FACILITATORUDDANNELSEN - SÅDAN FACILITERER DU ET VIDENSAMARBEJDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FACILITATORUDDANNELSEN - SÅDAN FACILITERER DU ET VIDENSAMARBEJDE"

Transkript

1 FACILITATORUDDANNELSEN - SÅDAN FACILITERER DU ET VIDENSAMARBEJDE

2 Facilitatoruddannelsen - Sådan faciliterer du et vidensamarbejde Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

3 PRÆSENTATION Rasmus Johannes Lund Under viser, rådgiver og udviklingskonsulent, Aarhus Universitet, HEALTH (sundhed) og selvstændig Uddannelse Communication + International Relations, AAU og DMJX Cand. Merc (MA) in Organisation og Strategy (organisational development and business development), AAU Pædagogikum (Kigger I retning af at bliver organisationspsykolog) :o) Professionelle er faringer: - Under viser på AU (Health, Ar ts, DMJX): Innovation, Process Management and Communication - Advisor (Management and Deans at AU, Health) - Faciliterer store og små begivenheder (fx. Projekter under Aarhus Kulturby 2017 og beskætigelsesfor valtningen - Coach (Personalegrupper, SMV er og 14 opstartsvirksomheder i , personligudviklingssamtaler ) - Konceptudvikling Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

4 INTRODUKTION Velkommen (Hvem er vi, organisation, rolle, by, land etc.) For ventninger og planer 4 moduler: M1: Facilitering, hvad er det og hvilken rolle har en facilitator? M2: Samarbejdsprocesser og gruppedynamik M3: Innovationsprocesser, kreativitet, konceptualisering M4: Eksekvering og forretningsmodeller Vigtigt: Jeres deltagelse - Og et inspirerende læringsrum - Stort fokus på øvelser Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

5 MINE FORVENTNINGER Introducere jer til facilitering og facilitatorrollen Klæde jer på til at agere som facilitatorer Give jer viden OG værktøjer I arbejder og spørger Jeres forventninger til dagen?

6 JERES FORVENTNINGER - UDBYTTE Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

7 UDBYTTE: HVAD ER VIGTIGT FOR DIG? Tænk over det i 5 min Nedskrive dit ønskede udbytte på en seddel (så hænger vi den op senere) Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

8 FORMÅL Vi stiller skrapt på: Udvikling, facilitering og forberedelse af involverende og meningsskabende processer. Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

9 GET UP! 5 min. Hej til så mange som du kan nå :o) Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

10 EN LILLE ØVELSE DEL 1 (15MIN.) Tænk på en facilitator (en du kender eller en fra medierne, kendt, ukendt) udvælge én person Tegne denne person HVEM tegnede du og HVORFOR? Del din tegning med personerne ved bordet Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

11 EN LILLE ØVELSE DEL 2 VÆRDIER (15 MIN.) Tænk over og skriv menneskelige værdier ned på din tegning HVILKE værdier er vigtige for dig? HVORFOR? Hvornår er disse værdier vigtige? Del med gruppen ved bordet Et par eksempler i plenum! Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

12 MENNESKELIG OG SOCIALE VÆRDIER Tillid, troværdighed Ansvarlighed Engagement Loyalitet Integritet Respekt Åbenhed, imødekommenhed Mangfoldighed Miljø, bæredygtighed Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

13 PAUSE (10 MIN.) Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

14 FACILITATOR?

15 HVAD GØR EN FACILITATOR? At facilitere betyder "at gøre lettere (latin: facilis / fransk: facile ) I sin enkelthed er en facilitator en "processtyrer", der tager ansvar for den proces, en arbejdsgruppe skal gennemgå for at nå sit mål En facilitator er udstyret med viden og en række metoder/teknikker og værktøjer, der sætter vedkommende i stand til at forstå og påvirke gruppens dialog og adfærd = får fokus på målet

16 KERNEBEGREBER Proces = (lat.: Pro cessus) fortsætte, bevæge fremad, udvikling, fremgang Facilitere = (lat.: facilis) gøre noget let Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

17 FACILITERING Kilde: Facilitering eller konsultering af Brix, Jakobsen og Jordansen Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

18 T YPISKE OPGAVER - EN HULENS MASSE MØDER Strategisk planlægning (styre arbejdet med det) Team-building events Sessions (afklarende møder) Prioritere (hjælpe) Personalemøder Evalueringsmøder Kommunikationsmøder Teammøder, roller og ansvar Problemløsning / proces forbedring (styre feedback) Fokusgrupper (indsamle informationer om fx nye produkter, tiltag, programmer etc.)

19 PROCES OG INDHOLD Indhold: Hvad der diskuteres, agenda, interaktion Proces: Hvordan tingene bliver diskuteret, stilen, interaktionen, gruppedynamik Fra CONTENT (indhold) leader to PROCESS leader

20 INDHOLD OG PROCES Indhold (content) What (hvad) Opgaven Emnet for diskussionen Problemet der skal løses Beslutninger Agenda Mål Proces How (hvordan) Metoder Relationsopbygning og fastholdelse Hvilke værktøjer Regler og normer Gruppedynamik Generelt klima

21 HVORFOR FACILITERE? En dygtig facilitatorer i workshops, projektmøder, teams, afdelinger etc., er med til at frigøre den viden og erfaring, deltagerne sidder inde med, således at man samlet opnår den synergi, der skal til for at løse en opgave optimalt Få de gode og relevante idéer og løsninger frem!

22 HVORNÅR KAN MAN FACILITERE? Åben problemstilling Facilitere Facilitere Lukket problemstilling Diktere Informere Forsvarskultur Støttende kultur Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

23 ORGANISATIONSKULTUR (15 MIN) Hvilken kultur har I på jeres arbejdsplads? Hvordan får man en støttende kultur? Hvad kan du / I gøre? Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

24 ÅBEN VS. LUKKET PROBLEMSTILLING Som facilitator arbejde med sine spørgsmål Et godt spørgsmål er åbent, har 100 mulige svar og mange rigtige! Samtidig er det konkret og til at forholde sig til Har spørgsmålet få mulige svar og kun et rigtigt er det en ekspertopgave ikke en kreativ opgave

25 FORMULERING AF DET GODE SPØRGSMÅL Det skal give mulighed for udforskning og undren Start med hv-ord (hvad, hvilke, hvordan) Hvad og hvilke knytter sig til fordybelse Hvordan knytter sig til handling For at finde frem til det gode fokusspørgsmål er det vigtigt at have gjort sig bevidst om behovet for og formålet med processen samt ønsket til resultat Det gode fokusspørgsmål skal imødekomme følgende: Det skal tage udgangspunkt i formålet Det skal kunne give det ønskede udbytte Det skal give mulighed for udforskning og fordybelse Det skal være konkret og give energi til arbejde Det skal være enkelt og forståeligt så det er til at gå i gang med

26 SHORT BREAK Måtte-/avisleg Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

27 Facilitator Roller JEG Facilitator- rollen VI Grupperelationer & gruppedynamik Coach DET Kreative Teknikker Underviser Intervention Model udviklet af VIA UC Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

28 ROLLEN SOM UNDERVISER Viden findes primært hos underviseren Skabe læringssituation hvor viden overføres til deltagerne

29 ROLLEN SOM VEJLEDER/COACH Den tavse viden personlig eller faglig Hjælpe gruppen med at gøre den tavse viden tilgængelig Finde frem til et potentiale igennem rigtige spørgsmål

30 ROLLEN SOM FACILITATOR Arbejder med den viden der er i gruppen og med den viden de endnu ikke har (ikke-viden eller tavs viden) Skabe et rum hvor både viden og ikke-viden kommer i spil og synliggøres for deltagerne

31 FACILITATORENS ROLLE Facilitatoren som fodbolddommer eller en slags dirigent spiller ikke selv et instrument selvom han/hun godt kan Bringer relevant viden frem hos deltagerne Skaber sammenspil (hvordan vil I gøre det?) Træder et skridt tilbage

32 FACILITATORENS ROLLE Grundlæggende principper: 1. Forbliv neutral 2. Fokus på processen ikke på indholdet 3. Gruppen er eksperten 4. Fasthold en aftagende rolle

33 EKSPERTKONSULTATION VS. PROCESKONSULTATION Ekspertkonsultation At løse problemet Bring eksperten ind Identificer den ansvarli ge leder Find den bedste måde Proceskonsultation At skabe fremtiden Hjælp mennesker til at lære Involver alle Find en bedre måde Skab gradvise forbedringer Skaf en hurtig løsning Campbell/Haslebo & Nielsen, 2006 Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

34 HVAD GØR EN FACILITATOR? FACILITATORS BRING STRUCTURE TO INTERACTION TO MAKE THEM PRODUCTIVE Skaber forståelse af gruppensbehov og hvad de vil / kan opnå Hjælper en gruppe med at definere målsætning Detaljeret agenda (proces beskrivelse) Stiller spørgsmål Rules of conduct Antagelser til overfladen De rette værktøjer (som et spørgsmål til fx gruppen) Præcise kommentarer og noter, der tydeligt viser gruppens tanker og idéer Skabe et konstruktivt rum og samtale (hvordan kan man gøre det? Feedback til gruppen se deres progression Lukker ned for diskussioner og identificerer next steps Evaluering (ift. afholdte møder)

35 PRINCIP 1: FORBLIV NEUTRAL En god facilitator: Forstår sin rolle og sit ansvar som facilitator Er ikke en del af gruppen Deltager ikke i diskussionerne Tilsidesætter egne behov for at blive set og hørt Er til for gruppens skyld Tager ikke parti for enkelte deltagere Forholder sig til emnet i forhold til at nå det overordnede mål Respekterer forskelligheden i gruppen og får det bedste ud af situationen

36 PRINCIP 2: FOKUS PÅ PROCESSEN En god facilitator: Forholder sig ikke til spørgsmål, men sender dem alle tilbage i gruppen Koncentrerer sig om processen og er neutral i forhold til indhold Driver og styrer processen hen imod de mål der er sat op og som deltagerne fra start er enige om Tænker jer og jeres produkt og taler sådan! Stiller spørgsmål der vedrører processen og spørger kun til emnet når det sættes i et større perspektiv i forhold til resultatet af processen

37 PRINCIP 3: GRUPPEN ER EKSPERT En god facilitator: Respekterer at det er gruppens proces (workshop) Sikrer at alle fremkommer med viden og ekspertise Er spørgende i stedet for konkluderende Sætter en ære i at få de bedste kompetencer frem i den enkelte deltager Støtter, respekterer og motiverer den enkelte deltager

38 PRINCIP 4: EN AFTAGENDE ROLLE En god facilitator: Er i begyndelsen af en proces tydelig og efterspurgt Introducerer, kommunikerer og sætter i gang Trækker sig tilbage efterhånden som processen skrider frem og gruppen modnes og bliver mere produktiv, da den her selv kan begynde at tage ansvar for meget af den proces der foregår I en godt planlagt proces der kører bliver facilitatoren overflødig

39 SUMMEØVELSE Sæt jer sammen to og to og diskuter følgende: Hvordan vil du håndtere en situation i en kreativ/innovativ proces hvor én deltager konstant skyder andres ideer ned og bliver personlig? Lad os høre!

40 T YPISKE UDFORDRINGER Facilitatoren forsøges draget ind i samtalen Dialogen domineres af en enkelt deltager Ikke alle bidrager med al deres viden og får luftet talenterne Et bidrag bliver latterliggjort af andre Gruppen arbejder for langsomt Gruppen arbejder for hurtigt Individuelle samtaler (snak i krogene) Uenigheder Følelsesudbrud

41 SUMMEØVELSE (10 MIN) Sæt jer sammen to og to og diskuter følgende: Hvilke(n) udfordring(er) tror du bliver den største i forbindelse med rollen som facilitator? For dig? For Jer?

42 HVOR GÅR FACILITATOREN GALT I BYEN? Tror at deltagerne alle gerne vil være med Tror at alle ved hvad målet/formålet med mødet/processen er Tror at der ikke er noget som kan distrahere deltagerne og at der ikke er historik med ind over, som kan blokere for den frie udfoldelse Tror at deltagerne ved, hvad facilitatorrollen indebærer og hvad det vil sige at blive faciliteret Tror at de tilstedeværende har kompetencen til at træffe beslutninger og handle

43 HVOR GÅR FACILITATOREN GALT I BYEN? Tror at der ikke er underlæggende politiske eller interpersonelle faktorer af betydning Tror at neutral betyder passiv Tror at neutral betyder, at man som facilitator skal finde sig i al slag opførsel Tror at facilitering er noget man bare gør Tror at det er min skyld, at tingene ikke virkede

44 FACILITERING PERSONLIG STIL Den aktive facilitator Nikker med hovedet og bekræfter ved input fra den enkelte deltager Skriver tydelige noter på flipover Smiler og agerer motiveret Bevæger sig rundt i lokalet Drejer kroppen mod personen, der taler Taler med og til deltagerne, mens han noterer Tager bevidst kropssproget i brug ved indgriben mod støj i workshoppen Den passive facilitator Står med krydsede arme ved siden af flipover Kigger uengageret ud af vinduet Kigger jævnligt på klokken Gaber og sukker dybt Sidder bag ved pulten hele tiden Banker i bordet med skriveredskab Rasler med mønter i lommen Står med ryggen til deltagerne og skriver Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

45 FACILITERING PERSONLIG STIL Den aktive vs. den passive facilitator En balancegang OG et temperamentsspørgsmål Kommunikation Er både verbal, nonverbal og vokal Og at lytte til deltagerne og processen Kropssproget Læs deltagernes og brug dit eget Og husk desuden: Du har magt over gruppens adfærd brug den konstruktivt! Overvej dine muligheder før indgriben i gruppens adfærd Hav empati! - undgå at fornærme nogen! Start i det små med behersket indgriben og eskalér så det passer til problemerne Hvad er din personlige stil diskutere ved bordene (10 min) Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

46 FACILITATORENS SYV SYNDER Mangelfuld forberedelse Dårlig proces-struktur Upassende spørgsmål Indforståethed/underforståethed Manglende respekt og opmærksomhed Nedladende og fordømmende kommentarer Overfladisk tilgang og arbejdsstil

47 FACILITATORENS SYV DYDER Forbered dig selv på faciliteringsseancen (hvad, hvem, hvorfor ) Afpas styringen af faciliteringen efter formål og deltagere Snak ikke i munden på deltagerne Pas på ledende og lukkede spørgsmål Stil mange åbne og reflekterende spørgsmål Stil kun ét spørgsmål ad gangen Sørg for, at alle væsentlige emner er berørt

48 NY TTIGE EGENSKABER Nyttige egenskaber (personlige og faglige): Imødekommende natur og adfærd med et reelt ønske om at få deltagerne til at nå de resultater de stiler efter Tænke hurtigt og logisk med evnen til at analysere dialogen, hvordan den relaterer til emnet og konkretisere denne Kommunikere klart og tydelig ved at give konkrete og præcise beskeder God til at lytte ved at engagere den enkelte deltager og ved at spørge ind til kernen af dialogen Bygge sympati og tillid hos gruppen (skabe et trygt rum) Udstråle lederegenskaber og engagement Have god proces-forståelse med interesse for at finde nye og bedre måder at gøre tingene på Naturlig autoritet

49 REFLEKSION Dialog i plenum Hvilke egenskaber er der brug for som facilitator på dit arbejde? (i dine arbejdsopgaver?)

50 PAUSE (5 MIN)

51 PROCESLEDELSE I ORGANISATIONER Der er processer overalt og vi befinder os hele tiden i Procesledelse = professionalisering Ikke alt er til forhandling (Rammer og råderum) Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

52 3 PROCESNIVEAUER 1. In the moment facilitation 2. Meeting facilitation 3. Procesdesign Barnett Pearce Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

53 PROCESKONSULENTEN HAR OVERBLIKKET KOMMUNIKATIONSNIVEAUER I PROCESSER Formål Formål Formål Udbytte Udbytte Udbytte Proces Proces Proces Justering Justering Retning Retning Genforhandling Genforhandling Opsamling Opsamling Konklusion Konklusion Evaluering Evaluering Kontrakt Time-out Afslutning Meta-niveau Tale/handling Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

54 KONTRAKT Formål - (Hvorfor har vi denne samtale) Udbytte - (Begynd med slutningen) Proces - (Hvilken slags samtale vil være hjælpsom) Faste kontrakter: Når tema og målet er givet på forhånd. Emergerende kontrakter: Når emne og mål afklares i starten af samtalen Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

55 IDOARRT KONTRAKT FORMÅL I DO INTENTION DESIRED OUTCOME UDBYTTE F A R AGENDA ROLES PROCES U R T RULES TIME P Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

56 TIME OUT - KONTRAKTJUSTERING Lad os lige stoppe op og gøre status, går det som planlagt? Skal vi justere i forhold til det mål, vi har aftalt? I forhold til det, som vi nu har fundet frem til hvad vil så være vigtigst at fokusere på? Sig mig lige jeg får den fornemmelse, at vi ikke taler om det, som er vigtigst for jer at tale om lige nu skal vi skifte fokus?

57 MODULOPBYGNING AF PROCESSER F U P F U P F U P F U P F U P F U P F U P Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

58 FACILITERINGSØVELSE ( 60 MIN.) I grupperne ved bordene I skal som familie mødes og diskutere, hvor I vil hen på sommerferie Fokusspørgsmål: Hvor skal vi hen på sommerferie? 1 person: lave og styre en faciliteret proces, (F -U-P og IDOARRT modellen) (20 min.) 2 person: Tænk over rolle, temperament, stil og destination f.eks. Spanien 3 person: Rolle og f.eks. Norge 4 person: Rolle og f.eks. DK 5 person: Rolle og f.eks. Cuba Diskutere hvor I skal hen! Faciliteret / styret (25 min.) Opsamling (15 min.) Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

59 I DO A R R T INTENTION DESIRED OUTCOME AGENDA ROLES RULES TIME F-U-P formål, udbytte, proces Rasmus Johannes Lund / phone: (+45) / Mail:

Det gode og effektive møde Malene Rix Forhandling og Facilitering www.malenerix.dk Program Viden om møder - forskningsresultater og erfaringer Mødeforberedelse - drejebogen som redskab Formål med møder

Læs mere

STORGRUPPE- PROCESSER

STORGRUPPE- PROCESSER STORGRUPPE- PROCESSER PKU100 FEBRUAR 2016 Mål og Rammer 4 Læringsmetoder 6 Deltagerinvolvering 8 Proceskonsultative redskaber 10 Struktur 12 Fysiske rammer 13 Evaluering 14 Denne folder er udarbejdet på

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Fra frivilligkoordinator til frivillig-facilitator 1. og 6. Marts

Fra frivilligkoordinator til frivillig-facilitator 1. og 6. Marts Gør tanke til handling VIA University College Fra frivilligkoordinator til frivillig-facilitator 1. og 6. Marts 2018 10.30 13.00, lektor og konsulent, VIA Efter- og videreuddannelse beli@via.dk 1 Fra frivilligkoordinator

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Træn din faciliteringsmuskel. Værdiskabende møder og samarbejdsprocesser

Træn din faciliteringsmuskel. Værdiskabende møder og samarbejdsprocesser Træn din faciliteringsmuskel Værdiskabende møder og samarbejdsprocesser Nanna Munk Cand.mag. i Medievidenskab og Dansk fra Københavns Universitet, 2003 Certificeret facilitator fra DME, 2006 Ejer af MUNK

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Feedback på arbejdspladsen

Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen kan ses som et læringsværktøj, der sikrer fagligt fokus og udvikling af samarbejdet om kerneopgaven. At opbygge en velfungerende feedbackkultur, kan

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Farvel til kedelige møder

Farvel til kedelige møder Workshop om effektive og lærende møder v/ Nanna Munk Summemøde to og to Tre minutter til hver Spørg hinanden: Hvorfor har du valgt denne workshop? Hvad forventer du at blive klogere på? 1 Det kedelige

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Værdier i Early Warning

Værdier i Early Warning Værdier i Early Warning Præsentation og gruppearbejde Kolding, den 8. og 9. november 2012 Program - værdier 11.00 11.45 1: Baggrund for at arbejde med værdier i EW 2: Værdier i organisationer 3: Møde om

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4 Formgiv dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 4 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i formgiv fasen At deltagerne fortsætter deres planlægning af

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN PROGRAM 09.00-15.00 09.00-9.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 09.30-10.15 En indføring i grundlæggende kommunikative

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Refleksionsmøder - for team- og projektledere Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Program: 09.00-09.45: Fælles velkomst og metodeinput 09.45-10.15: Indflyvning i grupperne 10.15-10.30:

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling Daginstitution Version 4.0 August 2013 Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag - hvordan går det med barnet? Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede

Læs mere

Praktiske værktøjer til

Praktiske værktøjer til Praktiske værktøjer til At forberede det konstruktive møde At lede mødet situationsbestemt At arbejde med forståelige dagsordener, der gør det muligt at være aktiv mødedeltager At være klædt på til at

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

ARBEJDE I STUDIEGRUPPER

ARBEJDE I STUDIEGRUPPER LENA PRADHAN OG CHALOTTE CHRISTENSEN VIDEREUDVIKLING AF MATERIALE, UDVIKLET AF HANNE BUHL (CUDIM), 2012 UNI VERSITET PRÆSENTATION Stil jer i en rundkreds på gulvet Tag en hurtig runde: Navn Studievejleder

Læs mere

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016 VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016 BSS DAGENS PROGRAM Velkomst og introduktion Mentorrollen ved Susan Heilemann Pause sandwich og sodavand Den gode samtale ved Majbritt Nielsen og Marie Louise Bro Pold

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Hvor var det nu vi kom fra?

Hvor var det nu vi kom fra? Hvor var det nu vi kom fra? Korte møder: Sidste gang arbejdede vi med den professionelle samtale samtalens faser og spørgeteknik. Hvilke refleksioner har det givet dig efterfølgende? Har du anvendt nogen

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Rådgivningsmetodik Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Hvad er god rådgivning? To og to Hvad kendetegner god rådgivning?

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Velkommen Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Dagens program Gamemastererfaringer Reflekterende team Tuckmans teammodel Pause Domæneteori Grafisk facilitering Evaluering Gamemaster-erfaringer

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Velkommen dag 3. Teammøde

Velkommen dag 3. Teammøde Velkommen dag 3 Dagens program indeholder oplæg og drøftelser om Etiske overvejelser Kommunikation Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater.

Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater. Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater. TID: Kurset varer 2 dage: 16 og 17. Maj 2013 KL: 9,30-16 Et kursus på 2 dage for Centerets undervisere i forumteaterets muligheder/ facilitator greb.

Læs mere

Fra aktiv lytning til Karl Tomm

Fra aktiv lytning til Karl Tomm Fra aktiv lytning til Karl Tomm Detektiven undersøger og forstår! Undersøgelse Hvad kunne du tænke dig at tale om de næste 30 minutter? Afklarende, definerende og undersøgende spørgsmål 1.Lyt 2. Stil spørgsmål

Læs mere

Praktiske værktøjer til

Praktiske værktøjer til Praktiske værktøjer til At forberede det konstruktive møde At lede mødet situationsbestemt At arbejde med forståelige dagsordener, der gør det muligt at være aktiv mødedeltager At være klædt på til at

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale.

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale. viaart Hvad er viaart? viaart er et innovativt koncept, med fokus på udvikling via kunsten. Forretningsområdet tager afsæt i en kunstnerisk 7-trins proces, hvor fokus er på at udvikle målrettede produkter

Læs mere

Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold

Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold Indlæg ved Kompetenceudvikling i Økologisk Bæredygtighed Eva Gleerup Udviklingskonsulent, DLBR Akademiet Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold Fokusområder

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

METODER. til intern videndeling. - dokument til download

METODER. til intern videndeling. - dokument til download METODER til intern videndeling - dokument til download VIDENDELING HVORFOR NU DET? Om forskellen på information og viden kan der siges meget. Ganske kort er én definition at viden er information som fører

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Færdiggør dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 5

Færdiggør dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 5 Færdiggør dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 5 Læringsmål At deltagerne reflekterer over egne afprøvninger i praksis At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Mødeledelse af pædagogiske møder. Oplæg ved Vibeke Petersen d Sprogin

Mødeledelse af pædagogiske møder. Oplæg ved Vibeke Petersen d Sprogin Mødeledelse af pædagogiske møder Oplæg ved Vibeke Petersen d.26.08.16 Sprogin 1 Præsentation af mig og mine kurser i Sprogin o Lærer- og psykologuddannet med særligt fagområde indenfor kommunikation, samarbejde,

Læs mere

Lærings- & trivselsbarometer

Lærings- & trivselsbarometer Lærings- & trivselsbarometer - hvordan du styrker din formidling og undervisning ved hjælp af elevernes feedback En vejledning til underviseren. Indhold Materialer Barometret Som man spørger, får man svar

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Campus Bindslevs Plads. - en fortælling på vej...

Campus Bindslevs Plads. - en fortælling på vej... Campus Bindslevs Plads - en fortælling på vej... Campus Bindslevs Plads er en fortælling på vej om... At booste læringsglæden hos børn og unge - blandt andet ved inddrage kultur og kreativitet. At lære

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal

Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal 2015 2016 4. temadag 20. januar 2016 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skoleledelse/materiale r-til-forloeb/rudersdal-kommune Ledelsesforløb

Læs mere

Cases om logbogen som pædagogisk værktøj. Baggrund og erfaringer med brug af logbog i fagene: Proceskonsultation og Teambuilding.

Cases om logbogen som pædagogisk værktøj. Baggrund og erfaringer med brug af logbog i fagene: Proceskonsultation og Teambuilding. Cases om logbogen som pædagogisk værktøj Baggrund og erfaringer med brug af logbog i fagene: Proceskonsultation og Teambuilding Præsenteret af: Klaus Jakobsen, ekstern lektor, Institut for Organisation

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Workshop i mundtlig retorik

Workshop i mundtlig retorik Workshop i mundtlig retorik Dagens program Kl. 16.00-16.15 Kl. 16.15-17.00 Kl. 17-17.30 til? Kl. 17.45-18-30 Kl. 18.30-19.00 Kl. 19.00-19:45 Kl. 19:45-20.15 Registrering og finde lokaler Lidt om actio.

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Lederen som facilitator af innovation og forandring

Lederen som facilitator af innovation og forandring Lederen som facilitator af innovation og forandring Styrk din facilitatorrolle Mange ledere faciliterer hver eneste dag, men de færreste har lært at benytte de grundlæggende teknikker, som skaber gode

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER SEMINAR 3 ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER - Fokus på læringsudbytte af entreprenørielle processer AU AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 1. JANUAR 2016 Program for dagen

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Coach eksempel 6. Spørgeteknik. Spørgedimension. Coachsamtale Eksempel 1. Øvrige teknikker

Coach eksempel 6. Spørgeteknik. Spørgedimension. Coachsamtale Eksempel 1. Øvrige teknikker Coach eksempel 6 Coachsamtale I de 2 følgende coacheksempler kan du dels følge et udpluk af en samtale og dels læse i kolonnerne til højre, hvilke spørgedimensioner og teknikker, der er anvendt. Vi er

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Det brændende spørgsmål

Det brændende spørgsmål Det brændende spørgsmål Hvordan har vi trænet personalet på Kolding Sygehus, P3 i en dyb, rummelig og nærværende kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer? Med det formål, at patienten, de pårørende

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere