Bestyrelsen (andre ressourcepersoner i foreningen vil også blive inviteret)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen (andre ressourcepersoner i foreningen vil også blive inviteret)"

Transkript

1 Kursusbeskrivelse til kursusmateriale Kør foreningen i pitstop en procesdag til udvikling af foreningen Hensigt Mål Målgruppe Indhold I PITSTOP inspireres I som forening til selv at finde løsninger på organiseringsformer, der dels matcher udviklingstendenser i idrætten og dels imødekommer de frivilliges forventninger og livssituation Formålet med PITSTOP er at jeres forening stopper op og ser på egen organisering herunder opgaverne, der løses og måden de løses på. Målet er at bestyrelsen gennem en reflekterende og kreativ proces udarbejder en handlingsplan for to forslag eller justeringer, der kan være med til at gør foreningen til et endnu mere attraktivt sted for bestyrelse, instruktører og medlemmer. Bestyrelsen (andre ressourcepersoner i foreningen vil også blive inviteret) PITSTOP afvikles over en hel dag fra kl i foreningens egne rammer. I løbet af dagen gennemgår foreningen fire faser: 1) Opdagelsesfasen At identificere hvordan foreningen skaber de bedst mulige betingelser for de frivillige foreningens muligheder for at tilpasse sig medlemmernes livssituation nye udviklingstendenser, som foreningen skal forsøge at rumme 2) Drømmefasen At identificere og konkretisere eksempler på idealtilstande i foreningen 3) Konkretiseringsfasen Bestyrelsen vælger og prioriterer indsats- og udviklingsområder 4) Realiseringsfasen Bestyrelsen vurderer aspekter og konsekvenser ved de valgte indsats- og udviklingsområder Konkrete aftaler laves og nedskrives i handleplan fx forankring, tidsplan med milepæle osv. Forberedelse I forbindelse med opdagelsesfasen og drømmefasen inviteres en repræsentativ gruppe af trænere og instruktører m.fl. I bestræbelserne på at lave den bedst mulige proces, drøfter og identificerer bestyrelsen forud for procesdagen potentielle justeringer og større udfordringer. Forslag til tidsplan Desuden udpeger bestyrelsen personer (instruktører, medlemmer på hold, forældre til medlemmer eller andre ressourcepersoner) som kan bidrage med deres holdninger og synspunkter til foreningen samt idéer til, hvorledes foreningen kan blive endnu mere attraktiv at være med i. Velkomst og introduktion: Opdagelsesfasen: Drømmefasen: Frokost: Konkretiseringsfasen: Idèsortering Powerdotting Realiseringsfasen: Formulering af mål: Pauseleg Backcasting Afrunding: (Opsamling, evaluering)

2 SKABELON brev til bestyrelsen Kære bestyrelse i IK Rosendal Gymnastik Tak for jeres interesse for at afprøve KØR FORENINGEN I PITSTOP. Når bestyrelsen kører foreningen i PITSTOP, giver det mulighed for at standse op og vurdere, hvad der kan gøre foreningen endnu mere attraktiv at være med i. Herved opnår I at: - foreningen er i takt med tiden - medlemmerne er glade for at være med - trænere, instruktører og bestyrelse får udviklingsmuligheder - det bliver endnu sjovere at være bestyrelsesmedlem. I PITSTOP får I tid til at vurdere hvor I skal hen som forening, og om der er små justeringer eller idéer i skuffen som skal realiseres. Kort sagt: foreningen får et servicetjek, så man er klar til endnu en omgang. Når I kører ud fra PITSTOP, har I en enkel plan for det, I her og nu sætter i gang. I har overblik over, om der er større og mere interessante opgaver, som skal have plads en gang i fremtiden. I har samtidig vurderet, om det I sætter i gang, nødvendiggør, at I må udvikle på den måde, som foreningen er organiseret på. KØR FORENING I PITSTOP - er for hele bestyrelsen - starter kl og slutter kl har deltagelse af særligt inviterede gæster (trænere/instruktører, forældre og andre ressourcepersoner) fra holdes i XXXXXX- - har tilmelding til xxxxx senest d.?.? Preben Egeskov, foreningskonsulent i DGI Sydøstjylland og Casper Rasmussen, DGIunderviser leder dagen. Kontaktperson er Hanne Thorsager Olsen telefon.. Hanne aftaler de praktiske forhold omkring selve arrangementet herunder bl.a. hvilke gæster det er hensigtsmæssigt for jer at invitere med. Venlig hilsen DGI uddannelsesforum IK Rosendahl Gymnastik er den ene af de to foreninger, der afprøver KØR FORENINGEN I PITSTOP, før modellen præsenteres på et seminar i DGI. Vi er derfor meget interesseret i at høre jeres mening om forløbet, så vi kan udvikle den bedst mulige model. Vi vil muligvis også gerne skrive om jeres oplevelse i DGI s nyhedsbrev samt generelt infomateriale.

3 SKABELON - brev til instruktører/trænere, forældre og andre ressourcepersoner i Kære. Har du noget på hjerte om din forening, og vil du gerne være med til at udvikle den og skabe fremtiden? Bestyrelsen er kørt i PITSTOP, og de har brug for at høre din mening om foreningen. Derfor vil vi gerne invitere lige netop dig til at være med sammen med nogle få andre udvalgte trænere, instruktører og medlemmer. Fordi du har mulighed for at gøre foreningen endnu bedre og mere attraktiv for dig selv og andre. Kom og fortæl: - hvordan det er at være i foreningen - om der er justeringer, der skal gøres - om de ideer du har i skuffen, der måske skal realiseres - hvordan foreningen evt. kan udvikle sig for at passe bedre til dig. Vi vil gerne bede dig deltage (skriv dato) fra kl på (skriv sted) Arrangementet starter med kaffe og rundstykker. Efter middag vil bestyrelsen selv arbejde videre med de holdninger og meninger, som du har været med til at fremlægge. Tilmelding til xxxx inden d. Preben Egeskov, foreningskonsulent i DGI Sydøstjylland og Casper Rasmussen, DGIunderviser leder dagen. Vil du vide mere kan du ringe til Hanne Thorsager Olsen xxxx eller bestyrelsesmedlem Vi ser frem til din tilmelding. underskrift

4 Drejebog til Proceslederen Der arbejdes med AI metode, 4-D modellen og 3D-case instruktionskort Dagen fordrer en stram styring Tidspunkt/fase Indhold og mål Ansvar Kl Indledning - At sætte ramme og retning, så alle kender banen - At skabe en god og åben stemning Velkomst v. formand Formål med dagen Udfold billedet med Kør foreningen i pitstop Det er godt med periodiske pitstop fordi; o Racerbilen kører ikke optimalt (for lidt fart, hopper i svingene, vi har tabt en bagskærm osv.) o Banen er bygget om (nye kurver, medvind/modvind, forhindringer) o Konkurrenterne har fået nyt materiel Præsentation af deltagere og undervisere Gennemgang af princippet og hovedelementerne i en AI-proces Spilleregler (formiddag) Gule sedler til baglommen man kan kun koncentrere sig om 9 ting Ingen officielle pauser man går bare alene! Er man off-line i processen trækker man sig tilbage Her kan man ikke lave fejl Icebreaker (3D-leg): Fortæl din dag baglæns (3D-case instruktionskort, s. 3) Kl Opdagelsesfasen At identificere hvordan foreningen skaber de bedst mulige betingelser for de frivillige foreningens muligheder for at tilpasse sig medlemmernes livssituation nye udviklingstendenser, som foreningen skal forsøge at rumme Form: de inviterede trænere og instruktører m.fl. er fokusgruppe bestyrelsen fungerer som reflekterende team Fokusgruppen skriver alle tanker på post-its sættes på væggene i lokalet (post-its fra trin 1, 2 og 3 placeres i grupper for sig) Trin 1 den gode historie Beskriv (de gode) historier/historien om foreningen derfra hvor du er med. Hvad fungerer godt? hvad giver foreningen liv? Opsamling: Speakers Corner, hvor deltagerne fremhæver gode historier fra post-its (maks. 2 eks. pr. deltager hvert eks. skal beskrives med maks. 5 ord) Trin 2 fokusgruppens optik Beskriv foreningen ud fra det tilhørsforhold du har (træner, instruktør, afdelingsleder, støtteforening osv.) Processtyrer kan aktivt bringe forskellige perspektiver ind. Hvordan er; stemningen, kommunikationen, instruktørplejen, aktiviteterne, materiellet, faciliteterne, økonomien osv? (Mens fokusgruppen arbejder med trin 2, koncentrerer bestyrelsen sig om, at læse post-its fra trin 1) Trin 3 eksterne interessenters optik Kreativ øvelse: Fokusgruppen gør sig forestillinger om, hvad NN ville sige om foreningen Hvad ville disse mennesker sige?

5 Borgmesteren Indvandrerpigen/drengen En fra en anden afdeling/idræt En hip-hopper/bzer En overvægtig En skifteholdsarbejder (Mens fokusgruppen arbejder med trin 3, koncentrerer bestyrelsen sig om, at læse post-its fra trin 2) Opsamling: Speakers Corner, hvor deltagerne fortæller om post-its fra trin 3 (maks. 2 eks. pr. deltager hvert eks. skal beskrives med maks. 5 ord) Kl Drømmefasen At identificere og konkretisere eksempler på idealtilstande i foreningen Fokusgruppen skitserer en række idealtilstande i foreningen Udgangspunkt er fokusgruppens post-its fra trin 2 i opdagelsesfasen Vurder indledningsvis om der er udsagn fra trin 2, som er identiske hører tematisk sammen. Disse post-its placeres sammen. Form: Fokuspersonerne går sammen to og to (Find sammen med den, der har samme temperatur på håndfladerne som dig selv) Man vælger parvis et udsagn på væggen, som man vil kvalificere. (fx instruktørerne får ikke nok information om, hvad der sker foreningen ) Parret formulerer nu 5 konkrete handlinger, som skal imødekomme det valgte udsagn herefter prioriteres handlingerne (det vigtigste først) o hver handling skrives på et post-it, med overskriften handling de 5 post-its placeres sammen med udsagnet på væggen Café-øvelsen: fjern nu handling nr. 3 og erstat den med et helt ny forslag til en handling Øvelsen gennemføres to gange; I runde 2 giver et par forslag til handlinger på et andet udsagn Der skiftes makker Under drømmefasen cirkulerer bestyrelsen mellem parrene de lytter blot, og deltager ikke i dialogen. Opsamling: Alle par fremlægger deres handlingsforlag til et udsagn i plenum. Bestyrelsen lytter og stiller uddybende spørgsmål. Der må ikke kommenteres her alle ideer er lige gode. Tak til fokusgruppen Bestyrelsen har ret til at vælge og beslutte, hvilke tema der arbejdes videre med Aftaler for, hvordan fokusgruppen informeres om dagens udbytte Kl Kl Konkretiseringsfasen Frokost. Farvel til gæsterne. (Bestyrelsen opfordres til at diskutere, hvad de har hørt og læst mens de spiser) Bestyrelsen vælger og prioriterer indsats- og udviklingsområder Indledende refleksionsrunde: Hvert bestyrelsesmedlem overvejer; Hvad har jeg hørt og hvad har jeg læst? (evt. egne noter i baglommen læses) Parvis kort dialog, hvor man deler overvejelser Form: I konkretiseringsfasen benytter vi to sorteringsmetoder, som dels afklarer effekten af en indsat i forhold til indsatsens omfang og dels deltagernes egen interesse for de forskellige indsatsområder.

6 Idèsortering (20 min. inkl. intro) (fra Procesguide til foreningsudvikling) Nogle idéer kan få stor betydning for forenings fremtid, mens andre kun vil have en lille effekt. Nogle idéer kan sættes i værk med en lille indsats, mens andre kræver et stort arbejde. Da mandskabsresurserne som regel er begrænsede i det frivillige foreningsliv, er den arbejdsindsats der skal lægges for at kunne realisere en vision ofte den mest kritiske faktor for om en idé kan bære igennem. Derfor er det relevant med overvejelser om resurser, mål, indsatsen og effekt. Med nedenstående model vil foreningen i fællesskab kunne overveje hvilke idéer det bedst kan betale sig at gå i gang med. Praktisk: post-its fra trin 2 flyttes ind i matrixen: effekt - indsats Powerdotting (20 min. inkl. intro) (fra Procesguide til foreningsudvikling) (13.10) Powerdotting er en sjov, hurtig og demokratisk måde at udvælge indsatser på. Metoden går i al sin enkelhed ud på at hver deltager bliver udstyret med et antal små runde selvklæbende mærkater. Efter at have fået præsenteret indsatserne, gives deltagerne nogle få minutter til at overveje hvilke indsatser de synes er mest interessante. Derefter stemmer de. Deltagerne afgiver deres stemmer ved at klistre et mærkat fast til det stykke pap eller papir hvor idéen er nedskrevet. Man må kun stemme én gang på en idé. Derefter udvælger man de idéer der har flest stemmer. I forlængelse af de to sorteringsrunder tager bestyrelsen nu stilling til, hvilke indsatsområder, der konkret skal arbejdes videre med. udgangspunktet tages primært i indsatser, som har scoret højt i powerdotting der kan dog peges på indsatser med stor effekt jf. idésorteringen.

7 Kl Realiseringsfasen Bestyrelsen vurderer aspekter og konsekvenser ved de valgte indsats- og udviklingsområder Konkret aftaler laves fx forankring, organisering, tidsplan med milepæle osv. Der er ikke nogen vision eller idé der er så god at den ikke står og falder med, om der kan sættes konkret handling på. Realiseringsfasen går ud på at få knyttet aftaler, så alle i foreningen ved hvordan de skal komme videre når du som procesleder har forladt dem. (kilde: procesguide til foreningsudvikling) Deltagerne har nu indirekte valgt de indsatser, som behandles i realiseringsfasen. Det drejer sig om; Indsatser vi kan sætte i gang umiddelbart - fra kvadranterne De lavthængende frugter og Diamanterne i matrixen effekt/indsats blandt disse prioriteres først og fremmest indsatser med høj score fra powerdotting. Indsatser, som kræver en lidt større indsats fra kvadranten vi trækker i arbejdstøjet Indledningsvis sorteres de valgte indsatser i to kategorier; indsatser vi kan sætte i gang umiddelbart indsatser, som kræver en lidt større indsats. Den metode vi benytter i realiseringsfasen herunder, er dog eksemplarisk for arbejdet med begge kategorier. Bestyrelsen kan således bruge metoden fremadrettet. Form: Bestyrelsen arbejder indledningsvis med indsatser fra kvadranterne De lavthængende frugter og Diamanterne i matrixen effekt/indsats Hvis tiden tillader det arbejdes der med indsatser, som kræver en lidt større indsats Indsatser, som umiddelbart kan sættes i gang: Der skal nu tages konkrete beslutninger, så realiseringen sikres Beslutningerne omfatter; o Målsætning - SMART o Forankring hvem tager ansvaret? hvem skal inddrages? o Organisering o Konsekvenser fx vedtægtsændringer, økonomi m.m. Indsatser, som kræver en lidt større indsats: Der skal nu tages konkrete beslutninger, så realiseringen sikres Beslutningerne omfatter; o Målsætning - SMART o Backcasting o Forankring hvem tager ansvaret? hvem skal inddrages? o Organisering o Konsekvenser fx vedtægtsændringer, økonomi m.m. Formulering af mål: Ved at have klare mål bruger man naturens love om tiltrækning. Det man sætter fokus på, bliver ens virkelighed. Tænk bare på hvor mange røde biler man ser, når man selv er ved at købe en rød bil. (Dagen før havde man ikke været klar over, at bilerne havde farver, ens fokus var et andet sted). Mekanismen er ret smart i forhold til målsætninger. Efter målene er blevet formuleret, ser man pludselig alt omkring sig, der kan hjælpe med at opfylde målene. Tingene har været der hele tiden, man har bare ikke haft fokus på dem før. 5 parametre er vigtige i forhold til målsætninger: Mål skal være SMART Synlige Er man flere, der skal arbejde sammen for at nå målet, er det vigtigt, at man kan kommunikere målet. Alle skal vide, hvor vi er på vej hen. Målbare Et mål skal kunne måles for at se om jeg er kommet dertil, eller hvor meget der mangler endnu.

8 Accepterede Målet skal kunne accepteres af alle involverede parter, for at skabe den største motivation til at arbejde imod målet. Realistiske Et mål skal være realistisk. Kan vi selv nå derhen på fornuftig vis? Tidsbegrænsede Det skal være tydeligt for alle, hvornår målet skal være nået. Det er her vi konstaterer om det er nået Bestyrelsen deles i mindre grupper, som sætter mål for de udvalgte indsatser. Processtyreren kontrollerer, at målene overholder kriterierne for SMART. Når målene er formuleret, fastsættes rækken af handlinger i indsatsen ved hjælp af backcasting. Backcasting Backcasting er en anderledes planlægningsmetode hvor man går baglæns et skridt ad gangen! Metoden er især god til konkret planlægning ud fra formulerede mål. Kort beskrivelse: Man tager udgangspunkt i et fremtidigt mål som man ønsker at nå. Her ud fra udarbejdes en konkret tids- og handleplan hvor man går baglæns i tiden: man starter, der hvor man ønsker at slutte og ruller tids- og handleplanen hen til nutiden. Skridt for skridt: 1. Tegn en tidslinje hvor der står i mål i den ene ende og nu i den anden ende. 2. Gruppen finder i fællesskab ud af hvad der skal stå under i mål og formuler det på en post-it. Målet sættes på tidslinjen. 3. Gruppen skal nu forestille sig at de har nået deres mål. Processen fortsættes derfra og gruppen spørger sig selv: Hvad var det sidste vi gjorde inden vi nåede målet? Det der er enighed om, noteres på en post-it. 4. Gruppen fortsætter med at spørge til hvad der skete lige inden den foregående handling, indtil de er tilbage til nu. Hele tiden noteres handlingerne på enkeltvise post-it-sedler som placeres på tidslinjen. 5. Når den mentale rejse tilbage i tiden er tilendebragt, foretages processen kronologisk dvs. fra nutid til fremtid. Gruppen begynder i nu og arbejder sig hen imod fremtiden og målet. Skridt for skridt vurderes det om der er sammenhæng mellem handlinger og tid. Der flyttes evt. rundt på de enkelte post-it-sedler og der laves nye hvis dette er nødvendigt. 6. Bestyrelsen vurderer på baggrund af tidslinien, hvorledes arbejdet mest hensigtsmæssigt kan organiseres, og hvem som er ansvarlige for de enkelte handlinger. Navne noteres på POST-ITs og sættes på i relation til handlingen. 7. Til sidst renskrives handlingsplanen og uddeles til alle. (kilde: procesguide til foreningsudvikling) Overvejelser til handlingsplanerne: Hvilke praktiske konsekvenser får handlingsplanerne med hensyn til; Organisering Vedtægter Etc. Kl Afrunding Opsamling på realiseringsfasen Hvornår følger bestyrelsen op på handlingsplanerne? Hvornår går bestyrelsen i gang med de indsatser, som kræver en større indsats? Hvem gør hvad? Opfølgning på procesdagen Aftale om kommunikation til fokusgruppen Evaluering af dagen o Bestyrelsens udbytte o Dagens proces o Feedback til underviserne

9

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Det var ikke nødvendigt at italesætte politikernes rolle.

Det var ikke nødvendigt at italesætte politikernes rolle. Referat for visionsdag for idrætspolitikken i Haderslev Kommune Mål for procesdagen: Samspillet mellem visionen for idræt i Haderslev Kommune og Idrættens fælles vision: Bevæg dig for livet. Målsætninger

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

FORENINGS- UDVIKLING. Få bestyrelsen og foreningslivet gearet til fremtiden

FORENINGS- UDVIKLING. Få bestyrelsen og foreningslivet gearet til fremtiden FORENINGS- UDVIKLING Få bestyrelsen og foreningslivet gearet til fremtiden TID TIL ET PIT-STOP ELLER EN TIME OUT? De fleste foreningsbestyrelser er i hverdagen optaget af foreningens daglige drift og løbende

Læs mere

Foreningsudvikling. Styrk foreningen. En kursusrække der gør din forening mere attraktiv

Foreningsudvikling. Styrk foreningen. En kursusrække der gør din forening mere attraktiv Foreningsudvikling Styrk foreningen En kursusrække der gør din forening mere attraktiv En styrket bestyrelse giver en styrket forening Styrk foreningen består af 6 kurser, der kan vælges enkeltvis eller

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften For: XX landmand Resultat: Dit udbytte: Indhold: Resultatet er en situationsanalyse, og en vision og målsætning for udvikling af bedriften/virksomheden,

Læs mere

Fællesseminar STU Viborg Kommune. Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015

Fællesseminar STU Viborg Kommune. Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015 Fællesseminar STU Viborg Kommune Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015 Velkomst v. Kim PRÆSENTATION AF MADS OG THOMAS RAMMESÆTNING Forløbets formål Formålet med forløbet er at træne og kvalificere

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo Anerkendende udforskning og 4 D modellen Projekt: KvaliKomBo 1 Grundtankerne i Anerkendende udforskning Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed Ved at fokusere på problemer, skabes eksperter i problemer.

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen Social kapital Kortlægning af faggruppernes bidrag Drejebog til lederen Fakta Mål: Varighed: Kortlægning: Deltagere: At få en fælles forståelse af kerneopgaven og opgaveløsningen. At få indblik i samspillet

Læs mere

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces Ungdomsfodbold 2.0 Vejledning til klubstrategiproces Fase 1 Praktisk Info vedr. ledelse af projektet Ungdomsfodbold 2.0 Hvis projektet skal blive en succes kræver det, at I udpeger en projektleder/projektgruppe,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Inddragelse og organisering af frivillige

Inddragelse og organisering af frivillige Inddragelse og organisering af frivillige v. Dorte Kappelgaard d. 21. juni 2011 Hvorfor inddrage frivillige? Faciliterende ledelse En metode til idéudvikling Evt. om at rekruttere frivillige Hvorfor inddrage

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Fase 3 Co-creation analyse

Fase 3 Co-creation analyse Fase 3 I n gennemgår I seks trin. Det varer minimum en hel dag at gennemgå analysen. Hvis I ikke bliver færdige med analysen i dag, så gå videre med den i morgen. Hvis nogle af trinene er mere udfordrende

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 1 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort,

Læs mere

Teenagefodbold VEJLEDNING TIL KLUBSTRATEGIPROCES

Teenagefodbold VEJLEDNING TIL KLUBSTRATEGIPROCES Teenagefodbold VEJLEDNING TIL KLUBSTRATEGIPROCES FASE 1 PRAKTISK INFO VEDR. LEDELSE AF PROJEKTET TEENAGEFODBOLD Hvis projektet skal blive en succes kræver det, at I udpeger en projektleder/projektgruppe,

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN AMU mål serviceagent i postbranchen 1 dag Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde i post 2 9248 Kvalitetsarbejde i post 3 9249

Læs mere

AAU's APV for 2012 2015. Workshop 2

AAU's APV for 2012 2015. Workshop 2 AAU's APV for 2012 2015 Workshop 2 AAU's APV 2012-2015 HR-afdelingen 28. september 2012 Workshop 2 - Præsentation af APV-rapporten og den kvalitative rapport - Psykisk arbejdsmiljø og procesværktøjer -

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

PSYKISK APV - OPFØLGNING PÅ CRF

PSYKISK APV - OPFØLGNING PÅ CRF PSYKISK APV - OPFØLGNING PÅ CRF DAGEN I DAG Kl. 11.30-11.40: Intro ved Birgitte og Esben Kl. 11.40-11.55: Præsentation af modellen + inddeling i grupper ved Kirsten og Karina Kl. 11.55-12.20: Frokost +

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen i Gribskov Til idræts- og kulturelle foreninger udbyder Gribskov Kommune en kursusrække der gør jeres forening mere attraktiv. Online tilmelding

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Kursus for kursusledere. BBH 21. september 2017

Kursus for kursusledere. BBH 21. september 2017 Kursus for kursusledere BBH 21. september 2017 Program Velkomst og program for dagen Præsentationsrunde Store Praksisdag - opbygning og program Manual for Store Praksisdag og alt det praktiske Kursuslederens

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6 Fortælledage 7 Kom rundt

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Barnets Bedste R D O MK A E T I

Barnets Bedste R D O MK A E T I Barnets Bedste T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse med diskussion i plenum fulgt op af kortere oplæg fra læreren. Med udgangspunkt i en fiktiv forestilling om, at eleverne skal passe en baby, konkretiseres

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Målhierarki, interessentanalyse og milepælsoversigt - Udarbejdet ud fra Rosenmeiers skabeloner 2009

Målhierarki, interessentanalyse og milepælsoversigt - Udarbejdet ud fra Rosenmeiers skabeloner 2009 Målhierarki, interessentanalyse og milepælsoversigt - Udarbejdet ud fra Rosenmeiers skabeloner 2009 Trin 1; Formål Drøft og beskriv formål (nyttemål) med en handleplan for jeres valgte udviklingsområde

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere. For både nye og erfarne ledere

Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere. For både nye og erfarne ledere Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere For både nye og erfarne ledere 1 Kære Foreningsleder En vigtig del af at være foreningsleder er, at du har mulighed for at udvikle dine personlige kompetencer

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Hvad er... Det gode skolelederliv. Introduktion til selvevaluering

Hvad er... Det gode skolelederliv. Introduktion til selvevaluering Hvad er... Det gode skolelederliv Introduktion til selvevaluering Det gode skolelederliv Skoleledere møder mange og store forventninger fra politikere, forvaltninger, forældre, elever og medarbejdere.

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Nordiske Cykelbyer. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med de 11 deltagende

Læs mere

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat OPERATE/10.08.10 Side 1 af 1 Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat 1. Udgangspunktet Kommunens visioner for skoleområdet er ambitiøse. Kommunen

Læs mere

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1 Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 2 1 Rammeprogram Tid Tema 09.00 Velkomst til det fælles udviklingsarbejde

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Visionsarbejde. formål løfter strategi oplevelser indsatser

Visionsarbejde. formål løfter strategi oplevelser indsatser Visionsarbejde!! formål løfter strategi oplevelser indsatser IMPLEMENTERING I GOLFKLUBBEN Implementering af Golfspilleren i Centrum er en proces i fem trin. Ovenstående figur viser, hvorledes de enkelte

Læs mere

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Et uddannelsestilbud til idrætsfaciliteternes ledende personale herunder halinspektører, bestyrelser og brugerudvalg i Randers Kommune. Mål Målet med uddannelsen er,

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

FORBUNDSNALYSE DANMARKS BRYDEFORBUND. Kære Danmarks Brydeforbund

FORBUNDSNALYSE DANMARKS BRYDEFORBUND. Kære Danmarks Brydeforbund FORBUNDSNALYSE DANMARKS BRYDEFORBUND Kære Danmarks Brydeforbund Hermed sendes forbundsanalysen som er de data som vi kan trække i DIF om Danmarks Brydeforbund. Forbundsanalysen skal bruges som udgangspunkt

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

1.1 Hvad er opgaven?

1.1 Hvad er opgaven? 1.1 Hvad er opgaven? Aktiviteten skal afklare, hvilket projekt man skal til at gå i gang med. Den skal skabe klarhed over udefrakommende krav og forventninger. Hvad skal vi? Skriv, hvad der er i fokus

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere