317 Offentlige finanser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "317 Offentlige finanser"

Transkript

1 Tabel Offentlige finanser Statens og kommunernes drifts- og anlægsregnskab. Current and investment accounts of the State, the municipalities and the counties. Staten /56 Kommunerne 2 Staten i 1956/57 Kommunerne 2 mill. kr. - Staten 1957/ Kommunerne I. Driftsindtægter A. Skatter og afgifter i alt , ,5 4928, ,2 5265, ,0 Ejendomsskatter... 90,5 409,5 92,1 470,0 108,5 519,9 Indkomst- og formueskatter , ,6 2221,5 1231,2 2318,7 1376,5 Motorafgifter (incl. tillægsafgifter) ,2 120,5 512,4 128,9 598,1 141,4 Andre told- og forbrugsafgifter ,0 26, ,6 28,1 2239,8 28,2 B. Formue- og erhvervsindtægter i alt (netto)... = 148,0 0,1 = 119,1 3,3 = 86,1 36,6 Overskud af virksomheder m. m... = 55,8 24,9 _ 66,4 38,4 = 62,9 76,9 Forskellige formueindtægter... 94,6 59,3 128,7 63,6 147,8 72,0 Beregnede renter af anlægskapitaler... 55,4 69,2 60,4 72,3 66,9 72,1 Renter og omkostninger af gæld... = 242,2 = 153,3 = 241,8 = 171,0 = 237,9 _ 184,4 C. Tilskud fra Staten m. v... 0,8 0,7 0,7 D. Andre driftsindtægter... 97,8 1,8 69,3 6,3 98,0 0,8 A-D. Driftsindtægter i alt: Efter Statens regnskabsprincipper ,9 1724,2 4878,8 1868,5 5277, ,1 Efter kommunernes regnskabsprincipper , , ,7 II. Drifts- og anlægsudgifter A. Driftsudgifter Udgifter til administration m. m ,8 170,8 200,4 186,7 202,1 196,3 Sociale udgifter ,4 456, ,2 519,0 1436,5 567,2 Undervisningsvæsen ,3 235,8 516,6 259,7 583,6 263,9 Medicinalvæsen ,9 179,7 315,7 191,2 345,2 192,5 Rets- og politivæsen ,6 4,8 238,4 4,5 247,8 4,5 Vejvæsen (incl. anlægsudgifter)... 86,2 303,0 103,4 280,9 95,3 294,1 Forsvarsvæsen (excl. civilforsvarsudgifter) ,5-851,2-848,7 - Forsk. udgifter (incl. tilskud til anlægsarbejder).. 544,1 152,5 584,0 160,0 627,0 167,0 Driftsudgifter i alt: Efter Statens regnskabsprincipper , ,3 4072, ,0 4386,2 1685,5 Efter kommunernes regnskabsprincipper , , ,0 B. Anlægsudgifter i alt ,4 450,4 307,9 518,4 333,4 497,4 Udbyttegivende ejendomme netto ,1 117,2 151,1 112,3 155,9 131,9 Udbyttegivende ejendomme ,5 174,7 202,0 173,4 205,7 192,3 Afskrivninger... = 51,4 = 57,5 = 50,9 = 61,1 = 49,8 = 60,4 Administrationsbygninger m. m... 1,5 15,2 1,3 14,4 3,1 14,3 Alderdomshjem og folkepensionistboliger ,7 0,3 37,8 0,1 32,2 Skoler... 8,9 193,5 12,6 205,3 17,4 162,3 Sygehuse, sindssygehospitaler... 15,9 60,6 24,2 80,8 25,4 95,7 Rets- og politibygninger... 2, ,9 0,4 Militære anlæg ,6 1 1'1 79,8 J '4 63,0 0'1 Andre ikke-udbyttegivende ejendomme... 27,9 32,1 36,4 67,4 66,6 60,9 A-B. Tilsammen drifts- og anlægsudgifter ,2 1953,7 4380, ,4 4719, ,9 C. Merindtægt eller merudgift (=) ,7 = 229,5 498,0 = 251,9 557,4 = 78,8 ANM. Indtil 1954/55 blev Statens regnskab opgjort dels som et driftsregnskab over de løbende indtægter og udgifter og dels som en oversigt over bevægelserne på Statens statuskonti. Fra 1955/56 foretoges der en samlet opgørelse af drifts- og anlægsregnskabet, og endvidere en opgørelse af bevægelserne på formue- og kapitalkontiene. Der er endvidere sket den ændring, at der ikke som driftsudgifter beregnes renter og afskrivninger af ikke udbyttegivende ejendomme. - Under Staten er medregnet Den fælleskommunale Udligningsfond. I kommunernes regnskabsopstillinger er der ikke foretaget tilsvarende ændringer, jfr. tabel 260 og , men i nærværende tabel er kommunernes regnskabstal omarbejdet, således at de kan sammenlignes med Statens. I tabellen er dog endvidere anført kommunernes samlede driftsindtægter og udgifter, således som disse er opgjort i tabel 260. For 1957/58 skyldes forskellen mellem de to sæt opgørelser for driftsindtægternes vedkommende, at der i kommunernes egen regnskabsopstilling er medregnet 110,6 mill. kr. vedrørende beregnede renter af ikke-udbyttegivende ejendomme. For driftsudgifternes vedkommende er der foruden de nævnte 110,6 mill. kr. medregnet 26,1 mill. kr. til nyanskaffelser afholdt af driften, 247,2 mill. kr. til henlæggelser udover normale afskrivninger og 65,4 mill. kr. til afskrivninger på ikke-udbyttegivende ejendomme. Derimod er et beløb på 14,8 mill kr. vedrørende vejvæsenet i kommunernes egen opstilling opført på kapitalregnskabet og ikke på driftsregnskabet. KILDE: Statsregnskaberne samt regnskaber og regnskabsoversigter for de enkelte kommuner.

2 Tabel 255 Samlet oversigt over drifts- og anlægsbudgettet for statsregnskabet for 1956/57, 1957/58 og 1958/59 samt finansloven for 1959/60. Summary regarding the Public Accounts for 1956/57, 1957/58 and 1958/59 and the Budget for 1959/60. Current and investment accounts / / / /60 Finanslov Udgift i Indtægt Udgift i Indtægt Udgift I Indtægt Udgift m ill. kr. I. Skatter og afgifter ,3-4537,4-5377,9-5443,2 2. Statsvirksomhederne... 66,3-62,9-75,3-111,6-3. Rente konto... 52,2-22, ,8-1,9 4. Adskillige indtægter ,4-44,7-30,9-33,0 5. Kongen... 2,4 2,5 2,8 2,8 6. Det kongelige hus... 0,2 0,3 0,3 0,3 7. Folketinget... 9,2 9,5 10,0 10,3 8. Statsministeriet... 8,4-6,9-10,0-6,6-9. Ministeriet for Grønland... 44,8 49,2 58,9 56,6 10. Udenrigsministeriet... 44,2 46,6 53,5 58,0 11. Landbrugsministeriet... 56,5 57,9 63,8 57,7 12. Fiskeriministeriet... 6,5-7,2-7,6-7,6-13. Indenrigsministeriet ,2 170,3 402,6 387,4 14. Boligministeriet... 39,9-55,4-77,1-76,3-15. Arbejds- og socialministeriet , ,4 1536,6 1532,9 16. Ministeriet for offentlige arbejder... 28,7-33,7-37,6-23,2-17. Ministeriet for handel, industri og søfart.. 56,7 62,8 71,6 55,5 18. Justitsministeriet ,5 251,9 273,6 275,6 19. Kirkeministeriet... 31,3 33,6 35,9 35,1 20. Undervisningsministeriet ,3-549,7-701,3-705,9-21. Forsvarsministeriet ,4 868,1 899,9 890,5 22. Finansministeriet ,6 137,5 153,6 310,2 23. Pensionsvæsenet ,5-199,6-199,3-213,0-24. Den fælleskommunale Udligningsfond ,1 352,0 452,3 424,9 25. Særlige fonde ,6-13,4-58,3-21,7 26. De til vejformål m. v. bestemte indtægter ,3 358,0 95,2 340,9 104,2 398,1 276,3 568,5 27. Anlægsudgifter ,0-333,5-375,3-452,1-28. Tilskud til anlægsarbejder... 59,4-64,3-74,5-78, i alt ,3 4994,3 4804,0 5361,3 5225,3 5879,0 5623,7 6068,3 i Indtægt Merindtægt ,0-557,3-653,7-444,6 - Tilsammen , , , , , , , ,3 Overførsler fra drifts- og anlægsregnskabet tilformue- og kapitalkonti 29. Særlige afskrivninger og henlæggelser Driftsresultat for Den fælleskommunale Ud- 412,3 ligningsfond ,1-27,4 30. Driftsresultat for særlige fonde... 0,6 30. Driftsresultat for de til vejformål m. v. be- stemte indtægter ,7 30. De til nyanlæg for statsvirksomheder og mini- - 72,8-39,0-35, ,4-58,3-21, ,7-293,9-292,2 - sterier anvendte nettoudgifter ,5-336,6-376,1-454,3 30. De til nyanlæg for særlige fonde anvendte nettoudgifter... 1,6-3,0-0,8 - - _ 2,2 30. Balancekonto ,4-586,4-637,8-547, i alt ,6 338,6 921,3 364,0 1029,8 376,1 896,7 452,1 Saldo, jfr. drifts- og anlægsbudgettet ,0-557,3-653,7-444,6 Tilsammen ,6 836,6 921,3 921,3 1029,8 1029,8 896,7 896,7 KILDE: Statsregnskaberne og finansloven for pågældende finansår.

3 319 Offentlige finanser Tabel 256. Specificeret oversigt over Statens finanser ifølge statsregnskabet for 1956/57, 1957/58 og 1958/59 samt finansloven for 1959/60. Specification of National Government finance according to the Public Accounts for 1956/57, 1957/58, and 1958/59 and the Budget for 1959/60. Drifts- og anlægsbudget 1956/ / /60 Finanslov 1. Skatter og afgifter I. Skatter pd faste ejendomme - A. Ejendomsskyld Frederiksberg Købstæderne og landdistrikterne B. Grundskyld København Frederiksberg Købstæderne og landdistrikterne C. Jernbaneskyld (lov af 18. april 1910) D. Grundstigningsskyld I alt skatter pd faste ejendomme II. Skatter på indkomst og formue A. Indkomstskat' B. Formueskat C. Efterbetalinger og bøder I alt indkomst- og formueskat III. Stempelafgift og midlertidig afgift af arv A. Midlertidig afgift af arv (lov nr. 173 af 16. maj 1933) _ B. Stempelafgift C. Særlig stempelafgift ved overdragelse af offentlige værdipapirer I alt stempelafgift og midlertidige afgifter IV. Forbrugsafgifter A. Told B. Afgifter af spiritus, vin og øl C. Tobaksafgifter D. Omsætningsafgift af chocolade- og sukkervarer m. m E. Parfumeafgift F. Afgift af konsum-is G. Afgifter i h. t. lov nr. 43 af 14. marts H. Afgifter i h. t. lov nr. 44 af 14. marts I. Forlystelsesafgift Afgifter af motorkøretøjer: K. Afgift af motorkøretøjer L. Midlertidig tillægsafgift af motorkøretøjer M. Omsætningsafgift af motorkøretøjer N. Afgift af benzin Benzinafgift i h. t. lov nr. 115 af 8. april P. Benzinafgift i h. t. lov nr. 191 af 17. april I alt K-P Fragår: Tilskud til kommunerne til vejarbejder og snekastning De til særlige formål bestemte indtægter I alt fragår Heri er bl.a. fradraget børnetilskud. Dette fradrag udgør for 1956/ /59 (): , resp For 1956/57 og 1957/58 er fradraget refusion til Den fælleskommunale Udligningsfond (): og KILDE: Statsregnskaberne og finansloven for pågældende finansår.

4 320 Tabel 256. (fortsat) Specificeret oversigt over Statens finanser ifølge statsregnskabet for 1956/57, 1957/58 og Specification of National Government finance according to the Public Accounts for 1956/57, 1957/58 and 1958/59 and Drifts- og anlægsbudget (fortsat) 1956/ / / /60 Finanslov Q. Tillægsafgift af benzin Stempelafgift af spillekort Afgift af kaffesurrogater Afgift af pap og papir Afgift af elektr. glødelamper m. v Afgift af radiolamper Afgift af mineralvand Afgift af tændstikker samt cigar- og cigarettændere o R. Andre indtægter I alt forbrugsafgifter V. Gebyrer, sportler, kendelser m. m. A. Retsafgifter B. Departementsafgifter C. Afgift af patenter D. Afgift af varemærker m. v E. Afgift af forsikringsselskaber F. Afgift til navigatørers praktiske uddannelse G. Afgifter vedrørende skibes registrering H. Afgifter af gevinster i klasselotteri m. m I. Afgifter for gesandtskabs- og konsulattjeneste K. Afgift af spil ved væddeløb L. Rangskat M. Afgift af sparekasser Afgifter af statskontrollerede sygeforeninger Q. Afgifter for registreringer m. m. af anmeldelser til aktieselskabsreg. og forsikringsreg. samt bøder S. Afgifter for registrering m. m. af anmeldelser til foreningsregisteret T1. Afgift af anerk. ulykkesforsikringsselskaber T2. Kendelser, indbet. i h. t. lov af 20. maj 1933 om forsikring mod følger af ulykkestilfælde U. Refusioner for fondsbørsens medlemmer X. Indvundne sagsomkostninger v. Den faste Voldgiftsret Y. Afgift af banker Z. Afgifter i henh. t. lov om tilsyn med skibe Æ. Afgifter i henh. t. lov nr. 251 af 13. juni 1922 om en isbryder og indførelse af en isafgift Ø. Afgifter i henh. t. lov nr. 131 af 18. april 1925 om tillæg til lov nr. 251 af 13. juni AA. Indtægter i forbindelse med motorlovgivningen BB. Boafgift CC. Afgifter for retshjælp på dommerkontorerne DD. Gebyrer for bevilling til pantelånervirksomhed og handel med brugte genstande EE. Isafgift af visse havne FF. Afgifter for sundhedseftersyn ved ind- og udførsel af husdyr GG. Afgifter for udfyldning af skibsbemandingslister m.v. i og uden for København HH. Gebyrer for udfærdigelse af pas, førerbeviser m. m JJ. Ekspeditionsgebyr for udfærdigelse af indførselsbeviser ' I henhold til lov nr. 109 af B. april 1957.

5 321 Offentlige finanser 1958/59 samt finansloven for 1959/60. the Budget for 1959/60 (cont.). Drifts- og anlægsbudget (fortsat) 1956/ / / /60 Finanslov KK. Afgifter af udvandringsagenter LL. Afgift af tipning lov nr. 278 af 9. juni NN. Afgift til driften af sømandsskoler Afgifter for registrering m. m. af anmeldelser til handelsregisteret PP. Afgifter for undersøgelse af skibslys etc RR. Afgift af tipning lov nr. 265 af 14. juni Bøder i h. t. lov nr. 352 af 22. juli 1945 om ekstraordinær formueopgørelse Statsvirksomhedernes indtægter I alt gebyrer, sportler, kendelser m. m I alt A. Statsbanerne = B. Post- og telegrafvæsenet C. Statshavnene D. Statens opmudringsmateriel E. Statens lufthavne F. Statstidende =51 5 G. Skov- og jagtvæsenet H. Klitvæsenet... =1 054 =1 145 =1 665 =1 874 J. Det kongelige Assistenshus... = =318 =200 K. Våbenarsenalet L. Ammunitionsarsenalet M. Krudtværket = N. Den militære klædefabrik Orlogsværftet P. Den kongelige grønlandske Handel R. Radiovæsenets overskud, der overføres til Radiospredningsfonden... =861 = S. Statens hulkortcentral I alt 2 indtægt = = Rentekonto A. Renteindtægter 1. Beregnet rente af den i ejendomme og anlæg under statsvirksomhederne anbragte kapital Rente af tilgodehavender og udlån Renter og udbytte af værdipapirer Renter af udlån af Marshallmidler, jfr I alt renteindtægter... B. Renteudgifter Den indenlandske statsgæld I. Renter II. Afskrivning på kurstab m. v III. Kursgevinst på obligat. opk. til amort... = Tilskrevne renter, jfr. 30 II A Renter af den udenlandske statsgæld Renter af skatkammerbeviser Renter af mellemværender med Danmarks Nationalbank Renter af mellemværender med ministerier og institutioner I alt renteudgifter I alt 3 indtægt =

6 322 Tabel 256. (fortsat) Specificeret oversigt over Statens finanser ifølge statsregnskabet for 1956/57, og Specification of National Government finance according to the Public Accounts for 1956/57, 1957/58 and 1958/59 and Drifts- og anlægsbudget (fortsat) 1956/ / / /60 Finanslov 4. Adskillige indtægter a. Indbetaling af overskud fra Danmarks Nationalbank b. Mulkter og bøder c. Afgifter fra Færøerne d. Andel i landbrugslotteriets årlige overskud e. Overskud ved autorisation af blæk, karbonpapir m.v f. Tilfældige indtægter g. Indtægt ved udmøntning af skillemønt h. Afgift til statskassen i anledning af tilladelser til broanlæg, opfyldninger m. v. i forstranden i. Domænerne = k. Forstrandsindtægter Østersregalet m. v m. Klasselotteriet n. Indbetaling fra A/S De danske Spritfabrikker I alt 4 indtægt Statsydelse til Hans Majestæt Kongen Årpenge til medlemmer af Det kongelige Hus Folketinget A. Statsministeriet I. Vederlag m. v. for ministrene II. Centralstyrelsen III. Udgifter ved naturfredning IV. Udgifter vedr. Færøerne V. Andre udgifter VI. Det økonomiske sekretariat VII. Budgetreguleringskonto I alt 8A B. Økonomiministeriet S 8 C. Ministre uden portefølje Ministeriet for Grønland A. Administrationen i København B. Administrationen i Grønland C. Retsvæsenet D. Sundhedsvæsenet E. Kirken F. Skole, oplysningsarbejde og anden kulturel virksomhed G. Den tekniske organisation H. Radio- og vejrtjenesten J. Forskellige tekniske virksomheder K. Forskellige faste anlæg og ejendomme i Grønland L. Erhvervs- og forsøgsvirksomheder... _ 318 = 277 _ 183 _ 240 M. Andre udgifter vedrørende Grønland N. Den kgl. grønlandske Handels virksomheder I alt Fragår indtægter P. Budgetreguleringskonto I alt

7 323 Offentlige finanser 1958/59 samt finansloven for 1959/60. the Budget for 1959/60 (cont.). Drifts- og anlægsbudget (fortsat) 1956/ / / /60 Finanslov 1000 kr Udenrigsministeriet I. Centralstyrelsen II. Ambassader, gesandtskaber og konsulater III. Andre udgifter Danmarks bidrag til De forenede Nationer Danmarks bidrag til økon. udv. af underudv. lande Danmarks andel i udgifterne ved oprettelse af et skandinavisk træningshospital i Korea IV. Budgetreguleringskonto I alt Landbrugsministeriet I. Centralstyrelsen II. Matrikeldirektoratet III. Landbruget A. Veterinær- og Landbohøjskolen B. Landøkonomiske statskonsulenter C. Foranstaltninger vedrørende jordens dyrkning og for--1 bedring D. Skovplantningens fremme E. Jagt- og skovbrugsmuseet F. Planteavlens fremme G. Husdyrbrugets fremme H. Veterinærvæsenet Udgifter i h. t. lov af 14. april 1920 om smitsomme sygdomme hos husdyrene Statens veterinære forsøgsstation for virussygdomme, efter fradrag af indtægter Udgifter vedr. bekæmpelse af tuberkulose hos kvæg m. v Udgifter vedr. bekæmpelse af smitsom kalvekastning J. Foranstaltninger vedrørende mejerivæsenet K. Kontrollen med landbrugsprodukter L. Varetagelse af det danske landbrugs interesser i udlandet M. Præmiering af husmandsbrug m. v Landbrugskursus P. Tilskud til selskaber og foreninger til fremme af almindelige landøkonomiske formål Q. Vedligeholdelse af kystsikringsanlæg i Frederiksborg amt R. Formål vedr. Det danske Hedeselskab S. Statens veterinære serumlaboratorium T. Dansk landbrugsmuseum U. Andre I alt III. Landbruget IV. Matrikelvæsenet i de sønderjyske landsdele V. Budgetreguleringskonto... I alt

8 324 Tabel 256. (fortsat) Specificeret oversigt over Statens finanser ifølge statsregnskabet for 1956/57, 1957/58 og Specification of National Government finance according to the Public Accounts for 1956/57, 1957/58 and 1958/59 and Drifts- og anlægsbudget (fortsat) / / /60 Finanslov S 12. Fiskeriministeriet A. Centralstyrelsen B. Saltvandsfiskeri og ferskvandsfiskeri C. Fiskeriundersøgelser D. Redningsskibe E. Andre udgifter F. Kongeriget Danmarks Fiskeribank G. Varetagelse af det danske fiskeris interesser i udlandet H. Budgetreguleringskonto I alt Indenrigsministeriet Centralstyrelsen... I II. Overøvrighederne III. Sundhedsvæsenet Centralstyrelsen Embedslægerne Seruminstituttet Udgifter til vaccination mod børnelammelse (polio) Lægehjælp og sygepleje Tilskud til helbredelsesanstalter Til Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse Behandlingen af veneriske sygdomme IV. Hospitaler m. m Statens sindssygehospitaler Fødselsanstalten i Jylland Statshospitalet i Sønderborg Tuberkuloseinstitutioner Finseninstitutet Tilskud til sygehusudgifter V. Tilskud til forskellige foreninger og selskaber VI. Tilskud til amtskommunerne i h. t. lov nr. 188 af 20. maj 1933 (lov nr. 85 af 31. marts 1958) : 1. Til regulering af den amtskommunale grundskyld Til regulering af den amtskommunale ejendomsskyld VII. Udskrivningsvæsenet VIII. Indkvartering IX. Færøerne X. Civilforsvaret XI. Andre udgifter Heraf værnepligtiges anvendelse til civilt arbejde XII. Budgetreguleringskonto I alt

9 325 Offentlige finanser 1958/59 samt finansloven for 1959/60. the Budget for 1959/60 (cont.). Drifts- og anlægsbudget (fortsat) 1956/ / / Finanslov 14. Boligministeriet I. Centralstyrelsen II. Boligstøttelovgivningen Driftstilskud til boligbyggeri m. v Huslejetilskud III. Bygnings-, byplan- og saneringslovgivning IV. Huslejelovgivningen V. Udgifter vedr. kredit- og hypotekforeninger VI. Statens bygningsvæsen Forvaltning af forsk. off. bygninger De kongelige haver VII. Andre udgifter Budgetreguleringskonto I alt Arbejds- og socialministerierne I. Centralstyrelsen II. Folkeforsikring A. Udgifter vedrørende sygeforsikring Direktoratet for sygekassevæsenet Tilskud til anerkendte sygekasser B. Udgifter vedrørende invalideforsikring Invalideforsikringsretten Statens andel i invalidepensioner m. v C. Udgifter vedrørende folkepension (aldersrente) D. Ankenævnet, jfr. lov nr. 118 af 12. april I alt II. Folkeforsikring III. Ulykkesforsikring m. v Direktoratet for ulykkesforsikring m. v Tilskud til anerkendte forsikringsselskaber Erstatning til tjenestemænd og arbejdere Erstatning til besættelsestidens ofre IV. Udgifter til arbejdsanvisning og arbejdsløshedsforsikring m.v Arbejdsdirektoratet og arbejdsnævnet Tilskud til anerkendte arbejdsløshedskasser og disses fortsættelseskasser efter fradrag af refusion fra kommunerne Tilskud til arbejdsløshedsfonden Refusion af de anerkendte arbejdsløshedskassers hus lejehjælp Tilskud til vanskeligt stillede arbejdsløshedskassers udgifter til børne- og forsørgertillæg Tilskud til de offentlige arbejdsanvisningskontorer V. Den særlige socialforsikring i de sønderjyske landsdele samt forsørgelse af militære invalider Forsørgelse af militære invalider i de sønderjyske landsdele Den almindelige militære invalideforsikring I Heri er fradraget folkepensionsbidraget for 1957/ /60 () : , og

10 326 Tabel 256. (fortsat) Specificeret oversigt over Statens finanser ifølge statsregnskabet for 1956/57, 1957/58 og Specification of National Government finance according to the Public Accounts for , 1957/58 and 1958/59 and Drifts- og anlægsbudget (fortsat) 1956/ / / /60 Finanslov VI. Den offentlige forsorg A. Børneværnet Landsnævnet for børne- og ungdomsforsorgen Direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen Forebyggende børneværn Børns anbringelse uden for deres hjem B. Børnebidrag til enlige forsørgere Til børn i og uden for ægteskab Til børn af enker og enkemænd m. v C. Særhjælpen D. Forskellige udgifter vedr. den offentlige forsorg Udgifter til mælkehjælp Statskassens udgifter til en særlig ydelse til aldersog invaliderentemodtagere m. fl Forskellige udgifter overtaget fra Den fælleskommunale Udligningsfond I alt VI. Den offentlige forsorg VII. Arbejderbeskyttelse VIII. Udgifter i h. t. lov om mødrehjælpsinstitutioner IX. Udgifter i h. t. lov om husmoderafløsning X. Udgifter vedr. internationalt socialpolitisk samarbejde XI. Forskellige tilskud XII. Til humanitært hjælpearbejde Socialforskningsinstituttet XIII. Foranstaltninger vedr. forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdere XIV. Udvandring XV. Arbejdsministeriets depot m. v... = 12 = 11 = 5 = 10 XVI. Udgifter vedr. imødegåelse af ungdomsarbejdsløshed XVII. Driften af Sandemosearealerne... = _ 11 XVIII. Udgifter i h. t. lov nr. 324 af 7. juli 1945 om opfyldning af tankgrave XIX. Udgifter i h. t. lov nr. 108 af 22. marts XX. Statens tilskud til driften af Arbejdsteknisk Skole XXI. Driften af Statens arbejdsmandskursus XXII. Udgifter vedr. foranstaltninger til nedbringelse af ledigheden i områder med varig høj ledighed XXIII. Berigtigelser _ 44 - XXIV. Budgetreguleringskonto I alt Ministeriet for offentlige Arbejder A. Centralstyrelsen B. Vejvæsenet C. Jernbanevæsenet Tilskud til den østsjællandske jernbane Udgifter vedr. dækning af vanskeligt stillede privatbaners underskud D. Elektricitetsvæsenet... = E. Luftfartsvæsenet

11 tekniske. 327 Offentlige finanser 1958/59 samt finansloven for 1959/60. the Budget for 1959/60 (cont.). Drifts- og anlægsbudget (fortsat) 1956/ / / /60 Finanslov F. Vandbygningsvæsenet Centralledelsen Vedligeholdelse af kystsikrings- og digeanlæg Forskellige sejlløb L. Tilskud til havne o N. Danmarks geologiske undersøgelse P. Udgifter vedr. administration af lovgivningen om omnibus- og fragtmandskørsel med motorkøretøjer I øvrigt S. Budgetreguleringskonto I alt Handelsministeriet I. Centralstyrelsen II. Handelsskoler og handelshøjskoler III. Tekniske skoler og andre fagskoler m. v De tekniske skoler og fagskoler Andre fagskoler Tilsynet med den tekniske undervisning IV. Sparekasser m. v V. Direktoratet for patent- og varemærkevæsenet VI. Aktieselskabsregistret m. v X. Banktilsynet XII. Forsikringsrådet XIII. Monopoltilsynet XVII. A. Navigationsvæsenet B. Sømandsskoler XVIII. Maskinskoler XIX. Skoleskibe XXI. Statens skibstilsyn XXII. Statens istjeneste XXVI. Erhvervsøkonomiske foranstaltninger Heraf Direktoratet for vareforsyning I øvrigt Heraf hædersgaver til danske sømænd m. m XXX. Budgetreguleringskonto I alt Handelsministeriet 1. Centralstyrelsen Undervisning vedr. handel, håndværk og industri m.v Tilsynet med handelsskoleundervisningen Tilsynet med den tekniske undervisning Forskellige tilsyns- og registreringsorganer m. v monopoltilsynet Erhvervsøkonomiske foranstaltninger Egnsudviklingsrådet

12 328 Tabel 256. (fortsat) Specificeret oversigt over Statens finanser ifølge statsregnskabet for 1956/57, 1957/58 og Specification of National Government finance according to the Public Accounts for 1956/57, 1957/58 and 1958/59 and Drifts- og anlægsbudget (fortsat) 1956/ / / /60 Ragnskab Finanslov 5. Regulering af visse økonomiske forhold hidr. fra den tyske besættelse Undervisning vedrørende søfarten... Navigationsskolerne... Tilsynet med maskinundervisningen... Statens sømandsskoler Forskellige foranstaltninger vedr. søfarten... Direktoratet for statens skibstilsyn... Hædersgaver til danske sømænd m. m.... Krigsulykkesforsikring for søfarende Budgetreguleringskonto... Ialt Justitsministeriet I. Centralstyrelsen II. Justits- og politivæsenet A. Højesteret B. og C. Landsretterne D. Københavns Byret E. Sø- og Handelsretten i København F. Underretterne uden for København J. Anklagemyndigheden K. Bygninger under justitsvæsenet samt embedsboliger L. Politivæsenet M. Bygninger under politivæsenet N. Retslægerådet Udgifter vedr. motorlovgivningen I øvrigt Heraf udgifter til beskikkede forsvarere I alt II. Justits- og politivæsen III. Fængselsvæsenet Tilskud til landsdelsscenerne i Ålborg, Århus og Odense IV. Budgetreguleringskonto I alt Kirkeministeriet I. Centralstyrelsen II. Kirkelige øjemed A. Tilskud til lønninger m. m Til biskopperne Reguleringstillæg m. v. til Folkekirkens tjenestem Pension til kirkelige tjenestem. og sådannes enker B. Kirkens drift og vedligeholdelse C. Tilskud til istandsættelse af kirker D. Andre udgifter I alt II. Kirkelige øjemed III. Budgetreguleringskonto I alt ` Opført under M.

13 329 Offentlige finanser samt finansloven for 1959/60. the Budget for (cont.). Drifts- og anlægsbudget (fortsat) 1956/ / / /60 Finanslov 20. Undervisningsministeriet I. Centralstyrelsen II. Folkeskolevæsenet Heraf tilskud til det kommunale skolevæsen III. Friskoler IV. Ungdomsundervisningen Ungdoms- og aftenskoler Private efterskoler G00 Folkehøjskoler og landbrugsskoler Husholdningsskoler V. Seminarier Statsseminarierne Privatseminarierne VI. Anden læreruddannelse Danmarks lærerhøjskole Danmarks højskole for legemsøvelser VII. A. Danmarks pædagogiske institut B. Statens pædagogiske studiesamling C. Undervisningsministeriets båndcentral VIII. Andre udgifter vedr. folkeskole etc Heraf fribefordring på Statsbanerne IX. Tilskud til Færøernes skolevæsen X. Det højere skolevæsen Statsskolerne og Sorø Akademis skole Tilskud til kommunale og priv. højere almenskoler XI. Universitetskvæsturen XII. De højere læreanstalter Københavns universitet Polyteknisk læreanstalt Kunstakademiet Farmaceutisk højskole Tandlægehøjskolen Århus universitet XIII. Biblioteks- og arkivvæsen Biblioteksvæsen Arkiver XIV. Museer og samlinger, bygningsfredning m. v XV. Tilskud til kunst og videnskab Det kgl. Teater Statsydelser til kunstnere og videnskabsmænd samt til fremme af kunstneriske og videnskabelige formål XVI. Rigshospitalet XVII. Til støtte af dansk sprog og kultur i udlandet XVIII. Danmarks bidrag til U.N.E.S.C.O XIX. Danmarks bidrag til C.E.R.N XX. Ungdommens uddannelsesfond XXI. Nordisk institut for teoretisk atomfysik Ekstraordinært dansk bidrag til gennemførelse af skandinavisk kulturprogram med tilskud fra OEEC XXII. Budgetreguleringskonto I alt

14 330 Tabel 256. (fortsat) Specificeret oversigt over Statens finanser ifølge statsregnskabet for 1956/57, 1957/58 og Specification of National Government finance according to the Public Accounts for 1956/57, 1957/58 and 1958/59 and Drifts- og anlægsbudget (fortsat) 1956/ / / /60 Finanslov 21. Forsvarsministeriet I. Centralstyrelsen afsnit: Værnene m. v. II. Fællesudgifter III. Hæren A. Lønninger m. m. til hærens personel B. Kostforplejning m. m C. Beklædning m. m D. Sygepleje E. Materiel m.v F. Bygningsvæsen samt indkvartering G. Andre udgifter I alt III. (Hæren) IV. Søværnet A. Lønninger, honorarer m. v B. Kostforplejning m. v C. Beklædning m. v D. Sygepleje etc E. Materiel m. v F. Bygningsvæsen samt indkvartering G. Andre udgifter I alt IV. (Søværnet) V. Flyvevåbnet A. Lønninger, honorarer m B. Kostforplejning m. v C. Beklædning m. v D. Sygepleje E. Materiel m. v F. Bygningsvæsen samt indkvartering G. Andre udgifter I alt V. (Flyvevåbnet) VI. Hjemmeværnet A. Lønninger, honorarer m. v B. Kostforplejning C. Beklædning m. v D. Sygepleje E. Materiel m. v F. Bygningsvæsen samt indkvartering G. Andre udgifter I alt VI. (Hjemmeværnet) VII. Pensionsbidrag, understøttelser m. m VIII. Finansiering af internationale fælles militære anlægsarbejder Centralstyrelsen Fællesudgifter Hæren Lønninger og vederlag m. v Forskellige ydelser Administrationsudgifter Bygningsudgifter Forplejningsudgifter Materieludgifter Andre udgifter (Fragår) Indtægter... = I alt Hæren

15 331 Offentlige finanser 1958/59 samt finansloven for 1959/60. the Budget for 1959/60 (cont.). Drifts- og anlægsbudget (fortsat) 1956/ / / /60 Finanslov 40. Søværnet Lønninger og vederlag m. v Forskellige ydelser Administrationsudgifter Bygningsudgifter Forplejningsudgifter Materieludgifter Andre udgifter (Fragår) Indtægter... _ I alt Søværnet Flyvevåbnet Lønninger og vederlag m. v Forskellige ydelser Administrationsudgifter Bygningsudgifter Forplejningsudgifter Materieludgifter Andre udgifter (Fragår) Indtægter I alt Flyvevåbnet Hjemmeværnet Lønninger og vederlag m. v Forskellige ydelser Administrationsudgifter Bygningsudgifter Forplejningsudgifter Materieludgifter Andre udgifter (Fragår) Indtægter I alt Hjemmeværnet afsnit: Institutioner m. v. under forsvarsministeriet IX. Det meteorologiske institut X. Geodætisk institut XI. Søkortarkivet XII. Fyr- og vagervæsenet XIII. Lodsvæsenet XIV. Redningsvæsenet XV. Hirtsholmene og Christiansø XVI. Tøjhusmuseet XVII. Nyboder XVIII. Københavns militærhospital... XIX. Forsvarets materielintendantur... XX. Den militære brødfabrik afsnit: Ekstraordinære foranstaltninger XXI. Det danske kommando i Tyskland XXII. Det danske FN-Kommando Andre udgifter Budgetreguleringskonto I alt

16 332 Tabel 256. (fortsat) Specificeret oversigt over Statens finanser ifølge statsregnskabet for 1956/57, 1957/58 og Specification of National Government finance according to the Public Accounts for 1956/57, 1957/58 and 1958/59 and Drifts- og anlægsbudget (fortsat) 1956/ / / /60 Finanslov 22. Finansministeriet I. Finansernes centralstyrelse II. Departementet for told- og forbrugsafgifter III. Skattedepartementet IV. Revisionsdepartementerne V. Det statistiske departement VI. Lønningsrådet VII. Forskellige under finansministeriet henhørende institut. A. Skatteoppebørselen under skattedepartementet Amtsstuerne Landsskatteretten og ligningsdirektoratet Udgifter ved ejendoms- og grundskyld m.v Udgifter ved indkomst- og formueskatten B. Skatteoppebørselen under departementet for told- og forbrugsafgifter C. Fremstilling og forhandling af stempelpapir og -mærker D. Kammeradvokaturen E. Forvaltningsnævnet og dettes sekretariat F. Nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager G. Statens trykningskontor H. Statens annonce- og reklamekontor K. Statens hulkortcentral _ 27 - I alt VII VIII. Statsregnskabsrådet IX. Den kgl. mønt X. Atomenergikommissionen XI. Andre udgifter Tiendebankens afløsning af tienden Udligningskassen for de sønderjydske landsdele Til imødegåelse af forventede tillægsbevillinger samt løn- og prisstigninger XI. Budgetreguleringskonto I alt Finansministeriet 1. Finansernes centralstyrelse Departementerne... Lønningsrådet... Den kgl. mønt... Kammeradvokaten... Forvaltningsnævnet m. v... Nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager... Statens trykningskontor... Statens annonce- og reklamekontor... Voldgiftsretten i tjenestemandsspørgsmål... Atomenergikommissionen... Forskellige udgifter under finansministeriets anvisningskontor... Ejendomme under finansministeriet... Afløsning af tienden... Særlige udgifter vedr. statsaktiver... Særlige udgifter vedr. statsgælden... Til imødegåelse af forventede tillægsbevillinger... I alt

17 333 Offentlige finanser 1958/59 samt finansloven for 1959/60. the Budget for 1959/60 (cont.). 1956/ / / /60 Drifts- og anlægsbudget (fortsat) Finanslov - 2. Departementet for told- og forbrugsafgifter Departementet Det almindelige toldvæsen I alt Skattedepartementet Departementet Amtstuerne Landsskatteretten Ligningsdirektoratet Amtsligningsinspektoraterne Udgifter ved beskatning af fast ejendom Udgifter ved indkomst- og formuebeskatningen Stempelpapir og stempelmærker Afgifter af motorkøretøjer... Forskellige udgifter vedrørende skatterne I alt Det statistiske departement Revisionsdepartementerne I alt Pensionsvæsenet A. Pensioner m. m. til tjenestemænd og tjenestemænds efterladte B. Efterindtægt for tjenestemænds efterladte C. Udgifter i h. t. tjenestemandslovens D. Pension til civile funktionærer og håndværkere m. fl F. Pensioner til fhv. tyske statstjenestemænd m. fl G. Præmier vedr. overtagne enkeforsørgelsesforsikringer H. Udgifter i h. t. tjenestemandslovens 50, stk. 3 og Andre Budgetreguleringskonto I alt Heri fragår: A. Til forsikringsmæssig dækning af pensionsbyrden Tjenestemændenes pensionsbidrag Pensionsbidrag fra civile funktionærer og håndværkere m.fl Bidrag fra ministerier og institutioner B. Bonus for overtaget enkeforsørgelsesforsikring Fradrag i alt I alt Den fælleskommunale Udligningsfond A. Indtægt: 1. Fælleskommunale ejendomsskatter Fælleskommunale indkomst- og formueskatter I alt indtægt

18 334 Tabel 256. (fortsat) Specificeret oversigt over Statens finanser ifølge statsregnskabet for 1956/57, 1957/58 og Specification of National Government finance according to the Public Accounts for 1956/ /58 and 1958/59 and Drifts- og anlægsbudget (fortsat) 1956/ / / /60 Finanslov B. Udgift : 1 a. Fondens andel af statstilskuddet til de anerkendte arbejdsløshedskasser og fortsættelseskasser b. Tilskud til driften af arbejdsanvisningskontorer 2 a. Tilskud til visse kommunale arbejder jfr. lov nr. 133 af 1/ b. Tilskud til de øvrige i lovens 2 nævnte sociale udgifter Tilskud til skoleudgifter Tilskud til sygehusudgifter Tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner.. 6. Administrationsudgifter Tilsvar til statskassen om iværksættelse af offentlige arbejder m. v. og beskæftigelse af arbejdsløse Tilsvar til statskassen vedr. forøget offentlig støtte til institutioner for børneforsorg Fondens andel af kommunernes udgifter til offentlig skolebespisning Fondens andel af kommunernes udgifter til husmoderafløsning Tilskud til kommunernes udgifter til plejehjem for kronisk syge, jfr. lov af 2. marts I alt udgift... I alt 24 udgift Særlige fonde (netto-indtægter) Statsbrandforsikringsfonden... Apotekerfonden... Jordfonden... Statens eksportkreditfond... Radiospredningsfonden... Andre fonde... I alt 25 nettoindtægt De til vejformål m. v. bestemte indtægter Indugt : Til nejfonden... Til gennemførelse af de i lovbekendtgørelse nr. 123 af 23. marts , stk. 3 omhandlede særlige vejarbejder... Til sikring af færdselen ved vejkrydsninger m. m... løvrigt... Tilsammen... Udgift: Tilskud af vejfonden i henhold til lov nr. 123 af 23. marts , stk Tilskud til særlige vejarbejder ( 9, stk. 3)... Til sikring af færdselen ved vejkrydsninger m. m... Iøvrigt... Tilsammen... Nettoindtægt... Til afløsningsafgift vedrørende Limfjordsbroen Indtægt... Udgift... Nettoindtægt _ = _ _ = _ 1486 _ = 1 000

19 335 Offentlige finanser 1958/59 samt finansloven for 1959/60. the Budget for 1959/60 (cont.). Drifts- og anlægsbudget (fortsat) 1956/ / /59 Vedligeholdelsesfonden for Storstrømsbroen, Oddesundbro og bro over Lillebælt Indtægt... Udgift Nettoindtægt Til anlæg af motorveje Indtægt Udgift Nettoindtægt De til vejfonden i h. t. de ekstraordinære motorafgiftslove m. v. bestemte andele Indtægt Udgift Nettoindtægt Tilsammen indtægt Tilsammen udgift I alt 26 nettoindtægt De til vejformål m. v. bestemte indtægter A. Indtægt, jfr. I. IV in fine B. Udgift: I. Refusion af kommunernes regnskabsmæssige vejudgifter i henhold til lov nr. 194 af 7. juni , stk II. Udgifter i h. t. lovens 7, stk III. Som tilskud i h. t. lovens 7, stk IV. Refusion vedr. rutebiler, der benyttes til omnibuskørsel i fast rute Udgifter i alt I alt 26 nettoindtægt Statens anlægsudgifter I. Statsvirksomheder og ministerier i alt Statsbanerne Post- og telegrafvæsenet Statshavnene Statens lufthavne Den kgl. grønlandske Handel Bygninger m. v. under forsvarsministeriet Atomenergikommissionens forsøgsanlæg ved Risø Fragår afskrivninger m. v Nettoudgift II. Særlige fonde (nettoudgift)... _ = I alt 27 nettoudgift Tilskud til anlægsarbejder Merindtægt på drifts- og anlægsbudgettet SS Særlige afskrivninger og henlæggelser

281 Offentlige finanser

281 Offentlige finanser 281 Offentlige finanser Tabel 245. Statens og kommunernes drifts- og anlægsregnskab. Current and investment accounts of the State, the municipalities and the counties. I. Driftsindtægter Staten (herunder

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -4.357.364-4.350.286-18.880.510-19.291.178 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -3.128.114-3.203.726-9.409.810-9.649.322

Læs mere

Juni 2013. Skatteministeriet, Departementet

Juni 2013. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Juni 2013 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

April 2013. Skatteministeriet, Departementet

April 2013. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste April 2013 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Januar Skatteministeriet, Departementet

Januar Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Januar 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Februar Skatteministeriet, Departementet

Februar Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Februar 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -4.311.063-3.927.754-11.024.324-12.135.024 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -3.044.117-3.126.427-6.099.174-6.266.556

Læs mere

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/ Oversigtstabeller 3 Hovedoversigt over statsbudgettet Udgifter uden for udgiftslofter- Udgifter Udgifter under under delloft for delloft for drifts- indkomst- Mio. kr. udgifter overførsler 2013 Indtægter

Læs mere

7. Ejendomsbeskatningen

7. Ejendomsbeskatningen 131 7. Ejendomsbeskatningen 7.1 Grundlaget for ejendomsbeskatningen Grundlaget for ejendomsbeskatningen er den senest foretagne offentlige vurdering inden skatteårets begyndelse. Bestemmelserne om vurdering

Læs mere

Indtægtsliste. Oktober 2010

Indtægtsliste. Oktober 2010 Indtægtsliste Oktober 2010 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Juni 2015. Skatteministeriet, Departementet

Juni 2015. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Juni 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Maj 2015. Skatteministeriet, Departementet

Maj 2015. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Maj 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 250 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 250 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste Juni 2014 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -1.489.959-919.520-25.247.110-26.343.885 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -15.978-10.592-12.237.063-12.567.341

Læs mere

Indtægtsliste. September 2010

Indtægtsliste. September 2010 Indtægtsliste September 2010 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -4.350.286-4.467.053-19.291.178-19.472.087 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -3.203.726-3.241.386-9.649.322-9.771.170

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

Indtægtsliste. August 2009

Indtægtsliste. August 2009 Indtægtsliste August 29 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

38 Skatter og Afgifter august kr

38 Skatter og Afgifter august kr Finansudvalget FIU alm. del - 38 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet, Udgiftsbudgettet: 38 Skatter og Afgifter Nettotal -1.184.167-1.440.182-20.475.345-20.912.269 Specifikation af nettotal: Skatter på

Læs mere

December Skatteministeriet, Departementet

December Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste December 2014 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Fortegnelse over specialsager (fastnummersager)

Fortegnelse over specialsager (fastnummersager) Fortegnelse over specialsager (fastnummersager) Specialsager er omfangsrige sager, der fortsættes år efter år. Specialsagen beholder samme nummer hvert år, indtil der i nogen tid ikke er sket mere i sagen,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 154 Offentligt Dato: 29. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Af kvartalsrapporten om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 2007 (SAU alm. del bilag 140), fremgår

Læs mere

December Skatteministeriet, Departementet

December Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste December 2013 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Valg til Folketinget mandater og stemmetal

Valg til Folketinget mandater og stemmetal Valg til Folketinget - - og stemmetal Konservative Erhvervspartiet Slesvigsk parti Frie Dansk Samling Valgdelt. Folketingsmedlemmer /-.,.,.,.,, i /-.,.,.,.,. ii,.,.,, iii /-.,.,.,.,. iv,.,.,, + /-.,.,.,.,.

Læs mere

Indtægtsliste. November 2011

Indtægtsliste. November 2011 Indtægtsliste November 2011 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -4.635.233-4.685.234-26.959.211-27.027.252 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -3.246.758-3.297.968-13.036.280-13.268.459

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -1.069.097-821.573-14.940.892-15.005.034 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -11.318-10.529-6.445.596-6.529.784

Læs mere

Indtægtsliste. August 2010

Indtægtsliste. August 2010 Indtægtsliste August 2010 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Indtægtsliste. September 2009

Indtægtsliste. September 2009 Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del 38 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste September 2009 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal 247.445 423.084-29.836.642-30.905.778 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -24.058-13.195-13.307.456-13.773.379

Læs mere

Indtægtsliste. Juli 2012

Indtægtsliste. Juli 2012 Indtægtsliste Juli 2012 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt. Indtægtslisten. Februar 2017

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt. Indtægtslisten. Februar 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt Indtægtslisten Februar 2017 Indtægtsliste Februar 2017 Februar 2017 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

LØNNINGSKOMMISSIONEN

LØNNINGSKOMMISSIONEN 2. BETÆNKNING AFGIVET AF LØNNINGSKOMMISSIONEN AF 1954 A/S J. H. SCHULTZ UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN I den af kommissionen afgivne 1. betænkning indeholdes forslag med bemærkninger til lov om lønninger

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (29. januar 2015)

Skriftlig fremsættelse (29. januar 2015) 2014/1 SF.L L 113 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeren (Bjarne Corydon): Skriftlig fremsættelse (29. januar 2015) Herved tillader jeg

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 104 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 104 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 104 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste Generelt om indtægtslisten: November 2015 Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012.

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. Side Driftsbudget for året 2013. 2 Budgetforudsætninger. 3-6 Noter samt regnskabstal tidligere år. 7-9 Taxameterpriser

Læs mere

Kongehuset. Rangforordningen af 16. december 1971. I klasse: II klasse:

Kongehuset. Rangforordningen af 16. december 1971. I klasse: II klasse: Kongehuset Kongehuset er ikke en del af den officielle rangfølge, men prinser og prinsesser af blodet havde efter artikel 24 i Kongeloven af 1665 "sæde og gang" umiddelbart efter kongen og dronningen og

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 3 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste Generelt om indtægtslisten: Juli 2015 Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2014-2016 1. Staten yder for 2014 et tilskud på 635,4 mio. kr. til Færøernes hjemmestyre. 3. Loven træder i kraft den 1. januar 2014. Stk. 2. Staten

Læs mere

Standardformular STANDARDFORMULAR 1

Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1 Bilag 1 Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform:

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Indtægtslisten. September Indtægtsliste

Indtægtslisten. September Indtægtsliste n September 2016 Indtægtsliste September 2016 September 2016 I 2 Generelt om indtægtslisten: September 2016 I 3 Særlige forhold september 2016: 1. Diverse afskrivningskonti 2. Udbytteskat September 2016

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Cirkulæreskrivelse af 22. december 2016 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Til alle ministerier, Denne cirkulæreskrivelse fastsætter i henhold til bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. januar 2016)

Skriftlig fremsættelse (28. januar 2016) 2015/1 SF.L L 104 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeren (Claus Hjort Frederiksen): Skriftlig fremsættelse (28. januar 2016) Herved tillader

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning FFL2002s bevillinger og budgetoverslag for forskning og udvikling 2002-05 Peter S. Mortensen Carina Sponholtz Notat 2001/7 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 117 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 117 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 117 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste Generelt om indtægtslisten: August 2015 Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

Note 8. Den offentlige saldo

Note 8. Den offentlige saldo Samfundsbeskrivelse B Forår 1 Hold 3 Note 8. Den offentlige saldo 8.1 Motivation Offentlige saldo: Balancen som resulterer fra de offentlige udgifter og indtægter Offentlig saldo = offentlige indtægter

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

Mølleå Division. Divisions Rådsmøde. 09. april 2013. Kl. 18.00

Mølleå Division. Divisions Rådsmøde. 09. april 2013. Kl. 18.00 Mølleå Division Divisions Rådsmøde 09. april 2013 Kl. 18.00 Kære deltager i divisionsrådsmødet Program for aftenen Havarthigården Havarthivej 6 2840 Holte DAGSORDEN Valg. Forslag vedrørende dagsordenens

Læs mere

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love LOV nr 285 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1644685 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1002 af 24/08/2017

Læs mere

Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud

Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Drift - Side 1 Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Den Selvejende Instiution Vesthallen Kohavevej 10, Hyllinge 4700 Næstved Kontaktperson Anders

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Bekendtgørelse om overenskomst af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland

Bekendtgørelse om overenskomst af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland Bekendtgørelse om overenskomst af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland Bekendtgørelse om den i København den 27. april 1951 undertegnede overenskomst i henhold til Den nordatlantiske Traktat mellem

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 150 Offentligt. Indtægtsliste n. November 2016

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 150 Offentligt. Indtægtsliste n. November 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 150 Offentligt Indtægtsliste n November 2016 Indtægtsliste November 2016 November 2016 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Indtægtslisten. August Indtægtsliste

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Indtægtslisten. August Indtægtsliste Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 86 Offentligt Indtægtslisten August 2016 Indtægtsliste August 2016 August 2016 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige

Læs mere

Bevil ing 1. april 1994 til 31. marts 2019

Bevil ing 1. april 1994 til 31. marts 2019 Bevilling 1. april 1994 til 31. marts 2019 Bevilling af 24. marts 1994 med de i Justitsministeriets brev af 30. oktober 1995, 2. april 1997, 23. juni 2000, 12. marts 2003, 25. juni 2007 og 28. marts 2012

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 8 Offentligt. Indtægtslisten. Juni Indtægtsliste

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 8 Offentligt. Indtægtslisten. Juni Indtægtsliste Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 8 Offentligt Indtægtslisten Juni 2016 Indtægtsliste Juni 2016 Juni 2016 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Indtægtslisten. Maj Indtægtsliste

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Indtægtslisten. Maj Indtægtsliste Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt Indtægtslisten Maj 2016 Indtægtsliste Maj 2016 Maj 2016 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge FINANSMINISTERIET Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge 2000 X.X.X 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Cirkulæreskrivelse af 6. januar 2014 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Til alle ministerier, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, Denne cirkulæreskrivelse

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Begæring om gældssanering Kapitel 2 Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse Kapitel 3 Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere