningsberedskab skal udfylde en Aftalerapport Standardrapporten kan kobles sammen med andre udrykningsrapporter, fx Assistancerapporter og Aftalerapporter, som er til samme hændelse Assistance Skal vælges, hvis der tale om assisterende enheder (og der findes en Standardrapport fra samme hændelse) Assistancerapporten indeholder ikke oplysninger om skades art og årsag Assistancerapporten kan kobles sammen med andre udrykningsrapporter, fx Standardrapporter og Aftalerapporter, som er til samme hændelse Aftale Hvis redningsberedskabet har en aftale med et andet om udrykning fra to eller flere stationer i hvert sit redningsberedskab skal de aftale, hvem der udfylder Standardrapporten og hvem der udfylder Aftalerapporten Aftalerapporten indeholder ikke oplysninger om skades art og årsag Aftalerapporten kan kobles sammen med andre udrykningsrapporter, fx Standardrapporter og Assistancerapporter, som er til samme hændelse

29 Udrykningsrapport status Kladde Udrykningsrapporten er modtaget fra 112 eller EVA2000 eller den er ved at blive indtastet Man kan gå ind og ud af en kladde så mange gange man vil Afsluttet Indtastningen af udrykningsrapporten er færdig. Rapporten kan godkendes Hvis der skal tilføjes eller ændres kan den afvises Godkendt Udrykningsrapporten er godkendt Hvis der skal tilføjes eller ændres oplysninger skal kontaktes En afsluttet eller en godkendt udrykningsrapport kan blive afvist, hvorefter den bliver til Kladde igen

30

31 Udrykningsrapport - faneblade Alarmering Skadestedet Indsats Brand Redning Miljø Beskrivelse Ressourcer Køretøjer mv. Ressourcer Personer Ressourcer Specialmateriel Kobling af rapporter Opsummering

32 Eksempel Alarmering I

33 Eksempel Alarmering II

34 Eksempel Skadestedet I

35 Eksempel Skadestedet II

36 Eksempel Indsats I

37 Eksempel Indsats II

38 Eksempel Brand I

39 Eksempel Brand II

40 Eksempel Brand III

41 Eksempel Redning

42 Eksempel Miljø

43 Eksempel Beskrivelse

44 Eksempel Køretøjer mv. I

45 Eksempel Køretøjer mv. II

46 Eksempel Køretøjer mv. III

47 Eksempel Personer I

48 Eksempel Specialmateriel

49 Eksempel Kobling af rapporter

50 Eksempel Opsummering I

51 Eksempel Opsummering II

52 Eksempel Kvittering

53 Eksempel Rapporter til godkendelse I

54 Eksempel Rapporter til godkendelse II

55 Søgning i rapporter

56 Søgning i rapporter

57 Søgning i rapporter

58 Søgning i rapporter

59 notifikationer Ved modtagelse af kladde fra 112, EVA2000 mv. Ved Afslut, Godkend eller Afvis udrykningsrapport Vejledning i opsætning af notifikationer i ODIN

60 Tips og tricks Dags dato. som i gamle ODIN +/- tal lig med +/- dags dato Ved brugeroprettelse o.lign. brug browserens frem/tilbage-pile Udfyld standard bemanding på køretøj korrekt det sparer tid Hvis multiselectbokse ikke vises (typisk på fanebladene Indsats eller Brand), så tryk F5

61 Samarbejde Der er etableret i dialogforum i form af Kommuneudvalget BRS, KL, FKB, kommunaldirektørforeningen Principielle, koordinerende drøftelser i regi af Kommuneudvalget Den eksisterende brugergruppe fortsætter, dog således, at sammensætningen genovervejes under hensyntagen til sammenlægningerne af de kommunale redningsberedskaber

62 Kommende udvikling Mangler, ønsker og ideer kan indmeldes til Næste release Samme bruger kan være i flere redningsberedskaber Rapportnummer i oversigter Udvalgte registrerede ønsker og ideer Særlig værdiliste til Særlige forhold ved branden i stedet for afkrydsning (fx Asbest i tagkonstruktion, Solceller på tagkonstruktion) Rapportskabeloner Kopierfunktion på hvert køretøj/person på udrykningsrapporten Flere visningsmuligheder i stamdata køretøjer og personer (aktive, nedlagte, alle) Flere webservicemetoder (opret og opdater relationer) Nye log-in metoder

63 GIS-ODIN omlægges til det nye ODIN

KOM GODT I GANG MED ODIN

KOM GODT I GANG MED ODIN KOM GODT I GANG MED ODIN Anvend denne folder hvis du skal i gang med at bruge ODIN, eller hvis du ønsker vejledning i indberetning af oplysninger om redningsberedskabets udrykningsaktivitet i ODIN. INDHOLD

Læs mere

ODIN brugergruppe. Møde januar 2016

ODIN brugergruppe. Møde januar 2016 ODIN brugergruppe Møde 1 19. januar 2016 16. april 2013 DAGSORDEN 1. Indledning 2. Sammenlægning af beredskaber 3. Konvertering af rapporter fra gamle ODIN 4. ODIN udvikling i 2016 5. Statistikbank mv.

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Opdatering af oplysninger på eksisterende køretøjer og registrering af nye køretøjer. Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om køretøjer.

Læs mere

Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver

Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver 1.0.01.2005 Ved at anvende denne vejledning tilses det, at de områder, der er omfattet af pligten til at indberette bestemte oplysninger om

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 1 27. SEPTEMBER 2016 Udtræk af data ved hjælp af Redningsberedskabets Statistikbank Denne vejledning med eksempler beskriver bl. a, hvorledes udtræk af data fra ODIN

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING 30. DECEMBER 2011 Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte

Læs mere

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 10. november 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 NemID medarbejdersignatur... 1 NemID Nøglefilsprogram...

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Registrering af oplysninger på personalet Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om personalet. Vejledningen er delt op i 2 dele. - Opdatering

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol 16. december 2016 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendige installationer på PC... 1 Kontaktoplysninger

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse j.nr. 2007/004421 Datavej 16 Dato 13. november 2007 3460 Birkerød Sagsbeh.: jb@brs.dk

Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse j.nr. 2007/004421 Datavej 16 Dato 13. november 2007 3460 Birkerød Sagsbeh.: jb@brs.dk Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse j.nr. 2007/004421 Datavej 16 Dato 13. november 2007 3460 Birkerød Sagsbeh.: jb@brs.dk REFERAT Emne Møde i ODIN-brugergruppe Tid og sted Torsdag den 11. oktober

Læs mere

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 2 Nødvendige installationer på PC... 2 1. Log på Tilskudsportalen... 3 2. Forsiden af Tilskudsportalen... 4 2.1. Mit overblik...

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Dato 31. maj 2006 Datavej 16 STA j.nr.: 021-213/2006 3460 Birkerød Sagsbeh.: hcl@brs.dk

Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Dato 31. maj 2006 Datavej 16 STA j.nr.: 021-213/2006 3460 Birkerød Sagsbeh.: hcl@brs.dk Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Dato 31. maj 2006 Datavej 16 STA j.nr.: 021-213/2006 3460 Birkerød Sagsbeh.: hcl@brs.dk REFERAT Emne Tid og sted Møde i ODIN-brugergruppe Onsdag den 17. maj 2006,

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0

ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0 DOKUMENTATION OG VEJLEDNING ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0 Indholdsfortegnelse 1. Nye webservice metoder... 2 1.1 Anvendelse af køretøjer og personel fra fremmede beredskaber ifm. indberetning

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 14. juni 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendig browser på PC... 1 NemID medarbejdersignatur...

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Borgerservice Opdateret: 28.10.2016 Indhold Valg af browser... 3 Login som borgerservice... 4 Opret køreskole... 4 Rediger køreskole... 5 Rediger kørelærer... 5 Opret prøveforløb

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN)

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/010059 CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Rapport om Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Politisagkyndige Opdateret: 28.10.2016 Indhold Valg af browser... 3 Login som køreprøvesagkyndig... 3 Se kalender og se prøvetider... 4 Afgiv/Rediger prøveresultat... 5

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Politisagkyndige Opdateret: 29.03.2017 Indhold Valg af browser... 3 Login som køreprøvesagkyndig... 3 Se kalender og se prøvetider... 4 Afgiv/Rediger prøveresultat... 5

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Brugeroprettelse Første login. Optagelse.dk

Brugeroprettelse Første login. Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Indhold 1 Indledning... 4 1.1 ningsfelt... 4 2 Første login... 5 2.1 Ny bruger med

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Elev Opdateret: 29.03.2017 Indhold Valg af browser... 3 Login som elev... 3 Se prøveforløb til kørekort... 3 Se lægeerklæring... 5 Se dine prøvetider... 5 Betaling via betalingsbrev...

