Patient nomader på tålt ophold i sundhedsvæsenet. Indvandrermedicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patient nomader på tålt ophold i sundhedsvæsenet. Indvandrermedicin"

Transkript

1 Patient nomader på tålt ophold i sundhedsvæsenet Indvandrermedicin Morten Sodemann Professor, Indvandrermedicinsk klinik, Afd. Q, Odense Universitetshospital,

2 Forældreløse spøgelsespatienter

3 4 læger 4 sygeplejersker 1½ socialrådgivere 1 sekretær 2 psykologstuderende Ambulatorium

4 1500 multisyge etniske minoritetspatienter 1500 havari kommissions rapporter

5

6

7 Mathilda 45 år, Vestfrika, taler sjældent sprog, én tolk (søn tolk/skole) Overvægtig Type 2 sukkersyge Højt blodtryk Sukkersygemedicin + blodtryksmedicin + kolesterol nedsættende medicin Muskelsmerter og hurtigt trætbar gennem 4 år Gigtafdeling, 2009: Stop kolesterol medicin (etnisk betinget smerte) 3 år efter: stadig muskelsmerter IMK: Svært ved at motionere pga. muskelsmerter IMK: blodprøver tyder på muskel sygdom Igen gigtafdeling: muskelgigt (polymyosit) bekræftes ved muskelprøve IMK: Diætist: tager på.. På vej ud ad døren: Alder.. Patienttid / lægetid

8 Stikkeri Den søde mand med det sure blodsukker Den deprimerede mand der havde mistet alt inkl. et privatliv Mere medicin = nederlag Insulin = ydmygelse Syg = spise (stærkere end vores budskab)

9 5 akutte indlæggelser Vred syrisk ung mand 5 x akutte henvendelser med ukarakteristiske brystsmerter, ven er tolk, utålmodig Normal Hb, EKG, væsketal

10 Væsentlige relationelle problemer Problemer med at forstå patientens sygdomsopfattelse Afvisning af velindiceret behandling / lav compliance Sociale og økonomiske problemstillinger er usynlige Manglende hjælp: Selvopfattet diskrimination forstærker misforståelser og de-motiverer Diagnostiske problemer (forkert spor) Stopper for tidligt: Medicinsk uforklarede symptomer (MUS) Fejl opfattelse af kultur som årsag til symptomer/compliance Børnene Familie konflikter ift. Den enkelte patient Alvorlige misforståelser Se mere på

11 Kliniske problem kategorier Hyppigt mistolkede symptomer (PTSD, allergi/astma, hovedpine, smerter) Oversete helbredsproblemer (Inkontinens, PTSD, psykiske sygdom, arbejdsskader) Sygdomme der kræver særlige kliniske etniske kompetencer (arvelige sygdomme, fysiske følger af tortur) Komplekse og/eller alvorlige compliance problemer (medicin, kirurgi, undersøgelser, kontroller) Oversete psykiske, sociale eller økonomiske problemer (privat gæld, opholdsgrundlag, ægteskab, ensomhed, udstødning, klanforhold) Manglende viden/information om sygdom og behandling (sukkersyge, hiv, kræft, blodtryk) Uløste eller forværrede helbredsproblemer pga. manglende koordination mellem afdelinger, mellem sektorer mellem kommunale afsnit Second opinion

12 De tog en kødluns af mit liv Når læger sætter dagsordenen går det hurtigere Relationel sårbarhed i mødet med etniske minoritetspatienter

13 Vi ved ikke hvilke billeder vores handlinger og sprog danner hos patienterne

14 Billeder giver ofte andre billeder end de skal

15 Patienter forstår sjældent kernen Prøver i stedet at forstå signaler, mimik og rammer

16 Læger og sygeplejersker forstår sjældent patienter I 3 ud af 4 patient samtaler er lægen ikke sikker på patienten forstod informationen

17 Hvis patienterne er usikre på lægens kliniske beslutninger Så fortryder de

18 Photo: Amen Dube

19

20 Vi skal nok vinde kampen med patienten om dagsordenen Men vi taber i gættekonkurrencen om hvad patienten sidder og tænker på efter samtalen

21 Gætterier er ikke en god erstatning for faglig nysgerrighed

22 Vi lader os let forstyrre af uventede eller ukendte signaler = afvisning, frustration, gætterier, mærkværdiggørelse etc.

23

24

25 Navigations kursus for viderekommende

26

27 Det man ikke ved man ikke ved

28 Patienten er (formentlig) den mest raske

29

30 Det sværeste ved at blive mor Satire programmet Leika, DR P1, marts 2014

31 Det sværeste ved at blive mor er at man OSSE får et barn Det er hårdt nok bare at skulle være mor! Barnet forstyrrer konstant og vil ha at man skal gøre dit og dat Satire programmet Leika, DR P1, marts 2014

32 Dørmåtte, kriger eller nomade

33 Tabte ansigter

34 Reddede liv skal leves Men helst før det går helt galt

35 Despite all your first rate fantasies you will always be second rate that is what is so hard about being an immigrant Charles Chaplin: My autobiography Readers Union/Bodley press

36 Hvis man ikke lever normalt Lever man slet ikke 37 årig mand med sukkersyge, fysisk handicap og PTSD

37 Den evige synlige 2 er

38 Internalisering af nr.2 rollen Den passive kroniker patient rolle

39 Der findes to slags mennesker i verden Martin Becks nabo i svensk TV krimi: Beck

40 Der findes to slags mennesker i verden..men du er ikke én af dem Martin Becks nabo i svensk TV krimi: Beck

41 Jeg kan ikke løse nogen problemer her i Danmark Det er jo ikke mit hjemland 35 årig kurdisk ryg patient

42 Hvis det skal være på den måde Så må sygehuset selv passe min sygdom jeg har andet at gøre

43

44 Jeg har ikke adgang til autentiske følelser, så nu checker jeg ud af systemet Information

45 Funktionel umyndiggørelse Beslutningstræthed Holder op med at løse problemer

46 Lægeligt hovmod: Har man set én somalisk patient med astma har man set dem alle Fyns Stiftstidende 7. April 2014

47 Generaliseringens magt Generaliseringer opleves af den enkelte som en umyndiggørelse og umenneskeliggørelse Sprogbeherskelse er vigtigt for den enkeltes mulighed for at tale op imod/nuancere den oplevede generalisering Hvis patienten ikke magter at tale sig ud af generaliseringen føler borgeren afmagt og demotiveres Annette Sonne Nielsen, Norsk tidsskrift for migrasjons forskning, nr. 2, 2006, 48-62

48 Prioritering= værdier + vilkår + risiko Ja nej Danmark - Irak Strategi ad hoc Sygdom sundhed Pakke ud pakke ind Identitet anonymitet Fortid nutid fremtid Kommunikation tavshed 0 sprog 1 sprog 2 sprog Egenomsorg familieomsorg Familie kommune sygehus Beslutningsivrig beslutningstræt Bryde rutiner angst for rutinebrud Morten Sodemann 2016

49 Prioritering= værdier + vilkår + risiko Resultatet kan vi se (og undres over) Ja nej Danmark - Irak Strategi ad hoc Her er vi fuldstændig blanke Sygdom sundhed Pakke ud pakke ind Identitet anonymitet Fortid nutid fremtid Kommunikation tavshed 0 sprog 1 sprog 2 sprog Egenomsorg familieomsorg Familie kommune sygehus Beslutningsivrig beslutningstræt Bryde rutiner angst for rutinebrud Morten Sodemann 2016

50 Drift Plejer Plejer Plejer Plejer Patient Patient Patient Patient Patient

51 Officiel etik lærer vi under uddannelsen - men den er besværlig og drilsk i hverdagen For at overleve opfinder vi Hverdags etik, der er praktisk situationsorienteret men den ruster og skrider Wicked ethics: Compliance work and the practice of ethics in HIV research The Corrosion of Ethics in Higher Education

52 Mærkværdiggørelse fritager os men tvinger patienter til at gøre sig fortjent til vores opmærksomhed

53 Kunsten at lave en besværlig patient Let Patienter kan flytte sig Likeable competent Likeable incompetent Unlikeable competent Unlikeable incompetent Opmærksomhed, bonus info, tilgivelse, patient taletid, Inviteres til deltagelse ekstra follow-up, flere beh muligheder Uforudsigelig Kvalitet og tilbud afhænger af interpersonel relation & interaktion Svær Mindre information, mere skæld ud, Inviteres ikke til dialog, Mindre follow-up, færre Beh options Morten Sodemann

54 Jo mindre jeg ved om patienten Jo lettere kan jeg være hård Sygeplejerske om en svær patient

55 Patienter fra middelklassen er mere aktive i konsultationen end patienter fra arbejderklassen. De er mere aktive både i præsentationen af deres egne ideer og i at efterspørge yderligere forklaringer Boul ton M, Tuckett V, Olson C, and Williams A. Social class and the general practice consultation. Sociology of Health and Illness 1986; 8(4):

56 Pt. fra lavere socialklasser modtager færre følelsesmæssigt anerkendende ytringer + en mere styrende og mindre involverende konsultationsstil fra lægen Samtalen kendetegnet ved væsentlig mindre information, mindre rådgivning og færre partnerskabsbyggende ytringer Willems S, De Maesschalck S, Deveugele M, Derese A, and De Maeseneer J. Socioeconomic s tatus of the patient and doctor-patient communication: does it make a difference? Patient.Educ.Couns. 2005; 56(2):

57 No man is an island heller ikke patienter Patienterne ændrer den måde de taler med lægen på når de ikke får tid eller lov at bruge tolk. De tilpasser og prioriterer det der giver lidt hjælp i stedet for ingen hjælp og ydmygelse undgår man gerne Morten Sodemann 2013

58 Sårbarhed på sygehus Hastighed Mening Uklar rollefordeling De uskrevne regler Synlige & usynlige patienter Patienternes stress punkter Sårbarheds synergi Djævelen ligger i (de mange små-) detaljer

59 Patienter der oplever usikkerhed eller tvivl i den kliniske beslutningsproces Fortryder meget oftere det de har aftalt med lægen

60 Symptomer forhandles på plads og forstås i sociale sammenhænge

61 Kender du den der fornemmelse..

62 Sårbare patienter? Rodede, besværlige, mærkværdige, multisyge, socialt belastede, støjende, stille, usynlige, forstyrrende, urene

63 Alle vil gerne have rene patienter Fejler én sygdom Ved selv hvad de fejler Fejler ikke andet Alle andre sygdomme er ryddet op Der er ryddet op i det sociale Kan udtrykke sig i klare termer Tilpasnings /omstillingsparate Her bliver de sårbare til evige kastebolde og karrusel patienter Vi kan ikke starte beh før det psykiatriske er afklaret Vi kan ikke beh hjertesygdom før lungemed er færdige Der er for mange sociale problemstillinger Som må løses før vi overvejer behandling

64 Sårbares problemer bliver forældreløse Hvis jeg ikke kan løse problemet så er det ikke mit problem

65 Sårbarhed har ikke CPR nr Der skal 2 til at skabe sårbarhed 30 cm kan være livsfarligt

66 Problemerne fra fortiden holder hånd med problemer fra nutiden Det er vist ikke så godt

67

68 Opholdsgrundlag Forsørgelsesgrundlag PTSD Sprog Familien Kommune stress Ensomhed Ægteskabet Stigma Grundlæggende usikkerhed

69 Opholdsgrundlag Forsørgelsesgrundlag SYGDOM Sprog Familien PTSD Kommune stress Ensomhed Ægteskabet Stigma Grundlæggende usikkerhed

70 Sygdom = problem nr. 117

71 Opholdsgrundlaget: den skjulte modspiller Egenomsorg, forældre evne, sygdomskontrol, livslyst & tryghed

72 Hvorfor skal jeg tage din medicin når den ikke hjælper løser mine problemer?

73 Den avancerede ulighed Lavt uddannede og fattige har svært ved at: - planlægge overskue sammenhænge, - kombinere informationer - tage strategiske beslutninger Mani, A., et al., Poverty Impedes Cognitive Function. Science, (6149): p

74 Angsten for at skulle sige jeg

75

76 Den fremmede er ufrivilligt blind Kan ikke se dit analyse apparat Kan ikke gætte hvordan du analyserer & fortolker Inviteres ikke med i analysen Den fremmede kan ikke ændre på samtalens præmisser, analyse apparat eller resultatet Den manglende inddragelse og fælles analyse fører til to uafhængige og meget forskellige resultater.

77 Min mor kan ikke synke Den professionelle og organisatoriske diskvalificering

78 Livskvalitet Stabil situation Sprog kommer Sprog forsvinder Kompliceret fysisk og Psykisk sygdom År

79 Livskvalitet Stabil situation Sprog kommer komplex fysisk og mental sygdom År i Denmark

80 Quality of life Years

81 Case Faida Henvisning: diffuse smerter, angstanfald, ringer 112 flere gange, uro i familien men vil ikke snakke om det, tingene er kørt fast og hun er sygemeldt fra VUC. Jeg har behov for Hjælp til at håndtere de mange problemer. Vil I se hende mhp på det psykiske og smerterne?

82 Datter stærkt overvægtig Søgt hjælp kommune Og e.l. uden held Diffuse smerter, men mest ve. arm Hæmaturi, blod urin Urin inkontinens Faldet flere gange, slået armen x 2 Bliver let oprevet og får angstanfald Bange for at have alvorlig sygdom Bange for pludselig at dø og efterlade datter alene i Danmark Social underretning da barnets tarv opfattedes som truet intet sket Udtalt høretab pga. granat nedslag Forfølges af ex-mand, verbale trusler om mord og vold. Tør ikke anmelde da hun er familiesammenført Kaotisk elendig økonomi ex-mand spillet penge op Polycystisk ovariesygdom og fibrom i uterus Stofskifteproblemer efter fjernelse af knude i thyreoidea Taler dansk, men føler folk griner ad hende og gør nar ad hende VUC, men vil stoppe, kan ikke følge med, koncentrationsbesvær

83 Patienter.lidt patientologi Tør ikke fortælle lægen at de er bange eller hvorfor Siger ja, men mener nej Ved ikke, hvilken afdeling de er henvist til på sygehuset, Ved ikke at der er forskellige typer af læger med særlig viden Ved ikke hvad lægens plan er, Regner ikke med, at få hjælp, Regner ikke med, at lægen er i stand til at forstå patientens behov går ud fra, at lægen ikke har forstået patientens behov, Forventer ikke, at hjælpen virker, går ud fra at al information flyder frit Er på forhånd uambitiøse i forhold til at undersøgelse og behandling og sjældent forventer succes

84 Lighed i objektiv undersøgelse

85 ?

86 Jeg har været så træt de seneste måneder

87 Mange smerter mange sygdomme mange timer Universel smertetilstand uden forklaring, etnisk? Sri Lanka: startede arbejdskarriere som 6 årig Arbejdet siden ankomst til DK 5 forskellige smerter: ører, hals, nakke, ryg, led. Rheumatoid arthrit Autoimmun thyreoiditis Kronisk allergisk sinuitis Kronisk inflammatorisk (autoimmun) sialoadenitis Alopeci taber alt håret, deforme negle Astma bronchiale

88 Træd et skridt frem og vær lidt nysgerrig

89 Præmatur meningsdannelse filtrerer samtalens indhold I samtalen beslutter man sig meget hurtigt for hvad det er den anden er i gang med at forklare..længe før sætningen er færdig Hans Jörg Schmid: An outline of the role of context in comprehension, 2003 Anglistentag 2002 Bayreuth. Proceedings. Trier: wwt

90

91 Dekompensering Des-integration Truende kollaps af handlekraft, overblik, coping strategier, moral, motivation, livsnerve Opleves af de fleste flygtninge, men kun få dekompenserer helt Overvældes af virkelighedens (små) krav Tanke/handle/ vakuum udfyldes med gamle problemer der uhæmmet får nyt liv Føler sig splittet ad mellem eksilets valgmuligheder og store miljøskifte Spirende nær-psykostiske oplevelser, stemmehøring, total vegetativ isolation Tab af arbejde, kuldsejlede sprogskoleforløb, skilsmisse, kommunestress Opbrudte familiestrukturer med nye kommandoveje og uvante generations problemer Misbrug, amputerede selvmordstanker, absolut ligegyldighed

92 TRAUMA Pathways of exile The whole world is a dangerous place Chronic functional refugee Hazardous Western living conditions Exile Loss of language Get a western style chronic illness Social torture Integrate or perish Shift in locus of control Demoralisation Loss of identity Low self esteem Nobody can help me Cultural bereavement Destructive nonfunctional Social networks Disintegration Decompensation Vegetative exile state Morten Sodemann 2013

93 Det er ikke min spidskompetence at forstå traumatiserede flygtninge det må andre gøre Socialrådgiver, Københavns området

94 Tolk? det ka du selv være!

95 Vores organisation, teknologi og viden er kompleks & ændres konstant Patienterne ændrer sig ikke så meget, men vi kommunikerer på stenalderniveau & det bliver sværere i takt med lægevidenskabelig udvikling & høj specialisering Morten Sodemann

96 Patient konflikter mellem afdelinger Handler ofte om hvorvidt det er patienten eller retningslinjer der er i centrum

97 De fleste fejl vi ser er resultatet af at man accepterer lavere kvalitet ( smutveje ) for at sikre afdelingens/klinikkens normale flow

98 Model Patienten har (skjulte) sårbarheder Lægen har præferencer og fordomme Læge tid og vilkår Patient Læge Læge kompetencer Patienten går til læge med en følelse og en bekymring Patientens sundheds kompeten cer Lægen definerer rammerne for samtalen Afdelings kultur & holdning til patienter

99 Model Patienten har (skjulte) sårbarheder Ortopæd Organ kir Neurolog Gyn Obs Lægen har præferencer og fordomme Læge tid og vilkår Hver afdeling har også (skjulte) sårbarheder Patient Læge Læge kompetencer Patienten går til læge med en følelse og en bekymring Patientens sundheds kompeten cer Lægen definerer rammerne for samtalen Afdelings kultur & holdning til patienter

100 Den velopdragne patient Passer med lægens idé om en patient Patienten udtrykker tilfredshed Lægen forventer høj compliance på forhånd Lægen føler at patienten er god til at kommunikere Får mere information Mere avanceret beh. Ring endelig til mig Hurtigere og hyppigere opfølgning

101 Den professionelle diskvalificering Vi har kun de problemer vi selv skaber

102

103 Morten Sodemann 2016 Patient sårbarhed Familie / netværks sårbarhed Kommunal sårbarhed Relationel sårbarhed Organisations / Sundhedsvæsenets sårbarhed Læge / sygepleje sårbarhed Ledelsesmæssig sårbarhed

104 Èn-to-mange sårbarheder Sårbare = mange afdelinger, mange specialer, mange sektorer = ingen chef

105 Hallooooo, er der nogen?

106 Ledighed og fiktive sygdomme er roden..

107 Forhandler kompetencer ikke ligeligt fordelt

108 Man skal forstå hvordan det er ikke at blive forstået for at forstå det 43 årig afrikansk flygtning

109 Boofis? Dårlig luft i Danmark

110 - Nogen gange sender jeg kun kroppen til hospitaler men ikke mig selv Morten Sodemann

111 Man kan godt være ensom i en stor familie

112 Når jeg går glemmer jeg at tage det næste skridt

113 Du forstår det alligevel ikke..så jeg vil ikke tale om det

114 Respekt om sproget som eneste redskab til at skabe mening

115 Vi bliver medlemmer af et fællesskab gennem sproget, der gør verden forståelig og meningsfuld. Den verden vi lever i bliver virkelig gennem sproget. Vi bliver selv synlige og meningsfulde. D. Spender, Man Made Language, 2 nd ed., (Routledge & Keegan Paul, London, 1985), p.3.

116 Når man ikke taler dansk Bliver man behandlet som et barn 42-årig mor til 6 børn og ægtefælle med PTSD

117 Hvis det er noget jeg skal huske eller noget med følelser.. så vil jeg altså gerne have en tolk

118 Modersmålet er nøglen & målestokken til at læse og forstå verden

119 Hjernen gør det den er bedst til på modersmålet

120 Uden tolk starter patienten ikke på de lange (vigtige) forklaringer Læge og patient samskaber en lettere (pseudo-) fortælling

121 Den to-sprogede hjerne har strøm til 20 minutter så bliver den træt

122 Eksotisering Generalisering Gætteri

123 Dårlig compliance, dårlig kultur eller dårlig genetik? Kulturel compliancesvigt gir blodpropper

124 Kultur shock er en sygdom med meget høj dødelighed

125 Slår kultur-kortet alt? Alt hvad vi gør som aber ikke gør

126 I lægevidenskab er kultur en generende defekt der giver lægen irriterende problemer i klinikken kultur er ikke noget lægen har, det er noget patienten kommer med Kutalek, Ruth. "Diversity competence in medicine: equity, culture and practice." Wiener klinische Wochenschrift (2012): 3-9.

127 Kultur? Det ville din slagter have hvis han var kirurg

128 Hvis vi ikke forstår det så må det være kultur

129 Kvalitet.og professionalisme Meningsfuld undersøgelse af analfabeter o.l. er ganske enkelt ikke mulig også som følge af ukendt og uberegnelig kulturel inkompatibilitet

130 Information er ikke bare information Cipramil Mod kolesterol Cipramil Mod depression og stress I patientens optik: Det er lægens sygdom og tager jeg pillen er lægen glad I patientens optik: Det virker ikke men lægen siger det virker og sagsbehandleren siger jeg skal Morten Sodemann

131 Jeg mangler en patient manual

132 Jeg mangler kodemanual

133 Man skal have et godt helbred for at være syg (2) Endokrinologisk afd: det er fordi patienten ikke vil stikke sig selv men spørger ikke pt. Patienten selv: stoppede pga. feber, tror feber skyldes insulin Patienten selv: når man er syg (diabetes) så skal sørge for at spise godt så man kan klare sygdommen (3 glas mælk, fed ost, ris stegt i olie, fedtrigt kød)

134 Vi kan ikke efterkomme patientens krav om en kvindelig gynækolog Egen læge og mandlig gynækolog: uregelmæssig menstruation Hos kvindelig gynækolog: ønsker barn nr. 3 men prøvet 7 år - sparsom seksuel aktivitet Sygeplejerske i Indvandrermedicinsk: ingen seksuel aktivitet i 7 år. Kan man blive gravid uden?

135 Indvandrerpatienter og andre sårbare havner ofte i et gråzone område hvor der skal forhandles og besluttes udenfor afdelingens vante rammer (afbrydelser, forsinkelser, tvivl, navigationsproblemer) I mangel på en guideline overlades de sværeste beslutninger ofte til sekretæren, forvagten etc.

136 Kan du være lidt mere præcis?

137 Etniske psykoser eller professionelle hallucinationer? Varm luft der klemmes ud gennem siden af halsen ligesom knive. Der er nogen der kommer og kvæler mig om natten = astma Der bølger strøm op fra benene gennem maven til brystet og bagefter kommer der varme dampe i venstre side der gør mig kraftesløs = obstipation

138 Tillid er ligesom papir Er det først blevet krøllet bliver det aldrig helt glat igen

139

140 Lægens spørgsmål Hjælper mig slet ikke Morten Sodemann

141 Eksilets klip i kørekortet livs strategien blev væk under flugten Selvagtelsen udfordres det sociale sikkerhedsnet undermineres stress styringen kompromitteres Ingen systemkompetencer Kode manualen er en Monty Python parlør

142 Jeg Patientens identitet & lægens værktøj Familien / landsbyen som mindste enhed Andenrangs borger Minoritet Gruppe forfølgelse Tortur (fysisk og psykisk) Gruppe stigma / fordomme Sygdom M.Sodemann 2015

143 Jeg Patientens identitet & lægens værktøj Familien / landsbyen som mindste enhed Andenrangs borger Minoritet Gruppe forfølgelse Tortur (fysisk og psykisk) Ophæver jeg Udvisker kropsgrænser Kropssymptomer = angst Psykisk sammenbrud Gruppe stigma / fordomme Sygdom M.Sodemann 2015

144 I sygdom & sundhed Skal man være enige om værdier & mening: Sygdom, lidelse, smerte, sorg, angst, bekymring, lindring og helbredelse

145 Nervesystem Sanseorganer Specialiseret sygehus Blodlegemer Muskler Blodkar Kønsorganer Hjerte Knogler Led Nyrer Tyndtarm Tyk tarm

146 Specialiseret social- og sundhedsforvaltning Uddannelse Sprog Arbejde Økonomi Famili e Skole Integration Handicap Børn og unge Sundhe d

147 Specialiseret social- og sundhedsforvaltning Uddannelse Sprog Arbejde Økonomi Famili e Skole Integration Handicap Børn og unge Sundhe d

148

149 Den Indvandrermedicinske patient Sjældne sygdomme Misforståede symptomer Dem der faktisk er patienter Oversete/ignorerede symptomer Multisyge, kuldsejlede, for komplicerede Vil ikke være syge: stigma, ikke muligt, personlighed Dem der måske er patienter Dem der formentlig ikke er patienter Mener selv de er syge Lægen mener de er syge Familien mener de er syge Raket videnskab Samfundet mener de er syge

150 Livshistorien Den røde tråd Familietræet Problemlisten Det vi kan løse Det der ikke er forstået Det vi gerne vil forsøge at løse Det der må leves med

151 Never quit before you know what you are quitting Leonard Cohen

152 Indvandrerens fornemmelse for kroppen Svært ved at tolke deres egen krops signaler i en dansk kontekst Samme symptomer forskellig betydning i dansk og i hjemlandets sammenhæng Svært ved at læse kroppen normalt i Danmark, pga. skjulte koder, angst, vage handlemuligheder, grundlæggende usikkerhed etc. Mange rejser hjem for at få styr på kroppen og vender styrkede tilbage

153 Jamen hun har tørklæde på

154 Symptomer forhandles på plads og forstås i sociale sammenhænge

155 Indvandrerens fornemmelse for kroppen Svært ved at tolke deres egne krops signaler i en dansk kontekst (flyt mindset!) Samme symptomer forskellig betydning i dansk og i hjemlandets sammenhæng (hvis du var i dit hjemland?) Svært ved at læse kroppen normalt i Danmark, pga. skjulte koder, angst, vage handlemuligheder, grundlæggende usikkerhed etc. (vær nysgerrig, spørg-ikke gætte, hvad er du bange for?)

156 Der skal ryddes op før vi kan være professionelle - Ikke omvendt

157 Den bedste lægesamtaler starter hos socialrådgiveren Og omvendt!

158 Lægens spørgsmål Hjælper mig slet ikke Morten Sodemann

159 Familiens eneste netværk i DK er dem der bliver betalt for det Socialrådgiver, Københavns kommune

160 Kender du den der fornemmelse..

161 Indvandrerpatienter er ofte 1. Sparsomt udredte 2. Over udredte på et vildspor 3. Usikkert/upræcist informerede

162 Vi mangler et normalitetsbegreb for den fremmede patient: For at se det usædvanlige skal man have usædvanligt gode data om det sædvanlige Hvis det normale er velbeskrevet så står det unormale tydeligere frem Margeret Chan, WHO, om Ebola og universal health coverage

163 Sproget ér det bedste redskab og den værste modspiller

164 SPROGBARRIERER MEDFØRER Begge parter bliver passive Der stilles færre spørgsmål Grundlæggende tvivlsspørgsmål stilles ikke Det faglige indhold bliver mindre Sproget bliver stift, formelt og unuanceret Humoren og dens kropssprog forsvinder De sproglige nuancer, der skaber personer forsvinder Historier udelades Der bruges flere sætninger til at forklare det samme Thøgersen, J.J., Olle; Londén, Monica; Salö. Linus, Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? 2013, Netværket for Parallelsproglige mål på Nordens Internationaliserede Universiteter.

165 Du bedømmes lynhurtigt på to områder af patienter: 1. Kan jeg stole på denne person (varme-empati) 2. Kan jeg få respekt for denne person? (kompetencer) Amy Cuddy: Connect, then l ead, Harva rd Business Review. July, 2013: Amy Cuddy TED talk:

166 Ofte er vi ikke klar over at vi anvender sproget forskelligt i forskellige kulturer En tolk er ikke bare en tolk tolke er en del af det kliniske team

167 Den professionelle diskvalificering og de blinde vinkler i sundhedsvæsenet

168 Lige adgang, men til hvad?

169 Sårbare patienter ender altid i gråzone områder hvor der skal forhandles og besluttes udenfor afdelingens vante rammer (afbrydelser, forsinkelser, tvivl, navigationsproblemer)

170 Hvad sker der egentlig i den sorte boks? AMI undersøgelse/behandling Sjældnere statinbehandling Galdestens operation Højere BS Lavere Hb Starter ikke/stopper for tidligt med antidepressionsbehandling Indløser sjældnere recepter Flere og alvorligere komplikationer/bivirkninger/medicin fejl Sjældnere informeret samtykke Mindre adgang til og udbytte af rehabilitering MEN: Lever længere..

171 Migræne

172 Halsribben, medfødt skulder deformitet Tandbylder Kronisk sinuitis Nakkemyoser Discus prolaps i nakken Migræne Granat splint Tinnitus maskinhals øresusen PTSD Angst Elendig udsigtsløs økonomi Magtesløshed: familien i hjemland presser for hjælp Usikkert opholdsgrundlag i Danmark

173 Lændesmerter

174 Spinalstenose Discus prolaps Granat splinter Myelomatose Svær D-vitamin mangel Lændesmerter Knude i bi-skjoldbruskkirtlen Knogle tumor Medfødt ryglidelse PTSD Angst Elendig udsigtsløs økonomi Magtesløshed: familien i hjemland presser for hjælp

175 3 x dobbelt op

176 Tid til tillid.og information Informationsmængde Etnisk dansk Anden etnisk dansk talende Anden etnisk tolkebehov 100 % 80 % succeskriterie 80 % af alle samtaler i det offentlige Anden etnisk analfabet tolkebehov Tid, minutter Sodemann, 2011

177 Tid til tillid.og information Informationsmængde Etnisk dansk Anden etnisk dansk talende Anden etnisk tolkebehov 100 % 80 % succeskriterie 80 % af alle samtaler i det offentlige Anden etnisk analfabet tolkebehov Tid, minutter Sodemann, 2011

178 Min krop er træt af mig

179 Det går altid galt når 1) Der er lægelig uenighed (ryg operation) 2) Pt. Selv skal gøre noget afhængigt af hvad en anden læge siger, gør eller finder 3) der er flere sygehuse involveret 4) Pt. Selv skal henvende sig (uvist hvor) ved forværring (upræcist for pt)

180 Indvandrerpatienten Stoler ikke på lægen men er afhængig Respekt men ingen tillid Ikke vant til at lægge krop (liv) i fremmeds hænder Patient inddragelse = usikkerhed Sygdom = lægens problem Det rituelle lægebesøg = forventer ikke noget Lægens spørgsmål hjælper mig ikke Problem Tsunami Grundvilkår ikke i spil

181 Mange sygdomme kompliceres af sociale og økonomiske problemer og misforståelser skabt af sprogbarrierer

182 Kunsten at lære regler man ikke kender eksistensen af Tørre tøj i Sudan og Søndersø Kunsten at afkode kummefrysere og andre djævelskaber i forklædning Kan el tælle? Doktor: hvordan ved jeg at jeg skal føde i Danmark? De sir jeg skal bestille tid på nettet hvor ligger det? Tager de mine nyrer?

183 Brief tolken Tal samme sprog Du skal ville patienten Puds den kulturelle radar Adressér og respekter pt. angst, bekymring Skab tryghed Opbyg tillid & brug tid Lad være med at gætte Fokuser på tydelighed - afklar Bekymrings & forventningsafstemning Bekræft pt forståelse Noget du ikke har fortalt? Tænk på det almindelige først

184 Mål Reducér stress Undgå konflikter Opbyg tillid Bedre informeret patient Mere tilfreds patient Drop berøringsangst

185 Buschauffør med ondt i ryg, sjæl Og enden.. Hvem styrer bussen?

186 Den rigtige historie kommer baglæns..efter 2 år 2 år hos psykiater, 10 samtaler hos psykolog, 2 år i Indvandrermedicinsk klinik, kun talt om danske problemer

187 Store compliance problemer???????????

188 MUSKELSMERTER Compliance problemer Spiserørs brok KRIGSTRAUMER - PTSD Ægtefællen svært PTSD plaget Iskæmisk hjertesygdom HJERNETUMOR Dårligt reguleret hypertension EPILEPSI ANFALD Granat splinter i ryg og lår Neuropati smerter Dårligt reguleret sukkersyge Elendig økonomi BØRN SENGEVÆDERE madrasser, tøj, socialt COMPLIANCE PROBLEMER: andre problemer DÅRLIG INTEGRATION MANGLENDE KOMMUNAL KOORDINATION Søvnbesvær EGEN LÆGE MAGTESLØS SYGEHUSAFD. UVIDENDE

189 MUSKELSMERTER Compliance problemer Spiserørs brok KRIGSTRAUMER - PTSD Ægtefællen svært PTSD plaget Iskæmisk hjertesygdom HJERNETUMOR Dårligt reguleret hypertension EPILEPSI ANFALD Granat splinter i ryg og lår Neuropati smerter Dårligt reguleret sukkersyge Elendig økonomi BØRN SENGEVÆDERE madrasser, tøj, socialt COMPLIANCE PROBLEMER: andre problemer DÅRLIG INTEGRATION MANGLENDE KOMMUNAL KOORDINATION Søvnbesvær EGEN LÆGE MAGTESLØS SYGEHUSAFD. UVIDENDE

190 I Denmark lærte jeg at mennesker har værdi - helt ærligt så vidste jeg det ikke før jeg kom til Danmark

191 Indvandrerens fornemmelse for kroppen Svært ved at tolke deres egen krops signaler i en dansk kontekst Samme symptomer forskellig betydning i dansk og i hjemlandets sammenhæng Svært ved at læse kroppen normalt i Danmark, pga. skjulte koder, angst, vage handlemuligheder, grundlæggende usikkerhed etc. Mange rejser hjem for at få styr på kroppen og vender styrkede tilbage

192 Man kan ikke forhandle sine oplevelser på plads i en utryg social kontekst Man kan ikke forhandle betydningen af symptomerne med familie eller i en større bekendtskabs kreds

193 Lighed i objektiv undersøgelse

194 Jamen hun har tørklæde på

195 ?

196 Jeg har været så træt de seneste måneder

197 3 x dobbelt op

198 Dansker dosis

199 Gonsalves, Carlos J. "Psychological stages of the refugee process: A model for therapeutic interventions." Professional Psychology: Research and Practice 23.5 (1992): 382.

200 De sårbare Stresser os Udstiller vores handlingslammelse Rammer organisationens mest ømme tæer Efterlader uløste konflikter og mistillid Bliver til vrede sure patienter

201 Re-integration /re-kompensering Tager udgangspunkt i livshistorien og en fuldstændig problemliste

202

203 IMK - Arbejdsmetoder Problemlisten Livshistorien

204 IMK - Arbejdsmetoder Sygdomsindsigt Viden og handlekraft (health literacy) Familie struktur blotlagt Alt vendes og færdig undersøges Netværks analyse Hvor er der støtte at hente Hvor kan styrke opbygges Social navigations evne Misforståelse og manglende viden Konfliktløsning Tackling af ensomhed / svage social netværk Problemlisten & Livshistorien Selvindsigt og handlemuligheder Realistiske undersøgelser og tilpassset behandling på patientens præmisser og et informeret grundlag i dialog System kompetencer Hensigtsmæssig strategi for søgning af hjælp

205 Jeg opdeler ikke mine problemer i store eller små problemer..(peger mod gulvet i hjørnet) de ligger bare der alle sammen i en stor rodebunke

206 Selvom du gav mig alt papir i verden var det ikke nok til at fortælle min historie så du kan forstå den

207 Livshistorien Eva-Lotta Jansson/IRIN

208 Etniske minoritetssmerter gør ondt 32 årig kvinde med føleforstyrrelser i venstre ben gennem 6 år og smerter i ryggen Kramper i benene 3 år, primært venstre ben Konventionel røntgen ia Først feb 2012 MR scannes pt: neurinom i medulla med varige skader på medulla Ikke orienteret om patientklage Halter, har smerter Fyret fra sit job som handicaphjælper for sin handicappede lillesøster Patienten taler perfekt dansk

209

210 Etablering af rammen for samtalen Kunsten At høre de usynlige prøveballoner

211 De fleste mennesker lytter ikke for at forstå Men venter kun på at få lov til at svare Stephen R Covey

212 Stressede patienter tager stressede beslutninger Harvard Business Review October

213 Patientens temperatur Stressede patienter tager stressede beslutninger

214 Patienter har stærke følelser Sjældne events: Manglende tryghed ved hvad der foregår hastige beslutninger med følger (Begravelse.) Manglende kontrol over kvaliteten af hvad der foregår (din bil skal have ny gearkasse) Manglende konsekvens hvis noget går galt (juridisk rådgivning v skilsmisse afgørende for økonomi, forældremyndighed) Høj kompleksitet får forløbet til at foregå i en sort boks og fornemmelse af magtesløshed (Computeren er død) Hvert step = ny stress ovenpå eksisterende stress (Serielle nye fund ved blodprøver, scanning) Langvarige forløb med serielle hændelser, undersøgelser, resultater og behandlinger (Bryllup)

215 Tilgang til Find pts følelsesmæssige triggere Tidlig intervention mod voldsomme følelser Forbered hele tiden på næste skridt og forventninger Monitorer løbende stærke følelser Ryd ud i aldrig eller ikke på min vagt begreber og holdninger blandt ansatte Undgå at skabe skøre patienter gennem uhensigtsmæssighed, manglende information eller manglende håndtering af skræk, angst og usikkerhed Lav tydelige aftaler om det der er vigtigst for a) patient og b) sygehus Harvard Business Review October Don t get cancer over the holidays. Diana Burgess. Yale Journal of Humanities in medicine. 2009

216 Corporate blindness kollektiv blindhed For en mand med en hammer ligner alt et søm

217 No man is an island heller ikke patienter Patienterne ændrer den måde de taler med lægen på når de ikke får tid eller lov at bruge tolk. De tilpasser og prioriterer det der giver lidt hjælp i stedet for ingen hjælp og ydmygelse undgår man gerne Morten Sodemann 2013

218 I samtalen beslutter man sig meget hurtigt for hvad det er den anden er i gang med at forklare..længe før sætningen er færdig Hans Jörg Schmid: An outline of the role of context in comprehension, 2003 Anglistentag 2002 Bayreuth. Proceedings. Trier: wwt

219 Respekten om sproget

220 SPROGBARRIERER MEDFØRER Begge parter bliver passive Der stilles færre spørgsmål Grundlæggende tvivlsspørgsmål stilles ikke Det faglige indhold bliver mindre Sproget bliver stift, formelt og unuanceret Humoren og dens kropssprog forsvinder De sproglige nuancer, der skaber personer forsvinder Historier udelades Der bruges flere sætninger til at forklare det samme Thøgersen, J.J., Olle; Londén, Monica; Salö. Linus, Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? 2013, Netværket for Parallelsproglige mål på Nordens Internationaliserede Universiteter.

221 Èt sprog-to sprog-ét sprog-ingen sprog Andet sproget forsvinder efter integrationsperioden Første sproget holdes ikke ved lige Pludselig er man ikke-sproget

222 Børn taler post- migrations sprog Voksne patienter/tolke gør ikke Morten Sodemann

223 Sprog kundskaber ændrer familie strukturer Børn overtager forældre roller Børn griner af forældre der ikke kan tale dansk Børn taber respekt når forældre mister dansk sprog Hvem kan læse koder Hvem integreres hurtigst

224 Bussprog og kropssprog

225 Plantesprog 1982 til 2009 Jeg er dansk statsborger, men det her er første gang jeg har kunnet tale om mine følelser

226 Multisprogstasking Kommune sprog: Sygdom: Arbejde: arabisk fransk dansk

227 Jeg har brug for tolk selvom jeg taler dansk. Jeg kan ikke koncentrere mig om at fortælle om mine grimme oplevelser når jeg hele tiden skal lede efter ordene. Jeg bliver så træt, så går tankerne i stykker og mine ord bliver væk. Så får jeg hverken tænkt eller sagt noget. Derfor skal jeg have tolk Fransktalende marokkansk politisk flygtning, boet i DK i 30 år

228 Når man ikke taler dansk Bliver man behandlet som et barn 42-årig mor til 6 børn og ægtefælle med PTSD

229 Hvis jeg har smerter kan jeg kun tale mit eget sprog 51 årig patient med leddegigt

230 Det i hjertet kræver altid tolk!

231 Hvis du vil have jeg skal huske det du siger, så vil jeg gerne have en tolk (28 år gammel 2. generations indvandrer, student fra dansk gymnasium) Morten Sodemann

232 Skal jeg tale om følelser? Så vil jeg gerne have en tolk (38 årig somalisk kvinde, tale flydende dansk, fuldtidsarbejde) Morten Sodemann

233 Jeg har aldrig talt om følelser før i Danmark 38 årig tyrkisk kvinde, opvokset i Danmark, hvor der ved en fejl var bestilt tolk, men patienten opdagede ikke at der var tolk før langt inde i samtalen Morten Sodemann

234 Hvis man ikke kan forstå hvad der bliver sagt eller hvad der sker, så prøver man at skabe mening i alt andet: mimik, attitude - men gennem et filter af mistro og utryghed. Det er ikke optimal kommunikation

235 Tid til tillid.og information Informationsmængde Etnisk dansk Anden etnisk dansk talende Anden etnisk tolkebehov 100 % 80 % succeskriterie 80 % af alle samtaler i det offentlige Anden etnisk analfabet tolkebehov Tid, minutter Sodemann, 2011

236 Tid til tillid.og information Informationsmængde Etnisk dansk Anden etnisk dansk talende Anden etnisk tolkebehov 100 % 80 % succeskriterie 80 % af alle samtaler i det offentlige Anden etnisk analfabet tolkebehov Tid, minutter Sodemann, 2011

237 1. Det i hjertet kræver altid tolk

238

239 Gråzone sprog: Bajer og citronmåne

240

241 50 % egenomsorg Patientens side Lægens side

242 Alt jeg ønsker mig til jul er et pas

243 Pandoras æske familie 33 årig kvinde med svær tarmsygdom, korttarms syndrom, biologisk behandling, aff dagligt, nyfødt barn, mange akutte indlæggelser 52 årig mand, svær PTSD, strøm tortur og falanga, halter/gangbesvær, igen hukommelse, hvileløs om natten, holder familien vågen Hele familien tortureret i Græsk flygtningelejr (børn brændt, brækkede arme, adskilt fra forældre) Midlertidigt ophold i DK i 13 år (politi hvert halve år) MEDcoi oplysninger midt dec 2013: ægtefællens medicin findes i hjemlandet (ved import), privat hospital kan behandle Brev om hjemsendelse ugen før jul 14 dage til at svare.

244

245

246 Pandoras æske familie Ny lægeerklæring til justitsministeriet: forlænget humanitært ophold, umiddelbart efter permanent ophold = ro og overblik: Patienten selv viser sig at have discusprolaps på 2 niveauer + spinal stenose (krykstok) symptomer gennem 3 år, skader uoprettelige Ved rygscanning: mange ondartede nyrecyster MEN: Børnene viser sig oversete men svært prægede: koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder, mareridt og forfølgelsesfornemmelser

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

Compliance/adherence. Blandt etniske minoritetspatienter. Arndis Svabo, Morten Sodemann, Dorthe Nielsen, Karen M Korsholm Indvandrermedicinsk klinik

Compliance/adherence. Blandt etniske minoritetspatienter. Arndis Svabo, Morten Sodemann, Dorthe Nielsen, Karen M Korsholm Indvandrermedicinsk klinik Compliance/adherence Blandt etniske minoritetspatienter Arndis Svabo, Morten Sodemann, Dorthe Nielsen, Karen M Korsholm Indvandrermedicinsk klinik Indvandrermedicinsk klinik Tværfaglig klinik: Kompliceret

Læs mere

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde 6. Moduler Modul 1. Mødet med patienten med anden etnisk baggrund Fokus på barrierer og egne fordomme Empati og anerkendelse Kommunikation Relevante cases

Læs mere

Hvorfor skal jeg tage denne her medicin når den ikke hjælper på mine problemer?

Hvorfor skal jeg tage denne her medicin når den ikke hjælper på mine problemer? Hvorfor skal jeg tage denne her medicin når den ikke hjælper på mine problemer? Patient nomader på tålt ophold i sundhedsvæsenet Morten Sodemann Professor, Indvandrermedicinsk klinik, Afd. Q, Odense Universitetshospital,

Læs mere

MEDcoi databasen fra en lægelig synsvinkel

MEDcoi databasen fra en lægelig synsvinkel Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del Bilag 97 Offentligt MEDcoi databasen fra en lægelig synsvinkel Lukket ekspertmøde 7. maj om humanitært ophold Udvalget for Udlændinge-

Læs mere

ArndisSvabo, sygeplejerske, sorgterapeut, Indvandrermedicinsk klinik, Infektionsmedicinsk afd. Q Odense Universitetshospital

ArndisSvabo, sygeplejerske, sorgterapeut, Indvandrermedicinsk klinik, Infektionsmedicinsk afd. Q Odense Universitetshospital ArndisSvabo, sygeplejerske, sorgterapeut, Indvandrermedicinsk klinik, Infektionsmedicinsk afd. Q Odense Universitetshospital Præsentation Patienter med komplekse problematikker af fysisk-, psykisk- og

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Fra kaos til kontrol. Inkontinens og samtaleteknik med indvandrerpatienten. Morten Sodemann & Arndis Svabo

Fra kaos til kontrol. Inkontinens og samtaleteknik med indvandrerpatienten. Morten Sodemann & Arndis Svabo Fra kaos til kontrol Inkontinens og samtaleteknik med indvandrerpatienten Morten Sodemann & Arndis Svabo Indvandrermedicinsk klinik, Infektionsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital www.ouh.dk/indvandrerklinik

Læs mere

Kun en tåbe frygter ikke sproget

Kun en tåbe frygter ikke sproget Kun en tåbe frygter ikke sproget Dorthe Nielsen Adjunkt, Klinisk sygeplejeforsker Arndis Svabo, Trine Rønde Kristensen, Karen Margrethe Korsholm, Morten Sodemann Fakta Ringere adgang til sundheds forebyggelse

Læs mere

En indvandrermedicinsk klinik i Region Midt hvad skal det nu til for?

En indvandrermedicinsk klinik i Region Midt hvad skal det nu til for? En indvandrermedicinsk klinik i Region Midt hvad skal det nu til for? Christian Wejse Infektionsmedicinsk afdeling, Aarhus Universitets Hospital Agenda 1. Hvad er en indvandrermedicinsk klinik (IMK)? 2.

Læs mere

Mødet med den indvandrermedicinske patient. Dorthe Nielsen Lektor i tværkulturel sygepleje

Mødet med den indvandrermedicinske patient. Dorthe Nielsen Lektor i tværkulturel sygepleje Mødet med den indvandrermedicinske patient Dorthe Nielsen Lektor i tværkulturel sygepleje 1 HVAD ER KULTUR? Når vi skal beskrive det fremmede, og når vi forsøger at forstå det anderledes, gør vi det ofte

Læs mere

Er der en patient tilstede?

Er der en patient tilstede? Er der en patient tilstede? Sårbare patienter & den professionelle diskvalificering Det sværeste ved at blive mor Satire programmet Leika, DR P1, marts 2014 1 Det sværeste ved at blive mor er at man OGSÅ

Læs mere

Lammende kulturshock. I kan sende mænd til månen og styre en bil på Mars. På tålt ophold i normalsystemet

Lammende kulturshock. I kan sende mænd til månen og styre en bil på Mars. På tålt ophold i normalsystemet På tålt ophold i normalsystemet I kan sende mænd til månen og styre en bil på Mars Indvandrerpatienten møder sundhedsvæsenet Morten Sodemann Indvandrermedicinsk klinik Infektionsmedicinsk afdeling Odense

Læs mere

Jeg er hverken enten eller, jeg er både og

Jeg er hverken enten eller, jeg er både og Jeg er hverken enten eller, jeg er både og Mathilde Hermansen Sygeplejerske, cand. cur. i klinisk sygepleje Indvandrermedicinsk klinik, afd. Q Odense Universitetshospital Landskonference for Sundhedsplejersker,

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Myter, realiteter og faglighed i det tværkulturelle møde og samarbejde

Myter, realiteter og faglighed i det tværkulturelle møde og samarbejde Myter, realiteter og faglighed i det tværkulturelle møde og samarbejde Erfaringer fra Indvandrermedicinsk klinik Morten Sodemann Indvandrermedicinsk klinik, Afd. Q Odense Universitetshospital www.ouh.dk/indvandrerklinik

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Kun en tåbe frygter ikke sproget

Kun en tåbe frygter ikke sproget Kun en tåbe frygter ikke sproget Patientsikkerhed i ingenmandsland: Når fejl og fordomme bliver til rutine forsvinder ansvaret Morten Sodemann, professor global sundhed & indvandrermedicin, SDU & OUH www.ouh.dk/indvandrerklinik

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

Tværkulturel Sygepleje Kommunikationens betydning

Tværkulturel Sygepleje Kommunikationens betydning Tværkulturel Sygepleje Kommunikationens betydning Dorthe Nielsen Lektor i tværkulturel sygepleje Indvandrermedicinsk klinik, afd. Q Odense Universitetshospital Patienter i Indvandrermedicinsk Klinik Svært

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

Kun en tåbe frygter ikke sproget

Kun en tåbe frygter ikke sproget Kun en tåbe frygter ikke sproget Patientsikkerhed i ingenmandsland: Når fejl og fordomme bliver til rutine forsvinder ansvaret Morten Sodemann, professor global sundhed & indvandrermedicin, SDU & OUH www.ouh.dk/indvandrerklinik

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Migrationsmedicin på Hvidovre. * Tropemedicin * Turistmedicin * Klinisk vaccinologi * Etnomedicin * Indvandrermedicin 26/11-2015

Migrationsmedicin på Hvidovre. * Tropemedicin * Turistmedicin * Klinisk vaccinologi * Etnomedicin * Indvandrermedicin 26/11-2015 Migrationsmedicin på Hvidovre * Tropemedicin * Turistmedicin * Klinisk vaccinologi * Etnomedicin * Indvandrermedicin 26/11-2015 Tropemedicin Diagnostik og behandling Rådgivning Turist-medicin Klinisk vaccinologi

Læs mere

Når kulturer mødes Interkulturel kommunikation

Når kulturer mødes Interkulturel kommunikation Når kulturer mødes Interkulturel kommunikation Nadia El-Gendi Seniorkonsulent Mail: neg@cabiweb.dk Mobilnr. 50 82 51 28 Side 2 Program Målgruppen Hvorfor er det vigtigt at have fokus på kultur? Hvad er

Læs mere

TOP- Tidlig Opsporing af Psykose

TOP- Tidlig Opsporing af Psykose TOP- Tidlig Opsporing af Psykose Hvem er TOP teamet? TOP-teamet består af tre sygeplejersker Karina Gulstad Lise Bjørkbom Lotte Jensen og en psykolog Mette Damsgaard Hansen Alle har bred erfaring fra psykiatrien

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Mimers Brønd et åbent værested i Vollsmose

Mimers Brønd et åbent værested i Vollsmose Mimers Brønd et åbent værested i Vollsmose Ældre med anden etnisk baggrund - en generation i klemme Komplekse problemstillinger De taler ikke dansk og har meget dårlige forudsætninger for at lære det.

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1)

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation Hvad er kultur? Fordomme Dansk kultur lad os se på os selv

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Tid til tillid Erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik

Tid til tillid Erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik Tid til tillid Erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik Dorthe Nielsen, Sygeplejerske, PhD Arndis Svabo, Karen Margrethe Korsholm, Sisi Buch, Trine Rønde Kristensen, Dlama Rasmussen, Lina Zeraiq, Morten

Læs mere

INSPIRATIONSSEMINAR - OM VEJEN VÆK FRA DE BLINDE PLETTER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN LISE DYHR, BRØNDBY STRAND

INSPIRATIONSSEMINAR - OM VEJEN VÆK FRA DE BLINDE PLETTER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN LISE DYHR, BRØNDBY STRAND INSPIRATIONSSEMINAR - OM VEJEN VÆK FRA DE BLINDE PLETTER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN Ja! men. HVEM ER JEG OG HVOR KOMMER JEG FRA? DAGSKEMA LÆGEKLINIKKEN DISPOSITION historisk tilbageblik indvandrermedicin

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter?

Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter? Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter? Arbejdssituation Jeg har dage hvor jeg faktisk ikke kan gå, og må blive hjemme fra arbejde. Jeg arbejder stadig på nedsat

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Kun en tåbe frygter ikke sproget. Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d.

Kun en tåbe frygter ikke sproget. Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Kun en tåbe frygter ikke sproget Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Indvandrermedicinsk klinik Kompliceret og sammensat syge patienter af anden etnisk oprindelse Tværfaglig og tværsektoriel indsats Læge,

Læs mere

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Sundhedskonsulent Cand.comm PhD Lucette Meillier Center for Folkesundhed Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Der er ophobet 135.000

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen

Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen Seniorfagleder, sociolog og dr med Lars Iversen live@cowi.dk 28.08.09 Patientuddannelse - Region Syddanmark Også er der nye udfordringer på

Læs mere

Flygtninge, familier og traumer

Flygtninge, familier og traumer Trine Brinkmann, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge, familier og traumer Traumatiserede flygtningefamilier hvordan møder lærere, pædagoger og vejledere disse familier? - Fyraftensmøde,

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Børn i flygtningefamilier

Børn i flygtningefamilier 6.6.2013 Side 1 Børn i flygtningefamilier Arbejdet med flygtningefamilier I praksis Side 2 Problemstillinger > Ofte fokus på den praktiske hjælp, mindre fokus på den psykosociale hjælp. > Lidt eller ingen

Læs mere

Konsultationen - ideer og forventninger. Ea Bøhm Jepsen Almen medicin september 2016

Konsultationen - ideer og forventninger. Ea Bøhm Jepsen Almen medicin september 2016 Konsultationen - ideer og forventninger Ea Bøhm Jepsen Almen medicin september 2016 Hos den praktiserende læge Hvilke spørgsmål kan være relevante? Hvad tror du, at du fejler? Hvad er grunden til det?

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Fokus på den studerende med anden etnisk baggrund. Dorthe Nielsen Klinisk sygeplejeforsker Indvandrermedicinsk Klinik

Fokus på den studerende med anden etnisk baggrund. Dorthe Nielsen Klinisk sygeplejeforsker Indvandrermedicinsk Klinik Fokus på den studerende med anden etnisk baggrund Dorthe Nielsen Klinisk sygeplejeforsker Indvandrermedicinsk Klinik 1 Den næste time Lidt om kultur og indvandrermedicinsk klinik Tilgang til patienter

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Flygtninge med traumer

Flygtninge med traumer Flygtninge med traumer Den første tid i Danmark og mødet med frivillige 1 Dansk Flygtningehjælp, årsmøde 27.9.2014 Oplæg v/azra Hasanbegovic, uddannelseskonsulent på ATT Uddrag af dronningens nytårstale

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Ung i stolen. FSO Forårskursus 19/3 2015. Afd.læge, PhD Line Cleemann 1

Ung i stolen. FSO Forårskursus 19/3 2015. Afd.læge, PhD Line Cleemann 1 Ung i stolen FSO Forårskursus 19/3 2015 Afd.læge, PhD Line Cleemann 1 Disposition Kommunikation og adhærence Love og regler Underretninger Afd.læge, PhD Line Cleemann 2 Ung i stolen Unge med kroniske sygdomme:

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet En pjece til almen praksis At tale om overvægt med din mandlige patient Rigshospitalet Indledning Den praktiserende læge er vigtig i indsatsen mod svær overvægt. Både i det forebyggende arbejde og i behandling

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Fokus: Alvorligt syge Inspiration: SSTs anbefalinger Men pårørende til andre syge skal ikke overses. Diabetes, astma eller gigtpatientens

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer. Steffen Christensen

Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer. Steffen Christensen Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer Steffen Christensen Børn i familier med alkoholproblemer Overordnede problemstillinger: Børn får ikke den støtte, de bør have Børn får ofte støtten

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Er du klar over det mand?

Er du klar over det mand? Er du klar over det mand? Det beh k høver ikke være kedeligt at leve længere Mange mænd spiser for meget, bevæger sig for lidt, ryger og drikker for meget alkohol. Og de knokler på arbejdet. Men de snakker

Læs mere

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard Psykiatriugen 2014 Birgitte Bjerregaard Præsentation Hvorfor arbejde med stemmer? Hvordan arbejde med stemmer? Lene Mike Spørgsmål Relationen. Eks Johns historie. Tale om det, som er vigtigt! Fra fejlfinding

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre?

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Anne Frølich, overlæge og forskningsleder ved Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden Sundhedsvæsenets organisation bliver

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Silkeborg, 19.5.2015. Børn og Traumer. -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme

Silkeborg, 19.5.2015. Børn og Traumer. -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme Silkeborg, 19.5.2015 Børn og Traumer -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme Hvad skal dagen(e) handle om? Hvad er psykisk traumer og hvordan traumet

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

Pårørende til borgere med hjerneskade - reaktioner og behov

Pårørende til borgere med hjerneskade - reaktioner og behov Pårørende til borgere med hjerneskade - reaktioner og behov Neuropsykolog Anne Norup, ph.d. Afd. for højt specialiseret neurorehabilitering/traumatisk hjerneskade Glostrup/Hvidovre Hospital Intro.. PLANEN

Læs mere

Kære medlem, patient og familie

Kære medlem, patient og familie Har du cystenyrer? Kære medlem, patient og familie Har du fået diagnosen cystenyrer? Så kan Nyreforeningen hjælpe! Vi arbejder for at skabe gode vilkår, støtte og bedre livskvalitet for både patienter

Læs mere

Belastede pårørende til demensramte personer. Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi

Belastede pårørende til demensramte personer. Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi Belastede pårørende til demensramte personer Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi 1 Sang og musik projekt på Betaniahjemmet, Frederiksberg: Tanker og ideer bagved projektet, som ledes

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

MENTAL SUNDHED - HVAD ER OP OG NED? HJERTEFORENINGENS SUNDHEDSKONFERENCE H.C. Andersens Hotel Den 20. september

MENTAL SUNDHED - HVAD ER OP OG NED? HJERTEFORENINGENS SUNDHEDSKONFERENCE H.C. Andersens Hotel Den 20. september Anna Paldam Folker Forskningschef, seniorrådgiver, ph.d. anpf@si-folkesundhed.dk HJERTEFORENINGENS SUNDHEDSKONFERENCE 2017 H.C. Andersens Hotel Den 20. september MENTAL SUNDHED - HVAD ER OP OG NED? Positiv

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Interkulturel kommunikation. Hvorfor interkulturel kommunikation?

Interkulturel kommunikation. Hvorfor interkulturel kommunikation? FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE Interkulturel kommunikation Dagens program Hvad er kultur? Fordomme Dansk kultur lad os se på os selv Interkulturel kommunikation Kulturmødet

Læs mere

Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel?

Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel? Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel? Edith Montgomery Gode børneliv for flygtninge i Danmark, den 18. maj 2017 Børn og unge med flygtningebaggrund Belastes af: Egne traumatiske oplevelser

Læs mere

Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken

Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken 0 1 Hjælp til navigation i det offentlige system via Sundhedsdoktor Danica Sundhedsrådgivning sikrer, at sundhedssikringskunder kan få rådgivning ved afslag

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Gynækologisk Ambulatorium 4004, Rigshospitalet Refleksionsark Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Refleksions ark Ark udleveret Ark mailet Ark

Læs mere