Mejerileveringsdata til brug for modulet med kvoteberegning skal indtastes manuelt, da de ikke kan tages med i overførslen fra Kvægdatabasen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mejerileveringsdata til brug for modulet med kvoteberegning skal indtastes manuelt, da de ikke kan tages med i overførslen fra Kvægdatabasen."

Transkript

1 UNIFORM Agri DK Produktnavn Sælges som Uniform-Basis, hvor der ikke er kobling til procesudstyr (mælkemålere, kraftfoderautomater, aktivitetsmålere) eller Uniform-Professionel, der kobles til det eksisterende procesudstyr, som findes på bedriften. Der kan købes tillægsmoduler til begge managementpakker, som blandt andet indeholder mælkekvoteprognose og økonomisk/teknisk månedsrapport. Her beskrives programmet svarende til Uniform-Professionel. Krav til hardware/internet Kræver en almindelig pc med Windows 98 eller senere Windows versioner. Programmet kræver minimum almindelig modemforbindelse for at udveksle data med kvægdatabasen. Programmet kan køres uden internet, men så kan data ikke udveksles med Kvægdatabasen. Grunddata ved opstart Data fra Kvægdatabasen indlæses i programmet ved opstart. Data bestilles fra Uniformprogrammet og hentes ind i programmet som ni filer fra Kvægdatabasen, som indeholder informationer på de enkelte dyr (stambog, ydelseskontrol, dyrlægedata, inseminering osv.). Data, som ikke findes på Kvægdatabasen såsom transpondernummer, skal indtastes. Udveksling af foderdata, malkedata, aktivitetsdata Data kan modtages og sendes til de fleste fabrikater af kraftfoderautomater, mælkemålere, aktivitetsmålere. Det kræver, at der anvendes samme dataformater. Uniform kan udveksle i de fleste dataformater (VC3, VC4, Alpro, Insentec m.m.). Der kan anvendes flere transpondernumre pr. dyr. Data kan opsamles og sendes automatisk op til fire gange i døgnet. Manuelt kan de udveksles, så ofte man ønsker. Dette gælder både foderdata, malkedata og aktivitetsdata. Frekvensen og tidspunkt på dagen indstilles i programmet. Udveksling af data med Kvægdatabasen De lovmæssige staldregistreringer om kælvninger og omsætninger kan indtastes i Uniform programmet. Herfra kan de importeres over til Dyreregistreringsprogrammet. Herfra indberettes de på Kvægdatabasen uden yderligere indtastning. Fra slutningen af 2005 forventes det, at data kan overføres til Kvægdatabasen uden, at Dyreregistreringsprogrammet skal åbnes. Udveksling af data med Kvægdatabasen kræver dog altid abonnement på Dyreregistrering. De seneste data fra Kvægdatabasen kan til enhver tid hentes ind i Uniformprogrammet. Indlæsningen foregår fra Uniform-programmet, som henter ni filer med oplysninger fra de sidste tre måneder. Uniform-programmet skelner selv mellem nye data og eksisterende data. Manuel indtastning af data Dette gøres ved pc, men der arbejdes på udvikling af en håndterminal. Hændelser kan indtastes på enkeltdyr eller i nogle tilfælde som gruppeindberetninger på flere dyr (goldning, gruppeskift m.m.). Mejerileveringsdata til brug for modulet med kvoteberegning skal indtastes manuelt, da de ikke kan tages med i overførslen fra Kvægdatabasen. Lagring af data og backup Data slettes ikke løbende. Når et dyr meldes afgået, tildeles det automatisk et nyt nummer på fem cifre og kommer i et arkiv, så det ikke længere optræder på daglige styringslister. Dyret kan stadig findes under sit CHR-nr. Programmet kan sættes op til automatisk at lave backup til C-drevet, cd-rom eller andet tilsluttet lagringsenhed. Herd Managementprogrammer 27

2 Figur 1. Frugtbarhedsstatus vist på alle dyr på en graf. Stiller man musen over en prik, kan man aflæse information om dyret ude til højre i skærmvinduet. Præsentation af data Data kan vises på pc-skærm og på udskrifter. Der er mulighed for grafisk præsentation af udvalgte data. Der er mulighed for at se data på enkeltkoniveau, som gennemsnit af grupper og på besætningsniveau. Dyrene kan deles op i et ubegrænset antal grupper. Det er muligt at vælge forskellige kriterier for visning og sortere dyrene efter forskellige parametre. Parameter- og grænseværdier Der er lagt foruddefinerede parameter- og grænseværdier ind i forhold til, hvilke køer der bliver vist på styringslister. Disse værdier kan efterfølgende ændres af brugeren. Herd Managementprogrammer 28

3 Figur 2. En af mulighederne i foderberegning er at lave faste kriterier for op-/nedtrapning og få de indtastede værdier vist grafisk. Tildeling af foder Der er mulighed for at anvende seks forskellige kraftfodermidler, hvor fire er i kraftfoderbokse og to i malkestalden. Hver gruppe af dyr kan have forskellig foderplan. Det er muligt at have forskellige kriterier for første kalvs køer og øvrige køer. Kraftfoder kan automatisk optrappes og nedtrappes inden for laktation i forhold til mælkeydelse eller stadie i laktationen (før goldning). Det er muligt at se en grafisk fremstilling af fodertildelingen pr. ko, således kan man se den daglige mængde af det pågældende kraftfoder i hele laktationsperioden med op- og nedtrapning. Den tildelte mængde pr. besøg skal beregnes i kraftfoderautomat. Fodertildeling kan automatisk genberegnes op til fire gange dagligt. Ved indberetning af en kælvning kan koen automatisk skifte til en ny fodertildeling. De enkelte køer kan sættes manuelt i foder eller tildeles en ekstra mængde kraftfoder (bonus) oven i det beregnede niveau. Oplysninger om restfoder kommer tilbage til Uniform-programmet. Her vises en alarmliste for høj restmængde det sidste døgn, som automatisk kan udskrives. Alarmniveau kan indstilles i program. Anvendelse af malkedata Der er mulighed for at vise de mælkeydelser, som bliver opsamlet af malkeudstyret ved de enkelte malkninger. Der vises syv dages gennemsnitsydelse, samt ydelse pr. malkning og pr. dag. Ved anvendelse af SAC s malkeudstyr er det muligt at vise ledningsevnemålinger på kirtelniveau. Dagsydelser for de sidste syv dage kan ses i et vindue. Der beregnes en speciel ydelsesparameter kaldet STY (standard top ydelse). Herd Managementprogrammer 29

4 Data fra ydelseskontrol kan vises, hvor man ser grafiske præsentationer af mælkeydelse, fedtprocent, proteinprocent, celletal samt STY for hele besætningen i forhold til laktationsstadie. Der kan vises laktationsnøgletal og celletalsopgørelse svarende til dem, man kan bestille i ydelseskontrollen. Der kan vises en alarmliste over køer, som har givet mindre mælk end forventet ud fra syv dages gennemsnit. Der kan sorteres efter ydelsesafvigelsens størrelse. Besætningens og gruppernes totale præstation ved de enkelte malkninger kan vises for mælkeydelse. Figur. Informationer fra ydelseskontrollen kan vises. Her er vist celletal ved sidste ydelseskotrol på en ny måde. Anvendelse af aktivitetsdata Aktivitetsinformationer kan overføres til Uniform. Der er ingen beregning af aktivitetsniveau i Uniformprogrammet, disse stammer udelukkende fra det styringsprogram, som er købt sammen med aktivitetsmålere. Aktivitetsdata kan i Uniformprogrammet vises på lister sammen med øvrige reproduktionsdata. På en kombineret alarmliste findes alarmerne for aktivitet. Reproduktion Der kan udskrives en lommekalender, som giver en ugeoversigt over køer, der skal goldes, køer, der skal kælve, dyr, der er aktuelle for første brunst, 3-ugers dag for insemineringer og drægtighedsundersøgelse. Det er også muligt at udskrive større reproduktionslister, der dækker længere perioder bl.a. med forventede kælvninger, svarende til udskriften i ydelseskontrollen. Der er mulighed for at se alle køers reproduktive status i et grafisk oversigtsvindue, ligesom de kan ses på en liste. Herd Managementprogrammer 30

5 Sundhed/sygdom Sygdomme og behandlinger kan hentes ned fra Kvægdatabasen og vises i program. Det er muligt selv at indberette sygdom, behandling og medicin i programmet, som kan overføres til Kvægdatabasen. Dette gøres på enkeltkoniveau. Der er oprettet sygdomme, behandlinger og medicin i programmet, og der kan tilføjes flere. Angivelse af, hvor mange dage mælk og dyr skal tilbageholdes, kan udskrives på en liste. Separation af dyr Ved anvendelse af programmet på nogle systemer, blandt andet DeLaval s kan fraseparering styres fra Uniform. I andre tilfælde kan styring af automatiske frasepareringslåger ikke klares fra programmet, men skal tastes i det pågældende program, som styrer frasepareringen. Muligheder for udskrifter Der findes udskriftsmuligheder til de fleste opslag, der laves i programmet. En del af udskrifterne kan sættes til automatisk udskrivning til tilbagevendende tidspunkter (dag, uge, måned). Uniform har lavet kopier af nogle af de mest anvendte udskrifter fra Dyreregistrering. Det er ikke muligt at ændre disse. Der er mulighed for at sammensætte sine egne udskrifter ud fra forskellige kriterier og de variable, der findes i programmet. Figur 4. Lommekalenderen kan for eksempel automatisk skrives ud hver uge til at have med ud i stalden. Opstart og opfølgning Der knyttes et besøg til opstart og installering af program. Dertil kommer yderligere et besøg, hvis programmet skal kobles til malkeudstyr, kraftfoderautomater og aktivitetsmålere. Under besøget introduceres brugeren til programmet. Der er adgang til hotline i almindelige kontorti- Herd Managementprogrammer 31

6 der. Dette er gratis det første halve år, derefter en del af abonnement. Ekstra installation eller servicebesøg bliver faktureret. Der afholdes brugermøder og 2-dags kurser. Brugervejledning Der findes en 46 siders brugervejledning på dansk. Den indeholder manual til installering af program og beskrivelse af den grundlæggende anvendelse af programmets muligheder. Der er en hjælpefunktion i programmet til de enkelte skærmbilleder. Der er enkelte engelske og hollandske udtryk på skærmbilleder og i brugermanual. Opdateringer Opdatering til ny version er en del af abonnementet. Mindre opdateringer vil i fremtiden ske over internettet. I programmet findes en funktion som kontrollerer for opdateringer. Vejledende priser Vejledende pris for program inkl. installering og arbejdsløn er kr. Vejledende pris for abonnement er % af købsprisen. Forhandler UNIFORM Agri DK, Pogagervej 8, 7550 Sørvad. Desuden forhandles produktet af: RMS, Tømrervej 3C, 6800 Varde Strangko A/S, Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde S.A. Christensen & CO, Nordre Havnevej 2, 6000 Kolding Herd Managementprogrammer 32

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion.

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion. DeLaval Produktnavn Sælges som ALPRO Windows 6.50. Det samme program kan anvendes både til malkning i AMS og konventionel malkning. Programmet sælges som et samlet grundmodul, hvortil der findes et tillægsmodul

Læs mere

S.A. Christensen & Co

S.A. Christensen & Co S.A. Christensen & Co Produktnavn Sælges som SATURNUS. Sælges p.t. sammen med Galaxy malkerobot. I fremtiden vil det sælges som managementprogram til anvendelse sammen med alle produkter fra S.A. Christensen

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Miniguide Admin. version 2.0

Miniguide Admin. version 2.0 Miniguide Admin. version 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellness HOVEDMENU 2. Wellness hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE: Sælg behandling 7.

Læs mere

Indledning. Velkommen. Elementer på hovedskærmbilledet. Version 1.5 Indholdsfortegnelse

Indledning. Velkommen. Elementer på hovedskærmbilledet. Version 1.5 Indholdsfortegnelse Version 1.5 Indholdsfortegnelse Indledning TMR Tracker Precision Feed Management Solutions Fodermanagementsystemet TMR Tracker er en komplet løsning, der giver landmanden kontrol over foderomkostningerne

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150)

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanual for SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000 Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanualen beskriver de styringsområder, som anvendes mest i det daglige arbejde. Henvisninger: I minimanualen

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol 1 Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderstyring Dette hæfte er en introduktion til Foderkontrol og Foderregistrering i DLBR NorFor Foderstyring.

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Nøgletal i rådgivningen

Nøgletal i rådgivningen Nøgletal i rådgivningen Version 1. Lene Bruun Siriwadhananuraks 1 Indhold Indledning... 3 Produktionsstyring... 6 Svin... 7 Fravænnede pr. kuld (sohold)... 7 Kuld pr. årsso (sohold)... 8 FEsv pr. kg tilvækst

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

MADLOG VITA brugervejledning

MADLOG VITA brugervejledning MADLOG VITA brugervejledning Professionelt kostberegningsprogram til PC, Mac og tablets 28. august 2013 Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Programmel og

Læs mere