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Pr. 5-01-2017 1 Generelt om udfyldelse af formularen. Lønindberetning fra aftenskolerne skal fra 1. jan 2017 udfyldes hver måned online. Systemet er

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3 AU Timeløn Vejledning til sekretær-brugere TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. I denne vejledning finder du beskrivelser af de funktionaliteter,

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Indklagede

ESS Portal. Brugermanual Indklagede ESS Portal Brugermanual Indklagede Indhold Indledning...3 Notifikationsmail...4 Login for medarbejdere (indklagede)...4 Sagsoversigt...6 Sagsbilledet...6 Upload dokumenter... 7 Tilføj besked... 8 Send

Læs mere

Tilknyt/agé r som tjénéstéydér

Tilknyt/agé r som tjénéstéydér Tilknyt/agé r som tjénéstéydér En virksomhed/klient kan vælge at tilknytte en tjenesteyder til at varetage opgaverne i LER. Tjenesteyderen kan indberette forsyningsområder og svare på graveanmodninger

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2003 Foto i kapitler: Beredskabsstyrelsen og Dennis Jensen, www.denernem.dk (billede i kap. 3) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Datavej 16 DK-3460

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Dato 2. april 2007 Datavej 16 STA j.nr.: 021-213/2006 3460 Birkerød Sagsbeh.: hcl@brs.dk

Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Dato 2. april 2007 Datavej 16 STA j.nr.: 021-213/2006 3460 Birkerød Sagsbeh.: hcl@brs.dk Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Dato 2. april 2007 Datavej 16 STA j.nr.: 021-213/2006 3460 Birkerød Sagsbeh.: hcl@brs.dk REFERAT Emne Tid og sted Møde i ODIN-brugergruppe Torsdag den 5. oktober 2006,

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Kørelærer Opdateret: 28.10.2016 Indhold Vigtig information... 3 Valg af browser... 3 Før du kan logge på... 3 Login som kørelærer... 4 Notifikationer... 5 Opret prøveforløb

Læs mere

Workshop om Optagelse 2013. November 2012

Workshop om Optagelse 2013. November 2012 Workshop om Optagelse 2013 November 2012 Program Nyt på FTU-området i 2013 NemId for medarbejdere Gennemgang af processerne (herunder tips og tricks) Svar på spørgsmål Statistik Eventuelt 09-11-2012 2

Læs mere

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN VEJLEDNING TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN Side 1/18 INDHOLD EN VEJLEDNING FOR NEMLOG-IN ADMINISTRATORER... 2 FØR DU GÅR I GANG... 2 VEJLEDNINGENS INDHOLD... 2 HJÆLP... 2 DEL 1 - TILDELING AF RETTIGHEDER

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NemLog-in

Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildeling af rettigheder i NemLog-in - En vejledning for NemLog-in administratorer Før du går i gang Denne vejledning forudsætter adgang til internettet og gyldigt NemID Erhverv (medarbejdersignatur eller

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

NOTAT. 1. Referat af brugergruppemøde 3. november 2016.

NOTAT. 1. Referat af brugergruppemøde 3. november 2016. NOTAT 15. november 2016 Sagsnr.: 2016/050785 Sagsbehandler: VIA 1.. Dagsorden 1. Indledning 2. Udvikling i ODIN siden sidst 3. GIS-modul i ODIN, status og gennemgang 4. Gennemgang af udkast til vejledning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion #BREVFLET# Aalborg Kommune, Økonomiafsnittet Sønderbro 12, 9000 Aalborg Til arbejdsgiveren 28. august 2015 Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion For at lette arbejdsgangen både for dig som arbejdsgiver

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Tabulex Forvaltning Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Indhold Indledning... 4 Hvad er Tabulex Dagpleje?... 4 Log ind... 4 Opbygning af systemet... 5 Rettigheder... 5 Oversigter... 5 Dagplejere...

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2013-06-12 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Guide til VandData. marts 2015. Version 1.0

Guide til VandData. marts 2015. Version 1.0 Guide til VandData marts 2015 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 1.5 VandData giver flere

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Slutbrugeroplevelsen ved migrering fra OpenSign Java-applet til NemID CodeFile klient

Slutbrugeroplevelsen ved migrering fra OpenSign Java-applet til NemID CodeFile klient Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Slutbrugeroplevelsen ved migrering fra OpenSign Java-applet til NemID CodeFile klient Nets

Læs mere

Nyt i ODIN. Version 24-11-2008

Nyt i ODIN. Version 24-11-2008 Version 24-11-2008 Datavarehus og konvertering af Gammel ODIN Mandag den 24. november gennemførte Beredskabsstyrelsen en overførsel af godkendte udrykningsrapporter fra Gammel ODIN til Ny ODIN. Det blev

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion. Guiden giver ikke

Læs mere

Nyt i ODIN. Version 29-05-2008

Nyt i ODIN. Version 29-05-2008 Version 29-05-2008 Skift password Det er nu muligt for brugerne selv at skifte deres password i ODIN, Det gøres ved at klikke på teksten Skift password Se fig. 1, hvorefter man kommer til siden vist på

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk AU Timeløn Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 2.3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet for, at give dig

Læs mere

Import af udtræk af ODIN-data i Access-databaser

Import af udtræk af ODIN-data i Access-databaser September 2006 OBS: Kun brugere, der har rettigheden Redningsberedskabsadministrator, kan eksportere data fra ODIN. Der er mange muligheder for udtræk af data fra ODIN, men ved at anvende udtrækkene Alarmer,

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse j.nr. 2008/007144 Datavej 16 Dato 23. juni 2008 3460 Birkerød Sagsbeh.: jb@brs.dk

Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse j.nr. 2008/007144 Datavej 16 Dato 23. juni 2008 3460 Birkerød Sagsbeh.: jb@brs.dk Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse j.nr. 2008/007144 Datavej 16 Dato 23. juni 2008 3460 Birkerød Sagsbeh.: jb@brs.dk REFERAT Emne Møde i ODIN-brugergruppe Tid og sted Torsdag den 8. maj 2008, kl.

Læs mere

Vejledning til Praktikportalen

Vejledning til Praktikportalen Socialrådgiveruddannelsenddannelsen Vejledning til Praktikportalen Brugerguide for praktikstedet andre aktører Udarbejdet af Projektgruppen, september 2015 side 0/18 Support Hvis du oplever problemer ved

Læs mere

Vejledning til Praktikportalen

Vejledning til Praktikportalen Fysioterapeutuddannelsen og Ergoterapeutuddannelsen Vejledning til Praktikportalen Brugerguide for klinisk undervisningssted Udarbejdet af Projektgruppen, marts 2016 side 0/17 Support Hvis du oplever problemer

Læs mere

Indberetning via Virk: Grundskoler, offentlige og private

Indberetning via Virk: Grundskoler, offentlige og private Indberetning via Virk: Grundskoler, offentlige og private Indhold Sådan finder du blanketten... 2 Generelle oplysninger om blanketten... 3 Så går vi i gang!... 5 Hjælp os til at blive bedre!... 11 Bilag

Læs mere

OBS!! Gælder ikke for børn. Se længere nede for vejledning til login til børn.

OBS!! Gælder ikke for børn. Se længere nede for vejledning til login til børn. Vejledning til at logge på Selvbetjening OBS!! Gælder ikke for børn. Se længere nede for vejledning til login til børn. Er du ny patient i klinikken, skal du manuelt tilknyttes klinikkens e- services,

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning?

Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning? Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning? Når du skal logge på ansøgningssystemet for at tjekke dine beskeder, ansøgningens status eller eventuelt acceptere et tilbud om optagelse,

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2002

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2002 2002 REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2002 Foto i kapitler: Michael Wincentz, Ronni Petersen Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Data- og statistikenheden Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere