DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 ToetEéA) ^e o«\)wæ&pn& zeoee&\ ^mos> *N l4gdl MMi3^ I tiao fcbl V, SfirtT "BøSQl^ i M 6> 6M ii^l fotø^lhofetms \JieKÅeH-tf- D DET KONGELIGE BIBLIOTEK

4 fft <^uo^ Fortegnelse ouer Understøttelsesforeningens medlemmer i Hadersleu samt Beretning om foreningens Virksomhed i Chr. Aagaards Enke L. H. Aagaard's Enke L. P. Aarøe, Rentier Chr. Adolphsen, Købmand Fr. Adolphsen, Snedkermester G. Adolphsen, Drejermester S. Ahrenkiels Enke Enkefru Amorsen Bernhard Andersen, Malerm. Postkonduktør Andresen A. Andersen, Fotograf Chr. Andersen, Uldvarehandl. Jep Andersen, Kentier E. Andersen, Garver H. C. Andersen, Bagermester J. Andersen, Advokat S. Andresen, Direktør Schack Andersen, Bankdirekt. Th. Andersen, Bankdirektør \J. Ankersens Enke C. Bahnsen, Urmager R. Bahnsen, Optiker O. Bang, kgl. Hofbundtm.,Kbh. Brandt, Lokomotivfører Fru Bang Kbn. L. Beck, Gæstgiver R. Beck, Kornhandler C. Becker, Købmand M. Behr, Købmand Hans Bertelsen, Lokomotivf. R. Bertelsen, Rentier F. Biedermann, Smedemester Enkefru Bilsnak H. A. Bieling, Slagtermester G. Birkedal, Skræddermester L. Birkedal, Skræddermester A. Bleyer, Jernbanefunktionær Frk. C. Bløcher, Sæby Chr. Bløcher, Læderhandler Erik Bløcher, Garver P. H. Bløcher, Rentier Paul Bløcher, Arkitekt F. Bohnfeldts Enke H. P. Bock, Rentier Cl. Bonde, Rentier N. Bonde, Bankdirektør J. Nielsen Bonde, Snedkerm. Jørg. Bonnichsen, Landmand Frk. H. Boysen H. J. Boysen, Købmand N. P. Boysen, Bakkely C. Bram, Rentier H. v. Brincken, Købmand H. Brodersen, Degn Bruhn, Kontorist J. Bruun, Direktør N. P. Bundesens Enke Baltzer Bøgh, Handelsmand.1. Bø^h Callø, Direktør G. Carlsen, Prokurist Chr. Carlsen, Gartner H. Carstensen, Malermester N. C. Carstensen, Konditor P. Carstensen, Murmester J. Chi'istensen, Rentier Christensen, Bogholder C. Christensen, Kurvemager J. F. Christensen, Smedemest. L. Christensen, Direktør L. Christensen,Skræddermester P. Christensen, Boghandler V. Christensen, Installatør Paul Christiansen, Bygmester Paul Christiansen, jun., Gross. A. Clausen, Tømrermester C. Clausen, Kaptajn Joh. Clausen, Agent G. Cortli, Gæstgiver O. Criiger, Blikkenslager H. Dahl, Grosserer Andreas Dahl, Retskonsulent L. Dahl, Over-Postassistent Th. Dahl, Købmand Jørg. P. Dahl, Købmand S. Damkjær, Agent Enkefru Davidsen H. Deutschmann, Bundtmager Oscar Dodt, Cand. pharm. Frk. Diicker Ebbesen, Sporskifter Jes Ebbesen, Avlsbruger Andr. Erichsen, Købmand Chr. Erichsen,Skorstensfejerm. J. Erichsen, Slagtermester J. Erichsen, Vognmand Eilertsen, Margarinefabrikant L. Erichsen, Købmand P. Erichsen, Slagtermester P. N. Erichsen, Ejendomskom. A. Erlang, Rentier C. Faaborg, Agent H. Fahrendorff, Konditor H. Fahrendorff, Rentier V. Fahrendorff, Urmager J. Fallesens Enke E. Fischer, Frisør Fischer, Bankassistent. J. Foged, Avlsbruger C. Feldmann, Rentier H. Festersen, Cigarhandler Søstrene Finnemann J. Fischer, Landmand P. Foder, Bogholder H. H. Franks Enke Hans Frank, Agent H. Frees, Købmand Chr. Friis, Rentier S. Friis's Enke Kapt. Frydendal H. Frydendahl, Købmand J. Fuglsang, Mariegaard C. Færdig, Kobbersmed Fløsclmer, Købmand N. Gaasvig, Fotograf M. Gadeberg, Kaptajn J. Geertsen, Rentier Joh. Gelinek, Skomagermester Josef Gelinek, Snedker A. Gjedde, Rentier C. Gilbert, Rentier Dr. med. Grevsen R. H. Goth, Rentier C. Grastrup, Kaptajn Enkefru Goldbeck P. Gram, Arkitekt A. Granlund, Malermester P. Grau, Fuldmægtig P. Guldbrandt, Handskemager M. Gydesen, Arkitekt Sparekassefuldmægtig Gydesen Haderslev Bank Hansen & Hansen, Købmand Hansen & Winterberg, Købm. Frk. Agathe Hansen Frk. Agnes Hansen A. Hansen, Farvehandler B. Hansen, Rentier C. Hansen, Gæstgiver H. Chr. Hansens Enke Hansen, Bødker E. Hansen, Apoteker Chr. Hadberg, Sadelmatrer G. Hansen, Dr. med. H. Hansen, Grosserer H. Hansen, Købmand H. Hansen, Hestehandler H. Chr. Hansen, Købmand H. N. Hansen, Rentier H. S. Hansens Enke Jørgen Hansen, Rentier Klaus Hanisen, Købmand.7. Hansen, Bagermester J. C. Hansen, Købmand J. Hansen, Barber Jes Hansen, Købmand J. C. Hansens Enke Johs. Hansen, Direktør Hoinøopatlæge Harbeck Jørgen Hansen, Købmand Jørg. Hansen, Rentier M. Hansen, Tandlæge P. Hansen, Rentier P. Hansen, Skræddermester Th. Hansen, Murmester H. Hanssens Enke Fru Hartvig Chr. Hartvig, Malermester Chr. Haugaard, Vognfabrikant M. Have, Gaardejer C. Hehr, Hestehandler Frk. Charlotte Henningsen L. Henningsen, Gartner P. Henningsen, Urmager H. Hesselberg, Gæstgiver

5 I. Henningsen, Agent J. Hildebrandts Enke Frk. Louise Hinriclisen V. Hinrxchsen, Automobilhandl. J. Hjort, Over Postassistent Enkefru M. Hjort Gustav Holbek, Grosserer Enkefru Holm J. Holm, Rentier N. H. Holm, Købmand Nis Holm, Rentier J. Holst, Handelsmand Jacob Holst,, Høker J. Holst, Smedemester Heinrich Horst, Musikker Math. Holst, Rentier Fru Horst A. Hundevadt, Købmand Chr. Hiibbe, Bankdirektør J. Hiibbe, Cigarhandler Orgelbygger Jacobsens Enke Pastor etmer. Jacobsen J. Jacobsen, Bogbinder Jensen & Wind, Købmand A. M. Jensen, Auktionator Carl Jensen, Elektriker H. Jensen, Kreaturhandler J. Jensen, pens. Degn J. Jensen, Landmand Frk. M. Jensen, Blomsterhand. Ole Jensen, Bagermester Peter Jensen, Bagermester R. Jensen, Slagter Peter Jensen, Købmand H. Jepsen, Rentier J. C. Jensen, Urmager R. Jensen, Købmand 1 Martin Jensen, Murer R. Jensen, Rentier Falle Jepsen, Bogholder E. Jepsen, Mejeribestyrer Degn Jessen J. Jessen, Købmand N. Jepsen, Gaardejer Industri- og Landmandsbank H. Ingvertsen, Vognmand A. Johannsen, Rentier Chr. Johannsen, Maskinbygger J. Johannsen, Fabrikant Ed. Johansen, Malermester Alfr. Johannsen, Tandtekniker Joh. Johannsen«Enke Chr. Juhl, Landmand N. Juhl, Rentier Jørgen Juhl, Rentier Nis J. P. Juhl, Købmand Th. Juhl, Handelsmand C. Iversen, Slagtermester Iver Iversen, Rentier Jørgen Iversen, Købmand P. Iversen, Købmand F. H. Jøhnck, Købmand J. Jørgensen, Snedkermester Jens Jørgensen, Købmand Julius F. Jørgensen, Rentier Pastor N. Jørgensen P. Jørgensen, Børstenbinder P. Jørgensen, Skomagermester R. Jørgensen, Bager C. Kampradt, Barber Jul. Kampradt, Barber Chr. Kjær, Gæstgiver Chr. Kjær, Uldvarehandler N. Kjær, Rentier Jens Kjær, Pakmester G. Kley, Bogtrykker C. Knudsen, Avlsbruger A. Knudsen, Rentier N. C. C. Knudsen, Handelsm. Th. Knudsen, Rentier J. Koch, Agent J. Krause, Hotelejer Krause jun. Kj e 1 dgaard, Grassérer A. Kreutzer, Musiker Chr. Krogh, Vognmand P. Krogh, Rentier Ern$t Kohn, liaiber Kruse, Rentier H. Kyster, Fiskehandler H. Ladiges, Fabrikant Emil Kaadtmann A. Langwadt, Rentier A. Lassen; Tandtekniker J. Lassen Ferdinand, Snedkmst. A. Lauritzen, Snedkermester Chr. Lausen, Agent L. Lausen, Rentier P. Lausen, Rentier A. Lebeck, Redaktør M. Leonlhard Chr. Leisner N. Lindberg, Rentier Enkefru Lorenzen L. Lorenzen, Rentier E. Ludvigsen, Rendant P. Ludvigsen, Købmand G. Lund, Mælkehandler Fr. Lund, Agent J. Lund, Missionær N. Lund, Rentier Chr. Lysbeck, Rentier A. Maasbøl, Købmand N. Madsen, Kreaturhandler H. Magnussen, Malermester Niels Magnussen, Købmand Chr. Mainz's Enke C. H. Mathiesen, Snedkermester H. Mathiesen, Skræddermester J. Mathiesen, Tømmermester Mathiesen, Købmand C. Mauritzens Enke Postkonduktør J. Meyland A. Meyer, Papirhandler H. Meyer, Malermester Aug. Michael, Gæstgiver H. Michael, Gæstgiver B. Michaelsen, Fabrikant N. Michaelsen, Købmand. Fru O. Mikkeisberg»Modersmaalet«Steffen Møller M. Mortensen, Renbier 'M. Møller, Graver Tli. Møller, Guldsmed N. Møller, Lærer Th. Møller, Bager 'I h. Møller, Borgmester, Hlade Valdemar Møller, Logevært N. Mørck, Rentier N. N. N. N. Nygaard, Skræddermester N. N. ' Chr. Nicolaisen, Skrædderm. W. Nicolaisen, Hotelejer C. Nielsen, Boghandler C. Nielsen, Snedkermester H. Nielsen, Agent I. Nielsen, Gæstgiver J. Nielsen, Grosserer, Damager J- P. Nielsen, Kakkelovnsops. N. Nielsens p]nke B. Nissen, Rentier Th. Nielsen, Bager C. Nissen, Centralmejeriet Enkefru Karoline Nissen N. Nissen, Hestehandler Nis Nissen, Købmand P. Nissen, Rentier P. Nissen, Gæstgiver Nordslesvigsk Kreditforening Chr. Nørgaard,Skræddermester J. Nørgaard, Vognlakerer J. Oggesen, Købmand C. L. Ohlmann, Vinhandler F. Olsen, Blikkenslager Chr. Olsen, Blikkenslager H. Olsen, Købmand Obel, Apoteker Frk. Elisabeth Olesen N. Olesen, Kontorist S. Olesen, Rendant J. Olesen, Bankdirektør O. P. Olling, Glarmester J. Orbesen, Gæstgiver P. Orbesen, Købmand N. Outzen, Grosserer Chr. Overbeck, Slagtermester A. Paulsen, Gartner L. Paulsen, Gartner A. Petersen, Guldsmed A. Petersens Enke Anton Petersen, Købmand A. F. Petersens Enke Enkefru Cathr. Petersen Chr. Petersen, Cigarhandler D. Petersen, Rentier E. Petersen, Snedkermester G. Petersens Enke H. Petersen, Agent Jørgen Petersen, Købmand H. Petersen, Klejnsmed H. Petersen jun., Slagtermester H. Petersen, Slagtermester L. Petersen, Apoteker H. Petersen, Rentier N. Petersen, Redaktør Fru Petersen O. Petersen, Billedhugger O. Petersen, Melhandler P. Petersen, Direktør P. Petersens Enke Provst Petersen Th. Petersen, Frimenighedspr. Truels Petersens Enke Otto Piinjer, Elektriker H. Rathenburg S. Rathenburg, Snedkermester J. P. Ravns Enke N. Ravn, Furagehandler J. Raun, Rentier Th. Ravn, Urmager H. Refslund, Dr. med. J. Reicliardt, Bager

6 Fru Reimann Enkefru Riis Jac. Riis, Rentier P. Riis, Rentier J. Riis, Købmand Hans Ritz, Slagtermester C. Ritz, Bagermester J. Ritz, Bagermester Fr. Roll, Købmand A. Sabroe, Fabrikant *J. Sarup, Posikontrolløi' Jep Skøtt, Bogholder P. Schmidt, Togfører A. Sebau, Glarmester M. Schaumann, Fabrikant Schleswig Holsteinische Bank B. Schmidt's Enke E. Schmidt, Kaptajn F. Schmidt, Skomagermester J. Schmidt, Dyrlæge J. H. Schmidt, Vojensgaard Frk. Magdalene Schmidt M. I. Schmidt, Købmand N. Schmidt, Musikaliehandler Waldemar Schmidt, Købmand Fru A. Schrøder sen. Schultz, pensioneret Postbud Fru A. Schrøder jun. A. Schuldt, Smedemester J. Schultz, Skomagermester A. Schøning, Murmester G. Seyfarth, Hjulmager Anton Skau, Købmand P. Skau, Købmand H. Skaurup, Avlsbruger Frk. B. Skjold B. Skov, Bagermester J. Smith, Tandlæge Carl Solil, Købmand H. Sohl, Gartner J. Sorgenfri, Snedkermester Sparekassen for Haderslev Byes Omegn J. W. Speth, Grosserer H. Steffensen, Handelsmand J. Suurballe, Cyltlehandler J. Suurballe, Urmager Th. Sørénsen, Bagermester A. Søeberg, Faktor Enkefru M. Sønderøxe F. Sørensen, Rentier H. Sørensen, Bager Th. Sørensen, Fiskehandler H. S. Thamssen, Læderhandler B. Thede, Gaardejer Trans, Stenslaaer H. Thede, Rentier Enkefru Terkelsen Oluf Thielst, Købmand Enkefru N. Thomsen J. Toft, Handelsmand S. Thomsen, Købmand J. Thorøe, Hestehandler A. Thulstrup, Slagtermester Iver Thulstrup, Kreaturhandl. F, Torp, Rentier Unævnt Viktoria Bageri Vogelgesaiig, Advokat li. Vollstedt, Slagtermester. M. Voss, Købmand Wolfbecbel jun., Købmand Tli. Voss, Købmand H. Waabcn's Enke G. Wandschneider, Bagerm. F. Wartho, Vinhandler G. Weigelt, Slagtermester H. Westergaard, Slagtermester C. Wibye, Rentier N. Wind, Købmand ' Marius Winge, Fiskehandler Math. Winge, Fiskehandler P. C. Winterbergs Enke M. S. Wismar, Malermester H. Wolfhecliel, Købmand H. Woltmann, Drogist W. Zierau, Sadelmager A. Ørum, Købmand Enkefru C. Ørum J. P. Ørum, Købmand Oversigt over Uoderstottelsesloreniogens og Alderdomshjemmets Indtægter og Udgifter i floret Understøttelsesforeningens Indtægter i 1920: Kassebeholdning Mk. 961,24 Bidrag fra Foreningens Medlemmer Bidrag fra H. W. Neuhaus' Legat 52,00 1 Aars Renter J. S. Wogelius' Legat 255,00 G a v e v e d B i s k o p K o c h, I? i b e ,00 Gave fra Sparekassen for Haderslev Bys Omegn 200,00 Mk ,24 Understøttelsesforeningens Udgifter 1920: Hushjælp til 143 Familier Mk ,00 Indsat i Banken.. Tilskud til Alderdomshjemmet 5 000, ,00 Kassebeholdning 31. December ,24 Mk ,24 Understøttelsesforeningens Indtægter for Bidrag fra Foreningens Medlemmer Kr ,20 Gave "fra en født Haderslever, som nu bor i København 750,00 Kr ,20 Understøttelsesforeningens Udgifter 1920: Arbejdsløn for Uddeling af Brændsel. Kr. 62,38 Budløn 6,00 J. S. Wogelius' Julegave uddelt til 12 Kvinder og 12 "Mænd Tilskud til Alderdomshjemmet Kassebestand 31. December ,00 102,82 Kr ,20 Et af Byen til Disposition stillet Parti Tørv har Understøttelsesforeningen uddelt til værdig Trængende i. passende Portioner. Alderdomshjemmets Indtægter 1920: Kassebeholdning 1919 Mk ,13 Huslejeindtægt Enkefru S. Iversen Knudsens Legat Kr. 50, ,34 700,00 1 Aars Renter.1. S. Wogelius' Legat Aars Rentur Skomager A. Hansens Legat.. 25,75 Gave fra en Unævnt ,68 Gave fra Haderslev By Indbetalt for elektr. Lys» 500, Tilskud fra Understøttelsesforeningen ,00 Renter af Banken og Sparekassen 1 778,84 Mk ,57 Alderdomshjemmets Udgifter 1920: Skat, Brandpenge og Huslejestempel Reparationsudgifter o. s. v. ved Ejendommen Mk. 334,92 398,00 Middagsmad til de gamle Mænd i Alderdomshjemmet Vask ,36 256,00 Lys, Brændsel og Vandpeuge 825,00 Tryksager ,25 Budløn. 2,00 Indsat i Banken ,68 Banken og Sparekassen tilskrevne Benter Kassebeholdning 31. December Mk ,57

7 Alderdomshjemmets Indtægter 1920: Huslejeindtægt. Kr ,00 IV2 Aars Rente S. Iversen Knudsens Legat Gave ved Slagtermester Jensen 5000 Gave fra en Unævnt 4'l0,00 Tilskud fra Understøttelsesforeningen Indbetalt for elekti'. Lys 2 300,00 60,00 Kr ,00 Alderdomshjemmets Udgifter 1920: Reparationsudgifter o. s. v. ved Ejendommen Middagsmad til de gamle Mænd i Alderdomshjemmet Kr. 26,00, Vask Lys, Brændsel og Vandpenge., 154,00 598,84 Porto -Udlæg 60 J. S. Wogelius' Julegave uddelt til de gamle Mænd i Alderdomshjemmet Renter for tilbagebetalt Laan.,, 130,00 51'90 Kassebeholdning 31. December ,86 Kr ,00 Alderdomshjemmet ejede den 31. December 1920: Den gældfri Ejendom. ^ Tre Sparekassebøger med Sparekassen for Haderslev Bys Omegn., Mk ,65 Indlaan og Sparehasseindshud i Haderslev Banh 45 8,66,11 Kassebeholdning 31. December ,52 Mh ,28 Skomager A. Hansens Legat Mh. 600,00 og J. S. Wogelius Legat 6000,00 Kassebeholdning 31. December 1920 Kr. 55,86 De reviderede Regnskaber ligger til Jørgen Iversen. Eftersyn for Foreningens Medlemmer hos Kassereren, Idet vi giver nærværende Oversigt over Foreningens Virksomhed og Medlemsantal i f det lorløbne Aar, bringer vi vor hjerteligste Tak til enhver, som har støttet vor Gerning. Paa Grund af de vanskelige Pengeforhold har vi i Aar maattet bruge den største Del af vore Indtægter til de gamle Mænd paa Alderdomshjemmet til Mad og Brændsel. Omendshønt der stilles store Fordringer til Godgørenheden, fortrøster vi os til fremdeles at kunne gøre Regning paa vore Medborgeres Bistand i at komme de virkelig Trængende til Hjælp. r Bestyrelsen tor Understøttelsesforeningen for værdige Trængende i Haderslev, indregistreret Forening, i Januar Th. Voss, f. T. Formand, Jørgen Iversen, f. T. Kasserer. Carl Nielsen, f. T. Næstformand. Tilsynsraadet: Th. Møller. F. Torp. H. Petersen. Chr. Wifoye. Th. Johl. Th. Dahl. M. S. Wismar. Ang. Maasbol. Fr. Adolphsen. Th. Nielsen. Erik Bløcher. D. Petersen. L. Paulsen. P. Jensen. P. Sørensen. Modersmaelet"s Tryhheri, Haderslev.

8 Fortegnelse over Understøttelsesforeningens Medlemmer i Haderslev samt Beretning om Foreningens Virksomhed i Chr. Aagaards Enjke L. H. Aagaard's Enke Chr. Adolphsen, Købmand Fr. Adolphsen & Søn J. Adolphsen, Maler S. Ahrenkiels Enke Enkefru Amorsen Bernhard Andersen, Malerm. Postkonduktør Andresen A. Andersen, Fotograf Chr. Andersen, Uldvarehandl. Jep Andersen, Rentier E. Andersen, Garver H. C. Anderson, Bagermester J. Andersen, Advokat S. Andresen, Direktør Schack Andersen, Bankdirekt. Th. Andersen, Bankdirektør L. Ankersens Enke C. Bahnsen, Urmager R. Bahnsen, Optiker 0. Bang, kgl. Hofbuntm., Kbh. Brandt, Lokomotivfører Bang, Overretssagfører Fru Bang, Kbhn. L. Beck, Gæstgiver R. Beck, Grosserer C. Becker, Købmand Hans Bertelsen, Lokomotivf. R. Bertelsen, Rentier F. Biedermann, Smedemester Enkefru Bilsnak A. Bieiing, Slagtermester L. Birkedal, Skræddermester A. Bleyer, Jernbanefunktionær Chr. Bløcher, Læderhandler Erik Bløcher P. H. Bløcher, Rentier Paul Bløcher, Arkitekt F. Bohnfeldts Enke Cl. Bonde, Rentier N. Bonde, Bankdirektør J. Nielsen Bondes Enke Jørg. Bonn iohsen, Landmand Frk. H. Boysen C. V. Bondesen, Cigarhandler H. J. Boysen, Købmand N. P. Boysen, Bakkely H. v. Brincken, Købmand H. Brodersen, Degn Bruhn, Kontorist J. Bruun, Direktør N. P. Bundesens Enke Baltzer Bøgh, Handelsmand J. Bøgh Callø, Direktør G. Carlsen, Prokurist Chr. Carlsen, Gartner J. Clausen, Lærer G. Clausen H. Carstensen, Malermester N. C. Carstensen, Konditor P. Carstensen, Murmester J. Christensen, Rentier Chr. Christensen, Købmand C. Christensen, Kurvemager J. F. Christensen, Smedemest. L. Christensen, Direktør L. Christensen, Kreaturhandler L. Christensen,Skræddermester P. Christensen, Boghandler V. Christensen, Installatør Paul Christiansen, Bygmester Paul Christiansen, jun., Groes. A. Clausen, Tømrermester Chr. Clausen Kapt. Clausens Enke Joh. Clausen, Agent G. Corth, Gæstgiver 0. Criiger, Blikkenslager H. Dahl, Grosserer 0 Dahl, Handelsmand L. Dahl, Over-Postassistent Th. Dahl, Købmand Jørg. P. Dahl, Købmand C. Damgaard, Købmand Damgaard, Bagermester A. Damm S. Damkjær, Agent Enkefru Davidisen Dehlholm, Driftsbestyrer Oscar Dodt, Cand. pharm. Frk. Diioker P. Ebbesen, Vognmand Ebbesen, Sporskifter Jes Ebbesen, Rentier Enemark, Handeismand' Andr. Erichsen, Købmand Chr. Erichsen,Skorstensfejeren. Erich Erichsen, Poli tifuldmgt. J. Erichsen, Vognmand Eilerteen, Margarinefabrikant Eieli, Vildthandler Efsen, Kjestine L. Erichsen, Købmand P. Erichsen, Slagtermester P. N. Erichsen, Ejendomskom. A. Erlang, Rentier C. Faaborg, Agent H. Fahrendorff, Konditor V. Fahrendorff, Urmager J. Fallesens Enke Jørgen Farre E. Fischer, Frisør Fischer, Bankassistent Fogh, Gæstgiver J. Foged, Avlsbruger H. Festersen, Cigarhandler Søstrene Pinnemann J. Fischer, Landmand P. Foder, Bogholder H. H. Franks Enke H. Frees, Købmand P. Frees, Købmand Peter Frees, Købmand Chr. Friis, Rentier J. Friis, Missionær S. Friis's Enke Kapt. Frydendal H. Frydendahl, Købmand J. Fuglsang, Mariegaard C. Færdig, Kobbersmed H. P. Færdig, Brøndborer Fløsclmer, Købmand N. Gaasvig, Fotograf M. Gadeberg, Kaptajn J. Geertsen, Rentier Joh. Gelinek, Skomagermester Josef Gelinek, Snedker A. Gjedde, Rentier C. Gilbert, Rentier Dr. med. G revs en R. H. Goth, Rentier C. Gr as trup, Kaptajn Frøken Frida Grabe P. Gram, Arkitekt A. Granlund. Malermester P. Grau, Sparekassebestyrer P. Guldbrandt, Handskemager M. Gydesen, Arkitekt Joh. Gydesen, Sparékassebest. Htaar, Slagter Haarløv, V., Kammerherre. Haderslev Bank Haiderslev Amts Folkebank Haderslev Amts Sparekasse Han delsbamken Hansen & Hansen Hansen & Winterberg, Købm. Frk. Agathe Hansen Frk. Agnes Hansen A. Hansen, Farvehandler B. Hansen, Rentier C. Hansen, Gæstgiver H. Chr. Hansens Enke Hansen, Bødker Hansen, pens. Lærer E. Hansen, Apoteker Chr. Hadberg, Sadelmager G. Hansen, Dr. med. Hansen, Jakobine Holger Hansen, Grosserer H. Hansen, Købmand H. Hansen, Hestehandler H. Chr. Hansen, Købmand H. N. Hansen, Rentier H. S. Hansens Enke Klaus Hansen, Købmand J. Hansen, Bagermester J. C. Hansen, Købmand Hansen, Prokurist J. Hansen, Barber Jes Hansen, Købmand

9 J. C. Hansens Enke Johs. Hansen, Direktør Homøopatlæge Harbeck Jørgen Hansen, Købmand M. Hansen, Tandlæge P. Hansen, Rentier P. Hansen, Skræddermester Th. Hansen, Murmester H. Haussens Enke Hansen, Gæstgiver Fru Hartvig Have, Rentier Clir. Hartvig, Malermester Chr. Haugaard, Vognfabrikant M. Have, Gaardejer Laurits Have C. Hehr, Hestehandler Frk. Charlotte Henningsen L. Henningsen, Gartner P. Henningsen, Urmager H. Hesselberg, Gæstgiver H. Heryd'on H. Hergaard I. Henningsen, Agent J. Hildebrandts Enke Frk. Louise Hinrichsen V. Hinrichsen, Automobilhandl. Enkefru M. Hjort Gustav Holbek, Grosserer Enkefru Holm Høgda'l, St ations forsta nder J. Holst, Handelsmand Jacob Holdt, Høker Kaptejn Holst J. Holst, Smedemester Heinrich Horst, Musikker Fru Horst A. Hundevadt, Købmand Chr. Hiibbe, Bankdirektør J. Hiibbe, Cigarhandler Orgelbygger Jacobsens Enke Pastor emer. Jacobsen J. Jacobsen, Bogbinder Jensen & Wind, Købmand A. M. Jensen, Auktionator Carl Jensen, Elektriker H. Jensen, Kreaturhandler J. Jensen, pens. Degn J. Jensen, Landmand Frk. M. Jensen, Blomsterhand. Ole Jensen, Bagermester Peter Jensen, Rentier N. Jensen, Rentier L. Jensen, Slagter Peter Jensen, Købmand II. Jepsen, Rentier J. C. Jensen, Urmager R. Jensen, Køhmanid 1 Martin Jensen; Muren- Holck Jelstrup, Købmand Fru Pastor Jensen Kirstine Jensen Falle Jepsen, Bogholder E. Jepsen, Mejeribestyrer Degn Jessen J. Jessen, Købmand N. Jepsen, Gaardejer Industri- og Landmandsbank H. Ingvertsen, Vognmand N. Juhl, Gæstgiver Chr. Johannsen, Maskinbygger J. Johannsen, Fabrikant Ed. Johansen, Malermester Alfr. Johannsen, Tandtekniker Joh. Johannsens Enke J ohansen, Kæmner Chr. Juhl, Landmand N. Juhl, Rentier Jørgen Juhl, Rentier Nis J. P. Juhl, Købmand Th. Juhl, Handelsmand Iver Iversen, Rentier P. Iversen, Fouragehandler Jørgen Iversen, Købmand P. Iversen, Købmand C. Iversens Enke F. H. Jøhnck, Købmand J. Jørgensen, Snedkermester Jens Jørgensen, Købmand J. Jørgensen, Rentier Jørgensen & Sturm, Grosserer P. Jørgensen, Børstenbinder P. Jørgensen, Skomagermester R. Jørgensen, Bager C. Kamprad, Barber Jul. Kamprad, Barber Kjær, Amtsbogholder L. Kjær, Købmand Chr. Kjær, Uldvarehandler Jens Kjær, Pak mester G. Kley, Bogtrykker St. Kling C. Knudsen, Avlsbruger A. Knudsen, Rentier N. C. C. Knudsen, Handelsm. Th. Knudsen, Rentier J. Koch, Agent J. Krause, Hotelejer Krause jun. Kjeldgaard, Grosserer A. Kreutzers Enke Chr. Krogh, Vognmand P. Krogh, Rentier N. Kruse, Træskoimager Ernst Kø lin, Barber Kruse, Enkefru H. Kyster, Fiskehandler Lauritsen, Lektor H. Ladiges, Fabrikant Emil Kaadtmann A. Langwadt, Rentier A. Lassen, Tandtekniker J. Lassen Ferdinand, Snedkmst. Chr. Lausen, Agent L. Lausen, Rentier P. Lausen, Rentier A. Lebeck, Redaktør M. Leonhard' Chr. Leisner N. Lindberg, Rentier Enkefru Lorenzen L. Lorenzen, Rentier E. Ludvigsen, Rendant P. Ludvigsen, Købmand G. Lund, Mælkehandler Fr. Lund, Agent N. Lund, Rentier Lyhne, Købmand J. Lyck, Bankassistent Chr. Lysbeck, Rentier A. Maasbøl, Købmand N. Madsen, Kreaturhandler H. Magnussen, Direktør Niels Magnussen, Købmand C. H. Mathiesen, Snedkermester H. Mathiesen, Skræddermester J. Mathiesen, Tømmermester Mathiesen, Købmand Matthiesen, Sognepræst C. Mauritzens Enke Postkonduktør J. Meyland A. Meyer, Papirhandler H. Meyer, Malermester Aug. Michael, Gæstgiver H. Michael, Rentier B. Michaelsen, Fabrikant N. Michaelsen, Købmand Fru 0. Mikkelsberg»Modersmaalet«Mortensen, Gæstgiver Steffen Møller M. Mortensen, Rentier M. Møller, Graver Th. Møller, Guldsmed N. Møller, Lærer Th. Møller, Bager Tli. Møller, Borgmester, Hl arie Valdemar Møller, Logevært N. Mørck, Rentier N. N. N. N. Nygaard, Skræddermester N. N. Chr. Nicolaisen, Skrædderm. W. Nicolaisen, Auktionator C. Nielsen, Boghandler Chr. Nielsens Enke A. Nielsen, Postmester J. Nielsen, Gæstgiver J. Nielsen, Grosserer, Damager J. P. Nielsen, Kakkelovnsops. N. Nielsens Enke B. Nissen, Rentier Tb. Nielsen, Bager C. Nissen, Centralmejeriet Enkefru Karoline Nissen Nissen, Lærer N. Nissen, Hestehandler Nis Nissen, Købmand P. Nissen, Rentier P. Nissen, Gæstgiver Nissen, Provst H. Nissen, Købmand Nordslesvigsk Kreditforening Chr. Nørgaard,Skræddermester J. Nørgaard, Vognlakerer J. Oggesen, Købmand Nørgård, Commission C. L. Ohlmann, Vinhandler F. Olsen, Blikkenslager Chr. Olsen, Blikkenslager H. Olsen, Købmand Obel, Apoteker N. Olesen, Kontorist S. Olesen, Rendant J. Olesen, Bankdirektør O. P. Olling, Glarmester J. Orbesen, Gæstgiver P. Orbesen, Købmand N. Outzen, Grosserer Chr. Overbeck, Slagtermester A. Paulsen, Gartner L. Paulsen, Gartner A. Petersen, Guldsmed

10 A. Petersens Enke Anton Petersen, Købmand A. F. Petersens Enke Enkefru C^thr. Petersen Clir. Petersen, Cigarhandler D. Petersen, Rentier E. Petersen, Snedkermester G. Petersens Enke H. H. Petersen Jørgen Petersen, Købmand H. Petersen, Klejnsmed H. Petersen jun., Slagtermester H. Petersen, Slagtermester H. Petersen, Rentier N. Petersen, Redaktør Meyer-Petersen, Dr. med. Fru Petersen O. Petersen, Billedhugger O. Petersen, Melhandler P. Petersen, Direktør P. Petersens Enke Provst Petersen Th. Petersen, Frimenighedspr. Truels Petersens Enke Otto Piinjer, Elektriker H. Rabe H. Rathenburg S. Rattenborg, Snedkermester J. P. Ravn H. Rajvn N. Ravn, Furagehandler J. Raun, Rentier Th. Ravn, Urmager Rendal, Politimester M. Refs ha uge, Landmand H. Refslund, Dr. med. J. Reichardt, Bager Fru Reimann Enkefru Riis Jac. Riis, Rentier P. Riis, Rentier S. Riis, Købmand Hans Ritz, Slagtermester C. Ritz, Bagermester J. Ritz, Bagermester Fr. Roll, Rentier A. Sabroe, Fabrikant J. Sarup, Postkontrollfr Jep Skøtt, Bogholder P. Schmidt, Togfører A. Schau, Glarmester M. Schaumann, Fabrikant K. Schmidt, Købmand E. Schmidt, Kaptajn F. Schmidt, Skomagermester J. Schmidt, Dyrlæge J. H. Schmidt, Vojensgaard Frk. Magdalene Schmidt M. I. Schmidt, Købmand N. Schmidt, Musikaliehandler A. Schmidt N. J. Schmidt, Pakmester Waldemar Schmidt, Købmand Fru A. Schrøder sen. Schultz, _pensioneret Postbud Fru A. Schrøder jun. A. Schuldt, Smedemester J. Schultz, Skomagermester A. Schøning, Murmester G. Seyfarth, Hjulmager Hans Skov L. Skov Anton Skau, Købmand P. Skau, Købmand H. Skaurup, Avlsbruger Frk. B. Skjold B. Skov, Bagermester J. Smith, Tandlæge Carl Sohl, Købmand H. Sohl, Gartner J. Sorgenfri, Snedkermester Sparekassen for Haderslev Byes Omegn J. W. Spetli, Grosserer H. Steffensen, Handelsmand J. Suurballe, Cyklehandler J. Suurballe, Urmager Th. P. Sørensen, Bagermester F. Sørensen, Rentier H. S. Thamssen, Læderhandler Terp, Købmand B. Thede, Gaardejer Trans, Stenslaaer H. Thede, Rentier Oluf Thielst, Købmand J. Toft, Handelsmand N. Th. Thomsen, Redaktør S. l homsen, Direktør R. Thuesen, Hotelejer A. Tliulstrup, Slagtermester Iver Tliulstrup, Kreaturhandl. F. Torp, Rentier E. P. Thorsen, Købmand N. H.Tved Unævnt Viktoria Bageri Vogelgesang, Advokat 11. Vollstedt, Slagtermester. M. Voss, Købmand Wolfhechel jun., Købmand Tli. Voss, Købmand H. Waaben's Enke Fru Wartlio Georg Waudschneider G. Weigelt, Slagtermester H. Westergaard, Slagtermester C. Wibye, Rentier L. Willesen, Lektor N. Wind, Købmand Marius Winge, Fiskehandler Math. Winge, Fiskehandler P. C. Winterbergs Enke Winter, Barber M. S. Wismar, Malermester H. Wolfhechel, Købmand H. Woltmann, Drogist Wæger, Rentier W. Zierau, Sadelmager A. Ørum, Købmand Enkefru C. Ørum J. P. Ørum, Købmand Oversigt over Understøttelsesforeningens og Alderdomshjemmets Indtægter od Udgifter i Uåret Indtægter: Kassebeholdning 31. December Bidrag fra Foreningens Medlemmer... Husleje i Aaret Aais Renter Chr. J. Knudsens Legat.. Tiishud Ira Sønderjydsh Valutaraad... Gave fra Fru J. Thyl, Chicago Gave fra en lødt Haderslever, som nu bor København Gave ved P. Henningsen Gave fra Sønderjydsh Fond Tilbagebelalt Shat Renter af Banhen Kr. Øre to Kr Udgifter: Shat og Brandpenge Reparationsudgifter ved Ejendommen.... Middagsmad til de gamle Mænd i Alderdomshjemmet Vash Lys, Vand og Brændsel, Tryhsager Renter for tilbagebetalte Laan J. S. Wogelius's Legat uddelt til de gamle Mænd i Alderdomshjemmet J. S. Wogelius's Legat uddelt til 25 enligstaaende Mænd og Kvinder A. Hansens Legat uddelt til 2 gamle Mænd i Alderdomshjemmet Julegaver uddelt til 75 Familier Vedligeholdelse af J. S. Wogelius's og H. Tørrings Gravsteder Indsat i Haderslev Banh I Banhen tilshrevne Renter... Kassebeholdning 31. December Kr. Kr. Øre

11 Understøttelsesforeningen og Alderdomshjemmet ejede den 31. December Den gældfri Ejendom Kr. Øre En Sparehnssrbog med Haderslev Banh ,75 Kassebeholdning 31. December lait 4 214,32 Endvidere følgende Markkapital Mh. Pg Syv Sparekassebøger med Haderslev Banh ,5 r Sehs Sparekassen for Haderslev Bys Omegn ,70 lait Mh «Det reviderede Regnskab ligger til behageligt Eftersyn for Foreningens Medlemmer hos Kassereren Købmand Jørgen Iversen. Idet vi hermed fremlægger Understøttelsesforeningens og Alderdomshjemmets Regnskab, har vi den Glæde at hunne meddele, at vi fra Valutaraadet har modtaget Aars Rente I ilshud paa 3815 Kroner, som ovennævnte Regnshab udviser. Dette har været os til stor Hjælp, fordi vi ihhe har hunnet udrette noget med den næsten værdiløse Marh-Kapital. Da vi i det hommende Aar foruden de Gamles Underhold i Alderdomshjemmet maa regne med store Udgifter i Form al Reparationer paa Ejendommen, haaber vi fremdeles at hunne gøre Regning paa vore Medborgeres Velvilje. Vi bringer Foreningens Medlemmer en hjertelig Tah for deres Støtte. Den 11. Marts 1921 afgih Formanden, Købmand Th. Voss ved Døden. Voss, som var Næstformand i en lang Aarræhhe og Formand i de tre sidste Aar, har gjort et stort Arbejde for Alderdomshjemmet og Understøttelsesforeningen, som han omfattede med stor Interesse og Kærlighed, og som vi, hans Medarbejdere, shylder ham megen Tah for. Den 24. Marts 1921 valgtes Boghandler Carl Nielsen som Formand, og Købmand August Maasbøl som Næstformand. Bestyrelsen for Understøttelsesforeningen for værdige Trængende i Hadersle indregistreret Forening, i Januar Carl Nielsen, f. T. Formand, Jørgen Iversen, f. T. Kasserer. August Maasbøl, f. T. Næstformand, Fr. Adolphsen. Chr. Hadberg. Th. Nielsen. Tilsynsraadet: Erik Bløcher. Th. Dahl. P. Ebbesen. H. N. F. Hansen. P. Jensen. Nis J. P. Juhl. H. Petersen. Th. P. Sørensen. A. Skov. F. Torp. M. S. Wismar. H. Frees. Th. Møller. J. Sørensen..Modersmaalet's" Trykkeri, Haderslev.

12 Fortegnelse over Understøttelsesforeningens Medlemmer i Haderslev samt Beretning om Foreningens Virksomhed i Andersen, B., Malermester Ahrenkiel, Enkefru Andresen, S., Direktør Andersen, H. C. Bagermester Andresen, A., Postkonduktør Andresen, A., Fotograf Andersen, Chr., Uldhandler Adolphsen, F. og Søn Andersen, E., Garvermester Andersen, Th., Bankdirektør Aagaard, A., Enkefrue Amorsen, Enkefrue Ankersen, Enkefru Adolphsen, Chr., Købmand Adolphsen, J., Malermester Andersen, Landsretssagfører Aagaard, L, H., Enke Bløcher, Chr., Læderhandler Boysen, N. P., Rentier Bruun, J., Direktør Bonde, N., Bankdirektør Borchcenius, Toldforvalter Bonde, Enkefru Brodersen, FL, Degn Becker, C., Købmand Bondesen, N. P., Enke Bruhn, M. Chr., Kontorist Bløcher, P. H., Rentier Bløcher, Paul, Arkitekt Bløcher, Erik, Sparekassekasserer Boysen, Frk., Modehandel Bondesen, C. W., Cigarhandler Bonnichsen, J., Rentier Bertelsen, Hans, Lokomotivfører Brandt, Lokomotivfører Bøgh, Anton, Karusselejer Birkedal, Enkefru Birkedal, L., Skræddermester Bohnfeld, Enkefru Biedermann, F., Rentier Bieling, A., Slagtermester Bøgh, D., Frøken Beck, L., Gæstgiver Bahnsen, R., Optiker Bahnsen, C., Urmager Beck, R., Grosserer von Brincken, M. C., Købmand Bilsenak, Enkefru Bang, Overetssagfører Boysen, H. J., Rentier Boysen, Sekretær Both, M., Bankassistent Berg, FI., Musiker Carlsen, Chr., Gartner Callø, P. A., Direktør Christiansen jun., Paul Clausen, Enkefru Christiansen, Henry, Tømmerhdl. Christiansen sen., Paul Carstensen, C., Malermester Christensen, C., Kurvemager Christensen, Chr., Købmand Christensen, W., Elektriker Christensen, H., Købmand, Erichsens Efterfølger Carstensen, P., Murermester Carstensen, H., Malermester Christensen, L., Borgmester Christensen, Chr., Købmand Crome & Goldshmidt Christensen, P., Boghandler Carstensen, Konditor Christensen, L., Skræddermester Clausen, A., Tømrer Carlsen, G., Prokurist Christensen, F., Rentier Christensen, Harald, Smedemester Courth, G., Restauratør Clausen, Chr., Gartner Clausen, J., Agent Clausen, P., Lærer Dehlholm, Driftsbestyrer Dykker, Frøken Damm, A., Brevbærer Damm, W., Mælkehandler Dahl, Th., Købmand Dahl, J., Købmand Damgaard, Chr., Bagermester Dahl, Henrik, Konsul Damgaard, Holms-Basar Dahl, Enkefru Davidsen, Enkefru Dodt, Oskar, Pharmaceut Dall, Ole, Landmand Dons, Kriminalbetjent Damkjær, S., Agent Ebbesen, J., Rentier Ebbesen, P., Vognmand Eich, A., Vildthandler Erichsen, P. N., Købmand Erichsen, Lorenz, Rentier Ebbesen, Sporskifter Ebbesen, Niels, Ekspedient Erichsen, Skorstensfejermester Eilertsen, Fabrikant Erichsen, Vognmand Erichsen, Andreas, Købmand Erichsen, P., Slagtermester Erlang, A., Rentier Enemark, Chr., Handelsmand Elgaard, P. Erichsen, E., Politifuldmægtig Festersen, H., Cigarhandler Finnemann, Søstrene Frydendal, P., Kaptajn Fischer, H., Gaardejer Friis, E., Murermester Fischer, E., Frisør Fahrendorff, H., Konditor Faaborg, C., Agent Frees, P., Købmand Foder, P., Bogholder Frank, I.., Frue, Juveler Frees, H., Købmand Frees, P., Købmand Friis, Chr., Rentier Foged, J., Avlsbruger Frydendal, A., Købmand Fuglsang, Mariegaard Fløschner, Købmand Fogt, Gæstgiver Færdig, C., Kobbersmed Fallesen, J., Enke Fahrendorff, W., Urmager Farrer, J., Købmand Færdig, H. P., Brøndborer Friis, J., Rentier Fischer, Bankassistent Gydesen, M., Arkitekt Grastrup, Kaptajn Gjedde, Direktør Gaasvig, Niels, Fotograf Gilbert, C., Rentier Gelineck, J., Skomagermester Guldbrandt, V., Rebslager Gram, P., Arkitekt Grabe, Frida, Frøken Gydesen, J., Direktør Gelineck, Joseph, Snedker Goth, R. H., Rentier Grevsen, Dr. med. Gadeberg, M., Kaptajn Grau, P., Direktør Græber, W., Købmand Gjedde, A., Rentier Granlund, A., Malermester Hansen, Holger, Grosserer Have, Mads, Rentier Hansen, Jakobine, Frue Haderslev Bank Hiibbe, Chr., Bankdirektør Hjort, Enkefru Hansen, H. C., Skibsmægler Hey, ingeniør Hansen, Th., Murermester Hansen, Apoteker Haarløv, Kammerherre Heer, C., Hestehandler Holck, Jelstrup, Købmand Hansen, H. C., Enkefrue Hansen, Frk., Højskolehjemmet Haderslev Amts Folkebank Haderslev Amts Sparekasse Hansen, Barthold, Rentier Henningsen, P., Urmager Hansen, Chr., Gæstgiver Hartwig, F., Malermester Holbek, G., Grosserer Holdt, Jakob, Høker Horst, Heinrich, Musiker Hansen, A., Farvehandler Hansen, H., Købmand Hansen, J., Tandlæge

13 Hansen, Bankkasserer Hansen, Skrædder Henningsen, Frøken Holst, J., Smedemester Hansen, G., Dr. med. Hansen, Agnes, Broderiforretning Holm, Kresten N. Hesselberg, H., Rentier Hansen, H., Bødkermester Hartwig, Enkefrue Henningsen, L., Gartner Hansen & Christiansen, Grosserer Hadberg, Chr., Sadelmager Hiibbe, Iver, Cigarhandler Hansen, Jes, Købmand Haar, Slagter Hansen & Hansen Hundevadt, A., Købmand Harbeck, Homøopatlæge Hansen & Winterberg Hansen, H., Hvidevareforretning Handelsbanken Hildebrandt, J., Enke Hinrichsen, W., Automobilhandl. Henningsen, J., Agent Hansen, Johannes, Øldepot Hansen, Chr., Restauratør Hansen, A., Restauratør Haugaard, Chr., Vognfabrikant Horst, H. C., Musiker Hergaard, H. J., Rentier Have, Rentier Have, L., Postkontrollør Hansen, A., Handelsmand Hansen, M. P. Hammer, H., Lektor Hansen, J., Bagermester Hansen, Agathe, Frøken Hansen, M., Tandlæge Jørgensen, Jens, Købmand Juhl, Chr., Landmand Jepsen, F., Bogholder Jensen, R., Kommis Johansen, Chr., Rentier Jørgensen, J., Slagtermester Johansen, E., Købmand Iversen, P., Fouragehandler Jøhnk, F. W., Købmand Jensen, R., Slagtermester Jepsen, E., Mejeribestyrer Jepsen, H., Kreaturhandler Jensen, A. M., Auktionator Jensen, M., Frk., Blomsterhandel Jørgensen, P., Børstenbinder Jessen, J., Købmand Jørgensen & Sturm, Grosserere Jørgensen, P., Tømmerhandler Jensen & Wind, Købmænd Jørgensen, Frøken Jakobsen, J., Bogbinder Johansen, Eduard, Malermester Jensen, M., Murermester Jørgensen, P., Skomagermester Juhl, Nis J. P., Købmand Jensen jun., Urmager Jensen, P., Købmand Jørgensen, J., Snedkermester Jitrgensen, J., Bagermester Iversen, Jørgen, Købmand Industri- og landmandsbank Johannsen, Alfred, Tandtekniker Jakobsen, P., Enkefrue Jakobsen, Pastor emer. Jensen, Ole, Bagermester Jensen, Carl, Installatør Jensen, Kresten, Bager Jensen, P., Privatier Iversen, J., Rentier Jensen, Niels, Rentier Jensen, J., pens. Lærer Jensen, H., Landmand Johannsen, fhv. Kæmner Jørgensen, Jes, Rentier Juhl, A., Bøghoved Jensen, Pastor Enkefrue Jensen, Hans, Kreaturhandler Jensen, H., Sekretær Jensen, B. E., Sekretær Jensen, Fr., Sekretær Juhl, J., Kreaturhandler Jensen, Kirstine, Handelsgartner Jepsen, N., Gaardejer Juhl, N., Rentier Juhl, Jørgen, Rentier Juhl, Th., Handelsmand Kamprad, Julius, Barber Kruse, Enkefrue Kruse, N., Klodsemager Kjær, Jens, Pakmester Kjeldgaard, M., Grosserer Kyster, Hans, Købmand Krogh, Chr., Vognmand Krogh, P. J., Rentier Knudsen, Chr., Avlsbruger Kamprad, C., Barber Krause sen., Rentier Krause jun., Hotelforpagter Kaadtmann, E., Paraplymager Køhn, E., Barber Kley, G., Bogtrykker Koch, J., Agent Kjær, Chr., Trikotagehandler Kryger, O., Rentier Kastbjerg, Chr., Kulhandler Knudsen, Th., Rentier Knudsen, C. C., Handelsmand Kling, St., Rentier Knudsen, A., Rentier Kjær, Amtsbogholder Lausen, Lorenz, Rentier Lausen, Peter, Rentier Ludvigsen, E., Rendant Lejsner, Chr., Enke Lund, Fr., Agent Lyhne, Th., Købmand Ladiges, Fabrikant Lassen Ferdinand, Snedker Lindberg, N., Rentier Ludvigsen, Peter, Købmand Leonhard, M., Købmand Lebeck, A., Folketingsmand Lassen, Frue, Tandtekniker Lausen, Chr., Agent Lyck, Bankkasserer Lund, N., Rentier Lorenzen, Lærer Lorenzen, L., Rentier Lauritzen, Lektor Lorenzen, Enkefrue Meyer-Petersen, Læge Møller, Wald., Logevært Møller, Julius, Barber Matthiesen, Sognepræst Mailand, J., Vognmand Michael, Aug., Restauratør. Modersmaalet, A.-S. Møller, Math., Graver Mathiesen, W., Elektriker Meyer, Aug., Boghandler Madsen, N., Kreaturhandler Mathiesen, H., Skræddermester Magnussen, FL, Malermester Michaelsen, N., Kulhandler Møller, Th., Bagermester Mathiesen, Købmand Møller, M., Guldsmed Maasbøl, Aug., Købmand Michael, H., Rentier Mikkelsberg, Oline, Modehandel Mauritzen, Enkefrue Mathiesen, J., Tømrermester Mathiesen, Chr., Snedkermester Mørk, Nis Mortensen, Skolekonsulent Møller, St., Stenhugger Michaelsen, B, Fabrikant Møller, Th., Hlade" Nielsen, Carl, Boghandler Nielsen, J., Gæstgiver Nygaard, Skræddermester Nicolaisen, Skræddermester Nordslesvigsk Kreditforening Nielsen, Julius, Grosserer Nicolaisen, W., Auktionator Nielsen, Postmester Nissen, P., Gæstgiver Nielsen, Th. C., Bagermester Nissen, C., Centralmejeri Nissen, N., Hestehandler Nørgaard, J., Malermester Nørgaard, Jørgen, Kommissionær Nørgaard, Chr., Skræddermester Nissen, B., Rentier Nissen, Lærer Nissen, N. G., Lærer Nissen, Provsteenke Olesen, J., Bankdirektør Oggesen, J., Købmand Obel, Apoteker Outzen, A., Grosserer Overbeck, Chr., Slagtermester Olling, O., Glarmester Ohlsen, Henry, Forretningsfører Ohlsen, H., Grosserer Ohlmann, C., Vinhandel Orbesen, P., Købmand Orbesen, Jeppe, Gæstgiver Ohlsen, D., Enkefrue Ohlsen, Oskar, Blikkenslaggrmest. Olesen, Søren, Rendant u. Tj. Paulsen, A., Gartner Petersen, Jørgen, Købmand Petersen, O., Melhandler Petersen, Provst Petersen, Erik, Snedkermester Petersen, A., Enke Petersen, Chr., Cigarhandler Petersen, Katr., Enkefrue Petersen, H. H., Købmand Petersen, Anton, Købmand Petersen, A., Guldsmed Petersen, J. C., Bankdirektøi Petersen, P., Direktør Petersen, A. F., Enkefrue Petersen, H., Klejnsmed

14 Paulsen, L., Gartner Petersen, D., Rentier Petersen, N., Redaktør Petersen, Hermann, Rentier Piinjer, O., Installatør Petersen, Enkefrue Petersen, Th., Frimenighedspræst Petersen, Oluf, Billedhugger Petersen, C. Rendal, Politimester Riis, Peter, Rentier Ritz, C., Bagermester Riis, S., Købmand Ritz, Johannes, Bagermester Ritz, Hans, Slagtermester Ravn, Urmager Riis, Jakob, Rentier Rattenborg, H., Snedkermester Roll, Fr., Rentier Reichardt, R., Bagermester Refslund, Dr. med. Raun, Kornhandler Raupach, Slagtermester Ravn, Niels, Vognmand Refshauge, M., Landmand Ravn, H., Rentier Ravn, J., Rentier Sabroe, Axel, Fabrikant Sparekassen for Haderslev Bys Omegn Schultz, Skomagermester Sørensen, C. F., Rentier Schmidt, Emil, Skibsfører Skjold, Frøken Skov, P., Gæstgiver Steffensen, H., Flandelsmand Schrøder sen., Enkefrue Schrøder jun., Enkefrue Schmidt, F., Skotøjsforretning Suurballe, Ingv., Cykleforretning Seyfarth, G., Hjulmager Skøtt, J., Bogholder Schneider, G., Slagtermester Schmidt, J. H., Godsejer Schmidt, M. J., Købmand Schmidt, Frk., Broderiforretning Sørensen, Jens, Arbejder Sørensen, Th. P., Bagermest., En= kefrue Schmidt, P., Togfører Skovrup, H., Landmand Skau, P., Købmand Schøning, A., Murermester Schaumann, M., Fabrikant Suurballe, J., Urmager Schmidt, Knud, Købmand Sohl, Carl, Købmand Skau, Glarmester Skov, W., Mekaniker Sørensen, L., Snedkermester Skau, Anton, Købmand Schmidt, Wald., Købmand Schmidt, Nis, Musikhandler Schuldt, A., Rentier Sarup, J., Postkontrollør Svensson, A., Redaktør Schøning, R., Murermester Sohl, C., Gartner Schmidt, N. J., Pakmester Sørensen, J., Rentier Skov, L., Bagermester Skov, H., Rentier Schmidt, A., Smedemester Schack-Andersen, Bankdirektør Steffens, H., Lærer Schmidt, J., Dyrlæge Schulz, N., pens. Postbud Speth, J. W., Grosserer Smith, J., Amtsassessor Sorgenfri, J., Snedkermester Thede, Hans, Rentier Thomsen, N. Th., Redaktør Torp, F., Rentier Toft, Jep, Handelsmand Thomsen, Sophus, Direktør Thielst, Oluf, Købmand Thamssen, S., Læderhandler Thuesen, R., Hotelejer Trans, Stenslager Terp, Købmand Thulstrup, A., Kreaturhandler Thulstrup, J., Kreaturhandler Thomsen, A., Lærer Thorsen, Gartner Thede, B., Rentier Tved, N. H., Revisor Thorsen, E. P., Købmand Usbeck, A., Murermester Viktoria-Bageri Vollstedt, H., Slagtermester Vogelgesang, Landsretssagfører Vinge, M., Fiskerøger Vibye, Chr., Rentier Væver, Svend, Automobilforretn. Væver, Lauritz Voss, M., Købmand Voss, Th., Købmand Wismar, M. S., Malermester Waaben, Enkefrue Wartho, Frue Woltmann, H., Drogeri Weigelt, G., Slagtermester Wandschneider, G., Bagermester Winter, Barber Wolffhechel sen., H., Købmand Wolffhechel jun., Købmand Wind, N., Købmand Willesen, L., Lektor Worck, Kasserer Zierau, W., Rentier Ørum, Enkefrue Ørum, A., Købmand Ørum, J. P., Købmand Ølenschlæger, Bankbogholder Oversigt over Understøttelsesforeningens og Alderdomshjemmets Indtægter og Udgifter i Aaret Indtægter: Kassebeholdning 31. December 1921 Bidrag fra Foreningens Medlemmer. Husleje i Aaret Aars Renter Chr. J. Knudsens Legat Tilskud fra Sønderjysk Valutaraad Gave fra en født Haderslever som nu i København Hævet i Banken Renter af Banken Kr Øre Udgifter: Skat og Brandpenge Reperation ved Ejendommen Middagsmad til de gamle Mænd i Alderdomshjemmet.. Vask Lys, Vand og Brændsel Tryksager J. S. Wogelius's Legat uddelt til de gamle Miend i Alderdomshjemmet... J. S. Wogelius's Legat uddelt til 25 enligstillede Mænd og Kvinder.... A. Hansens Legat uddelt til 2 gamle Mænd i Alderdomshjemmet ' Julegaver uddelt til 76 Familier.... Indsat i Banken 1 Banken tilskrevne Renter Kassebeholdning 31. December Kr. Øre 246,

15 Understøttelsesforeningen og Alderdomshjemmet ejede den 31. December Den gældfri Ejendom ^r. En Sparekassebog med Haderslev Bys Spare- og Laanekasse En Sparekassebog med Haderslev Bank Kassebeholdning den 31. December P. A. Hansen og Hustrus Legat 5000 Kr. En Markkapital paa ,47 Mk. Det reviderede Regnskab ligger til behageligt Eftersyn for Foreningens Medlemmer hos Kassereren, Købmand Jørgen Iversen. Idet vi ledsager nærværende Oversigt over Foreningens Virksomhed og Medlemsantal i det forløbne Aar med Bestyrelsens og Tilsynsraadets hjerteligste Tak til enhver, der har støttet dens Gerning, fortrøster vi os fremdeles til at kunne gøre Regning paa vore Medborgeres Bistand. Nye Indmeldelser i Foreningen saavel som Gaver til Understøttelsesforeningen og Alderdomshjemmet modtages med Glæde af enhver af de Undertegnede. Bestyrelsen for Understøttelsesforeningen og Alderdomshjemmet i Haderslev, Carl Nielsen, f. T. Formand. August Maasbøl, f. T. Næstformand. I Jørgen Iversen, f. T. Kasserer. Tilsynsraadet: Fr. Adolphsen. Erik Bløcher. Th. Dahl. Niels Ebbesen. P. Ebbesen. H. Frees. Chr. Hadberg. P. Jensen. Nis J. P. Juhl. Th. Møller. Th. C. Nielsen. H. Petersen. A. Skov. J. Sørensen. F. Torp. M. S. Wismar. A-S Mod ersmaalet's Trykkeri, Hat 4 ->rslev.

16 Fortegnelse over Understøttelsesforeningens Medlemmer i Haderslev samt Beretning om Foreningens Virksomhed i Andersen, B., Malermester Ahrenkiel, Enkefru Andresen, S., Direktør Andersen, H. C. Bagermester Andresen, A., Postkonduktør Andresen, A., Fotograf Andersen, Chr., Uldhandler Adolphsen, F. og Søn Andersen, E., Garvermester Andersen, Th., Bankdirektør Aagaard, A., Enkefrue Amorsen, Enkefrue Ankersen, Enkefru Adolphsen, Chr., Købmand Andersen, Landsretssagfører Aagaard, L, H., Enke Ascanius, Fr., Lektor Bløcher, Chr., Læderhandler Boysen, N. P., Rentier Bruun, J., Direktør Bonde, N., Bankdirektør Borchcenius, Toldforvalter Bonde, Enkefru Brodersen, H., Degn Bondesen, N. P., Enke Bruhn, M. Chr., Kontorist Bløcher, P. H., Rentier Bløcher, Paul, Arkitekt Bløcher, Erik, Sparekassekasserer Boysen, Frk., Modehandel Bondesen, C. W., Cigarhandler Bonnichsen, J., Rentier Bertelsen, Hans, Lokomotivfører Bertelsen, M., Ølhandler Brandt, Lokomotivfører Bøgh, Anton, Karusselejer Birkedal, Enkefru Birkedal, L., Skræddermester Bohnfeld, Enkefru Biedermann, F., Rentier Bieling, A., Slagtermester Bøgh, D., Frøken Beck, L., Gæstgiver Bahnsen, R., Optiker Bahnsen, <S., Urmager Beck, R., Grosserer von Brincken, M. C., Købmand Bang, Overetssagfører Boysen, H. J., Rentier Boysen, Sekretær Both, M., Bankassistent Berg, H., Musiker Callø, P. A., Direktør Christiansen jun., Paul Clausen, Enkefru Christiansen, Henry, Tømmerhdl. Christiansen sen., Paul Carstensen, C., Malermester Carstensen, Overpakmester Christensen, C., Kurvemager Christensen, Chr., Købmand Christensen, W., Elektriker Christensen, L., Købmand Carstensen, P., Murermester Carstensen, H., Malermester Christensen, L., Borgmester Christensen, Chr., Købmand Crome & Goldschmidt Christensen, P., Boghandler Carstensen, Konditor Christensen, L., Skræddermester Clausen, A., Tømrer Carlsen, G., Prokurist Christensen, F., Rentier Christensen, Harald, Smedemester Courth, G., Restauratør Clausen, Chr., Gartner Clausen, J., Agent Clausen, P., Lærer Dehlholm, Driftsbestyrer Dykker, Frøken Damm, A., Brevbærer Damm, W., Mælkehandler Damm, P., Brevbærer Dahl, Th., Købmand Dahl, J., Købmand Damgaard, Chr., Bagermester Dahl, Henrik, Konsul Damgaard, Holms-Basar Dahl, Enkefru Davidsen, Enkefru Dodt, Oskar, Pharmaceut Dall, Ole, Landmand Dons, Kriminalbetjent Damkjær, S., Agent Danielsen, D., Handelsmand Darling, S. O., Lærer Ebbesen, J., Rentier Ebbesen, P., Vognmand Eich, A., Vildthandler Erichsen, P. N., Købmand Erichsen, Lorenz, Rentier Ebbesen, Sporskifter Erichsen, Skorstensfejermester Eilertsen, Fabrikant Erichsen, Vognmand Erichsen, Andreas, Købmand Erichsen, P., Slagtermester Erlang, A., Rentier Enemark, Chr., Handelsmand Elgaard, P. Erichsen, E., Politifuldmægtig Engelund, Frue Festersen, H., Cigarhandler Finnemann, Søstrene Frydendal, P., Kaptajn Friis, E., Murermester Fischer, E., Frisør Fahrendorff, H., Konditor Faaborg, C., Agent Frees, P., Købmand Foder, P., Bogholder Frank, L., Frue, Juveler Frees, H, Købmand Frees, P., Købmand Friis, Chr., Rentier Foged, J., Avlsbruger Frydendal, A., Købmand Fuglsang, Mariegaard Fløschner, Købmand Fogt, Gæstgiver Færdig, C., Kobbersmed * Fallesen, J., Enke Fahrendorff, W., Urmager Farrer, J., Købmand Færdig, H. P., Brøndborer Friis, J., Rentier Fischer, Bankassistent Frost, P. Chr., Amtssekretær Gydesen, M., Arkitekt Grastrup, Kaptajn Gjedde, Direktør Gaasvig, Niels, Fotograf Gilbert, C., Rentier ( 3q v Gelineck, J., Skomagermester " lh Guldbrandt, V., Rebslager v v, r * Gram, P., Arkitekt Grabe, Frida, Frøken Gydesen, J., Direktør Gelineck, Joseph, Snedker Goth, R. H., Rentier Grevsen, Dr. med. Gadeberg, M., Kaptajn Grau, P., Direktør Græber, W., Købmand Gjedde, A., Rentier Granlund, A., Malermester Gemmer, Købmand Hansen, Holger, Grosserer Hansen, J., Tandtekniker Hansen, Viggo Hansen, E. A., Overlærer Have, Mads, Rentier Haderslev Bank Hiibbe, Chr., Bankdirektør Hjort, Enkefru Hansen, H. C., Skibsmægler Hey, Ingeniør Hansen, Th., Murermester Hansen, Apoteker Haarløv, Kammerherre Holck, Jelstrup, Købmand Hansen, H. C., Enkefrue Haderslev Amts Folkebank Haderslev Amts Sparekasse Hansen, Barthold, Rentier Henningsen, P Urmager Hansen, Chr., Gæstgiver Hartwig, F., Malermester Holdt, Jakob, Høker Horst, Heinrich, Musiker Hansen, A., Farvehandler

17 Hansen, H., Købmand Hansen, Bankkasserer Hansen, Skrædder Henningsen, Frøken Holst, J., Smedemester Holst, H., Lærer Hansen, G., Dr. med. Hansen, Agnes, Broderiforretning Holm, Kresten N. Hesselberg, H., Rentier Hansen, H., Bødkermester Hartwig, Enkefrue Henningsen, L., Gartner Hansen & Christiansen, Grosserer Hadberg, Chr., Sadelmager Hiibbe, Iver, Cigarhandler Haar, Slagter Hansen & Hansen Hundevadt, A., Købmand Harbeck, Homøopatlæge Hansen r& Winterberg Hansen, H., Hvidevareforretning Handelsbanken Hildebrandt, J., Enke Hildebrandt, pens. Lærer Hinrichsen, W., Automobilhandl. Henningsen, J., Agent Hansen, Johannes, Øldepot Hansen, Chr., Restauratør Hansen, A., Restauratør Haugaard, Chr., Vognfabrikant Horst, H. C., Musiker Have, Rentier Have, L., Postkontrollør Hansen, A., Handelsmand Hansen, M. P. Hansen, J., Bagermester Hansen, Agathe, Frøken Hansen, M., Tandlæge Haffner, Vald. v., Amtsforvalter Hjortkjær, C. C., Stiftsprovst Jørgensen, Jens, Købmand Juhl, Chr., Landmand Jepsen, F., Bogholder Johansen, Chr., Rentier Jørgensen, J., Slagtermester Johansen, E., Købmand Iversen, P., Fouragehandler Jøhnk, F. W., Købmand Jensen, R., Slagtermester Jenssen og Lund, Frøkener Jepsen, E., Mejeribestyrer Jepsen, H, Kreaturhandler Jensen, A. M., Auktionator Jensen, M., Frk., Blomsterhandel Jørgensen, P., Børstenbinder Jessen, J., Købmand Jørgensen & Sturm, Grosserere Jørgensen, P., Tømmerhandler Jensen & Wind, Købmænd Jørgensen, Frøken Jakobsen, J., Bogbinder Johansen, Eduard, Malermester Jensen, M., Murermester Jørgensen, P., Skomagermester Juhl, Nis J. P., Købmand Jensen jun., Urmager Jensen, P., Købmand Jørgensen, J., Snedkermester Jurgensen, J., Bagermester Iversen, Jørgen, Købmand Industri- og Landmandsbank Johannsen, Alfred, Tandtekniker Jakobsen, P., Enkefrue Jakobsen, Pastor emer. Jensen, Ole, Bagermester Jensen, Carl, Installatør Jensen, Kresten, Bager Jensen, P., Privatier Iversen, J., Rentier Jensen, J., pens. Lærer Jensen, H., Landmand Jørgensen, Jes, Rentier Jensen, Pastor Enkefrue Jensen, Hans, Kreaturhandler Jensen, H., Sekretær Jensen, B. E., Sekretær Juhl, J., Kreaturhandler Jensen, Kirstine, Handelsgartner Jepsen, N., Gaardejer Juhl, N., Rentier Juhl, Jørgen, Rentier Kamprad, Julius, Barber Kruse, Enkefrue Kruse, N., Klodsemager Kjær, Jens, Pakmester Kjeldgaard, M., Grosserer Kyster, Hans, Købmand Krogh, Chr., Vognmand Krogh, P. J., Rentier Knudsen, Chr., Avlsbruger Knudsen, Amtsvejinspektør Knudsen, N., Automobilhandler Kamprad, C., Barber Krause sen., Rentier Krause jun., Hotelforpagter Kaadtmann, E., Paraplymager Køhn, E., Barber Kley, G., Bogtrykker Koch, J., Agent Kjær, Chr., Trikotagehandler Kryger, O., Rentier Kastbjerg, Chr., Kulhandler Knudsen, Th., Rentier Knudsen, C. C., Handelsmand Kling, St., Rentier Kjær, Amtsbogholder Kjær, A., Murermester Kloster, N., Handelsmand Lausen, Lorenz, Rentier Lausen, Peter, Rentier Ludvigsen, E., Rendant Lejsner, Chr., Enke Lund, Fr., Agent Lyhne, Th., Købmand Ladiges, Fabrikant Lassen Ferdinand, Snedker Lindberg, N., Rentier Ludvigsen, Peter, Købmand Leonhard, M., Købmand Lebeck, A., Folketingsmand Lausen, Chr., Agent Lyck, Bankkasserer Lund, N., Rentier Lander, Blikkenslager Larsen, Anton, Købmand Lydiksen, Emil, Købmand Lorenzen, J., Bankkasserer Meyer-Petersen, Læge Møller, Wald., Logevært Møller, Julius, Barber Matthiesen, Sognepræst Mailand, J., Vognmand Michael, Aug., Restauratør Modersmaalet, A.-S. Mathiesen, W., Elektriker Meyer, Aug., Boghandler Madsen, N., Kreaturhandler Mathiesen, H., Skræddermester Magnussen, H., Direktør Møller, 'l'h., Bagermester Mathiesen, Købmand Møller, M., Guldsmed Maasbøl, Aug., Købmand Michael, H., Rentier Mikkelsberg, Oline, Modehandel Mauritzen, Enkefrue Mathiesen, J., Tømrermester Mathiesen, Chr., Snedkermester Mortensen, Skolekonsulent Møller, St., Stenhugger Michaelsen, B., Fabrikant Melander, Bysekretær Madsen, S., Sygehusinspektør Mogensen, Aa., Redaktionssekret. Matthiesen, Max, Præst Nielsen, Carl, Boghandler Nielsen, J., Gæstgiver Nielsen, Jørgen, Pantefoged Nygaard, Skræddermester Nygaard, Carl, Bilejer Nicolaisen, Skræddermester Nielsen, Julius, Enkefrue Nicolaisen, W., Auktionator Nielsen, Postmester Nissen, P., Gæstgiver Nielsen, Th. C., Bagermester Nissen, C., Centralmejeri Nissen, N., Hestehandler Nørgaard, J., Malermester Nørgaard, Jørgen, Kommissionær Nørgaard, Chr., Skræddermester Nissen, B., Rentier Nissen, Lærer Nissen, N. G., Lærer Nissen, Niels, Prokurist Nissen, P., Rentier Nøjsen, Toldbetjent Olesen, J., Bankdirektør Oggesen, J., Købmand Obel, Apoteker Outzen, A., Grosserer Overbeck, Chr., Slagtermester Olling, O., Glarmester Ohlsen, Henry, Forretningsfører Ohlsen, H., Grosserer Orbesen, P., Købmand Orbesen, Jeppe, Gæstgiver Ohlsen, D., Enkefrue Ohlsen, Oskar, Blikkenslagermest. Olesen, Søren, Rendant u. Tj. Ottesen, M., Lektor Paulsen, A., Gartner Paulsen, Chr., Købmand Petersen, Jørgen, Købmand Petersen, O., Melhandler Petersen, Provst Petersen, Erik, Snedkermester Petersen, A., Enke Petersen, Chr., Cigarhandler Petersen, Katr., Enkefrue Petersen, H. H., Købmand Petersen, Anton, Købmand Petersen, A., Guldsmed

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1 Esbjerg Byråd 1898-1950 Fortegnelsen over Esbjerg Byråds sammensætning er udarbejdet på baggrund af valgresultaterne. Et byrådsmedlem behøver altså ikke sidde hele perioden ud. Hvis et medlem udtræder

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Fr. d. 7 s Gade

Fr. d. 7 s Gade - benyt værktøjsliniens funktioner til at - forstørre tekst - - søge tekst - o. a. Registreret i Vejen Skattebog og Vejviser 1938 og 1940-43 - med adressen angivet som: Fr. d. 7 s Gade eller Borgergade

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

T. Tobiassen Kragelund. Fortegnelse. over

T. Tobiassen Kragelund. Fortegnelse. over 136 T. TOBIASSEN KRAGELUND tekniske Fremskridt ersaa omfattende, at det ene bliver videnskabeligt afpasset efter det andet. Nu tales der forøvrigt om Hærdning i Olie, noget lig nende skal vore Forfædres

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Ark No 192/1893. Gjenpart. Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst

Ark No 192/1893. Gjenpart. Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst Ark No 192/1893 exp Gjenpart Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst at andrage det ærede Byraad om, at Kommunens Bekjendtgjørelser

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Haderslev Idræts Forening.

Haderslev Idræts Forening. Rangliste - Alle tiders bedste HIF-ere INDHOLD Baneløb kvinder 2 100 meter: 2 200 meter: 2 400 meter: 2 800 meter: 2 1500 meter: 3 Gadeløb. kvinder: 3 20 km. Landevej 3 ½ Marathon 3 Marathon 3 Atletik,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE 1841-1909 Kilder Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-49 Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-53 Strandby-Farsø sogneråds forhandlingsprotokol

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Konfirmander

Konfirmander Konfirmander 1900-1916 1900-8. april / palmesøndag Carl Peter Jørgensen 22. apr. 1885 Kådner Martin Jørgensen (1850-) + Anne Lene Andersen, Bedsted Andreas Christian Christensen 17. jan. 1885 Arbejder

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Resultatliste. Vejen Badmintonklub

Resultatliste. Vejen Badmintonklub Herresingle U09 B 1. (P.1) 010110-01 Søren Pedersen (Holsted) 2. (P.2) 010809-05 Tobias Hansen (Skodborg) 3. (P.3) 011116-01 Max Bøgedahl (Skodborg) 4. (P.4) 010721-01 Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5.

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Vejen Hallen Lørdag kl U15 - U17 - Senior - Veteran

Vejen Hallen Lørdag kl U15 - U17 - Senior - Veteran Hallen Lørdag 6.2.2010 kl. 9.00 U15 - U17 - Senior - Veteran Hallen - Lørdag 1-12 09:00 13-24 10:00 25-36 11:00 37-48 12:00 49-60 13:00 61-72 14:00 73-84 15:00 85-96 16:00 97-108 17:00 109-120 18:00 Hallen

Læs mere

Haderslev Idræts Forening.

Haderslev Idræts Forening. Rangliste - Alle tiders bedste HIF-ere INDHOLD Klubrekorder Kvinder 2 Klubrekorder mænd 3 Baneløb, kvinder 5 100 meter: 5 200 meter: 5 400 meter: 5 800 meter: 5 1500 meter: 6 Gadeløb, kvinder. 6 20 km.

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Folkebo 70 år opfølgning

Folkebo 70 år opfølgning Folkebo 70 år opfølgning I forbindelse med afdelingens 70 års jubilæum i 2013 udgav bestyrelsen hæftet Folkebo 70 år. På det efterfølgende afdelingsmøde opfordrede vi beboerne til at henvende sig til bestyrelsen,

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer.

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer. Almindsøvej. Området nord for Almindsøvej var tidligere et kolonihaveområde, kaldt "Nationalhaverne"; jvf. f.eks. Almindsøvej 26 m.fl. Området, der nu udgør numrene 1-25, var opr. et gartneri. Det højereliggende

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Pr. 1. januar 1842: Pastor Esmann (Formand) Udtrådt 31.12.1855. Proprietær Windfeld, Ølufgaard Udtrådt 31.12.1847

Pr. 1. januar 1842: Pastor Esmann (Formand) Udtrådt 31.12.1855. Proprietær Windfeld, Ølufgaard Udtrådt 31.12.1847 Medlemmer af Sogneforstanderskaberne i Bryndum-Vester Nebel sognekommune fra 1.1.1842 31.12.1867 og Sognerådene i Bryndum-Vester Nebel sognekommune i perioden 1.1.1868 31.3.1943. Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

Storegade Begyndelsen af Storegade set fra Torvet omkring 1909, med Vogels og Edv. Hansens ejendomme på hvert sit hjørne ud mod Torvet. Udgiver: W. K. F. 2715 Storegade ca. år 1908, til venstre nr. 6 Spare

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Dette er de bedste tider for nuværende medlemmer, der under afviklingen, stillede op for Haderslev Tri 2000.

Dette er de bedste tider for nuværende medlemmer, der under afviklingen, stillede op for Haderslev Tri 2000. Dette er de bedste tider for nuværende medlemmer, der under afviklingen, stillede op for Haderslev Tri 2000. Indsigelser eller nye tider bedes sendt til kimhouman@gmail.com Ironman 3,8-180-42,195 km Per

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen FT 1921-1925 Bro og Skakkenborg renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år og dåbs efternavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 Bro og Skakkenborg ægtefødsels- ophold den

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere