HAVE OG HELVEDE - GARDEN AND HELL 3 PIECES SLANGENS BOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVE OG HELVEDE - GARDEN AND HELL 3 PIECES SLANGENS BOG"

Transkript

1 HAVE OG HELVEDE - GARDEN AND HELL 3 PIECES SLANGENS BOG SLANGENS BOG/HER ER HVAD DER SKETE: GUD SKABTE SLANGEN. SÅLEDES HAVDE OGSÅ DEN UTOPI BAG ØJNENE: LYKKE OG SAMLIV SÅ VIDT MULIGT. NOGET AT LADE VOKSE. MEN MODSAT MENNESKET VISTE SLANGEN STØRRE TILBØJELIGHED FOR UDVIKLING OG VÆKST END FOR DET EVIGE LIV, SÅ I PARADIS VENDTE DEN SIG MOD KUNDSKABENS TRÆ OG DETS LYSE PÆRER. SELVOM MENNESKET SMIGREDE SIG AF AT HAVE GIVET TINGENE NAVN OG SAT SMÅ SKILTE VED, SÅ VAR DET IKKE ALLE TING DET HAVDE NAVNGIVET, OG EFTER AT SLANGEN OG MENNESKET TOG KUNDSKABEN NED FRA GRENENE, SAD INGEN AF NAVNENE FAST PÅ TINGENE MERE OG MANGE FØLELSER SKULLE KOMME OG MANGE TING SKULLE SIDENHEN TÆNKES SOM MANGLEDE NAVN. DA OPSTOD BÅDE KRIGENE OM TINGENE OG KRIGENE OM NAVNENE PÅ TINGENE OG MANGE HAR LIGGET OG VIL LIGGE DØDE HEN PÅ MARKEN. DA PARADIS BLEV SPRÆNGT ÅBENT MEDBRAGTE SLANGEN DÉT LILLE STYKKE AF HAVERNES HAVE SOM VAR BLEVET EN DEL AF DEN SELV: DENS ØJEÆBLE MED INDHEGNINGEN, MED SKILTENE, MED GRÆSSET OG LØVEN OG LAMMET OG DERES SIDE OM SIDE. OG DEN LILLE BID LYS PÆRE SOM KUNNE HJÆLPE UDVIKLINGEN PÅ GLED. SÅ MENS DEN PÅ MAVEN SNOEDE SIG GENNEM DE FØLGENDE ÅRHUNDREDER VAR DET MED EN OPFORDRING TIL MENNESKET OM AT OVERGIVE SUVERÆNITET TIL ALMENVÆLDET: HVEM ER DU? LAD OSSS OM DET, SSSMUKKE, GIV OSSS SSSKÆBNER! AMENAM. MEN OGSÅ ALTID MED ET BILLEDE AF PARADIS LYKKE OG SAMLIV OG SKØNNE NAVNE PÅ SKILT LIGE PÅ TUNGEN, TIL ET FÆLLES BEDSTE SÅ VIDT MULIGT: LAD OSSS SSSAMMEN DANNE ET LUKKET KREDSSSLØB AF GIV OG TAG. AF OSSS ER DU KOMMET TIL OSSS SKAL DU BLIVE FRA OSSS SSSKAL DU IGEN OPSSSTÅ. AMENAM. OG SSSLIKKE PÅ DIN SSSTORETÅ. HIHI. SSSMUKKE. SLANGEN VOKSEDE OG HED MANGE NAVNE: MIDGÅRDSORMEN I KOMBINATION MED JÆTTEN YMER OG PÅ ET TIDSPUNKT BLEV DEN OPDAGET OG UDPEGET OG KALDT VED ENDNU ET NAVN: LEVIATHAN SOM DET STATSMONSTER DEN VAR. DET KUNNE HAVE VÆRET GUD DER SLAGTEDE SLANGEN FOR AT LADE DE RETFÆRDIGE PATTE PÅ DEN TIL SAMFUNDSDANNELSENS FREMME. MEN DET VAR SLANGEN SELV, DER SLAGTEDE DEN DEL AF MENNESKET SOM VAR SLANGE. ZIGZAG: DEN VAR SÅ DIALEKTISK, DEN HAVDE TO PERSPEKTIVER I ØJET, DET ALMENE OG DEN ENKELTE. LYKKE OG SAMLIV SÅ VIDT MULIGT OG NOGET AT LADE VOKSE. OG DET SLAGTEDE BLEV SALTET OG DISTRIBUERET SÅ ALLE KUNNE SUTTE PÅ DET SÅ DET VAR EN FEST. SLANGEN VOKSEDE CHOKERENDE OG BLEV ET KOMPLICERET VÆSEN MED BROER OG PASSAGER TIL AT TRANSPORTERE LEGEMER RUNDT I STIGENDE FLYGTIGE OG FLEKSIBLE MØNSTRE: VI ER SSSCENEN OG DET DER BEVÆGER SSSIG PÅ DEN.

2 HOLY SSSHIT! DET ER OSSS. GIV OSSS SSSKÆBNER! NOGLE SSSOM SSSTJERNER TIL AT LYSSSE PÅ HIMLEN LIGESSSOM OPIUM FOR FOLKET OG NOGLE TIL AT LÆGGE EN SSSLAGSSS FUNDAMENT. DEM VI KNUSSSER DE SSSKAL DANNE GRUNDLAG. DU SSSKAL DANNE GRUNDLAG LILLE HJERTE, RENE MEL. DEN VOKSEDE OG DEN FIK FLERE OG FLERE NAVNE: FLEXICURITAS REX FX. OG FLERE KØN: BIG PIK OG GULEROD, BLINGBLING MÖTHERFÜCKER, STATSKUSSE, VIDRONNING OG SÅ DEN TVEKØNNEDE TYRANNOSAURUS FLEX, STAT OG MARKED I ÉN WIN-WIN, BARE ANTALLET AF HOVEDER: UDOVER STAT OG INDIVID OGSÅ DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG HÆREN AF DEM SOM KÆMPER OM MAGTEN OG ÆREN OG DEN STORE BIL MED FJERNSYNET I. OG SLANGEN BLEV VED MED AT UDBYGGE MED NETVÆRK, INCITAMENTSSTRUKTURER OG PROJEKTANSÆTTELSER. DET VAR ANTALLET AF HÆNDER DER IKKE VIDE HVAD DE ANDRE GØRE. KOLDE OG VARME. OG ANTALLET AF BRYSTER, BÅDE GOOD BREAST OG BAD BREAST, HVORFRA PISK OG FLØDE OG LIVSLANG LÆRING FLYDER FRIT. DEN STORE BIL OG LØVEN OG LOVEN OG SAMLIV SÅ VIDT MULIGT. I HVERT FALD DELE AF SLANGEN SÅ HVOR STOR DEN VAR BLEVET OG AT DET IKKE NØDVENDIGVIS VAR GODT, I HVERT FALD ÉN STEMME I SLANGEN ØNSKEDE AT LADE DET NAVNLØSE I MENNESKET BLIVE VED AT VÆRE NAVNLØST, BLIVE VED AT VÆRE GENSTAND FOR DEFINITION, VÆRE KILDE TIL STADIG NYE NAVNE OG NYE TING. I AL TID. DET VAR EN UNDERLIG UTOPI. DET VAR EN UTOPI AF ÅNDEHULLER I SLANGEN. AF HULLER SOM SLANGEN LOD OPSTÅ I SIT FLÆSK, I SIN TOTALITET. EN UTOPI AF HVER ENKELTS FRIE HAVE I HJERTET, INDEHOLDT I DEN STORE, MED SKILTE OG NAVNE OG LYKKE OG LAM OG NOGET AT LADE VOKSE. NOGET AT BRUGE TIDEN PÅ. DELE AF SLANGEN SÅ OG HÅBEDE AT DET VAR GODT NOK. English the book of the serpent the book of the serpent / here is what happened: god created the serpent. thus the serpent also had utopia behind the eyes: happiness and harmonious cohabitation wherever possible. something to grow. but unlike man the serpent showed a greater inclination for development and growth than for eternal life, so in paradise he turned to the tree of knowledge and its shiny pears. even though man flattered himself for having given names to things and put little signs on them he did not manage to name them all, and after the serpent and man took knowledge down from the branches, none of the names stuck to things any more and many feelings would come and also many things that would later lack a name. then there were the wars about the things and the wars about the names of the things and many lay dead and would lie dead on the field. when paradise was blown open the serpent took with him that small piece of the garden of gardens which had become a part of himself: his eyeball with the enclosure, with the signs, with the grass and the lion and the lamb and their side by side. and the tiny light pear that would help things to grow. so as he twisted through the following centuries on his belly it was with an invitation to all men to surrender

3 their sovereignty to the common good: "who are you? let usss take care of that, sssweetie, give usss dessstinies! amenam." but also always with a picture of paradise happiness and cohabitation and beautiful names on signs on the tip of his tongue, for the greatest common good:" let usss form a closed sssircle of give and take. from usss you have come to usss to usss you must go from usss you must rissse again. amenam. and lllick your big toe. heehee. sssweetie." the serpent grew and had many names: the midgard serpent combined with the giant ymir and at one time he was discovered and spotted and called by yet another name: leviathan as the state monster he was. it could have been god who slaughtered the serpent to let the righteous suck on him for the promotion of social development. but it was the serpent himself who slaughtered the part of man that was serpent. zigzag: he was so dialectical that he had two perspectives in his eye, the universal and the individual. happiness and cohabitation wherever possible and something to grow. and the slaughter was salted and distributed for all to suck on it so it was a feast. the serpent grew shockingly and became a complex creature of bridges and passages to transport bodies around in rising fleeting and flexible patterns: "we are the ssscene and what movesss around on it. holy ssshit! it isss usss. give usss dessstiniessss! sssome like ssstarssss to ssshine in the sssky jussst like opium for the people and sssome to lay a sssort of foundation. the people we fuck will form the basssisss. you will form the basssisss little heart, pure lamb." he grew and he got more and more names: flexicuritas rex for example. and more genders: big prick and carrot, bling bling mötherfücker, state pussy, fairy queen and then the hermaphroditic tyrannosaurus flex, state and market in One winwin, just the number of heads: in addition to state and individual also the private sector and the army of those who struggle for power and glory and the big car with tv. and the serpent went on expanding with networks, incentive structures and project recruiting. he was all the hands that don t know what the others do. cold ones and hot ones. and all the breasts, both good breast and bad breast, from which whip and cream and lifelong learning flow freely. the big car and the lion and the law and cohabitation wherever possible. at any rate parts of the serpent saw how big he had got and that this was not necessarily a good thing, at any rate one voice in the serpent wanted to make the namelessness in man remain nameless, go on being an object for definition, become a source of ever new names and new things. for all time. it was a strange utopia. it was a utopia of breathing holes in the serpent. of holes that the serpent made open in his flesh, in his totality. a utopia of a free garden for everyone in the heart, contained in the great garden, with signs and names and happiness and lamb and something to grow. something to spend one s time on. parts of the serpent saw and hoped it was good enough.

4 NAVNLØS Det er som en have hvor alting frarøves sit navn af den store juveltyv. Dårlig dårlig have. FORTÆL MIG! Jeg er massen så hvorfor er jeg så ensom? FORTÆL MIG NU! Du er sugende for FANDEN. Du er sugende kæmpe dronning og kingkong af alle køn du råber til mig: Giv osss ssskæbner! Læn dig ud! Før kan vi ikke fortælle dig. Lille hjerte. Jeg er ikke hjerte. Nej hjertet lede snylter det har brug for mig til at stå der og PUMPE den klamme parasit. Lad mig stige op i salmer og hyl. Jeg har hjertet siddende alle vegne. Det æder mig op indefra og du? DU suger. Vil du ruge mig UD? Er jeg dit skidne ægz? Tyrannosaurus Flex. HÅHÅ. Skal jeg spejle min top i bølgen bla bla bla. HVA? Død og kaos og navnløs, du kommer dér, hvad er du andet end et uhæmmet forbrug af hættetrøjer? Og orden skulle dét være bedre NEJ herfra hvor jeg sidder ligner kaos den eneste mulige frihed. Stik den kan du stikke den din KÆMPE. FIS. Alt hvad der ikke slår mig ihjel gør mig mere og mere navnløs. Først i paradis vil dette navnløse i mig åbne sig op og blomstre. Paradis efter lukketid når de ikke holder øje. For FANDEN de holder altid øje I PARAFIS. Det er det pisse hegn. Good Breast og Bad Breast det er dig. Jeg skulle have været Enemy Of The State og Slangen i De Andres Falske Paradis. Jeg skulle stjernerydde mælkevejen: Læn mig ud! Jeg skal kaste op. Det er hvad der forventes. Kæmpe du vil for FANDEN ikke æde mig før jeg er skæbne. Æde mig. Drikke mig.

5 Ryge mig før jeg bliver skæbne. Suge. Kæmpe kæmpe skæbne. Den kan du ryge. Ryg mig nu og fortæl mig så. Og lad mig slippe for denne oprindelige idylliske og højtidelige fremmedgjorthed. PLEASE! Sluk den lede PUMPE jeg er åben og har hjerter overalt. Lad mig salve dine mundstykker. Jeg er alene. Midt i idyl og højtid iskold have denne kolde blåhvide grotte hvor sukstenene drypper. Utrolig stille. Jeg har sekunderne siddende. Sekunder over det hele. Midt i ensomhed og intimitet. Det er pissedialektisk at være samfundspatte- og politisk dyr man skal skille sig ad for at kunne mødes. Først hænger man sammen og så skal man skille sig ad for at mødes. Man skal rive håret ud for at mødes. Skal man MÅSKE dø for at mødes? Er det dét du siger store PIS!? Skulle det være en historie er det den slags du fortæller?! Med øje for øje superblodskudt mens jeg sidder med suk og sekunder uden på tøjet. For FANDEN hvor er min nøgternhed? For FANDEN jeg kaster op nej DU kaster MIG op som stjerner og æder mig når jeg falder. Hvis jeg ikke selv kan sidde fast på himlen. DET KAN JEG SGU DA IKKE jeg falder ned. S IL VOUS PLAÎT!! Hvor mange gange skal mit ansigt dele sig? Før jeg får et navn. Brystkammerat og bløde hjerne. Mit hjerte den skide parasit. Før DU vil stille din tørst. Stil lige din tørst jeg giver dig skæbne. BITTE SCHÖN. Banke banke. Se jeg kommer her med mavesækken fuld! Her drypper fedtet FORTÆL MIG NU! Har jeg hjertet på rette sted? Hvad skal vi med al den banken? For FANDEN. Alle vegne og over det hele. Hjertet i haven i haven i haven i haven i haven i haven i haven i haven det skal nok give lyse nætter. Supersuperlyse. Skal det for eksempel fortælle mig at ensomhed kommer før individualitet? Er det navnet eller det navnløse der skal bag hegn bag lås og slå. HÅHÅ. Er det mig eller er det

6 DU STORE! Og skal det passes og vandes eller forsøges sultet ihjel eller begge dele? ÅH. Sådan at de er syngende begge to både Good Breast og Bad Breast. Både Big Pik og Gulerod. Dem skal jeg svinge imellem det er skæbne. Det kan man kalde et kvadrupelgreb om mine BOLLER det er skæbne? YES? Du giver alle navnene. Alt det DU har givet mig med i mavesækken: sikkerhed og begge brysterne og pik og gulerod. For FANDEN hvor er jeg lille. DU giver både virkeligheden og drømmene og jeg er stille før navn. Åh. FORTÆL MIG. Mine dukker. Brystkammerat og Enemy Of The State. Dem har jeg givet navn begrav dem med mig når jeg dør. Søde søde store alarm. Lad mig hyle og dø. Rygstykkerne blomstrer og bliver til vinger blafrende vinger. English THE NAMELESS It is like a garden where everything is robbed of its name by the great jewel thief. Bad bad garden. TELL ME! I am the mass so why am I so lonely? TELL ME NOW! You are sucking me dry DAMMIT. You are sucking me dry giant queen and king kong of all genders you shout to me: "Give usss dessstinies! Lean out! We can t tell you in advance. Little heart." I am not heart. Not the heart horrible bloodsucker that needs me to stand there and PUMP the clammy parasite. Let me ascend into hymns and howling. I have my heart sitting everywhere. It is eating me up from inside and you? YOU suck me dry.

7 Are you trying to hatch me OUT? I am your dirty eggz? Tyrannosaurus Flex. HAHA. Will I reflect my top in the wave s blah blah blah. Huh? Death and chaos and nameless, here you come, what are you but an unbridled consumption of hoodies? And order would that be better NO from here where I sit chaos looks like the only possible freedom. Stuff it, you can stuff it you GIANT. FART. Everything that doesn t kill me makes me more and more nameless. Only in paradise will this nameless thing in me open up and flourish. Paradise after closing time when they re not watching. For DAMMIT they re always watching PARAFART. It's that pissy fence. Good Breast and Bad Breast that s you. I should have been Enemy Of The State and the Serpent in Other People s False Paradises. I would have to clear the Milky Way of stars: Lean out! I'll throw up. That is what is expected. Giant DAMMIT you will not eat me until I am destiny. Eat me. Drink me. Smoke me until I become destiny. Suck. Giant giant destiny. You can smoke it. Smoke me now and tell me then. And spare me this original idyllic and solemn alienation. PLEASE! Turn off that horrible PUMP I am open and have hearts everywhere. Let me anoint your mouthpieces. I am alone. In the midst of idyll and solemn icy garden this cold blue grotto where the sigh-stones drip. Incredibly quiet. I have the seconds sitting. Seconds all over the place. In the midst of solitude and intimacy. It is piss-dialectical to be a social tit- and political creature one must separate in order to meet. First one must hang together and then one must separate in order to meet. One must tear out one s hair in order to meet. MAYBE one must die in order to meet? Is that what you re saying you big

8 PISS!? Is that the kind of story you have got to tell?! With eye for an eye super-bloodshot while I sit with sighs and seconds all over the clothes. DAMMIT where is my sobriety? DAMMIT I am throwing up no YOU are throwing ME up as stars and eating me when I fall. If I can t stay up in the sky. AND DAMMIT I CAN T I fall down. S'il vous plaît! How many times does my face have to split? Before I get a name. Breast Buddy and Soft Brain. My heart that fucking parasite. Until YOU slake your thirst. Just slake your thirst I ll give you destiny. BITTE schön. Beat beat. Look here I come with a belly full! Here s the fat dripping TELL ME NOW! Do I have my heart in the right place? What are we going to do about all that beating? DAMMIT. Everywhere and all over the place. The heart in the garden in the garden in the garden in the garden in the garden in the garden in the garden in the garden I suppose it will make the nights whiter. Supersuperwhite. Will it for example tell me that loneliness comes before individuality? Is it the name or the nameless that must be kept behind fence under lock and key. HAHA. Is it me or is it YOU BIG! And must it be looked after and watered or starved to death or both? OH. So that they are singing both of them Good Breast and Bad Breast. Both Big Prick and Carrot. Them I will swing between that is destiny. That we can call a quadruple grip on my BALLS that is destiny? YES? You give all the names. All that YOU have given me in the belly: security and both breasts and prick and carrot. DAMMIT how small I am. YOU give both reality and dreams and I am the quiet before the name. Oh. TELL ME. My dolls. Breast Buddy and Enemy Of The State. I gave them names bury them with me when I die. Sweet sweet big alarm. Let me howl and die. The skin of my ass blossoms and becomes wings flapping wings.

9 HAVEFORNEMMELSER navnene står på skilte/væksten er høj og tung i haven står alting med navn/mæt med tilbageholdt åndedræt og rasler hvad skal jeg sige i en have hvor alting har navn ingenting? stil et andet spørgsmål: hvad kan jeg sige? retfærdighed kræver forestillingskraft/kræver pynt/overflod/digt/ikke afsløring/så er sandhed det overflødige/der bare siger det der er en gang til og intet andet i en have hvor alting har navn er ingenting muligt/men har alting navn?/findes den have? i en have hvor noget har navn og andet ikke er alt muligt/alt muligt menneskeligt i en sådan have intet intet menneskeligt er den fremmed her er lige præcis navndrukkent/navnløst inden for hegnet/hvad kan man sige? navnomspundet jeg giver knapper, frynser, skærme, blade, bolde og bælge navn for at

10 glædes endnu mere ved dem og høre dem rasle som de knapper, frynser, skærme, blade, bolde, bælge og bær de er/og lade dem fordrive mit mismod en have hvor jeg har kaldt alt ved rette navn hvor jeg må give tingene navn/bare om natten om natten er nok/det er pludselig frelse her vil jeg stille min navntørst her vil jeg være favnomspundet hvor jeg har kaldt dét ved rette navn som skal kaldes og ladet resten stå et ventende raslende sted/hvad venter det på? hvad venter det på? at tale om ting som ikke hedder noget endnu/som er så små/eller at tænke på ting så onde at de ikke længere har noget navn/med tilbageholdt åndedræt/ikke bør hedde noget længere skulle intet menneskeligt være mig fremmed? håber jeg dét eller håber jeg det ikke overflod er der altid/også når det ikke er en overflod nogen synes at have brug for alting har muligvis navn men jeg kunne finde på nye til det hele hvis jeg ville for

11 jeg er alene oppe så grønne vifter røde perler blå/slør og afslør/sund og usund nat med tårnhøj belysning også universaliteter føles frivillige/nu nældens takvinge/nældens ja tak vinge nu haver virker mere menneskelige end mennesker/med alle kostumerne den særlige orden hverken for stor frihed eller for lille at tale er så menneskeligt det er som den allé af sfinxer/talløse ansigter/stentung betydning ikke et ord over læberne/mens alle former/træerne husene blomster og vinduer og de andres gardiner og stuerne bag dem måske er de stille stille stuer ingen er uskyldig men nogle er rene og mange mange har jo vinger mens kostumerne er en del af drømmen som er en del af virkeligheden/derfor er det usminkede så sfinxisk/ligesom ting uden navn haven bliver tungere og tungere mere og mere hængende/mæt/tør navnomspundet/skulle det være pynt? det er overflod/overskud/pynt hvis pynt er uundgåeligt/hvad kan jeg sige?

12 godnatskygger godnatskygger haven er stille før frugt/navnene skal sejle i nat English GARDENSENSIBILITIES the names are written on signs/the growth is tall and thick in the garden everything finds its name/full with held breath and rustling what shall I say in a garden where everything has a name nothing? yet another question: what can I say? justice requires imagination/requires ornament/profusion/poetry/not exposure/thus truth becomes profusion/it merely states what is there once more and nothing else in a garden where everything has a name nothing is possible/but does everything have a name?/does that garden exist? in a garden where some things have names and some do not everything is possible/everything humanly possible in such a garden

13 nothing nothing human is foreign to it here is precisely namedrowning/nameless inside the fence/what can I say? nametangled I give buttons, fringes, umbels, leaves, bulbs, and pods their names to enjoy them all the more and hear them rustle as the buttons, fringes, umbels, leaves, bulbs, pods, and berries they are/and let them banish my dejection a garden where I have called everything by its proper name where I can give things their names/only at night at night is enough/it is sudden salvation here I will quench my namethirst here I will rest armtangled where I have called by its proper name/all that should be called by name and let the rest be a waiting rustling place/what does it wait for? what does it wait for? to speak of things that have no names yet/which are so small/or to think of things so evil they no longer have a name/with held breath/not allowed to have a name anymore should nothing

14 human be foreign to me? I hope so or else I hope not the profusion is always there/even when it is a profusion that no one seems to need everything may have a name but I could come up with new ones for the lot if I wanted because I am awake alone so green fans red beads blue/veils and reveals/healthy and unhealthy night with steeplehigh lightning and even universal laws feel voluntary/now small tortoiseshell/dwell in my tiny tortoise shell now gardens seem more humane than humans/with all their costumes the special order neither too much freedom nor too little to speak is so human it is like the avenue of sphinxes/speechless faces/stoneheavy meaning not one word over the lips/while all forms/the trees the houses flowers and windows and the neighbors curtains and the living rooms behind them maybe they are quiet quiet living rooms no one is innocent but some are pure and many many do have wings but the costumes

15 are part of the dream which is part of reality/which is why the unadorned is sphinx-like/like a thing without a name the garden grows thicker and thicker more and more hanging/full/dry nametangled/is all that just ornament? it is profusion/excess/ornament if ornament is inevitable/what can I say? goodnightshades goodnightshades the garden is quiet before fruiting/tonight the names set sail

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Du er den sande Jeg er 24 Du er hellig 25 Du er hellig, du er hel 26 Du er min Gud 27 Du er min klippe 138 Du frelste mig, du satte mig fri 28 Du

Du er den sande Jeg er 24 Du er hellig 25 Du er hellig, du er hel 26 Du er min Gud 27 Du er min klippe 138 Du frelste mig, du satte mig fri 28 Du Indholdsfortegnelse Sangene er nævnt både med første linje og med evt. titel/undertitel (angivet i parentes i sangene). Titler i kursiv er originaltitler, som kun findes i dansk oversættelse. Above all

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen.

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. 1. spot I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. Jeg har lige sagt op. You quit, Dude? What are you gonna

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

LØS DE BÅND DER BINDER

LØS DE BÅND DER BINDER LØS DE BÅND DER BINDER Vil du være virkelig fri? Orla F. Møller, nov. 2015 AT SVØMME MED ET KLAVER PÅ RYGGEN Så lad da også os frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg -

MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg - MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg - udkommer visse mandage - måske Kultur-tillæg Da redaktionen ikke ser de store politiske nyheder for tiden, har vi, som andre store medier, sendt vores praktikant i kælderen,

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

Din nåde møder mig. Maria Lundbak Kan jeg krybe i din favn? Og mærke dine drømme dine savn? Jeg længes efter mer. Kom Jesus mød mig her

Din nåde møder mig. Maria Lundbak Kan jeg krybe i din favn? Og mærke dine drømme dine savn? Jeg længes efter mer. Kom Jesus mød mig her Din nåde møder mig Maria Lundbak 2010 Bb Kan jeg krybe i din favn? Bb Og mærke dine drømme dine savn? Dm Jeg længes efter mer Bb Kom Jesus mød mig her Bb Dm7 /E /E Dm7 Dm/ Jeg venter her på dig Bb Dm7

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Ján 1 Šunderlík Introduction og Eva Barcíková In optics when it comes down to show path of rays of light through glass, lenses or systems of lenses, m physics

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Shape of My Heart. ba ba ba da da. Ba ba ba da ba ba ba da ba ba ba da da ba ba ba da ba ba ba da. Bam bam bam bam bam bam da bam bam bam bam

Shape of My Heart. ba ba ba da da. Ba ba ba da ba ba ba da ba ba ba da da ba ba ba da ba ba ba da. Bam bam bam bam bam bam da bam bam bam bam Sting, Dominic Miller A T A q=75 c c c a ba Shape of My Heart ba ba A ba ba œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ da da /E ba ba Sting, Dominic Miller Arr: Stephan Kaae 01 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ba ba œ œ œ œ

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Chameleon, Additional Work

Chameleon, Additional Work 44 (104) Chameleon, Additional Work Chameleon Crosswords Across 1 The facial expression of sudden pain (5) 4 When something is too small to be useful or important (e.g wages) (6) 6 Another word for "unfaithfulness"

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Jack and the Beanstalk

Jack and the Beanstalk Jack and the Beanstalk Til læreren Fag: Engelsk Niveau: 3.-4. klasse Læringsmål: Eleven kan: -forstå korte, sprogligt enkle skrevne tekster om nære emner eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier - skrive

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder.

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. 1. scene alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. Is the owner at home? Owner what owner? The owner of the house. I am... & 2 You are the owner? Yes. You don't look like one. One what?

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Forælder til hashryger. Spring dét, der ikke virker over. Kom i gang med dét der gør!

Forælder til hashryger. Spring dét, der ikke virker over. Kom i gang med dét der gør! Forælder til hashryger Spring dét, der ikke virker over. Kom i gang med dét der gør! Denne pixibog er blevet til i forlængelse af kurser i Forældrecoaching for fagfolk. Metoden i Forældrecoaching, bygger

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. December Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. December Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark December 2012 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har

Læs mere

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17...4 "...5 #$ # % #...7...8 "...8 & ' $ ( ) "* (...10 $...13 "...13...14 *(...15 +, % 1 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere